Overskrift DK-Aabenraa: Rådgivning i forbindelse med byggeri. Ordregiver Aabenraa Kommune. Sammenfatning af opgaven.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overskrift DK-Aabenraa: Rådgivning i forbindelse med byggeri. Ordregiver Aabenraa Kommune. Sammenfatning af opgaven."

Transkript

1 DK-Aabenraa: Rådgivning i forbindelse med byggeri Aabenraa Kommune

2 DK-Aalborg: Artikler til badeværelser og køkkener ÆLDRE- OG HANDICAP FORVALTNINGEN I AALBORG KOMMUNE Levering af Elektrisk højdeindstillelig mobil bade-/toiletstol med elektrisk kipfunktion. Der tale om et behov med en hovedleverance på ca. 400 stole i 203, da det aktuelle skøn er, at kommunen forflytter ca. 400 borgere på vores 47 plejehjem. Da kommunen er ved at ændre forflytningsgang ved samtidig at indføre loftlifte på alle plejehjem i 203, er det vig-tigt at leverandøren har den tekniske kapacitet til at levere ca. 400 stole løbende i 203. CPV: , , ,

3 DK-Aalborg: Elevatorer, spandeelevatorer, lifte, rulletrapper og rullende fortove ÆLDRE- OG HANDICAP FORVALTNINGEN I AALBORG KOMMUNE Levering og montering af loftlifte. Der tale om et behov på ca. 700 sæt skinner med montering og ca. 400 hejs til de 547 plejehjemspladser og 75 midlertidige pladser (tal fra 20). Antallet af skinner og hejs er estimeret på baggrund af nuværende brug af 3 loftlifte og 355 gulvlifte pr. uge 202. Aalborg Kommune vil i kontraktperioden også have behov for loftlifte i private boliger uden for plejehjem og til handicapinstitutioner samt evt. nybyggeri af plejehjem. Udbuddet omfatter 47 plejehjem i Aalborg Kommune, hvor det vægtes højt at loftliftene kan tages i brug hurtigst muligt på samtlige steder, og senest inden udgangen af 203. Derfor vælges en leverandør, der har teknisk kapacitet til at leverer dette. CPV: , , , ,

4 DK-Aalborg: Forvaltning af fast ejendom på honorar- eller kontraktbasis ÆLDRE- OG HANDICAP FORVALTNINGEN I AALBORG KOMMUNE Administration af almene boliger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune. Ældre- og Handicapudvalget, Aalborg Kommune har besluttet at udbyde administration og drift af størstedelen af de kommunale ældreboliger, jf. 5 i lov om almene boliger m.v. Udbuddet omfatter pr administration af 56 ældreboliger. Der vil i kontraktperiode kunne forekomme ændringer i opgavens omfang, som også er omfattet af udbuddet, herunder kendes allerede nu 60 boliger ved Lundbyescentret i 204. Alle tilkommende almene ældreboliger skal således gå ind under kontrakten i kontraktperioden, ligesom boliger kan blive nedlagt og dermed udgå. Der er mulighed for option på administration af servicearealer. CPV: , , Lejerbo Gl. Køge landevej Valby Valby

5 DK-Aalborg: Medicinsk udstyr REGION NORDJYLLAND Udbud vedr. Telemedicinsk udstyr. elecare Nord er etableret som et tværsektorielt partnerskabsprojekt i samarbejde mellem Region Nordjylland og de nordjyske sygehuse, de nordjyske kommuner, alment praktiserende læger i Nordjylland og Aalborg Universitet. TeleCare Nord skal i stor skala realisere de potentialer i telemedicin, som indtil nu kun er blevet demonstreret i pilot- og forskningsprojekter. Målet for TeleCare Nord er, at alle nordjyske patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom, KOL, der er meget besværet af sygdommen, og som kan have gavn af projektets telemedicinske løsning, får mulighed for det uanset hvilken kommune, sygehus eller praktiserende læge, de er tilknyttet. Ved telemedicin forstås pleje og behandling mellem borgerens hjem og sundhedsfaglige ved støtte af kommunikations- og informationsteknologi. CPV: , , InJet Aps Jeppe Aakjærs Vej Birkerød InJet Aps Jeppe Aakjærs Vej Birkerød Medidyne Aps Skodsborgvej Nærum

6 DK-Aalborg: Undervisning på sundhedsområdet ÆLDRE- OG HANDICAP FORVALTNINGEN I AALBORG KOMMUNE Uddannelse af medarbejdere i forflytning. Tilllægskontrakt til levering og montering af cirka 700 loftlifte med hejs og elektiske højdeindstillelige toiletstole omkring efteruddannelse af cirka 2000 medarbejdere på deres arbejdsplads. CPV: , Guldmann Graham Bells Vej 2-23A 8200 Aarhus N Aarhus

7 DK-Aarhus: Diverse maskiner til generelle og specielle formål AARHUS KOMMUNE, TEKNIK OG MILJØ Indkøb af stk. mobil knuser med recirkulering til beton, tegl og asfalt. Indkøb af stk. mobil knuser med recirkulering til beton, tegl og asfalt til Affaldscenter, byggeaffald, Ølstedvej, 8200 Århus N. CPV: Scantruck A/S Katkjærvej Skive

8 DK-Aarhus: Opmålingstjenester AARHUS VAND A/S Udbud af rammeaftale i partnering for opmåling af vand- og spildevandsanlæg. Udbuddet omfatter følgende arbejder, der alle udføres i partnering: Opmåling af anlæg til vandforsyning: Opmåling af vandforsyningsanlæg i åben grav i forbindelse med anlægsarbejder. Primært byggemodning og sekundært bistand til Aarhus Vands egenopmåling af renoveringsprojekter. Opmåling af spildevandsanlæg: Opmåling af spildevandsanlæg generelt. Det drejer sig primært om byggemodninger samt kloaksaneringsprojekter. Arbejdet omfatter ligeledes opmåling af bygværker og bassiner. Spildevandsanlæg opmåles primært på/over terræn, men i visse tilfælde opmåles ligeledes anlæg under terræn/indvendigt. Option: Tinglysningsopgaver: Udfærdigelse og tinglysning af deklarationer, herunder eventuelt lodsejerkontakt. Tinglysningsfaglig rådgivning. Option: Øvrige GIS-opgaver: Teknisk bistand i forbindelse med GIS-opgaver. Aarhus Vand arbejder med værktøjerne MapInfo og GTech Omfanget ekskl. optioner vurderes at være et halvt til et helt mandeår pr. år. Omfang af optioner er ikke fastlagt. Forventet opstart på rammeaftalen er marts 203. CPV: , , Geopartner Landinspektørgården a/s Bredhøjvej 5, 2.sal 8600 Silkeborg

9 DK-Aarhus: Udstedelse af juridisk dokumentation og certificering AARHUS KOMMUNE Rammeaftale vedrørende arbejdsmiljøcertificering, energi- og miljøcertificering i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune ønsker at indgå en rammeaftale vedrørende (re)certificering af magistratafdelingerne i kommunen inden for arbejdsmiljø, energi og miljø for perioden til med mulighed for forlængelse 2 gange af 2 måneder. De til enhver tid værende selvejende institutioner, som Aarhus Kommune har driftsoverenskomst med, skal tillige have mulighed for at købe ind under rammeaftalen. CPV: , , , , DS Certificering A/S Kollegievej Charlottenlund

10 DK-Aars: Rådgivning i forbindelse med byggeri VESTHIMMERLANDS KOMMUNE (VESTHIMMERLANDS KOMMUNE) Totalrådgivning iht. ydelsesbeskrivelse Byggeri og Planlægning 202. Vesthimmerlands Kommune ønsker at indgå en aftale om totalrådgivning (en arkitekt med ingeniør somunderrådgiver) til at varetage rollen som teknisk rådgiver under planlægnings- projekterings- og udførelsesfaseni forbindelse med en større renoveringsopgave på Østermarkskolen i Aars, med en samlet økonomisk rammepå ca DKK ekskl. moms. Totalrådgivning iht. Ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Planlægning 202. Opgavens nærmere omfang fremgårnærmere af udbudsmateriale CPV: SAHL Arkitekter A/S Sønderhøj Viby J Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

11 DK-Aars: Rådgivning i forbindelse med byggeri Vesthimmerlands Kommune

12 DK-Albertslund: Vedligeholdelse af vejbelysning ALBERTSLUND KOMMUNE Overdragelse af ejerskab til gadebelysningsanlæg samt drift og vedligeholdelse af disse. Albertslund Kommune har indgået en overdragelsesaftale, hvorved kommunen har overtaget ejerskabet til det samlede eksisterende gadebelysningsanlæg i kommunen fra DONG Energy. Som en accessorisk del af overdragelsesaftalen er det fastlagt, at DONG Energy varetager drifts- og vedligeholdelsesforpligtelsen i forhold til det eksisterende anlæg i maksimalt 5 år, mens kommunen foretager udskiftning af de master og armaturer, der indgår i anlægget. De nye master og armaturer, der etableres i forbindelse med udskiftningen indgår ikke i aftalen, ligesom bygge- og anlægsarbejderne forbundet med udskiftningen heller ikke indgår. Levering af elektricitet i den maksimalt 5-årige udfasningsperiode indgår i aftalen, således af DONG på Nord Pool indkøber elektricitet til gadebelysningen på vegne af Albertslund Kommune. CPV: , , Dong Energy Sales & Distribution A/S Kraftværksvej Fredericia Mailadresse: Internetadresse:

13 DK-Allerød: Kontorartikler Allerød Kommune

14 DK-Ballerup: Pansrede militærkøretøjer DANISH DEFENSE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION (DALO) Pansrede hjulbjergningskøretøjer II. Indkøb af 4 pansrede hjulbjergningskøretøjer med kran, bjærgningsspil, lift og selvbetjeningskapacitet samt med tilhørende reservedele, specialværktøj, dokumentation og uddannelse. CPV:

15 DK-Brøndby: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed DET SOCIALE BOLIGSELSKAB BRØNDBYPARKEN AFD. OG 2 Delt teknisk rådgivning for gennemførelse af en renovering af afdeling og 2, Gillesager/Bredager i Brøndbyparken: Delaftale. for arkitektarbejde inklusiv landskabsarkitektarbejde og Delaftale 2. for ingeniørarbejder. Den tekniske rådgivning er delt i 2 delaftaler: Delaftale : Arkitekt- og landskabsarkitektydelsen Aftale om udarbejdelse af renoverings- og ombygningsprojekt samt et nybyggeri herunder hører også projekt for friarealerne. Projektforløbet gennemføres fra dispositions- og projektforslag samt myndighedsbehandling, projektering, projektopfølgning, fagtilsyn til og med afleveringsforretning inklusiv drifts- og vedligeholdelsesplaner. Arkitektydelsen skal ydermere indeholde projekterings- og byggeledelse. Alle ydelser udføres i henhold til Danske Ark og F.R.I.'s ydelsesbeskrivelser. Delaftale 2: Ingeniørydelsen Aftale om udarbejdelse af projektering for bygnigskonstruktioner og tekniske installationer. Projektforløbet gennemføres fra dispositions- og projektforslag samt myndighedsbehandling, projektering, projektopfølgning, fagtilsyn til og med afleveringsforretning inklusiv drifts- og vedligeholdelsesplaner. Alle ydelser udføres i henhold til Danske Ark og F.R.I.'s ydelsesbeskrivelser. Denne bekendtgørelse vedrører kontraktindgåelse af delaftale. CPV: , , , RUBOW arkitekter A/S Skt. Annæ Passage Bredgade 25 F 260 København K Telefon:

16 DK-Brøndby: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed DET SOCIALE BOLIGSELSKAB BRØNDBYPARKEN AFD. OG 2 Delt teknisk rådgivning for gennemførelse af en renovering af afdeling og 2, Gillesager/Bredager i Brøndbyparken: Delaftale. for arkitektarbejde inklusiv landskabsarkitektarbejde og Delaftale 2. for ingeniørarbejder. Den tekniske rådgivning er delt i 2 delaftaler: Delaftale : Arkitekt- og landskabsarkitektydelsen Aftale om udarbejdelse af renoverings- og ombygningsprojekt samt et nybyggeri herunder hører også projekt for friarealerne. Projektforløbet gennemføres fra dispositions- og projektforslag samt myndighedsbehandling, projektering, projektopfølgning, fagtilsyn til og med afleveringsforretning inklusiv drifts- og vedligeholdelsesplaner. Arkitektydelsen skal ydermere indeholde projekterings- og byggeledelse. Alle ydelser udføres i henhold til Danske Ark og F.R.I.'s ydelsesbeskrivelser. Delaftale 2: Ingeniørydelsen Aftale om udarbejdelse af projektering for bygnigskonstruktioner og tekniske installationer. Projektforløbet gennemføres fra dispositions- og projektforslag samt myndighedsbehandling, projektering, projektopfølgning, fagtilsyn til og med afleveringsforretning inklusiv drifts- og vedligeholdelsesplaner. Alle ydelser udføres i henhold til Danske Ark og F.R.I.'s ydelsesbeskrivelser. Denne bekendtgørelse om kontraktindgåelse vedrører delaftale 2. CPV: , , , Oluf Jørgensen A/S Rådgivende ingeniørfirma Knudsvej 44 C 4000 Roskilde Telefon:

17 DK-Brøndby: Reklamevirksomhed DANSKE SPIL A/S Udbud af trade marketing - Udbud af trade markering. Danske Lotteri Spil udbyder en rammeaftale med én leverandør om varetagelse af trade marketing ydelser fordanske Lotteri Spils samlede spilportefølje. Rammeaftalen omfatter udarbejdelse af koncepter, kampagner og trykklare filer til materialer til brug hosforhandlerne i forbindelse med Danske Lotteri Spils trade marketing aktiviteter. Endvidere omfatter aftalengenerel rådgivning og sparring til Danske Lotteri Spil vedrørende trade marketing aktiviteter på både operativ,taktisk og strategisk niveau. Rammeaftalen omfatter følgende aktiviteter: Strategisk trade marketing rådgivning. Rådgivning på en trade strategi for den samlede spilportefølje. Udvikling af kreative koncepter. Kreativ udførelse af trade-eksekvering på baggrund af strategi(er). Projektstyring og koordinering i forbindelse med afvikling af trade marketing aktiviteter. Færdiggørelse af trykklare filer. Rammeaftalen omfatter ikke produktion. CPV: Republica Vallensbæk Torvevej Alberstlund

18 DK-Brønderslev: Uddannelsestilbud til personlig udvikling BRØNDERSLEV KOMMUNE, INDKØBS- OG UDBUDSFUNKTIONEN (DK) Varetagelse af jobplacering af ledige fleksjobbere. Kontrakten omfatter varetagelse af jobplacering af ledige fleksjobbere. CPV: Integro A/S Skallerupvej Hørring

19 DK-Brønderslev: Uddannelsestilbud til personlig udvikling BRØNDERSLEV KOMMUNE, INDKØBS- OG UDBUDSFUNKTIONEN (DK) Afklarings- og vejledningsforløb for kontanthjælpsmodtagere. Afklarings- og vejledningsforløb for kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 2 med ledighed over 3 måneder. CPV: Quick Care Birk Centerpark Herning

20 DK-Fredensborg: Slamsugere FREDENSBORG SPILDEVAND A/S Levering af slamsuger. Levering af slamsuger. CPV: J. Hvidtved Larsen A/S

21 DK-Fredericia: Entrepriseforsikring DONG ENERGY A/S (DENMARK (DK)) CPV: , Entrepriseforsikring. Ansvarsforsikringstjenester. Swiss Re International Mythenquai 50/ Zurich SCHWEIZ Telefon:

22 DK-Fredericia: Møbler DONG ENERGY OIL & GAS A/S Levering af kontormøbler. Levering af kontormøbler. CPV: Holmris A/S Helge Nielsens Alle' Løsning

23 DK-Fredericia: Skades- eller tabsforsikring DONG ENERGY A/S CPV: Skades- eller tabsforsikring. Codan Forsikring, If and RiskPoint

24 DK-Frederiksberg: Kørestole FREDERIKSBERG KOMMUNE Udbud af genbrugshjælpemidler Frederiksberg Kommune udbyder genbrugshjælpemidler. Udbuddet gennemføres som offentligt udbud i henhold til udbudsdirektivet 2004/8/EF 3. marts CPV: , , , , 33932, , HMN A/S Midtager Brøndby Mailadresse: Telefon: Fax: Invacare A/S Søndre Ringvej Brøndby Mailadresse: Telefon: Fax: Invacare A/S Søndre Ringvej Brøndby Mailadresse: Telefon: Fax: Etac A/S Egeskovvej Horsens Mailadresse: Telefon: Fax: Invacare A/S Søndre Ringvej Brøndby Mailadresse: Telefon: Fax:

25 DK-Frederikshavn: Bygge- og anlægsarbejder FREDERIKSHAVN VAND A/S Hovedentreprise. Ledningsarbejder. Nedgravning af vandledning mv. Nedgravning af ca. 35 km. vandledning af PE00rør (bygherreindkøbte) inkl. samlinger af ledninger, montering af brønde (bygherreindkøbte) samt tilhørende jordarbejde mv. CPV: , , Vennelyst Frederikshavnvej 235A 9800 Hjørring

26 DK-Frederikssund: Naturgas FREDERIKSSUND KOMMUNE Indkøb af naturgas til Frederikssund Kommunes forbrugssteder. Indkøb af naturgas til Frederikssund Kommunes forbrugssteder. CPV: HMN Gashandel A/S Gladsaxe Ringvej 2860 Søborg Telefon: HMN Gashandel A/S Gladsaxe Ringvej 2860 Søborg Telefon:

27 DK-Gentofte: Arbejder i forbindelse med vand- og kloakrørledninger NORDVAND A/S (DK) Udbud af rammeaftale for foringer (NO-DIG kloakfornyelse) for Nordvand A/S. Rammeaftale om foringer af kloakledninger (NO-DIG kloakfornyelse). CPV: Per Aarsleff A/S Industriholmen Hvidovre Telefon: Mailadresse: Internetadresse:

28 DK-Gentofte: Reparations- og vedligeholdelsestjenester DONG ENERGY WIND POWER A/S (DANSK) CPV: , Reparations- og vedligeholdelsestjenester. Vindmøller. Siemens Aktiengesellschaft Wittelsbacherplatz München TYSKLAND Siemens Aktiengesellschaft Wittelsbacherplatz München TYSKLAND Siemens Aktiengesellschaft Wittelsbacherplatz München TYSKLAND

29 DK-Gentofte: Tjenesteydelser i forbindelse med informationsteknologi DONG ENERGY A/S Rammeaftale for Data Warehouse Consultancy Indkøb af konsulentydelser i forbindelse med Data Warehouse CPV:

30 DK-Gentofte: Tjenesteydelser i forbindelse med informationsteknologi DONG ENERGY A/S Rammeaftale for Trading Consultancy Indkøb af konsulentydelser i forbindelse med Trading IT CPV:

31 DK-Gentofte: Tjenesteydelser i forbindelse med informationsteknologi DONG ENERGY A/S Rammeaftale for SAP Consultancy Indkøb af konsulentydelser i forbindelse med SAP CPV:

32 DK-Gentofte: Tjenesteydelser i forbindelse med informationsteknologi DONG ENERGY A/S Rammeaftale for Test Management Consultancy Indkøb af konsulentydelser i forbindelse med Test Management CPV:

33 DK-Gentofte: Tjenesteydelser i forbindelse med informationsteknologi DONG ENERGY A/S Rammeaftale for GIS Consultancy Indkøb af konsulentydelser i forbindelse med GIS CPV:

34 DK-Glostrup: Sikkerhedsudstyr I/S VESTFORBRÆNDING Rammeaftale Indkøb af varer til produktionen CPV: , 44500, 83000, , , ,

35 DK-Haderslev: Legepladsinspektion Haderslev Kommune

36 DK-Hammel: Transport af affald FAVRSKOV AFFALD A/S Indsamling og transport af papir og emballage. Opgaven omfatter indsamling og transport af papir og emballage i Favrskov Kommune og omfatter i alt ca opsamlingsenheder med i alt ca årlige tømninger. CPV: HCS A/S Renovation Hvissingevej Glostrup Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

37 DK-Hammel: Undersøgelse af kloakledninger FAVRSKOV SPILDEVAND A/S Spuling og TV-inspektion af kloakledninger samt indmåling af brønde. Udarbejdelse af rammeaftale for planlagt indmåling samt spuling og TV-inspektion af afløbssystemet i Favrskov Kommune i forbindelse med fornyelsesplanlægning og nyanlæg. CPV: NKI Kloak- og Industriservice A/S Lundeborgvej Aalborg Ø Telefon: Mailadresse: Internetadresse:

38 DK-Helsingør: Udeservering på Axeltorv Helsingør Kommune

39 DK-Herning: Biblioteksbøger HERNING KOMMUNE Skolebiblioteksbøger Udbuddet vedrører levering af skolebiblioteksbøger, samt plastning og klargøring af disse til følgende kommuner: Herning Kommune Silkeborg Kommune Viborg Kommune Horsens Kommune Hedensted Kommune Odder Kommune (herefter kaldet Udbyder) En fortegnelse over hver enkelte ordregivende myndigheds leveringsadresser er vedlagt i kommunespecifikke bilag, som bilag 5. Både udbudsmateriale og rammekontraktdelen er genstand for hele udbuddet, det er derfor vigtigt at gennemlæse begge dele grundigt inden afgivelse af tilbud. CPV: , Biblioteksmedier A/S Energivej Ballerup Mailadresse: Telefon: Fax:

40 DK-Hillerød: Andre kilder til energiforsyning og -distribution HILLERØD VARME A/S Teknisk rådgivning vedr. seismiske undersøgelser for geotermi i Hillerød Teknisk rådgivning vedr. seismiske undersøgelser for geotermi: Linjeplanlægning for seimiske undersøgelser, udbud af de seismiske undersøgelser, tilsyn med udførelse og processering af data. CPV: , , Rambøll Danmark A/S Hannemanns Alle 53, DK 2300 København S 2300 København

41 DK-Hillerød: Ingeniørmæssig projektering HILLERØD AFFALDSHÅNDTERING A/S Rådgivning og projektering i forbindelse med etablering af ny genbrugsstation Rådgivning og projektering af en ny genbrugsstation med mindre bygninger CPV: , , Rambøll Hannemanns Allé 53, DK 2300 Københavns S 2300 København

42 DK-Hillerød: Kloakvæsen HILLERØD SPILDEVAND A/S Strukturanalyse og bygherrerådgivning for etablering af nyt renseanlæg. Strukturanalyse, bygherrerådgivning, projektforslag, udbudsmateriale (totalentreprise) og deltagelse i partneringprocessen for projektering af et nyt renseanlæg med en kapacitet på ca PE. CPV: , , , , EnviDan A/S Fuglebæksvej A, 2770 Kastrup 2770 Kastrup

43 DK-Hillerød: Programmering af software og konsulentvirksomhed ATP Videnløsning til ATP kundecenter. ATP ønsker en udbygning af eksisterende videnløsning til brug i ATP's kundecenter. Videnløsningen anvendes, som et redskab til systematisk at bearbejde og målrette forretningsmæssig viden. Videnløsningen giver kunderådgiverne mulighed for hurtigt og effektivt at fremsøge relevante artikler, lovtekster og procesbeskrivelser. Løsningen anvendes i dag i Udbetaling Danmark af ca..000 kunderådgivere. Udbetaling Danmark omfatter barseldagpenge, familieydelser, boligstøtte, folkepension, førtidspension, helhedsorienteret kontrol og opkrævning. Fremadrettet forventes yderligere ydelsesområder at blive koblet på løsningen, hvorfor antallet af kunderådgivere formentlig vil kunne stige til ca Derudover skal videnløsningen fremadrettet, via eksternt rettede portaler/kanaler, kunne udstille data til borgerne, således at selvbetjeningsgraden øges og antallet af henvendelser til kundeservice reduceres. Løsningen skal gøre det muligt i et samlet værktøj, at arbejde med viden på nedenstående 4 niveauer: Indsamling og produktion af viden. Forvaltning og bearbejdning af viden. Distribution af viden på både interne og eksterne portaler/kanaler. Feedback, statistik og ledelsesrapportering. Overordnede ønsker til funktionaliteten: Viden kan bo ét sted, men operere overalt på både interne portaler og eksterne portaler. Brugerne kan søge intuitivt efter artikler abonnere på artikelniveau, give feedback og eventuelt eskalere til anden kanal. Kunderådgiverne i ATP's kundecenter skal kunne søge intuitivt i løsningen og finde svar til kunder, der har henvendt sig til ATP. ATP's superbrugere kan selv, og uden bistand fra leverandøren, konfigurerer og vedligeholde løsningen. Herunder opsætning af indhold og optimering af videnløsningen herunder søgeordsoptimering. Viden indsamles og vedligeholdes/udbygges kontinuerligt. Viden findes i videnbasen i form af artikler. Artiklernes indhold kan i det omfang det ønskes, udstilles på borger.dk, virk.dk og som en app på mobile platforme. Løsningen skal rumme mulighed for tilføjelser af ekstra funktionalitet som fx, chat vindue til kunder mv. Ved udbuddet ønsker ATP at indgå en aftale omfattende: Nødvendige licenser Implementering- og tilretningsydelser Vedligeholdelses og supportaftale Løsningen vil skulle driftsafvikles på ATP miljø placeret hos eksternt driftpartner. Videnløsningen skal sikre sammenhængende kanaler, ensartet kunderådgivning og at borgeren motiveres til at anvende og fastholdes på de mest omkostningseffektive kanaler. CPV: , , , , , , , , , , Spitze & Co A/S

44 Toldbodgade 5B, St. 253 København K Telefon:

45 DK-Hillerød: Udstyr til biblioteksautomation HILLERØD KOMMUNE Indkøb af sorteringsanlæg til Hillerød Hovedbibliotek. Indkøb af sorteringsanlæg inkl. vogne til Hillerød Hovedbibliotek. CPV: , , , P.V.Supa Oy Muonamiehentie 4 FI Helsinki FINLAND

46 DK-Hjørring: Bank- og investeringstjenesteydelser HJØRRING VARMEFORSYNING Endelig finansiering af bygge- og anlægsarbejde. Hjørring Varmeforsyning ønsker at opføre et nyt multibiobrændselsanlæg på 25 MW. Myndighederne har godkendt opførelsen af anlægget og Hjørring Varmeforsyning har indgået hovedentrepriseaftale med Weiss A/S, Ved Stranden, 9560 Hadsund om opførelsen. Produktionen på det nye multibiobrændselsanlæg skal erstatte produktionen på det nuværende træpilleanlæg fra 984 (tidligere kulfyret kedelanlæg), som bevares, men sættes på standby. Det nye anlæg forventes sat i drift i ved årsskiftet 203/204. CPV: Danske Bank/Realkredit Danmark Åboulevarden Aarhus Telefon:

47 DK-Hjørring: Sundhedsvæsen i øvrigt HJØRRING KOMMUNE Udbud for Hjørring Kommune om levering af briller, tandproteser og fodpleje. Hjørring Kommunes Sundheds-, Ældre- og Handicapområde, udbyder på, en rammeaftale om prisaftale på briller, tandproteser og fodbehandling til ikrafttrædelse den Udbuddet omfatter følgende 3 delaftaler: Delaftale : Prisaftale vedr. briller. Delaftale 2: Prisaftale vedr. tandproteser. Delaftale 3: Prisaftale vedr. fodbehandling. Der kan afgives tilbud på en eller flere af delaftalerne. CPV: , ,

48 DK-Holbæk: Tømning af sivebrønde eller septiktanke HOLBÆK SPILDEVAND A/S Udbud af tømningsordning for Holbæk Spildevand A/S Tømning af ca bundfældningstanke og ca. 500 samletanke for Holbæk Forsyning A/S. Det septiske slam skal bortskaffes af entreprenøren for bundfældningstankene og afleveret på en af forsyningen anvist renseanlæg for samletankene. CPV: JK Kloakservice A/S Vandværksvej Mørkøv Mailadresse: Telefon:

49 DK-Horsens: Sundhedsvæsen i øvrigt INDKØBSFÆLLESSKABET FOR HEDENSTED, HORSENS OG ODDER KOMMUNER Prisaftale vedrørende fodbehandling bevilet til pensionister i Horsens Kommune. Fodbehandling beviliget til pensionister i Horsens Kommune. Behandling på forretningsadresse/klinik, samt behandling i borgerens eget hjem. CPV: Helle Ovesen Solvangsalle Horsens Telefon:

50 DK-Hvalsø: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed Lejre Kommune

51 DK-Hvidovre: Engangsbleer HVIDOVRE KOMMUNE Deludbud 2: Levering af bleer til børn i institution. Kontrakten omhandler levering af børnebleer til dagtilbud i kommunerne Hvidovre, Rødovre, Brøndby, Høje-Taastrup, Vallensbæk og Glostrup. CPV: , SIMI A/S Gammelgårdsvej Farum

52 DK-Hvidovre: Spildevandspumpestation HVIDOVRE SPILDEVAND A/S Åmarkens Pumpestation, Udbygning - Hvidovre Spildevand A/S. Kontrakten omfatter opførelse af to underjordiske pumpestationer i insitu jernbeton inkl. tilhørende installationer. Opføres i spunset byggegrube i tilknytning til eksisterende pumpestation. Der udføres ny overbygning og tavlebygning. Byggegruber udføres vandtætte som borepælevæg, der udformes som sekantpæle eller med tæt stålspuns ved forboring/stabilisator i casingrør ned til 8 m i kalken. Der udføres omfattende midlertidig grundvandssænkning med reinfiltration indtil byggegruber og bundplader er færdiggjort. Konstruktioner opdriftsikres med jordankre. Eksisterende pumpestation skal være i drift under hele byggeperioden. udleverer ikke supplerende oplysninger, specifikationer eller dokumenter i forbindelse med nærværende bekendtgørelse. CPV: NCC Construction Danmark A/S Østmarken 3B 2860 Søborg Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

53 DK-København: Arbejder i forbindelse med vand- og kloakrørledninger HOFOR SPILDEVAND HVIDOVRE A/S () Damhusledningen-Hvidovre, Sektion I. 2, km. DN2500 mm og DN2000 tunneleret kloakledning,3 km DN300 mm til DN200 mm kloakledning udført ved tratidionel opgravning 9 sende og modtagegruber for tunneleringen 6 betonbygværker Diverse ledningsomlægninger Retablering af asfaltarealer CPV: Konsortiet Arkil-Meyer & John I/S Hvidemøllevej Randers NV

54 DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed NYT HOSPITAL OG NY PSYKIATRI BISPEBJERG Bygherrerådgivning til gennemførelse af logistikbygning til Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg planlægger at opføre en logistikbygning bestående af ca m2 logistik- og lagerfaciliteter samt ca m2 laboratoriefaciliteter. Projektorganisationen bag projektet ønsker at tilknytte en bygherrerådgiver til dette projekt. Det forventes, at bygherrerådgiveren skal gennemføre et EU-udbud af totalrådgivning til logistikbygningen samt varetage den løbende bygherrerådgivning vedrørende projektet frem til ibrugtagningen ca. januar 206. CPV: , , , , Kuben Management A/S Ellebjergvej København

55 DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed BOLIGFORENINGEN VIBO AFDELING 06 (DA) Totalrådgivning for renovering Boligforeningen Vibo afdeling 06 - Vognvænget Renoveringen omfatter i hovedtræk: - Byggeskaderenovering af facader - Udskiftning af vinduer og døre - Nye vindueskarnapper på gadeside - Nye indgangspartier til opgange - Nye trappehuse ved hjørneopgange - Nye inddækninger ved gennemgange - Nye franske altaner på gavl i blok C - Betonrenovering - Ny membran over P-kælder - Etablering af nyt gårdanlæg - Totalrenovering af 234 badeværelser - Nye vandinstallationer - Opgradering af supplementsrum til ungdomsboliger CPV: NOVA5 Store Kongensgade 40G 264 København K Telefon:

56 DK-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med broer, tunneler, skakte og underføringer BANE Frederiksboggade Øst - Metrotrappe. Med henblik på at etablere direkte forbindelse mellem Nørreport Metrostation og gågadeområdet skal den eksisterende transfertunnel, som i dag forbinder Nørreport Metrostation med hhv. S-togs og Fjerntogs perronerne, forlænges og føres op til gadeplan via trappe og eskalator. Tunnelen og trappeforløbet vil få en samlet længde på ca. 49 meter. Arbejderne skal foregå i/under den stærkt trafikerede gågade Frederiksborggade (østlige del), hvor den nye trappeforbindelse har sin udmunding. Der skal derfor arbejdes i et meget begrænset arbejdsområde under hensyntagen til opretholdelse af fremkommeligheden i gågaden under trange forhold både plads- og logistikmæssigt. Den første strækning kan udføres fra terræn, men på grund af bustrafik og et stort antal ledninger i Nørre Voldgade skal størstedelen af strækningen udføres under jordoverfladen. På den sidste dybere liggende del (fra ca. 6 meter og ned til ca. 4 meter under terræn) skal der påregnes et højtliggende grundvandsspejl med stor vandgennemstrømning og jorden skal inden udgravning modificeres eksepelvis ved frysning, grouting eller anden egnet metode. Der vil endvidere være behov for høj grad af koordinering til øvrige anlægsarbejder i det umiddelbart tilgrænsende område (Nørreport Station). CPV: , , Züblin A/S Thorasminde, Hæstvej 46D 8380 Trige Telefon: Mailadresse: Fax: Internetadresse:

Overskrift DK-Aalborg Ø: Mikroskoper. Ordregiver AALBORG UNIVERSITET // CVR:29102384

Overskrift DK-Aalborg Ø: Mikroskoper. Ordregiver AALBORG UNIVERSITET // CVR:29102384 DK-Aalborg Ø: Mikroskoper AALBORG UNIVERSITET // CVR:2902384 Raman mikroskop. Universitetet har indkøbt et raman mikroskop somo er specielt sammensat og kofigureret efter universitetsts særlige behov.

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke AABENRAA KOMMUNE Levering og vedligehold af IT-Fagsystem til Sundhed og Omsorg. Aabenraa Kommune ønsker at få et fælles IT-Fagsystem til Sundhed

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Motorkøretøjer. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Motorkøretøjer. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Motorkøretøjer AABENRAA KOMMUNE Anskaffelse af 22 fabriksnye biler. Anskaffelse af 22 fabriksnye biler. CPV: 3400000. Jes P. Jessen A/S Gasværksvej 34 6200 Aabenraa Telefon: +45 74623008

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Finansiel leasing. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift DK-Aabenraa: Finansiel leasing. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE DK-Aabenraa: Finansiel leasing AABENRAA KOMMUNE Operationel leasing af 75 fabriks nye biler til Aabenraa Kommunes Hjemmepleje og Jobcenter. Operationel leasing af 75 fabriks nye biler til Aabenraa Kommunes

Læs mere

Overskrift Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard. Ordregiver Statens Kunstfond. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard. Ordregiver Statens Kunstfond. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard Statens Kunstfond - Danmark-Aabybro: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support JAMMERBUGT KOMMUNE EU-udbud vedrørende Jobcentersystem

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder AABENRAA KOMMUNE Vareindkøb af Dentalprodukter. Indkøb af dentalprodukter til brug i den kommunale ungdums- og omsorgstandpleje.

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til uddannelse eller forskning UNIVERSITETS- OG BYGNINGSSTYRELSEN KUA 2. Byggeafsnit B. Råhus entreprisen. Kontrakt for udførelse af entreprise

Læs mere

Overskrift Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter. Ordregiver REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED)

Overskrift Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter. Ordregiver REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED) Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED) Frisk frugt og grønt, snitgrønt og forarbejdet grønsager. Indkøb af frisk frugt og grønt til sygehuse og

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Forsikringstjenester. Ordregiver HIMMERLAND BOLIGFORENING

Overskrift DK-Aalborg: Forsikringstjenester. Ordregiver HIMMERLAND BOLIGFORENING DK-Aalborg: Forsikringstjenester HIMMERLAND BOLIGFORENING Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Himmerland Boligforening. Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Andels Bolig- og Byggeforeningen

Læs mere

Overskrift DK-Hedehusene: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver Vejdirektoratet. Sammenfatning af opgaven

Overskrift DK-Hedehusene: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver Vejdirektoratet. Sammenfatning af opgaven DK-Hedehusene: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed Vejdirektoratet Danmark-Aalborg: Lastbiler med drejestige AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE, LAGER OG INDKØB Aftale

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Central monitorstation. Ordregiver REGION NORDJYLLAND

Overskrift DK-Aalborg: Central monitorstation. Ordregiver REGION NORDJYLLAND DK-Aalborg: Central monitorstation REGION NORDJYLLAND Levering af Patientmonitorer til Region Nordjylland Kontrakten vedrører levering af patientmonitorer, centraler samt kabler og sensorer i henhold til

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen AABENRAA KOMMUNE Ud- og ombygning af Kongehøjskolen etape, offentligt udbud i fagentreprise. I forbindelse med den nye skolestruktur i Aabenraa Kommune er Brundlundskolen

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabybro: Personbiler. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabybro: Personbiler. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE Danmark-Aabybro: Personbiler JAMMERBUGT KOMMUNE 40 nye personbiler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale til ældreområdet i Jammerbugt Kommune. 40 nye personbiler inkl.

Læs mere

Overskrift CRM-løsning til Professionshøjskolen Metropol. Ordregiver Professionshøjskolen Metropol. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift CRM-løsning til Professionshøjskolen Metropol. Ordregiver Professionshøjskolen Metropol. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder CRM-løsning til Professionshøjskolen Metropol Professionshøjskolen Metropol - Danmark-Aabybro: Affaldskomprimatorer JAMMERBUGT KOMMUNE Indkøb af containere, komprimatorenheder og beholdere til brug på

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabybro: Hjælpemidler til ældre. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabybro: Hjælpemidler til ældre. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE Danmark-Aabybro: Hjælpemidler til ældre JAMMERBUGT KOMMUNE Levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune. Jammerbugt Kommunes udbyder følgende delaftaler:. Albuestok enkeltindstillelig.

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Kontorartikler. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift DK-Aabenraa: Kontorartikler. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE DK-Aabenraa: Kontorartikler AABENRAA KOMMUNE Levering af Kontor- og skoleartikler til Aabenraa Kommune. Levering af kontorartikler og skoleartikler til Aabenraa Kommunes forvaltninger, afdelinger og institutioner,

Læs mere

Overskrift Cateringprodukter til Ærø. Ordregiver Ærø Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift Cateringprodukter til Ærø. Ordregiver Ærø Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder Cateringprodukter til Ærø Ærø Kommune - Danmark-Aalborg: Apparatur til endoskopi og endokirurgi REGION NORDJYLLAND Skopiudstyr. Indkøbet omfatter nyinstallation og supplerende leveringer fra den oprindelige

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-København: Bygge- og anlægsarbejder DOMEA RANDERS, AFD. 380 OG 3802 C/O DOMEA Totalentreprisekontrakt. Projektering og opførelse af 48 almene boliger i totalentreprise. CPV: 45000000. DK-Rønne: Medicinsk

Læs mere

Overskrift DK-Aarhus: Databehandlingsmaskiner (hardware) Ordregiver AARHUS UNIVERSITET

Overskrift DK-Aarhus: Databehandlingsmaskiner (hardware) Ordregiver AARHUS UNIVERSITET DK-Aarhus: Databehandlingsmaskiner (hardware) AARHUS UNIVERSITET Udbud af servere til Aarhus Universitets administrative platform. er, efter flere store fusioner indenfor de senere år, i færd med at geare

Læs mere

RÅDGIVERBISTAND TIL UD- BUD AF BEHANDLING AF DAG- RENOVATION REBILD KOMMUNE

RÅDGIVERBISTAND TIL UD- BUD AF BEHANDLING AF DAG- RENOVATION REBILD KOMMUNE Til Rebild Kommune Administrationsbygningen i Nørager Center Natur og Miljø Dokumenttype Tilbud Dato Marts, 2015 RÅDGIVERBISTAND TIL UD- BUD AF BEHANDLING AF DAG- RENOVATION REBILD KOMMUNE RÅDGIVERBISTAND

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Februar 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Vedligeholdelse

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. Postadresse: Skejbyvej 1 By: Aarhus Postnummer: DK-8240 Land: Danmark (DK)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. Postadresse: Skejbyvej 1 By: Aarhus Postnummer: DK-8240 Land: Danmark (DK) Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Udbudsmateriale på udbud af administration af Høje-Taastrup Kommunes plejecentre m.v.

Udbudsmateriale på udbud af administration af Høje-Taastrup Kommunes plejecentre m.v. Udbudsmateriale på udbud af administration af Høje-Taastrup Kommunes plejecentre m.v. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formalia... 3 1. Formalia... 3 1.1. Ordregivende myndighed... 3 1.1.1 Baggrunden for udbudet...

Læs mere

AlmenVejledning. Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring. Projektering Udførelse Drift Innovation og læring

AlmenVejledning. Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring. Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring Program Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning Titel: Undertitel: Udgave: Udgivelsesår: Udgiver:

Læs mere

Vejledning. Værktøj til funktionsudbud på vejområdet

Vejledning. Værktøj til funktionsudbud på vejområdet Vejledning Værktøj til funktionsudbud på vejområdet 2012 Titel: Værktøj til funktionsudbud på vejområdet Hele vejledningen, svarende til kapitel 1-9 er udarbejdet af Ernst & Young for Udbudsrådets sekretariat.

Læs mere

Kortlægning af bygningsdrift og -vedligehold. Region Hovedstaden

Kortlægning af bygningsdrift og -vedligehold. Region Hovedstaden Kortlægning af bygningsdrift og -vedligehold Region Hovedstaden Deloitte Consulting Afrapportering 11. juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den nuværende organisering 5 3. Inspiration til ændring

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere