Overskrift DK-Aabenraa: Rådgivning i forbindelse med byggeri. Ordregiver Aabenraa Kommune. Sammenfatning af opgaven.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overskrift DK-Aabenraa: Rådgivning i forbindelse med byggeri. Ordregiver Aabenraa Kommune. Sammenfatning af opgaven."

Transkript

1 DK-Aabenraa: Rådgivning i forbindelse med byggeri Aabenraa Kommune

2 DK-Aalborg: Artikler til badeværelser og køkkener ÆLDRE- OG HANDICAP FORVALTNINGEN I AALBORG KOMMUNE Levering af Elektrisk højdeindstillelig mobil bade-/toiletstol med elektrisk kipfunktion. Der tale om et behov med en hovedleverance på ca. 400 stole i 203, da det aktuelle skøn er, at kommunen forflytter ca. 400 borgere på vores 47 plejehjem. Da kommunen er ved at ændre forflytningsgang ved samtidig at indføre loftlifte på alle plejehjem i 203, er det vig-tigt at leverandøren har den tekniske kapacitet til at levere ca. 400 stole løbende i 203. CPV: , , ,

3 DK-Aalborg: Elevatorer, spandeelevatorer, lifte, rulletrapper og rullende fortove ÆLDRE- OG HANDICAP FORVALTNINGEN I AALBORG KOMMUNE Levering og montering af loftlifte. Der tale om et behov på ca. 700 sæt skinner med montering og ca. 400 hejs til de 547 plejehjemspladser og 75 midlertidige pladser (tal fra 20). Antallet af skinner og hejs er estimeret på baggrund af nuværende brug af 3 loftlifte og 355 gulvlifte pr. uge 202. Aalborg Kommune vil i kontraktperioden også have behov for loftlifte i private boliger uden for plejehjem og til handicapinstitutioner samt evt. nybyggeri af plejehjem. Udbuddet omfatter 47 plejehjem i Aalborg Kommune, hvor det vægtes højt at loftliftene kan tages i brug hurtigst muligt på samtlige steder, og senest inden udgangen af 203. Derfor vælges en leverandør, der har teknisk kapacitet til at leverer dette. CPV: , , , ,

4 DK-Aalborg: Forvaltning af fast ejendom på honorar- eller kontraktbasis ÆLDRE- OG HANDICAP FORVALTNINGEN I AALBORG KOMMUNE Administration af almene boliger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune. Ældre- og Handicapudvalget, Aalborg Kommune har besluttet at udbyde administration og drift af størstedelen af de kommunale ældreboliger, jf. 5 i lov om almene boliger m.v. Udbuddet omfatter pr administration af 56 ældreboliger. Der vil i kontraktperiode kunne forekomme ændringer i opgavens omfang, som også er omfattet af udbuddet, herunder kendes allerede nu 60 boliger ved Lundbyescentret i 204. Alle tilkommende almene ældreboliger skal således gå ind under kontrakten i kontraktperioden, ligesom boliger kan blive nedlagt og dermed udgå. Der er mulighed for option på administration af servicearealer. CPV: , , Lejerbo Gl. Køge landevej Valby Valby

5 DK-Aalborg: Medicinsk udstyr REGION NORDJYLLAND Udbud vedr. Telemedicinsk udstyr. elecare Nord er etableret som et tværsektorielt partnerskabsprojekt i samarbejde mellem Region Nordjylland og de nordjyske sygehuse, de nordjyske kommuner, alment praktiserende læger i Nordjylland og Aalborg Universitet. TeleCare Nord skal i stor skala realisere de potentialer i telemedicin, som indtil nu kun er blevet demonstreret i pilot- og forskningsprojekter. Målet for TeleCare Nord er, at alle nordjyske patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom, KOL, der er meget besværet af sygdommen, og som kan have gavn af projektets telemedicinske løsning, får mulighed for det uanset hvilken kommune, sygehus eller praktiserende læge, de er tilknyttet. Ved telemedicin forstås pleje og behandling mellem borgerens hjem og sundhedsfaglige ved støtte af kommunikations- og informationsteknologi. CPV: , , InJet Aps Jeppe Aakjærs Vej Birkerød InJet Aps Jeppe Aakjærs Vej Birkerød Medidyne Aps Skodsborgvej Nærum

6 DK-Aalborg: Undervisning på sundhedsområdet ÆLDRE- OG HANDICAP FORVALTNINGEN I AALBORG KOMMUNE Uddannelse af medarbejdere i forflytning. Tilllægskontrakt til levering og montering af cirka 700 loftlifte med hejs og elektiske højdeindstillelige toiletstole omkring efteruddannelse af cirka 2000 medarbejdere på deres arbejdsplads. CPV: , Guldmann Graham Bells Vej 2-23A 8200 Aarhus N Aarhus

7 DK-Aarhus: Diverse maskiner til generelle og specielle formål AARHUS KOMMUNE, TEKNIK OG MILJØ Indkøb af stk. mobil knuser med recirkulering til beton, tegl og asfalt. Indkøb af stk. mobil knuser med recirkulering til beton, tegl og asfalt til Affaldscenter, byggeaffald, Ølstedvej, 8200 Århus N. CPV: Scantruck A/S Katkjærvej Skive

8 DK-Aarhus: Opmålingstjenester AARHUS VAND A/S Udbud af rammeaftale i partnering for opmåling af vand- og spildevandsanlæg. Udbuddet omfatter følgende arbejder, der alle udføres i partnering: Opmåling af anlæg til vandforsyning: Opmåling af vandforsyningsanlæg i åben grav i forbindelse med anlægsarbejder. Primært byggemodning og sekundært bistand til Aarhus Vands egenopmåling af renoveringsprojekter. Opmåling af spildevandsanlæg: Opmåling af spildevandsanlæg generelt. Det drejer sig primært om byggemodninger samt kloaksaneringsprojekter. Arbejdet omfatter ligeledes opmåling af bygværker og bassiner. Spildevandsanlæg opmåles primært på/over terræn, men i visse tilfælde opmåles ligeledes anlæg under terræn/indvendigt. Option: Tinglysningsopgaver: Udfærdigelse og tinglysning af deklarationer, herunder eventuelt lodsejerkontakt. Tinglysningsfaglig rådgivning. Option: Øvrige GIS-opgaver: Teknisk bistand i forbindelse med GIS-opgaver. Aarhus Vand arbejder med værktøjerne MapInfo og GTech Omfanget ekskl. optioner vurderes at være et halvt til et helt mandeår pr. år. Omfang af optioner er ikke fastlagt. Forventet opstart på rammeaftalen er marts 203. CPV: , , Geopartner Landinspektørgården a/s Bredhøjvej 5, 2.sal 8600 Silkeborg

9 DK-Aarhus: Udstedelse af juridisk dokumentation og certificering AARHUS KOMMUNE Rammeaftale vedrørende arbejdsmiljøcertificering, energi- og miljøcertificering i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune ønsker at indgå en rammeaftale vedrørende (re)certificering af magistratafdelingerne i kommunen inden for arbejdsmiljø, energi og miljø for perioden til med mulighed for forlængelse 2 gange af 2 måneder. De til enhver tid værende selvejende institutioner, som Aarhus Kommune har driftsoverenskomst med, skal tillige have mulighed for at købe ind under rammeaftalen. CPV: , , , , DS Certificering A/S Kollegievej Charlottenlund

10 DK-Aars: Rådgivning i forbindelse med byggeri VESTHIMMERLANDS KOMMUNE (VESTHIMMERLANDS KOMMUNE) Totalrådgivning iht. ydelsesbeskrivelse Byggeri og Planlægning 202. Vesthimmerlands Kommune ønsker at indgå en aftale om totalrådgivning (en arkitekt med ingeniør somunderrådgiver) til at varetage rollen som teknisk rådgiver under planlægnings- projekterings- og udførelsesfaseni forbindelse med en større renoveringsopgave på Østermarkskolen i Aars, med en samlet økonomisk rammepå ca DKK ekskl. moms. Totalrådgivning iht. Ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Planlægning 202. Opgavens nærmere omfang fremgårnærmere af udbudsmateriale CPV: SAHL Arkitekter A/S Sønderhøj Viby J Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

11 DK-Aars: Rådgivning i forbindelse med byggeri Vesthimmerlands Kommune

12 DK-Albertslund: Vedligeholdelse af vejbelysning ALBERTSLUND KOMMUNE Overdragelse af ejerskab til gadebelysningsanlæg samt drift og vedligeholdelse af disse. Albertslund Kommune har indgået en overdragelsesaftale, hvorved kommunen har overtaget ejerskabet til det samlede eksisterende gadebelysningsanlæg i kommunen fra DONG Energy. Som en accessorisk del af overdragelsesaftalen er det fastlagt, at DONG Energy varetager drifts- og vedligeholdelsesforpligtelsen i forhold til det eksisterende anlæg i maksimalt 5 år, mens kommunen foretager udskiftning af de master og armaturer, der indgår i anlægget. De nye master og armaturer, der etableres i forbindelse med udskiftningen indgår ikke i aftalen, ligesom bygge- og anlægsarbejderne forbundet med udskiftningen heller ikke indgår. Levering af elektricitet i den maksimalt 5-årige udfasningsperiode indgår i aftalen, således af DONG på Nord Pool indkøber elektricitet til gadebelysningen på vegne af Albertslund Kommune. CPV: , , Dong Energy Sales & Distribution A/S Kraftværksvej Fredericia Mailadresse: Internetadresse:

13 DK-Allerød: Kontorartikler Allerød Kommune

14 DK-Ballerup: Pansrede militærkøretøjer DANISH DEFENSE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION (DALO) Pansrede hjulbjergningskøretøjer II. Indkøb af 4 pansrede hjulbjergningskøretøjer med kran, bjærgningsspil, lift og selvbetjeningskapacitet samt med tilhørende reservedele, specialværktøj, dokumentation og uddannelse. CPV:

15 DK-Brøndby: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed DET SOCIALE BOLIGSELSKAB BRØNDBYPARKEN AFD. OG 2 Delt teknisk rådgivning for gennemførelse af en renovering af afdeling og 2, Gillesager/Bredager i Brøndbyparken: Delaftale. for arkitektarbejde inklusiv landskabsarkitektarbejde og Delaftale 2. for ingeniørarbejder. Den tekniske rådgivning er delt i 2 delaftaler: Delaftale : Arkitekt- og landskabsarkitektydelsen Aftale om udarbejdelse af renoverings- og ombygningsprojekt samt et nybyggeri herunder hører også projekt for friarealerne. Projektforløbet gennemføres fra dispositions- og projektforslag samt myndighedsbehandling, projektering, projektopfølgning, fagtilsyn til og med afleveringsforretning inklusiv drifts- og vedligeholdelsesplaner. Arkitektydelsen skal ydermere indeholde projekterings- og byggeledelse. Alle ydelser udføres i henhold til Danske Ark og F.R.I.'s ydelsesbeskrivelser. Delaftale 2: Ingeniørydelsen Aftale om udarbejdelse af projektering for bygnigskonstruktioner og tekniske installationer. Projektforløbet gennemføres fra dispositions- og projektforslag samt myndighedsbehandling, projektering, projektopfølgning, fagtilsyn til og med afleveringsforretning inklusiv drifts- og vedligeholdelsesplaner. Alle ydelser udføres i henhold til Danske Ark og F.R.I.'s ydelsesbeskrivelser. Denne bekendtgørelse vedrører kontraktindgåelse af delaftale. CPV: , , , RUBOW arkitekter A/S Skt. Annæ Passage Bredgade 25 F 260 København K Telefon:

16 DK-Brøndby: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed DET SOCIALE BOLIGSELSKAB BRØNDBYPARKEN AFD. OG 2 Delt teknisk rådgivning for gennemførelse af en renovering af afdeling og 2, Gillesager/Bredager i Brøndbyparken: Delaftale. for arkitektarbejde inklusiv landskabsarkitektarbejde og Delaftale 2. for ingeniørarbejder. Den tekniske rådgivning er delt i 2 delaftaler: Delaftale : Arkitekt- og landskabsarkitektydelsen Aftale om udarbejdelse af renoverings- og ombygningsprojekt samt et nybyggeri herunder hører også projekt for friarealerne. Projektforløbet gennemføres fra dispositions- og projektforslag samt myndighedsbehandling, projektering, projektopfølgning, fagtilsyn til og med afleveringsforretning inklusiv drifts- og vedligeholdelsesplaner. Arkitektydelsen skal ydermere indeholde projekterings- og byggeledelse. Alle ydelser udføres i henhold til Danske Ark og F.R.I.'s ydelsesbeskrivelser. Delaftale 2: Ingeniørydelsen Aftale om udarbejdelse af projektering for bygnigskonstruktioner og tekniske installationer. Projektforløbet gennemføres fra dispositions- og projektforslag samt myndighedsbehandling, projektering, projektopfølgning, fagtilsyn til og med afleveringsforretning inklusiv drifts- og vedligeholdelsesplaner. Alle ydelser udføres i henhold til Danske Ark og F.R.I.'s ydelsesbeskrivelser. Denne bekendtgørelse om kontraktindgåelse vedrører delaftale 2. CPV: , , , Oluf Jørgensen A/S Rådgivende ingeniørfirma Knudsvej 44 C 4000 Roskilde Telefon:

17 DK-Brøndby: Reklamevirksomhed DANSKE SPIL A/S Udbud af trade marketing - Udbud af trade markering. Danske Lotteri Spil udbyder en rammeaftale med én leverandør om varetagelse af trade marketing ydelser fordanske Lotteri Spils samlede spilportefølje. Rammeaftalen omfatter udarbejdelse af koncepter, kampagner og trykklare filer til materialer til brug hosforhandlerne i forbindelse med Danske Lotteri Spils trade marketing aktiviteter. Endvidere omfatter aftalengenerel rådgivning og sparring til Danske Lotteri Spil vedrørende trade marketing aktiviteter på både operativ,taktisk og strategisk niveau. Rammeaftalen omfatter følgende aktiviteter: Strategisk trade marketing rådgivning. Rådgivning på en trade strategi for den samlede spilportefølje. Udvikling af kreative koncepter. Kreativ udførelse af trade-eksekvering på baggrund af strategi(er). Projektstyring og koordinering i forbindelse med afvikling af trade marketing aktiviteter. Færdiggørelse af trykklare filer. Rammeaftalen omfatter ikke produktion. CPV: Republica Vallensbæk Torvevej Alberstlund

18 DK-Brønderslev: Uddannelsestilbud til personlig udvikling BRØNDERSLEV KOMMUNE, INDKØBS- OG UDBUDSFUNKTIONEN (DK) Varetagelse af jobplacering af ledige fleksjobbere. Kontrakten omfatter varetagelse af jobplacering af ledige fleksjobbere. CPV: Integro A/S Skallerupvej Hørring

19 DK-Brønderslev: Uddannelsestilbud til personlig udvikling BRØNDERSLEV KOMMUNE, INDKØBS- OG UDBUDSFUNKTIONEN (DK) Afklarings- og vejledningsforløb for kontanthjælpsmodtagere. Afklarings- og vejledningsforløb for kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 2 med ledighed over 3 måneder. CPV: Quick Care Birk Centerpark Herning

20 DK-Fredensborg: Slamsugere FREDENSBORG SPILDEVAND A/S Levering af slamsuger. Levering af slamsuger. CPV: J. Hvidtved Larsen A/S

21 DK-Fredericia: Entrepriseforsikring DONG ENERGY A/S (DENMARK (DK)) CPV: , Entrepriseforsikring. Ansvarsforsikringstjenester. Swiss Re International Mythenquai 50/ Zurich SCHWEIZ Telefon:

22 DK-Fredericia: Møbler DONG ENERGY OIL & GAS A/S Levering af kontormøbler. Levering af kontormøbler. CPV: Holmris A/S Helge Nielsens Alle' Løsning

23 DK-Fredericia: Skades- eller tabsforsikring DONG ENERGY A/S CPV: Skades- eller tabsforsikring. Codan Forsikring, If and RiskPoint

24 DK-Frederiksberg: Kørestole FREDERIKSBERG KOMMUNE Udbud af genbrugshjælpemidler Frederiksberg Kommune udbyder genbrugshjælpemidler. Udbuddet gennemføres som offentligt udbud i henhold til udbudsdirektivet 2004/8/EF 3. marts CPV: , , , , 33932, , HMN A/S Midtager Brøndby Mailadresse: Telefon: Fax: Invacare A/S Søndre Ringvej Brøndby Mailadresse: Telefon: Fax: Invacare A/S Søndre Ringvej Brøndby Mailadresse: Telefon: Fax: Etac A/S Egeskovvej Horsens Mailadresse: Telefon: Fax: Invacare A/S Søndre Ringvej Brøndby Mailadresse: Telefon: Fax:

25 DK-Frederikshavn: Bygge- og anlægsarbejder FREDERIKSHAVN VAND A/S Hovedentreprise. Ledningsarbejder. Nedgravning af vandledning mv. Nedgravning af ca. 35 km. vandledning af PE00rør (bygherreindkøbte) inkl. samlinger af ledninger, montering af brønde (bygherreindkøbte) samt tilhørende jordarbejde mv. CPV: , , Vennelyst Frederikshavnvej 235A 9800 Hjørring

26 DK-Frederikssund: Naturgas FREDERIKSSUND KOMMUNE Indkøb af naturgas til Frederikssund Kommunes forbrugssteder. Indkøb af naturgas til Frederikssund Kommunes forbrugssteder. CPV: HMN Gashandel A/S Gladsaxe Ringvej 2860 Søborg Telefon: HMN Gashandel A/S Gladsaxe Ringvej 2860 Søborg Telefon:

27 DK-Gentofte: Arbejder i forbindelse med vand- og kloakrørledninger NORDVAND A/S (DK) Udbud af rammeaftale for foringer (NO-DIG kloakfornyelse) for Nordvand A/S. Rammeaftale om foringer af kloakledninger (NO-DIG kloakfornyelse). CPV: Per Aarsleff A/S Industriholmen Hvidovre Telefon: Mailadresse: Internetadresse:

28 DK-Gentofte: Reparations- og vedligeholdelsestjenester DONG ENERGY WIND POWER A/S (DANSK) CPV: , Reparations- og vedligeholdelsestjenester. Vindmøller. Siemens Aktiengesellschaft Wittelsbacherplatz München TYSKLAND Siemens Aktiengesellschaft Wittelsbacherplatz München TYSKLAND Siemens Aktiengesellschaft Wittelsbacherplatz München TYSKLAND

29 DK-Gentofte: Tjenesteydelser i forbindelse med informationsteknologi DONG ENERGY A/S Rammeaftale for Data Warehouse Consultancy Indkøb af konsulentydelser i forbindelse med Data Warehouse CPV:

30 DK-Gentofte: Tjenesteydelser i forbindelse med informationsteknologi DONG ENERGY A/S Rammeaftale for Trading Consultancy Indkøb af konsulentydelser i forbindelse med Trading IT CPV:

31 DK-Gentofte: Tjenesteydelser i forbindelse med informationsteknologi DONG ENERGY A/S Rammeaftale for SAP Consultancy Indkøb af konsulentydelser i forbindelse med SAP CPV:

32 DK-Gentofte: Tjenesteydelser i forbindelse med informationsteknologi DONG ENERGY A/S Rammeaftale for Test Management Consultancy Indkøb af konsulentydelser i forbindelse med Test Management CPV:

33 DK-Gentofte: Tjenesteydelser i forbindelse med informationsteknologi DONG ENERGY A/S Rammeaftale for GIS Consultancy Indkøb af konsulentydelser i forbindelse med GIS CPV:

34 DK-Glostrup: Sikkerhedsudstyr I/S VESTFORBRÆNDING Rammeaftale Indkøb af varer til produktionen CPV: , 44500, 83000, , , ,

35 DK-Haderslev: Legepladsinspektion Haderslev Kommune

36 DK-Hammel: Transport af affald FAVRSKOV AFFALD A/S Indsamling og transport af papir og emballage. Opgaven omfatter indsamling og transport af papir og emballage i Favrskov Kommune og omfatter i alt ca opsamlingsenheder med i alt ca årlige tømninger. CPV: HCS A/S Renovation Hvissingevej Glostrup Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

37 DK-Hammel: Undersøgelse af kloakledninger FAVRSKOV SPILDEVAND A/S Spuling og TV-inspektion af kloakledninger samt indmåling af brønde. Udarbejdelse af rammeaftale for planlagt indmåling samt spuling og TV-inspektion af afløbssystemet i Favrskov Kommune i forbindelse med fornyelsesplanlægning og nyanlæg. CPV: NKI Kloak- og Industriservice A/S Lundeborgvej Aalborg Ø Telefon: Mailadresse: Internetadresse:

38 DK-Helsingør: Udeservering på Axeltorv Helsingør Kommune

39 DK-Herning: Biblioteksbøger HERNING KOMMUNE Skolebiblioteksbøger Udbuddet vedrører levering af skolebiblioteksbøger, samt plastning og klargøring af disse til følgende kommuner: Herning Kommune Silkeborg Kommune Viborg Kommune Horsens Kommune Hedensted Kommune Odder Kommune (herefter kaldet Udbyder) En fortegnelse over hver enkelte ordregivende myndigheds leveringsadresser er vedlagt i kommunespecifikke bilag, som bilag 5. Både udbudsmateriale og rammekontraktdelen er genstand for hele udbuddet, det er derfor vigtigt at gennemlæse begge dele grundigt inden afgivelse af tilbud. CPV: , Biblioteksmedier A/S Energivej Ballerup Mailadresse: Telefon: Fax:

40 DK-Hillerød: Andre kilder til energiforsyning og -distribution HILLERØD VARME A/S Teknisk rådgivning vedr. seismiske undersøgelser for geotermi i Hillerød Teknisk rådgivning vedr. seismiske undersøgelser for geotermi: Linjeplanlægning for seimiske undersøgelser, udbud af de seismiske undersøgelser, tilsyn med udførelse og processering af data. CPV: , , Rambøll Danmark A/S Hannemanns Alle 53, DK 2300 København S 2300 København

41 DK-Hillerød: Ingeniørmæssig projektering HILLERØD AFFALDSHÅNDTERING A/S Rådgivning og projektering i forbindelse med etablering af ny genbrugsstation Rådgivning og projektering af en ny genbrugsstation med mindre bygninger CPV: , , Rambøll Hannemanns Allé 53, DK 2300 Københavns S 2300 København

42 DK-Hillerød: Kloakvæsen HILLERØD SPILDEVAND A/S Strukturanalyse og bygherrerådgivning for etablering af nyt renseanlæg. Strukturanalyse, bygherrerådgivning, projektforslag, udbudsmateriale (totalentreprise) og deltagelse i partneringprocessen for projektering af et nyt renseanlæg med en kapacitet på ca PE. CPV: , , , , EnviDan A/S Fuglebæksvej A, 2770 Kastrup 2770 Kastrup

43 DK-Hillerød: Programmering af software og konsulentvirksomhed ATP Videnløsning til ATP kundecenter. ATP ønsker en udbygning af eksisterende videnløsning til brug i ATP's kundecenter. Videnløsningen anvendes, som et redskab til systematisk at bearbejde og målrette forretningsmæssig viden. Videnløsningen giver kunderådgiverne mulighed for hurtigt og effektivt at fremsøge relevante artikler, lovtekster og procesbeskrivelser. Løsningen anvendes i dag i Udbetaling Danmark af ca..000 kunderådgivere. Udbetaling Danmark omfatter barseldagpenge, familieydelser, boligstøtte, folkepension, førtidspension, helhedsorienteret kontrol og opkrævning. Fremadrettet forventes yderligere ydelsesområder at blive koblet på løsningen, hvorfor antallet af kunderådgivere formentlig vil kunne stige til ca Derudover skal videnløsningen fremadrettet, via eksternt rettede portaler/kanaler, kunne udstille data til borgerne, således at selvbetjeningsgraden øges og antallet af henvendelser til kundeservice reduceres. Løsningen skal gøre det muligt i et samlet værktøj, at arbejde med viden på nedenstående 4 niveauer: Indsamling og produktion af viden. Forvaltning og bearbejdning af viden. Distribution af viden på både interne og eksterne portaler/kanaler. Feedback, statistik og ledelsesrapportering. Overordnede ønsker til funktionaliteten: Viden kan bo ét sted, men operere overalt på både interne portaler og eksterne portaler. Brugerne kan søge intuitivt efter artikler abonnere på artikelniveau, give feedback og eventuelt eskalere til anden kanal. Kunderådgiverne i ATP's kundecenter skal kunne søge intuitivt i løsningen og finde svar til kunder, der har henvendt sig til ATP. ATP's superbrugere kan selv, og uden bistand fra leverandøren, konfigurerer og vedligeholde løsningen. Herunder opsætning af indhold og optimering af videnløsningen herunder søgeordsoptimering. Viden indsamles og vedligeholdes/udbygges kontinuerligt. Viden findes i videnbasen i form af artikler. Artiklernes indhold kan i det omfang det ønskes, udstilles på borger.dk, virk.dk og som en app på mobile platforme. Løsningen skal rumme mulighed for tilføjelser af ekstra funktionalitet som fx, chat vindue til kunder mv. Ved udbuddet ønsker ATP at indgå en aftale omfattende: Nødvendige licenser Implementering- og tilretningsydelser Vedligeholdelses og supportaftale Løsningen vil skulle driftsafvikles på ATP miljø placeret hos eksternt driftpartner. Videnløsningen skal sikre sammenhængende kanaler, ensartet kunderådgivning og at borgeren motiveres til at anvende og fastholdes på de mest omkostningseffektive kanaler. CPV: , , , , , , , , , , Spitze & Co A/S

44 Toldbodgade 5B, St. 253 København K Telefon:

45 DK-Hillerød: Udstyr til biblioteksautomation HILLERØD KOMMUNE Indkøb af sorteringsanlæg til Hillerød Hovedbibliotek. Indkøb af sorteringsanlæg inkl. vogne til Hillerød Hovedbibliotek. CPV: , , , P.V.Supa Oy Muonamiehentie 4 FI Helsinki FINLAND

46 DK-Hjørring: Bank- og investeringstjenesteydelser HJØRRING VARMEFORSYNING Endelig finansiering af bygge- og anlægsarbejde. Hjørring Varmeforsyning ønsker at opføre et nyt multibiobrændselsanlæg på 25 MW. Myndighederne har godkendt opførelsen af anlægget og Hjørring Varmeforsyning har indgået hovedentrepriseaftale med Weiss A/S, Ved Stranden, 9560 Hadsund om opførelsen. Produktionen på det nye multibiobrændselsanlæg skal erstatte produktionen på det nuværende træpilleanlæg fra 984 (tidligere kulfyret kedelanlæg), som bevares, men sættes på standby. Det nye anlæg forventes sat i drift i ved årsskiftet 203/204. CPV: Danske Bank/Realkredit Danmark Åboulevarden Aarhus Telefon:

47 DK-Hjørring: Sundhedsvæsen i øvrigt HJØRRING KOMMUNE Udbud for Hjørring Kommune om levering af briller, tandproteser og fodpleje. Hjørring Kommunes Sundheds-, Ældre- og Handicapområde, udbyder på, en rammeaftale om prisaftale på briller, tandproteser og fodbehandling til ikrafttrædelse den Udbuddet omfatter følgende 3 delaftaler: Delaftale : Prisaftale vedr. briller. Delaftale 2: Prisaftale vedr. tandproteser. Delaftale 3: Prisaftale vedr. fodbehandling. Der kan afgives tilbud på en eller flere af delaftalerne. CPV: , ,

48 DK-Holbæk: Tømning af sivebrønde eller septiktanke HOLBÆK SPILDEVAND A/S Udbud af tømningsordning for Holbæk Spildevand A/S Tømning af ca bundfældningstanke og ca. 500 samletanke for Holbæk Forsyning A/S. Det septiske slam skal bortskaffes af entreprenøren for bundfældningstankene og afleveret på en af forsyningen anvist renseanlæg for samletankene. CPV: JK Kloakservice A/S Vandværksvej Mørkøv Mailadresse: Telefon:

49 DK-Horsens: Sundhedsvæsen i øvrigt INDKØBSFÆLLESSKABET FOR HEDENSTED, HORSENS OG ODDER KOMMUNER Prisaftale vedrørende fodbehandling bevilet til pensionister i Horsens Kommune. Fodbehandling beviliget til pensionister i Horsens Kommune. Behandling på forretningsadresse/klinik, samt behandling i borgerens eget hjem. CPV: Helle Ovesen Solvangsalle Horsens Telefon:

50 DK-Hvalsø: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed Lejre Kommune

51 DK-Hvidovre: Engangsbleer HVIDOVRE KOMMUNE Deludbud 2: Levering af bleer til børn i institution. Kontrakten omhandler levering af børnebleer til dagtilbud i kommunerne Hvidovre, Rødovre, Brøndby, Høje-Taastrup, Vallensbæk og Glostrup. CPV: , SIMI A/S Gammelgårdsvej Farum

52 DK-Hvidovre: Spildevandspumpestation HVIDOVRE SPILDEVAND A/S Åmarkens Pumpestation, Udbygning - Hvidovre Spildevand A/S. Kontrakten omfatter opførelse af to underjordiske pumpestationer i insitu jernbeton inkl. tilhørende installationer. Opføres i spunset byggegrube i tilknytning til eksisterende pumpestation. Der udføres ny overbygning og tavlebygning. Byggegruber udføres vandtætte som borepælevæg, der udformes som sekantpæle eller med tæt stålspuns ved forboring/stabilisator i casingrør ned til 8 m i kalken. Der udføres omfattende midlertidig grundvandssænkning med reinfiltration indtil byggegruber og bundplader er færdiggjort. Konstruktioner opdriftsikres med jordankre. Eksisterende pumpestation skal være i drift under hele byggeperioden. udleverer ikke supplerende oplysninger, specifikationer eller dokumenter i forbindelse med nærværende bekendtgørelse. CPV: NCC Construction Danmark A/S Østmarken 3B 2860 Søborg Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

53 DK-København: Arbejder i forbindelse med vand- og kloakrørledninger HOFOR SPILDEVAND HVIDOVRE A/S () Damhusledningen-Hvidovre, Sektion I. 2, km. DN2500 mm og DN2000 tunneleret kloakledning,3 km DN300 mm til DN200 mm kloakledning udført ved tratidionel opgravning 9 sende og modtagegruber for tunneleringen 6 betonbygværker Diverse ledningsomlægninger Retablering af asfaltarealer CPV: Konsortiet Arkil-Meyer & John I/S Hvidemøllevej Randers NV

54 DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed NYT HOSPITAL OG NY PSYKIATRI BISPEBJERG Bygherrerådgivning til gennemførelse af logistikbygning til Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg planlægger at opføre en logistikbygning bestående af ca m2 logistik- og lagerfaciliteter samt ca m2 laboratoriefaciliteter. Projektorganisationen bag projektet ønsker at tilknytte en bygherrerådgiver til dette projekt. Det forventes, at bygherrerådgiveren skal gennemføre et EU-udbud af totalrådgivning til logistikbygningen samt varetage den løbende bygherrerådgivning vedrørende projektet frem til ibrugtagningen ca. januar 206. CPV: , , , , Kuben Management A/S Ellebjergvej København

55 DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed BOLIGFORENINGEN VIBO AFDELING 06 (DA) Totalrådgivning for renovering Boligforeningen Vibo afdeling 06 - Vognvænget Renoveringen omfatter i hovedtræk: - Byggeskaderenovering af facader - Udskiftning af vinduer og døre - Nye vindueskarnapper på gadeside - Nye indgangspartier til opgange - Nye trappehuse ved hjørneopgange - Nye inddækninger ved gennemgange - Nye franske altaner på gavl i blok C - Betonrenovering - Ny membran over P-kælder - Etablering af nyt gårdanlæg - Totalrenovering af 234 badeværelser - Nye vandinstallationer - Opgradering af supplementsrum til ungdomsboliger CPV: NOVA5 Store Kongensgade 40G 264 København K Telefon:

56 DK-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med broer, tunneler, skakte og underføringer BANE Frederiksboggade Øst - Metrotrappe. Med henblik på at etablere direkte forbindelse mellem Nørreport Metrostation og gågadeområdet skal den eksisterende transfertunnel, som i dag forbinder Nørreport Metrostation med hhv. S-togs og Fjerntogs perronerne, forlænges og føres op til gadeplan via trappe og eskalator. Tunnelen og trappeforløbet vil få en samlet længde på ca. 49 meter. Arbejderne skal foregå i/under den stærkt trafikerede gågade Frederiksborggade (østlige del), hvor den nye trappeforbindelse har sin udmunding. Der skal derfor arbejdes i et meget begrænset arbejdsområde under hensyntagen til opretholdelse af fremkommeligheden i gågaden under trange forhold både plads- og logistikmæssigt. Den første strækning kan udføres fra terræn, men på grund af bustrafik og et stort antal ledninger i Nørre Voldgade skal størstedelen af strækningen udføres under jordoverfladen. På den sidste dybere liggende del (fra ca. 6 meter og ned til ca. 4 meter under terræn) skal der påregnes et højtliggende grundvandsspejl med stor vandgennemstrømning og jorden skal inden udgravning modificeres eksepelvis ved frysning, grouting eller anden egnet metode. Der vil endvidere være behov for høj grad af koordinering til øvrige anlægsarbejder i det umiddelbart tilgrænsende område (Nørreport Station). CPV: , , Züblin A/S Thorasminde, Hæstvej 46D 8380 Trige Telefon: Mailadresse: Fax: Internetadresse:

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Kommunen er medejer af

Kommunen er medejer af Kommune Albertslund Kommune Allerød Kommune Assens Kommune Ballerup Kommune Billund Kommune Bornholm Regionskommune Brøndby Kommune Brønderslev Kommune Kommunen er medejer af Albertslund Varmeforsyning

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:377512-2012:text:da:html DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279370-2014:text:da:html Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk NOTAT Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00032 Ref. masor Den 27. juni 2014 Høringsliste Høringspart

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 FaaborgMidtfyn Kommune Smnl. gruppen Region Syddanmark Hele landet Regnskab 2014 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 60.272 63.748 64.407 69.833 Folkeskolen, kr.

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014 opdateret d. 9. august 0 LØNTABEL Gældende fra. august 0 til. marts 04 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver - dele - hjælp - møder - medlemshvervning - arrangere - deltage - oprette F JAfd. J.nr. KOP til Aarhus den 23. september 2013 Forslag til Repræsentantskabsmødet &-9. november 2013 Fremsat af Hovedbestyrelsen

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

Middellevetid i kommuner og bydele

Middellevetid i kommuner og bydele i kommuner og bydele Betydningen af rygning og alkohol Mette Bjerrum Koch Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, Januar 2014 UDARBEJDET FOR SUNDHEDSSTYRELSEN

Læs mere

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Bilag 3 KL Side 1 Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Parterne er enige om, at med protokollatet styrkes de kommunale

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS 26 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite BibZoom.dk BIBZOOM.DK MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER - AUGUST 211 BIBZOOM.DK STATSBIBLIOTEKET VICTOR ALBECKS VEJ 1 8 AARHUS C Brug af websitet BibZoom.dk Besøg på BibZoom.dk Brugere Tidsforbrug pr. besøg

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse.

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106559-2012:text:da:html DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Notat 12. marts 2010 Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Dansk Byggeri har sammenlignet kommunernes budgetter og regnskaber på de områder, der handler om vedligeholdelse, renovering og byggeri

Læs mere

Boligsalget er højere i København end før krisen

Boligsalget er højere i København end før krisen NR. 7 OKTOBER 2013 Boligsalget er højere i København end før krisen Huspriserne toppede i 2007, og det samlede handelstal har sidenhen været markant lavere end før krisen. Beregninger fra Realkreditforeningen

Læs mere

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Blå bloks forslag om adgangskrav til gymnasierne kan let få den konsekvens, at gymnasier på Vestegnen, Sydsjælland, Lolland-Falster og i Nordjylland må

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

Beskrivelse af totalrådgivers opgave

Beskrivelse af totalrådgivers opgave Bydende ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk SIDE 1/5 Udbudsbrev Engparken Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7 Som tidligere meddelt er De blevet prækvalificeret

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Formålet med dette katalog er at samle de offentlige investeringer i turismen og dermed skabe en oversigt over, hvad der investeres i turismen fra offentlig

Læs mere

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 162 5 Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 163 164 Sammenfatning Befolkningsforskydningerne og den demografiske udvikling slår også igennem på dagtilbuds- og folkeskoleområdet, og den viser sig i

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 050-082343. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 050-082343. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:82343-2013:text:da:html DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 050-082343

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 13. november 2013 Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Ejendomsbeskatningen

Læs mere

Der er derfor behov for viden på nogle centrale områder om, hvordan status er i kommunerne, hvad I har fokus på, og hvilke udfordringer I oplever.

Der er derfor behov for viden på nogle centrale områder om, hvordan status er i kommunerne, hvad I har fokus på, og hvilke udfordringer I oplever. Side 1 af 13 U11R-KN3M-LFVK U11R-KN3M-LFVK Kære Kommune Der er fortsat stor interesse om folkeskolereformens implementering. I KL er vi meget optagede af at følge reformimplementeringen, og ikke mindst

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4.

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4. Herning Kommune opfordrer herved investorer, totalentreprenører og konsortier til at søge prækvalifikation i forbindelse med et projekt for en ny busterminal samt helhedsplan for Banegårdspladsen i Herning.

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2009 Forord Når Projekt børnepasning med denne rapport offentliggør oversigten over åbningstider og lukkedage i landets mange daginstitutioner, må vi konstatere

Læs mere

Danmark-Jyderup: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2015/S 077-136312. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Jyderup: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2015/S 077-136312. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136312-2015:text:da:html Danmark-Jyderup: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2015/S 077-136312 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Dines Jørgensen & Co. A/S. DJ Miljø & Geoteknik P/S

Dines Jørgensen & Co. A/S. DJ Miljø & Geoteknik P/S Dines Jørgensen & Co. A/S Hillerød og Sorø 54 ansatte DJ Miljø & Geoteknik P/S Hillerød og Sorø 24 ansatte Dines Jørgensen & Co. A/S er et ingeniørfirma med rådgivning indenfor Anlæg og Byggeri. Firmaet

Læs mere

Niels Bohr Bygningen. Infomøde 18. december 2013 13-12-18

Niels Bohr Bygningen. Infomøde 18. december 2013 13-12-18 Niels Bohr Bygningen Infomøde 18. december 2013 1 Dagsorden Velkomst Præsentation af udbudsform Præsentation af NBB Præsentation af entrepriser Tak for i dag 2 Præsentation af udbudsform Prækvalifikation

Læs mere

ÆLDREBOLIGER, PLEJEBOLIGER OG PLEJECENTRE

ÆLDREBOLIGER, PLEJEBOLIGER OG PLEJECENTRE Byggesag : Plejecenter i Vallensbæk Opdragsgiver : Vallensbæk Kommune Tidsperiode : 2008-09 : Opførelse af nyt plejecenter omfattende 36 plejeboliger samt daghjem. service-, personale- og administrationsfaciliteter.

Læs mere

Danmark-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder. 45231110 Rørlægningsarbejde. 34928230 Støjskærm

Danmark-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder. 45231110 Rørlægningsarbejde. 34928230 Støjskærm Udbudsbekendtgørelse Udbudsresumé Overskrift Dokumenttype Fremgangsmåde Ordregiver Ordregivers by Frist for indhentning af materiale -Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder Udbudsbekendtgørelse Begrænset udbud

Læs mere

Vejledning i omklassificering af landområder

Vejledning i omklassificering af landområder Vejledning i omklassificering af landområder Juni 2013 Kapitel 1 Indledning Hver drikkevands- og spildevandsforsyning har til brug for udarbejdelsen af den reguleringsmæssige åbningsbalance inddelt forsyningens

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Der tages forbehold for evt. fejl. LØNTABEL Gældende. august 0 -. marts 04 Version.0 - udarbejdet den 4. juni 0 Udgivet af Lilleskolerne i samarbejde

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice

For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice En ny undersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at 68 kommuner ikke har oprettet én central indgang for erhvervslivet. På tide at kommunerne tager deres ansvar

Læs mere

Vores alder har betydning for vores realkreditlån

Vores alder har betydning for vores realkreditlån 28. april 2014 Vores alder har betydning for vores realkreditlån Vi har dykket ned i vores låneportefølje til boligejerne, og har via en gennemgang af mere end 425.000 lån sat fokus på den typiske danske

Læs mere

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED Bjarne S. Petersen, indkøbskoordinator v. FFV Energi & Miljø og Andreas Christensen, partner v. Horten Onsdag d. 18 juni 2014 AGENDA side 2 Præsentationaf

Læs mere