Forskningskortlægning og forskervurdering af skandinavisk forskning i året 2011 i institutioner for de 0-6 årige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskningskortlægning og forskervurdering af skandinavisk forskning i året 2011 i institutioner for de 0-6 årige"

Transkript

1 Clearinghouse forskningsserien 2013 nummer 14 Forskningskortlægning og forskervurdering af skandinavisk forskning i året 2011 i institutioner for de 0-6 årige af Michael Søgaard Larsen Jan Kampmann Sven Persson Thomas Moser Niels Ploug Dorte Kousholt Hanna Bjørnøy Sommersel Kasper Steenberg København 2013

2

3 Forskningskortlægning og forskervurdering af skandinavisk forskning i året 2011 i institutioner for de 0-6 årige

4 Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning er en enhed ved Institut for Uddannelse og Læring (DPU), Aarhus Universitet Titel Copyright Clearinghouse Forskningsserien. Forskningskortlægning og forskervurdering af skandinavisk forskning i året 2011 i institutioner for de 0-6 årige 2013 by Danish Clearinghouse for Educational Research ISSN Reviewgruppe Professor Jan Kampmann, Roskilde Universitet Professor Sven Persson, Malmö Högskola Professor Thomas Moser, Høgskolen i Vestfold, Professor Niels Egelund, Århus Universitet Direktør Niels Ploug, Danmarks Statistik Lektor Dorte Kousholt, Århus Universitet Medarbejdere fra Clearinghouse Sektion Forfattere Dansk Clearinghouses referencenummer Michael Søgaard Larsen, Hanna Bjørnøy Sommersel; Kasper Steenberg; Teknisk rapport Projekt SR14 Michael Søgaard Larsen, Sven Persson, Jan Kampmann, Thomas Moser, Niels Ploug, Dorte Kousholt, Hanna Bjørnøy Sommersel, Kasper Steenberg Publikationsmåned og -år Februar, 2013 Denne rapport citeres som Kontaktadresse (adresse, telefon, ) Larsen, M.S. Jan Kampmann, Sven Persson, Thomas Moser, Niels Ploug, Dorte Kousholt, Hanna Bjørnøy Sommersel, Kasper Steenberg (2013) Forskningskortlægning og forskervurdering af skandinavisk forskning i året 2011 i institutioner for de 0-6 årige. Clearinghouse Forskningsserien.2013:13. København: Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, Aarhus Universitet Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet Tuborgvej København NV Telefon:

5 Forord Dette er den sjette i rækken af forskningskortlægninger og forskervurderinger af skandinavisk forskning i institutioner for de 0-6 årige. Kortlægningen her er om forskningen publiceret i De fem tidligere kortlægninger behandler forskningen fra 2006, 2007, 2008, 2009 og Projektet er gennemført af Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning som et samarbejdsprojekt med Danmarks Evalueringsinstitut. Projektet støttes af Utdanningsdirektoratet i Norge og Skolverket i Sverige. Arbejdet med projektet: dataindsamling, analyse og manuskriptskrivning er foregået i perioden fra 1. april 2011 til 31. december Clearinghouse har i projektet arbejdet sammen med en reviewgruppe med samme sammensætning som sidste år. Reviewgruppen er undervejs i forløbet suppleret med professor Niels Egelund. Vi er vi taknemmelige for, at reviewgruppen igen i år har ydet en stor og værdifuld arbejdsindsats ikke mindst med at tilvejebringe pålidelig kvalitetsvurdering af forskningen. Årets forskning er væsentlig mere omfattende end tidligere år, derfor har gruppens arbejde i år været større. Danmarks Pædagogiske Bibliotek har på vanlig effektiv vis hjulpet med søgninger og med at skaffe de mange dokumenter, som denne rapport er baseret på. Det skal de have tak for. Endelig siger vi i Clearinghouse tak til Enheden for Dagtilbud for Børn, Danmarks Evalueringsinstitut, for opgaven. Vi har været glade for det gode samarbejde med specialkonsulent Persille Schwartz og områdechef Anne Kjær Olsen. Redaktionen er afsluttet i december Michael Søgaard Larsen København, 3. december 2012

6 6

7 Sammenfatning Hvad ønsker vi at få at vide? Arten og kvaliteten af skandinavisk forskning i året 2011 i dagtilbud for de 0-6 årige gennem en forskningskortlægning og forskervurdering. Hvem ønsker at vide det og hvorfor? Projektet er udført af Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning som et samarbejdsprojekt med Danmarks Evalueringsinstitut. Projektet støttes af Utdanningsdirektoratet i Norge og Skolverket i Sverige. EVA anvender resultatet af den gennemførte forskningskortlægning og -vurdering til udarbejdelse af Bakspejlet, en årsrapport til dagtilbudsområdet i Danmark, hvor især nye forskningsmæssige udviklingslinjer og fund betones. Data fra projektet indgår desuden i Nordic Base of Early Childhood Education and Care (NB_ECEC) om forskning i dagtilbud for de 0-6 årige. Hvad fandt vi frem til? Først og fremmest blev det konstateret, at den øgede opmærksom på dagtilbud, som har kunnet iagttages gennem de senere år i de skandinaviske lande, nu er slået igennem også i forskningen i form af en kraftig forøgelse af forskningen både regnet i antallet af forskellige projekter, men også regnet i antallet af store projekter. Der blev i året 2011 publiceret 73 undersøgelser om dagtilbud for de 0-6 årige. Heraf havde 16 data fra Danmark, 34 data fra Norge og 23 data fra Sverige mens 4 havde data fra ikke-skandinaviske lande. Ingen af de 4 komparative undersøgelser havde data fra mere end ét skandinavisk land. 63 af undersøgelserne har god videnskabelig kvalitet. Det pædagogiske personale er undersøgelsesgenstand i 64 % af årets studier. I 48 % indgår børnene. Forældre indgik i 15 % af undersøgelserne. Flertallet (96 %) af årets undersøgelser inddrager et bredere samfundsmæssigt perspektiv i undersøgelsens analyser. Et sådant perspektiv findes ikke i de resterende 4 % af undersøgelserne. 37 % af undersøgelserne anvender et etnografisk design, efterfulgt af casestudier (15 %) og holdningsundersøgelser (11 %). I årets forskning er der 37 % af studierne, som anvender kvantitativ analyse. Feltets typiske forskning har et kvalitativt design. De 63 undersøgelser om institutioner for 0-6 årige i Skandinavien, udgivet i 2011 med tilfredsstillende forskningskvalitet, har dannet grundlag for identificering af 6 temaer. Alle undersøgelserne er sorteret i disse: Samtaler: Kommunikation og demokrati; Sociale kompetencer og inklusion; Didaktik og læring; Profession: Identitet, udvikling og holdninger; Fysisk aktivitet, sundhed og fysisk miljø;

8 Organisation, økonomi og kvalitet. Hvordan kom vi frem til disse resultater? Projektet har haft tre hovedfaser: Først søgte vi i alle relevante kilder efter forskning, som er udkommet i året Derpå sorterede vi de fundne undersøgelser for at sikre, at kun relevante undersøgelser blev medtaget. Så trak vi de relevante data ud af undersøgelserne blandt andet ved hjælp af et it-software, EPPI, udviklet specielt til dette formål ved London University. Endelig blev de relevante undersøgelser sorteret og sammenlignet og på den måde kortlagt og vurderet. Hvor kan man finde mere information? Undersøgelsen indgår i Evidensbasen, som Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning har etableret, se: Her kan man også finde et link til det forskningsgrundlag, Konceptnotatet, som styrer forskningsprocessen i Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning. Sammesteds er der også adgang til Clearinghouse Notat om forskningskvalitet, som redegør for grundlaget for kvalitetsvurderingen Data fra undersøgelsen indgår ligeledes i databasen NB-ECEC, der er tilgængelig på Endelig kan man læse mere om udvalgte dele af forskningen i magasinet Bakspejlet og i webartikler, der udgives af Danmarks Evalueringsinstitut. 8

9 1 Indhold 1 Indhold Baggrund Baggrund og problemfelt Formål Reviewgruppe Rapportens struktur Forskningskortlægningens metodiske grundlag Design og metode Kortlægningens begrebsmæssige univers Søgning Anvendte søgeprofiler Screening: kriterier for inklusion og eksklusion Fase 1: Reference-screening Fase 2: Fuldtekst-screening Genbeskrivelse og kvalitetsvurdering af studier Samlet oversigt over reviewprocessen Karakteristik af forskningen i Almen karakteristik Sigte, design og metode Indhold Vurdering af forskningskvalitet Udvalgte resultater af forskningen i Samtaler: Kommunikation og demokrati Sociale kompetencer og inklusion Didaktik og læring Profession: Identitet, udvikling og holdninger... 56

10 4.5 Fysisk aktivitet, sundhed og fysisk miljø Organisation, økonomi og kvalitet Perspektiver Forskningen i tal Forskningens indhold Forskningens design og metode Forskningskortlægningen Appendiks 1: Et eksempel på en genbeskrivelse EPPI-Centre data extraction and coding tool for education studies Version Appendiks 2: Resuméer og indeksering af 63 undersøgelser omtalt i kapitel Samlet oversigt over kortlagte undersøgelser

11 1 Baggrund 1.1 Baggrund og problemfelt Denne rapport redegør for den skandinaviske forskning om dagtilbud for 0-6 årige, udgivet i Det er nu sjette gang, at Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning gennemfører kortlægning og kvalitetsvurdering af årets forskning. De tidligere udgivne fem årsrapporter er under publikationer tilgængelige på: De fem tidligere rapporter er disse: Nordenbo, S.E. et al. (2008). Forskningskortlægning og forskervurdering af skandinavisk forskning i året 2006 i institutioner for de 0-6 årige. København: Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag, ISBN I denne rapport bliver den omtalt som Nordenbo et al., Nordenbo, S.E. et al. (2009). Forskningskortlægning og forskervurdering af skandinavisk forskning i året 2007 i institutioner for de 0-6 årige. København: Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag, ISBN Her omtales den som Nordenbo et al., Nordenbo, S.E. et al. (2010). Forskningskortlægning og forskervurdering af skandinavisk forskning i året 2008 i institutioner for de 0-6 årige. København: Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag, ISBN I det følgende omtales den som Nordenbo et al., Larsen, M.S. et al. (2011). Forskningskortlægning og forskervurdering af skandinavisk forskning i året 2009 i institutioner for de 0-6 årige. Clearinghouse Forskningsserien 2011:7. ISSN: København: Clearinghouse, Aarhus Universitet. I det følgende omtales den som Larsen et al., Larsen, M.S. et al. (2012). Forskningskortlægning og forskervurdering af skandinavisk forskning i året 2010 i institutioner for de 0-6 årige. Clearinghouse Forskningsserien 2012:10. ISSN: København: Clearinghouse, Aarhus Universitet. I det følgende omtales den som Larsen et al., Arbejdet med nærværende kortlægning er gennemført i store træk som de tidligere kortlægninger. Der har været enkelte nødvendige afvigelser i forhold til de tidligere forskningskortlægninger. Disse er nøjere beskrevet i kapitel 2 om kortlægningens metodiske grundlag. Forskningskortlægningerne er gennemført af Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning på baggrund af et initiativ fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). Kortlægningerne sigter mod at skabe bedre indsigt i indhold og resultater af forskningen om institutioner for de 0-6 årige. En sådan bedre indsigt kan skabes ved løbende at udarbejde oversigter om feltets kvalificerede og relevante forskning.

12 1.2 Formål Formålet har været at kortlægge og vurdere al relevant og kvalificeret forskning om dagtilbud for 0-6 årige fra året 2011 i Danmark, Norge og Sverige. Herved kan to mål realiseres: 1. At lette adgangen til god skandinavisk forskning på dagtilbudsområdet for pædagoger, administratorer, policy-makers og forskere ved at skabe overblik over eksisterende forskningsdokumenter, der gennem peer-reviews er vurderet til at leve op til internationalt anerkendte kvalitetskriterier. 2. At synliggøre god skandinavisk forskning i dagtilbud for de 0-6 årige i international sammenhæng, blandt andet ved at data fra det her gennemførte projekt indgår i Nordic Base of Early Childhood Education and Care (NB-ECEC). 1.3 Reviewgruppe Clearinghouse har sammensat en reviewgruppe til arbejdet med forskningskortlægningen og vurderingen: Medlemmerne som deltog i kortlægningen af forskningen fra 2010, er igen med. I år er gruppen under indtryk af den forøgede forskningsmængde suppleret med et nyt medlem: Professor Sven Persson Malmö högskola, Sverige Lektor Dorte Kousholt, Århus Universitet, Danmark Professor Niels Egelund Århus Universtitet Danmark (Nyt medlem) Professor Jan Kampmann, Roskilde Universitet, Danmark Professor Thomas Moser, Høgskolen i Vestfold, Norge Direktør Niels Ploug, Danmarks Statistik, Danmark Reviewgruppens medlemmer er alle selv aktive forskere på dagtilbudsområdet. Det har derfor været specielt nødvendigt at sikre, at der i forbindelse med arbejdet ikke kunne opstå interessekonflikter. Reviewgruppemedlemmer, der har haft roller som: medforfatter, projektdeltager eller forfatter på et af årets projekter, har fået deres projekter vurderet af andre fra reviewgruppen. Hvis et medlem af reviewgruppen tidligere har fungeret som medforfatter med en forfatter til et af årets studier, er genbeskrivelsen og kvalitetsvurderingen ligeledes gennemført af andre. 1.4 Rapportens struktur Forskningskortlægningen og vurderingen er gennemgået metodisk set i kapitel 2. Her beskrives den procesmæssige systematik i forskningskortlægningen. Fra begrebsbestemmelse, til søgeunivers, søgeprofiler, søgninger og søgehits, over relevansscreening af alle hits. Derpå redegøres der for hvordan alle relevante undersøgelser er genbeskrevet og kvalitetsvurderet. Både fremgangsmåder og grundlaget herfor, bliver gennemgået. I dette indgår tildeling af lav, middel eller høj evidensvægt. Denne sortering af årets undersøgelser benytter vi til at finde frem til den forskning, som vi kan fæste lid til. 12

13 I Kapitel 3 er der en almen karakteristisk af alle relevante undersøgelser på dagtilbudsområdet i Skandinavien fra Her gives en samlet karakteristik af årets forskning både ud fra sigte, indhold, resultater, forskningsmetode og kvalitet. Kapitel 4 er en tematisk fremstilling af årets forskning alene baseret på de undersøgelser, som er vurderet som pålidelige, i.e. som er blevet tillagt en middel eller høj evidensvægt. Temaerne er valgt, så undersøgelsernes samlede sigte, design, metode, indhold og resultater sættes i spil i forhold til aktuelle problemstillinger i dagtilbud for børn i Skandinavien. I valg af temaer har det også været sigtet at kunne ramme indhold af al eller næsten al pålidelig forskning fra året Kapitel 5 er skrevet på baggrund af analysen i kapitel 3 og 4 og med det sigte at give et overordnet billede af årets pædagogiske forskning på området både i lyset af tidligere års forskning og i lyset af den internationale forskning på feltet. Rapporten har tre appendikser: I kapitel 6 er der et eksempel på en fuld genbeskrivelse og kvalitetsvurdering af en enkelt undersøgelse. Kapitel 7 indeholder resuméer fra alle undersøgelser, som er omtalt i kapitel 4. Kapitel 8 indeholder referencerne til alle de undersøgelser, som indgår i årets forskningskortlægning, som den er beskrevet i kapitel 3. Alle referencer er fra 2011, derfor er de alle uden årstal. 13

14

15 2 Forskningskortlægningens metodiske grundlag 2.1 Design og metode To dokumenter fra Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, konceptnotat samt Notat om forskningskvalitet 1 giver det principielle videnskabsteoretiske grundlag for denne kortlægning. Begge disse dokumenter er iterative de revideres løbende - baseret på den erfaring, som Clearinghouse indhøster under sit arbejde med evidens, som siden 2006 har fundet sted sammen med mange forskellige grupper af førende internationale uddannelsesforskere. Den konkrete arbejdsproces er ved starten af projektet beskrevet i en protokol. Processen består i systematisk og transparent gennemløb af en række trin med anvendelse af ekspliciterede metoder. Disse trin og metoder behandles i kapitlet her. Der er anvendt to forskellige slags software for at sikre systematik og transparens. EPPI- Reviewer er anvendt til at sikre transparens i kortlægningens proces: fra søgninger, referencer, screening af referencer, genbeskrivelser og kvalitetsvurderinger. 2 I dette software er alle beskrivelser, valg og vurderinger registreret og tilgængelige. Softwaren Sharepoint er anvendt til at håndtere og dokumentere kommunikation om processen (mellem Reviewgruppen og Clearinghouse), beslutningsgrundlag og rapportskrivning. 3 Forskningskortlægningen er blevet til i et tæt samarbejde mellem medarbejdere fra Clearinghouse og Reviewgruppen på grundlag af genbeskrivelser og kvalitetsvurdering af alle relevante undersøgelser. I EPPI-Reviewer findes en spørgeramme udviklet af EPPI-Centre ved Institute of Education, London University til brug for arbejde med systematiske reviews og forskningskortlægninger i pædagogik- og uddannelsesforskning. Denne spørgeramme er her suppleret med en yderligere spørgeramme, der i sit indhold går tættere på dagtilbudsfeltet. Den sidstnævnte er udformet af reviewgruppen i samarbejde med Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning. 2.2 Kortlægningens begrebsmæssige univers Den opgave, der skal løses er: at foretage en forskningskortlægning og forskervurdering af skandinavisk forskning i året 2011 i dagtilbud for de 0-6 årige. Det heri indeholdte begrebsmæssige univers bestemmes på følgende måde: Skandinavisk indebærer, at der skal være tale om undersøgelser udført i ét eller flere af de skandinaviske lande: Danmark, Norge og Sverige. Dvs. at undersøgelser, for at kunne indgå, skal have data fra ét eller flere af de skandinaviske lande. Undersøgelser der derudover også har data fra andre lande indgår også EPPI-Reviewer. Softwaren er nærmere beskrevet på producentens hjemmeside: 3 Der er redegjort mere udførligt for Sharepoint her:

16 Forskning skal forstås som primær forskning, der er afrapporteret i overensstemmelse med sædvanlige forskningsmæssige fremgangsmåder med det sigte at undersøge ekspliciterede forhold. Undersøgelser, der er udført i studieøjemed indgår ikke. For eksempel indgår opgaver på BA-, Master- og kandidatniveau, ikke. Ph.d.-afhandlinger og afhandlinger på tilsvarende niveau erhvervet i ét af de skandinaviske lande indgår dog skal være året for publicerings af undersøgelsen. Tidspunktet for undersøgelsens gennemførelse (dataindsamling, analyse etc) spiller ingen rolle her. Den enkelte undersøgelse indgår kun i kortlægningen én gang. Er der f.eks. i 2011 publiceret en artikel om en undersøgelse, der er behandlet i 2010 kortlægningen, indgår denne ikke igen. Daginstitutioner forstår vi i denne rapport altid som dagtilbud for de 0-6 årige børn. Desuden forstår vi ved institutioner i Danmark: dagpleje, vuggestue, børnehave og integrerede institutioner, i Norge: daghjem, barnehage og familiebarnehage, og i Sverige: daghem, familjedaghem, lekskola og förskola. 6 årige kan gå i børnehaveklasse; derfor indgår disse også. I bestemmelsen af den institutionelle ramme har det været et krav, at studierne adresserer relevant institution både i sigte, dataindsamling og resultater. F.eks. indgår studier, der undersøger et forhold både i skole og dagtilbud for 0-6 årige alene, hvis det i sigte, data og resultater har bidrag, der særskilt beretter om dagtilbudene. Dansk terminologi er anvendt i forskningskortlægningen: Udtrykket dagtilbud for børn eller dagtilbud er anvendt som samlet betegnelse for daginstitutioner for de 0-6 årige. Når en undersøgelse angår en enkelt dagtilbudstype, anvender vi den særskilte (nationale) betegnelse for denne f.eks. børnehaven eller förskolan (Sverige) Søgning Det beskrevne begrebsmæssige univers har været bestemmende for valget af databaser og ressourcer. I de udvalgte databaser og ressourcer er der efterfølgende udformet søgeprofiler også ud fra dette univers. Sigtet med dette arbejde er at finde frem til hele årets forskning på det undersøgte felt. Derfor er der på forskellig vis arbejdet med både nationale bibliografiske baser, nationale forskningsdatabaser, gennemgang af kernetidsskrifter samt afsøgning af den største internationale pædagogiske database. Disse søgninger suppleres med referencer fra reviewgruppen. Clearinghouse har udført alle søgningerne i samarbejde med Danmarks Pædagogiske Bibliotek. Reviewgruppen har haft mulighed for at drøfte og korrigere både valgte ressourcer og baser samt anvendte søgeprofiler. Reviewgruppen har ligeledes haft mulighed for at foreslå yderligere referencer. Der er indkommet 12 referencer fra reviewgruppen, som ikke allerede var fundet. De databaser og ressourcer, der er søgt samt antallet af hits, fremgår af Tabel 2.1. Alle søgeprofiler og hits er lagt ind i softwaren EPPI-Reviewer. 4 Vi har dog fastholdt samme titel for publikationen som for de tidligere års kortlægninger. 16

17 Ressource Søgedato Hits Cristin (Norge) 29/03/ Bibsys (Norge) 18/04/ Referencer fra Utdanningsdirektoratet (Norge) 7 Libris (Sverige) 28/03/ Skolporten.com (Sverige) 27/03/ Bibliotek.dk (Danmark) 18/04/ Forskningsdatabasen (Danmark) 27/03/ ERIC(CSA) 26/03/ Håndsøgning af 3 skandinaviske tidsskrifter 27/03/ Referencer fra Reviewgruppen 12 Referencer fra referencer 14 Tabel 2.1: Foretagne søgninger I år har det desværre været nødvendigt med en række ændringer i de udførte søgninger. Dette gælder først og fremmest de norske søgninger. Her har der hidtil været søgt i Norbok, den norske bogfortegnelse, men da denne er lukket som database med opdatering, har det været nødvendigt at søge efter lignende materiale i Bibsys databasen, der er fælleskatalogen for de norske biblioteker. Desværre kan der ikke i denne base, som i Norbok, søges på udgivelsesland, kun på udgivelsessted (bynavne) eller sprog (norsk og nynorsk). Dette giver en vis forringelse i dækningen af det norske materiale. Mere alvorligt har det imidlertid været, at det hidtidige norske forskningsdokumentationssystem (bibsysforskdok) er erstattet af et andet system, Cristin, der desværre ikke giver mulighed for professionel afsøgning med vanlig boolsk logik 5. For at sikre, at feltets norske forskning var dækkende med i materialet, er det, at Utdanningsdirektoratet har bidraget med enkelte supplerende referencer. De 12 forslag fra reviewgruppen stammer ligeledes fra gruppens norske medlem. De svenske søgninger i Libris og skolporten.com er gennemført præcis som tidligere år. Det svenske nationale forskningsdokumentationssystem, forskning.se, er i lighed med tidligere år ikke blevet anvendt til dette formål. Problemet med forskning.se er dels søgesystemets relative uanvendelighed til specifik søgning, dels databasens orientering mod projekter, ikke mod publicering knyttet til projekter. For Sveriges vedkommende er der derfor i stedet søgt i 5 Søgning efter boolsk logik indebærer, at man kan kombinere flere termer (eks emneord, udgivelsesår, udgivelsessted osv.) ved at benytte en af de tre operatorer, og - eller ikke. 17

18 De danske søgninger er foretaget i bibliotek.dk, der erstatter tidligere års søgninger i Dansk Pædagogisk Base. Skiftet i database er alene begrundet i det ringere søgeinterface, der nu tilbydes til Dansk Pædagogisk Base. Søgningerne i bibliotek.dk er ikke en faglig forringelse, da både søgeadgang og den tilgængelige datamængde svarer til den tidligere kortlægninger afsøgte Dansk Pædagogisk Base. Der er desuden som tidligere år søgt efter danske undersøgelser i Forskningsdatabasen, som nu på grund af bedre indrapportering, er langt mere dækkende for feltets forskning. Ud over de nævnte baser, er det også i år blevet overvejet at søge i nationale artikeldatabaser: den danske (Artikelbasen), norske (Norart) og svenske (Artikelsök). Dette er imidlertid fravalgt. Vi har fastholdt dette fravalg, da vi fortsat skønner, at forskning i dagtilbud for 0-6 årige ikke primært publiceres i nationale tidsskrifter. Det forholder sig snarere sådan, at der i de skandinaviske lande primært publiceres i rapport, bogform eller international artikel, og der derefter eventuelt formidles sekundært i de nationale tidsskrifter. En del af forskningen publiceres dog primært i de skandinavisk/nordiske tidsskrifter: Scandinavian Journal of Educational Research, Nordisk Pedagogik, samt Nordisk Barnehageforskning. Disse tre tidsskrifter er derfor håndsøgt særskilt for året ERIC (i CSA-versionen), verdens største pædagogiske database, er ligesom tidligere år blevet afsøgt for internationale eller udenlandske bidrag på feltet fra skandinaviske forskere Anvendte søgeprofiler Cristin: Title search done individually for each of these words: daginstitusjon* OR barnehage*or familiebarnehage*or daghem* OR førskol* OR dagt* OR daycare* OR kindergarten* OR nursery school* OR preschool* OR creche OR early childhood education Only: 2011 Only: Tidsskriftsartikkel eller Bok eller Rapport/avhandling eller Del av bok/rapport Bibsys: (daginstitusjon? eller barnehage? eller familiebarnehage? eller daghem? eller førskol? eller dagt? eller daycare? eller kindergarten? eller nursery school? eller preschool? eller creche? eller early childhood education?) og (språk = norsk bokmål eller norsk nynorsk) og årstall = og (materiale = e-bøker eller bøker eller doktoravhandlinger) Libris: ÅR:2011 AND land:sw AND (kl:em-c.01 OR kl:eab.01 OR förskola OR daghem OR lekskola OR förskolepedagogik OR familjedaghem OR dagis) 18

19 Skolporten Below: FOU Below: Avhandlingar Sök mellan datum: Håndsøgning af alle titler herunder Bibliotek.dk: ul=dk og dk=37.21 eller dk=37.22 eller dk=37.24 eller dk=37.28 eller daginstitution? eller børnehave? eller dagpleje? eller vuggestue? eller førskole? eller småbørnspædagogi? eller dagtilbud? og år=2011 og ma=(fag1 og bå) Forskningsdatabasen: daginstitution?=børnehave?=dagpleje?=vuggestue?=førskole?=småbørnspædagogi?= dagtilbud?=preschool?=kindergarten?=daycare?=creche??="nursery school?"= "Early childhood education" With filter: 2011 ERIC (norway* OR norwegian OR denmark* OR danish OR sweden? OR swedish OR scandinavia* OR nordic) AND (LV(Early childhood education) OR LV(kindergarten) OR LV(preschool education)) Date Range: 2011 to 2011 Håndsøgning af tre tidsskrifter 2010 årgangen Scandinavian Journal of Educational Research, Nordic studies in Education og Nordisk Barnehageforskning er håndsøgt efter artikler om dagtilbud. 2.4 Screening: kriterier for inklusion og eksklusion 2011 litteraturen om dagtilbud for de 0-6 årige i Skandinavien bliver fundet ved at søge som ovenfor beskrevet. Mellem ressourcernes indhold er der et vist overlap. Dette er også med til at sikre, at alt bliver fundet. Der blev derfor helt forventeligt fundet dubletter, 68, ved søgningerne. Dubletterne er først fjernet. Derpå er de resterende referencer sorteret efter relevans, dvs. screenet. Screeningen er sket med fokus på både indhold og form: For det første det indholdsmæssige. Kun forskning der direkte forholder sig til institutionaliserede dagtilbud for 0-6 årige i skandinaviske lande er relevant. Det er således ikke tilstrækkeligt, hvis et studie kun implicit kan eller kunne have betydning for dagtilbud. Vi søger ikke viden om børn, forældre eller pædagoger generelt. Vi søger viden om dag- 19

20 tilbud. Kravet er at barne-, forældre- eller pædagogperspektivet skal være eksplicit behandlet i forhold til dagtilbud. For det andet formen. Vi efterspørger primær rapportering af forskning. Derfor er populære fremstillinger, lærebøger, ren forskningsformidling, videnskabelige metodediskussioner etc. ikke inkluderet. Rapportering af primær forskning skal som minimum indeholde et forskningsspørgsmål, en metodedel og en konklusion. Kravet der i screeningen stilles til forskningsrapporteringens form er derudover, at der relateres til anden forskning i form af teori eller empiri 6. Sådanne krav skal forsøgs- eller evalueringsrapporter også leve op til, hvis de skal inkluderes. Både evaluering og forsøgsarbejder kan have karakter af primær forskning. Konsekvensen heraf er, at studier af evaluerende karakter, som indeholder et forskningsspørgsmål, metodedel og en konklusion, IKKE inkluderes, hvis de ikke er relateret til den eksisterende forskningslitteratur i form af kendt empiri, kendte teoridannelser eller ekspliciterede kendte metodologier. Det er endvidere et krav, at der skal være redegjort nærmere for, hvordan bevægelsen fra empiriske data til konklusion er foretaget. Det skal således fremgå hvordan dataanalysen er foretaget. Inklusion af studier (de enkelte forskningsprojekter) har udelukkende været forbundet med krav om relevans i form og indhold. Kvaliteten af studierne har ikke spillet nogen rolle for overvejelserne om inklusion/eksklusion. Der er screenet i to faser: Fase 1: Reference-screening Efter fjernelse af dubletter blev alle referencer sorteret i de fem kategorier, der kan ses i Tabel 2.2 herunder. I de skandinaviske databaser er der ofte kun en lille mængde data (forfatter, titel, udgivelsessted, år og udgiver - ikke meget mere) til rådighed om litteraturen. Derfor har en del referencer været forbundet med utilstrækkelige informationer. Disse er så ved nye søgninger forsøgt suppleret med resumé eller anden information. I referencescreeningen er inkluderet både alt, der med sikkerhed kunne inkluderes, og alt, der kunne være tvivl om Fase 2: Fuldtekst-screening Alle inkluderede referencer fra fase 1 er derefter skaffet og læst. På baggrund heraf blev der foretaget en ny screening med de samme kriterier, men nu på baggrund af dokumentets tekst. 6 For at det kan hævdes, at et studie relaterer sig til anden forskning, bør dette gøres mere uddybende end gennem enkelte referencer til anden forskning 20

Clearinghouse forskningsserien

Clearinghouse forskningsserien Clearinghouse forskningsserien 2012 nummer 10 Forskningskortlægning og forskervurdering af skandinavisk forskning i året 2010 i institutioner for de 0-6 årige (førskolen) af Michael Søgaard Larsen Jan

Læs mere

Clearinghouse forskningsserien. Forskningskortlægning og forskervurdering af skandinavisk forskning i året 2012 i institutioner for de 0-6-årige

Clearinghouse forskningsserien. Forskningskortlægning og forskervurdering af skandinavisk forskning i året 2012 i institutioner for de 0-6-årige Clearinghouse forskningsserien 2014 nummer 19 Forskningskortlægning og forskervurdering af skandinavisk forskning i året 2012 i institutioner for de 0-6-årige af Trine Kløveager Nielsen Hanna Bjørnøy Sommersel

Læs mere

Clearinghouse forskningsserien

Clearinghouse forskningsserien Clearinghouse forskningsserien 2011 nummer 07 Forskningskortlægning og forskervurdering af skandinavisk forskning i året 2009 i institutioner for de 0-6 årige (førskolen) af Michael Søgaard Larsen Bente

Læs mere

Clearinghouse forskningsserien. Forskningskortlægning og forskervurdering af skandinavisk forskning i året 2012 i institutioner for de 0-6-årige

Clearinghouse forskningsserien. Forskningskortlægning og forskervurdering af skandinavisk forskning i året 2012 i institutioner for de 0-6-årige Clearinghouse forskningsserien 2014 nummer 19 Forskningskortlægning og forskervurdering af skandinavisk forskning i året 2012 i institutioner for de 0-6-årige af Trine Kløveager Nielsen Hanna Bjørnøy Sommersel

Læs mere

Produktion og formidling af systematiske reviews på Dansk Clearinghouse for. Uddannelsesforskning

Produktion og formidling af systematiske reviews på Dansk Clearinghouse for. Uddannelsesforskning Produktion og formidling af systematiske reviews på Michael Søgaard Larsen Daglig leder, lektor. 1 Evidens Bred betydning: At en konklusion, en praksis eller en politik i uddannelse er baseret på eller

Læs mere

15:23 FORSKNINGSKORTLÆGNING, KVALITETSVURDERING OG ANALYSE AF UDVIKLINGEN I SKANDINAVISK DAGTILBUDSFORSKNING FOR 0-6-ÅRIGE I ÅRET 2013

15:23 FORSKNINGSKORTLÆGNING, KVALITETSVURDERING OG ANALYSE AF UDVIKLINGEN I SKANDINAVISK DAGTILBUDSFORSKNING FOR 0-6-ÅRIGE I ÅRET 2013 FORSKNINGSKORTLÆGNING, KVALITETSVURDERING OG ANALYSE AF UDVIKLINGEN I SKANDINAVISK DAGTILBUDSFORSKNING FOR 0-6-ÅRIGE I ÅRET 2013 15:23 RIKKE ELINE WENDT ANNE-MARIE KLINT JØRGENSEN 15:23 FORSKNINGSKORTLÆGNING,

Læs mere

Forskningskortlægning og forskervurdering af skandinavisk forskning i året 2007 i institutioner for de 0-6-årige (førskolen)

Forskningskortlægning og forskervurdering af skandinavisk forskning i året 2007 i institutioner for de 0-6-årige (førskolen) clearing_forsk.qxp08:layout 1 12/02/09 13:32 Side 1 Forskningskortlægning og forskervurdering af skandinavisk forskning i året 2007 i institutioner for de 0-6-årige (førskolen) clearing_forsk.qxp08:layout

Læs mere

Clearinghouse forskningsserien

Clearinghouse forskningsserien Clearinghouse forskningsserien 2012 nummer 11 Effektogpædagogiskindsatsvedinklusionafbørn medsærligebehovigrundskolen. Forskningskortlægning Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning IUP, Aarhus Universitet

Læs mere

Forskningskortlægning og forskervurdering af skandinavisk forskning i året 2008 i institutioner for de 0-6 årige (førskolen)

Forskningskortlægning og forskervurdering af skandinavisk forskning i året 2008 i institutioner for de 0-6 årige (førskolen) Forskningskortlægning og forskervurdering af skandinavisk forskning i året 2008 i institutioner for de 0-6 årige (førskolen) af Sven Erik Nordenbo Katrin Hjort Bente Jensen Inge Johansson Michael Søgaard

Læs mere

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING ARTS AARHUS UNIVERSITET Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Arts Aarhus Universitet Notat om forskningskvalitet,

Læs mere

forskning dagtilbud Forskningskortlægning og -vurdering af skandinavisk dagtilbudsforskning for 0-6-årige i året 2015

forskning dagtilbud Forskningskortlægning og -vurdering af skandinavisk dagtilbudsforskning for 0-6-årige i året 2015 CLEARINGHOUSE RESEARCH SERIES 2017 NUMBER 30 forskning dagtilbud Forskningskortlægning og -vurdering af skandinavisk dagtilbudsforskning for 0-6-årige i året 2015 Teknisk rapport fra Dansk Clearinghouse

Læs mere

A. Kort om Dansk Clearinghouse for. Uddannelsesforskning. B. Hvad ved vi om effekten af erhvervsog. uddannelsesvejledning? C.

A. Kort om Dansk Clearinghouse for. Uddannelsesforskning. B. Hvad ved vi om effekten af erhvervsog. uddannelsesvejledning? C. A. Kort om Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning B. Hvad ved vi om effekten af erhvervsog uddannelsesvejledning? C. Konklusioner En forskningsenhed, der skaber systematiske forskningsoversigter

Læs mere

Clearinghouse forskningsserien

Clearinghouse forskningsserien Clearinghouse forskningsserien 2013 nummer 18 Skoleparathed Systematisk forskningskortlægning af Camilla Brørup Dyssegaard Jesper de Hemmer Egeberg Kasper Steenberg Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

Læs mere

Dagtilbuddene en sektor med et stort udviklingspotentiale

Dagtilbuddene en sektor med et stort udviklingspotentiale Dagtilbuddene en sektor med et stort udviklingspotentiale Niels Egelund, professor, DPU Medlem af Kvalitetsgruppen og Børnerådet Randers, 5. august 2008 1 1 Forskellige former for førskolepædagogik Der

Læs mere

Clearinghouse forskningsserien

Clearinghouse forskningsserien Clearinghouse forskningsserien 2011 nummer 08 Programmer for 0-6årige med forældreinvolvering i dagtilbud: En forskningskortlægning af Michael Søgaard Larsen Anne Bang-Olsen Peter Berliner Hanna Bjørnøy

Læs mere

1 Inklusionens pædagogik om at vide, hvad der ekskluderer, for at udvikle en pædagogik, der inkluderer 11 Af Bent Madsen

1 Inklusionens pædagogik om at vide, hvad der ekskluderer, for at udvikle en pædagogik, der inkluderer 11 Af Bent Madsen Indhold Forord 7 1 Inklusionens pædagogik om at vide, hvad der ekskluderer, for at udvikle en pædagogik, der inkluderer 11 Af Bent Madsen Baggrund og begreber 11 Afklaring af begreber 13 Eksklusionsmekanismer

Læs mere

Forskningskortlægning og forskervurdering af skandinavisk forskning i året 2006 i institutioner for de 0-6-årige (førskolen)

Forskningskortlægning og forskervurdering af skandinavisk forskning i året 2006 i institutioner for de 0-6-årige (førskolen) clearing_dk.qxp12:layout 1 09/06/08 13:24 Side 1 Forskningskortlægning og forskervurdering af skandinavisk forskning i året 2006 i institutioner for de 0-6-årige (førskolen) clearing_dk.qxp12:layout 1

Læs mere

Verktyg for utvärdering och forskningsinformerad praktik Förskolekonferens 2014 3. juni 2014

Verktyg for utvärdering och forskningsinformerad praktik Förskolekonferens 2014 3. juni 2014 www.eva.dk Verktyg for utvärdering och forskningsinformerad praktik Förskolekonferens 2014 3. juni 2014 Anne Kjær Olsen, områdechef, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Oplægget Kort om EVA EVA s position

Læs mere

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler For at springe frem og tilbage i indtastningsfelterne bruges Piletasterne-tasten, op/ned (Ved rækken publikationsår/volume/nummer og side brug TAB/shift-TAB)

Læs mere

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået i det annoncerede tidsrum, kan deltage i konkurrencen om De Studerendes Pris. Det er kun muligt at

Læs mere

Projektbeskrivelse. Undersøgelse af arbejdet med læring for 0-2 årige børn

Projektbeskrivelse. Undersøgelse af arbejdet med læring for 0-2 årige børn Projektbeskrivelse Undersøgelse af arbejdet med læring for 0-2 årige børn Som led i Danmarks Evalueringsinstituts handlingsplan for 2014, gennemfører EVA en undersøgelse af arbejdet med læring for 0-2

Læs mere

11.12 Specialpædagogik

11.12 Specialpædagogik 11.12 Specialpædagogik Fagets identitet Linjefaget specialpædagogik sætter den studerende i stand til at begrunde, planlægge, gennemføre og evaluere undervisning af børn og unge med særlige behov under

Læs mere

Metodebeskrivelse for vidensnotat om skole-hjem-samarbejde

Metodebeskrivelse for vidensnotat om skole-hjem-samarbejde Metodebeskrivelse for vidensnotat om skole-hjem-samarbejde Vidensnotatet Skole-hjem-samarbejde er baseret på en vidensopsamling af international og skandinavisk litteratur om skole-hjem-samarbejde. Afgrænsning

Læs mere

EKSEMPEL PÅ UDFYLDT SØGEPROTOKOL (ikke nødvendigvis udtømmende)

EKSEMPEL PÅ UDFYLDT SØGEPROTOKOL (ikke nødvendigvis udtømmende) EKSEMPEL PÅ UDFYLDT SØGEPROTOKOL (ikke nødvendigvis udtømmende) Problemstilling: Baggrund for problemstilling: Konkret forskningsspørgsmål/problemformulering: Hvordan fungerer gruppearbejdet på videregående

Læs mere

Lærerkompetencer og elevers læring i førskole og skole Et systematisk review udført for Kunnskapsdepartementet

Lærerkompetencer og elevers læring i førskole og skole Et systematisk review udført for Kunnskapsdepartementet Lærerkompetencer og elevers læring i førskole og skole Et systematisk review udført for Kunnskapsdepartementet Specialseminar for Kunnskapsdepartementet Sven Erik Nordenbo Professor og leder af Dansk Clearinghouse

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

undervisning, praktik og vejledning på Camilla Brørup Dyssegaard Jesper de Hemmer Egeberg Trine Kløveager Nielsen Kasper Steenberg

undervisning, praktik og vejledning på Camilla Brørup Dyssegaard Jesper de Hemmer Egeberg Trine Kløveager Nielsen Kasper Steenberg Camilla Brørup Dyssegaard Jesper de Hemmer Egeberg Trine Kløveager Nielsen Kasper Steenberg Stinna Vestergaard Virkningsfuld undervisning, praktik og vejledning på erhvervsuddannelserne En forskningskortlægning

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

Forskning og evidens i dagtilbud En guide til at vurdere viden om dagtilbud

Forskning og evidens i dagtilbud En guide til at vurdere viden om dagtilbud Forskning og evidens i dagtilbud En guide til at vurdere viden om dagtilbud Indhold 3 Introduktion 4 Hvad er forskning af høj kvalitet og evidens om dagtilbud? 8 Evidensbaserede programmer 10 Vurdér forskningens

Læs mere

Et oplæg til dokumentation og evaluering

Et oplæg til dokumentation og evaluering Et oplæg til dokumentation og evaluering Grundlæggende teori Side 1 af 11 Teoretisk grundlag for metode og dokumentation: )...3 Indsamling af data:...4 Forskellige måder at angribe undersøgelsen på:...6

Læs mere

Virkningsfulde tiltag i dagtilbud. Et systematisk review af reviews.

Virkningsfulde tiltag i dagtilbud. Et systematisk review af reviews. Clearinghouse forskningsserien 2013 nummer 16 Virkningsfulde tiltag i dagtilbud. Et systematisk review af reviews. Teknisk rapport af Trine Kløveager Nielsen Neriman Tiftikci Michael Søgaard Larsen Dansk

Læs mere

Revision af de aldersopdelte fokusområder i ICS: modsætningsfyldte vilkår

Revision af de aldersopdelte fokusområder i ICS: modsætningsfyldte vilkår Revision af de aldersopdelte fokusområder i ICS: modsætningsfyldte vilkår EUSARF 2014 Helene Oldrup, forsker, SFI Anna-Katharina Højen-Sørensen, videnskabelig assistent, SFI Formål - Præsentere den evidensbaserede

Læs mere

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt.

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Kort gennemgang omkring opgaver: Som udgangspunkt skal du når du skriver opgaver i idræt bygge den op med udgangspunkt i de taksonomiske niveauer. Dvs.

Læs mere

Type og beskrivelse Søgning Kvalitetsvurdering Syntese Analyse. kvaliteten baseret på værkets bidrag til feltet. Kan inkludere kvalitetsvurdering.

Type og beskrivelse Søgning Kvalitetsvurdering Syntese Analyse. kvaliteten baseret på værkets bidrag til feltet. Kan inkludere kvalitetsvurdering. TYPE AF REVIEW KARAKTERISERET EFTER ANVENDT METODE Type og beskrivelse Søgning Kvalitetsvurdering Syntese Analyse Critical review Formålet er at demonstrere, at forfatteren har lavet en omfattende undersøgelse

Læs mere

BILAG 2 METODE OG FORSK- NINGSDESIGN

BILAG 2 METODE OG FORSK- NINGSDESIGN Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Bilag Dato Marts 2014 BILAG 2 METODE OG FORSK- NINGSDESIGN BILAG 2 METODE OG FORSKNINGSDESIGN INDHOLD 1. Design- og metodebilag 1 1.1 Forskningsdesign 1 1.2 Analysemetoder

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Dagens program 1. Håndbogen i (videns-)kontekst 2. Præsentation af håndbogen 3. Spørgsmål

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

UNDERSØGELSES METODER I PROFESSIONS- BACHELORPROJEKTET

UNDERSØGELSES METODER I PROFESSIONS- BACHELORPROJEKTET UNDERSØGELSES METODER I PROFESSIONS- BACHELORPROJEKTET KREATIVITET OG VEJLEDNING OPLÆG V. LARS EMMERIK DAMGAARD KNUDSEN, LEK@UCSJ.DK PROGRAM 14.45-15.30: Præsentation af de mest centrale kvalitative metoder

Læs mere

Kvalitative kvaler. Kvalitative metoder og danske kvalitative interviewundersøgelsers kvalitet

Kvalitative kvaler. Kvalitative metoder og danske kvalitative interviewundersøgelsers kvalitet Kvalitative kvaler Kvalitative metoder og danske kvalitative interviewundersøgelsers kvalitet This page intentionally left blank HENNING OLSEN Kvalitative kvaler Kvalitative metoder og danske kvalitative

Læs mere

Mellem skole og praktik

Mellem skole og praktik Mellem skole og praktik 1 Vibe Aarkrog Mellem skole og praktik Fire teoretiske forståelsesrammer til belysning af sammenhængen mellem skole og praktik i erhvervsuddannelserne Ph.d.-afhandling Danmarks

Læs mere

KONFLIKTER OM BØRNS SKOLELIV

KONFLIKTER OM BØRNS SKOLELIV KONFLIKTER OM BØRNS SKOLELIV ROSKILDE UNIVERSITET Projektet handler om Projektet udforsker børns inklusionsmuligheder i folkeskolen gennem et fokus på samarbejde og konflikter mellem børn, forældre, lærere,

Læs mere

Forebyggelse af hjertekarsygdomme

Forebyggelse af hjertekarsygdomme Sammenfatning af publikation fra : Forebyggelse af hjertekarsygdomme Hvilke interventioner er omkostningseffektive, og hvor får man mest sundhed for pengene? Notat til Hjerteforeningen Jannie Kilsmark

Læs mere

NOV 2012. Tidsskrift for professionel pædagogisk praksis

NOV 2012. Tidsskrift for professionel pædagogisk praksis 04 NOV 2012 Tidsskrift for professionel pædagogisk praksis Paideia - Tidsskrift for professionel pædagogisk praksis Udgiver Tidsskriftet udgives af Senter for praksisrettet utdanningsforskning (Høgskolen

Læs mere

Aktionslæring. Læremiddelkultur 2,0

Aktionslæring. Læremiddelkultur 2,0 Læremiddelkultur 2,0 Dialogseminar d. 23.02.2009 Odense Fase 2: sprojekt Formål: At udvikle en didaktik 2,0 der kan matche udfordringerne i en læremiddelkultur 2,0 Resultat: En ny didaktik forstået bredt

Læs mere

STYRKELSE AF BØRNS TIDLIGE PROBLEMLØSNINGSKOMPETENCER I FREMTIDENS DAGTILBUD

STYRKELSE AF BØRNS TIDLIGE PROBLEMLØSNINGSKOMPETENCER I FREMTIDENS DAGTILBUD STYRKELSE AF BØRNS TIDLIGE PROBLEMLØSNINGSKOMPETENCER I FREMTIDENS DAGTILBUD PROGRAM 1. Om udviklingsprogrammet Fremtidens Dagtilbud 2. Hvorfor fokus på tidlige matematiske kompetencer og hvordan? 3. Følgeforskningen

Læs mere

Samfundsvidenskaben og dens metoder

Samfundsvidenskaben og dens metoder AARHUS UNIVERSITET Samfundsvidenskaben og dens metoder Maria Skov Jensen Ph.d.-studerende INSTITUT FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE School of business and social sciences Agenda 1. Introduktion 2. Formål og teoretisk

Læs mere

Indhold. Forord 9. kapitel 1 Hvornår er et fænomen et socialt fænomen? 11. kapitel 2 Sociologien og den kvantitative metode 20

Indhold. Forord 9. kapitel 1 Hvornår er et fænomen et socialt fænomen? 11. kapitel 2 Sociologien og den kvantitative metode 20 Indhold Forord 9 kapitel 1 Hvornår er et fænomen et socialt fænomen? 11 Sociologiske problemstillinger 13 Et eksempel på et socialt fænomen: selvmordet 14 Betydningen af metodebevidsthed 16 Hvad forstås

Læs mere

Fælles værdigrundlag. Inklusion viden til praksis

Fælles værdigrundlag. Inklusion viden til praksis Fælles værdigrundlag Inklusion viden til praksis Fælles værdigrundlag Inklusion viden til praksis Fælles værdigrundlag 3 Forfattere: Rune Hejlskov Schjerbeck, Camilla Dyssegaard, Michael Søgaard Larsen,

Læs mere

FORUM FOR KOORDINATION AF UDDANNELSESFORSKNING

FORUM FOR KOORDINATION AF UDDANNELSESFORSKNING - SAMSKABELSE OM VIDENSINFORMERET SKOLEUDVIKLING VIA University College VIA University College 1 2015 Analyse af videnspredning Spredning af forsknings- og udviklingsviden med relevans for grundskolens

Læs mere

Stofmisbrug -bedre behandling til færre penge Munkebjerg 20-21. marts 2012

Stofmisbrug -bedre behandling til færre penge Munkebjerg 20-21. marts 2012 Stofmisbrug -bedre behandling til færre penge Munkebjerg 20-21. marts 2012 Professor Hanne Kathrine Krogstrup Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Stofmisbrug Bedre behandling for færre

Læs mere

Bilag 1 Søgeprotokol Charlotte Enger-Rasmussen & Anne Kathrine Norstrand Bang Modul 14 Bachelorprojekt 4. juni 2013

Bilag 1 Søgeprotokol Charlotte Enger-Rasmussen & Anne Kathrine Norstrand Bang Modul 14 Bachelorprojekt 4. juni 2013 Søgeprotokol Titel: Cancerpatienters oplevelser med cancerrelateret fatigue og seksualitet Problemformulering: International og national forskning viser at mange patienter lider af cancer relateret fatigue,

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje......... O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Metodebeskrivelse for vidensnotat om pædagogisk ledelse

Metodebeskrivelse for vidensnotat om pædagogisk ledelse Metodebeskrivelse for vidensnotat om pædagogisk ledelse Vidensnotatet om pædagogisk ledelse er baseret på en vidensopsamling af international og skandinavisk litteratur om pædagogisk ledelse. Vidensnotatet

Læs mere

Vidensbegreber vidensproduktion dokumentation, der er målrettet mod at frembringer viden

Vidensbegreber vidensproduktion dokumentation, der er målrettet mod at frembringer viden Mar 18 2011 12:42:04 - Helle Wittrup-Jensen 25 artikler. Generelle begreber dokumentation information, der indsamles og organiseres med henblik på nyttiggørelse eller bevisførelse Dokumentation af en sag,

Læs mere

Didaktik i børnehaven

Didaktik i børnehaven Didaktik i børnehaven Planer, principper og praksis Stig Broström og Hans Vejleskov Indhold Forord...................................................................... 5 Kapitel 1 Børnehaven i historisk

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

Hvilke virkninger har VIDAforældreprogrammet

Hvilke virkninger har VIDAforældreprogrammet 9.-10. DECEMBER 2013 Hvilke virkninger har VIDAforældreprogrammet haft? casestudie 2 v. Dorte Kousholt () & Peter Berliner (peer@dpu.dk) EFFEKTER AF VIDA en vidensbaseret indsats i danske daginstitutioner

Læs mere

Dagtilbuds kerneopgaver generelt og specifikt i forhold til at skabe lige muligheder for alle børn - hvad betyder synet på børn?

Dagtilbuds kerneopgaver generelt og specifikt i forhold til at skabe lige muligheder for alle børn - hvad betyder synet på børn? Dagtilbuds kerneopgaver generelt og specifikt i forhold til at skabe lige muligheder for alle børn - hvad betyder synet på børn? v/, lektor, Ph.D. Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Temaer

Læs mere

Brugerinddragelse i rehabilitering En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv

Brugerinddragelse i rehabilitering En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv Brugerinddragelse i rehabilitering En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv Ph.d.- afhandling Vejledere: Kirsten Petersen Afd. for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering Institut for Folkesundhed

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Folk og forskning Forskningsformidling - Danskernes kilder til viden om forskning Notat 2001/2 ISSN: 1399-8897 Analyseinstitut for Forskning/ The Danish Institute for Studies

Læs mere

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning Der er adgang til JBI EPB databasen fra databaselisten på Fagbibliotekets hjemmeside, eller hvis du er udenfor hospitalets netværk via fjernadgang til

Læs mere

Forskningskortlægning. til gavn for fastholdelse, øget optag og forbedrede resultater i de gymnasiale

Forskningskortlægning. til gavn for fastholdelse, øget optag og forbedrede resultater i de gymnasiale Camilla Brørup Dyssegaard Jesper de Hemmer Egeberg Kasper Steenberg Neriman Tiftikci Stinna Vestergaard Forskningskortlægning af håndterbare forhold til gavn for fastholdelse, øget optag og forbedrede

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Bioteknologi Opfattelser og holdninger blandt danskere, 1989-2000 Notat 2001/3 ISSN: 1399-8897 Analyseinstitut for Forskning/ The Danish Institute for Studies in Research

Læs mere

Hånd og hoved i skolen

Hånd og hoved i skolen PER FIBÆK LAURSEN Hånd og hoved i skolen værkstedspædagogik for praktisk orienterede elever FOTOS OG DIGTE VED TORBEN SWITZER 1 Indhold Viden om skolen.........................................................

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Den danske brugerundersøgelse i forbindelse med en eventuel etablering af selvstændig Nordisk Forskningsstatistik Notat 2003/2 Analyseinstitut for Forskning The Danish Institute

Læs mere

KVIK. Kurser i Videnskabelig InformationsKompetence. Bib.ucl.dk Referencer RefWorks Grundlæggende RefWorks Udvidet Systematisk litteratursøgning

KVIK. Kurser i Videnskabelig InformationsKompetence. Bib.ucl.dk Referencer RefWorks Grundlæggende RefWorks Udvidet Systematisk litteratursøgning Forskerservice Bib.ucl.dk Referencer RefWorks Grundlæggende RefWorks Udvidet Systematisk litteratursøgning EBSCO databaser PubMed Nordiske baser Google Scholar og bibliotek.dk Systematisk review Tidsskrifter

Læs mere

Pædagoguddannelsen. Studieåret 2015/2016. Studieordning. Fællesdel

Pædagoguddannelsen. Studieåret 2015/2016. Studieordning. Fællesdel Pædagoguddannelsen Studieåret 2015/2016 Studieordning Fællesdel Studieordningens nationale del Indholdsfortegnelse 1. Prøver i grundfagligheden... 2 1.1. Prøve: Grundfaglighedens kompetencemål 1 (GK1)...

Læs mere

Metaevaluering af interne projektevalueringer fra Kunststyrelsen. Popkomm 2007 MIDEM 2008 Storbritannien 2007

Metaevaluering af interne projektevalueringer fra Kunststyrelsen. Popkomm 2007 MIDEM 2008 Storbritannien 2007 Metaevaluering af interne projektevalueringer fra Kunststyrelsen Metaevaluering af interne projektevalueringer fra Kunststyrelsen Metaevaluering af interne projektevalueringer fra Kunststyrelsen Danmarks

Læs mere

Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Rapport status Læsevejledning Indholdsfortegnelse Analyse Din Klasse del 1

Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Rapport status Læsevejledning Indholdsfortegnelse Analyse Din Klasse del 1 Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Nærværende rapport giver et overblik over, hvorledes eleverne fra 4. til 10. klasse i Rebild Kommune trives i forhold til deres individuelle

Læs mere

1. Publikationstyper S&L s vejledning til PURE (Udarbejdet af HNR og KRR, 09-01-2006)

1. Publikationstyper S&L s vejledning til PURE (Udarbejdet af HNR og KRR, 09-01-2006) Centerberetning 2005 for Skov & Landskab Underbilag A03-2 S&L s supplerende vejledningsmateriale til PURE PHH 22-08-2006 Som supplement til DVJB s vejledningsmateriale, jf. underbilag A03-1, har Skov &

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

Metoder til undersøgelse af læringsmålstyret undervisning

Metoder til undersøgelse af læringsmålstyret undervisning Metoder til undersøgelse af læringsmålstyret undervisning Uddannelse for læringsvejledere i Herlev Kommune 20. Marts 2015, kl. 09:00-15:00 Underviser: Leon Dalgas Jensen, Program for Læring og Didaktik,

Læs mere

Effekt og pædagogisk indsats ved inklusion af børn med særlige behov i grundskolen.

Effekt og pædagogisk indsats ved inklusion af børn med særlige behov i grundskolen. Effekt og pædagogisk indsats ved inklusion af børn med særlige behov i grundskolen. Systematisk review af Camilla Brørup Dyssegaard Michael Søgaard Larsen Neriman Tiftikçi Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

Læs mere

Opgavekriterier Bilag 4

Opgavekriterier Bilag 4 Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier Bilag 4 - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Betydningen af sundhedsplejens indsatser rettet mod udsatte børn og familier i såkaldte ghettoområder

Betydningen af sundhedsplejens indsatser rettet mod udsatte børn og familier i såkaldte ghettoområder Betydningen af sundhedsplejens indsatser rettet mod udsatte børn og familier i såkaldte ghettoområder Kirsten Elisa Petersen Projektleder, lektor, ph.d. Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus

Læs mere

Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse

Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse Vidensproduktion Problem Teori Analyse Tolkning Empiri Konklusion Metode Hvad vil I gøre? Hvorfor

Læs mere

NOTAT. God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Opsamling på mål og tegn

NOTAT. God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Opsamling på mål og tegn NOTAT God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud Opsamling på mål og tegn Indledning I kvalitetsprojektet på dagtilbudsområdet er en af aktiviteterne at udarbejde et materiale, der kan dokumentere kvaliteten

Læs mere

Rekruttering af informanter med etnisk minoritetsbaggrund udfordringer og lessons learned

Rekruttering af informanter med etnisk minoritetsbaggrund udfordringer og lessons learned Rekruttering af informanter med etnisk minoritetsbaggrund udfordringer og lessons learned Annemette Nielsen og Maria Kristiansen Afdeling for Sundhedstjenesteforskning Institut for Folkesundhedsvidenskab

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

Skolebestyrelsens rolle i den nye skole. Tabelrapport

Skolebestyrelsens rolle i den nye skole. Tabelrapport Skolebestyrelsens rolle i den nye skole Tabelrapport Skolebestyrelsens rolle i den nye skole Tabelrapport 2016 Skolebestyrelsens rolle i den nye skole 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Mod en evidensinformeret praksis

Mod en evidensinformeret praksis Mod en evidensinformeret praksis Camilla B. Dyssegaard Lektor, Leder af Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Hvad er viden? Den klassiske forestilling om viden Aristoteles To grundformer for viden:

Læs mere

HVORDAN SIKKER VIDEN BLIVER TIL ANVENDT VIDEN BRUG OG FORMIDLING AF VALIDEREDE REDSKABER I EVALUERINGER

HVORDAN SIKKER VIDEN BLIVER TIL ANVENDT VIDEN BRUG OG FORMIDLING AF VALIDEREDE REDSKABER I EVALUERINGER HVORDAN SIKKER VIDEN BLIVER TIL ANVENDT VIDEN BRUG OG FORMIDLING AF VALIDEREDE REDSKABER I EVALUERINGER LINE DYBDAL, BUSINESS MANAGER IAN KIRKEDAL NIELSEN, CHEFKONSULENT FOKUSPUNKTER Konteksten pres for

Læs mere

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende bekendtgørelser,

Læs mere

Læringsmå l i pråksis

Læringsmå l i pråksis Læringsmå l i pråksis Lektor, ph.d. Bodil Nielsen Danmarks Evalueringsinstitut har undersøgt læreres brug af Undervisningsministeriets faghæfter Fælles Mål. Undersøgelsen viser, at lærernes planlægning

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Fra protokol til fondsansøgning

Fra protokol til fondsansøgning Fra protokol til fondsansøgning En protokol adskiller sig på mange områder fra en ansøgning om eksternt finansierede forskningsmidler. En protokol er som regel meget omfangsrig, detaljeret og anderledes

Læs mere

"Billeder af situationen i den danske grundskole", Thomas Nordahl og Niels Egelund "Billeder af en udviklingsorienteretfolkeskole", Bent B.

Billeder af situationen i den danske grundskole, Thomas Nordahl og Niels Egelund Billeder af en udviklingsorienteretfolkeskole, Bent B. Uddannelsesudvalget 2008-09 UDU alm. del Bilag 399 Offentligt læringsmiljø og pædagogisk analyse LP-modellen.dk PROFESSIONSHØJSKOLEN University College Nordjylland Til Medlemmet og suppleanter af FOLKETINGETS

Læs mere

Skoleparathed - tre forskellige tilgange. Niels Egelund Professor, dr.pæd. DPU, AU

Skoleparathed - tre forskellige tilgange. Niels Egelund Professor, dr.pæd. DPU, AU Skoleparathed - tre forskellige tilgange Niels Egelund Professor, dr.pæd. DPU, AU Ro regelmæssighed og renlighed børnehave i 1924 2 Ud i naturen - 1943 3 Vuggestuer dukker op i 1950 erne 4 Reformpædagogikkens

Læs mere

Bilag 1: Begrundelse for ansøgning samt beløb

Bilag 1: Begrundelse for ansøgning samt beløb Bilag 1: Begrundelse for ansøgning samt beløb Ansøgning om 2-honorering af praktiserende læger i Region Midtjylland. Overvægt hos børn er et tiltagende problem med alvorlige konsekvenser for det enkelte

Læs mere

Natur og naturfænomener i dagtilbud

Natur og naturfænomener i dagtilbud Natur og naturfænomener i dagtilbud Stærke rødder og nye skud I denne undersøgelse kaster Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) lys over arbejdet med læreplanstemaet natur og naturfænomener i danske dagtilbud.

Læs mere

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Dato 07.02.2011 Dok.nr. 764907 Sagsnr. 752309 Ref. edni Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Baggrund Med baggrund i Varde Kommunes overordnede Børn

Læs mere

BILAG 3 DATABASER, SØGESTRENGE OG INKLUSIONS- OG EKSLKLUSIONSKRITERIER

BILAG 3 DATABASER, SØGESTRENGE OG INKLUSIONS- OG EKSLKLUSIONSKRITERIER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Bilag Dato Maj 2014 BILAG 3 DATABASER, SØGESTRENGE OG INKLUSIONS- OG EKSLKLUSIONSKRITERIER BILAG 3 DATABASER, SØGESTRENGE OG INKLUSIONS- OG EKSLKLUSIONSKRITERIER

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING NOTAT 31. AUGUST 2015 RESUMÉ Det er i denne kortlægning blandt landets folkeskoler blevet undersøgt, hvor stor en andel

Læs mere

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr.

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. sygehusene Analyseinstitut for Forskning, 1999/2 1 Forskning og udviklingsarbejde

Læs mere

Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk

Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk Leder: Jørgen Madsen Institutionsbeskrivelse: Vi er en spændende, aldersintegreret

Læs mere