Gert R. Jepsen, Arne Bisgård, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen, Else Theill Sørensen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gert R. Jepsen, Arne Bisgård, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen, Else Theill Sørensen"

Transkript

1 MØDESTED: MØDEDATO: Repræsentationslokale REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme Deltagere: Gert R. Jepsen, Arne Bisgård, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen, Else Theill Sørensen Fraværende: Kirsten Jørgensen. Gert R. Jepsen under punkt 13 Sag nr.: Emne: 1. Forretningsorden til Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme Skive Golfklub - overgangsordning i.f.m. bortfald af tilskud Anlægsudgift til kulturhusbåd Skive Kammermusikforening - ansøgning om tilskud for Ansøgning om tilskud til køb af Æ-kassehus i Glyngøre Energibesparende foranstaltninger i de selvejende haller Skive Musikskole, ændring i tilskudsordning Ansøgning om tilskud til åbne Kirker og Herregårde Ansøgning om tilskud til bogudgivelse Forslag fra den socialdemokratiske gruppe Finansiering af tilskud til Opera Akademi Vedtægter for Jyske Ensemble Orienteringssag - januar Bilagsliste... 1

2 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN Forretningsorden til Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme J.nr.: Sagsid.: Initialer: HTAN Åben sag Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme Kultur og Borgerservice indstiller til Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme At vedlagte forslag til forretningsorden for Udvalget tiltrædes. Fraværende: Kirsten Jørgensen Udvalget godkendte forvaltningens indstilling. Det præciseres at igangværende sager afrapporteres løbende Kultur og Borgerservice indstiller at det vedlagte forslag til forretningsorden vedtages og er gældende for året Bilag: Forslag til forretningsorden for udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme (749347)

3 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN Skive Golfklub - overgangsordning i.f.m. bortfald af tilskud J.nr.: Sagsid.: Initialer: PESV Åben sag Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme Forvaltningen indstiller At At der laves en 4 årig overgangsordning for Skive Golfklub, så deres bortfald af tilskud for 2008 og fremover på i alt kr nedtrappes over en 4 årig periode med lige store årlige beløb overgangsordningen finansieres af den afsatte pulje til lokaletilskud Fraværende: Kirsten Jørgensen Forvaltningens indstilling godkendt med den tilføjelse, at nedtrapningsordningen sættes til 3 år. I juni måned opsagde forvaltningen aftalen med Skive Golfklub om tilskud til pasning af baner og aflønning af opsynsmand på i alt kr Opsigelsen af denne og lignende aftaler på idrætsområdet, skal ses i lyset af oprettelsen af den nye storkommune, hvor der var et ønske om at der kunne laves nye aftaler der dækkede både foreningerne i Skive Kommune og foreningerne i de 3 Salling Kommuner. Det fremgår af sagsakterne at Skive Kommune gennem mange år har givet golfklubben tilskud til vedligeholdelse af baner, og at dette beløb blev forhøjet i 2000 i forbindelse med udvidelse af golfklubben på trods af, at der ligger en lejekontrakt hvor det af 4 fremgår, at vedligeholdelse af såvel det lejede areal, som de på arealet værende anlæg af enhver art påhviler lejeren. I forbindelse med budgetlægningen for 2008 blev der ikke skabt budgetmæssig dækning til at lave en ny aftale med Skive Golfklub, så derfor står opsigelsen ved magt. Udvalget har i lignende sager hvor idrætsforeninger, haller m.m. har mistet et tilskud lavet en overgangsordning på 4 år, så foreningerne havde tid til at tilpasse budgetterne. Forvaltningen foreslår derfor, at der også i denne sag laves en overgangsordning på 4 år, hvor tilskuddet nedtrappes liniært.

4 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN Anlægsudgift til kulturhusbåd J.nr.: Ø40 Sagsid.: Initialer: ERAN Åben sag Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme Forvaltningen indstiller: At udvalget bevilger kr. som etableringsudgift til anskaffelse af kulturhusbåd At beløbet finansieres af kulturpuljen Fraværende: Kirsten Jørgensen Forvaltningens indstilling godkendt med den tilføjelse, at Skive Kommunes andel af driften ikke overskrider det afsatte beløb på kr Kulturregionen har i samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden gennem længere tid arbejdet på at anskaffe en kulturhusbåd. Båden skal om vinteren tjene som klubhus for vinterbadeklubben, og om sommeren som et flydende kulturhus. Af arrangementer som om sommeren kan finde sted kan som eksempel nævnes: Musikarrangementer, dans, foredrag, teater og egnsspil, udstillinger, naturvejledning og gourmetaftener. Morsø Kommune har tilkendegivet, at de gerne vil deltage med et driftstilskud på op til kr. og et anlægstilskud på kr. Skive Kommunes udvalg for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme har bevilget et driftstilskud på op til kr. årligt. Siden denne bevilling har Kulturregionen arbejdet med en finansieringsmodel for så vidt angår anskaffelsen. Den samlede anskaffelsespris er budgetteret til 3 mill. kr. Beløbet forventes tilvejebragt således: Lokale- og Anlægsfonden kr. Private fonde Morsø Kommune Kulturregionen Landsbyudvalget Kulturpuljen KEFT I alt kr.

5 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN Forvaltningen indstiller, at der bevilges kr. af Kulturpuljen til anskaffelse af Kulturhusbåd. Bevillingen betinges af, at den øvrige finansiering findes af anden vej. Bilag: Projektbeskrivelse Kulturhusbåd (990119)

6 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN Skive Kammermusikforening - ansøgning om tilskud for 2008 J.nr.: Sagsid.: Initialer: ANET Åben sag Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme Forvaltningen indstiller At der i 2008 bevilges kr. som tilskud til Skive Kammermusikforening At beløbet finansieres af udvalgets rådighedsbeløb Fraværende: Kirsten Jørgensen Udvalget besluttede at give kr i tilskud til Skive Kammermusikforening, finansieret af Udvalgets rådighedsbeløb. Skive Kammermusikforening har i lighed med de sidste to år søgt om et kommunalt driftstilskud. Foreningens formål er at udbrede kendskabet til klassisk kammermusik og at skabe koncerter inden for genren. Kammermusikforeningen arrangerer 5-6 koncerter pr. sæson. Koncerterne afholdes i Musikkens Hus og besøgstallet ligger på Der er i budgettet regnet med en omsætning på ca kr. Der er 65 medlemmer. Det er bestyrelsens opfattelse, at der i såvel egnens befolkning som koncertfaciliteterne er potentiale for vækst i foreningen. Dette ønskes realiseret gennem optimering af programmets kvalitet og forstærkning af markedsføringsindsatsen. Kammermusikforeningen søger på den baggrund om et tilskud for 2008 på kr Udvalget bevilgede for 2007 et tilskud på kr finansieret af udvalgets rådighedsbeløb. Foreningen havde i 2006 en omsætning på ca. kr og et overskud ca. kr Regnskabet for 2007 udviste et overskud på ca. kr og en ultimo-beholdning på ca. kr Forvaltningen indstillet, at der ydes et tilskud på kr Det er som udgangspunkt et tilskud i samme størrelsesorden som i 2007 dog således, at der er sket mindre opjustering af beløbet. Bilag: Ansøgning om tilskud for Skive Kammermusikforening (984818)

7 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN Ansøgning om tilskud til køb af Æ-kassehus i Glyngøre J.nr.: Sagsid.: Initialer: ANET Åben sag Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme Forvaltningen indstiller At der bevilges et tilskud på kr fra Kulturpuljen til medfinansiering af køb af Æ- kassehus i Glyngøre. At udbetalingen af tilskuddet er betinget af, at der opnås medfinansiering fra anden side til køb af huset. Fraværende: Kirsten Jørgensen Udvalget anbefaler, at der gives et rente- og afdragsfrit lån på kr der skal indfries i forbindelse med evt. salg. Udvalget foreslår at lånet finansieres af kulturpuljen. På baggrund af en beslutning i udvalget den omkring markedsføring af Kulturpuljen, har der været indrykket annoncer i avisen med opfordring til at søge midler til at realisere projekter inden for kultur- og fritidsområdet i kommunen. Borger- og erhvervsforeningen i Glyngøre har herefter ansøgt om et tilskud fra Kulturpuljen til køb af Æ-kassehus i Glyngøre. Æ-kassehus er et gammelt sildekassehus, der ligger centralt på havnen i Glyngøre. Foreningen har haft det til leje, men huset sættes nu til salg. Da foreningen gennem flere år har ønsket at erhverve Æ-kassehus og selv har finansieret renovering af huset for ca. kr søger foreningen nu gennem sponsorater at skabe mulighed for at købe huset. Foreningen oplyser, at Æ-kassehus er en vægtig del af kulturarven i byen og er med til at bevare det centrale miljø i det gamle havnebillede. Huset fungerer i dag som et borger- og kulturhus. Det rummer en lokal historisk atmosfære, som der vil blive værnet om. Samtidig er det hensigten at videreudvikle huset, så det fremover kan anvendes til endnu større gavn for både lokale og turister. Huset har en størrelse, der gør det velegnet også til større arrangementer og det er hensigten at foreningen vil samarbejde med andre interessenter om f.eks. Arrangementer i Borger- og Erhvervsforeningen, skoler og institutioner Større turistarrangementer Naturhistoriske udstillinger (akvarier, der viser kyst-formede ting) Videnscenter med stemning i lokalmiljøet Undervisningsaktiviteter

8 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN Kunstudstillinger og andre udstillinger i samarbejde med Museum Salling Æ-kassehus kan erhverves for kr Foreningen har ansøgt andre puljer, herunder Lokale og anlægsfonden (LOA), EU-midler (LAG), Durup Sparekassefond og private bidragsydere om finansiering af i alt kr Foreningen søger således om finansiering af de resterende kr fra Kulturpuljen. Forvaltningen indstiller, at ansøgningen imødekommes, da projektet lever op til kommissoriets krav om, at projekter skal være af almennyttig karakter - samt om, at tilskud tilstræbes anvendt til projekter, hvortil der er medfinansiering fra anden side. Udbetaling af tilskuddet vil dog være betinget at, at der opnås medfinansiering af det resterende beløb fra anden side. Udvalget besluttede på et møde den at yde støtte til 3 tiltag vedrørende kunstudsmykning m.v. i Skive Kommune, som Branding Skiveegnen Aps. havde indsendt ansøgning om kommunal støtte til. Bienale for Global Skulptur = Bykunst = Outdoor billedkunstnerisk projekt = Branding Skiveegenen Aps havde samtidig ansøgt om betaling af momsen på samtlige 6 kunstværker, der i alt beløber sig til en værdi af ca. 12. mio. kr. Udvalget udskød spørgsmålet om momsproblematikken til senere, idet der administrativt blev igangsat en undersøgelse af aspekterne omkring momsen. Der foreligger pt. ikke en endelig afgørelse af dette spørgsmål. Spørgsmålet ligger i øjeblikket til vurdering hos kommunes revisor. Der er således kr til rest i puljen. Der er ikke afsat yderligere midler til kulturpuljen på budgettet for Bilag: Ansøgning - Æ-kassehus (984254)

9 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN Energibesparende foranstaltninger i de selvejende haller J.nr.: Sagsid.: Initialer: PESV Åben sag Byrådet Forvaltningen indstiller At At At At udvalget anbefaler at der oprettes en pulje til energibesparende foranstaltninger i de selvejende haller puljen sættes til 2 mill. kr. årligt forudsætningerne i afsnit 4.3 skal være opfyldt og ordningen administreres af teknisk forvaltning ordningen finansieres ved at de selvejende haller får lov til at optage lån til dette formål og der afgives kommunegaranti for lånet. Fraværende: Kirsten Jørgensen Forvaltningens indstilling anbefales med den tilføjelse, at de 2 første At slettes og der indsættes et nyt At - det overlades til administrationen at bevilge kommunegaranti når forudsætningerne er opfyldt. I forhold til det tidligere oplæg er finansieringen ændret fra en kommunal finansiering, til at de selvejende haller får mulighed for at optage lån mod kommunegaranti. Den tidligere sagsfremstilling: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme godkendte på sit møde den 15. november en nytildelingsmodeltildeselvejendehaller,og beslu tede på sam m e m øde atafsnit4 idet tidligere udsendte oplæg vedr. energibesparende foranstaltninger, skulle behandles på et særskilt møde. Det samlede oplæg til en ny økonomisk tildelingsmodel til de selvejende haller, indeholder også et afsnit om energibesparende foranstaltninger. Skive Kommune har i en årrække arbejdet med energibesparende foranstaltninger på kommunale bygninger, og arbejdsgruppen synes

10 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN det vil være oplagt at videreføre dette på de selvejende haller. En af fordelene ved investering i energibesparende foranstaltninger er, at der er automatisk låneadgang så kommunen ikke skal bruge anlægsramme eller deponere når der optages lån til dette formål. En anden er at Skive Kommune kan fortsætte arbejdet med at nedbringe CO2 udslippet og gøre sig kendt som en grøn kommune. Afsnit 4 vedr. energibesparende foranstaltninger fremgå af nedenstående tekst: 4. Energibesparende foranstaltninger oprettelse af pulje Det foreslås, at der oprettes en pulje til energibesparende foranstaltninger. Puljen for energibesparende foranstaltninger (benævnes her fra som EBF-puljen) foreslås at være på 2 mio. kr. årligt. I tilfælde af godkendelse af puljen til energibesparende foranstaltninger vil der blive taget initiativ til en temadag hvor hallerne informeres om en måler, der kan energiregistrere, muligheder inden for energibesparende foranstaltninger samt regler for lån og afdrag jf. EBF-puljen. 4.1 Formålet med puljen Formålet med EBF-puljen er, at hallerne kan søge om tilskud til oprettelse af energibesparende foranstaltningerne. Skive Kommune arbejder generelt på at CO2 belastningen reduceres, og puljen kan være med til at give incitament og økonomisk fundament til dette arbejde flere steder. Puljen skal over en årrække være udgiftsneutral for Skive Kommune men give en gevinst til hallerne. Ansøgningen skal gå igennem Teknisk Forvaltning, og ansøgningsfristen vil ligge to gange årligt, således administrationen belastes mindst muligt. 4.2 Energiregistreringer Det foreslås, at hver hal får installeret mindst en måler, der kan energiregistrere. Disse energiregistrerende målere viser blandt andet el-, vand, olie- og fjernvarmeforbruget døgnet rundt. Energiregistreringen vil fremtidigt kunne vise besparelser på eventuelle opsatte energibesparende foranstaltninger. Måleren koster cirka kr. og vil kunne blive finansieret via et lån i den energibesparende pulje. Energiselskaberne og Naturgas MidtNord m.fl. vil i første omgang blive spurgt om muligheden for at de skifter deres målere ud således de kr. pr. måler spares. Driftsudgiften pr. måler er 500 kr. pr. punkt om året, og driftsudgiften afholdes af hallen selv. 4.3 Optagelse og tilbagebetaling af lån Anmodning om optagelse af lån Det foreslås, at hallerne kan søge lån af puljen: når der forelægger et projekt, der beskriver aktiviteten når det er rentable besparelser og når levetiden for besparelserne er længere end lånets faktiske tilbagebetalingstid.

11 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN Eksempler: En hal ansøger om finansiering af udskiftning af gas-kedel og anden teknik i hallen. Den beregnede tilbagebetalingstid er 25 år, men den forventede levetid på kedel og teknik er 15 år. I dette tilfælde gives der afslag på ansøgning om lån. En hal ansøger om lån til investering i vedvarende energisystemer f.eks. solvarme. Levetiden vil i dette tilfælde være anslået til ca. 25 år og tilbagebetalingstiden er den samme. Ansøgningen godkendes idet tilbagebetalingen som nytte-perioden som minimum ventes at være lig tilbagebetalingsperioden. Desuden viste ansøgningen, at der ved overgang til solvarme bliver taget hensyn til miljø og CO2 belastning. Tilbagebetaling af lån Hvert år tilbagebetaler institutionen et beløb svarende til 75% af den beregnede og påviste besparelse, hvilket går til afdrag på lånet. Praktisk eksempel: En hal køber et stort solvarmeanlæg til ,-, der forventes at have en minimum levetid på 20 år. Hvert år sparer hallen i energiforbrug men da hallen kun skal betale 75% af besparelsen tilbage som afdrag på lån, har hallen en årlig ydelse på kr. Lånets tilbagebetalingstid bliver således 14 år (13,3 år), og de sidste 6 år af solvarmeanlæggets forventede levetid har hallen som udgangspunkt de kr. i ren besparelse. Samlet nettogevinst for hallen = 14 x x = ,- kr. på driften over 20 år. EBF-Puljen har pengene tilbage efter 14 år 4.4 Eksempler på energibesparende foranstaltninger der kan ydes lån til Solvarme Solceller Konvertering af olie til fjernvarme eller naturgas Oliefyring til træpiller. Gammelt naturgasfyr til kondenserende gasfyr Gammelt oliefyr til kondenserende oliefyr Isolering af klimaskærm Udskiftning af ruder i klimaskærm Udskiftning af automatik Udskiftning af belysningsanlæg Udskiftning af gammelt ventilationsprincipper til nye Udskiftning af pumper Varmepumper til affugtning og varmegenvinding til svømmebade / svømmehaller Varmepumper Jordvarmeanlæg Forvaltningen indstiller, at udvalget anbefaler at der afsættes en pulje på 2 mill. kr. årligt til energibesparende foranstaltninger i de selvejende haller, at finansieringen foretages ved låneoptagelse og endeligt at ordningen administreres af teknisk forvaltning

12 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN

13 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN Skive Musikskole, ændring i tilskudsordning J.nr.: Sagsid.: Initialer: INLS Åben sag Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme Forvaltningen indstiller: At det beløb, der er afsat til undervisning i Musikskolen tages ud af Folkeoplysningsområdets budget fra og med 1. januar 2008 og overføres til kontoen for driftstilskud til Musikskolen At Musikskolen hermed forpligtiger sig til ikke fremover at søge om folkeoplysningsmidler til skolens undervisning Folkeoplysningsudvalget den Fraværende: Erik Preisler, Karen Balsby, Lis Jensen og Søren Yde. Indstilling godkendt. Fraværende: Kirsten Jørgensen Forvaltningens indstilling godkendt. Skive Musikskole får i øjeblikket udover det almindelige driftstilskud også tilskud til undervisningen på samme vis som aftenskolerne får, i alt ca kr. Dette tilskud udbetales efter Folkeoplysningslovens regler, men bliver ikke anvendt efter disse regler. I Folkeoplysningslovens 8 står, at aflønning skal være i overensstemmelse med reglerne fastsat i medfør af 52. I 52 står, at finansministeren udarbejder regler og kan indgå aftale om løn og andre ansættelsesvilkår for lærere og ledere, altså her fastsættes timelønnen for undervisning efter denne lov. I musikskolen betales lærerne med en tarif efter overenskomst med Dansk Musik Pædagogisk Forening. Denne tarif ligger ca. 100,- kr. over tariffen på aftenskoleområdet. Musikskolen finder anden finansiering af forskellen mellem tarifferne i de 2 lønaftaler, og det betyder, at Folkeoplysningslovens regler ikke efterleves. Musikskolens fortsatte virke er afhængig af, at der udbetales tilskud til lærerlønninger. Ligesom der alene kan skaffes de fornødne lærerkræfter ved at udbetale de anvendte timelønninger, som er den tarif der er fastsat af Dansk Musik Pædagogisk Forening.

14 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN Med denne ansøgning om overførsel forpligtiger Musikskolen sig til ikke fremover at søge om folkeoplysningsmidler til skolens undervisning. Bilag: Skive Musikskole, notat vedr. ans. (969891)

15 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN Ansøgning om tilskud til åbne Kirker og Herregårde J.nr.: Sagsid.: Initialer: ERAN Åben sag Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme Forvaltningen indstiller: At At Forvaltningen indstiller, at der ydes et tilskud på kr., idet initiativet må anses for at have en ikke ubetydelig markedsføringsværdi for kommunen og turisterhvervet generelt Beløbet foreslås finansieret af udvalgets rådighedsbeløb. Fraværende: Kirsten Jørgensen Udvalget besluttede at give en underskudsdækning på kr under forudsætning af, at arrangementet gennemføres i det skitserede omfang. SkiveEgnens Erhvervs- og Turistcenter har sendt en ansøgning om tilskud til finansiering af projekt åbne Kirker og Herregårde i 2008 på kr. Herudover søges Kulturregionen om kr. Der er i ansøgningen anført, at der om sommeren, hvert år siden 2002, har været afholdt et arrangement for turister og lokale, hvor egnens Herregårde har åbnet dørene. Arrangementet har været velbesøgt, og det er det eneste af sin art i Danmark. I projektet har såvel offentligt som privat ejede herregårde deltaget. Der har ikke tidligere været ydet offentlige tilskud. I 2008 ønskes konceptet udvidet til også at omfatte egnens kirker. Egnen rummer 47 kirker og ca. 15 relevante herregårde. Der er lagt op til en udvidelse af det hidtidige program med koncerter, udstillinger, rundvisning, noget for børn og et gennemgående fælles tema. Der er budgetteret med kr. i entreindtægter og kr. i tilskud. På udgiftssiden er budgetteret med kr. til markedsføring, kr. til rengøring og kr. til projektstyring. Projektet styres af SkiveEgnens Turistcenter. Forvaltningen indstiller, at der ydes et tilskud på kr., idet initiativet må anses for at ha-

16 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN ve en ikke ubetydelig markedsføringsværdi for kommunen og turisterhvervet generelt. Beløbet foreslås finansieret af udvalgets rådighedsbeløb. Rådighedsbeløbet udgør i kr. Bilag: Ansøgning om tilskud til åbne kirker og herregårde på Skiveegnen 2008 (986537)

17 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN Ansøgning om tilskud til bogudgivelse J.nr.: Sagsid.: Initialer: ERAN Åben sag Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme Forvaltningen indstiller: At der ydes et tilskud til fotobog om Nanna og Jeppe Aakjærs virke på Jenle At tilskuddet maksimalt ydes i forholdet 50/50, således at tilskuddet er betinget af, at der skaffes eksterne midler i samme størrelsesorden At tilskuddet ydes med halvdelen i 2008 og den resterende halvdel i 2009 At tilskuddet tages af udvalgets rådighedsbeløb alternativt af Kulturpuljen Fraværende: Kirsten Jørgensen Udvalget godkendte et engangstilskud på kr finansieret af kulturpuljen og under forudsætning af, at projektet gennemføres i sin helhed. Det litterære selskab Aakjærselskabet ansøger om støtte på kr. til udgivelse af en fotobog med små tekster på dansk, engelsk og tysk om Nanna og Jeppe Aajkærs hjem Jenle. Støtten foreslås delt over årene 2008 og Bogen skal indeholde fotos fra Jenles fotoarkiv, der kan præsentere Nannas unikke træskærerarbejder, bogbinding, og arbejde i metaller. Dette skal suppleres med Jeppes tekster. Endvidere skal bogen indeholde foto og beretninger om de mange berømte personer, som gennem tiderne har været gæster i kunstnerparrets hjem. To lignende hjem/museer i hhv. Sverige og Norge vedrørende Carls Larsson og Bjørnstjerne Bjørnson har årligt mellem 30 og gæster. På Jenle kommer der i dag ca På denne baggrund finder Aakjærselskabet, at der på Jenle er et stort uudnyttet turistpotentiale, som på denne måde kan markedsføres og udnyttes bedre. Ifølge ansøgningen søges der om tilskud til udgivelse af bøger. Udgifterne hertil anslås til kr., som der søges om over en periode på 2 år, da bogen tænkes forberedt i 2008 og udgivet i 2009.

18 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN Bogen tænkes solgt for 138 kr. pr. stk. Skive Kommune vil få tildelt eksemplarer. Eventuelt overskud ved salget tænkes anvendt til investeringer i Jenle. Skive Kommune har 2 gange tidligere givet tilskud til bogudgivelser omkring Jeppe Aakjær og hans digtning og liv. Men så vidt vides ikke omkring stedet Jenle og dets liv og virke. Det er forvaltningens opfattelse at det ikke alene er en kommunal opgave at forestå og finansiere sådanne projekter, men at der alene fra kommunal side bør støttes op om sådanne initiativer, forudsat, at de skønnes at have en vis kulturel, turistmæssig og markedsføringsmæssig værdi for egnen. Med dette udgangspunkt skal forvaltningen foreslå, at der ydes støtte på maksimalt 50% af omkostningerne, betinget af at der kan opnås støtte på et lignende beløb fra eksterne kilder. I Kulturpuljen er der pt kr. til rest inden der er taget stilling til eventuel medfinansiering af købet af A Kassehus i Glyngøre. Udvalgets rådighedsbeløb udgør i 2008 kr Bilag: Ansøgning om støtte til udgivelse af fotobog - Aakjærselskabet (986859) Mail fra Else Theill Sørensen (989459)

19 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN Forslag fra den socialdemokratiske gruppe J.nr.: Sagsid.: Initialer: ERAN Åben sag Udvalget for Kultur, Fritid, Erhverv og Turisme Forvaltningen indstiller: At henvendelsen fra den socialdemokratiske gruppe, om at igangsætte en analyse tilskudsområdet inden for kultur og fritid drøftes Fraværende: Kirsten Jørgensen Udvalget besluttede at igangsætte en analyse af tilskudsområdet indenfor Kultur og Fritidsområdet med henblik på, at omkonvertere driftstilskud til finansieringstilskud. Udvalget har den modtaget en fra Per B. Jeppesen, hvori han på den socialdemokratiske gruppes vegne anmoder om, at der iværksættes en undersøgelse af den nuværende tilskudsmodel inden for Kultur- og Fritidsområdet. Undersøgelsen skal bl.a. afdække hvorvidt det er muligt at omkonvertere de nuværende driftstilskud til finansieringstilskud. Såfremt en sådan mulighed foreligger tænkes de frigivne midler anvendt til nye tiltag inden for kultur- og fritidsområdet. Bilag: Brev fra Per B. Jeppesen (990121)

20 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN Finansiering af tilskud til Opera Akademi 2007 J.nr.: Sagsid.: Initialer: ERAN Åben sag Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme Forvaltningen indstiller: At bevillingen til Skive Opera Akademi i 2007 finansieres af Kulturpuljen Fraværende: Kirsten Jørgensen Forvaltningens indstilling godkendt. Udvalget indstillede den til Økonomiudvalget at der blev bevilget et tilskud til Skive Opera Akademi i 2007 på kr. samt ydet et tilskud til symfoniorkester på kr, samt givet en underskudsdækning på kr. Udvalgetforeslogdetfinansieretvedhjælpafdensåkaldte Lysfond. Økonomiudvalget og Byrådet tiltrådte indstillingen med den tilføjelse, at der senere skulle tages stilling til finansieringen. Kulturregionen har den haft møde med folkene bag Skive Opera Akademi. Disse tilkendegav, at der forventedes et underskud for 2007 på ca kr. Men regnskabet var endnu ikke helt afsluttet. Når det endelige regnskab forelå, ville der komme en henvendelse om at få udbetalt den lovede underskudsdækning. Forvaltningen skal indstille, at finansieringen af det vedtagne underskud samt de lovede tilskud finansieres af kulturpuljen.

21 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN Vedtægter for Jyske Ensemble J.nr.: Sagsid.: Initialer: ERAN Åben sag Skive Byråd Forvaltningen indstiller til udvalget: At De ændrede vedtægter for Jyske Ensemble videresendes til byrådet med anbefaling af, at disse godkendes At det henstilles, at der udarbejdes et særskilt sæt vedtægter for Skive Symfoniorkester Fraværende: Kirsten Jørgensen Udvalget indstiller at der udarbejdes et særskilt sæt vedtægter, samarbejdsaftale og budget. I forbindelse med flytningen af Jyske Ensemble fra Skive til Viborg er der udarbejdet et sæt nye vedtægter, som er fremsendt til godkendelse hos hovedbidragsyderne. Af ændringer skal nævnes følgende: 1: Ensemblet får hjemsted i Viborg Musiksal 2: Jyske Ensemble varetager driften af Skive Symfoniorkester 3: Bestyrelsen består af 9 medlemmer. Heraf 1 medlem udpeget af og blandt Skive Byråds medlemmer. Der er yderligere 4 kommunalt udpegede med hhv. 2 fra Viborg, 1 fra Thisted og 1 fra Morsø. Forvaltningen indstiller at vedtægterne fremsendes til byrådet til godkendelse, ligesom byrådet anmodes om, at udpege Skive Byråds medlem til bestyrelsen. I Skive Kommunes budget for 2008 er der afsat kr., som tilskud til Jyske Ensemble. Det er imidlertid aftalt, at selve basisensemblet Jyske Ensemble fremover finansieres af Viborg Kommune. Dette betyder, at de afsatte kr. skal gå til driften af Skive Symfoniorkester. Det er oplyst over for forvaltningen, at der pt. ikke er udarbejdet et sæt vedtægter for Skive Symfoniorkester. Af 2 fremgår jf. ovenstående at den daglige drift skal varetages af Jyske Ensemble. Det er forvaltningens opfattelse, at det bør stilles som betingelse fra Skive Kommune, at der bliver udarbejdet et sæt vedtægter for Skive Symfoniorkester, samt at det heraf bør fremgå, at

22 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN der skal udarbejdes særskilt budget og regnskab for Skive Symfoniorkester, samt at disse skal godkendes af Skive Kommune. Bilag: Vedtægter - Det Jyske Ensemble (990118) Notat om Det Jyske Ensembles overflyttelse til Viborg (990120)

23 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN Orienteringssag - januar 2008 J.nr.: Sagsid.: Initialer: HTAN Åben sag Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme Til orientering Fraværende: Kirsten Jørgensen, Gert R. Jepsen Orienteringssager. Møderne i februar og marts måned slås sammen til et møde, der afholdes den 27. februar. A. Mødedatoer februar/marts evt. slås sammen p.g.a. studietur i marts B. Afrapportering, Kulturkonsulenten v/alex Nielsen kl C. Bruttogæsteliste 2008 Bilag: Bruttogæsteliste 2008 (989665)

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: KCL, Spøttrupsalen 12-08-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 8.30 17.15 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Kultur og Borgerservice 10.10.2008. Økonomisk tildelingsmodel til de selvejende haller

Kultur og Borgerservice 10.10.2008. Økonomisk tildelingsmodel til de selvejende haller Kultur og Borgerservice 10.10.2008 Økonomisk tildelingsmodel til de selvejende haller 1. INDLEDNING... 3 2. HALLERNE I RAPPORTEN... 4 2.1 BELÆGNING... 4 2.2 HALLERNES PLACERING IFT. FORSAMLINGSHUSE...

Læs mere

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Lars Møller Pedersen Mødet hævet kl.: 17.50 Pkt. Tekst Side 90 Orientering 1 91 Den Selvejende institution

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: Kulturcenter Limfjord 19-06-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 07.45 13.00 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 1+2, 3.sal 04-12-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 11.00 16.10 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40 ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Mødedato: 15. juni 2010 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: 18:40 Deltagere: Just Eiskjær Sørensen, Rita Primdahl, Erik Preisler, Ebba Lund, Finn

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 007. Lanternen - Ansøgning om frigivelse af midler til projekteringsarbejde 18 008. Orientering

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 8 TORSDAG DEN 28. FEBRUAR 2008, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 28. februar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 28. september 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 28. september 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Mødedato: 28. september 2010 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Just Eiskjær Sørensen, Rita Primdahl, Erik Preisler, Ebba Lund, Finn

Læs mere

Undervisningsudvalget

Undervisningsudvalget Side 1 af 8 Undervisningsudvalget Dagsorden med beslutninger Møde nr. 7 Mødested : Mødelokale 1 Mødetidspunkt : torsdag den 14. august 2008 kl. 14:00 Fraværende : INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBEN DAGSORDEN Nr.

Læs mere

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Referat tillægsdagsorden Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget kl. 08:30 Lokale 83 - Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Punkter på tillægsdagsorden åbent

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: - 18:00 Mødested: Mødelokale C Hækkerupsvej 1, kælderen. Indgang via gavlen (handicapindgang).

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand

Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand Pkt. 344 Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand Sagsnr. 277920 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Jyllingehallernes bestyrelse ansøger om 17 mio. kr. til genopbygning af bygningerne

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 1. februar Mødetidspunkt: Kl. 17:00. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 1. februar Mødetidspunkt: Kl. 17:00. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) 2010 2011 2012 2013 Administration: Udvidelse af Rådhus -30.000-30.000-10.000 By og Landsby: Oplevelsesriget

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 Mødedato: 22-05-2001 Mødetidspunkt: kl. 15.00-16.15 Mødested: B 101, Børne- og kulturforvaltningen Jørn Larsen, Hans Ulrik Vadmann # 173078/23-05-2001

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget DAGSORDEN Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 02-09-2008 Mødested: KFUM s Klubhus, Kløvermarken, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:30 Sluttidspunkt: Afbud: Connie Andersen Bent S. Olsen Preben

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Kultur-

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud... 4 Medlemstilskud... 7 Fifty-Fifty-puljen... 9 Tilskud til lokaler

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 25. oktober 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/81

Læs mere

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 09/14576 Journalnr.: Sagsforløb: KFU - ØU - KB - Åben sag Mødedato:.2 Sagsansvarlig enhed: Sagsbehandler: Søren Nabe-Nielsen Ansøgning om konvertering af budgetaftalen 2010-2013,

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 13-12-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Mødested: Mødelokale C Afbud til Marianne Olesen, maro@ringsted.dk eller på 5762

Læs mere

Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 8. oktober 2015, kl. 17.00 - Kultur og Fritids mødelokale

Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 8. oktober 2015, kl. 17.00 - Kultur og Fritids mødelokale Mødedato: 08. oktober 2015 Side: 29 Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 8. oktober 2015, kl. 17.00 - Kultur og Fritids mødelokale Åben dagsorden Medlemmer Birger L. Hansen Dina Oxfeldt

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 08.02.2011 på Ribe Kunstmuseum SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Ribe Kunstmuseum - orientering og rundvisning... 4 3 Forslag til anvendelse af bygningen

Læs mere

Øget tilskud til foreningslivet Dok.nr.: 5437 Sagsid.: 14/4146 Initialer: Åben sag

Øget tilskud til foreningslivet Dok.nr.: 5437 Sagsid.: 14/4146 Initialer: Åben sag Øget tilskud til foreningslivet Dok.nr.: 5437 Sagsid.: 14/4146 Initialer: 46903 Åben sag Sagsfremstilling Udvalget drøftede 12. marts 2014 forskellige muligheder for at give øget støtte til foreningslivet.

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Møde i folkeoplysningsudvalget den 18. november 2004.

Møde i folkeoplysningsudvalget den 18. november 2004. Dagsorden til folkeoplysningsudvalget Side 1 af 6 Møde i folkeoplysningsudvalget den 18. november 2004. Medlemmer: Jens Brogaard Jensen Jens Timm Jensen Ebbe Nielsen Mikkel Østergaard Søren Højlyng Jan

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. juni 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. juni 2009 Referat fra møde i onsdag den 17. juni 2009 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2 på Rådhuset i Allerslev. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 3 2. FOU - Orientering... 4 3. FOU

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik

Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik I medfør af tekstanmærkning nr. 121 ad 28.53.02. på finanslov for finansåret 2017 fastsættes efter bemyndigelse: Anvendelsesområde 1. Ifølge

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. oktober 2012 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:45 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F)

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 TIRSDAG DEN 1. APRIL 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 1. april 2008 Side: 2 Fraværende: Pia Longet

Læs mere

REFERAT TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 20. AUGUST 2007 KL PÅ KNABERGÅRDEN I AALESTRUP

REFERAT TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 20. AUGUST 2007 KL PÅ KNABERGÅRDEN I AALESTRUP REFERAT TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 20. AUGUST 2007 KL. 17.00 PÅ KNABERGÅRDEN I AALESTRUP Indholdsfortegnelse 1. Aars Gymnastikforening Ansøgning om fritagelse for betaling af halgebyr. 2. Aftale

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 8. Kultur- og Fritidsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 8. Kultur- og Fritidsudvalget. 8. Kultur- og Fritidsudvalget. 77 78 8. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2014 på politikområder, Drift: Politikområder U/I Budget 2014 Kultur U 8.036.400 I -144.000 Idræt U 10.162.900 I - 3.413.500 Folkeoplysning

Læs mere

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune Tina Lauritsen Rasmussen Hobrovej 88 9530 Støvring Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

Undervisningsudvalget

Undervisningsudvalget Side 1 af 9 Undervisningsudvalget Dagsorden med beslutninger Møde nr. 13 Mødested : Mødelokale 1 Mødetidspunkt : torsdag den 25. oktober 2007 kl. 14:00 Fraværende : Afbud fra Helle Frost INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Onsdag den 17. juni 2009 Kl. 18.30 i Mødelokale F 2 v/ hovedindgangen Frederikssund Rådhus Mødedeltagere: Jens Brogaard Jensen (V) Alice Linning Annelise Hansen

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

Upernavik kommune, aktivitetshus - Landsstyret indstiller, Aningaasaqarn ermut ataatsiniititaliaq. Landstinget. Finansudvalget.

Upernavik kommune, aktivitetshus - Landsstyret indstiller, Aningaasaqarn ermut ataatsiniititaliaq. Landstinget. Finansudvalget. Inatsisartut Aningaasaqarn ermut ataatsiniititaliaq Landstinget Finansudvalget Ulloq/Dato: 25. juni 2004 Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender J.nr.: 01.31.06/04-00037 Orientering til

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 1 Mødedato: 7. februar 2014 Tidspunkt: Kl. 11.00 til 16.20 Sted: Lokale 8, stuen

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 1 Mødedato: 7. februar 2014 Tidspunkt: Kl. 11.00 til 16.20 Sted: Lokale 8, stuen 10. februar 2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 1 Mødedato: 7. februar 2014 Tidspunkt: Kl. 11.00 til 16.20 Sted: Lokale 8, stuen REFERAT Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 3. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Faxe Hallerne FH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter 1. HVEM KAN FÅ TILSKUD Foreninger der er godkendt af Folkeoplysningsudvalget og som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning er tilskudsberettiget og har adgang til lokaler. For at blive godkendt og

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 25-08-2011 Kl. 17:00 undvisningslokalerne ved kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 25-08-2011 Kl. 17:00 undvisningslokalerne ved kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 25-08-2011 Kl. 17:00 undvisningslokalerne ved kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Preben Juhl Rasmussen, Søren Sørensen,

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 890 8 - Epost mag@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 1. marts 00 via Magistraten Tlf. nr.: 890 800 Jour. nr.:

Læs mere

Indhold Udskiftning af låse og sikringer... 2

Indhold Udskiftning af låse og sikringer... 2 Anlægsblokke for Økonomi-udvalg Indhold Udskiftning af låse og sikringer... 2 oversigt 2015-2020 Jord og bygninger... 3 Incitamentspuljen... 4 Projekt Ressource City... 5 Udbredelse af bredbånd og mobildækning

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. 17:00 Mødested: Mødelokale

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg Kultur- og Fritidsafdelingen 13. maj 2013 Forslag Rammeaftale mellem Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg som grundlag for kommunalt tilskud til drift af Jysk Musik & Teaterhus,

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Hækkerupsvej Hækkerupsvej 1 Medlemmer Erik Schaumann (ES) - Formand Palle

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 16-01-2007 Mødested: Gram Fritidscenter Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21.00 Afbud:, Morten Jørgensen og Allan Emiliussen Bemærkninger:

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:10 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om garanti på 12,5 mio.kr - Terndrup Fjernvarme 638

Læs mere

Erhvervs- og landdistriktsudvalget

Erhvervs- og landdistriktsudvalget 161 Erhvervs- og landdistriktsudvalget Bevillingsområde: Erhvervsservice og iværksætteri 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Haslev-Hallerne HH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Retningslinier for tilskud til Den Folkeoplysende Voksenundervisning i Lejre Kommune.

Retningslinier for tilskud til Den Folkeoplysende Voksenundervisning i Lejre Kommune. Retningslinier for tilskud til Den Folkeoplysende Voksenundervisning i Lejre Kommune. 1. Folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning. Følgende krav skal opfyldes for at modtage

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 03. juni 2010 Lokale: Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten Frederiksen (C) Margit

Læs mere

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol. Mødedato: 16. november 2006

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol. Mødedato: 16. november 2006 Beslutningsprotokol Mødedato: 16. november 2006 Mødelokale: Løgumkloster Rådhus, udvalgsværelse 1 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 16:00 Fraværende: Johan Sørensen 16. november 2006

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 19-april-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget

Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget Referat åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Protokollen blev læst og mødet hævet kl.:

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. februar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:00 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F)

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 24. februar 2009. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 24. februar 2009. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 24. februar 2009 Forhøjelse af anlægsbevilling samt ændret finansiering vedr. renovering m.v. af tagene på Brobjergskolen, Århus

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:20. Rådhuset, Inka-værelset.

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:20. Rådhuset, Inka-værelset. Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 07-12-2010 Mødetidspunkt: 16:30-18:20 Mødested: Inkaværelset Rådhuset, Inka-værelset. Afbud til Flemming Christensen, fbc@ringsted.dk

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:00 Egholm Slot, Trehøjevej 45, 4070 kr. Hyllinge. Afbud: Connie B. Jensen (A) Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

REFERAT. Kultur og Fritidsudvalget. Tirsdag den 2. oktober 2007 kl

REFERAT. Kultur og Fritidsudvalget. Tirsdag den 2. oktober 2007 kl REFERAT Tirsdag den 2. oktober 2007 kl. 16.00 i mødelokale F7 (lokale E303 bunkerne) Frederikssund Rådhus Torvet 2, Frederikssund. Mødedeltagere: Grethe Olsen, Kenneth Jensen, John Schmidt Andersen og

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr.

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse

Læs mere

Indstilling. Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 24. marts 2010n Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter 1. Resume Århus Kommune har siden

Læs mere

Administrationspraksis for grøn ordning. Teknik- og Miljøforvaltningen, januar 2013

Administrationspraksis for grøn ordning. Teknik- og Miljøforvaltningen, januar 2013 Administrationspraksis for grøn ordning Teknik- og Miljøforvaltningen, januar 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Anvendelsesmuligheder for pengene...3 3. Geografisk fordeling af VE-midlerne...3

Læs mere

Regler. for. tilskud til aftenskoler i. Halsnæs Kommune

Regler. for. tilskud til aftenskoler i. Halsnæs Kommune Regler for tilskud til aftenskoler i Halsnæs Kommune Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Formål 2 2. Undervisningens omfang 2 3. Begrænsninger 2 4. Foreningskrav 3 5. Ansøgning og tilskudstilsagn 4

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget REFERAT Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 18-12-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:41 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Økonomiudvalget, 18-12-2008

Læs mere

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25.

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 25. juli 2011 Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling 1. Resume Hejredalskollegiet er omfattet af helhedsplanen for Gellerupparken

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18-08-2009 Mødested: Hammelev Spejdergruppe, Brøkelhusvej 3, Hammelev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Afbud: Kurt Koch, Morten Jørgensen,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere