E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG"

Transkript

1 E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG - BALANCEANSVARLIG 07. januar 2014 Version 0.2 Dok. xxxxx/yy, Sag yy/zzz 1/22

2 Indholdsfortegnelse 1. Dokumentinformation Versionsoversigt Reference til baggrundsdokumenter Introduktion Formål E2E Pilot-test, E2E Pre-test og E2E Final-test Scope for dette dokument og Engrosmodel E2E testen Uden for scope Godkendelsesproces og godkendelseskriterier Indhold i bilag Brug af E2E Testsystem og E2E Testdrejebog Hvordan er E2E testsystemet bygget op Hvordan kobler du op til DataHub til B2B kommunikation7 3.2 Testdata i E2E testen Opbygning af testdata på basis af produktionsdata Afvikling af testscenarier via B2B eller DataHub brugergrænsefladen Hvordan får du bruger og adgangskode til DataHubFejl! Bogmærke er ikke defineret. 3.4 Hvordan rapporterer du opståede fejl til Energinet.dk E2E Support Hvilke informationer har E2E Support brug for Hvordan bruges de tildelte målepunkter Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3.6 Vejledning til testdrejebogen Fejl! Bogmærke er ikke defineret Opbygningen af testscenarier i testdrejebogenfejl! Bogmærke er ikke defineret Nummerering af testscenariernefejl! Bogmærke er ikke defineret. 4. Testscenarier til test af forretningsprocesserne BRS-022 Fremsendelse af andelstal Formål med dette testscenarie Bemærkninger til testforløbet Testscenarie BRS-023 Fremsendelse af beregnede energitidsserier Formål med dette testscenarie Bemærkninger til testforløbet Testscenarie BRS Anmodning om beregnede energitidsserier, residualforbrug Formål med dette testscenarie Bemærkninger til testforløbet Testscenarie BRS Anmodning om beregnede energitidsserier, produktion pr elleverandør pr balanceansvarlig Formål med dette testscenarie Bemærkninger til testforløbet Testscenarie Dok. xxxxx/yy, Sag yy/zzz 2/22

3 Bilag A. Forkortelser og betydning af specifikke ord Bilag B. Kort vejledning til DataHub Sådan tæller du arbejdsdage i tidsfrister Gyldighedsdato frem i tiden Gyldighedsdato tilbage i tiden Log på DataHub GUI med egen eller E2E bruger Fremsøgning af målepunkt Se måledata for et målepunkt Hvordan logger jeg på DataHub med forskellige roller, f.eks. NV og EL? 18 Kan en bruger få adgang til flere skærmbilleder i samme browser? Hvordan skifter jeg sprog, når jeg er log ind i DataHub GUI? Hvordan kan jeg se alle stamdata på et målepunkt på en gang? Hvordan finder jeg forretningstransaktionen for en proces? Bilag C. Betydning af status for Forretningstransaktioner Bilag D. Information til E2E Support i E2E Service call Forslag til statusark til din E2E aktørtest... 1 Dok. xxxxx/yy, Sag yy/zzz 3/22

4 1. Dokumentinformation 1.1 Versionsoversigt Ver. Status Dato Beskrivelse Forfatter 0.1 Udkast Første udkast af dokumentet ENDK (XHLL) 0.2 Udkast Opdateret efter kommentarer fra CCO ENDK (XHLL) 1.2 Reference til baggrundsdokumenter Dokument Forskrift C1: Vilkår for balanceansvar Forskrift D1: Afregningsmåling Forskrift F1: EDI-kommunikation Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Forskrift H2: Skabelonafregning mv. Forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Forskrift I: Stamdata Forretningsprocesser for det danske elmarked (EDI guide - BRS) EDI transaktioner for det danske elmarked (EDI guide - RSM) Reference ID Ref_01 Ref_02 Ref_03 Ref_04 Ref_05 Ref_06 Ref_07 Ref_08 Ref_09 Dok. xxxxx/yy, Sag yy/zzz 4/22

5 2. Introduktion 2.1 Formål Dette dokument er en testdrejebog for Engrosmodellen, som er den nye version af DataHub. Her får du en vejledning i, hvad en aktør med rollen balanceansvarlig skal teste i End-To-End testen (E2E), før Engrosmodellen kommer i drift. E2E testen foregår mellem DataHub og dit aktør it-system og formålet er, at give dig som aktør en forretningsforståelse for Engrosmodellens forretningsprocesser, specielt i dit eget system. Testen skulle gerne vise, at processerne er korrekt implementeret hos alle aktører. Engrosmodellens E2E test vil foregå under så produktionslignende forhold som muligt. Det opnås bl.a. ved, at data til testmiljøet bliver kopieret fra produktionsmiljøet og anonymiseret E2E Pilot-test, E2E Pre-test og E2E Final-test Energinet.dk vil invitere it-leverandører og nogle enkelte aktører til at deltage i E2E Pilot-testen. Formålet med den del af E2E testen er en afprøvning af konceptet for E2E testen en slags generalprøve. E2E Pre-test og E2E Final-test er for alle aktører på det danske elmarked og det vil være forskelligt, hvornår hver aktør går fra Pre-test til Final-test. Forskellen ligger i de målepunkter, der bruges i de to test og hvor Pre-test er til afprøvning af processerne, så skal hver aktør godkendes af Energinet efter Final-test. Du kan finde mere information om godkendelsesprocessen og kriterier i kapitel 2.3 Godkendelsesproces og godkendelseskriterier. 2.2 Scope for dette dokument og Engrosmodel E2E testen Testscenarier i dette dokument er specifikt rettet mod rollen som balanceansvarlig og vil derfor ikke dække alle tænkelige testscenarier ud fra funktionaliteten i DataHub Engrosmodellen. Der understreges, at E2E testperioden ikke kun ses som en godkendelsesproces af dit itsystem som aktør på el-markedet, men at perioden bør bruges som en læringsperiode i relation til alle forretningshenseender, også interne der ikke direkte er en del af E2E aktørtesten Uden for scope Aktørernes interne afregning er ikke en del af dette dokument. 2.3 Godkendelsesproces og godkendelseskriterier Vær opmærksom på, at alle testscenarier, der er beskrevet i denne testdrejebog, skal gennemføres, for at du som balanceansvarlig aktør kan være klar til Engrosmodellen. 2.4 Indhold i bilag Bilagene er generelle for de 4 testdrejebøger og de indeholder følgende information: A. En oversigt og forklaring til forkortelser og ord brugt i de 4 testdrejebøger. Dok. xxxxx/yy, Sag yy/zzz 5/22

6 B. Beskrivelse af hvordan tidfrister beregnes i DataHub og beskrivelse af nogle få funktioner til brug i DataHub Market Portal (GUI/brugergrænseflade) der kan være nyttige at kende undervejs i E2E testen. C. Oversigt og betydning af status overordnet for en forretningstransaktion og for de enkelte trin i transaktionen. D. Kopi af en E2E Service call så du kan se, hvilke informationer E2E Support har brug for ved indrapportering af en fejl fundet under testen. Til sidst i drejebogen findes et forslag til et statusark, som kan printes ud og bruges under afvikling af din E2E aktørtest. Dok. xxxxx/yy, Sag yy/zzz 6/22

7 3. Brug af E2E Testsystem og E2E Testdrejebog 3.1 Hvordan er E2E testsystemet bygget op Ovenstående figur viser opbygningen af testmiljøet for Engrosmodellens E2E test. Da rollen som balanceansvarlig kun giver mulighed for at modtage og anmode om andelstal og energitidsserier gives her kun en kort beskrivelse for at give en vis forståelse. Hver aktør i E2E testen får oprettet en bruger i DataHub, som giver mulighed for at logge på DataHub GUI (brugergrænsefladen) for at se egne data. For netvirksomheder og elleverandører oprettes også fiktive (dummy) brugere, kaldet E2E brugere, så de kan agere andre parter i de forskellige forretningsprocesser. Det kan f.eks. være rollen som en anden elleverandør, der igangsætter leverandørskift, så nuværende elleverandør kan modtage leveranceophør. Undervejs i testen vil vi (Energinet.dk) samle information omkring status og fremdrift for E2E testen. Du vil jævnligt modtage en mail med status på E2E testen i form af en generel statusrapport Hvordan kobler du op til DataHub til B2B kommunikation IP adresse.. Certifikat Testdata i E2E testen Opbygning af testdata på basis af produktionsdata.. Dok. xxxxx/yy, Sag yy/zzz 7/22

8 3.2.2 Afvikling af testscenarier via B2B eller DataHub brugergrænsefladen Denne testdrejebog er skrevet med henblik på test via B2B kanalen mellem dit itsystem og DataHub. Det er muligt at afvikle E2E testscenarierne via DataHub GUI, men det er ikke hensigtsmæssigt i forhold til at vise, om processerne er korrekt implementeret hos dig. 3.3 Brugere til DataHub brugergrænsefladen (DataHub GUI) Linket til E2E testmiljøet er Før E2E Pre-testen går i gang, vil hver aktør få en tilsendt med brugernavn og adgangskode, så aktøren kan logge på DataHub Marked Portalen (GUI) og se egne data. Der vil blive oprettet en administrativ bruger pr. aktør. Denne bruger kan aktøren så efterfølgende oprette flere brugere med, hvis der er behov for det. Hver aktør vil også få en for hver af sine E2E aktører (dvs. E2E NV, E2E EL og E2E FP) med brugernavn og adgangskode, så der kan logges på DataHub og se deres data undervejs i testforløbet. 3.4 Vejledning til testdrejebogen Opbygningen af testscenarier i testdrejebogen Testdrejebogen består af skemaer for hvert testscenarie til hver forretningsproces. Test ID: E2E aa BRS0xx-yyy - <beskrivende tekst> Dette er testscenariets unikke ID og bruges f.eks. til status og ved indrapportering af problemer under testen. Forudsætninger før testafvikling I dette felt vil forudsætninger som f.eks. at specifik data skal eksistere før afvikling af testscenariet. Det vil være de forudsætninger der er gældende for det specifikke scenarie og som vil give det beskrevne procesflow og de beskrevne resultater. Sådan startes testen Her vil være en kort beskrivelse af hvad du skal gøre, for at sætte forretningsprocessen i gang eller det kan være en henvisning til, at du i Trin 1 skal starte processen via dit it-system. Trin Forventet resultat i eller fra DataHub Trin 1 I dette felt vil stå hvad du skal gøre eller forvente - som aktør på dette trin i testafviklingen af forretningsprocessen. Det vil oftest være meddelelser, du skal sende eller modtage via dit it-system. Kommentarer til resultat i DataHub og dit it-system efter testafvikling Hvis vi har skønnet, at du kan have gavn af en uddybning af de ændringer, der kan ses i DataHub efter testafvikling, vil der være kommentarer omkring ændringerne, og hvor de kan findes, i dette felt. Dine eventuelle kommentarer til resultat efter testafvikling Hvis du har kommentarer til forløbet efter testafvikling, er der plads i dette felt til det Nummerering af testscenarierne I skemaet herover er testscenariets unikke ID angivet som E2E aa BRS0xx-yyy - <beskrivende tekst> De enkelte elementer i ID et betyder følgende: E2E Dette prefix er for at vi hos Energinet kan skelne disse testscenarier fra andre interne testscenarier f.eks. ved indberetning af fejl. Dok. xxxxx/yy, Sag yy/zzz 8/22

9 aa BRS0xx yyy <beskrivende tekst> aa angiver den rolle testscenariet gælder for. I denne drejebog er det BA for balanceansvarlig. Hvilken forretningsproces testscenariet dækker angives ved forretningsprocessens BRS-nummer f.eks. BRS022 for Fremsendelse af andelstal. yyy er et fortløbende nummer, hvis der er flere testscenarier for den samme forretningsproces. Dette er ikke så aktuelt i denne drejebog som f.eks. i drejebogen for elleverandører, hvor der kan være flere scenarier for en BRS. Til sidst vil der være en beskrivende tekst, så vi kan skelne de enkelte testscenarier fra hinanden. Det kan f.eks. være angivelse af at et testscenarie omhandler energitidsserier med residualforbrug. 3.5 Hvordan rapporterer du opståede fejl til Energinet.dk E2E Support Telefontider Du kan ringe til E2E Support på +45 xx xx xx xx o Mandag - torsdag, klokken o Fredag, klokken Da skærmdumps af alle relevante skærmbilleder og en detaljeret skriftlig forklaring ofte er vejen frem, når et problem skal løses, vil vi meget gerne have, du sender en mail til os og gerne vedhæftet en udfyldt E2E Service call formular (se bilag E). Du kan skrive til os på: Svartider Generelt vil du modtage en mail med besked om, at E2E Support har modtaget din forespørgsel inden for 1 arbejdsdag efter du har send os en mail. Af mailen vil fremgå, hvilken svartid du skal regne med, i forhold hvilken prioritet din forespørgsel har fået Hvilke informationer har E2E Support brug for Hvad gjorde du før fejlen opstod? Beskriv hvad du gjorde før fejlen opstod: o Hvilke(n) meddelelse(r) sendt du til DataHub? o Hvilket skærmbillede var du i? o Hvilket testscenarie var du i gang med? Angiv test ID på testscenariet. Beskriv gerne hvad du gjorde som en sekvens af handlinger, da fejlen kan komme af en handling, der er sket et stykke tid før f.eks. en fejlmeddelelse vises. Hvad skete der? Beskriv fejlen så detaljeret som muligt gerne inklusiv evt. fejlmeddelelse. Hvis fejlen ses i et skærmbillede, må du gerne medsende skærmdump af skærmbilledet med så meget information som muligt også tidspunkt og dato. Du er meget velkommen til at udfyld og indsende formularen E2E Service call som findes i projektmappen på SharePoint: Dok. xxxxx/yy, Sag yy/zzz 9/22

10 https://projects.energinet.dk/engrosmodellen/arbejdsgrupper/default.aspx (se Bilag C Information til E2E Support i E2E Service call) Dok. xxxxx/yy, Sag yy/zzz 10/22

11 4. Testscenarier til test af forretningsprocesserne 4.1 BRS-022 Fremsendelse af andelstal Formål med dette testscenarie Andelstal beregnes af DataHub per netområde hver måned. Første del er en manuel procedure beskrevet i Forskrift H2. Når den manuelle del udført af Energinet er afsluttet, starter denne forretningsproces Bemærkninger til testforløbet Ændrede tidsfrister i forbindelse med test Da første del af proceduren er manuel, kan den køres af Energinet efter aftale, så reelt er der ingen ændrede tidsfrister til denne proces Testscenarie Test ID: E2E BA BRS Fremsendelse af andelstal Forudsætninger før testafvikling - Du er aktiv balanceansvarlig i netområdet i den angivne tidsperiode. - Der eksisterer data til beregning af andelstal for den angivne tidsperiode. Sådan startes testen Denne forretningsproces starter når Energinets manuelle del af beregning af andelstal er afsluttet. Trin Trin 1 Forventet resultat i eller fra DataHub Du modtager følgende meddelelse i dit it-system: RSM-013 Notifikation om andelstal med forretningsårsag D02 Andelstal. Kommentarer til resultat i DataHub og dit it-system efter testafvikling - Det forventede andelstal er modtaget i dit it-system. Dine eventuelle kommentarer til resultat efter testafvikling 4.2 BRS-023 Fremsendelse af beregnede energitidsserier Formål med dette testscenarie DataHub beregner dagligt 1-4 arbejdsdag efter driftsdøgn summer for driftdøgnet. 5. arbejdsdag efter driftdøgn fikserer DataHub sumtidsserier for driftdøgnet. Den 3. sidste arbejdsdag før månedsskift i den måned, der ligger 4 måneder efter driftsmåneden refikseres sumtidsserierne. Når DataHub har beregnet, fikseret og refikseret de forskellige summer og residualforbrug for energitidsserier udsendes det beregnede til balanceansvarlige aktører. Første del af processen er en manuel procedure beskrevet i Forskrift D1. Når den manuelle del af Energinet er afsluttet, starter denne forretningsproces Bemærkninger til testforløbet Ændrede tidsfrister i forbindelse med test Dok. xxxxx/yy, Sag yy/zzz 11/22

12 Da første del af proceduren er manuel, kan den køres af Energinet efter aftale, så reelt er der ingen ændrede tidsfrister til denne proces Testscenarie Test ID: E2E BA BRS Fremsendelse af beregnede energitidsserier Forudsætninger før testafvikling - Der eksisterer data til beregning af energitidsserier for den angivne måned. Sådan startes testen Denne forretningsproces starter når Energinets manuelle del af beregning af energitidsserier er afsluttet. Trin Trin 1 Forventet resultat i eller fra DataHub Du modtager følgende meddelelse i dit it-system: RSM-014 Notifikation om beregnede tidsserier og en af følgende forretningsårsager: - D03 Foreløbig (indtil 5. dagen) - D04 Fiksering - D05 Refiksering og følgende data: Samlet produktion, flexafregnet forbrug og timeafregnet forbrug pr. elleverandør pr. netområde. Residualforbrug pr. netområde. Samlet produktion og flexafregnet forbrug og timeafregnet forbrug pr. balanceansvarlig pr. netområde Kommentarer til resultat i DataHub og dit it-system efter testafvikling - Du har modtaget de forventede energitidsserier i dit it-system. Dine eventuelle kommentarer til resultat efter testafvikling 4.3 BRS Anmodning om beregnede energitidsserier, residualforbrug Formål med dette testscenarie En balanceansvarlig aktør kan anmode om at få tilsendt beregnede energitidsserier ved at indsende en forespørgsel til DataHub for en specifik dato eller en periode Bemærkninger til testforløbet Der er ingen ændrede tidsfrister i forbindelse med dette testscenarie Testscenarie Test ID: E2E BA BRS Anmodning om beregnede energitidsserier, residualforbrug Forudsætninger før testafvikling - Der eksisterer beregnede tidsserier for den angivne tidsperiode for residual forbrug. Sådan startes testen Dok. xxxxx/yy, Sag yy/zzz 12/22

13 Processen sættes i gang via dit it-system (se Trin 1 herunder). Trin Trin 1 Trin 2 Forventet resultat i eller fra DataHub Fra dit it-system sender du: RSM-016 Anmod om måledata, aggregerede med angivelse af følgende kriterier: - forretningsårsag D04 Fiksering - målepunktstype E17 Forbrug - tidsperiode - afregningsform E01 Skabelon - netområde Du modtager følgende meddelelse i dit it-system: RSM-014 Notifikation om aggregerede tidsserier for den angivne forretningsårsag og kriterier. Kommentarer til resultat i DataHub og dit it-system efter testafvikling - Du har modtaget den anmodede måledata i dit it-system. Dine eventuelle kommentarer til resultat efter testafvikling 4.4 BRS Anmodning om beregnede energitidsserier, produktion pr elleverandør pr balanceansvarlig Formål med dette testscenarie En balanceansvarlig aktør kan anmode om at få tilsendt beregnede energitidsserier ved at indsende en forespørgsel til DataHub for en specifik dato eller en periode Bemærkninger til testforløbet Der er ingen ændrede tidsfrister i forbindelse med dette testscenarie Testscenarie Test ID: E2E BA BRS Anmodning om beregnede energitidsserier, produktion pr elleverandør pr balanceansvarlig Forudsætninger før testafvikling - Der eksisterer beregnede tidsserier for den angivne tidsperiode. Sådan startes testen Processen sættes i gang via dit it-system (se Trin 1 herunder). Trin Trin 1 Trin 2 Forventet resultat i eller fra DataHub Fra dit it-system sender du: RSM-016 Anmod om måledata, aggregerede med angivelse af følgende kriterier: - forretningsårsag D04 Fiksering - målepunktstype E18 Produktion - tidsperiode - afregningsform E02 Time - netområde - elleverandør Du modtager følgende meddelelse i dit it-system: RSM-014 Notifikation om aggregerede tidsserier for den angivne forretningsårsag og kriterier. Dok. xxxxx/yy, Sag yy/zzz 13/22

14 Kommentarer til resultat i DataHub og dit it-system efter testafvikling - Du har modtaget den anmodede måledata i dit it-system. Dine eventuelle kommentarer til resultat efter testafvikling Dok. xxxxx/yy, Sag yy/zzz 14/22

15 Bilag A. Forkortelser og betydning af specifikke ord Forkortelse/ord Betydning Beskrivelse B2B Business to business Kommunikations kanal mellem to it-systemer f.eks. som her aktørens it-system og DataHub. BA Balanceansvarlig BTD Business Transaction Dossier = Forretningstransaktioner Findes i DataHub GUI under menupunkt Data- Hub > Forretningsfunktioner > Søg målepunkt og viser de enkelte RSM-meddelelser i en forretningsproces. DH GUI DataHub brugergrænsefladen Ved at logge på DataHub kan aktøren se forskellige informationer, som f.eks. ændringer på et målepunkt efter et gennemført testforløb. E2E (EL/FP/NV) En fiktiv aktør I drejebogen arbejdes med egen rolle og en eller flere fiktive roller som medspillere i test af en forretningsproces. Fiktive roller kaldes E2E f.eks. E2E EL. Denne rolle blev tidligere kaldt Dummy i dette dokument. E2E End to end End to end test er defineret som en test hvor meddelelser sendes gennem hele systemet fra den ene aktørs it-system til modtagelse i den andens. I denne E2E test sendes meddelelser mellem eget it-system og DataHub GUI. E2E Final-test Testfase hvor aktørerne senest skal afslutte deres test. E2E Pilot-test Enkelte aktører og it-leverandører inviteres af Energinet til at deltage i E2E Pilot test med det formål at afprøve konceptet for E2E testen. E2E Pre-test Testfase hvor alle aktører afvikler en væsentlig del eller hele deres test. E2E testdrejebog Et dokument med beskrivelse af hvad og hvordan funktionalitet i Engrosmodellen testes. Der vil være en drejebog for hver aktørrolle. EL Elleverandør ENDK Energinet.dk FP Forsyningspligtig elleverandør GD Gyldighedsdato Skæringsdato, tidligere også kaldt Effektueringsdato (ED). Den dato og det tidspunkt, hvor en ændring sker (f.eks. leverandørskift eller flytning). Ændringstidspunktet er altid til dagens start (dvs ) den relevante dag. NV Netvirksomhed Sandkasse Et område af E2E test miljøet eller en mængde af målepunkter, hvor der må leges. Dok. xxxxx/yy, Sag yy/zzz 15/22

16 Bilag B. Kort vejledning til DataHub Der findes en række vejledninger til funktionalitet i DataHub GUI på produktion (https://www.datahub.dk/sites/cems/) under menupunktet Portal > Vejledninger. I det følgende finder du lidt af den viden, der er i ovenstående vejledninger, som du måske kan få brug for under afvikling af E2E-testen. Sådan tæller du arbejdsdage i tidsfrister Bemærk: De nedsatte tidsfrister i denne testdrejebog er sat, så det er muligt at afvikle den pågældende forretningsproces så tæt på produktionsvilkår som muligt. Med de angivne tidsfrister er det muligt at sende og modtage de forskellige RSM er i løbet af en dag med testafvikling. Når tidsfristerne er sat ned til det angivne, er det stadig muligt at sætte gyldighedsdato i den initierende RSM til det korrekte, dvs. for BRS-001 Leverandørskift 10 arbejdsdage i fremtiden. Gyldighedsdato frem i tiden Hvis du vil finde den tidligste gyldighedsdato for f.eks. et leverandørskifte, som har en tidsfrist på 10 arbejdsdage, så skal der være 10 arbejdsdage imellem i dag og gyldighedsdatoen. Hvis i dag f.eks. er tirsdag den 15. oktober 2013, så kan dit leverandørskifte tidligst foregå med gyldighedsdato onsdag den 30. oktober Hvis tidsfristerne for f.eks. leverandørskifte er ændret for E2E testen til 1 arbejdsdag, kan gyldighedsdato for leverandørskiftet sættes til i overmorgen (eller efterfølgende hverdag). Så vil du som nuværende elleverandør til målepunktet modtage besked om leverandørskiftet samme dag som forretningsprocessen initieres og forretningsprocessen vil afsluttes på gyldighedsdatoen, hvis alle meddelelser sendes på initieringsdagen. Gyldighedsdato tilbage i tiden Hvis du vil finde tidsfristen for indmeldelse af f.eks. en tilflytning, som har en tidsfrist på 5 arbejdsdage tilbage i tid for timeafregnede målepunkter, så skal du tælle 5 arbejdsdage tilbage fra i dag. Hvis i dag f.eks. er tirsdag den 15. oktober 2013, så kan du sætte gyldighedsdato for tilflytningen til tirsdag den 8. oktober Du kan finde mere information om tidsfrister og tidsangivelser i Forskrift F1: EDIkommunikation med DataHub en i elmarkedet. Log på DataHub GUI med egen eller E2E bruger Når du logger på DataHub GUI, skal du være opmærksom på, at du har fået forskelligt brugernavn tilsendt alt efter om du skal have rollen som: dig selv din tilknyttede E2E netvirksomhed din tilknyttede E2E elleverandør E2E forsyningspligtig i netområde Første gang du logger på DataHub GUI med et brugernavn, skal du bruge den adgangskode, du har modtaget i en fra DataHub. Ved første log ind vil du blive bedt om at indtaste en ny adgangskode og angive svar på et sikkerhedsspørgsmål. Når du vælger din adgangskode, skal du være opmærksom på reglerne for adgangskoder, der vises i højre side af skærmbilledet. De skal overholdes. Dok. xxxxx/yy, Sag yy/zzz 16/22

17 Overvej en adgangskode der samtidig er let at taste, da du kan komme til at bruge den mange gange, når du logger på DataHub for at se resultater af dine test. Fremsøgning af målepunkt Ved fremsøgning af målepunkt kan du bl.a. se oversigt over forretningsprocesser på målepunktet og deres forretningstransaktioner. Du kan også finde stamdata og måledata. Målepunktet søges frem i DataHubs brugergrænseflade via menupunkterne: DataHub > Forretningsfunktioner > Søg målepunkt Bemærk: Forretningsfunktioner er et underpunkt til DataHub og Søg målepunkt er et underpunkt til Forretningsfunktioner. Du har også mulighed for at søge et målepunkt frem ved at gå direkte til Søg målepunkt via genvejstasterne i højre side af skærmbilledet: Hvis du vil søge et målepunkt frem, som du ikke er nuværende elleverandør til, skal du sætte markering i de to felter Søg fremmede målepunkter og Vis kundeoplysninger for fremmede målepunkter. Er du logget på DataHub brugergrænsefladen enten som netvirksomhed eller nuværende elleverandør, behøver du ikke sætte markering i de to felter. Du kan finde mere information om brug af søgefelter til fremsøgning af et målepunkt i vejledningen Brugervejledning Søg målepunkt (ny funktionalitet) som du finder på under menupunkterne Portal > Vejledninger. Se måledata for et målepunkt Når et målepunkt er fremsøgt, kan måledata findes på fanebladet Måledata. a) Er det et skabelonaflæst målepunkt, findes måledata under bjælken (eller accordion) Måleaflæsninger, hvor der søges på tidsperiode for aflæsningen. b) Hvis målepunktet er timeaflæst, findes måledata under bjælken Måledata, hvor der søges på den dag der ønskes måledata for, eller en dag før den indsendte måledata. Hvis målepunktet har tidsopløsning på en time, kan Time vælges. Hvis der vælges en højere opløsning som Dag eller År vil DataHub opsummere fra time opløsningen til den valgte opløsning og vise det. Dok. xxxxx/yy, Sag yy/zzz 17/22

18 Hvordan logger jeg på DataHub med forskellige roller, f.eks. NV og EL? Du kan kun logge på DataHub med én rolle i én browser. Hvis du f.eks. logger på med rollen netvirksomhed i Internet Explorer, skal du bruge en anden browser, f.eks. Chrome eller Firefox, hvis du vil logge på som elleverandør. Kan en bruger få adgang til flere skærmbilleder i samme browser? Hvis du f.eks. er logget på DataHub GUI som NV og gerne vil se både stamdata for et målepunkt og trin i forretningstransaktion BRS-006 Fremsendelse af stamdata Netvirksomhed, kan du højre-klikke på menupunktet Vis målepunkt og vælge Åben link i ny fane. Så vil du have mulighed for at vælge Målepunkt med stamdata på den ene fane i din browser og Forretningstransaktioner i den anden fane. Hvordan skifter jeg sprog, når jeg er log ind i DataHub GUI? Hvis du vil skifte sprog når du er logget ind i DataHub, kan du klikke på dit brugernavn (i eksemplet her: punet_806) og vælge Select Display Language eller Vælg visningssprog og derefter skifte mellem engelsk og dansk. Hvordan kan jeg se alle stamdata på et målepunkt på en gang? Når du har fremsøgt et målepunkt og står i skærmbilledet Se målepunkt er der en lille trekant i højre side, som vil folde alle stamdata i fanen Målepunkt ud hvis du klikker på den. Hvordan finder jeg forretningstransaktionen for en proces? Forretningsprocesser, hvor du enten har modtaget eller afsendt meddelelser, kan du finde, ved at fremsøge det målepunktet processen vedrører og vælge fanen Forretningstransaktioner som beskrevet i eksemplet herunder for et leverandørskifte. Bemærk: Det er ikke alle forretningsprocesser der bliver oprettet forretningstransaktion for. Det gør der f.eks. ikke for BRS-033 Opdatering af tarif prisliste fordi processen ikke vedrører et målepunkt. Du kan se forretningstransaktionen for leverandørskifteprocessen ved at klikke på fanen Forretningstransaktioner i skærmbilledet Se målepunkt. Dok. xxxxx/yy, Sag yy/zzz 18/22

19 Forretningstransaktionen for Leverandørskift (BRS-001) vil kunne findes i den øverste del af listen af transaktioner. De enkelte trin i transaktionen kan ses, ved at du klikker på dets ID til venstre. Trinene i forretningstransaktionen vil kunne ses under listen af transaktioner. Du kan se betydningen af status for forretningstransaktionen og de enkelte trin i Betydning af status for Forretningstransaktioner. Dok. xxxxx/yy, Sag yy/zzz 19/22

20 Bilag C. Betydning af status for Forretningstransaktioner I det følgende er to oversigter over status, som en forretningstransaktion (engelsk: Business Transaction Dossier eller BTD) kan have i sin livscyklus. Overordnet forretningstransaktion status Engelsk Dansk Forklaring Running Aktiv BTD en indeholder mindst et trin med en status som kræver handling af Datahub (som Planlagt, Forventet, Venter, Afhængig) og der er ingen trin i status Annulleret. Ready Klar Der er ikke flere trin i BTD en, som kræver handling fra DataHub (som Planlagt, Forventet, Venter, Afhængig) og skæringsdatoen er endnu ikke nået. Cancelled Annulleret En eller flere trin i BTD en har status Annulleret. Når status Annulleret er nået, kan den ikke ændres af meddelelser eller andet. Finished Afsluttet Det første trin i BTD en har status Modtaget og alle efterfølgende trin i BTD en har status Dequeued eller Ikke mulig. Når status Afsluttet er nået, kan den ikke ændres. Status på forretningstransaktion trin Engelsk Dansk Forklaring Available Tilgængelig DataHub har gjort den udgående meddelelse tilgængelig for aktøren. Cancelled Annulleret Et trin er annulleret enten af en annullering sendt fra aktøren eller af en krydsende proces (interfering). Depending Afhængig Den udgående meddelelse er afhængig af en indkommende meddelelse, før den sendes ud. Dequeued Dequeued Den udgående meddelelse er blevet modtaget af aktøren. Expected Forventet En indkommende meddelelse forventes før en bestemt dato. Hvis den ikke kommer før denne dato, sættes det tilhørende trin i BTD til Ikke mulig. Implicit Implicit Der sendes ikke positivt svar meddelelse ud. Det tilhørende trin i BTD sættes til implicit. Not Applicable Ikke mulig Den indkommende meddelelse er ikke længere mulig. Dette kan skyldes at meddelelsen og det tilsvarende trin i BTD ikke længere forventes. Alle udgående meddelelser, som var afhængig af den indkommende meddelelse, sættes til Ikke mulig i BTD en. Received Modtaget En indkommende meddelelse er modtaget af DataHub. Scheduled Planlagt En udgående meddelelse vil blive tilgængelig for aktøren på en bestemt dato afhængig af den tilhørende proces. Waiting Venter En indkommende meddelelse forventes før en bestemt dato. Hvis meddelelsen ikke modtages før denne dato, vil DataHub fortsætte med at vente til meddelelsen modtages. Dok. xxxxx/yy, Sag yy/zzz 20/22

21 Bilag D. Information til E2E Support i E2E Service call Dok. xxxxx/yy, Sag yy/zzz 21/22

DATAHUB ENGROSMODEL E2E TEST - VEJLEDNING TIL OPRETTELSE AF PARENT-CHILD RELATIONER

DATAHUB ENGROSMODEL E2E TEST - VEJLEDNING TIL OPRETTELSE AF PARENT-CHILD RELATIONER DATAHUB ENGROSMODEL E2E TEST - VEJLEDNING TIL OPRETTELSE AF PARENT-CHILD RELATIONER 3. marts 2015 Version 1.00 Dok. 13/81170-31 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Dokumentinformation... 3 1.1 Versionsoversigt...

Læs mere

EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet

EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet Forskrift F1: EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet November 2013 Høringsudgave Version 4.0 Træder i kraft den 1.10.2014 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 DATE CCO HBK LRO LRO NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

IP Client Brugervejledning

IP Client Brugervejledning IP Client Brugervejledning BRUGERVEJLEDNING Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 Tlf.: 43 50 80 00 pvs@dkpto.dk DK-2630 Taastrup Fax: 43 50 80 01 www.dkpto.dk Indholdsfortegnelse 1. Introduktion

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Træder i kraft den 1.3.2013

Træder i kraft den 1.3.2013 Forskrift H2: Skabelonafregning mv. August 2012 Rev. 4.1 Træder i kraft den 1.3.2013 2010 Jun. 2011 Okt. 2011 Okt. 2011 DATE PHQ JHH HBK PHQ NAME Jan. 2012 Jan. 2012 Jan. 2012 Jan 20.12 DATE PHQ PHQ HBK

Læs mere

BILAG 5. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsperformance. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 10. juni 2014

BILAG 5. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsperformance. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 10. juni 2014 BILAG 5 Til Direktørgruppen DataHub- og markedsrapportering 10. juni 2014 Der fremsendes forud for hvert møde i Direktørgruppen en statusrapport, der rapporterer på net- og elhandelsvirksomhedernes performance,

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

Grundkursus. Prisme Portalen

Grundkursus. Prisme Portalen Grundkursus Prisme Portalen 2009 Indholdsfortegnelse 1. Prisme Portalen... 4 1.1 Hovedmenuen... 4 2. Prisme Indkøb... 5 2.1 Forside på Prisme Indkøb... 5 2.2 Opsætning af bruger... 6 2.3 Navigationsmenu

Læs mere

System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen

System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen Vejledning til forsikringssagsbehandlere og byggesagkyndige Version 2 December 2013 Denne vejledning beskriver hvordan forsikringssagsbehandlere

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

08. august 2013. Brugervejledning til Driftsstoette.lbf.dk

08. august 2013. Brugervejledning til Driftsstoette.lbf.dk 08. august 2013 Brugervejledning til Driftsstoette.lbf.dk 1 Indholdsfortegnelse: Ved at klikke med musen på et punkt i indholdsfortegnelsen kan man komme til det ønskede punkt i vejledningen. 1. Indledning....

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Opdateringsvejledning

Opdateringsvejledning // Mamut Business Software Opdateringsvejledning Indhold Om opdatering til ny version... 2 Hvordan oprettes en sikkerhedskopi?... 5 Opdatering til den seneste version... 7 Flyt programmet til en anden

Læs mere

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio Lectio Bogdepotvejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering I vejledningen er der en kort gennemgang af faciliteterne i Online Kasseregistrering. Yderligere vejledning ligger online på www.o90.dk, (vejledning, Ø90

Læs mere

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107 Indhold af guide Generelt Systemkrav 3 Internet Explorer 3 Java Virtual Machine Microsoft VM 3 JavaVM ikke installeret eller ikke aktiveret 4 (rødt kryds på skærmen) Installation af Java VM 5 Outlook integration

Læs mere

isafe - Salg Af Fast Ejendom

isafe - Salg Af Fast Ejendom isafe - Salg Af Fast Ejendom Brugervejledning til version 2.0 (2. udgave) TimeSolutions A/S Hørkær 20, 1. 2730 Herlev Tlf. 70 23 60 22 isafe@timesolutions.dk www.timesolutions.dk isafe - Salg af fast ejendom

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Brugermanual. September 2014 Udgave 3.00

Brugermanual. September 2014 Udgave 3.00 Brugermanual September 2014 Udgave 3.00 Indhold Indhold... 2 1. Bliv bruger af EK-Pro... 4 1.1. Login... 4 2. Overblik... 5 2.1. Kopiering fra version 4 til version 5... 5 3. Opret en sag... 6 3.1. Energimærke

Læs mere

Express Import system

Express Import system Express Import system Vejledning til modtagere TNT Express Import system TNTs Express Import system gør det let for dig at få afhentet dokumenter, pakker eller paller i 168 lande på Modtager betaler basis.

Læs mere

OnLibri.dk. Access 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Access 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Access 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med

Læs mere

Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige.

Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige. Guide: Fakturering Udgave Aug 2013 Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige. ClinicCare anvender to begreber: Afregninger : Som er udskrifter

Læs mere

Brugermanual Energy10

Brugermanual Energy10 Brugermanual Energy10 Sådan kommer du i gang Version 4.0 januar 2015 Energy Systems A/S - Silkeborgvej 53-8000 Århus C - CVR-nr.: 30925815 - Tlf.: 70229310 Mail: support@energysystems.dk Web: www.energysystems.dk

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

Spam Manager. Brugervejledning

Spam Manager. Brugervejledning Spam Manager Brugervejledning Brugervejledning til Spam Manager Dokumentversion: 1.0 Juridisk meddelelse Juridisk meddelelse Copyright 2013 Symantec Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Symantec,

Læs mere

Elektronisk fakturahåndtering

Elektronisk fakturahåndtering Elektronisk fakturahåndtering Juli 2014 Indhold 1. Generelt om elektronisk fakturering... 3 2. Definition af roller der skal tildeles... 4 2.1. Distributør... 4 2.2. Rekvirent/Konterer (attestation)...

Læs mere