Overskrift DK-Aabenraa: Rådgivning i forbindelse med byggeri. Ordregiver Aabenraa Kommune. Sammenfatning af opgaven.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overskrift DK-Aabenraa: Rådgivning i forbindelse med byggeri. Ordregiver Aabenraa Kommune. Sammenfatning af opgaven."

Transkript

1 DK-Aabenraa: Rådgivning i forbindelse med byggeri Aabenraa Kommune

2 DK-Aalborg: Artikler til badeværelser og køkkener ÆLDRE- OG HANDICAP FORVALTNINGEN I AALBORG KOMMUNE Levering af Elektrisk højdeindstillelig mobil bade-/toiletstol med elektrisk kipfunktion. Der tale om et behov med en hovedleverance på ca. 400 stole i 203, da det aktuelle skøn er, at kommunen forflytter ca. 400 borgere på vores 47 plejehjem. Da kommunen er ved at ændre forflytningsgang ved samtidig at indføre loftlifte på alle plejehjem i 203, er det vig-tigt at leverandøren har den tekniske kapacitet til at levere ca. 400 stole løbende i 203. CPV: , , ,

3 DK-Aalborg: Elevatorer, spandeelevatorer, lifte, rulletrapper og rullende fortove ÆLDRE- OG HANDICAP FORVALTNINGEN I AALBORG KOMMUNE Levering og montering af loftlifte. Der tale om et behov på ca. 700 sæt skinner med montering og ca. 400 hejs til de 547 plejehjemspladser og 75 midlertidige pladser (tal fra 20). Antallet af skinner og hejs er estimeret på baggrund af nuværende brug af 3 loftlifte og 355 gulvlifte pr. uge 202. Aalborg Kommune vil i kontraktperioden også have behov for loftlifte i private boliger uden for plejehjem og til handicapinstitutioner samt evt. nybyggeri af plejehjem. Udbuddet omfatter 47 plejehjem i Aalborg Kommune, hvor det vægtes højt at loftliftene kan tages i brug hurtigst muligt på samtlige steder, og senest inden udgangen af 203. Derfor vælges en leverandør, der har teknisk kapacitet til at leverer dette. CPV: , , , ,

4 DK-Aalborg: Forvaltning af fast ejendom på honorar- eller kontraktbasis ÆLDRE- OG HANDICAP FORVALTNINGEN I AALBORG KOMMUNE Administration af almene boliger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune. Ældre- og Handicapudvalget, Aalborg Kommune har besluttet at udbyde administration og drift af størstedelen af de kommunale ældreboliger, jf. 5 i lov om almene boliger m.v. Udbuddet omfatter pr administration af 56 ældreboliger. Der vil i kontraktperiode kunne forekomme ændringer i opgavens omfang, som også er omfattet af udbuddet, herunder kendes allerede nu 60 boliger ved Lundbyescentret i 204. Alle tilkommende almene ældreboliger skal således gå ind under kontrakten i kontraktperioden, ligesom boliger kan blive nedlagt og dermed udgå. Der er mulighed for option på administration af servicearealer. CPV: , , Lejerbo Gl. Køge landevej Valby Valby

5 DK-Aalborg: Medicinsk udstyr REGION NORDJYLLAND Udbud vedr. Telemedicinsk udstyr. elecare Nord er etableret som et tværsektorielt partnerskabsprojekt i samarbejde mellem Region Nordjylland og de nordjyske sygehuse, de nordjyske kommuner, alment praktiserende læger i Nordjylland og Aalborg Universitet. TeleCare Nord skal i stor skala realisere de potentialer i telemedicin, som indtil nu kun er blevet demonstreret i pilot- og forskningsprojekter. Målet for TeleCare Nord er, at alle nordjyske patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom, KOL, der er meget besværet af sygdommen, og som kan have gavn af projektets telemedicinske løsning, får mulighed for det uanset hvilken kommune, sygehus eller praktiserende læge, de er tilknyttet. Ved telemedicin forstås pleje og behandling mellem borgerens hjem og sundhedsfaglige ved støtte af kommunikations- og informationsteknologi. CPV: , , InJet Aps Jeppe Aakjærs Vej Birkerød InJet Aps Jeppe Aakjærs Vej Birkerød Medidyne Aps Skodsborgvej Nærum

6 DK-Aalborg: Undervisning på sundhedsområdet ÆLDRE- OG HANDICAP FORVALTNINGEN I AALBORG KOMMUNE Uddannelse af medarbejdere i forflytning. Tilllægskontrakt til levering og montering af cirka 700 loftlifte med hejs og elektiske højdeindstillelige toiletstole omkring efteruddannelse af cirka 2000 medarbejdere på deres arbejdsplads. CPV: , Guldmann Graham Bells Vej 2-23A 8200 Aarhus N Aarhus

7 DK-Aarhus: Diverse maskiner til generelle og specielle formål AARHUS KOMMUNE, TEKNIK OG MILJØ Indkøb af stk. mobil knuser med recirkulering til beton, tegl og asfalt. Indkøb af stk. mobil knuser med recirkulering til beton, tegl og asfalt til Affaldscenter, byggeaffald, Ølstedvej, 8200 Århus N. CPV: Scantruck A/S Katkjærvej Skive

8 DK-Aarhus: Opmålingstjenester AARHUS VAND A/S Udbud af rammeaftale i partnering for opmåling af vand- og spildevandsanlæg. Udbuddet omfatter følgende arbejder, der alle udføres i partnering: Opmåling af anlæg til vandforsyning: Opmåling af vandforsyningsanlæg i åben grav i forbindelse med anlægsarbejder. Primært byggemodning og sekundært bistand til Aarhus Vands egenopmåling af renoveringsprojekter. Opmåling af spildevandsanlæg: Opmåling af spildevandsanlæg generelt. Det drejer sig primært om byggemodninger samt kloaksaneringsprojekter. Arbejdet omfatter ligeledes opmåling af bygværker og bassiner. Spildevandsanlæg opmåles primært på/over terræn, men i visse tilfælde opmåles ligeledes anlæg under terræn/indvendigt. Option: Tinglysningsopgaver: Udfærdigelse og tinglysning af deklarationer, herunder eventuelt lodsejerkontakt. Tinglysningsfaglig rådgivning. Option: Øvrige GIS-opgaver: Teknisk bistand i forbindelse med GIS-opgaver. Aarhus Vand arbejder med værktøjerne MapInfo og GTech Omfanget ekskl. optioner vurderes at være et halvt til et helt mandeår pr. år. Omfang af optioner er ikke fastlagt. Forventet opstart på rammeaftalen er marts 203. CPV: , , Geopartner Landinspektørgården a/s Bredhøjvej 5, 2.sal 8600 Silkeborg

9 DK-Aarhus: Udstedelse af juridisk dokumentation og certificering AARHUS KOMMUNE Rammeaftale vedrørende arbejdsmiljøcertificering, energi- og miljøcertificering i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune ønsker at indgå en rammeaftale vedrørende (re)certificering af magistratafdelingerne i kommunen inden for arbejdsmiljø, energi og miljø for perioden til med mulighed for forlængelse 2 gange af 2 måneder. De til enhver tid værende selvejende institutioner, som Aarhus Kommune har driftsoverenskomst med, skal tillige have mulighed for at købe ind under rammeaftalen. CPV: , , , , DS Certificering A/S Kollegievej Charlottenlund

10 DK-Aars: Rådgivning i forbindelse med byggeri VESTHIMMERLANDS KOMMUNE (VESTHIMMERLANDS KOMMUNE) Totalrådgivning iht. ydelsesbeskrivelse Byggeri og Planlægning 202. Vesthimmerlands Kommune ønsker at indgå en aftale om totalrådgivning (en arkitekt med ingeniør somunderrådgiver) til at varetage rollen som teknisk rådgiver under planlægnings- projekterings- og udførelsesfaseni forbindelse med en større renoveringsopgave på Østermarkskolen i Aars, med en samlet økonomisk rammepå ca DKK ekskl. moms. Totalrådgivning iht. Ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Planlægning 202. Opgavens nærmere omfang fremgårnærmere af udbudsmateriale CPV: SAHL Arkitekter A/S Sønderhøj Viby J Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

11 DK-Aars: Rådgivning i forbindelse med byggeri Vesthimmerlands Kommune

12 DK-Albertslund: Vedligeholdelse af vejbelysning ALBERTSLUND KOMMUNE Overdragelse af ejerskab til gadebelysningsanlæg samt drift og vedligeholdelse af disse. Albertslund Kommune har indgået en overdragelsesaftale, hvorved kommunen har overtaget ejerskabet til det samlede eksisterende gadebelysningsanlæg i kommunen fra DONG Energy. Som en accessorisk del af overdragelsesaftalen er det fastlagt, at DONG Energy varetager drifts- og vedligeholdelsesforpligtelsen i forhold til det eksisterende anlæg i maksimalt 5 år, mens kommunen foretager udskiftning af de master og armaturer, der indgår i anlægget. De nye master og armaturer, der etableres i forbindelse med udskiftningen indgår ikke i aftalen, ligesom bygge- og anlægsarbejderne forbundet med udskiftningen heller ikke indgår. Levering af elektricitet i den maksimalt 5-årige udfasningsperiode indgår i aftalen, således af DONG på Nord Pool indkøber elektricitet til gadebelysningen på vegne af Albertslund Kommune. CPV: , , Dong Energy Sales & Distribution A/S Kraftværksvej Fredericia Mailadresse: Internetadresse:

13 DK-Allerød: Kontorartikler Allerød Kommune

14 DK-Ballerup: Pansrede militærkøretøjer DANISH DEFENSE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION (DALO) Pansrede hjulbjergningskøretøjer II. Indkøb af 4 pansrede hjulbjergningskøretøjer med kran, bjærgningsspil, lift og selvbetjeningskapacitet samt med tilhørende reservedele, specialværktøj, dokumentation og uddannelse. CPV:

15 DK-Brøndby: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed DET SOCIALE BOLIGSELSKAB BRØNDBYPARKEN AFD. OG 2 Delt teknisk rådgivning for gennemførelse af en renovering af afdeling og 2, Gillesager/Bredager i Brøndbyparken: Delaftale. for arkitektarbejde inklusiv landskabsarkitektarbejde og Delaftale 2. for ingeniørarbejder. Den tekniske rådgivning er delt i 2 delaftaler: Delaftale : Arkitekt- og landskabsarkitektydelsen Aftale om udarbejdelse af renoverings- og ombygningsprojekt samt et nybyggeri herunder hører også projekt for friarealerne. Projektforløbet gennemføres fra dispositions- og projektforslag samt myndighedsbehandling, projektering, projektopfølgning, fagtilsyn til og med afleveringsforretning inklusiv drifts- og vedligeholdelsesplaner. Arkitektydelsen skal ydermere indeholde projekterings- og byggeledelse. Alle ydelser udføres i henhold til Danske Ark og F.R.I.'s ydelsesbeskrivelser. Delaftale 2: Ingeniørydelsen Aftale om udarbejdelse af projektering for bygnigskonstruktioner og tekniske installationer. Projektforløbet gennemføres fra dispositions- og projektforslag samt myndighedsbehandling, projektering, projektopfølgning, fagtilsyn til og med afleveringsforretning inklusiv drifts- og vedligeholdelsesplaner. Alle ydelser udføres i henhold til Danske Ark og F.R.I.'s ydelsesbeskrivelser. Denne bekendtgørelse vedrører kontraktindgåelse af delaftale. CPV: , , , RUBOW arkitekter A/S Skt. Annæ Passage Bredgade 25 F 260 København K Telefon:

16 DK-Brøndby: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed DET SOCIALE BOLIGSELSKAB BRØNDBYPARKEN AFD. OG 2 Delt teknisk rådgivning for gennemførelse af en renovering af afdeling og 2, Gillesager/Bredager i Brøndbyparken: Delaftale. for arkitektarbejde inklusiv landskabsarkitektarbejde og Delaftale 2. for ingeniørarbejder. Den tekniske rådgivning er delt i 2 delaftaler: Delaftale : Arkitekt- og landskabsarkitektydelsen Aftale om udarbejdelse af renoverings- og ombygningsprojekt samt et nybyggeri herunder hører også projekt for friarealerne. Projektforløbet gennemføres fra dispositions- og projektforslag samt myndighedsbehandling, projektering, projektopfølgning, fagtilsyn til og med afleveringsforretning inklusiv drifts- og vedligeholdelsesplaner. Arkitektydelsen skal ydermere indeholde projekterings- og byggeledelse. Alle ydelser udføres i henhold til Danske Ark og F.R.I.'s ydelsesbeskrivelser. Delaftale 2: Ingeniørydelsen Aftale om udarbejdelse af projektering for bygnigskonstruktioner og tekniske installationer. Projektforløbet gennemføres fra dispositions- og projektforslag samt myndighedsbehandling, projektering, projektopfølgning, fagtilsyn til og med afleveringsforretning inklusiv drifts- og vedligeholdelsesplaner. Alle ydelser udføres i henhold til Danske Ark og F.R.I.'s ydelsesbeskrivelser. Denne bekendtgørelse om kontraktindgåelse vedrører delaftale 2. CPV: , , , Oluf Jørgensen A/S Rådgivende ingeniørfirma Knudsvej 44 C 4000 Roskilde Telefon:

17 DK-Brøndby: Reklamevirksomhed DANSKE SPIL A/S Udbud af trade marketing - Udbud af trade markering. Danske Lotteri Spil udbyder en rammeaftale med én leverandør om varetagelse af trade marketing ydelser fordanske Lotteri Spils samlede spilportefølje. Rammeaftalen omfatter udarbejdelse af koncepter, kampagner og trykklare filer til materialer til brug hosforhandlerne i forbindelse med Danske Lotteri Spils trade marketing aktiviteter. Endvidere omfatter aftalengenerel rådgivning og sparring til Danske Lotteri Spil vedrørende trade marketing aktiviteter på både operativ,taktisk og strategisk niveau. Rammeaftalen omfatter følgende aktiviteter: Strategisk trade marketing rådgivning. Rådgivning på en trade strategi for den samlede spilportefølje. Udvikling af kreative koncepter. Kreativ udførelse af trade-eksekvering på baggrund af strategi(er). Projektstyring og koordinering i forbindelse med afvikling af trade marketing aktiviteter. Færdiggørelse af trykklare filer. Rammeaftalen omfatter ikke produktion. CPV: Republica Vallensbæk Torvevej Alberstlund

18 DK-Brønderslev: Uddannelsestilbud til personlig udvikling BRØNDERSLEV KOMMUNE, INDKØBS- OG UDBUDSFUNKTIONEN (DK) Varetagelse af jobplacering af ledige fleksjobbere. Kontrakten omfatter varetagelse af jobplacering af ledige fleksjobbere. CPV: Integro A/S Skallerupvej Hørring

19 DK-Brønderslev: Uddannelsestilbud til personlig udvikling BRØNDERSLEV KOMMUNE, INDKØBS- OG UDBUDSFUNKTIONEN (DK) Afklarings- og vejledningsforløb for kontanthjælpsmodtagere. Afklarings- og vejledningsforløb for kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 2 med ledighed over 3 måneder. CPV: Quick Care Birk Centerpark Herning

20 DK-Fredensborg: Slamsugere FREDENSBORG SPILDEVAND A/S Levering af slamsuger. Levering af slamsuger. CPV: J. Hvidtved Larsen A/S

21 DK-Fredericia: Entrepriseforsikring DONG ENERGY A/S (DENMARK (DK)) CPV: , Entrepriseforsikring. Ansvarsforsikringstjenester. Swiss Re International Mythenquai 50/ Zurich SCHWEIZ Telefon:

22 DK-Fredericia: Møbler DONG ENERGY OIL & GAS A/S Levering af kontormøbler. Levering af kontormøbler. CPV: Holmris A/S Helge Nielsens Alle' Løsning

23 DK-Fredericia: Skades- eller tabsforsikring DONG ENERGY A/S CPV: Skades- eller tabsforsikring. Codan Forsikring, If and RiskPoint

24 DK-Frederiksberg: Kørestole FREDERIKSBERG KOMMUNE Udbud af genbrugshjælpemidler Frederiksberg Kommune udbyder genbrugshjælpemidler. Udbuddet gennemføres som offentligt udbud i henhold til udbudsdirektivet 2004/8/EF 3. marts CPV: , , , , 33932, , HMN A/S Midtager Brøndby Mailadresse: Telefon: Fax: Invacare A/S Søndre Ringvej Brøndby Mailadresse: Telefon: Fax: Invacare A/S Søndre Ringvej Brøndby Mailadresse: Telefon: Fax: Etac A/S Egeskovvej Horsens Mailadresse: Telefon: Fax: Invacare A/S Søndre Ringvej Brøndby Mailadresse: Telefon: Fax:

25 DK-Frederikshavn: Bygge- og anlægsarbejder FREDERIKSHAVN VAND A/S Hovedentreprise. Ledningsarbejder. Nedgravning af vandledning mv. Nedgravning af ca. 35 km. vandledning af PE00rør (bygherreindkøbte) inkl. samlinger af ledninger, montering af brønde (bygherreindkøbte) samt tilhørende jordarbejde mv. CPV: , , Vennelyst Frederikshavnvej 235A 9800 Hjørring

26 DK-Frederikssund: Naturgas FREDERIKSSUND KOMMUNE Indkøb af naturgas til Frederikssund Kommunes forbrugssteder. Indkøb af naturgas til Frederikssund Kommunes forbrugssteder. CPV: HMN Gashandel A/S Gladsaxe Ringvej 2860 Søborg Telefon: HMN Gashandel A/S Gladsaxe Ringvej 2860 Søborg Telefon:

27 DK-Gentofte: Arbejder i forbindelse med vand- og kloakrørledninger NORDVAND A/S (DK) Udbud af rammeaftale for foringer (NO-DIG kloakfornyelse) for Nordvand A/S. Rammeaftale om foringer af kloakledninger (NO-DIG kloakfornyelse). CPV: Per Aarsleff A/S Industriholmen Hvidovre Telefon: Mailadresse: Internetadresse:

28 DK-Gentofte: Reparations- og vedligeholdelsestjenester DONG ENERGY WIND POWER A/S (DANSK) CPV: , Reparations- og vedligeholdelsestjenester. Vindmøller. Siemens Aktiengesellschaft Wittelsbacherplatz München TYSKLAND Siemens Aktiengesellschaft Wittelsbacherplatz München TYSKLAND Siemens Aktiengesellschaft Wittelsbacherplatz München TYSKLAND

29 DK-Gentofte: Tjenesteydelser i forbindelse med informationsteknologi DONG ENERGY A/S Rammeaftale for Data Warehouse Consultancy Indkøb af konsulentydelser i forbindelse med Data Warehouse CPV:

30 DK-Gentofte: Tjenesteydelser i forbindelse med informationsteknologi DONG ENERGY A/S Rammeaftale for Trading Consultancy Indkøb af konsulentydelser i forbindelse med Trading IT CPV:

31 DK-Gentofte: Tjenesteydelser i forbindelse med informationsteknologi DONG ENERGY A/S Rammeaftale for SAP Consultancy Indkøb af konsulentydelser i forbindelse med SAP CPV:

32 DK-Gentofte: Tjenesteydelser i forbindelse med informationsteknologi DONG ENERGY A/S Rammeaftale for Test Management Consultancy Indkøb af konsulentydelser i forbindelse med Test Management CPV:

33 DK-Gentofte: Tjenesteydelser i forbindelse med informationsteknologi DONG ENERGY A/S Rammeaftale for GIS Consultancy Indkøb af konsulentydelser i forbindelse med GIS CPV:

34 DK-Glostrup: Sikkerhedsudstyr I/S VESTFORBRÆNDING Rammeaftale Indkøb af varer til produktionen CPV: , 44500, 83000, , , ,

35 DK-Haderslev: Legepladsinspektion Haderslev Kommune

36 DK-Hammel: Transport af affald FAVRSKOV AFFALD A/S Indsamling og transport af papir og emballage. Opgaven omfatter indsamling og transport af papir og emballage i Favrskov Kommune og omfatter i alt ca opsamlingsenheder med i alt ca årlige tømninger. CPV: HCS A/S Renovation Hvissingevej Glostrup Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

37 DK-Hammel: Undersøgelse af kloakledninger FAVRSKOV SPILDEVAND A/S Spuling og TV-inspektion af kloakledninger samt indmåling af brønde. Udarbejdelse af rammeaftale for planlagt indmåling samt spuling og TV-inspektion af afløbssystemet i Favrskov Kommune i forbindelse med fornyelsesplanlægning og nyanlæg. CPV: NKI Kloak- og Industriservice A/S Lundeborgvej Aalborg Ø Telefon: Mailadresse: Internetadresse:

38 DK-Helsingør: Udeservering på Axeltorv Helsingør Kommune

39 DK-Herning: Biblioteksbøger HERNING KOMMUNE Skolebiblioteksbøger Udbuddet vedrører levering af skolebiblioteksbøger, samt plastning og klargøring af disse til følgende kommuner: Herning Kommune Silkeborg Kommune Viborg Kommune Horsens Kommune Hedensted Kommune Odder Kommune (herefter kaldet Udbyder) En fortegnelse over hver enkelte ordregivende myndigheds leveringsadresser er vedlagt i kommunespecifikke bilag, som bilag 5. Både udbudsmateriale og rammekontraktdelen er genstand for hele udbuddet, det er derfor vigtigt at gennemlæse begge dele grundigt inden afgivelse af tilbud. CPV: , Biblioteksmedier A/S Energivej Ballerup Mailadresse: Telefon: Fax:

40 DK-Hillerød: Andre kilder til energiforsyning og -distribution HILLERØD VARME A/S Teknisk rådgivning vedr. seismiske undersøgelser for geotermi i Hillerød Teknisk rådgivning vedr. seismiske undersøgelser for geotermi: Linjeplanlægning for seimiske undersøgelser, udbud af de seismiske undersøgelser, tilsyn med udførelse og processering af data. CPV: , , Rambøll Danmark A/S Hannemanns Alle 53, DK 2300 København S 2300 København

41 DK-Hillerød: Ingeniørmæssig projektering HILLERØD AFFALDSHÅNDTERING A/S Rådgivning og projektering i forbindelse med etablering af ny genbrugsstation Rådgivning og projektering af en ny genbrugsstation med mindre bygninger CPV: , , Rambøll Hannemanns Allé 53, DK 2300 Københavns S 2300 København

42 DK-Hillerød: Kloakvæsen HILLERØD SPILDEVAND A/S Strukturanalyse og bygherrerådgivning for etablering af nyt renseanlæg. Strukturanalyse, bygherrerådgivning, projektforslag, udbudsmateriale (totalentreprise) og deltagelse i partneringprocessen for projektering af et nyt renseanlæg med en kapacitet på ca PE. CPV: , , , , EnviDan A/S Fuglebæksvej A, 2770 Kastrup 2770 Kastrup

43 DK-Hillerød: Programmering af software og konsulentvirksomhed ATP Videnløsning til ATP kundecenter. ATP ønsker en udbygning af eksisterende videnløsning til brug i ATP's kundecenter. Videnløsningen anvendes, som et redskab til systematisk at bearbejde og målrette forretningsmæssig viden. Videnløsningen giver kunderådgiverne mulighed for hurtigt og effektivt at fremsøge relevante artikler, lovtekster og procesbeskrivelser. Løsningen anvendes i dag i Udbetaling Danmark af ca..000 kunderådgivere. Udbetaling Danmark omfatter barseldagpenge, familieydelser, boligstøtte, folkepension, førtidspension, helhedsorienteret kontrol og opkrævning. Fremadrettet forventes yderligere ydelsesområder at blive koblet på løsningen, hvorfor antallet af kunderådgivere formentlig vil kunne stige til ca Derudover skal videnløsningen fremadrettet, via eksternt rettede portaler/kanaler, kunne udstille data til borgerne, således at selvbetjeningsgraden øges og antallet af henvendelser til kundeservice reduceres. Løsningen skal gøre det muligt i et samlet værktøj, at arbejde med viden på nedenstående 4 niveauer: Indsamling og produktion af viden. Forvaltning og bearbejdning af viden. Distribution af viden på både interne og eksterne portaler/kanaler. Feedback, statistik og ledelsesrapportering. Overordnede ønsker til funktionaliteten: Viden kan bo ét sted, men operere overalt på både interne portaler og eksterne portaler. Brugerne kan søge intuitivt efter artikler abonnere på artikelniveau, give feedback og eventuelt eskalere til anden kanal. Kunderådgiverne i ATP's kundecenter skal kunne søge intuitivt i løsningen og finde svar til kunder, der har henvendt sig til ATP. ATP's superbrugere kan selv, og uden bistand fra leverandøren, konfigurerer og vedligeholde løsningen. Herunder opsætning af indhold og optimering af videnløsningen herunder søgeordsoptimering. Viden indsamles og vedligeholdes/udbygges kontinuerligt. Viden findes i videnbasen i form af artikler. Artiklernes indhold kan i det omfang det ønskes, udstilles på borger.dk, virk.dk og som en app på mobile platforme. Løsningen skal rumme mulighed for tilføjelser af ekstra funktionalitet som fx, chat vindue til kunder mv. Ved udbuddet ønsker ATP at indgå en aftale omfattende: Nødvendige licenser Implementering- og tilretningsydelser Vedligeholdelses og supportaftale Løsningen vil skulle driftsafvikles på ATP miljø placeret hos eksternt driftpartner. Videnløsningen skal sikre sammenhængende kanaler, ensartet kunderådgivning og at borgeren motiveres til at anvende og fastholdes på de mest omkostningseffektive kanaler. CPV: , , , , , , , , , , Spitze & Co A/S

44 Toldbodgade 5B, St. 253 København K Telefon:

45 DK-Hillerød: Udstyr til biblioteksautomation HILLERØD KOMMUNE Indkøb af sorteringsanlæg til Hillerød Hovedbibliotek. Indkøb af sorteringsanlæg inkl. vogne til Hillerød Hovedbibliotek. CPV: , , , P.V.Supa Oy Muonamiehentie 4 FI Helsinki FINLAND

46 DK-Hjørring: Bank- og investeringstjenesteydelser HJØRRING VARMEFORSYNING Endelig finansiering af bygge- og anlægsarbejde. Hjørring Varmeforsyning ønsker at opføre et nyt multibiobrændselsanlæg på 25 MW. Myndighederne har godkendt opførelsen af anlægget og Hjørring Varmeforsyning har indgået hovedentrepriseaftale med Weiss A/S, Ved Stranden, 9560 Hadsund om opførelsen. Produktionen på det nye multibiobrændselsanlæg skal erstatte produktionen på det nuværende træpilleanlæg fra 984 (tidligere kulfyret kedelanlæg), som bevares, men sættes på standby. Det nye anlæg forventes sat i drift i ved årsskiftet 203/204. CPV: Danske Bank/Realkredit Danmark Åboulevarden Aarhus Telefon:

47 DK-Hjørring: Sundhedsvæsen i øvrigt HJØRRING KOMMUNE Udbud for Hjørring Kommune om levering af briller, tandproteser og fodpleje. Hjørring Kommunes Sundheds-, Ældre- og Handicapområde, udbyder på, en rammeaftale om prisaftale på briller, tandproteser og fodbehandling til ikrafttrædelse den Udbuddet omfatter følgende 3 delaftaler: Delaftale : Prisaftale vedr. briller. Delaftale 2: Prisaftale vedr. tandproteser. Delaftale 3: Prisaftale vedr. fodbehandling. Der kan afgives tilbud på en eller flere af delaftalerne. CPV: , ,

48 DK-Holbæk: Tømning af sivebrønde eller septiktanke HOLBÆK SPILDEVAND A/S Udbud af tømningsordning for Holbæk Spildevand A/S Tømning af ca bundfældningstanke og ca. 500 samletanke for Holbæk Forsyning A/S. Det septiske slam skal bortskaffes af entreprenøren for bundfældningstankene og afleveret på en af forsyningen anvist renseanlæg for samletankene. CPV: JK Kloakservice A/S Vandværksvej Mørkøv Mailadresse: Telefon:

49 DK-Horsens: Sundhedsvæsen i øvrigt INDKØBSFÆLLESSKABET FOR HEDENSTED, HORSENS OG ODDER KOMMUNER Prisaftale vedrørende fodbehandling bevilet til pensionister i Horsens Kommune. Fodbehandling beviliget til pensionister i Horsens Kommune. Behandling på forretningsadresse/klinik, samt behandling i borgerens eget hjem. CPV: Helle Ovesen Solvangsalle Horsens Telefon:

50 DK-Hvalsø: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed Lejre Kommune

51 DK-Hvidovre: Engangsbleer HVIDOVRE KOMMUNE Deludbud 2: Levering af bleer til børn i institution. Kontrakten omhandler levering af børnebleer til dagtilbud i kommunerne Hvidovre, Rødovre, Brøndby, Høje-Taastrup, Vallensbæk og Glostrup. CPV: , SIMI A/S Gammelgårdsvej Farum

52 DK-Hvidovre: Spildevandspumpestation HVIDOVRE SPILDEVAND A/S Åmarkens Pumpestation, Udbygning - Hvidovre Spildevand A/S. Kontrakten omfatter opførelse af to underjordiske pumpestationer i insitu jernbeton inkl. tilhørende installationer. Opføres i spunset byggegrube i tilknytning til eksisterende pumpestation. Der udføres ny overbygning og tavlebygning. Byggegruber udføres vandtætte som borepælevæg, der udformes som sekantpæle eller med tæt stålspuns ved forboring/stabilisator i casingrør ned til 8 m i kalken. Der udføres omfattende midlertidig grundvandssænkning med reinfiltration indtil byggegruber og bundplader er færdiggjort. Konstruktioner opdriftsikres med jordankre. Eksisterende pumpestation skal være i drift under hele byggeperioden. udleverer ikke supplerende oplysninger, specifikationer eller dokumenter i forbindelse med nærværende bekendtgørelse. CPV: NCC Construction Danmark A/S Østmarken 3B 2860 Søborg Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

53 DK-København: Arbejder i forbindelse med vand- og kloakrørledninger HOFOR SPILDEVAND HVIDOVRE A/S () Damhusledningen-Hvidovre, Sektion I. 2, km. DN2500 mm og DN2000 tunneleret kloakledning,3 km DN300 mm til DN200 mm kloakledning udført ved tratidionel opgravning 9 sende og modtagegruber for tunneleringen 6 betonbygværker Diverse ledningsomlægninger Retablering af asfaltarealer CPV: Konsortiet Arkil-Meyer & John I/S Hvidemøllevej Randers NV

54 DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed NYT HOSPITAL OG NY PSYKIATRI BISPEBJERG Bygherrerådgivning til gennemførelse af logistikbygning til Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg planlægger at opføre en logistikbygning bestående af ca m2 logistik- og lagerfaciliteter samt ca m2 laboratoriefaciliteter. Projektorganisationen bag projektet ønsker at tilknytte en bygherrerådgiver til dette projekt. Det forventes, at bygherrerådgiveren skal gennemføre et EU-udbud af totalrådgivning til logistikbygningen samt varetage den løbende bygherrerådgivning vedrørende projektet frem til ibrugtagningen ca. januar 206. CPV: , , , , Kuben Management A/S Ellebjergvej København

55 DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed BOLIGFORENINGEN VIBO AFDELING 06 (DA) Totalrådgivning for renovering Boligforeningen Vibo afdeling 06 - Vognvænget Renoveringen omfatter i hovedtræk: - Byggeskaderenovering af facader - Udskiftning af vinduer og døre - Nye vindueskarnapper på gadeside - Nye indgangspartier til opgange - Nye trappehuse ved hjørneopgange - Nye inddækninger ved gennemgange - Nye franske altaner på gavl i blok C - Betonrenovering - Ny membran over P-kælder - Etablering af nyt gårdanlæg - Totalrenovering af 234 badeværelser - Nye vandinstallationer - Opgradering af supplementsrum til ungdomsboliger CPV: NOVA5 Store Kongensgade 40G 264 København K Telefon:

56 DK-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med broer, tunneler, skakte og underføringer BANE Frederiksboggade Øst - Metrotrappe. Med henblik på at etablere direkte forbindelse mellem Nørreport Metrostation og gågadeområdet skal den eksisterende transfertunnel, som i dag forbinder Nørreport Metrostation med hhv. S-togs og Fjerntogs perronerne, forlænges og føres op til gadeplan via trappe og eskalator. Tunnelen og trappeforløbet vil få en samlet længde på ca. 49 meter. Arbejderne skal foregå i/under den stærkt trafikerede gågade Frederiksborggade (østlige del), hvor den nye trappeforbindelse har sin udmunding. Der skal derfor arbejdes i et meget begrænset arbejdsområde under hensyntagen til opretholdelse af fremkommeligheden i gågaden under trange forhold både plads- og logistikmæssigt. Den første strækning kan udføres fra terræn, men på grund af bustrafik og et stort antal ledninger i Nørre Voldgade skal størstedelen af strækningen udføres under jordoverfladen. På den sidste dybere liggende del (fra ca. 6 meter og ned til ca. 4 meter under terræn) skal der påregnes et højtliggende grundvandsspejl med stor vandgennemstrømning og jorden skal inden udgravning modificeres eksepelvis ved frysning, grouting eller anden egnet metode. Der vil endvidere være behov for høj grad af koordinering til øvrige anlægsarbejder i det umiddelbart tilgrænsende område (Nørreport Station). CPV: , , Züblin A/S Thorasminde, Hæstvej 46D 8380 Trige Telefon: Mailadresse: Fax: Internetadresse:

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Ordregiver Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge- og anlægsarbejder

Ordregiver Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge- og anlægsarbejder DanmarkAalborg: Hoved eller fagentrepriser i forbindelse med bygge og anlægsarbejder Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge og anlægsarbejder

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Oversigt over kommunehandling på PCB

Oversigt over kommunehandling på PCB Oversigt over kommunehandling på PCB Kommuner der har foretaget systematiske målinger af indeklimaet Stevns Vesthimmerland Kommuner der har foretaget systematisk screening uden målinger Lejre Rudersdal

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015.

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015. Kommunerne Beskæftigelsesregionerne Indberetning af oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning Til brug for a-kassernes administration af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20453044

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter antal sager honorar formand (2010/20) Honorar medlem (2010/20) Honorar Honorar Bemærkninger suppleant suppleant formand medlem (2010/20) (2010/20) 2010 20 Fast vederlag Møde Andet Fast vederlag Møde Andet

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Flere kommuner anvender arbejds- og uddannelsesklausuler

Flere kommuner anvender arbejds- og uddannelsesklausuler Flere kommuner anvender arbejds- og uddannelsesklausuler Denne undersøgelse for 3F Byggegruppen bygger på en rundspørge til kommunerne, der har svaret på, om de anvender arbejds- og uddannelsesklausuler

Læs mere

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 TEMASTATISTIK 2017:1 Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 Der er anvist 83.910 boliger i den almene boligsektor i løbet af 2016. Størstedelen af boligerne anvises til personer på ekstern venteliste

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt 10. januar 2017 J.nr. 16-1844169 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 135 af 13. december 2016

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land

Bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land BEK nr 782 af 24/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., j.nr. 010-00311 Senere ændringer til forskriften BEK nr 941 af

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

VEKS Spildevandscenter Avedøre Albertslund Varmeforsyning. Engholm Varmecentral I/S Nordforbrænding. Spildevandscenter Avedøre

VEKS Spildevandscenter Avedøre Albertslund Varmeforsyning. Engholm Varmecentral I/S Nordforbrænding. Spildevandscenter Avedøre Albertslund Allerød Assens Ballerup Billund Bornholms Regionskommune Brøndby Brønderslev Dragør Egedal Esbjerg Fanø Favrskov Faxe Fredensborg Albertslund Varmeforsyning Lillerød Varmecentral Engholm Varmecentral

Læs mere

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser.

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser. Notat Tværgående Planlægning J.nr. NST-104-00022 Ref. MISHE Den 6. september 2011 Pendlingskort til Forstædernes Tænketank Hermed præsenteres en række pendlingskort baseret på pendlingsdata fra 2008. Kortene

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 SAPA UDRULNING SAPA udrulningsforløb IDRIFTSÆTTELSESDATO GO-LIVE STS er konfigureret

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011 Kommuner rangeret efter undervisningseffekten i ne, Ærø 0,500 1 Lyngby-Taarbæk 0,442 8 Jammerbugt 0,364 7 Hørsholm 0,352 4 Holstebro 0,328 8 Mariagerfjord 0,309 8 Allerød 0,309 6 Skanderborg 0,307 12 Dragør

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

KOMMUNEKREDITS ROLLE I FORSYNINGSSEKTOREN

KOMMUNEKREDITS ROLLE I FORSYNINGSSEKTOREN KOMMUNEKREDITS ROLLE I FORSYNINGSSEKTOREN Jens Lundager ENERGI PÅ TOPPEN 29. marts 2017 HVAD VIL JEG SIGE NOGET OM? 1. Noget om KommuneKredit 2. Noget om fordeling af lån hos os 3. Noget om Forsyningsstrategi

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

Befolkningsudvikling - 2013

Befolkningsudvikling - 2013 Ældre Sagen september 2013 Befolkningsudvikling - 2013 Befolkningens alderssammensætning har ændret sig meget over de sidste 40 år, og den vil ændre sig yderligere i fremtiden. Den såkaldte befolkningspyramide

Læs mere

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016 MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016 Albertslund Kommune (Region Hovedstaden) august 2016 Genoptræningscenteret i Albertslund (5790001387389 // CSC Sundhed) Meddelelse Hospitalsafd.

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt 11. januar 2017 J.nr. 16-1853227 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 145 af 14. december 2016

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt MINISTEREN Transport-, Bygnings- og Boligudvalget Folketinget Dato J. nr. 30. januar 2017 2017-61 Frederiksholms

Læs mere

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet 1 - Borgmesterbrev om nyeste nøgletal på skoleområdet. Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-31-16 Til borgmesteren Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet KL s bestyrelse

Læs mere

Projektstatistik i Pleje.net

Projektstatistik i Pleje.net Projektstatistik i Pleje.net Indledende forklaring Projekt for national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Regeringen, Danske Regioner og rnes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Faktaark 4. oktober 2016 Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Regeringens boligudspil vil påvirke boligejernes tebetaling på følgende vis: Automatisk tilbagebetaling af for

Læs mere

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation December 2016

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation December 2016 MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation December 2016 Albertslund Kommune (Region Hovedstaden) december 2016 Genoptræningscenteret i Albertslund (5790001387389 // CSC Sundhed) Meddelelse Hospitalsafd.

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49...

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49... Page 1 of 2 From: Vivian Grønvall Petersen Sent: 12-02-2014 13:01:11 To: Vivian Grønvall Petersen Subject: VS: Om kommuners borgmesterkørsel. Attachments: kommuner borgmesterkørsel.xls Fra: KBS@frederiksberg.dk

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde

Tal for klamydiatilfælde Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2016 2017 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2012-2016 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Fraflytninger i den almene boligsektor

Fraflytninger i den almene boligsektor TEMASTATISTIK 2016:6 Fraflytninger i den almene boligsektor 2011-2015 Antallet af eksterne fraflytninger i den almene boligsektor i 2015 udgør knap 74.000, og er næsten 2 % lavere sammenlignet med 2011.

Læs mere