Glædelig jul. Indhold i dette blad. December februar 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Glædelig jul. Indhold i dette blad. December 2011 - februar 2012"

Transkript

1 December februar 2012 Indhold i dette blad Side 3-6: Nørre Snede-Hampen lokalsiderne Side 7-10: Klovborg-Thyrsting lokalsider. Side 11: Gudstjenesteliste Bagsiden: Fællesside Glædelig jul Det er jul igen, for børnene en kæmpe glæde, for mange voksne en stresset og overvurderet fest. Hvem har ret? Børnene eller de mange voksne? Voksne tager endnu en tørn, bruger endnu en gang for mange penge på mad, gaver, pynt og halløj, prøver at få tid til at nå det hele og huske dem alle: onkel Ole, kusine Clara. Forventningerne dirrer i luften, for nogle bliver det for meget! de går i hi et godt stykke tid før jul og dukker først op igen, når vi er inde i januar, for julen er for uoverkommelig. Den skal udfylde et enormt behov for fællesskab. Og hvor går mon den hen, der er ensom? Julen skal opveje skuffelser og nederlag, sorg over tab af kære slægtninge. Julen er familiens fest, og hvad nu, hvis familien er splittet, skilt, presset? Bliver børnene skuffede over, at familien ikke kan samles? Alle ville så gerne, at det hele bliver harmonisk, smukt og perfekt. Men! det er det aldrig. Og det er lige netop det, der er vores verden, vores plettede og haltende verden. Gud besluttede at sende sin søn til verden, for at fortælle verden, denne splittede, uperfekte, for-meget-af-det-hele verden, at Gud elsker os, - i al vor blindhed, splittethed og plettethed. Gud har forsonet os med sig. Han sendte Jesus, et menneske, til menneskers virkelige verden, der rummer strid, splid, sorg, bitterhed og tab. Julenat i en stald i Betlehem kom Guds søn til verden for at frelse os, så vi i al vores ufuldkommenhed har fået fred med ham. Fred til at være de ufuldkomne mennesker vi er, fred til i glæde at tage i mod de højtider, som kommer til os hvert kalenderår. Vores verden er fyldt med magter og kræfter, der får ting til at ødelægges, forhold til at gå i stykker, og vi bindes af skyld og skam. Der er så stort et mørke, der truer. Gud sendte sin søn til os mennesker med budskab fra Gud, om at Gud har besluttet at frelse mennesker fra deres skyld og skam. Ingen ødelæggende magter skal få magt over os til evig tid. Det er julens budskab. Men heller ikke glansbilledet af en uskyldsren, hvid jul taget ud af lykkelandets glitrende farvefoto skal få lov til ødelægge julens hellige højtid. Højtiden gør noget ved os. Den hellige tid, som kommer til os, - den giver os del i sin hellighed, vi får givet noget udefra, noget vi ikke selv skal skaffe os: fortsættes side 2

2 Vi får skænket fred med Gud, fred i sindet, fred til at leve i livet med alle de vanskelige forhold, der findes. Vi har fået lov til at holde jul, som de mennesker, vi er. Den største glæde kommer til os lige ind i vores ufuldkomne hjem og hjerter. Jesus er kommet til verden, ikke for at give os lykken, men for at frelse os. Frelse os fra den vildfarelse, at det er lykken, vi skal stræbe efter her i verden. Når vi vil se det største, så skal vi bøje os ned og se hen til det lille barn, der ligger i en krybbe i den mørke stald, i Betlehem julenat, - han er vores frelser, i ham finder vi frihed fra alle ødelæggende magter, der vil tage glæden fra os. Forbindelsen til himlen var åben i barnet i krybben, det er det, som englens budskab til hyrderne udenfor byen, skal vise os. Den himmelske glæde fyldte himlen over Betlehem julenat på jorden for så mange år siden. I det lille barn kom Guds himmerige til stede midt i mørket, midt i verden, med fred og lys og glæde. Guds himmerige som rækker helt ud til os, hvor mørkt der end er, hvor vi befinder os. Så lad os synge med på den gamle julesalme: Og lad os gå med stille sind som hyrderne til barnet ind, med glædestårer takke Gud,for her får vi alle del i den himmelske glæde, der oplyser midt i vores mørke. Glædelig jul og et velsignet nytår til alle. Venlig hilsen Ny præstebolig i Klovborg Mange har jo nok den seneste tid kørt forbi præstegården på Skadevej 18 og tænkt, hvad der mon sker med bygningen. Huset er jo, som bekendt blevet omfattende angrebet af skimmelsvamp, og menighedsrådene er kommet frem til at det ikke kan svare sig at renovere. Med i denne vurdering er ikke alene taget selve udgiften til evt. renovering, men også energi- og vedligeholdelsesudgifter i fremtiden. Derfor er rådene i gang med at tage kontakt til arkitekt og sammen finde ud af, hvordan en ny præstebolig skal se ud. I skrivende stund er der ikke beslutte noget, men der arbejdes hårdt på at få projektet i gang. Det betyder også, at kirkekontoret fortsat er at finde i konfirmandstuen, hvor sognepræst har sin ugentlige træffetid tirsdag og torsdag kl men kan træffes på tlf Nyt fra Tyrsting sogn I Tyrsting sogn har vi gennem længere tid haft en drøftelse af, hvorvidt menighedsrådet skulle indgå i et mere tæt samarbejde med Klovborg menighedsråd i et fælles menighedsråd. Torsdag d. 3. november afholdt vi et menighedsmøde i Tyrsting forsamlingshus, hvor hele sognet var indbudt til at deltage i diskussionen og den efterfølgende afstemning. Det blev fremholdt, at den almindelige udvikling, der kræver et stort og grundigt indblik i personalets overenskomster, i regnskabssystemer og regnsskabsførelse, i lønpolitik m.v. er blevet så omfattende, at det vil styrke menighedsrådsarbejdet, hvis der kommer flere skuldre til at bære med. Andet, som blev fremhævet, var, at det er vigtigt for Tyrsting sogn og kirke fortsat at kunne bevare Tyrsting sogn og kirkes særlige præg. Kirken er en særligt smuk lille perle, og der kommer mange til gudstjenester her, særlig søgning har kirken som dåbskirke. Her kommer mange udensogns fra for at få deres barn døbt. Vi oplever også stor interesse ved vores koncerter og en glæde ved de gange, vi inviterer til kirkekaffe. Menighedsrådet har på forhånd afgjort sig for, at Tyrsting sogn skal stille med 3 medlemmer i et fælles råd, hvor rådet i dag har 5 medlemmer samt præsten, der er født medlem. Det blev foreslået, at ved en eventuel sammenlægning med Klovborg menighedsråd at få en passus indføjet i det fælles menighedsråds forretningsorden, om at Tyrsting sogn ønsker at tage ordningen op til vurdering efter næste valgperiodes udløb, altså når der igen skal være menighedsrådsvalg år Efter drøftelsen gik vi over til afstemningen. Der blev afgivet 13 stemmer, 12 stemte for en sammenlægning med Klovborg sogns menighedsråd i et fælles menighedsråd, 1 stemme var blank, ingen stemte imod. Vi må derfor sige, at der er bred opbakning fra Tyrsting sogn til at indgå i et fælles menighedsråd med Klovborg sogn. Nu afventer vi så blot Klovborg sogns afgørelse, førend vi kan gå videre med forberedelserne Gerda Pedersen, formand v. Tyrsting menighedsråd 2

3 Lokalsider - Nørre Snede - Hampen Følgende er at læse i byggemødereferater i forbindelse med renoveringen af Nørre Snede Kirke. Der afholdes byggemøder næsten hver uge i byggeperioden. 11. oktober: Murer arbejder med de sidste reparationer af fuger og sten på tårn. Der lukkes med mørtel omkring de nye ankre på facaden. Murer har udhugget rustskadede lejebjælker i østre glamhul. Murer arbejder med oprensning i skibets tagrum. Der arbejdes med sandblæsning og metallisering af vinduer. Dansk Kirkestabilisering arbejder med monteringer i korets tagrum. Dansk kirkeklokketeknik har demonteret klokken. Indvendig: Murer arbejder med oprensning og fugning af revner ved skjoldbuer samt revner i hvælvkappe. BFO (Birgitte Faurhøj Olsen fra nationalmuseet) arbejder med oprensning og lukning af revner hvor der findes kalkmalerier. Notater fra kirkerenoveringen Børge Pedersen, Birgitte Faurhøj Olsen og Morten Heibæk drøfter reparationsarbejdet i kirkerummet og på kirkeloftet 8.11: Udvendig:Murer arbejder med de sidste reparationer af fuger og sten på tårn. Der lukkes med mørtel omkring de nye ankre på facaden. Murer har udhugget rustskadede lejebjælker i østre glamhul. Murer arbejder med oprensning i skibets tagrum. Der arbejdes med sandblæsning og metallisering af vinduer. Dansk Kirkestabilisering arbejder med monteringer i korets tagrum. Dansk kirkeklokketeknik har demonteret klokken[den gamle klokke fra 1400-tallet]. Indvendig: Murer arbejder med oprensning og fugning af revner ved skjoldbuer samt revner i hvælvkappe. BFO arbejder med oprensning og lukning af revner hvor der findes kalkmalerier. Kirkens genåbning Efter planen genåbner Nørre Snede kirke d. 25.november Karsten Nissen(biskop) har sagt ja til at være med ved genindvielsen. Inden den tid er der mange detaljer, der skal drøftes og meget arbejde, der skal gøres og det er ikke forgæves! Kirkelig vejviser for Nørre Snede og Hampen Nørre Snede og Hampen kirkekontor: Rørbækvej 9, 8766 Nørre Snede, tlf Kontoret er lukket på mandage. Sognets hjemmeside: Sognepræst: Arne Kiel Nielsen, Rørbækvej 9, 8766 Nørre Snede, tlf , Sognepræst:, Tranholmvej 14, 8765 Klovborg, tlf , Fængselspræst: Inge Marie Mortensen, Gl. Thyregodvej 18, 7330 Brande, tlf , Steen Hedemann Andreassen, Nordkrogen 12, 8600 Silkeborg tlf , Præstesekretær: Karen Marie Andersen, Engvej 10, Gludsted, 7361 Ejstrupholm, tlf , Organist: Rita Olesen, Søndergade 17, 7361 Ejstrupholm, tlf Kirkesanger: Anne-Mette Bech, Skadevej 6, 8765 Klovborg, tlf Nørre Snede-Hampen Menighedsråd: Formand/kontaktperson: Mogens Høiberg, Ege Allé 57, 8766 Nørre Snede, tlf , Regnskabsfører: Karen Marie K. Andersen, Engvej 10, Gludsted, 7361 Ejstrupholm, tlf Kirkeværge i Nørre Snede: Aksel Storgaard, Ege Allé 81, 8766 Nørre Snede, tlf , Kirkeværge i Hampen: Hartvig Topp, Stadion Alle 1, 7362 Hampen tlf , 3 Nørre Snede og Hampen kirkegårde: Graver: Hans Madsen, Rørbækvej 9B, 8766 Nørre Snede, tlf NØRRE-SNEDE og HAMPEN Kirketjener og menighedshusets kontaktperson: Tlf Brian Rene Kristensen, Horsensvej 6, 8766 Nørre Snede Sognemedhjælper og sognehusets kontaktperson: Lisbet Kiel Nielsen, Rørbækvej 9, 8766 Nørre Snede, tlf , Udgiver: Menighedsrådene. Stof til næste kirkeblad skal være redaktionen i hænde senest d. 2. februar Næste kirkeblad er for marts-april-maj og udkommer sidst i februar 2012.

4 Lokalsider - - Nørre Snede - - Hampen Menighedsrådsmøder Nørre Snede Hampen Menighedsråd: Alle møder starter kl Møder i Nørre Snede (NS) i Sognehuset, Rørbækvej 9C og i Hampen (Ha) på Nylandsvej 4. Møderne er offentlige. Mødedato: 1. december (HA) Øvrige mødedatoer: Se lokalavisen Morgensang i Sognehuset Kl : Liturgisk andagt i Nørre Snede Sognehus, Rørbækvej 9B. Kirkekorene Kirken har to kor, som øver 1 gang i ugen (undtagen skolefridage) i Sognehuset. Kor 1: Tirsdage kl :4.-6.kl Kor 2: Torsdage.kl : 7.kl og opefter - Onsdag d. 30. november - Torsdag d. 8. december - Onsdag d. 11. januar - Torsdag d. 26. januar - Torsdag d. 23. februar Flere oplysninger fås hos organist Rita Olesen Tlf Børneklubber For alle fra 0. til 3. kl. Mødes hver tirsdag fra til Formiddagscafé i Hampen Caféen er for alle, som har lyst til at tilbringe en hyggelig formiddag med andre i Menighedshuset på Nylandsvej 4. Vi synger et par sange, får en kop kaffe og et rundstykke, og der vil være forskellige indslag. Vi mødes tirsdag formiddag følgende datoer 6. december 2011 og i 2012: 3. januar, 31. januar, 6. marts, 3. april, 1. maj. Kontaktperson: Lisbeth Kiel, Mandagsklubben klasse i præstegårdens kælder kl følgende mandage: 9. januar, 23. januar, 20. februar, 5. marts, fredag d. 23. marts: event, 16. april, lørdag d. 19. maj: tur til Djurs sommerland. Kontaktperson: sognemedhjælper Lisbet Kiel, For alle fra 4. kl. og opefter. Mødes hver onsdag fra til Begge klubber mødes i præstegården på Rørbækvej 9, Nørre Snede. Ingen tilmelding bare kom og vær med! Vel mødt! Sognemedhjælper Lisbet Kiel Nielsen

5 Lokalsider - Nørre - Snede - Hampen - Gudstjenester på Bavnehøj - Fredag d. 2. december v/ Arne Kiel, alterg. - Fredag d. 23. december v/ Arne Kiel, Fra januar 2012 afholdes gudstjenesterne 1. og 3. onsdag i måneden kl Onsdag d. 4. januar v/ Arne Kiel, alterg. - Onsdag d. 18. januar v/ Arne Kiel - Onsdag d. 1. februar v/ - Onsdag d. 15. februar v/ Arne Kiel Hyggeklubben, Nørre Snede december på Bavnehøj: Juleafslutning m. Luciaoptog og fortælling v/ Arne Kiel januar i Sognehuset: Kamma Ebsen, Brande fortæller om Rusland februar i Sognehuset: Anders Quist, Vejle fortæller om oplevelser fra sin tid på kanal 94 Alle møder begynder kl Kontaktperson: Helga Kjeldsen, Genbrugeren Kirkens Korshærs genbrugsbutik, Horsensvej 1 i Nørre Snede drives af frivillige. Overskuddet går til Kirkens Korshærs hjælpearbejde i Danmark. Kirkelige handlinger Døbte Nørre Snede Sognehus: 4/9 Marcus Degn Olesen, Valmuevej 1, Hjøllund 9/10 Mille-My Voigt Meyland, Skovbakken 33 Døbte i Hampen kirke: 27/8 Mille Fredensborg-Fogtmann, Brandevej 58, Ejstrupholm 18/9 Anna Sophia Dolleris Holm, Hovedgaden 34 18/9 Jacob Damgaard, Teglværksvej 35 18/9 Thilde Skovbjerg Haladyn Søndergaard, Frisbækvej 20 2/10 Inge Minnema, Velgårdevej 14 2/10 Janne Minnema, Velgårdevej 14 2/10 Sjoerd Minnema, Velgårdevej 14 2/10 Jesper Minnema, Velgårdevej 14 2/10 Siff Ea Thomasen, Hovedgaden 42 23/10 Elias de Oliveira Revsbæk, Bredgade 20, 1 23/10 Malte Marius Toftebjerg Pedersen, Teglværksvej 29 13/11 Hector Sejr Clausen, Ørnevej 17 Viede i Hampen kirke: 20/8 Johanna Kiel Baagø og Michael Kiel Baagø, Århus 27/8 Christine Fredensborg-Fogtmann og Morten Stig Fredensborg-Fogtmann, Brande vej 58, Ejstrupholm Døde: 19/8 Kirsten Steen Ellitsgaard, Bavnehøj 5 26/8 Hans Peter Konradsen, Irisvej 11 28/8 Ella Engine Bertelsen, Lyngparken 1A, Varde 2/9 Helga Helene Christensen, Bellisvej 47 4/9 Henning Arildskov, Bavnehøj 22 7/9 Harry Nielsen, Storegade 2B, Klovborg 14/9 Frederik Kristian Kristensen, Bavnehøj Alle 1 16/9 Ruth Lise Larsen, Storegade 2B, Klovborg 2/10 Betty Móllgaard Voldby, Vestervang 10, Ejstrupholm 7/10 Søren Peder Albæk Jensen, Viborgvej /10 Nanny Lund Thyrsted, Storegade 2B, Klovborg 12/10 Vagn Holst Jensen, Bavnehøj 24 15/10 Ellen Margrethe Mørel, Bavnehøj 8 17/10 Ellen Margrete Laursen, Bavnehøj 2 27/10 Anker Guldhammer, Bavnehøj 15 3/11 Meta Christine Jensen, Storegade 2, Klovborg 8/11 Søren Martin Sørensen, Bavnehøj 6 5

6 Studiekredse Studiekreds II kl Nytestamentlige tekster læst af skuespillere (Bibelselskabets indspilning på CD), refleksion og drøftelse. Datoer: 11. januar, 22. februar, 28. marts, 11. april, 23. maj. Studiekreds I kl Korintherbrevene studiebog v. Kai Kjær-Hansen - Det Danske Bibelselskab. Datoer: 11. januar, 22. februar, 28. marts, 11. april, 23. maj. Kontaktperson: Arne Kiel Nielsen, Baby- Tam Tam Leg, sang, musik, bevægelse, forfriskning m.m. for babyer 0-12 mdr. med forældre. 12 torsdage i foråret (undtagen skoleferier) kl Vi start torsdag d. 12. januar i Sognehuset, Rørbækvej 9C i Nørre Snede De første 6 gange i Nørre Snede og de næste 6 gange i konfirmandstuen, Præstegårdsvej 12 i Ejstrupholm Det er gratis at deltage ingen tilmelding Ledere: organist Rita Olesen, og sognemedhjælper Lene Yde, Den åbne Familie 9. dec. kl. 19: Julefrokost hos Jellemien og Willem 16. jan. kl : Bibeltime hos Aage og Solveig Posten ved kirken i Nørre Snede Hvorfor holder der ofte én eller flere postbiler eller postcykler ved kirkegårdskontoret i Nørre Snede? PostDanmark og Nørre Snede-Hampen Menighedsråd har indgået en aftale om, at lokale postbude kan benytte frokoststue etc. ved Nørre Snede Kirkegård. PostDanmark betaler husleje for denne service. Lokalsider - Nørre Snede - Hampen Lokalsider - Nørre Snede - Hampen Sognenes Kalender (klip ud og hæng op) - Søndag d. 27. november kl. ca Børnefamiliegudstjeneste i Hampen Kirke og juleoptog. - Søndag d. 27. november kl. ca Kom og syng din julesalme i Nørre Snede Sognehus - efter juletræstændingen på det nye torv. - Torsdag d. 8. december kl Julekoncert i Hampen kirke v/ Hærvejskoret under ledelse af Benny Simmelsgård. Skolekoret går Luciaoptog og synger julesange under ledelse af Ane Rohde. Efterfølgende julemusik i Menighedshuset, Nylandsvej med kaffe og julebag. - Søndag d. 11. december kl De ni læsninger i Sognehuset - Tirsdag d. 13. december kl Børnehave-dagpleje gudstjeneste i Hampen Kirke. Andre familiemedlemmer er velkomne! - Onsdag d. 14. december kl Børnehave-dagpleje gudstjeneste i Nørre Snede Sognehus. Andre familiemedlemmer er velkomne! - Onsdag d. 14. december kl Børnehave-jule-gudstjeneste i Nørre Snede Sognehus. Andre familiemedlemmer er velkomne! - Fredag d. 23. december kl Julegudstjeneste på Bavnehøj v/ Arne Kiel. Koret medvirker - Fredag d. 23. december kl og Lillejuleaftensgudstjenester i Nørre Snede Sognehus Bemærk: To gudstjenester denne aften af hensyn til pladsen. Vi serverer gløgg m.m. i pausen. - Lørdag d. 24. december kl og Juleaftensgudstjenester i Nørre Snede Sognehus (Bemærk ændrede tider p.g.a. kirkerestaurering. Vi henviser også til Hampen kirke) - Lørdag d. 24. december kl og Juleaftensgudstjeneste i Hampen Kirke (Bemærk: ekstra gudstjeneste i Hampen Kirke p.g.a. kirkerestaurering i Nørre Snede). - Tirsdag d. 27. december Juletræsfest i Hampen Hallen kl (Morgenkaffe, børnegudstjeneste, dans om juletræet - hygge). - Søndag d. 15. januar kl i Hampen Kirke Rytmisk aftengudstjeneste med tid til eftertanke. Benny Simmelsgaard, Torben Bjørn og Rita Olesen medvirker på diverse instrumenter. - Onsdag d. 25. januar kl Møde med fængselspræst Rie Mortensen, Brande i konfirmandstuen, Ejstrupholm. Rie Mortensen er præst ved statsfængslet i Nørre Snede. - Onsdag d. 29. februar kl Sangaften i Sognehuset. Koret On Time fra Vrads medvirker. En vokalgruppe på 8 personer, der leger med forskellige musikgenrer. De synger á capella. - Mandag d. 5. marts kl Fælles sognemøde i Klovborg Forsamlingshus v/ Knud Tarpgaard, der fortæller om digterpræsten Kaj Munk. 6

7 Ny bestyrelse i Klovborg FDF Ved fødselsdagsfesten i oktober var der to fra bestyrelsen, der havde valgt at trække sig fra arbejdet. Det drejer sig om Inge Solgaard og Hanne Kristensen, der har gjort et stort arbejde for kredsen gennem årene. Hanne både som leder og senest som kasserer, og Inge med en masse praktisk arbejde, hvos hun den sidste tid har været med til at organisere indsamling af pap og papir. En stor tak skal lyde til begge for indsatsen! Nyvalgt til bestyrelsen blev Lone Nymark og Allan Eskesen og som ny kasserer har Hanne Godskesen sagt ja. Velkommen til jer alle tre og tak fordi I vil gå ind i arbejdet! Se flere billeder på hjemmesiden! BUSK og Travebanko Den sidste søndag i oktober troppede en masse FDFere og deres familie op i kirken til BUSK-dag. Og efter gudstjenesten var der mange, der tog mod udfordringen og gik rundt om Klovborg efter en masse numre til bankopladerne. Alle fik en masse dejlig efterårsluft og mange fik en præmie med sig hjem. Tak til alle, der deltog og ikkemindst til alle, der sponserede en masse gode præmier! Klovborg Julemærker Måske er der en pusling eller tumling, der en onsdag eftermiddag i november ringer på døren og vil sælge et lokalt julemærke. Overskuddet fra salget går til at støtte kræftramte børnefamilier samt lokalt FDF-arbejde. Mærket koster 30 kr. pr. ark. Tak til alle jer, der støtter ved at købe mærker! Vinterlejr for Klovborg FDF Uanset om det bliver vinter eller ej, tager alle FDFere i Klovborg på vinterlejr i skolens vinterferie. Datoen er fre. d. 10. til søn. d. 12. februar og det bliver på Påruplejren igen. Sæt datoerne af allerede nu - der vil senere komme indbydelse med yderligere information. Program for dec. - jan. - feb Puslinge/Tumlinge (0.-2. klasse) Puslinge/tumlinge er i dec., jan. og feb. ved Kernehuset kl Vi mødes i praktisk og varmt tøj og fodtøj. 30. nov.: Vi sælger julemærker i byen. Forældre må meget gerne hjælpe os. 7. dec. Juleafslutning 2012: 18. jan. Opstart i det nye år. Vi betaler kontingent. 25. jan., 1. feb., 8.feb. Puslinge/tumlingemøde feb.: Se kredsen 22. feb.: Puslinge/tumlingemøde Ledere: Else , Gitte , Kirsten , Anette Pilte (3.-4. klasse) Vi mødes onsdag i Kernehuset, Nørregade 13, kl Husk varmt tøj og fodtøj! 14. dec.: Juleafslutning 18. januar: Opstart efter juleferien febr.: Vinterlejr for hele kredsen Ledere: Pernille ( ), Asbjørn ( ), Thomas og Asger 7 Væbnere og seniorvæbnere (5.-6. og klasse) Væbner og seniorvæbnermøder holdes onsdag kl i Kernehuset - Husk praktisk udetøj, skjorte og lommelygte. Se også under Kredsen! 14. dec.: Juleafslutning 18. januar: Opstart efter juleferien febr.: Vinterlejr for hele kredsen Leder: Jesper ( ) - Susanne - Mona Seniorer (15-18 år) Seniormøder og arrangementer afholdes efter nærmere aftale. Send mail eller sms til Jesper for at få informationerne - Kredsen Opstart efter julen: 18. januar i klasserne. Fælles vinterlejr februar. Papirindsamling lør. d. 25. februar - for pilte og opad. Se info på hjemmesiden! Tjek jævnligt hjemmesiden for nyt på Opslagstavlen og kalenderen. Her vil normalt ligge indbydelser og anden information. Kredsledelse: Kredsleder: Vagn / Formand: Else Kasserer: Hanne Kredsmail: Hjemmeside:

8 Klovborg Missionhus Tors. d. 1. dec.: Adventsfest. Taler er børnekonsulent Jens Chr. Plougmann. Tors. d. 8. dec.: Bibelkredsene mødes i hjemmet. Se i Den lille Avis hvor Tor. d. 15.: Juleforberedelse i missionshuset Tor. d. 5. jan.: Hellig Tre Kongers fest Tir. d tor. d.12. jan.: Evang. alliance Bedemøde Tor. d. 19. jan.: Bibelkredsene mødes i hjemmet. Se i Den lille Avis hvor Tor. d. 26. jan.: Sangaften v/lokale kræfter Ons. d tor. d. 2. febr. Bibelkursus Tor. d. 9. febr.: Bibelkredsene mødes i hjemmet. Se i Den lille Avis hvor Tor. d. 16. febr.: Møde v/indremissionær Søren Grysbæk, Horsens Tor. d. 1. marts: Møde v/indremissionær Henri Jensen, Silkeborg Er ikke andet nævnt er møderne kl i Klovborg missionshus Henv. tlf Ydre missions kredse Tor. d. 23. febr.: Ydre Missions kredse - se i avisen Henv. tlf Teenklubben Kjelleren Mødes hver mandag kl i missionshusets kælder. Velkommen, hvis du går i klasse Henv Juleafslutning for Klovborg friskole Torsdag d. 22. december kl er der juleafslutning for Klovborg friskole. Forældre, bedsteforældre og andre er også velkomne i kirken sammen med børnene. Juleafslutning for dagplejen og børnehaven Tirsdag d. 6. december kl er der juleafslutning i Klovborg kirke for børnene i dagplejen og i børnehaven. Vi skal høre juleevangeliet og synge nogle af julens salmer denne dag. Andre, som har tid til det, er også velkomne i kirken. Afslutning for minikonfirmander Den sidste søndag i kirkeåret, d. 20. november, holdt vi afslutning med vores minikonfirmander. I år har Indre mission været så venlige at udlåne os missionshuset, så vi kunne have godt med plads til at lege, sidde og tegne, spise, sidde i rundkreds for at høre om Jesus og andre fortællinger. Derudover har vi også besøgt kirken: set døbefonten, prædikenstol, alterbord, kirkens rum, vi har været på besøg på kirkegården og set gravsten. En enkelt gang har vi været på besøg på Ring lysestøberi og hørt om den støtte der ydes herfra til ulandsarbejde. Og hver gang er vi begyndt med kager eller brød og saftevand. I skrivende stund mangler vi sidste gang, samt afslutningen, som foregår i kirken til en gudstjeneste. Her afslutter vi bagefter med søskende og forældre i konfirmandstuen. Louise, Marny og jeg siger tak for efteråret i selskab med mini erne. Med venlig hilsen Louise Kristensen, Marny Rasmussen og Klovborg-Thyrsting sogne Sognepræst Tlf Træffetid: Tirsdag og torsdag mellem kl. 11 og 12, Skadevej 18, Klovborg eller efter aftale. Se under gudstjenestelisten m.h.t. fridage m.v. Klovborg sogn: Menighedsrådsformand: Vagn H. Sørensen, tlf Kirkekasserer: Ernst Kristensen, tlf , Kirkeværge: Else Kristensen, tlf , Graver: John Nikolajsen, tlf Læg gerne besked på telefonsvareren 8 Thyrsting sogn: Menighedsrådsformand: Gerda Pedersen, tlf Kirkekasserer: Vagn Jensen, tlf Kirkeværge: Herdis Jensen, tlf Graver: Harry Iversen, tlf Hjemmeside: klovborgkirke.folkekirken.dk

9 Gudstjenester på Østervang Onsdage kl Vi begynder normalt kl. 14 med gudstjeneste, bagefter drikker vi en kop kaffe sammen. Andre fra Klovborg by og opland er velkomne til at deltage. Kirkebilen kører ikke længere til gudstjenesterne på Østervang. Hvis der er problemer med at komme til gudstjeneste - eller kender én, der har svært ved det, vil menighedsrådet gerne høre om det. Onsdag d. 7. december: : Adventsgudstjeneste kl. 14. Herefter kaffe og kage, derpå julehygge med fortællinger og julesange. Ved 16-tiden afsluttes arrangementet. 3. søndag i Advent d. 11. december kl : De ni læsninger i Klovborg kirke Denne gamle engelske juleskik bringer en højtidsstemning lige ind vores fortravlede juleforberedelser. Den indeholder nogle af vores dejlige jule- og adventssalmer og her fremføres læsninger af udvalgte tekster fra bibelens beretning om skabelsen over Jesu fødsel og bekendelse til ham som verdens frelser. Kirkens organist og børnekoret deltager. Og så er der fælles sang ved nogle af adventssalmerne. Kom og vær med! Med venlig hilsen Grete Bundgaard, organist, og Syng din julesalme Onsdag d. 21. december kl Julegudstjeneste (NB!): Januar-Februar: Onsdag d. 14. december kl i Klovborg kirke: Kirkens organist og kirkesanger byder velkommen til alle, børn og voksne, til at komme og ønske deres yndlingsjulesalme. Kom og vær med til at synge julen ind. Onsdag d , altg. Onsdag d Onsdag d , altg. Onsdag d Onsdag d , altg. Adventskoncert i Tyrsting kirke Skanderborg Mandskor Første søndag i Advent d. 27. november kl Igen i år har vi inviteret Skanderborg mandskor til at komme og synge advent og julen ind med kendte julesalmer. Der vil også komme fællessalmer, så vi alle kan få lov til at synge med på højtidens skønneste salmer. Efter koncerten er menighedsrådet vært ved en kop kaffe og kage i Tyrsting forsamlingshus. Der er gratis entré. Med venlig hilsen Tyrsting Menighedsråd

10 Kirkebilen kører igen til alle højmesser i Klovborg Kirke. Ring senest lørdag kl. 17 til Tørring-Uldum Taxi Tlf Konfirmandgudstjeneste Torsdag d. 8. marts kl : konfirmandgudstjeneste i Klovborg kirke. Konfirmanderne medvirker ved denne aftensgudstjeneste. I forlængelse af gudstjenesten er der møde for konfirmanderne og deres forældre i konfirmandstuen ved præstegården. Her serveres en kop kaffe og kage, mens vi kort gennemgår årets undervisning. Der er mulighed for at stille spørgsmål mm. Vel mødt. Det første halve år af skoleåret er ved at være gået, og vi synes næsten, det går hurtigere år for år. Vi siger 1000 tak til læsevenner og andre venner af huset for hjælpen i det forløbne år. Således mange oplevelser rigere vil vi ønsker jer alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. Skolekreds For at en fri grundskole kan eksistere, skal der være en kreds rundt om skolen som bakker op og dermed sikre skolens tilstedeværelse. Sådan en skolekreds indeholder naturligvis alle forældre på skolen, men lige så vigtige er de medlemmer, som ikke er forældre derfor navnet skolekreds og ikke f.eks. forældrekreds. Alle har ret til at deltage og stemme ved skolens generalforsamling. Generalforsamlingen er skolens højeste myndighed Kalenderen 30. november Bedsteforældre- og juleklippedag 10. december Juletræsfest 12. december Luciaoptog v/ morgensamlingen kl december Juleafslutning Sidste skoledag før jul. 4. januar Store spilledag Første skoledag i det nye år

11 Gudstjenester dec. - jan. - feb. 2011/12 Forklaring: Der er altergang ved højmesser kl Altergang på andre tidspunkter er angivet med altg. Hvis ikke andet er nævnt, er det Arne Kiel Nielsen (AK) ( ), der prædiker i Nørre Snede og Hampen og (KJ) ( ) i Klovborg og Thyrsting. Se på bagsiden med hensyn til kirkebil. 11

12 Morgenandagt flyttet fra P2 Den 1. november mistede DR retten til at sende på den FM-frekvens, hvor P2 ellers har sendt fra. Det betyder, at P1 og P2 nu deler frekvens på FM-båndet, hvor P1 sender i dagtimerne og P2 i aftentimerne. For morgenandagten betyder det, at den nu skal findes på det digital net. For at høre P1 og P2 døgnet rundt skal man lytte til kanalerne som digital radio på fx en DAB-radio eller på computeren med DRs Netplayer. Har man ikke adgang til det digitale net, skal man dog ikke fortvivle. Morgenandagten ligger også som et lydspor på DR2. Med andre ord kan man blot tænde for sit TV for at høre morgenandagten fra Københavns Domkirke. Bibelske fortællinger Tirsdag den 7. feb. i Konfirmandstuen, Skadevej 18, Klovborg, kl Hvordan får vi bibelen åbnet op igen? Hvad handler de bibelske fortællinger om? Denne aften vil der blive genfortalt en række bibelske fortællinger, der alle trækker tråde til menneskelivet og hvordan mennesker finder ud af deres liv og de vilkår, som er blevet deres, i kampe med og mod Gud. Mødet holdes i konfirmandstuen, Skadevej 18, kl Der serveres en kop kaffe og alle er velkomne. Mange kan ikke finde morgenandagten Radioprogrammet Morgenandagten har på en uge mistet 81 procent af sine daglige lyttere. Det skriver Kristeligt Dagblad efter at Morgenandagten er blevet fjernet fra P2 på FM-radioen Også DR s andre kirkelige programmer mister lyttere. Blot 8000 lyttere har dagligt fundet frem til Morgenandagten i den første uge, efter at udsendelsen blev flyttet. Før den 1. november lyttede danskere dagligt til andagten. Det er forfærdeligt, simpelthen, lyder det fra domprovst Anders Gadegaard ved Københavns Domkirke, hvor Morgenandagten bliver sendt fra. Tallene er skræmmende og dybt alvorlige. De tyder på, at DR s DAB-kampagne slet ikke har fungeret, for folk kan tydeligvis ikke længere finde ud af, hvor programmet bliver sendt henne, siger han. Kirkebil til Klovborg Kirke: Til alle højmesser. Ring til Tørring-Uldum Taxi dagen før kl. 17. Det er gratis at benytte ordningen Kirkebil til Nørre Snede-Hampen: Ring til kirkekontoret senest to dage i forvejen. ( ). Det er gratis at benytte ordningen. Sognepræsterne: har tjenesteuger i Nørre Snede d dec., 9. jan. 15. jan. og d. 27. feb. 4. marts. Arne Kiel har friweekend d dec. samt d jan. og ferie d februar og har friweekend d dec. og d jan. samt ferie d feb.

Sognenyt Nørre Snede - Hampen

Sognenyt Nørre Snede - Hampen 33333 3333333 3 Nr. 1 - december 2013 - januar 2014 Sognenyt Nørre Snede - Hampen v. Arne Kiel Nielsen Mange forskellige billeder kommer til os, når vi tænker på jul. Vi tænker måske tilbage på vores barndoms

Læs mere

Glædelig jul! fløj ud og ind mellem træernes grene, at det lille træ vidste lidt om, hvordan det stod til hos nabotræerne.

Glædelig jul! fløj ud og ind mellem træernes grene, at det lille træ vidste lidt om, hvordan det stod til hos nabotræerne. December 2012 - Februar 2013 Glædelig jul! For mange år siden stod man og skulle have et juletræ til brug ved Klovborg kirke, for nu var det snart jul. Ude i den granskov, der befinder sig et godt stykke

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Du er Kristus, den levende Guds søn

Du er Kristus, den levende Guds søn Oktober - November 2010 Du er Kristus, den levende Guds søn Da Jesus kom til området ved Cæsarea Filippi, spurgte han sine disciple: Hvem siger folk, at Menneskesønnen er? De svarede: Nogle siger Johannes

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

Dagligt brød og kærlighed

Dagligt brød og kærlighed September - Oktober - November 2011 Dagligt brød og kærlighed Første dag, jeg så en mejetærsker høste i år, tænkte jeg, det ser skønt ud. Maskinen er hypermoderne. Der sidder en mand bag de tonede ruder

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

KIRKEBLAD. Julebasar i Enderslev præstegård 1. søndag i advent kl. 12-14. Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD. Julebasar i Enderslev præstegård 1. søndag i advent kl. 12-14. Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje december - januar - februar 2010-2011 Julebasar i Enderslev præstegård 1. søndag i advent kl. 12-14 (Matthias, Kasandra, Mette Marie, Nikolaj, Mikkel, Line, Christian,

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Torsdag den 30. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Brunhilde Sørensen fortæller om sin flugt som 5-årig fra Østpreussen i 1945. Se Medborgerklubbens annonce.

Læs mere

Februar 2010 21. ÅRGANG

Februar 2010 21. ÅRGANG Februar 2010 21. ÅRGANG Solhjem Søndermarksvej 53...75 84 08 44 Kredsleder Søren W. Nielsen...75 83 83 90 / 26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13 Tumlinge Hanne

Læs mere

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Med bakker skabt af is Høstmarkedsandagt på plænen i Asnæs lørdag den 13. september kl. 9.30-10.00 Asnæs kirke flytter traditionen tro ud

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

Marts - April - Maj 2012. Påsketanker

Marts - April - Maj 2012. Påsketanker Marts - April - Maj 2012 Påsketanker Kulde og varme Mørke og lys Når jeg skriver dette har vi lige haft nogle af de koldeste nætter i 26 år. Varmeapparaterne kæmpede med kulden, der ville prøve at trænge

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Bøn fra Kjerlighedens Gjerninger

Bøn fra Kjerlighedens Gjerninger Juni - Juli - August 2013 Bøn Bøn fra fra Kjerlighedens Kjerlighedens Gjerninger Gjerninger Til minde om Søren Kierkegaard i 200-året for hans fødselsdag Vi plejer at indlede vores forside af kirkebladet

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Kirkebladet. sommertanker. Kgs. Tisted, Binderup & Durup sogne. tema: JULI, august, september 2012

Kirkebladet. sommertanker. Kgs. Tisted, Binderup & Durup sogne. tema: JULI, august, september 2012 Kirkebladet Kgs. Tisted, Binderup & Durup sogne JULI, august, september 2012 tema: sommertanker 1 Sognevejviseren Kirkebladet for Kgs. Tisted, Binderup & Durup sogne Sognepræst Christian Grund Sørensen

Læs mere

Et sted for dig. - FDF Hjerm

Et sted for dig. - FDF Hjerm - FDF Hjerm Et sted for dig ... FDF giver børn og unge et ståsted at møde verden fra En verden af oplevelser FDF Hjerm er et godt tilbud til alle børn og unge med en bred vifte af muligheder. Vi lægger

Læs mere

S C T. M O R T E N S S O G N

S C T. M O R T E N S S O G N KIRKEBLADET S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 3 September-november 2015 Menighedsudvalget Efterår 2015 Udflugt, musik, sang og foredrag Udflugt tirsdag d. 1. september kl. 13.00-18.00 med afgang

Læs mere

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med...

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med... Mini-konfirmand i Lillerød Kirke Kom og se og vær med... Kære 3. klasser på Lillerød Skole! Hvis du går i 3.klasse på Lillerød Skole, så er det netop dig, vi skriver til. I efteråret 2015 vil vi gerne

Læs mere

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Denne uge står den jo i festens tegn og med en spændende emneuge op til. Vi har hver morgen hørt gode historier om konger og desuden på de enkelte

Læs mere

Aktiviteter ved Ejstrup og Gludsted kirker.

Aktiviteter ved Ejstrup og Gludsted kirker. Aktiviteter ved Ejstrup og Gludsted kirker. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Kirkens aktiviteter... 1 2. Menighedsrådenes aktiviteter... 2 3. Aktiviteter i kirkens regi... 3 4. Aktiviteter

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 276 Sdr. Vium Sogneforeningen december 2014 / januar 2015. Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår.

Sdr. Vium Nyt. Nr. 276 Sdr. Vium Sogneforeningen december 2014 / januar 2015. Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår. Sdr. Vium Nyt Nr. 276 Sdr. Vium Sogneforeningen december 2014 / januar 2015 Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår. Næste nummer af Sdr. Vium Nyt udkommer 1. februar 2015 Emner skal være meddelt

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

Indre Mission i Grindsted Program foråret 2016

Indre Mission i Grindsted Program foråret 2016 Indre Mission i Grindsted Program foråret 2016 Indre Mission i Grindsted Adresse: Kronen, Solvej 1, 7200 Grindsted Mere info: www.grindsted.indremission.dk eller søg Kronens side på facebook JANUAR Evangelisk

Læs mere

Julen 2016 i Holbøl kirke

Julen 2016 i Holbøl kirke Julen 2016 i Holbøl kirke Med fredslys fra 1. søndag i advent til helligtrekonger. 1 Advent er forventning og forberedelse til julen, hvor vi fejrer, at Jesus kom til verden. Adventskrans, julekrybbe,

Læs mere

Krejbjerg Nyt. Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober Det er i år fredag, den 29. november kl

Krejbjerg Nyt. Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober Det er i år fredag, den 29. november kl Krejbjerg Nyt Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober 2013 Fællesspisning Fredag, den 25. oktober er der fællesspisning i forsamlingshuset kl. 18.30. Kortklubben som består af Kirsten Hundahl,

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Velkommen til Indre Mission - Horsens

Velkommen til Indre Mission - Horsens Velkommen til Indre Mission - Horsens Sted: Emil Bojsensgade 31, 8700 Horsens. Tidspunkt: Torsdag kl. 18.00 21.15. Se programmet. Hvad står IM for? Hvad tror vi på? Hvad sker der i IM Horsens For de unge

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

På sporet af julen og Grundtvig

På sporet af julen og Grundtvig December i København På sporet af julen og Grundtvig jul 2009 N.F.S. Grundtvig er en vigtig skikkelse i DR s julekalender Pagten, hvor hans salmer og tanker om menneske og fællesskab spiller en rolle.

Læs mere

ASKOV SOGN k i r k e b l a d D e c e m b e r 2 0 1 3 - F e b ru a r 2 0 1 4

ASKOV SOGN k i r k e b l a d D e c e m b e r 2 0 1 3 - F e b ru a r 2 0 1 4 ASKOV SOGN kirkeblad December 2013 - Februar 2014 Glædelig Jul Københavns tidligere biskop, Erik Norman Svendsen, udgav for nogle år siden en rigtig fin bog om vores danske salmebog:»syng for livet«. Han

Læs mere

At tænke efter. kun ved at vente, vor sommer ind. Her vil ties, her vil bies, her vil bies, o svage sind!

At tænke efter. kun ved at vente, vor sommer ind. Her vil ties, her vil bies, her vil bies, o svage sind! Februar - Marts 10 At tænke efter Vi har en flot vinter i år. Den mørke tid har været en lys årstid. Det havde vi måske ikke lige regnet med. Man kan gå tur i aftenskumringen og nyde det oplyste landskab.

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN AUGUST SEPTEMBER Søndag den 21. august kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis. Torsdag den 25. august kl. 16: Ulvetimen i konfirmandstuen Fredag den 26. august kl. 9.00 Staudeklub

Læs mere

December: Nr. 1. november. 2015/2016. Kl. 10.30. Kl.09.30. Kl. 19.00. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant:

December: Nr. 1. november. 2015/2016. Kl. 10.30. Kl.09.30. Kl. 19.00. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Nyhedsbrev fra Hune sogn november. 2015/2016 December: Nr. 1 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 6.., 2. søndag i advent Kl. 10.30 Søndag den 13. 3. søndag i advent: De

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja!

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja! Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Klaus Møller, organist

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Syng dig glad! Marts - April - Maj 2015 Der findes ikke noget bedre end inden en landskamp at synge sammen med et fyldt stadion Der er et yndigt land eller Nytårsaften

Læs mere

PROGRAM VELKOMMEN PÅ

PROGRAM VELKOMMEN PÅ PROGRAM VELKOMMEN PÅ Hvad kan vi gøre for dig? Du står med det nye program i hånden. Luk op og se de mange muligheder! Klippen Lemvig Indre Mission er et fællesskab af mennesker, der mødes for at dele

Læs mere

Eftermiddagsmøde i Konfirmandstuen

Eftermiddagsmøde i Konfirmandstuen Advent Vi befinder os i adventstiden. Adventstiden er forventningernes, længslernes og drømmenes tid. I adventstiden kommer længselen efter og håbet om en bedre verden med retfærdighed og fred og glæde

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn. Når Jonas Serner-Pedersen har ferie eller friweekend, passes sognet af sognepræst Leif Bak, Gimsing.

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn. Når Jonas Serner-Pedersen har ferie eller friweekend, passes sognet af sognepræst Leif Bak, Gimsing. Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

November 2017 januar 2018

November 2017 januar 2018 November 2017 januar 2018 Friluftsgudstjeneste i Vester Nebel september 2017 Babysalmesang Et nyt hold begynder den 10. januar 2018 kl. 10 i Bryndum Kirke og fortsætter til den 7. marts Vi danser, leger

Læs mere

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke 2013 En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke Sct. Pauls Kirke har en række tilbud og aktiviteter, der foregår i og ud fra kirkens sognehus. Fælles

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 34. årgang Nr. 4 December 2014 Hyggeklubben holder juleferie fra d. 4. december, vi begynder igen d. 15. januar kl. 13.00. Bemærk det nye mødetidspunkt.

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Oue Valsgaards kirkeblad juni - august 2015 Valsgaard kirke

Oue Valsgaards kirkeblad juni - august 2015 Valsgaard kirke Kirkebladet Oue Valsgaards kirkeblad juni - august 2015 Valsgaard kirke Kirken har mange vinkler og perspektiver. Nutidig bøn til nutidig Forårskoncert Herre Vor Gud, himmelske far Vi takker dig for den

Læs mere

ASKOV SOGN k i r k e b l a d

ASKOV SOGN k i r k e b l a d ASKOV SOGN k i r k e b l a d SEPTEMBER - NOVEMBER 2013 provstens orlov Kirkeministeriet har bevilget provst Hasse N. Jørgensen, Askov, studieorlov i tre måneder (sept., okt., nov.). Studieorloven har til

Læs mere

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup Nr. 1 Januar - marts 2015 Læs i dette blad: Glimt fra en jubilæumsdag... 2 Helligtrekongersfejring... 3 Kirkekalender... 4 Dåbstræf.... 5 Til lykke med dåben... 5 Møder og klubber.... 6 Kirkelig vejviser...

Læs mere

Arrangementer Vinteren

Arrangementer Vinteren Arrangementer Vinteren 2016-2017 Allerslev og Jungshoved kirker Op mod jul I skrivende stund først i november - er juleforberedelserne rundt omkring så småt ved at komme i gang. Særlig butikkerne er hurtigt

Læs mere

Juleaften II Sct. Pauls kirke 24. december 2015 kl Salmer, trykte: 94/119// Hvad er det, der gør jul til noget særligt /104/121

Juleaften II Sct. Pauls kirke 24. december 2015 kl Salmer, trykte: 94/119// Hvad er det, der gør jul til noget særligt /104/121 1 Juleaften II Sct. Pauls kirke 24. december 2015 kl. 14.30. Salmer, trykte: 94/119// Hvad er det, der gør jul til noget særligt /104/121 Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 2,1-20 Bøn. Lad os bede!

Læs mere

Kirke & Sogn. aunslev bovense

Kirke & Sogn. aunslev bovense Kirke & Sogn aunslev bovense 44. årgang nr. 1 december 2013 - marts 2014 Det kimer nu til julefest Synger vi juleaften i kirken så taget er nær ved at løfte sig. Juleaften skal vi synge de salmer vi kender.

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE

Kirkebladet INDHOLD. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE December 2014 - Januar - Februar 2015 36. årgang nr. 198 Jeg glemmer aldrig den klokkeklang, der fyldte julen derhjemme, mens sneen lå over mark og vang, og nordenvinden

Læs mere

Spaghettigudstjenester Spaghettigudstjenesten i Taksigelseskirken er altid den første torsdag i måneden kl. 17.00. Små som store børn er velkomne; det er gratis at deltage. Efter gudstjenesten er der fællesspisning

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Kirkebladet. kaj munk og miraklerne... Kgs. Tisted, Binderup & Durup sogne. tema: januar, februar, marts 2012. Også for børn

Kirkebladet. kaj munk og miraklerne... Kgs. Tisted, Binderup & Durup sogne. tema: januar, februar, marts 2012. Også for børn Kirkebladet Kgs. Tisted, Binderup & Durup sogne januar, februar, marts 2012 Også for børn tema: kaj munk og miraklerne... 1 Sognevejviseren Kirkebladet for Kgs. Tisted, Binderup & Durup sogne Sognepræst

Læs mere

SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang

SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang December - Januar -Februar 2014 God Jul og godt Nytår Bliv Mini-konfirmand! Læs mere inde i bladet. Læs bl.a. i dette nummer: Luciadag, 13. december Juletræsfest,

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

Marts 2010 21. ÅRGANG

Marts 2010 21. ÅRGANG Marts 2010 21. ÅRGANG Solhjem Søndermarksvej 53...75 84 08 44 Kredsleder Søren W. Nielsen...26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13 Tumlinge Hanne Eriksen...75

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 Padesø Kirke i december Arrangementer i Padesø Kirke Adventsmusikgudstjeneste med børnekor Vi indleder traditionen tro adventstiden med en hyggelig

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Juni, Juli, August 2014 Nyt fra menighedsrådet Kunstudstilling i Kirkebakkehuset Menighedsrådsmøder Torsdag d. 26. juni kl. 17.00 i Kirkebakkehuset Tirsdag d. 12. august

Læs mere

PROGRAM FOR 2. halvår 2015

PROGRAM FOR 2. halvår 2015 PROGRAM FOR 2. halvår 2015 VELKOMMEN PÅ Hvad kan vi gøre for dig? Du står med det nye program i hånden. Luk op og se de mange muligheder! Klippen Lemvig Indre Mission er et fællesskab af mennesker, der

Læs mere

Det sker... Adventsgudstjeneste i As kirke søndag d. 30. november kl. 14.00

Det sker... Adventsgudstjeneste i As kirke søndag d. 30. november kl. 14.00 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet December, Januar, Februar 2015 Det sker... Adventsgudstjeneste i As kirke søndag d. 30. november kl. 14.00 meget blandet program med julens sange og salmer, både de kendte,

Læs mere

December 2012 Januar Julemarked på Lyngparken.

December 2012 Januar Julemarked på Lyngparken. December 2012 Januar 2013 Julemarked på Lyngparken. Aktiviteter på Lyngparken i december Mandag, den 3. Tøjsalg fra kl. 10 til 13 Tirsdag, den 4. kl. 11 Julefrokost for beboere og personale. Personalet

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

September - Oktober - November Sensommer

September - Oktober - November Sensommer September - Oktober - November 2012 Sensommer At vente på sommer Jeg føler denne sommer gik alt for stærkt. På et besøg i det nordlige Rusland fortalte lokalbefolkningen med et smil, at her på disse breddegrader

Læs mere

Program for foråret 2016

Program for foråret 2016 Program for foråret 2016 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! I 2016 er det overordnede emne Paulus. I Apostlenes Gerninger i Det ny Testamente hører vi om manden Paulus, der

Læs mere

Kirkebladet. kirkens liv & vækst. Kgs. Tisted, Binderup & Durup sogne. tema: oktober, november, december 2012

Kirkebladet. kirkens liv & vækst. Kgs. Tisted, Binderup & Durup sogne. tema: oktober, november, december 2012 Kirkebladet Kgs. Tisted, Binderup & Durup sogne oktober, november, december 2012 tema: kirkens liv & vækst 1 Sognevejviseren Kirkebladet for Kgs. Tisted, Binderup & Durup sogne Sognepræst Christian Grund

Læs mere

December 2010 & Januar 2011 22. ÅRGANG

December 2010 & Januar 2011 22. ÅRGANG December 2010 & Januar 2011 22. ÅRGANG Kredsleder Søren W. Nielsen...26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13 Tumlinge Jesper Pedersen...61 39 88 69 Betina Harpsøe

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... www.km.dk På På kirkeministeriets hjemmeside kan kan Kirkesanger:

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... www.km.dk På På kirkeministeriets hjemmeside kan kan Kirkesanger: Her bor de... Internetadresser... Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermvestrekirke.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Mail: www.hjermøstrekirke.dk

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Og det skete i de dage...

Og det skete i de dage... Og det skete i de dage... Julen 2014 & Nytåret 2015 i Sparkær & Gammelstrup kirker Syng julen ind i Gammelstrup Torsdag d. 27. nov. kl. 19.00 i Gammelstrup kirke En meget stemningsfyldt indledning af adventstiden,

Læs mere

Se kalender på bagsiden!

Se kalender på bagsiden! LOKALbladet 2012-2013 Aktuelt nyt 2 Feldballe Hallen: Overdragelsesfest 13. 2 Feldstrup Revyen: Møde for nye aktive 3. 3 KulturKlubben: Fællesspisning - Fredagscafe - Julehygge 7. 4 : Juletræsfest 20.

Læs mere

Gram Menighedshus. Kirkealle 4. Program for 2017 Alle er velkommen. Gram. Gram Indre Mission har en hjemmeside: gram-menighedshus.dk.

Gram Menighedshus. Kirkealle 4. Program for 2017 Alle er velkommen. Gram. Gram Indre Mission har en hjemmeside: gram-menighedshus.dk. Gram Menighedshus Kirkealle 4 Program for 2017 Alle er velkommen Gram Gram Indre Mission har en hjemmeside: gram-menighedshus.dk. Januar: Kaffehold 3.Uge 1 Mandag d. 9. kl. 14 16 Café Mandag d. 9. til

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

November 2010 22. ÅRGANG

November 2010 22. ÅRGANG November 2010 22. ÅRGANG Kredsleder Søren W. Nielsen...26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13 Tumlinge Jesper Pedersen...61 39 88 69 Betina Harpsøe Andersen...28

Læs mere

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn dec. 2014 - feb. 2015

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn dec. 2014 - feb. 2015 Kirkebladet Den danske kirke i Lyksborg og omegn dec. 2014 - feb. 2015 Vær velkommen, Herrens år... 1. søndag i advent begynder det nye kirkeår, og årets epistelog evangelier vil blive læst fra 1. tekstrække.

Læs mere

Bagsiden APPELLEN. Landslejr 2016 nærmer sig. Kredsblad for FDF K 23 Valby. FDF fritid med indhold og fællesskab!

Bagsiden APPELLEN. Landslejr 2016 nærmer sig. Kredsblad for FDF K 23 Valby. FDF fritid med indhold og fællesskab! Bagsiden Husk at gemme din Appellen - den er fuld af vigtig info. Mini-Hjalmar Mangler du FDF-udstyr? Så bestil det hos din leder! FDF fritid med indhold og fællesskab! Landslejr 2016 7.-15. Juli på Sletten

Læs mere

Efterår 2012 2. udgave

Efterår 2012 2. udgave Vildbjerg Efterår 2012 2. udgave August Torsdag 9. Onsdag 15. Kl 19.30 Bibelkredsene samles Torsdag 16. Kl 19.30 Møde Kreds 1 Fritidsforkynder Jørgen Vindum Sand, Hammerum Emne: Så vælg da livet. 5. mos.

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

De fleste tilbud foregår i Kirkecenteret, Rådhusstrædet 15, Ikast

De fleste tilbud foregår i Kirkecenteret, Rådhusstrædet 15, Ikast De fleste tilbud foregår i Kirkecenteret, Rådhusstrædet 15, Ikast Tirsdage: Kl. 19.00-20.30: mødes juniorer, der går i 4., 5. og 6. klasse til Klub 456. De holder til i kælderen Torsdage: Kl. 9.30-11.00:

Læs mere

KIRKEBLADET. Fausing Auning Ø. Alling V. Alling

KIRKEBLADET. Fausing Auning Ø. Alling V. Alling KIRKEBLADET Fausing Auning Ø. Alling V. Alling Skoledag i Vester Alling Advent, jul og nytår Konfirmandgudstjeneste Indvielse af graver-faciliteter i Øster Alling December 2013 - Februar 2014 5. årgang

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Oktober 2015 Fra Indvielse af Byfornyelse Indhold: * Vennekredsen: Foredrag * Avisindsamling: Fortsætter * Ny Butik: Mormors ting

Læs mere

December 2009 Januar ÅRGANG

December 2009 Januar ÅRGANG December 2009 Januar 2010 21. ÅRGANG Solhjem Søndermarksvej 53...75 84 08 44 Kredsleder Søren W. Nielsen...75 83 83 90 / 26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere