E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG"

Transkript

1 E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG - BALANCEANSVARLIG 07. januar 2014 Version 0.2 Dok. xxxxx/yy, Sag yy/zzz 1/22

2 Indholdsfortegnelse 1. Dokumentinformation Versionsoversigt Reference til baggrundsdokumenter Introduktion Formål E2E Pilot-test, E2E Pre-test og E2E Final-test Scope for dette dokument og Engrosmodel E2E testen Uden for scope Godkendelsesproces og godkendelseskriterier Indhold i bilag Brug af E2E Testsystem og E2E Testdrejebog Hvordan er E2E testsystemet bygget op Hvordan kobler du op til DataHub til B2B kommunikation7 3.2 Testdata i E2E testen Opbygning af testdata på basis af produktionsdata Afvikling af testscenarier via B2B eller DataHub brugergrænsefladen Hvordan får du bruger og adgangskode til DataHubFejl! Bogmærke er ikke defineret. 3.4 Hvordan rapporterer du opståede fejl til Energinet.dk E2E Support Hvilke informationer har E2E Support brug for Hvordan bruges de tildelte målepunkter Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3.6 Vejledning til testdrejebogen Fejl! Bogmærke er ikke defineret Opbygningen af testscenarier i testdrejebogenfejl! Bogmærke er ikke defineret Nummerering af testscenariernefejl! Bogmærke er ikke defineret. 4. Testscenarier til test af forretningsprocesserne BRS-022 Fremsendelse af andelstal Formål med dette testscenarie Bemærkninger til testforløbet Testscenarie BRS-023 Fremsendelse af beregnede energitidsserier Formål med dette testscenarie Bemærkninger til testforløbet Testscenarie BRS Anmodning om beregnede energitidsserier, residualforbrug Formål med dette testscenarie Bemærkninger til testforløbet Testscenarie BRS Anmodning om beregnede energitidsserier, produktion pr elleverandør pr balanceansvarlig Formål med dette testscenarie Bemærkninger til testforløbet Testscenarie Dok. xxxxx/yy, Sag yy/zzz 2/22

3 Bilag A. Forkortelser og betydning af specifikke ord Bilag B. Kort vejledning til DataHub Sådan tæller du arbejdsdage i tidsfrister Gyldighedsdato frem i tiden Gyldighedsdato tilbage i tiden Log på DataHub GUI med egen eller E2E bruger Fremsøgning af målepunkt Se måledata for et målepunkt Hvordan logger jeg på DataHub med forskellige roller, f.eks. NV og EL? 18 Kan en bruger få adgang til flere skærmbilleder i samme browser? Hvordan skifter jeg sprog, når jeg er log ind i DataHub GUI? Hvordan kan jeg se alle stamdata på et målepunkt på en gang? Hvordan finder jeg forretningstransaktionen for en proces? Bilag C. Betydning af status for Forretningstransaktioner Bilag D. Information til E2E Support i E2E Service call Forslag til statusark til din E2E aktørtest... 1 Dok. xxxxx/yy, Sag yy/zzz 3/22

4 1. Dokumentinformation 1.1 Versionsoversigt Ver. Status Dato Beskrivelse Forfatter 0.1 Udkast Første udkast af dokumentet ENDK (XHLL) 0.2 Udkast Opdateret efter kommentarer fra CCO ENDK (XHLL) 1.2 Reference til baggrundsdokumenter Dokument Forskrift C1: Vilkår for balanceansvar Forskrift D1: Afregningsmåling Forskrift F1: EDI-kommunikation Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Forskrift H2: Skabelonafregning mv. Forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Forskrift I: Stamdata Forretningsprocesser for det danske elmarked (EDI guide - BRS) EDI transaktioner for det danske elmarked (EDI guide - RSM) Reference ID Ref_01 Ref_02 Ref_03 Ref_04 Ref_05 Ref_06 Ref_07 Ref_08 Ref_09 Dok. xxxxx/yy, Sag yy/zzz 4/22

5 2. Introduktion 2.1 Formål Dette dokument er en testdrejebog for Engrosmodellen, som er den nye version af DataHub. Her får du en vejledning i, hvad en aktør med rollen balanceansvarlig skal teste i End-To-End testen (E2E), før Engrosmodellen kommer i drift. E2E testen foregår mellem DataHub og dit aktør it-system og formålet er, at give dig som aktør en forretningsforståelse for Engrosmodellens forretningsprocesser, specielt i dit eget system. Testen skulle gerne vise, at processerne er korrekt implementeret hos alle aktører. Engrosmodellens E2E test vil foregå under så produktionslignende forhold som muligt. Det opnås bl.a. ved, at data til testmiljøet bliver kopieret fra produktionsmiljøet og anonymiseret E2E Pilot-test, E2E Pre-test og E2E Final-test Energinet.dk vil invitere it-leverandører og nogle enkelte aktører til at deltage i E2E Pilot-testen. Formålet med den del af E2E testen er en afprøvning af konceptet for E2E testen en slags generalprøve. E2E Pre-test og E2E Final-test er for alle aktører på det danske elmarked og det vil være forskelligt, hvornår hver aktør går fra Pre-test til Final-test. Forskellen ligger i de målepunkter, der bruges i de to test og hvor Pre-test er til afprøvning af processerne, så skal hver aktør godkendes af Energinet efter Final-test. Du kan finde mere information om godkendelsesprocessen og kriterier i kapitel 2.3 Godkendelsesproces og godkendelseskriterier. 2.2 Scope for dette dokument og Engrosmodel E2E testen Testscenarier i dette dokument er specifikt rettet mod rollen som balanceansvarlig og vil derfor ikke dække alle tænkelige testscenarier ud fra funktionaliteten i DataHub Engrosmodellen. Der understreges, at E2E testperioden ikke kun ses som en godkendelsesproces af dit itsystem som aktør på el-markedet, men at perioden bør bruges som en læringsperiode i relation til alle forretningshenseender, også interne der ikke direkte er en del af E2E aktørtesten Uden for scope Aktørernes interne afregning er ikke en del af dette dokument. 2.3 Godkendelsesproces og godkendelseskriterier Vær opmærksom på, at alle testscenarier, der er beskrevet i denne testdrejebog, skal gennemføres, for at du som balanceansvarlig aktør kan være klar til Engrosmodellen. 2.4 Indhold i bilag Bilagene er generelle for de 4 testdrejebøger og de indeholder følgende information: A. En oversigt og forklaring til forkortelser og ord brugt i de 4 testdrejebøger. Dok. xxxxx/yy, Sag yy/zzz 5/22

6 B. Beskrivelse af hvordan tidfrister beregnes i DataHub og beskrivelse af nogle få funktioner til brug i DataHub Market Portal (GUI/brugergrænseflade) der kan være nyttige at kende undervejs i E2E testen. C. Oversigt og betydning af status overordnet for en forretningstransaktion og for de enkelte trin i transaktionen. D. Kopi af en E2E Service call så du kan se, hvilke informationer E2E Support har brug for ved indrapportering af en fejl fundet under testen. Til sidst i drejebogen findes et forslag til et statusark, som kan printes ud og bruges under afvikling af din E2E aktørtest. Dok. xxxxx/yy, Sag yy/zzz 6/22

7 3. Brug af E2E Testsystem og E2E Testdrejebog 3.1 Hvordan er E2E testsystemet bygget op Ovenstående figur viser opbygningen af testmiljøet for Engrosmodellens E2E test. Da rollen som balanceansvarlig kun giver mulighed for at modtage og anmode om andelstal og energitidsserier gives her kun en kort beskrivelse for at give en vis forståelse. Hver aktør i E2E testen får oprettet en bruger i DataHub, som giver mulighed for at logge på DataHub GUI (brugergrænsefladen) for at se egne data. For netvirksomheder og elleverandører oprettes også fiktive (dummy) brugere, kaldet E2E brugere, så de kan agere andre parter i de forskellige forretningsprocesser. Det kan f.eks. være rollen som en anden elleverandør, der igangsætter leverandørskift, så nuværende elleverandør kan modtage leveranceophør. Undervejs i testen vil vi (Energinet.dk) samle information omkring status og fremdrift for E2E testen. Du vil jævnligt modtage en mail med status på E2E testen i form af en generel statusrapport Hvordan kobler du op til DataHub til B2B kommunikation IP adresse.. Certifikat Testdata i E2E testen Opbygning af testdata på basis af produktionsdata.. Dok. xxxxx/yy, Sag yy/zzz 7/22

8 3.2.2 Afvikling af testscenarier via B2B eller DataHub brugergrænsefladen Denne testdrejebog er skrevet med henblik på test via B2B kanalen mellem dit itsystem og DataHub. Det er muligt at afvikle E2E testscenarierne via DataHub GUI, men det er ikke hensigtsmæssigt i forhold til at vise, om processerne er korrekt implementeret hos dig. 3.3 Brugere til DataHub brugergrænsefladen (DataHub GUI) Linket til E2E testmiljøet er Før E2E Pre-testen går i gang, vil hver aktør få en tilsendt med brugernavn og adgangskode, så aktøren kan logge på DataHub Marked Portalen (GUI) og se egne data. Der vil blive oprettet en administrativ bruger pr. aktør. Denne bruger kan aktøren så efterfølgende oprette flere brugere med, hvis der er behov for det. Hver aktør vil også få en for hver af sine E2E aktører (dvs. E2E NV, E2E EL og E2E FP) med brugernavn og adgangskode, så der kan logges på DataHub og se deres data undervejs i testforløbet. 3.4 Vejledning til testdrejebogen Opbygningen af testscenarier i testdrejebogen Testdrejebogen består af skemaer for hvert testscenarie til hver forretningsproces. Test ID: E2E aa BRS0xx-yyy - <beskrivende tekst> Dette er testscenariets unikke ID og bruges f.eks. til status og ved indrapportering af problemer under testen. Forudsætninger før testafvikling I dette felt vil forudsætninger som f.eks. at specifik data skal eksistere før afvikling af testscenariet. Det vil være de forudsætninger der er gældende for det specifikke scenarie og som vil give det beskrevne procesflow og de beskrevne resultater. Sådan startes testen Her vil være en kort beskrivelse af hvad du skal gøre, for at sætte forretningsprocessen i gang eller det kan være en henvisning til, at du i Trin 1 skal starte processen via dit it-system. Trin Forventet resultat i eller fra DataHub Trin 1 I dette felt vil stå hvad du skal gøre eller forvente - som aktør på dette trin i testafviklingen af forretningsprocessen. Det vil oftest være meddelelser, du skal sende eller modtage via dit it-system. Kommentarer til resultat i DataHub og dit it-system efter testafvikling Hvis vi har skønnet, at du kan have gavn af en uddybning af de ændringer, der kan ses i DataHub efter testafvikling, vil der være kommentarer omkring ændringerne, og hvor de kan findes, i dette felt. Dine eventuelle kommentarer til resultat efter testafvikling Hvis du har kommentarer til forløbet efter testafvikling, er der plads i dette felt til det Nummerering af testscenarierne I skemaet herover er testscenariets unikke ID angivet som E2E aa BRS0xx-yyy - <beskrivende tekst> De enkelte elementer i ID et betyder følgende: E2E Dette prefix er for at vi hos Energinet kan skelne disse testscenarier fra andre interne testscenarier f.eks. ved indberetning af fejl. Dok. xxxxx/yy, Sag yy/zzz 8/22

9 aa BRS0xx yyy <beskrivende tekst> aa angiver den rolle testscenariet gælder for. I denne drejebog er det BA for balanceansvarlig. Hvilken forretningsproces testscenariet dækker angives ved forretningsprocessens BRS-nummer f.eks. BRS022 for Fremsendelse af andelstal. yyy er et fortløbende nummer, hvis der er flere testscenarier for den samme forretningsproces. Dette er ikke så aktuelt i denne drejebog som f.eks. i drejebogen for elleverandører, hvor der kan være flere scenarier for en BRS. Til sidst vil der være en beskrivende tekst, så vi kan skelne de enkelte testscenarier fra hinanden. Det kan f.eks. være angivelse af at et testscenarie omhandler energitidsserier med residualforbrug. 3.5 Hvordan rapporterer du opståede fejl til Energinet.dk E2E Support Telefontider Du kan ringe til E2E Support på +45 xx xx xx xx o Mandag - torsdag, klokken o Fredag, klokken Da skærmdumps af alle relevante skærmbilleder og en detaljeret skriftlig forklaring ofte er vejen frem, når et problem skal løses, vil vi meget gerne have, du sender en mail til os og gerne vedhæftet en udfyldt E2E Service call formular (se bilag E). Du kan skrive til os på: Svartider Generelt vil du modtage en mail med besked om, at E2E Support har modtaget din forespørgsel inden for 1 arbejdsdag efter du har send os en mail. Af mailen vil fremgå, hvilken svartid du skal regne med, i forhold hvilken prioritet din forespørgsel har fået Hvilke informationer har E2E Support brug for Hvad gjorde du før fejlen opstod? Beskriv hvad du gjorde før fejlen opstod: o Hvilke(n) meddelelse(r) sendt du til DataHub? o Hvilket skærmbillede var du i? o Hvilket testscenarie var du i gang med? Angiv test ID på testscenariet. Beskriv gerne hvad du gjorde som en sekvens af handlinger, da fejlen kan komme af en handling, der er sket et stykke tid før f.eks. en fejlmeddelelse vises. Hvad skete der? Beskriv fejlen så detaljeret som muligt gerne inklusiv evt. fejlmeddelelse. Hvis fejlen ses i et skærmbillede, må du gerne medsende skærmdump af skærmbilledet med så meget information som muligt også tidspunkt og dato. Du er meget velkommen til at udfyld og indsende formularen E2E Service call som findes i projektmappen på SharePoint: Dok. xxxxx/yy, Sag yy/zzz 9/22

10 https://projects.energinet.dk/engrosmodellen/arbejdsgrupper/default.aspx (se Bilag C Information til E2E Support i E2E Service call) Dok. xxxxx/yy, Sag yy/zzz 10/22

11 4. Testscenarier til test af forretningsprocesserne 4.1 BRS-022 Fremsendelse af andelstal Formål med dette testscenarie Andelstal beregnes af DataHub per netområde hver måned. Første del er en manuel procedure beskrevet i Forskrift H2. Når den manuelle del udført af Energinet er afsluttet, starter denne forretningsproces Bemærkninger til testforløbet Ændrede tidsfrister i forbindelse med test Da første del af proceduren er manuel, kan den køres af Energinet efter aftale, så reelt er der ingen ændrede tidsfrister til denne proces Testscenarie Test ID: E2E BA BRS Fremsendelse af andelstal Forudsætninger før testafvikling - Du er aktiv balanceansvarlig i netområdet i den angivne tidsperiode. - Der eksisterer data til beregning af andelstal for den angivne tidsperiode. Sådan startes testen Denne forretningsproces starter når Energinets manuelle del af beregning af andelstal er afsluttet. Trin Trin 1 Forventet resultat i eller fra DataHub Du modtager følgende meddelelse i dit it-system: RSM-013 Notifikation om andelstal med forretningsårsag D02 Andelstal. Kommentarer til resultat i DataHub og dit it-system efter testafvikling - Det forventede andelstal er modtaget i dit it-system. Dine eventuelle kommentarer til resultat efter testafvikling 4.2 BRS-023 Fremsendelse af beregnede energitidsserier Formål med dette testscenarie DataHub beregner dagligt 1-4 arbejdsdag efter driftsdøgn summer for driftdøgnet. 5. arbejdsdag efter driftdøgn fikserer DataHub sumtidsserier for driftdøgnet. Den 3. sidste arbejdsdag før månedsskift i den måned, der ligger 4 måneder efter driftsmåneden refikseres sumtidsserierne. Når DataHub har beregnet, fikseret og refikseret de forskellige summer og residualforbrug for energitidsserier udsendes det beregnede til balanceansvarlige aktører. Første del af processen er en manuel procedure beskrevet i Forskrift D1. Når den manuelle del af Energinet er afsluttet, starter denne forretningsproces Bemærkninger til testforløbet Ændrede tidsfrister i forbindelse med test Dok. xxxxx/yy, Sag yy/zzz 11/22

12 Da første del af proceduren er manuel, kan den køres af Energinet efter aftale, så reelt er der ingen ændrede tidsfrister til denne proces Testscenarie Test ID: E2E BA BRS Fremsendelse af beregnede energitidsserier Forudsætninger før testafvikling - Der eksisterer data til beregning af energitidsserier for den angivne måned. Sådan startes testen Denne forretningsproces starter når Energinets manuelle del af beregning af energitidsserier er afsluttet. Trin Trin 1 Forventet resultat i eller fra DataHub Du modtager følgende meddelelse i dit it-system: RSM-014 Notifikation om beregnede tidsserier og en af følgende forretningsårsager: - D03 Foreløbig (indtil 5. dagen) - D04 Fiksering - D05 Refiksering og følgende data: Samlet produktion, flexafregnet forbrug og timeafregnet forbrug pr. elleverandør pr. netområde. Residualforbrug pr. netområde. Samlet produktion og flexafregnet forbrug og timeafregnet forbrug pr. balanceansvarlig pr. netområde Kommentarer til resultat i DataHub og dit it-system efter testafvikling - Du har modtaget de forventede energitidsserier i dit it-system. Dine eventuelle kommentarer til resultat efter testafvikling 4.3 BRS Anmodning om beregnede energitidsserier, residualforbrug Formål med dette testscenarie En balanceansvarlig aktør kan anmode om at få tilsendt beregnede energitidsserier ved at indsende en forespørgsel til DataHub for en specifik dato eller en periode Bemærkninger til testforløbet Der er ingen ændrede tidsfrister i forbindelse med dette testscenarie Testscenarie Test ID: E2E BA BRS Anmodning om beregnede energitidsserier, residualforbrug Forudsætninger før testafvikling - Der eksisterer beregnede tidsserier for den angivne tidsperiode for residual forbrug. Sådan startes testen Dok. xxxxx/yy, Sag yy/zzz 12/22

13 Processen sættes i gang via dit it-system (se Trin 1 herunder). Trin Trin 1 Trin 2 Forventet resultat i eller fra DataHub Fra dit it-system sender du: RSM-016 Anmod om måledata, aggregerede med angivelse af følgende kriterier: - forretningsårsag D04 Fiksering - målepunktstype E17 Forbrug - tidsperiode - afregningsform E01 Skabelon - netområde Du modtager følgende meddelelse i dit it-system: RSM-014 Notifikation om aggregerede tidsserier for den angivne forretningsårsag og kriterier. Kommentarer til resultat i DataHub og dit it-system efter testafvikling - Du har modtaget den anmodede måledata i dit it-system. Dine eventuelle kommentarer til resultat efter testafvikling 4.4 BRS Anmodning om beregnede energitidsserier, produktion pr elleverandør pr balanceansvarlig Formål med dette testscenarie En balanceansvarlig aktør kan anmode om at få tilsendt beregnede energitidsserier ved at indsende en forespørgsel til DataHub for en specifik dato eller en periode Bemærkninger til testforløbet Der er ingen ændrede tidsfrister i forbindelse med dette testscenarie Testscenarie Test ID: E2E BA BRS Anmodning om beregnede energitidsserier, produktion pr elleverandør pr balanceansvarlig Forudsætninger før testafvikling - Der eksisterer beregnede tidsserier for den angivne tidsperiode. Sådan startes testen Processen sættes i gang via dit it-system (se Trin 1 herunder). Trin Trin 1 Trin 2 Forventet resultat i eller fra DataHub Fra dit it-system sender du: RSM-016 Anmod om måledata, aggregerede med angivelse af følgende kriterier: - forretningsårsag D04 Fiksering - målepunktstype E18 Produktion - tidsperiode - afregningsform E02 Time - netområde - elleverandør Du modtager følgende meddelelse i dit it-system: RSM-014 Notifikation om aggregerede tidsserier for den angivne forretningsårsag og kriterier. Dok. xxxxx/yy, Sag yy/zzz 13/22

14 Kommentarer til resultat i DataHub og dit it-system efter testafvikling - Du har modtaget den anmodede måledata i dit it-system. Dine eventuelle kommentarer til resultat efter testafvikling Dok. xxxxx/yy, Sag yy/zzz 14/22

15 Bilag A. Forkortelser og betydning af specifikke ord Forkortelse/ord Betydning Beskrivelse B2B Business to business Kommunikations kanal mellem to it-systemer f.eks. som her aktørens it-system og DataHub. BA Balanceansvarlig BTD Business Transaction Dossier = Forretningstransaktioner Findes i DataHub GUI under menupunkt Data- Hub > Forretningsfunktioner > Søg målepunkt og viser de enkelte RSM-meddelelser i en forretningsproces. DH GUI DataHub brugergrænsefladen Ved at logge på DataHub kan aktøren se forskellige informationer, som f.eks. ændringer på et målepunkt efter et gennemført testforløb. E2E (EL/FP/NV) En fiktiv aktør I drejebogen arbejdes med egen rolle og en eller flere fiktive roller som medspillere i test af en forretningsproces. Fiktive roller kaldes E2E f.eks. E2E EL. Denne rolle blev tidligere kaldt Dummy i dette dokument. E2E End to end End to end test er defineret som en test hvor meddelelser sendes gennem hele systemet fra den ene aktørs it-system til modtagelse i den andens. I denne E2E test sendes meddelelser mellem eget it-system og DataHub GUI. E2E Final-test Testfase hvor aktørerne senest skal afslutte deres test. E2E Pilot-test Enkelte aktører og it-leverandører inviteres af Energinet til at deltage i E2E Pilot test med det formål at afprøve konceptet for E2E testen. E2E Pre-test Testfase hvor alle aktører afvikler en væsentlig del eller hele deres test. E2E testdrejebog Et dokument med beskrivelse af hvad og hvordan funktionalitet i Engrosmodellen testes. Der vil være en drejebog for hver aktørrolle. EL Elleverandør ENDK Energinet.dk FP Forsyningspligtig elleverandør GD Gyldighedsdato Skæringsdato, tidligere også kaldt Effektueringsdato (ED). Den dato og det tidspunkt, hvor en ændring sker (f.eks. leverandørskift eller flytning). Ændringstidspunktet er altid til dagens start (dvs ) den relevante dag. NV Netvirksomhed Sandkasse Et område af E2E test miljøet eller en mængde af målepunkter, hvor der må leges. Dok. xxxxx/yy, Sag yy/zzz 15/22

16 Bilag B. Kort vejledning til DataHub Der findes en række vejledninger til funktionalitet i DataHub GUI på produktion (https://www.datahub.dk/sites/cems/) under menupunktet Portal > Vejledninger. I det følgende finder du lidt af den viden, der er i ovenstående vejledninger, som du måske kan få brug for under afvikling af E2E-testen. Sådan tæller du arbejdsdage i tidsfrister Bemærk: De nedsatte tidsfrister i denne testdrejebog er sat, så det er muligt at afvikle den pågældende forretningsproces så tæt på produktionsvilkår som muligt. Med de angivne tidsfrister er det muligt at sende og modtage de forskellige RSM er i løbet af en dag med testafvikling. Når tidsfristerne er sat ned til det angivne, er det stadig muligt at sætte gyldighedsdato i den initierende RSM til det korrekte, dvs. for BRS-001 Leverandørskift 10 arbejdsdage i fremtiden. Gyldighedsdato frem i tiden Hvis du vil finde den tidligste gyldighedsdato for f.eks. et leverandørskifte, som har en tidsfrist på 10 arbejdsdage, så skal der være 10 arbejdsdage imellem i dag og gyldighedsdatoen. Hvis i dag f.eks. er tirsdag den 15. oktober 2013, så kan dit leverandørskifte tidligst foregå med gyldighedsdato onsdag den 30. oktober Hvis tidsfristerne for f.eks. leverandørskifte er ændret for E2E testen til 1 arbejdsdag, kan gyldighedsdato for leverandørskiftet sættes til i overmorgen (eller efterfølgende hverdag). Så vil du som nuværende elleverandør til målepunktet modtage besked om leverandørskiftet samme dag som forretningsprocessen initieres og forretningsprocessen vil afsluttes på gyldighedsdatoen, hvis alle meddelelser sendes på initieringsdagen. Gyldighedsdato tilbage i tiden Hvis du vil finde tidsfristen for indmeldelse af f.eks. en tilflytning, som har en tidsfrist på 5 arbejdsdage tilbage i tid for timeafregnede målepunkter, så skal du tælle 5 arbejdsdage tilbage fra i dag. Hvis i dag f.eks. er tirsdag den 15. oktober 2013, så kan du sætte gyldighedsdato for tilflytningen til tirsdag den 8. oktober Du kan finde mere information om tidsfrister og tidsangivelser i Forskrift F1: EDIkommunikation med DataHub en i elmarkedet. Log på DataHub GUI med egen eller E2E bruger Når du logger på DataHub GUI, skal du være opmærksom på, at du har fået forskelligt brugernavn tilsendt alt efter om du skal have rollen som: dig selv din tilknyttede E2E netvirksomhed din tilknyttede E2E elleverandør E2E forsyningspligtig i netområde Første gang du logger på DataHub GUI med et brugernavn, skal du bruge den adgangskode, du har modtaget i en fra DataHub. Ved første log ind vil du blive bedt om at indtaste en ny adgangskode og angive svar på et sikkerhedsspørgsmål. Når du vælger din adgangskode, skal du være opmærksom på reglerne for adgangskoder, der vises i højre side af skærmbilledet. De skal overholdes. Dok. xxxxx/yy, Sag yy/zzz 16/22

17 Overvej en adgangskode der samtidig er let at taste, da du kan komme til at bruge den mange gange, når du logger på DataHub for at se resultater af dine test. Fremsøgning af målepunkt Ved fremsøgning af målepunkt kan du bl.a. se oversigt over forretningsprocesser på målepunktet og deres forretningstransaktioner. Du kan også finde stamdata og måledata. Målepunktet søges frem i DataHubs brugergrænseflade via menupunkterne: DataHub > Forretningsfunktioner > Søg målepunkt Bemærk: Forretningsfunktioner er et underpunkt til DataHub og Søg målepunkt er et underpunkt til Forretningsfunktioner. Du har også mulighed for at søge et målepunkt frem ved at gå direkte til Søg målepunkt via genvejstasterne i højre side af skærmbilledet: Hvis du vil søge et målepunkt frem, som du ikke er nuværende elleverandør til, skal du sætte markering i de to felter Søg fremmede målepunkter og Vis kundeoplysninger for fremmede målepunkter. Er du logget på DataHub brugergrænsefladen enten som netvirksomhed eller nuværende elleverandør, behøver du ikke sætte markering i de to felter. Du kan finde mere information om brug af søgefelter til fremsøgning af et målepunkt i vejledningen Brugervejledning Søg målepunkt (ny funktionalitet) som du finder på under menupunkterne Portal > Vejledninger. Se måledata for et målepunkt Når et målepunkt er fremsøgt, kan måledata findes på fanebladet Måledata. a) Er det et skabelonaflæst målepunkt, findes måledata under bjælken (eller accordion) Måleaflæsninger, hvor der søges på tidsperiode for aflæsningen. b) Hvis målepunktet er timeaflæst, findes måledata under bjælken Måledata, hvor der søges på den dag der ønskes måledata for, eller en dag før den indsendte måledata. Hvis målepunktet har tidsopløsning på en time, kan Time vælges. Hvis der vælges en højere opløsning som Dag eller År vil DataHub opsummere fra time opløsningen til den valgte opløsning og vise det. Dok. xxxxx/yy, Sag yy/zzz 17/22

18 Hvordan logger jeg på DataHub med forskellige roller, f.eks. NV og EL? Du kan kun logge på DataHub med én rolle i én browser. Hvis du f.eks. logger på med rollen netvirksomhed i Internet Explorer, skal du bruge en anden browser, f.eks. Chrome eller Firefox, hvis du vil logge på som elleverandør. Kan en bruger få adgang til flere skærmbilleder i samme browser? Hvis du f.eks. er logget på DataHub GUI som NV og gerne vil se både stamdata for et målepunkt og trin i forretningstransaktion BRS-006 Fremsendelse af stamdata Netvirksomhed, kan du højre-klikke på menupunktet Vis målepunkt og vælge Åben link i ny fane. Så vil du have mulighed for at vælge Målepunkt med stamdata på den ene fane i din browser og Forretningstransaktioner i den anden fane. Hvordan skifter jeg sprog, når jeg er log ind i DataHub GUI? Hvis du vil skifte sprog når du er logget ind i DataHub, kan du klikke på dit brugernavn (i eksemplet her: punet_806) og vælge Select Display Language eller Vælg visningssprog og derefter skifte mellem engelsk og dansk. Hvordan kan jeg se alle stamdata på et målepunkt på en gang? Når du har fremsøgt et målepunkt og står i skærmbilledet Se målepunkt er der en lille trekant i højre side, som vil folde alle stamdata i fanen Målepunkt ud hvis du klikker på den. Hvordan finder jeg forretningstransaktionen for en proces? Forretningsprocesser, hvor du enten har modtaget eller afsendt meddelelser, kan du finde, ved at fremsøge det målepunktet processen vedrører og vælge fanen Forretningstransaktioner som beskrevet i eksemplet herunder for et leverandørskifte. Bemærk: Det er ikke alle forretningsprocesser der bliver oprettet forretningstransaktion for. Det gør der f.eks. ikke for BRS-033 Opdatering af tarif prisliste fordi processen ikke vedrører et målepunkt. Du kan se forretningstransaktionen for leverandørskifteprocessen ved at klikke på fanen Forretningstransaktioner i skærmbilledet Se målepunkt. Dok. xxxxx/yy, Sag yy/zzz 18/22

19 Forretningstransaktionen for Leverandørskift (BRS-001) vil kunne findes i den øverste del af listen af transaktioner. De enkelte trin i transaktionen kan ses, ved at du klikker på dets ID til venstre. Trinene i forretningstransaktionen vil kunne ses under listen af transaktioner. Du kan se betydningen af status for forretningstransaktionen og de enkelte trin i Betydning af status for Forretningstransaktioner. Dok. xxxxx/yy, Sag yy/zzz 19/22

20 Bilag C. Betydning af status for Forretningstransaktioner I det følgende er to oversigter over status, som en forretningstransaktion (engelsk: Business Transaction Dossier eller BTD) kan have i sin livscyklus. Overordnet forretningstransaktion status Engelsk Dansk Forklaring Running Aktiv BTD en indeholder mindst et trin med en status som kræver handling af Datahub (som Planlagt, Forventet, Venter, Afhængig) og der er ingen trin i status Annulleret. Ready Klar Der er ikke flere trin i BTD en, som kræver handling fra DataHub (som Planlagt, Forventet, Venter, Afhængig) og skæringsdatoen er endnu ikke nået. Cancelled Annulleret En eller flere trin i BTD en har status Annulleret. Når status Annulleret er nået, kan den ikke ændres af meddelelser eller andet. Finished Afsluttet Det første trin i BTD en har status Modtaget og alle efterfølgende trin i BTD en har status Dequeued eller Ikke mulig. Når status Afsluttet er nået, kan den ikke ændres. Status på forretningstransaktion trin Engelsk Dansk Forklaring Available Tilgængelig DataHub har gjort den udgående meddelelse tilgængelig for aktøren. Cancelled Annulleret Et trin er annulleret enten af en annullering sendt fra aktøren eller af en krydsende proces (interfering). Depending Afhængig Den udgående meddelelse er afhængig af en indkommende meddelelse, før den sendes ud. Dequeued Dequeued Den udgående meddelelse er blevet modtaget af aktøren. Expected Forventet En indkommende meddelelse forventes før en bestemt dato. Hvis den ikke kommer før denne dato, sættes det tilhørende trin i BTD til Ikke mulig. Implicit Implicit Der sendes ikke positivt svar meddelelse ud. Det tilhørende trin i BTD sættes til implicit. Not Applicable Ikke mulig Den indkommende meddelelse er ikke længere mulig. Dette kan skyldes at meddelelsen og det tilsvarende trin i BTD ikke længere forventes. Alle udgående meddelelser, som var afhængig af den indkommende meddelelse, sættes til Ikke mulig i BTD en. Received Modtaget En indkommende meddelelse er modtaget af DataHub. Scheduled Planlagt En udgående meddelelse vil blive tilgængelig for aktøren på en bestemt dato afhængig af den tilhørende proces. Waiting Venter En indkommende meddelelse forventes før en bestemt dato. Hvis meddelelsen ikke modtages før denne dato, vil DataHub fortsætte med at vente til meddelelsen modtages. Dok. xxxxx/yy, Sag yy/zzz 20/22

21 Bilag D. Information til E2E Support i E2E Service call Dok. xxxxx/yy, Sag yy/zzz 21/22

DATAHUB ENGROSMODEL E2E TEST - VEJLEDNING TIL OPRETTELSE AF PARENT-CHILD RELATIONER

DATAHUB ENGROSMODEL E2E TEST - VEJLEDNING TIL OPRETTELSE AF PARENT-CHILD RELATIONER DATAHUB ENGROSMODEL E2E TEST - VEJLEDNING TIL OPRETTELSE AF PARENT-CHILD RELATIONER 3. marts 2015 Version 1.00 Dok. 13/81170-31 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Dokumentinformation... 3 1.1 Versionsoversigt...

Læs mere

Teststrategi for DataHub Engrosmodellen End-to-End (E2E) test

Teststrategi for DataHub Engrosmodellen End-to-End (E2E) test Teststrategi for DataHub Engrosmodellen End-to-End (E2E) test Et overblik over metode og proces Version 2.0, maj 2015 Maj 2015, dok.nr. 13-100790-2 E2E Teststrategi 1 Målet med E2E test af Engrosmodel

Læs mere

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere)

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere) Forretningsprocesser for det danske elmarked (EDI guide - BRS'ere) 02. September 2013 Final Draft Version 3.0 DATE NAME DATE NAME DATE NAME DATE REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED XXXXX-XX

Læs mere

E2E Teststrategi Engrosmodellen

E2E Teststrategi Engrosmodellen E2E Teststrategi Engrosmodellen Et overblik over metode og proces Ver. 1.00 FRE August 2013 1 Kort om: End to End (E2E) Test Generelt om End-to-End (E2E) Test Formålet med at gennemføre en E2E test er

Læs mere

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 Oktober 2013 HLG/XIGA Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 1. ATS Engros vejledning for aktører Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du kommer i gang med at anvende ATS til test af certifikat

Læs mere

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den 1.10.2014. Maj 2013. Rev. 1.0 2013 DATE. Energinet.

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den 1.10.2014. Maj 2013. Rev. 1.0 2013 DATE. Energinet. Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Maj 2013 Rev. 1.0 Træder i kraft den 1.10.2014 2013 DATE NAME DATE NAME REV. DESCRIPTION PREPARED Energinet.dk 16954/11. Dok. 129089-13,

Læs mere

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang 29.04.2015 USS/XSTJ Version 1.3 1. Indledning... 2 2. Proces for kundestyret dataadgang... 2 2.1 Fuldmagtsgivning

Læs mere

Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser

Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser Til Sekretariatet for Energitilsynet USS/SHR 4. september 2014 Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Energinet.dk skal ifølge Bekendtgørelse om netvirksomheders,

Læs mere

BILAG 5. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsperformance. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 10. juni 2014

BILAG 5. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsperformance. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 10. juni 2014 BILAG 5 Til Direktørgruppen DataHub- og markedsrapportering 10. juni 2014 Der fremsendes forud for hvert møde i Direktørgruppen en statusrapport, der rapporterer på net- og elhandelsvirksomhedernes performance,

Læs mere

Engrosmodellen. Dialogforum 17-12-2014 14/15485-20 17-12-2014 1

Engrosmodellen. Dialogforum 17-12-2014 14/15485-20 17-12-2014 1 Engrosmodellen Dialogforum 17-12-2014 17-12-2014 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Kort status på projektet 3. Status på love og bekendtgørelser 4. Tilbagemelding fra teknik- og implementeringsgruppens

Læs mere

Engrosmodellen. Udkast til overordnet tidsplan Dialogforum 8-1-2014 2014-01-08 13/81118-36 1

Engrosmodellen. Udkast til overordnet tidsplan Dialogforum 8-1-2014 2014-01-08 13/81118-36 1 Engrosmodellen Udkast til overordnet tidsplan Dialogforum 8-1-2014 2014-01-08 13/81118-36 1 Hvad skal vi opnå med udsættelsen af projektet! At implementere de nye regler omkring forsyningspligt og evt.

Læs mere

BILAG 6. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsoverblik. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 11. februar 2015 MLN

BILAG 6. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsoverblik. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 11. februar 2015 MLN BILAG 6 Til Direktørgruppen DataHub- og markedsrapportering 11. februar 2015 MLN Dette notat udgør statusrapporteringen for DataHub drift til Direktørgruppen i februar 2015. Notatet indeholder et generelt

Læs mere

Datamigreringsstrategi Engrosmodellen

Datamigreringsstrategi Engrosmodellen Datamigreringsstrategi Engrosmodellen Et overblik over metode og proces Ver. 2.0 Maj 2014 DOK NR 13/100808-1 1 Migreringsstrategi Sikre at nuværende funktionalitet i Datahub forbliver uændret frem til

Læs mere

Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. 14/22729-6. Træder i kraft 1. oktober 2015. September 2014. Version 6.7

Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. 14/22729-6. Træder i kraft 1. oktober 2015. September 2014. Version 6.7 Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. September 2014 Version 6.7 Træder i kraft 1. oktober 2015 Sep. 2014 Sep. 2014 Sep. 2014 DATE HBK HLJ SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED REVIEWED APPROVED

Læs mere

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde 21 16. april 2015. 16-04-2015 Dok.nr.: 14/15488-40 1

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde 21 16. april 2015. 16-04-2015 Dok.nr.: 14/15488-40 1 Engrosmodellen Teknik- og implementeringsgruppen Møde 21 16. april 2015 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Status projektet i almindelighed 3. Status E2E-test 4. Status datamigrering 5. Håndtering

Læs mere

Forskrift H1: Skift af elleverandør 38472-08. Oktober 2008. Version 4.1. Feb. 2008 Aug. 2008 Aug. 2008 Okt. 2008 MRP LRO LRO MRP NAME. Energinet.

Forskrift H1: Skift af elleverandør 38472-08. Oktober 2008. Version 4.1. Feb. 2008 Aug. 2008 Aug. 2008 Okt. 2008 MRP LRO LRO MRP NAME. Energinet. Forskrift H1: Skift af elleverandør Oktober 2008 Version 4.1 Feb. 2008 Aug. 2008 Aug. 2008 Okt. 2008 DATE MRP LRO LRO MRP NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 38472-08 DOC. NO. DATE

Læs mere

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation Til Energitilsynet Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation med DataHub'en i elmarkedet 31. januar 2012 HBK/LRP Energinet.dk skal i følge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af 20.

Læs mere

Træder i kraft den 1.3.2013

Træder i kraft den 1.3.2013 Forskrift H2: Skabelonafregning mv. August 2012 Rev. 4.1 Træder i kraft den 1.3.2013 2010 Jun. 2011 Okt. 2011 Okt. 2011 DATE PHQ JHH HBK PHQ NAME Jan. 2012 Jan. 2012 Jan. 2012 Jan 20.12 DATE PHQ PHQ HBK

Læs mere

Engrosmodellen. Dialogforum 25-06-2015 14/15485-39 24-06-2015 1

Engrosmodellen. Dialogforum 25-06-2015 14/15485-39 24-06-2015 1 Engrosmodellen Dialogforum 25-06-2015 14/15485-39 24-06-2015 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Status projektet i almindelighed 3. Tilbagemelding fra den koordinerende styregruppe 4. Opfølgning på

Læs mere

DataHub. Kraft i Vest. 27. September 2013. John Griem, Energinet.dk

DataHub. Kraft i Vest. 27. September 2013. John Griem, Energinet.dk DataHub Kraft i Vest 27. September 2013 John Griem, Energinet.dk Overblik Om Energinet.dk Baggrund for at lave en DataHub DataHub ens funktionalitet Engrosmodellen Fakta om Energinet.dk Selvstændig, offentlig

Læs mere

Håndtering af nettoafregnere i DataHub'en

Håndtering af nettoafregnere i DataHub'en Til Netvirksomhederne Elleverandører til orientering 16. september 2013 PHQ Håndtering af nettoafregnere i DataHub'en Afregningsgrundlag for nettoafregnere - Forbrugs MP, Produktions MP og evt. uktions

Læs mere

Introduktion til Engrosmodellen

Introduktion til Engrosmodellen Introduktion til Engrosmodellen Juni 2013 Dato - Dok.nr. 1 Intentioner med Engrosmodellen (Uddrag fra bemærkninger til lovforslaget fremsat 25. april 2012, gennemført ved LOV nr 575 af 18/06/2012) forbrugerne

Læs mere

DataHub Dialogforum Planlægningsmøde

DataHub Dialogforum Planlægningsmøde DataHub Dialogforum Planlægningsmøde Tid Onsdag den 6. juni 2012 Sted Energinet.dk, Tonne Kjærsvej 65, 7000 Fredericia Deltagere Henrik Hornum (Dansk Energi) Poul Berthelsen (NRGi) Niels Toftensberg (DONG

Læs mere

Metodeanmeldelse af forskrift H1: Skift af elleverandør,

Metodeanmeldelse af forskrift H1: Skift af elleverandør, Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. HBK/SHR 4. september 2014 Energinet.dk skal ifølge Bekendtgørelse om netvirksomheders, regionale

Læs mere

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 EDIkommunikation

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 EDIkommunikation Til Energitilsynet Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 EDIkommunikation med DataHub i elmarkedet Juni 2014 HBK/ADA Energinet.dk skal ifølge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af 20. september

Læs mere

DataHub Dialogforum Dialogmøde, 06-08-2012

DataHub Dialogforum Dialogmøde, 06-08-2012 DataHub Dialogforum Dialogmøde, 06-08- Tid 10.00-12.00 Sted LYNC møde Deltagere Henrik Hornum (Dansk Energi) Poul Berthelsen (NRGi) Niels Toftensberg (DONG Energy) Lene Erfurt (DONG Energy) Carsten Bang

Læs mere

2015-05-20 Dialogmøde 19, referat

2015-05-20 Dialogmøde 19, referat 2015-05-20 Dialogmøde 19, referat Tid 20. maj 2015 kl. 10.00-15.00 Sted Erritsø Delatagere Navn Aktør Henrik Hornum Dansk Energi Yvonne Kaysen DONG Energy Tina Lykke Skafsgaard Hentze Annemette L. Carlsen

Læs mere

Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1.

Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1. Til Netvirksomheder, elleverandører, balanceansvarlige og øvrige parter 1 Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1. 04. januar 2013 JOG/JOG Energinet.dk gennemførte en

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

I EazyProject er det muligt selv at definere hvad et projekt/projektfase skal kaldes i systemet. Dette sættes op ved systemets oprettelse.

I EazyProject er det muligt selv at definere hvad et projekt/projektfase skal kaldes i systemet. Dette sættes op ved systemets oprettelse. Introduktion Formålet med denne vejledning Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve EazyProject. Vejledningen indeholder kun de nødvendige skridt du skal igennem,

Læs mere

Dialogforum, referat. Tid 2. april 2014 kl. 10.00 16.00. Påfuglen, Erritsø. Deltagere Navn Aktør. Martin Christensen. 8. april 2014 MMH/XVJE

Dialogforum, referat. Tid 2. april 2014 kl. 10.00 16.00. Påfuglen, Erritsø. Deltagere Navn Aktør. Martin Christensen. 8. april 2014 MMH/XVJE Dialogforum, referat Tid 2. april 2014 kl. 10.00 16.00 Sted Påfuglen, Erritsø Deltagere Navn Aktør Torben Møller Pedersen Yvonne Kaysen Kristoffer Mitens Tina Lykke Skafsgaard Hentze Ane Rask Annemette

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync

Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync v 0.1 maj 2014 www.gs1.dk/gs1tradesync Indhold Log på... 3 Søg produkter... 4 Hierarkiopbygning... 7 Subskriptioner (Selektioner)

Læs mere

Introduktion til DataHub projekt

Introduktion til DataHub projekt Introduktion til DataHub projekt Rev. 1 6/4-2010 20/4-2010 DATE JGR MBN NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 20203-10 Energinet.dk Doc. no. DATE NAME Dok. 20203/10, Sag 10/3365 1/11

Læs mere

Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync

Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync v 0.2 januar 2015 www.gs1.dk/gs1tradesync Indhold Log på... 3 Søg produkter... 4 Hierarkiopbygning... 7 Subskriptioner (Selektioner)

Læs mere

Koder relateret til Stamdata

Koder relateret til Stamdata Koder relateret til Stamdata Domain Code English description Danish description TypeOfMP E17 Consumption Forbrugsmålepunkt E18 Production Produktionsmålepunkt E20 Exchange Udvekslingsmålepunkt D01 VE Production

Læs mere

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. MinTid. Quickguide. Version 5.0

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. MinTid. Quickguide. Version 5.0 PSYKIATRIENS VIKARCENTER MinTid Quickguide Version 5.0 Psykiatriens Vikarcenter 1. Log på MinTid Åbn din browser (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari mv.) og gå ind på hjemmesiden medarbejdernet.dk.

Læs mere

Notat. Anbefalinger fra kvalitetsgruppen juni 2014 BILAG 3. Sagsfremstilling til Punkt 2.a Datakvalitet

Notat. Anbefalinger fra kvalitetsgruppen juni 2014 BILAG 3. Sagsfremstilling til Punkt 2.a Datakvalitet Notat BILAG 3 Dok. ansvarlig: HHO Sekretær: Sagsnr.: 2007-143 Doknr: d2014-7796-5.0 12-06-2014 Anbefalinger fra kvalitetsgruppen juni 2014 Sagsfremstilling til Punkt 2.a Datakvalitet Sagsfremstilling Direktørgruppen

Læs mere

Vilkår for deltagelse i DataHub'en ELLEVERANDØR FORBRUG

Vilkår for deltagelse i DataHub'en ELLEVERANDØR FORBRUG Vilkår for deltagelse i DataHub'en ELLEVERANDØR FORBRUG mellem 18. september 2012 LRO/HSF Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Som systemansvarlig operatør i Danmark med pligt til etablering

Læs mere

Det er nu muligt at oprette dit supportspørgsmål on-line på www.jmaforum.dk. Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse.

Det er nu muligt at oprette dit supportspørgsmål on-line på www.jmaforum.dk. Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse. JMA on-line support Vi arbejder hele tiden på at forbedre dine muligheder for at få den bedste supporthjælp og gøre den så tilgængelig for dig som muligt. Det er nu muligt at oprette dit supportspørgsmål

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk SKAT.dk side 1 af8 1) Gå ind på www.skat.dk I adresselinjen Tast borger og CTRL + ENTER (Internet Explorer) Eller tast www.skat.dk Du ser nu dette skærmbillede: 2) Klik på ordet Borger Her er en masse

Læs mere

Portal ledige boliger manual omkring indtastning.

Portal ledige boliger manual omkring indtastning. Den 22. juni 2005 Portal ledige boliger manual omkring indtastning. Der er lanceret en portal med ledige almene boliger på BL s hjemmeside, hvor boligsøgende let skal kunne finde ledige boliger ud fra

Læs mere

BILAG 1. Engrosmodel statusopdatering. Indhold. Den Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub Drift. 9.

BILAG 1. Engrosmodel statusopdatering. Indhold. Den Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub Drift. 9. BILAG 1 Til Den Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub Drift Engrosmodel statusopdatering 9. juni 2015 JHH/ADA Det indstilles, at den Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og Data-

Læs mere

Dialogforum d. 4. juni 2014 - referat

Dialogforum d. 4. juni 2014 - referat Dialogforum d. 4. juni 2014 - referat Tid Onsdag d. 4. juni 2014 kl. 10.30-16.00 Sted Energinet.dk, Erritsø Deltagere Henrik Hornum Dansk Energi Torben Møller Pedersen Dansk Energi Yvonne Kaysen Clement

Læs mere

Driftsudfordringer. DataHub den 21. april 2015. Markedsdrift El

Driftsudfordringer. DataHub den 21. april 2015. Markedsdrift El Driftsudfordringer den 2 april 2015 Markedsdrift El 1 Agenda Vi arbejder på nuværende tidspunkt med flere betydelige ITudfordringer: modtager meddelelser der ikke behandles/ viderefremsendes af Datahub

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

Guide til online aktørregister for gasleverandører

Guide til online aktørregister for gasleverandører Guide til online aktørregister for gasleverandører Version 1.0 29. juni 2012 Indhold 1. Introduktion... 2 2. Adgang... 2 2.1 Log-in... 3 3. Stamdata - Master Data... 4 3.1 Personlige data Personal Data...

Læs mere

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. MinTid. Quickguide. Version 4.0

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. MinTid. Quickguide. Version 4.0 PSYKIATRIENS VIKARCENTER MinTid Quickguide Version 4.0 Psykiatriens Vikarcenter 1. Log på MinTid Åbn din browser og gå ind på hjemmesiden www.medarbejdernet.dk. VIGTIGT: Det er kun Internet Explorer i

Læs mere

Denne Introduktion til ScanPas er en generel brugermanual til Aalborg Universitets personaleadministrative system - ScanPas.

Denne Introduktion til ScanPas er en generel brugermanual til Aalborg Universitets personaleadministrative system - ScanPas. Indledning Denne Introduktion til ScanPas er en generel brugermanual til Aalborg Universitets personaleadministrative system - ScanPas. Målgruppen for denne manual er ScanPas-brugere uden for HR-afdelingen

Læs mere

Dynamicweb Quickguide

Dynamicweb Quickguide Brugervejledning Dynamicweb Quickguide Version: 1.1 2012.03.15 Dansk JURIDISK MEDDELELSE Copyright 2012 Dynamicweb Software A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Dette dokument eller dele heraf må på ingen

Læs mere

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Fødevareministeriets Tast selv-service NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Januar 2012 Indhold 1 Velkommen til Tast selv-service 3 2 Log på med NemID eller Medarbejdersignatur

Læs mere

Dialogforum, referat. Tid 7. maj 2014 kl. 13.00 15.00. Deltagere Navn Aktør. Tina Lykke Skafsgaard Hentze Energi Danmark. Martin Christensen

Dialogforum, referat. Tid 7. maj 2014 kl. 13.00 15.00. Deltagere Navn Aktør. Tina Lykke Skafsgaard Hentze Energi Danmark. Martin Christensen Dialogforum, referat Tid 7. maj 2014 kl. 13.00 15.00 Sted LYNC Deltagere Navn Aktør Henrik Hornum Dansk Energi Yvonne Kaysen DONG Energy Tina Lykke Skafsgaard Hentze Energi Danmark Ane Rask Annemette L.

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Brugervejledning for Spiller/Pårørende Kort om kampseddel.dk Kampseddel.dk er udarbejdet som et webbaseret værktøj til den frivillige Træner/Leder i en

Læs mere

Teknik- og implementeringsgruppen

Teknik- og implementeringsgruppen Teknik- og implementeringsgruppen Møde 16 16. december 2014 Dok.nr. 14/15488-21 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Status datamigrering og datakonsistens 3. Status E2E-test 4. Nyt lovforslag elafgifter

Læs mere

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Styrelsen for Kvalitet og Undervisning Økonomisk- Administrativt Center Jour.nr. 131.00M.271 2. juni 2015 Indberetning af regnskabstal og

Læs mere

VEJLEDNING I REJSUD - EN UDGIFTSHAVER

VEJLEDNING I REJSUD - EN UDGIFTSHAVER VEJLEDNING I REJSUD - EN UDGIFTSHAVER Indhold Vejledning i RejsUd - En udgiftshaver....0 Generelt om Rejsud... 2. Tips... 2.2 Log på Rejsud... 3.3 Oprettelse af nyt dokument afregning af et udlæg... 4.3.

Læs mere

første følgende måde: på Hjælp ikonet 2. Klik 3. Klik 15.12.09

første følgende måde: på Hjælp ikonet 2. Klik 3. Klik 15.12.09 1 Den første gangg du logger på PURE I programmet PURE har du mulighed for at inddatere egen videnproduktion og at oprette en profil. Den første gang, du logger på skal du træffe en række valg. Når du

Læs mere

De nye markedsregler er beskrevet i pseudo-forskrifter og andre dokumenter. Hele samlingen af dokumenter kan findes under De nye markedsregler.

De nye markedsregler er beskrevet i pseudo-forskrifter og andre dokumenter. Hele samlingen af dokumenter kan findes under De nye markedsregler. DataHub I sommeren 2009 startede vi på baggrund af Klima- og Energiminsiterens beslutning projektet i samarbejde med repræsentativt udvalgte aktører fra det danske elmarked. I April 2012 er det planen,

Læs mere

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO Quick Guide Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO GUIDE Temperaturmåling Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk Udgivet

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling Version 1-1-1-2-1 (januar 2015) Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning

Læs mere

DataHub hvad er projektets formål?

DataHub hvad er projektets formål? DataHub hvad er projektets formål? Morten Braae Nielsen Afregningschef - El, Elmarked Telefon: +45 7622 4304 Mobil: +45 2333 8509 E-mail: mbn@energinet.dk 1 Problematikker i det danske detailmarked - der

Læs mere

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring.

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring. Kom godt i gang BCpro / Projektstyring En simpel brugerflade med avancerede funktioner Byggecentrum Introduktion Formålet med denne vejledning Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig

Læs mere

Hjælp Fælles Indberetningsportal for Geodata

Hjælp Fælles Indberetningsportal for Geodata Hjælp Fælles Indberetningsportal for Geodata 1. Indledning Denne hjælpefil beskriver applikationens formål, dens opbygning samt, hvordan man indberetter en fejl/mangel/ajorføringsdata. Den Fælles IndberetningsPortal

Læs mere

Indsendelse af filer til banken via API

Indsendelse af filer til banken via API Forløbet for indsendelse af en betalingsfil til banken via API Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du indsender og godkender en betalingsfil via API 1. Indsendelse af betalingsfil 2. Godkend og

Læs mere

Introduktion til dokumentstyringssystemet

Introduktion til dokumentstyringssystemet 10. Hvordan afslutter jeg e-dok? Når du har afsluttet søgning og læsning af dokumenter, skal du klikke på Logoff i menuen i højre side af skærmbilledet 11. Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan anvende e-dok?

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Let i gang med NemRefusion

Let i gang med NemRefusion Let i gang med NemRefusion Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v2

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v2 Indledning Dette dokument er en introduktion til brugerstyringssystemet SEB. Dokumentet tager udgangspunkt i en brugeradministrators opgaver. SEB består overordnet af to dele 1) En fælles loginside som

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Gasdetailmarkedet. Workshop 13:00-15:15. 19. November 2014. 19. november dok.nr. 14/24735 Gasdetailmarkedet 1

Gasdetailmarkedet. Workshop 13:00-15:15. 19. November 2014. 19. november dok.nr. 14/24735 Gasdetailmarkedet 1 Gasdetailmarkedet Workshop 13:00-15:15 19. November 2014 19. november dok.nr. 14/24735 Gasdetailmarkedet 1 Program 13.00 Velkommen Dorte Kristiansen, Energinet.dk 13.10 10 års jubilæum og overvejelser

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Express Import system

Express Import system Express Import system Vejledning til modtagere TNT Express Import system TNTs Express Import system gør det let for dig at få afhentet dokumenter, pakker eller paller i 168 lande på Modtager betaler basis.

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14 Side 1 af 22 Navision Stat 5.4.02 ØSY/CPS Dato 27.10.14 NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik Introduktion For at man som afsendende myndighed kan benytte sig af integrationen, skal der

Læs mere

Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling. Administrators rolle. Kom godt i gang

Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling. Administrators rolle. Kom godt i gang Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling Denne quickguide gennemgår de vigtigste trin, du som skoleadministrator skal igennem, når du benytter Skoleportalen til afvikling af prøver i

Læs mere

IP Client Brugervejledning

IP Client Brugervejledning IP Client Brugervejledning BRUGERVEJLEDNING Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 Tlf.: 43 50 80 00 pvs@dkpto.dk DK-2630 Taastrup Fax: 43 50 80 01 www.dkpto.dk Indholdsfortegnelse 1. Introduktion

Læs mere

Beredskab TNG. Beredskab TNG er en opgradering af det "gamle" beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0.

Beredskab TNG. Beredskab TNG er en opgradering af det gamle beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0. Beredskab TNG Beredskab TNG er en opgradering af det "gamle" beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0. Beredskab TNG... 1 Kom godt i gang... 2 Redigér beredskabsdokumentet...

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere

Sådan uploader du undervisningsbeskrivelser og studieplaner

Sådan uploader du undervisningsbeskrivelser og studieplaner Sådan uploader du r og studieplaner Undervisningsbeskrivelserne og studieplanerne uploades via en hjemmeside, og derfor skal du blot bruge en almindelig webbrowser, når du som lærer vil uploade din /studieplan

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.22.0. Den 4. august 2011. J.nr. 4004-V0890-11

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.22.0. Den 4. august 2011. J.nr. 4004-V0890-11 Versionsbrev LUDUS Web version 2.22.0 Den 4. august 2011 J.nr. 4004-V0890-11 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/sundhed, sc-ludus@csc.com

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Version 2010.02 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Log in 4 Vedligeholdelse af stamoplysninger

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

DataHub 31785-10. Bilag 3a Kundens kravspecifikation. 1.0 Udbudsmateriale til udsendelse d. 5. juli 2010. EU-udbud 2010/S 97-149624

DataHub 31785-10. Bilag 3a Kundens kravspecifikation. 1.0 Udbudsmateriale til udsendelse d. 5. juli 2010. EU-udbud 2010/S 97-149624 DataHub 1.0 Udbudsmateriale til udsendelse d. 5. juli 2010 01-05-2010 02-07-2010 DATE MLM ADA NAME DATE REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED EU-udbud 2010/S 97-149624 31785-10 NAME Doc.

Læs mere

Vejledning start Test Indberetning i ENAO

Vejledning start Test Indberetning i ENAO Vejledning start Test Indberetning i ENAO Formål Formålet med denne vejledning er at vise hvordan man foretager indberetning af Test indberetning i Energitilsynets nye indberetningssystem, ENergiAnmeldelse

Læs mere

Brugervejledning. Aftalesystemet

Brugervejledning. Aftalesystemet Brugervejledning Aftalesystemet Revideret den 01.08.2013 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan logger jeg på?... 2 1.1 Login... 2 1.2 Startside... 2 1.3 Brugernavn og Kodeord... 2 1.4 Glemt kodeord... 2 1.5 Skift

Læs mere

Engrosmodellen E2E-test - Godkendelser og håndtering af ændringer

Engrosmodellen E2E-test - Godkendelser og håndtering af ændringer Til Teknik-og implementeringsgruppen Engrosmodellen E2E-test - Godkendelser og håndtering af ændringer 11. marts 2015 xvje/xvje Dok. 14/15488-33 1/5 1. Baggrund Formålet med dette notat er at sikre en

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Opkobling til internettet 5 Oprettelse på

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU ONLINE KALENDER

SÅDAN BRUGER DU ONLINE KALENDER SÅDAN BRUGER DU ONLINE KALENDER I vejledningen bruger vi det gratis program Google kalender som eksempel til at vise, hvordan man bruger en online kalender. DU SKAL I FORVEJEN: Kunne bruge en browser og

Læs mere

SecureAware Workflow TNG

SecureAware Workflow TNG SecureAware Workflow TNG Manualen beskriver brugen af SecureAware version 4.5.0 og senere versioner Dokument opdateret: januar 2014 Om dette dokument Dette dokument beskriver brugen af Workflow TNG i SecureAware

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser April 2015 Version 2.0 Log ind i systemet Login i systemet 3pkontrol.sik.dk Undlad www i adressen! Log ind med din mailadresse og det password

Læs mere