E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG"

Transkript

1 E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG - BALANCEANSVARLIG 07. januar 2014 Version 0.2 Dok. xxxxx/yy, Sag yy/zzz 1/22

2 Indholdsfortegnelse 1. Dokumentinformation Versionsoversigt Reference til baggrundsdokumenter Introduktion Formål E2E Pilot-test, E2E Pre-test og E2E Final-test Scope for dette dokument og Engrosmodel E2E testen Uden for scope Godkendelsesproces og godkendelseskriterier Indhold i bilag Brug af E2E Testsystem og E2E Testdrejebog Hvordan er E2E testsystemet bygget op Hvordan kobler du op til DataHub til B2B kommunikation7 3.2 Testdata i E2E testen Opbygning af testdata på basis af produktionsdata Afvikling af testscenarier via B2B eller DataHub brugergrænsefladen Hvordan får du bruger og adgangskode til DataHubFejl! Bogmærke er ikke defineret. 3.4 Hvordan rapporterer du opståede fejl til Energinet.dk E2E Support Hvilke informationer har E2E Support brug for Hvordan bruges de tildelte målepunkter Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3.6 Vejledning til testdrejebogen Fejl! Bogmærke er ikke defineret Opbygningen af testscenarier i testdrejebogenfejl! Bogmærke er ikke defineret Nummerering af testscenariernefejl! Bogmærke er ikke defineret. 4. Testscenarier til test af forretningsprocesserne BRS-022 Fremsendelse af andelstal Formål med dette testscenarie Bemærkninger til testforløbet Testscenarie BRS-023 Fremsendelse af beregnede energitidsserier Formål med dette testscenarie Bemærkninger til testforløbet Testscenarie BRS Anmodning om beregnede energitidsserier, residualforbrug Formål med dette testscenarie Bemærkninger til testforløbet Testscenarie BRS Anmodning om beregnede energitidsserier, produktion pr elleverandør pr balanceansvarlig Formål med dette testscenarie Bemærkninger til testforløbet Testscenarie Dok. xxxxx/yy, Sag yy/zzz 2/22

3 Bilag A. Forkortelser og betydning af specifikke ord Bilag B. Kort vejledning til DataHub Sådan tæller du arbejdsdage i tidsfrister Gyldighedsdato frem i tiden Gyldighedsdato tilbage i tiden Log på DataHub GUI med egen eller E2E bruger Fremsøgning af målepunkt Se måledata for et målepunkt Hvordan logger jeg på DataHub med forskellige roller, f.eks. NV og EL? 18 Kan en bruger få adgang til flere skærmbilleder i samme browser? Hvordan skifter jeg sprog, når jeg er log ind i DataHub GUI? Hvordan kan jeg se alle stamdata på et målepunkt på en gang? Hvordan finder jeg forretningstransaktionen for en proces? Bilag C. Betydning af status for Forretningstransaktioner Bilag D. Information til E2E Support i E2E Service call Forslag til statusark til din E2E aktørtest... 1 Dok. xxxxx/yy, Sag yy/zzz 3/22

4 1. Dokumentinformation 1.1 Versionsoversigt Ver. Status Dato Beskrivelse Forfatter 0.1 Udkast Første udkast af dokumentet ENDK (XHLL) 0.2 Udkast Opdateret efter kommentarer fra CCO ENDK (XHLL) 1.2 Reference til baggrundsdokumenter Dokument Forskrift C1: Vilkår for balanceansvar Forskrift D1: Afregningsmåling Forskrift F1: EDI-kommunikation Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Forskrift H2: Skabelonafregning mv. Forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Forskrift I: Stamdata Forretningsprocesser for det danske elmarked (EDI guide - BRS) EDI transaktioner for det danske elmarked (EDI guide - RSM) Reference ID Ref_01 Ref_02 Ref_03 Ref_04 Ref_05 Ref_06 Ref_07 Ref_08 Ref_09 Dok. xxxxx/yy, Sag yy/zzz 4/22

5 2. Introduktion 2.1 Formål Dette dokument er en testdrejebog for Engrosmodellen, som er den nye version af DataHub. Her får du en vejledning i, hvad en aktør med rollen balanceansvarlig skal teste i End-To-End testen (E2E), før Engrosmodellen kommer i drift. E2E testen foregår mellem DataHub og dit aktør it-system og formålet er, at give dig som aktør en forretningsforståelse for Engrosmodellens forretningsprocesser, specielt i dit eget system. Testen skulle gerne vise, at processerne er korrekt implementeret hos alle aktører. Engrosmodellens E2E test vil foregå under så produktionslignende forhold som muligt. Det opnås bl.a. ved, at data til testmiljøet bliver kopieret fra produktionsmiljøet og anonymiseret E2E Pilot-test, E2E Pre-test og E2E Final-test Energinet.dk vil invitere it-leverandører og nogle enkelte aktører til at deltage i E2E Pilot-testen. Formålet med den del af E2E testen er en afprøvning af konceptet for E2E testen en slags generalprøve. E2E Pre-test og E2E Final-test er for alle aktører på det danske elmarked og det vil være forskelligt, hvornår hver aktør går fra Pre-test til Final-test. Forskellen ligger i de målepunkter, der bruges i de to test og hvor Pre-test er til afprøvning af processerne, så skal hver aktør godkendes af Energinet efter Final-test. Du kan finde mere information om godkendelsesprocessen og kriterier i kapitel 2.3 Godkendelsesproces og godkendelseskriterier. 2.2 Scope for dette dokument og Engrosmodel E2E testen Testscenarier i dette dokument er specifikt rettet mod rollen som balanceansvarlig og vil derfor ikke dække alle tænkelige testscenarier ud fra funktionaliteten i DataHub Engrosmodellen. Der understreges, at E2E testperioden ikke kun ses som en godkendelsesproces af dit itsystem som aktør på el-markedet, men at perioden bør bruges som en læringsperiode i relation til alle forretningshenseender, også interne der ikke direkte er en del af E2E aktørtesten Uden for scope Aktørernes interne afregning er ikke en del af dette dokument. 2.3 Godkendelsesproces og godkendelseskriterier Vær opmærksom på, at alle testscenarier, der er beskrevet i denne testdrejebog, skal gennemføres, for at du som balanceansvarlig aktør kan være klar til Engrosmodellen. 2.4 Indhold i bilag Bilagene er generelle for de 4 testdrejebøger og de indeholder følgende information: A. En oversigt og forklaring til forkortelser og ord brugt i de 4 testdrejebøger. Dok. xxxxx/yy, Sag yy/zzz 5/22

6 B. Beskrivelse af hvordan tidfrister beregnes i DataHub og beskrivelse af nogle få funktioner til brug i DataHub Market Portal (GUI/brugergrænseflade) der kan være nyttige at kende undervejs i E2E testen. C. Oversigt og betydning af status overordnet for en forretningstransaktion og for de enkelte trin i transaktionen. D. Kopi af en E2E Service call så du kan se, hvilke informationer E2E Support har brug for ved indrapportering af en fejl fundet under testen. Til sidst i drejebogen findes et forslag til et statusark, som kan printes ud og bruges under afvikling af din E2E aktørtest. Dok. xxxxx/yy, Sag yy/zzz 6/22

7 3. Brug af E2E Testsystem og E2E Testdrejebog 3.1 Hvordan er E2E testsystemet bygget op Ovenstående figur viser opbygningen af testmiljøet for Engrosmodellens E2E test. Da rollen som balanceansvarlig kun giver mulighed for at modtage og anmode om andelstal og energitidsserier gives her kun en kort beskrivelse for at give en vis forståelse. Hver aktør i E2E testen får oprettet en bruger i DataHub, som giver mulighed for at logge på DataHub GUI (brugergrænsefladen) for at se egne data. For netvirksomheder og elleverandører oprettes også fiktive (dummy) brugere, kaldet E2E brugere, så de kan agere andre parter i de forskellige forretningsprocesser. Det kan f.eks. være rollen som en anden elleverandør, der igangsætter leverandørskift, så nuværende elleverandør kan modtage leveranceophør. Undervejs i testen vil vi (Energinet.dk) samle information omkring status og fremdrift for E2E testen. Du vil jævnligt modtage en mail med status på E2E testen i form af en generel statusrapport Hvordan kobler du op til DataHub til B2B kommunikation IP adresse.. Certifikat Testdata i E2E testen Opbygning af testdata på basis af produktionsdata.. Dok. xxxxx/yy, Sag yy/zzz 7/22

8 3.2.2 Afvikling af testscenarier via B2B eller DataHub brugergrænsefladen Denne testdrejebog er skrevet med henblik på test via B2B kanalen mellem dit itsystem og DataHub. Det er muligt at afvikle E2E testscenarierne via DataHub GUI, men det er ikke hensigtsmæssigt i forhold til at vise, om processerne er korrekt implementeret hos dig. 3.3 Brugere til DataHub brugergrænsefladen (DataHub GUI) Linket til E2E testmiljøet er Før E2E Pre-testen går i gang, vil hver aktør få en tilsendt med brugernavn og adgangskode, så aktøren kan logge på DataHub Marked Portalen (GUI) og se egne data. Der vil blive oprettet en administrativ bruger pr. aktør. Denne bruger kan aktøren så efterfølgende oprette flere brugere med, hvis der er behov for det. Hver aktør vil også få en for hver af sine E2E aktører (dvs. E2E NV, E2E EL og E2E FP) med brugernavn og adgangskode, så der kan logges på DataHub og se deres data undervejs i testforløbet. 3.4 Vejledning til testdrejebogen Opbygningen af testscenarier i testdrejebogen Testdrejebogen består af skemaer for hvert testscenarie til hver forretningsproces. Test ID: E2E aa BRS0xx-yyy - <beskrivende tekst> Dette er testscenariets unikke ID og bruges f.eks. til status og ved indrapportering af problemer under testen. Forudsætninger før testafvikling I dette felt vil forudsætninger som f.eks. at specifik data skal eksistere før afvikling af testscenariet. Det vil være de forudsætninger der er gældende for det specifikke scenarie og som vil give det beskrevne procesflow og de beskrevne resultater. Sådan startes testen Her vil være en kort beskrivelse af hvad du skal gøre, for at sætte forretningsprocessen i gang eller det kan være en henvisning til, at du i Trin 1 skal starte processen via dit it-system. Trin Forventet resultat i eller fra DataHub Trin 1 I dette felt vil stå hvad du skal gøre eller forvente - som aktør på dette trin i testafviklingen af forretningsprocessen. Det vil oftest være meddelelser, du skal sende eller modtage via dit it-system. Kommentarer til resultat i DataHub og dit it-system efter testafvikling Hvis vi har skønnet, at du kan have gavn af en uddybning af de ændringer, der kan ses i DataHub efter testafvikling, vil der være kommentarer omkring ændringerne, og hvor de kan findes, i dette felt. Dine eventuelle kommentarer til resultat efter testafvikling Hvis du har kommentarer til forløbet efter testafvikling, er der plads i dette felt til det Nummerering af testscenarierne I skemaet herover er testscenariets unikke ID angivet som E2E aa BRS0xx-yyy - <beskrivende tekst> De enkelte elementer i ID et betyder følgende: E2E Dette prefix er for at vi hos Energinet kan skelne disse testscenarier fra andre interne testscenarier f.eks. ved indberetning af fejl. Dok. xxxxx/yy, Sag yy/zzz 8/22

9 aa BRS0xx yyy <beskrivende tekst> aa angiver den rolle testscenariet gælder for. I denne drejebog er det BA for balanceansvarlig. Hvilken forretningsproces testscenariet dækker angives ved forretningsprocessens BRS-nummer f.eks. BRS022 for Fremsendelse af andelstal. yyy er et fortløbende nummer, hvis der er flere testscenarier for den samme forretningsproces. Dette er ikke så aktuelt i denne drejebog som f.eks. i drejebogen for elleverandører, hvor der kan være flere scenarier for en BRS. Til sidst vil der være en beskrivende tekst, så vi kan skelne de enkelte testscenarier fra hinanden. Det kan f.eks. være angivelse af at et testscenarie omhandler energitidsserier med residualforbrug. 3.5 Hvordan rapporterer du opståede fejl til Energinet.dk E2E Support Telefontider Du kan ringe til E2E Support på +45 xx xx xx xx o Mandag - torsdag, klokken o Fredag, klokken Da skærmdumps af alle relevante skærmbilleder og en detaljeret skriftlig forklaring ofte er vejen frem, når et problem skal løses, vil vi meget gerne have, du sender en mail til os og gerne vedhæftet en udfyldt E2E Service call formular (se bilag E). Du kan skrive til os på: Svartider Generelt vil du modtage en mail med besked om, at E2E Support har modtaget din forespørgsel inden for 1 arbejdsdag efter du har send os en mail. Af mailen vil fremgå, hvilken svartid du skal regne med, i forhold hvilken prioritet din forespørgsel har fået Hvilke informationer har E2E Support brug for Hvad gjorde du før fejlen opstod? Beskriv hvad du gjorde før fejlen opstod: o Hvilke(n) meddelelse(r) sendt du til DataHub? o Hvilket skærmbillede var du i? o Hvilket testscenarie var du i gang med? Angiv test ID på testscenariet. Beskriv gerne hvad du gjorde som en sekvens af handlinger, da fejlen kan komme af en handling, der er sket et stykke tid før f.eks. en fejlmeddelelse vises. Hvad skete der? Beskriv fejlen så detaljeret som muligt gerne inklusiv evt. fejlmeddelelse. Hvis fejlen ses i et skærmbillede, må du gerne medsende skærmdump af skærmbilledet med så meget information som muligt også tidspunkt og dato. Du er meget velkommen til at udfyld og indsende formularen E2E Service call som findes i projektmappen på SharePoint: Dok. xxxxx/yy, Sag yy/zzz 9/22

10 (se Bilag C Information til E2E Support i E2E Service call) Dok. xxxxx/yy, Sag yy/zzz 10/22

11 4. Testscenarier til test af forretningsprocesserne 4.1 BRS-022 Fremsendelse af andelstal Formål med dette testscenarie Andelstal beregnes af DataHub per netområde hver måned. Første del er en manuel procedure beskrevet i Forskrift H2. Når den manuelle del udført af Energinet er afsluttet, starter denne forretningsproces Bemærkninger til testforløbet Ændrede tidsfrister i forbindelse med test Da første del af proceduren er manuel, kan den køres af Energinet efter aftale, så reelt er der ingen ændrede tidsfrister til denne proces Testscenarie Test ID: E2E BA BRS Fremsendelse af andelstal Forudsætninger før testafvikling - Du er aktiv balanceansvarlig i netområdet i den angivne tidsperiode. - Der eksisterer data til beregning af andelstal for den angivne tidsperiode. Sådan startes testen Denne forretningsproces starter når Energinets manuelle del af beregning af andelstal er afsluttet. Trin Trin 1 Forventet resultat i eller fra DataHub Du modtager følgende meddelelse i dit it-system: RSM-013 Notifikation om andelstal med forretningsårsag D02 Andelstal. Kommentarer til resultat i DataHub og dit it-system efter testafvikling - Det forventede andelstal er modtaget i dit it-system. Dine eventuelle kommentarer til resultat efter testafvikling 4.2 BRS-023 Fremsendelse af beregnede energitidsserier Formål med dette testscenarie DataHub beregner dagligt 1-4 arbejdsdag efter driftsdøgn summer for driftdøgnet. 5. arbejdsdag efter driftdøgn fikserer DataHub sumtidsserier for driftdøgnet. Den 3. sidste arbejdsdag før månedsskift i den måned, der ligger 4 måneder efter driftsmåneden refikseres sumtidsserierne. Når DataHub har beregnet, fikseret og refikseret de forskellige summer og residualforbrug for energitidsserier udsendes det beregnede til balanceansvarlige aktører. Første del af processen er en manuel procedure beskrevet i Forskrift D1. Når den manuelle del af Energinet er afsluttet, starter denne forretningsproces Bemærkninger til testforløbet Ændrede tidsfrister i forbindelse med test Dok. xxxxx/yy, Sag yy/zzz 11/22

12 Da første del af proceduren er manuel, kan den køres af Energinet efter aftale, så reelt er der ingen ændrede tidsfrister til denne proces Testscenarie Test ID: E2E BA BRS Fremsendelse af beregnede energitidsserier Forudsætninger før testafvikling - Der eksisterer data til beregning af energitidsserier for den angivne måned. Sådan startes testen Denne forretningsproces starter når Energinets manuelle del af beregning af energitidsserier er afsluttet. Trin Trin 1 Forventet resultat i eller fra DataHub Du modtager følgende meddelelse i dit it-system: RSM-014 Notifikation om beregnede tidsserier og en af følgende forretningsårsager: - D03 Foreløbig (indtil 5. dagen) - D04 Fiksering - D05 Refiksering og følgende data: Samlet produktion, flexafregnet forbrug og timeafregnet forbrug pr. elleverandør pr. netområde. Residualforbrug pr. netområde. Samlet produktion og flexafregnet forbrug og timeafregnet forbrug pr. balanceansvarlig pr. netområde Kommentarer til resultat i DataHub og dit it-system efter testafvikling - Du har modtaget de forventede energitidsserier i dit it-system. Dine eventuelle kommentarer til resultat efter testafvikling 4.3 BRS Anmodning om beregnede energitidsserier, residualforbrug Formål med dette testscenarie En balanceansvarlig aktør kan anmode om at få tilsendt beregnede energitidsserier ved at indsende en forespørgsel til DataHub for en specifik dato eller en periode Bemærkninger til testforløbet Der er ingen ændrede tidsfrister i forbindelse med dette testscenarie Testscenarie Test ID: E2E BA BRS Anmodning om beregnede energitidsserier, residualforbrug Forudsætninger før testafvikling - Der eksisterer beregnede tidsserier for den angivne tidsperiode for residual forbrug. Sådan startes testen Dok. xxxxx/yy, Sag yy/zzz 12/22

13 Processen sættes i gang via dit it-system (se Trin 1 herunder). Trin Trin 1 Trin 2 Forventet resultat i eller fra DataHub Fra dit it-system sender du: RSM-016 Anmod om måledata, aggregerede med angivelse af følgende kriterier: - forretningsårsag D04 Fiksering - målepunktstype E17 Forbrug - tidsperiode - afregningsform E01 Skabelon - netområde Du modtager følgende meddelelse i dit it-system: RSM-014 Notifikation om aggregerede tidsserier for den angivne forretningsårsag og kriterier. Kommentarer til resultat i DataHub og dit it-system efter testafvikling - Du har modtaget den anmodede måledata i dit it-system. Dine eventuelle kommentarer til resultat efter testafvikling 4.4 BRS Anmodning om beregnede energitidsserier, produktion pr elleverandør pr balanceansvarlig Formål med dette testscenarie En balanceansvarlig aktør kan anmode om at få tilsendt beregnede energitidsserier ved at indsende en forespørgsel til DataHub for en specifik dato eller en periode Bemærkninger til testforløbet Der er ingen ændrede tidsfrister i forbindelse med dette testscenarie Testscenarie Test ID: E2E BA BRS Anmodning om beregnede energitidsserier, produktion pr elleverandør pr balanceansvarlig Forudsætninger før testafvikling - Der eksisterer beregnede tidsserier for den angivne tidsperiode. Sådan startes testen Processen sættes i gang via dit it-system (se Trin 1 herunder). Trin Trin 1 Trin 2 Forventet resultat i eller fra DataHub Fra dit it-system sender du: RSM-016 Anmod om måledata, aggregerede med angivelse af følgende kriterier: - forretningsårsag D04 Fiksering - målepunktstype E18 Produktion - tidsperiode - afregningsform E02 Time - netområde - elleverandør Du modtager følgende meddelelse i dit it-system: RSM-014 Notifikation om aggregerede tidsserier for den angivne forretningsårsag og kriterier. Dok. xxxxx/yy, Sag yy/zzz 13/22

14 Kommentarer til resultat i DataHub og dit it-system efter testafvikling - Du har modtaget den anmodede måledata i dit it-system. Dine eventuelle kommentarer til resultat efter testafvikling Dok. xxxxx/yy, Sag yy/zzz 14/22

15 Bilag A. Forkortelser og betydning af specifikke ord Forkortelse/ord Betydning Beskrivelse B2B Business to business Kommunikations kanal mellem to it-systemer f.eks. som her aktørens it-system og DataHub. BA Balanceansvarlig BTD Business Transaction Dossier = Forretningstransaktioner Findes i DataHub GUI under menupunkt Data- Hub > Forretningsfunktioner > Søg målepunkt og viser de enkelte RSM-meddelelser i en forretningsproces. DH GUI DataHub brugergrænsefladen Ved at logge på DataHub kan aktøren se forskellige informationer, som f.eks. ændringer på et målepunkt efter et gennemført testforløb. E2E (EL/FP/NV) En fiktiv aktør I drejebogen arbejdes med egen rolle og en eller flere fiktive roller som medspillere i test af en forretningsproces. Fiktive roller kaldes E2E f.eks. E2E EL. Denne rolle blev tidligere kaldt Dummy i dette dokument. E2E End to end End to end test er defineret som en test hvor meddelelser sendes gennem hele systemet fra den ene aktørs it-system til modtagelse i den andens. I denne E2E test sendes meddelelser mellem eget it-system og DataHub GUI. E2E Final-test Testfase hvor aktørerne senest skal afslutte deres test. E2E Pilot-test Enkelte aktører og it-leverandører inviteres af Energinet til at deltage i E2E Pilot test med det formål at afprøve konceptet for E2E testen. E2E Pre-test Testfase hvor alle aktører afvikler en væsentlig del eller hele deres test. E2E testdrejebog Et dokument med beskrivelse af hvad og hvordan funktionalitet i Engrosmodellen testes. Der vil være en drejebog for hver aktørrolle. EL Elleverandør ENDK Energinet.dk FP Forsyningspligtig elleverandør GD Gyldighedsdato Skæringsdato, tidligere også kaldt Effektueringsdato (ED). Den dato og det tidspunkt, hvor en ændring sker (f.eks. leverandørskift eller flytning). Ændringstidspunktet er altid til dagens start (dvs ) den relevante dag. NV Netvirksomhed Sandkasse Et område af E2E test miljøet eller en mængde af målepunkter, hvor der må leges. Dok. xxxxx/yy, Sag yy/zzz 15/22

16 Bilag B. Kort vejledning til DataHub Der findes en række vejledninger til funktionalitet i DataHub GUI på produktion ( under menupunktet Portal > Vejledninger. I det følgende finder du lidt af den viden, der er i ovenstående vejledninger, som du måske kan få brug for under afvikling af E2E-testen. Sådan tæller du arbejdsdage i tidsfrister Bemærk: De nedsatte tidsfrister i denne testdrejebog er sat, så det er muligt at afvikle den pågældende forretningsproces så tæt på produktionsvilkår som muligt. Med de angivne tidsfrister er det muligt at sende og modtage de forskellige RSM er i løbet af en dag med testafvikling. Når tidsfristerne er sat ned til det angivne, er det stadig muligt at sætte gyldighedsdato i den initierende RSM til det korrekte, dvs. for BRS-001 Leverandørskift 10 arbejdsdage i fremtiden. Gyldighedsdato frem i tiden Hvis du vil finde den tidligste gyldighedsdato for f.eks. et leverandørskifte, som har en tidsfrist på 10 arbejdsdage, så skal der være 10 arbejdsdage imellem i dag og gyldighedsdatoen. Hvis i dag f.eks. er tirsdag den 15. oktober 2013, så kan dit leverandørskifte tidligst foregå med gyldighedsdato onsdag den 30. oktober Hvis tidsfristerne for f.eks. leverandørskifte er ændret for E2E testen til 1 arbejdsdag, kan gyldighedsdato for leverandørskiftet sættes til i overmorgen (eller efterfølgende hverdag). Så vil du som nuværende elleverandør til målepunktet modtage besked om leverandørskiftet samme dag som forretningsprocessen initieres og forretningsprocessen vil afsluttes på gyldighedsdatoen, hvis alle meddelelser sendes på initieringsdagen. Gyldighedsdato tilbage i tiden Hvis du vil finde tidsfristen for indmeldelse af f.eks. en tilflytning, som har en tidsfrist på 5 arbejdsdage tilbage i tid for timeafregnede målepunkter, så skal du tælle 5 arbejdsdage tilbage fra i dag. Hvis i dag f.eks. er tirsdag den 15. oktober 2013, så kan du sætte gyldighedsdato for tilflytningen til tirsdag den 8. oktober Du kan finde mere information om tidsfrister og tidsangivelser i Forskrift F1: EDIkommunikation med DataHub en i elmarkedet. Log på DataHub GUI med egen eller E2E bruger Når du logger på DataHub GUI, skal du være opmærksom på, at du har fået forskelligt brugernavn tilsendt alt efter om du skal have rollen som: dig selv din tilknyttede E2E netvirksomhed din tilknyttede E2E elleverandør E2E forsyningspligtig i netområde Første gang du logger på DataHub GUI med et brugernavn, skal du bruge den adgangskode, du har modtaget i en fra DataHub. Ved første log ind vil du blive bedt om at indtaste en ny adgangskode og angive svar på et sikkerhedsspørgsmål. Når du vælger din adgangskode, skal du være opmærksom på reglerne for adgangskoder, der vises i højre side af skærmbilledet. De skal overholdes. Dok. xxxxx/yy, Sag yy/zzz 16/22

17 Overvej en adgangskode der samtidig er let at taste, da du kan komme til at bruge den mange gange, når du logger på DataHub for at se resultater af dine test. Fremsøgning af målepunkt Ved fremsøgning af målepunkt kan du bl.a. se oversigt over forretningsprocesser på målepunktet og deres forretningstransaktioner. Du kan også finde stamdata og måledata. Målepunktet søges frem i DataHubs brugergrænseflade via menupunkterne: DataHub > Forretningsfunktioner > Søg målepunkt Bemærk: Forretningsfunktioner er et underpunkt til DataHub og Søg målepunkt er et underpunkt til Forretningsfunktioner. Du har også mulighed for at søge et målepunkt frem ved at gå direkte til Søg målepunkt via genvejstasterne i højre side af skærmbilledet: Hvis du vil søge et målepunkt frem, som du ikke er nuværende elleverandør til, skal du sætte markering i de to felter Søg fremmede målepunkter og Vis kundeoplysninger for fremmede målepunkter. Er du logget på DataHub brugergrænsefladen enten som netvirksomhed eller nuværende elleverandør, behøver du ikke sætte markering i de to felter. Du kan finde mere information om brug af søgefelter til fremsøgning af et målepunkt i vejledningen Brugervejledning Søg målepunkt (ny funktionalitet) som du finder på under menupunkterne Portal > Vejledninger. Se måledata for et målepunkt Når et målepunkt er fremsøgt, kan måledata findes på fanebladet Måledata. a) Er det et skabelonaflæst målepunkt, findes måledata under bjælken (eller accordion) Måleaflæsninger, hvor der søges på tidsperiode for aflæsningen. b) Hvis målepunktet er timeaflæst, findes måledata under bjælken Måledata, hvor der søges på den dag der ønskes måledata for, eller en dag før den indsendte måledata. Hvis målepunktet har tidsopløsning på en time, kan Time vælges. Hvis der vælges en højere opløsning som Dag eller År vil DataHub opsummere fra time opløsningen til den valgte opløsning og vise det. Dok. xxxxx/yy, Sag yy/zzz 17/22

18 Hvordan logger jeg på DataHub med forskellige roller, f.eks. NV og EL? Du kan kun logge på DataHub med én rolle i én browser. Hvis du f.eks. logger på med rollen netvirksomhed i Internet Explorer, skal du bruge en anden browser, f.eks. Chrome eller Firefox, hvis du vil logge på som elleverandør. Kan en bruger få adgang til flere skærmbilleder i samme browser? Hvis du f.eks. er logget på DataHub GUI som NV og gerne vil se både stamdata for et målepunkt og trin i forretningstransaktion BRS-006 Fremsendelse af stamdata Netvirksomhed, kan du højre-klikke på menupunktet Vis målepunkt og vælge Åben link i ny fane. Så vil du have mulighed for at vælge Målepunkt med stamdata på den ene fane i din browser og Forretningstransaktioner i den anden fane. Hvordan skifter jeg sprog, når jeg er log ind i DataHub GUI? Hvis du vil skifte sprog når du er logget ind i DataHub, kan du klikke på dit brugernavn (i eksemplet her: punet_806) og vælge Select Display Language eller Vælg visningssprog og derefter skifte mellem engelsk og dansk. Hvordan kan jeg se alle stamdata på et målepunkt på en gang? Når du har fremsøgt et målepunkt og står i skærmbilledet Se målepunkt er der en lille trekant i højre side, som vil folde alle stamdata i fanen Målepunkt ud hvis du klikker på den. Hvordan finder jeg forretningstransaktionen for en proces? Forretningsprocesser, hvor du enten har modtaget eller afsendt meddelelser, kan du finde, ved at fremsøge det målepunktet processen vedrører og vælge fanen Forretningstransaktioner som beskrevet i eksemplet herunder for et leverandørskifte. Bemærk: Det er ikke alle forretningsprocesser der bliver oprettet forretningstransaktion for. Det gør der f.eks. ikke for BRS-033 Opdatering af tarif prisliste fordi processen ikke vedrører et målepunkt. Du kan se forretningstransaktionen for leverandørskifteprocessen ved at klikke på fanen Forretningstransaktioner i skærmbilledet Se målepunkt. Dok. xxxxx/yy, Sag yy/zzz 18/22

19 Forretningstransaktionen for Leverandørskift (BRS-001) vil kunne findes i den øverste del af listen af transaktioner. De enkelte trin i transaktionen kan ses, ved at du klikker på dets ID til venstre. Trinene i forretningstransaktionen vil kunne ses under listen af transaktioner. Du kan se betydningen af status for forretningstransaktionen og de enkelte trin i Betydning af status for Forretningstransaktioner. Dok. xxxxx/yy, Sag yy/zzz 19/22

20 Bilag C. Betydning af status for Forretningstransaktioner I det følgende er to oversigter over status, som en forretningstransaktion (engelsk: Business Transaction Dossier eller BTD) kan have i sin livscyklus. Overordnet forretningstransaktion status Engelsk Dansk Forklaring Running Aktiv BTD en indeholder mindst et trin med en status som kræver handling af Datahub (som Planlagt, Forventet, Venter, Afhængig) og der er ingen trin i status Annulleret. Ready Klar Der er ikke flere trin i BTD en, som kræver handling fra DataHub (som Planlagt, Forventet, Venter, Afhængig) og skæringsdatoen er endnu ikke nået. Cancelled Annulleret En eller flere trin i BTD en har status Annulleret. Når status Annulleret er nået, kan den ikke ændres af meddelelser eller andet. Finished Afsluttet Det første trin i BTD en har status Modtaget og alle efterfølgende trin i BTD en har status Dequeued eller Ikke mulig. Når status Afsluttet er nået, kan den ikke ændres. Status på forretningstransaktion trin Engelsk Dansk Forklaring Available Tilgængelig DataHub har gjort den udgående meddelelse tilgængelig for aktøren. Cancelled Annulleret Et trin er annulleret enten af en annullering sendt fra aktøren eller af en krydsende proces (interfering). Depending Afhængig Den udgående meddelelse er afhængig af en indkommende meddelelse, før den sendes ud. Dequeued Dequeued Den udgående meddelelse er blevet modtaget af aktøren. Expected Forventet En indkommende meddelelse forventes før en bestemt dato. Hvis den ikke kommer før denne dato, sættes det tilhørende trin i BTD til Ikke mulig. Implicit Implicit Der sendes ikke positivt svar meddelelse ud. Det tilhørende trin i BTD sættes til implicit. Not Applicable Ikke mulig Den indkommende meddelelse er ikke længere mulig. Dette kan skyldes at meddelelsen og det tilsvarende trin i BTD ikke længere forventes. Alle udgående meddelelser, som var afhængig af den indkommende meddelelse, sættes til Ikke mulig i BTD en. Received Modtaget En indkommende meddelelse er modtaget af DataHub. Scheduled Planlagt En udgående meddelelse vil blive tilgængelig for aktøren på en bestemt dato afhængig af den tilhørende proces. Waiting Venter En indkommende meddelelse forventes før en bestemt dato. Hvis meddelelsen ikke modtages før denne dato, vil DataHub fortsætte med at vente til meddelelsen modtages. Dok. xxxxx/yy, Sag yy/zzz 20/22

21 Bilag D. Information til E2E Support i E2E Service call Dok. xxxxx/yy, Sag yy/zzz 21/22

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG - BALANCEANSVARLIG 11. december 2013 Version 0.1 Dok. xxxxx/yy, Sag yy/zzz 1/22 Indholdsfortegnelse 1. Dokumentinformation... 4 1.1 Versionsoversigt... 4 1.2 Reference

Læs mere

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG - BALANCEANSVARLIG 15. oktober 2014 Version 1.0 Dok. 13/81170-18 Indholdsfortegnelse 1. Dokumentinformation... 4 1.1 Versionsoversigt... 4 1.2 Reference til baggrundsdokumenter...

Læs mere

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG - BALANCEANSVARLIG 19. oktober 2015 Version 2.2 Dok. 13/81170-18 Indholdsfortegnelse 1. Dokumentinformation... 4 1.1 Versionsoversigt... 4 1.2 Reference til baggrundsdokumenter...

Læs mere

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG - MÅLEOPERATØR 19. oktober 2015 Version 2.2 Dok. 13/81170-19 1/67 Indholdsfortegnelse 1. Dokumentinformation... 6 1.1 Versionsoversigt... 6 1.2 Reference til baggrundsdokumenter...

Læs mere

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG - NETVIRKSOMHED 20. december 2013 Version 0.6 Dok. xxxxx/yy, Sag yy/zzz 1/77 Indholdsfortegnelse 1. Dokumentinformation... 8 1.1 Versionsoversigt... 8 1.2 Reference

Læs mere

DataHub Engrosmodel E2E-test på regional møder juni 2015 Mogens Juul og Helene Schmidt

DataHub Engrosmodel E2E-test på regional møder juni 2015 Mogens Juul og Helene Schmidt Fraflytning START slide med billede og overkskrift DataHub Engrosmodel E2E-test på regional møder juni 2015 Mogens Juul og Helene Schmidt 14/24949-6 1 Dagsorden - E2E Aktørtest Formål med E2E test Sådan

Læs mere

DATAHUB ENGROSMODEL E2E TEST - VEJLEDNING TIL OPRETTELSE AF PARENT-CHILD RELATIONER

DATAHUB ENGROSMODEL E2E TEST - VEJLEDNING TIL OPRETTELSE AF PARENT-CHILD RELATIONER DATAHUB ENGROSMODEL E2E TEST - VEJLEDNING TIL OPRETTELSE AF PARENT-CHILD RELATIONER 3. marts 2015 Version 1.00 Dok. 13/81170-31 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Dokumentinformation... 3 1.1 Versionsoversigt...

Læs mere

Aktørtest. GO-Live 01 juni 2015 kl. 10:00. Mogens Juul

Aktørtest. GO-Live 01 juni 2015 kl. 10:00. Mogens Juul Aktørtest GO-Live 01 juni 2015 kl. 10:00 Mogens Juul 1 Datahub 2 End2End (EngrosModel) Datahub 2 End2End har været i pilot drift med IT-leverandører og pilot-kunder siden 1. november 2014. Den 1. juni

Læs mere

Vejledning til End 2 End testen

Vejledning til End 2 End testen Til Deltagerne i End 2 End testen runde 1 Vejledning til End 2 End testen Denne vejledning skal give deltagerne en let forståelig beskrivelse af gennemførslen af End 2 End testen. 30. oktober 2012 JOG/MAA

Læs mere

Teststrategi Engrosmodellen

Teststrategi Engrosmodellen Teststrategi Engrosmodellen Et overblik over metode og proces Vers. 1.1 Maj 2014 1 Målet med test af Engrosmodel Sikre at Engrosmodellen funktionelt fungerer efter hensigten i samspil med aktørernes it-systemer

Læs mere

- for it-leverandører i det danske elmarked

- for it-leverandører i det danske elmarked Testcases til Systemtest - for it-leverandører i det danske elmarked 24. februar 2015 Version 2.01a Baselines pr. 1/7-2014 fra baseline er dokumentet underlagt versionskontrol REV. DESCRIPTION PREPARED

Læs mere

Teststrategi for DataHub Engrosmodellen End-to-End (E2E) test

Teststrategi for DataHub Engrosmodellen End-to-End (E2E) test Teststrategi for DataHub Engrosmodellen End-to-End (E2E) test Et overblik over metode og proces Version 2.0, maj 2015 Maj 2015, dok.nr. 13-100790-2 E2E Teststrategi 1 Målet med E2E test af Engrosmodel

Læs mere

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere)

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere) Forretningsprocesser for det danske elmarked (EDI guide - BRS'ere) 02. September 2013 Final Draft Version 3.0 DATE NAME DATE NAME DATE NAME DATE REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED XXXXX-XX

Læs mere

E2E Teststrategi Engrosmodellen

E2E Teststrategi Engrosmodellen E2E Teststrategi Engrosmodellen Et overblik over metode og proces Ver. 1.00 FRE August 2013 1 Kort om: End to End (E2E) Test Generelt om End-to-End (E2E) Test Formålet med at gennemføre en E2E test er

Læs mere

Vejledning Netselskabernes E2E

Vejledning Netselskabernes E2E Vejledning Netselskabernes E2E - Testdata og forudsætninger Reference er Energinet.dk testdrejebog 2.1 af 2. juni 2015 Version: 0.9 Forfatter/Oprettet dato: Rikke Schmidt Jensen;Line Lyke Hansen/2015-04-20

Læs mere

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere)

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere) Forretningsprocesser for det danske elmarked (EDI guide - BRS'ere) Marts 2011 2012 Version 2.0 2.1 1.0 4-6-2010 24-6-2010 30-6-2010 DATE BOO MBN JHH NAME 2.0 2.1 02-2012 03-2 02-2011 02-2011 03-2011 DATE

Læs mere

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 Oktober 2013 HLG/XIGA Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 1. ATS Engros vejledning for aktører Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du kommer i gang med at anvende ATS til test af certifikat

Læs mere

Opstartsvejledning ATS aktørudgave

Opstartsvejledning ATS aktørudgave Opstartsvejledning ATS aktørudgave 7. september 2012 XHLG/NLJ 1/13 1. ATS vejledning for aktører Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan I kommer i gang med at anvende ATS til test af certifikat

Læs mere

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS)

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS) * Forretningsprocesser for det danske elmarked (EDI guide - BRS) Engrosmodel version Version 3.7.0 1. juni 2016 3.6.0 Baseline version 3.6.1 Revideret version primært flexafregning 3.6.2 Revideret version

Læs mere

Til. Tillæg til BRS-Guide for teknisk fusion af netvirksomheder og sammenlægning af netområder

Til. Tillæg til BRS-Guide for teknisk fusion af netvirksomheder og sammenlægning af netområder Til Tillæg til BRS-Guide for teknisk fusion af netvirksomheder og sammenlægning af netområder Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Begrebsdefinitioner... 3 2. Generelt om fusioner/sammenlægninger...

Læs mere

DataHub Dialogmøde. 6. august 2012

DataHub Dialogmøde. 6. august 2012 DataHub Dialogmøde 6. august 2012 Dagsorden 1. Overordnet status 2. Aktørtest 3. Krydsende processer 4. Solceller 5. Dialog og Eventuelt DataHub planlægningsmøde 6. juni 2012 2 Status Udviklingen af DataHub

Læs mere

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere)

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere) Forretningsprocesser for det danske elmarked (EDI guide - BRS'ere) December 2013 Version 2.2 1.0 4-6-2010 24-6-2010 30-6-2010 DATE BOO MBN JHH NAME 2.0 2.1 02-2012 02-2011 02-2011 03-2011 DATE CCO JSQ

Læs mere

Brugermanual - Stamdata

Brugermanual - Stamdata Brugermanual - Stamdata Energinet.dk 0 DataHub support: Datahub@energinet.dk Tlf. 7022 2810 DataHub Stamdata Klik på nedenstående link eller tilføj det i Internet Explorer (Chrome, Firefox eller Safari)

Læs mere

Engrosmodellen Dialogforum

Engrosmodellen Dialogforum Engrosmodellen Dialogforum Møde 10 27. august 2014 25.08.2014 DOK: 14-15485-8 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Status på projektet a. Tids- og aktivitetsplan b. Forskrifter, BRS og RSM c. Indsendelse

Læs mere

BILAG 8. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsperformance. Antal. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 2. april 2014

BILAG 8. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsperformance. Antal. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 2. april 2014 Antal BILAG 8 Til Direktørgruppen DataHub- og markedsrapportering 2. april 214 Der fremsendes forud for hvert møde i direktørgruppen en statusrapport, der rapporterer på net- og elhandelsvirksomhedernes

Læs mere

BILAG 9. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsoverblik. 1.1 Leverandørskift. 1.2 Fejlagtige leverandørskift. Direktørgruppen. 14.

BILAG 9. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsoverblik. 1.1 Leverandørskift. 1.2 Fejlagtige leverandørskift. Direktørgruppen. 14. BILAG 9 Til Direktørgruppen DataHub- og markedsrapportering 14. oktober 2014 Dette notat udgør statusrapporteringen for DataHub drift til Direktørgruppen i oktober 2014. Notatet indeholder et generelt

Læs mere

Brugermanual - Stamdata

Brugermanual - Stamdata Brugermanual - Stamdata Energinet.dk 0 DataHub support: Datahub@energinet.dk Tlf. 7022 2810 DataHub Stamdata Klik på nedenstående link eller tilføj det i Internet Explorer (Chrome, Firefox eller Safari)

Læs mere

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS)

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS) Forretningsprocesser for det danske elmarked (EDI guide - BRS) Engrosmodellen baseline version Version 3.6.0 1. februar 2015 3.6.0 Baseline version 30-1-2015 31-5-2015 DATE COO XVJE NAME DATE NAME DATE

Læs mere

Engrosmodellen Væsentlige ændringer i BRS

Engrosmodellen Væsentlige ændringer i BRS Engrosmodellen Væsentlige ændringer i BRS Dialogforum 2. april 2014 Dato - Dok.nr. 1 BRS arbejdet hidtil Største delen af de BRS, som blev lavet i forbindelse med Engrosmodel projektets fase 1, er stort

Læs mere

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS)

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS) * Forretningsprocesser for det danske elmarked (EDI guide - BRS) Engrosmodellen baseline version Version 3.6.2 11. november 2015 3.6.0 Baseline version 3.6.1 Revideret version primært flexafregning 3.6.2

Læs mere

Vejledning til oprettelse af priselementer på DataHub Markedsportal

Vejledning til oprettelse af priselementer på DataHub Markedsportal Vejledning til oprettelse af priselementer på DataHub Markedsportal 9. marts 2015 USS/MAA Dok. 13/96684-6 1/5 Indledning Denne vejledning handler om netvirksomhedens oprettelse af egne priselementer på

Læs mere

Engrosmodellen: Cut-over

Engrosmodellen: Cut-over Engrosmodellen: Cut-over Hvad er cut-over? Forberedelse Gennemførelse - Opfølgning Cut-over Engrosmodellen Hvad er cut-over? 1. Cut-over dækker overgangen fra nuværende markedsmodel til Engrosmodellen

Læs mere

Metodeanmeldelse af Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv.

Metodeanmeldelse af Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. HBK/SHR September 2015 September 2015 Dok. 15-08076-5 1/8 Indholdsfortegnelse Kapitel 3. Generelle

Læs mere

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde 32 16. Marts 2016 14-15488-76 1

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde 32 16. Marts 2016 14-15488-76 1 Engrosmodellen Teknik- og implementeringsgruppen Møde 32 16. Marts 2016 14-15488-76 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Action-listen 3. Elvarmemotor 4. HTX 5. Status E2E-test 6. Status fejl på DataHub

Læs mere

Teknik & Implementeringsmøde

Teknik & Implementeringsmøde Teknik & Implementeringsmøde 1 23. august 2016 Klassificering: 1 Dagsorden 1. Referat fra sidste møde 2. Actionlisten 3. Afrunding af idriftsættelsen af Engrosmodellen - herunder releaseplan for udeståender

Læs mere

Legitime interessenters adgang til data

Legitime interessenters adgang til data Til Aktører i Elmarkedet April 2012 LRO/HSF Legitime interessenters adgang til DataHub'en vil indeholde en række informationer, som vil være interessante for en række forskellige aktører at få adgang til.

Læs mere

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang 29.04.2015 USS/XSTJ Version 1.3 1. Indledning... 2 2. Proces for kundestyret dataadgang... 2 2.1 Fuldmagtsgivning

Læs mere

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde maj

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde maj Engrosmodellen Teknik- og implementeringsgruppen Møde 34 18. maj 2016 14-15488-83 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Action-listen 3. Status på projektet 4. Evt. udfordringer i relation til engrosafregning

Læs mere

Datamigreringsstrategi Engrosmodellen

Datamigreringsstrategi Engrosmodellen Datamigreringsstrategi Engrosmodellen Et overblik over metode og proces Ver. 2.0 Maj 2014 DOK NR 13/100808-1 1 Migreringsstrategi Sikre at nuværende funktionalitet i Datahub forbliver uændret frem til

Læs mere

Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser

Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser Til Sekretariatet for Energitilsynet USS/SHR 4. september 2014 Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Energinet.dk skal ifølge Bekendtgørelse om netvirksomheders,

Læs mere

BILAG 5. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsperformance. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 10. juni 2014

BILAG 5. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsperformance. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 10. juni 2014 BILAG 5 Til Direktørgruppen DataHub- og markedsrapportering 10. juni 2014 Der fremsendes forud for hvert møde i Direktørgruppen en statusrapport, der rapporterer på net- og elhandelsvirksomhedernes performance,

Læs mere

Engrosmodellen. Udkast til overordnet tidsplan Dialogforum 8-1-2014 2014-01-08 13/81118-36 1

Engrosmodellen. Udkast til overordnet tidsplan Dialogforum 8-1-2014 2014-01-08 13/81118-36 1 Engrosmodellen Udkast til overordnet tidsplan Dialogforum 8-1-2014 2014-01-08 13/81118-36 1 Hvad skal vi opnå med udsættelsen af projektet! At implementere de nye regler omkring forsyningspligt og evt.

Læs mere

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den 1.10.2014. Maj 2013. Rev. 1.0 2013 DATE. Energinet.

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den 1.10.2014. Maj 2013. Rev. 1.0 2013 DATE. Energinet. Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Maj 2013 Rev. 1.0 Træder i kraft den 1.10.2014 2013 DATE NAME DATE NAME REV. DESCRIPTION PREPARED Energinet.dk 16954/11. Dok. 129089-13,

Læs mere

METODEANMELDELSE AF FLEXAFREGNING D. 4. SEPTEMBER 2015 (BILAG 2)

METODEANMELDELSE AF FLEXAFREGNING D. 4. SEPTEMBER 2015 (BILAG 2) Bilag 2 - Metodeanmeldelse af flexafregning d. 4. september 2015 1/9 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia NOTAT METODEANMELDELSE AF FLEXAFREGNING D. 4. SEPTEMBER 2015 (BILAG 2) +45 70 10 22

Læs mere

Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold

Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold MAC/USS September 2015 September 2015 Dok. 15-08076-4 1/15 Indholdsfortegnelse Kapitel

Læs mere

Engrosmodellen. Dialogforum 17-12-2014 14/15485-20 17-12-2014 1

Engrosmodellen. Dialogforum 17-12-2014 14/15485-20 17-12-2014 1 Engrosmodellen Dialogforum 17-12-2014 17-12-2014 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Kort status på projektet 3. Status på love og bekendtgørelser 4. Tilbagemelding fra teknik- og implementeringsgruppens

Læs mere

TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 8. Oktober 2017

TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 8. Oktober 2017 TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 8 Oktober 2017 Teknik- og implementeringsgruppemøde 8 26. Oktober 2017 1 1 Velkomst 2 Actionlisten 3 15-månederskorrektionsafregning 4 Tidsdifferentierede priser 5 Flexafregning

Læs mere

Engrosmodellen. Dialogforum 4. Juni Dato - Dok.nr. 1

Engrosmodellen. Dialogforum 4. Juni Dato - Dok.nr. 1 Engrosmodellen Dialogforum 4. Juni 2014 Dato - Dok.nr. 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Status på projektet a) Forskrifter, BRS og RSM b) Standardaftalen (Dansk Energi) c) Datakonsistensprojektet

Læs mere

Datahub Engrosmodel Test af certifikater inden Go-Live

Datahub Engrosmodel Test af certifikater inden Go-Live Til Elleverandører og netvirksomheder Datahub Engrosmodel Test af certifikater inden Go-Live 16. marts 2016 msp/xvje Dok. 13/100811-22 Klassificering: Offentlig/Public 1/7 Indholdsfortegnelse 1. Dokumentinformation...

Læs mere

Vejledning til WP16-engrosafregning

Vejledning til WP16-engrosafregning Til Netvirksomheder og elleverandører Vejledning til WP16-engrosafregning 12. maj 2016 Klik her for at angive tekst. Version 4.0 Dok. 13/81118-100 Klassificering: Offentlig/Public 1/11 1. WP16-engrosafregning

Læs mere

BILAG 6. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsoverblik. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 11. februar 2015 MLN

BILAG 6. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsoverblik. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 11. februar 2015 MLN BILAG 6 Til Direktørgruppen DataHub- og markedsrapportering 11. februar 2015 MLN Dette notat udgør statusrapporteringen for DataHub drift til Direktørgruppen i februar 2015. Notatet indeholder et generelt

Læs mere

Engrosmodellen: Stamdata, måledata og afregning

Engrosmodellen: Stamdata, måledata og afregning Engrosmodellen: Stamdata, måledata og afregning Forskrift I: Stamdata Forskrift D1: Afregningsmåling Forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold 1 Formålet med uddannelsesdagen 1 2 Indsigt

Læs mere

METODEANMELDELSE FOR ÆNDRINGERNE TIL MARKEDSFORSKRIFT D1, F1, H1, H2, H3 OG I

METODEANMELDELSE FOR ÆNDRINGERNE TIL MARKEDSFORSKRIFT D1, F1, H1, H2, H3 OG I Metodeanmeldelse for ændringerne til markedsforskrift D1, F1, H1, H2, H3 og I 1/14 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia NOTAT METODEANMELDELSE FOR ÆNDRINGERNE TIL MARKEDSFORSKRIFT D1, F1,

Læs mere

DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsoverblik. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 20. august 2014

DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsoverblik. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 20. august 2014 Til Direktørgruppen DataHub- og markedsrapportering 20. august 2014 Dette notat udgør statusrapporteringen for DataHub drift til Direktørgruppen i august 2014. Notatet indeholder et generelt markedsoverblik,

Læs mere

Ændring i vilkår for skift af elleverandør for elproduktionsanlæg

Ændring i vilkår for skift af elleverandør for elproduktionsanlæg Ændring i vilkår for skift af elleverandør for elproduktionsanlæg FebruarJuni 20110 Version 21.0 1.0 2.0 6-6-2010 7-6-2010 30-6-2010 DATE LRO/MAA MBN JHH NAME 1-3-2011 1-3-2011 1-3-2011 DATE LRO ADA LRP

Læs mere

Teknik- & implementeringsmøde 3

Teknik- & implementeringsmøde 3 Teknik- & implementeringsmøde 3 19. december 2016 19. december 2016 Teknik- og implementeringsgruppemøde 3 1 Agenda 1 Actionliste 3 2 Releaseplan og kendte fejl 4 3 Orientering: Projekter 5 4 Orientering:

Læs mere

Cut-over. Teknisk Cut-over. 30. April 2014. Dato - Dok.nr. 1

Cut-over. Teknisk Cut-over. 30. April 2014. Dato - Dok.nr. 1 Cut-over Teknisk Cut-over 30. April 2014 Dato - Dok.nr. 1 Agenda Gennemgang af Teknisk Cut-over Koordinering mellem Teknisk Cut-over og Migrering Opsummering af Pre- og Post Cut-over Processen fremadrettet

Læs mere

Teknik- & implementeringsmøde 4

Teknik- & implementeringsmøde 4 Teknik- & implementeringsmøde 4 23. februar 2017 23. februar 2017 Teknik- og implementeringsgruppemøde 4 1 Agenda 1 2 3 4 5 6 7 Actionlisten Releaseplan og kendte fejl Igangværende projekter Opdatering

Læs mere

Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold

Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold September 2015 Version 1.10 Træder i kraft den 1. april 2016 Sept. 2015 Sept. 2015 Sept. 2015 DATE MAC/USS PHQ SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED

Læs mere

Metodeanmeldelse af Forskrift H2: Skabelonafregning mv.

Metodeanmeldelse af Forskrift H2: Skabelonafregning mv. Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af Forskrift H2: Skabelonafregning mv. September 2015 USS/PHQ September 2015 Dok. 15/08076-3 1/5 Indholdsfortegnelse Kapitel 3. Obligatorisk grænse

Læs mere

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde April

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde April Engrosmodellen Teknik- og implementeringsgruppen Møde 33 19. April 2016 14-15488-80 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Status engrosmodellen 3. Elvarmemotor forslag til håndtering af skæve aflæsninger

Læs mere

Introduktion til Engrosmodellen

Introduktion til Engrosmodellen Introduktion til Engrosmodellen Juni 2015 1 Formålet med Engrosmodellen - Fremme konkurrencen på elmarkedet - Elleverandører vil få den primære kontakt til kunderne - Kunder vil kun modtage elregning fra

Læs mere

Indhold. Håndtering af produktionsmålepunkter i DataHub en. 1. Generelt vedr. notatet... 2

Indhold. Håndtering af produktionsmålepunkter i DataHub en. 1. Generelt vedr. notatet... 2 Håndtering af produktionsmålepunkter i DataHub en Indhold 1. Generelt vedr. notatet... 2 2. Oprettelse af produktions... 3 2.1 Produktions (ingen nettoafregning)... 3 2.2 Nettoafregnet produktions (ekskl.

Læs mere

Cut-over plan for Energinet.dk v0.01

Cut-over plan for Energinet.dk v0.01 Cut-over plan for Energinet.dk v0.01 Planen gælder fra 1. februar 2016 frem til 1. maj 2016 DETTE ER MASTERPLANEN RET KUN EFTER AFTALE MED KARSTEN FEDDERSEN, xkaf@energinet.dk, +45 2332 3126 13/100811-16

Læs mere

Bilagsrapport 4: DataHub - Webservice interface Forskrift F1: EDI-kommunikation med DataHub'en i elmarkedet. Træder i kraft den 1.3.

Bilagsrapport 4: DataHub - Webservice interface Forskrift F1: EDI-kommunikation med DataHub'en i elmarkedet. Træder i kraft den 1.3. Forskrift F1: EDI-kommunikation med DataHub'en i elmarkedet Bilagsrapport 4: DataHub - Webservice interface Februar 2011 Version 2.0 Træder i kraft den 1.3.2013 1.0 2.0 16-6-2010 24-6-2010 29-6-2010 DATE

Læs mere

End2End test. Teknik og dialog. Mogens Juul

End2End test. Teknik og dialog. Mogens Juul End2End test Teknik og dialog Mogens Juul 19-11-2014 1 Agenda Hvor er vi Hvad er processen BRS-Oversigt Releaseoversigt 2 Status: End2End pilot August September Oktober November Kopi af produktion Data

Læs mere

Dialogforum Engrosmodellen

Dialogforum Engrosmodellen Dialogforum Engrosmodellen Møde 11 2. oktober 2014 Dato - Dok.nr. 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Status på projektet (1) Tids- og aktivitetsplan Forskrifter og BRS nyeste udgaver Leveranceplan

Læs mere

Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. 14/22729-6. Træder i kraft 1. oktober 2015. September 2014. Version 6.7

Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. 14/22729-6. Træder i kraft 1. oktober 2015. September 2014. Version 6.7 Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. September 2014 Version 6.7 Træder i kraft 1. oktober 2015 Sep. 2014 Sep. 2014 Sep. 2014 DATE HBK HLJ SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED REVIEWED APPROVED

Læs mere

Engrosmodellen: Forskrifter Generelle markedsprocesser

Engrosmodellen: Forskrifter Generelle markedsprocesser Engrosmodellen: Forskrifter Generelle markedsprocesser Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. 1 Generelt om Engrosmodellen Froside generelt og forskrifter 2 Detailmarkedet for el under stor

Læs mere

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere)

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere) Forretningsprocesser for det danske elmarked (EDI guide - BRS'ere) Juni 2010 Marts 2011 Version 12.0 1.0 4-6-2010 24-6-2010 30-6-2010 DATE BOO MBN JHH NAME 2.0 02-2011 02-2011 03-2011 DATE CCO JSQ JHH

Læs mere

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang 14.04.2015 USS/XSTJ Version 1.2. 1. Indledning... 2 2. Proces for kundestyret dataadgang... 2 2.1 Fuldmagtsgivning

Læs mere

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation Til Energitilsynet Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation med DataHub'en i elmarkedet 31. januar 2012 HBK/LRP Energinet.dk skal i følge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af 20.

Læs mere

Usability-projekt vedr. DataHub Markedsportalen

Usability-projekt vedr. DataHub Markedsportalen Usability-projekt vedr. DataHub Markedsportalen Foreløbige resultater og det videre forløb v/janine Lindberg 1 Dagsorden Introduktion til usability-projektet formål og status Foreløbige resultater identificerede

Læs mere

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde December

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde December Engrosmodellen Teknik- og implementeringsgruppen Møde 28 9. December 2015 14-15488-65 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Status på projektet a) Siden sidst b) E2E-test c) Kendte fejl listen d) Datamigrering

Læs mere

Engrosmodellen. Dialogforum 29-04-2015 14/15485-30 28-04-2015 1

Engrosmodellen. Dialogforum 29-04-2015 14/15485-30 28-04-2015 1 Engrosmodellen Dialogforum 29-04-2015 14/15485-30 28-04-2015 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Generel status på projektet a. Ny koordinerende styregruppe b. Datamigrering c. E2E-test d. Datakonsistens

Læs mere

NR. 76 LUDUS OG LUDUS WEB VERSION 2

NR. 76 LUDUS OG LUDUS WEB VERSION 2 NR. 76 LUDUS OG LUDUS WEB VERSION 2 DEN 28. JUNI 2012 INDHOLD Brugernavn og adgangskode til Eksamensdatabasen Opsætning af kørsel Hvornår indberettes der til EXDB Offentliggørelse af karakterer Beskeder

Læs mere

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater Dette dokument er en introduktion til Dansk Industris online løsning til oprettelse og bestilling af oprindelsescertifikater. Dokumentet

Læs mere

Cut-over. Opstart 15-01-2014 13/81118-40 1

Cut-over. Opstart 15-01-2014 13/81118-40 1 Cut-over Opstart 15-01-2014 13/81118-40 1 Agenda Overordnet rammesætning for Cut-over Tidsplan Interessenter Kommunikationsplan Projektfasekriterier Cut-over dokumentet De 11 hovedpunkter fra kommissoriet

Læs mere

Engrosmodellen. Dialogforum 25-06-2015 14/15485-39 24-06-2015 1

Engrosmodellen. Dialogforum 25-06-2015 14/15485-39 24-06-2015 1 Engrosmodellen Dialogforum 25-06-2015 14/15485-39 24-06-2015 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Status projektet i almindelighed 3. Tilbagemelding fra den koordinerende styregruppe 4. Opfølgning på

Læs mere

DataHub. Kraft i Vest. 27. September 2013. John Griem, Energinet.dk

DataHub. Kraft i Vest. 27. September 2013. John Griem, Energinet.dk DataHub Kraft i Vest 27. September 2013 John Griem, Energinet.dk Overblik Om Energinet.dk Baggrund for at lave en DataHub DataHub ens funktionalitet Engrosmodellen Fakta om Energinet.dk Selvstændig, offentlig

Læs mere

TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 7

TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 7 TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 7 August 2017 VELKOMMEN V. Per Bergstedt Opdatering af BRS- og RSM-guide Møde i arbejdsgruppen 30. august 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Actionlisten Dialogforum Flexafregning

Læs mere

Vejledning til WP16-engrosafregning

Vejledning til WP16-engrosafregning Til Netvirksomheder og elleverandører Vejledning til WP16-engrosafregning 9. december 2015 xvje/ach Version 1.0 Dok. 13/81118-100 Klassificering: Offentlig/Public 1/9 1. WP16-engrosafregning Formålet med

Læs mere

Engrosmodel Markedshåndtering. V/ Line Lykke Hansen & Rikke Schmidt Jensen

Engrosmodel Markedshåndtering. V/ Line Lykke Hansen & Rikke Schmidt Jensen Engrosmodel Markedshåndtering V/ Line Lykke Hansen & Rikke Schmidt Jensen Agenda 1. Afskaffelse af forsyningspligt 2. Gennemgang af et målepunkts livscyklus: Oprettelse Tilflytning af elleverandør/(kunde)

Læs mere

Engrosmodellen. Dialogforum 21. marts Møde

Engrosmodellen. Dialogforum 21. marts Møde Engrosmodellen Dialogforum 21. marts 2016 Møde 28 14-15485-68 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Status parathedsparametre 3. Risikovurdering 4. Indstilling til KSED 5. Eventuelt 14-15485-68 2 Opfølgning

Læs mere

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde 21 16. april 2015. 16-04-2015 Dok.nr.: 14/15488-40 1

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde 21 16. april 2015. 16-04-2015 Dok.nr.: 14/15488-40 1 Engrosmodellen Teknik- og implementeringsgruppen Møde 21 16. april 2015 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Status projektet i almindelighed 3. Status E2E-test 4. Status datamigrering 5. Håndtering

Læs mere

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 EDIkommunikation

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 EDIkommunikation Til Energitilsynet Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 EDIkommunikation med DataHub i elmarkedet Juni 2014 HBK/ADA Energinet.dk skal ifølge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af 20. september

Læs mere

VEJLEDNING TIL SELVBETJENING OPRETTELSE / REDIGERING AF PRODUKTIONSANLÆG

VEJLEDNING TIL SELVBETJENING OPRETTELSE / REDIGERING AF PRODUKTIONSANLÆG 1/9 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia +45 70 10 22 44 info@energinet.dk Vat-nr. 28 98 06 71 VEJLEDNING TIL SELVBETJENING OPRETTELSE / REDIGERING AF PRODUKTIONSANLÆG Dato: 8/5 2017 Forfatter:

Læs mere

VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - FIND DINE AFREGNINGSBILAG

VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - FIND DINE AFREGNINGSBILAG 1/5 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - FIND DINE AFREGNINGSBILAG +45 70 10 22 44 info@energinet.dk Vat-nr. 28 98 06 71 Dato: 30/5 2017 Indhold 1. Før du går

Læs mere

Brugervejledning. Ny funktionalitet til Søg målepunkt i DataHub

Brugervejledning. Ny funktionalitet til Søg målepunkt i DataHub Brugervejledning Ny funktionalitet til Søg målepunkt i DataHub Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...3 2 Ændret layout...3 2.1 Simpel søgning (Elleverandør og mægler)...3 2.2 Avanceret søgning (Elleverandør

Læs mere

15. september Detailmarkedsrapport

15. september Detailmarkedsrapport Detailmarkedsrapport nr. 1 15. september 2015 Detailmarkedsrapport for el Energinet.dk 1. Introduktion DataHub blev introduceret til det danske elmarked i marts 2013 og har til formål at sikre ensartet

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Som et udspring af de administrative fællesskaber og et ønske om at effektivisere og digitalisere

Læs mere

Referat Teknik og implementeringsmøde 2

Referat Teknik og implementeringsmøde 2 Referat Teknik og implementeringsmøde 2 Energinet.dk.dk, 7. november 2016 fra kl. 10.00 til 15.00 Deltagere Søren Vesterager, Energinet.dk André Bryde Alnor, Energinet.dk Martin Lervad Lundø, Energinet.dk

Læs mere

Migrering og Datakonsistens. V/ Alexander Broholm og Rikke Schmidt Jensen

Migrering og Datakonsistens. V/ Alexander Broholm og Rikke Schmidt Jensen Migrering og Datakonsistens V/ Alexander Broholm og Rikke Schmidt Jensen Agenda Energinet.dk Plan for migrering Stamdata filer til migrering Teknisk setup Succeskriterier og kritiske forhold i forhold

Læs mere

TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 5. Maj 2017

TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 5. Maj 2017 TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 5 Maj 2017 Teknik- og implementeringsgruppemøde 5 4. maj 2017 1 VELKOMMEN Teknik- og implementeringsgruppemøde 5 4. maj 2017 2 1 Teknik- og implementeringsgruppemøde 5 Actionlisten

Læs mere

Side 1 af 49. Metodeanmeldelse af Forskrift D1: Afregningsmåling. Sekretariatet for Energitilsynet. USS/PHQ December 2015.

Side 1 af 49. Metodeanmeldelse af Forskrift D1: Afregningsmåling. Sekretariatet for Energitilsynet. USS/PHQ December 2015. Side 1 af 49. Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af Forskrift D1: Afregningsmåling December 2015 USS/PHQ December 2015 Dok. 15-08076-2 1/21 Side 2 af 49. Indholdsfortegnelse Kapitel

Læs mere

FORSKRIFT H1 SKIFT AF ELLEVERANDØR, FLYTNING MV

FORSKRIFT H1 SKIFT AF ELLEVERANDØR, FLYTNING MV METODEANMELDT_Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv 1/69 FORSKRIFT H1 SKIFT AF ELLEVERANDØR, FLYTNING MV Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia +45 70 10 22 44 info@energinet.dk CVR-nr.

Læs mere

Forskrift H1: Skift af elleverandør 38472-08. Oktober 2008. Version 4.1. Feb. 2008 Aug. 2008 Aug. 2008 Okt. 2008 MRP LRO LRO MRP NAME. Energinet.

Forskrift H1: Skift af elleverandør 38472-08. Oktober 2008. Version 4.1. Feb. 2008 Aug. 2008 Aug. 2008 Okt. 2008 MRP LRO LRO MRP NAME. Energinet. Forskrift H1: Skift af elleverandør Oktober 2008 Version 4.1 Feb. 2008 Aug. 2008 Aug. 2008 Okt. 2008 DATE MRP LRO LRO MRP NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 38472-08 DOC. NO. DATE

Læs mere

Engrosmodellen Retningslinjer for sikring af datakonsistens

Engrosmodellen Retningslinjer for sikring af datakonsistens Til Engrosmodellen Retningslinjer for sikring af datakonsistens 23. marts 2015 xvje/xvje Dok. 14/15485-27 1/5 1. Baggrund Dette notat fastlægger rammerne for sikring af datakonsistens i DataHub før og

Læs mere

Håndtering af nettoafregnere i DataHub'en

Håndtering af nettoafregnere i DataHub'en Til Netvirksomhederne Elleverandører til orientering 16. september 2013 PHQ Håndtering af nettoafregnere i DataHub'en Afregningsgrundlag for nettoafregnere - Forbrugs MP, Produktions MP og evt. uktions

Læs mere

TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 6. Juni 2017

TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 6. Juni 2017 TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 6 Juni 2017 VELKOMMEN V. Per Bergstedt 1 Actionlisten 2 Releaseplan 3 4 Flexafregning Fusion af elleverandører 5 Nordisk gruppe 6 Arbejdsgruppe under TI 7 Persondata forordning

Læs mere