Jysk IT netværksgruppemøde den 10/ kl på cvu vita, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Toldbodgade Viborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jysk IT netværksgruppemøde den 10/09 2007 kl. 9 15 på cvu vita, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Toldbodgade 12 8800 Viborg"

Transkript

1 Jysk IT netværksgruppemøde den 10/ kl på cvu vita, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Toldbodgade Viborg 04/ Referat (revideret den 16/12 med data fra spørgerunden) Fremmødte: Kim Jacobsen JCVU Sygeplejerskeuddannelsen Randers Kari Widding Lien JCVU Sygeplejerskeuddannelsen Silkeborg Niels Ardal cvu vita Sygeplejerskeuddannelsen Holstebro Raymond Kolbæk cvu vita Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Dorte Maryan Hansen cvu vita Sygeplejerskeuddannelsen Thisted Anni Kaae JCVU Sygeplejerskeuddannelsen Århus (fra middag) Afbud: Nina Bengtsen SCVU Ålborg Birgit Mikkelsen JCVU Sygeplejerskeuddannelsen Århus Pia Veje CVU Sønderjylland, Sygeplejerskeuddannelsen Karsten Petersen CVU Lillebælt Sygeplejerskeuddannelsen Vejle Heidi Kristensen CVU Sønderjylland Per Carøe SCVU Ålborg Peder Ohrt CVU Lillebælt Sygeplejerskeuddannelsen Vejle Lise Lorenz CVU Vest Esbjerg Ikke hørt fra: Flemming Rasmussen CVU Lillebælt Sygeplejerskeuddannelsen Odense/Svendborg 1. Godkendelse af Referat fra den 14. maj 2007 Referatet er godkendt 2. Godkendelse af Dagsorden Certificeringskursus for elærere i evidencenterregi føjes på som punkt 3.3 Nyt fra skolerne hvor bliver det af? Ligesom andre beslutninger der fremgår af referaterne har vi forpligtet hinanden på at skrive lidt om hvad der sker af IT pædagogiske og teknologiske tiltag på skolerne? Det foreslås at vi bruger et spørgeskemaprogram til at følge op på de beslutninger der træffes på møderne? Det forsøges med beslutninger fra dette møde. Programmet der benyttes er SurveyXact. 1

2 Kim bestyrer det. Proceduren er at de oplysninger vi ønsker som opfølgning på beslutninger der træffes på mødet, skrives ind I spørgeskemaprogrammet og udsendes efter mødet til alle tilmeldte. Der gives en frist på 14 dage til at svare online via et malilink. Herefter generes en word fil der sendes til Raymond, som derefter skriver referatet færdigt. 3. ORIENTERING 3.1 Skypebrug Hvorledes går det med at få oprettet skypenavne i fronter? sættes i spørgeskemaprogrammet og de indkomne navne lægges i fronter. Dorte Thisted: dorte.mayann.hansen Niels Holstebro: niels.ardal Per Ålborg: per.caroee Kari Silkeborg: kariwidding Raymond Viborg: rkolbaek Lise Esbjerg: liselorenz Kim Randers: kim.w.jacobsen Karsten Vejle: Ikke I function p.t. Peder vejle: pederohrt Pia Sønderborg: piaveje Du bedes medbringe din bærbare så vi kan hjælpe med opsætning etc. 3.2 Virtuel Vejledning Raymond og Niels har været på bioanalytikeruddannelsen, JCVU og introducere til virtuel vejledning, idet man der er i gang med at oprette et merithold for industrilaboranter, hvor en del af kommunikationen skal foregå virtuelt. Samtidig er der ved at opstå en gruppe i evidencenteret der skal se på at opbygge en virtuel vejlederuddannelse. Vi sætter det på som fast orienteringspunkt, idet deres erfaringer vil være nyttige for os. 3.3 Udvikling af forløb til certificering i e pædagogik ved evicencenter. Der afholdes møde Tirsdag den 11. september i Århus, hvor Niels Ardal og Raymond Kolbæk på vegne af cvu vita. På mødet skal drøftes igangsætning af pilotprojekt med henblik på afprøvning på f.eks.: Sygeplejerskeuddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Pædagoguddannelsen Handelsgymnasiet Efteruddannelse af folkeskolelærere Uddannelsen skal modsvare 4 5 ects. 2

3 Niels og Raymond orienterer om arbejde i gruppen. Der vil blive fulgt op på det løbende. Drøftelsen giver anledning til at vi diskuterer den nye under søgelse fra Teknologisk institut om danskernes IKT færdigheder og den nye stretegi for elæring (juni2007). Vi diskuerer om vi skal kopiere undersøgelsen, for at fåe et overblik voer hvor vores studerende ligger i statisikken, idet vores fornemmelse er at de ikke høre til blenst de bedst kvalificererde. begge rappoer tet i fronter under dette møde. 3.4 Højskolernes LMS systemer. Navn Udd.inst. LMS Dorte Mayann Thisted fronter Sharepoint i VIA Hansen Niels Ardal Holstebro sharepoint Per Carøe Aalborg Ikke afklaret endnu Kari Widding Lien Silkeborg PT. FirstClass Vi skal gå over til SharePoint i VIA Raymond Kolbæk Viborg vi anvender Fronter og skal skifte til MS Sharepoint. Udrulningen af mailsystemet i Sharepoint, MS Outlook starter efter årsskiftet. Lise Lorenz Esbjerg Det ved jeg i skrivende stund ikke, men vil undersøge det Kim Jacobsen Randers P.t. er det stadig FirstClass. Efter fusion med VIA pr. 1/1 er der planlagt skift til ét stort fællessystem: Microsoft SharePoint Server Det præcise tidspunkt er endnu ikke fastlagt... Karsten Petersen Vejle Vi anvender Fronter og Skolekom (de pædagogiske uddannelser). Der skal indenfor den nærmeste fremtid træffes beslutning omkring fælles LMS. Se tidligere besvarelse. Peder Ohrt Vejle Fronter. Der skal i efteråret tages stilling til hvilke(t) LMS system vi skal have i det samlede CVU Lillebælt. Pia Veje Sønderborg Black Board nej vi skifter ikke da vi er bundet op omkring beslutninger i CVUet 3.5 Programmer der anvendes til e læringsproduktion Navn Udd.inst. E lærings produktion Dorte Mayann Thisted Powerpoint,... Hansen Niels Ardal Holstebro capativate adobe designer, powerpoint, word, coarse genie eller rettere mulighederne forelægger Per Carøe Aalborg Kari Widding Lien Silkeborg Mest udbredt: Powerpoint Hot Potato (ikke særlig udbredt) Raymond Kolbæk Viborg PowerPoint, Captivate, Phototagger, Mindmanager Lise Lorenz Esbjerg PowerPoint Mindjet, mindmapping Kim Jacobsen Randers Captivate (én licens til undertegnede) PowerPoint Adobe Photoshop og Illustrator (2 brugere) Karsten Petersen Vejle Microsofts programpakke med bl.a. PowerPoint. Enkelte arbejde med hjemmeside i integration med Fronter Peder Ohrt Vejle Ja det kommer jo lidt an på hvad e læringproduktion indebærer men vi anvender Fronter i kombination med PoverPoint og Word. Pia Veje Sønderborg PP det skal jeg først lige undersøge :) 4. DRØFTELSER 4.1 Opfølgning på fællesmødet i Vejle Skal vi i de nye professionshøjskoler arbejde sammen med de regioner vi er placeret i om adgang til deres epj er, eller skal vi arbejde for at få en landsdækkende pædagogisk epj? Da mødets deltagere alle kommer fra det kommende VIA udsættes punktet derfor til næste møde. 3

4 4.2 Kursus i dokumentation og epj Anni foreslår et kursus i dokumentation og epj det vil hun gerne have op at stå. Det foreslås at det også kan udvikles som valgfag (dog giver det problemer i denne tid i forhold til den kommende studieordning) Skal der arbejdes videre med den ide, som et samarbejdsprojekt? Grundlaget for denne skal være en patientdatabase, med cases. Vi drøfter en mere specifikt tilgang, fx at samarbejde med Karinebjerg. Kim mener ikke der vil være de store problemer i at lave en web skal til at håndtere dette rent teknisk. Anni bgynder på et storyboard for ideen Så snart der viser sig en kontur, påbegyndes en teknisk mock up på www regi. Sygeplejeinformatikelementer i relation til EPJ: Navn Udd.inst. Si elementer m.h.p. EPJ Dorte M ayann Thisted Umiddelbart ser jeg elementer at sundhedsinformatik i faget sygeplejeinformatik og i faget sygeplejeledelse og organisation. Men jeg kunne måske også se det medtænkt i kommunikationsfag og pædagogiske fagområder. Hansen Niels Holstebro faget sygepleje kommunikation overalt hvor vi inddrager noget der har med sygepleje at gøre Ardal Per Carøe Aalborg Kari Wid ding Lien Silkeborg Raymond Viborg Kolbæk Lise Esbjerg Lorenz Kim Randers Jacobsen Karsten Petersen Peder Ohrt Vejle Vejle Jeg er ikke helt sikker på om jeg forstår hvad I spørger efter... forsøger ligevel. Jeg ser det som oplagt at samkøre undervisning i f.eks. kvalitetsudvikling, dokumentation, sygeplejeprocessen, SI, organisation og ledelse en evt. EPJ ville oplagt kunne bruges her. Den er simpelthen for omfattende at svare på nu. I den nuværende uddannelsesording er det placeret på 1. semester i forbindelse med faget sundhedsindformatik. Jeg kunne godt tænke mig at få et studter udgave af EPJ evt. som et E læringsprogram. Vedr. nye uddannelsesordning så har jeg på nuværende tidspunkt ikke et overblik over hvor og hvordan det kunne komme ind i underviningen En ganske overordnet overvejelse i relation til den nye nationale studieordning: Modul 2. Modulet retter sig mod kliniske metoder herunder klinisk observation, vurdering og intervention... Efter min mening bør den kliniske proces allerede nu på banen (GEPJ), herunder fx dokumentation af observationer, fokuserede oplysninger og sygeplejediagnoser. Modul 3. Modulet retter sig mod somatisk sygdom, hvor de studerende skal identificere sygeplejefaglige problemstillinger. Her kan terminologisystemet komme på banen. Ligeledes kan andre dele af EPJ (fx prøvesvar) understøtte 'kliniske metoder til vurdering af patientens fysiologiske tilstand'. Modul 4 er klinisk og det er generelt min holdning, at de kliniske forløb bør styres af specifikke obligatoriske indholdselementer. Derfor skal de foregående modulers EPJ anvendelse følges op i det kliniske afsnit. Modul 5 er selvfølgeligt centralt i forhold til sundhedsinformatik, herunder kvalitet, kontinuitet og tværfagligt samarbejde om patientforløb. Bl.a. i lyset heraf kan den EPJ anvendelse, de studerende har erfaringer med både i teori og klinik, diskuteres. Endvidere kan etiske og juridiske ved anvendelsen af EPJ diskuteres. Endelig kan de studerende arbejde konkret med EPJ'ens kommunikations og informationsaspekter, herunder dokumentation. Modul 6 er klinisk, rettet mod PST. EPJ'en i dette regi kan igen inddrage de it baserede kliniske metoder til observation, intervention og evaluering. Modulet fokuserer bl.a. på sundhedspædagogisk virksomhed og der kan inddrages erfaringer med EPJ < > sundhed.dk. Generelle kommentarer i øvrigt om klinisk periode se modul 4. Modul 7 kan indeholde opfølgning på foregående modul 6, spec. m.h.t. refleksioner over kommunikative og pædagogiske aspekter i patientsygeplejerskesamspillet, hvor EPJ anvendes. Modul 8 er klinisk se kommentarer til modul 4. I modul 8 kan inddrages erfaringer indenfor etik og jura. Desuden skal indholdselementer omkring anvendelse af medicinmodul beskrives. Modul 9 fokuserer på videnbaseret virksomhed. Det bør medtages i modulet, hvordan dette kan ske via EPJ. Modul 10 fokuserer i forhold til EPJ på kvalitetsudvikling samt organisering og ledelse af patientforløb, koordinering, delegering og ressourcestyring. Støttefaget Organisation og ledelse bør medtage konkrete eksempler på it støtte via EPJ. Endelig kan inddrages eventuelle 'speciale EPJer' i fx intensivt regi. Modul 11 og 12 er kliniske se kommentarer til modul 4. I modul 11 kan inddrages indholdselementer fra modulerne 9 og 10. Endvidere skal erfaringer med den skriftlige rapportering via EPJ beskrives. I modul 12 kan inddrages EPJ'ens anvendelse af kliniske retningslinier (oa) og udbyggede erfaringer med administration af patientforløb og dokumentation via EPJ. I forhold til studieordningen fra 2008 kommer sundhedsinformatik til at figurere som fag på 5. modul som samtidig bliver et tværfagligt modul. Dette er vi ikke begyndt at beskrive endnu da det skal udarbejdes på tværs af CVU'et. Koordinator for dette er en sygeplejelærer fra Svendborg jeg sidder med som repræsentant herfra men der har ikke været nogen møder endnu. For mig vil det være naturligt at der indgår et tværfagligt projektarbejde med inddragelse af netstøttet undervisning, hvor EPJ naturligt inddrages. Herunder samarbejdet mellem de forskellige professioner i EPJ. 4

5 Pia Veje Sønderborg Det ved jeg ikke lige nu : Dagens tema: Web2 bølgen (blogs, wikier, Social Sites, Video og Audiopods) Hvorledes kan vi udnytte dette i en pædagogisk og faglig praksis? Der vil blive lagt links ud i mødets mappe på fronter inden 1. september Hvad er web2: Her er en artikel om hvad web2 er: is web 20.html Wikipedia har også en artikel her: Videndanmarks tema: html Her er et speciale fra IT universitetet der har fokus på web2 applikationer som samarbejdsmedie for patienter. Specialet er skevet af Camilla Brun Jacobsen, Anne Borg Jensen & Christel Wulff Krabenhoft. Læs mere her og download specialet i bunden af siden: %E2%80%93 social anerkendelse via Web 2.0 Web2 og universitetet: og endelig en wikipediaartikel om elearning2: 4.4: Andre sundheduddannelser med i JITNET? Vi bliver slået sammen i sundhedsfaglige søjler skal vi fortsat køre monofagligt? Bliver vi for mange? Får vi lov? Vi holder lav profil 4.5 Emner for sidste møde i 2007 Der er ikke sat et emne på vores sidste møde Forslag: Virtuel vejledning og hvordan det praktiseres på Jitnets skoler. 4.6 Temaer for næste års møder? 4.7 Mødedatoer for 2008 Følgende datoer foreslås: Mandag den 10 marts kl Mandag den 12 maj kl fællesmøde med Østgruppen kl i Vejle Mandag den 15 september kl Mandag den 8 december kl

6 5. NYT FRA SKOLERNE Sundheds CVU Nordjylland Ålborg Jeg har haft meget travlt med den kommende professionhøjskole. Der er igangsat et udredningsarbejde med henblik på at kortlægge de eksisterende platforme som anvendes i de enkelte uddannelser med den hensigt at vi i år 2008 får en fællees pædagogisk it platform. Det ser på nuværende tidspunkt ud at det bliver Notes ogquickplace der taber. Det gør ikke så meget vi har i perioder store problemer med QP. Vi har i vores store auditorium anskaffet et SmartBord meget spændende med de muligheder som det giver men også kilde til fustration hos en del undervisere. I øjeblikket er det den eneste "tavle" mulighed i auditoriet! Vi har efterhånden opbygget en evalueringsorganisation med et helt katalog over forskellige evalueringsmuligheder. Jeg har "opskolet" det administrative personale til at kunne håndtere den daglige administration af det elektroniske spørgeskemaer (SurveyXact). Vendsyssel Ingen repræsentation CVU vita Holstebro Kirsten Nielsen og ego (NA)introducerer i øjeblikket alle studerende, undervisere og kliniske vejledere til vores nye kompetenceportfolio. På kan du læse mere. De opbygges således at de er direkte overførbare til det nye sharepoint system idet det har været vigtigt for os at de var langtidsholdbare. Vi har indkøbt 3 symposium Smartboard SMART Sympodium fungerer indirekte som verdens største SMART Board. SMART Sympodium er udviklet med det formål at kunne tilføre store auditorier de samme SMARTE fordele som man har når man står foran et almindeligt SMART Board. Så kan i klippe ind omkring arbejdet med bioanalytikerne for ray og ego Jeg har i VIA regi været med til at se på videokonference redskaber Har dog pga planlægningen været koblet lidt af, men kan berette om man som udgangspunkt har valgt et Microsoft produkt nemlig microsoft office communicator der integreres fuldstændig i office og sharepointmiljøet. Thisted Videokonference er blevet en alternativ mulighed til fysisk deltagelse i forhold til undervisning hvor studerende fra Thisted og Viborg skolen samlæser. De studerende har erfaret at det kan være udbytterigt og ser det som en mulighed og ikke kun et pålæg/krav. Viborg Ingen nyanskaffelser siden sidste møde. Der er ved at være stemning for at anvende forum (diskussionsforummer)funktionen i fronter som medie for vejledning. En underviser har til hensigt at lave et gruppearbejde, hvor de studerende skal være i onlinekontakt med hende via chatten i fronter og så stille spørgsmålene i et onlineforum, så alle kan se hvad der spørges om. CVU Esbjerg På it og e læringsområdet er der ikke sket de nye udviklingstiltag. Alle bruger It i den daglige undervisning, men e læringsområdet er endnu ikke i brug CVU Syd Sønderborg 6

7 Vi afprøver SMART BOARD og brug af Blogs i fht fjernstudiet. CVU Lillebælt Svendborg Ikke reageret på spørgeskemaet Odense Ikke reageret på spørgeskemaet Vejle Der er i CVU'et (Professionshøjskolen) starten en udrulning af fælles intranet og fælles programmer via Novel klient. Der er sket opfradering til office Der arbejdes i IT i undervisningen med valg af fælles LMS system. Jeg sidder som den ene af to sundhedsfaglige repræsentanter i udvalget. Der indhentes krav/ønsker til platformen fra de enkelte uddannelser og planlægges afhold en Workshop med præsentation af alternative platformer. Alle ansatte og studerende har fået nye brugernavne og password til det nye system og de ansatte har fået nye mailadresser. Underviserne får mulighed for at få kontakt til deres netværksdrev fra deres hjemadresser vil Netdrive. Der arbejdes pt. med udarbejdelse af manual til installation. Hele denne proces har været meget ressourcekrævende for organisationen. JCVU Århus Ikke reageret på spørgeskemaet Randers Nyheder fra Randers omfatter perioden siden forrige møde hen over sommeren. Vi har flyttet begge servere (både adm. og uv net) til den centrale it afdeling i JCVU. I den forbindelse er alle undervisningsmaskiner ominstalleret herunder er der installeret programmerne Freemind (gratis elektr. mindmapping) samt afspiller til vores digitale diktafoner (udlånes via biblioteket). I vores it undervisningslokale er dataprojektoren udskiftet og der er monteret en elektronisk tavle (SmartBoard). På adm siden har alle undervisere fået 19" fladskærm (øvrige ansatte havde det i forvejen). Ellers er der relativ stilstand vi tager tilløb til overgangen til nyt LMS (SharePoint) til erstatning for FirstClass samt etableringen af ny hjemmeside i SharePoint CMS (igen igen...). Mon ikke efteråret og vinteren går med det. Silkeborg Skolen planlægger indkøb af nye bærbare computere til undervisere. Forventes igangsat i oktober måned. Arbejder med kolleger for at udbrede brug af eksisterende og nye værktøjer inden e learning. 6. NYE PROGRAMMER, BØGER, KONFERENCER OG NYTTIGE ADRESSER 6.1 EPJ Observatoriet Årskonference 2007 den 11. og 12. oktober 2007 på Hotel Nyborg Strand observatoriet.dk/ 6.2 Egerod Ingrid (red): Dokumentation og Kvalitetsudvikling 2. udgave. kbh ISBN:

8 6.3 OnEdge nr. 1, august Tema: Digital kommunikation. Knowledgelab edge.htm 6.4 On line Mindmap programmer: Her kan læses en anmeldelse og sammenligning mellem de tre programmer: web based mind mapping tools reviewed/ På Bioanalytikeruddannelsen anvender de freewareprogrammet CmapTools, der er et begrebsmappingsprogram. The Brain, en anderledes tankeorganiseringsprogram Uddannelsesforum 2007 den 5 6 novenber i Odense 10 gode grunde til at tage med til Uddannelsesforum! 1. Uddannelsesforum er årets største begivenhed for uddannelsesverdenen her læres, opleves, netværkes og handles. 2. På Uddannelsesforum får du indblik i alt det, der udvikler dig og din arbejdsplads med it som fællesnævner. 3. Der er oplæg af høj faglig kvalitet tilrettelagt i samarbejde med ildsjæle fra hele uddannelsesverdenen. 4. Besøg udstillerne, der er klar til en snak om produkter på stande og i særskilte seminarlokaler over 100 virksomheder og organisationer er med på udstillingen. 5. Uanset om du er leder, underviser, it vejleder, bibliotekar, tekniker, konsulent, rådgiver eller administrativ medarbejder, får du brugbar viden med hjem. 6. Få helt konkret inspiration med hjem og integrer den i din hverdag der er både workshops, erfaringsudveksling og hands on kurser. 7. Det er en enestående mulighed for at netværke du mødes med flere end motiverede og engagerede kolleger. 8. Hør de bedste foredragsholdere fra både ind og udland fortælle om visioner og bud på skolens og uddannelsesinstitutionernes udfordringer her og nu. 9. Det er et socialt arrangement med god mad, godt selskab og aftenunderholdning. 10. I 2006 var 95 % af deltagerne tilfredse med arrangementet, og lige så mange havde lyst til at deltage igen! 8

9 6.6: Slideshare Slideshare er et websted til slidecasting powerpoints med speak. 6.7 Del.icio.us online bogmærketjeneste, vi måske kan bruge i vores samarbejde. 6.8 DASYS DASYS den nationale konference om sygeplejedokumentation. den september, Skejby Århus. 7. EVENTUELT Få en billedkunstaftale med Copydan, for at lovliggøre download af billerder fra nettet til intenn undervisningsprog. pris for Randers er 1500, kr. + 1, kr pr.stå. (obs prøveaftale) 8. NÆSTE MØDE Næste møde Mandag den 10 december Sted: Horsens Tema: Hjemmepleje IT Raymond Kolbæk 9

10 Antal links: 19 SurveyXact spørgeskemaprogram: Hvad er web 2.0: is web 20.html Wikipedia om web 2.0: Videndanmarks tema om web 2.0: html Speciale fra IT universitetet der har fokus på web2 applikationer som samarbejdsmedie for patienter. Forfattere: Camilla Brun Jacobsen, Anne Borg Jensen & Christel Wulff Krabenhoft. Læs mere her og download specialet i bunden af siden: %E2%80%93 social anerkendelse via Web 2.0 Web2 og universitetet: Wikipedia artikel om elearning2.0: Holstebros kompetenceportfolio: EPJ Observatoriet Årskonference oktober observatoriet.dk/ OnEdge nr. 1, august Tema: Digital kommunikation. Knowledgelab edge.htm On line Mindmap programmer: Her kan læses en anmeldelse og sammenligning mellem de tre programmer: web based mind mapping tools reviewed/ På Bioanalytikeruddannelsen anvender de freewareprogrammet CmapTools, der er et begrebsmappingsprogram. The Brain, en anderledes tankeorganiseringsprogram. Uddannelsesforum 2007 den 5 6 novenber i Odense Slideshare Et websted til slidecasting powerpoints med speak. Del.icio.us: online bogmærketjeneste, vi måske kan bruge i vores samarbejde. 10

StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt

StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt Juli 2009 Statusrapporten indenfor it-relaterede områder i sygeplejerskeuddannelsen. 1. Kapitel 1: Kontekst a. Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

Projekt Fremtidens Skolebibliotek

Projekt Fremtidens Skolebibliotek Projekt Fremtidens Skolebibliotek - ressourcen til elevernes digitale penalhus Erfaringer fra et projekt, der satte fokus på transformation fra et analogt til et digitalt tankesæt. reference: 002.45K.261

Læs mere

midt nyt Udvid rammerne for innovation - Flyt dig! Nr. 5 11. marts 2009 X-factor-dommeren Thomas Blachman var blandt oplægsholderne

midt nyt Udvid rammerne for innovation - Flyt dig! Nr. 5 11. marts 2009 X-factor-dommeren Thomas Blachman var blandt oplægsholderne Nr. 5 11. marts 2009 midt nyt FOTOS: JØRN GADE, KOMMUNIKATION Udvid rammerne for innovation - Flyt dig! X-factor-dommeren Thomas Blachman var blandt oplægsholderne ved MidtLab s konference om innovation.

Læs mere

IT-Vest Nyt. NR. 5 Efterår 2002. Artikler. Nye uddannelser. Nyheder og Aktiviteter. Nyt fra direktionen. Klip fra presseen

IT-Vest Nyt. NR. 5 Efterår 2002. Artikler. Nye uddannelser. Nyheder og Aktiviteter. Nyt fra direktionen. Klip fra presseen NR. 5 Efterår 2002 Artikler Studiemetroen - en støtte til opgaveskrivningen Aarhus Universitet har udviklet en internetbaseret studieguide, hvor de studerende kan hente støtte til skriveprocessen og studie-

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Studiehåndbog. Ergoterapeutuddannelsen i Odense. University College Lillebælt

Studiehåndbog. Ergoterapeutuddannelsen i Odense. University College Lillebælt Studiehåndbog Ergoterapeutuddannelsen i Odense University College Lillebælt august 2011 Forord Denne studiehåndbog er skrevet for at give de studerende ved ergoterapeutuddannelsen i Odense information

Læs mere

KONSULENT OG VEJLEDER

KONSULENT OG VEJLEDER LÆREREN SOM Social- og Sundhedssskolen, Århus KONSULENT OG VEJLEDER I DET PRAKSISNÆRE AMU VÆRKTØJSKASSE TUP-PROJEKT 4-20/106718 1 LÆREREN SOM KONSULENT OG VEJ- LEDER I DET PRAKSISNÆRE AMU Social- og Sundhedsskolen,

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Så velfærdskæden ikke hopper af... teori i praksis. 10 eksempler på et styrket samspil mellem teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne

Så velfærdskæden ikke hopper af... teori i praksis. 10 eksempler på et styrket samspil mellem teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne Så velfærdskæden ikke hopper af... teori i praksis PRAKSIS I TEORIEN 10 eksempler på et styrket samspil mellem teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne Indhold 1. At flytte uddannelsen ud til

Læs mere

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09.

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd fik i 2008 en mio. kr. til udvikling og omstilling af den lokale folkeoplysning blandt Samrådets medlemsorganisationer

Læs mere

Projektrapport. Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen.

Projektrapport. Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen. Projektrapport for Sundhedspædagogik- og supervisions- delen af projektet: Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen. Udarbejdet

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

E-læring i SOSU efteruddannelserne

E-læring i SOSU efteruddannelserne Socialfondsprojekt E-læring i SOSU efteruddannelserne Ekstern evaluering 1 af 6 Karsten Juul-Olsen CUBION www.cubion.dk Juni 4 1 Deltagerevaluering Social- og Sundhedsskolen (Sosu) i Århus afviklede i

Læs mere

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde Kompetenceudviklingsprojektet Her vil jeg bo her vil jeg arbejde 21-212 Evalueringsrapport december 212 Kompetenceudvikling i sociale botilbud i Borgerog Socialservice, Hillerød Kommune 1 INDLEDNING...

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING. Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration

Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING. Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration Årsberetning 2008 Indhold 2008 Året der gik 3 Psykisk arbejdsmiljø Visionsprojektet

Læs mere

GNIST. Spar masser af penge på indkøb. TV fra Skive om Skive. Gratis billetter til musical. Personaleblad for Skive Kommune nr.

GNIST. Spar masser af penge på indkøb. TV fra Skive om Skive. Gratis billetter til musical. Personaleblad for Skive Kommune nr. GNIST Personaleblad for Skive Kommune nr. 1 februar 2010 Spar masser af penge på indkøb TV fra Skive om Skive Gratis billetter til musical medarbejder.skivekommune.dk 2 Gnist Leder Indhold 3: Politiker

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

E-mail-konsultation til borgerne

E-mail-konsultation til borgerne Gruppe 2 E-mail-konsultation til borgerne Praktiserende læger er gået online. Vicky Raae Else-Marie Laursen 2009 E - M A I L - K O N S U L T A T I O N T I L B O R G E R N E Computere er nytteløse. De kan

Læs mere

Kompetence og kollaboration - en diplomuddannelse for ingeniorer

Kompetence og kollaboration - en diplomuddannelse for ingeniorer Studienr. 20013883 Aage B. Lauritsen Studienr. 19831867 Bente Schmidt Nielsen Masteruddannelsen i IKT og Laering IT-Vest Studienr. 20022595 Michael Winther Kompetence og kollaboration - en diplomuddannelse

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

EPJ-Observatoriet. Aalborg Universitet

EPJ-Observatoriet. Aalborg Universitet Statusrapport 2005 EPJ-Observatoriet MEDIQ Aalborg Universitet EPJ-Observatoriet Statusrapport 2005 Søren Vingtoft, Morten Bruun-Rasmussen, Knut Bernstein, Stig Kjær Andersen, Christian Nøhr EPJ-Observatoriet

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1 Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1. Indledning Nærværende rapport er igangsat i Studievejledernetværket i foråret 2009, som en del af flere projekter, der har til formål at

Læs mere

Fleksibel efteruddannelse

Fleksibel efteruddannelse Fleksibel efteruddannelse - erfaringer fra et TUP-projekt Udarbejdet for Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kontor og Ledelse (HAKL) Birgit Hjermov og Sofie Saxtoft Kubix Niels Warring

Læs mere

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere