Prisliste Gældende pr. 14. august 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prisliste Gældende pr. 14. august 2015"

Transkript

1 liste

2 liste INDHOLDSFORTEGNELSE Indlån - Privat... 3 Indlån Foreninger & institutioner... 6 Indlån Erhverv... 6 Udlån Erhverv & Institutioner... 7 Udlån Privat... 8 Forudsætninger for beregning af årlige omkostninger i procent (ÅOP)... 9 Garantier Erhverv og privat Omkostningsbidrag 11 SMS Service Info Service Mobilbank og SWIPP Netbank, Privat Netbank, Mindre foreninger Netbank, Erhverv Hævekort og dankort Visa-Dankort MasterCard Udenlandske betalinger. 18 Køb af ejendom, låneomlægning og låneoptagelse Salg af ejendom Opførelse af ejendom eller ombygning/renovering Handel med værdipapirer 21 Depotgebyrer Øvrige priser Valutamarginaler.. 25 Samarbejdspartnere Fælles ansvar Tlf SWIFT: MEKUDK21 Side 2 af 26

3 liste INDLÅN - Privat (Renten er variabel med mindre andet er angivet, rentetilskrivning 1 gang årligt, pr. 31. december) Kontotype Transaktionskonti (betalingskonti) Nominel årlig rente i % Juniorkonto 0-14 år, MasterCard Debit kan tilknyttes, når kontohaver er fyldt 0,15% 13 år se side 15 Ungdomskonto år, dankort eller VISA/dankort kan tilknyttes, når kontohaver 0,15% er fyldt 18 år se side 14 Dagsværkskonto år, med årlig støtte på til Operation Dagsværk, betalt af Merkur, dankort eller VISA/dankort kan tilknyttes, når kontohaver er fyldt 18 år se side 14 0,15% Lønkonto 0,00% Budgetkonto 0,00% Anfordringskonto 0,00% Kontotype Opsparingskonti Nominel årlig rente i % C0 2 sparekonto Rentesatsen gælder for hele indeståendet, når saldoen overstiger en af de anførte grænser , ,00% 0,05% Støttekonti Bæredygtig Verdenshandelskonto De penge, som indsættes på en CO2 sparekonto, er øremærket til klimavenlige udlån såsom energibesparelser i boliger, etablering af vindmøller etc. Derudover giver Merkur en årlig støtte til solenergiprojekter i ulande (støtten vil udgøre kr./år pr. påbegyndt 25 mio. kr. gennemsnitligt indestående). Merkur tilbyder indlån på en række støttekonti, hvor kunderne gennem deres indlån er med til at støtte arbejdet i pågældende organisation: Verdensnaturfonden (WWF), Red Barnet, VedvarendeEnergi (VE), Verdens Skove (tidl. Nepenthes), Mellemfolkeligt Samvirke (MS), Amnesty International og Danmarks Naturfredningsforening. Udover renten til kunden betaler Merkur årligt et støttebidrag til organisationen svarende til mellem 0,75-1% af det samlede gennemsnitlige indestående på alle konti tilknyttet den pågældende organisation. Der findes separat brochure til hver konto. Gebyrer ifb. kontiene se side 24. En række NGO er har sammen med Merkur udviklet en konto for Bæredygtig Verdenshandel. Pengene er bundet i 6 mdr. fra indskuddet sker. Herefter kan pengene opsiges med 6 mdr. varsel, dvs. at indskud tidligst kan udbetales 12 mdr. efter at indskuddet er foretaget. Indestående på en Bæredygtig Verdenshandelskonto indebærer en risiko for helt eller delvist at tabe beløbet, da kontohaver hæfter for eventuelle tab på Verdenshandelskreditterne. Kontohaver hæfter ikke ud over alene med sit indestående på Verdenshandelskontoen. 0,00% 1,00% Fælles ansvar Tlf SWIFT: MEKUDK21 Side 3 af 26

4 liste (Renten er variabel med mindre andet er angivet, rentetilskrivning 1 gang årligt, pr. 31. december) Kontotype Opsparingskonti Nominel årlig rente i % 3 mdrs. opsparing Indestående er bundet i 3 mdr. udbetaling forudsætter opsigelse *0,10% af det ønskede beløb dog mulighed for udbetaling uden opsigelse mod dekort. Dekort udgør: 0,10% af beløbet. 6 mdrs. opsparing Indestående er bundet i 6 mdr. udbetaling forudsætter opsigelse af det ønskede beløb dog mulighed for udbetaling uden opsigelse mod dekort. Dekort udgør: 0,25% af beløbet. *0,25% * På disse kontotyper er der mulighed for at aftale en lavere sats fra 0% op til den angivne sats, hvis man ønsker at støtte en bestemt type projekt. Forhør dig nærmere i Merkur. Der vil i Merkurs årsberetning blive redegjort for anvendelsen af denne pulje. Kontotype Opsparingskonti Nominel årlig rente i % Fastrentekonto Fast rente i bindingsperioden Minimumindskud kr Merkur kan stoppe for indskud på kontoen Kontoen er uopsigelig (beløbet kan ikke hæves i bindingsperioden) 5 1 års binding 2 års binding 3 års binding 4 års binding 5 års binding 0,40% 0,60% 0,80% 1,00% 1,25% Fri opsparing Rentesatsen gælder for hele indeståendet, når saldoen overstiger en af de anførte grænser. 1 > Nationalbankens Diskonto (pt. 0%) 1,50% = 0,00% 2 > Nationalbankens Diskonto (pt. 0%) + 0,15% 3 0,10% 4 = 0,05% > Nationalbankens Diskonto (pt. 0%) + 0,15% 3-0,05% 4 = 0,10% > Nationalbankens Diskonto (pt. 0%) + 0,15% 3-0,00% 4 = 0,15% 1 Minimum indskud er kr. dvs. indestående mellem kr. forrentes med 0% 2 Er diskonto lavere end fradraget, er renten 0% 3 Tillægget på 0,15% bortfalder, hvis diskontoen er over 0% 4 Inkl. ekstra tillæg på 0,25%, som bortfalder, hvis diskonto er 0,75% eller derover. 5 Berettigede indskud er som hovedregel dækket med hvad der svarer til EUR Se for uddybning. Fælles ansvar Tlf SWIFT: MEKUDK21 Side 4 af 26

5 liste (Renten er variabel med mindre andet er angivet, rentetilskrivning 1 gang årligt, pr. 31. december) Kontotype Øvrige Nominel årlig rente i % Deponerede beløb Ved ejendomshandel m.v. 0,00% Sikringskonto 0,00% Fri børneopsparing Bundet til kontohavers 18. år 0,90% Kontotype Særlige indlån Nominel årlig rente i % Boligsparekontrakt + 4% statspræmie til og med Kan ikke nyoprettes 0,15% Uddannelseskonto + 4% statspræmie til og med Kan ikke nyoprettes 0,90% Børneopsparing Oprettes inden udgangen af det kalenderår, kontohaver fylder 14 0,90% år. Indskud maks kr. pr. år og kr. i alt. Indestående kan ikke udbetales i bindingsperiode. Bindingen må tidligst udløbe ved barnets fyldte 14. år og må længst vare til og med udgangen af det kalenderår, hvori barnet fylder 21 år. Inden for disse grænser kan opretteren af kontoen ved oprettelsen fastsætte bindingsperiodens udløb, dog skal der altid være en binding på mindst 7 år. Selvpensionering Kan ikke nyoprettes *0,70% Indexkonto Kan ikke nyoprettes 0,70% Kapitalpension Kan ikke nyoprettes *0,70% Aldersopsparing Indskud op til kr (2015) *0,70% Ratepension Alle som ikke har opnået folkepensionsalder +10 år. Indskud op til kr./56.195,65 kr. før arbejdsmarkedsbidrag (2015) *0,70% Etableringskonto og Iværksætterkonto Konjunkturkonto Oprettelse og indskud forudsætter: lønmodtager, fuldt skattepligtig til Danmark, ikke fyldt 67 år ved udgangen af indkomståret. Indskud min kr. pr. år og maks. 60% af nettolønindtægt, dog kan der altid indskydes kr. Har kontohaver samtidigt en iværksætterkonto, er de nævnte grænser samlet for etableringskontoen og iværksætterkontoen Henlæggelse til konjunkturudligning kan højst være 25 pct. af årets overskud af selvstændig erhvervsvirksomhed, men skal mindst udgøre kr. *0,00% 0,00% * På disse kontotyper er der mulighed for at aftale en lavere sats fra 0% op til den angivne sats, hvis man ønsker at støtte en bestemt type projekt. Forhør dig nærmere i Merkur. Der vil i Merkurs årsberetning blive redegjort for anvendelsen af denne pulje. Fælles ansvar Tlf SWIFT: MEKUDK21 Side 5 af 26

6 liste INDLÅN Foreninger & institutioner (Renten er variabel, rentetilskrivning 1 gang årligt, d. 31. december) Kontotype Nominel årlig rente i % Foreningskonto 0,00% Institutionskonto 0,00% Beboerkonto 0,15% INDLÅN Erhverv Kontotype Nominel årlig rente i % Erhvervskonto 0,00% Klientkonto 0,00% Fælles ansvar Tlf SWIFT: MEKUDK21 Side 6 af 26

7 liste UDLÅN Erhverv & institutioner (Renten er variabel og beregnes af gælden, rentetilskrivning 4 gange årligt, ved udgangen af hvert kvartal) Lån Pålydende Debitorrente i % rente Lån til erhverv og institutioner* 3,25-13,50% 3,29-14,20% Billån, mindst 20% udbetaling 7,85% 8,08% (Erhverv, institutioner, delebilsordning) Udlæg vedr. ejendomshandel, omprioritering o. lign. (lånesagskonto) 7,10% 7,29% Kassekreditter Erhverv og institutioner* 3,25-13,00% 3,29-13,65% Energikonto 5,50% 5,61% Byggekredit 7,10% 7,29% Øvrige Bevilget overtræk, tillæg til renten 4,25% 4,32% Ubevilget overtræk, inkl. ordinær rente 22,00% 23,88% Bevilget overtræk (gebyr) Max. 1 måned Længere end 1 måned 1% dog min. 500 kr. (dog max kr.) 1% dog min. 500 kr. (dog max kr.) * Renten fastsættes af Merkur indenfor det anførte interval. I hvert interval er der 7 satser. Merkur fastsætter renten ud fra en samlet vurdering af kundens drift, kapitalforhold og de stillede sikkerheder. Princippet er: Jo mindre risiko og jo mindre behov for opfølgning fra Merkurs side, des lavere rente. Etableringsomkostninger 1,5% af hovedstolen i stiftelsesgebyr samt dokumentgebyr 850 kr. Ved lån og kreditter over 1 mio. kr. indgår desuden sagens kompleksitet, medgået tid m.m. ved fastsættelsen af etableringsomkostninger. Bemærk: Ved sikkerhedsstillelse kan der være offentlige afgifter. Genforhandling Minimum maksimum afhængig af sagens kompleksitet. Andelstegning I forbindelse med de fleste lånetyper skal låntager være andelshaver i Merkur for et beløb svarende til 4% af det samlede udlånsengagements størrelse udover kr. Den maksimale andelstegning ved låntagning er kr. (kursværdi) for virksomheder og institutioner. Merkurs andele er risikovillig kapital og derfor IKKE omfattet af Garantifonden for indskydere og investorer. Sikkerhedsstillelse der kræver tinglysning (erhverv) Oprettelse, forhøjelse eller ændring af pantebrev Registrering af underpant ved ejerpantebrev Aflysning ved ordinær indfrielse af lån eller kredit Aflysning i andre situationer, f.eks. bankskifte 850 kr. 600 kr. 500 kr. Fælles ansvar Tlf SWIFT: MEKUDK21 Side 7 af 26

8 liste UDLÅN Privat (Renten er variabel og beregnes af gælden, rentetilskrivning 4 gange årligt, ved udgangen af hvert kvartal. Helkundeforhold forudsættes for at kunne optage lån og kreditter i Merkur. Der er ingen løbende provision) Lån Pålydende rente Debitorrente i % ÅOP Årlige omkostninger i % før skat B1) Billån Elbil** B2) Billån, energikl. A+++/A++** B3) Billån, energikl. A+** B4) Billån, energikl. A** 4,50% 5,00% 5,50% 6,50% 4,58% 5,09% 5,61% 6,66% 5,9% 6,4% 7,0% 8,1% C1) Boliglån, almindelige* C2) Boliglån, økologisk byggeri* 4,00-5,75% 3,90-5,50% 4,06-5,88% 3,96-5,61% 4,6-6,5% 4,5-6,2% Klimalån 4,50% 4,58% 5,2% Andelsboliglån med pant* 3,50-6,00% 3,55-6,14% 3,8-6,5% Andelsboliglån med pant, 3,40-5,75% 3,44-5,88% 3,7-6,2% økologisk byggeri* Andelsboliglån med rentesikring*** 3,50-4,51% 3,55-4,59% 3,8-4,9% Andelsboliglån med rentesikring, 3,40-4,41% 3,44-4,48% 3,7-4,8% økologisk byggeri*** Bygning, lejet grund 6,50% 6,66% 7,5% D1) Personligt lån 6,00-13,00% 6,14-13,65% 8,0-15,7% D2) Studielån 9,10% 9,42% 11,4% D3) Cykellån 7,85% 8,08% 10,0% D4) Boligindskudslån uden kommunegaranti D5) Boligindskudslån med kommunegaranti 10,60% 7,50% 11,03% 7,71% 13,0% 9,6% Kassekreditter Pålydende rente Debitorrente i % ÅOP Årlige omkostninger i % før skat A1) Personlig kredit 6,00-13,00% 6,14-13,65% 100% udnyttelse 7,0-14,8% 50% udnyttelse 7,9-15,9% 25% udnyttelse 9,6-18,1% Ungdomskonto m/kredit 8,50% 8,77% 100% udnyttelse 9,3% 50% udnyttelse 9,8% 25% udnyttelse 10,9% Boligkredit 0-60% Andelsboligkredit 0-60% 4,00% 4,06% 100% udnyttelse 4,7% 50% udnyttelse 5,3% 25% udnyttelse 6,4% Byggekredit 7,10% 7,29% 100% udnyttelse 11,3% 50% udnyttelse 15,3% 25% udnyttelse 22,8% Øvrige Pålydende rente Debitorrente i % Udlæg vedr. ejendomshandel, 7,10% 7,29% omprioritering o.l. Bevilget overtræk, tillæg til renten 4,25% 4,32% Ubevilget overtræk, inkl. ordinær 22,00% 23,88% rente Bevilget overtræk (gebyr) Max. 3 måneder 1% dog min. (dog max kr.) * Renten afhænger af pantets placering i ejendommen. Jo bedre placering, jo lavere risiko, jo lavere rente. ** Ved billån: udbetaling mindst 20%. Låntype annuitetslån. Ved dieselbiler forudsættes partikelfilter. *** Renten tager udgangspunkt i den aktuelle F5 kontantlånsrente (før skat) fra Nykredit pr. seneste afsluttede børsdag med tillæg af 3,5% - dog 3,4% ved økologisk byggeri. Den samlede rente kan ikke udgøre mindre end 3,5/3,4%, selvom F5-renten er lavere end 0. Ovennævnte renter er udregnet på baggrund af F5-renten ultimo juni Klassificering af lån: Lovpligtig mærkningsordning for lån med pant i fast ejendom eller andelsbolig, der er større end kr. Låntyperne er bygget op omkring et trafiklys grøn, gul og rød. Merkurs egne produkter ligger alle inden for den gule kategori. Se mere på under er og vilkår. Andelstegning: I forbindelse med lån (bortset fra Byggelån) skal låntager være andelshaver i Merkur for et beløb svarende til 4% af det samlede udlånsengagements størrelse udover kr. Den maksimale andelstegning ved låntagning er kr. (kursværdi) for private. Merkurs andele er risikovillig kapital og derfor IKKE omfattet af Garantiformuen. Fælles ansvar Tlf SWIFT: MEKUDK21 Side 8 af 26

9 liste FORUDSÆTNINGER FOR BEREGNING AF ÅRLIGE OMKOSTNINGER I PROCENT (ÅOP) (Renten er variabel og beregnes af gælden, rentetilskrivning 4 gange årligt, ved udgangen af hvert kvartal, månedlig ydelse på lån) Kassekreditter Løbetid Afdragsform Hovedstol kr. Etableringsomkostninger * Samlet kreditbeløb kr. A) Kassekredit: A1) Personlig kredit Merkur: kr år Stående lån Ungdomskonto m/kredit Merkur: 612 kr år Stående lån Boligkredit 0-60% Andelsboligkredit 0-60% Merkur: kr. (samt offentlige afgifter til ejerpant/ejerpant (ANDEL) kr : 5.660) Byggekredit Merkur: kr. (samt offentlige afgifter til ejerpant kr : 3.360) Lån B) Billån: B1) Elbil B2) energiklasse A+++ og A++ B3) energiklasse A+ B4) energiklasse A C) Boliglån: C1) almindelige C2) økologiske byggeri Klimalån Andelsboliglån med pant samt økologisk byggeri Andelsboliglån med rentesikring** Merkur: kr. (samt tinglysningsog forsikringsafgifter til ejerpant (BIL) kr : 5.810) Merkur: kr. (samt offentlige afgifter til ejerpant kr : 5.660) Merkur: kr. (samt offentlige afgifter til ejerpant (ANDEL) kr : 9.460) Merkur: kr. (samt offentlige afgifter til ejerpant (ANDEL) kr : 9.460) år Stående lån år Stående lån år Annuitetslån år Annuitetslån år Annuitetslån år Annuitetslån Bygning, lejet grund Merkur: kr år Annuitetslån (samt offentlige afgifter til ejerpant kr : 7.715) D) Forbrugslån: D1) Personligt lån Merkur: kr år Annuitetslån D2) Studielån Merkur: kr år Annuitetslån D3) Cykellån Merkur: kr år Annuitetslån D4) Boligindskudslån Merkur: kr år Annuitetslån uden kommunegaranti D5) Boligindskudslån med kommunegaranti * Etableringsomkostninger lån/kreditter: 2% af hovedstolen i stiftelsesgebyr (max kr.) samt dokumentgebyr 850 kr. (dokumentgebyr beregnes ikke ved Ungdomskonto m/kredit). Genforhandling af engagement herunder forlængelse: 850 kr. pr. lån eller kredit hvor der udskrives nye dokumenter (dokumentgebyr). Udskrives ikke nye dokumenter beregnes alene 850 kr. Etableringsomkostninger pant: udfærdigelse af ejerpantebrev (herunder ANDEL og BIL) 850 kr. Panthaverdeklaration: oprettelse eller ændring af panthaverdeklaration 250 kr. Bemærk: Ved sikkerhedsstillelse kan der være offentlige afgifter (f.eks. tinglysningsafgift) og gebyrer til forsikringsselskaber for notering af pant (f.eks. panthaverdeklarationer). ** Refinansiering hvert 5. år: kr Særlige indfrielsesvilkår: i tilfælde af førtidig tilbagebetaling af lånet har Merkur ret til kompensation for eventuelle omkostninger, der er direkte forbundet med den førtidige tilbagebetaling af lånet, hvis førtidig tilbagebetaling sker i en periode, for hvilken renten er fast. Kompensationen kan ikke overstige 1% (simpel rente) af det beløb, der tilbagebetales før tiden, hvis der er mere end et år mellem den førtidige betaling og kreditaftalens aftalte ophørstidspunkt. Hvis perioden ikke overstiger et år kan kompensation ikke overstige 0,5%. Fælles ansvar Tlf SWIFT: MEKUDK21 Side 9 af 26

10 liste GARANTIER ERHVERV OG PRIVAT Oprettelse Garantistillelse, som kræver særskilt sagsbehandling, og hvor garantien træder i stedet for en kredit Garantistillelse, som ikke kræver særskilt sagsbehandling Garantistillelse vedrørende handel med og omprioritering af ejendomme (dog ikke salg af ejendomme) 1,5% (dog min. 850 kr.) samt dokumentgebyr 850 kr. 850 kr. Løbende provision Garantistillelse vedrørende handel med og omprioritering af ejendomme *1,5% (årlig nom. provision) Øvrige garantier *p.a. 2,25% (årlig nom. provision) * Garantiprovision udgør min. 150 kr. pr. kvartal (beregnes af maksimum og tilskrives kvartalsvis bagud). DØGNBOKS ERHVERV Oprettelse af døgnboksaftale (pr. afdeling) Ændring af døgnboksaftale (pr. afdeling) Bogføringsgebyr pr. transaktion Indbetaling i døgnboks med fejl pr. stk. Optælling af mønter ved kasse Salg af mønter pr. rulle 850 kr. 850 kr. 30 kr. 25 kr. 25 kr. Fælles ansvar Tlf SWIFT: MEKUDK21 Side 10 af 26

11 liste OMKOSTNINGSBIDRAG PRIVAT Omkostningsbidrag, privat, forudbetalt, pr. kvartal* 60 kr. * Omkostningsbidraget opkræves hos alle private kunder med transaktionskonti. Dog opkræves der kun ét omkostningsbidrag pr. husstand. Derudover fritages følgende kunder for at betale omkostningsbidrag: - andelshavere med tre andele eller derover - kunder med lån eller kredit hos Merkur på kr. eller derover - kunder med Totalkreditlån via Merkur - kunder med Triodos og/eller Sparinvest værdipapirer for kr. eller derover (kursværdi) - kunder med indestående på rentefri konti på minimum kr. - børn og unge under 29 år. OMKOSTNINGSBIDRAG ERHVERV Omkostningsbidrag, erhverv, forudbetalt, pr. kvartal* 250 kr. * Omkostningsbidraget opkræves hos erhvervsvirksomheder med transaktionskonti. Dog fritages følgende kunder for at betale omkostningsbidrag: - andelshavere med tre andele eller derover - kunder med lån eller kredit hos Merkur på kr. eller derover - kunder med Totalkredit-, LR- eller DLR-lån lån via Merkur - kunder med Triodos og/eller Sparinvest værdipapirer for kr. eller derover (kursværdi) - kunder med indestående på rentefri konti på minimum kr. Fælles ansvar Tlf SWIFT: MEKUDK21 Side 11 af 26

12 liste SMS SERVICE* Oprettelse Egne standardoverførsler (overførsler mellem egne konti i Merkur) * Forespørgselsmulighed på saldo inklusiv seneste 5 posteringer, valutakurser, overføre penge mellem egne konti. INFO SERVICE* Oprettelse * Muliggør modtagelse af SMS eller når der hæves eller indsættes på kontoen, eller der er en besked fra rådgiver. Kunden bestemmer selv størrelsen på beløbene, som skal afstedkomme en SMS eller . MOBILBANK Oprettelse Egne standardoverførsler (overførsler mellem egne eller husstandens konti i Merkur)* Eksterne standardoverførsler (overførsler der ikke er egne (standard-)overførsler ) Straksoverførsler** Betaling af indbetalingskort Returnering af beløb, der er indtastet med forkert kontonummer eller lignende og derfor ikke kan placeres i modtagende pengeinstitut Geografisk Sikkerhed * Forudsætter at der er oprettet fuldmagt mellem beløbsafsender og modtager. ** Overførsel i DKK til andre danske pengeinstitutter. Maks. kr pr. overførsel. SWIPP Swipp Privat, oprettelse Swipp Privat, betaling Swipp Erhverv, oprettelse Swipp Indsamlinger, oprettelse efter regning hos Merkurs IT-leverandør med tillæg af en times administration hos Merkur à 850 kr. 50 kr. Fælles ansvar Tlf SWIFT: MEKUDK21 Side 12 af 26

13 liste NETBANK, PRIVAT Oprettelse Egne standardoverførsler (overførsler mellem egne eller husstandens konti i Merkur)* - med kort advisering (tekst med max. 20 tegn) - med lang advisering (udfyldelse af feltet Angiv mere tekst til modtager ) Eksterne standardoverførsler (overførsler der ikke er egne (standard-)overførsler ) Betaling af indbetalingskort Kvittering pr. brev til kontohaver for overførsel eller for betaling af indbetalingskort Returnering af beløb, der er indtastet med forkert kontonummer eller lignende og derfor ikke kan placeres i modtagende pengeinstitut Geografisk Sikkerhed Sammedagsoverførsler** Straksoverførsler * Forudsætter at der er oprettet fuldmagt mellem beløbsafsender og modtager. 15 kr. 50 kr. NETBANK, MINDRE FORENINGER* Oprettelse (herunder udskiftning af bruger) Kvartalsvis Egne standardoverførsler (overførsler mellem foreningens konti i Merkur) - med kort advisering (tekst med max. 20 tegn) - med lang advisering (udfyldelse af feltet Angiv mere tekst til modtager ) Eksterne standardoverførsler (overførsler der ikke er egne (standard-)overførsler ) Betaling af indbetalingskort Kvittering pr. brev til kontohaver for overførsel eller for betaling af indbetalingskort Returnering af beløb, der er indtastet med forkert kontonummer eller lignende og derfor ikke kan placeres i modtagende pengeinstitut Sammedagsoverførsler** Straksoverførsler * Der kan alene tilknyttes 1 bruger og ingen fuldmagter. Foreningen skal have et CVR-nr. 75 kr. 15 kr. 50 kr. NETBANK, ERHVERV Oprettelse, pr. bruger Oprettelse/ændring/sletning af fuldmagt, pr. bruger Kvartalsvis, basis, pr. bruger Kvartalsvis, udvidet, inkl. 1 bruger Kvartalsvis, udvidet, pr. bruger (opkræves ikke særskilt for den første bruger) Egne standardoverførsler (overførsler mellem egne konti i Merkur herunder tilknyttede selskaber)* - med kort advisering (tekst med max 20 tegn) - med lang advisering (udfyldelse af feltet Angiv mere tekst til modtager ) Eksterne standardoverførsler (overførsler der ikke er egne (standard-)overførsler ) Betaling af indbetalingskort Kvittering pr. brev til kontohaver for overførsel eller for betaling af indbetalingskort Returnering af beløb, der er indtastet med forkert kontonummer eller lignende og derfor ikke kan placeres i modtagende pengeinstitut Sammedagsoverførsler** Straksoverførsler * Forudsætter at der er oprettet fuldmagt mellem beløbsafsender og modtager. ** Beløbet, der hæves, indsættes på modtagerkonto samme dag kun muligt til andre pengeinstitutter skal være godkendt i netbank senest kl. 12 på hverdage. 350 kr. 15 kr. 50 kr. Fælles ansvar Tlf SWIFT: MEKUDK21 Side 13 af 26

14 liste HÆVEKORT OG DANKORT Fremstilling af kort Dankort, årligt kortgebyr (beregnes ikke ved Ungdomskonto eller Dagsværkskonto) Forsendelse af kort, indenlands Forsendelse af kort med kurer Kortaktivering via Merkur Genbestilling af kort på kundens foranledning Anvendelse i pengeautomater (indehavere af juniorkonti og ungdomskonti) * Anvendelse i pengeautomater (indehavere af andre kontotyper) * Indsigelsesgebyr pr. beløb der gøres indsigelse på (ved uberettiget indsigelse) Notabestilling Fremskaffelse af nota i Danmark ( ved fejl begået af NETS/Merkur) Fremskaffelse af nota i udlandet ( ved fejl begået af NETS/Merkur) Haste-bestilling af kundekort Spærring ved overtræk 150 kr. min. 350 kr. 50 kr. 150 kr. 6 kr. (6 pr. kvartal) 400 kr. 150 kr. 75 kr. 475 kr. 175 kr. * Maksimum for hævning pr. døgn: kr. Dankort: der gælder en begrænsning i anvendelse på kr. pr. dag ved spil og væddemål, herunder lotteri, kasino og væddeløb. VISA-DANKORT Fremstilling af kort Årligt kortgebyr (beregnes ikke ved Ungdomskonto eller Dagsværkskonto) 150 kr. Forsendelse af kort, indenlands Forsendelse af kort med kurer min. 350 kr. Kortaktivering via Merkur 50 kr. Genbestilling af kort på kundens foranledning 150 kr. Anvendelse i danske forretninger Anvendelse i danske automater/pengeinstitutter * 6 pr. kvartal, derefter pr. gang 6 kr. Anvendelse i udenlandske forretninger (VISA-betalinger) ** Anvendelse i udenlandske automater/pengeinstitutter (VISA-betalinger) * 1,00% (min. 30 kr.) Kontoudskrift ved fuld side Haste-bestilling af kundekort 475 kr. Fremskaffelse af nota i Danmark ( ved fejl begået af NETS/Merkur) 75 kr. Fremskaffelse af nota i udlandet ( ved fejl begået af NETS/Merkur) Indsigelsesgebyr pr. beløb der gøres indsigelse på (ved uberettiget indsigelse) 400 kr. Notabestilling 150 kr. Spærring ved overtræk 175 kr. Nulstilling af VISA-Dankort, undtagelsesvist 350 kr. Omregningskurs ved brug af kortet i udlandet: 1. Europæiske valutaer offentliggjort på Valutakurs på bankdagen før transaktionen cleares i Nets tillagt 1 % (Merkurs tillæg). 2. Andre valutaer offentliggjort på Valutakurs på bankdagen før transaktionen cleares i Nets tillagt 1,5 % (Merkurs tillæg). 3. Øvrige valutaer: Omregning til USD der herefter omregnes til DKK som ovenfor. Undtagelser kan forekomme. * Maksimum for hævning pr. døgn: kr. ** Maksimum for køb pr. løbende 30 dage: kr. VISA-Dankort: der gælder en begrænsning i anvendelse på kr. pr. dag ved spil og væddemål, herunder lotteri, kasino og væddeløb. Fælles ansvar Tlf SWIFT: MEKUDK21 Side 14 af 26

15 liste MASTERCARD DEBIT Juniorkonto Ungdomskonto Dagsværkskonto Andre kontotyper Fremstilling af kort Årligt kortgebyr 150 kr. Forsendelse af kort, indenlands Forsendelse af kort med kurer min. 350 kr. min. 350 kr. Kortaktivering via Merkur 50 kr. 50 kr. Genbestilling af kort på kundens foranledning 150 kr. 150 kr. Anvendelse i danske forretninger Anvendelse i danske automater * (gebyrfritagelse gælder Juniorkonto og Ungdomskonto) 6 kr. (6 pr. kvartal) Anvendelse i forretninger i udlandet Anvendelse i pengeautomater i udlandet * 30 kr. 30 kr. Ekstra kontoudskrift 30 kr. Indsigelsesgebyr pr. beløb der gøres indsigelse på 400 kr. 400 kr. (ved uberettiget indsigelse) Notabestilling 150 kr. 150 kr. Fremskaffelse af nota i Danmark ( ved fejl begået af 75 kr. 75 kr. NETS/Merkur) Fremskaffelse af nota i udlandet ( ved fejl begået af NETS/Merkur) Omregningskurs ved brug af kortet i udlandet: 1. Europæiske valutaer offentliggjort på Valutakurs på bankdagen før transaktionen cleares i Nets tillagt 0,17 % (MasterCards tillæg) + 1,16 % (Merkurs tillæg). 2. Andre valutaer offentliggjort på Valutakurs på bankdagen før transaktionen cleares i Nets tillagt 0,49 % (MasterCards tillæg) + 1,66 % (Merkurs tillæg). 3. Øvrige valutaer: Omregning til USD der herefter omregnes til DKK som ovenfor. Undtagelser kan forekomme. * Maksimum for hævning pr. døgn : kr. ** Maksimum for køb pr. døgn : kr. Fælles ansvar Tlf SWIFT: MEKUDK21 Side 15 af 26

16 liste MASTERCARD PRIVAT På og findes en nærmere beskrivelse af korttyperne Korttype Pålydende rente i % Debitorrente i % Årlig nominel provision (løbende provision) i % Udnyttelsesgrad Standard 0,00% 0,00% 0,00% 100% 50% 25% Familiekort Standard 0,00% 0,00% 0,00% 100% 50% 25% Guld 0,00% 0,00% 0,00% 100% 50% 25% Familiekort Guld 0,00% 0,00% 0,00% 100% 50% 25% Platinum 0,00% 0,00% 0,00% 100% 50% 25% Familiekort Platinum 0,00% 0,00% 0,00% 100% 50% 25% ÅOP (før skat) 0,7% 1,4% 2,7% 0,3% 0,7% 1,4% 1,6% 3,3% 6,8% 0,2% 0,4% 0,8% 1,7% 3,5% 7,3% 0,3% 0,6% 1,2% Forudsætninger for beregning af Årlige Omkostninger i Procent (ÅOP) på MasterCard Privat Korttype Kreditramme (købsmaksimum) Samlet kreditbeløb (disponibelt beløb på oprettelsesdagen) Etableringsomkostning til Merkur (årlig kortafgift (forudbetalt)) Løbetid Afdragsform Standard kr kr. 200 kr. 1 år Stående lån Familiekort kr kr. 1 år Stående lån Standard Guld kr kr. 800 kr. 1 år Stående lån Familiekort kr kr. 1 år Stående lån Guld Platinum kr kr. *1.700 kr. 1 år Stående lån Familiekort kr kr. *300 kr. 1 år Stående lån Platinum * Ved benyttelse af lufthavnes loungefaciliteter (PriorityPass kun muligt for MasterCard Platinum, både debit- og kreditkort) betales en egenbetaling på maks. 30 USD (pt. 185 DKK) pr. person pr. gang gæster samme pris Den årlige kortafgift opkræves automatisk 1. bankdag måneden efter bestilling af MasterCard, samt det følgende år. Betalinger opsamles og afregnes én gang månedligt. Betalinger foretaget til og med den 15. i en måned afregnes ved førstkommende månedsskifte. Betalinger foretaget derefter rykkes et månedsskifte frem. Dvs. der kan forekomme kredittider mellem 15 og 45 dage. Kreditten er gældende indtil videre (uden slutdato), og den valgte løbetid i ovennævnte skema er således blot udtryk for et beregningseksempel. I beregning af ÅOP indfries saldo på afregningstidspunktet, hvorved saldoen er rentefri. Fælles ansvar Tlf SWIFT: MEKUDK21 Side 16 af 26

17 liste MASTERCARD ERHVERV Standard Guld Platinum Årligt kortgebyr erhverv 300 kr kr. *1.800 kr. * Ved benyttelse af lufthavnes loungefaciliteter (PriorityPass) betales en egenbetaling på maks. 170 kr. pr. person pr. gang. MASTERCARD PRIVAT OG MASTERCARD ERHVERV Standard Guld Platinum Kurerforsendelse min. 350 kr. min. 350 kr. min. 350 kr. Kortaktivering via Merkur 50 kr. 50 kr. 50 kr. Anvendelse i danske forretninger** Anvendelse i danske 2% (min. 50 kr.) 2% (min. 50 kr.) 2% (min. 50 kr.) automater/pengeinstitutter Anvendelse i udenlandske forretninger** Anvendelse i udenlandske 2% (min. 50 kr.) 2% (min. 50 kr.) 2% (min. 50 kr.) automater/ pengeinstitutter Nødkontanter (hvis kortet min. 350 kr. min. 350 kr. min. 350 kr. bortkommer i udlandet) Kopi af nota 150 kr. 150 kr. 150 kr. (hvis nota er i uoverensstemmelse med de fakturerede) Erstatningskort (MasterCard) 150 kr. 150 kr. 150 kr. Opsigelsesgebyr 150 kr. 150 kr. 150 kr. (inden 6 mdr.) Indsigelsesgebyr pr. beløb 400 kr. 400 kr. 400 kr. der gøres indsigelse på (ved uberettiget indsigelse) Omregningskurs ved brug af kortet i udlandet: 1. Europæiske valutaer offentliggjort på Valutakurs på bankdagen før transaktionen cleares i Nets tillagt 0,17 % (MasterCards tillæg) + 1,16 % (Merkurs tillæg). 2. Andre valutaer offentliggjort på Valutakurs på bankdagen før transaktionen cleares i Nets tillagt 0,49 % (MasterCards tillæg) + 1,66 % (Merkurs tillæg). 3. Øvrige valutaer: Omregning til USD der herefter omregnes til DKK som ovenfor. Undtagelser kan forekomme. ** Betalingsmodtagere kan opkræve et gebyr for brug af kortet. I Danmark skal der dog skiltes tydeligt med det. - Merkurs generelle prisliste gælder for forhold, der ikke er beskrevet her. - Vi gør opmærksom på, at Merkur modtager provision af kortomsætningen. Standard Guld Platinum Kortmaksimum kr kr kr. Maksimum for hævning pr. døgn kr kr kr. Maksimum for køb pr. løbende måned kr kr kr. Fælles ansvar Tlf SWIFT: MEKUDK21 Side 17 af 26

18 liste UDENLANDSKE BETALINGER TIL udlandet EU-overførsel* bestilt gennem Merkurs Netbank EU-overførsel* bestilt via skema Normaloverførsel (øvrige) bestilt gennem Merkurs Netbank Normaloverførsel (øvrige) bestilt via skema Ekspresoverførsel bestilt gennem Merkurs Netbank, 0,1% af beløbet Ekspresoverførsel bestilt via skema, 0,1% af beløbet A conto udenlandske omkostninger, hvis kunden ønsker at betale alle omkostninger i udlandet (OUR) Undersøgelse/forespørgsler Manglende eller fejlbehæftede oplysninger herunder IBAN og SWIFT Rettelse af betaling når kunden har opgivet fejlbehæftede eller mangelfulde oplysninger Sletning af udenlandsk overførsel (hvor det er muligt) Ekstra advisering til udlandet herunder bekræftelse (fax el.lign.) FRA udlandet Modtagelse af EU-overførsel fra udlandet Modtagelse af overførsel fra udlandet Undersøgelse/forespørgsler ved udenlandske betalinger Manglende eller fejlbehæftede oplysninger herunder IBAN og SWIFT Returnering af betaling fra udlandet grundet uanbringelighed Øvrige Indlevering af udenlandsk check Spærring af udenlandsk check Udenlandsk check til inkasso Overførsel fra valutakonto til konto i DKK i Merkur (overførsel mellem 2 valutakonti udgør 2 ekspeditioner) Remburs Åbning af remburs Merkur (hertil kommer provisioner til åbnende institut) Oprettelse/ændring af valutaterminsforretning 40 kr. 60 kr. 120 kr. min. 300 kr. min. 350 kr. 200 kr. 400 kr. + udenlandske omk. 400 kr. + udenlandske omk. 150 kr. 30 kr. 50 kr. 400 kr. + udenlandske omk. 150 kr. + udenlandske omk. 200 kr. 450 kr. + udenlandske omk. 500 kr. + udenlandske omk. 30 kr. 400 kr. 400 kr. + omk. til samarbejdspartner * EU-overførsel: Bestillingen skal være i EUR til en modtagerbank inden for EU eller Norge, Island og Liechtenstein. Den skal indeholde korrekt swiftadresse på modtagerbanken og korrekt IBAN-kontonummer på modtager. Betalingen skal sendes som en normaloverførsel (ikke OUR, (d.v.s. udenlandske omkostninger betales af ordregiver) eller ekspresoverførsler). Fælles ansvar Tlf SWIFT: MEKUDK21 Side 18 af 26

19 liste KØB AF EJENDOM, LÅNEOMLÆGNING OG LÅNEOPTAGELSE Basispris Omfatter opstart af lånesag, 1. lånetilbud, hjemtagelse af realkreditlån, tinglysning af realkreditpant, tingbogsattest samt indeståelse for sletning af retsanmærkninger. Garantistillelse overfor realkreditinstitutter, garantiprovision udgør 1,5% af maksimum, dog min. 150 kr. pr. kvt. Beregnes og tilskrives kvartalsvis bagud. Rykning af ejerpantebreve hos Merkur Kurssikring af indfrielse, pr. lån Overtagelse af ejerpantebrev ved køb af ejendom kr. min. 150 kr./kvt. pr. stk. 500 kr. 600 kr kr. SALG AF EJENDOM Basispris Omfatter opstart af sag, oprettelse af deponeringskonto, samt indfrielse af pantebreve. Oprettelse af deponeringskonto (i sager uden realkreditlån) Kurssikring af indfrielse, pr. lån Oprettelse af kredit til førtidig indfrielse af lån i forbindelse med ejendomshandler* Overdragelse af ejerpantebrev ved salg af ejendom kr kr. 600 kr. 850 kr. 500 kr. * Er der deponeret beløb i Merkur i forbindelse med ejendomshandlen, forrentes kreditten med samme sats som deponeringskontoen (så længe kreditten ikke overstiger deponeringen). OPFØRELSE AF EJENDOM ELLER OMBYGNING/RENOVERING Basispris Ombygning/renovering Omfatter opstart af lånesag, 1. lånetilbud, hjemtagelse af nye realkreditlån (evt. som forhåndslån), tinglysning af nyt realkreditpant, samt indfrielse af 1 stk. pantebrev, oprettelse af deponeringskonto, tingbogsattest, indeståelse for sletning af retsanmærkninger. Byggesag Omfatter opstart af lånesag, gennemgang af byggebudget, 1. lånetilbud, hjemtagelse af realkreditlån (evt. som forhåndslån), tinglysning af nyt realkreditpant samt indfrielse af 1 stk. pantebrev, oprettelse af deponeringskonto, tingbogsattest, indeståelse for sletning af retsanmærkninger, færdigmelding af byggeri Garantiprovision udgør 1,5% af hovedstolen på realkreditlånet, min. 150 kr. pr. kvt., beregnes og tilskrives kvartalsvis bagud Rykning af ejerpantebreve hos Merkur Kurssikring af realkreditlån Totalkredit eller DLR (hertil lægges gebyr fra Totalkredit eller DLR) Kurssikring af realkreditlån ej Totalkredit eller DLR (hertil lægges gebyr fra realkreditinstituttet) Besigtigelse af ejendom eller byggeri, pr. besigtigelse kr kr. min. 150 kr./kvt. pr. stk. 500 kr. 250 kr. 600 kr kr. Fælles ansvar Tlf SWIFT: MEKUDK21 Side 19 af 26

20 liste ØVRIGE OMKOSTNINGER Bestilling af tingbogsattest Ekspedition af dokumenter fra andre realkreditinstitutter, sælgerpantebreve og ejerpantebreve m.v. Indfrielse og aflysning af øvrige pantebreve Registrering af underpant, pr. stk. Oprettelse eller forhøjelse af ejerpantebrev o.lign. Aflysning af underpant I særligt komplicerede sager, hvor der f.eks. er flere ejendomme involveret, beregnes derudover en timesats, der for tiden udgør Gebyr for ekstra lånetilbud, pr. ekstra tilbud Ændring af realkreditlån i forbindelse med refinansiering eller nedbringelse, pr. lån pr. stk. 250 kr. pr. stk. 850 kr. pr. stk. 850 kr. 600 kr kr. 500 kr. 850 kr. 500 kr. 850 kr. NB: listen omfatter kun Merkurs gebyrer øvrige omkostninger til realkreditinstitutter, stempel og tinglysningsafgifter, efterstående panthavere m.v. opkræves særskilt. Fælles ansvar Tlf SWIFT: MEKUDK21 Side 20 af 26

Prisbog. for rentesatser og serviceydelser for privatkunder i vestjyskbank. 23. juli 2015. 23. juli 2015 - Side 1 af 28

Prisbog. for rentesatser og serviceydelser for privatkunder i vestjyskbank. 23. juli 2015. 23. juli 2015 - Side 1 af 28 Prisbog for rentesatser og serviceydelser for privatkunder i vestjyskbank 23. juli 2015 23. juli 2015 - Side 1 af 28 Rentesatser Indlån - Privatkunder Anfordringskonti Kontotype Nominel årlig rente (effektiv

Læs mere

Indhold. Gældende pr. 1. august 2015 Side 2

Indhold. Gældende pr. 1. august 2015 Side 2 Gældende pr. 1. august 2015 Indhold Indlån og opsparing... 3 Lån og kreditter... 6 Serviceydelser... 14 Betalingskort... 18 Betalinger til/fra udlandet... 22 Depotgebyr... 26 Handel med værdipapirer...

Læs mere

Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet.

Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Prisbog Rente- og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du

Læs mere

Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet.

Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. bog Rente- og gebyrsatser bogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du naturligvis

Læs mere

Samlet oversigt over rentesatser for udlån for Standardkunder, NordikSolo samt Nordik360 fordelsprogram

Samlet oversigt over rentesatser for udlån for Standardkunder, NordikSolo samt Nordik360 fordelsprogram Prisbog Rente og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du naturligvis

Læs mere

Samlet oversigt over rentesatser for udlån for Standardkunder, NordikSolo samt Nordik360 fordelsprogram

Samlet oversigt over rentesatser for udlån for Standardkunder, NordikSolo samt Nordik360 fordelsprogram Prisbog Rente og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du naturligvis

Læs mere

Prisbog. Rente- og gebyrsatser

Prisbog. Rente- og gebyrsatser Prisbog Rente- og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du

Læs mere

Prisbog. for Sparekassen Fyn

Prisbog. for Sparekassen Fyn Prisbog for Sparekassen Fyn Pr. 1. oktober 2014 1. oktober 2014 Side 2 af 45 Indholdsfortegnelse Klik i indholdsfortegnelsen for at gå direkte til den oversigt, du vil vide mere om. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Prisbog. for Ringkjøbing Landbobank

Prisbog. for Ringkjøbing Landbobank Prisbog for Ringkjøbing Landbobank Pr. 12. august 2015 Indholdsfortegnelse 1. Lån og kredit... 3 1.1. Lån og kredit - Oprettelse... 3 1.2. Lån og kredit - Ændringer i lånevilkår og sikkerhed... 3 1.3.

Læs mere

Prisinformation. 8. september 2015 Jutlander Bank A/S 9600 Aars CVR 28299494

Prisinformation. 8. september 2015 Jutlander Bank A/S 9600 Aars CVR 28299494 Prisinformation Generelt Denne prisinformation indeholder oplysninger om de priser, som Jutlander Bank A/S beregner overfor primært forbrugere af diverse typer af serviceydelser mv. Rentesatser og priser

Læs mere

Prisinformation. Prisinformation. 02.01.2014/Side 1 af 49

Prisinformation. Prisinformation. 02.01.2014/Side 1 af 49 Prisinformation 02.01.2014/Side 1 af 49 Emne Side Indhold Generelt Rente, løbende provision og dekort Renteberegning Tillæg til debetsatsen Rentetilskrivning Løbende provision Dekort 4 4 4 5 5 Dokumentgebyr

Læs mere

Prisinformation. Prisinformation. 02.05.2013/Side 1 af 47

Prisinformation. Prisinformation. 02.05.2013/Side 1 af 47 Prisinformation 02.05.2013/Side 1 af 47 Emne Side Indhold Generelt Rente, løbende provision og dekort Renteberegning Tillæg til debetsatsen Rentetilskrivning Løbende provision Dekort 4 4 4 5 5 Dokumentgebyr

Læs mere

DIVERSE GEBYRER. OPRETTELSES- OG ÆNDRINGSGEBYR FOR LÅN/KREDITTER PenSam Bank. Manuel straksoverførsel ved rådgiver...

DIVERSE GEBYRER. OPRETTELSES- OG ÆNDRINGSGEBYR FOR LÅN/KREDITTER PenSam Bank. Manuel straksoverførsel ved rådgiver... SIDE 5 DIVERSE GEBYRER OPRETTELSES- OG ÆNDRINGSGEBYR FOR LÅN/KREDITTER PenSam Bank 1,50 % oprettelsesgebyr/bevillingsprovision af det samlede lånebeløb - minimum 50 maksimalt 6.00 Udfærdigelse af sikkerhedsdokumenter

Læs mere

Prisbog. Rentesatser og serviceydelser for kunder i Frørup Andelskasse. Sportsvænget 2, 5871 Frørup, CVR-nr. 38136216

Prisbog. Rentesatser og serviceydelser for kunder i Frørup Andelskasse. Sportsvænget 2, 5871 Frørup, CVR-nr. 38136216 Rentesatser og serviceydelser for kunder i Frørup Andelskasse Sportsvænget 2, 5871 Frørup, CVR-nr. 38136216 Indhold Indlån og opsparing... 3 Noter Indlån og opsparing... 4 Lån og kreditter... 5 Noter lån

Læs mere

Prisliste Danske Konto,Danske Hverdag og Danske Hverdag+ Side 2. Prisliste Danske Konto 3+... Side 3

Prisliste Danske Konto,Danske Hverdag og Danske Hverdag+ Side 2. Prisliste Danske Konto 3+... Side 3 I denne prisbog kan du se de priser, som Danske Bank beregner over for forbrugere for serviceydelser mv. Priserne kan ændres af banken i henhold til Almindelige forretningsbetingelser - forbrugere. De

Læs mere

GrønlandsBANKENs Prisbog

GrønlandsBANKENs Prisbog GrønlandsBANKENs Prisbog 1. december 214 1. december 214 - Side 1 af 26 Rentesatser Indlån Privatkunder Anfordringskonti Kontotype Pålydende rente Særlige vilkår/bemærkninger Aktionærkonto Beløb op til

Læs mere

Nordjyske Bank, prisbog 01.07.2013

Nordjyske Bank, prisbog 01.07.2013 Emne 1. Administrationsservice 1.1 Boligadministration 1.2 Varme, el- og vandafgift 2. Betalinger 2.1 Betalinger ved skranken 2.2 Øvrige betalinger i danske kroner 2.3 Indenlandske betalinger euro 2.4

Læs mere

Priser for serviceydelser

Priser for serviceydelser Alm Brand Bank er for serviceydelser Gældende fra 1. juli 2015 Indhold SERVICEYDELSER Konto 2 Kontoopgørelse 2 Kontoudskrifter 2 Betalingskort 3 Saldooplysninger 4 Betalinger/overførsler 4 Check 5 Indbetalingskort

Læs mere

Hals Sparekasse. Prisinformation Gældende fra 25. marts 2015

Hals Sparekasse. Prisinformation Gældende fra 25. marts 2015 Hals Sparekasse Prisinformation Gældende fra 25. marts 2015 Indlån 25. marts 2015 Produkter Pålydende rente Nominel årlig rente Bemærkninger Anfordringskonto 0,000% 0,000% Budgetkonto 0,000% 0,000% Foreningskonto

Læs mere

Prisbog. Østjydsk Bank

Prisbog. Østjydsk Bank Prisbog Østjydsk Bank 1 Indhold Rentesatser - indlån... 3 Rentesatser - højrenteprodukter... 5 Rentesatser - udlån... 6 Gebyrer... 8 Depot & Fonds... 8 Aktier... 8 Obligationer... 8 Pantebreve... 9 Finansielle

Læs mere

Forkortelse Betydning Betalingsformidling

Forkortelse Betydning Betalingsformidling Prisliste pr. 20. april 2015 Denne prisliste indeholder priser for samtlige almindeligt forekommende serviceydelser i Hvidbjerg Bank. Vore medarbejdere uddyber gerne, hvad der er omfattet af de enkelte

Læs mere

Forkortelse Betydning Betalingsformidling

Forkortelse Betydning Betalingsformidling Prisliste pr. 20. april 2015 Denne prisliste indeholder priser for samtlige almindeligt forekommende serviceydelser i Hvidbjerg Bank. Vore medarbejdere uddyber gerne, hvad der er omfattet af de enkelte

Læs mere

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk Prisinformation Almindelige serviceydelser www.sparv.dk Denne prisinformation indeholder oplysninger om de priser, som Sparekassen Vendsyssel beregner over for primært forbrugere for diverse typer af serviceydelser

Læs mere

Priser for serviceydelser Gældende fra 01/05 2015

Priser for serviceydelser Gældende fra 01/05 2015 Priser for serviceydelser Gældende fra 01/05 2015 Indhold 1. Daglig økonomi:... 2 1.1 Lønkonto... 2 1.2 Indbetaling/Udbetaling i kassen:... 2 1.3 Checks:... 2 1.4 Bøger:... 2 1.5 Netbank mv. : (se også

Læs mere

OVERSIGT OVER SERVICEYDELSER

OVERSIGT OVER SERVICEYDELSER OVERSIGT OVER SERVICEYDELSER CHECKS Procentsats Beløb Salg af egne checks... 35,- Salg af egne checks, incl. forsendelse... 40,- Salg af egne checks, incl. telegram... 40,- Reklamechecks... 160,- dog gratis

Læs mere

Serviceydelser 2013. Indholdsfortegnelse

Serviceydelser 2013. Indholdsfortegnelse Serviceydelser 2013 Andelskassen F æ l l e s k a s s e n Bülowsvej 48A, 1870 Frederiksberg C Tlf. 35 39 45 40 Fax 35 39 68 40 e-mail: faelleskassen@faelleskassen.dk www.faelleskassen.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Prisliste Salling Bank 01.07.2015

Prisliste Salling Bank 01.07.2015 Nem Hverdag Betalingerm a) Betaling af giro/fi kort pr. stk. 40 a) Interne overførsler (gratis BudgetService) pr. stk. 15 a) Overførsel til konto i andet pengeinstitut pr. stk. 40 Overførsel via Nationalbanken

Læs mere

Prisliste 12. maj 2014

Prisliste 12. maj 2014 Prisliste 12. maj 2014 Side 1 af 12 Service / ekspedition Bankbog Bankbog Pr. kvartal 30,00 Boks Boks, oprettelse Pr. boks 375,00 * Boks, opboring Pr. opboring 1.500,00 * Boks, ny lås med nøgle + kort

Læs mere

Generelle priser for betalingstjenester

Generelle priser for betalingstjenester Generelle priser for betalingstjenester Generelt Denne prisinformation indeholder generelle priser for betalingstjenester (i henhold til betalingstjenesteloven). Rentesatser og priser kan ændres af Jutlander

Læs mere

INDHOLD ALM. BRAND BANK PRISER FOR SERVICEYDELSER SERVICEYDELSER LÅN OG KREDITTER VALUTA OG UDLAND ERHVERV... 11 ØVRIGE GEBYRER...

INDHOLD ALM. BRAND BANK PRISER FOR SERVICEYDELSER SERVICEYDELSER LÅN OG KREDITTER VALUTA OG UDLAND ERHVERV... 11 ØVRIGE GEBYRER... ALM. BRAND BANK PRISER FOR SERVICEYDELSER SIDE 1 INDHOLD ALM. BRAND BANK PRISER FOR SERVICEYDELSER SERVICEYDELSER Konto... 2 Kontoopgørelse... 2 Kontoudskrifter... 2 Betalingskort... 3 Saldooplysninger...

Læs mere