Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018"

Transkript

1 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF Balancekatalog BU : Drøftet uden stillingtagen til de administrative forslag Pasningsordninger for børn / Ungdomsskolen Int. inst. - Reduceret andel af uddannet personale - Alternativ 1 (60% til 55%) Alternativ 2 (60% til 50%) SFO I og SFO II - Reduceret andel af uddannet personale - Alternativ 1 (60% til 55%) Alternativ 2 (60% til 50%) Klub (aften) - Reduceret andel af uddannet personale - Alternativ 1 (100% til 60%) Alternativ 2 (100% til 55%) Alternativ 3 (100% til 50%) Int.inst - Reduceret åbningstid med 0,5 time/uge (fra 52 til 51,5 time/uge) SFO I og SFO II - Reduceret åbningstid med 0,5 time/uge Klubber (aften) - Reduceret åbningstid og 5.14 Reduktion - ledelse i dagpasningen Reduktion - normering specialgrupper Klubber / SFO II - Lukning af to huse Bedre kvalitet i dagtilbud Skoler mv. Ændring af skoledistrikter til et samlet skoledistrikt Tilbud til børn og unge med særlige behov Forslag til mulige økonomiske investeringer på tilbud til børn og unge med særlige behov 6.58 (ØU) - 2 socialrådgivere Skønnede effektiviseringer Udgifter til støtte- og kontaktperson reduceres med 20% Udgifter til aflasning reduceres med 10% Flere politikområder til 5.14 Behandlergruppen i Familieafdelingen Max. forslag Enkelte af forslagene overlapper hinanden. Det vil sige, at besparelsen kan blive mindre, hvis begge forslag vælges.

2 Pasningsordninger for børn Int. inst. - Reduceret andel af uddannet personale - Alternativ 1 (60% til 55%) Alternativ 2 (60% til 50%) En reduktion af andelen af uddannet personale vil betyde sænket fagligt niveau og en reduceret muligehd fortidlig faglig funderet indsats. En øget del af tiden i institution vil være uden eller med meget lidt uddannet personale til stede. Forslaget indebærer en ændring fra 60% uddannet personale til 55% (Alternativ 1) og til 50% (Alternativ 2) i tildelingsforudsætningerne. Udmøntningen er ikke bundet til tildelingen og en opretholdese af en højere andel af uddannet personale end tildelt vil betyde mindre personale til rådighed. Reduktionen vil formentlig gøre det mindre attraktivt for uddannet personale at være ansat i Stevns Kommune, idet den faglige sparring osv. vil være ringere. Forslaget omfatter ikke specialgrupperne Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april Reduktionen er derfor kun indregnet med 9. måneder i Der er ikke indregnet engangsudgifter, da det er en omfordeling af budgettildelingen og ikke en nednormering. Alternativ 1 Alternativ 2 Reduktion - Helårsvirkning Stillinger I 1000 kr. Stillinger I 1000 kr. Personale og vikar 0, , Forældrebetaling Søskendetilskud Fripladser I alt 0, ,00-404

3 Pasningsordninger for børn SFO I og SFO II - Reduceret andel af uddannet personale - Alternativ 1 (60% til 55%) Alternativ 2 (60% til 50%) En reduktion af andelen af uddannet personale vil betyde sænket fagligt niveau og en reduceret muligehd fortidlig faglig funderet indsats. En øget del af tiden i institution vil være uden eller med meget lidt uddannet personale til stede. Forslaget indebærer en ændring fra 60% uddannet personale til 55% (Alternativ 1) og til 50% (Alternativ 2) i tildelingsforudsætningerne. Udmøntningen er ikke bundet til tildelingen og en opretholdese af en højere andel af uddannet personale end tildelt vil betyde mindre personale til rådighed. Reduktionen vil formentlig gøre det mindre attraktivt for uddannet personale at være ansat i Stevns Kommune, idet den faglige sparring osv. vil være ringere. Forslaget omfatter ikke specialgrupperne Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april Reduktionen er derfor kun indregnet med 9. måneder i Der er ikke indregnet engangsudgifter, da det er en omfordeling af budgettildelingen og ikke en nednormering. Alternativ 1 Alternativ 2 Reduktion - Helårsvirkning Stillinger I 1000 kr. Stillinger I 1000 kr. Personale og vikar 0, , Forældrebetaling 0 0 Søskendetilskud 0 0 Fripladser 0 0 I alt 0, ,00-172

4 Pasningsordninger for børn Klub (aften) - Reduceret andel af uddannet personale - Alternativ 1 (100% til 60%) Alternativ 2 (100% til 55%) Alternativ 3 (100% til 50%) En reduktion af andelen af uddannet personale vil betyde sænket fagligt niveau og en reduceret muligehd fortidlig faglig funderet indsats. En øget del af tiden i institution vil være uden eller med meget lidt uddannet personale til stede. Forslaget indebærer en ændring fra 100% uddannet personale til 60% (Alternativ 1),til 55% (Alternativ 2)og til 50% (Alternativ 3) i tildelingsforudsætningerne. Udmøntningen er ikke bundet til tildelingen og en opretholdese af en højere andel af uddannet personale end tildelt vil betyde mindre personale til rådighed. Reduktionen vil formentlig gøre det mindre attraktivt for uddannet personale at være ansat i Stevns Kommune, idet den faglige sparring osv. vil være ringere. Forslaget omfatter ikke specialgrupperne Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april Reduktionen er derfor kun indregnet med 9. måneder i Der er ikke indregnet engangsudgifter, da det er en omfordeling af budgettildelingen og ikke en nednormering. Alternativ 1 Alternativ 2 Reduktion - Helårsvirkning Stillinger I 1000 kr. Stillinger I 1000 kr. Personale og vikar 0, , Forældrebetaling 0 0 Søskendetilskud 0 0 Fripladser 0 0 I alt 0, , Alternativ 3 Reduktion - Helårsvirkning Stillinger I 1000 kr. Personale og vikar 0, Forældrebetaling 0 Søskendetilskud 0 Fripladser 0 I alt 0,00-147

5 Pasningsordninger for børn Int.inst - Reduceret åbningstid med 0,5 time/uge (fra 52 til 51,5 time/uge) Forslaget indebærer en nedsættelse af åbningstiden i daginstitutionerne med 0,5 ugentlig time (fra 52 timer til 51,5 timer) Vanskeligheder for forældre med lang transport til arbejde. Det vil delvist kunne imødekommes ved at fastlægge åbningstiderne differentieret mellem de enkelte matrikler, således at nogle har sene andre har tidlige åbningstider. Det vil medføre yderligere pres på stillingsstørrelserne, dvs. endnu flere medarbejdere skal på deltid. Målgruppe Integrerede institutioner (0-5 år) Forslaget forventes først at få virkning fra 1. april 2015, hvorfor der i 2015 kun er indergnet effekt for 9 mdr. Endvidere er i 2015 modregnet engangsudgifter til feriekort kr. Reduktion - Helårsvirkning Stillinger I 1000 kr. Personale og vikar -1, Forældrebetaling 97 Søskendetilskud -14 Fripladser -15 I alt -1,12-322

6 Pasningsordninger for børn SFO I og SFO II - Reduceret åbningstid med 0,5 time/uge Forslaget indebærer en nedsættelse af åbningstiden i SFO med 0,5 ugentlig time. Nuværende åbningstid pr. uge - gældende fra 1. august Skoledage (timer pr. uge) Ikke skoledage (timer pr. uge) SFO I SFO II 22 timer 13,7 timer 52 timer 44 timer Vanskeligheder for forældre med lang transport til arbejde. Reduktionen skal findes sted i eftermiddagstiden, idet der tildeles en fast minimumsnormering til morgenåbningen. Det vil medføre yderligere pres på stillingsstørrelserne, dvs. endnu flere medarbejdere skal på deltid. Målgruppe Skolefritidsordninger ( klasse) Forslaget forventes først at få virkning fra 1. april 2015, hvorfor der i 2015 kun er indergnet effekt for 9 mdr. Endvidere er i 2015 modregnet engangsudgifter til feriekort kr. Reduktion - Helårsvirkning Stillinger I 1000 kr. Personale og vikar -0, Forældrebetaling 0 Søskendetilskud 0 Fripladser 0 I alt -0,69-242

7 Ungdomsskolen mv Klubber (aften) - Reduceret åbningstid Forslaget indebærer at alle juniorklubber og ungdomscafeer har samme ugentlige åbningstid, henholdsvis 12 Nuværende ugentlig åbningstid i 40 uger Juniorklub Ungdomscafe 3 steder 15 timer 10,5 timer 2 steder 12 timer 7 timer Forslaget forventes først at få virkning fra 1. april 2015, hvorfor der i 2015 kun er indergnet effekt for 9 mdr. Endvidere er i 2015 modregnet engangsudgifter til feriekort kr. Reduktion - Helårsvirkning Stillinger I 1000 kr. Personale og vikar -0, Forældrebetaling 0 Søskendetilskud 0 Fripladser 0 I alt -0,72-263

8 Pasningsordninger for børn og 5.14 Reduktion - ledelse i dagpasningen På grund af det faldende børnetal ( år) og dermed også fald i antal indmeldte børn i dagplejen og de integrerede institutioner er der mulighed for en tilpasning i ledelseslaget. Målgruppe Dagpleje og integrerede institutioner (0-5 år) Forslaget forventes først at få virkning fra 1. april 2015, hvorfor der i 2015 kun er indergnet effekt for 9 mdr. Endvidere er i 2015 modregnet engangsudgifter til feriekort kr. Reduktion - Helårsvirkning Stillinger I 1000 kr. Personale og vikar ca. -1, Forældrebetaling 101 Søskendetilskud -15 Fripladser -15 I alt ca. -1,00-335

9 Pasningsordninger for børn Reduktion - normering specialgrupper Forslag om fast normering i de tre specialgrupper - 3 fuldtidsstillinger pr. specialgruppe. Nuværende normering: Grupperne er normeret til 6 børn. I Store Heddinge og Nordstevns tæller et barn for 4,3 enhed. I Hårlev tæller et barn for 5 enheder. Det udløser følgende normering: Store Heddinge og Nordstevns 3,099 fuldtidsstilling pr. gruppe og i Hårlev 3,604 fuldtidsstilling. Målgruppe Specialgrupperne i integrerede institutioner Forslaget forventes først at få virkning fra 1. april 2015, hvorfor der i 2015 kun er indergnet effekt for 9 mdr. Endvidere er i 2015 modregnet engangsudgifter til feriekort kr. Reduktion - Helårsvirkning Stillinger I 1000 kr. Børneudgifter -0, Forældrebetaling 83 Søskendetilskud -12 Fripladser -13 I alt -0,85-272

10 Ungdomsskolen Klubber / SFO II - Lukning af to huse Forslaget indebærer, at klubaktiviteterne i Ellehallen og Munkegården flyttes til henholdsvis Strøbyskolen og Store Heddinge Skole Medlemstallene i juniorklubberne udgør pr. maj 2014 Ellehallen 39 Munkegården 11 Fritidsgården 11 Hyttefadet 16 Lokalerne bruges også til Ungecafé. Evt. flytning til lokaler på skolen kan betyde at færre unge bruger klubberne. Beregningen indeholder ikke udgifter til rengøring, da det endnu ikke er beregnet hvad det kommer til at koste at samlet alle SFO-børn på skolerne. Forslaget kan få virkning fra 1. januar Reduktion - Helårsvirkning Stillinger I 1000 kr. Vand, varme, vedligehold m.v. 0, Budget til lukkede bygninger 100 Forældrebetaling 0 Søskendetilskud 0 Fripladser 0 I alt 0,00-318

11 Ungdomsskolen Bedre kvalitet i dagtilbud I forbindelse med budgetforliget for 2014, blev der afsat 1 mio. kr. ekstra til dagpasningsområdet. Midlerne blev efter høring udmøntet af Børneudvalget den 25. februar og er derfor ikke fuldt disponerede endnu. Konsekvenserne vil være færre udviklingsaktiviteter og/eller ringere personalenormering. På baggrund af de forventede budgetoverskridelser i 2014 på Børneudvalgets område, er midlerne inddraget i Forslaget kan få virkning fra 1. januar 2015.

12 Skoler mv Ændring af skoledistrikter til et samlet skoledistrikt Ændring af skoledistrikter for kommende 0. kl. Antal fødte, som forventes at starte i skole i : Forventes I alt til Antal Skolestart Antal fødte i friskole skolestart klasser 2015/ / / Fordelingen i de nuværende distrikter i forventet antal klasser forventes som følger: Hotherskolen Strøbyskolen St. Heddinge Total 2015/ / / Ved et samlet skoledistrikt vil der således være mulighed for at oprette én klasse mindre end ved de nuværende distrikter for skoleåret 2016/17 og igen i 2017/18. Der er også set på muligheden for at ændrer på skoledistrikterne, for at optimere klassedannelserne. Pga. forskel på antal elever år for år i distrikterne er det ikke umiddelbart muligt at dele distrikterne optimalt for en årrække. Beregningen på antal elever tager udgangspunkt i, at 48 elever pr. årgang søger friskole - eller skole uden for kommunen. Der vil være en usikkerhed omkring dette antal fra år til år. Reduktion - Helårsvirkning I 1000 kr. Budget Budget 2016 (En 0. kl. i 5 mdr.) -322 Budget 2017 (En 0. kl. i 12 mdr. + En 1. kl. i 5 mdr.) -993 Budget 2018 (En 0. kl. i 7 mdr. + En 1. kl. i 12 mdr. + En 2. kl. i 5 mdr.) Evt. tilflytning, ændring af søgning til privatskoler vil kunne ændre i antallet af klasser og dermed også i økonomien

13 Administration / Tilbud til børn og unge med særlige behov Forslag til mulige økonomiske investeringer på tilbud til børn og unge med særlige behov 6.58 (ØU) - 2 socialrådgivere Skønnede effektiviseringer Faglig og økonomisk controlling Indsatsen for udsatte børn og unge har gennem flere år været præget af økonomiske udfordringer. Herunder at området har været svært at styre økonomisk på grund af vanskeligheden i at forudse udgifterne. Udfordringerne skyldes først og fremmest dyre anbringelsessager, hvor priserne for et enkelt barn ofte kan koste helt op til omegnen af en million om året. Når der er tale om så store økonomiske udgifter er der i sagens natur et ekstra stort behov for at sikre sig, at den foranstaltning, der er iværksat leverer gode resultater og effekt for det enkelte barn. Center Familie har i løbet af 2014 implementeret IT-systemet DUBU og den socialfaglige metode ICS, der sikrer en fælles praksis og metodebevidsthed. Den faglige standard skal baseres på forskning. Det forudsætter et solidt socialfagligt arbejde, hvor sagsbehandler har fokus på at opsætte realistiske mål og frem for alt er i løbende og tæt dialog med barn og opholdssted/institution for at sikre, at der arbejdes målrettet og med afsæt i de aftaler der er indgået. På anbringelsesområdet er det vigtigt, at være opmærksom på, at der også er tale om et egentligt marked. Udbud og efterspørgsel har stor betydning for den pris, der indgås ved aftale om en døgnanbringelse. Det er derfor nødvendigt, at sagsbehandlerne har faglige kompetencer til også at håndtere det gode købmandskab. Gennem det gode købmandskab er det muligt at forhandle pris og indsats kontinuerligt. Det er fx ofte sådan, at et privat opholdssted kontakter sagsbehandleren og søger om ekstra ressourcer fordi de vurderer, at barnets behov ligger uden for rammen af det en fast takst skal honorere. I sådanne situationer er det vigtigt, at sagsbehandleren løbende har været i kontakt med både barn og opholdssted, så sagsbehandleren har relevant viden om hverdagen det i sig selv kan minimere efterspørgslen på ekstra ressourcer. I modsætning til de situationer, hvor sagsbehandleren måske ikke har set barnet i flere år og derfor er helt overladt til at forlade sig på opholdsstedets faglige vurderinger. Endelig skal det gode købmandskab sikre, at sagsbehandleren har stor viden om sammenhæng mellem takster og fagligt indhold en viden der først og fremmest skabes gennem erfaring og kollegial sparring. Da der gennem længere tid har været et betydeligt arbejdspres på børne- og ungeområdet, har opgaverne i relation til faglig og økonomisk controlling været nedprioriteret til fordel for at håndtere de nye og akutte sager. Det foreslås derfor, at der i forbindelse med budget 2015 investeres 1 mio. kr. i optimering af faglig og økonomisk controlling ved at ansætte to socialrådgivere. Det skønnes, at en målrettet indsats kan medføre budgetbesparelser i budget 2015 på 0,5 mio. kr. stigende til 2 mio. kr. i overslagsårene. Illusteret set svarer det til at min. 6 børn skal overgå fra anbringelse på døgninstitution/opholdssted til en plejefamilie (der er taget udgangspunkt i gennemsnitspriser på området) eller en reduktion af udgifterne til opholdssteder og døgninstitutioner på ca. 10% Ovenstående er rent skønnede beløb og besparelsen er ikke sammenholdt med udgiftsniveauet i andre kommuner.

14 Tilbud til børn og unge med særlige behov Udgifter til støtte- og kontaktperson reduceres med 20% Nedsættelse af serviceniveau ift. støtte- og kontaktpersoner. Nedsættelse af støtte med op til 20 %. Konsekvensen kan blive, at den forbedring der er opnået socialt og fagligt ikke bærer frugt til en vedvarende forandring. Der vil være risiko for tilbagefald ift. de oprindelige vanskeligheder, ligesom der er risiko for et øget pres på kontanthjælp, dagpenge og førtidspension. Bevilling af støtte- og kontaktpersoner sker i overvejende grad til unge mennesker med udtalte sociale problemer og/eller misbrug. En række af disse unge har f.eks. svært at følge skolegang og arbejde, de har svært ved at indgå i relevante relationer til andre unge, voksne og deres familie og de har svært ved at overskue og tilrettelægge deres dagligdag. Støtte- og kontaktpersonordningen omfatter således ofte omfattende hjælp ved overgang til voksenlivet med henblik på uddannelse, beskæftigelse, bolig, økonomi etc. Man skal være opmærksom på, at Ankestyrelsen egendrift til kontrol af sager i kommunerne er øget, hvilket kan betyde at, at kommunens pålægges at iværksætte foranstaltninger. Ved uændret serviceniveau er der i 2015 budgetteret med en udgift til støtte- og kontaktpersoner på 4,3 mio. kr. - 10% reduktion svarer til en besparelse på ca. 0,4 mio. kr. Ovenstående er en skønnet besparelse, da der ikke er foretaget et individuel skøn.

15 Ungdomsskolen mv Udgifter til aflasning reduceres med 10% Nedsættelse af serviceniveauet vedrørende aflastning af børn og unge. Nedsættes serviceniveauet med 10 % vil det betyde, at et barn, der er i aflastning hver 14. dage = i alt 26 gange årligt vil kunne tilbydes aflastning 23 gange i stedet (teoretisk eksempel). Risikoen ved at generel nedsættelse af serviceniveauet er f.eks.: - At der på længere sigt vil blive behov for mere omfattende og dyrere foranstaltninger, da barnet ikke har fået relevant støtte i nødvendigt omfang - At forældrene ikke længere ser sig i stand til at have barnet hjemme og forventer, at det anbringes uden for hjemmet - At barnets færden/placering i normalmiljøet vanskeliggøres da der ikke ydes aflastning i fornødent omfang. - At Ankestyrelsen tager sagen op af egen drift med eventuelt øgede udgifter til følge - Der vil formentlig være stor forældreutilfredshed med et forringet serviceniveau specielt for fysisk/psykisk handicappede. Ved uændret serviceniveau er der i 2015 budgetteret med en udgift til aflastningsordninger på 2,1 mio. kr. - 20% reduktion svarer til en besparelse på ca. 0,4 mio. kr. Ovenstående er en skønnet besparelse, da der ikke er foretaget et individuel skøn.

16 Pasningsordninger for børn / Skoler mv til 5.14 Behandlergruppen i Familieafdelingen Behandlergruppen i Familieafdelingen består af følgende områder: - Børne- og familiegruppen - Sprogstimulering af førskolebørn - Tale-/høreundervisning - PPR Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at beskrive konsekvenserne ved en besparelse på området, hvorfor forslaget pt. er medtaget som en rammebesparelse. Rammebesparelse på 0,5 mio. kr.

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 BU 10.06.14: Drøftet uden stillingtagen til de Balancekatalog administrative forslag

Læs mere

BU 02.02.16 Temadrøftelse økonomi

BU 02.02.16 Temadrøftelse økonomi BU 02.02.16 Temadrøftelse økonomi Gule lamper i forhold til foreløbigt regnskab 2015 Gule lamper i forhold til budgetopfølgning 3 2015 Børneudvalgets input til budget 2017 Balancekatalog til budget 2016

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.310 5.10 Dagpleje og integrerede institutioner -3.074-4.002-5.228-5.228

Læs mere

stillingtagen til de administrative forslag Tværgående projekter - max Vikarpulje (merindtægt)

stillingtagen til de administrative forslag Tværgående projekter - max Vikarpulje (merindtægt) Ændring Nr. Balancekatalog til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget ØU 3.5.14: Drøftet uden politisk stillingtagen til de administrative forslag

Læs mere

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau Pasningsordninger for børn

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Regkonto til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Social- og sundhedsudvalget 472 876 1.684 2.492 2200 5.32 Integreret døgnpleje - hjemmeboende

Læs mere

Nr. Regkonto Lov- og cirkulæreændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Nr. Regkonto Lov- og cirkulæreændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Version 2 Ændring Nr. Regkonto Lov- og cirkulæreændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget 370 370 370 370 1200 6.41 Honorar - Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Budget 2017 Budgetproces og input

Budget 2017 Budgetproces og input Budget 2017 Budgetproces og input Børneudvalget den 8. marts Budgetproces 2017 Overordnet serviceramme i 2016 Politikområder r 2017 (foreløbige) Handlemuligheder Nøgletal Børneudvalgets input til budgetseminaret

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET Indhold Indledning... 3 Nuværende tildelingsmodel...4 Åbningstid...4 Enheder... 4 Vikar... 4 Ekstra tildelinger...4 Belastningsgrad...4 Overblik over nuværende ressourcetildeling

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 - Indenfor vedtaget serviceniveau Fællespulje - Børneudvalget 3.900 3.01 Provenu

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Version 2 Ændring Nr. Regkonto til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Social- og sundhedsudvalget 472 876 1.684 2.492 2200 5.32 Integreret døgnpleje - hjemmeboende

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort

Læs mere

Ændring Nr. Balancekatalog - version 2 til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Balancekatalog - version 2 til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Balancekatalog - version 2 til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget ØU 3.5.14: Drøftet uden politisk stillingtagen til de administrative

Læs mere

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014)

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Indledning Indledning tilrettet i forhold til ny skolereform, herunder en samlet ressourcetildelingsmodel for skoler,

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 Betaling mellem kommuner (plejebørn mv.)

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Budgetforslag 2013 Børneudvalget

Budgetforslag 2013 Børneudvalget Budgetforslag 2013 Børneudvalget August 2012 Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. Regnskab 2011 Opr. Budget 2012 Korr. basisbudget 2013 BO1 2014 Prisniveau 11 pr. 12 pr. BO2 2015 BO3 2016 Børneudvalg 321.129

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter:

Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter: Svendborg kommune Familieafdelingen 19. april 2010 Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter: Udgangspunkt: Familieafdelingens budget for 2010 udgør

Læs mere

Skolereform 2014 - Økonomi

Skolereform 2014 - Økonomi Skolereform 2014 - Økonomi Undervisningstimetal Før og efter reform Forudsætninger for oprindeligt budget 2014 Undervisning SFO Klub Forældrebetaling Budgetramme 2014 Skolereform Ændringsforslag til budgetrammen

Læs mere

Overblik - Børneudvalget

Overblik - Børneudvalget Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. 2014-prisniveau Børneudvalg Regnskab 2013 13-pl. Opr. budget 2014 Basisbudget 2015 Overførselsudgifter 3.966 3.018 3.018 3.018 3.018 3.018 Børn 3.966 3.018 3.018 3.018

Læs mere

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG REDUKTION Lb. Nr. BFU-OM-01 Tildelingsmodel til Dagplejen Udvalg: Børne- og Familieudvalget Område: Dagtilbud, dagplejen Funktion: 5.25.11 Dagplejen bliver i dag tildelt ressourcer med udgangspunkt i en

Læs mere

Temamøde i BU 11. februar 2014

Temamøde i BU 11. februar 2014 Temamøde i BU 11. 1 stevns kommune 50-undersøgelse Almen indsat i normalsystemet F.eks. Daginstitutioner Skoler SFO Klubber Almen forebyggende indsat F.eks. Sundhedspleje Praktiserende læger Screeninger

Læs mere

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Formålene med denne nye skole-model er flerstrenget: - tildelingen af ressourcerne skal være enkel og overskuelig - der skal være

Læs mere

Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget

Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget BILAG 3b1 Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget 2018-21 På både skole, FFO og daginstitutionsområdet er der budgetmodeller, der fordeler midler til skolerne og institutionerne på baggrund af

Læs mere

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Børneudvalget. Området omfatter udgifter til dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede daginstitutioner samt tilskud til privat pasning. Området omfatter både almindelige

Læs mere

Handlingsplan - Familieområdet

Handlingsplan - Familieområdet Notat Handlingsplan - Familieområdet Kommunaldirektørens område og Familieafdelingen Økonomi Ramsherred 5 5700 Svendborg 1. Status. Udvikling i sagstal og udgifter 2007 2009 Baggrunden for de iværksatte

Læs mere

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 Dagtilbudsområdet: 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 1.Åbningstid på 50 t. -765.000-765.000-765.000-765.000 2. Udvidet åbning - private -116.000-116.000-116.000-116.000 3. Privat pasning u/24 uger -94.000-94.000-94.000-94.000

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Økonomiudvalg til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Funktion Økonomiudvalg til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Funktion Økonomiudvalg til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Balancekatalog Tværgående funktioner, puljer m.m 10.000 6.70 Vikarpulje (merindtægt)

Læs mere

Resultat af udvalgsbehandlingen politikområde Dagpasning OMPRIORITERINGER

Resultat af udvalgsbehandlingen politikområde Dagpasning OMPRIORITERINGER Resultat af udvalgsbehandlingen politikområde Dagpasning OMPRIORITERINGER Udvalg: Børneudvalget Politikområde: 11 Dagpasning Dato: 23. august 2010 Udfyldt af: Johnni Helt I 2011-priser i hele tusinder

Læs mere

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge Der er i forbindelse med prognosen for antal flygtninge og familiesammenførte i Aarhus Kommune i et tværmagistratligt

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2017-2020 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere

Læs mere

Omprioriteringskatalog Budget

Omprioriteringskatalog Budget Omprioriteringskatalog Budget 2014-2017 Sagsnr. 237794 Sammenfatning af omprioriteringsforslag på udvalgsniveau 2014 2015 2016 2017 Økonomiudvalget 10.750 10.750 10.750 10.750 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Læs mere

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG Bilag 2, 2. budgetopfølgning Sektor 3 Folkeskole Konto Korrigeret Forventet Merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Profitcenter Omkostnings PSP element Art budget 2014 regnskab 2014

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013

Læs mere

Forslag til anvendelse af midler fra puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Forslag til anvendelse af midler fra puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Forslag til anvendelse af midler fra puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Indledning og baggrund for puljen Der er i forbindelse med aftalen om finansloven for 2015 afsat 250 mio. kr. årligt

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2018 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2018 Driftsforslag Nr. U-301 Forslag Harmonisering af normeringen i distriktsspecialklasserne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud Det foreslås, at kommunens seks distriktsspecialklasser for elever med generelle

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

Politikområde Dagtilbud

Politikområde Dagtilbud Bemærkninger til budget 2017 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.

Læs mere

Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 04. september 2014 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 12:20 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Hotel Præstekilde Kirsten Overgaard (formand), Helle Mandrup

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

Styring af det specialiserede udsatte område

Styring af det specialiserede udsatte område Styring af det specialiserede udsatte område BKF, 14. juni 2013 v. Familie- og rådgivningschef Mette Andreassen Faglighed og økonomi hånd i hånd 1. At arbejde med en fast budgetramme på et ustyrbart område

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato Bilag 6 Fra Børn og Unge Dato 10-06-2014 Budgettildeling til FU-områderne Det politiske forlig og de deraf følgende ændringer på FU-området er budgetneutralt, hvilket betyder at den samlede ramme er uændret.

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7 UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter -1.000-1.957-4.902 22.589 3 01 Folkeskolen SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET 2013-2016 Øks 1. behandling 3. september 2012 15.000 Der tilføres 15 mio. kr. i 2013

Læs mere

Udvalget for familie og institutioner

Udvalget for familie og institutioner Indholdsfortegnelse Udvalget for familie og institutioner...2 11.528 Børn, Unge og Familier drift...3 11.322 Skoleområdet drift...4 11.322 Skoleområdet anlæg...4 11.525 Dagtilbud til børn og unge drift...5

Læs mere

Folkeskolereformens økonomi

Folkeskolereformens økonomi KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 2: Folkeskolereformens finansieringsudfordring I det følgende præsenteres Københavns Kommunes samlede finansiering af folkeskolereformen,

Læs mere

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet.

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. 8.maj 2007. Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. Dagpasningsgruppen har på sit møde den 9.maj sammenfattet høringssvarene. Der er indkommet høringssvar fra 25

Læs mere

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.]

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.] Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014 Nr. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.] ANLÆG: 1 Tandplejen indkøb af Digitale røgtenapparater 800 2 Pulje til It- hardware på 0-16 års området 1.500

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter Nummer 246 Rammereduktion Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Rammereduktion i forlængelse af besluttet OE strategi Mindreudgifter 0 2.184

Læs mere

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011 Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 1. Resume Drift I 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet resultat Afvigelse Drift i alt 282.676 282.676 282.676 0 Kultur

Læs mere

Fjerne aktivitetstimerne på plejecentrene Anbefales. Ø kan ikke anbefale.

Fjerne aktivitetstimerne på plejecentrene Anbefales. Ø kan ikke anbefale. Ikke indarbejdede ændringer Nr. Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - Balancekatalog 2015 SSU 8.6.16: Sagen udsat til 20.6.16 Godkendt af SSU 20.4.2016

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Oversigt over ændringer til - Nr. Politiske forslag 1 Tillægsaftale til fælles forståelse: "Endnu bedre folkeskole i Furesø Kommune" 1.300 1.700 1.700 1.700 Som en del af budgetaftalen

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

Omprioriteringskatalog Budget

Omprioriteringskatalog Budget Omprioriteringskatalog Budget 2014-2017 Sagsnr. 237794 BrevID. 1669719 Sammenfatning af omprioriteringsforslag på udvalgsniveau 2014 2015 2016 2017 Økonomiudvalget 10.750 10.750 10.750 10.750 Beskæftigelses-

Læs mere

NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Skole- og Børneudvalgets område

NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Skole- og Børneudvalgets område Sagsnr. 286217 Brevid. 2486702 NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Skole- og Børneudvalgets område 16. januar 2017 Baggrund og formål Af tillægsaftale til budgetforliget for 2017 fremgår,

Læs mere

Udvalget for Børn og Unge (1.000 kr)

Udvalget for Børn og Unge (1.000 kr) (1.000 kr) ID.nr. Titel Dritsområde Udmonlningsramme -6.143-6.143-6.143-6.143 4.1 Kompensation for implementeringstilskud Folkeskolen mv. 6.000 12.000 12.000 12.000 4.2 Tilførsel til folkeskolen Folkeskolen

Læs mere

$"" " %" # # # # ' " +!"+ #,

$  % # # # # '  +!+ #, !# % & & # # ) # # # # *# +!+ #, -. FORSLAG TIL REDUKTIONER DER KAN INDGÅ I FINANSIERINGEN AF ODENSE - EN NY VIRKELIGHED beløb er i 1.000 kr.) 2012 2013 2014 2015 2012-15 sidetal Ophør af økonomisk friplads

Læs mere

Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018

Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018 Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF 300 5.14 Fælles Børnepasningsplan - Område Store Heddinge og Hårlev 1.000 18.000 18.000 prioritering 301 3.01-5.14

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Notat. BSU - Skoleindskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen

Notat. BSU - Skoleindskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Notat Modtager(e): Børne- og udvalget Dato: 4. december 2014 Sags nr.: Sagsbehandler: ASC BSU - indskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. juni 2016 viser en samlet forventet afvigelse på 30,5 mio. kr. i mindreforbrug.

Læs mere

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje 2010-2013 Oversigt over bidrag til råderumspulje Råderumspulje total 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt specifikke bidrag til råderumspulje 47.500 46.500 46.500 46.500 Forsikring Reduktion af opsparing

Læs mere

Notat til Børne- og Skoleudvalget

Notat til Børne- og Skoleudvalget Notat til Børne- og Skoleudvalget Uddybning af vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap 28. oktober 2014 Skole og Familie Økonomi og drift Tlf. 46 11 42 13 ROGV@rudersdal.dk

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-8-15 Dato:10.3.2015 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget for 2016 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

BØRNE- og SKOLEUDVALGET

BØRNE- og SKOLEUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31.3. Furesagnr. 190--6498 Budgetopfølgning I pr.: 31. marts Bilag 2 Dato: 27. april s pr. 31.3. Børn og unge med særlige behov Familierådgivningen - opgørelsen vedfører kun den

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

Hjørring Kommune. Børne- og undervisningsforvaltningen Den Årsberetning på underretnings- og anbringelsesstatistik

Hjørring Kommune. Børne- og undervisningsforvaltningen Den Årsberetning på underretnings- og anbringelsesstatistik Hjørring Kommune Børne- og undervisningsforvaltningen Den 19.02.2016 Årsberetning på underretnings- og anbringelsesstatistik Underretninger Når der modtages underretninger på børn og unge under 18 år,

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Forslagsnr. Budget Budget Budget Hele 1.000 kr. Budget Korrektionsforslag, der kræver særlig politisk stillingtagen 16 Tildeling dagtilbud lavere beløb pr.

Læs mere

Budgetforslag 2014 Børneudvalget

Budgetforslag 2014 Børneudvalget Budgetforslag 2014 Børneudvalget August 2013 Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. 2013-prisniveau Regnskab 2012 12-pl Opr. budget 2013 Korr. basisbudget 2014 B01 2015 B02 2016 B03 217 Børneudvalg 327.961

Læs mere

Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation

Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation God ledelsesinformation skal sikre en bedre styring og udvikling af området, og det er derfor nødvendigt indledningsvist at overveje, hvilken

Læs mere

BØU kr kr kr kr.

BØU kr kr kr kr. Budget 2012-15 Besparelsesforslag: Kommissoriumnummer (indeholder udvalgsforkortelse og fortløbende numre, hvis flere forskellige forslag angiv A, B, C mv.) Brugerbetaling Betaling af udgifter i forbindelse

Læs mere

Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig

Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2014 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 3875 4785 5123 3770 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22

Læs mere

Bilag: Afrapportering - nøgleelementer

Bilag: Afrapportering - nøgleelementer 1. Generel indsats myndighed Forbedret sagsfremstilling/beslutningsgrundlag Kvalitativ opfølgning på målopfyldelse Gennemførsel af uddannelsesdage (i pct.) 100% 90% 100% 100% Maksimalt 45 børnesager pr.

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2018-2021 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget. Dagtilbud - børn

Børne- og Undervisningsudvalget. Dagtilbud - børn Dagtilbud - børn Området kan opdeles i: Opgaver vedr. dagpasning kan opdeles i en række delområder. De enkelte delområder er oplistet herunder. Fælles formål Dagplejen Børnehaver Integrerede institutioner

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Børne- og familieudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder,

Læs mere

Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Stevns. Benchmarking. Daginstitutioner

Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Stevns. Benchmarking. Daginstitutioner Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Benchmarking Daginstitutioner Juni 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD..... side 3 AFGRÆNSNING AF OPGAVEN. side 3 METODE... side 4 DATAGRUNDLAG...

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Indledning Formålet med at udarbejde et demografikatalog er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen og alderssammensætningen i

Læs mere

Handleforslag på Skoleudvalgets område

Handleforslag på Skoleudvalgets område SU 1 Ledelsesstruktur Funktion Skoleområdet Det anbefales at serviceharmonisere ledelsesstrukturen på skolerne i ny Køge Kommune (side 10-11) som vedtaget i Køge Kommune, således at skoleledelsen på en

Læs mere

UDVALGET FOR BØRN OG UNGE REDUKTIONSBLOKKE 16.03.2010, revideret 23.03.2010

UDVALGET FOR BØRN OG UNGE REDUKTIONSBLOKKE 16.03.2010, revideret 23.03.2010 3.00 Skoler 1.000 kr. 2010 2011 2012 2013 Sejladsprojektet -79-189 -189-189 Færdselsskolen -68-164 -164-164 Vindebyøre Lejrskole -123-294 -294-294 Juniorklubber -552-432 -422-207 Undervisningsassisteneter

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 1. Kvartal 2017

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 1. Kvartal 2017 Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden 1. Kvartal 2017 Formål og indhold Formålet med at gennemføre ledelsestilsyn er, at: Sikre en lovmedholdelig og god kvalitet i sagsbehandlingen. Skabe grundlag

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Indhold Sommerferielukning med 1 uge... 2

Indhold Sommerferielukning med 1 uge... 2 Reduktionsforslag for Dagpasning Indhold Sommerferielukning med 1 uge... 2 Der indføres yderligere 1 uges sommerferielukning (i alt 2 uger)... 3 Der indføres 3. uges sommerferielukning... 4 Tidligere effektiviseringsgevinster

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår. Afvigelse mellem seneste skøn

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår. Afvigelse mellem seneste skøn Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget Tabel 1: Børne- og Familieudvalget, drift 1.000 kr. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår Korrigeret budget incl. overførsler

Læs mere

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn.

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Bemærk: Dette forslag er udarbejdet på baggrund af den nye lovgivning pr. 1.1.2011, den såkaldte

Læs mere