Gert R. Jepsen, Arne Bisgård, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen, Else Theill Sørensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gert R. Jepsen, Arne Bisgård, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen, Else Theill Sørensen"

Transkript

1 MØDESTED: MØDEDATO: Repræsentationslokale REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme Deltagere: Gert R. Jepsen, Arne Bisgård, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen, Else Theill Sørensen Fraværende: Kirsten Jørgensen. Gert R. Jepsen under punkt 13 Sag nr.: Emne: 1. Forretningsorden til Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme Skive Golfklub - overgangsordning i.f.m. bortfald af tilskud Anlægsudgift til kulturhusbåd Skive Kammermusikforening - ansøgning om tilskud for Ansøgning om tilskud til køb af Æ-kassehus i Glyngøre Energibesparende foranstaltninger i de selvejende haller Skive Musikskole, ændring i tilskudsordning Ansøgning om tilskud til åbne Kirker og Herregårde Ansøgning om tilskud til bogudgivelse Forslag fra den socialdemokratiske gruppe Finansiering af tilskud til Opera Akademi Vedtægter for Jyske Ensemble Orienteringssag - januar Bilagsliste... 1

2 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN Forretningsorden til Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme J.nr.: Sagsid.: Initialer: HTAN Åben sag Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme Kultur og Borgerservice indstiller til Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme At vedlagte forslag til forretningsorden for Udvalget tiltrædes. Fraværende: Kirsten Jørgensen Udvalget godkendte forvaltningens indstilling. Det præciseres at igangværende sager afrapporteres løbende Kultur og Borgerservice indstiller at det vedlagte forslag til forretningsorden vedtages og er gældende for året Bilag: Forslag til forretningsorden for udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme (749347)

3 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN Skive Golfklub - overgangsordning i.f.m. bortfald af tilskud J.nr.: Sagsid.: Initialer: PESV Åben sag Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme Forvaltningen indstiller At At der laves en 4 årig overgangsordning for Skive Golfklub, så deres bortfald af tilskud for 2008 og fremover på i alt kr nedtrappes over en 4 årig periode med lige store årlige beløb overgangsordningen finansieres af den afsatte pulje til lokaletilskud Fraværende: Kirsten Jørgensen Forvaltningens indstilling godkendt med den tilføjelse, at nedtrapningsordningen sættes til 3 år. I juni måned opsagde forvaltningen aftalen med Skive Golfklub om tilskud til pasning af baner og aflønning af opsynsmand på i alt kr Opsigelsen af denne og lignende aftaler på idrætsområdet, skal ses i lyset af oprettelsen af den nye storkommune, hvor der var et ønske om at der kunne laves nye aftaler der dækkede både foreningerne i Skive Kommune og foreningerne i de 3 Salling Kommuner. Det fremgår af sagsakterne at Skive Kommune gennem mange år har givet golfklubben tilskud til vedligeholdelse af baner, og at dette beløb blev forhøjet i 2000 i forbindelse med udvidelse af golfklubben på trods af, at der ligger en lejekontrakt hvor det af 4 fremgår, at vedligeholdelse af såvel det lejede areal, som de på arealet værende anlæg af enhver art påhviler lejeren. I forbindelse med budgetlægningen for 2008 blev der ikke skabt budgetmæssig dækning til at lave en ny aftale med Skive Golfklub, så derfor står opsigelsen ved magt. Udvalget har i lignende sager hvor idrætsforeninger, haller m.m. har mistet et tilskud lavet en overgangsordning på 4 år, så foreningerne havde tid til at tilpasse budgetterne. Forvaltningen foreslår derfor, at der også i denne sag laves en overgangsordning på 4 år, hvor tilskuddet nedtrappes liniært.

4 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN Anlægsudgift til kulturhusbåd J.nr.: Ø40 Sagsid.: Initialer: ERAN Åben sag Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme Forvaltningen indstiller: At udvalget bevilger kr. som etableringsudgift til anskaffelse af kulturhusbåd At beløbet finansieres af kulturpuljen Fraværende: Kirsten Jørgensen Forvaltningens indstilling godkendt med den tilføjelse, at Skive Kommunes andel af driften ikke overskrider det afsatte beløb på kr Kulturregionen har i samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden gennem længere tid arbejdet på at anskaffe en kulturhusbåd. Båden skal om vinteren tjene som klubhus for vinterbadeklubben, og om sommeren som et flydende kulturhus. Af arrangementer som om sommeren kan finde sted kan som eksempel nævnes: Musikarrangementer, dans, foredrag, teater og egnsspil, udstillinger, naturvejledning og gourmetaftener. Morsø Kommune har tilkendegivet, at de gerne vil deltage med et driftstilskud på op til kr. og et anlægstilskud på kr. Skive Kommunes udvalg for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme har bevilget et driftstilskud på op til kr. årligt. Siden denne bevilling har Kulturregionen arbejdet med en finansieringsmodel for så vidt angår anskaffelsen. Den samlede anskaffelsespris er budgetteret til 3 mill. kr. Beløbet forventes tilvejebragt således: Lokale- og Anlægsfonden kr. Private fonde Morsø Kommune Kulturregionen Landsbyudvalget Kulturpuljen KEFT I alt kr.

5 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN Forvaltningen indstiller, at der bevilges kr. af Kulturpuljen til anskaffelse af Kulturhusbåd. Bevillingen betinges af, at den øvrige finansiering findes af anden vej. Bilag: Projektbeskrivelse Kulturhusbåd (990119)

6 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN Skive Kammermusikforening - ansøgning om tilskud for 2008 J.nr.: Sagsid.: Initialer: ANET Åben sag Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme Forvaltningen indstiller At der i 2008 bevilges kr. som tilskud til Skive Kammermusikforening At beløbet finansieres af udvalgets rådighedsbeløb Fraværende: Kirsten Jørgensen Udvalget besluttede at give kr i tilskud til Skive Kammermusikforening, finansieret af Udvalgets rådighedsbeløb. Skive Kammermusikforening har i lighed med de sidste to år søgt om et kommunalt driftstilskud. Foreningens formål er at udbrede kendskabet til klassisk kammermusik og at skabe koncerter inden for genren. Kammermusikforeningen arrangerer 5-6 koncerter pr. sæson. Koncerterne afholdes i Musikkens Hus og besøgstallet ligger på Der er i budgettet regnet med en omsætning på ca kr. Der er 65 medlemmer. Det er bestyrelsens opfattelse, at der i såvel egnens befolkning som koncertfaciliteterne er potentiale for vækst i foreningen. Dette ønskes realiseret gennem optimering af programmets kvalitet og forstærkning af markedsføringsindsatsen. Kammermusikforeningen søger på den baggrund om et tilskud for 2008 på kr Udvalget bevilgede for 2007 et tilskud på kr finansieret af udvalgets rådighedsbeløb. Foreningen havde i 2006 en omsætning på ca. kr og et overskud ca. kr Regnskabet for 2007 udviste et overskud på ca. kr og en ultimo-beholdning på ca. kr Forvaltningen indstillet, at der ydes et tilskud på kr Det er som udgangspunkt et tilskud i samme størrelsesorden som i 2007 dog således, at der er sket mindre opjustering af beløbet. Bilag: Ansøgning om tilskud for Skive Kammermusikforening (984818)

7 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN Ansøgning om tilskud til køb af Æ-kassehus i Glyngøre J.nr.: Sagsid.: Initialer: ANET Åben sag Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme Forvaltningen indstiller At der bevilges et tilskud på kr fra Kulturpuljen til medfinansiering af køb af Æ- kassehus i Glyngøre. At udbetalingen af tilskuddet er betinget af, at der opnås medfinansiering fra anden side til køb af huset. Fraværende: Kirsten Jørgensen Udvalget anbefaler, at der gives et rente- og afdragsfrit lån på kr der skal indfries i forbindelse med evt. salg. Udvalget foreslår at lånet finansieres af kulturpuljen. På baggrund af en beslutning i udvalget den omkring markedsføring af Kulturpuljen, har der været indrykket annoncer i avisen med opfordring til at søge midler til at realisere projekter inden for kultur- og fritidsområdet i kommunen. Borger- og erhvervsforeningen i Glyngøre har herefter ansøgt om et tilskud fra Kulturpuljen til køb af Æ-kassehus i Glyngøre. Æ-kassehus er et gammelt sildekassehus, der ligger centralt på havnen i Glyngøre. Foreningen har haft det til leje, men huset sættes nu til salg. Da foreningen gennem flere år har ønsket at erhverve Æ-kassehus og selv har finansieret renovering af huset for ca. kr søger foreningen nu gennem sponsorater at skabe mulighed for at købe huset. Foreningen oplyser, at Æ-kassehus er en vægtig del af kulturarven i byen og er med til at bevare det centrale miljø i det gamle havnebillede. Huset fungerer i dag som et borger- og kulturhus. Det rummer en lokal historisk atmosfære, som der vil blive værnet om. Samtidig er det hensigten at videreudvikle huset, så det fremover kan anvendes til endnu større gavn for både lokale og turister. Huset har en størrelse, der gør det velegnet også til større arrangementer og det er hensigten at foreningen vil samarbejde med andre interessenter om f.eks. Arrangementer i Borger- og Erhvervsforeningen, skoler og institutioner Større turistarrangementer Naturhistoriske udstillinger (akvarier, der viser kyst-formede ting) Videnscenter med stemning i lokalmiljøet Undervisningsaktiviteter

8 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN Kunstudstillinger og andre udstillinger i samarbejde med Museum Salling Æ-kassehus kan erhverves for kr Foreningen har ansøgt andre puljer, herunder Lokale og anlægsfonden (LOA), EU-midler (LAG), Durup Sparekassefond og private bidragsydere om finansiering af i alt kr Foreningen søger således om finansiering af de resterende kr fra Kulturpuljen. Forvaltningen indstiller, at ansøgningen imødekommes, da projektet lever op til kommissoriets krav om, at projekter skal være af almennyttig karakter - samt om, at tilskud tilstræbes anvendt til projekter, hvortil der er medfinansiering fra anden side. Udbetaling af tilskuddet vil dog være betinget at, at der opnås medfinansiering af det resterende beløb fra anden side. Udvalget besluttede på et møde den at yde støtte til 3 tiltag vedrørende kunstudsmykning m.v. i Skive Kommune, som Branding Skiveegnen Aps. havde indsendt ansøgning om kommunal støtte til. Bienale for Global Skulptur = Bykunst = Outdoor billedkunstnerisk projekt = Branding Skiveegenen Aps havde samtidig ansøgt om betaling af momsen på samtlige 6 kunstværker, der i alt beløber sig til en værdi af ca. 12. mio. kr. Udvalget udskød spørgsmålet om momsproblematikken til senere, idet der administrativt blev igangsat en undersøgelse af aspekterne omkring momsen. Der foreligger pt. ikke en endelig afgørelse af dette spørgsmål. Spørgsmålet ligger i øjeblikket til vurdering hos kommunes revisor. Der er således kr til rest i puljen. Der er ikke afsat yderligere midler til kulturpuljen på budgettet for Bilag: Ansøgning - Æ-kassehus (984254)

9 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN Energibesparende foranstaltninger i de selvejende haller J.nr.: Sagsid.: Initialer: PESV Åben sag Byrådet Forvaltningen indstiller At At At At udvalget anbefaler at der oprettes en pulje til energibesparende foranstaltninger i de selvejende haller puljen sættes til 2 mill. kr. årligt forudsætningerne i afsnit 4.3 skal være opfyldt og ordningen administreres af teknisk forvaltning ordningen finansieres ved at de selvejende haller får lov til at optage lån til dette formål og der afgives kommunegaranti for lånet. Fraværende: Kirsten Jørgensen Forvaltningens indstilling anbefales med den tilføjelse, at de 2 første At slettes og der indsættes et nyt At - det overlades til administrationen at bevilge kommunegaranti når forudsætningerne er opfyldt. I forhold til det tidligere oplæg er finansieringen ændret fra en kommunal finansiering, til at de selvejende haller får mulighed for at optage lån mod kommunegaranti. Den tidligere sagsfremstilling: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme godkendte på sit møde den 15. november en nytildelingsmodeltildeselvejendehaller,og beslu tede på sam m e m øde atafsnit4 idet tidligere udsendte oplæg vedr. energibesparende foranstaltninger, skulle behandles på et særskilt møde. Det samlede oplæg til en ny økonomisk tildelingsmodel til de selvejende haller, indeholder også et afsnit om energibesparende foranstaltninger. Skive Kommune har i en årrække arbejdet med energibesparende foranstaltninger på kommunale bygninger, og arbejdsgruppen synes

10 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN det vil være oplagt at videreføre dette på de selvejende haller. En af fordelene ved investering i energibesparende foranstaltninger er, at der er automatisk låneadgang så kommunen ikke skal bruge anlægsramme eller deponere når der optages lån til dette formål. En anden er at Skive Kommune kan fortsætte arbejdet med at nedbringe CO2 udslippet og gøre sig kendt som en grøn kommune. Afsnit 4 vedr. energibesparende foranstaltninger fremgå af nedenstående tekst: 4. Energibesparende foranstaltninger oprettelse af pulje Det foreslås, at der oprettes en pulje til energibesparende foranstaltninger. Puljen for energibesparende foranstaltninger (benævnes her fra som EBF-puljen) foreslås at være på 2 mio. kr. årligt. I tilfælde af godkendelse af puljen til energibesparende foranstaltninger vil der blive taget initiativ til en temadag hvor hallerne informeres om en måler, der kan energiregistrere, muligheder inden for energibesparende foranstaltninger samt regler for lån og afdrag jf. EBF-puljen. 4.1 Formålet med puljen Formålet med EBF-puljen er, at hallerne kan søge om tilskud til oprettelse af energibesparende foranstaltningerne. Skive Kommune arbejder generelt på at CO2 belastningen reduceres, og puljen kan være med til at give incitament og økonomisk fundament til dette arbejde flere steder. Puljen skal over en årrække være udgiftsneutral for Skive Kommune men give en gevinst til hallerne. Ansøgningen skal gå igennem Teknisk Forvaltning, og ansøgningsfristen vil ligge to gange årligt, således administrationen belastes mindst muligt. 4.2 Energiregistreringer Det foreslås, at hver hal får installeret mindst en måler, der kan energiregistrere. Disse energiregistrerende målere viser blandt andet el-, vand, olie- og fjernvarmeforbruget døgnet rundt. Energiregistreringen vil fremtidigt kunne vise besparelser på eventuelle opsatte energibesparende foranstaltninger. Måleren koster cirka kr. og vil kunne blive finansieret via et lån i den energibesparende pulje. Energiselskaberne og Naturgas MidtNord m.fl. vil i første omgang blive spurgt om muligheden for at de skifter deres målere ud således de kr. pr. måler spares. Driftsudgiften pr. måler er 500 kr. pr. punkt om året, og driftsudgiften afholdes af hallen selv. 4.3 Optagelse og tilbagebetaling af lån Anmodning om optagelse af lån Det foreslås, at hallerne kan søge lån af puljen: når der forelægger et projekt, der beskriver aktiviteten når det er rentable besparelser og når levetiden for besparelserne er længere end lånets faktiske tilbagebetalingstid.

11 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN Eksempler: En hal ansøger om finansiering af udskiftning af gas-kedel og anden teknik i hallen. Den beregnede tilbagebetalingstid er 25 år, men den forventede levetid på kedel og teknik er 15 år. I dette tilfælde gives der afslag på ansøgning om lån. En hal ansøger om lån til investering i vedvarende energisystemer f.eks. solvarme. Levetiden vil i dette tilfælde være anslået til ca. 25 år og tilbagebetalingstiden er den samme. Ansøgningen godkendes idet tilbagebetalingen som nytte-perioden som minimum ventes at være lig tilbagebetalingsperioden. Desuden viste ansøgningen, at der ved overgang til solvarme bliver taget hensyn til miljø og CO2 belastning. Tilbagebetaling af lån Hvert år tilbagebetaler institutionen et beløb svarende til 75% af den beregnede og påviste besparelse, hvilket går til afdrag på lånet. Praktisk eksempel: En hal køber et stort solvarmeanlæg til ,-, der forventes at have en minimum levetid på 20 år. Hvert år sparer hallen i energiforbrug men da hallen kun skal betale 75% af besparelsen tilbage som afdrag på lån, har hallen en årlig ydelse på kr. Lånets tilbagebetalingstid bliver således 14 år (13,3 år), og de sidste 6 år af solvarmeanlæggets forventede levetid har hallen som udgangspunkt de kr. i ren besparelse. Samlet nettogevinst for hallen = 14 x x = ,- kr. på driften over 20 år. EBF-Puljen har pengene tilbage efter 14 år 4.4 Eksempler på energibesparende foranstaltninger der kan ydes lån til Solvarme Solceller Konvertering af olie til fjernvarme eller naturgas Oliefyring til træpiller. Gammelt naturgasfyr til kondenserende gasfyr Gammelt oliefyr til kondenserende oliefyr Isolering af klimaskærm Udskiftning af ruder i klimaskærm Udskiftning af automatik Udskiftning af belysningsanlæg Udskiftning af gammelt ventilationsprincipper til nye Udskiftning af pumper Varmepumper til affugtning og varmegenvinding til svømmebade / svømmehaller Varmepumper Jordvarmeanlæg Forvaltningen indstiller, at udvalget anbefaler at der afsættes en pulje på 2 mill. kr. årligt til energibesparende foranstaltninger i de selvejende haller, at finansieringen foretages ved låneoptagelse og endeligt at ordningen administreres af teknisk forvaltning

12 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN

13 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN Skive Musikskole, ændring i tilskudsordning J.nr.: Sagsid.: Initialer: INLS Åben sag Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme Forvaltningen indstiller: At det beløb, der er afsat til undervisning i Musikskolen tages ud af Folkeoplysningsområdets budget fra og med 1. januar 2008 og overføres til kontoen for driftstilskud til Musikskolen At Musikskolen hermed forpligtiger sig til ikke fremover at søge om folkeoplysningsmidler til skolens undervisning Folkeoplysningsudvalget den Fraværende: Erik Preisler, Karen Balsby, Lis Jensen og Søren Yde. Indstilling godkendt. Fraværende: Kirsten Jørgensen Forvaltningens indstilling godkendt. Skive Musikskole får i øjeblikket udover det almindelige driftstilskud også tilskud til undervisningen på samme vis som aftenskolerne får, i alt ca kr. Dette tilskud udbetales efter Folkeoplysningslovens regler, men bliver ikke anvendt efter disse regler. I Folkeoplysningslovens 8 står, at aflønning skal være i overensstemmelse med reglerne fastsat i medfør af 52. I 52 står, at finansministeren udarbejder regler og kan indgå aftale om løn og andre ansættelsesvilkår for lærere og ledere, altså her fastsættes timelønnen for undervisning efter denne lov. I musikskolen betales lærerne med en tarif efter overenskomst med Dansk Musik Pædagogisk Forening. Denne tarif ligger ca. 100,- kr. over tariffen på aftenskoleområdet. Musikskolen finder anden finansiering af forskellen mellem tarifferne i de 2 lønaftaler, og det betyder, at Folkeoplysningslovens regler ikke efterleves. Musikskolens fortsatte virke er afhængig af, at der udbetales tilskud til lærerlønninger. Ligesom der alene kan skaffes de fornødne lærerkræfter ved at udbetale de anvendte timelønninger, som er den tarif der er fastsat af Dansk Musik Pædagogisk Forening.

14 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN Med denne ansøgning om overførsel forpligtiger Musikskolen sig til ikke fremover at søge om folkeoplysningsmidler til skolens undervisning. Bilag: Skive Musikskole, notat vedr. ans. (969891)

15 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN Ansøgning om tilskud til åbne Kirker og Herregårde J.nr.: Sagsid.: Initialer: ERAN Åben sag Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme Forvaltningen indstiller: At At Forvaltningen indstiller, at der ydes et tilskud på kr., idet initiativet må anses for at have en ikke ubetydelig markedsføringsværdi for kommunen og turisterhvervet generelt Beløbet foreslås finansieret af udvalgets rådighedsbeløb. Fraværende: Kirsten Jørgensen Udvalget besluttede at give en underskudsdækning på kr under forudsætning af, at arrangementet gennemføres i det skitserede omfang. SkiveEgnens Erhvervs- og Turistcenter har sendt en ansøgning om tilskud til finansiering af projekt åbne Kirker og Herregårde i 2008 på kr. Herudover søges Kulturregionen om kr. Der er i ansøgningen anført, at der om sommeren, hvert år siden 2002, har været afholdt et arrangement for turister og lokale, hvor egnens Herregårde har åbnet dørene. Arrangementet har været velbesøgt, og det er det eneste af sin art i Danmark. I projektet har såvel offentligt som privat ejede herregårde deltaget. Der har ikke tidligere været ydet offentlige tilskud. I 2008 ønskes konceptet udvidet til også at omfatte egnens kirker. Egnen rummer 47 kirker og ca. 15 relevante herregårde. Der er lagt op til en udvidelse af det hidtidige program med koncerter, udstillinger, rundvisning, noget for børn og et gennemgående fælles tema. Der er budgetteret med kr. i entreindtægter og kr. i tilskud. På udgiftssiden er budgetteret med kr. til markedsføring, kr. til rengøring og kr. til projektstyring. Projektet styres af SkiveEgnens Turistcenter. Forvaltningen indstiller, at der ydes et tilskud på kr., idet initiativet må anses for at ha-

16 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN ve en ikke ubetydelig markedsføringsværdi for kommunen og turisterhvervet generelt. Beløbet foreslås finansieret af udvalgets rådighedsbeløb. Rådighedsbeløbet udgør i kr. Bilag: Ansøgning om tilskud til åbne kirker og herregårde på Skiveegnen 2008 (986537)

17 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN Ansøgning om tilskud til bogudgivelse J.nr.: Sagsid.: Initialer: ERAN Åben sag Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme Forvaltningen indstiller: At der ydes et tilskud til fotobog om Nanna og Jeppe Aakjærs virke på Jenle At tilskuddet maksimalt ydes i forholdet 50/50, således at tilskuddet er betinget af, at der skaffes eksterne midler i samme størrelsesorden At tilskuddet ydes med halvdelen i 2008 og den resterende halvdel i 2009 At tilskuddet tages af udvalgets rådighedsbeløb alternativt af Kulturpuljen Fraværende: Kirsten Jørgensen Udvalget godkendte et engangstilskud på kr finansieret af kulturpuljen og under forudsætning af, at projektet gennemføres i sin helhed. Det litterære selskab Aakjærselskabet ansøger om støtte på kr. til udgivelse af en fotobog med små tekster på dansk, engelsk og tysk om Nanna og Jeppe Aajkærs hjem Jenle. Støtten foreslås delt over årene 2008 og Bogen skal indeholde fotos fra Jenles fotoarkiv, der kan præsentere Nannas unikke træskærerarbejder, bogbinding, og arbejde i metaller. Dette skal suppleres med Jeppes tekster. Endvidere skal bogen indeholde foto og beretninger om de mange berømte personer, som gennem tiderne har været gæster i kunstnerparrets hjem. To lignende hjem/museer i hhv. Sverige og Norge vedrørende Carls Larsson og Bjørnstjerne Bjørnson har årligt mellem 30 og gæster. På Jenle kommer der i dag ca På denne baggrund finder Aakjærselskabet, at der på Jenle er et stort uudnyttet turistpotentiale, som på denne måde kan markedsføres og udnyttes bedre. Ifølge ansøgningen søges der om tilskud til udgivelse af bøger. Udgifterne hertil anslås til kr., som der søges om over en periode på 2 år, da bogen tænkes forberedt i 2008 og udgivet i 2009.

18 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN Bogen tænkes solgt for 138 kr. pr. stk. Skive Kommune vil få tildelt eksemplarer. Eventuelt overskud ved salget tænkes anvendt til investeringer i Jenle. Skive Kommune har 2 gange tidligere givet tilskud til bogudgivelser omkring Jeppe Aakjær og hans digtning og liv. Men så vidt vides ikke omkring stedet Jenle og dets liv og virke. Det er forvaltningens opfattelse at det ikke alene er en kommunal opgave at forestå og finansiere sådanne projekter, men at der alene fra kommunal side bør støttes op om sådanne initiativer, forudsat, at de skønnes at have en vis kulturel, turistmæssig og markedsføringsmæssig værdi for egnen. Med dette udgangspunkt skal forvaltningen foreslå, at der ydes støtte på maksimalt 50% af omkostningerne, betinget af at der kan opnås støtte på et lignende beløb fra eksterne kilder. I Kulturpuljen er der pt kr. til rest inden der er taget stilling til eventuel medfinansiering af købet af A Kassehus i Glyngøre. Udvalgets rådighedsbeløb udgør i 2008 kr Bilag: Ansøgning om støtte til udgivelse af fotobog - Aakjærselskabet (986859) Mail fra Else Theill Sørensen (989459)

19 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN Forslag fra den socialdemokratiske gruppe J.nr.: Sagsid.: Initialer: ERAN Åben sag Udvalget for Kultur, Fritid, Erhverv og Turisme Forvaltningen indstiller: At henvendelsen fra den socialdemokratiske gruppe, om at igangsætte en analyse tilskudsområdet inden for kultur og fritid drøftes Fraværende: Kirsten Jørgensen Udvalget besluttede at igangsætte en analyse af tilskudsområdet indenfor Kultur og Fritidsområdet med henblik på, at omkonvertere driftstilskud til finansieringstilskud. Udvalget har den modtaget en fra Per B. Jeppesen, hvori han på den socialdemokratiske gruppes vegne anmoder om, at der iværksættes en undersøgelse af den nuværende tilskudsmodel inden for Kultur- og Fritidsområdet. Undersøgelsen skal bl.a. afdække hvorvidt det er muligt at omkonvertere de nuværende driftstilskud til finansieringstilskud. Såfremt en sådan mulighed foreligger tænkes de frigivne midler anvendt til nye tiltag inden for kultur- og fritidsområdet. Bilag: Brev fra Per B. Jeppesen (990121)

20 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN Finansiering af tilskud til Opera Akademi 2007 J.nr.: Sagsid.: Initialer: ERAN Åben sag Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme Forvaltningen indstiller: At bevillingen til Skive Opera Akademi i 2007 finansieres af Kulturpuljen Fraværende: Kirsten Jørgensen Forvaltningens indstilling godkendt. Udvalget indstillede den til Økonomiudvalget at der blev bevilget et tilskud til Skive Opera Akademi i 2007 på kr. samt ydet et tilskud til symfoniorkester på kr, samt givet en underskudsdækning på kr. Udvalgetforeslogdetfinansieretvedhjælpafdensåkaldte Lysfond. Økonomiudvalget og Byrådet tiltrådte indstillingen med den tilføjelse, at der senere skulle tages stilling til finansieringen. Kulturregionen har den haft møde med folkene bag Skive Opera Akademi. Disse tilkendegav, at der forventedes et underskud for 2007 på ca kr. Men regnskabet var endnu ikke helt afsluttet. Når det endelige regnskab forelå, ville der komme en henvendelse om at få udbetalt den lovede underskudsdækning. Forvaltningen skal indstille, at finansieringen af det vedtagne underskud samt de lovede tilskud finansieres af kulturpuljen.

21 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN Vedtægter for Jyske Ensemble J.nr.: Sagsid.: Initialer: ERAN Åben sag Skive Byråd Forvaltningen indstiller til udvalget: At De ændrede vedtægter for Jyske Ensemble videresendes til byrådet med anbefaling af, at disse godkendes At det henstilles, at der udarbejdes et særskilt sæt vedtægter for Skive Symfoniorkester Fraværende: Kirsten Jørgensen Udvalget indstiller at der udarbejdes et særskilt sæt vedtægter, samarbejdsaftale og budget. I forbindelse med flytningen af Jyske Ensemble fra Skive til Viborg er der udarbejdet et sæt nye vedtægter, som er fremsendt til godkendelse hos hovedbidragsyderne. Af ændringer skal nævnes følgende: 1: Ensemblet får hjemsted i Viborg Musiksal 2: Jyske Ensemble varetager driften af Skive Symfoniorkester 3: Bestyrelsen består af 9 medlemmer. Heraf 1 medlem udpeget af og blandt Skive Byråds medlemmer. Der er yderligere 4 kommunalt udpegede med hhv. 2 fra Viborg, 1 fra Thisted og 1 fra Morsø. Forvaltningen indstiller at vedtægterne fremsendes til byrådet til godkendelse, ligesom byrådet anmodes om, at udpege Skive Byråds medlem til bestyrelsen. I Skive Kommunes budget for 2008 er der afsat kr., som tilskud til Jyske Ensemble. Det er imidlertid aftalt, at selve basisensemblet Jyske Ensemble fremover finansieres af Viborg Kommune. Dette betyder, at de afsatte kr. skal gå til driften af Skive Symfoniorkester. Det er oplyst over for forvaltningen, at der pt. ikke er udarbejdet et sæt vedtægter for Skive Symfoniorkester. Af 2 fremgår jf. ovenstående at den daglige drift skal varetages af Jyske Ensemble. Det er forvaltningens opfattelse, at det bør stilles som betingelse fra Skive Kommune, at der bliver udarbejdet et sæt vedtægter for Skive Symfoniorkester, samt at det heraf bør fremgå, at

22 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN der skal udarbejdes særskilt budget og regnskab for Skive Symfoniorkester, samt at disse skal godkendes af Skive Kommune. Bilag: Vedtægter - Det Jyske Ensemble (990118) Notat om Det Jyske Ensembles overflyttelse til Viborg (990120)

23 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN Orienteringssag - januar 2008 J.nr.: Sagsid.: Initialer: HTAN Åben sag Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme Til orientering Fraværende: Kirsten Jørgensen, Gert R. Jepsen Orienteringssager. Møderne i februar og marts måned slås sammen til et møde, der afholdes den 27. februar. A. Mødedatoer februar/marts evt. slås sammen p.g.a. studietur i marts B. Afrapportering, Kulturkonsulenten v/alex Nielsen kl C. Bruttogæsteliste 2008 Bilag: Bruttogæsteliste 2008 (989665)

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. august 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 20-02-2014 kl. 08:15 Lyngby Stadion i mødelokalet i forhuset til hallen Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 04. marts 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 2, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive 05-12-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg 17.00 19.45

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive 05-12-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg 17.00 19.45 MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive 05-12-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg 17.00 19.45 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Per B. Jeppesen, Per Nørgaard, Peter

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 20. december 2007 Lokale: Hjallerup Idrætscenter Tidspunkt: kl. 15.00 - kl. 17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/97

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 26. august 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. juni 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. juni 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 16. juni 2015 Mødested: Gl. rådhus, byrådssalen Mødetidspunkt: 12:30 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 22-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomi 14.30 17.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 22-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomi 14.30 17. MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 22-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomi 14.30 17.55 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. februar 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. februar 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 17. februar 2015 Mødested: Gl. rådhus, byrådssalen Mødetidspunkt: 12:30 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Referat. Mødedato: 24. oktober 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende:

Referat. Mødedato: 24. oktober 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende: Refer Refer Mødedo: 24. oktober 2013 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 24. oktober 2013 Refer Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. februar 2015 Mødetidspunkt: 12:30-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: FiberVisions Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Niels

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. september 2008 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-17:30 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

DAGSORDEN. H:\Dias\Offentlig struktur\norddjurs Kommune\Sammenlægningsudvalg\Dagsordener\Møde nr. 02 den 25. januar 2006\Dagsorden 02.

DAGSORDEN. H:\Dias\Offentlig struktur\norddjurs Kommune\Sammenlægningsudvalg\Dagsordener\Møde nr. 02 den 25. januar 2006\Dagsorden 02. Norddjurs Kommune Sammenlægningsudvalget DAGSORDEN Møde nr : 02 Sted : Rådhuset Grenaa Den : 25. januar 2006 Start kl. : 17.00 Slut kl. 18.10 Medlemmer Deltog Medlemmer Deltog Niels Erik Iversen (A) x

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune.

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Den folkeoplysende forening I henhold til kapitel 2 i Folkeoplysningsloven skal den frie folkeoplysende virksomhed (foreningsarbejde

Læs mere

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune Rapport Halharmonisering i Favrskov Kommune Marts 2012 1 1. INDLEDNING... 3 2. OPSAMLING PÅ HØRINGSSVAR OG ANBEFALINGER TIL NY MODEL... 4 Høringssvar opbakning til Favrskovmodellen... 4 Høringssvar vedr.

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Deltagere:, Henrik Alleslev, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten

Læs mere

Leif Rothe Rasmussen, Arno Termansen. 1. Godkendelse af dagsordenen...2. 2. 08/34858 2. behandling af ændring af Assens Kommunes styrelsesvedtægt...

Leif Rothe Rasmussen, Arno Termansen. 1. Godkendelse af dagsordenen...2. 2. 08/34858 2. behandling af ændring af Assens Kommunes styrelsesvedtægt... Referat Byrådet Tid Onsdag den 25. juni 2014 Sted Afbud Byrådssalen Leif Rothe Rasmussen, Arno Termansen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2 2. 08/34858 2. behandling af ændring

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 21. november 2007 - kl. 14:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 21. november 2007 - kl. 14:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Beslutningsprotokol 21. november 2007 - kl. 14:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Indholdsfortegnelse Side 248. Meddelelser... 483 249. Anmodning om ændring af betegnelsen Silkeborg Bibliotek til Silkeborg

Læs mere