Svendborg Kommune. Ny skole på Thurø analyse af placeringsmulighed. Delrapport 2: Vurdering/definition af de fysiske/bygningsmæssige.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svendborg Kommune. Ny skole på Thurø analyse af placeringsmulighed. Delrapport 2: Vurdering/definition af de fysiske/bygningsmæssige."

Transkript

1 Svendborg Kommune Ny skole på Thurø analyse af placeringsmulighed D Delrapport 2: Vurdering/definition af de fysiske/bygningsmæssige behov Maj 2010

2 Delrapport 2: Vurdering/definition af de fysiske/bygningsmæssige behov Forord Denne rapport indplacerer sig i et samlet projekt med det formål at fastlægge den fremtidige placering af Thurø Skole. Tidligere er der lavet analyser på tre forskellige placeringsmuligheder, mens denne rapport udgør en af tre delrapporter, der samlet set analyserer en fjerde placeringsmulighed D. April 2010 Kunde Svendborg Kommune Udført af Bascon A/S Åboulevarden Århus C Tlf Maj 2010 Bascon A/S 2

3 Indhold 1 Indledning Baggrund Formål Læsevejledning 5 2 Resume Analysens hovedresultater 6 3 Forudsætninger scenarier Forudsætninger vedr. den fysiske indretning 8 4 Fysiske og bygningsmæssige behov scenario 1A Beskrivelse af scenariet Fysiske og bygningsmæssige behov på lokalitet ved Thurø Hallen (grund D) Fysiske og bygningsmæssige behov på den nuværende Thurø Skole 13 5 Fysiske og bygningsmæssige behov scenario 1B Beskrivelse af scenariet Fysiske og bygningsmæssige behov på lokalitet ved Thurø Hallen (grund D) Fysiske og bygningsmæssige behov på den nuværende Thurø Skole 16 6 Fysiske og bygningsmæssige behov scenario 2A Beskrivelse af scenariet Fysiske og bygningsmæssige behov på lokalitet ved Thurø Hallen (grund D) Fysiske og bygningsmæssige behov på den nuværende Thurø Skole 20 7 Fysiske og bygningsmæssige behov scenario 2B Beskrivelse af scenariet 21 Maj 2010 Bascon A/S 3

4 Indhold 7.2 Fysiske og bygningsmæssige behov på lokalitet ved Thurø Hallen (grund D) Fysiske og bygningsmæssige behov på den nuværende Thurø Skole 22 Maj 2010 Bascon A/S 4

5 Indledning Kapitel 1 Indledning 1.1 Baggrund Svendborg Kommune har truffet beslutning om, at der skal etableres en ny skole på Thurø. Med henblik på at fastlægge skolens placering er der blevet gennemført analyser af i alt 3 placeringsmuligheder: Placeringsmulighed A: Placeringsmulighed B: Placeringsmulighed C: Ved Thurø Hallen Ved Søndervej Nord for Eriksholmsvej På baggrund af analyserne er det konkluderet, at placeringsmulighed B vil være den bedst egnede henset til anvendelsesmulighed, økonomi, trafiksikkerhed og tidsplan. Udvalget for Børn og Unge har imidlertid efterfølgende besluttet, at analysearbejdet bør suppleres med en fjerde placeringsmulighed D, som kombinerer anvendelsen af den nuværende Thurø Skole med nybyggeri ved Thurø Hallen. 1.2 Formål Formålet med denne delrapport 2 er at belyse de fysiske og bygningsmæssige behov forbundet med de fire scenarier, der præsenteres og analyseres i delrapport 1. Delrapport 2 bygger dermed videre på det analysearbejde, der er foretaget i delrapport 1 (og anvender dermed resultaterne af delrapport 1 som forudsætninger). De to rapporter suppleres med delrapport 3, der belyser omfanget af ombygning og nybyggeri i forbindelse med placeringsmulighed D. 1.3 Læsevejledning Dette indledende kapitel efterfølges af kapitel 2, som indeholder et resumé af delrapportens resultat. I kapitel 3 redegøres for analysens forudsætninger. Kapitlerne 4-7 indeholder selve analysen af de fire scenarier. Maj 2010 Bascon A/S 5

6 Resume Kapitel 2 Resume 2.1 Analysens hovedresultater Formålet med denne delrapport er at beskrive de fysiske og bygningsmæssige behov i forhold til de fire forskellige scenarier. I scenario 1A tillægges ekstraarealer som konsekvens af opdelingen i to afdelinger. For begge afdelinger tillægges ekstraarealer på i alt m 2. Det samlede skolebyggeri bliver på m 2 (4.790 m 2 på den eksisterende Thurø Skole og m 2 på den nye lokalitet ved Thurø Hallen). Det samlede parkeringsareal bliver m 2, mens cykelparkering samlet bliver 270 m 2. I forbindelse med nybyggeriet ved Thurø Hallen etableres en daginstitution på m². I scenario 1B tillægges ekstraarealer som konsekvens af opdelingen i to afdelinger. For begge afdelinger tillægges ekstraarealer på i alt 780 m 2. Det samlede skolebyggeri bliver på m 2 (4.130 m 2 på den eksisterende Thurø Skole og m 2 på den nye lokalitet ved Thurø Hallen). Det samlede parkeringsareal bliver m 2, mens cykelparkering samlet bliver 270 m 2. I forbindelse med nybyggeriet ved Thurø Hallen etableres en daginstitution på m². I scenario 2A tillægges ekstraarealer som konsekvens af opdelingen i to afdelinger. For begge afdelinger tillægges ekstraarealer på i alt m 2. Det samlede skolebyggeri bliver på m 2 (5.910 m 2 på den eksisterende Thurø Skole og m 2 på den nye lokalitet ved Thurø Hallen). Det samlede parkeringsareal bliver m 2, mens cykelparkering samlet bliver 270 m 2. I forbindelse med den eksisterende Thurø Skole etableres en daginstitution på m². I scenario 2B tillægges ekstraarealer som konsekvens af opdelingen i to afdelinger. For begge afdelinger tillægges ekstraarealer på i alt 780 m 2. Det samlede skolebyggeri bliver på m 2 (5.850 m 2 på den eksisterende Thurø Skole og m 2 på den nye lokalitet ved Thurø Hallen). Det samlede parkeringsareal bliver m 2, mens cykelparkering samlet bliver 270 m 2. I forbindelse med den eksisterende Thurø Skole etableres en daginstitution på m². Maj 2010 Bascon A/S 6

7 Forudsætninger Kapitel 3 Forudsætninger scenarier Delrapport 1 udgør en samlet forudsætning for denne analyse. Det vil sige, at det er de samme scenarier, der belyses i forhold til fysiske og bygningsmæssige behov. Scenarierne er baseret på to spørgsmål. Det første er om, hvorvidt skolen skal fremtræde som én samlet skole eller to selvstændige og komplette afdelinger. Det andet er om, på hvilken af de to lokaliteter afdelingerne for henholdsvis klassetrin og klassetrin skal placeres. Det giver dermed i alt 4 scenarier: klassetrin flyttes til nybyggeri ved Thurø Hallen, klasse forbliver i nuværende (ombyggede og renoverede) bygninger klasse flyttes til nybyggeri ved Thurø Hallen, klasse forbliver i nuværende (ombyggede og renoverede) bygninger. De to placeringsmuligheder skal således begge belyses i forhold til to indretningsmæssige modeller: A. På hver lokalitet findes alle nødvendige lokaler til undervisning af den pågældende afdeling, herunder faglokaler, idrætsfaciliteter mv., således at elever og lærere ikke skal transportere sig imellem lokaliteterne. B. Der sker fælles anvendelse af faglokaler, idrætsfaciliteter mv., hvilket betyder, at elever og lærere efter behov skal transportere sig imellem de 2 lokaliteter. Maj 2010 Bascon A/S 7

8 Forudsætninger Kapitel 3 De 4 scenarier er illustreret i figuren nedenfor. Hver afdeling omfatter alle nødvendige lokaler Afdelingerne er fælles om faglokaler mv klassetrin i ny bygning klassetrin i eksisterende bygning klassetrin i eksisterende bygning klassetrin i ny bygning 3.2 Forudsætninger vedr. den fysiske indretning Areal Det arealmæssige udgangspunkt for den ny Thurø Skole er fastsat af Svendborg Kommune til m², hvilket også omfatter en mindre hal (beskrevet som en halv hal) på 700 m². Med et elevtal på ca. 500 giver det et areal per elev på 17 m², hvilket kan sammenlignes med Branchevejledningen for Godt Skolebyggeri, hvor der regnes med 16,9 m² pr. elev. Fraregnes hallen fra de m² bliver omfanget af det egentlige skolebyggeri m² svarende til 15,6 m² pr. elev. Da elevtallet i de to afdelinger er skævt, fastsættes størrelsen på afdelingerne til: Afdelingen for klassetrin ca. 300 elever á 15,6 m² giver i alt m² Afdelingen for klassetrin ca. 200 elever á 15,6 m² giver i alt m² Grundstørrelsen fastsættes af Svendborg Kommune til mellem m² pr. elev eller i alt ca ha Særlige arealmæssige forudsætninger for scenario 1A og 2A Idet de to afdelinger i scenario 1A og 2A forventes at have alle nødvendige lokaler på begge lokaliteter, skal der ud over de generelle arealer påregnes ekstra areal til de funk- Maj 2010 Bascon A/S 8

9 Forudsætninger Kapitel 3 tioner, som målrettes årgangene som konsekvens af en deling af Thurø Skole i to fysiske enheder. Disse tillægsarealer er: Gangarealer, tillæg for ekstra vægge, installationsog teknik-rum mm. Ca. 10 % Samlingsrum/skoletorv 150 m² Bibliotek og pædagogisk servicecenter 120 m² Ledelse og møderum 60 m² Teknisk service (pedel) rengøringsrum og personalerum 50 m² Lærerfaciliteter (arbejde og ophold) 60 m² Ekstra faglokaler: Musik inkl. 2 øvelokaler (6. kl.) 120 m² Ekstra faglokaler: Natur og Teknik (6. kl.) 100 m² Særlige arealmæssige forudsætninger for scenario 1B og 2B Ved situation 1B og 2B skal påregnes ekstra arealer i forbindelse med opdeling af Thurø Skole i to selvstændige byggerier, svarende til ca. 10 %. Disse arealer beregnes som tillæg for ekstra klimaskærm, gangarealer, vægge, installations- og teknikrum mm Idrætsfaciliteter På nuværende tidspunkt håndteres idrætsundervisningen i henholdsvis Thurø Hallen og i skolens egen gymnastiksal. Kapaciteten er presset, og i forbindelse med den ny Thurø Skole forudsættes idræt afviklet i henholdsvis Thurø Hallen og i nye idrætsfaciliteter placeret i tilknytning til den nuværende skole. De nye idrætsfaciliteter er forudsat etableret som en mindre hal (en halv hal) på 700 m², med mulighed for opdeling vha. mobilvæg Særligt indrettede fagmiljøer Jf. folkeskolelovens 5 stk. 1 1 skal der i en række fag indrettes særlige fagmiljøer. Fagene, der stiller særlige krav til den fysiske indretning, er (i parentes er vist de klassetrin faget jf. folkeskolelovens 5 stk. 2 skal tilbydes): Idræt (alle klassetrin) 1 Folkeskolelovens 5 stk. 1: Indholdet i undervisningen vælges og tilrettelægges, så det giver eleverne mulighed for faglig fordybelse, overblik og oplevelse af sammenhænge. Undervisningen skal give eleverne mulighed for at tilegne sig de enkelte fags erkendelses- og arbejdsformer. I vekselvirkning hermed skal eleverne have mulighed for at anvende og udbygge de tilegnede kundskaber og færdigheder gennem undervisningen i tværgående emner og problemstillinger. Maj 2010 Bascon A/S 9

10 Forudsætninger Kapitel 3 Musik (1.-6. klassetrin) Håndarbejde (på et eller flere klassetrin inden for klassetrin) Sløjd (på et eller flere klassetrin inden for klassetrin) Hjemkundskab (på et eller flere klassetrin inden for klassetrin) Natur/Teknik (1.-6. klassetrin) For alle disse fag gælder det, at afdelingsopdelingen på Thurø Skole også opdeler fagmiljøet. Dette er illustreret i figuren nedenfor. I scenarierne 1A og 2A indrettes begge afdelinger som komplette enheder, med alle relevante faciliteter. Det betyder jf. ovenstående, at der skal indrettes læringsmiljøer til idræt, musik og natur/teknik på begge lokaliteter. I forhold til fagene håndarbejde, sløjd og hjemkundskab er der jf. folkeskoleloven 5 stk. 2 mulighed for at begrænse tilbuddet til en af de to afdelinger. Dette anvendes i de følgende analyser som en forudsætning, således at de tre læringsmiljøer kun etableres på den ene af lokaliteterne 2. 2 Dette vil betyde en fremtidig pædagogisk begrænsning for de pågældende 3 fag, idet der skal træffes et valg om, på hvilke klassetrin de 3 pågældende fag skal praktiseres. Maj 2010 Bascon A/S 10

11 Forudsætninger Kapitel Parkeringsfaciliteter Jf. vedtægter for Parkeringsfond i Svendborg Kommune 2008 er behovet for parkering i forbindelse med skoler 1 parkeringsplads per 100 m² bygning. Behovet for parkering i forbindelse med daginstitution er 1 parkeringsplads per 50 m². Arealbehovet til en ordinær parkeringsplads er fastsat til 25 m², mens behovet er 30 m² til en handicapparkeringsplads. I forhold til cykelparkering regnes med 60 cykler på 100 elever, og der afsættes 0,8-1 m² pr. cykelparkering Køkkenfaciliteter Der afsættes ikke areal til produktionskøkken, da maden forudsættes produceret eksternt Daginstitution Der etableres en daginstitution på ca m² (svarende til ca. 88 børn i alderen 0-5 år) i tilknytning til afdelingen for klassetrin. 3 Skal der produceres mad på skolen, skal der etableres produktionskøkken, afhængig af udformning og funktion vil meromkostningen formentligt være 3,5-4 mio. kr. Maj 2010 Bascon A/S 11

12 scenario 1A Kapitel 4 Fysiske og bygningsmæssige behov scenario 1A 4.1 Beskrivelse af scenariet I scenario 1A flyttes klassetrin til nybyggeri ved Thurø Hallen klassetrin forbliver i nuværende (ombyggede og renoverede) bygninger. På hver af de to lokaliteter findes alle nødvendige lokaler til undervisning af den pågældende aldersgruppe, herunder faglokaler, idrætsfaciliteter mv. Hver af de to afdelinger er således principielt selvkørende, og elever og lærere skal ikke i hverdagen bevæge sig mellem de to lokaliteter. På kortet nedenfor er de to lokaliteter fremhævet. Eksisterende skole klassetrin klassetrin Nybyggeri Maj 2010 Bascon A/S 12

13 scenario 1A Kapitel Fysiske og bygningsmæssige behov på lokalitet ved Thurø Hallen (grund D) I scenario 1A placeres klassetrin i nybyggeri ved Thurø Hallen. Jf. forudsætningerne i afsnit afsættes 15,6 m² pr. elev, hvilket giver et samlet byggeri på m². Som en konsekvens af modellen med opdeling af skolen i 2 selvstændige og komplette afdelinger tillægges det samlede areal 10 % til ekstra gangarealer, ekstra vægge og installations- og teknikrum, svarende til 470 m². Derudover tillægges 60 m² til ledelse og administrationsaktiviteter og mødefaciliteter. Samlet tillægges 530 m². Jf. forudsætningen om etablering af daginstitution i forbindelse med afdelingen for klassetrin afsættes m² til institutionsbyggeri. Der etableres 72 parkeringspladser (52 pladser i kraft af m² skolebyggeri og 20 pladser i kraft af m² institutionsbyggeri). De 72 parkeringspladser svarer til et areal på m². Der etableres 180 cykelparkeringspladser (i kraft af 300 elever) svarende til 162 m². Samlet bliver nybyggeriet ved Thurø Hallen i scenario 1A som følgende: Basisareal til 300 elever m² Tillæg som konsekvens af opdeling 530 m² Samlet behov for skole og SFO m² Daginstitution m² Parkeringspladser m² Cykelparkering 162 m² 4.3 Fysiske og bygningsmæssige behov på den nuværende Thurø Skole I scenario 1A placeres klassetrin på den nuværende Thurø Skole. Jf. forudsætningerne i afsnit afsættes 15,6 m² pr. elev, hvilket giver et samlet byggeri på m². Som en konsekvens af modellen med opdeling af skolen i 2 selvstændige og komplette afdelinger tillægges en række ekstraarealer til de fysiske rammer for klassetrin: Maj 2010 Bascon A/S 13

14 scenario 1A Kapitel 4 10 % ekstraareal til gangarealer, ekstra vægge og installations- og teknikrum mv. svarende til 310 m² Ekstraareal til samlingsrum/skoletorv på 150 m² Ekstraareal til biblioteket og det pædagogiske servicecenter på 120 m² Ekstraareal til ledelse og møderum på 60 m² Ekstraareal til teknisk service (pedel) og rengøring på 50 m² Ekstraareal til lærerfaciliteter (arbejde og ophold) på 60 m² Ekstraareal til musik (6. klassetrin) på 120 m² Ekstraareal til natur/teknik (6. klassetrin) 100 m². I alt tilføres ekstraareal på 970 m². I forbindelse med ombygningen af Thurø Skole forudsættes desuden etableret en mindre hal (en halv hal) på 700 m². Der etableres 48 parkeringspladser (48 pladser i kraft af m² skolebyggeri). De 48 parkeringspladser svarer til et areal på m². Der etableres 120 cykelparkeringspladser (i kraft af 200 elever) svarende til 108 m². Det samlede arealbehov på den nuværende Thurø Skole blive i scenario 1A som følgende: Basisareal til 200 elever m² Tillæg som konsekvens af opdeling 970 m² Mindre hal (halv hal) 700 m² Samlet behov for skole og SFO m² Parkeringspladser m² Cykelparkering 108 m² Maj 2010 Bascon A/S 14

15 scenario 1B Kapitel 5 Fysiske og bygningsmæssige behov scenario 1B 5.1 Beskrivelse af scenariet I scenario 1B flyttes klassetrin til nybyggeri ved Thurø Hallen klassetrin forbliver i nuværende (ombyggede og renoverede) bygninger. De to lokaliteter indrettes således, at de tilsammen udgør en komplet skole. Det betyder, at forskellige faciliteter kun forefindes på den ene lokalitet, bl.a. faglokaler, idrætsfaciliteter mv. I scenario 1B optimeres lokaleanvendelsen, mens konsekvensen er, at lærere og elever i et vist omfang skal bevæge sig mellem de to lokaliteter. På kortet nedenfor er de to lokaliteter fremhævet. Eksisterende skole klassetrin klassetrin Nybyggeri Maj 2010 Bascon A/S 15

16 scenario 1B Kapitel Fysiske og bygningsmæssige behov på lokalitet ved Thurø Hallen (grund D) I scenario 1B placeres klassetrin i nybyggeri ved Thurø Hallen. Jf. forudsætningerne i afsnit afsættes 15,6 m² pr. elev, hvilket giver et samlet byggeri på m². Som en konsekvens af modellen med opdeling af skolen i 2 afdelinger, som tilsammen udgør en komplet skole, tillægges det samlede areal 10 % til ekstra gangarealer, ekstra vægge og installations- og teknikrum, svarende til 470 m². Jf. forudsætningen om etablering af daginstitution i forbindelse med afdelingen for klassetrin afsættes m² til institutionsbyggeri. Der etableres 71 parkeringspladser (51 pladser i kraft af m² skolebyggeri og 20 pladser i kraft af m² institutionsbyggeri). De 71 parkeringspladser svarer til et areal på m². Der etableres 180 cykelparkeringspladser (i kraft af 300 elever) svarende til 162 m². Samlet bliver nybyggeriet ved Thurø Hallen i scenario 1B som følgende: Basisareal til 300 elever m² Tillæg som konsekvens af opdeling 470 m² Samlet behov for skole og SFO m² Daginstitution m² Parkeringspladser m² Cykelparkering 162 m² 5.3 Fysiske og bygningsmæssige behov på den nuværende Thurø Skole I scenario 1B placeres klassetrin på den nuværende Thurø Skole. Jf. forudsætningerne i afsnit afsættes 15,6 m² pr. elev, hvilket giver et samlet byggeri på m². Som en konsekvens af modellen med opdeling af skolen i 2 afdelinger, som tilsammen udgør en komplet skole, tillægges det samlede areal 10 % til ekstra gangarealer, ekstra vægge og installations- og teknikrum, svarende til 310 m². Maj 2010 Bascon A/S 16

17 scenario 1B Kapitel 5 I forbindelse med ombygningen af Thurø Skole forudsættes desuden etableret en mindre hal (en halv hal) på 700 m². Der etableres 41 parkeringspladser (41 pladser i kraft af m² skolebyggeri). De 41 parkeringspladser svarer til et areal på m². Der etableres 120 cykelparkeringspladser (i kraft af 200 elever) svarende til 108 m². Det samlede arealbehov på den nuværende Thurø Skole blive i scenario 1B som følgende: Basisareal til 200 elever m² Tillæg som konsekvens af opdeling 310 m² Mindre hal (halv hal) 700 m² Samlet behov for skole og SFO m² Parkeringspladser m² Cykelparkering 108 m² Maj 2010 Bascon A/S 17

18 scenario 2A Kapitel 6 Fysiske og bygningsmæssige behov scenario 2A 6.1 Beskrivelse af scenariet I scenario 2A flyttes klassetrin til nybyggeri ved Thurø Hallen klassetrin forbliver i nuværende (ombyggede og renoverede) bygninger. Ligesom i scenario 1A er der på hver af de to lokaliteter alle nødvendige lokaler til undervisning af den pågældende aldersgruppe, herunder faglokaler, idrætsfaciliteter mv. Hver af de to afdelinger er således principielt selvkørende, og elever og lærere skal ikke i hverdagen bevæge sig mellem de to lokaliteter. På kortet nedenfor er de to lokaliteter fremhævet. Eksisterende skole klassetrin klassetrin Nybyggeri Maj 2010 Bascon A/S 18

19 scenario 2A Kapitel Fysiske og bygningsmæssige behov på lokalitet ved Thurø Hallen (grund D) I scenario 2A placeres klassetrin i nybyggeri ved Thurø Hallen. Jf. forudsætningerne i afsnit afsættes 15,6 m² pr. elev, hvilket giver et samlet byggeri på m². Som en konsekvens af modellen med opdeling af skolen i 2 selvstændige og komplette afdelinger tillægges en række ekstraarealer til de fysiske rammer for klassetrin: 10 % ekstraareal til gangarealer, ekstra vægge og installations- og teknikrum mv. svarende til 310 m² Ekstraareal til samlingsrum/skoletorv på 150 m² Ekstraareal til biblioteket og det pædagogiske servicecenter på 120 m² Ekstraareal til ledelse og møderum på 60 m² Ekstraareal til teknisk service (pedel) og rengøring på 50 m² Ekstraareal til lærerfaciliteter (arbejde og ophold) på 60 m² Ekstraareal til musik (6. klassetrin) på 120 m² Ekstraareal til natur/teknik (6. klassetrin) 100 m². I alt tilføres ekstraareal på 970 m². Der etableres 41 parkeringspladser (41 pladser i kraft af m² skolebyggeri). De 41 parkeringspladser svarer til et areal på m². Der etableres 120 cykelparkeringspladser (i kraft af 200 elever) svarende til 108 m². Samlet bliver nybyggeriet ved Thurø Hallen i scenario 2A som følgende: Basisareal til 200 elever m² Tillæg som konsekvens af opdeling 970 m² Samlet behov for skole og SFO m² Parkeringspladser m² Cykelparkering 108 m² Maj 2010 Bascon A/S 19

20 scenario 2A Kapitel Fysiske og bygningsmæssige behov på den nuværende Thurø Skole I scenario 2A placeres klassetrin på den nuværende Thurø Skole. Jf. forudsætningerne i afsnit afsættes 15,6 m² pr. elev, hvilket giver et samlet byggeri på m². Som en konsekvens af modellen med opdeling af skolen i 2 afdelinger, som tilsammen udgør en komplet skole, tillægges det samlede areal 10 % til ekstra gangarealer, ekstra vægge og installations- og teknikrum, svarende til 470 m². Derudover tillægges 60 m² til ledelse og administrationsaktiviteter og mødefaciliteter. I alt tillægges 530 m². I forbindelse med ombygningen af Thurø Skole forudsættes desuden etableret en mindre hal (en halv hal) på 700 m². Jf. forudsætningen om etablering af daginstitution i forbindelse med afdelingen for klassetrin afsættes m² til institutionsbyggeri. Der etableres 79 parkeringspladser (59 pladser i kraft af m² skolebyggeri og 20 pladser i kraft af m² institutionsbyggeri). De 79 parkeringspladser svarer til et areal på m². Der etableres 180 cykelparkeringspladser (i kraft af 300 elever) svarende til 162 m². Det samlede arealbehov på den nuværende Thurø Skole blive i scenario 2A som følgende: Basisareal til 300 elever m² Tillæg som konsekvens af opdeling 530 m² Mindre hal (halv hal) 700 m² Samlet behov for skole og SFO m² Daginstitution m² Parkeringspladser 2.000m² Cykelparkering 162 m² Maj 2010 Bascon A/S 20

21 scenario 2B Kapitel 7 Fysiske og bygningsmæssige behov scenario 2B 7.1 Beskrivelse af scenariet I scenario 2B flyttes klassetrin til nybyggeri ved Thurø Hallen klassetrin forbliver i nuværende (ombyggede og renoverede) bygninger. Som i scenario 1B indrettes de to afdelinger således, at de tilsammen udgør en komplet skole. Det betyder, at forskellige faciliteter kun forefindes på den ene lokalitet, bl.a. faglokaler, idrætsfaciliteter mv. I scenario 2B optimeres lokaleanvendelsen, mens konsekvensen er, at lærere og elever i et vist omfang skal bevæge sig mellem de to lokaliteter. På kortet nedenfor er de to lokaliteter fremhævet. Eksisterende skole klassetrin klassetrin Nybyggeri Maj 2010 Bascon A/S 21

22 scenario 2B Kapitel Fysiske og bygningsmæssige behov på lokalitet ved Thurø Hallen (grund D) I scenario 2B placeres klassetrin i nybyggeri ved Thurø Hallen. Jf. forudsætningerne i afsnit afsættes 15,6 m² pr. elev, hvilket giver et samlet byggeri på m². Som en konsekvens af modellen med opdeling af skolen i 2 afdelinger, som tilsammen udgør en komplet skole, tillægges det samlede areal 10 % til ekstra gangarealer, ekstra vægge og installations- og teknikrum, svarende til 310 m². Der etableres 34 parkeringspladser (34 pladser i kraft af m² skolebyggeri). De 34 parkeringspladser svarer til et areal på 865 m². Der etableres 120 cykelparkeringspladser (i kraft af 200 elever) svarende til 108 m². Samlet bliver nybyggeriet ved Thurø Hallen i scenario 2A som følgende: Basisareal til 200 elever m² Tillæg som konsekvens af opdeling 310 m² Samlet behov for skole og SFO m² Parkeringspladser 865 m² Cykelparkering 108 m² 7.3 Fysiske og bygningsmæssige behov på den nuværende Thurø Skole I scenario 2B placeres klassetrin på den nuværende Thurø Skole. Jf. forudsætningerne i afsnit afsættes 15,6 m² pr. elev, hvilket giver et samlet byggeri på m². Som en konsekvens af modellen med opdeling af skolen i 2 afdelinger, som tilsammen udgør en komplet skole, tillægges det samlede areal 10 % til ekstra gangarealer, ekstra vægge og installations- og teknikrum, svarende til 470 m². I forbindelse med ombygningen af Thurø Skole forudsættes desuden etableret en mindre hal (en halv hal) på 700 m². Jf. forudsætningen om etablering af daginstitution i forbindelse med afdelingen for klassetrin afsættes m² til institutionsbyggeri. Maj 2010 Bascon A/S 22

23 scenario 2B Kapitel 7 Der etableres 79 parkeringspladser (59 pladser i kraft af m² skolebyggeri og 20 pladser i kraft af m² institutionsbyggeri). De 79 parkeringspladser svarer til et areal på m². Der etableres 180 cykelparkeringspladser (i kraft af 300 elever) svarende til 162 m². Det samlede arealbehov på den nuværende Thurø Skole bliver i scenario 2B som følgende: Basisareal til 300 elever m² Tillæg som konsekvens af opdeling 470 m² Mindre hal (halv hal) 700 m² Samlet behov for skole og SFO m² Daginstitution m² Parkeringspladser 2.000m² Cykelparkering 162 m² Maj 2010 Bascon A/S 23

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR MODEL 2B - MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR 2B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2B St. Magleby Skole indskoling 0.-9. klasse 0.-9.

Læs mere

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR MODEL 1B - MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR 1B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 1B St. Magleby Skole indskoling 0.-5. klasse

Læs mere

14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE

14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE Bind III 14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE Stenderupvej 215, 6092 Sdr. Stenderup Sdr. Stenderup Centralskoles nuværende bygninger kan dateres tilbage til 1926, hvor 1. del af den nuværende hovedbygning blev

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne ØDIS SKOLE. Steppingvej 14, 6580 Vamdrup

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne ØDIS SKOLE. Steppingvej 14, 6580 Vamdrup Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 214-221 Bind III 21. ØDIS SKOLE Steppingvej 14, 658 Vamdrup Ødis Skole er opført i 196 og fremstår som en tidstypisk centralskole med ydervægge i

Læs mere

Profil for Skave Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Skave Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Skave Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer... 2 2. Kompetencer... 7 3. Specielle tilbud på skolen... 10 4. Elever og økonomi... 11

Læs mere

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 PADERUP AFD. JEBJERG AFD. MØRKE AFD. 28 d. FIRKLØVERskolen, Jebjerg afd. Jebjerg afd. Jebjergvej 43, 8870 Langå LÅSBY AFD. Firkløverskolens

Læs mere

22. AALYKKESKOLEN. Senest er der gennemført udbygning med ny indskolingsafdeling i 2004.

22. AALYKKESKOLEN. Senest er der gennemført udbygning med ny indskolingsafdeling i 2004. Bind III 22. AALYKKESKOLEN Ålykkegade 2, 6000 Kolding Aalykkeskolen bygget i 1904 som byens drengeskole er den ældst fungerende folkeskole i Kolding. I 1952 indrettede man faglokalerne tegning, biologi,

Læs mere

12. HORNBÆK SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers

12. HORNBÆK SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 12. HORNBÆK SKOLE HORNBÆK SKOLE H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers Hornbæk Skole er beliggende i den vestlige del af Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

Notat om eventuelle behov for bygningsændringer

Notat om eventuelle behov for bygningsændringer 22. september 2010 Notat om eventuelle behov for bygningsændringer Generelt Skoler Bygge- og anlægsomkostningerne for nybyggeri af skoler er for 2010 i størrelsesordenen kr. 13.000 pr m2 og hertil kommer

Læs mere

7. ELTANG SKOLE OG BØRNEHAVE

7. ELTANG SKOLE OG BØRNEHAVE Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 Bind III 7. ELTANG SKOLE OG BØRNEHAVE Eltangvej 71, 6000 Kolding Skolen er bygget i 1964 og der er gennemført udbygning og opdatering af

Læs mere

16. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE

16. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE Bind III 16. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE Stenderupvej 215, 6092 Sdr. Stenderup Sdr. Stenderup Centralskoles nuværende bygninger kan dateres tilbage til 1926, hvor 1. del af den nuværende hovedbygning blev

Læs mere

STM MODEL 2A/2C - STM MODEL 2A/2C - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE KLASSE I 3 SPOR

STM MODEL 2A/2C - STM MODEL 2A/2C - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE KLASSE I 3 SPOR MODEL 2A/2C - MODEL 2A/2C - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 3 SPOR 2A/2C - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2A/2C St. Magleby Skole indskoling 0.-9.

Læs mere

5. FÅRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolebakken 5, 8990 Fårup

5. FÅRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolebakken 5, 8990 Fårup Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 FÅRUP SKOLE 5. FÅRUP SKOLE Skolebakken 5, 8990 Fårup Fårup Skole er beliggende i Fårup nordvest for Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13 270 elever

Læs mere

Profil for Nr. Felding Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Nr. Felding Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Nr. Felding Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer...2 2. Kompetencer...6 3. Specielle tilbud på skolen...8 4. Elever og økonomi...9

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015 BESKRIVELSE VESTER HASSING SKOLE FAKTA Adresse Telefon 99824700 E-mail Web Skoleleder Antal elever 466 Antal klasser

Læs mere

Tilbygning/ombygning/udearealer/inventar i forbindelse med ny struktur på skolerne i Svendborg Kommune. Doc. 10-37291

Tilbygning/ombygning/udearealer/inventar i forbindelse med ny struktur på skolerne i Svendborg Kommune. Doc. 10-37291 Tilbygning/ombygning/udearealer/inventar i forbindelse med ny struktur på skolerne i Svendborg Kommune. Doc. 10-37291 Opgaven er rammesat i Byrådets beslutning om ny skolestruktur i Svendborg Kommune.

Læs mere

SCENARIO 2 Overbygning klasse placeres på Munkholmskolen i stedet for på Hornbæk Skole

SCENARIO 2 Overbygning klasse placeres på Munkholmskolen i stedet for på Hornbæk Skole Afsnit II SCENARIO 2 Overbygning 7. 9. klasse placeres på Munkholmskolen i stedet for på Hornbæk Skole MUNKHOLMSKOLEN Bymarksvej 18, Stevnstrup, 8870 Langå På baggrund af arbejdet med en ny skolestruktur

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Borup Ris Skolen. Afd. Grønbro. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej Åbyhøj

NÆSTVED KOMMUNE. Borup Ris Skolen. Afd. Grønbro. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej Åbyhøj NÆSTVED KOMMUNE S K O L E U D B Y G N I N G S P L A N 2 0 1 1 Borup Ris Skolen Afd. Grønbro Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj SKOLEUDBYGNINGSPLAN NÆSTVED KOMMUNE 2011

Læs mere

NOTAT. Emne: Skolestruktur konsekvenser for skoleudbygningsplan version 01. Sagsbeh.: Lene Stevnhoved Sagsnr.: 10/22281

NOTAT. Emne: Skolestruktur konsekvenser for skoleudbygningsplan version 01. Sagsbeh.: Lene Stevnhoved Sagsnr.: 10/22281 SOLRØD KOMMUNE TEKNISK ADMINISTRATION NOTAT Emne: Skolestruktur konsekvenser for skoleudbygningsplan version 01 Til: Sagen om skolestruktur Dato: 29. marts 2011 Sagsbeh.: Lene Stevnhoved Sagsnr.: 10/22281

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne DALBY SKOLE. Dalbyvej 97, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne DALBY SKOLE. Dalbyvej 97, 6000 Kolding Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 214-221 Bind III 6. DALBY SKOLE Dalbyvej 97, 6 Kolding Dalby Skole er en 2-sporet skole for årgangene. 6. klasse. Skole består i dag af en række

Læs mere

21. VESTER NEBEL SKOLE

21. VESTER NEBEL SKOLE Bind III 21. VESTER NEBEL SKOLE Koldingvej 2, 6040 Egtved Vester Nebel Skole udgøres af en række sammenbyggede ældre skolebygninger samt en nyere indskolingsafdeling. Endvidere har skolen en række nyindrettede

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER TYLSTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER TYLSTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER TYLSTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE TYLSTRUP SKOLE FAKTA Adresse Tylstrup skole Pogevej 3-5 9382 Tylstrup Telefon 99 82 40 50 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

18.1 VAMDRUP SKOLE VEST

18.1 VAMDRUP SKOLE VEST Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 Bind III 18.1 VAMDRUP SKOLE VEST Herredsvej 45, 580 Vamdrup Vamdrup Skole udgøres af afdeling øst, den tidligere Kongeåskole, der ligger

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne STEPPING SKOLE. Søndre Allé 20, 6070 Christiansfeld

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne STEPPING SKOLE. Søndre Allé 20, 6070 Christiansfeld Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2010-2021 Bind III 20. STEPPING SKOLE Søndre Allé 20, 6070 Christiansfeld Stepping Skole er en ældre landsbyskole hvortil der senere er foretaget

Læs mere

Profil for Vemb Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Vemb Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Vemb Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer... 2 2. Kompetencer... 6 3. Specielle tilbud på skolen... 8 4. Elever og økonomi... 9 1.

Læs mere

I 1980 blev opført tilbygning i to etager ved den vestlige gymnastiksal indeholdende to børnehaveklasselokaler.

I 1980 blev opført tilbygning i to etager ved den vestlige gymnastiksal indeholdende to børnehaveklasselokaler. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 NYVANGSSKOLEN 17. NYVANGSSKOLEN Rindsvej 2, 8900 Randers Nyvangsskolen er beliggende i den nordlige del af Randers midtby. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

Nyt skoleudbygningsprogram

Nyt skoleudbygningsprogram Til Byrådet Fra MBU Dato 14. august 2015 Nyt skoleudbygningsprogram Notatet omhandler Børn og Unges forslag til nyt Skoleudbygningsprogram til erstatning af det tidligere Lokaleprogram. 1. Resume Det nuværende

Læs mere

21. SØNDERMARKSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skanderborggade 65, 8900 Randers

21. SØNDERMARKSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skanderborggade 65, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 SØNDERMARKSSKOLEN 21. SØNDERMARKSKOLEN Skanderborggade 65, 8900 Randers Søndermarkskolen er beliggende i den sydlige del af Randers. Skolen har i skoleåret

Læs mere

Profil for Vinderup Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Vinderup Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Vinderup Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer... 2 2. Kompetencer... 6 3. Specielle tilbud på skolen... 8 4. Elever og økonomi...

Læs mere

3. BJERREGRAV SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer Over Fussingvej 7, 8900 Randers

3. BJERREGRAV SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer Over Fussingvej 7, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 BJERREGRAV SKOLE 3. BJERREGRAV SKOLE Over Fussingvej 7, 8900 Randers Bjerregrav Skole er beliggende i Øster Bjerregrav ca. 8 km vest for Randers by. Skolen

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ELLIDSHØJ SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ELLIDSHØJ SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ELLIDSHØJ SKOLE // 2015 BESKRIVELSE ELLIDSHØJ SKOLE FAKTA Adresse Ellidshøj skole Ny skolevej 2 9230 Svenstrup Telefon 99824430 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

Et revideret lokaleprogram skal i højere grad end det nuværende afspejle den pædagogiske og didaktiske udvikling, ellers bibeholdes det nuværende.

Et revideret lokaleprogram skal i højere grad end det nuværende afspejle den pædagogiske og didaktiske udvikling, ellers bibeholdes det nuværende. I indstillingen Udvidelse af Skødstrup Skole samt reetablering af klub vedtaget af byrådet d. 24. september 2014, fremgår det, at Børn og Unge i forbindelse med budgetlægningen for Budget 2016 fremsender

Læs mere

19. VESTER NEBEL SKOLE

19. VESTER NEBEL SKOLE Bind III 19. VESTER NEBEL SKOLE Koldingvej 2, 6040 Egtved Vester Nebel Skole udgøres af en række sammenbyggede ældre skolebygninger samt en nyere indskolingsafdeling. Senest er skolen som led i den forudgående

Læs mere

Skolens ældste del er opført Skolen er siden blevet udvidet og ombygget af flere omgange. Skolen har således i dag til huse i tre særskilte

Skolens ældste del er opført Skolen er siden blevet udvidet og ombygget af flere omgange. Skolen har således i dag til huse i tre særskilte Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 ASFERG SKOLE 1. ASFERG SKOLE Østergade 2, 8990 Fårup Asferg Skole er beliggende i landsbyen Asferg nordvest for Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

10. KONGSBJERGSKOLEN

10. KONGSBJERGSKOLEN Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 214-221 Bind III 1. KONGSBJERGSKOLEN Reinholdts Bakke 29, 664 Lunderskov Kongsbjergskolen er opført i 7 erne, som en klyngeopdelt skole, der består af 3 klasseklynger,

Læs mere

18. NØRREVANGSSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer Glentevej 15, 8900 Randers

18. NØRREVANGSSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer Glentevej 15, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 18. NØRREVANGSSKOLEN NØRREVANGSSKOLEN Glentevej 15, 8900 Randers Nørrevangsskolen er beliggende i den nordlige del af Randers midtby. Skolen har i skoleåret

Læs mere

Skolen har en gymnastiksal samt en gymnastik/forsamlingssal, der er placeret i en fritliggende bygning mod vest, ved skolens udearealer.

Skolen har en gymnastiksal samt en gymnastik/forsamlingssal, der er placeret i en fritliggende bygning mod vest, ved skolens udearealer. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 VORUP SKOLE 24. VORUP SKOLE Vorup Boulevard 33, 8900 Randers Vorup Skole er beliggende i den sydvestlige del af Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

RØDOVRE KOMMUNE. Rødovre Skole Revideret helhedsplan August Udarbejdet af: Bygningsafdelingen og Park- & Naturafdelingen Teknisk Forvaltning

RØDOVRE KOMMUNE. Rødovre Skole Revideret helhedsplan August Udarbejdet af: Bygningsafdelingen og Park- & Naturafdelingen Teknisk Forvaltning RØDOVRE KOMMUNE Rødovre Skole Revideret helhedsplan August 2014 Udarbejdet af: Bygningsafdelingen og Park- & Naturafdelingen Teknisk Forvaltning Bygninger A B C D E F G H I J T Østfløjen (Portbygningen)

Læs mere

14. KRISTRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolegade 4, 8900 Randers

14. KRISTRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolegade 4, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 14. KRISTRUP SKOLE KRISTRUP SKOLE Skolegade 4, 8900 Randers Kristrup Skole er beliggende i den sydlige del af Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

11. KONGEÅSKOLEN. Som et led i revisionen af skoleudbygningsplanen har Uddannelsesudvalget besluttet (citat):

11. KONGEÅSKOLEN. Som et led i revisionen af skoleudbygningsplanen har Uddannelsesudvalget besluttet (citat): Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 21-221 Bind III 11. KONGEÅSKOLEN Østergade 8, 658 Vamdrup Kongeåskolen ligger i den østlige del af Vamdrup by og betjener det samlede byområde sammen med Vester

Læs mere

15. LANGÅ SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Gydevej 3, 8870 Langå

15. LANGÅ SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Gydevej 3, 8870 Langå Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 15. LANGÅ SKOLE LANGÅ SKOLE Gydevej 3, 8870 Langå Langå Skole er beliggende i Langå sydvest for Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13627 elever fordelt

Læs mere

4. BLICHERSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes Fysiske rammer Haldvej 6, 8981 Spentrup

4. BLICHERSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes Fysiske rammer Haldvej 6, 8981 Spentrup Randers Kommune Folkeskolernes Fysiske rammer 2012 BLICHERSKOLEN 4. BLICHERSKOLEN Haldvej 6, 8981 Spentrup Blicherskolen er beliggende i Spentrup nord for Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13 497 elever

Læs mere

Profil for Idom-Råsted Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Idom-Råsted Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Idom-Råsted Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer... 2 2. Kompetencer... 6 3. Specielle tilbud på skolen... 8 4. Elever og økonomi...

Læs mere

SKUB PÅ SKOVSHOVED SKOLE

SKUB PÅ SKOVSHOVED SKOLE SKUB PÅ SKOVSHOVED SKOLE - rammerne for samarbejdet Udvikling 2003-2006 GENTOFTE KOMMUNE SKOVSHOVED SKOLE 1721 Om denne folder Formålet med denne folder er så kortfattet som muligt, at give et indblik

Læs mere

Profil for Borbjerg Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Borbjerg Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Borbjerg Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer... 2 2. Kompetencer... 7 3. Specielle tilbud på skolen... 9 4. Elever og økonomi...

Læs mere

SCENARIO 1 Overbygning klasse placeres på Kristrup Skole KRISTRUP SKOLE. Forslag til skoleudviklingsplan og ny skolestruktur 2015

SCENARIO 1 Overbygning klasse placeres på Kristrup Skole KRISTRUP SKOLE. Forslag til skoleudviklingsplan og ny skolestruktur 2015 Forslag til skoleudviklingsplan og ny skolestruktur 2015 Afsnit II SCENARIO 1 Overbygning 7. 9. klasse placeres på Kristrup Skole KRISTRUP SKOLE Skolegade 4, 8960 Randers SØ På baggrund af arbejdet med

Læs mere

Profil for Mejrup Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Mejrup Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Mejrup Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer... 2 2. Kompetencer... 7 3. Specielle tilbud på skolen... 9 4. Elever og økonomi... 10

Læs mere

- et godt sted at lege, lære og være

- et godt sted at lege, lære og være - et godt sted at lege, lære og være Juniorklub og SFO. Der er forholdsvist mange børn tilmeldt Glesborg Skoles SFO også 4. klasses børn, som egentlig rent aldersmæssigt hører til Juniorklubtilbuddet,

Læs mere

LÆRINGS- & KULTURCENTER // SCENARIE 01

LÆRINGS- & KULTURCENTER // SCENARIE 01 LÆRINGS- & KULTURCENTER // SCENARIE 01 STUEPLAN, 1:400 EKS. PEDELHUS Cykelskur Cykelskur MULTIBANE Klatrestativ Balancebane EKS. PARKERINGSAREAL MULTIFUNKTIONEL BOLDBANE Siddekant Klatrestativ Trampoliner

Læs mere

SEKTORPLAN FOR SKOLEOMRÅDET

SEKTORPLAN FOR SKOLEOMRÅDET SEKTORPLAN FOR SKOLEOMRÅDET Mål for Skolernes størrelse Skolernes fysiske rammer Skoleindretning Skolestruktur Revideret december 2008 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1. Formål med sektorplanen...

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FARSTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FARSTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FARSTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE FARSTRUP SKOLE FAKTA Adresse Farstrup Skole Vårvej 9, Farstrup 9240 Nibe Telefon 99824340 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

Profil for Ryde Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Ryde Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Ryde Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer... 2 2. Kompetencer... 7 3. Specielle tilbud på skolen... 9 4. Elever og økonomi... 10 1.

Læs mere

Programoplæg (overordnede rammer for projektet)

Programoplæg (overordnede rammer for projektet) Udbygning af Kongehøjskolen Aabenraa Kommune 17. januar 2012 Bascon A/S Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 3 1.1 Projektet... 3 1.2 Programoplæg... 3 1.3

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Kildemarkskolen. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj

NÆSTVED KOMMUNE. Kildemarkskolen. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj NÆSVED KOMMUNE S K O L E U D B Y G N I N G S P L A N 2 0 1 1 Kildemarkskolen Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj SKOLEUDBYGNINGSPLAN NÆSVED KOMMUNE 2011 Kildemarkskolen

Læs mere

6. GJERLEV-ENSLEV SKOLE

6. GJERLEV-ENSLEV SKOLE Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 GJERLEV-ENSLEV SKOLE 6. GJERLEV-ENSLEV SKOLE Tønagervej 11, 8983 Gjerlev J Gjerlev-Enslev Skole er beliggende i udkanten af Gjerlev nord for Randers.

Læs mere

Screening af faglokaler

Screening af faglokaler Screening af faglokaler Der er foretaget en besigtigelse af faglokalerne på alle kommunens folkeskoler, undtaget Thurø Skole og Tåsingeskolen. Besigtigelserne er foretaget i uge 42 og 43. Der er foretaget

Læs mere

11. HOBROVEJENS SKOLE

11. HOBROVEJENS SKOLE Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 11. HOBROVEJENS SKOLE HOBROVEJENS SKOLE Gethersvej 36, 8900 Randers Hobrovejens Skole er beliggende i Randers Midtby. Skolen har i skoleåret 2012/13 431

Læs mere

NOTAT. Cykelparkering i Hvidovre Kommune. - anbefalinger ved nyetablering og renovering, revision dec. 2012

NOTAT. Cykelparkering i Hvidovre Kommune. - anbefalinger ved nyetablering og renovering, revision dec. 2012 Cykelparkering i Hvidovre Kommune - anbefalinger ved nyetablering og renovering, revision dec. 2012 NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk Forvaltning 01-02-2013 Sag: 11/12070 Disse anbefalinger er vedtaget af

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 BESKRIVELSE LANGHOLT SKOLE FAKTA Adresse Langholt skole Øster Hassingvej 1 9310 Vodskov Telefon 98256579 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2010-2021 9. FYNSLUNDSKOLEN. Fynslundvej 110, 6640 Lunderskov

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2010-2021 9. FYNSLUNDSKOLEN. Fynslundvej 110, 6640 Lunderskov Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2010-2021 Bind III 9. FYNSLUNDSKOLEN Fynslundvej 110, 6640 Lunderskov Fynslundskolens oprindelige bygninger udgøres af 2 bygningsfløje, orienteret nord-syd. Vestfløjen

Læs mere

Sønderhaldskolen, i dag kaldet BC-skolen, består af tre parallelle klassefløje i en etage, der bindes sammen af lave tværbygninger indeholdende

Sønderhaldskolen, i dag kaldet BC-skolen, består af tre parallelle klassefløje i en etage, der bindes sammen af lave tværbygninger indeholdende Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 ASSENTOFT SKOLE 2. ASSENTOFTSKOLEN Skolevej 14, Assentoft, 8900 Randers Assentoftskolen er beliggende i udkanten af Assentoft øst for Randers by. Skolen

Læs mere

Profil for Staby Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Staby Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Staby Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer... 2 2. Kompetencer... 6 3. Specielle tilbud på skolen... 8 4. Elever og økonomi... 9 1.

Læs mere

Profil for Tvis Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Tvis Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Tvis Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer... 2 2. Kompetencer... 7 3. Specielle tilbud på skolen... 10 4. Elever og økonomi... 11

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KLARUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KLARUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KLARUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE KLARUP SKOLE FAKTA Adresse Klarup Skole Helleasvej 17 9270 Klarup Telefon 96 36 55 00 E-mail klarupskole@aalborg.dk

Læs mere

Hesselager slidt og utidssvarende.

Hesselager slidt og utidssvarende. Billedkunst Stokkebækskolen/ Gudme og Hesselager Ørkildskolen afd. Byen Billedkunstlokaler er placeret i kælderen, det er et problem i forhold til lyskilder. Skårup Skole Fungerer nogenlunde. Er placeret

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 15. SDR. VANG SKOLE. Sdr. Vang 32, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 15. SDR. VANG SKOLE. Sdr. Vang 32, 6000 Kolding Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 214-221 Bind III 15. SDR. VANG SKOLE Sdr. Vang 32, 6 Kolding Sdr. Vang skole kan dateres tilbage til 1911 og der er siden foretaget udvidelser og

Læs mere

Randers Kommune Dato: 19.12.2014 Skoleafdelingen Sag nr. 2014-08 Att. Skolechef Torben Bugge. Vedr.: Tirsdalens Skole, nyt forslag fra AGTIRS

Randers Kommune Dato: 19.12.2014 Skoleafdelingen Sag nr. 2014-08 Att. Skolechef Torben Bugge. Vedr.: Tirsdalens Skole, nyt forslag fra AGTIRS Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a., PAR Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj Tlf. 8615 7378 Fax. 8615 0373 E-mail ark@gormnielsen.dk Randers Kommune Dato: 19.12.2014 Skoleafdelingen Sag nr. 2014-08 Att. Skolechef

Læs mere

17. SKANDERUP-HJARUP FORBUNDSSKOLE

17. SKANDERUP-HJARUP FORBUNDSSKOLE 1. SKANDERUP-HJARUP FORBUNDSSKOLE Hjarupvej 16, 6580 Vamdrup Skanderup-Hjarup Forbundsskole var tidligere en fælleskommunal folkeskole for Vamdrup og Lunderskov kommuner. Skolen har elever i 1 spor fra

Læs mere

22. VESTER VAMDRUP SKOLE

22. VESTER VAMDRUP SKOLE Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2010-2021 Bind III 22. VESTER VAMDRUP SKOLE Herredsvej 45, 6580 Vamdrup Vester Vamdrup Skole ligger i den vestlige del af Vamdrup by og betjener

Læs mere

Parkeringsnorm for Sorø Kommune

Parkeringsnorm for Sorø Kommune Parkeringsnorm for Sorø Kommune Forord P-normen indeholder retningslinjer for administration af bestemmelserne vedrørende parkeringsarealer. P-normen for Sorø Kommune er et vigtigt element til at sikre,

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 Bind III 11. LYSHØJSKOLEN Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Lyshøjskolen blev bygget i 1969 og var under konstant udbygning frem til 1979. Der er efterfølgende

Læs mere

Firkløverskolens afdeling i Mørke ligger som tvillingeskole til Mørke Skole.

Firkløverskolens afdeling i Mørke ligger som tvillingeskole til Mørke Skole. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 PADERUP AFD. JEBJERG AFD. MØRKE AFD. 28 B. FIRKLØVERskolen, mørke afd. Mørke afd. LÅSBY AFD. Kirkevej 13 A, 8544 Mørke Firkløverskolens

Læs mere

Tilpasset forslag november spor i overbygningen

Tilpasset forslag november spor i overbygningen Tilpasset forslag november 2014 4 5 spor i overbygningen RISMØLLESKOLEN Rismøllegade 15, 8930 Randers NØ På baggrund af arbejdet med en ny skolestruktur i Randers Kommune, har Arkitektfirmaet Gorm Nielsen

Læs mere

hovedfløj. Mod vest afsluttes sidefløjene af skolens to gymnastiksale.

hovedfløj. Mod vest afsluttes sidefløjene af skolens to gymnastiksale. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 HAVNDAL SKOLE 10. HAVNDAL SKOLE Søringen 3, 8979 Havndal Havndal Skole er beliggende i udkanten af Havndal i den nordligste del af Randers Kommune. Skolen

Læs mere

Profil for Ellebækskolen i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Ellebækskolen i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Ellebækskolen i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer... 2 2. Kompetencer... 7 3. Specielle tilbud på skolen... 9 4. Elever og økonomi... 10

Læs mere

Profil for Vinderup Realskole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Vinderup Realskole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Vinderup Realskole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer... 2 2. Kompetencer... 8 3. Specielle tilbud på skolen... 11 4. Elever og økonomi...

Læs mere

2. Beslutningspunkter Det indstilles: At 1) der projekteres en 4-sporet skole i Nye samt 12 dagtilbudsgrupper,

2. Beslutningspunkter Det indstilles: At 1) der projekteres en 4-sporet skole i Nye samt 12 dagtilbudsgrupper, Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 1. december 2017 og finansiering af overgangsløsning 1. Resume Indstillingen indeholder forslag til projektering af en ny skole i Nye,

Læs mere

13. SDR. BJERT CENTRALSKOLE

13. SDR. BJERT CENTRALSKOLE Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 Bind III 13. SDR. BJERT CENTRALSKOLE Engløkke 5 B, 6091 Bjert Sdr. Bjert Centralskole er opført i 1959 og er efterfølgende udbygget flere

Læs mere

Profil for Ulfborg Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Ulfborg Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Ulfborg Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer... 2 2. Kompetencer... 6 3. Specielle tilbud på skolen... 9 4. Elever og økonomi... 10

Læs mere

Det vil være økonomisk fordelagtigt at tænke ovenstående i ombygningerne, der under alle omstændigheder skal foregå, i stedet for at gøre det efter.

Det vil være økonomisk fordelagtigt at tænke ovenstående i ombygningerne, der under alle omstændigheder skal foregå, i stedet for at gøre det efter. Høringssvar vedr. Forslag om at nedlægge Marielyst Skole og Høje Gladsaxe skole og oprettelse af en ny skole samt at nedlægge Klub Piraten og Klub Høje Gladsaxe Skolebestyrelsen på Høje Gladsaxe Skole

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SOFIENDALSKOLEN // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SOFIENDALSKOLEN // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SOFIENDALSKOLEN // 2015 BESKRIVELSE SOFIENDALSKOLEN FAKTA Adresse Sofiendalskolen Lange Müllersvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 99824646 E-mail

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Karrebæk Skole. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj

NÆSTVED KOMMUNE. Karrebæk Skole. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj NÆSTVED KOMMUNE S K O L E U D B Y G N I N G S P L A N 2 0 1 1 Karrebæk Skole Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj SKOLEUDBYGNINGSPLAN NÆSTVED KOMMUNE 2011 Karrebæk Skole

Læs mere

Profil for Sevel Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Sevel Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Sevel Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer... 2 2. Kompetencer... 6 3. Specielle tilbud på skolen... 8 4. Elever og økonomi... 9 1.

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER HOU SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER HOU SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER HOU SKOLE // 2015 BESKRIVELSE HOU SKOLE FAKTA Adresse Hou skole Nørregade 9 Hou 9370 Hals Telefon 99317899 E-mail Web houskole@aalborg.dk www.houskole.skoleintra.dk

Læs mere

Model 1 Alle på uglegårdsskolen

Model 1 Alle på uglegårdsskolen Model 1 Alle på uglegårdsskolen Budget perioden 2012 2015 Udove Forslag skoleudbygningsplan 2012 2013 2014 2015 2016 Uglegårdsskolen Hjemkundskab Uglegårdskolen: Udbygning af Hjemkundskab i sprogklassens

Læs mere

NOTAT 5 Bornholms Regionskommune Kultur, Fritid, Styring og koordinering Helsevej 4, 1 3700 Rønne CVR: 26 69 63 48

NOTAT 5 Bornholms Regionskommune Kultur, Fritid, Styring og koordinering Helsevej 4, 1 3700 Rønne CVR: 26 69 63 48 NOTAT 5 Bornholms Regionskommune Kultur, Fritid, Styring og koordinering Helsevej 4, 1 3700 Rønne CVR: 26 69 63 48 6. oktober 2014 Muligheder for at nedlægge en afdeling på Rønneskolen Formålet med dette

Læs mere

Profil for Sct. Jørgen Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Sct. Jørgen Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Sct. Jørgen Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer... 2 2. Kompetencer... 7 3. Specielle tilbud på skolen... 10 4. Elever og økonomi...

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER EGEBAKKEN SPECIALSKOLE, AGERNHUSET // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER EGEBAKKEN SPECIALSKOLE, AGERNHUSET // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER EGEBAKKEN SPECIALSKOLE, AGERNHUSET // 2015 BESKRIVELSE EGEBAKKEN FAKTA Adresse Egebakken Gennem Bakkerne 5 9310 Vodskov Telefon 99824200 E-mail

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne DYREHAVESKOLEN. Dyrehavevej 108 B, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne DYREHAVESKOLEN. Dyrehavevej 108 B, 6000 Kolding Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 200-202 Bind III 7. DYREHAVESKOLEN Dyrehavevej 08 B, 6000 Kolding Dyrehaveskolen er opført i 2 etaper i henholdsvis 964-6 og 970-7. Skolen er opført

Læs mere

NORD MODEL 2D - NORD MODEL 2D - DRAGØR NORD SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 3,5 SPOR + 10. KLASSE I 2 SPOR

NORD MODEL 2D - NORD MODEL 2D - DRAGØR NORD SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 3,5 SPOR + 10. KLASSE I 2 SPOR MODEL 2D - MODEL 2D - DRAGØR SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 3,5 SPOR + 10. KLASSE I 2 SPOR Skolesammenlægning i Dragør Kommune / 07.02.2012 2D - FREMTIDIGE FORHOLD - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse

Læs mere

helhedsplan Tranegårdskolen - Disponering - December 2005 Tranegårdskolen Nybygning Musik/drama Indskoling 0-3 klasse GFO gule villa Nybygning

helhedsplan Tranegårdskolen - Disponering - December 2005 Tranegårdskolen Nybygning Musik/drama Indskoling 0-3 klasse GFO gule villa Nybygning helhedsplan - Disponering - December 2005 De nye fysiske rammer vil understøtte det pædagogiske arbejde og give mulighed for at gennemføre og afprøve nye pædagogiske metoder og arbejdegange. Størst mulig

Læs mere

Profil for Rolf Krake Skolen i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Rolf Krake Skolen i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Rolf Krake Skolen i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer... 2 2. Kompetencer... 6 3. Specielle tilbud på skolen... 9 4. Elever og økonomi...

Læs mere

3. BJERREGRAV SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. Over Fussingvej 7, 8900 Randers

3. BJERREGRAV SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. Over Fussingvej 7, 8900 Randers Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007 BJERREGRAV SKOLE 3. BJERREGRAV SKOLE Over Fussingvej 7, 8900 Randers Bjerregrav Skole er beliggende i Øster Bjerregrav ca. 8 km vest for Randers

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SVENSTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SVENSTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SVENSTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE SVENSTRUP SKOLE FAKTA Adresse Svenstrup Skole Egemarksvej 1 9230 Svenstrup Telefon 9931 6340 E-mail svenstrupskole@aalborg.dk

Læs mere

Cykelparkeringsplan for Århus

Cykelparkeringsplan for Århus Forfattere: Pablo Celis, Civilingeniør, Århus Kommune pace@aarhusdk Kresten Madsen, Trafikplanlægger, COWI A/S krma@cowidk Århus Kommune har i samarbejde med COWI A/S udarbejdet en Cykelparkeringsplan

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Sydbyskolen. Afd. Nygårdsvej. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej Åbyhøj

NÆSTVED KOMMUNE. Sydbyskolen. Afd. Nygårdsvej. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej Åbyhøj NÆSTVED KOMMUNE S K O L E U D B Y G N I N G S P L A N 2 0 1 1 Sydbyskolen Afd. Nygårdsvej Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj SKOLEUDBYGNINGSPLAN NÆSTVED KOMMUNE 2011 Sydbyskolen

Læs mere

P-norm Jammerbugt Kommune April 2007 Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget d. 3. august 2007 Udgave nr. 1

P-norm Jammerbugt Kommune April 2007 Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget d. 3. august 2007 Udgave nr. 1 P-norm Jammerbugt Kommune April 2007 Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget d. 3. august 2007 Udgave nr. 1 Forord P-normen indeholder retningslinier for administration af bestemmelserne vedrørende parkeringsarealer.

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Elev Skole. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 23. oktober 2013.

Indstilling. Udvidelse af Elev Skole. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 23. oktober 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 23. oktober 2013 Udvidelse af Elev Skole Nybyggeri af ca. 200 m 2 på Elev Skole til fælles brug for skole og SFO Aarhus Kommune Børn og

Læs mere

BLICHERSKOLEN. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Haldvej 6, 8981 Spentrup

BLICHERSKOLEN. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Haldvej 6, 8981 Spentrup Randers Kommune Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur Afsnit II BLICHERSKOLEN Haldvej 6, 8981 Spentrup På baggrund af arbejdet med en ny skolestruktur i Randers Kommune, har Arkitektfirmaet Gorm Nielsen

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SULSTED SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SULSTED SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SULSTED SKOLE // 2015 BESKRIVELSE SULSTED SKOLE FAKTA Adresse Sulsted skole Elkærvej 2 9381 Sulsted Telefon 96389200 E-mail Web Skoleleder Antal

Læs mere