Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 '.-rat é-a y^-«

2 : 1 1 M-M-r

3 ja.^

4

5

6 Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto

7 ^,i»in ^ønø i^vnt'' Slouelte. II y a toujours quelque chose de vrai dans ce qu'on invente. Lamartine. B'orlagt af Umoerjitctébog^anDIcr *2lnt)r.?^rei). ^^øft Xvttft i ^Sianco ^imo«! SBogtri^fferi. 1853,

8 pr

9 Sørftt apttl lifi ^luo ^ax fcet ^tint gjarobité i t;atimarf, Dg mtnbee ei fccgeifiret ^unbreb 6tfber, Dmfattenbe, lig glimrenbe Suioeler, Sor Svrom^Secé»tbunberlige >3)erle? ^Paa en lille (^rciirfton i bet norbøftlige SiccKanb, til t)dilfen jeg i 5iaret 184* ^at)be bcn\)itd min Sommerferie, jlanbfebe jecj tilfcclbigt )^cia et af be ^ubige ^iinfter, fra l)\)ilfe ( øroin= een toifer fit ffjenne 2[)anbf^eit, fom be^dærre meb ^i^crt Decennium maa afgide Dioc^et af ftn Ubftræfning til 3t^tbømonnet, ber, libt efter libt, manifefterer fm erfferret meb ai frem* mfe ^>ufe, at)er og %re ber, i^tjor engang Soen brob fme 33olger imob ^i) len. Det MX min fparfomt tilmaalte gritib^ ftbfte Dag, og meb en Deemobig 33etragtning ot)er be Drb Sol)n, Du l)ajt Dein ute^ genoffen," beg^nbte jeg at o\)erlægge ab ^»ilfen 35ei jeg ffulbe oenbe tilbage til ^josenbaon, om jeg ffulbe gaae til. )el= {ingor og labe Damv^en fore mig gjennem Olorben^

10 T)art)aneller," eller om jeg, eftct min o^nnbelioie ^$(an, ffulte ente min Ubflugt fom jeg f)at)tc begijntt ben tilfcdø, og fege (^fi^gge og t)ue i be jljcnne <2fc»partier ^aa dérom^søcnø t)efl(ige 23reb. 9D^en Ubfigten iwx fortrpllenbe, juft fra bet ^Bunft, ^aa ^t)il!et jeg befanbt mig; min St)ft til ^jebenbat^n»at faarc liben, eller rettere, min lu^ft i^ar meget fior, cg faa b^tnbte ^^t fig fom X}d nnbertiben l)ænbe6 i ^3ii?et ai jeg, af idkngel ^aa S^ft tit di trocffe et 5>alg, betænfte mig ]aci længe, at jeg miftebe min i^ilgret, og maatk li)bc ben 9]obt?enbigl)eb, ber i gorm af et l)urtigt optræffenbe XorbenDeir, ^»i^ forfte, fuage ^^^nglimt alt lebfagebeé af nogle tunge, lunfne Okgnbraaber, bet) mig ai fege ^X} jo fer jo hellere, tfei ba jeg t)ar iført en let ^ommerbfagt, t!fe»ar bet>æbnet meb l^ara^lni, og i!fc ^cco^i forfinet min let)?affebe O^anbfel meb Otemebier til en blot nogcnhinbe fuldftcrnbig Cmflccbning, funbe ber natnrligtjiie iffe inxre lalc om at inllc møbe et Ut>eir i i\abc\x Tlaxt 3eg fttjrebe ba bnrtigt min (iux^ mob et lille uuéi, fom i nogle feunbrebe 3fribté 51fftanb (aa eenfomt :paa DJiarfen, og uben at reflectere ot)er 3}hiligl}eben af ai femme Ui^ Seboere til Uleiligl)eb, nb en at»ære betænft paa anben Unbffplbning for mit im^romferebe 53eføg, cnb ben, fom bet l)urtigt

11 og rol^fomt tiltagenbc Ibeir Ipbeligt bemonilrexcbe meb ^labffregn og '3(ag i»slag folgcnbe lorben^ f!ralb, aat^nebc jeg, iiben at banfc ^paa, en I)ot og traabte inb i ben (ilie inianing, ber, efter ^et førile, flygtige 3nbtrt)f at bomme, i>ar jlone og bebtc enb man i 5{(minbelig()eb træffer uuémanbéboliger ^^aa Sanbet, minbre ca, flettere, enb felt) et meget tar=»eligt SanbBiiu^ etier S^ftfleb for ^jobftebfolf pleier at Dære bet. 3^{i f^^^ tt^^b i^i"- ^^^* ^^^"^^' 3"3^^^ ^^ f^^ (S)cbbag til. 2^3 ^^^^c efter en Inage, et "Som elier en ^tjlbe, fom funbe mobtagc min ue og min O^anbfel, efter en etol eller 33ænf, t)t)or^aa jeg funbe fætte mig, men fanbt l)oerfen M gorftc eller M Sibfte. 3^3 aatmebe en I)or enbnu og traabte inb i et noget ftorre 53ærelfe, ^t)ié garbinlofe 5?inbner r>enbtc ub til en lille ^atje: famme trøfteelofe lom^ebl Det t^ar altfaa et iiubod.v)uuél Ubeboet! 3 ^^""^' bimmelffe Ggu og paa benne ^larøtib! 3 rnnben er Ut gobt, tænfte jeg, ibet jeg gjorbe et gorfog )^aa at anbringe mine Xing i en af be fmalle 3[>inbueyfarme. 3^B ^^^"^^^^ \^ S^^^et uben Det, fom felt) et nbeboet Spinié fan ^be: Za^ otjer Apotjebet, og jeg fan ta, unber biefe Cmjlænbig^eber, tjære fiffer )paa, at min nfrit)illige ^aatrængenfeeb iffe

12 6 bringer noycn c^o^iiwx, gammelbagå ^uuémober ub af te»aulige golber. Xicnue 33ctragtiung tiltrobé, fan M iffe nev3tc^, at et,,q)obbav3", et ^^\>a\> gobt Dil S^aw/' eller et ^»l^orfra fommer an i bet (vjub^ 5?eir/'»ilbe f)at3e f)ai^t en nfigelig 23el!lang i mit S^re, og C[i benne fnibfomne idiangci ^aa alt Sii\ ja, :paa ethi)erttonbe om, at 2tt)et bat)bc rm*t og ber»æget fig i benne ^3oIig, gjorbe et 3"^^^*i)^ P^^'^ ^^^^' t^^^^ gribenbe Uf)ttgge* ligbeb enbnn forogebeé oeb Jnbinrfningen af ben Inmre, inbelnffebe ^orbenhift. Xet»ar t)a, nnber biéfe Cmftænbig[)eber, iffe bcfpnberligt, at jeg fenbte mangt f)?cibenbe, (ængfeléfulbt ^lif, gjennem ben q^almc Jcvi^oaaningø laoe Tnnbner, o'p til ^d cotoéfale 'Sft)= li^aiah, [}\>h$ ijj^antafiiffe gormer fnart ruuebe i forte* graa DJiaéfer gjennem 3ttmofp^æren, fnart oeb 2^n= firaalen^ ^ittrenbe 2tet} ov^lpfteø af ben magijfe, men momentane $ragt, fom minber om ftcné C^.oent^r i\} al bereé brogebe ^Jcrlig^eb. idien hd ^jalp iffe. Oiegnen oebblet) og min (Situation^ ^jebfommeligbcb tiltog, faa at jeg tililbft fanbt M albeleø ntaateligf at forblioe imirffom i ben, boorfor jeg, i DJiangel af en bebre ^effjccftigelfe, og maaffce i S^aab om at o^^bage iroget, ber fnnbe fængfle min C:pmærffomt)eb ca, ubf^lbe 2:iben, beg^nbte at unberfcge ben lilie 33olig^ inbrc o^ ^bre Socaliteter.

13 2)et MX fnart beftilt, t^i ^ufet i)ar fun lille, og jeg troebe dt at»ære fctvbig, ha 'ix^mx af en menneffelig Stemme naaebe mit re. 3^B f^^^s^^ ^^^^ iitjilfaarligt og kfanbt mig fnart i?eb Ubgangen til en 23ag* gaarb, ^i>ori et, ):)ku ben ene 8ibe, albele^ aabent fuur gat) 2^ mob Oiegnen til en temmelig juxrft kmffet gragtdogn, f)\)iø ^nbff f^nte færbig til at fjore, og i meget fraftige Ubtr^! i)ttrebe fm 9J^i«for^ noielfe otjer ben inbtraabte gorfmfelfe til en.^arl, ber mcb ftor ^olbblobigbcb og afmaalt 2angfoml)eb, nben a\ tage minbfte ^)enfi)n til be 5ni>eclit)er, fom regnebe neb oi^er l)am fra ^nbffené o^^oiebe æbe, faftgjorbe enbeel af gl^ttegobfet. 3ci, faa fjøve i)i \)C[, 3^^^U^ni," fagbe ^an enbelig, ba Omegnen beg^nbte ai tage libt af. JM, hx})^/' fagbe ilnbffen. 5)ent libt enbnn!" fagbe en trebie $erfon. Det \)ar ganffe alminbelige Orb, men ben Befpn* bevlige 2^one, eller rettere DJZangel ^aa %ont> fctjori be 6lei)e ubtalte, Mik min D^mærffoml)eb )i^aa en færegen DJlaabe, og jeg nærmebe mig, libt efter libt, til Id (Steb, ^tjorfra bi^fe tre (Stemmer fom, og llillebe mig faa, ai jeg funbe fee inb i (Sfuret. 9laa fl^t fig mi, at ^un iffe himx flagen for= bærret af M ffrebelige ram. 2)et»ar ogfaa DIoget ai»ogte for ben (Smule ^egn," brummebe t)cm wiaau

14 8 mobigc ^iibf!, men karlen, fom n^e f)a\3bc ftjelet meb 5v(t)ttcv3obfet to% fom bet lob til, meb Tla<^t en lide ^^aanb, ber \:)a'\^'^t flamret jig faft til5?oguen, bott fra benne, oo^ forte bene (iierinbe, fom Mbtil l)at>bc i^cctet ffjult af ben ftccrfe Cp^afning, nogle fribt lilfibe, i>eb f)m(fen 9JJanoDer bnn mebeet ble\) fpnlig for mig. I)et i?ai- en Ii((e, Heg, fortficcbt $ige, ber, efter ienfwn at bomme,!nap funbc»ære f^lbt 14 5(ar, og om {)t)ilfen ben forjle ^emcrrfning, ber i 5llmin* beligfteb frembl^ber ftg, naar man feer )^aa et nngt grnentimmer, flet iffe hinbe gjoreé, ibetminbjte i!fe af mig, ber \)irfetig iffe t^ibfle, om jeg ffiilbe falbe ^enbe fmu! cuer ftt)g, t^it)ei, fom for mig er mere enb gorm og garde, 2) et, fom jeg, meb beftanbig fornyet ^ntereøfe, feger i nnge, mibalbrenbe og gamle Dameré ^Infigter: Ubtrt)ffet af aanbelig '^e\?a?gelfc, ieté, ^inbené og Sæbeno ^^eilbilleber af 8jæ(eny»ejtenbe 3"^^i^^f- manglebe i faa ^oi at ber»eb (S^net af ()enbe, ligefom for»eb Sleben af {)enbe^ fornnberlige, ffanglofe 8temme, )?aafom mig en u[)^ggelig golelfe, ber i en jtilie røbnatétime, p^u eé eenfomt (Eteb, trob^ alt O^aifonnement, maaffee»ilbe bat^e f)t)ibffet Droget om, at bette lille, )3a^fi\)e, fme, ja næften gjennemftgtige 25æfen, umuligt funbe ^øre bjemme paa»or til Sejel og 33e»ægelfe 'ok\)t

15 ^tobe, Tnet>en^ \>c\\ mi, mm )paa Dagen og i ten gtoteffe Cnigbclfe, fim Mfk ^anfen om, at en )3lut)felig org eller (SfTCtf ^ai>be lammet og forftenet et ent)nu bavnligt og niib\)iflet 5lafpn. Der i>ar 3^H1^" ^^\ ^^ ^^^ -J^erfoner, fom lagbe TliXxh til min Diænnxrelfe, oo, bet W\} min egen 8ag i\i tage mig iagt for at faac en af be fom M \X)\\ké mig baarligt befa:ftcbe Iræfa^fer i o\)ebet, naar5?ognen fattet i 58e\?ægelfe. Desuagtet jtob jeg fom faftnaglet og ihnitebe )^aa t)\)ab ben lille ^J^ige, ber jo umuligt funbe bore hjemme i bet albeleé tomme uu^^, mlbe foretage fig, naar 55ognen»ar fjort. Oiegnen t?ar imiblertib ^ort op,.^ubffen gjen== tog fit ^l)p, t)i)p/' e[tene lt)firebc ben bem tjelbe* fjenbte 3nterjeftion og begt)nbte at træffe ben fnagenbe, bragenbc SQJa^fe, en 53e»ægelfe, ^in^ forfte golgc tjar, at en af be mange aéfer, fom ubgjorbe bene Sub= jlané, falbt til forben og ffilte^ a'^, faa at benéjnb* bolb biet) fi^nligt. olbt/' raabte karlen, men inben ^an enbnu ):)a\}^c \\\>ia{t Crbet, l)urtigere enb et af be ^3^nglimt, fom m)é l)al>bc filtret t i^uften, floi ben lille, fort* flæbte $ige ^en til ben fonberbrubtc ^aéfe og fæftebc ftnc )ine paa M Tlakxi formobentlig et $or= trait fom ben inbel)olbt, og i Mtc ieblif gif ber en Straale af læbe o»cr ^enbeé for faa ubet?æ-

16 10 geliije 5(nfigt, c^ o\it}]u famme meb en momentan fjønl)eb, aj [)inlfen bet bibtil ibetminbfte iffe fer mit ^ie bai^be»iift minbfte Gpov.,%u, itai m lat^c ben Ziw^^fx blitie ^er? Det er ba iffe Unuii^eu ihxrb at ^affe om iojen for bene (Bfi)lb?" )>utatc ^ubffen, 09 bet flmjti^e Ubtr^f af Iccbc \)c^ fra ben lioe $igeé Slnfigt. Det fan iffe Hii)e ber, bet ffal bort/' fagbe ben urmmc flanglofe Diofr, og meb karlene -Bijlanb for[oi]te Inm ^aa ai faae.^aéfen ti( at ^a>nv]e fammen, faa at ben atter fnnbe tjene til JBeffwrtelfc for ben 8fat, fom ben inbeflnttebe. Det bjalp iffe. (?nbnu engan'^ falbt be ffrobelivje ^^ræber fra k^eranbre, enbnu engang beftebe bnn fine )l:mt )^aa ^d '^illebe, fom bnn iffe tnrde bebolde, men fom for benbe fpnteø at nbvjjore al )imié GJlccbe. Det ffulbc bort. i>nn tca, fit ftore (iorgefcbauvi af, fpænbte Dd oinr Zxcc^ faéfen, banbt Ovg beftebe \)d faa faft bun fnnbe, 09 tilfrebe meb at bai^e gjort f)oab bnn formaaebe for at btitxjut ben bt)rebare ^fat, ot)erlob t^n ben til karlen,»eb b\)i'3 -^pjælp ben atter blei? frillet paa ^I^ognen, fom ufortooet fjerte, uben at Diberc %ata inbtraf. Den lide ^^ige faae et ieblif efter ben, banu berpaa fin A)at, fem bnn nnber \)d foregaaenbe ^lix-

17 11 betbc ba^ott ieénd, og gif, uben at franbfe»eb ^^pi\fd, ^en a\) Stien, fra tukfeu jeg t)av fommcii. $un gif lilje tctt fcrbi mig, uben at bemcrife 'i^d imbne, foni bvccnbte af D^^^gjerrigbeb efter at erfare {)i>em bette beftjnberlige 33arn i^ar, cg h^oxi ben, for t)enbe^3 51[ber, faa iiimnlig bittre (Sorg beftob. 9Jien [aa b^bt Dar M 2^\\}txXif, fom ben forben be= ffreinie cene {^a\)^^ gjort :paa mig, at \)d, min D^^øgjerrigbeb til 5;robe,»ar mig albelee umuligt at tiltale t)enbe. (iom grcmmeb bat>be jeg jo jetter ingen 9iet til at ftge benbe et af be DJ^ebfolelfenéi Drb, fom nmlfaarligt trænge fig frem»eb (Emiet af ben (Sørgenbe, men fom efter al erfaring ere fulbfommen fpilbte i be fcrfte Stabier af en mtdia Smerte. t)cm \3ar ben nnge I)ame?" fpurgte jeg karlen, fom i>ar ifærb meb at luffe Sfuret og ^pufet, h'oiq 3nDentarium jeg ha'o^t feet fjore bort. ^r jomfruen gaaet," fagbe han, og iaat fig om, faa maa jeg fanbelig ffpnbe mig. <spun ffulbe nu enbelig feb bero\?er til M forgelige Stpffe ^Irbeib, " fom om buu iffe bat)be faaet nof af gortræben Jp^ox boer ^un ^a," fpurgte jeg. ^t)ab tommer M ^am»eb? Det er bebfl at an laber \)d 5Sarn gaae meb greb, tid figer jeg ^am/'

18 12 8fal Mk ^^imé leieé bort/' fpiirgte jeg, efter et.une r^f)clb, for maajfce ab en jenoei at ffaffe mig ben Cplijéning, fom.karlen iffe fpnteø tilbotelig til at git)e.,t>ii.^an leie bet?'' X)et MX m\\lu]t/' ft)arebe jeg to»enbe, 3^/ faa maa.pan gaae til ^irfebommeren paa (Sérom. Der»eeb man t)e( 33effeb om be I)ele. X)et ffal fagtené fælge«, for (tonnen hma nu til be lærte golf inbe i 33i)en, og»il ne)3pe boc ^erube.",,gr bet ^roberen til ben lille I)ame?" ^Broberen? ^aa M Sat?! ^^^3 mctrfer.5)an bar iffe fjenbt ben falig il^iabame, elieré»ibfte ^^a\\ nof tebre Seffeb, for ftun talte nu til alle 9[)?enneffer om. ben <Son og om t)ané magelofe gortrcrffelig^eb... 3a, bun talte faamænb berom, ha hun laac og broget meb I)oben, og funbe iffe f)ere op, forenb i^eiret gif fra t)enbc... Det»ar et farligt Slfguberi, men forreften»ar M en gob og ffiffelig.^one, fom ba»be gobt So» )()aa ftg bcr i ^gnen." llnber benne O^eplif ba»be ban luffet alle Dore, famlet Dioglcrne og taget fin $ue. 3^^ ^aa ff^nbe mig efter 3«^^fT^u^n' f'^^" ^^t gjør intet (^obe, at labe golf»ære allene, naar be ere faa befprate, og jeg bar beéuben lo»et at fdge benbe... gartoel."

19 13 D^ tiermeb git l)an, og met) ^am t^en fibjlc af \)t tve ^ctfcner, fom f)at>t)e ftijuveret i bet lille Drama, Btjie Slutning fovet»ric^t, lig mange ftote Dramaer^, faatjel i ^mt fom paa ifceatret, bat^be ben rabicale geil, at t)ære ^bcrft utilfreb^flillenbe for ^ilffueren. 3eg \:)a\>)>t o))gii>et fot)t)eien, beelé paa riinb af ^^n ftævfe 9iegn, fom»ar falben, beel^ fotbi jeg maaffee ^ab iibet?ibjt længtee efter en mere be* færbet 'Bei og efter lit)tigere Jnbtrpf, ber funbe for^ trange M, fom mob min 35illie atter og atter t>enbte tilbage og fajtebe fm Sf^gge otjer ben, efter 5:orben=»eiret faa o\)erorbentlig ffjonne (Sftcrmibbagébel^^ning, en (2!^gge, fom jeg forgjæweé»ilbe bortpbilofo^berc meb tm ^^pot^efc, at biin lille $ige, ber jo t)ar meget for ung til at hau l)dab mvin, meb et ofte misbrugt Ub== tr^f, falber,,en 5\jærlig^ebøforg", formobentlig forfte (S^ang i fit 2it) ha'o'ot tjæret 5?ibne til en ^»^béfcene, ()ai)be erfaret en Cmt)æltning og D^r^ffen af rolige og l^ffelige gorbolb, og at benne forftc erfaring af ^2ii)etø Ufiffer^eb og gorgængcligbebené 2)lagt, ti)or^ meb man fæbi^anligt i atbre 5lar er albeleø fortrolig og forfonet, bat)bc grebet ^enbe^ unge, uforberebte 6iæl meb ^ele fm ræbfeldæffenbe 8t^rfe. 3eg bleo ubrctjen af biefe 23etragtninger»eb t5nct af en rup^e 33onberborn, fom legebe»eb en ftor flab teen, ber maattc tjene bem til 'Sorb. De

20 14 fpte^ i ^e^en beffjccfti^et'c meb 'Jlco^d, fem be hat)t)c fimb et. T)et buet iffc, ^ct et aldrig Umagen i)cerb at bringe tilbage," faijbe en liqe rebfinbet, ht>ibbaaret ^onbepiige, men 3^^^^^^^ ^^^ ^^^^^^ S^^^j "" ^^'*^ ^^^ faae $apiir til fm Drage. 6ee b^ilfen idiccngbel" De Tinbrc Sern faae meb nogen fuffelfe, ferjt ^aa ^tt giinbne, bernctft paci 'ten lille $raftbent* inbe, ber meb f)øi rab af Xilfreb^^eb ubbrebte M ene cpefte beffre»ne -fa^iir efter ^d anbet, );>K\a 'ten flabe 'Steen. ^rorfor jeg oiebliffefig bragte Mk beffre»nc ^apiir i gorbinbelfe meb {^^^^^^^^»gnen og ben lille fortflæbte $ige, r»eeb jeg egenlig iffe. ^Bift er 'tei, at jeg gjorbe faa, oc[ at be forfamlebc 53crn antcg mig for en flem Suefemanb, ba jeg maaffee meb frorre 51bor enb Sagen fræuebe fpnrgte bem, [)t»orfra be ^at>be faaet alt t>d $a^iir.,/3i ])au fnnbet td )(>aa Sanbei^eien /' føarebe ben lille 53onbe^ige, nben i minbfte ioiaabe at labe fig forbløffe, og td buer iffe, ellert»ilbe m bringe bet til SfcteLxreren, at l)an fnnbc ffaffe M til5birfe= bommeren, men.^'^vren fan feb fee, ^d er albrig Umagen ihxrb; ber er iffe eet ^Blab, fom er reent, M er ligefom be caéferebe Sfrit?eb^ger, ot)ermalet 3lltfammen, og buer altfaa iffe."

21 3cg maattc fmile otjer bet fitfle ^ttijiiment, fom maaffee»ar fortrctffedgt, men fom iffe af mig, ber er opbrageu i eu beliig ijiefpect for bet beft'retone 5?apiir, befaubteé ^j^^bigt. 3)en lioc ^onbe^ige, ber maaffee ^at)be t^entet en 5(nerf}enbe(fe af fin og fine ^^egefammerateré ^\d til papiret, gjentog fin gorfiffring, at be f)atobe funbet M )(>aa 2anbe\)eien, og for at flabfæfie ben^ 3^ro»ærbig{)eb, beffreu f)vin noiagtigt, ^»orlebe^ ber»ar gaaet nogle 2)ieiib(er itu,»eb at falbc af en 25ogn, og I)\)orlebcc^ ^ubffen, ber \}a\)^t opfamlet be jtore 3:ing, iffe batobe bri^bt fig om be af en fuffe nbfalbne 'ini^irer, binlfet intet Unber inir, t^i be tm^t iffe. De»are iffe rene.,;l^\i Du fælge bem til mig/' fpurgte jeg, faa»il jeg gi»e Dig *$enge til at fjobe reent $atjiir for til Din 33robersi Drage." T^d»ar ba en baarlig anbel for vv^erren," fagbe 33arnet, ^»ié C»erbe»ii^uing om M beffre»ne $apiir6 35ærbiloet)eb, lob til at»ccre uroffelig.,,»em»eeb f»vuebe jeg om t)tt iffe er en gob ^anbel" men jeg tcenfte naturlig»iie fun paa at rebbe biefe papirer fra 'i:m»iéfe 2)bekggelfe og, om muligt, at ffaffe bem tilbage til bere^ ret* mæéfige (5ier, og efter at ^a»e ubbeelt nogen ^el»- m^nt iblanbt 5>ernene i^^ l^ffaliggjort ben lille 23onbe*

22 16 ^ige meb en blån! e[t>baler til rceut ^a^iir, fumebe jci3, meb nogen 53cfi>æTlig^eb, mit 5tjefcmanbffab i Dianbfel ca femmer, og ba jeg bettjeb»ar ble»en mere be))affet, enb td egner og anftaaer fig en gob* gcenger, greb jeg meb Ictbe en ^eilig^eb, ber bob fig, til at fomme op paa en OietomDogn, og faat)et min (Jrcurfion fom mit (i^ent^r i^ar, for ben ang, til (5nbe. 2)?en beilig flare t)ie»e ogfaa 3iuberne. Pclutjan-iHiiUfr. Det er en alminbelig (Srfaring, at Un famme Q)jenftanb, fom paa en O^eife eller nnber en gratjærelfe fra hjemmet, tjæffer i>or Jntereéfe, fom oftefi gaaer 03 fporleft forbi, naar t)i befinbe oé i be \)anlige gorbolb, l)t)or t)t^er Dag ^ar fm $lage, ^t?or iiit>et^ oé aninfte Sysler og (borger gjore nafbrnbt ^xa\> )^cia t?or Cpmærffoml)eb. Det \)ar altfaa i fm Crben, at jeg, efter 14 Dage^ Cpl)olb i mit ^jcm, be= tragtebe mit ^jobmanbffab meb ganffe anbre ine enb jeg ha'o^c gjort M )(>aa ^>eien mellem Gérom og vspelfingør. gorgjæt^eé batjbe jeg, flrar efter min

23 17 jemfcmjl, gjort et foreløbigt jcnnemføn af ^a^trerue for at fmbe et eller anbet 3»^^cium afci'ieren^ dla'on og 5lt)reefc; forgjæ\)eé l}at?be jeg meb ftor D^jmær!* fom^eb {)Oer 9)Un*gen Iccjt 3lrtife(en Gfterl^^ning" i 5liobeuI)aimé 51breåfe^'^4t)i3; forgjætje^ batjbe jeg fiut* tcligen lam inbr^ffe flere 5^e!jenbtgjerelfer, faat)el i iuben* fom iibenb^eé Slabe, ber ibetminbfie for Gieren om l)\)em jeg bog iffe fiinbe antage, ai l)au ivrr faa barbariff eller faa febftænbig, ai ^an flet ingen ^^oifer Icrjle mmtk \)ære meget ioine* falbcnbe. 3^9 beg^nbte nu at bliije fjeb af al ben fcrgjcroe^ Uleilig^eb, og 'i)a 'i)m 2ing, fom S^gen fcger elier ffjotter om at befibbe, efterbaanben fpnfer i 53ærbi, ba jeg otoenifjobet,»eb ben forjle, flygtige Unberfogelfe, meb 8fra^! bai^be o))baget, at mit ^job= manbffab l)ooebfageiig beftob i li)riffe Xigte og bra* matiffe 8tubier, oa, altfaa iffe ga\) minbfte. >aab om be factiffc Ciplpéninger, jeg onffebe: tiltraabte jeg, libt efter libt, ben lille ^onbe))ige^ 2}Jening, ai M t?ar en baarlig $anbel jeg l)ai)be gjort, og ^affebe l^a^irerne i en lille kuffert, for inbtil inbere ai»ære af meb bem. Dg i kufferten bleve be ~ gjemte og glemte tbi b^orlebe^ ffulde htt falbe mig, eller noget for= nuftigt idknneffe i \)d nittenbe Slar^nnbrebe, inb at fpilbe lib )^aa at læfe en nfjenbt, nat)nloø ^'^erfoné anin <Beni reee. 2

24 18 uixx)tu 2Ranufcriptet? 3a, t^i^ ^apirct^ cg 33Iccffeté gati^c tat}^c txjm )(ic[a ^GlDe, og t)cr»eb toaft ^aab cm, at Méfc ioiamifcripter inbc^oltt 'Billcbet fra, eller %d\tx}fkx til en forfdunbeu Iit>: faa fuubc man maaffee, trob^ gorfatterené Dtonlø^^eb,»ære bleijen friftet til at ffjo^nfe bem nogen Cpmærffom^eb, men af! Dren^fené 0}?af!in^apiir og gobt, fort ^taau ptnnéuxt tuintetgjorbe ben blotte ^anfe om en iaa^ 3 ^^iiff^tten forbiere be t>a, og i ban 2:illoffeife! \)tn t?are be maaffee forbleone beftanbig, fjftié iffe et 3:ilfælbe \)a\>1^t falbt bem frem af bereø finl. ( n 35en, fom boer i Spmb$ meb mig, og fom jeg meb enft)n til \)d ^ai^ \)an nboi)er t?il falbc Oietmanb, traabte nemlig en2jjorgen inbtilmig, og f)3urgtc mig, om jeg iffe funbe laane t^rn en lille.kuffert, i^a \^an i ^paft ffulbe foretage en gorretning^* reife og ban«egen forefom {)am for ftor og uljan^ ^^H' 3^^ ftillebe ftrar 51lt h>i^a^ jeg hmh af Un <SIag6 (Sager til i)ar\^ Dié^ofition, og \)a bane ^alg ndop falbt paa ben omtalte lille ^nffert, i ^t?ilfen jeg for fem 51ar ftben l)a\)be gjemt mit læng]! for^ glemte ^jobmanbffab, occltebe jeg, for hci ^urtigfte muligt at tjene min 55en, ber fpte^ ai ftaae paa leber, kuffertens 3nbf)olb ub )>aa uli^et. <8^nei af bette erinbrebe mig atter om min goboanbring i <Sommeren 184*, om 'tid tomme mm, ben lille

25 19 fottflccbte ^\%c, ten baarligt paffebe gragtwop o^ min ^anbel meb ben (illc 33onbc^ige cm bet t^effretjuc '^Pa^iir, af MM jeg fim ()ai>be \:)a'ot UIei(igf)eb og 5(SrgTelfe, eg fom jeg berfor ktragtebe nieb Ui)illie, mcben^ jeg iiben ai betænfe, at h^t jo t)ar mig felt), fom 6at)be kbtjrbet mig betmeb ret inberlig enj!ebe, at alle t>orbenbe I)igtere og forfattere h^x^ efterbagé t>i(be fori\irc bereé (^tubier faa De(, at iffe anbre golf fom i gorlegen^eb meb at fiubc Ajmtél^ til bcm, en 5lrtifel, ber fom befjenbt er noget foftbar i.^jobenl)at>n. Dhiar man aabner Deren for een iifjærlig og ufornuftig lanfe, femmer ber fccbuanlig flere inb ab ben, og mit juft iffe i ben frommefte (Sinbéjtenu ning o: >ftaaebe SDnffe, lebfagebe^ oiebliffeligt af ben ^etænfning, at jeg, l)t)i^ jeg ^eu i I)ag eller i aj^orgen, oa, man fanbt be mange SDianufcri^ter i funbe faae (Ef^Ib for en 9[)iængbe 6vnber, fom jeg cnb iffe l)at)be tænft )()aa at begaae. 3a, jeg funbe, hin^ ber tilfælbigt fanbteé noget gor= trctffeligt Blanbt biéfe mange T^erø og M»ar jo iffe albeleé umuligt og forfatteren, fom fer 2)ie= bliffet maaft'ee "oax bortreift, melbte ftg og betoifte fin Olct tit bem, cnbnu efter min!dob blitze beft^lbt for at ^at)e»illct begaae plagiat, og»ærre enbnu ^er ftanbfebe mebeet min libet o^bi)ggelige Xanfe*

26 20 i^ano^, co^ eii Q3irion, remfa(t)t af ben ^inic, fom ub= i3jct tette C a^3itetø Dtjcrffrift, forfærbebe mig i ben G)vab, vit cil Iccnfen blet> iimiiliij. 3^1^ U"^^^^ nemlig i 3Ivinbeu en genivil isiagefone edct t)gel^ogterf!c i gccrb meb at polere ihuber i min x:iig nic meb biefe ulwffelige 3[>ianufcriptcr, fom jeg i en ffjccbnefimnger (Stunb bat»be x^^t^d fra ben nffv)lbige 5ynt)enbelfe til J^rgcn^^ I)rage, jeg borte 3friD))a))ireté ^nafen, (S f ja-ren ing ^pinnen )^aa (V)la5ruberne, (min gamle djlo]ux bar rigtignof engang forftffret, at M er albeleé nmuligt, at ))olere 9^uber meb 6!rit>papitr, men benbeé ^nctoritet fan natnrligt)iié iffe gjodlbe mob bet berømte I)igten>ærfé) og jeg fdte mit ^ele ^:)ierreft)ftem ligefaa gjennemrt)itet, fom ha jeg ferftc ang Iccfte Ilte ^ang i 5lbam omo", og \)m^ tibeligen Iol>ebe mig feli\ ai intet $apiir i mit(sfter= Ivibenffab ffnlbe fore nogen i^aage^, ^^ge- eller djangfone i g'i-'we til at polere Oiuber meb 6frii)= papiirl %ex ffnlbe jeg brcrnbe ^t)ert ^lab, h\>txi 23ret)... 3a, jeg inl Dgfaa bi\tnbe biefe papirer, faa xmbgaaey alle gremtib^s Q3ibtloftigbeberI 3eg reifte mig Dirfelig for at nbfere bettc gor* fæt, Tim l)elbig\)iiø toar \)d ommer. ^er i)ar altfaa ingen 3^^ t ^a!felot)nen, og inben jeg ]it itrøget ene dnniff (2t?ot)lfti!fe for at tccnbe S^ø, fom

27 21 min ^ennbiv]l)cb tilbvige, og meb ben fom ben fva 33arnbommen af inb^rentebe Oiefpect for t)tt beffre»nc $a^iir, famt (^Tinbrinvjen om, i\i biéfc idtamifctipter otjenifjobet iffe tilborte mig, og d jeg jo albeleé ingen Oiet (}adbc til at brccnbe bem. Td uat flaut at ()a\)e gjort at ben Cpf)æt)elfe for ingen iing. I)et folte jeg ret t)el, it^et jeg atter fatte mig»eb mit!rit?erborb, og for bog at gjijrc Dl o g et kgi)nbte jeg mecbaniff at forfatte en '^iftc otjer be tibtnccunte 3}tamifcripter, til b^ilfen jeg, naar ben v>ax færbig, i>ilbe foic en noiagtig 35eretning om, ^ijorlebeø be Dåre fomne i mine.v^ccnber, famt en tjenftlig ^egjæring til mine 3lr\)inger eder drebitorer, om at iiblet^ere bem tit bintfenfoml^etit $erfon, ber, oi^ereenøftcmmenbe meb be af mig o^gi\?ne '^ata, funbe gobtgjore fin (^ienbom^ret. Jeg fom imibtertib iffe faa imt)t, tf)i ibet jeg Dilbe bect^iffrere en noget xit^betig ffret?et litet )(>aa en Iragebie (atle unge forfattere cre ftccrfe i at \ixm ^^ragebier) og beéaarfag i)enbte ben mob ^agøl^fet (en baartig (Srjlatning for ^am^eti)fet, mob ^t>itfet ben ne^)?e er Me\)en»enbt) fatbt ber en titte, om.t))^ggetig tilbnnbet og forfeglet ^;^affe, fom jeg \)eb min tibtigere Unberføgetfe ftet iffe batobc bemanfet, iib af l^d ftorre -pefte. %u benne lide?affc, htoié fine 3atin'^ Dm*

28 22 f(ag oij blcgrct«c ^ilfe^^orébaant) fpnteø at mbne om, vit ben ^atobe»ccret i qt)tnbelige.^^crnber og jenjlanb for qoinbc(iv3 Cmforg, fanme^ bc Cvb djlin (Sone '3rciH^", ffvcijnc meb 33(t)ant. 3eg viabncdc I}urtii3t benne lille 'i^iffe, iaac meb gonieielfe, at ben inbebolbt en ncgenlnnbe tåbelig $rofa og nben at fiaxc for mig felo om biéfe '^veoe oirfelig oave ffreone og affenbte fra en <3on til en lt)?obev, eller om be ubgjovbe en giction i 'Breoform forb))bebe jeg mig i ^e folgenbc 331at)eé Snb^olb, og bromte minbft om, at bette ffnlbe bim :>teron6 Dkrnm i en Dlooelle, forjl^me famme meb en litel*}, og ooenifjobet meb bene langfte (ia))itel, fom i bogftaoelig gotftanb inbebolber idlin ^oné ^reoc'', CO, i i^looellen af famme i^iaon er bet SitDie apttl 9itc^t Seber toantelt nur gemeine teoif, 1:n fiel^ft bie 3pinnen f^aitcn lufrge SSege. gorfte SretJ. Åjcbenbasn, September 184*. idtin elffebc idjoberl (Baa er ba M 3(ar gaaet,»eb Ijoie ^Slntning jeg, efter oor *31ftale, forft ffnlbe tage min Jremtibé^ *) 'SRo'b btoilfcn bcr rigtignof fan gjureé negle oudi^enfcmger, men fem Ubgioeren iffc hai trect fig berettiget til at fovantre.

29 23 beftcmmelfc o^ unbetrette Dig om famme! grcmtibé^ beflemmelfe! Det er et bef^nbevligt Dtt>, bet fpe^ at ant^be, ai 2^emieffet felt) Beftemmer fin gremtib, meben^ bog allerebe mit Sit)^ forte og faa (erfaringer iiafbrnbt erinbre mig om, ai ben Deel af 2it)eté fja:bner, ooer boilfen man felo raaber, rigtigno! er ben ringefte og niinbfte, ber egenlig nbehiffcnbe inb* ffrcenfer fig tit meb gob og rebelig Q}i(lie at mobtage M ione, bet ^lilffiffebe. Det imie! ja, \)m ligger t)or gremtib^beftemmelfe, og at} ben, jeg felo ffal tage, ffal oælge, frifte^ jeg til ai fmile! idjen (Hmilet forfoinber, fjær idjober min, oeb 2;anfen om ai Utit -^reo, M forfte, fom jeg ffrioer til Dig om min fiælelige Xilftanb og om M, fom Dn falber min gremtibøbcjlcmmelfc", Dil berebe Dig en 6org, ai Mit Sreo, fom Dn oenter meb Sængfel og aabner meb en glab Qorubfolelfe af et lønligt, nccret JDnffe^ Okalifation, af Dig oil blioe gjemt i gaber^ gamle ^ult, ifjaa M til Din <Bc\\^ 33reoe beftemtc (Bitt), meb en fmertelig golelfe af ffiiffet gorliaabning. 3a, fnnbe jeg ffaane Dig berfori a^^en jeg fan iffe, 2)tober, M er nmnligtl Dg altfaa, ligefaa gobt fpringc i \)d fom frt>be i M: 3^B ^^^ ^^^^ ^^^^^ nogen af be mig foreftaaebe 3}eie, jeg fan ooert)ooebet flet iffe oælge, tl)i ber er længft»algt for mig. Der nbgaaer fnn eet 5lalb til mig, og berfom jeg iffe

30 24 fclgcr bette ene ^alb, felgcr bet meb viue (Etjnev og ilræfter, t?il mit ^2it) blite ebelagt og»eb bctø Gnbe»ære: gorfpilbt". 3<^^ ^^^"^^"^ ^^^^^ ^tit)e Digter I 3^i5 K<^^* ^ ^^^^^ ^ieblif Din gorfætbelfe, elffebe fd^obetl 3^d 6^^^^ '^19 iibbr^be: ^aa m[ ba l)an, min Stoltbeb og min Iccbe, min Slibere Iroft, ban, for bmé (ifi)lb jeg ^ar :paa[agt mig Cpoffrelfe efter D^joffrelfe, f)an, i f)t)ié gremtib jeg ^)ar \)aabd at lei^e mit eget \iiv> om igjen: [)an i>i( i^ie fig felt) og felgelig ogfaa mig til en uafbrubt 9iæffe af Efuffelfer og a\?n; t)ie ftg felt) til en maaffee albele^ frugteéleé imrffoml)eb, til ben nlt)ffelige ^ao^cn efter litterair Seremmelfe, fom er libeno 2Robefel*er, ttt tommefte af alle tomme!i}gge6illeber, ben forbær= t)eligfte af alle forbært)elige JW^^nerl" Cg naar Dn faa ^ar ubtalt Din bittre ^Sorg, "i^a ml Du meb ftille Q}eemob tilfeie: D^ jeg, fom bat)be l)aabet at fee og l)ore ^am fom en Særer Orb, at læfe l)ané -l^ræbifener oa, trojlc mig i>eb bem, at fee l)am i l;anø gabeit^ -^^labé, elftet af fm il}knigl)eb, bæbret af fine Gmbebebrobre, jeg, fom hai^be l}aabet i tm nette $ra^ftegaarb at tilføre l)am...." 3^/ ^)^^ ^^^ i^d ftanbfe, tlji jeg i^eeb naturligt)ii^ iffc ganjle noiagtigt, tt)ori)ibt Din mober* lige 2t)ffaligbebét)irion er gaaet, men jeg»eeb bee* tjcerre (af, turbe jeg bog fige beesebre) at jeg for

31 ^khixfht maa fult)faftc ten, og bet gjør mii3 cnbt meget onbt, men jeg ()at intet -I^vilg, jeg maa! gororb br^ber ingen Jrætte. gonib»ære bet altfaa fagt, ai ingen idtagt fra Uben af iffe engang Din Ajærlig()eb imi funne foranbre min 53eftem= melfe, eder rettere, Det, fem er beftemt ci^er mig. 3eg bar nætjnet,,^u\ tjo^rligbeb", forbi \)m er bet Stærfefte og D^xrmefre, jeg fjenber, forbi Du naar jeg bar fagt Dig, i\t ^t\\ iffe fan roffe mig maa»ibe, at ai 3:a(en om nnberorbnebe Apenft)n, om V^ioéftiding, Ubfomme, ^J^jem, iftermaal, og ^t)ab alt ha.^ramftifferi *) forreften f)ebber, oil t>ære ooerflebig og fpilbt. ^jær S^iober min, ivtr mi iffc bebrooet! '^(io iffe fibbenbe i o^bafrogen meb mit 33reo i ^aa\u ben.... Duiar jeg ta:nfer ^aa Din org ol^er hd, faaer jeg Si)ft til ai xiu hd itn, men en faaban Demonftration bjvilp jo iffe til -ilnbet, enb at jeg maattt ffrioe om igjen, oa, max hd faa fom til 8tt)ffet, ble» ^nbbolbet M famme, tl)i bi^orlebe^s ffnlbe jeg til Dig funne beutgge mine Orb og ffrii^e anberlebcé, enb juft faalebe«t^^m jeg foler? Tim OcTr blot iffe bebrot^etl Sftebenfor at fibbe *) Drtet finbee iffe i id^clccrf)^ banife ^epccn, men Ub.aii^ercu i)ax troet at biirbe ref^^ectere ^rei?f!ritcren tnl, felt l)yor benne forefcmntcr l^am at libe af abftittige 9J?angler.

32 26 ftide og tctnfc ctoer biefe ling (ber no! ffuue flavc fig til X)in Iilftcbéf)eb, naar Du blot t)il gbé libt 'lib), ifteben berfor, tag ben SiOc imbev 5(rmcn og gaa ub meb feeube i ^ai?en, cucv bcbve cubnu, gaa oi?cr DJcvtrfen Benab Stien til Zcm og fec ))aa Septemberlotjeté gartjefpil og (^ftcvaareté brogcbe ^$ragt, og tal iaa mob ben Sille... bim er iutel^ ligent, l)uu mærfev ftrar, at ber er Dtoget, fom tl}uger )i>aa Dit Sinb, og berfor, tal Du hm frit til \^t\xi^t... ja, ^t)ié bet iffe fan Dære ^2lnbet, faa tal om mig, ffjccnb :paa mig og fiig... ja fiig 'Mt Im'i) Du inl, men i>ær blot iffe bebrovet! Åjeben^aon, DctcOer, 184 Jeg ^ar tot>et meb at befuare Dit 33rei), t)ar ubfat at taffe Dig for ben idkberation, meb {)t)ilfen Du beri i)ttrer Dig om min fibfte lt)iebbelelfe. lilgit), elffebe 9}?ober, naar jeg iffe ffjuler for Dig, at juft benne jtore 9[)^oberation, benne folbblo* bige Droften af ^or^olbene, faalebee fom be ftilie fig for Dit ie, t^i be ere for^aabenlig anberlebeé er Sfolb i Ubfættelfen, og at et libenff abeligt Ubbrub af Din Smerte eller 53rebe l)at)be ihxvet mig langt fjærfomnere. Cg bog i duunben er t>^t jo bt)ab jeg faa*

33 27 UM fom je^ mmbeé ^tg, fra min 33arnbom af burt>e ^atje t)cntet. Det er Sri)gten for min gremtib, tet er 5Ingfr for at jeg f!al forfpilbe Det, fom Du falder min ^øc, ber bar bicteret Mk 5Breu. 3^^' jt'g ^t^^b bet ^ift, faalebeø for^olber M ftg, oij bog er ber et ^teb beri, fom ^ar fra^))eret mig, et teb beri, fom jeg maa forfegc paa at gjen* brroe. Og mens jeg bereber mig bertil, ml jeg, for at Dn iffe ft'af Iroe, at jeg letfinbigt bar o\)erfeet cuer feilopfattet iltoget af Mtt ^Ut^, her iibffrit)e 1:)^, Crb til anbet, faa at Du fan fee ^ort paa S^mU for, at jeg»irfelig ^ar br»ælet berueb.... Dg for feent ffal Du opbage Din $ilb=^ farelfe, naar be $eie, fom nu ere aabne for Dig, ftat)c luffet fig, og for feent ffal 'I)\\ ^a erfjenbe, at Du bar fpilbt lib og kræfter... og btoorpaa? $aa gorføg i en Hunft, ber fnap»il rccffe Dig et St^ffe tert 33røb og M fif enbba at»ære men fom iftebenfor 53rebet \>il ræffe Dig et idklurt* borger, b^ie bebffe Drif, libt efter libt, t)il forftprre Din Crganiømey barmoniffe 5}el»æren,»il gjorc Dit baglige i*i» til en lang jccbe af uoplofte og uoplø= felige Diefonanfer,»il enbe meb at for»anble min fraftige, li»eglabe 8øn, b^^^ Pb^ftff^»g aanbelige Bccfen befibber alle (Slementer til at gjørc fig fel»»>g fm Omgi»elfe Ibffelig, til en ft^gelig, emfinbtlig.

34 28 fovfccngelii] Oij ncrt>eii6 ^erfon, fom er afbcrnc^ig af 55ov3()anMere oc\ Joiirnaliftet (^hiblicum iffe at for* glemme) fom ft'jeum f)an bimbrebe ange bat Iccft et^ee Crt) (og ternæji feet ^em citerebe et 5^ar 3ui'c6(ageu miib bie SJinffe, 2)ann ift jie refpectabel, Urtkilen gelingt i^r miferatef, bog frt)gter og refpecterer benne Tlam di, bene miferable Dom, bog beier ftg for ben oa, beiler tit bene ^Bifalb, og ttbmt^ger fig for at mnbe '^d, thi ^an fan iffe (eue Ut foruben! Og naar 'oan io.a iilfibft meb rafenbe Smerte o^bager, at [)anø ^iinft, paa {)t)ilfen ban naturligijiié i fm taabelige 2"^^^^^ning ene og adene b^ir flolet, er afmægtig til at gribe '^^antornet, efter \)\}i[kt {)an jager: ba t^er ftan (iftebenfor at begit)e '^d) til ben fortoit)lebe 9i^eéfonrce, [om frembt)ber fig i ^parleauinaber og (^onceøfu^ner til S^iebliffeté 2}iobefmag og 3}Janeer, \)a riber ^an )^aa liben^ ^'jæpfeeft og tjorlger td forgængelige, iftebenfor bet Goige, mene [)an boert ^}iax bibrager 8it til at foroge ben litterairc Jam* merligbeb, )(iaa btoilfc be forffjellige Sanbeø forffjeliige litteraturer frembpbc en frap)?erenbe idjaéfe af (Srem* pier, ber \>oa,, libt efter Iibt, forfoinbe \ ^d (^bao^\ I)»oraf bc ere nbgaaebe/'

35 D T]ot)n, l^tjjlfe tcebfomme Ort)! 3a, bev-- fom ter \>ax ^anbl)eb i bet 33i{Iebe, X)u i^ar ubfaflet meb faa ffarpe 'Ixccf, DJiober, ba Di(be jeg betccufc mig, jeg i)ilbe ttccbe tilbage, meué bet eubnu er Z\\>, d)lt\\ ^cik 33i(iebe er for mig iifaubt, iitænfeligt, altfaa umuligt! ^et er et 'Sraugbillebe, rccbfomt, afft'i)eligt, og jeg mi iffe btoæle i^eb bet! 3eg bar i lange, eenfomme dlccitn pietet (Eamtaler meb ben.^.unft, til b\)ilfen jeg Dier mit Sit); jeg Deeb h)oa^ jeg bar at l)aabe, bi>ab jeg bar ai»ente af ben; jeg»eeb, fremfor 3tlt, l)t)ab jeg ift'e ^aaber, iffe i)enter, ^\)ab jeg buerfen enffer euer attraaer, b^ab ber for mig er t}e1>t og magteoløft fom ben (5nee, bef fal^t ifjor, eller fom ben, ber engang ffal falbe ot)cr mit fibjtc A^toilefteb..v)r>ab jeg baaber, b^^b jeg»enter? i^lt og 3ntet, efterfom man oit tage hd: 5llt i min inbre I^erben, 3^^^^^ af ben i)bre! T)in (Ben, fom 3)u falber et!dremmené og 3ti^M"ionen^ '^arn, ^in on, fom X)u oil ijæffe meb 2)ine aloorlige Crb, figer ^ig, 0}iober, M i\i er X>ig, fom tager feil. 3^9 ^^ ^^^ t»aagen, og langt fra at nære fremme og 3^^1*1«?^^^, bar jeg, i tele ^d ^enrunbne ^ar, heftet" et ffarpt, ufrai^enbt Slif paa be ^brc gor^olb, )e)c[a ben nogne 53irfeligteb, )(>aa t)d Sit), fom til bagligt 33rug rorer fig i oor gobe Apouebftab, og Dkfnltatet af '^dk JBlif

36 30 (til hmlkt jeg iffe iiben mec^en '31ufirccni3elfc og Ctoct«mnbelfe bar funnet tmnac mig felt)) er, at jeg»eet), at jeg maa»ccrc og forblioc en ifoleret gigiir, ber ligefaa gobt forjl (om ftbft fan gjore 5lffalb paa alt ^et, btjorefter 2)^ennef!ene i "illminbeligbeb ^ige og tragte; O^efv.ltatet er enbtjiberc, ([i jeg oeeb, at jeg forenb jeg fommer faa t)ibt, at ber fan t)arc minbfte lale om, minbfte rimelige og billige gorbring >paa, ([t.^imften ffal rccttc mig M terre tt)ffc 5Brob, X)n næimer mageligt fiinbe faae lib til, ai fiilte i^jel, l)er )(^aa mit Dmilfammer, og at benne n()t)ggciige $rcceé ooenifjokt inlbe gaac faa ftille af, at intet 3[ltenne[fe bemccrfebe ben, forenb ben lt)ffelig og t)el oar oi^erftaaet, ba jeg albrig ^ar hmnet flage, albrig bar fimnet eller trillet b^t)(t til ^ilnbre enb til ben gobe (^nb i himlen, ber nepi>e for min 3ft)lb tjilbe neblabc fig til at gjore et eller anbet 5D^irafel, og alrfaa... I)og, jeg»il iffe M^cclc»eb biéfe ling, fom jeg fun f)^r berort, for at I)n ffulbe fee, at jeg oirfelig bar to?nft ooer bem, og at mine %ox^»entninger, i ben Oietning, jufi iffe cre ftore, tl)i at bet -- efter menneffelig 8anbf^nligbeb iffe fan fomme faa oibt meb mig, ja, at jeg enbogfaa forc^ lobigt taffet»ære ftaffelé Jante 53arbaraé airi= ofe -leftamente, af b^^^ mange oibtlofrige, oibtræf= fenbe 33eflemmelfer jeg, ffjonbt be fomme mig tilgobe.

37 31 iicrfien iffc fan labc t^crre at Icc er ftffrct mob t>cu I)aavbc ling, man falber idtan^^el, Oi^ t)ar lib til at vente ^aa bet omtalte, uim^^fc terre St^ffc ibreb: fan jo bt)erfen tilffriueé mine egne gortje^ nefter, eller tilfommenbe gorlæggereé mnlige liberalitet, foranbrer aitiaa '^nkt )^aci bc i)bre gorbolb' og bar iffe minbfte 3"^Tl^belfe )(^c[([ min fafte 33eftem«melfc at folgc hci ^ai^, fom nbgaaer til mig, fom jeg maatte folge, enten benne albeleé tilfælbigc Cm* ftccnbig^eb, ber af mig anerfjenbev^ fom gnnftig, ejifterebe eller iffe erifterebe. 3^3 ^^^^^ «^ ^^ fl^j^^ ID^enneffer i ben faafalbte bannebe -epbære i?ilbe anfee fig for fattige og aitiaa efter be gccngfe 53egre6er for iiltjffelige navir bc ffnlbe bommet til di le\)c og til at fomme nb af hd meb benne lille, aarlige S^^^^^^t ^^^* egenlig fnn er beregnet ))aa at t)ære mig en Unberftottelfe i be 2lar, jeg tilbringer t)eb lljobenbaijné Unioerfitet, og fom ( nb tjelftgne 't}n\ fjære ^jæl, ber tænfte faa bibt, langt»ibere enb in nogenfinbe fomme) engang i ^iben, paa min 33rt)lln^ébag ffnlbe gaae ot)er paa min. )uftrn og»ære bfnbe^\ inbtil min og famme, mig bibtil ubefjenbte, ^nftrn^ albfie Datter bleu confir* meret,»eb ^miuw boitibelige l^eiligbeb ben unge $ige, ber natnrliguiié»ar præbeftineret til at bære 'leftatriceé 9'^a»n, ffnlbe l^ffaliggjore^ meb bi^fe $enge.

38 32 T>et fan man boij inrfelig fal'oe ai ^aat t)ibt i Zq^ ten met) en Drcu^ :paa 11 '^(ar, tbi dbre»ar je(^ ue^))3e, ba t)un ijjorbe ^iéfe ^^eftcmmelfer, 09 ffruebe ben lide gornuie, bun l)a\)be fpavet fammen i fm gam(e ^igeftaub, faa faft, at iiujen 3^i*M^ ^^J'^* buelig ban enb forreften er, t)i^ct ))etfect ban enb forilaaer ben Hnnft at gjere ort til Apt)ibt og A3t)ibt til (Sert fom bet ftaaev etfiebé i en gammel (iomebie ffal fnnne ftviie ben loé igjen. 9}ien een Zino^ oi>evfaae i)en gobe 3jæl bog. 3 U» 3^^^ for at inbrette ^Ut, faa at i)un beftanbigt fnnbe fomme til at gjenle\)e i ben celbfte 2)attet (og be celbfte Dottre) ber ffulbe ba:re bcnbcs Olaon og mcb bette faac benbeø Isenge Ci^d i>il figc O^enterne af famme) glemte bwn ben mulige ( afn^, at jeg fnnbe falbe )^aa, flet iffe at gifte mig, og bertoeb gjere al Cmforg for ben celbfte X)atter og be celbfte Døtlre, fom fncceefiuc ffulbe forevige Diatonet ( 11 en 23 ar^ bara (bet er bog et fortditolet dla'cn og '^tt er fanbelig iffe mere enb billigt, at 3)cn, ber ffal bære M, faaer C^rftatning) albeleé ctoerflobig. I)og jeg»eeb egenlig iffe, l)toorfor jeg ffriver om bi^fe 3^ing, fom Du jo længft fjenber, og fom jeg blot flygtigt t)ilbe berøre for at berolige Dig meb ben gorfiffring, fom jeg, efter be, i M forgangne '^ar, gjorte (erfaringer, er iftanb til at git)e

39 33 2)ig, ai benne S^^^^^i?* f^^"»^^3 ^"^ Uafi)Ctngig^eb, viltfvia Otigtom, idht»ccte be neifomme gorbringer, jeg ifelge Diatur og C^bragelfe fiiller til M pbre Sit), til be materielle ober, \^m 9^i?belfer jo alle betinget af ^am\, ^\>ié fulbefte SD^aal \)d Deeb jeg forub iffe inlbe funne tilfreb^ftille "^tt berinben i mig, fom gungrer og t^rfter, I)et, fom britjer mig til ai føge ^en til bet rige, uubtommelige tbcclb, fom man i 5Hminbelig^eb benæ\)ner T^igtefunjt, $oefi, fom jeg»ilbe falbe ben timmelffc 5labenbaring cif X)tt et)ig iiforfrænfelige fjonbebéfpcil, ber luttrer og forflarer be jovbiffe ^illeber. D jeg t)eeb, ai 2>eien er lang! 3^9 ^^^^' ^^ ^^^^ )^aa ben lange 53ei mi fomme 2:imer (maaffee ^age og 5lar) \)a bet blitzer morft omfring mig, '^<i jeg frifieé til at tmk, at forfage, at»enbe om! Tim jeg ^ar alt feet limtet af ben fjerne larl)eb, og berfor maa jeg fremab, og fan iffe tilbage, og Du maa labe mig gaae min egen flitle, maaffee tunge i>o, mørfe ang; Du maa ^uffe ^aa, at bene Tiexk, meb ^aabet ^aa, ja, goruiøningen om ben fjerne lanbé, er mig fja?rere enb alle fif f re, faafalbte dl\}^ belfer paa en anben Q3ei; Du maa l)uffe ^aa, at et^tjert 2?ienneffe fun blit)er gob og Ipffelig )(iaa fin egen 2)laabe, ifolge be (^a'on og 53etingelfer, gor= fpnet tar ffjænfet til og ftitlet for Mtt enfeltc Sdtn S9n»S3reve. 3

40 SDtenneffe, cg at al Ircrffen og T)ragcn til ^eixt og til i'^cnftrc efter en, menneffelig talt, flog, men i f)ciete gcrftant«baatlig og imiie ^Beregning, ex at nebihxrtige t^ttt l^ienneffe, bet fti\tber i fm egen, git)ne og anoifte Spbo^re, til en néfel.f)enft)nøboutif, i b^ilfen tet fiin gjoclter om at fælge fit 3ttbl)olt) og ftg felt) til ben.peiftbtjbenbe. ^oab jeg baaber og oentcr! O ioiober, jeg b^t alt imi limer, om \:)in{h Ut næften forefommer mig gormailelfe at tale, at ffrit^e, felo til ^ig! 5:imer, ba ber brebte ng et tr^denbe (Slot for mit ^'ie, og jeg faae ben bele f^nlige ^I^erben, M bele rigt beoægebe O^^enneffelio, ^piftorienø ^egioenbeber og 3lægterne^ Ub\)ifling, be gamle 9?J^tberé forun* berlige ^ammentoinben meb en ni)ere libé Of^omantif, og bennet "i^uttren i 5?ibenffabenø.^latbeb, faae ben emge gremgang mob ^d Uenbelige, Uf^nlige, ber omfatter '^d Gnbelige, bet Synlige, fom»i fjenbe: 3llt gjennem t)ttt^ trt^uenbe Slor. Cg i al U\\ bro* gebe ipkngfolbigbeb faae jeg ogfaa mig felo, faae mig fcempenbc og ftribenbe mob mit \^ii?é fiæbner, faae mig bciet og afmægtig og elenbig, men bog intet ^ieblif fli^^enbe Iroen )^acl ben etjige ^lar^eb, [)m limt engang baobe naaet mig; co, men^ a( min ^pigen og ctræben, mibt i ben \}aaxt)t 2it?øfam)>, fun tragtebe efter ben, braft mebeet gorbænget, ber

41 35 bcpffcbe ben, og jeg fjenbte, at nu \)at liben forbi, og at M MX (5mgf)eben, fom omgau mig,.,, Da \)i(be jeg oibere og oibeve, jeg»ilbe fee ben {)oiefte ^(arbeb, ube eget 5(aft)n.. og ta for* ft)anbt ^Mt, og jeg fab ene og i TloxU paa mit dammer og ftammebe: Tlin ^errc og min ub, men^ jeg i bt)b?}bm^gt)eb minbebeø, at m fter ffuuc tjanbre i 2:roen, iffe i ^effuelfen. (in faaban lime, 9[!?obev, fjebeé iffe for al SBetben^ ulb; \)^\\ gii^e^ fra Ot»en, t)^n er en gorfmag )()aa Ut ^oiere Sii), fom ffal aflofe l^dtt. Cg faabanne limer ^ar jeg alt leoet, 2)^Jober, paa faabanne 3:imer tor jeg ()aabe! Dog M er tilin^^fe iffe gjort ^ermeb! Der maa b\)ié jeg ffal fnnne tilfrebéftilfe mig felo ogfaa fomme limer, l)oori \)d gioeé mig at faftf)olbe, orbne og anffueliggjore be mange Silleber, fom i ^ennjffelfen^ falige 8tunb jtobe flare for mit ie, be mange brogebe og tjerlenbe QBilleber, fom beoæge fig i ben ^brc og inbre 35erben. M Sltober, ber er maajlee langt frem, inben jeg naaer biéfe Jimer! 3eg foler ret»el, at ber enbnu mangler mig D^^eget, ifær fforter Ut )(^aa ben flare ^efinbigljeb, uben Ijtoié jcclp be mange S3illeber let funne blit)e til et for*»irret ^l)ao^, ber l)\)erfen fan gtoe mig fel\) eller 5lnbre; ben er mig iffe gioet, benne flare 33efin*

42 bi^t)cb, beii lm er()t)exdeé, maaffcc meb megen 2lnftrctugelfe og, tilfpnelabenbe, forgjæt>eé djlek, men beéuagtet ^aabct )cg fulbt og faft paa ben Sib og bc 2:imer, ba min '^ct3ibftt)eb ffal fige mig, at jeg til bet ione co^]aa rebelig ko^u \>tt (5vl)t)ett)ebe t)a jeg ffal fn)be mig Di>er, at jeg iffe taut djloui, iffe op^erte at fæfte Diet paa hd fj^yne ilraal, felt) naav M imellem ffjulte^ af 3laager. Cg feermeb l)at jeg fagt Dig 5llt; ubenfor M ^agte \)entev jeg 3^^^<^^ bt^erfen ^re eller nlb, bt?erfen la! elier ^Serommelfe. 3^9 ^^"^ ^^^^ ^^^^^ berom, agter meb (^i\h ipjælp albrig at bebe om Det, fom efter min Sioéanffuelfe er, maa Dctre og forblive fiilbfommen nnberorbnet, og altfaa iffe fan ftiliee fom et friftenbe Tlaai, ber ffulbe loffe mig fra ben ene 3}ei, fom jeg i ipox trang og befoa:rlig ben enb fan blioe»il og maa»anbre; ber ffulbe realifere M forgelige Q3rangbiliebe, fom Dit ^ret) l^ar ffildret, og fom albrig bet loder jeg Dig, 0}^ober, t)eb 5llt, bt)ab ber er mig fjært, helligt og bt)rebart albrig ffal finbc ^^Inoenbelfe :paa Din Son, enb iffe en temporair oa, forbigaaenbe. il6 min lille ^>^eninbe fra mig, og fiig l)enbe, at [)\\\\ iffe maa brobere flere D}^orgenffoe til mig, meb minbre l^nn mi baoe bem anbragte paa en eller anben UDftilling i ben jtore ^B^, tl)i ):}M\> mig feb

43 37 angaact, fan jeg iimulivjt {)olbe iib at træbe )(^aa bc 23lDmficr, ^cnbeø liue aanb f)ar»itfet. Dg git) ^enbe faa et ^p» fra mig (men paa $anben, 2Rober, iffc paa ODiimben, bet fan jeg iffe iibftaae.; en 2>^"i= frulccbe maa fim tcre^3 i ben ene, rette (Stunb) og flig ^enbe, at jeg er flittig t^i M er jeg, 2)^ober, enbogfaa meget flittig og fiig l)enbc at jeg be= pemt,»eb gitjen Seilig^eb, ffa( fenbe ^enbe ben omtalte 23og... ftoi^^ \)^\\ foroorigt er fmu! og gob og from og barnlig, faa at ben ^jaøfer for ^enbe, l)oorom jeg mellem o^ fagt nærer en bettj* belig ioit>l. gartoel. Zvtt>ie S3reu. ^iekn Q»n, Dctokr, 184* S^^aar T)u figer, at mit ^ele forrige 33ret) fun er en lang ^jabe af 3Uiijioner, og at jeg i ( t og 5llt bebrager mig feb, faa ^ar jeg intet i)ar paa benne $aaftanb, men maa ot>erlabe bet til gremtiben og til ht erfaringer, ben ufeilbarligt»il bringe Dig^ at mobbe»ife og tilintetgjore ben I)aarbe 2lnflage men naar Du famtibigt l)ermeb erinbrer mig om a[ ben 2t)ffe, fom ev bleoen mig tilbeel i min JBarnbom og i be førfte, tiblige Ungboméaar; naar Du beber mig om at fee tilbage paa ben ^enambne Z\t>, )^aa ben glabe 3:il»a?relfe, fom bet beroer )^aa mig feb at fortfætte og fom jeg oeb at fremture ah ben

44 38 nu \)alv3tc 55et ubefuffer fpt beftanbigt: Da maa jeij, )^,-[a M 33e 'temlcfte, mobjlgc 2^ig; \)a frifieø jeg til vit i)enbc ben mob mig gjorte ^^nflage mob I)ig fe(t?, Tlo'on, friilcø til at beff^lbe Dig for, at Du le»er i S^^^rioncu om en fdunben 'si^ffe, ber albrig biet) mig tildeel. ^^f, albrig I Saa\)ifl fom 9}len* neffet iffe leijer af 55rob aliene, men af {)»ert Drb ber gaaer nb af ubé 2)tunb, faat)ift funbe jeg albrig ubbr^be mob ben meland^olffe, engelffe Digter*): Once more who would not Le a boy!" Og bog, kb mig fom Du i?nffer M fec tilbage )^aa 'td S\)unbne, lab mig meb ^lafnem* mclig^eb minbeé, at be ^bre gorl)olb Mre Ipffelige. 3eg l)a\)t)t fjærlige og retffafne gorælbre; jeg»ar t)d enejte ^arn (ben Silie er jo iffe min rigtige (hefter er bun r)el?) og biet) fom facibant faa* ^)M min Grinbrmg naaer tilbage be^anblet met> ot)erorbenlig Dm^u; \)d er muligt, at Du og gaber, i biin $eriobe, iffe Dåre ganffe frie for D^æringøforg, men jeg minbeé iffe en enefte 'i?cgit)en^eb fra min, Sarnbom, ber t)ibner om, at ben^ Zx)i)f nogennnbe bar berørt mig, ja, jeg fjenbte, enb iffe af dla\>xi, bene Iilt)ærelfe; jeg l)at)be en ftor Setl)eb»eb at lære, og \^ax ~ fom gelge beraf iffe en enefte ang t^aet ^:]]rpgl for Scerbommené fplb, iffe engang for

45 39 ben latinffe rammatif, iffe for "^d lette 53evbum amare (fom jeg ba tivjtigno! ^eller iffe ^ar faaet lært tilgadn^, cg fom jeg Hi»ære fagt in $aren* t^eft iiep))e faaer Ictrt ub i bctte Sit?) iffe for ben ti)bffe rammatif, fom jeg forotorigt ha'd^'i)^ bjerteligt, l)abcbe i ben rab, at jeg ^al>be befluttet dt foretage et gelttog mob alle ti^bffe rammatifer, fem Dåre til i 5^erben, faafnart jeg Mx fommen til fjel^> 5(ur og 5ilbcr, men inben jeg fom faat)ibt, fnanbebc min!l)on=duijottiffe $lan l)elbigt>iié )^aa et ^inb af (2dnller^3 X)igte, ber forfonebe mig iwa'^t meb 2;i)bffen og rammatifen, men^3 jeg grun* ^^tt )^aa be Crb: ^>iuft S)ii in meincm ^immel mit mir leben, D cft u fommft, [ck er Sir effen fe^n/'*) grunbebe ^aa bem faa hx^bt og faa længe, at jeg en 5)ag forglemte at fovire min Diector, til bano og ( laéfenø 55'^^^^ii^tf^ ^ti '^^»vir meb mig et ii^ort 2ilfælbe; og bog tr^ffebe gliben mig ingenlunbe i be forfte 5lar af min 8folegang, og jeg forbanfe^ næften oeb at ^nffe :paa, l)t)orlebeo jeg ftolenbc paa min Setl^eb og )(>aa C^ffen, ber»irfelig i M (kapitel»ar mig gunftig f(ap l>eelffinbet fra mvuigen ejamination, til ^»ilfen jeg»ar gaaet meb en milbeft talt ^'^a,t\g, og ffjobe^loé ijorbe* rebelfe; jeg l)a»be en gob."pelbreb og en ^p))erlig *j 2)ie 2:t;ei{ung ber Grbe.

46 40 phw^ ( onmruiicn, fom c^^nll i>at bccrbct»eb en fotmiftig Cpbragelfc: Api\it> i al ^^evbcn biubret^e mig ba i at t>ccre ben bffeligfie 2)reng, ben meejl fornøiebe 09 fe(t>tilfrebfe foiebifci)pel unber 6olen? 3a, bet tjibftc jeg iffe, bet»ar Ul^ffenl 3eg gjotbe mig ba ^eller ingen lueilig^eb meb at fpørge bercm, cg ffjcnbt jeg, meb min -21(beré mebfebte lltafnemmelig^eb, otoerfaae og imbett)ntberebe be mange r-g ftcxt cbet, jeg befab, minbeé jeg bog iffe, at ^BeiMbftheben om en inbxe gorftemmelfe, om M liranglenbe, \)d ai?nebe, nogenfnibe i min $^arnbom er traabt frem for mig felt) i en faa tåbelig gorm, at jeg \jax funnet iibtale mig, ^ar fnnnet flage I 3D^eb befto piinligere Sfar^^eb felte jeg berimob, at jeg "cax ntilfreb^, at ber bt)ilebe et nl)t)re, nforflarligt %xx)t )^aa mig, at ber manglebe Droget, oa, at bette 2Ranglenbe»ar bet 33ebfte, \)d ^Bigtigfte men {)»ori t)d egenlig beftob ja '\)d»ibfte jeg iffe og, mærfihxrbigt nof, jeg fpurgte t)elier iffe berom, mebenø bog min otterorbenlig liflige ^atux iffe»ilbe finbe ftg i at libe, nben at forfoge )^aa at gjere D[)^obrtanb, en DCRobftanb, fom )^ttrebe ftg i en Mam af (ij^erimenter, i be forffjelligfte Retninger, fom t}oa, ben ftore gorffjel til ^robé l)aobe en (Beneral* Sigbeb meb l)t)eranbre: be fif nemlig alle et nl)elbigt Ø^efultat, ber til ^^»enbe ^ibft bemfte, at jeg»ar

47 41 m^o^ct langt fra bet rette (Jj^eriment, at jeg t)t)erfen [)MH funtet eller I}at?be Ut)figt til at finbe M fat)^ iiebe, men nbefjenbte (^ou, t)dié -Rangel gjorbe mig ntilfrebé, utafnemmelig, ja bragte mig til imbertiben at [tirre paa ben fjcere (iérom^6ø meb en inberlig S^ft til at gaae lige mibt nb i ben og blitze bernbe meb Ut (Samme. 3^^ ^ii ^^i i^f^ trcctte Dig meb (SfiU bringen af (^'nfelt^eber, fem jo tilbeelé ogfaa maa t?are Dig befjenbte, berimob i)il jeg bihxle et 2)ieBlif»eb M gactnm, at jeg i 'icbd af be [ej 5lar, i bimlfe jeg freqt»enterebe ben Icrrbe 8fole i., iffe bragte bet til at ftifte.^ammeratffab, enb ftgc 3Ben* [fab, meb en ene[te a[ mine 93?ebbi[ciple, [fjønbt jeg i runben bolbt af be glejle, og albrig minbe^ at Dære bimn til[ibe[at eller forurettet. It)ert* imob, man l}a»be Dief^ect for mine Hunbffaber (btjori be bengang be[tobe, [fal jeg rigtignof iffe funnc ftge) og ti)ebc ofte til mig om ^jctl^^ meb Seéningen af et eller anbet af be lette ^l^roblemer, ber i ben 5llber fan frufe ot)ebet paa en Sfole^ bi[ci^el, lige[aa meget [om be [»ære, ber i en mere fremr^ffet Slibere ali^orlige»stubier trccbe oé imobe [om mccgtige, af, ofte UD\3ert)inbelige 8tribemænb. Tl^n ^](tip, [eb naar ben pué meb rebebon aanb, er enbnu iffe 5?en[fab, ber fun giøeé til jengjcclb for 3[)enj!ab. SDc'an re[pecterebe mig, men man l)olbt

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

BRIEF JS 0041468. niaiihi

BRIEF JS 0041468. niaiihi BRIEF JS 0041468 niaiihi ^- -6^ it)iib kf taler fov i or!e^n, Stam^ttfe og gikicomrai^fer i ibhttmavi > 1870. itø^ hx h\ix kx Wtt^Kxdim w f * ^ «f e^n, Stam^ufe og gibeicommi^fer i Æanmarli. jkføbcnljaon.

Læs mere

Deres. Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet.

Deres. Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet. Deres rønprinia Jfreirerife, Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet. Kotifl a^rtftietn ben ftarfte. 1448-1481.1-127. gørfte Slfbeling. Songeoaig i anmarf. Sari Snubfen Batgt i Berrig. trib om

Læs mere

Presented to the. LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO. Estate of the late. C Watkins. John B.

Presented to the. LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO. Estate of the late. C Watkins. John B. Q 1 Presented to the LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO by Estate of the late John B. C Watkins Seren ierfegaar&3 Samlebc SJcerfer, Sotnfe&e Surfer ubgitme af SI. 23. Sradjmann, 3. 8. #etberg og

Læs mere

http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart

http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart 3lf mit f etintt 'ebbclclfer af art en fen, gørfle Stfbcling. m:

Læs mere

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme rpa for k SifeJ^lnp tligf. JBattoljto*«, ftsoufkabtn, Dnotn øg frøen m forende. Ur. 12. le«15ae Itartø 1895. 44foe 3larga«g. tale af ^Klbfle åbraljattt J). Camton, Ijolbt i Sabernaflet i alt Safe Girt)

Læs mere

aren ^ierfcgaarbø @titit(cbc SJærfer. øren ftlertegaartø Santlcfce Surfet ubgitme af IL 83. Sradjmami, 3f. 2. #eiberg og #. D. ^auge. SInben UbflaDe. @^lbenbalffe»oflljaabel, SRorbiff forlog. Bianco Suno«33ogtrt?rteri.

Læs mere

Presented to the. LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS

Presented to the. LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS Presented to the LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO by ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS ( t &iilistqkkp af iffraingrriirs loga, ^, 0» er fat 5)?cb et ^aaut ot>ei: gceracrnc. Ubgioet af ^dfhabct

Læs mere

fra Dgben til fjeoenne; berfra mob ob gjennem olorabo, paa $2ft* fiben af SBjcergene, ttl2)en»er, og berfra til ^ueblo»eb 2Hrtanfaå globen; berfra

fra Dgben til fjeoenne; berfra mob ob gjennem olorabo, paa $2ft* fiben af SBjcergene, ttl2)en»er, og berfra til ^ueblo»eb 2Hrtanfaå globen; berfra 337 ftmttbtmrøms Drgan for de Sidjle-Sages Æeffige. anbfjeben, Shmbftaben, 25»ben og Sroen ere forenebe. itr. 22. Den 15de Hugufl 1881. 30te 3Urøang. %ak af mm* taftus 6notø, afljolbt i ^arté, 8bab,o,

Læs mere

;>A >*^" " i « )7432784. 1 Hl3. rr^ 5«, r-r. ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-"r

;>A >*^  i « )7432784. 1 Hl3. rr^ 5«, r-r. ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-r )7432784 2 X-Wt >*^" ;>A " i «- rr^ 1 Hl3 1761 w 1 5«, r-r m i H^ ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-"r .leeelx. j^dttb lltn t>ilb. gortixdtng af idrluftt af brn d^^qlbrnhallhf r^ociliaubrl (i. I]rt\rl). 1869.

Læs mere

Presented to the. LiBRAR\- oj the. UNlVER.Sir\' OF TORONTO. Estate. of the late. John B, C, Watkins

Presented to the. LiBRAR\- oj the. UNlVER.Sir\' OF TORONTO. Estate. of the late. John B, C, Watkins *: f Presented to the LiBRAR\- oj the UNlVER.Sir\' OF TORONTO by Estate of the late John B, C, Watkins øren ^icrfegaorttø Samlede SScerfer*

Læs mere

%^ 'jy-.^^2ji^ EEEC i^ 3 i f f c r J) tt f. 3lf /orf. U[ Vflin øøne Brcue". ^ I ««Q 'A ^ " 3(^ fii()lc WiitO mid) in ^ic SJBcIt Mi miigcii oll)r. forlagt af Unberfitetéfcog^anbrev 2lnbr. g^veb. øjt.

Læs mere

brief PTB 0041762 v.2

brief PTB 0041762 v.2 CO brief PTB 0041762 v.2 øbflu>nmu». af $*et*tfa SBrettter. ' u- Hnbcn >eel. tfjøbenfjaun. fcøfer«og SorbanS gorlag. $rp!t (00 S. S. Safer. Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from

Læs mere

lufinb pg een Slat s cl)m botics Cuentijr øg /ørlælltngrr 3 Ubiuil^ ogbaiic tiiu]. ^ts^-««^«? '- - Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl.

lufinb pg een Slat s cl)m botics Cuentijr øg /ørlælltngrr 3 Ubiuil^ ogbaiic tiiu]. ^ts^-««^«? '- - Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl. Cuentijr øg /ørlælltngrr lufinb pg een Slat ^ts^-««^«? '- - 3 Ubiuil^ l'ci! Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl. s cl)m botics SritbtS ogbaiic tiiu]. Sogttijtfeti. 1 853. 77^7 af tttinii øg rrn lat ^(ifccn

Læs mere

SIkm&tnaoteiis Stjerne.

SIkm&tnaoteiis Stjerne. 305 SIkm&tnaoteiis Stjerne. an før åt Pdftø Jaj^ dltp. anbtyeben, Æunbjla&en, Dtyben og 5Eroen ere forenebe. Aarg. K 20. Dm 15. Juli 1874. Pr.: 6 Sk. pr. ExpL Z arøolbt i

Læs mere

gibe 3-tgt paa. ben ellig«21anb 5{$aamin« belfer, og be b,imntelf!e anbfyeber, fom ere blebne forftynbte af @ub SProbfyerer,

gibe 3-tgt paa. ben ellig«21anb 5{$aamin« belfer, og be b,imntelf!e anbfyeber, fom ere blebne forftynbte af @ub SProbfyerer, 305 S&an&maoietis Stjerne. rpn før åt $i&$t Daøa < *Iliø*. anbl)eben, ftunbjlaben, 2)tyben og roen ere forenebe. 16. Aare. fir. Den 1å. Juli 1867. hh: 6 Sk. pr. Eip. ^tøbttenmfvbcfceit af ttttttbfeelfcar

Læs mere

I I 6))ifekr ^f ^ft ^ØM W ^^Iffltl? famlebe «f. f. Hølimcttn. m^ '''iisiiii^ - X3JOfJO»lO«-6

Læs mere

mw* Ctfon Wtatt, feter ffulle iffe mere oprejfes og eere og Slabenbarere ffulle ilte mere befjenbtgjøre og forfunbe tmlen3 SBilje til gol=

mw* Ctfon Wtatt, feter ffulle iffe mere oprejfes og eere og Slabenbarere ffulle ilte mere befjenbtgjøre og forfunbe tmlen3 SBilje til gol= 369 Sftan&inaoiens Stjerne Drgan for de $id le~$acjes åeffige. Sanbfjeben, Sftmbffa&en, S)gben og Sroen ere forenebe. 'fl. Aarg. Jr. 24. 3)en 1. September 1878. Pr.: 12 øre pr. Expl. 2de af mw* Ctfon Wtatt,

Læs mere

S&ari&tnaotens Stjerne.

S&ari&tnaotens Stjerne. 161 S&ari&tnaotens Stjerne. rptt før k j&djftø gaj^ *llip. anbtyeben, ftunbjlaben, Styben og S roen ere forenebe. 21 Aarg. Nr. 11. Den 1. Marts 1875. Pr.: 6 Sk. pr Expl. $

Læs mere

tierne. fttttbiwrtneirå Drgan for de $id te~$age8 Hellige. &jøbeufr<rost. Ubgiuet og fortagt af 91. 6. gttjgare.

tierne. fttttbiwrtneirå Drgan for de $id te~$age8 Hellige. &jøbeufr<rost. Ubgiuet og fortagt af 91. 6. gttjgare. fttttbiwrtneirå tierne. Drgan for de $id te~$age8 Hellige. Sta Ifk Kfø&» 1885. cv til, at itle 9togen fliøv ber til 9tor>»eb octbsiig SSisbom og tomt Sebrageri, efter ajtøxnejlerå Sætninger, efter 3Serben

Læs mere

ifam alen". yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ King

ifam alen. yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ King yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ Sanbtyed, undfkab, JDgø o$ $ro forenet iiiummer 2 15. 3åtmar 1914 63. $anjishg King ifam alen".

Læs mere

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :.

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :. 2I?AS34..i- 7 (TO net", hu wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: åt albr-rtifltr- JfalrHlur fcunt til t>cve forljcntnvvcnbc Tivccteur Carl JUbrrii, cand pharmacie, og til Ijano gaber: kongelig Sanb^Duer*,

Læs mere

dkgan for tø 3to tt pages $elwje.

dkgan for tø 3to tt pages $elwje. 1 [289 dkgan for tø 3to tt pages $elwje. anbbeben, Æunbffaben,»ben 09 $roen ere forenebe. 2. Jlarg. flr- 19. lien 1. Jolt 1863. friis: 6 /? pr. tørpl. *}5ra?f*efcø motet jengtoelfe. (ftortfat fra $ag.

Læs mere

tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtns H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang @pørg$maal, og ber fjar uben 2bibl bæret enfelte Xing, font fcerlig

tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtns H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang @pørg$maal, og ber fjar uben 2bibl bæret enfelte Xing, font fcerlig Sanbi)cb, &\mbfkab, Dg& ocj Æro forenet H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtn beo iforøøra&ønferencen i 3&\\ Cafee (Eiftj i Hpril 1915. SBebtfer for, at et [tort og

Læs mere

Drpn for de $idfte~$age8 Mfige.

Drpn for de $idfte~$age8 Mfige. Drpn for de $idfte~$age8 Mfige. anbljeben, fiunbjfabeu, 2)»beu og Sroen ere forenebe. Ur. 11. Sen lfie jflurls 1881 36te Jlargang. Ubbrno af 3o(m %. &aineé Slranment 3Seb bmunbs Surfer Sooeitå SBeljanbling

Læs mere

^iteia i':t- Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/lovenoglivetfortoodanw f ODttt Og it)tt JyoitæHing om en Stamftther. tujalter

Læs mere

Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/afefterladtebrevoomyns . 2lf efter I ab te S rene tit 3. $), ilpfter. SJ; ^ ^ jfarlngt of

Læs mere

btjrfere, faa fan bet iffe nægteg, at benne atminbetige rang o Sftenne« ffene til at føge at betjage en fjøjere

btjrfere, faa fan bet iffe nægteg, at benne atminbetige rang o Sftenne« ffene til at føge at betjage en fjøjere Skøn&møtnens 5fjmie> Organ for te Stytt'gtoøa grlijf. SauDljtlUtt, Inn&fkaben, BtjUcn 09 (Jrotn tre føretudt. Pr. 9. Pen lfltø februar 1894. 43tø larpng. Ctiolttttonø-fIjeonen*) oø Æibelenø fære om Jtennc

Læs mere

k SiDffø'iap pige. @rpi fat Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ @nom 5lnfomft til fanbinabien, og bi r)o!be benne geft paa ($runb

k SiDffø'iap pige. @rpi fat Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ @nom 5lnfomft til fanbinabien, og bi r)o!be benne geft paa ($runb @rpi fat k SiDffø'iap pige. SawHeitn, fian&fkalmi, Øgtitn øg Ærønt tre fortneøe. Pr. 20. flen 15iie kiøber 1900. 49&e Jlargltttg. Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ fjolbt toeb Subilæuntlfeften i Sabernaftet

Læs mere

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug.

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug. ^owwerrcfsf / ^^^,\y af i. f. i o Is i OD. % jleitpls iarug. 18 70. ^ étt Sømmmtisij i 1870. , (^^ (^^m^nme / O 2lf Mohi, 2)2eb Xræinit af 3. i^. S^ofenftanb. dd. %»eitfels JFarla t3 1870. f/f Hl ^8

Læs mere

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library :^i^^-f% ÅULSEN, From The Library of the late George Bryant Schwartz Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/sjdronningenoopaul

Læs mere

Sftan&tnaotens Stjerne.

Sftan&tnaotens Stjerne. 161 Sftan&tnaotens Stjerne. rpn far åt jkdfte-sagw gitfiøe. anb$eben, Runbjlaben, Dtyben g Xioen ere focenebe. 25. Aarg. Nr. 11. Den 1. Marts 1876. Pr.: \i Øre pr. Expl. $ale af 2@tøfie 3of ft. e>mitfc,

Læs mere

http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib

http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib 36/ Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib Brctic fra I. %. ^eibcrø. '-H «'-- ti -.. rr 3^ Btetie fra

Læs mere

*** ^redhfa asuemee. n. 6555^^6. S«e(. gøtjlt. ?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer.

*** ^redhfa asuemee. n. 6555^^6. S«e(. gøtjlt. ?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer. s/ *** «f ^redhfa asuemee. n. gøtjlt S«e(. 6555^^6?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer. $)é ttnge og ten isamle^ ^et t)ar Wtenbæmring.,,!J}?in fmuffe, føbc/ allerbjærefte

Læs mere

Matliiitft. usént øue. *>

Matliiitft. usént øue. *> -^ 4L.. Matliiitft usént øue. *> Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto Uncf http://www.archive.org/details/mathildeenungkonoosuee Jlnt>lcirninfl. i CO t't*'

Læs mere

Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang

Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang Mnbfyeb, åunøfkab, Ihjo og Uro forenet. Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang øpltjsning, Wanmlft ag JFren* Sale af Dr. ^ob, 9*. irf, ^ræfibent for tat=$rormalffoten i arisjouri, Ijolbt i alt 2afe Sabernafel

Læs mere

r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. (En i ilfim fil Hafianen. 1896 nøb ben ifre ringe $ærbigf)eb at blide tat i bet ftore gælleéffab

r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. (En i ilfim fil Hafianen. 1896 nøb ben ifre ringe $ærbigf)eb at blide tat i bet ftore gælleéffab r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. shle iiflke cempeu..sanobeden, åunofkaben, $n&en og OTroen ere foretuoe. ir. 10. 15 Pluj 1903. 52 Inrgang. (En i ilfim fil Hafianen. jftf Hfetøs irtiernør %6er

Læs mere

Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene

Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene i Danmark nedsatte kommission..-.- ; 'GJi^C I3f a isetænkning

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng

Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng Sanøijed, fiutidfkab, JHjo ocj Uro forenet. Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng Befifcbelfen af btn %lligaan&. Sale of rølbfte 93.. Stobertg i Xabernaflet i alt Sale Sitt) ben 20. "Mai 1914. (Sluttet.)

Læs mere

Dg atter; >erfom S elffe mig, ba kolber. mine 23efalinger. Slooftelen 3ofc;anne. figer ligelebcg: Zi)i Mk er ^iærligbebcn

Dg atter; >erfom S elffe mig, ba kolber. mine 23efalinger. Slooftelen 3ofc;anne. figer ligelebcg: Zi)i Mk er ^iærligbebcn 161 Slkm&maotens Stjerne. (Srpu før k ^iåfk Dhjj^ gdliø*. @anbr)eben, ftunbftaben, 2)^ben og STroen ere forcnebe. 7. Aarg. Kr. 11 Den i. Marts 1868. Pnis : 6 Sk. pr. ($ra the Millennial Star".) Stybigfyeb

Læs mere

'^'* -t.j\, #f'*il 's%l&1' Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto littp://www.arcliive.org/details/pilesmedenooetla (J^øIlti^niisHIhrUr af ilarit Ctlar. III.

Læs mere

Presented to. library qf the ESTATE OF THE LATE UNIVERSITY OF TORONTO OHN B. C. WATKINS. the

Presented to. library qf the ESTATE OF THE LATE UNIVERSITY OF TORONTO OHN B. C. WATKINS. the Presented to the library qf the UNIVERSITY OF TORONTO by ESTATE OF THE LATE OHN B. C. WATKINS dftømøte IJRanti/kript åpxebtt 3BtlTe&er af Imt i 2{ctri)unbre5efs 2Et5fe Ubgt&et af uftat) «He& ^øfienljatm

Læs mere

bigfe Sjergbale i ben ubtrt/ffetige en= figt at renfe og fra alt llreent, faa at bi funne blibe bolerebe tene i ubå em*

bigfe Sjergbale i ben ubtrt/ffetige en= figt at renfe og fra alt llreent, faa at bi funne blibe bolerebe tene i ubå em* 305 SftanDtnaotens Stjerne. for At JSidp < aø*s %A\igt anbbeben, SEitribjIa&en, 2)^ben og roen ere forenebe. 17. Aarg. fri 20. /)««/5. Jw/«/8 8. p riis: 6 Sk. pr. 5emævfnin$et af ^Jroefibent f^oung i Sabeniaflet

Læs mere

reb og SJlenneffeneg Segemer flufle opboje til aliggiørelfe uben i)nb. Derfor flufle bereg STabemafler iffe unbertafteg tygbom og merte ligefora

reb og SJlenneffeneg Segemer flufle opboje til aliggiørelfe uben i)nb. Derfor flufle bereg STabemafler iffe unbertafteg tygbom og merte ligefora 161 Sfianbtnaoiens Stjerne rpn for ét jlidftø gaø^s gdliø*. anbbeben, Sunbflabcn, Dtyben og Sroen ere forenebe. 10. Aarg. fe 11. Den 1. Marts 1861. Priis : 6 Sk. pr. Exp. t)mgf)eb mob (&nb$ SStlUe. &et

Læs mere

^n JJrt^øerfii. rin^^nø(r. SBcrn^atb erte» Cl)rtfttanta. 18^0. «e«*c«ak>9m. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin.

^n JJrt^øerfii. rin^^nø(r. SBcrn^atb erte» Cl)rtfttanta. 18^0. «e«*c«ak>9m. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin. *SiÉ&= BRIEF PTB 0041453 ^n JJrt^øerfii rin^^nø(r «f SBcrn^atb erte» «e«*c«ak>9m Cl)rtfttanta. 18^0. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin. M fu Jitflers friniirlngtr af -^S93KaRE;»»e«- 6)«^tS?^. w [JiEiiMiS

Læs mere

Sif be brcefiberenbe 23iffobber: (Sbroarb. -Ipnnter, Seonarb SE. Jparbp og 3>e8fe (. fiittle. SPetet Sftaugtyan, brcefiberenbe 33if!

Sif be brcefiberenbe 23iffobber: (Sbroarb. -Ipnnter, Seonarb SE. Jparbp og 3>e8fe (. fiittle. SPetet Sftaugtyan, brcefiberenbe 33if! 273 SftanDtnaoiens Stjerne an for åt SOåftt laø*8 ellig*. anbtyeben, ftunbflaben, Dfcben og Jroen ere forenebe. 16. Aars. Ir. 18. Den 15 Juni 1867. Priis : 6 Sk. pr. 31 at& konference fot Sefit < fmftf

Læs mere

$rgcm for. 3>ages. isisfcarasarhæ. 3 fjabe ingen Slnelfe om, tjbor mange @ibfte=3)age Redige ber. Retlige. be Utofte«

$rgcm for. 3>ages. isisfcarasarhæ. 3 fjabe ingen Slnelfe om, tjbor mange @ibfte=3)age Redige ber. Retlige. be Utofte« ages be Utofte«Retlige..San&heften, åunofkaben, tyyben 03 QTvoen ere forene&e. Pr. 4. 15 februar 1903. 52 Jlnrøattg. isisfcarasarhæ jftf en afe af $ ræfthettf Jofep^ JF. Smifjj. ( fter

Læs mere

:i~;::y. o s. T ;:T-nnu:

:i~;::y. o s. T ;:T-nnu: % i 3g r :i~;::y o s T ;:T-nnu: L-'JZ*. nittt rra &on$ dbviftimi fce«stttåetté +#&+ UbgtDnc ar Carl 6ernljarft s*s»? tferfte ce(. mm^^t * Sorlagf af 3-. 3 cimi [^ c r b c e ^ealuinmina. froft i @ra:bes

Læs mere

t'nti t fonbott. Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'<3 S3ci]tn}ffevi. Sttf 1 S (1 5.

t'nti t fonbott. Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'<3 S3ci]tn}ffevi. Sttf 1 S (1 5. lift mt t'nti t fonbott. Sttf Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'l)oli). fr til S3efi. 1 offerne.

Læs mere

itf é t il «--«i 1 [ 1T RrMlL1 : ' & Ute*^^ w Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from Un ivers ity of Toronto http://www.archive.org/details/fraherregaardogloothyr C. A. Thyregod.

Læs mere

@ub unbflab bil ubfprebes unber IjanS legerings Seffdttelfe. llnber. lomme til at regere, og berfom bet bled {ædeten tittabt frembeteå at

@ub unbflab bil ubfprebes unber IjanS legerings Seffdttelfe. llnber. lomme til at regere, og berfom bet bled {ædeten tittabt frembeteå at JSanbljcb, ånnbfkab, B90 o$ ro forenet. Qtumnter 15 1. Jluguft 1908. 57. JUvgang (Bufce (Regering. «f ^ræfibent ^ofm Satjlor. (gottfat fra 6ibe 213.) Seg fan fjer enbbibere tilføje, at naar herren lommer

Læs mere

»Deseret News.») funne føre Ijmanben bag Snfet, men bet. er iffe altib bet Inffeå;»i forføge maa= ffe ofte,, men bet miål»ffe, tlji golf i

»Deseret News.») funne føre Ijmanben bag Snfet, men bet. er iffe altib bet Inffeå;»i forføge maa= ffe ofte,, men bet miål»ffe, tlji golf i 33 toånarf«(digtm for tie $idfte4)ages J)el!ige. anbfjeben, Æunbffaben, SDnben og roen ere forenebe. Ur. 3. Sen 1. lodemdci- 1878. 28. 3Urganø. XaU af sproftbent Sotøit %a$ot, fjolbt»eb en $orfamltng i

Læs mere

Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang

Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang 5an6ljed, åunofkab, 5Dy > 05 ro forenet. Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang i Jefu Sripi Strfce af 3?ihpe-$age5 $ elliøe affjolbteé i alt afe (Sitr,, Utal), ben 4., 5. og 6. 3lprit. et førfte SWøbe tog fin

Læs mere

SftttnDtnaotcns Stjerne.

SftttnDtnaotcns Stjerne. 337 SftttnDtnaotcns Stjerne. #rpn før åt M^MrM^t 1P%*- anbtyeben, flunbflaben, Dtybett og SEroeit ete foreiube. 26; Aarg. Ur. 21 Den 15. August 1877. Pr.: 12 Øre pr. %au af fytcefibent 18vi&bam ^joitita,

Læs mere

Iittp://www.archive.org/details/samlingertildenf01simo

Iittp://www.archive.org/details/samlingertildenf01simo Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto Iittp://www.archive.org/details/samlingertildenf01simo ; l^fj S^ttwUnøcr ^L/f ^ tu &ctt f )Cttffe ^etrc{ aat& :ftlf

Læs mere

jatø tebenbe 3nbbitbning t'raft. SjBrote- ftanttémen bar t Sbeort tilintetgjort bi?fe $3o(te og Sccnfer, bet er fanbt, og tiuabt

jatø tebenbe 3nbbitbning t'raft. SjBrote- ftanttémen bar t Sbeort tilintetgjort bi?fe $3o(te og Sccnfer, bet er fanbt, og tiuabt 369 Sftofibintiotens Stjerne. étgm for ét Jsidftø Jages 2 tltijj*. anbtkben, jhmbilaben, 3)i)bcn og Strøen ere forenebe. 7. Aarg. Ilr. 24. Den 18. Septbr. 18o8. Priis : 6 Sk. pr. Exp. Sftettcit at lomme

Læs mere

>^aets ^l^zræ <$fé> '^^^?&&

>^aets ^l^zræ <$fé> '^^^?&& ' I.' >^aets ^l^zræ '^^^?&& Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/udvalgtedramatis08hert UbvalgU Dramattffe Da>rfet\

Læs mere

00 "00. -CO _co =1^ !co. jjfiiujei,-. BRIEF BH 0041410 :1^

00 00. -CO _co =1^ !co. jjfiiujei,-. BRIEF BH 0041410 :1^ 00 "00 -CO _co ^m =m 0 i^ =1^!co jjfiiujei,-. BRIEF BH 0041410 :1^ ^SOs^ ^A I in O c t 8 fi I o n u e. II!) haft ti( en c^riftcllg ^i6:itf)ctif. 9lf «: å. C. ijocbf. v^iobcnluumi. 3:ovla!}t af S. 91.

Læs mere

I21I** hw V, Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/skildringerfraitooflem ifolkelige ifotebtag af tntarb glemmer, Ouerlafvev

Læs mere

gob Jpelbreb og unbfjeb. SSi t)abe fyabt en befynberltg WarStib, bog en meget tilfrebgftiuenbe Slib for at inbfamle ben.

gob Jpelbreb og unbfjeb. SSi t)abe fyabt en befynberltg WarStib, bog en meget tilfrebgftiuenbe Slib for at inbfamle ben. 257 Sftttiibtfittotcfis Seerne. rpn før åt ^idftø n$t& gdltjj*. anbfyeben, ftunbjlaben, Ityben og SEroen ece forenebe. il Aars. Ifc. 17. Den 1. Juni 1874. Pr.: (I Sk pr. ExpL $ale af ^*æf. tfoit t)be,

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

BRIEF p,'\j 0041212 *» X. rvwjll 5R. g. runbldigé Snglandébrcue til ^ané )uftru Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from Un ivers ity of Toronto http://www.archive.org/details/nfsgrundtvigsbreoogrun

Læs mere

$e gatrtgeé SØfafctagelfe*

$e gatrtgeé SØfafctagelfe* < 305 (Drptt før k S>i& ie fuges $elltge. anbbeben, tobflaben, >t)ben og roen ere forenebe. 2. Jlarg. ir. 20, Pen 15. Juli 1853. priis: 6 /2 pr. tørpl. $e gatrtgeé SØfafctagelfe* (Sapitain mooté Sompagni,

Læs mere

Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige.

Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige. s Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige. anbljeben, Æunbflaben, SDgbcn og Sroen ere forenebe. Ur. 3. Sen lftc looemoer 1886. 36te 3Ur$ai?c*. 2c\\cmtU DpftanMfe. 2)r. Snmann 3lbbott, en berømt amerilanff ejftlig,

Læs mere

r w Ik2X $rg cm for a Siofef milt), en ung Sftanb, ber ønftebe at blibe be!enbt web be Sibflz- 3)acjes J&eUicje.

r w Ik2X $rg cm for a Siofef milt), en ung Sftanb, ber ønftebe at blibe be!enbt web be Sibflz- 3)acjes J&eUicje. r w Ik2X $rg cm for 3)acjes be Sibflz- J&eUicje. SBLE ijfike Tsempea. J?an5he0en, åmtofkaben, J)rj5en og QTroen ere foreneoe. Ur. 8. pen 15k april 1902. 51k larpitg. (In «t) llbklinø af fuanøeliet. Xate,

Læs mere

From. George Bryan t. of the. late. Schwartz. The Library

From. George Bryan t. of the. late. Schwartz. The Library From The Library of the late George Bryan t Schwartz ih om as $oj[js. 1/ >t fortælling af 3ona$ &ie. ftjøbenljatoiu yft-cnbafrre ^ogfianbcf* Joxki (3 1. Jbrgrf S Sen). Srtjtt rjo 3. Jprgenfen 4 Go.

Læs mere

Q. Gaitnott, Star.") at tale ifølge 2lanben SBeitebning. $rincibet, fom inber;olbc i bette friftfteb, er imiblertib iffe alene anbenbeligt faa

Q. Gaitnott, Star.) at tale ifølge 2lanben SBeitebning. $rincibet, fom inber;olbc i bette friftfteb, er imiblertib iffe alene anbenbeligt faa 209 Sfionbtnootens Sfjcrnc. før t\t jtødftø Daga Irilij«; anbbeben, ftunbftaben, Dtyben og roen ere forenebe. 11 Aars. lir. 14. /)«i 15 April 1863. Priis: 6 Sk. pr. $ale af ^Øtæjtbettt . Q. Gaitnott,

Læs mere

fom berettet i"9flarf. 1, 8. 2)ette fjaube politiff SBirfning paa tjine 2)age* Stegen^ ter, og ba SefnS &Q

fom berettet i9flarf. 1, 8. 2)ette fjaube politiff SBirfning paa tjine 2)age* Stegen^ ter, og ba SefnS &Q 97 tødmmiierø 8)tgon for ile $iil ie4)ages JSeffige. Sanbfyeben, Ænnbffaben, 2)t;ben og Xroen ere forenebe. Hr. 7. Den 1. Januar 1880. 29. forgong. Sale nf WW* 5». «t*arw, fjolbt i Sabernaflet i

Læs mere

!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* 4&%,&!40!4&%14,&!42!"+11%

!!&0 &%%! *#&!&&!!&#-!# $%&!&!*&!,$ $%0 #% ) &!,$ (&!%!0 &'$(#$) !* 4&%,&!40!4&%14,&!42!+11% Bygningskontoret & Koncern H R,Fysisk Arbejdsm iljø !"#!$%$ %""#$!!$# % $!"#$%&!&!'(&)* $%+,,- "".//!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* ""0"1"2!"+11%!"3"0+!1"34"2!"+11%

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

nteb SØienttevfeflægten i bet ele tnget; iffe alene meb Jpenføit til i>ct, font fpecielt betegne«font 9teligion, men meb

nteb SØienttevfeflægten i bet ele tnget; iffe alene meb Jpenføit til i>ct, font fpecielt betegne«font 9teligion, men meb Crøcn for br Sio^r^ages Stiligt. «oa»bt5tb, Isttfkcits, Dnftt«$% *«««"«f»rrit**, Ur. 5. Pen 1. fharts 1898. 47k largang. tale af KpoM Mattyiaå I. Couilci), Ijøttt i alt Safc Gitt) ben «. Dftbr. 1897. SOiiue

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme.

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme. sapiens jgtj K e ørgcttt for 3)ages be -Staflc- J&elUge. suls iihke 'sempeii. JSan&beDen, fstunofkaben, JDijåen 03 QTroen ere forenefte. Pr. 19. Pen lfb hiøber 1901. 50k Jlargattg. tale af JDræftknt forenjo

Læs mere

^^ ' #>> "^^ÆM T^ * yi \ ^ ^«^i. mi' \ t

^^ ' #>> ^^ÆM T^ * yi \ ^ ^«^i. mi' \ t mi' \ t ^^ ' #>> "^^ÆM T^ * ^ ^«^i yi \ å li »» en t)ifton f Hibring fra llbi^ii^ft Oli foriac^t af. I #løufr..hjøben^aon 1851 00mus -^ l)^cerbeten af Graten dlermcnr, i en a^ ^xo^oc^ntf bjerc^ene tannet

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

k Sibflf=llap lelligc.

k Sibflf=llap lelligc. Urøan fat k Sibflf=llap lelligc. Sanoljtben, funbfhabm, Sijben og $toen ere fortntbc. Pr. 15. Pen ljbte åttsnji 1900. 49k Ittrfifltlg. ftale af JÆlbfte åttkeaø Jleterfon. SSeb Subitæumlmobei i $øbenf)aim,

Læs mere

(Drgan før oe $'Mt fuges $elltge.

(Drgan før oe $'Mt fuges $elltge. 289 (Drgan før oe $'Mt fuges $elltge. anbfjeben,.ftunbjlaben, D»ben da Sroen eve fovenebe. 4. arg. ttr- 19. pen l. Juli 1855. )riis: 6/Øpr.tørpl. Sale af 3P*æftøent Stø^atst ^ottnø r)o(bt i Sabernaflet

Læs mere

^i/^ Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/minderfraenjerusoomunc J)eit l^euigc @roȎ Slirte. Jtiniier fra @tt 3entfafem$f(vrb.

Læs mere

tf. ^pr *-**>./ J /' >. tan '?fs : V-i < C

tf. ^pr *-**>./ J /' >. tan '?fs : V-i < C tf. ^pr *-**>./ I v& J /' >. tan '?fs : t* hi V-i < C w i)tftøntø-fleøgraj>l)ifli /ttaanrtfltrtft. Urtitjjfret SE* Verfet, -T* «3C lijøbfitfyntm. ^orlaat af een gnltcntafffe 2*oahanNuiq. Srwft i bet

Læs mere

H e n r i k &tø \)tr* -y OSK> 23titb*

H e n r i k &tø \)tr* -y OSK> 23titb* / J Ø l a t a r ^ i f t o r i f e I ' Z

Læs mere

fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes

fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes . 289 rsftanbtnaotcns Stjerne. (Srpn før &t iålu- m% *!%*, anbljeben, Jhmbflfafcen, Stybett og SLroen ttt forenebe. 26. Aarg. Ir. 19. Den 1. Juli 1877. Pr.: 12 Øre pr. Expl. ^ammettfomft meb SSvi $bam

Læs mere

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte 353 Sftan&tncmteiis Sfjerne #rpn før k j&djftø Saøfls $*IH i*. anbfyeben, Æunbffaben, 2>t)ben og STroett ete forenebe«il. Aarg. Nr. Dm 1. Septbr. 1862. Friis : 6 Sk. pr. Exp. ale af Kftfi Støb* &

Læs mere

Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang

Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang Sanbtjeb, fiunofkab, Du, o ocj ro forenet, Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang ^falj ørfcæolønjffce xpehifian inferefanfe øpiiagelfer i hef nørhlige Jffitextcu oø ftifllige Hfalj. Slrføotogien (Dlbfunbffab)

Læs mere

(Store <SrtItfofUib, Star." Spencer, Dabib ftuflmcr og eorge S3. SMoce. Sif be picefiherenfcc SSiflopper: Jpuntcr, ficonarb 2B..^arbtj og Qegfe G.

(Store <SrtItfofUib, Star. Spencer, Dabib ftuflmcr og eorge S3. SMoce. Sif be picefiherenfcc SSiflopper: Jpuntcr, ficonarb 2B..^arbtj og Qegfe G. 2? 9 SftanOtnaoiens Sfjerne. rpn for åt JSMfti tyt% rilijj*. anbfyeben, ftunbftaben, >r)ben og rccn ere forenebe. 14. km. Sr. 19. JDen /. Jtf/i /86*S. Pnis : 6 Sk. pr. Exp. $Xat$coiifetcncen t (Store

Læs mere

fit Cib. 3eg troer tffe, at SJfenneffene bilbe Ijabe baret tyer, IjbiS bet iffe l)abbe l)ort meb til gorfomngsblanen. Seg anfeer

fit Cib. 3eg troer tffe, at SJfenneffene bilbe Ijabe baret tyer, IjbiS bet iffe l)abbe l)ort meb til gorfomngsblanen. Seg anfeer 97 fsfeanbmaoiens Stierne, (ftrpu før d* &tdfltø zgt& IpJt^ anbkben, Sunbffaben, >V/ben og roen eve forenebe. 17. Åarg. Nr. 7. Den 1. Januar 1868. Priis : 6 Sk. pr. Sxp 58emcev?mn#ev af tyvæfibent ). &.

Læs mere

^ 4PSae f$*«f $ #?>åæv fv-^t

^ 4PSae f$*«f $ #?>åæv fv-^t W" Ol 00= ^ 4PSae f$*«f $ #?>åæv fv-^t Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/udvalgtedramatis04hert Ufcealgte Dramatiffc VætUv

Læs mere

n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns

n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns * ) n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns JreittRoinhjog ^b^ferebclæ, sanit ^kilttriitg^f?.f i;ta [6 ^tmnt^lige ^istorit af ^rcbie ^cftc Xt\fU c 5cn Xanf te *Pioncct"«Xt^Hctj, 187G. Church

Læs mere