BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!"

Transkript

1 BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

2

3 INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD PSYKISKE FORHOLD KEMISKE FORHOLD RISIKO FOR ULYKKER 12 SMÅ VIRKSOMHEDER OG APV 14 FORBEREDELSE TIL APV-ARBEJDET ERFARINGER FRA SENESTE APV MÅDER AT GENNEMFØRE APV PÅ HVEM SKAL INDDRAGES (INTERNT/EKSTERNT) INFORMéR UNDERVEJS TIDSFORLØB 18 KORTLÆGNING VALG AF METODE AFDELINGSMØDE RUNDERING - OBSERVATION OG DIALOG SPØRGESKEMAMETODEN HVAD VISER KORTLÆGNINGEN? 24 SYGEFRAVÆR OG APV 26 VURDERING, PRIORITERING OG HANDLINGSPLAN TÆNK FOREBYGGELSE IND I JERES LØSNINGSFORSLAG 28 OPFØLGNING PÅ HANDLINGSPLAN 3 31 YDERLIGERE INFORMATION 33 OM BAR KONTOR 35 TJEKLISTER OG SKEMAER TJEKLISTE TIL KORTLÆGNING APV SKEMA OVERSIGTSSKEMA TIL HANDLINGSPLAN

4 Alle har gavn af et godt arbejdsmiljø. Arbejdspladsvurderingen (APV) er med til at sikre det gode arbejdsmiljø på arbejdspladsen og er et centralt værktøj til at arbejde systematisk med arbejdsmiljøet. Hvordan vil I informere og skabe motivation i arbejdet med APV? Der er meget at vinde med et godt arbejdsmiljø: bedre trivsel, bedre effektivitet og bedre økonomi. Det gælder både store og små virksomheder. 4 I denne vejledning får I gode råd om APV samt konkrete eksempler på, hvordan I kan gennemføre den på jeres arbejdsplads. APV behøver ikke at være en omstændelig affære. En stor del kan nemlig klares på et enkelt møde på arbejdspladsen. Vejledningen er en hjælp til jer, der skal i gang med APV. Om du er leder, medarbejder eller medlem af arbejdsmiljøorganisationen. Vi håber, at I finder god inspiration til jeres kommende APV-arbejde. Har I brug for mere viden om APV, så klik ind på BAR Kontors hjemmeside Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at den er i overensstemmelse med arbejdsmiljøloven. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningens indhold og ikke taget stilling til, om den dækker samtlige emner inden for området.

5 5

6 HVAD ER APV? APV står for ArbejdsPladsVurdering og er en vurdering af arbejdspladsens arbejdsmiljøforhold. En APV giver mulighed for at få et godt overblik over de områder, der skal tages hånd om. 6 Inden man går i gang med APV, er det vigtigt, at man afsætter tid til at forberede og strukturere det kommende forløb. En APV skal indeholde følgende: Kortlægning af arbejdsmiljøet Vurdering af kortlægningen og konstaterede arbejdsmiljøproblemer Inddragelse af arbejdsmiljørelateret sygefravær Prioritering af arbejdsmiljøproblemer og handlingsplan Opfølgning Vejledningen her guider jer igennem elementerne. HVORFOR LAVE APV? Formålet med en APV er at sikre, at virksomheden ser på alle væsentlige forhold i arbejdsmiljøet samt arbejder systematisk og løbende med at løse eventuelle arbejdsmiljøproblemer. Overblikket fra en APV gør det nemmere for virksomheden at målrette, planlægge og prioritere arbejdsmiljøinitiativer. KORT OM KRAVENE TIL APV > Alle virksomheder med medarbejdere er forpligtede til at udarbejde en APV. Arbejdsgiveren har ansvaret for, at dette sker. > En APV skal gennemføres minimum hvert tredje år, eller når der sker væsentlige ændringer på arbejdspladsen, som har betydning for arbejdsmiljøet, fx flytning. > En APV skal være skriftlig og omhandle alle væsentlige arbejdsmiljøforhold. > Arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdsmiljøorganisationen inddrages i både planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og opfølgning af APV. > På virksomheder uden en arbejdsmiljøorganisation (virksomheder med under 10 ansatte) skal ledelse og medarbejdere i fællesskab udarbejde APV. > Inddragelsen dokumenteres ved en påtegning på APV en af en leder og en medarbejderrepræsentant. > APV en skal være tilgængelig for samtlige medarbejdere, ledere og Arbejdstilsynet. > Der skal kunne redegøres for, at virksomheden har været igennem alle elementerne i APV en.

7 7

8 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV En APV skal indeholde alle væsentlige forhold i arbejdsmiljøet, herunder: Fysiske Ergonomiske Psykiske Kemiske Risiko for ulykker I kan se typiske arbejdsmiljøforhold i tjeklisten bagerst i vejledningen. I kan også læse yderligere i BAR Kontors vejledninger og værktøjer på FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD Det fysiske og ergonomiske arbejdsmiljø på kontorarbejdspladser omhandler blandt andet indeklima, belysning, støj, indretning, arbejdsstillinger og forhold, der vedrører skærmarbejde. Det kan fx være: Skærmarbejdspladsens indretning Intensiteten i computerarbejdet Brug af computerens redskaber Se tjeklisten på side 36-39, hvor der står, hvilke forhold, der omhandler kontorarbejdspladser. I kan finde yderligere inspiration i BAR Kontors vejledninger: Arbejde ved computer Indeklima på kontoret Godt lys på kontoret Støj og akustik på kontoret Download vejledningerne på

9 9

10 10 Opdatering af APV Vær opmærksom på, at det kan være nødvendigt at justere og opdatere jeres APV i tilfælde af ulykker på grund af forhold i arbejdsmiljøet.

11 PSYKISKE FORHOLD Det psykiske arbejdsmiljø indgår som element i arbejdspladsvurderingen. Trivsel og det psykiske arbejdsmiljø er et samspil mellem mange faktorer. Typisk taler man om de seks guldkorn som væsentlige faktorer til at vurdere det psykiske arbejdsmiljø. Seks guldkorn: Krav i arbejdet balancen mellem krav og ressourcer Social støtte både fra kolleger og ledelse Mening i arbejdet giver arbejdet mening? Indflydelse på arbejdsforhold og arbejdsopgaver Forudsigelighed information om væsentlige ændringer Belønning anerkendelse, uddannelse, løn mv. Når I vurderer det psykiske arbejdsmiljø, skal I se på hele arbejdspladsen og ikke enkeltstående episoder. Det er derfor en fordel at tage udgangspunkt i eksempelvis jeres egen organisationsstruktur og virksomhedskultur, når I vælger, hvordan I vil håndtere det psykiske arbejdsmiljø i jeres APV. Undersøgelser fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har vist, at hvis der ikke tages hånd om APV ens eventuelle kortlagte problemer i det psykiske arbejdsmiljø, bliver resultatet et dårligere psykisk arbejdsmiljø. Det er vigtigt at informere og give en tilbagemelding på løsning af eventuelle problemer. Hvis I på forhånd ved, at der er problemer i det psykiske arbejdsmiljø, er det vigtigt at inddrage en person, der er tillid til, og som er i stand til at gennemføre en god proces. I kan finde mere viden om psykisk arbejdsmiljø og trivsel i BAR Kontors vejledning om trivsel på og hos det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø www. arbejdsmiljoforskning.dk. KEMISKE FORHOLD Farlige stoffer og materialer kan være en del af arbejdet i visse funktioner som fx rengøring, lager, postafdeling, trykkeri og kantine. Her skal I spørge til, om der er udarbejdet arbejdspladsbrugsanvisninger, og om eventuelle nødvendige værnemidler er tilgængelige og benyttes. På BAR Kontors hjemmeside kan I læse mere om arbejdspladsbrugsanvisninger. RISIKO FOR ULYKKER I APV en skal I foretage en vurdering af, om der er områder med risiko for ulykker. Formålet er at indsamle medarbejder-observationer på farlige handlinger og situationer, fx løse loftsplader eller kolleger, der læser papirer på vej ned ad trappen. Arbejdsmiljøorganisationen har i forvejen til opgave at undersøge og medvirke til at forebygge ulykker og nærved-ulykker (farlige situationer). Gennem arbejdet med jeres APV får I yderligere oplysninger fra medarbejderne om ulykkesrisici. 11

12 SMÅ VIRKSOMHEDER OG APV 12 Det behøver ikke at være nogen stor videnskab at udarbejde en APV. Den kan sagtens gennemføres på en enkel og overskuelig måde. På side 18 er der en beskrivelse af tre forskellige metoder, som I kan lade jer inspirere af. Hvis I er en arbejdsplads med under 10 ansatte, skal arbejdsgiveren sikre, at medarbejderne inddrages direkte i arbejdet med APV. Kravene til APV er de samme uanset om I har en arbejdsmiljøorganisation eller ej. På en lille arbejdsplads er der større mulighed for, at I hurtigere og på en nærværende måde kan få jeres APV i hus. I kan fx på et afdelingsmøde både finde ud af, om I har nogle problemer, beslutte jer for løsninger og af hvem og hvornår de skal løses. Når I følger op på jeres løsninger, kan det foregå i forbindelse med et efterfølgende afdelingsmøde. Det betyder, at der kan være meget kort fra beslutning til handling. Husk, at en APV skal ende ud i et skriftligt dokument. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Alle virksomheder skal gennemføre en drøftelse af arbejdsmiljøet én gang årligt. I den forbindelse er det oplagt at bruge jeres APV som inspiration.

13 Så hvad, prioriterer vi først? 13

14 FORBEREDELSE TIL APV-ARBEJDET 14 Inden I går i gang, er det oplagt at drøfte: Jeres erfaringer fra seneste APV Hvordan I vil gennemføre APV Hvem der skal inddrages (internt/eksternt) Hvordan I informerer og motiverer ledelse og medarbejdere i APV-forløbet Jeres tidsplan for APV Er I under 10 ansatte, er det typisk lederen, der sætter arbejdet med APV i gang. Er I 10 eller flere, er det typisk arbejdsmiljøorganisationen, der tager initiativ til APV og fastsætter de overordnede rammer. En APV skal gennemføres minimum hvert tredje år, eller når der sker væsentlige ændringer, der har betydning for arbejdsmiljøet. Det kan fx være i forbindelse med flytning, ombygning eller større omstruktureringer af arbejdsopgaver. ERFARINGER FRA SENESTE APV Hvad gik godt, og hvad gik skidt? Hvis I tager erfaringerne med, kan det være med til at forbedre både indhold og forløb i den kommende APV. MÅDER AT GENNEMFØRE APV PÅ Der er flere måder, man kan lave APV på: Det kan være gennem dialog på afdelingsmøder, ved rundering i virksomheden eller ved hjælp af spørgeskema. De forskellige metoder beskrives på side 18. I kan frit vælge den metode, I mener passer bedst til jeres virksomheds struktur og behov. Det vigtigste er, at I sammen med jeres kolleger finder ud af, hvordan det står til med jeres arbejdsmiljø, og om der er noget, der skal ændres. På side 19, 20 og 22 kan I læse om, hvordan tre forskellige virksomheder og organisationer har valgt at gennemføre deres APV.

15 Hvordan skal vi gøre denne gang? Hvilke erfaringer har vi fra sidst? 15

16 16 Hvordan skal forløbet være? Hvem skal inddrages?

17 HVEM SKAL INDDRAGES (INTERNT/EKSTERNT) Som udgangspunkt er det jer selv, der udarbejder APV. Det giver det bedste engagement og ejerskab. Medarbejderne er en vigtig kilde til løsningsforslag, da de kender deres arbejde bedst. Det kan dog være, at I ikke har tilstrækkelige ressourcer til selv at gennemføre APV en eller dele af den, fx til at løse konstaterede problemer. Er det tilfældet, skal I indhente rådgivning udefra. I kan få ekstern rådgivning hos arbejdsgiver-, leder- og arbejdstagerorganisationer, autoriserede arbejdsmiljørådgivere eller andre konsulentvirksomheder. Hvis virksomheden gør brug af ekstern sagkyndig bistand til løsning af forskellige APV opgaver, skal arbejdsmiljøorganisationen høres, inden arbejdsgiveren indgår aftaler med den eksterne rådgiver. INFORMÉR UNDERVEJS Det er vigtigt at informere jeres kolleger løbende undervejs. Det skaber motivation og engagement i APV-arbejdet, når de oplever, at der er handlekraft og realiteter bag arbejdet. Det er en fordel at udpege en person, der er ansvarlig for at informere kollegerne om: Tidspunkt for opstart Den enkelte medarbejders rolle Forløb og indhold Forventninger Resultater Informationen kan ske på personalemøder, via mail til alle, på virksomhedens intranet eller en tion af personalemøder, mails og kombinaintranet. TIDSFORLØB Under forberedelsen til APV er det vigtigt, at I planlægger en realistisk tidsplan. I tidsplanen bør I tage højde for, at der ikke går for lang tid fra kortlægning til handling, ellers risikerer I, at motivationen og engagementet for APV en daler. Hvis I anvender eksterne rådgivere, så sørg for at lave klare aftaler om tidsforløbet. Internt kan I allerede under forberedelsen af APV sørge for at aftale faste mødetider. Hvordan sikrer vi god information undervejs? 17

18 APV skal dække alle funktioner Vær opmærksom på, at en APV skal dække alle arbejdspladser og - funktioner i virksomheden, også hjemmearbejdspladser, reception og køkken. 18 KORTLÆGNING Når I har været igennem forberedelsen til APV, er næste skridt selve beskrivelsen af arbejdsmiljøforholdene, den såkaldte kortlægning. Den skal dække både de fysiske, ergonomiske, psykiske og kemiske forhold samt områder med risiko for ulykker. Læs om disse emner på side VALG AF METODE I kan frit vælge, hvordan I vil kortlægge arbejdsmiljøet. Fx kan I gøre det på et afdelingsmøde, på en rundgang i virksomheden eller med et spørgeskema. Eller I kan vælge at kombinere flere af metoderne. Jeres valg afhænger i høj grad af jeres virksomhedsstruktur, -kultur og -behov. En større virksomhed vil måske vælge at bruge spørgeskemaer, mens en mindre virksomhed eller en afdeling kan finde det mere relevant at diskutere arbejdsmiljø på et afdelingsmøde eller ved en fysisk rundgang (rundering) se side 20. Tjekliste BAR Kontor har udarbejdet en tjekliste, som I kan bruge, når I kortlægger arbejdsmiljøet på et afdelingsmøde eller en rundgang i virksomheden. Den sikrer, at I kommer rundt om de typiske arbejdsmiljøforhold på jeres kontorarbejdsplads. Tjeklisten findes bagerst i vejledningen samt på Spørgeskema Hvis I vælger spørgeskemametoden, har BAR Kontor udarbejdet et spørgeskema, der giver medarbejdere og ledere mulighed for at beskrive årsager og mulige løsningsforslag allerede i kortlægningen. Arbejdsmiljøorganisationen har nemlig brug for oplysningerne i forbindelse med den efterfølgende udarbejdelse af den overordnede vurdering, prioritering og handlingsplan. I finder spørgeskemaet på

19 AFDELINGSMØDE Når kortlægningen kan gennemføres på et afdelingsmøde, er det en god idé at udlevere BAR Kontors tjekliste inden mødet, så alle er orienteret om, hvad det er for nogle forhold, man skal være opmærksom på. Så er I også sikre på, at I kommer hele vejen rundt om arbejdsmiljøet. Fordele: En nærværende metode, som giver mulighed for at komme i dybden med problemstillinger. Udover kortlægningen kan I også vælge at gå videre med APV ens øvrige elementer og ende ud med en handlingsplan på ét og samme møde. Det skaber ejerskab, idet medarbejderne får mulighed for at beskrive problemerne med egne ord. Det giver desuden mulighed for at afdække problemstillinger, som ikke indgår i et spørgeskema. Ulemper: Egner sig ikke til for mange deltagere. Kritiske forhold, som fx mobning bliver måske ikke afdækket pga manglende anonymitet. Det kræver en høj grad af tillid mellem deltagerne. Anbefalinger: Max 20 mødedeltagere. Eksempel: APV på afdelingsmøde Karen Møller, arbejdsmiljørepræsentant, Afdelingen for Helse, Miljø og Sikkerhed i SAS: Vi har gennemført vores APV på et afdelingsmøde for første gang. Medarbejderne i afdelingen fik en uge inden APV-mødet udleveret et skriv med de arbejdsmiljøforhold, de skulle forholde sig til i forbindelse med APV. På selve mødet gik folk ud to og to på en slags speeddating, hvor de spurgte hinanden om, hvilke tre ting, der fylder mest med hensyn til arbejdsmiljøet. Derefter mødtes man i fællesskab og gennemgik emnerne på en tavle med det formål at komme frem til en fælles forståelse. Til sidst grupperede vi arbejdsmiljøområderne og prioriterede dem efter hvor meget, de fyldte hos deltagerne. Resultatet var en prioritetsliste over de områder, som vi skulle først i gang med. Vi diskuterede efterfølgende, hvordan vi kom videre, og hvad vi kunne løse, ikke enkeltvis men i APV-grupper. For hvert af de højest prioriterede emner nedsatte vi en APVgruppe. Alle kunne så melde sig ind i grupperne og deltage i det videre arbejde. De øvrige emner står stadig på listen og tages frem senere. Denne form passer godt til vores struktur, fordi vi kun er 10 personer i vores afdeling, og fordi vi alle har mulighed for at være til stede på samme tid. Ved at bruge denne metode kan vi hurtigere kortlægge og komme i gang med en handlingsplan, end hvis vi først benytter et spørgeskema. Men jeg synes også, at vi får flere kvalificerende ord med på et afdelingsmøde. Fx kan vi med det samme spørge ind til, hvorfor noget er et problem, og hvorfor man mener sådan eller sådan. Vi får gang i en dialog med det samme. Vi bliver enige om, hvilke eventuelle problemer, der er, og hvad vi sammen kan gøre ved det. Deltagerne er kommet med positive tilbagemeldinger på denne metode, og de synes, at der er klare fordele, fordi man kommer hurtigt frem til løsningerne. Næste skridt er, at vi skal holde fast i fremdriften med status på, hvor langt APV-grupperne er med handlingsplanerne, og hvordan ændringerne virker i dagligdagen. 19

20 20 RUNDERING - OBSERVATION OG DIALOG Ved rundering klares kortlægningen ved, at én eller to kolleger/arbejdsmiljørepræsentanter går rundt i virksomheden og tager en dialog med deres kolleger om arbejdsmiljøet. Det er godt at tage en tjekliste med rundt og bruge denne som støtte i drøftelserne og observationerne. BAR Kontors tjekliste findes bagerst i vejledningen samt på Fordele: Nærværende metode, hvor kollegerne/ arbejdsmiljøgrupperne kommer i direkte dialog med medarbejdere. Observationerne giver endvidere god indsigt i problemstillingerne. Relativt banale problemer kan måske løses med det samme. Ulemper: Tidskrævende, hvis der er tale om en stor virksomhed, hvor arbejdsmiljøgruppen skal spørge mange kolleger. Rundering består af 1-1 samtaler og giver derfor ikke samme idéudveksling som, når kortlægning gennemføres på et afdelingsmøde. Ligeledes kan prioritering, vurdering og handlingsplan ikke klares samtidig med runderingen. Anbefalinger: Anbefales til mindre virksomheder/ afdelinger. Det en fordel, hvis I samtidig med kortlægningen indhenter oplysninger om årsager og løsningsforslag til de forhold, som I bemærker. Det gør det nemmere for jer at komme videre med APV en. Eksempel: APV under rundgang i virksomheden (rundering) Allan Pleman, arbejdsmiljøkonsulent, Prosa: Jeg synes, at den bedste metode til APV er at gå rundt og tale med folk og høre, hvilke problemer, der er. Fx om der er problemer med varme, kulde eller lys, som skal løses hurtigt. Så er det nemmest lige at tale om det og få det ordnet. Vi får løst mange småting, når vi alligevel er ved folks arbejdsplads. En del spørgsmål er lettere at forstå, hvis man kan få dem demonstreret. Endelig er runderingsmetoden god, fordi den sikrer, at vi og dem, der bliver undersøgt, har den samme forståelse af spørgsmålet, og hvordan det skal tolkes. I praksis går arbejdsmiljøgruppen rundt til hver enkelt. Dog har vi en aftale om, at lederen i arbejdsmiljøgruppen ikke tager sine egne ansatte. Dem tager jeg alene. Ligeledes tager lederen i arbejdsmiljøgruppen min leder. Vi har i arbejdsmiljøorganisationen aftalt en fælles tjekliste, som vi tager udgangspunkt i. Den sender vi til folk samtidig med, at vi laver aftalen om at kigge forbi. Vi skal også dække rengøring. Her supplerer vi med spørgsmål, der er relevante for deres område. Er der ting vi kan løse med det samme, gør vi det. Det kan være, der skal ændres lidt på fx placeringen af telefonen, så rækkeafstanden bliver mindre, eller småting som en bordlampe eller en rollermouse. Det er ting, som vi enten har liggende på lager eller lige kan bestille. Ting, der ikke kan klares med det samme, tager vi med på listen. Vi er to arbejdsmiljøgrupper, så når vi har været alle igennem, tager vi en snak i arbejdsmiljøgruppen og ser på, hvad der er af ting, der skal løses. Vi laver så en handlingsplan for de enkelte spørgsmål med, hvem der er ansvarlig, og hvornår der skal følges op.

21 Sådan indstiller du din skærmopløsning. Jeg må lige følge op på, om det er et generelt problem. 21

22 22 SPØRGESKEMAMETODEN Store virksomheder benytter sig ofte af spørgeskemametoden, når de skal kortlægge arbejdsmiljøet. Det er en effektiv metode, der dog efterfølgende kræver, at man vurderer, prioriterer og udarbejder en handlingsplan. Spørgeskemaer kan udleveres eller udsendes via mail. I kan med fordel benytte spørgeskemaet, som BAR Kontor har udviklet, og som ligger på I kan også formulere jeres egne spørgeskemaer med inspiration i BAR Kontors tjekliste på side i vejledningen. Det vigtigste er, at I når hele vejen rundt om arbejdsmiljøforholdene. Fordele: Spørgeskema sikrer, at I kommer hele vejen rundt om arbejdsmiljøforholdene på kort tid. Ulemper: Med spørgeskema kan der være en fare for, at I ikke kommer i dybden med problemstillingerne, fordi der ikke er en dialog på stedet. Samtidig kan emner, der ikke fremgår af spørgeskemaet nemt blive overset. Det kan give ekstra arbejde til arbejdsmiljøorganisationen, der efterfølgende må spørge grundigt ind til de kortlagte problemstillinger. Det kan også være en udfordring at få en høj svarprocent på et spørgeskema. Anbefalinger: Tilpas spørgeskemaet, så det passer til jeres arbejdsmiljøforhold. Det er vigtigt at oplyse, om besvarelsen af spørgeskemaet er anonymt. Det er en fordel, hvis medarbejderne kan skrive årsager og løsningsforslag til de forhold, som de ønsker ændret. Det gør det nemmere for jer at komme videre med APV en. Eksempel på spørgeskemametoden Rie Kejser, HR/Learning & Development Business Partner, Canon Danmark: Vi har brugt internetbaserede spørgeskemaer til APV siden 2003, og i den periode har vi lavet tre APV er. Vi arbejder meget med spørgeskemaerne, både med formuleringerne, svarmuligheder og antallet af spørgsmål. Tidligere spurgte vi til rigtig meget, hvilket gjorde spørgeskemaerne komplicerede både at udfylde og handle på. Der var mere end 50 spørgsmål at svare på. I 2009 konkluderede vi så, at det var for meget, og vi skar ind til benet, så skemaerne i dag er nede på maksimalt 30 spørgsmål. Vi har valgt spørgeskemametoden til APV, fordi vi spørger 230 personer med mange forskellige slags arbejdsområder. Derfor er det vigtigt for os, at vi kan målrette spørgsmålene til de forskellige typer arbejdsområder. Det betyder også, at vi differentierer spørgeskemaerne, men så lidt som muligt, så de er mulige at sammenligne og operere på. Men de ER forskellige, fordi arbejdsområderne er forskellige. Ét er at undersøge, noget andet er at handle på det, man finder frem til. Det svære er ikke at lave spørgeskemaerne, men udfordringen ligger i det efterfølgende arbejde, hvor vi skal ud og arbejde i de forskellige arbejdsmiljøområder. Vi har prøvet med prædefinerede handlingsmoduler på internettet, men droppede det, fordi vi druknede i checkskemaer og kontrolspørgsmål. Mange områder er nemlig relativt enkle at handle på og behøver ikke komplicerede handlingsmoduler. Til den seneste APV har vi benyttet et excelark, og det fungerer ok. Vi har endnu ikke fundet guldkornene inden for valg af handlingsplan. I det store og hele synes jeg dog, at vi er nået frem til en god løsning. Vi kan også se, at vi har mange flere gennemførte handlingsplaner i dag end i 2006.

23 HVAD VISER KORTLÆGNINGEN? Arbejdsmiljøproblemer, der kan løses her og nu Mange arbejdsmiljøproblemer kan løses her og nu. Hvis det er tilfældet, behøver de ikke at indgå i den efterfølgende handlingsplan. Arbejdsmiljøproblemer, der ikke kan løses her og nu I har kortlagt arbejdsmiljøet og fundet arbejdsmiljøproblemer, I ikke kan løse her og nu. Årsagerne kan fx skyldes, at I har brug for planlægning, tid og ressourcer til at løse dem. De problemer, I ikke kan løse her og nu, skal indgå i handlingsplanen. Har I ingen arbejdsmiljøproblemer? Hvis kortlægningen viser, at I ikke har nogle arbejdsmiljøproblemer, skal I skriftligt dokumentere, at I har kortlagt alle arbejdsmiljøforhold, at arbejdsmiljøorganisationen/medarbejdere har været inddraget, og at der ikke er konstateret arbejdsmiljøproblemer. Både en medarbejderrepræsentant og en leder skal underskrive. 23 I kan formulere jeres egne spørgeskemaer med inspiration i BAR Kontors spørgeskema på

24 SYGEFRAVÆR OG APV 24 I jeres APV skal I også vurdere, om der er forhold i arbejdsmiljøet, der giver anledning til sygefravær. Formålet med vurderingen er at øge virksomhedens kendskab til en eventuel sammenhæng mellem sygefraværet og arbejdsmiljøforholdene. Dette vil efterfølgende hjælpe jer med at prioritere de forhold i arbejdsmiljøet, der skal handles på. I kan selv beslutte, hvordan I vil undersøge eventuelle sammenhænge mellem sygefravær og arbejdsmiljøforhold. I kan fx vælge at tage spørgsmål om sygefravær med i kortlægningsfasen. Fokus skal være på sygefraværet generelt og ikke på den enkeltes sygefravær. Læs mere om roller, ansvar og håndtering af sygefravær i BAR Kontors tema om sygefravær på

25 Eksempler på arbejdsmiljørelateret sygefravær: En medarbejder får hovedpine og må gå tidligt hjem fra arbejde og sygemelder sig efterfølgende i en enkelt dag. Hovedpine kan være tegn på dårligt indeklima, fx dårlig ventilation eller støj. Kan det hjælpe at lufte ud eller mindske støjen i kontoret? En medarbejder har forstuvet foden på trappen og har måttet sygemelde sig. Kan trappen gøres mere skridsikker, så forstuvningsulykker undgås? Flere medarbejdere lider ofte af rygsmerter og sygemeldes. Kan arbejdsgangen tilrettelægges mere hensigtsmæssigt? 25

26 Få overblik over jeres APV-skemaer BAR Kontor har udviklet et oversigtskema, I kan bruge til at gøre handlingsplanen og den efterfølgende opfølgning overskuelig. Du finder skemaerne på side samt på 26 VURDERING, PRIORITERING OG HANDLINGSPLAN Når I skal vurdere, prioritere og udarbejde en handlingsplan for de arbejdsmiljøforhold, I skal forbedre, kan I med fordel benytte BAR Kontors APV-skema. I finder det fulde skema på side I APV-skemaet finder I de fire punkter: Problem, Årsag, Løsning og Opfølgning. De punkter udfylder I først. Brug et skema for hvert problem. Når I er færdige med at udfylde skemaerne, skal I foretage prioriteringen af, i hvilken rækkefølge problemerne skal løses. De udfyldte skemaer kan udgøre jeres handlingsplan. I APV-skemaet skal udfyldes: Problem: Her beskriver I problemet: Hvor alvorligt er det, hvor mange, er udsat for påvirkningen, og hvad der opleves som mest generende. Årsag: Her beskriver I årsagen eller årsagerne til problemet. Løsningsforslag: Her beskriver I jeres forskellige forslag til, hvordan problemet løses. Vurdér hvor tilgængelig løsningen på problemet er, samt hvilke ressourcer den kræver, så I har et godt udgangspunkt for at vælge den rigtige løsning til jer. Husk at tænke forebyggelse ind i jeres løsningsforslag. Løsning: Her beskriver I hvilken løsning, I har valgt til det givne problem, hvem, der gennemfører løsningen og hvem, der er ansvarlig, samt hvornår problemet skal være løst. Opfølgning: Her beskriver I hvordan og hvornår I vil følge op på, at problemet er løst. Det skal angives, hvem der er ansvarlig for, at det sker. Læs mere på side 28, Opfølgning på handlingsplan.

27 TÆNK FOREBYGGELSE IND I JERES LØSNINGSFORSLAG Når I beskriver, hvor alvorligt problemet er, skal I tænke over: Om løsningerne kan forebygge, at et lignende problem opstår? Om løsningerne bliver rettet mod kilden til problemet? Om arbejdet kan tilpasses medarbejderne på en mere hensigtsmæssig måde? Om det, der er belastende, kan udskiftes eller undgås? Om løsningerne beskytter så mange som muligt? Om medarbejderne bliver uddannet og instrueret, som de skal? På finder I en række faktaark og vejledninger om de enkelte arbejdsmiljøforhold. 27 Flere årsager til samme problem Vær åbne overfor, at der kan være flere forskellige årsager til det samme problem. Støj på kontoret kan fx skyldes: Kollegernes telefonsamtaler Snak på gangene Trafik fra kolleger Mange hårde flader En larmende kopimaskine - eller en kombination af det hele

28 Er problemet løst? Skal handlingsplanen justeres? OPFØLGNING PÅ HANDLINGSPLAN 28 APV er en løbende proces. I skal vurdere og følge op på: Om de valgte løsninger er blevet gennemført? Om løsning/erne har virket efter hensigten? Det er vigtigt at opdatere handlingsplanen, så I fortsat har et godt overblik over indsatsen. Det gør I ved at: Notere, når arbejdsmiljøproblemet er blevet løst Justere handlingsplanen, hvis I ikke har mulighed for at overholde tidsfristen Justere handlingsplanen, hvis I er nødt til at finde en ny løsning

29 29

30 30

31 YDERLIGERE INFORMATION Arbejdstilsynet Arbejdspladsvurdering: At-vejledning D.1.1 Juli udgave 2010 Arbejdsmiljøvejviser 17 - Kontor At-vejledning - D.2.3 juni 2009, Skærmarbejde At-vejledning - A.1.11 juni 2007, Arbejdsrum på faste arbejdssteder BAR Kontor Indeklima på kontoret, 2010 Arbejde ved computer, 2011 Godt lys på kontoret, 2007 Støj og akustik på kontoret, 2007 Trivsel på kontoret, 2011 Kontormaskiner og arbejdsmiljø, 2008 Indtænk arbejdsmiljøet ved ombygning, leje og indretning af kontor, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Øvrige Arbejdsmiljøbutikken Videncenter for arbejdsmiljø Branchearbejdsmiljørådene Organisationerne bag BAR Kontor Dansk Erhverv DI Organisation for erhvervslivet Lederne HK/Privat HK/Handel Prosa

32 32

33 OM BAR KONTOR I den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd - herunder Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration (BAR Kontor). BAR Kontor dækker kontorvirksomheder på det private arbejdsmarked, fastsat ud fra såkaldte branchekoder. Det er fx IT-virksomheder, advokatog revisionskontorer, vikarbureauer, rådgivende virksomheder, rejsebureauer, arkitekter samt øvrige kontorarbejdspladser. Men da der også foregår kontorarbejde i en eller anden form på langt de fleste virksomheder, vil BAR Kontors materialer således kunne bruges på de fleste virksomheder. BAR Kontor har til formål at medvirke ved løsning af sikkerheds- og sundhedsspørgsmål og derved understøtte arbejdsmiljøindsatsen i virksomhederne inden for det private kontor- og administrationsområde. BAR Kontor giver konkrete vejledninger om aktuelle arbejdsmiljøproblemstillinger inden for branchen i form af branchevejledninger, kampagnemateriale, værktøjer, afholdelse af temadage samt andre aktiviteter. BAR Kontor er sammensat af repræsentanter fra arbejdsgiver-, leder- og arbejdstagerorganisationer inden for det private kontor- og administrationsområde. 33

34 34

35 TJEKLISTER OG SKEMAER Denne vejledning indeholder: 35 Tjekliste til kortlægning af arbejdsmiljøforhold APV-skema til vurdering og beskrivelse af løsningsforslag Oversigtsskema til handlingsplan Alle tjeklister og skemaer er tilgængelige på og I kan tilpasse dem efter eget behov. På hjemmesiden finder I derudover et spørgeskema til kortlægning af arbejdsmiljøforhold, der til forskel fra tjeklisten i denne vejledning indeholder yderligere svarfelter.

36 TJEKLISTE TIL KORTLÆGNING I kan bruge denne tjekliste, hvis I vælger at kortlægge ved rundering eller møder. I kan finde tjeklisten på FYSISKE FORHOLD SKRIV KOMMENTARER HER INDEKLIMA (læs mere i vejledningen Indeklima på kontoret ) Er der ryddet op, så rengøringen kan komme til? Er rengøringen tilfredsstillende? Er temperaturen behagelig? Er det muligt at undgå generende varme, kulde eller træk? Oplever du, at eventuelle ventilationsanlæg er velfungerende? 36 Er det muligt at skærme af for solen, hvis den generer? Luftes der jævnligt ud på kontoret? Er kontormaskiner såsom kopimaskiner og meget aktive printere placeret i velventilerede rum uden faste arbejdspladser? Er der fugtpletter på vægge eller loft, og lugter der ofte muggent? Er der gener på grund af statisk elektricitet? Andet om indeklima? BELYSNING (læs mere i vejledningen Godt lys på kontoret ) Er der tilgang af dagslys? Er arbejdsrummet tilstrækkeligt belyst?

37 Er arbejdslamper placeret, så lyset kommer ind fra siden lige under øjenhøjde? Kan arbejdet udføres uden generende reflekser og blænding? Andet om belysning: STØJ (læs mere i vejledningen Støj og akustik på kontoret ) Er der gener på grund af støj eller lyde? Andet om støj: ERGONOMISKE FORHOLD (læs mere i vejledningen Arbejde ved computer ) SKRIV KOMMENTARER HER Er der variation i arbejdsstillingerne? 37 Er der kendskab til arbejdsudstyrets (skærm, tastatur, stol, bord mv.) indstillingsmuligheder og benyttes de? Kan arbejdsstolens sæde og ryglæn indstilles til medarbejderen og dennes arbejdsopgaver? Er tastatur og mus placeret, så medarbejderens underarme er støttet? Er der plads til skærm, tastatur, mus/pegeredskab, dokumenter/konceptholder på bordet? Er skærmen placeret i en højde, så man ser lidt skråt nedad? Er skærmen placeret i en synsafstand på cm? Er skærmbilledet fri for flimmer?

38 Er det muligt at undgå blænding på skærmen? Har hver enkelt medarbejder tilstrækkeligt med plads ved sit arbejdsbord til såvel at skubbe stolen tilbage og rejse sig? Står der kasser, rod eller andet i vejen for, at man kan udføre sit arbejde? Andet om ergonomi: PSYKISKE FORHOLD (læs mere i vejledningen Trivsel på kontoret ) SKRIV KOMMENTARER HER Er der store arbejdsmængder i lange perioder? 38 Er der mulighed for at restituere efter travle perioder? Er det tit nødvendigt med overarbejde? Har medarbejderne klarhed over forventningerne til dem? Har medarbejderne indflydelse på arbejdsmængde og på, hvordan arbejdet udføres? Får medarbejderne de nødvendige informationer til at klare arbejdet tilfredsstillende? Er der tilfælde af mobning? Er der tilfælde af seksuel chikane? Har medarbejderne følelsen af at blive anerkendt og påskønnet? Er der en voldsrisiko i forbindelse med arbejdet? Er der mulighed for uddannelse/udvikling herunder afveksling i arbejdet?

39 Er der faglig, ledelsesmæssig og kollegial støtte i det daglige arbejde? Andet om psykiske forhold: SYGEFRAVÆR SKRIV KOMMENTARER HER Er der forhold i arbejdsmiljøet, der medvirker til sygefravær? Andet om sygefravær: ANDRE FORHOLD SKRIV KOMMENTARER HER Er instruktion og oplæring i arbejdet tilstrækkelig? Hvilke farlige handlinger og situationer har du observeret? 39 Forebygges ulykker og nærved-ulykker? Er der i forbindelse med arbejde med faremærkede produkter adgang til arbejdspladsbrugsanvisninger for disse samt nødvendige værnemidler som fx handsker? Andre forhold: På finder du udover tjeklisten et spørgeskema, som indeholder svarfelter. I kan tilpasse tjeklisten og spørgeskemaerne efter eget behov.

40 APV SKEMA Til beskrivelse, vurdering, prioritering og handlingsplan. De udfyldte APV-skemaer kan efterfølgende udgøre jeres handlingsplan. ARBEJDSFUNKTIONSSTED: DATO: PROBLEM HVAD ER OPGAVEN/PROBLEMET? UDFYLDT AF: PRIORITET: 40 ÅRSAG HVAD ER ÅRSAGEN/-ERNE TIL PROBLEMET? LØSNINGSFORSLAG BESKRIV MULIGE LØSNINGER:

41 LØSNING HVAD ER VALGT SOM LØSNING PÅ PROBLEMET? HVEM ER ANSVARLIG? STARTDATO: SLUTDATO: OPFØLGNING HVORDAN SKAL OPFØLGNINGEN SKE? 41 HVEM ER ANSVARLIG? DATO FOR OPFØLGNING: ER PROBLEMERNE BLEVET LØST? Skemaet er desuden tilgængeligt på og I kan tilpasse det efter eget behov.

42 OVERSIGTSSKEMA TIL HANDLINGSPLAN UDARBEJDET Dato: Af: PRIORITET 1, 2, 3 PROBLEM ÅRSAG LØSNING 42 Lederrepræsentants underskrift og dato: Arbejdsmiljørepræsentant(er)s underskrift og dato (virksomheder med mindst 10 ansatte): Medarbejderrepræsentants underskrift og dato (virksomheder med under 10 ansatte):

43 ANSVARLIG TIDSPLAN OPSTART, AFSLUTNING OG OPFØLGNING ER DER ANDRE, DER SKAL INVOLVERES? HVEM? INTERNT OG/ELLER EKSTERNT PROBLEM LØST (JA + DATO) 43 Oversigtsskemaet er desuden tilgængelig på og I kan tilpasse det efter eget behov.

44

45

46

47

48 Tid til APV! er en vejledning om arbejdspladsvurdering for kontorvirksomheder. Vejledningen giver et godt overblik over, hvordan I kan gennemføre APV på jeres arbejdsplads på en nem og udbytterig måde. Den er suppleret med konkrete eksempler og erfaringer fra andre virksomheder. BAR Kontor Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration Ny Vestergade København K Telefon: I BAR Kontor samarbejder arbejdsmarkedets parter for at sikre et godt arbejdsmiljø på private kontorarbejdspladser. BAR Kontor består af repræsentanter fra Dansk Erhverv, DI Organisation for erhvervslivet, Lederne, HK/Privat, HK/Handel og Prosa. Du kan købe vejledningen i Arbejdsmijøbutikken hos Videncenter for Arbejdsmiljø, - Varenummer: , eller downloade den på BAR Kontors hjemmeside: ISBN udgave, 1. oplag 2012 HK-Varenummer Fotos + illustrationer: Shutterstock Design + illustrationer: Tryk:

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

Helt i orden. Bør Forbedres. 3. Er temperaturen behagelig? 5 6 OM SOMMEREN KAN DET VÆRE MEGET VARMT DET TRÆKKER DET KAN BLIVE 26 28 GRADER OM SOMMEREN

Helt i orden. Bør Forbedres. 3. Er temperaturen behagelig? 5 6 OM SOMMEREN KAN DET VÆRE MEGET VARMT DET TRÆKKER DET KAN BLIVE 26 28 GRADER OM SOMMEREN APV CENTER FOR BØRN OG UNDERVISNING ISHØJ KOMMUNE JUNI 2013 RESULTATER AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN. DER ER UD AF 15 BESVARELSER 80 % OG FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN. Fysiske forhold Forslag til handlinger

Læs mere

ArbejdsPladsVurdering

ArbejdsPladsVurdering Branchevejledning om ArbejdsPladsVurdering på kontorarbejdspladser OPFØLGNING KORTLÆGNING HANDLINGSPLAN VURDERING Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration FORORD Med baggrund i den

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDSPLADSVURDERING PÅ KONTORARBEJDSPLADSER. APV i sigte? KORTLÆGNING OPFØLGNING VURDERING SYGEFRAVÆR HANDLINGSPLAN

BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDSPLADSVURDERING PÅ KONTORARBEJDSPLADSER. APV i sigte? KORTLÆGNING OPFØLGNING VURDERING SYGEFRAVÆR HANDLINGSPLAN BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDSPLADSVURDERING PÅ KONTORARBEJDSPLADSER APV i sigte? KORTLÆGNING OPFØLGNING VURDERING HANDLINGSPLAN SYGEFRAVÆR OVERBLIK ELLER MYLDER? 1 2 3 7 7 8 10 11 11 11 12 13 14 15 15 17

Læs mere

APV for elever på Erhvervsuddannelserne

APV for elever på Erhvervsuddannelserne APV for elever på Erhvervsuddannelserne APV er et af de bedste værktøjer til et sundt og et godt arbejdsmiljø, igennem hele livet. Dette skema kan bruges igen og igen. APV for elever på erhvervsuddannelserne

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering 2 BAR Kontor (Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Alle værdsætter det gode arbejdsmiljø. Mange vil gerne gøre en indsats for arbejdsmiljøet men hvor skal der tages fat, og hvem skal egentlig gøre noget ved

Læs mere

VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM drøftelse af arbejdsmiljøet PÅ KONTORER Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Årlig arbejdsmiljødrøftelse En gang om året skal I holde et koordinerende arbejdsmiljømøde, også kaldet

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk Risikobaseret Tilsyn 1 www.regionmidtjylland.dk Indledende møde med Arbejdstilsynet Deltagere: Arbejdstilsynet, arbejdspladsens ledelse og en repræsentant for de ansatte, typisk arbejdsmiljørepræsentanten

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET

STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET BRANCHEVEJLEDNING OM STØJ, AKUSTIK OG ARBEJDSMILJØ PÅ KONTORER BAR Privat Kontor og Administration 02 STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET FORORD "Støj og akustik på kontoret" henvender

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter både det fysiske og det psykiske

Læs mere

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002 Virksomhedens og sikkerhedsorganisationens arbejdsmiljøopgaver Denne branchevejledning henvender sig til kontor- og administrative virksomheder, der har oprettet en sikkerhedsorganisation, og ønsker uddybende

Læs mere

APV Transport quick-guide

APV Transport quick-guide APV Transport quick-guide Arbejder du indenfor transport- og engrosbranchen, og skal du i gang med APV? APV Transport hjælper dig gennem hele APV-arbejdet i 4 enkle skridt Inden du går i gang med arbejdet

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 17 Kontor Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Arbejdsmiljø og Computermus

Arbejdsmiljø og Computermus branchevejledning fra BAR KONTOR Arbejdsmiljø og Computermus Hvad skal du være opmærksom på når du bruger computermus? INDHOLD 5 FORORD 7 GODE RÅD OM ARBEJDE MED COMPUTERMUS 9 GODE RÅD OM ARBEJDE MED TASTATUR

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1-3 Juli 2009 Opdateret april 2016 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurdering 2013

Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurdering 2013 Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurding 2013 A. Indeklima Ja Nej 1. Bliv d jævnligt ryddet op på dit kontor, så d kan gøres rent? 9 1 2. Er rengøringsstandarden tilfredsstillende? 10 3. Er rumtempaturen

Læs mere

INDEKLIMA PÅ KONTORET SÅDAN SIKRER I ET GODT INDEKLIMA PÅ KONTORET

INDEKLIMA PÅ KONTORET SÅDAN SIKRER I ET GODT INDEKLIMA PÅ KONTORET BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM INDEKLIMA PÅ KONTORER INDEKLIMA PÅ KONTORET SÅDAN SIKRER I ET GODT INDEKLIMA PÅ KONTORET INDHOLD 5 FORORD 7 HVAD ER INDEKLIMA? 8 HVEM TAGER SIG AF INDEKLIMAET? 11 TÆNK

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Frisører og anden personlig pleje

Frisører og anden personlig pleje Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Frisører og anden personlig pleje Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering.

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering. At-VEJLEDNING GL.4.1 Arbejdspladsvurdering Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering December 2007 GRØNLAND 2 At-vejledningen informerer om reglerne om arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Indhold Ansvar ifølge Det Naturvidenskabelige Fakultets graviditets politik... 2 Registrering... 2 Ergonomi... 3 Arbejdsstillinger...

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Medvirkende til, at arbejdsmiljøproblemerne ikke bliver for store, er at tænke i forebyggelse.

Medvirkende til, at arbejdsmiljøproblemerne ikke bliver for store, er at tænke i forebyggelse. Forslag til gennemførelsen af APV Arbejdspladsvurderingens formål er at sikre en fortløbende proces, hvor vi i fællesskab i de enkelte afdelinger arbejder for et sikkert og sund arbejdsmiljø. Udarbejdelsen

Læs mere

Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet

Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet Jeres hverdag er i konstant forandring Meget er blevet lettere, og mange har fået nye arbejdsrutiner bag en skærm. Men er jeres arbejde også blevet

Læs mere

APV i detailhandlen Branchevejledning om arbejdspladsvurdering for detailhandelsområdet

APV i detailhandlen Branchevejledning om arbejdspladsvurdering for detailhandelsområdet APV i detailhandlen Branchevejledning om arbejdspladsvurdering for detailhandelsområdet ar BAR Handel Dette materiale er udarbejdet af BAR Handel. BAR Handel har til formål at medvirke ved løsning af sikkerheds-

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ

Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ på kontorarbejdspladser Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration Indledende INFORMATIONER Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Kontormaskiner og arbejdsmiljø

Kontormaskiner og arbejdsmiljø EN BAR KONTOR VEJLEDNING OM Kontormaskiner og arbejdsmiljø HVORDAN I VÆLGER OG PLACERER KONTORMASKINER, SÅ I SKABER ET SUNDT OG SIKKERT ARBEJDSMILJØ! INDHOLD 5 INDLEDNING 6 KONTORMASKINER OG ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Bedemænd Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Daginstitutioner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse. den 21. november 2013 kl. 19.00-21.00 i Hedeagerkirken

Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse. den 21. november 2013 kl. 19.00-21.00 i Hedeagerkirken Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse den 21. november 2013 kl. 19.00-21.00 i Hedeagerkirken Dagsorden Orientering om APV Gennemførelse af APV hvordan og hvilke redskaber har vi til rådighed? Orientering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering It-rådgivning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Planlægning er en god idé

Planlægning er en god idé Planlægning er en god idé TÆLL3R OGSÅ! Kom godt i gang med at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø i butikken Læs mere på www.detdumærker.dk større indsats / Dialogmetoden og Gode råd undervejs BAR Handel

Læs mere

APV i detailhandlen Branchevejledning om arbejdspladsvurdering

APV i detailhandlen Branchevejledning om arbejdspladsvurdering APV i detailhandlen Branchevejledning om arbejdspladsvurdering BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR DETAILHANDEL BAR Handel Dette materiale er udarbejdet af BAR Handel. BAR Handel har til formål at medvirke ved

Læs mere

Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV. De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen.

Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV. De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen. Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen. Udarbejdet af: Inge Nørby 2007 Systematisk arbejdsmiljøarbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Kontor Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden kan

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

APV undersøgelse 2014

APV undersøgelse 2014 APV undersøgelse Roskilde Handelsskole Datarapportering Roskilde Handelsskole APV undersøgelse APV undersøgelse på Roskilde Handelsskole Der har deltaget i alt 9 medarbejdere ud af mulige. Det giver en

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune.

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Læsevejledning Der er tilføjet forslag til nogle nye spørgsmål, der omhandler kerneopgave, udviklingspartnerskabsaftalen samt samarbejdet mellem leder og

Læs mere

en god arbejdsplads fastholde gode hjælpere? nedsætte sygefraværet? skabe sammenhæng undgå arbejdsskader vigtige emner på dagsordenen?

en god arbejdsplads fastholde gode hjælpere? nedsætte sygefraværet? skabe sammenhæng undgå arbejdsskader vigtige emner på dagsordenen? Vil du gerne lave en god arbejdsplads for dine hjælpere? Vil du gerne nedsætte sygefraværet? Vil du gerne undgå arbejdsskader (med sygefravær, vikarer mm) Vil du gerne fastholde gode hjælpere? Vil du gerne

Læs mere

RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M.

RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M. Checkliste til RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte,

Læs mere

Arbejdstilsynets screening

Arbejdstilsynets screening Gode råd om Arbejdstilsynets screening Har I styr på arbejdsmiljøet i jeres virksomhed? Udgivet af Dansk Handel & Service Arbejdstilsynets screening 2005 Ny arbejdsmiljøreform den 1. januar 2005 Den 1.

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

APV-skema. Navn, dato, år

APV-skema. Navn, dato, år APV-skema Navn, dato, år Spørgsmål 1. INDEKLIMA/Temperatur - Hvor enig er du i følgende udsagn? Kun ét svar i hver linje enig Enig Hverken Temperaturen i arbejdsrummet er mellem 18 og 25 grader Jeg er

Læs mere

APV og de årlige arbejdsmiljødrøftelser

APV og de årlige arbejdsmiljødrøftelser APV og de årlige arbejdsmiljødrøftelser Vejledning om strategisk tilgang til arbejdsmiljøarbejdet ved hjælp af arbejdspladsvurderingen (APV) og de årlige arbejdsmiljødrøftelser Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien

Læs mere

AAU's APV for 2012 2015. HR orienterer

AAU's APV for 2012 2015. HR orienterer AAU's APV for 2012 2015 HR orienterer APV'ens fem faser 0 Afklare og forberede 4 Følge op, konkludere APV 1 Kortlægge 3 Prioritere og handle 2 Beskrive og vurdere APV'ens fem faser SU / AMiU samarbejdsudvalg

Læs mere

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR APV APV

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR APV APV PERSONALE RETNINGSLINJER FOR APV APV 1.0 Ledelsen skal lægge rammerne Det er ledelsens ansvar at der gennemføres en lovpligtig APV. Ledelsen skal med MED-udvalget, sikkerhedsgruppen og medarbejderne afklare

Læs mere

Planlægning er en god idé

Planlægning er en god idé Planlægning er en god idé TÆLL3R OGSÅ! Kom godt i gang med at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø i butikken Læs mere på www.detdumærker.dk STØRRE INDSATS / SPØRGESKEMA- METODEN OG GODE RÅD UNDERVEJS

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse En trivselsundersøgelse er et øjebliksbillede og en god anledning til at tale om, hvad der skaber trivsel på arbejdspladsen. Brug den aktivt og vis, at svarene kan være med til at

Læs mere

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV AMI's Model beelser: Svarprocent: % FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV RESULTATER FORDELT PÅ 01 TEMAER Ikke relevant Total 4 8 14 49% Fysiske forhold 87 13 8% Ergonomiske forhold 78 22 Oplæring,

Læs mere

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling 2013 Scenarie 1 Nuværende trivselsmåling (uændret) 98 spørgsmål Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Scenarie 2 21 spørgsmål om

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant TJEKLISTE Arbejdssted Adresse Arbejdsleder/kontaktperson Evt. arbejdsmiljørepræsentant Øvrige deltagere/ansatte Dato Sammenfatning af gennemgangen (beskriv selv hovedtrækkene) Årshjul Har I udarbejdet

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

Pixivejledning i APV-processen 2012-2015

Pixivejledning i APV-processen 2012-2015 Pixivejledning i APV-processen 2012-2015 ET FOREBYGGENDE VÆRKTØJ Arbejdspladsvurderingen (APV en) er et forebyggende værktøj, som ledere og medarbejdere kan bruge til at styrke arbejdsmiljøarbejdet og

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9 ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE Side 1 af 9 Forord I november 2010 gennemførte vi på SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) blandt alle institutionens medarbejdere.

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Helt i orden Kan forbedres Bør ændres. Side 1

1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Helt i orden Kan forbedres Bør ændres. Side 1 Side 1 APV-spørgeskema Frisører Virksomhed: Afdeling: Dato: 18-01-2010 17:12 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet og ventilation(f.eks. dampe, støv, lugt,

Læs mere

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads Under 15 medarbejdere Skema til kortlægning af problemer, samt forslag til løsninger og prioritering udarbejdet af Socialpædagogerne APV-dialogmødet Program for

Læs mere

2014 Frisører. APV-spørgeskema

2014 Frisører. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Frisører Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 13:30 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet og ventilation(f.eks.

Læs mere

ARBEJDE VED COMPUTER SÅDAN SIKRER I GOD INDRETNING OG VARIATION I ARBEJDSSTILLINGER VED COMPUTERARBEJDE

ARBEJDE VED COMPUTER SÅDAN SIKRER I GOD INDRETNING OG VARIATION I ARBEJDSSTILLINGER VED COMPUTERARBEJDE BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM arbejde ved computer ARBEJDE VED COMPUTER SÅDAN SIKRER I GOD INDRETNING OG VARIATION I ARBEJDSSTILLINGER VED COMPUTERARBEJDE INDHOLD 4 FORORD 5 ARBEJDSMILJØFORHOLD VED

Læs mere

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Hotel og camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Praktiserende læger Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Rapport af ArbejdsPladsVurdering (APV) for Grønlands Selvstyre 2011

Rapport af ArbejdsPladsVurdering (APV) for Grønlands Selvstyre 2011 Rapport af ArbejdsPlads (APV) for Grønlands Selvstyre 11 1 1. APV ens hvem/hvad/hvor...3 1.1 Hvad er APV?...3 1.2 Hvor ofte skal APV revurderes?...3 1.3 Hvem gennemfører APV?...3 1.4 Hvordan gennemføres

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Arbejdsmiljøet et fælles ansvar I socialforvaltningen har vi hver især et ansvar for at tage vare på egen trivsel og arbejdsmiljø. Derudover er det et fælles ansvar for

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø i APV en - Fra kortlægning til handling

Psykisk arbejdsmiljø i APV en - Fra kortlægning til handling Psykisk arbejdsmiljø i APV en - Fra kortlægning til handling v/arbejds- og Organisationspsykolog, Aut. Signe Ferrer-Larsen 17-11-2015 Kontakt Signe Ferrer-Larsen Arbejds- og Organisationspsykolog, aut.

Læs mere

tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser indretning arbejdsplads

tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser indretning arbejdsplads indretning arbejdsplads tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser En god ergonomisk arbejdsplads er nødvendig for at skabe et sundt arbejdsmiljø, for den enkelte medarbejder. Et sundt arbejdsmiljø

Læs mere

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren Vejledning om Arbejdspladsvurdering i finanssektoren FA, Finansforbundet og DFL er gået sammen om at lave denne vejledning om arbejdspladsvurdering (APV) i den finansielle sektor. Det overordnede formål

Læs mere

Transport af gods - post - kurer

Transport af gods - post - kurer Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af gods - post - kurer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV Bilag 4.13 Hensigten med at udarbejde en APV er at fokusere på forhold i virksomheden, der kan forbedres. Hvis de nævnte forhold ikke er e, sættes X i feltet Ikke. Hvis et forhold er i orden, sættes X

Læs mere

Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE

Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE FORMÅL: De bedste løsninger og arbejdsmiljøforbedringer opnås, når beslutningerne tages på grundlag af solid viden og praktiske erfaringer.

Læs mere

Transport af passagerer - taxi

Transport af passagerer - taxi Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af passagerer - taxi Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats.

Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats. Kære deltager Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats. Hvad spørger vi om Spørgeskemaet indeholder en række spørgsmål

Læs mere

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6 APV på VUF 2015 Ledelse s. 1 Undervisning s. 3 Administration s. 6 Bygningsdrift s. 8 Arbejdsmiljøgruppen bedes nu i dialog med de enkelte af de i alt 8 teams - tage stilling til følgende spørgsmål i hvert

Læs mere

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING Angiv dit navn her: ARBEJDSPLADSVURDERING 4. Opfølgning på handlingsplanen 1. Kortlægning og identifikation 3. Prioritering og handlingsplan 2. Beskrivelse og vurdering Marts 2011 Kære ansatte på Herlufsholm

Læs mere

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KØKKENER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5 Sikkerhedsgrupper

Læs mere