EJERSKIFTE. Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EJERSKIFTE. Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme"

Transkript

1 Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme

2 Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Anvendelse af selskaber i minkproduktionen og i landbruget generelt sker i begrænset omfang og er langt fra niveauet i andre erhverv. Det er der mange årsager til. Selvejet uden brug af selskaber har været det bærende gennem mange år inden for minkproduktionen, selvom der er en større andel af selskaber inden for minkproduktionen end i den øvrige del af landbruget. Der er en økonomisk begrundelse for, at selskaber ikke er et så udbredt fænomen. Har man for eksempel en minkfarm med ha. jord, et godt stuehus samt en del driftsbygninger, er der en fordel ved opgørelsen af avancen ved salg af ejendommen. Alligevel er der en række muligheder ved at anvende selskaber i forbindelse med et generationsskifte af en minkfarm, både når generationsskiftet skal ske i familien og uden for familien til en tredje part. Det er muligt at udnytte fordelene ved både virksomhedsordningen i den løbende beskatning og fordelene ved at kunne overdrage ejendommen via et selskab. Modellen er, at man foretager en skattefri virksomhedsomdannelse af hele minkfarmen, og dermed flytter farmen fra privateje over i et selskab uden at skulle betale skat ved omdannelsen. På den måde bliver hele den udskudte skat på driftsbygningerne og jorden flyttet over dels i selskabet og dels på aktierne. Derefter kan den nye køber af minkfarmen købe aktierne. Køber kan købe alle aktierne i en handel eller i dele over en årrække på eksempelvis 1 5 år. Såfremt køber kan overtage aktierne med succession, kan han få hele det afdragsfrie lån til skattevæsnet (den udskudte skat) med fra sælger. Kan køber ikke købe aktierne med succession, så overtager han selskabet med det afdragsfrie lån fra den skat, som selskabet har overtaget. Det er svært at få et rente- og afdragsfrit lån andre steder end ved skattevæsnet, så den fordel skal man selvfølgelig udnytte.

3 FORDELE OG ULEMPER Brug af selskaber ved ejerskifte giver en række fordele for avleren, der overvejer denne løsning: Begrænset hæftelse Bedre økonomisk overblik, da der skal foreligge et særskilt regnskab for farmen Man kan få skatten ind i selskabet og lade køber overtage den udskudte skat Man kan overdrage selskabet over en periode uden særlig store omkostninger Der er mulighed for at stifte et holdingselskab efter 3 år og overføre skattefrit udbytte hertil Udbytte er til en lavere beskatning Ledende medarbejdere kan på sigt blive medejere af selskabet Skattefri virksomhedsomdannelse er mulig Handel med virksomheden er kun en handel med aktier, der har få omkostninger Omvendt kan der også være en række ulemper forbundet med selskaber i ejerskifte: Ingen modregningsret ved underskud i selskabet og negativ indkomst Skat udbetales ikke (carry back), hvis man tidligere har betalt skat og senere har underskud Omkostningerne er en lille smule større ved selskaber både ved stiftelse og løbende drift Skriftlige aftaler, formaliseret stiftelsesprocedure for selskaber Offentliggørelse af årsregnskab

4 JURA Der er mange juridiske spørgsmål at tage hensyn, når man skal stifte et selskab. Der er meget papirarbejde, som skal klares, inden et selskab er stiftet. Der skal udarbejdes vedtægter, overenskomst om opgavefordeling mellem parterne, lejeaftaler og direktørkontrakt. Det har i praksis vist sig, at det ofte er en stor juridisk udfordring at få disse aftaler på plads. Men der er stor erfaring med at stifte selskaber og et stort regelsæt herom. Derfor er det relativt nemt at stifte og opløse selskaber, hvis det også skulle blive nødvendigt. Der findes forskellige selskabsformer, som kan overvejes i forbindelse med ejerskifte af en minkfarm. De traditionelle selskaber, aktie- og anpartsselskaber, er reguleret i en fælles lov kaldet selskabsloven. Denne lov indeholder en række krav til selskaberne, herunder til: Stiftelse Minimumskapital Ledelse Offentlighed Af andre selskabstyper kan nævnes partnerselskab (P/S) og kommanditselskab (K/S). Disse selskabstyper blander principperne fra personligt eje og selskabseje. I langt de fleste tilfælde betragtes disse selskaber som selvstændige juridiske personer, der kan indgå aftaler i selskabets navn, men skatteretligt er der tale om transparente selskaber. Den væsentligste forskel mellem P/S og K/S er, at et P/S i modsætning til K/S i vidt omfang er underlagt selskabsloven ligesom aktie- og anpartsselskaber. Det betyder blandt andet, at der stilles krav til stiftelse og minimumskapital til et P/S. Når et generationsskifte sker i selskabsform, er det ikke selve minkfarmen, der handles, men selskabsandele (for eksempel aktier og anparter). Dette skyldes, at minkfarmen ejes af selskabet, og selskabet består i uændret form, selvom der handles aktier eller anparter. Ved overdragelse af selskabsandele er det vigtigt, at der laves en overdragelsesaftale, der blandt andet beskriver, hvor stor en del der handles, og hvad prisen herfor er. Er minkfarmen placeret på en landbrugsejendom, er det ikke lige nemt for alle selskabstyper at købe farmen. Landbrugsloven indeholder begrænsninger for, hvilke selskabstyper, der må købe og eje en landbrugsejendom. Som hovedregel er det kun muligt for aktie- og anpartsselskaber at købe og eje, men under særlige omstændigheder kan andre selskabsformer få dispensation til at kunne købe og eje.

5 SKAT Den løbende beskatning i selskaber og i virksomhedsordningen er på 25 %, og der er således ingen forskel mellem selskaber og private virksomheder i den løbende beskatning. Der er mulighed for at føre en stor udskudt skat fra en personligt drevet virksomhed over i et selskab via en skattefri virksomhedsomdannelse. Man kan således få den udskudte skat flyttet fra sælger over til køber, så køber kan købe ejendommen billigere. Det vil ofte give et lavere afskrivningsgrundlag og en højere løbende beskatning. Den løbende beskatning er også forskellig uden for et selskab og i et selskab, hvor man som ejer typisk bliver direktør og lønmodtager i modsætning til i personligt regi, hvor overskuddet er virksomhedsoverskud, der kan spares op i virksomhedsordningen. FINANSIERING OG ØKONOMI Køber overtager den udskudte skat, som betragtes som er et rente- og afdragsfrit lån hos skattevæsnet, og det kan man ikke få billigere andre steder. Det er en stor fordel i forhold til at kunne få købet af farmen finansieret. Det giver mindre afskrivningsmuligheder og mindre renteudgifter. Det betyder, at køber økonomisk er mindre sårbar, hvis der bliver år med en ringere indtjening. Har man en god indtjening vil der blive en større skattebetaling grundet de mindre afskrivningsmuligheder, men der vil man typisk have råd til det grundet den gode indtjening.

6 VARIATIONER Der er store forskelle i de skatter, der skal overdrages til køber via en selskabskonstruktion. Derfor er der også store forskelle i de måder, handlerne bliver sammensat på. Der er ikke nogen standardløsning i forhold til at sælge en minkfarm i selskabsform. Størrelsen af den udskudte skat afgør, hvorledes handlen skal sammensættes. Det har også betydning, om skatten vedrører den faste ejendom, besætningen eller inventaret på ejendommen. Man kan også have et selskab, hvor alene produktionen er placeret og den faste ejendom er uden for selskaber, hvis man vil samarbejde om en minkproduktion. Der er derfor store variationsmuligheder i de måder, man kan anvende selskaber til at handle en minkfarm videre til en ny køber. Søg altid rådgivning om disse forhold, så det sikres, at den rette løsning vælges.

7 Erhvervsparken Brønderslev Tlf: Heden Fjorden & rådgivningscenter Birk Centerpark Herning Tlf: John Tranums Vej Esbjerg Ø Tlf: Damsbovej Vissenbjerg Tlf: Agro Food Park Aarhus N Tlf: Langagervej Glostrup Tlf:

EJERSKIFTE. Scenarie 3 - Generationsskifte af minkfarm til nær medarbejder med succession

EJERSKIFTE. Scenarie 3 - Generationsskifte af minkfarm til nær medarbejder med succession Scenarie 3 - Generationsskifte af minkfarm til nær medarbejder med succession Scenarie 3 - Generationsskifte af minkfarm til nær medarbejder med succession Salg til en nær medarbejder med succession er

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 2 - Salg i fri handel

EJERSKIFTE. Scenarie 2 - Salg i fri handel Scenarie 2 - Salg i fri handel Scenarie 2 - Salg i fri handel Salg af minkfarm i fri handel sker typisk, når en ældre pelsdyravler ikke ønsker at drive farmen videre, og ikke har børn eller ansatte, som

Læs mere

valg AF virksomhedsform

valg AF virksomhedsform Særudgave 2011 valg AF virksomhedsform Indledende overvejelser 2 Personligt drevet enkeltmandsvirksomhed 3 Interessentskab (I/S) 3 Anpartsselskab (ApS) og aktieselskab (A/S) 4 Holdingselskab 5 Selskab

Læs mere

Et godt overblik fra start

Et godt overblik fra start Et godt overblik fra start Holstebro Sletten 45 7500 Holstebro Tlf. 97 41 22 11 Kolding Kokholm 3 6000 Kolding Tlf. 76 34 26 00 København Kalvebod Brygge 45 1560 København V Tlf. 33 38 98 00 Odense Munkehatten

Læs mere

2 Valg af virksomhedsform

2 Valg af virksomhedsform Særnummer-2014 2 Valg af virksomhedsform Denne publikation har til formål at bistå iværksætteren eller den eksisterende virksomhedsindehaver, der ønsker at omstrukturere sin virksomhed, med at vælge den

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2015 GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget PALLE HØJ Vicedirektør og chefrådgiver i økonomi 96296650 20249998 pah@hflc.dk SITUATIONEN FOR LANDBRUGET? FINANSMARKEDET

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

Personligt ejede virksomheder og pension

Personligt ejede virksomheder og pension Personligt ejede virksomheder og pension 23.10.2006 Udarbejdet af: Vejledere: Kim Søfeldt Tonny Vest Rene Jensen Gert Pedersen Side 1 af 119 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning 4 2.0 Statistik og demografi

Læs mere

Landbrug og generationsskifte

Landbrug og generationsskifte Landbrug og generationsskifte Pernille H. Bloch Kandidatspeciale, cand.merc.aud, Aalborg Universitet A f l e v e r e t d e n 5. s e p t e m b e r 2 0 1 4 V e j l e d e r : E r i k W e r l a u f f Forord

Læs mere

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 RevisorInformerer Særnummer Juni 2010 Selskab eller personlig virksomhed? I dette særnummer gennemgår vi udvalgte elementer af den nye lov om selskaber, som delvis trådte i kraft den 1. marts 2010. Herunder

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk RevisorInformerer Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 I dette særnummer gennemgår vi

Læs mere

10 tips til sikker virksomhedsdrift. Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder

10 tips til sikker virksomhedsdrift. Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder 10 tips til sikker virksomhedsdrift Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder Livet som virksomhedsejer indeholder mange glæder og muligheder. Men det indeholder samtidig en masse udfordringer

Læs mere

Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsomdannelse HD 2. Del HD(R) Afgangsprojekt 13. maj 2013 Virksomhedsomdannelse Vejleder: Anders Lützhøft Studerende: Christina Beier Andersen (xxxxxx-xxxx) Camilla Maria Skibsted Pedersen (xxxxxx-xxxx) Indhold Kapitel

Læs mere

Dansk juridisk nationalrapport Beskatning af små virksomheder af lektor ph.d. Jane Bolander og adjunkt ph.d. Liselotte Hedetoft Madsen

Dansk juridisk nationalrapport Beskatning af små virksomheder af lektor ph.d. Jane Bolander og adjunkt ph.d. Liselotte Hedetoft Madsen Dansk juridisk nationalrapport Beskatning af små virksomheder af lektor ph.d. Jane Bolander og adjunkt ph.d. Liselotte Hedetoft Madsen 1 1. Indledning Flere undersøgelser har vist, at små og mellemstore

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma 1 Sporskifte - fra lønansat til interessentskab med to eller flere ejere af virksomheden 2 - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra

Læs mere

Kommanditselskaber. Regulering og hæftelse Nødlidende K/S og kommanditister Skattemæssige forhold Partnerselskaber

Kommanditselskaber. Regulering og hæftelse Nødlidende K/S og kommanditister Skattemæssige forhold Partnerselskaber Kommanditselskaber Regulering og hæftelse Nødlidende K/S og kommanditister Skattemæssige forhold Partnerselskaber Indholdsfortegnelse Indledning.........................................................................

Læs mere

Skatteinformation August 2010

Skatteinformation August 2010 Skatteinformation August 2010 Forord Finanskrisen og den store gældsætning i såvel Danmark som den omgivende verden sætter fortsat sit præg på hverdagen. Dette har også ført til en række initiativer fra

Læs mere

SKATTEINFORMATION AUGUST 2012

SKATTEINFORMATION AUGUST 2012 SKATTEINFORMATION AUGUST 2012 Forord Den nye regering har iværksat et betydeligt reformarbejde for at stimulere væksten og dermed skabelsen af nye arbejdspladser. Kort før redaktionens afslutning fremkom

Læs mere

Orientering om skatteregler mm

Orientering om skatteregler mm Orientering om skatteregler mm Skat, moms, brugerbetaling, ejerformer mm I 1996 vedtog Folketinget nye skatteregler for vindmøller. De nye regler giver for nogle mølleejere mulighed for valg mellem forskellige

Læs mere

Virksomhedens fremtid - Kom godt i gang med dit ejerskifte

Virksomhedens fremtid - Kom godt i gang med dit ejerskifte Virksomhedens fremtid - Kom godt i gang med dit ejerskifte Få styr på juraen Forøg din virksomheds værdi Hvad skal din virksomhed koste? Klargør din virksomhed Sælg din virksomheds fremtidsmuligheder Hvad

Læs mere

Hvad er et K/S? Obton A/S investering i en bæredygtig fremtid

Hvad er et K/S? Obton A/S investering i en bæredygtig fremtid Hvad er et K/S? Obton A/S investering i en bæredygtig fremtid Investér i et solcelleanlæg igennem et K/S fordi: Høje afregningspriser på grøn strøm sikrer attraktivt udbytte Solid og overskudsgivende drift

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

VELDREVET VIRKSOMHED SØGER NY EJER

VELDREVET VIRKSOMHED SØGER NY EJER VELDREVET VIRKSOMHED SØGER NY EJER De første tips om at afhænde - og købe en virksomhed DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere