MIUC KURSER. Forår 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MIUC KURSER. Forår 2014"

Transkript

1 MIUC KURSER Forår 2014 uc mminimal INVASIV UDVIKLINGS CENTER

2 2

3 MIUC KURSER Forår 2014 I dette kursuskatalog kan du som introduktionslæge eller hoveduddannelseslæge ved hospitalerne i Region Midtjylland og Region Nordjylland få et overblik over de kurser, som Minimal Invasiv UdviklingsCenter (MIUC) tilbyder. Indhold HVAD ER MIUC? 4 KURSER FOR INTRODUKTIONSLÆGER 6 Åben kirurgi 6 Laparoskopikursus Modul I 8 Laparoskopikursus Modul II 10 Gastroskopi og sigmoideoskopi på simulator 12 KURSER FOR HOVEDUDDANNELSESLÆGER 14 Endoskopisk behandling af øvre GI-blødning på grisemodel 15 Koloskopi på simulator 16 Avanceret kursus i laparoskopisk gynækologi 17 Avanceret kursus i laparoskopisk og robotkirurgisk urologi 18 PRAKTISKE OPLYSNINGER 20 Kursussteder 20 Artikel: Kommende kirurger lærer at holde på kniv og gaffel 24 Tilmelding 26 Kontakt 26 3

4 HVAD ER MIUC? Oplæring, udvikling og implementering inden for den minimalt invasive kirurgi er ressourcekrævende. I Videreuddannelsesregion Nord er det lykkedes gennem politisk bevågenhed og regional finansiering at oprette et murstensløst center, der tager denne udfordring op, nemlig: MIUC Minimal Invasiv UdviklingsCenter. MIUC blev etableret af de daværende amter: Vejle, Ringkøbing, Viborg, Århus og Nordjylland i 2006 med det formål at skabe et tværamtsligt samarbejde, som skulle fastlægge rammer for et laparoskopisk uddannelses- og forskningscenter inden for specialerne almen kirurgi, urologi og gynækologi. Organisationen beskæftigede sig i de første år med laparoskopitræning, deraf navnet MIUC: Minimal Invasiv Udviklingscenter. Nu tilbydes der tillige kurser i åben kirurgi, endoskopi og robotkirurgi. læger i hoveduddannelse og nyuddannede speciallæger (avancerede kurser). Endelig er der tilbud om træning i simulationsbaseret endoskopi for læger i almen kirurgisk uddannelse: Intro-læger tilbydes kursus i gastro- og sigmoideoskopi og hoveduddannelseslæger tilbydes kursus i koloskopi samt kursus i behandling af øvre gastrointestinal blødning. De basale kurser er forbeholdt læger fra Videreuddannelsesregion Nord, mens de avancerede kurser kan søges fra andre regioner og lande. Alle introduktionslæger i de 3 specialer får tilbud om dages laparoskopi kursus (modul I og modul II) samt 2 dages kursus i åben kirurgi (i alt 7 kursusdage i introperioden). Der tilbydes også specialespecifikke videregående laparoskopikurser for Træning i manuelle færdigheder bør ske så tidligt som muligt i uddannelsesforløbet, og de senere års udvikling har givet mulighed for, at denne oplæring kan ske i modeller - f.eks. black-box og simulator. 4

5 uc mminimal INVASIV UDVIKLINGS CENTER Det er solidt dokumenteret, at simulatortrænede novicer udfører deres første operationer hurtigere og med færre fejl sammenlignet med en utrænet kontrolgruppe. Herved kan den uddannelsessøgende opnå et højt færdighedsniveau forud for den egentlige patientbehandling. ET MURSTENSLØST CENTER På hospitalerne i Region Midtjylland og Region Nordjylland er der stor forskel på laparoskopiske procedurer og instrumentarium. Ved at danne et murstensløst center integreres de relevante specialer, og der åbnes op for bedre udnyttelse af regionernes færdigheds- og dyremedicinske laboratorier. Desuden giver dette mulighed for en struktureret og ensartet oplæring i såvel teknikker som procedurer, og det medfører en ensartet operationsstandard. 5

6 KURSER FOR INTRODUKTIONS- LÆGER Her finder du en samlet oversigt over kurser inden for endoskopi, laparoskopi og åben kirurgi, som henvender sig til introduktionslæger ansat ved sygehusene i Region Midtjylland og Region Nordjylland. Åben kirurgi INDHOLD DAG 1 Øvelser på modeller og teori. DAG 2 Operativ teknik på bedøvede grise. MÅLGRUPPE Læger ansat i introduktionsstillinger i almen kirurgi, gynækologi og urologi på sygehusene i Region Midtjylland og Region Nordjylland. DATO OG STED marts Skejby april Aalborg maj - Aalborg DELTAGERANTAL Maks. 6 deltagere. PRIS Det er gratis at deltage. UNDERVISERE Speciallæger inden for almen kirurgi, gynækologi og urologi. 6

7 KURSUSADRESSER AALBORG Patologisk Institut Biomedicinsk Laboratorium (kælderen) Aalborg Universitetshospital Ladegårdsgade Aalborg SKEJBY DAG 1 SkejSim Enhed for Færdigheds- og Simulationstræning INCUBA Science Park Brendstrupgårdsvej Århus N DAG 2 Klinisk Institut Aarhus Universitetshospital, Skejby Indgang 7 (kælderen) Brendstrupgårdsvej Århus N 7

8 Laparoskopikursus Modul I INDHOLD DAG 1 Teoretisk undervisning: Hardware: insufflator, lyskilde og kameraboks Laparoskopiske instrumenter Principper for elkirurgi, fejlfinding og sikkerhed Færdighedstest (knudeteknik) Evaluering MÅLGRUPPE Læger ansat i introduktionsstillinger i almen kirurgi, gynækologi og urologi på sygehusene i Region Midtjylland og Region Nordjylland. Praktiske øvelser: Bokstræning (LaparoTrainer) med stigende sværhedsgrad, herunder suturteknik DAG 2 Teoretisk undervisning: Grundprincipper for laparoskopisk teknik, herunder portplacering, dissektionsteknik, knude- og sutureringsteknik Etablering af pneumoperitoneum Ergonomi ved laparoskopisk kirurgi Praktiske øvelser fortsætter. Hver kursist evalueres i løbet af dagen med skema for generelle færdigheder og får råd om særlige indsatsområder, f.eks. at øve med begge hænder. KURSUSMATERIALE Ca. 2 uger før kursets start vil hver kursist modtage kursusmateriale. Der er mulighed for at låne en LaparoTrainer (træningsboks) med hjem, idet det forventes, at kursisterne har øvet sig inden kurset. UNDERVISERE Speciallæger inden for almen kirurgi, gynækologi og urologi. DATO OG STED februar Skejby marts Viborg april Aalborg DELTAGERANTAL Maks. 6 deltagere. Dagene afsluttes med certificering: Multiple choice test PRIS Det er gratis at deltage. 8

9 KURSUSADRESSER SKEJBY SkejSim Enhed for Færdigheds- og Simulationstræning INCUBA Science Park Brendstrupgårdsvej Århus N AALBORG Patologisk Institut Biomedicinsk Laboratorium (kælderen) Aalborg Universitetshospital Ladegårdsgade Aalborg VIBORG Forskningscenter Foulum Blichers Allé Tjele 9

10 Laparoskopikursus Modul II INDHOLD DAG 1 Teoretisk undervisning: Planlægning/forberedelse af laparoskopiske indgreb Kvalitetskrav og fejlfinding ved laparoskopisk kirurgi Laparoskopiske guldkorn Praktiske øvelser (på bedøvede grise): Etablering af pneumoperitoneum, forskellige teknikker Diagnostisk laparoskopisk Kolecystektomi DAG 2 Teoretisk undervisning: Patofysiologiske forhold ved laparoskopi Praktiske øvelser: Appendix model Side-to-side anastomose stapler og fortløbende suturering 10

11 DAG 3 Praktiske øvelser: Fortsættes fra dag 2 Nefrektomi Dagene afsluttes med certificering: Bedømmelse af operativ teknik Multiple choice test Evaluering MÅLGRUPPE Læger med certificeret MIUC laparoskopikursus modul I. DELTAGERANTAL Maks. 6 deltagere. PRIS Det er gratis at deltage. KURSUSADRESSER AALBORG Patologisk Institut Biomedicinsk Labora-torium (kælderen) Aalborg Universitetshospital Ladegårdsgade Aalborg KURSUSMATERIALE Ca. 2 uger før kursets start vil hver kursist modtage kursusmateriale. UNDERVISERE Speciallæger inden for almen kirurgi, gynækologi og urologi. DATO OG STED maj - Skejby maj - Viborg juni - Aalborg SKEJBY Klinisk Institut Aarhus Universitetshospital, Skejby Indgang 7 (kælderen) Brendstrupgårdsvej Århus N VIBORG Forskningscenter Foulum Blichers Allé Tjele 11

12 Gastroskopi og sigmoideoskopi på simulator INDHOLD Et simulationsbaseret kursus hvor 2-3 kursister træner intensivt en hel dag med en erfaren speciallæge som underviser. Godkendt kursus giver certificering til fortsat superviseret træning i den kliniske situation. MÅLGRUPPE Læger ansat i kirurgisk introduktionsstilling på sygehusene i Region Midtjylland og Region Nordjylland. DATO OG STED 17. marts - Skejby 29. april - Aalborg 3. juni Skejby PRIS Det er gratis at deltage. KURSUSADRESSER SKEJBY SkejSim Enhed for Færdigheds- og Simulationstræning INCUBA Science Park Brendstrupgårdsvej Århus N AALBORG NordSim Center for Færdighedstræning og Simulation Forskningens Hus Sdr. Skovvej Aalborg 12

13 13

14 KURSER FOR HOVEDUDDANNELSES- LÆGER Her finder du en samlet oversigt over kurser inden for endoskopi og laparoskopi, som henvender sig til læger, der er halvvejs/sidst i hoveduddannelsen eller speciallæger, og som er ansat ved sygehusene i Region Midtjylland og Region Nordjylland. 14

15 Endoskopisk behandling af øvre GI-blødning på grisemodel INDHOLD Kurset byder på lidt teori, men hovedvægten ligger på praktiske gastroskopiske øvelser på grisemave/oesophagus-model (EASIE ): DATO OG STED 20. marts - Aalborg PRIS Det er gratis at deltage. Hæmostaseteknikker f.eks. injektion, koagulation, variceligatur, clipspåsætning Dilation af oesophagus Stentanlæggelse Simulatorøvelser MÅLGRUPPE Læger ansat i kirurgisk hoveduddannelse på sygehusene i Region Midtjylland og Region Nordjylland. KURSUSADRESSE AALBORG NordSim Enheden for Færdighedstræning og Simulation, Forskningens Hus Sdr. Skovvej Aalborg 15

16 Koloskopi på simulator INDHOLD Et simulationsbaseret kursus, hvor 2-3 kursister træner intensivt i 2 dage med en erfaren speciallæge som underviser. Godkendt kursus giver certificering til fortsat superviseret træning i den kliniske situation. MÅLGRUPPE Læger ansat i kirurgisk hoveduddannelse på sygehusene i Region Midtjylland og Region Nordjylland. DATO OG STED marts - Aalborg maj - Skejby PRIS Det er gratis at deltage. KURSUSADRESSER SKEJBY SkejSim Enhed for Færdigheds- og Simulationstræning INCUBA Science Park Brendstrupgårdsvej Århus N AALBORG NordSim Center for færdighedstræning og simulation Forskningens Hus Sdr. Skovvej Aalborg 16

17 Avanceret kursus i laparoskopisk gynækologi INDHOLD Kurset består af praktiske øvelser på bedøvede grise. kursisterne har erfaring med basale laparoskopiske indgreb og har trænet laparoskopisk suturteknik på LaparoTrainer (black box) forud for kurset. Håndtering af blærelæsion. Identifikation og suturering af tarmlæsion. Fjernelse af peritoneale elementer (endometriosemodel). Lymfeknudedissektion. Frilægning af ureter, evt. suturering af ureterlæsion. Der kan forekomme ændringer i programmet - afhængigt af kursisternes forudsætninger og tidligere erfaringer. UNDERVISERE Gitte Ørtoft, overlæge, Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Aarhus Universitetshospital, Skejby Christina Kruse, overlæge Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Aarhus Universitetshospital, Skejby DATO OG STED 13. maj MÅLGRUPPE Læger halvvejs/sidst i hoveduddannelsen ansat ved sygehusene i Region Midtjylland og Region Nordjylland. Det forudsættes, at DELTAGERANTAL Maks. 6 deltagere. PRIS Kr. 2500,- Faktura fremsendes til afdelingen ved tilmelding. KURSUSADRESSE SKEJBY Klinisk Institut Aarhus Universitetshospital, Skejby Indgang 7 (kælderen) Brendstrupgårdsvej Århus N 17

18 Avanceret kursus i laparoskopisk og robotkirurgisk urologi INDHOLD Kurset består af praktiske øvelser på bedøvede grise. Der kan forekomme ændringer i programmet afhængigt af kursisternes forudsætninger og tidligere erfaringer. Håndtering af laparoskopiske instrumenter Indføring og fjernelse af laparoskopiske porte Retroperitoneoskopisk adgang til nyren ved hjælp af ballon-dilatation Venstresidig simuleret ureterolitomi Venstresidig retroperitoneoskopisk nefrektomi Laparoskopisk kolecystektomi Transperitoneal struktur af blæreperforation Laparoskopisk bækkenlymfadenektomi Laparoskopisk radikal prosta-tektomi Laparoskopisk nedre polresektion af højre nyre - med ultralydsapparatur Transperitoneal højresidig tumornefrektomi Laparoskopisk håndtering af vaskulær katastrofe Robot suturering Robot bækkenlymfadenektomi Robot nefrektomi Robot partiel nefrektomi Robot radikal prostatektomi MÅLGRUPPE Læger halvvejs/sidst i hoveduddannelsen eller speciallæger samt ansat ved sygehusene i Region Midtjylland og Region Nordjylland. UNDERVISERE Speciallæger med særlig kunnen inden for laparoskopisk urologi. 18

19 DATO januar februar marts maj DELTAGERANTAL Maks. 6 deltagere. PRIS Kr. 5000,- Faktura fremsendes til afdelingen ved tilmelding. KURSUSADRESSE Patologisk Institut Biomedicinsk Laboratorium (kælderen) Aalborg Universitetshospital Ladegårdsgade Aalborg 19

20 PRAKTISKE OPLYSNINGER Kursussteder MIUCs kursusaktiviteter finder sted i Aalborg, Skejby og Viborg i hhv. Biomedicinsk Laboratorium (Aalborg), Færdighedslaboratorierne (Aalborg & Skejby) og Forskningscenter Foulum (Viborg). Læs mere om kursusstederne her. BIOMEDICINSK LABORATORIUM AALBORG Aalborg Universitetshospital har stor fokus på undervisning og forskning, herunder også den dyreeksperimentelle forskning. Aalborg Universitetshospital arbejder derfor til stadighed for at kunne tilbyde endnu bedre forhold for såvel mennesker som dyr. Biomedicinsk Laboratorium er et tilbud til alle, der ønsker at benytte forsøgsdyr som led i deres forskning eller i forbindelse med deres uddannelse, og henvender sig ikke kun til medarbejdere på Aalborg Universitetshospital, men kan også benyttes af læger m.v. fra såvel indland som udland. Biomedicinsk Laboratorium råder over tre højt kvalificerede dyreteknikere, som står til rådighed for laboratoriets gæster. De har alle via løbende uddannelse og daglig træning erhvervet sig færdighe- 20

21 der inden for bl.a. konventionel kirurgi, mikrokirurgiske indgreb samt naturligvis staldpleje, overvågning, fodring, opstaldning samt opdræt. Alle anæstesier i Biomedicinsk Laboratorium udføres af dyreteknikerne, såvel som al smertebehandling og postoperativt. ENHEDERNE I enhederne for færdighedstræning og simulation, Aalborg (Nordsim) & Skejby (SkejSim) kan studerende og færdiguddannede læger træne kliniske færdigheder på hinanden og på træningsmodeller (fantomer), før de skal udøves på patienterne. Adresse Patologisk Institut Biomedicinsk Laboratorium (kælderen) Aalborg Universitetshospital Ladegårdsgade Aalborg Enhederne kan supplere men ikke erstatte indlæring i det virkelige liv. Træningen i laboratorierne gør det muligt at påbegynde færdighedstræning tidligt i uddannelsen og at vedligeholde et højt færdighedsniveau gennem hele uddannelsen. Derved kan 21

22 laboratorierne være med til at øge patientsikkerheden og forbedre kvaliteten og hastigheden i indlæring af færdigheder. Du kan læse mere om de to færdighedslaboratorier på hhv. og Adresser NordSim Center for Færdighedstræning og Simulation ved Aalborg Universitetshospital Forskningens Hus Sdr. Skovvej Aalborg SkejSim Enhed for Færdigheds- og Simulationstræning INCUBA Science Park Skejby Brendstrupgårdsvej 102, 2. sal 8200 Århus N 22

23 FORSKNINGSCENTER FOULUM VIBORG Forskningscenter Foulum er den største enhed under Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet. Det meste af forskningen inden for husdyrbrug og planter sker i Foulum, og endvidere udfører Foulum en hel del tværgående forskning i f.eks. økologi, husdyrproduktion og velfærd. lagt på kvæg, grise, mink, får og fjerkræ. På planteområdet er der faciliteter til eksperimentel dyrkning og forskning inden for dyrkningssystemer i praksis og i specialanlæg. Forskningscenter Foulum råder over et bygningsareal på omkring m 2 og jordtilliggendet er på ca. 550 ha. Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultets dekanat og administration er placeret på Foulum, ligesom Kommunikationsenheden og IT-Funktionen har hjemme her. På husdyrområdet omfatter faciliteterne stalde, besætninger, en foderfabrik og et slagteri. Hovedvægten af forskningen er Læs mere på Forskningscenter Foulums egen hjemmeside Adresse Forskningscenter Foulum Blichers Allé Tjele 23

24 KOMMENDE KIRURGER LÆRER AT HOLDE PÅ KNIV OG GAFFEL Af kommunikationskonsulent Charlotte Tybjerg Sørensen Dyrestalden på Patologisk Institut skal de unge læger lære håndværket på levende væv, så de med større rutine kan lave kikkertkirurgi på rigtige patienter.»vi underviser dem i de tekniske færdigheder hvordan de bruger instrumenterne og deres hænder. Udfordringen er, at man kun kan se i to dimensioner; dybden er ikke med den skal fornemmes, mærkes i hænderne, og det skal øves,«siger overlæge Knud Fabrin, som til daglig opererer i Urologisk Afdeling. HELT VILDT FEDT AT TRÆNE Sammen med overlægerne Finn Lasse Kallehave, FBE Kirurgi Syd, og Aage Knudsen, Gynækologisk- Obstetrisk Afdeling, går Knud rundt og vejleder kursisterne. Reservelæge Signe Christensen er én af dem: Overlæge Knud Fabrin (th) viser, hvordan man bedst lægger en såkaldt port på patienten. Fri leg i øvelokalet giver bedre kirurger. Når de unge læger på nord- og midtjyske sygehuse opererer, er de på et meget højere niveau end deres ældre kolleger var, da de lærte det. Årsagen er MIUC Minimal Invasivt UdviklingsCenter. Tre bedøvede grise, seks veloplagte kursister, tre erfarne undervisere, en bunke specialinstrumenter og en lille smule teori. Tilsammen ingredienserne i laparoskopikursus modul II på MIUC. I løbet af tre dage i 24»Det er helt vildt fedt. Det er en unik mulighed for at træne færdigheder. Den store udfordring for mig er at lære at bruge hænderne, at holde instrumenterne i hånden og vende dem rigtigt,«siger Signe, der om tre måneder er færdig med sin introstilling på Gynækologisk-Obsterisk Afdeling, Sygehus Vendsyssel. Hun har dog endnu ikke lagt sig fast på, om hun vil være kirurg.»men kurset her er med til at give mig afklaring samtidig med at det giver mig selvtillid, når jeg oplever, at jeg kan håndværket, «fortæller hun. MIUC- KIRURGER ER FØRENDE MIUC blev oprettet af Uddannelsesregion Nord

25 Kursisterne Signe Christensen og Tau Pelant glæder sig over muligheden for at træne kikkertkirurgi på grise, inden de skal bruge teknikken på rigtige patienter. med hjælp fra ildsjæle på blandt andet Aalborg Universitetshospital. Centret laver kurser af forskellig sværhedsgrad for kirurger fra Region Nordjylland og Region Midtjylland. Stort set alle kirurger, der uddanner sig inden for urologi, gynækologi og almen kirurgi på hospitalerne i de to regioner er inde i kursusforløbet, og det kan mærkes.»der er helt tydelig forskel på dem, der har været med på vore kurser, og de yngre kirurger fra andre regioner. De andre er ikke så langt fremme. Det er ikke bare min egen fornemmelse, men også, hvad jeg hører fra f.eks. underviserne på Sundhedsstyrelsens officielle kirurgikurser. Vores kursister er hurtigere og kan lave øvelserne meget mere sikkert,«siger daglig leder af MIUC, Johan Poulsen, som desuden er overlæge på Urologisk Afdeling.»Man har haft meget fokus på den videnskabelige produktion hos læger og i mindre grad koncentreret sig om, hvorvidt dem, der vil være kirurger, har håndelag, hvilket er meget vigtigt,«siger Johan Poulsen, der også selv underviser på nogle af kurserne, og fortsætter:»det handler om learning by doing. Ved populært sagt at give mulighed for fri leg på operationsstuen, opdager kirurgerne hurtigt, hvad de er gode til, og hvad de er knapt så gode til.«en DYGTIG KIRURG VISER SIG HURTIGT Reservelæge Tau Pelant er en anden af deltagerne på kikkertkirurgikurset. Han har en sikker hånd, da han klipper i vævet omkring leveren på den bedøvede gris. VIGTIGT MED GODT HÅNDELAG Baggrunden for MIUC var netop ønsket om at give de yngre kirurger bedre håndværksmæssige færdigheder.»jeg har allerede fået lov til at foretage en del operationer, men her får jeg mulighed for flere ting, f.eks. at lege med nyrer nyreoperation på patienter ligger ellers år frem i tiden for mit vedkommende, så det er godt at kunne prøve det her,«siger Tau Pelant, som er ved at slutte sin introstilling i Urologisk Afdeling. Efter tre kursusdage skal kursisterne bedømmes og de kan risikere at dumpe. Overlæge Johan Poulsen»Det sker meget sjældent, men vi kan allerede i løbet af de første 5-10 minutter vurdere, om folk har let ved det, eller om de skal arbejde mere med deres håndværk,«siger Knud Fabrin. 25

26 Tilmelding Tilmelding efter først til mølle -princippet. Du kan tilmelde dig via hjemmesiden: Kontakt For yderligere oplysninger, kontakt: MIUC sekretariatet Tina Jørgensen Sekretær Forskningens Hus Sdr. Skovvej Aalborg Mail: Tlf.:

27 27

28 MIUC KURSER - FORÅR 2014 MIUC Sekretariatet Forskningens Hus Sdr. Skovvej Aalborg Tlf.: November 2013 Læs mere på

De Intern Medicinske Specialer

De Intern Medicinske Specialer Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i De Intern Medicinske Specialer Regionshospitalet Randers Udarbejdet af: Uddannelsesansvarlig overlæge, Terje Erdal Knudsen, Medicinsk Afdeling,

Læs mere

BILAG - DEL I. SPECIALLÆGEUDDANNELSEN - status og perspektivering: BILAG FRA ARBEJDSGRUPPER

BILAG - DEL I. SPECIALLÆGEUDDANNELSEN - status og perspektivering: BILAG FRA ARBEJDSGRUPPER BILAG - DEL I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN - status og perspektivering: BILAG FRA ARBEJDSGRUPPER 2012 Bilagsfortegnelse Bilag 1. Den nordiske overenskomst og EU-direktiv 2005/36/EF 3 Bilag 2. Udvikling i antal

Læs mere

Nyhedsbrev. Redaktion: Hanne Kobberø. 16. årgang april 2011

Nyhedsbrev. Redaktion: Hanne Kobberø. 16. årgang april 2011 Nyhedsbrev Redaktion: Hanne Kobberø. 16. årgang april 2011 Indhold: Siden sidst 1 Uddannelsesudvalg 2 Urologi Master Class, Salzburg 3 Klinikbesøg, Bristol 4 European Urology Forum 6 Sidste nyt fra ESRU

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen. I Anæstesiologi

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen. I Anæstesiologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen I Anæstesiologi Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Januar 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk KURSUS KATALOG 2015-2016 www.pcaps.dk PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: 8660 1171 E-mail: info@pcaps.dk Side 1 Indhold Kurser generelt... 4 KRAP Uddannelser... 6 KRAP

Læs mere

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN SPECIALLÆGEUDDANNELSEN status og perspektivering 2012 Speciallægeuddannelsen - Status og perspektivering Sundhedsstyrelsen, 2012 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 0 Indhold Kapitel 1. Indledning... 1 Kapitel 2. Arbejdsgruppens opgaver og sammensætning...

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Robotassistenten er sygeplejerske

Robotassistenten er sygeplejerske Handel med fupmedicin et globalt problem Sidste chance Husk at stemme om OK 11 DANISH JOURNAL OF NURSING NR. 6 25. MARTS 2011 111. ÅRGANG Kompetenceudvikling Robotassistenten er sygeplejerske Udfordringen

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

September 2010 18. Årgang DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

September 2010 18. Årgang DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin 4 September 2010 18. Årgang DASINFO Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Publicerede arbejder Vurdering af manuskripter Indholdsfortegnelse / kolofon LEDER... 3 FORSKNING Ph.d.-afhandlinger

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

De specialespecifikke kurser Håndbog for hoved- og delkursusledere

De specialespecifikke kurser Håndbog for hoved- og delkursusledere De specialespecifikke kurser Håndbog for hoved- og delkursusledere 2014 De specialespecifikke kurser. Håndbog for hoved- og delkursusledere Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres med

Læs mere

Færdighedslaboratoriet Gorm styrker teamtræningen Side 14

Færdighedslaboratoriet Gorm styrker teamtræningen Side 14 Færdighedslaboratoriet Gorm styrker teamtræningen Side 14 Personaleblad Århus Universitetshospital, Skejby 16. årgang nr. 3 juni 2007 4 Afdeling I tager hånd om de pårørende 6 Status over Det Nye Universitetshospital

Læs mere

Kære samarbejdspartner

Kære samarbejdspartner Kære samarbejdspartner Årets første måneder byder på opgaver som årsregnskab, handlingsplaner og statistikker. Vi er i fuld sving med at dokumenterer 2011 i tal til ministerier, skolens bestyrelse, uddannelsesudvalgene

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk!

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset formandsuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Centraldepotet løfter i flok ansøgningsboom midt i arbejdspresset side 11

Centraldepotet løfter i flok ansøgningsboom midt i arbejdspresset side 11 Centraldepotet løfter i flok ansøgningsboom midt i arbejdspresset side 11 Personaleblad Århus Universitetshospital, Skejby 17. årgang nr. 2 april 2008 4 Fokus på arbejdet om natten 8 Operation giver livskvalitet

Læs mere

RADIOGRAFEN VERDENSKONGRES DOWN UNDER FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38 ÅRGANG - OKTOBER 2010. Hvem har ansvaret for mammografiscreningen?

RADIOGRAFEN VERDENSKONGRES DOWN UNDER FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38 ÅRGANG - OKTOBER 2010. Hvem har ansvaret for mammografiscreningen? RADIOGRAFEN FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38 ÅRGANG - OKTOBER 2010 VERDENSKONGRES DOWN UNDER Ledigheden rammer nu også radiografer PROJEKT- KONFERENCE CONRAD Hvem har ansvaret for mammografiscreningen?

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ 2 _ Indholdsfortegnelse Målgrupper... 4 Døvblindekonsulentordningen... 5 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II

OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II 2007 Opfølgning på Kræftplan II Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræft; Kræftplan; Cancer Sprog: Dansk Kategori: Udredning

Læs mere

grunduddannelse som anklager

grunduddannelse som anklager 4 9 grunduddannelse som anklager 6 Indhold Indhold 2 Velkommen 3 Hvorfor grunduddannelse? 4 Læring hvad giver effekt? 7 Om uddannelsen 8 De enkelte moduler 10 Hjælp til dig 13 Dit ansvar og hvad du kan

Læs mere

VIS KVALITET LÆS I DAG. s.8. s.11. s.35 De lokale uddannelsesudvalg. s.24. s.31. s.41. s.5. - læs det før din kollega

VIS KVALITET LÆS I DAG. s.8. s.11. s.35 De lokale uddannelsesudvalg. s.24. s.31. s.41. s.5. - læs det før din kollega 1. udgave årgang 2006 VIS KVALITET - læs det før din kollega s.11 Side 11-manden på side 11 LÆS I DAG informér din kollega i morgen s.8 Omformulerede uddannelsesmål gav højere tilfredshed s.31 Viskvalitet.dk

Læs mere

1. halvår KURSUSPROGRAM. for alle faggrupper. Hospitalsenhed Midt

1. halvår KURSUSPROGRAM. for alle faggrupper. Hospitalsenhed Midt 2015 1. halvår for alle faggrupper KURSUSPROGRAM Hospitalsenhed Midt Kort om 5 medlemmer 5 Vejledning i forhold til ansøgning om tilmelding til kursus 6 At lytte med hjertet 8 Besøg i kapellet 9 Dagligt

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter

Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter Det excellente patientforløb under kitlen Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter I dette nummer: Det Excellente Patientforløb

Læs mere

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches?

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Det, der ligger før os, og det, der ligger efter os, er for intet at regne mod det, der ligger inden i os. - Oliver Wendell Holmes Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Så er Mindjuice

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ INDHOLDSFORTEGNELSE Målgrupper... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere