KRAV TIL CMS. Et konkret eksempel: Open Source CMS-systemet TYPO3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KRAV TIL CMS. Et konkret eksempel: Open Source CMS-systemet TYPO3"

Transkript

1 KRAV TIL CMS Et konkret eksempel: Open Source CMS-systemet TYPO3

2 Oversigt over aktive danske og udenlandske CMS-systemer med danske brugere. September 2005: I alt 106 leverandører og 131 systemer. Produkter: NetUp - DocuWise CMS - SiteLoom - 3springCMS - Archturus - Alia - ADcms - Emaker - Aparte CMS - Arbortext Enterprise Publishing System - Wizi - Basecode - WPS CMS - BitManager - BroadVision Content - GlobalSite - Sicma - NewsDesk - Click-a-site - ClubPortal CMS - CombiCMS - Composite CMS - CMD - Contentcube, Easycube - Publizer CMS - WCMS - WebKontrol - WebMaster Site Builder - Cemos WebEditor - NetManager - Web CMS - DotNetNuke - Tuksi - Dynamicweb Business, Dynamicweb Light - e107 - WEB'IT - UngerneOnline - Content Server - Vertical Site Enterprise - ez Publish - Content Server - FullXML - Fundanemt - dayone Content Management Server - frontgate system - BackStage Pro CMS - gpackage v1.0 - BudgetPack, PremiumPack, StandardPack - IBM Lotus Workplace Web Content Management - imodul CMS - Aviva - dynamicinn - EasySite - TeamSite - easyweb CMS - Ajour - Obtree - BeeSite - UDAS Content Management - KeKaCMS - WebOffice - WEB123 CMS - Liquifier Flash CMS - Sitepuzzle - Obvius - Mambo - Media2 CMS - EasyOnWeb - Content Management Server, Sharepoint Portal Server - nemcms - ODEUM - NeoBuilder - OpenCMS - InterDrive - Rhythmyx - Plone - PostNuke - PowerNodes CMS BoxWeb - profiledit CMS - RC Manager - weebizz - Webpublisher - SEEEMS.CMS - Serena Collage - Eprise - SimaCommunicator - Sitecore version 5 - Skybrud.edit - Synkron.web WebMate - Contigo CMS, Tangora Portal CMS - SiteManager - Webtool - R5 - Typo3 - umbraco - Fast2Web, VestSite - Vignette Content Management - Web500 Enterprise, Web500 Pro - Webalogic - XOOPS - CMS:BASIC - Ziteman Zope 6 danske leverandører, der betragtes som førende: Synkron med Synkron.web 3.7 Sitecore Corporation med SiteCore Dynamic Systems med Dynamicweb Business, Dynamicweb LightSitecore Composite Netsystems med Composite CMS Tangora med Contigo CMS, Tangora Portal CMS Web500 med Web500 Enterprise, Web500 Pro Kilde: Content Management Forum

3 Trend: Alt for mange projekter fejler Mange CMS-projekter går galt, overskrider deadlines samt budget. De 5 væsentligste grunde til at projekter fejler: Hvad er CMS? CMS er for besværligt at bruge Ingen målbare succeskriterier Organisatorisk accept mangler Uklart ejerskab Kilde: Content Management Forum

4 Fejl 1: Hvad er CMS? Hver leverandør har sin egen definition Uden en klar definition har projektdeltagerne forskellige forventninger, hvilket fører til forvirring og skuffelser. Uklart hvad der hører hjemme i et CMS: Nyhedsbreve, afstemninger, kalender? Publicering af indhold?

5 Fejl 2: CMS er for besværligt at bruge Manglende brugervenlighed for organisationens brugere af systemet giver: Flaskehalse i IT Frustration hos redaktørerne Ultimativt fiasko for projektet Systemet skal være lige nemt at bruge for: Redaktøren - nem, fleksibel og hurtig oprettelse af indhold. Superbrugeren - arbejder med templates og skriver kode Udvikleren - arbejder med templates og skriver kode Administratoren - vedligeholder brugere, rettigheder m.m. Chefen godkende indhold

6 Fejl 3: Ingen målbare succeskriterier Blot at have en deadline er ikke godt nok. Uden klart formulerede mål er det svært at bevare motivationen Uden mål kan det ikke vurderes om implementeringen er en succes og en eventuel værdiskabning er svær at følge.

7 Fejl 4: Organisatorisk accept mangler Man glemmer at tænke alle relevante afdelinger med i udviklingen og implementeringen af det nye system Disse medarbejdere reagerer ofte med modvilje mod de forandringer, der bliver introduceret. I nogle projekter bliver systemet nærmest kastet over hegnet til brugerne med efterfølgende problemer med organisatorisk accept.

8 Fejl 5: Uklart ejerskab Der er forskel på CMS og forretningsdisciplinen content management. CMS er et IT-system, der hører hjemme i IT-afdelingen som alle andre systemer. Men IT-afdelingen kan ikke alene stille krav til CMS, da disse krav skal udspringe af organisationens behov for content management. Content management, en forretningsdisciplin, omhandler hvordan indhold skal styres og forvaltes, hvilke roller der er involveret, arbejdsgange og decentral/central styring. Ejerskabet skal placeres på øverste niveau i organisationen Hvis CMS-systemet skal forankres i hele organisationen skal ledelsen tage stilling til, hvad organisationen skal gøre med forretningsdisciplinen content management og derefter stille krav til CMS over for IT-afdelingen eller eksterne leverandører.

9 Processen ifm. implementering af et CMS Fase 1: Opstil succeskriterier, strategiske mål og krav Behovet for et CMS-system bliver fastslået, og de overordnede forretningsmål bliver fastsat. Eksempler på klare målbare succeskriterier: reduktion af marketingomkostninger hurtigere produktionscyklus højere kundetilfredshed konkrete it-besparelser færre opkald til kundeservice nemmere intern adgang til kritisk information større gennemsnitsordrer Sørg for at de beskrevne mål for indførelsen af CMS bliver forstået og anerkendt af alle interessenter bag projektet. Der udføres en omfattende analyse af de mere specifikke krav, der skal opfyldes via et CMS (uddybes senere)

10 Processen ifm. implementering af et CMS Fase 2: Vurdering og udvælgelse Her gælder det om at finde det/de produkter, der kan opfylde de opstillede krav. Fasen er til ende når alle kontrakter er i hus og CMS-produktet er købt.

11 Processen ifm. implementering af et CMS Fase 3: Udvikling og ibrugtagning Denne fase indeholder: Etablering af it-infrastukturen Undervisning af indholdsleverandører Udvikling af informationsstrukturen Udvikling af brugervenlighed.

12 Processen ifm. implementering af et CMS Fase 4: Vækst og udvidelse Alle projektets faser er vel overstået og der skal udvikles en struktur for den fortsatte brug af CMS-systemet. CMS-systemet bliver hen ad vejen udvidet til at gælde alle områder i organisationen. Hvis det går godt er fasen Fuldt integreret nået. Hvis ikke, starter cyklussen forfra.

13 Processen ifm. implementering af et CMS Fase 5: Fuldt integreret Endemålet for indførelse af CMS-systemet. CMS-systemet er nu en del af de daglige forretningsmæssige aktiviteter, og er fuldt integreret i organisationen. CMS-systemet opfylder de oprindelige forretningsmål, og bliver betjent af et kvalificeret personale og effektive arbejdsgange. Organisationen tænker i strategier for fortsat forbedring af CMS-systemet, og den måde det bruges på.

14 Identificer kravene til systemet Der er ingen facitliste på hvilke krav, man kan sætte til et CMS. Hver organisation har unikke behov og krav. Involver alle interessenter i behovsanalyseprocessen, da det ellers ofte blot vil være dem i organisationen, der råber højest, som får opfyldt deres behov. Hvis denne proces udføres disciplineret er der kun en lille fare for, at væsentlige krav overses.

15 Strukturering af krav Listen over krav til systemet vil hurtigt vokse. Gruppér emnerne i kategorier for at få et større overblik. Eksempel på kategorisering af krav: Funktionelle krav Oprettelse af indhold Håndtering af indhold Publicering af indhold Præsentation af indhold Tekniske krav Forretningskrav

16 Funktionelle krav: Oprettelse af indhold Dette er de krav der stilles af indholdsleverandører. Hvis dette område ikke fungerer effektivt vil brugen af CMS-systement falde efter kort tid. Krav kan være: Brugervenlighed for alle interessenter (redaktører, webmaster, udviklere, administratorer) Integreret miljø for udvikling af indhold. Kan der arbejdes med fleksible indholdstyper med forskellige felter (f.eks. artikler, pressemeddelelser, produkter) Mulighed for WYSIWYG-redigering, altså kunne arbejde med formatering (f.eks. fed skrift, kursiv, tabeller) uden teknisk viden Nemt at rette indhold direkte på webstedet (Front End-redigering) Mulighed for at tilføje metadata til indhold Skal indhold kunne udløbe (startdato, slutdato)? Adgang til at rette i sidestruktur uden teknisk viden Mulighed for at genbruge indhold på tværs af webstedet. Mulighed for flere samtidige brugere, og at arbejdet beskyttes mod dobbeltredigering. Kan der linkes mellem siderne og er links stabile i forhold til omstruktureringer på webstedet. Automatiseret billedbehandling der sikrer korrekt størrelse og filformat for billeder.

17 Funktionelle krav: Håndtering af indhold Kernen i de fleste CMS-løsninger er et centralt datalager (oftest en database), der understøttes af en række værktøjer, der kan manipulere og håndtere indholdet. Kravene kan her være: Versionskontrol & arkivering stringent versionskontrol kan være påkrævet i forhold til ansvarlighed iht. lovgivning, backup af data og genskabelse af mistede data Arbejdsgange (workflow) - decentraliseret levering af indhold kræver effektive arbejdsgange, der kan tilpasses efter behov. Workflow uden teknisk viden kan personer uden teknisk viden f.eks. godkende indhold eller oprette nyt workflow Integration med eksterne systemer - kan CMS-systemet hente indhold fra eksterne og/eller eksisterende forretningssystemer. Rettighedskontrol kan der let oprettes og redigeres grupper og enkeltpersoner med forskellig adgang og rettigheder til systemet. Stavekontrol Søgning i administrationsmodulet Søgemaskineoptimering Rapportering og trafikmåling Korte URL er - mulighed for at oprette f.eks.

18 Funktionelle krav: Publicering af indhold Ved publicering hentes indhold fra databasen og bliver genereret på de endelige websider. Kravene kan her være: Stylesheets - præsentation af indhold bliver kontrolleret af stylesheets Skabeloner - layout af websiderne bliver specificeret via htmlskabeloner (xhtml) Flere formater - publicering til flere forskellige formater så som HTML (web), print, PDF, PDA, WAP m.v. Preview - mulighed for at se udviklet indhold inden publicering Statistikker, der indsamler information om f.eks. mest besøgte sider, daglig brug, brug af søgefunktionen m.v.

19 Funktionelle krav: Præsentation De publicerede websider skal overholde forskellige standarder, hvis de skal være brugbare for brugerne. Krav kan være: Brugervenlighed - websiderne skal overholde de gængse termer for brugervenlighed Tilgængelighed - websiderne skal overholde standarderne fra W3C Web Accessibility Initiative (WAI). Browser-kompatibilitet - websiderne skal kunne ses i alle større browsere (Internet Explorer, Firefox, Mozilla, Opera, osv. med versionsnr.) Klar adskillelse af indhold og grafisk design Client-side-teknologier - begrænsning i brugen Java, JavaScript, Flash osv. Personalisering dvs. mulighed for forskelligt indhold alt efter hvem der er logget på. Hastighed begrænsning i websiderne størrelse for at få acceptable downloadtider. Angiv evt. forbindelsesmåden for den typiske bruger (LAN, modem 56K, kabel, osv.). Korrekt HTML-kode specificer evt. krav til hvilken version html, der skal valideres op i mod. Effektiv navigation brugerne skal have hjælp fra en konsistent, udtømmende og brugbar navigation. Metadata alle sider skal levere tilstrækkelige metadata for at få effektiv indeksering og søgning. Bogmærker - mulighed for at bogmærke enkeltsider

20 Tekniske og forretningsmæssige krav Krav kan være: Migrering - integration med eksterne systemer f.eks. kundedatabase eller gammelt CMS. Leverandørafhængighed - hvor nemt er det at skifte CMS eller leverandør senere Undervisning hvilke undervisningsmaterialer findes (tutorials, manualer m.v.) og hvor kan man blive undervist. Dokumentation liste over dokumentation af systemet, for både brugere, administratorer og udviklere Garanti Tekniske krav hvilken hardware, software og operativsystem skal CMS-systemet kunne køre på. Kompetencer hvilke kompetencer og viden kræves inden i organisationen for at kunne tilpasse og vedligeholde CMS-systemet. Krav til performance - under normal tilstand og evt. ekstraordinær tilstand med stor belastning Skalerbarhed angivelse af hvor meget systemet skal kunne skalere til inden for en årrække. Antal brugere, indhold, flere sprog, flere websites

21 Konklusion: Valg af CMS Inden man kan vælge det endelige CMS-system er der altså en lang række processer, man helst har skullet være igennem. Generelt kan følgende anbefales: Hav en vision og strategi for indførelse af CMS Involver de forskellige interne brugere fra starten Opstil målbare kriterier Den øverste ledelse skal eje, drive og være aktivt involveret i processen Lav en udførlig behovsanalyse og kravspecifikation Lav fra starten en plan for den efterfølgende projektorganisation. Lad ikke it-afdelingen eller eksterne leverandører styre processen Tal med andre brugere og del erfaringer

22 Lidt facts om TYPO3 Udviklingen af TYPO3 startede i 1997 fra scratch af Kaspar Skårhøj Den første rigtige release var d.24. maj 2002: TYPO3 version 3.0. En milepæl i TYPO3s historie. The TYPO3 Association: I efteråret 2004 blev TYPO3 Association grundlagt under ledelse af Kaspar Skårhøj. Foreningen skal stå for økonomi, certificering og skal repræsentere projektet officielt. Nogle tal: installationer registerede brugere på TYPO3.org 3031 registerede websites, der refererer til TYPO3 Bygget på hurtige Open Source-programmer: Verdens mest udbredte webserver Apache Databaseserveren MySQL Scriptingsproget PHP4.

23 TYPO3.org TYPO3.org er stedet, når man udvikler TYPO3-sites. Her findes extensions, tutorials, mailinglister for udviklere, how-tos, dokumentation m.m. Her er nogle gode links: Kom i gang God introducerende tutorial ud fra Quickstart-websitet: Modern Template Building, Part 1 og Part 2+3 Tutorial der gennemgår professionelle implementeringsteknikker for design af skabeloner og indholdselementer. Futuristic Template Building (FTB) Tutorial om hvordan man fra scratch opbygger CMS-websites med TYPO3 baseret på HTML-skabeloner og TemplaVoilaextension (ext key: "templavoila"). Tutorials på video Mange tutorials findes også på video (bl.a. på dansk) sammen med en masse how-tos også på video: Matrix over al tilgængelig dokumentation (dokumentation, tutorials, manualer, how-tos m.m.) Extensions repository Her findes alle de mange plug-ins (extensions) der er lavet til TYPO3. Mange søgemuligheder, så man kan finde den rette. Mailinglister Mailinglister hvor du kan hjælpe andre og få svar på det, du ikke kan finde ud af: Brugergrupper Den danske TYPO3 brugergruppe findes på Udveksling af erfaringer, hjælp og støtte foregår via mailingliste og regelmæssige møder og arrangementer.

SharePoint. Intranet guide

SharePoint. Intranet guide SharePoint Intranet guide Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 1. Afklaring af behov... 3 2. Målsætninger og succeskriterier... 4 3. Valg af intranet projekt-team og superbrugere... 6 4. Indholdsstruktur...

Læs mere

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen PROFESSIONELLE HJEMMESIDER 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen Bliv klogere på hvordan du indkøber en moderne hjemmeside, driver den professionel

Læs mere

FØR DU TESTER TILGÆNGELIGHED PÅ HJEMMESIDER

FØR DU TESTER TILGÆNGELIGHED PÅ HJEMMESIDER FØR DU TESTER TILGÆNGELIGHED PÅ HJEMMESIDER VEJLEDNING Vejledning til tilgængelighedstest Digitaliseringsstyrelsen 2012 Design: www.kopilot.dk 1 Før du tester tilgængelighed på hjemmesider Det er ofte

Læs mere

HJEMMESIDEN TIL BRANCHEOG INTERESSEORGANISATIONER, VIDENCENTRE OG TÆNKETANKE.

HJEMMESIDEN TIL BRANCHEOG INTERESSEORGANISATIONER, VIDENCENTRE OG TÆNKETANKE. HJEMMESIDEN TIL BRANCHEOG INTERESSEORGANISATIONER, VIDENCENTRE OG TÆNKETANKE. operate it jesper brochmands gade 10 2200 københavn n tlf 38 16 80 90 Info@operateit.dk www.operateit.dk MÅLRETTET MINDRE ORGANISATIONER

Læs mere

NYT CMS, INFORMATIONSARKITEKTUR OG RESPONSIVT WEBDESIGN TIL VALLENSBAEK.DK

NYT CMS, INFORMATIONSARKITEKTUR OG RESPONSIVT WEBDESIGN TIL VALLENSBAEK.DK NYT CMS, INFORMATIONSARKITEKTUR OG RESPONSIVT WEBDESIGN TIL VALLENSBAEK.DK Udbudsmateriale OS2web 1.0/Drupal CMS-løsning til vallensbaek.dk Vallensbæk den 7. marts 2013 1 Udbudsmateriale OS2web 1.0/Drupal

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

Administrator -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20

Administrator -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 Indholdsfortegnelse Synopsis ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 Abstract -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Content Management System. Content Management System

Content Management System. Content Management System CMS Content Management System Content Management System ADventure/SequelSite: det mest optimale til etablering, vedligeholdelse og fornyelse af professionelle web-sites Slut med eksperter og dyre opdateringer,

Læs mere

Har du brug for nogle gode råd til, hvordan du gør dit intranet mere brugervenligt? Få 16 hands-on fif til dette. SIDE 5

Har du brug for nogle gode råd til, hvordan du gør dit intranet mere brugervenligt? Få 16 hands-on fif til dette. SIDE 5 Den sociale intranet fear factor Vi forsøger at aflive myterne om det sociale intranet. SIDE 8 Usability og intranet Har du brug for nogle gode råd til, hvordan du gør dit intranet mere brugervenligt?

Læs mere

TYPO3 CMS. Redaktør manual. CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk. Dato: Juli 2009. TYPO3 version 4.2.0. E-mail: info@cmshouse.

TYPO3 CMS. Redaktør manual. CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk. Dato: Juli 2009. TYPO3 version 4.2.0. E-mail: info@cmshouse. TYPO3 CMS Redaktør manual CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk Dato: Juli 2009 TYPO3 version 4.2.0 E-mail: info@cmshouse.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Generelt om TYPO3...3

Læs mere

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE Annoncering Intranet i responsivt design baseret på standardløsning i Sharepoint 2013 eller nyere Vallensbæk den 26. maj 2014 1 Udbudsmateriale

Læs mere

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Susanne C. Hartvig VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Ingeniør Arkitekt Bygherre Producent Entreprenør RAPPORT BYGiDTU R-002 2001 ISSN 1396-4011 ISBN 87-7877-057-2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1

Læs mere

System til vagtplanlægning

System til vagtplanlægning System til vagtplanlægning Virkelighed og modeller Gruppe A312, Software Det Teknisk- Naturvidenskabelige Basisår Aalborg Universitet 19. december 2005 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Software

Læs mere

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England.

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England. Cookievejledningens Tekniske Guide Den tekniske guide beskriver fem skridt til overholdelse af cookiereglerne: 1. Fastlæggelse af webejendom 2. Undersøgelse af om der sættes cookies på hjemmesiden 3. Afgivelse

Læs mere

VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER

VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER 1 FORORD I Danmark har vi en lang tradition for at samles lokalt til oplysende, underholdende eller politiske sammenkomster.

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

360 for Business. En standard løsning for dokument- og informationshåndtering bygget ind i SharePoint.

360 for Business. En standard løsning for dokument- og informationshåndtering bygget ind i SharePoint. 360 for Business En standard løsning for dokument- og informationshåndtering bygget ind i SharePoint. - Giver kontrol over dokumenter, god videndeling og højere effektivitet Dokumenthåndtering - Arkivering

Læs mere

Vi er specialister i intranet til små og store virksomheder

Vi er specialister i intranet til små og store virksomheder Intranet IntraNote Portal Server 1 Vi er specialister i intranet til små og store virksomheder Intranettet er en webbaseret medarbejderportal, som giver organisationen en strategisk kommunikationskanal,

Læs mere

Joomla! 1.7 Begynder Guide

Joomla! 1.7 Begynder Guide Joomla! 1.7 Begynder Guide 2 Om bogen... 12 Den er gratis12. Den hjælper dig til at løse dine opgaver12. Den er sponsoreret12. Sponsorerne giver rabatter12. Godt samarbejde12. Den er flersproget13. Spansk

Læs mere

Informationssikkerhed i Balance

Informationssikkerhed i Balance Informationssikkerhed i Balance Koncept version 1.0 Oktober 2014 IT-Branchens It-sikkerhedsudvalg Resumé Der har de sidste år været et intenst fokus på informationssikkerhed i Danmark, primært grundet

Læs mere

ETABLERING AF WIRELESS LAN

ETABLERING AF WIRELESS LAN ETABLERING AF WIRELESS LAN Anders Ørskov Christensen Kongens Lyngby, februar 2009 IMM-B.Eng-2008-45 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens

Læs mere

Bilag 1. Teknisk kravspecifikation

Bilag 1. Teknisk kravspecifikation Bilag 1. Teknisk kravspecifikation Side2/15 Vejledning Bilag 1 indeholder 6 afsnit med specifikation af krav til systemet, som Roskilde Kommunes hjemmeside skal baseres på samt de funktionaliteter, som

Læs mere

A-2 Intranet og projekthåndtering - Stephen Sarquah - IMM-B.Eng-2010-27

A-2 Intranet og projekthåndtering - Stephen Sarquah - IMM-B.Eng-2010-27 Side 2 af 73 Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematik Modellering Bygning 321, DK-2800 Kongens Lyngby, Danmark Telefon +45 45253351, Fax +45 45882673 reception@imm.dtu.dk www.imm.dtu.dk

Læs mere

Implementering af CRM

Implementering af CRM Implementering af CRM Via university college i Horsens Stephan Duedahl Den 3.1-12 1 Implementeringen af CRM Hvordan er implementeringen af CRM i DHL, Danske Fragtmænd og Sanistål? 2 Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Tilgængelighed på Internettet

Tilgængelighed på Internettet Tilgængelighed på Internettet Af Niels Gamborg Hovedopgave Maj 2008 - Statsbiblioteket Vejleder: Niels Müller Nielsen Multimediedesigneruddannelsen - Århus Købmandsskole Rapporten må gerne offentliggøres.

Læs mere

Drupal. Hvad er Drupal?

Drupal. Hvad er Drupal? Drupal Verdens bedste Content Management System Drupal er to år i træk blevet kåret som det bedste Open Source CMS i den såkaldte CMS Award, som årligt afholdes af det anerkendte IT-bogforlag Packt Publishing.

Læs mere

Plus: Er du parat til. Din nye databaseplatform Sikker backup og nye muligheder. Microsoft Office 2010 Øget fleksibilitet via Internettet

Plus: Er du parat til. Din nye databaseplatform Sikker backup og nye muligheder. Microsoft Office 2010 Øget fleksibilitet via Internettet M a m u t M a g a z i n e F o r å r 2 0 1 0 Et kundemagasin med fokus på at forenkle hverdagen Er du parat til netskyen? Din nye databaseplatform Sikker backup og nye muligheder Microsoft Office 2010 Øget

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

Open Source i Danmark

Open Source i Danmark Open Source i Danmark - udvikling og anvendelse Rapport udarbejdet af E-Source Development ApS for Patent og Varemærkestyrelsen 2001 Resume Open Source er et princip for softwareudvikling, der i modsætning

Læs mere