FORENINGERNES SÆSONPROGRAMMER siders indstik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORENINGERNES SÆSONPROGRAMMER 2007-08 32 siders indstik"

Transkript

1 BERGMAN-KRITIKKEN TAGER IGEN FART Svensk filmekspert om hans rolle Som både idol og prügelknabe PROFESSOR JØRN LUND FÅR ÅRETS HÆDERSPRIS Hyldet for sin fremragende nordiske sprogindsats NORDEN NU NR. 4 oktober 2007 FORENINGERNES SÆSONPROGRAMMER siders indstik REPRÆSENTANTSKABS- MØDET I TOFTLUND Det nordiske samarbejde fungerer, uanset hvad medierne mener, sagde landsformanden i sin årsberetning SVERIGE SÆTTER GRÆNSE- HINDRINGER I TOP Den nordiske pasfrihed bliver Ikke altid respekteret SPROGFORSTÅELSE! Dansk og svensk bundrekord, siger sprogsamarbejdets førstemand, professor Jørn Lund, hædersprismodtager NØDRÅB: VI MANGLER INDVANDRERE Ålandsøerne har en særegen omvendt problemstilling FOKUS PÅ KVINDEN Den nordiske kvindes samfundsmæssige og kulturelle betydning er umålelig stor. Det sætter årets Morgengry og Skumringstime fokus på Billedet til højre: Professor Jørn Lund

2 indhold NORDEN NU Nr. 4 0ktober 2007 OBS: NORDEN NU i 2008 Udgivelses-tidspunkter ændres i 2008 således: Nr. 1: Nr. 2: Nr. 3: Nr. 4: Marts Juni, med repræsentantskabsmøde-omtale Ultimo august, med sæson-programmer. Frist for indlevering af sæsonprogrammer: TOR 29 MAJ Medio december, med rejsekatalog. Frist for aflevering af rejsetilbud: MAN 10 NOVEMBER LOKALAFDELINGERNES SÆSONPROGRAMMER siders indstik 4-5, 7, 8 Repræsentantskabsmødet i Toftlund 4 Fra navlebeskuelse til internationalt samarbejde Det nordiske fungerer uanset pressen 5 Grænsehindringerne bekæmpes for langsomt 7 Repræsentantskabmøderne flyttes til maj-juni 8 Hæderspris til Jørn Lund for en fremragende nordisk indsats 6 Sverige sætter grænsehindringer i top 7 Ny direktør for Nordisk Råd 8-10 Det nordiske sprogfællesskab Direktør, professor Jørn Lund om status i sprogsamarbejdet, og hvordan vi risikerer, at det går tabt 11 Nordisk Råds Filmpris til danske filmfolk Kritikken af Ingmar Bergman tager igen fart Den svenske filmekspert Biritta Steene om Bergmans rolle som både idol og prügelknabe Ålandsøerne råber på flere folk 19 Foreningsnyt 6 Udgiver: Foreningen NORDEN i Danmark Malmøgade København Ø Tlf Fax Ansvarsh. redaktør Ole Oxholm design & Layout Tanya Kolovanova Jensen Tryk KLS Grafisk hus A/S Oplag ISSN-nummer Artikler og indlæg udtrykker ikke nødvendigvis Foreningen NORDENs holdning Indlæg, læserbreve, arrangementsomtale m.v. til NORDEN Nu modtages pr. e-post eller på CD med print af teksten vedlagt. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte indlæg Foreningen NORDEN er en folkelig forening, der siden 1919 har arbejdet for øget samarbejde på kryds og tværs af de nordiske landegrænser Motto: Kendskab giver venskab

3 politik repræsentantskabsmødet Norden er i fokus Af Frode Sørensen Lad mig starte med at slå fast: Vi lever i en verden, hvor afstande er noget, som kan klares på kort tid, uanset hvor man i verden skal hen. Det er et faktum, at vi også lever i et Europa, som fortsat udvikler sig, og med stor sandsynlighed til et regionernes Europa. Vi vil opleve, at regioner kan omfatte flere lande og at det kan betyde opdeling af enkelte stater i regioner. Når vi ser på udviklingen med vore nordiske briller, kommer vi til at opleve et Europa, hvor Norden står sammen som én region - med de muligheder og udfordringer, som det indebærer. Dét er vores fremtid, og dén skal vi vide at udnytte. Når vi nu er forsamlet i Toftlund er det naturligt at konstatere, at Sønderjylland og Sydslesvig danner Nordens åndelige sydgrænse og de værdier, vi står fælles om i hele Norden, er vigtige at understrege i en stadig mere internationaliseret verden. Det at være dansk eller nordisk giver ingen mening i sig selv først når vi forbinder det danske eller nordiske med det indhold, den identitet og de værdier som præger os, giver det mening. Jeg ser, som medlem af 6-mandsudvalget, hvordan de danske foreninger i Sydslesvig er gode til at definere vores identitet, og se på hvorledes vi i tanke og handling adskiller os fra andres identitet, så det at være dansk bliver brugt til noget konstruktivt. Jeg ser også hvorledes det tyske mindretal nord for grænsen gør det samme. Mindretallene er en gevinst i grænselandet, hvor nordiske og centraleuropæiske værdier mødes. Ambitionen er at skabe et Europa, ja en verden, hvor folk lever i fredelig sameksistens med forskellighederne og respekten for hinandens værdier. Grænselandet, hvor vi i dag holder vores repræsentantskabsmøde, er det eksperimentarium, der har vist hele Europa, at den ambition kan fungere i praksis. For vores forening er det så vigtigt, at når vi ser på de mange værdier, vi har til fælles med de andre nordiske lande, så giver det os en tro på, at vi gennem et styrket nordisk fællesskab kan påvirke udviklingen ikke som en lille prik på det store landkort, men som en magtfuld og dynamisk region. Efter den igangværende europæiske tænkepause vil meget sikkert blive lavet om. Men en ting der står fast er, at regionerne i Europa får en større rolle at spille. Med så mange europæiske lande inden for det europæiske samarbejdssystem vil nationalstaterne langsomt få mindre betydning og regionerne større betydning. Når Norden så udgør den måske mest homogene region i Europa, vil det være dårlig realpolitik ikke at udnytte det nordiske samarbejde endnu mere effektivt i de kommende år. Vi har, som folkelig forening for det nordiske samarbejde, vores store andel i, at det nordiske samarbejde står så stærkt i den folkelige bevidsthed, som tilfældet er. Vi er én intakt region der er ingen alternativer. Intet andet sted i Europa er det så tydeligt, hvor regionsgrænsen går, og hvor opbakningen er så entydig. Norden er i Fokus. Landsformanden i sin mundtlige beretning ved repræsentantskabsmødet i Toftlund Om repræsentantskabsmødet, se i øvrigt side 4-5, 7, 8. 3

4 Landsformand Frode Sørensen i repræsentantskabsmødet Fra navlebeskuelse til internationalt samarbejde Globalisering er et af de varmeste emner i dagens debat. Det signalerer nutid og fremtid. Det er ikke dårligt at kunne indlede med at sige, at netop dette emne er vores folkelige forening og det nordiske samarbejdes omdrejningspunkt. Ikke fordi det er oppe i tiden, men fordi det har været Foreningen NORDENs mærkesag siden vores start. Vi blev stiftet ved afslutningen af første verdenskrig med henblik på at bekæmpe den nationale navlebeskuelse, der havde medført krigen, og erstatte den med internationalt samarbejde. Vi bygger venskaber over landegrænserne som sloganet i vores venskabsbysamarbejde siger, Kendskab giver Venskab. Vi fik den største folkelige tilslutning ved afslutningen af anden verdenskrig, da man endnu engang havde set, hvad den nationale selvgodhed kunne føre med sig. Vi har lagt grunden for det officielle nordiske samarbejde i 50 erne med Nordisk Råd og i 70 erne med Nordisk Ministerråd og vi fortsætter nu med Norden i den globale verden. Begge institutioner følger godt op på vores drøm om Norden som udgangspunkt for internationalt samarbejde og fredelig samhørighed - ikke kun mellem de nordiske lande, for vi lukker os ikke inde, men ønsker, at det nordiske samarbejde spiller en aktiv rolle i det internationale samarbejde. Vi er stolte af de nordiske traditioner for samarbejdet i Europa, ikke mindst i forbindelse med det såkaldte al-europæiske samarbejde, som med Helsingfors-aftalen fra 1973 havde sin ikke ringe betydning for jerntæppets fald 16 år senere. Og vi kan være stolte af de nordiske traditioner for samarbejde i Verden, ikke mindst i forbindelse med De Forenede Nationer, hvor den nordiske indsats er legendarisk. Så ingen kan sige, at vi bare er opportunister, løber efter de populære temaer, der er oppe i tiden. Globalisering med venskab på tværs af grænserne har hele tiden været det vigtigste emne for foreningen. På den måde binder vi fortid, nutid og fremtid godt sammen. Smid ikke venskaber på porten Og mens der bliver holdt fine taler om globalisering, så skal vi være praktikerne, der ikke kun taler, men også lader det ske. Mange gode venskaber har vi bygget over landegrænserne, venskaber der endda i mange tilfælde er blevet ægteskaber. Venskabsbånd, familiebånd er blevet knyttet ikke mindst gennem det nordiske venskabsbysamarbejde. I den forbindelse vil jeg bede jer alle være opmærksomme på det nordiske venskabsbysamarbejde i netop jeres kommune. Kommunalstrukturen har medført positive og mindre positive beslutninger i relation til venskabsbysamarbejdet. Jeg reklamerer ikke for det samarbejde, som gennem årtier har været på julepostkortniveau, men jeg appellerer til, at ingen kommune smider et venskab på porten, før man har undersøgt mulighederne grundigt og selv været aktiv - mange steder er der ikke alene tale om et bilateralt samarbejde, mange steder er der tale om venskabsbykæder, og det er faktisk flovt, når vi til tider må konstatere, at det svageste led i kæden er dansk. Det nordiske fungerer uanset pressen Nordiske udvekslingsordninger er vigtige, Nordjobb har på samme måde som venskabsbysamarbejdet skabt ubrydelige bånd mellem unge over de nordiske grænser. Vi besøger hinanden, vi lærer af hinanden, vi ny- der godt af hinanden og på den måde skaber vi forudsætningen for et nordisk samarbejde, der bliver ubrydeligt. Uanset den politiske dagsorden ikke just i de senere år kan siges at have haft fokus på det nordiske, så er den folkelige tilslutning til samarbejdet ikke i tilbagegang. Uanset pressens utrolige evne til at føre alle andre mere eller mindre vigtige emner på banen og undgå det nordiske, påvirker det åbenbart ikke 4

5 befolkningen. Opbakningen til samarbejdet mellem de nordiske lande er intakt, fordi samarbejdet er rodfæstet i en fælles kultur og fordi vi som praktikere har fået skabt et ubrydeligt fundament bag samarbejdet. Og til det med pressen. Det lader ikke til at anfægte de skrevne og elektroniske medier, at det nordiske samarbejde er i rivende udvikling. 100 millioner rejsende over Øresund Den Øresundsforbindelse, der blev åbnet i år 2000, har skabt en Øresundsregion med saft og kraft. Den har gjort alle skeptikerne til skamme sjovt nok i høj grad den samme føromtalte presse og de politikere, der ikke troede på samarbejdet. Det lader fortsat ikke til at anfægte dem, at passager nr. 100 millioner i årets løb krydsede sundet. Ej heller, at aldrig tidligere har så mange personer bosiddende i Skåne arbejdet på den danske side af Øresund. Pendlingen er steget med i gennemsnit hele 27 procent om året siden slutningen af 1990erne. Antallet af arbejdspendlere er i dag mere end personer. På grund af arbejdsmarkedsforhol-dene i Sverige og boligforholdene i Danmark er mere end 90 procent af pendlerne bosiddende i Skåne og arbejder på den danske side af Øresund. Foruden disse daglige pendlere er der yderligere nogle tusinde personer, som ikke dagligt pendler, men som har indkomst i Danmark. Fortsætter udviklingen i samme tempo, vil der være over pendlere i Øresundsregionen har 3,6 mio. indbyggere og producerer mere end en fjerdedel af Danmark og Sveriges samlede BNP. Hvor ser man en så rivende udvikling? Indtil videre betragtes Øresundsforbindelsen som en forbindelse mellem to lande, men med den udvikling, vi nu ser, vil vi om ganske få år betragte forbindelsen som en forbindelse mellem to sammenhængende byer, hvor landegrænsen bliver uden betydning. Det vil glæde os i Foreningen NORDEN. Grænsehindringerne bekæmpes for langsomt I sommer var vi ude med en udtalelse om at fjerne alle nordiske grænsehindringer. Al den kontakt mellem de nordiske lande, der på det folkelige plan er bygget op gennem årtier, besværliggøres af ofte tåbelige lovmæssige hindringer. Bedre blev det ikke, da et højreorienteret parti tog sig en ordentlig politisk sommerudflugt med meldingen om, at de nordiske grænser bør genindføres. Heldigvis går udviklingen i en helt anden retning, så hedeslaget forblev et slag i luften. Den påviste store folkelige opbakning til det nordiske samarbejde giver samarbejdet en unik folkelig legitimitet. De seneste års styrkede nordiske samarbejde i erhvervslivet med et utal af nordiske fusioner og samarbejdsoverenskomster mellem store virksomheder i Norden og det væsentligt styrkede grænseregionale samarbejde, bør inspirere til endnu mere nordisk samarbejde på alle niveauer. I nyere tid er det vigtigste politiske arbejdsområde for en vital udvikling af det nordiske samarbejde det arbejde, der i 2003 blev iværksat for at fjerne grænsehindringer i Norden. En ny Schlüter efterlyses Forhenværende statsminister Poul Schlüter arbejdede energisk for at skabe resultater og viden på dette område, og der blev opnået betragtelige resultater i den periode, da Schlüter stod i spidsen for arbejdet. Desværre har de seneste nordiske formandslande ikke levet op til denne ihærdige indsats. Skal der skabes resultater, så skal der en personlighed med format i spidsen ellers går det for langsomt og det gør det for øjeblikket. På arbejdsmarkedsområdet er arbejdet på en nordisk jobformidling iværksat, der er igangsat et udredningsarbejde omkring mulighederne for at gøre de nordiske arbejdsløshedsforsikringssystemer mere ensartet, og der er tilsvarende inden for social- og sundhedsområdet, uddannelsesområdet iværksat en række nye initiativer som en direkte følge af arbejdet med at fjerne grænsehindringer. Et vigtigt område for borgere, der arbejder i et andet nordisk land, er skatteområdet. Her er der opnået en række resultater, ikke mindst i forbindelse med den nye skatteaftale imellem Sverige og Danmark, som har lettet mulighederne for såvel forvalterne som borgerne. Etableringen af særlige grænsegænger-skattekontorer har også haft en umiddelbar positiv effekt og udvidet servicen for borgerne ganske betragteligt selv om skepsissen i begyndelsen var stor. Men der har også vist sig andre vanskeligheder i arbejdet på en række områder, hvor der er sammenstød mellem national lovgivning og ønsket om en smidiggørelse af reglerne. Endnu meget at tage fat på Barselsorlovsproblemer ved flytning mellem de nordiske lande, dobbeltbeskatning af pensionister, A-kasseproblemer i forbindelse med flytning til et andet nordisk arbejdsland, bilbeskatningsregler ved flytning, ret til pension for personer, der har arbejdet i flere nordiske lande og tåbelige personnummer og Id-kort regler, som gør at der kan gå måneder inden en person, der har bosat sig i et andet nordisk land, kan oprette en bankkonto, få ordnet visse postærinder, købe varer og tjenesteydelser. Jo, der er desværre fortsat meget at tage fat på. Vi bliver dagligt konfronteret med folks problemer ved flytning over landegrænserne, da vi administrerer servicetelefonen Hallo Norden, hvor de mennesker, der ønsker information eller er kommet i klemme i systemerne kan blive vejledt. Forhåbentlig bliver Hallo Norden en dag overflødig! Landsformand Frode Sørensen 5

6 politik Sverige sætter grænsehindringer Lyly Rajala i toppasfriheden internt i Norden bliver ikke altid respekteret Sveriges nordiske samarbejdsminister Christina Husmark Pehrsson siger, at det svenske formandskab næste år har sat arbejdet mod grænsehindringer højest på dagsordenen. Meget gøres allerede i dag, men alligevel vil svenskerne gerne have mere fokus på sagen. Et af de punkter, som nu bringes op i Nordisk Råd, er pasfriheden, som ikke opfyldes til punkt og prikke. Den finske parlamentariker Lyly Rajala konstaterer, at flypassagerer er blevet tvunget til at vise pas selv i den interne nordiske luftfart. Rajala, som er medlem af Finlands delegation i Nordisk Råd, har stillet et skriftligt spørgsmål til Nordisk Ministerråd, dvs de nordisk regeringer, om hvad man vil gøre ved problemet Rajala spurgte til en lignende sag tidligere i år. I sit svar konstaterede kommunikationsminister Susanna Huovinen, at nordisk medborgere har en klart defineret ret til at rejse indenfor Norden uden pas. Ifølge ministeren overvejer de nordiske regeringer at træffe fælles foranstaltninger af informationskarakter, såfremt luftfartsselskaber gentagne gange bryder mod princippet om pasfrihed. - Indenfor hvilket tidsrum vil ministerrådet handle for at sikre medborgere i de nordiske lande, at denne grænsehindring faktisk elimineres, spørger Rajala, der henviser til gentagne tilfælde, der bl. a. involverer Finnair. Tidligere har der været afkrævet pas opå Arlande Lufthavn ved Stockholm. Aftalen om pasfrihed for nordiske medborgere trådte i kraft i 1950-tallet. Nordisk Råds parlamentarikere er samlet til rådets årlige session i år i Oslo i månedsskiftet oktober-november. Mange virksomheder og privatpersoner oplever stadig, at de grænsehindringer mellem de nordiske lande, som stadig findes, skaber barrierer og problemer i hverdagen. Det skal der gøres noget ved. De nordiske lande arbejder for at skabe bedre forudsætninger for virksomheds-etablering og fri bevægelighed, så borgere i de nordiske lande kan arbejde, studere og bosætte sig i et andet nordisk land. Grænsehindringsarbejdet har høj politisk prioritet. Da de nordiske statsministre mødtes til deres sommermøde i juni i Finland var grænsehindringer et punkt på dagsordenen. -Alt behøver ikke behandles af regeringerne og give grundlag for lovgivning. Meget kan gøres myndighederne imellem, sagde Christina Husmark Pehrsson. Allt behöver inte läggas på ländernas regeringar och lagstiftas, mycket kan göras myndigheter emellan. Det tror jag vi kan utveckla mycket mer, upprepade samarbetsministern under intervjun i nyhetsprogrammet. Läs mer om arbetet med att riva gränshinder.: Läs mer om det nordiska samarbetet för att möta globaliseringens utmaningar där gränshinder är en av punkterna.:

7 politik Repræsentantskabsmødet Repræsentantskabsmøder flyttes nu til maj/juni I Foreningen NORDENs repræsentantskabsmøde i Toftlund 6. oktober blev efter ca et års forarbe-jde nye vedtægter vedtaget. En synlig nyskabelse er flytningen af repræsentantskabsmødet fra oktober til maj/juni med indkaldelse senest l. marts, samt at repræsentantskabsmødet hvert andet år bliver tema-baseret, første gang i Repræsentantskabsmødet holdtes i Musik & Teaterhuset i Toftlund. Lokalafdelingen under ledelse af formanden, Peter M. Bramsen, havde gjort et meget flot stykke forarbejde og bl. a. foranlediget en flot sønderjysk frokost med kommunen som vært for de ca 140 deltagere fra lokalafdelinger og kredse overalt i landet og fra Foreningen Nordens Ungdom (FNU). Indledende hovedtaler var Lars Harms, SSWs repræsentant i Landdagen i Kiel, efter velkomsten ved borgmester Vagn Therkel Pedersen og Foreningen NORDENs lokalformand Peter M. Bramsen. Efter overrækkelsen af årets hæderspris til Jørn Lund indledtes repræsentantskabsmødet med landsformand Frode Sørensens mundtlige årsberetning. Alle valg var genvalg. Næste repræsentantskabsmøde holdes lørdag 24 maj. Stedet var ved redaktionens slutning endnu ikke endeligt besluttet i landsstyrelsen. Jan Erik Enestam ny direktør for Nordisk Råds Sekretariat Johannes Jansson (norden.org) Jan-Erik Enestam, Finland, er i august tiltrådt som ny direktør for Nordisk Råds Sekretariat i København. Rådssekretariatet forbereder de sager, som behandles i Nordisk Råd, det nordiske samarbejdes parlamentariske organ. Forberedelserne sker i samråd og medvirken af sekretariaterne for rådets partigrupper og nationale delegationer. Arbejdet i rådssekretariatet ledes af rådsdirektøren, der har ca 15 medarbejdere. - Det nordiske samarbejde er inde i en interessant udvikling. Jeg ser frem til at arbejde heltids med nordiske anliggender i et sekretariat med et meget kompetent personale, siger Enestam, der peger på, at de nordiske lande indtager top-positioner i international sammenhæng på områder som konkurrencekraft, bæredygtig udvikling og et kor- ruptionsfrit embedsværk. Han betoner nytten og synergien i det nordiske samarbejde, og at Norden kan opnå betydeligt mere i fællesskab end hver for sig. - Der er stadig alt for mange grænsehindringer mellem de nordiske lande. Andre vigtige fokusområder er klimaog energispørgsmålene, forskning og kulturudvikling, konstaterer Enestam, der var medlem af Finlands rigsdag Han var minister uafbrudt fra 1995 til i år, bl. a. indenrigsminister, miljøminister og minister for nordiske anliggender, hvilket gør ham til en af sit lands mest erfarne ministre. Han var formand for Svenska Folkpartiet Enestam (1947-) har tidligere bl. a. været kommunaldirektør i Västanfjärd, projektchef i Nordisk Ministerråd og tjenestemand i Ålands Landskapsstyrelse. Han er gift og har tre voksne børn. 7

8 Foreningen NORDENs hæderspris 2007 Landsformand Frode Sørensen hyldede professor Jørn Lund som det nordiske sprogfællesskabs forkæmper En fremragende nordisk indsats Det er en stor glæde at kunne overrække dig Foreningen Nordens hæderspris 2007 for en fremragende nordisk indsats til, sagde landsformand Frode Sørensen, da han overrakte årets hæderspris til direktøren for Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, professor Jørn Lund. Vores motivering, som lå til grund for Landsstyrelsens beslutning om at give dig prisen, lyder: Jørn Lund er ubetinget den nulevende enkeltperson i Norden der har ydet den største indsats for at fremme den nordiske sprogforståelse og det nordiske sprogfællesskab. Hans indsats omfatter det rent faglige arbejde som professor på Danmarks Lærerhøjskole i en årrække, som chefredaktør for Den Danske Nationalencyklopædi, som aktivt medlem af Dansk Sprognævn siden 1980 og som forfatter til en række artikler om nordiske sproglige emner. Og den omfatter en stærk nordisk indsats ved de årlige nordiske sprogmøder, i Nordisk Sprogråd og dets forgængere i Nordisk Ministerråds regi og ikke mindst som formand for Kulturministeriets sprogpolitiske arbejdsgruppe i 2003 (rapporten Sprog på Spil ) og nu ministeriets arbejdsgruppe om spørgsmålet om hvorvidt der er brug for en egentlig sproglov i Danmark. Han havde en væsentlig indflydelse på Nordisk Ministerråds udformning af en nordisk sprog-deklaration i I alle sammenhænge hvor han har indflydelse (læseplaner, dansk sprogpolitik, nordisk sprogpolitik, artikler og foredrag), fastholder han at den nordiske sprogforståelse med en meget beskeden indsats giver en sproglig og begrebsmæssig horisont, der er 4-5 gange større end den nationale. At bede dig modtage hædersprisen netop i år er både udtryk for vores tak for den indsats du har gjort og gør, og for vores stærke interesse i det sproglige fællesskab i Norden. Netop i disse år har vi behov for en yderligere understregning af betydningen af dette fællesskab. Ved Nordisk Råds session sidste år vedtog vi den nordiske sprog- deklaration og regeringerne tiltrådte den; den var du en stærk drivkraft bag. Nu gælder det om at få ført deklarationen ud i livet i alle landene. Den danske regering afventer et udspil fra Nordisk Ministerråd. Men du tog allerede tidligt fat ved at sikre det nordiske en plads i den danske regerings sprogpolitik Sprog på spil for fire år siden her var du formand for arbejdsgruppen og nu indgår det nordiske også i analysen af om vi har behov for en egentlig sproglov også med dig som formand, heldigvis. Karakteristisk for dig er din evne til at sige din mening på en tillidvækkende, ofte fornøjelig måde. Sommetider er dine meninger dejligt skarpe, og hvis du havde udtrykt dig mindre tillidvækkende og fornøjeligt, ville du sikkert have skabt dig mange uvenner i tidens løb. Det har du ikke tværtimod. Som prismodtager går du ind i en række som vi selv er stolte over. Vores pris er selvfølgelig både en anerkendelse og en tak og et kulturpolitisk signal, sluttede Frode Sørensen. Det nordiske sprogfællesskab tekst: Jørn Lund Sagaen om Gunnlaug Ormstunge fortæller om en ung islænding, der sendes på en flerårig dannelsesrejse. Han kommer til Norge, Sverige, Orkneyøerne, England og Irland, og overalt kan han anvende sit modersmål, både til almindelig kommunikation og til digtning. Det nordiske sprogfællesskab strakte sig over et stort område. I dag er forholdene anderledes, domænet indskrænkes, og flere og flere fra det nordiske område vælger engelsk, hvor man tidligere bevarede den sproglige hjemmebanefordel og talte norsk, svensk og dansk. Svensk er svækket i Finland og dansk på Island, hvor det tidligere var første fremmedsprog. Der er kræfter i Nordisk ministerråd, men ikke andre steder, for at udvide det nordiske samarbejde med de baltiske lande, som hverken geografisk, sprogligt eller historisk har nær så stærk tilknytning til Norden som fx Tyskland, og som nu er medlemmer af EU. Det er klart, at et sådant udvidet Norden ikke kan bevare skandinavisk som fælles kommunikationssprog. Mange opfatter da også det nordiske samarbejde som noget, der hører for- tiden til. Men sandheden er snarere, at det nordiske er så selvfølgeligt, at det næsten har mistet sin synlighed. Hver dag hører jeg i Københavns centrum snesevis af nordiske stemmer, langt flere end engelske og japanske. Det kan være turister, forretningsfolk eller håndværkere, der har slået sig ned i Danmark. Realiteten er nemlig, at der faktisk er et dynamisk nordisk samarbejde, som har kunnet overleve landenes undertiden forskellige internationale orientering og valg af alliancepartnere. Bag alle romantiske fraser og 8

9 Jørn Lund, f. 1946, amanuensis Københavns Universitet 1971, cand. mag. 1872, lektor 1975, professor Danmarks Lærerhøjskole 1980, ansvh. chefredaktør Den store Danske Encyklopædi , direktør Gyldendal , direktør for Det Danske Sprog- og Litteraturselskab skåltaler er der en moderne virkelighed, hvor man i et nordisk kredsløb handler, udveksler erfaringer, uddanner sig og rejser i et omfang som vel aldrig før, og helt uden at lukke sig om sig selv; se bare på intensiteten af flyafgange mellemlandene og på antallet af pendlere og grænsehandlere. Man er både dansk/ norsk/svensk/islandsk og nordisk, europæisk og medlem af det internationale samfund. Det er ikke desto mindre et tilbagevendende tema i debatten om Norden, at det nordiske samarbejde kun finder udtryk i de skåltaler, der udbringes i ritualiserede samvær. Hvis man ser sådan på det, er tabet af det selvfølgelig overkommeligt. Vist er fællesskabet historisk funderet, og vist er der romantiske forestillinger knyttet til det, men det centrale er, at det er en realitet i alle samfundslag. Det er ikke kun kulturfolk og konferenceløver, der har glæde af det nordiske fællesskab. Det nordiske fællesskab omfatter alle sociale lag, danske bygningsarbejdere i Tromsø, svenske sygeplejere i Danmark, norske erhvervsfolk i Danmark, færøske studenter i Skandinavien, grønlandske geologer på Island og finske medarbejdere på gennemtræk i Nordisk Ministerråd. Det nordiske samspil er intenst. Hundredetusinder af nordboere krydser hver dag en nordisk grænse, titusinder tager bopæl i et andet nordisk land i en årrække, nogle forelsker sig ligefrem på tværs af de nordiske sproggrænser! Sprogforståelse Min søn studerede et semester i Canada, på University of British Columbia i Vancouver. Indimellem slappede han af med et par danske, norske og svenske kollegiekammerater; det føltes godt at kunne hvile i sit modersmål, at kunne udtrykke sig med alle nuancer, at forstå det underforståede. I en beskrev han den skandinaviske situation således: Norske og danske studerende taler deres modersmål indbyrdes, svenske og norske gør det også, men danske og svenske taler engelsk. Dette sidste var både en god nyhed og en dårlig nyhed. Det er godt, at alle større skandinaviske undersøgelser af den interskandinaviske sprogforståelse bekræftes af virkeligheden. Men det er trist, at svenske og danske studenter ikke kan navigere på deres modersmål, når de taler sammen. Det skyldes til dels udviklingen i dansk udtale. En lang række nye udtaletræk gør det vanskeligere for andre nordboere at identificere danske ord. Det skyldes også den interne sprogsituation i Danmark og Sverige, som pga. dialekternes svækkede position har gjort mange mennesker uvante med at håndtere sprogvariation. Man står rådvild over for uventede manifestationer af ord og lyde, forstår simpelthen ikke og giver op i stedet for at spærre ørerne op og indarbejde nogle lydlige omsætningsmekanismer mellem eget sprog og andre beslægtede sprog, det være sig dialekter eller nabosprog. Svenskerne har blandt skandinaverne bundrekord i forståelse af talt dansk og var i mange år ringere til at Svenskerne har blandt skandinaverne bundrekord i forståelse af talt dansk og var i mange år ringere til at forstå dansk end danskere til at forstå svensk. Men en ny nordisk undersøgelse af nabosprogsforståelse tyder på, at danskerne er ved at blive lige så dårlige til at forstå talt svensk. forstå dansk end danskere til at forstå svensk. Men en ny nordisk undersøgelse af nabosprogsforståelse tyder på, at danskerne er ved at blive lige så dårlige til at forstå talt svensk. Lettest går ofte fremmedordene igennem; som regel låner de skandinaviske sprog de samme fremmedord, og reduktionerne i talesproget er ikke så markante som dem, de hjemlige ord er underkastet. Endelig skal anføres uddannelsesvæsenernes og lærernes svigt. Nabosprogsundervisningen har ofte været 9

10 politik løs indtil det løsagtige, perspektiverne i nabosprogsundervisningen uklare for elever og lærere, stoffet underprioriteret. Måske kan den svensk-danske sprogforståelse hente næring et nyt sted, i markedskræfterne. Svenskernes manglende fleksibilitet gennem et par årtier kunne skyldes, at man opfattede sig som den skandinaviske storebror, der ikke behøvede ulejlige sig så meget med at forstå lillebror, men til gengæld forlanger, at han bærer det meste af kommunikationsbyrden. Den position er ændret, økonomisk såvel som politisk og uddannelsesmæssigt. Svenskerne samarbejder nu med naboerne på nye vilkår, ligesom man jo har åbnet sig overfor EU. Danskundervisning i Sverige er eksempelvis blevet et efterspurgt kursusemne, specielt naturligvis i Øresundsregionen. På Folkeuniversitetet i Malmø blev dansk tidligere medtaget i kategorien øvrige sprog sammen med fx tyrkisk og arabisk. Nu er det blandt de mest efterspurgte sprogfag efter engelsk. Også andre steder går medarbejderne på virksomheder og i organisationer til kurser på timer for at tilegne sig dansk, og i Danmark foreslog direktøren for Danske Bank allerede for år tilbage, at skolerne indfører svensk på skemaet. Nye toner. Her er det ikke de professionelle nordister, der vil fremme sprogsagen, det er erhvervsfolk med penge bag sig og initiativer foran sig. Ytringen er ikke bare aktuelt, men også principielt interessant. Mange tror, at sprogforholdene styres af sprogfolk i nævn og udvalg. Men det er kun sidste fase af styringen, der overlades til de sproglige elementjonglører. Sproget følger magten, og magten er i vid udstrækning økonomisk funderet. Sådan var det i middelalderen, da de nordiske sprog lod sig påvirke af hanseaternes nedertysk, sådan er det i dag, da ame-rikansk indflydelse gør sig gældende, sådan er det indenfor de enkelte europæiske regioner som det nordiske sprogområde. Sprogfællesskabets grænser Alligevel tror jeg ikke på nogen hurtig forbedring af sprogforståelse eller nabosprogundervisning, også fordi dansk, norsk og svensk ikke er de eneste sprog, der tales i Norden. der skal i det nordiske sprogsamarbejde tages hensyn til ikke bare de andre strukturelt set nordiske sprog, færøsk og islandsk, men også grønlandsk, samisk og finsk. Disse sprog har samme indfødsret i det geografiske Norden som de i sproglig forstand nordiske, og de er lige så værdifulde for de kulturer, de bærer, som de øvrige sprog i Norden, men nogen indbyrdes forståelighed Hvis finnerne ønsker at være med, må de lære at tale svensk som adgangskort til det nordiske sprogfællesskab; samtidig lettes vejen til norsk og dansk. Alternativet er, at engelsk bliver nordisk forhandlingssprog. Og så går ideen bag sprogsamarbejdet stort set tabt. mellem disse sprog eller disse sprog og de nordiske bliver der aldrig tale om. Et sprogfællesskab for alle i det geografiske Norden er rent symbolsk. Symbolet er oven i købet dyrekøbt, for det belaster udvekslingerne mellem de sprog, der relativt let kan udvikle en gensidig forståelighed og berige hinanden kulturelt. Danskere, nordmænd og svenskere kan hurtigt lære at tale sammen på deres modersmål, så de efter nogle ugers tilvænning forstår hinanden. For de finsk- og islandsktalende er de centralskandinaviske sprog vanskeligere at tilegne sig. Men man er ofte så ivrig efter at tilgodese finnerne, at man komplicerer den interskandinaviske kommunikation gennem tolkning eller tvinger nordiske kolleger til at bruge engelsk som forhandlingssprog i stedet for at udvikle og fastholde det naturlige sprogfællesskab mellem danske, norske og svenske. Vi sidder og bliver dårligere og dårligere til at forstå hinanden for at tilgodese nogle, der vitterlig ikke har en chance for at være med længere. Det er bagsiden ved det traditionelt konfliktskyende nordiske samarbejde, at man ikke kan tale lige ud om det, som truer fællesskabet indefra. Men hvis finnerne ønsker at være med, må de lære at tale svensk som adgangskort til det nordiske sprogfællesskab; samtidig lettes vejen til norsk og dansk. Alternativet er, at engelsk bliver nordisk forhandlingssprog. Og så går ideen bag sprogsamarbejdet stort set tabt. Noget tyder på, at finnerne er blevet ligeglade. De frygter ikke længere den russiske bjørn og er blevet trygge ved den tyske ørn. For dem er Norden Sverige. Og de klarer sig fint uden. Det sagde den finske historiker Matti Klinge ligeud ved en nordisk kulturkonference i Paris, og det var for en gangs skyld ærlig snak. Det er synd for den skandinavisk orien-terede finlandsksvenske minoritet, men tiden er vist inde til, at de alene repræsenterer Finland i det nordiske sprogsamarbejde. Styrk sprogfællesskabet Skandinavien har i globaliseringens tidsalder mulighed for at vise sig som et foregangsområde på mangfoldige felter, herunder det sproglige. Vi lever i fredelig sameksistens efter århundreders stridigheder på kryds og tværs, og vi fastholder værdien af en gensidig sprogforståelse. At blive fortrolig med nabosprogene er for danskere, nordmænd, svenskere, islændinge, færinger og finlandsksvenskere en udvidelse af den enkeltes sproglige og kulturelle domæne. Man forstår bedre sit kulturelle grundlag, og man udvider samtidig sin kommunikationsradius. Nøglen til dét kan man erhverve sig på få dage, og den sprogforståelse, man opnår, stikker dybere, end den man erhverver, når man tilegner sig de egentlige fremmedsprog; man bliver bedre til at forstå både toner og undertoner, end når man i årevis står på hovedet i grammatikker for at lære engelsk, tysk, fransk eller finsk. En sproglig cost-benefit-analyse vil vise, at det er umagen værd at videreføre det skandinaviske sprogfællesskab. Artiklen har tidligere været bragt i Nordisk Forsikringstidsskrift 10

Påskedag var der højmesse, hvor der også var barnedåb, som dette foto viser.

Påskedag var der højmesse, hvor der også var barnedåb, som dette foto viser. Nr. 1 - januar 2012 BARNEDÅB I SAMEDRAGTER I dette udvidede nr. af Rejsemagasinet fortæller Merete og Frode Riber fra NORDEN -afdelingen i Holstebro om et fantastisk påsketur til samebyen Kautokeino i

Læs mere

Nr. 1 - januar, 2014

Nr. 1 - januar, 2014 Nr. 1 - januar, 2014 VELKOMMEN I DET HØJE NORD Med dette smukke blik ud over Geirangerfjorden i Norge byder vi læserne velkommen til mange gode rejsetilbud og beretninger om ferie i Norden, i tillægget

Læs mere

Endvidere belyses betydningen af hans nære venskab og samarbejde med brødrene Brandes bl.a. i relation til dagbladet Politiken dengang og nu.

Endvidere belyses betydningen af hans nære venskab og samarbejde med brødrene Brandes bl.a. i relation til dagbladet Politiken dengang og nu. Nr. 2 - april 2012 UNGE PÅ HØJSKOLE I NORDEN De nordiske folkehøjskoler er i høj grad med at styrke det nordiske samarbejde gennem deltagelse af elever fra de andre nordiske lande, studiebesøg i Norden

Læs mere

Nr. 4 - oktober, 2013

Nr. 4 - oktober, 2013 Nr. 4 - oktober, 2013 NORDEN for folket Foreningen NORDEN s lokalafdelinger har atter i år haft en travl sommer med deltagelse i talrige arrangementer landet over, med aktuel orientering om de nordiske

Læs mere

NORDEN HAR NOE Å BIDRA MED

NORDEN HAR NOE Å BIDRA MED NORDEN HAR NOE Å BIDRA MED Norden har noe å bidra med Nord 2004:3 ISBN 92-893-1020-0 2004 Nordisk Ministerråd, København Grafisk projektledelse og design: Kjell Olsson NMR/PUB Foto: Beate Nøsterud Oversættere:

Læs mere

Grænsennr. 2 april 2008

Grænsennr. 2 april 2008 Grænsennr. 2 april 2008 SPROGDEBAT Advarselslamperne er så småt begyndt at blinke side 4 Overskud på engelsk? side 7 Jeg har flere modersmål side 10 Sprog til tiden side 12 GRÆNSEFORENINGEN for en åben

Læs mere

Sprog på spil ET UDSPIL TIL EN DANSK SPROGPOLITIK

Sprog på spil ET UDSPIL TIL EN DANSK SPROGPOLITIK Sprog på spil ET UDSPIL TIL EN DANSK SPROGPOLITIK Forord Sprogpolitik var for få år siden et sjældent ord i dansk. Det er det ikke længere, og det er der fl ere grunde til. I løbet af nogle årtier har

Læs mere

DEN, MAN ELSKER, TUGTER MAN

DEN, MAN ELSKER, TUGTER MAN nr. 5 / oktober 2013-75. årgang magasin for mindretal, sprog og kultur ERLING JEPSEN OM SØNDERJYLLAND: DEN, MAN ELSKER, TUGTER MAN MÅSKE SKULLE MAN BYGGE ET AVISHUS PÅ GRÆNSEN FINSKE ROSA LIKSOM OM DET

Læs mere

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nyt hus til handicap- foreningerne Side 4 og 5 Mød Barkley på konferencen Side 13 Nyt om flexjobordningen Side 17 Resocialisering Side 28-29 Nummer 1 Februar 2013

Læs mere

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Folkehjælp April 2009 nr. 87 Udgives af SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Vi har brug for dig! Indhold: Leder: Finanskrisen og de fattigste 3 En tydelig

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

Myndige borgere og forpligtende fællesskaber

Myndige borgere og forpligtende fællesskaber Myndige borgere og forpligtende fællesskaber KREDSEN: Ni debattører giver deres bud på den folkeoplysning, samfundet savner. Troels Mylenberg Marianne Jelved Lene Andersen Steen Hildebrandt Lars Bo Kaspersen

Læs mere

Nordens nødvendighed - set fra USA

Nordens nødvendighed - set fra USA 35. årgang - nr. 2-2007 Nordens nødvendighed - set fra USA Af Jesper Morville Scandinavia in World Politics er navnet på en bog, som professor ved Washington University, Christine LÆS I BLADET Tak til

Læs mere

18. møde. Torsdag den 13. november 2014 (D) 1

18. møde. Torsdag den 13. november 2014 (D) 1 Torsdag den 13. november 2014 (D) 1 18. møde Torsdag den 13. november 2014 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til klima-, energi- og bygningsministeren om

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Valgudtalelse Valget er udskrevet det er nu det gælder! I den kommende tid skal vi gøre det helt klart for alle danske

Læs mere

TIDEN HAR STÅET STILLE

TIDEN HAR STÅET STILLE BØRNEFORSORG I 100 ÅR: TIDEN HAR STÅET STILLE 14 2012 20. september REHABILITERING VINDER FREM SOCIALRÅDGIVERE TÆNKER PÅ TVÆRS 8 KAMPVALG TIL TOPPOSTER TRE VIL VÆRE FORMAND, FIRE NÆSTFORMAND 16 KONTINGENT

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010 en plus en er tre SPROG SKABER MERVÆRDI KS SÆTTER IND FOR AT OVERVINDE KULTURELLE OG SPROGLIGE FORHINDRINGER VIRKSOMHEDERNE

Læs mere

Danmark i et større perspektiv

Danmark i et større perspektiv Danmark i et større perspektiv Det Danmark jeg drømmer om Anders Samuelsen 1. udgave, 1. oplag, 2015 Layout Jette Tosti Trykt hos Skive Offset ApS www.liberalalliance.dk Indhold 4 10 13 17 21 25 INDLEDNING

Læs mere

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA 2009 Kommunalt Beredskab Velkommen til dit nye fagblad Af: Reiner Burgwald, Formand for Teknik- og Servicesektoren Du sidder nu med dit nye fagblad i hånden,

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

,Når de skal beskrive deres

,Når de skal beskrive deres ungdomsforskning nr. 2 - juli 2003 UNGE I PERIFERIEN,Når de skal beskrive deres marginalisering i samfundet, siger de, at det er fordi, de er vokset op i periferien - a periferia nr. 2 - juli 2003 1 Center

Læs mere

Den store regeringsrokade Tæt på de konservative ministre

Den store regeringsrokade Tæt på de konservative ministre Politisk Vi sikrer fremtiden! En debat om skattelettelser og velfærd Interview med Henriette Kjær og Henrik Sass Larsen Økonomi Interview med Lene Espersen Voxpop Stemmer fra gaden og bagland Den store

Læs mere

RADIKAL POLITIK 617. Ambitiøs plan for bæredygtig energi. Energiforbruget skal halveres, og 80 pct. af de fossile brændstoffer skal skæres væk

RADIKAL POLITIK 617. Ambitiøs plan for bæredygtig energi. Energiforbruget skal halveres, og 80 pct. af de fossile brændstoffer skal skæres væk RADIKAL POLITIK 617. maj 2006 Ambitiøs plan for bæredygtig energi Energiforbruget skal halveres, og 80 pct. af de fossile brændstoffer skal skæres væk FO R MAN D E N S K R I V E R Teatertorden, seismografer

Læs mere

Af Britta Schall Holberg, tidl. indenrigsminister, (V).

Af Britta Schall Holberg, tidl. indenrigsminister, (V). aburetten NR. 5 NOVEMBER 2003 At være liberal 1& 5 Strukturdebat Indlæg fra Kurt E. Christoffersen, kommunaldirektør på Frederiksberg, Jens Kramer Mikkelsen (A), overborgmester i København og Jesper Bach

Læs mere

Nordens børn Unge gør en forskel! Resultater fra projektet Tidlige indsatser for familier

Nordens børn Unge gør en forskel! Resultater fra projektet Tidlige indsatser for familier Nordens børn Unge gør en forskel! Nordens Velfærdscenter Inspirationshæfte Resultater fra projektet Tidlige indsatser for familier 1 Nordens Barn Unge gør en forskel! Udgiver: Nordens Velfærdscenter Sww.nordicwelfare.org

Læs mere

REFLEKSIONER Årsskrift 2011, Den frie Lærerskole

REFLEKSIONER Årsskrift 2011, Den frie Lærerskole REFLEKSIONER Årsskrift 2011, Den frie Lærerskole Pas på historien Dimissionstale til kommende lærere Ny forstander på Den frie Lærerskole Fra Thyborøn til fyn Virkeligheden er al tings prøve Historiske

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Kultur Debat og dialog om kulturpolitik: ontakten Kulturk

Kultur Debat og dialog om kulturpolitik: ontakten Kulturk Kulturkontakten DECEMBER 2002 Debat og dialog om kulturpolitik: frandsen, langsted og kunststøttens legitimitet. syn på nyt kunstråd. bukdahl om den unødvendige kunst og den nødvendige kunststøtte. wiedemann

Læs mere

Den nye tosprogethed i Danmark. eller. Tre sprog i landsbyen

Den nye tosprogethed i Danmark. eller. Tre sprog i landsbyen Den nye tosprogethed i Danmark eller Tre sprog i landsbyen Claus Adam Jarløv, 2003 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Opgavens præmisser... 5 Opgavens hovedkonklusioner... 6 Opgavens hovedbegreber... 6

Læs mere

Radikal Dialog. I dette nr.: 2Marts 2004. Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg. Leder af Jesper Gronenberg. Kandidatpræsentation:

Radikal Dialog. I dette nr.: 2Marts 2004. Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg. Leder af Jesper Gronenberg. Kandidatpræsentation: 2Marts 2004 Den Radikal Dialog Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg I dette nr.: Leder af Jesper Gronenberg Kandidatpræsentation: Naser Khader Tema om kommunalreform Fotos fra RUKs 100års

Læs mere