ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus 2013-14"

Transkript

1 ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus

2 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du Hvad er studenterkursus? Den 2-årige studentereksamen læses efter samme bekendtgørelse som den 3-årige, og din eksamen har samme Niveauerne ABC værdi og giver samme muligheder, som hvis du tog den Fagene læses på forskellige niveauer på et gymnasium. alt efter, hvor mange timer du har kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. i et. Undervisningen skrider hurtigt fremad, og du skal regne A højeste niveau Vi starter 2-3 klasser på det 2-årige studenterkursus med en hård arbejdsbelastning på de 2 år. Der vil normalt B mellemste niveau hvert år i august. Da et almindeligt STX-forløb tager 3 være undervisning til kl og 2-3 afleveringsopga- C laveste niveau år, har det altid krævet en ekstra stor arbejdsindsats ver hver uge. Derudover skal du bruge 1-2 timer til at at gå på studenterkursus. Det er en eliteuddannelse. forberede lektier til en almindelig undervisningsdag. En samlet eksamen på studenterkur- Skolens grundlægger, Svend Andersen, blev inspire- Du kan derfor ikke have tidskrævende erhvervsarbejde sus indeholder mindst og normalt: ret til skolens navn fra det gamle Sorø Akademi. Fra eller fritidsaktiviteter, mens du går på studenterkursus. 4 på A-niveau 3 på B-niveau starten i 1933 og mange år frem gik eleverne på Århus Akademi på arbejde om dagen og på studenterkursus De fleste studenter fra studenterkursus fortsætter på om aftenen. I dag er det et fuldtidsstudium om dagen. en lang videregående uddannelse, og formålet med stu- Har du energi og god lig ballast, så tag en studen- denterkursus er at forberede dig til det. Du skal tilegne tereksamen på lyntid. dig lig indsigt og kompetencer som selvstændighed, 4 på C-niveau samarbejdsevne og sans for at opsøge og kombinere 2 Århus Akademi er også et af landets største 2-årige viden på tværs af. Du arbejder bl.a. med det lige Ekstra A- HF-kurser. Der går i alt ca. 900 elever på skolen. samspil i forløb, der kaldes almen studieforberedelse På nogle af vores studieretninger er og almen sprogforståelse. det muligt med 5 A-niveau-, men det giver en meget stor ekstra ar- Fordi vi er så mange, har vi mange tilbud. Du kan vælge På studenterkursus starter du direkte på en studieret- bejdsbyrde, især skriftligt. I slutningen dig og få hjælp i studieområdet, du kan dyrke frivillig ning, og der er ikke et grundforløb som i det 3-årige gym- af 1. kursusklasse aftales det med idræt eller øve musik i vandtårnet og springe ud som nasium. Vi tilbyder en naturvidenskabelig, to samfunds- klassens leder og studievejleder, om lokal MGP-stjerne. lige og en sproglig studieretning på Århus Akademi. det er en realistisk mulighed for dig. Efter gymnasiet, studenterkursus eller HF kan du gå På 2. år skal du to uger i december skrive en eksamens- på GSK, Gymnasialt Supplerings Kursus, på Århus opgave, studieretningsprojektet SRP. I besvarelsen skal Akademi. Vi tilbyder ene matematik, kemi, fysik indgå et studieretnings på A-niveau og et andet og tysk på nogle af de højere niveauer, som kræves på mindst B-niveau. mellem mange forskellige valg, du kan fordybe? til visse lange videregående uddannelser. er Du skal vælge studieretning efter På Århus Akademi lægger vi vægt på dine interesser. På en studieretning et udviklende samarbejde i et godt studiemiljø har du 3 studieretnings, hvoraf ét at give elever nye muligheder, ligt og socialt er på A-niveau. På Århus Akademi er åbenhed, imødekommenhed og en god tone de 2 andre studieretnings på B- Det udtrykker vi i værdierne læring og udvikling, en- niveau. Hvis du ønsker fysik, biologi gagement og ligeværd. eller samfunds på A-niveau, skal du vælge en bestemt af de 4 studieretninger (se oversigten på side 6-7) 3

3 Fagene på studenterkursus Du skal vælge 1-2 valg på andet år. Du kan se mulighederne nedenfor, men tjek den opdaterede version på skolens hjemmeside For studieretninger, de valgfrie sprog og valg gælder, at de kun oprettes, hvis der er tilstrækkelig tilslutning. AT på A-niveau på B-niveau er en forkortelse for Almen Studieforbere- AT Engelsk A Idræt B delse. Undervisningen består i AT-forløb, dansk A Fransk begynder A hvor du skal kombinere viden og metoder historie A Fysik A fra flere i arbejdet med flerlige pro- engelsk, mindst B Matematik A blemstillinger. Der afsluttes med en mundtlig 2. fremmedsprog, mindst B Samfunds A eksamen efter 2.år. religion C Spansk begynder A Eksempler på valg på C-niveau samfunds, mindst C Tysk fortsætter A Filosofi C matematik, mindst C Informationsteknologi C fysik, mindst C Psykologi C Sprog biologi, mindst C Du skal have ét sprog ud over engelsk. Det kemi, mindst C kan være tysk fortsættersprog B fransk begyndersprog A 4 spansk begyndersprog A Et fortsættersprog er et sprog, du har haft 2-3 år i folkeskolen. Et begyndersprog er et sprog, du ikke har haft i folkeskolen. Hvis du vælger fysik på A-niveau, skal du afslutte fransk eller spansk begyndersprog eller tysk fortsætter på B-niveau. 5

4 Oversigt over studieretninger Naturvidenskabelig studieretning Matematik A Fysik B Kemi B 1 Sproglig studieretning Engelsk A Samfunds B Religion B 3 Engelsk B Tysk B eller Tysk A eller Biologi B Biologi C Religion C Matematik C Samf. C Fysik C Matematik A Fysik B Kemi B Kemi C Engelsk A Samfunds B sprojekt Religion B 6 Mulige valg på A-niveau: Fysik, Engelsk, Spansk, Fransk, Tysk Hvis du ønsker Fysik A, skal Ty/Fr/Sp afsluttes på B-niveau, dvs. efter 1.år. Evt. 5. A-: Engelsk A. sprojekt Mulige valg på A-niveau: Spansk, Fransk, Tysk Fysik C afvikles på ½ år. Placeringen er ikke endeligt fastlagt. 7 Samfundslig studieretning Matematik A Samfunds B Kemi B 2 Samfundslig studieretning Engelsk A Samfunds B Matematik B 4 Engelsk B Tysk B eller Tysk B eller Biologi B Biologi C Religion C Kemi C Fysik C Fysik C Matematik A Samfunds B Kemi B Engelsk A Samfunds B Religion C sprojekt Matematik B sprojekt Mulige valg på A-niveau: Samfunds, Engelsk, Spansk, Fransk, Tysk. Evt. 5. A-: Samfunds A eller Engelsk A. Mulige valg på A-niveau: Samfunds, Spansk, Fransk, Tysk Evt. 5. A-: Samfunds A. Fysik C afvikles på ½ år. Placeringen er ikke endeligt fastlagt

5 øjjtt hø gtt liig u au nivea Hvem går på studenterkursus? Optagelse på studenterkursus Eleverne har forskellige grunde til at vælge stu- Har du afsluttet folkeskolens 10. klasse, skal du have taget 10. klasses prøver i dansk, matematik, denterkursus. Nogle elever kommer direkte fra engelsk. Derudover skal du have afsluttet 9. klasses prøver i fysik-kemi og evt. i andre, der er et job, andre har haft et højskoleophold, rejst i blevet udtrukket til eksamen, og du skal have fulgt folkeskolens undervisning i tysk eller fransk. udlandet eller været ledige. Det kan også være, Hvis du søger ind på studenterkursus direkte fra 10. klasse, skal du være erklæret uddannelsesparat at du har gået på en anden ungdomsuddannelse, af din UU-vejleder og søge gennem din skole. Hvis du ikke er erklæret uddannelsesparat, kan du men ikke har færdiggjort den. alligevel søge gennem din skole. Du vil så blive indkaldt til en optagelsesprøve på Århus Akademi. Gennemsnitsalderen på studenterkursus er 20 år. Har du ikke en 10. klasseseksamen, men afsluttet 9. klasse i folkeskolen, skal du kunne vise, at du Elevernes forskellige baggrunde gør studenterkur- har lige forudsætninger i dansk, engelsk og matematik svarende til 10. klasse. Det kan fx være, sus til en udfordrende og spændende uddannelse. at du har fuldført 1. år på en gymnasial ungdomsuddannelse. Her mødes erfaringer, og meninger brydes. Her er den lige og menneskelige udvikling i centrum. Det kræver noget af dig at gennemføre en studentereksamen på 2 år. Motivation, modenhed og høj lighed er nøgleord. Elever fra studenterkurset klarer sig erfaringsmæssigt godt på de lange videregående uddannelser. Julie: Mit valg faldt på studenterkursus, da det er muligt for mig at tage de, som jeg skal bruge til mit videregående studie. Et koncentreret forløb passer rigtig godt til mig. Jeg kan godt lide at blive sat i nogle lidt pressede situationer, for når jeg så har klaret dem, er det med til at give mig en masse overskud. Min tid på Århus Akademi flyver af sted, og jeg er ikke i tvivl om, at det var det rigtige 8 valg for mig at starte her. Søger du ikke ind på studenterkursus direkte fra 10. klasse, skal du søge studenterkursus via eller via et ansøgningsskema, som du får på Århus Akademis kontor. Når vi har fået din ansøgning, vil du blive indkaldt til en samtale med en studievejleder. Samtalen handler om, hvad du har lavet indtil nu og din personlige motivation for at søge ind på studenterkursus. Rektor vil på baggrund af studievejlederens indstilling afgøre, om du kan optages. Rektor kan vælge at indstille dig til en optagelsesprøve. Ansøgningsfrist er 5. august, men vi anbefaler, at du søger så tidligt som muligt og helst inden udgangen af juni måned. Ansøgningen skal vedlægges en kopi af dine eksamensbeviser. 9 Ansøgningsskema fås via skolens kontor eller på Tlf.: Mail: Kontoret er lukket i juli. Økonomi Udgifter til studietur på 1. år beløber sig til ca kr., som skal betales ved studiestart. På 2. år skal du selv betale overnatning og forplejning i forbindelse med 1-2 ekskursioner. Derudover kan Massimo: skolen opkræve et mindre beløb til programlicenser. Du skal sørge for at kunne medbringe bærbar Jeg valgte studenterkursus, fordi jeg gerne med office-pakken til undervisningen. vil have min studenterhue så hurtigt som muligt, uden at jeg behøver at læse noget op bagefter og så gør det jo heller ikke Transport SU noget, at huen er rød. Jeg valgte desuden Jens: Busruterne 1A, 6A, 12, 14, 101 og 200 Du skal være fyldt 18 år for at kunne få SU studenterkursus i håbet om et højt ligt Jeg har valgt at tage en toårig STX på Århus har stoppested ved Århus Akademi. Se til en ungdomsuddannelse. Du kan søge SU, Du kan søge transport når du har fået besked om, at du er optaget rabat, når du har fået besked om, at du på uddannelsen dog tidligst en måned, er optaget på uddannelsen. Rabatkortet før du starter på din uddannelse. Du søger (uddannelseskort) er en fordel frem for et online via minsu på hvor du kan almindeligt periodekort, hvis du bor langt fra se betingelser og satser. niveau og det har jeg så sandelig også Akademi, fordi jeg dermed kan få de, fået. Selvom det til tider er rigtigt hårdt, jeg behøver for at komme ind på netop den så er jeg stadigvæk sikker på, at studen- videregående uddannelse, som jeg drøm- terkursus var et godt valg. mer om at få. Jeg har tidligere taget en erhvervsuddannelse og har haft fast arbejde igennem flere år. Derfor er jeg glad for at kunne tage et intensivt studenterkursus, så jeg hurtigere kan komme i gang med videre uddannelse. skolen. Du søger online via mituddannelseskort på

6 Livet på skolen Studierejse & ekskursioner Medbring bærbar Studierejsen er et af højdepunkterne på 1. år. Du rejser i foråret Da it ofte inddrages i undervisningen, er det et krav, at du sammen med en eller flere andre klasser til en storby i Europa. kan medbringe egen pc til timerne. Du skal have office-pakken I nogle afvikles der derudover kortere ekskursioner, f.eks. installeret på din bærbare. Til skriftlig eksamen skal du desuden er der tradition for en tur til København på 2. år. medbringe egen printer, hvis du ønsker at bruge pc. Idræt Studiecafé Hvis du er særligt interesseret i idræt, er der mulighed for at Har du brug for hjælp eller et hyggeligt miljø i forbindelse med deltage i skolens frivillige aktiviteter efter skoletid. Det kan de daglige lektier eller en afleveringsopgave, kan du benytte være fodbold, håndbold, basket eller volley. Vi konkurrerer skolens studiecafé, som holder åbent mandag-torsdag kl. 14- til stævner mod andre skoler. Du kan også være med på et 17. Her vil lærere vejlede og hjælpe dig videre. Det er en af af skolens løbehold til Marselisløbet eller Tækker-stafetten. vores måder at give dig en hjælpende hånd på. Du kan vælge idræt B som valg på andet år. Coaching Fester, caféer & lancier Har du brug for hjælp til dine studievaner, har vi mulighed for En gang om måneden afholder vi fredagscafé kl Der at tilbyde et coachingforløb i en kortere eller længere periode. er en god stemning til caféerne, der styres af et udvalg af elever og lærere. I løbet af skoleåret har vi også en række Morgenmad 5 kr. fester og arrangementer, hvor især melodi grand prix og for- I skolens velfungerende kantine har du mulighed for at købe årets lancierfest for afgangsklasserne er store begivenheder. morgenmad (te/kaffe, grovbolle, havregryn med mælk, 1 stk. frugt) til 5 kr. hver morgen kl , så du får en god start 10 Studieområder & IT på dagen. Derudover tilbyder kantinen selvfølgelig resten af Skolen har både computerlokaler og stillerum, hvor du har skoledagen sund mad i form af kolde og lune retter til priser, mulighed for at arbejde og forberede dig uden for under- som vi holder så lave som muligt. visningstiden, fx i loungen på 2. sal. Skolen har trådløst netværk. Studieområderne er åbne for alle skolens elever Elevråd kl Vil du have indflydelse på Århus Akademi? Så meld dig til elevrådet. Her behandles små og store problemer i hverdagen. Elevrådet er din garanti for, at eleverne tages med på råd, når beslutningerne tages. 11

7 Adresse Århus Akademi Gøteborg Allé Aarhus N Rektor Hans Christian Risgaard Træffes normalt på kontoret alle skoledage Kontakt Kontor: Fax: Web: Kontoret har åbent alle skoledage: Man. tor Fre Studievejledning Åben for henvendelse på alle skoledage og en selvejende institution under staten.

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING 3 Velkommen I dette hæfte kan du læse om de mange kursustilbud på Aalborg Studenterkursus. I dagtimerne kan du tage en hel studentereksamen på kun

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

VoksenUddannelsescenter Frederiksberg. stribevis af muligheder. HF-fag og stx-fag HF-eksamen HF-pakker og fagpakker

VoksenUddannelsescenter Frederiksberg. stribevis af muligheder. HF-fag og stx-fag HF-eksamen HF-pakker og fagpakker VoksenUddannelsescenter Frederiksberg stribevis af muligheder HF-fag og stx-fag HF-eksamen HF-pakker og fagpakker Uddannelsesprogram 2013-2014 På sporet af din fremtid Studentereksamen HF- og STX-enkeltfag

Læs mere

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX STX - VG Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016 Virum Gymnasium Vi rummer mere... 1 VG - Studiehæfte STX 1. MATEMATIK - FYSIK - KEMI 2. BIOTEKNOLOGI - MATEMATIK - FYSIK 3. BIOLOGI - KEMI - MATEMATIK

Læs mere

VUC Roskilde Fra A til Z

VUC Roskilde Fra A til Z VUC Roskilde Fra A til Z En guide til vigtig information 2013-2014 Side 1 af 35 rev: 2014-02-07 Hvornår har vi ferie? VELKOMMEN TIL VUC Kære kursist Velkommen til kursusåret 2013/2014. Denne håndbog giver

Læs mere

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk Elevhåndbog 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole...4 Velkommen på Handelsgymnasiet...5 Studiemiljø...6 Sådan er det at starte...6 Elevråd... 7 Fredagscafé... 7 Fester...8

Læs mere

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 Navn: Klasse: Lemvig Gymnasiums mål Vi uddanner naturligvis først og fremmest studenter og HG-elever efter lovgivningen, men vi ønsker også at leve op til vores egne målsætninger,

Læs mere

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF HF Enkeltfag Fagpakker En hel HF Uddannelsesprogram 2015-2016 HF-enkeltfag, pakker eller en hel HF-eksamen på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Kursusstart er i uge 34 (17. -21. august 2015) eller

Læs mere

KURSER PÅ VUC AARHUS 2014-2015.» Fag og uddannelser fra 9.-10. klasse til højeste gymnasiale niveau

KURSER PÅ VUC AARHUS 2014-2015.» Fag og uddannelser fra 9.-10. klasse til højeste gymnasiale niveau KURSER PÅ VUC AARHUS 2014-2015» Fag og uddannelser fra 9.-10. klasse til højeste gymnasiale niveau Faglighed og fleksible uddannelser DIN VEJ VIDERE På VUC Aarhus tilbyder vi enkeltfag og uddannelser til

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

UNGDOMS- UDDANNELSERNE. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro

UNGDOMS- UDDANNELSERNE. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro UNGDOMS- UDDANNELSERNE 2015 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse til alle unge....

Læs mere

Erhvervsakademi. Professionsbachelor

Erhvervsakademi. Professionsbachelor FREDERIKSERG HF-KURSUS 2015 Kære ansøger Frederiksberg hf-kursus har mere end 40 års erfaring med hf-uddannelsen. Skolen blev oprettet i 1967 under navnet Statens hf-kursus. Det har i alle årene været

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil 2010 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Et lokalt vejledningsmateriale. Et lokalt vejledningsmateriale...3. Inden du beslutter dig...4. Til forældre...

Indholdsfortegnelse. Et lokalt vejledningsmateriale. Et lokalt vejledningsmateriale...3. Inden du beslutter dig...4. Til forældre... SØNDERBORG Indholdsfortegnelse Et lokalt vejledningsmateriale Et lokalt vejledningsmateriale....3 Inden du beslutter dig....4 Til forældre....5 Erhvervsuddannelse generelt....6 Særligt om EUX/EUX Business....9

Læs mere

Rektor. Adgangsbegrænsning til gymnasiet

Rektor. Adgangsbegrænsning til gymnasiet Okt.-nov. 2013 Nyhedsbrev for FG-NYT Frederiksborg Gymnasium og Hf Rektor Adgangsbegrænsning til gymnasiet I kølvandet på debatten om en reform af erhvervsuddannelserne har en tidligere kollega her på

Læs mere

GYMNASIET SORØ AKADEMI

GYMNASIET SORØ AKADEMI GYMNASIET SORØ AKADEMI 2014 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Ungdomsuddannelserne 2014 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

Elevhåndbog 2014/2015

Elevhåndbog 2014/2015 Elevhåndbog 2014/2015 Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing Indhold Velkommen til Handelsgymnasiet Lolland-Falster... 3 Handelsgymnasiet - HHX... 4 Undervisere... 10 Traditioner... 14 Studieture... 15 Information

Læs mere

Velkommen til HG - 2015

Velkommen til HG - 2015 Detail Kontor Handel Event Velkommen til HG - 2015 - din erhvervskarriere starter her... Langagervej Strandvejen Er du interesseret i detail, handel, kontor eller event og måske egen virksomhed? 2 HG din

Læs mere

Ungdomsuddannelserne 2010

Ungdomsuddannelserne 2010 Ungdomsuddannelserne 2010 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale................................

Læs mere

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Studiehåndbog 2014-2015 Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Indhold Velkommen til Handels- og Teknisk Gymnasium...3 Skolens historie... 4 uddannelsernes MÅL OG INDHOLD... 5 Opbygning af uddannelserne...

Læs mere

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011 FORTOHÆFT 2010-2011 Y FO 2013 Y Y Y TTR (TX) unkensdam ymnasium TX-gymnasiet i olding 2 Hvorfor vælge det almene gymnasium og tage en studentereksamen (TX)? varet er: fordi en studentereksamen på én og

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647 Page 1 of 152 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 692 af 23/06/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 25-06-2010 Undervisningsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Uddannelsens formål Kapitel 2 Uddannelsens

Læs mere

Orientering om skolen og stx

Orientering om skolen og stx Orientering om skolen og stx 2015 Stx er dit springbræt videre i livet Studentereksamen (stx) på det almene gymnasium åbner dørene til alle videregående uddannelser. Den giver dig et solidt fundament af

Læs mere

Velkommen til Rybners Almene Gymnasium

Velkommen til Rybners Almene Gymnasium 2 STX Velkommen til Rybners Almene Gymnasium Rybners Almene Gymnasium er en traditionsrig skole, hvor der er plads til både faglige udfordringer og personlig udvikling. Gymnasietiden er en helt speciel

Læs mere

Uddannelser. på Bornholm. Uden vand intet liv Uden viden intet samfund

Uddannelser. på Bornholm. Uden vand intet liv Uden viden intet samfund Uddannelser på Bornholm Uden vand intet liv Uden viden intet samfund 2 0 1 3 Indhold Uddannelse og vejledning på Bornholm Uddannelsessystemet 4 Om optagelse og økonomi 5 Gode links 6 Vejledning hos Ungdommens

Læs mere

2015-2016. Tradium Handelsgymnasiet

2015-2016. Tradium Handelsgymnasiet 2015-2016 Tradium Handelsgymnasiet Hhx, fremtidens gymnasium - tættere på virkeligheden Hvad kunne du tænke dig at blive? Det spørgsmål har dine forældre eller bedsteforældre måske stillet dig. Du har

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere