Gert R. Jepsen, Arne Bisgård, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen, Else Theill Sørensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gert R. Jepsen, Arne Bisgård, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen, Else Theill Sørensen"

Transkript

1 MØDESTED: MØDEDATO: Repræsentationslokale REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme Deltagere: Gert R. Jepsen, Arne Bisgård, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen, Else Theill Sørensen Fraværende: Kirsten Jørgensen. Gert R. Jepsen under punkt 13 Sag nr.: Emne: 1. Forretningsorden til Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme Skive Golfklub - overgangsordning i.f.m. bortfald af tilskud Anlægsudgift til kulturhusbåd Skive Kammermusikforening - ansøgning om tilskud for Ansøgning om tilskud til køb af Æ-kassehus i Glyngøre Energibesparende foranstaltninger i de selvejende haller Skive Musikskole, ændring i tilskudsordning Ansøgning om tilskud til åbne Kirker og Herregårde Ansøgning om tilskud til bogudgivelse Forslag fra den socialdemokratiske gruppe Finansiering af tilskud til Opera Akademi Vedtægter for Jyske Ensemble Orienteringssag - januar Bilagsliste... 1

2 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN Forretningsorden til Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme J.nr.: Sagsid.: Initialer: HTAN Åben sag Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme Kultur og Borgerservice indstiller til Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme At vedlagte forslag til forretningsorden for Udvalget tiltrædes. Fraværende: Kirsten Jørgensen Udvalget godkendte forvaltningens indstilling. Det præciseres at igangværende sager afrapporteres løbende Kultur og Borgerservice indstiller at det vedlagte forslag til forretningsorden vedtages og er gældende for året Bilag: Forslag til forretningsorden for udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme (749347)

3 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN Skive Golfklub - overgangsordning i.f.m. bortfald af tilskud J.nr.: Sagsid.: Initialer: PESV Åben sag Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme Forvaltningen indstiller At At der laves en 4 årig overgangsordning for Skive Golfklub, så deres bortfald af tilskud for 2008 og fremover på i alt kr nedtrappes over en 4 årig periode med lige store årlige beløb overgangsordningen finansieres af den afsatte pulje til lokaletilskud Fraværende: Kirsten Jørgensen Forvaltningens indstilling godkendt med den tilføjelse, at nedtrapningsordningen sættes til 3 år. I juni måned opsagde forvaltningen aftalen med Skive Golfklub om tilskud til pasning af baner og aflønning af opsynsmand på i alt kr Opsigelsen af denne og lignende aftaler på idrætsområdet, skal ses i lyset af oprettelsen af den nye storkommune, hvor der var et ønske om at der kunne laves nye aftaler der dækkede både foreningerne i Skive Kommune og foreningerne i de 3 Salling Kommuner. Det fremgår af sagsakterne at Skive Kommune gennem mange år har givet golfklubben tilskud til vedligeholdelse af baner, og at dette beløb blev forhøjet i 2000 i forbindelse med udvidelse af golfklubben på trods af, at der ligger en lejekontrakt hvor det af 4 fremgår, at vedligeholdelse af såvel det lejede areal, som de på arealet værende anlæg af enhver art påhviler lejeren. I forbindelse med budgetlægningen for 2008 blev der ikke skabt budgetmæssig dækning til at lave en ny aftale med Skive Golfklub, så derfor står opsigelsen ved magt. Udvalget har i lignende sager hvor idrætsforeninger, haller m.m. har mistet et tilskud lavet en overgangsordning på 4 år, så foreningerne havde tid til at tilpasse budgetterne. Forvaltningen foreslår derfor, at der også i denne sag laves en overgangsordning på 4 år, hvor tilskuddet nedtrappes liniært.

4 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN Anlægsudgift til kulturhusbåd J.nr.: Ø40 Sagsid.: Initialer: ERAN Åben sag Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme Forvaltningen indstiller: At udvalget bevilger kr. som etableringsudgift til anskaffelse af kulturhusbåd At beløbet finansieres af kulturpuljen Fraværende: Kirsten Jørgensen Forvaltningens indstilling godkendt med den tilføjelse, at Skive Kommunes andel af driften ikke overskrider det afsatte beløb på kr Kulturregionen har i samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden gennem længere tid arbejdet på at anskaffe en kulturhusbåd. Båden skal om vinteren tjene som klubhus for vinterbadeklubben, og om sommeren som et flydende kulturhus. Af arrangementer som om sommeren kan finde sted kan som eksempel nævnes: Musikarrangementer, dans, foredrag, teater og egnsspil, udstillinger, naturvejledning og gourmetaftener. Morsø Kommune har tilkendegivet, at de gerne vil deltage med et driftstilskud på op til kr. og et anlægstilskud på kr. Skive Kommunes udvalg for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme har bevilget et driftstilskud på op til kr. årligt. Siden denne bevilling har Kulturregionen arbejdet med en finansieringsmodel for så vidt angår anskaffelsen. Den samlede anskaffelsespris er budgetteret til 3 mill. kr. Beløbet forventes tilvejebragt således: Lokale- og Anlægsfonden kr. Private fonde Morsø Kommune Kulturregionen Landsbyudvalget Kulturpuljen KEFT I alt kr.

5 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN Forvaltningen indstiller, at der bevilges kr. af Kulturpuljen til anskaffelse af Kulturhusbåd. Bevillingen betinges af, at den øvrige finansiering findes af anden vej. Bilag: Projektbeskrivelse Kulturhusbåd (990119)

6 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN Skive Kammermusikforening - ansøgning om tilskud for 2008 J.nr.: Sagsid.: Initialer: ANET Åben sag Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme Forvaltningen indstiller At der i 2008 bevilges kr. som tilskud til Skive Kammermusikforening At beløbet finansieres af udvalgets rådighedsbeløb Fraværende: Kirsten Jørgensen Udvalget besluttede at give kr i tilskud til Skive Kammermusikforening, finansieret af Udvalgets rådighedsbeløb. Skive Kammermusikforening har i lighed med de sidste to år søgt om et kommunalt driftstilskud. Foreningens formål er at udbrede kendskabet til klassisk kammermusik og at skabe koncerter inden for genren. Kammermusikforeningen arrangerer 5-6 koncerter pr. sæson. Koncerterne afholdes i Musikkens Hus og besøgstallet ligger på Der er i budgettet regnet med en omsætning på ca kr. Der er 65 medlemmer. Det er bestyrelsens opfattelse, at der i såvel egnens befolkning som koncertfaciliteterne er potentiale for vækst i foreningen. Dette ønskes realiseret gennem optimering af programmets kvalitet og forstærkning af markedsføringsindsatsen. Kammermusikforeningen søger på den baggrund om et tilskud for 2008 på kr Udvalget bevilgede for 2007 et tilskud på kr finansieret af udvalgets rådighedsbeløb. Foreningen havde i 2006 en omsætning på ca. kr og et overskud ca. kr Regnskabet for 2007 udviste et overskud på ca. kr og en ultimo-beholdning på ca. kr Forvaltningen indstillet, at der ydes et tilskud på kr Det er som udgangspunkt et tilskud i samme størrelsesorden som i 2007 dog således, at der er sket mindre opjustering af beløbet. Bilag: Ansøgning om tilskud for Skive Kammermusikforening (984818)

7 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN Ansøgning om tilskud til køb af Æ-kassehus i Glyngøre J.nr.: Sagsid.: Initialer: ANET Åben sag Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme Forvaltningen indstiller At der bevilges et tilskud på kr fra Kulturpuljen til medfinansiering af køb af Æ- kassehus i Glyngøre. At udbetalingen af tilskuddet er betinget af, at der opnås medfinansiering fra anden side til køb af huset. Fraværende: Kirsten Jørgensen Udvalget anbefaler, at der gives et rente- og afdragsfrit lån på kr der skal indfries i forbindelse med evt. salg. Udvalget foreslår at lånet finansieres af kulturpuljen. På baggrund af en beslutning i udvalget den omkring markedsføring af Kulturpuljen, har der været indrykket annoncer i avisen med opfordring til at søge midler til at realisere projekter inden for kultur- og fritidsområdet i kommunen. Borger- og erhvervsforeningen i Glyngøre har herefter ansøgt om et tilskud fra Kulturpuljen til køb af Æ-kassehus i Glyngøre. Æ-kassehus er et gammelt sildekassehus, der ligger centralt på havnen i Glyngøre. Foreningen har haft det til leje, men huset sættes nu til salg. Da foreningen gennem flere år har ønsket at erhverve Æ-kassehus og selv har finansieret renovering af huset for ca. kr søger foreningen nu gennem sponsorater at skabe mulighed for at købe huset. Foreningen oplyser, at Æ-kassehus er en vægtig del af kulturarven i byen og er med til at bevare det centrale miljø i det gamle havnebillede. Huset fungerer i dag som et borger- og kulturhus. Det rummer en lokal historisk atmosfære, som der vil blive værnet om. Samtidig er det hensigten at videreudvikle huset, så det fremover kan anvendes til endnu større gavn for både lokale og turister. Huset har en størrelse, der gør det velegnet også til større arrangementer og det er hensigten at foreningen vil samarbejde med andre interessenter om f.eks. Arrangementer i Borger- og Erhvervsforeningen, skoler og institutioner Større turistarrangementer Naturhistoriske udstillinger (akvarier, der viser kyst-formede ting) Videnscenter med stemning i lokalmiljøet Undervisningsaktiviteter

8 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN Kunstudstillinger og andre udstillinger i samarbejde med Museum Salling Æ-kassehus kan erhverves for kr Foreningen har ansøgt andre puljer, herunder Lokale og anlægsfonden (LOA), EU-midler (LAG), Durup Sparekassefond og private bidragsydere om finansiering af i alt kr Foreningen søger således om finansiering af de resterende kr fra Kulturpuljen. Forvaltningen indstiller, at ansøgningen imødekommes, da projektet lever op til kommissoriets krav om, at projekter skal være af almennyttig karakter - samt om, at tilskud tilstræbes anvendt til projekter, hvortil der er medfinansiering fra anden side. Udbetaling af tilskuddet vil dog være betinget at, at der opnås medfinansiering af det resterende beløb fra anden side. Udvalget besluttede på et møde den at yde støtte til 3 tiltag vedrørende kunstudsmykning m.v. i Skive Kommune, som Branding Skiveegnen Aps. havde indsendt ansøgning om kommunal støtte til. Bienale for Global Skulptur = Bykunst = Outdoor billedkunstnerisk projekt = Branding Skiveegenen Aps havde samtidig ansøgt om betaling af momsen på samtlige 6 kunstværker, der i alt beløber sig til en værdi af ca. 12. mio. kr. Udvalget udskød spørgsmålet om momsproblematikken til senere, idet der administrativt blev igangsat en undersøgelse af aspekterne omkring momsen. Der foreligger pt. ikke en endelig afgørelse af dette spørgsmål. Spørgsmålet ligger i øjeblikket til vurdering hos kommunes revisor. Der er således kr til rest i puljen. Der er ikke afsat yderligere midler til kulturpuljen på budgettet for Bilag: Ansøgning - Æ-kassehus (984254)

9 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN Energibesparende foranstaltninger i de selvejende haller J.nr.: Sagsid.: Initialer: PESV Åben sag Byrådet Forvaltningen indstiller At At At At udvalget anbefaler at der oprettes en pulje til energibesparende foranstaltninger i de selvejende haller puljen sættes til 2 mill. kr. årligt forudsætningerne i afsnit 4.3 skal være opfyldt og ordningen administreres af teknisk forvaltning ordningen finansieres ved at de selvejende haller får lov til at optage lån til dette formål og der afgives kommunegaranti for lånet. Fraværende: Kirsten Jørgensen Forvaltningens indstilling anbefales med den tilføjelse, at de 2 første At slettes og der indsættes et nyt At - det overlades til administrationen at bevilge kommunegaranti når forudsætningerne er opfyldt. I forhold til det tidligere oplæg er finansieringen ændret fra en kommunal finansiering, til at de selvejende haller får mulighed for at optage lån mod kommunegaranti. Den tidligere sagsfremstilling: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme godkendte på sit møde den 15. november en nytildelingsmodeltildeselvejendehaller,og beslu tede på sam m e m øde atafsnit4 idet tidligere udsendte oplæg vedr. energibesparende foranstaltninger, skulle behandles på et særskilt møde. Det samlede oplæg til en ny økonomisk tildelingsmodel til de selvejende haller, indeholder også et afsnit om energibesparende foranstaltninger. Skive Kommune har i en årrække arbejdet med energibesparende foranstaltninger på kommunale bygninger, og arbejdsgruppen synes

10 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN det vil være oplagt at videreføre dette på de selvejende haller. En af fordelene ved investering i energibesparende foranstaltninger er, at der er automatisk låneadgang så kommunen ikke skal bruge anlægsramme eller deponere når der optages lån til dette formål. En anden er at Skive Kommune kan fortsætte arbejdet med at nedbringe CO2 udslippet og gøre sig kendt som en grøn kommune. Afsnit 4 vedr. energibesparende foranstaltninger fremgå af nedenstående tekst: 4. Energibesparende foranstaltninger oprettelse af pulje Det foreslås, at der oprettes en pulje til energibesparende foranstaltninger. Puljen for energibesparende foranstaltninger (benævnes her fra som EBF-puljen) foreslås at være på 2 mio. kr. årligt. I tilfælde af godkendelse af puljen til energibesparende foranstaltninger vil der blive taget initiativ til en temadag hvor hallerne informeres om en måler, der kan energiregistrere, muligheder inden for energibesparende foranstaltninger samt regler for lån og afdrag jf. EBF-puljen. 4.1 Formålet med puljen Formålet med EBF-puljen er, at hallerne kan søge om tilskud til oprettelse af energibesparende foranstaltningerne. Skive Kommune arbejder generelt på at CO2 belastningen reduceres, og puljen kan være med til at give incitament og økonomisk fundament til dette arbejde flere steder. Puljen skal over en årrække være udgiftsneutral for Skive Kommune men give en gevinst til hallerne. Ansøgningen skal gå igennem Teknisk Forvaltning, og ansøgningsfristen vil ligge to gange årligt, således administrationen belastes mindst muligt. 4.2 Energiregistreringer Det foreslås, at hver hal får installeret mindst en måler, der kan energiregistrere. Disse energiregistrerende målere viser blandt andet el-, vand, olie- og fjernvarmeforbruget døgnet rundt. Energiregistreringen vil fremtidigt kunne vise besparelser på eventuelle opsatte energibesparende foranstaltninger. Måleren koster cirka kr. og vil kunne blive finansieret via et lån i den energibesparende pulje. Energiselskaberne og Naturgas MidtNord m.fl. vil i første omgang blive spurgt om muligheden for at de skifter deres målere ud således de kr. pr. måler spares. Driftsudgiften pr. måler er 500 kr. pr. punkt om året, og driftsudgiften afholdes af hallen selv. 4.3 Optagelse og tilbagebetaling af lån Anmodning om optagelse af lån Det foreslås, at hallerne kan søge lån af puljen: når der forelægger et projekt, der beskriver aktiviteten når det er rentable besparelser og når levetiden for besparelserne er længere end lånets faktiske tilbagebetalingstid.

11 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN Eksempler: En hal ansøger om finansiering af udskiftning af gas-kedel og anden teknik i hallen. Den beregnede tilbagebetalingstid er 25 år, men den forventede levetid på kedel og teknik er 15 år. I dette tilfælde gives der afslag på ansøgning om lån. En hal ansøger om lån til investering i vedvarende energisystemer f.eks. solvarme. Levetiden vil i dette tilfælde være anslået til ca. 25 år og tilbagebetalingstiden er den samme. Ansøgningen godkendes idet tilbagebetalingen som nytte-perioden som minimum ventes at være lig tilbagebetalingsperioden. Desuden viste ansøgningen, at der ved overgang til solvarme bliver taget hensyn til miljø og CO2 belastning. Tilbagebetaling af lån Hvert år tilbagebetaler institutionen et beløb svarende til 75% af den beregnede og påviste besparelse, hvilket går til afdrag på lånet. Praktisk eksempel: En hal køber et stort solvarmeanlæg til ,-, der forventes at have en minimum levetid på 20 år. Hvert år sparer hallen i energiforbrug men da hallen kun skal betale 75% af besparelsen tilbage som afdrag på lån, har hallen en årlig ydelse på kr. Lånets tilbagebetalingstid bliver således 14 år (13,3 år), og de sidste 6 år af solvarmeanlæggets forventede levetid har hallen som udgangspunkt de kr. i ren besparelse. Samlet nettogevinst for hallen = 14 x x = ,- kr. på driften over 20 år. EBF-Puljen har pengene tilbage efter 14 år 4.4 Eksempler på energibesparende foranstaltninger der kan ydes lån til Solvarme Solceller Konvertering af olie til fjernvarme eller naturgas Oliefyring til træpiller. Gammelt naturgasfyr til kondenserende gasfyr Gammelt oliefyr til kondenserende oliefyr Isolering af klimaskærm Udskiftning af ruder i klimaskærm Udskiftning af automatik Udskiftning af belysningsanlæg Udskiftning af gammelt ventilationsprincipper til nye Udskiftning af pumper Varmepumper til affugtning og varmegenvinding til svømmebade / svømmehaller Varmepumper Jordvarmeanlæg Forvaltningen indstiller, at udvalget anbefaler at der afsættes en pulje på 2 mill. kr. årligt til energibesparende foranstaltninger i de selvejende haller, at finansieringen foretages ved låneoptagelse og endeligt at ordningen administreres af teknisk forvaltning

12 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN

13 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN Skive Musikskole, ændring i tilskudsordning J.nr.: Sagsid.: Initialer: INLS Åben sag Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme Forvaltningen indstiller: At det beløb, der er afsat til undervisning i Musikskolen tages ud af Folkeoplysningsområdets budget fra og med 1. januar 2008 og overføres til kontoen for driftstilskud til Musikskolen At Musikskolen hermed forpligtiger sig til ikke fremover at søge om folkeoplysningsmidler til skolens undervisning Folkeoplysningsudvalget den Fraværende: Erik Preisler, Karen Balsby, Lis Jensen og Søren Yde. Indstilling godkendt. Fraværende: Kirsten Jørgensen Forvaltningens indstilling godkendt. Skive Musikskole får i øjeblikket udover det almindelige driftstilskud også tilskud til undervisningen på samme vis som aftenskolerne får, i alt ca kr. Dette tilskud udbetales efter Folkeoplysningslovens regler, men bliver ikke anvendt efter disse regler. I Folkeoplysningslovens 8 står, at aflønning skal være i overensstemmelse med reglerne fastsat i medfør af 52. I 52 står, at finansministeren udarbejder regler og kan indgå aftale om løn og andre ansættelsesvilkår for lærere og ledere, altså her fastsættes timelønnen for undervisning efter denne lov. I musikskolen betales lærerne med en tarif efter overenskomst med Dansk Musik Pædagogisk Forening. Denne tarif ligger ca. 100,- kr. over tariffen på aftenskoleområdet. Musikskolen finder anden finansiering af forskellen mellem tarifferne i de 2 lønaftaler, og det betyder, at Folkeoplysningslovens regler ikke efterleves. Musikskolens fortsatte virke er afhængig af, at der udbetales tilskud til lærerlønninger. Ligesom der alene kan skaffes de fornødne lærerkræfter ved at udbetale de anvendte timelønninger, som er den tarif der er fastsat af Dansk Musik Pædagogisk Forening.

14 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN Med denne ansøgning om overførsel forpligtiger Musikskolen sig til ikke fremover at søge om folkeoplysningsmidler til skolens undervisning. Bilag: Skive Musikskole, notat vedr. ans. (969891)

15 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN Ansøgning om tilskud til åbne Kirker og Herregårde J.nr.: Sagsid.: Initialer: ERAN Åben sag Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme Forvaltningen indstiller: At At Forvaltningen indstiller, at der ydes et tilskud på kr., idet initiativet må anses for at have en ikke ubetydelig markedsføringsværdi for kommunen og turisterhvervet generelt Beløbet foreslås finansieret af udvalgets rådighedsbeløb. Fraværende: Kirsten Jørgensen Udvalget besluttede at give en underskudsdækning på kr under forudsætning af, at arrangementet gennemføres i det skitserede omfang. SkiveEgnens Erhvervs- og Turistcenter har sendt en ansøgning om tilskud til finansiering af projekt åbne Kirker og Herregårde i 2008 på kr. Herudover søges Kulturregionen om kr. Der er i ansøgningen anført, at der om sommeren, hvert år siden 2002, har været afholdt et arrangement for turister og lokale, hvor egnens Herregårde har åbnet dørene. Arrangementet har været velbesøgt, og det er det eneste af sin art i Danmark. I projektet har såvel offentligt som privat ejede herregårde deltaget. Der har ikke tidligere været ydet offentlige tilskud. I 2008 ønskes konceptet udvidet til også at omfatte egnens kirker. Egnen rummer 47 kirker og ca. 15 relevante herregårde. Der er lagt op til en udvidelse af det hidtidige program med koncerter, udstillinger, rundvisning, noget for børn og et gennemgående fælles tema. Der er budgetteret med kr. i entreindtægter og kr. i tilskud. På udgiftssiden er budgetteret med kr. til markedsføring, kr. til rengøring og kr. til projektstyring. Projektet styres af SkiveEgnens Turistcenter. Forvaltningen indstiller, at der ydes et tilskud på kr., idet initiativet må anses for at ha-

16 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN ve en ikke ubetydelig markedsføringsværdi for kommunen og turisterhvervet generelt. Beløbet foreslås finansieret af udvalgets rådighedsbeløb. Rådighedsbeløbet udgør i kr. Bilag: Ansøgning om tilskud til åbne kirker og herregårde på Skiveegnen 2008 (986537)

17 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN Ansøgning om tilskud til bogudgivelse J.nr.: Sagsid.: Initialer: ERAN Åben sag Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme Forvaltningen indstiller: At der ydes et tilskud til fotobog om Nanna og Jeppe Aakjærs virke på Jenle At tilskuddet maksimalt ydes i forholdet 50/50, således at tilskuddet er betinget af, at der skaffes eksterne midler i samme størrelsesorden At tilskuddet ydes med halvdelen i 2008 og den resterende halvdel i 2009 At tilskuddet tages af udvalgets rådighedsbeløb alternativt af Kulturpuljen Fraværende: Kirsten Jørgensen Udvalget godkendte et engangstilskud på kr finansieret af kulturpuljen og under forudsætning af, at projektet gennemføres i sin helhed. Det litterære selskab Aakjærselskabet ansøger om støtte på kr. til udgivelse af en fotobog med små tekster på dansk, engelsk og tysk om Nanna og Jeppe Aajkærs hjem Jenle. Støtten foreslås delt over årene 2008 og Bogen skal indeholde fotos fra Jenles fotoarkiv, der kan præsentere Nannas unikke træskærerarbejder, bogbinding, og arbejde i metaller. Dette skal suppleres med Jeppes tekster. Endvidere skal bogen indeholde foto og beretninger om de mange berømte personer, som gennem tiderne har været gæster i kunstnerparrets hjem. To lignende hjem/museer i hhv. Sverige og Norge vedrørende Carls Larsson og Bjørnstjerne Bjørnson har årligt mellem 30 og gæster. På Jenle kommer der i dag ca På denne baggrund finder Aakjærselskabet, at der på Jenle er et stort uudnyttet turistpotentiale, som på denne måde kan markedsføres og udnyttes bedre. Ifølge ansøgningen søges der om tilskud til udgivelse af bøger. Udgifterne hertil anslås til kr., som der søges om over en periode på 2 år, da bogen tænkes forberedt i 2008 og udgivet i 2009.

18 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN Bogen tænkes solgt for 138 kr. pr. stk. Skive Kommune vil få tildelt eksemplarer. Eventuelt overskud ved salget tænkes anvendt til investeringer i Jenle. Skive Kommune har 2 gange tidligere givet tilskud til bogudgivelser omkring Jeppe Aakjær og hans digtning og liv. Men så vidt vides ikke omkring stedet Jenle og dets liv og virke. Det er forvaltningens opfattelse at det ikke alene er en kommunal opgave at forestå og finansiere sådanne projekter, men at der alene fra kommunal side bør støttes op om sådanne initiativer, forudsat, at de skønnes at have en vis kulturel, turistmæssig og markedsføringsmæssig værdi for egnen. Med dette udgangspunkt skal forvaltningen foreslå, at der ydes støtte på maksimalt 50% af omkostningerne, betinget af at der kan opnås støtte på et lignende beløb fra eksterne kilder. I Kulturpuljen er der pt kr. til rest inden der er taget stilling til eventuel medfinansiering af købet af A Kassehus i Glyngøre. Udvalgets rådighedsbeløb udgør i 2008 kr Bilag: Ansøgning om støtte til udgivelse af fotobog - Aakjærselskabet (986859) Mail fra Else Theill Sørensen (989459)

19 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN Forslag fra den socialdemokratiske gruppe J.nr.: Sagsid.: Initialer: ERAN Åben sag Udvalget for Kultur, Fritid, Erhverv og Turisme Forvaltningen indstiller: At henvendelsen fra den socialdemokratiske gruppe, om at igangsætte en analyse tilskudsområdet inden for kultur og fritid drøftes Fraværende: Kirsten Jørgensen Udvalget besluttede at igangsætte en analyse af tilskudsområdet indenfor Kultur og Fritidsområdet med henblik på, at omkonvertere driftstilskud til finansieringstilskud. Udvalget har den modtaget en fra Per B. Jeppesen, hvori han på den socialdemokratiske gruppes vegne anmoder om, at der iværksættes en undersøgelse af den nuværende tilskudsmodel inden for Kultur- og Fritidsområdet. Undersøgelsen skal bl.a. afdække hvorvidt det er muligt at omkonvertere de nuværende driftstilskud til finansieringstilskud. Såfremt en sådan mulighed foreligger tænkes de frigivne midler anvendt til nye tiltag inden for kultur- og fritidsområdet. Bilag: Brev fra Per B. Jeppesen (990121)

20 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN Finansiering af tilskud til Opera Akademi 2007 J.nr.: Sagsid.: Initialer: ERAN Åben sag Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme Forvaltningen indstiller: At bevillingen til Skive Opera Akademi i 2007 finansieres af Kulturpuljen Fraværende: Kirsten Jørgensen Forvaltningens indstilling godkendt. Udvalget indstillede den til Økonomiudvalget at der blev bevilget et tilskud til Skive Opera Akademi i 2007 på kr. samt ydet et tilskud til symfoniorkester på kr, samt givet en underskudsdækning på kr. Udvalgetforeslogdetfinansieretvedhjælpafdensåkaldte Lysfond. Økonomiudvalget og Byrådet tiltrådte indstillingen med den tilføjelse, at der senere skulle tages stilling til finansieringen. Kulturregionen har den haft møde med folkene bag Skive Opera Akademi. Disse tilkendegav, at der forventedes et underskud for 2007 på ca kr. Men regnskabet var endnu ikke helt afsluttet. Når det endelige regnskab forelå, ville der komme en henvendelse om at få udbetalt den lovede underskudsdækning. Forvaltningen skal indstille, at finansieringen af det vedtagne underskud samt de lovede tilskud finansieres af kulturpuljen.

21 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN Vedtægter for Jyske Ensemble J.nr.: Sagsid.: Initialer: ERAN Åben sag Skive Byråd Forvaltningen indstiller til udvalget: At De ændrede vedtægter for Jyske Ensemble videresendes til byrådet med anbefaling af, at disse godkendes At det henstilles, at der udarbejdes et særskilt sæt vedtægter for Skive Symfoniorkester Fraværende: Kirsten Jørgensen Udvalget indstiller at der udarbejdes et særskilt sæt vedtægter, samarbejdsaftale og budget. I forbindelse med flytningen af Jyske Ensemble fra Skive til Viborg er der udarbejdet et sæt nye vedtægter, som er fremsendt til godkendelse hos hovedbidragsyderne. Af ændringer skal nævnes følgende: 1: Ensemblet får hjemsted i Viborg Musiksal 2: Jyske Ensemble varetager driften af Skive Symfoniorkester 3: Bestyrelsen består af 9 medlemmer. Heraf 1 medlem udpeget af og blandt Skive Byråds medlemmer. Der er yderligere 4 kommunalt udpegede med hhv. 2 fra Viborg, 1 fra Thisted og 1 fra Morsø. Forvaltningen indstiller at vedtægterne fremsendes til byrådet til godkendelse, ligesom byrådet anmodes om, at udpege Skive Byråds medlem til bestyrelsen. I Skive Kommunes budget for 2008 er der afsat kr., som tilskud til Jyske Ensemble. Det er imidlertid aftalt, at selve basisensemblet Jyske Ensemble fremover finansieres af Viborg Kommune. Dette betyder, at de afsatte kr. skal gå til driften af Skive Symfoniorkester. Det er oplyst over for forvaltningen, at der pt. ikke er udarbejdet et sæt vedtægter for Skive Symfoniorkester. Af 2 fremgår jf. ovenstående at den daglige drift skal varetages af Jyske Ensemble. Det er forvaltningens opfattelse, at det bør stilles som betingelse fra Skive Kommune, at der bliver udarbejdet et sæt vedtægter for Skive Symfoniorkester, samt at det heraf bør fremgå, at

22 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN der skal udarbejdes særskilt budget og regnskab for Skive Symfoniorkester, samt at disse skal godkendes af Skive Kommune. Bilag: Vedtægter - Det Jyske Ensemble (990118) Notat om Det Jyske Ensembles overflyttelse til Viborg (990120)

23 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN Orienteringssag - januar 2008 J.nr.: Sagsid.: Initialer: HTAN Åben sag Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme Til orientering Fraværende: Kirsten Jørgensen, Gert R. Jepsen Orienteringssager. Møderne i februar og marts måned slås sammen til et møde, der afholdes den 27. februar. A. Mødedatoer februar/marts evt. slås sammen p.g.a. studietur i marts B. Afrapportering, Kulturkonsulenten v/alex Nielsen kl C. Bruttogæsteliste 2008 Bilag: Bruttogæsteliste 2008 (989665)

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: KCL, Spøttrupsalen 12-08-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 8.30 17.15 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen,

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: Kulturcenter Limfjord 19-06-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 07.45 13.00 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert

Læs mere

Kultur og Borgerservice 10.10.2008. Økonomisk tildelingsmodel til de selvejende haller

Kultur og Borgerservice 10.10.2008. Økonomisk tildelingsmodel til de selvejende haller Kultur og Borgerservice 10.10.2008 Økonomisk tildelingsmodel til de selvejende haller 1. INDLEDNING... 3 2. HALLERNE I RAPPORTEN... 4 2.1 BELÆGNING... 4 2.2 HALLERNES PLACERING IFT. FORSAMLINGSHUSE...

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 1+2, 3.sal 04-12-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 11.00 16.10 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert

Læs mere

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40 ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Mødedato: 15. juni 2010 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: 18:40 Deltagere: Just Eiskjær Sørensen, Rita Primdahl, Erik Preisler, Ebba Lund, Finn

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 28. september 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 28. september 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Mødedato: 28. september 2010 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Just Eiskjær Sørensen, Rita Primdahl, Erik Preisler, Ebba Lund, Finn

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 Mødedato: 22-05-2001 Mødetidspunkt: kl. 15.00-16.15 Mødested: B 101, Børne- og kulturforvaltningen Jørn Larsen, Hans Ulrik Vadmann # 173078/23-05-2001

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud... 4 Medlemstilskud... 7 Fifty-Fifty-puljen... 9 Tilskud til lokaler

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) 2010 2011 2012 2013 Administration: Udvidelse af Rådhus -30.000-30.000-10.000 By og Landsby: Oplevelsesriget

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21. juni 2011 Mødested: Hansborg, mødelokale 3-2 Mødet starter kl. 16.30. Der startes med besøg ved Haderslev Kamp Kunst Klub, og derefter Haderslev

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Skive Kommune Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 INDLEDNING Skive Kommune har i forbindelse med en økonomisk

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Hækkerupsvej Hækkerupsvej 1 Medlemmer Erik Schaumann (ES) - Formand Palle

Læs mere

Forud for borgmesterens deltagelse i mødet bedes medlemmerne overveje følgende spørgsmål:

Forud for borgmesterens deltagelse i mødet bedes medlemmerne overveje følgende spørgsmål: Referat af mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 3. januar 2012 kl. 15:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Jens Riise Dalgaard deltog fra kl. 15.40 og pkt. 2. Mødet sluttede

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg Kultur- og Fritidsafdelingen 13. maj 2013 Forslag Rammeaftale mellem Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg som grundlag for kommunalt tilskud til drift af Jysk Musik & Teaterhus,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 20. december 2007 Lokale: Hjallerup Idrætscenter Tidspunkt: kl. 15.00 - kl. 17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/97

Læs mere

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol. Mødedato: 16. november 2006

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol. Mødedato: 16. november 2006 Beslutningsprotokol Mødedato: 16. november 2006 Mødelokale: Løgumkloster Rådhus, udvalgsværelse 1 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 16:00 Fraværende: Johan Sørensen 16. november 2006

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg

Folkeoplysningsudvalg REFERAT Folkeoplysningsudvalg Mødedato: Tirsdag den 19-01-2010 Mødested: Ny Hansborg Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:15 Afbud: Morten Jørgensen, John Lauridsen, Connie Andersen Fraværende:

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 22-01-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.20

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 22-01-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.20 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 22-01-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.20 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Knud Bjerre,

Læs mere

Indstilling. Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 24. marts 2010n Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter 1. Resume Århus Kommune har siden

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 8. Kultur- og Fritidsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 8. Kultur- og Fritidsudvalget 8. Kultur- og Fritidsudvalget 79 80 8. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2013 på politikområder, Drift: Politikområder U/I Budget 2013 Kultur U 7.980.660 I -142.866 Idræt U 9.438.124 I - 3.338.577 Folkeoplysning

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg J.NR.: Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg 6 J.NR.: 18.14.00

Læs mere

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder.

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder. Skiveordningen 2007 Formål 1. Skive-ordningens formål er i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning at yde tilskud til foreninger, herunder idrætsforeninger, børne- og ungdomsorganisationer og andre,

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark

Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark Åbent referat Dag og tid: Tirsdag den 25. november 2014 kl. 14.30 Sted: Administrationsbygningen, mødelokale 1, Vingstedvej 27, 7182 Bredsten. Deltagere:

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 9 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 13. oktober 2004 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Renovering af

Læs mere

Referat for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 16. marts 2011 kl. 14:00 i Løgstør 214

Referat for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 16. marts 2011 kl. 14:00 i Løgstør 214 Referat for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 16. marts 2011 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 018. Orientering - Lanternen, udarbejdelse af beslutningsgrundlag 38 019. Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25.

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 25. juli 2011 Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling 1. Resume Hejredalskollegiet er omfattet af helhedsplanen for Gellerupparken

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 05-juni-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 8.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 12.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 31-05-2002 Afbud fra: Steen

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Fritids- og Kulturudvalget. Referat Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 13. august 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen (A)

Læs mere

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen REFERAT SOCIAL- OG ÆLDREUDVALGET Mødedato: 9. september 2009 Mødested: Gl. Rådhus, i Repræsentationslokalet Mødetidspunkt: 12:00 Mødet hævet: Deltagere: Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga

Læs mere

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Indledning Den selvejende institution Ryslinge Hallerne består af tre haller i Kværndrup, Ryslinge og Gislev. Institutionens højeste myndighed er generalforsamlingen,

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Æ kassehus, Kassehusvej 3, Glyngøre, 7870 Roslev

Æ kassehus, Kassehusvej 3, Glyngøre, 7870 Roslev DAGSORDEN LANDSBYUDVALGET Mødedato: 1. september 2010 Mødested: Æ kassehus, Kassehusvej 3, Glyngøre, 7870 Roslev Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Alex Lind, Arne Bisgård, Bente Østergaard,

Læs mere

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund3 2. Strategisk energiplanlægning3 3. Organisatorisk struktur3 4. Energikoordinator4 5. Energiansvarlig4 6. EMO

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Elinor Harder, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 21. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen - Fraværende med afbud Provstiudvalgsnæstformand

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 1+2, 3.sal 13-03-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 12.30 16.00 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

Referat. Løgstør Fjernvarmes bestyrelsesmøde nr. 01/2013 Den 26. februar 2013 kl. 17.00. 21. februar 2013

Referat. Løgstør Fjernvarmes bestyrelsesmøde nr. 01/2013 Den 26. februar 2013 kl. 17.00. 21. februar 2013 Referat Løgstør Fjernvarmes bestyrelsesmøde nr. 01/2013 Den 26. februar 2013 kl. 17.00 21. februar 2013 Sted: Løgstør Fjernvarme Herefter spisning på Hotel du Nord. Deltagere: Formand Uffe Bro, bestyrelsesmedlemmerne:

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2008 Afgivet af Civilstyrelsen i april 2008 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Godkendt i EKFU120814 (dok 480-2014-901417) 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud til...

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder Referat Teknisk Udvalg Ordinært møde Dato 3. december 2009 Tid 15:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Hans Rex Christensen Stedfortræder Medlemmer Jens Hedegaard Kristensen (A) - Formand

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Aftale Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution og Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag fremsendt til BFU den 25. august Side 2 Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende institution

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:10 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om garanti på 12,5 mio.kr - Terndrup Fjernvarme 638

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune

Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune Gældende fra Indhold 1. Formål 2. Generelle bestemmelser 3. Drift og vedligehold 4. Adgang til idrætsfaciliteterne 5. Budget

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger

Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger Indhold Forord...3 Ansøgningsfrister og skemaer... 4 Ansøgning om medlemstilskud...5 Budget/Fordeling af tilskud... 7 Egne notater... 15 Fordeling af

Læs mere

TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING

TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING HELSINGØR KOMMUNE TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING Center for Sundhed, Idræts og Medborgerskab side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

ÅBENT REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE 1/2006

ÅBENT REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE 1/2006 ÅBENT REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE 1/2006 TID: Tirsdag den 31. januar 2006 kl. 14.00 18.00 STED: Mødet afholdtes ved Revisionsfirmaet Ernst & Young i Odense DELTAGERE: Christian Kjær Pedersen (CKP),

Læs mere

Udlejning af erhvervsejendom

Udlejning af erhvervsejendom Pkt. 49 Udlejning af erhvervsejendom Sagsnr. 79083 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til vilkår for en ny udlejningsperiode for ejendommen Baunehøjvej 5, der huser Restaurant Vigen, herunder

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 20 TORSDAG DEN 22. MAJ 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 22. maj 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere