Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling"

Transkript

1 Vil du vide mere? Ring til Falck på telefon Falck Erhverv, Trindsøvej 4-10, 8000 Århus C, Tel Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling Nye spændende kurser fra Falck betyder, at du kan planlægge et individuelt uddannelsesforløb og samtidig skabe et bedre arbejdsmiljø.

2 Vælg selv I Falck Kursus får du adgang til følgende kurser Falck Kursus er udvalgte kursusemner omkring sikkerhed, tryghed, stress og psykisk førstehjælp. Vi har valgt en række kursusemner, der supplerer hinanden, og som hver for sig kan medvirke til at skabe et bedre arbejdsmiljø: Vi starter med disse 7 kurser, som I frit kan vælge mellem, når I tegner en Falck Kursus aftale: Førstehjælp Brandbekæmpelse Kombikursus (førstehjælp & brandbekæmpelse) Kursus i brug af hjertestarter Psykisk førstehjælp Stresshåndtering Sikker adfærd Aftalen fornys hvert 2. år Med en Falck kursus aftale kan I selv planlægge, hvilke kurser medarbejderne skal på. Det er nu muligt at sikre, at virksomheden får tilført brug bar viden og kompetencer indenfor alle 7 områder. Du vælger selv, hvor mange kursuspladser din virksomhed har brug for. Vi sælger enten enkeltpladser på åbne kurser eller lukkede kursushold med op til 12 deltagere. Kursus i Stresshåndtering afholdes med op til 15 deltagere. Førstehjælp Brandbekæmpelse Kombikursus (førstehjælp og brandbekæmpelse) Brug af hjertestarter Psykisk førstehjælp Stresshåndtering Sikker adfærd 2

3 Førstehjælp Førstehjælp kan redde liv og øger trygheden i hverdagen Med et Falck Kursus i førstehjælp er du bedre rustet til den dag, hvor du pludselig er den første hjælper. Når situationen opstår, er det godt at vide, hvad der skal gøres - det giver ro i maven. Kursus i førstehjælp over 6 lektioner Kurset har til formål gennem teoretisk og praktisk undervisning, at sætte deltagerne i stand til at kunne udføre korrekt basal førstehjælp og tilkalde hjælp ved ulykker og pludselig opstået sygdom, herunder HLR (Hjerte/lungeredning). Kurset vil tage udgangspunkt i deltagernes behov og erhvervsmæssige baggrund. Kurset gennemføres dels som teoriundervisning, men er også meget praktisk tilrettelagt, hvor deltagerne afprøver deres færdigheder i realistiske situationsspil. Kurset kræver ingen forudgående kendskab til førstehjælp Kurset gennemføres over 6 lektioner á 50 minutter og kan deles efter behov, f.eks. 2 x 3 lektioner. Kurset giver dig grundlæggende viden indenfor følgende områder: Anatomi - de livsvigtige systemer Førstehjælpens 4 hovedpunkter Livreddende førstehjælp Korrekt Hjerte/Lungeredning (HLR) til personer uden normal vejrtrækning Praktiske øvelser og situationsspil Livreddende håndgreb 4 5

4 Brandbekæmpelse Lær at slukke en brand og lær at reagere rigtigt hvis det brænder Hvis der opstår en brand, hvad er det så, du skal gøre? De første minutter kan være afgørende for, om branden udvikler sig livstruende eller bliver slukket efter kort tid. Alle brande starter små, og det er muligt at afværge en katastrofe, ved at handle rigtigt og hurtigt. Falck slukker flere tusinde brande hvert år, og vi har en erfaring, som vi gerne deler med dig og dine kol leger. Alt efter hvad der brænder skal du anvende den rigtige slukningsmetode. Samtidig giver vi dig den rette viden til at at reagere korrekt ved evakuering og tilkaldelse af hjælp. Falck Kursus i brandbekæmpelse over 3 lektioner Formålet er gennem teoretisk og praktisk undervisning, at sætte deltagerne i stand til at kunne udføre korrekt elementær indsats ved brand, evakuering og tilkaldelse af hjælp (alarmering). Deltagerne sættes i stand til at kunne anvende de på stedet værende brandslukningsredskaber, via praktiske slukningsøvelser. Derudover får de kendskab til virksomhedens/institutionens planer, instrukser og brandfore byggende foranstaltninger. Formålet er endvidere at motivere deltagerne til at kunne bistå virksomhedens/institutionens ledelse og sikkerhedsorganisation med at skabe en bedre sikkerhedsadfærd hos personalet, samt deltage i den daglige brandforebyggelse. Kursets indhold Kurset gennemføres dels som teoriundervisning, men er også praktisk tilrettelagt, hvor deltagerne afprøver deres færdigheder via slukningsøvelser. Kurset er godkendt af Beredskabsstyrelsen. Dette kursus kræver ingen forudgående kendskab til brandbekæmpelse. Kurset gennemføres over 3 lektioner á 50 minutter. Kurset giver dig grundlæggende viden indenfor følgende områder: Forbrændingsteori Slukningsteori Virksomhedens planer og instrukser Brandslukningens grundregler Lokale planer og instrukser Brandforebyggelse Demonstration af slukningsmidler i praksis Brandslukningsøvelser Har I bestilt et lukket kursus, kommer vi typisk ud til jeres virksomhed med kurset. 6 7

5 Kombikursus - førstehjælp og brandbekæmpelse Du kan også kombinere førstehjælp og brandbekæmpelse - du får ny viden på disse 2 områder og får trænet de vigtigste kompetencer Hvis du og dine kolleger trænger til et kursus i både førstehjælp og brandbekæmpelse, er det her lige et kursus for jer. I får gennemgået basal førstehjælp og bliver trænet i at kunne håndtere livstruende situationer ved sygdom og ulykker. I får også gennemgået retningslinierne for korrekt brand bekæmpelse og brandforebyggelse. Kombikursus i førstehjælp og brandbekæmpelse over 8 lektioner Kurset har til formål gennem teoretisk og praktisk undervisning, at give deltagerne viden og færdigheder til at kunne udføre korrekt førstehjælp og tilkalde hjælp ved ulykker og pludselig opstået sygdom. Formålet er endvidere at give del tagerne viden om brandforebyggelse og brand bekæmpelse, herunder at træne deltagernes praktiske færdighed i elementær brandbekæmpelse. Kursets indhold Kurset vil tage ud gangspunkt i deltagernes behov og erhvervsmæssige baggrund. Kurset er godkendt af Beredskabsstyrelsen og Dansk Førstehjælps Råd. Deltagerne får blandt andet viden om: Anatomi og fysiologi, med udgangspunkt i de livsvigtige organer Førstehjælpens 4 hovedpunkter Livreddende førstehjælp Livreddende håndgreb Kunstigt åndedræt og hjertemassage Almindelig førstehjælp, forebyggelse af chok Forbrændings- og slukningsteori samt brandslukningens grundregler Brandforebyggelse Brandslukningsøvelser Kurset er meget praktisk tilrettelagt, hvor deltagerne får opøvet deres færdigheder gennem realistiske situationsspil med en dukke. 8 9

6 Kursus i brug af hjertestarter Dette er kurset, der gør en livsvigtig forskel Hvis en person falder om med et hjertestop, hjælper hjertemassage til at holde blodcirkulationen igang, men det får ikke hjertet til at pumpe af sig selv igen. Her er det nødvendigt at bruge en hjertestarter. På dette kursus får du den nødvendige viden til at kunne anvende den og genoplive folk med hjertestop. Kursus i hjertestarter over 4 eller 7 lektioner Kurset har til formål gennem teoretisk og praktisk undervisning, at give deltagerne den nødvendige viden og færdigheder til at kunne anvende en hjertestarter. For at deltage i 4 timers kurset er det en forudsætning, at kursisterne har et 6 timers kursusbevis i førstehjælp eller har gennemført et HLR modul. Hvis I ikke har det, kan I vælge at få afholdt et kombikursus på 7 timer, hvor der udover kursus i brug af hjertestarter indgår kursus i hjerte-lungeredning (HLR). Her uddannes I yderligere i: Førstehjælp og ABC metoden Førstehjælpens 4 hovedpunkter Kursets indhold På kurset bliver deltagerne sat grundigt ind i, hvordan hjertestarteren virker, så I er trygge ved at bruge den, hvis én af jer en dag kommer i en situation, hvor det gælder om at reagere hurtigt. Deltagerne får blandt andet viden om: Anatomi og fysiologi samt årsager til hjertestop Brug af hjertestartermaskinen og sikkerhed ved at bruge den, inkl. øvelser i proceduren på en dukke Hjerte-lunge-redning (HLR) procedure med og uden hjertestarter 10 11

7 Psykisk førstehjælp Hvordan tackler du et menneske, der står i en psykisk krise? Kurset Psykisk førstehjælp giver svaret. Det kan være rigtig svært at vide, hvordan du hjælper et menneske, der har en psykisk krise. Det kræver en helt speciel samtaleteknik og viden om de forskellige omsorgsprincipper. Dette kursus går tæt på dig selv som menneske og dine evner til at hjælpe, når det er ord der skal til. Kurset giver dig viden om forskellen mellem almindelige belastninger og kritiske hændelser. Hvad er stress, kriser, traumatiske hændelser og chok? I får værktøjer til at bedømme en persons reaktioner, og I får mulighed for at prøve at yde psykisk førstehjælp i forskellige praktiske øvelser. Psykisk førstehjælp over 4 lektioner Deltagerne får ud fra konkrete eksempler indblik i, hvordan man bedst forholder sig til en krise ramt kollega. Kursisterne får synlig gjort og tager stilling til egen kultur på området. Kurset gennemføres dels som teoriundervisning, men med et par små øvelser indlagt, hvor deltagerne kan komme med konkrete eksempler på efterreaktioner og hændelser. Medarbejdere på alle niveauer kan deltage, der er ingen adgangs betingelser. Kurset gennem - føres over 4 lektioner og kan ikke deles. Kurset giver indblik i følgende områder: Hvad er en krise? Krisereaktioner Omsorg til kriseramte Psykisk førstehjælp Professionel hjælp 12 13

8 Stresshåndtering Hvad er stress? Hvordan undgås stress? Hvordan håndteres stress? Få svarene på dette Falck kursus. Stress er blevet en væsentlig del af vores hverdag. Flere og flere oplever stress på deres egen krop og mange får det helt ind på livet, når en god kollega eller et familiemedlem får stress. Men hvad er egentlig stress? Og hvordan genkender du stresssymptomer? Det er bare nogle af de spørgsmål dette kursus giver svaret på. Du får indsigt i, hvorledes stress forebygges, og hvordan stress kan afhjælpes, når først det opstår. Kurset giver dig viden om, hvordan du kan håndtere stress både hos dig selv og hos dine kolleger. Kurset arbejder med stress på både individniveau og gruppeniveau. Dette kursus kræver ikke specielle forudsætninger for deltagelse. Kurset er for alle medarbejdere og ledere, der er interesseret i at forebygge og håndtere stress på en professionel måde. Det er en erfaren psykolog der underviser på disse kurser. Kursus i stresshåndtering over 4 lektioner Kurset giver et overordnet indblik i stress, stresssymptomer og -reaktioner. Kurset vil gøre medarbejderne mere opmærksomme på signaler hos sig selv og hos kollegerne. Der orienteres endvidere om, hvordan man kan forebygge stress på virksomhedsniveau, og hvordan man kan håndtere stress individuelt og som afdeling/virksomhed. Kurset giver indblik i følgende områder: Hvad stresser i dagens Danmark privat og på arbejdet? Hvilke signaler skal man være opmærksom på? Hvordan kan man forebygge og håndtere stress? Hvordan kan man som kolleger støtte hinanden? Hvordan kan man som leder støtte sine medarbejdere? 14 15

9 Sikker adfærd Undgå ulykker og få større tryghed og sikkerhed på arbejdspladsen Ofte sker ulykker som følge af en række tilfældige små hændelser: Kaffemaskinen der ikke er slukket Pallerne der er stablet for højt Maskinen der ikke er under opsyn Ledningen der ikke er skiftet i tide osv. Hver dag sker der tusindvis af nærved ulykker, og vi registrerer dem næppe. Dette kursus arbejder med vores holdning til sikkerhed og træner deltagerne i at se ulykkerne, før de sker. Hvad er usikker adfærd? Og hvordan undgår vi den? Det er nogle af de spørgsmål, dette kursus afdækker. Det handler om at forbedre sikkerhedskulturen i virksomheden det giver et bedre arbejdsmiljø, og så er der mange penge at spare. Der er ingen specielle krav for at kunne deltage i dette kursus, og alle både medarbejdere og ledere kan få stort udbytte af dette kursus. Kursus i Sikker adfærd over 6 lektioner Kurset har til formål - gennem teoretisk og praktisk undervisning - at motivere deltagerne til at forbedre sikkerhedskulturen i deres virksomhed og dermed reducere antallet af arbejdsulykker. Det vil i sidste ende fremme arbejdsmiljøet og produktiviteten på arbejdspladsen. Målgruppen for kurset er alle medarbejdere, ledere, sikkerhedspersonel m.m. Der kræves intet for kundskab for at deltage i kurset. Kurset giver indblik i følgende områder: Vurdere egen arbejdsplads, således at usikker adfærd og usikre forhold undgås Identificere usikker adfærd og usikre forhold Vejlede kolleger, der udviser usikker adfærd Påvirke kolleger gennem egne holdninger Årsager til ulykker Retningslinier for kontrol af adfærdssikkerhed Online-muligheder for rapportering af observationer Der undervises endvidere i: Sikkerhedspolitik Sikkerhedsfilosofi Teori om sikker adfærd Kursusformen varierer mellem teori og gruppe arbejde med udgangspunkt i cases og opgaver

10 Sammensæt selv dit kursusforløb Praktisk information Har du adgang til en årlig plads på et åbent kursus? Så skal du gå ind på Her kan du klikke på Online kursustilmelding og så kommer du ind i Falcks online booking system. I bookingsystemet skal du: 1. indtaste virksomhedens abonnementsnummer og vejnavn for at kunne booke din plads 2. vælge hvilket kursus, du gerne vil på 3. vælge dato for kursus Så er du klar til at trykke på bestil, hvor du skal indtaste navn på kursusdeltager og vælge Tilmeld ny deltager. HUSK! Til sidst skal du godkende din tilmelding. Har du adgang til et årligt lukket kursushold kun for din virksomhed? Så vil du blive ringet op af Falcks kursuskoordi na tor, som sørger for, at jeres virksomhed får afholdt et kursus efter eget valg. Er du ikke blevet kontaktet af en kursuskoordi nator, eller vil du gerne have booket et nyt kursus, så ring til Falck Erhvervs kursusafdeling på telefon Alle Falck kurser er praktisk anlagte Vores undervisere har alle erfaring fra deres daglige arbejde. På vores kurser i førstehjælp, brug af hjertestarter og psykisk førstehjælp bruger vi vores erfarne Falckreddere, mens det er brandmænd der underviser i brandbekæmpelse. Endelig har vi psykologer med erfaring fra egen praksis til at undervise i stress- og krisehåndtering samt sikkerhedsrådgivere med mange års erfaring til at undervise i sikker adfærd. Hos os får du praktisk viden og brugbare værk tøjer til de kritiske situationer. Hvor afholdes kurset? De åbne kurser afholdes på en af vores 134 Falck stationer over hele landet. Har I bestilt et lukket kursus, kommer vi typisk ud til jeres virksomhed med kurset

Apropos Kommunikation KURSUSKATALOG

Apropos Kommunikation KURSUSKATALOG Apropos Kommunikation KURSUSKATALOG praktiske oplysninger Praktiske oplysninger Pædagogiske mål: I alle vores aktiviteter tager vi stilling til, hvad der skal til for at skabe læring for den enkelte. Det

Læs mere

Typografi. aidbykahl

Typografi. aidbykahl Typografi. AidByKahl hvordan? Hvad hvorfor Hvad går opgaven ud på? Opgaven går ud på at lave et redesign AidByKahls informations og kursus brochure. Det er vigtigt for kunden at brochuren bliver mere sælgende

Læs mere

SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser

SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser Katalog 2013 SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser sosuc.dk 1202_SOSUC_Kursuskatalog_2013.indd 1 20/06/12 15.40 Godt kursus! Fik lært utrolig meget, som kan bruges i mit arbejde Kursist fra "Medvirken

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Kursuskatalog 2014. Efteruddannelse fra CRECEA A/S. Kurserne tilbydes i et samarbejde mellem CRECEA og de fynske kommuner :

Kursuskatalog 2014. Efteruddannelse fra CRECEA A/S. Kurserne tilbydes i et samarbejde mellem CRECEA og de fynske kommuner : Kursuskatalog 2014 Efteruddannelse fra CRECEA A/S Kurserne tilbydes i et samarbejde mellem CRECEA og de fynske kommuner : Kursuskatalog I et samarbejde mellem de fynske kommuner og CRECEA tilbydes her

Læs mere

Kurser og foredrag. Få del i den nyeste viden med Falck Healthcares kompetenceudviklende kurser og foredrag

Kurser og foredrag. Få del i den nyeste viden med Falck Healthcares kompetenceudviklende kurser og foredrag Kurser og foredrag Få del i den nyeste viden sfortegnelse 1 Din sunde fremtid fra intention til handling 2 Praktisk sundhed i din hverdag 3 Spis og sov dig i balance 4 Vejen til mere energi og overskud

Læs mere

Vi har lyttet til jer...

Vi har lyttet til jer... Kursuskatalog for klinik - og lægesekretærer Vi har lyttet til jer... Vol. 2 Kurser - vinteren 2008 Vi gentager efterårets succes... - og er igen klar med kursuskatalog, der er tilpasset jeres ønsker og

Læs mere

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk!

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset formandsuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken. - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne

Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken. - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne Publikation fra Projekt Uddannelsesløft Denne guide er udarbejdet indenfor Projekt Uddannelsesløft

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Kursuskatalog 2010. Kurser og efteruddannelser Portørområdet

Kursuskatalog 2010. Kurser og efteruddannelser Portørområdet Kursuskatalog 2010 Kurser og efteruddannelser Portørområdet 2010 2 Kursuskatalog 2010 Velkommen til uddannelses og kursusåret 2010 Velkommen til landets portørskoler Århus og SOSU C s kursuskatalog over

Læs mere

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart vejledning for luftfart FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET i luften Arbejdsmiljørådet for Luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Hjælp os med at gøre materialerne bedre! BAR transport og engros

Læs mere

Layout: Mariann Pedersen - Tryk: Pekema

Layout: Mariann Pedersen - Tryk: Pekema Layout: Mariann Pedersen - Tryk: Pekema Arbejdsmiljøkurser 2014 PROGRAM 2014 I 2010 blev den obligatoriske uddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøgrupper gjort kortere. Idéen bag den kortere uddannelse

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Kursus- og uddannelseskatalog 2014

Kursus- og uddannelseskatalog 2014 NYHED: Akademifag der giver ECTS-point Kursus- og uddannelseskatalog 2014 Få et kompetenceløft, der både styrker dit CV og det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i organisationen Sundhed og trivsel betaler

Læs mere

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2015 Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2 TR-uddannelsen 2015 TR-uddannelse 2015 Beskrivelsen af uddannelsens forløb og indhold for TR skal ses i sammenhæng med Morgendagens TR (vision og strategi)

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende

Læs mere

Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar

Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar for hinanden. Der er ingen anden mulighed! Hver dag året rundt rammes 10 danskere af hjertestop på arbejdspladsen, på gaden eller i hjemmet. Her

Læs mere

indhold Kontorkurser 14 Medicinsk journalteknik 15 Blindskrift 16 Regnskab og bogføring på edb

indhold Kontorkurser 14 Medicinsk journalteknik 15 Blindskrift 16 Regnskab og bogføring på edb indhold 2 Forord 3 Hvilke kurser kan bevilges 3 Sådan gør du 4 Hvis du er ansat i en kommune 4 Ansættelse med løntilskud et springbræt 6 JobKomp hvad er det? Personlige kompetencer 7 Girafsprog 8 Bliv

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk KURSUS KATALOG 2015-2016 www.pcaps.dk PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: 8660 1171 E-mail: info@pcaps.dk Side 1 Indhold Kurser generelt... 4 KRAP Uddannelser... 6 KRAP

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Svømmebadsassistent

Lokal undervisningsplan for Svømmebadsassistent Lokal undervisningsplan for Svømmebadsassistent 1. Praktiske oplysninger... 3 2. Pædagogiske, didaktiske og metodiske overvejelser... 3 a. Afdelingens overvejelser:... 3 a.1. Elevens status i skolens virke...

Læs mere

Psykisk førstehjælp. Hjælp til selvhjælp og medmenneskelig støtte i forbindelse med ulykker, overfald eller andre voldsomme oplevelser

Psykisk førstehjælp. Hjælp til selvhjælp og medmenneskelig støtte i forbindelse med ulykker, overfald eller andre voldsomme oplevelser Psykisk førstehjælp Hjælp til selvhjælp og medmenneskelig støtte i forbindelse med ulykker, overfald eller andre voldsomme oplevelser Indledning I Dansk Krisekorps har vi siden 1994 ydet psykisk førstehjælp

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau [ fra stress til trivsel ] lær at håndtere stress og skab trivsel på organisationsledelsesafdelingsog individniveau stress- og trivselsvejlederuddannelsen center for stress og trivsel aps STRESS- OG TRIVSELSVEJLEDERUDDANNELSEN

Læs mere

Hvad er stress? Er lidt stress godt? Kan man dø af det? Smitter det? Hvem har ansvaret for stress på arbejdspladsen?

Hvad er stress? Er lidt stress godt? Kan man dø af det? Smitter det? Hvem har ansvaret for stress på arbejdspladsen? Krise er en voldsom hændelse, der ændrer den berørtes opfattelse af sin omverden. Det være sig sorg, følelsen af tab ved f.eks. skilsmisse, sygdom eller en trafikulykke. Hvad er stress? Er lidt stress

Læs mere

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold Lær spillereglerne at kende Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har sammen med branchernes parter i Rådet udarbejdet denne værktøjskasse,

Læs mere