PLEXUS / tidsskrift for Danmarks Farmaceutiske Universitet volume 36 / nummer 2 / april / 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PLEXUS / tidsskrift for Danmarks Farmaceutiske Universitet volume 36 / nummer 2 / april / 2004"

Transkript

1 PLEXUS / tidsskrift for Danmarks Farmaceutiske Universitet volume 36 / nummer 2 / april / 2004 Flere vil være farmaceut Nyuddannede Farmaceuters Erhvervsstatus

2 PLEXUS / tidsskrift for Danmarks Farmaceutiske Universitet volume 36 / nummer 2 / april / 2004 Hvorfor er det nødvendigt med en strategiplan? Den 8. marts startede vi en debat med henblik på at fastlægge de overordnede mål og strategier for DFU. Processen er nu godt i gang, og det bliver spændende at følge debatten på institutterne, i de forskellige fora og ikke mindst i debatforum på intranettet. Det er med udgangspunkt i denne debat, at ledelsen skal udarbejde et oplæg til bestyrelsen, som endeligt skal udforme DFU s mål og visioner. Men hvorfor er det nødvendigt for DFU at få lavet en overordnet strategi? Er det ikke tilstrækkeligt blot at sige, at vi vil fortsætte med at uddanne dygtige farmaceuter og lave god forskning? Nej vi er medspillere i en omskiftelig verden, hvor vi er under konstant påvirkning fra omgivelserne. Den nye universitetslov har på afgørende vis ændret vores funktionsbetingelser. Fleksibiliteten i det danske universitære uddannelsessystem bliver øget, og en række barrierer er godt på vej til at blive nedbrudt. De danske universiteter skal indrette sig på den globaliseringsproces, der er i gang. Parallelt hermed sker der tilsvarende ændringer hos aftagerne af vores kandidater. Disse omvæltninger kan komme til at betyde, at vi som institution bliver kastebold mellem forskellige interesser og mere kortsigtede politiske signaler. Den ene dag kan man få indtryk af, at det er antallet af patenter og spin-off selskaber, der er det afgørende succeskriterium, den næste dag kan det være omfanget af avisomtale, antallet af samarbejdsaftaler med erhvervslivet, antallet af uddannelser eller kurser, vi udbyder på engelsk, eller måske gennemførelsesprocenten. Det er hver for sig vigtige parametre, og på nogen ligger vi flot, mens vi på andre endnu ikke har manifesteret os særlig stærkt. Vi står således konstant over for muligheder eller opfordringer til at bevæge os i den ene eller anden retning, men har vi ikke klart definerede mål og visioner for, hvilken vej DFU skal gå, kommer vi let til at følge en zigzag kurs, hvor vi mere eller mindre velovervejet følger forskellige spor. Med en klart defineret strategi kan vi derimod vurdere betydningen af eksterne tilbud, opfordringer og muligheder i forhold til de mål, vi har sat os, og dermed sikre, at vi også fremover vil være en institution, der med en klar profil står stærkt forsknings og uddannelsesmæssigt i et tæt samspil med det omgivende samfund. Sven Frøkjær Rektor Plexus nummer 2 april 2004 volume 36: Udgives af Danmarks Farmaceutiske Universitet / Redaktion: Jesper Munck (ansvarshavende) Annette Houman / Redaktionsudvalg: Helle S. Bøje (A), Laila Launsø (S), Flemming Steen Jørgensen (M), Hanne Mørck (F), Klaus Bahl Andersen (B), Lene Gudiksen (M), Bente Helgeneseth (stud.) / Forside: Foto: Mikal Schlosser/ Layout: Mads Frederik/Graphic Design MDD Tryk: Centraltrykkeriet Skive / Deadline for næste nummer af Plexus er den 30. april 2004 udkommer den 14. maj / Artikler i bladet udtrykker ikke nødvendigvis Universitetets mening / Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere indlæg. Indlæg sendes på diskette eller via . / Illustrationer sendes som hardcopies eller som separate grafikfiler Der kan tegnes årsabonnement på Plexus ved henvendelse til Jesper Munck ISSN: / Annoncer: ADVICE A/S, Kong Hans Gade 17, 9100 Ålborg, tlf , 2

3 Indhold33 procent flere vil være farmaceut! Rekorddeltagelse i Åbent Hus Stockholm Water Prize til Sven Erik Jørgensen Nyuddannede farmaceuter: Slår kvalifikationerne til? Strukturbaseret partikelstørrelsesfordeling af hormonforstyrrende GABA-receptormetabolismer i røntgenkrystallografiske biomembraner set i et brugerperspektiv Eftertragtede farmaceuter Ny adjungeret professor på DFU Medicinalindustriens Dag Nye og smarte kursushjemmesider Nyt fra DSR Den nye kandidatuddannelse i lægemiddelvidenskab: Om igen For første gang på DFU: Åben debat om Universitetets strategi Bland dig i studenterpolitik Fællesrådsweekend DFU og pressen Pinsestævne i København Jagten på Tempeltræets hemmelighed Nyt navn... 3

4 LONDON, LEIDEN ELLER MÅSKE LYON? DFU s internationale kontor holder informationsmøde om kandidatstuderendes studieophold i udlandet mandag den 3. maj kl i Auditorium 3 Du kan høre og spørge om: Økonomiske støttemuligheder fx DFU-puljer Udvekslingsaftaler/programmer fx Erasmus/Socrates Sprogtests Visumregler Forsikring... og meget mere Tilmelding ikke nødvendig

5 33 procent flere vil være farmaceut! AF ANNETTE HOUMAN Man gnider sine øjne og spørger endnu engang kontorfuldmægtig Susanne Ottosen i Studieforvaltningen, om hun nu også har talt rigtigt, inden man tør tro på resultatet: 217 kvote 2-ansøgninger, heraf 122 med farmaceutuddannelsen som førsteprioritet, var landet på Susannes bord, da ansøgningsfristen udløb mandag den 15. marts. I forhold til sidste år er der dermed tale om 33 procent flere ansøgninger med farmaceutuddannelsen som førsteprioritet. I 2003 var der overraskende få kvote 2-ansøgninger til DFU, da kun 159 søgte ind på farmaceutuddannelsen heraf havde 92 uddannelsen som førsteprioritet. Ansøgertallet i år er på niveau med søgningen i kvote 2 i år 2000, hvor grænsekvotienten for optagelse direkte på grundlag af den adgangsgivende gymnasiale eksamen blev 8,3. Foto JM De mange markedsføringstiltag har tilsyneladende båret frugt. Til Åbent Hus den 1. marts deltog langt flere interesserede unge end tidligere år, og de 230 potentielle farmaceutstuderende fyldte godt op i Auditorium 4. Mon ikke flere af dem er at finde i bunken af de mange kvote 2-ansøgninger, hvor 33 procent flere end i 2003 har farmaceutuddannelsen som førsteprioritet. 5

6 Anstrengelserne har båret frugt Det er vældig tilfredsstillende for os, at de mange ekstra markedsføringsaktiviteter, vi i de senere år har iværksat, nu synes at bære frugt. Ungdomsårgangene af de årige er fortsat faldende og lavest i 2005, hvorefter de støt og roligt stiger pænt igen i løbet af en længere årrække. Så derfor er det ekstra glædeligt at konstatere, at vi reelt har opnået en øget interesse for farmaceutuddannelsen blandt de unge, lyder det fra studiechef Ilse Fjalland, som tilføjer, at der dog er langt igen til det store ansøgertal i 1998, hvor ungdomsårgangene var noget større end nu. Da kvote 2-ansøgertallet i 2003 nåede sit laveste niveau, blev hovederne lagt i blød og endnu flere rekrutteringstiltag udtænkt for at sikre tilstrækkeligt mange kvote 1-ansøgere per 1. juli, så alle 200 studiepladser kunne fyldes. I hast blev et kommunikationsbureau hyret til at udarbejde en pr-strategi med det mål, at få øget redaktionel omtale i maj og juni af farmaceutuddannelsens fortræffeligheder og de spændende og mangeartede karrieremuligheder. Det lykkedes at få et antal artikler i de aviser, de unge primært læser, som gratisaviser, uddannelsesaviser og regionale aviser. Desuden blev der i juni på DFU s initiativ i samarbejde med Lif, KU, KVL, DTU m.fl. stablet et Inspirationsmøde på benene her på DFU med fokus på de forskellige sundheds og naturvidenskabelige universitetsuddannelser, der kan føre til en spændende fremtid i lægemiddelindustrien. Målgruppen var unge, der endnu ikke havde taget den endelige beslutning om studievalg. Inspirationsmødet blev i øvrigt gentaget i december med endnu flere uddannelser repræsenteret. Denne gang stillede KU lokaler til rådighed på H.C. Ørsted Instituttet. Da vi rundede den 1. juli 2003, havde DFU modtaget væsentlig flere kvote 1-ansøgninger end i de foregående år, og der kunne heldigvis meldes om fuldt hus endnu engang. Kampen for synlighed AC-fuldmægtig Lærke Vester-Andersen fortæller, at der gennem de senere år er sat ekstra ressourcer af til rekrutteringsaktiviteter særligt rettet mod gymnasieeleverne. Kun omkring hver fjerde nye studerende på DFU kommer direkte fra gymnasiet så derfor er kimen til den øgede interesse for farmaceutstudiet sikkert for fleres vedkommende lagt for et par år tilbage. Godt understøttet af nye aktiviteter sat i værk i I efteråret opdaterede vi også vores rekrutteringsbrochure, så den nu er endnu flottere, og den er blevet flittigt delt ud til interesserede på de uddannelsesmesser, vi har deltaget i, og på STORM-møderne de studieorienterende møder på landets gymnasier. Desuden har vi haft den liggende ude på gymnasierne sammen med opslag om Åbent Hus-arrangementet her på DFU den 1. marts hvor der i øvrigt deltog omkring 30 procent flere unge end tidligere, forklarer Lærke Vester-Andersen og fortsætter: Vores annoncer på forsiden af Chili-kalenderen, som uddeles på mange gymnasier, og på Notatblokken, ligeledes til gymnasieeleverne, har de senere år fået mange til at spærre øjnene op særligt den vi brugte i skoleåret med svulmende overarm og kvindebarm. Den var naturligvis provokerende og ironisk ment og gav anledning til en del diskussioner. Der skal jo noget til nu om stunder, hvis man vil være synlig. Dertil kommer en kæmpe indsats af studievejledere, STORM-vejledere, vores kolleger på institutterne, der holder foredrag for gymnasieklasser osv. osv. Håb om gode kvote 1-tal Nu er spændingen vedrørende kvote 2-tallet altså udløst. Susanne Ottosen har endnu ikke overblik over, hvor mange af ansøgerne, der evt. ikke opfylder adgangskravene. Det ved hun først med sikkerhed til juli, når også kvote 1-tallene er i hus. Indtil da fortsætter pr-arbejdet i håbet om, at DFU også får et fint antal kvote 1-ansøgninger i år. Og når Årgang 2004 indleder sin fremtid her på DFU til september, vil førsteårsundersøgelsen forhåbentlig give os svaret på, hvad der mere konkret har fået årgangen til at vælge netop farmaceutstudiet. Om det primært er rekrutteringsaktiviteterne, der har overbevist dem om valget, eller om det for eksempel er akademikerarbejdsløsheden især blandt humanister og kun meget lidt blandt farmaceuter, der har gjort udslaget eller om naturvidenskab ganske enkelt er gået hen og er blevet cool! Kvote 2-ansøgere de seneste ti år: Ansøgninger i alt Førsteprioritetsansøgere

7 Foto JM Åbent Hus-deltagerne blev vist rundt på DFU og kom blandt andet forbi laboratorierne, hvor de blev præsenteret for et festligt uddrag af DFU s kemishow. Rekorddeltagelse i Åbent Hus 2004 AF ANNETTE HOUMAN Hele 230 potentielle farmaceutstuderende besøgte DFU til årets Åbent Hus-arrangement den 1. marts. Det er markant flere end de foregående år, hvor omkring 180 gymnasieelever er mødt op. Set i lyste at de små årgange kan vi kun været ovenud tilfredse med det flotte fremmøde. Vi har gennem det seneste år arbejdet målrettet på at gøre DFU synlig over for gymnasieeleverne og det er tilsyneladende lykkedes, fortæller AC-studievejleder Lærke Vester-Andersen. Åbent Hus-gæsterne myldrede til huse i god tid, inden starten gik klokken 13 i Auditorium 4, hvor studievejledningen indledte programmet. Lektor Claus Møldrup fra Institut for Samfundsfarmaci gav et indlæg om forbrug eller overforbrug af medicin, professor Hans Bräuner-Osborne fra Institut for Medicinalkemi fortalte om jagten på rusmidlet Fantasy s virkningsmekanisme og lektor Jørn Møller-Sonnergaard optrådte med sit indlæg En kort, en lang et plaster. Desuden kom deltagerne i mindre hold rundt på kemi biologi og farmacilaboratorier og fik demonstreret blandt andet tabletfremstilling, kemishow og rottedissektion. På rundturen hørte de potentielle farmaceutstuderende også om de mange sociale aktiviteter på DFU og fik lejlighed til at stille spørgsmål om studielivet, om at flytte til København osv. inden arrangementet blev rundet af i kantinen, hvor deltagerne kunne tale mere med studievejledere og stud.pharm. er. Vi ved, at knap halvdelen af deltagerne i det årlige Åbent Hus-arrangement vælger at søge ind på farmaceutuddannelsen. Med knap 30 procent flere deltagere i år i forhold til 2003 kan vi håbe på omkring 30 procent flere ansøgere i 2004, siger Lærke Vester-Andersen. Og det er næppe helt urealistisk, da kvote 2-tallene netop viser, at der er næsten 30 procent flere kvote 2-ansøgere i år i forhold til i fjor heraf 33 procent flere med farmaceutuddannelsen som førsteprioritet. Kvote 1-tallene, som en stor del af Åbent Hus-deltagerne vil påvirke, kender vi først efter den 1. juli. 7

8 Professor Sven Erik Jørgensen modtager Stockholm Water Prize Sven Erik Jørgensen når lige at modtage en af verdens mest prestigefyldte miljøpriser, inden han runder de 70 år og dermed når pensionsalderen. Han fortsætter imidlertid som professor emeritus med både forskning, undervisning og rejser i det omfang, der er bud efter ham. AF ANNETTE HOUMAN Så skete det igen. Forskningsprofessor Sven Erik Jørgensen, dr.scient., dr.ing., Institut for Analytisk Kemi, modtager endnu engang en fornem pris for sin forskning i økomodeller. Denne gang endda én af de helt store, nemlig en af verdens mest prestigefyldte miljøpriser, Stockholm Water Prize, der er på dollar. På den internationale Water Day den 22. marts blev sløret løftet for, hvem der i år modtager prisen, og den overrækkes af HM Kong Carl XVI Gustav ved en ceremoni på rådhuset i Stockholm den 19. august. Det er anden gang alene i år, at Sven Erik Jørgensen tildeles en pris for sin banebrydende forskning i økosystemer. Som omtalt i sidste nummer af Plexus vil han drage til Siena i juni for at modtage den nystiftede Prigogine Award. Sven Erik Jørgensen deler Stockholm Water Prize med professor William J. Mitsch, USA, som han ofte har samarbejdet med. De to professorer har gennem deres arbejde på verdensplan øget kendskabet til, hvordan søer og vådområder fungerer, og hvordan de som vandressourcer kan udnyttes på en bæredygtig måde og dermed sikres for fremtiden. Blev glædeligt overrasket Sven Erik Jørgensen havde faktisk ikke regnet med at vinde prisen. Jeg var også nomineret sidste år, og når jeg ser på dem, der har vundet prisen tidligere, så er de meget teknologisk orienteret recirkulation af spildevand, hydrodynamik osv. og med meget lidt økologi så jeg forventede ikke at få prisen og blev derfor meget glædeligt overrasket, da jeg åbnede en fra min kone med titlen vigtigt nyt fra Stockholm, fortæller Sven Erik Jørgensen, der var på tjenesterejse i Kina og Japan, da den glædelige nyhed poppede op på skærmen. Professor Sven Erik Jørgensen håber, at Stockholm Water Prize vil skabe endnu større opmærksomhed om de mere bløde økologiske løsninger, når fokus rettes mod de knappe vandressourcer rundt om i verden. Jeg var naturligvis overvældet, fordi det er så stor og betydningsfuld en pris. Nogle kalder prisen Nobelprisen i Water Science, og den uddeles jo også af den svenske konge, og bagefter er der fin middag, hvori kongen og dronningen deltager osv., så de ydre rammer minder om Nobelprisen, men den kan naturligvis ikke sammenlignes med den større, ældre og meget hæderkronede Nobelpris. Til efteråret runder Sven Erik Jørgensen 70 år og når dermed pensionsalderen. Måske spillede det ind i juryens vurdering, at det nu var sidste chance, hvis Sven Erik Jørgensen skulle hædres med prisen? Jeg tror ikke, at min alder spiller ind, fordi man udmærket kan få en pris, efter man er gået på pension f.eks. for tidligere Foto AHO 8

9 forskningsresultater eller hvis man fortsætter med at forske efter de 70 og finde nogle resultater, der netop får en teori, der tidligere er fremsat, til at falde helt på plads, lyder det fra forskningsprofessoren, som ikke har tænkt sig at slippe tøjlerne helt, når han falder for aldersgrænsen den 1. september. Han har aftalt at fortsætte som professor emeritus med både forskning og undervisning på programmet om end i lidt lavere gear. Har fortsat nok at se til I bunken af opgaver ligger også to bøger, der venter på at blive skrevet, med titlerne Exergy as sustainability og The Thermodynamics of the Evolution. Desuden forhandler han med Elsevier om at være redaktør for en Encyclopedia of Ecology. Sven Erik Jørgensen har rejst meget især de senere år og invitationerne fortsætter med at komme i en lind strøm. Sikkert også efter den 1. september. Han holder meget af at rejse ud i verden og medvirke til at skaffe rent vand til befolkningerne i udviklingslandene. Jeg føler mig næsten som missionær, når jeg kommer med min bog Fundamentals of Ecological Modelling under armen. Jeg har givet kurser i 29 forskellige lande. Og jeg vil da gerne fortsat rejse, hvis der er bud efter mig. Han håber, at Stockholm Water Prize vil skabe endnu større opmærksomhed om de mere bløde økologiske løsninger, når fokus rettes mod de knappe vandressourcer rundt om i verden. økosystemer virker, dvs. hvordan naturen virker, hvortil vi anvender fysisk kemi thermodynamik meget beslægtet med at anvende thermodynamik på biologi, som igen er grundlæggende for at kunne komme frem med nye lægemidler. En herlig positiv feed back Stockholm Water Prize runder på sin vis en lang og flot karriere af. På den anden side: Da jeg jo ikke har tænkt mig at stoppe, ser jeg vel snarere prisen som en herlig positiv feed back på mit arbejde og min forskning. Stockholm Water Prize, der i år uddeles for 14. gang, er stiftet af Stockholm Water Foundation og har den svenske konge som protektor. Prisen belønner forskning, informationsindsatser mv., som bidrager til at sprede viden om verdenens vandressourcer, og om hvordan de kan bevares. På Stockholm International Water Institutes hjemmeside, kan læses meget mere om prisen og om de to prismodtagere. Var ikke altid velset På DFU står meget habile forskere klar til at løfte arven fra Sven Erik Jørgensen, efterhånden som han trapper ned. Det skal ingen hemmelighed være, at min forskning nok ikke i alle tilfælde tidligere har været velset, fordi det ikke drejede sig direkte om lægemidler; men da det blev klart for cirka 12 år siden, at også lægemidler havde miljømæssige konsekvenser, har vor forskning i miljøproblemer været meget mere accepteret, fortæller han. Når vi ser på lægemidlers miljømæssige konsekvenser, ser vi jo på de samme egenskaber, som man gør i farmaci: hvor akkumuleres stoffet, er det bionedbrydeligt osv. Da lægemidler kom i miljømæssig fokus, havde man på DFU allerede nogle, der forstod, hvad det drejede sig om, og som kunne klare den side af lægemiddelproblematikken. Det har vist sig at være en fordel, siger han og fortsætter: Og det vil blive mere og mere relevant i fremtiden. Miljøproblemer er meget komplekse og kræver derfor også kendskab til økotoksikologi og økologi, fordi lægemidlerne kan have konsekvenser på populationsniveau eller f.eks. ændre et økosystems sammensætning. Samtidig er en forståelse af, hvordan Sven Erik Jørgensen og hans amerikanske kollega, professor William J. Mitsch, modtager Stockholm Water Prize ved en ceremoni til august, hvor den svenske konge overrækker dem trofæet og dollar. Foto SIWI 9

10 Nyuddannede farmaceuter: Slår kvalifikationerne til? AF JESPER MUNCK I rapporten Nyuddannede Farmaceuters Erhvervsstatus, som følger med dette nummer af Plexus, har man som noget nyt søgt at kaste lys over, i hvilket omfang kandidaterne i løbet af uddannelsen erhvervede kvalifikationer, der står mål med de efterspurgte krav i forbindelse med en efterfølgende ansættelse. Hvad er det, virksomhederne forventer? Og kan de nyuddannede farmaceuter leve op til kravene? Ikke mindst for en studieleder må denne del af rapporten være interessant, så hvordan har Tommy Nørskov Johansen det eksempelvis med at kunne konstatere, at farmaceuterne ikke føler, at deres it-færdigheder slår til? Eller at kravene til at kunne arbejde selvstændigt tilsyneladende er væsentligt større end den ballast, man medbringer fra DFU? Eller at man som nybagt farmaceut synes at være på herrens mark, når det gælder formidling og præsentationsteknik i virksomhedsregi? Måske spiller det også ind på manglen af generelle it-færdigheder, at undersøgelsespopulationen ikke i samme grad er vokset op med pc og internet, som de studerede vi nu tager ind på studiet. Store forventninger til ny fagdidaktiker Hvilken indflydelse vil ansættelsen af en naturfagsdidaktiker på DFU få på problemet? Det er simpelthen selve meningen med ansættelsen, at vi skal blive bedre til at håndtere de allerede nævnte problemer og andre af de problemer, som undersøgelsen afspejler. Fagdidaktikeren skal tage sig af undervisningsudvikling. Her kan Panderynken Generelt giver undersøgelsens resultater da anledning til en del panderynken, men kigger man nærmere på de enkelte spørgsmål, er der områder, hvor problemerne er forudsigelige og andre, hvor vi som institution må melde hus forbi hvad ansvaret angår. Jeg synes eksempelvis, det er vigtigt at skelne mellem de generelle it-færdigheder, som jeg ikke nødvendigvis mener, er et DFU-anliggende, og de fagligt specifikke it-færdigheder. Det kan være svært at drage grænser, men taler vi om Word og PowerPoint, er der tale om programmer, hvor det forventes, at de studerende selv tilegner sig færdighederne. Anderledes forholder det sig med Excel, som er et mere fagligt relevant redskab. Det betyder ikke, at vi hidtil har gjort nok ud af brugen af regneark i studieforløbet, men at vi er opmærksomme på problemet, og at en indsats på området indgår i den igangværende IKT-handlingsplan. Hører formidling og præsentation til de generelle it-færdigheder, som betyder, at det ikke er DFU s opgave at klæde de studerende rigtigt på inden for området? Nej, og jeg ser med stor alvor på den tilsyneladende mangel på færdigheder inden for formidlings og præsentationsområdet. Jeg synes ikke, at vi skal etablere deciderede studieenheder på området. Vi skal snarere bygge elementer ind i de eksisterende studieenheder. De studerende bør f.eks. være i stand til at præsentere det faglige indhold efter et projektarbejde også med anvendelse af PowerPoint. Jeg ved, at man er begyndt at arbejde med problematikken rundt omkring, men det har de kandidater, der indgår i undersøgelsen, ikke nydt godt af, og der skal uden tvivl gøres mere fra vores side. Man kunne også overveje at inddrage præsentationen som en del af vurderingen noget, vi allerede kender fra Forskningens Dag for de ph.d.-studerende. Studieleder Tommy Nørskov Johansen: Rapporten udgør et glimrende arbejdsredskab, fordi den afdækker de områder, hvor de nyuddannedes kvalifikationer tilsyneladende ikke slår til. Foto JM 10

11 Institut A flytter både formidlingsaspektet og anvendelsen af de mest hensigtsmæssige it-redskaber i undervisningen også komme på tale. At få stimuleret det tværfaglige samarbejde, projektarbejdet og det selvstændige arbejde, hvor vi helt klart halter bagefter, regner jeg med, at didaktikeren vil komme med anvendelige redskaber til, som vi kan bruge i undervisningen. Der er nu i øvrigt allerede udmærkede initiativer i gang på institutterne. Der er kamp om de studerendes opmærksomhed, og en af måderne at tiltrække sig opmærksomhed på er at udbyde case-arbejde eller projektarbejde. Det er efterhånden blevet svært at slå igennem med forelæsningskurser. Hektisk flytteaktivitet har præget Institut for Analytisk Kemi de seneste uger. På 6. sal i Nordblokken sad medarbejderne lårene af hinanden, som én udtrykker det, så nu er der på den næsten tomme 5. sal indrettet indtil flere nye kontorer, de kan fordele sig på. Desuden ombygges et af laboratorierne og et helt ny opstår, nemlig et cellelaboratorium til miljøkemikerne i Sydblokken. De gamle rødbrune gulve fra en svunden tid er i gangarealerne erstattet af linoleum. På billedet er det gulvpålægger Per fra Meyers Gulve, der lægger sidste hånd på dekorationen, der viser, at her er der en udgang. Per er kommet på DFU i over 30 år lige siden han kom i lære hos Meyers Gulve så han har efterhånden lagt kilometervis af linoleum under vores fødder. AHO Sprogkundskaberne slår ikke til Det ser af undersøgelsens resultater ud til, at det kommer som lidt af et chok for de nye farmaceuter, at en beherskelse af dansk ikke er tilstrækkeligt til at kunne klare sig i den farmaceutiske verden? At kandidaterne ikke føler, de behersker fremmedsprogene i tilstrækkelig grad, anser jeg for at være et stort problem. Koncernsproget er flere steder engelsk, rapporter laves på engelsk, og præsentationer foregår på engelsk. Der er ikke i farmaceutstudiet mange anledninger til at træne på disse områder, og vi har hidtil meddelt de studerende, at det at beherske engelsk i skrift og tale er deres eget ansvar. En løsning kunne være at udbyde nogle af studieenhederne på engelsk og træne de studerende ad denne vej. Det er da også muligt, at vi i Studienævnet skal revidere vor opfattelse, og måske åbne op for at de studerende kan lægge sprogkurser ind i den valgfrie del af studiet. At kandidaterne ikke i tilstrækkelig grad føler de er i stand til at arbejde selvstændigt bekymrer mig også. Vi må uddelegere mere til de studerende og stille andre krav. Vi skal væk fra elevrollen og erstatte den med rollen som studerende, hvor man selv tager ansvaret. Også positive udsagn Overordnet set er der mange steder, hvor vi kan gøre tingene bedre. Men alarmerende synes jeg ikke undersøgelsens resultater er. Man skal huske på, at de nye kandidater ikke tidligere har indgået i et fagligt arbejdsfællesskab på den måde, man gør det i erhvervslivet. Under uddannelsen er der fokus på den generelle faglige viden, de eksperimentelle færdigheder og træning i videnskabeligt arbejde. Hvis disse punkter i undersøgelsen var faldet dårligt ud, ville jeg for alvor have været bekymret. Derfor er det vigtigt at understrege, at undersøgelsen også har positive udsagn. Jeg er glad for, at kandidaterne føler, at de kommer med en faglig viden, der mere end modsvarer kravene. Men selvfølgelig skal vi være opmærksom på alle resultaterne, og undersøgelsen giver os et godt arbejdsredskab, som med al tydelighed viser os, på hvilke områder vi skal sætte ind. Foto AHO 11

12 Strukturbaseret partikelstørrelsesfordeling af hormonforstyrrende GABA-receptormetabolismer i røntgenkrystallografiske biomembraner set i et brugerperspektiv 12 Forandringsparathed er nøgleordet for alle os medarbejdere, hvis vi vil have en fremtid på DFU. Vores nye bestyrelse er ifølge Plexus trukket i arbejdstøjet, hvilket for de mandlige bestyrelsesmedlemmer ser ud til at være jakkesæt og slips. Både bestyrelsen og rektor har meldt ud, at vi skal være forandringsparate, dynamiske, fleksible, kreative, innovative og visionære til en løn, der hverken er forandringsparat eller visionær. Heldigvis bliver vi hjulpet på vej til at være forandringsparate. DFU har fået en ny grafisk identitet, hvor 81 bevægelige prikker signalerer, at en prikkerunde er på vej, hvis vi ikke er tilstrækkeligt forandringsparate. Det nye logo præger allerede DFU s hjemmeside, brevpapir og dørmåtter, men det er kun begyndelsen. Bettina Dinitzen fra Institut for Farmaci er blevet verdensberømt på DFU ved inden for den seneste måned at have udsendt 116 blinkende s om personalefesten til hele DFU. Når hun i den kommende uge har udsendt et passende antal e- mails som opfølgning på personalefesten, vil hun være ret arbejdsløs. Derfor er Bettina blevet bedt om at designe et overdimensioneret, neonblinkende logo til gavlen ud mod Nørre Allé. Håbet er, at logoets forandringsparathed vil forvirre bilisterne så meget, at nogle af dem mister herredømmet over bilen og kører ind i Sydblokken. Derved kommer DFU i kontakt med mennesker, der ellers ikke ville have kendt vores eksistens. DFU s ledelsesstruktur vil gennemgå store forandringer i det kommende år, og det bliver næppe en fordel set med personalets øjne. På nuværende tidspunkt er vi som medarbejdere i den heldige situation, at vi har en rektor, der påtager sig skylden, hver gang forsvarets ammunitionsrydningstjeneste rykker ud til DFU for at fjerne kemikalier. Sven Frøkjær har indtil flere gange taget imod bøder og fængselsstraffe, fordi en sagesløs medarbejder har håndteret eller opbevaret kemikalier uhensigtsmæssigt. Senest er Sven Frøkjær blevet idømt tre måneders ubetinget fængsel, fordi politiet ved Redaktionen har den ufravigelige regel, at der ikke bringes omtale af afholdte fester for hverken ansatte eller studerende i dette blads spalter. Og da vi ikke vil have skudt i skoene, at vi har et standpunkt, til vi tager et nyt, så tyr vi i stedet til den om ingen regel uden undtagelse: Lektor, dr.pharm. Torben Schæfer benyttede til DFU s personalefest i februar lejligheden til ikke at fortælle forsamlingen om faktorer med indflydelse på tørring af granulater, som ellers stillet i udsigt men derimod om forandringsparathed, innovation, grafisk identitet, nye ledelsesstrukturer, fokusområder, åbenhed og andre hot issues alt sammen naturligvis set i DFU-perspektiv, hvorfor de fortjener at komme en bredere offentlighed til kendskab. Indholdet bringes i uddrag med forfatterens nølende tilladelse. JM en uanmeldt razzia på DFU fandt fem gram natriumchlorid i et uventileret kemikalieskab Med en sådan kriminel fortid har Sven Frøkjær desværre ikke en chance for at fortsætte i rektorjobbet, når bestyrelsen i årets løb skal ansætte ny rektor. Derfor må vi forvente, at der kommer andre boller på suppen. Det forlyder, at bestyrelsen vil foretrække en ekstern ansøger. Bjørn Lomborg har bekræftet, at han er ansøger til rektorstillingen, og han er klar favorit efter, at han i en pressemeddelelse har erklæret: Der er ingen videnskabelig dokumentation for, at lægemidler kan have bivirkninger. Det er den form for optimisme, der kan skabe dynamik og udvikling på DFU. På institutlederposterne er der også udsigt til udskiftninger efter at forskningsministeren netop har udsendt en Vejledning om ansættelse af institutledere til alle landets universiteter. Forskningsministeren vil have gjort op med den nuværende slaphed i institutledelsen. Derfor anbefaler han, at universiteterne rekrutterer de kommende institutledere blandt ansøgere med ledelseserfaring fra rockermiljøet. En sådan rekruttering vil endvidere kunne skabe ny kreativitet omkring institut-

13 ternes økonomi. Hvis man vil sikre en sund konkurrence mellem institutterne, skal man blot sørge for at ansætte en Bandidos som institutleder på f.eks. Institut for Medicinalkemi og en Hells Angel som institutleder på Institut for Farmakologi. På forskningsfronten er der udsigt til en række initiativer, der vil profilere DFU allerede i indeværende år. De strategiske fokusområder skal integrere DFU s forskningsaktiviteter. Det er tanken, at dette i årets løb skal resultere i ét og kun ét fælles forskningsprojekt for hele DFU med den slagkraftige titel: Strukturbaseret partikelstørrelsesfordeling af hormonforstyrrende GABA-receptormetabolismer i røntgenkrystallografiske biomembraner set i et brugerperspektiv. Det er rektoratets vurdering, at dette projekt er så tværfagligt, at det med sikkerhed vil kunne opnå støtte fra samtlige statslige forskningsråd. Oprettelse af nye professorater er et væsentligt led i en kreativ udvikling af DFU s forskningsprofil. Her er der nye initiativer på vej i indeværende år. For at signalere forandringsparathed vil Jørn Møller-Sonnergaard blive udnævnt til professor i homøopatiske lægemidler og Laila Launsøe til professor i alternativ teknologisk farmaci. Rekrutteringen af nye studerende er en nødvendig forudsætning for DFU s fortsatte overlevelse. DFU har markeret sig effektfuldt i konkurrencen med andre uddannelsesinstitutioner om de nye studerende via annoncer med væltede kaffekopper, svulmende barme og mandemuskler pumpet med anabolske steroider. Resultaterne kan aflæses i immatrikulationsstatistikken. Sidste gang steg antallet af mandlige ansøgere. Immatrikulationsstatistikken viser endvidere, at der blandt de nye studerende var 68 fremmedsprogede, heriblandt 4 nordmænd og 46 jyder. Dette understreger behovet for at gøre en særlig indsats for at få jyderne integreret i studiemiljøet. Derfor er der nu ved hvert bord i kantinen indført en særlig afmærkning af to stole, der er forbeholdt jyder. Kvotesystemet med kvote 1 og 2, der anvendes ved optagelsen af nye studerende, giver desværre skævheder i rekrutteringen. Derfor vil DFU udnytte Fødevareministeriets erfaringer til at indføre en reduceret kvote for sild, der skal sikre en ligelig kønskvotering. Samtidig vil DFU forsøge at nedbringe torskekvoten ved at øge kravet til karaktergennemsnittet ved den adgangsgivende eksamen. Man kan frygte, at det bliver sidste gang, at vi sidder her i hyggeligt lag og føler os som én stor familie takket være vores fælles grafiske identitet. En netop udkommet OECD-rapport peger på, at små universiteter bør lægges sammen med store for at opnå et bedre undervisnings og forskningsmiljø. Det betyder, at vi for at overleve som selvstændig institution skal profilere os endnu mere i fremtiden. Derfor har DFU s ledelse netop besluttet, at alle DFU s medarbejdere inden udgangen af 2004 skal have taget 10 pct. på i vægt med henblik på at øge DFU s synlighed, og for at DFU s medarbejdere kan udtale sig med større vægt i den offentlige debat. Hvis vi skal bevare vores farmaceutiske identitet, er det vigtigt, at vi ikke sidder med hænderne i skødet og venter på at blive lagt sammen med andre. DFU skal være forandringsparat og skal handle offensivt. Det gør vores bestyrelse heldigvis, idet bestyrelsen allerede har en kreativ plan for en utraditionel sammenlægning. Selv om bestyrelsen måske ikke finder det hensigtsmæssigt at planen afsløres nu, vil jeg alligevel gøre det, da jeg går ind for fuld åbenhed. Alt tyder på, at Farum kommune bliver til overs ved den kommende kommunesammenlægning, fordi ingen andre vil lægges sammen med Farum. Planen er derfor at opnå stordriftsfordele ved at lægge DFU sammen med Farum kommune. Dette lever på eksemplarisk vis op til OECD s anbefaling af, at universiteterne skal være åbne over for det omkringliggende samfund. Derudover indebærer sammenlægningen en række andre fordele. Farum Arena vil kunne løse DFU s pladsproblemer i en lang årrække fremover, og med restaurant Sepp som studenterkantine vil det være let at rekruttere nye studerende. Sidst, men ikke mindst vil en sammenlægning formentlig betyde, at vi vil få endnu bedre rødvin til personalefesterne, og det kan formentlig overbevise de sidste skeptikere. 13

14 Eftertragtede farmaceuter AF JESPER MUNCK DFU s rektor Sven Frøkjær kunne endnu en gang til en kandidatafslutning glæde de nye farmaceuter med, at de sammen med læger og tandlæger er blandt de allermest efterspurgte akademikere på jobmarkedet. Med til jobmarkedet hører også DFU, og Sven Frøkjær benyttede lejligheden til at gøre reklame for spændende og udfordrende opgaver inden for forskning og uddannelse på den institution, som kandidaterne kender som studerende. En betingelse for, at vi som institution fortsat kan medvirke til at opfylde samfundets behov for farmaceuter er, at der er nogen til at uddanne dem og her har vi bl.a. brug for nye forskeruddannede lærerkræfter med en farmaceutisk baggrund. Den udfordring håber jeg at, nogen af jer vil føle sig tiltrukket af. Uddannelse for livet Begreber som proteomic, farmakogenomik, metabonomik og bioinformatik fremhævedes som eksempler på den rivende udvikling inden for den farmaceutiske verden. Begreber som var ukendte for de farmaceuter, som forlod DFU for bare 10 år siden, men som forhåbentlig ikke er ukendte for de kandidater, som forlader institutionen i den post-genome æra i disse år. Med eksempler på forskningsfelter, som de tilstedeværende kandidater næppe eller kun i begrænset omfang havde stiftet bekendtskab med under studiet, gav Sven Frøkjær bud på den farmaceutiske fremtid: individualiseret medicin, nanomedicin og fremtidens virtuelle patientbehandling pervasive healthcare. Disse områder, som meget vel kan vise sig at være en centrale Signe Høg modtog HC Ørsted-medaljen for sit flotte eksamensgennemsnit. dele af vores dagligdag inden for en overskuelig årrække, gav rektor anledning til at minde om, at de forsamlede ikke skulle tro, de var færdige med at uddanne sig: Det bliver I forhåbentlig aldrig, for herefter følger den stadige uddannelse i den virkelige verden. I skal til stadighed være åbne og omstillingsparate. Det vil samfundet og jeres fremtidig job forvente af jer. Foto JM Spændende opgaver i apoteksverdenen Næstformand i Danmarks Apotekerforening cand.pharm. Niels Kristensen fra Lyngby Svane Apotek var indbudt som gæstetaler ved dimissionen, og han kunne fortælle om, hvordan man kompromisløst havde taget informationsteknologien til sig i en apoteksverden fyldt med mange muligheder. Også på det politiske plan, understregede han. Niels Kristensen forudså ikke mindst spændende arbejdsopgaver til de apoteksansatte farmaceuter fremover i forbindelse med at rådgivningsforpligtelsen og complianceproblematikken skal løftes. Apotekerne skal vedblive at være så fagligt slagkraftige, at politikerne ikke kan undvære os og internetfirmaer ikke kommer til at udgøre en trussel, var budskabet med slet skjult henvisning til Euromedicin, der sælger medicin på nettet uden rådgivning og sikkerhed. Marianne Hald Larsen belønning for sin studentersociale indsats. Foto JM Ekstraordinært Traditionen tro var der legater fra Fonden til det Farmaceutiske Studiums Fremme til kandidater, der i løbet af studietiden har 14

15 Niels Kristensen fra Lyngby Svane Apotek: Store udfordringer venter i apoteksverdenen. ydet et ekstraordinært stort frivilligt arbejde i faglige og sociale sammenhænge. Denne gang var det Betina Koch og Marianne Hald Larsen, der blev belønnet for deres indsats. Signe Høg Larsen modtog HC Ørsted-medaljen, som gives til kandidater, der har opnået et eksamensgennemsnit på mindst 10,5, samt en legatportion fra DFU s Fællesfond for Studerende. Farmaceutiske kandidater 23. august til 2003 til 27. februar 2004 Mohammad Zeryab Ali Afzal Marit Anfinnsen Peter Bak Saema Beg Farah Diba Begum Jakob Bonde Maibritt Borg Rasmus Callesen Anita Meulengracht Dahl Jannick Emil Dupont Agnete Dyssegaard Heidi Ugelstad Eirheim Najat El Bariaki Mette Ellemann-Olesen Peter Søtofte Elten Mia Bendix Engmann Sukhjit Kaur Gill Jan Hassel-Pflugh Hilde Hellvik Kim Hoppenworth Christina Wätjen Hyldig Signe Høg Marianne Højsgaard Annette Koefoed Jensen Kent Gunnertofht Jensen Mette Faber Jensen Lonni Bruun Jepsen Helle Johansen Katrine Cecilie Jørgensen Louise Karlsson Stine Kihl-Plambek Betina Koch Mads Korsholm Gitte Tange Kristensen Marianne Hald Larsen Martin Nottmeier Laursen Bao Quynh Le Truong Sanne Lydø Susse Malling Anne Sofie Kjær Markussen Gitte Matzen David George Mawn Camilla Holbech Mortensen Camilla Randi Mortensen Heidi Filtenborg Mortensen Camilla Nawrocki Nicolaj Donskov Nielsen Pernille Nørby Emma Maria Olsson Kim Pedersen Søren Manniche Pedersen Maria Skaalum Petersen Jónrit Poulsen Stine Rasmussen Tenna Rie Ringtved Christine Nørrum Skovhuus Camilla Sørensen Ole Aabling Sørensen Tinne Sørensen Malene Bjørnholt Tjelum Anne Marie Voigt Atapon Claus Wardlab Foto JM Foto JM Betina Koch belønning for sin studentersociale indsats. Nye farmaceutiske kandidater 62 nye kandidater 62 studerende afsluttede i perioden til deres uddannelse som cand.pharm. Blandt de nye kandidater var 71 procent kvinder og 29 procent mænd. Studieophold et usædvanligt stort antal på sygehusapoteker Kun 5 procent af de 62 kandidater har ikke været på studieophold på apotek; de har valgt at have et alternativt studieophold i en anden farmaceutisk relevant virksomhed. Mere end en fjerdedel af kandidaterne (26 procent) har haft studieophold på et sygehusapotek, hvilket er en betydelig stigning i forhold til de forudgående år med henholdsvis 15, 11, 8 og 6 procent af kandidaterne. En meget interessant tendens i betragtning af den øgede interesse for farmaceuter i sygehussektoren. Studietid Den gennemsnitlige studietid for de 62 kandidater var 6,3 år, medianstudietiden var 6,0 år. Korteste studietid var 5 år og længste 14V år. Den gennemsnitlige kandidatalder var 27,0 år, medianalderen 26,2 år. Eksamenskvotient Den gennemsnitlige eksamenskvotient for de obligatoriske eksamener var 7,9. De 25 procent højeste eksamensgennemsnit (ekskl. specialekarakterer) var på 8,5 eller derover. Gennemsnittet af specialekaraktererne var 10,1. Eksterne kurser 19 procent af kandidaterne har fået meritoverført en eller flere studieenheder fra andre videregående uddannelsesinstitutioner. IF 15

16 Ny adjungeret professor på DFU AF ANNETTE HOUMAN Fra 1. april er seniorforsker, dr.pharm. Gunnar Damgård Nielsen, Arbejdsmiljøinstituttet (AMI), udnævnt til adjungeret professor i arbejdsmarkedsmiljøtoksikologi ved Institut for Analytisk Kemi. Tilknytningen gælder for en periode på fem år. Gunnar Damgård Nielsen, som er 60 år gammel, har igennem sin ansættelse på AMI siden 1978 arbejdet med arbejdsmiljøtoksikologi og været med til at udvikle forskningsområdet. Med sin store ekspertise på arbejdsmiljøtoksikologiområdet har han deltaget i etableringen af DFU s nye toksikologikursus for de farmaceutstuderende og gjort en stor indsats for at få arbejdsmiljødelen indarbejdet i kurset, samt koordineret de arbejdsmiljøtoksikologiske forelæsninger på DFU, som AMI står for i kurset. DFU har derfor ønsket at knytte Gunnar Damgård Nielsen tættere til instituttet for fortsat at kunne drage nytte af hans store ekspertise. Gunnar Damgård Nielsens forskningsområde dækker flere vigtige toksikologiske emner, herunder flere emner med et arbejdsmiljøtoksikologisk sigte som luftvejsirritation og immunotoksikologi. Gunnar Damgård Nielsen er en produktiv forsker med en omfattende publikationsliste. Han har et stort internationalt forskningsnetværk inden for arbejdsmiljøtoksikologien og er blandt andet medlem af EU s udvalg til fastsættelse af arbejdsmiljøgrænseværdier. Dertil kommer erfaring i undervisning på både kandidat og ph.d.-niveau. Gunnar Damgård Nielsen blev cand.pharm. i 1970, ph.d. i 1978 og erhvervede den farmaceutiske doktorgrad i Seniorforsker, dr.pharm. Gunnar Damgård Nielsen fra Arbejdsmiljøinstituttet er fra 1. april i år tilknyttet Institut for Analytisk Kemi som adjungeret professor. DANFYT inviterer til rundvisning på udstillingen Fra klosterhave til Medicon Valley Onsdag d. 28. april 2004 kl 17.00, Esrum Esrum kloster, Klostergade 11, Esrum, 3230 Græsted der vil være mulighed for at spise middag sammen på klosterets restaurant. drikkevarer. Efter middagen vil der være rundvisning inde i selve museet. Biolog Hans Wernberg vil forestå rundvisningen. Udstillingen Fra klosterhave til Medicon Valley tegner et rids af 1000 års farmacihistorie. Med udgangspunkt i klosterhaven på Esrum Kloster berettes om, hvordan havens urter leverer råstoffer til middelalderens urteafkog, grødomslag, miksturer og dråber. Fra 1500-tallet forfiner apotekerhåndværket fremstilling og distribution, indtil videnskaben og den teknologiske udvikling for godt 100 år siden lægger grunden til nutidens farmaceutiske industri. Udstillingen har været vist fra 15. maj 2003 og slutter 30. april For yderligere information om udstillingen se Vi mødes foran Esrum kloster kl og får en rundvisning i klosterhaven. Dernæst vil der være mulighed for at spise på klosterets velrenommerede spisested. Middagen koster 150 kr. eksklusiv Tilmelding er nødvendig, senest 15. april til Janne Funder Jensen på eller tlf.: Entreen er gratis for DANFYT medlemmer. Ikke-medlemmer er velkomne og betaler entré 40 kr. Transport: Bus 305, 306 og 331 kører til Esrum by, nær klostret. (bus 305 Hillerød til Gilleleje; bus 306 Hillerød til Hornbæk; bus 331 Helsingør til Helsinge). For biler er der tilkørsel via grusvej til P-plads syd for Esrum Møllegård fra Frederiksværksvej (rute nr. 205). 16

17 Novo Nordisk Ph. D. Plus Prizes Bright, experienced and energetic Ph.D. students are one of the most valuable resources for research and training at the Universities. Their scientific productivity is high, they help to supervise and inspire younger students and their ideas and dynamics stimulate the surroundings. The Danish University of Pharmaceutical Sciences (DFU) is taking excellent initiatives to strengthen research based training of Ph.D.s in the pharmaceutical sciences. Therefore, Novo Nordisk would like to develop the potential even further by offering Ph.D. Plus Prizes to some of its most promising Ph.D. students to facilitate their research, help increase their skills, output and contributions to their scientific environment. Ph.D. Plus Prizes are available for: Small laboratory equipment (max DKK total cost) for direct support to the Ph.D. study. Materials, consumables and services related to the project (max DKK). Participation at Scientific Symposia in Denmark or abroad (max DKK). Salaries for extension of the Ph.D. study for up to 2 months or, alternatively, continuation of the Ph.D. project on a post doc. basis for this period. Extensions should be for experimental work. Applications must contain: a brief status report of the progress of the Ph.D. project (max 3 pages); the rationale behind the requested grant (max 1 page plus appendices) CV of the applicant a letter of recommendation from the supervisor a letter of recommendation from a Novo Nordisk scientist in a related field. Applications will be evaluated by a committee with members: the Dean of DFU, the Chairman of the ph.d.-study board of DFU, members from the board of Drug Research Academy (DRA) and a representative from Novo Nordisk. Applications should be sent by to: Lene Jørgensen, DRA, Deadline for applications is June 1, For further information: Sven Frøkjær, DFU, phone Povl Krogsgaard Larsen, DRA, phone Børge Diderichsen, Novo Nordisk A/S, phone Jørgen Dirach, Novo Nordisk A/S, phone GÅR KLAPPEN NED når du er til eksamen?? Onsdag den 12. maj kl. 16 i U1 får Studievejledningen besøg af Josephine Evald fra Studenterrådgivningen. Hun vil holde en klassetime om eksamensangst, så har du oplevet eksamensangst enten i det store eller det små vil det være en god ide at deltage i arrangementet. Formålet med eftermiddagen er at give dig nogle redskaber, der kan hjælpe dig til at få en bedre eksamen. Så afsæt en time og mød op!! Du skal tilmelde dig arrangementet på Studievejledningen eller via senest onsdag den 28. april inden kl Studievejledningen 17

18 Medicinalindustriens Dag 2004 Der er job derude i industrien, og farmaceuter er fortsat eftertragtede medarbejdere. Sådan lyder konklusionen efter en velbesøgt Medicinalindustriens Dag AF STUD.PHARM. ERIK THYGESEN Den 23. februar 2004 havde IndustriFarmaceutForeningen (IFF) sat 160 studerende fra DFU og enkelte studerende fra KU og DTU samt 12 medicinalvirksomheder i stævne på Symbion. Målet med karrieredagen var at skabe en personlig kontakt og dialog mellem virksomhederne og de studerende. De studerende fik stillet en masse spørgsmål, og virksomhederne fik mulighed for at mane nogle rygter i jorden. Ulla Brønnum, Regulatory Competency Manager hos Novo Nordisk, fortalte blandt andet: Vi viser Novo Nordisks jobside frem og viser, at der pt. er 37 ubesatte stillinger. Det kommer som en stor overraskelse for en del studerende, der tror, at vi har ansættelsesstop i virksomheden. Et job der viser resultater Lægemiddelkonsulent Adam Guhle fra Pfizer indledte dagen med at præsentere sit karriereforløb, der startede, da han blev farmaceut i Efter bl.a. at have været trainee i en anden virksomhed arbejder han i dag som lægemiddelkonsulent. Jeg vil have et arbejde, der viser resultater med det samme. Jobbet som lægemiddelkonsulent er meget selvstændigt, men ikke ensomt som jeg havde indtryk af, inden jeg startede. Jeg er i daglig kontakt med de fem kolleger, jeg arbejder tættest sammen med, sagde Adam Guhle, der var én af fire unge farmaceuter, som fortalte om deres job. Adam fortsatte med at fortælle, at han har gennemgået to måneders intensiv efteruddannelse for at få trænet salgsfærdigheder og produktkendskab, inden han påbegyndte det egentlige konsulentarbejde. Godt at være farmaceut Til en studerendes spørgsmål om man i mødet med lægerne bliver respekteret som farmaceut, svarede Adam bekræftende. Adam fortalte, at det derudover er vigtigt med personlige egenskaber og salgsfærdigheder. En anden studerende viste interesse for arbejdstider og karrieremulighederne som lægemiddelkonsulent. Ifølge Adam er arbejdstiden som lægemiddelkonsulent varierende, men overskrider i det lange løb ikke 40 timer ugentligt. Derudover er det efter hans vurdering kun typisk, at man starter som lægemiddelkonsulent. Herefter kan man gå en række forskellige veje inden for salg, marketing eller det medicinske område. Manglende viden om jobmuligheder De studerende kunne på de 12 virksomhedsstande spørge ind til jobmuligheder, efterspurgte kvalifikationer, hvordan man søger job osv. Spørgsmålene gjorde indtryk. Ifølge marketingchef Lisbeth Nielsen fra Roche, der deltog i karrieredagen for første gang, var det overraskende, hvor lidt de studerende kendte til de forskellige jobfunktioner og jobmuligheder. Vi gør meget ud af at fortælle, at der findes job inden for andre områder end forskning som f.eks. marketing og registrering. Mange ved ikke hvilke job, man kan starte i, forklarede Lisbeth Nielsen. Hun erfarede, at mange af de unge var usikre over for karrierevalget. Vi fortæller, at det er godt at være fokuseret og interessere sig for videre uddannelse, sagde Lisbeth Nielsen. Recruitment Director Stefan Nielsen fra Ferring oplevede, at mange af de studerende var i tvivl om, hvad deres uddannelse kan bruges til, når de er færdige. Han oplevede ligeledes en stor interesse for studiejob og specialesamarbejde. Stor interesse for forskning Ellers har der været stor interesse for vores produkter, og om vi forsker. Mange kender vores bygning, men ved ikke at vi også har laboratorier der, sagde Stefan Nielsen. Project Manager Frank Høien Lendal fra Lundbeck har også oplevet en stor interesse for forskning. Der er mange, der gerne vil vide, hvad der skal til for at få et job inden for forskning, om muligheder for specialer, studieophold og ph.d. Ellers er mange af de unge bekymrede over jobsituationen. De vil gerne vide, om vi har nogle ledige job, lød det fra Frank Høien Lendal. Birgitte Felding, HR Consultant hos Alpharma, talte også med mange studerende, der var bekymrede for, om de kan få et job, når de bliver færdige. Der er mange studerende, der spørger til, hvordan man får et job, og hvordan man finder ud af, hvad man vil. Det er vigtigt 18

19 IndustriFarmaceutForeningen (IFF) havde sat 160 studerende fra DFU og enkelte studerende fra KU og DTU samt 12 medicinalvirksomheder i stævne på Symbion den 23. februar til den årlige karrieredag. Foto IFF at fortælle om de mange muligheder, man har som farmaceut. Vi gør meget ud af at fortælle, hvor mange forskellige steder i virksomheden vi har farmaceuter ansat for netop at vise den brede vifte af jobmuligheder, fortalte Birgitte Felding. Rekrutteringsansvarlig hos Pfizer, Mette Frydenborg, mente, at tvivlen i forbindelse med karrierevalget skyldes, at farmaceutuddannelsen giver mange forskellige muligheder. Ellers har de studerende spurgt til, hvordan man vælger arbejdsområde, og hvilke jobtyper Pfizer kan tilbyde, sagde Mette Frydenborg. Hvordan søger man job? Ifølge personalechef Hanne Kjær-Kristoffersen fra Paranova- Gruppen var de farmaceutstuderende i år mere direkte i deres spørgsmål. Vi kan godt mærke, at de deltagende studerende i år er tættere på at være færdige med deres studier. De vil især vide, inden for hvilke områder vi beskæftiger farmaceuter, hvordan vi ansætter medarbejdere, og hvordan de kan søge et job hos os. Mange er ligeledes glade for at høre, vi ansætter farmaceutstuderende i studenterjob, konstaterede Hanne Kjær-Kristoffersen. Ifølge Laboratory Supervisor Lotte Schmidt-Nielsen fra Leo Pharma var der også stor interesse for mulighederne i forbindelse med uopfordrede ansøgninger. Ellers spørger de studerende typisk til speciale og ph.d.- pladser, sagde Lotte Schmidt-Nielsen. Nogle at vælge imellem Vi er her i dag for at udbrede kendskabet til vores virksomhed, fortalte Scientific Advisor Kristina Devantier fra Ferrosan. Hun sagde videre, at Ferrosan ønsker at sikre sig også fremover at have nogle at vælge imellem, når der skal ansættes nye medarbejdere. Vi ansætter ofte nyuddannede, som f.eks. Lene vi har med på standen, der blev ansat i farmaceutisk udvikling på baggrund af sit speciale, sagde Kristina Devantier. Også Recruitment Director Stefan Nielsen fra Ferring understregede, at nyuddannede har en chance for at få en fod indenfor ikke mindst i forbindelse med projektansættelser og vikariater. Vi har oplevet en god kontakt til de unge. Det er vigtigt for os at være med på en dag som i dag og dermed øge kendskabet til vores virksomhed, sagde Stefan Nielsen. En potentiel specialestuderende Jeg har mødt en potentiel specialestuderende med interesse for lige netop mit fagområde, fortalte Director Product Support Helle Ainsworth fra Nycomed, som syntes, at det var interessant at høre, hvilke tanker de unge gør sig om deres fremtidige karriere. Også personalekonsulent Bettina Hassing fra Coloplast var interesseret i at få input fra de studerende for at finde ud af, hvad det er, der interesserer dem lige nu. Ved at kende deres forventninger får vi en idé om, hvilke ønsker de har til deres kommende arbejdsliv, forklarede Bettina Hassing og tilføjede, at få kender til en farmaceuts muligheder i Coloplast, der skiller sig ud ved at producere medicoprodukter i stedet for traditionelle lægemidler. En anden virksomhed, der skiller sig ud, er Fertin Pharma med hovedsæde i Vejle. Vi vil gerne profilere Fertin Pharma som et alternativ til de store nordsjællandske virksomheder, lød det fra personalechef Torben Sanders. Han fortalte, at der har vist sig en stor interesse for hvilke jobtyper, virksomheden kan tilbyde. Det virker som om, der er en stigende interesse for at søge job vest for Storebælt. De store virksomheder kan tilbyde en høj grad af specialisering. Hos os og i andre små virksomheder bliver man generalist, hvilket giver nogle anderledes muligheder. Virksomhedens størrelse er noget, de unge bør tage med i deres overvejelser, når de søger job, opfordrede Torben Sanders. 19

20 Georg Jensen i 100 år AF ALICE NØRHEDE, FORMAND FOR KUNSTFORENINGEN De fleste kender navnet Georg Jensen. For mange står det som essensen af klassisk skandinavisk kunsthåndværk og design. I 1904 åbnede Georg Jensen sin første sølvsmedie i Bredgade og kan altså fejre 100-års jubilæum i år. I den anledning sætter Statens Museum for Kunst Georg Jensens sølvarbejder i dialog med dansk malerkunst fra samme periode. Bille August har påtaget sig rollen som dialogskaber. Han har udvalgt malerier af store danske billedkunstnere gennem de sidste 100 år og sætter dem i spil med formarbejder af kunstnere og designere som Georg Jensen, Johan Rohde, Henning Koppel og Vivianna Torun Bülow-Hübe. DFU s Kunstforening arrangerer en omvisning på ca. en times tid onsdag den 28. april kl Prisen er 85 kr. for medlemmer og 95 kr. for gæster. Tilmelding til Alice Nørhede, eller Hanne Danø, senest den 23. april. Vi mødes kl inden for hovedindgangen, Statens Museum for Kunst, Sølvgade 48-50, 1307 Kbh. K. Bus 6A, 14, 40, 42, 43, 184, 185, 150S lige til døren. Se også museets hjemmeside og hjemmesiden for Georg Jensen på Kunstforeningen Rettelse AF FULDMÆGTIG LOUISE E. WILLUMSEN Ved en fejl kom Bjarne Fjalland og Ole Bjerrum til i sidste nummer af Plexus at optræde som kursusledere på masterkurset Sundhedsfaglige teorier bag lægemiddelanvendelse i skemaet over samtlige masterkurser i Det er i stedet Lotte Stig Haugbølle fra Institut for Samfundsfarmaci, der er kursusleder. For god ordens skyld bringer vi hele skemaet igen nedenfor. I løbet af maj måned udkommer i øvrigt et efter og videreuddannelseskatalog med alle de kurser, der udbydes på DFU i efteråret Kursustitel Kursusleder Dato Tilmelding* ECTS-points Target Identification and Validation Professor Hans Bräuner-Osborne april 1. februar 2V Sundhedsfaglige teorier bag Lektor Lotte Stig Haugsbølle april juni 1. februar 5 lægemiddelanvendelse Regulatory Affairs Senior Director Sukhwinder S. Jossan, PhD Erik maj + 2. juni 1. marts 2V the EU Registration System Worsøe, Director Birgitte Kristensen and Regulatory Competence Manager Ulla Bønnum september +19. oktober (internatkurser) Drug Delivery Professor Sven Frøkjær, Ass. Prof. Lars Hovgaard maj 1. marts 2V Ledelse af sundhedsfaglige systemer Lektor Ellen Westh Sørensen, august 1. juni 5 Regnar Mandsbjerg, Pharmakon Introduktion til kvalitetssikret Lektor Ellen Westh Sørensen, 30. august 23. august 0 lægemiddelanvendelse Ph.d. Charlotte Rossing QA, QC, GXP for Pharmaceutical MSc Pharm, MMT Karin Bredal Jensen august 1. juni 2V Production Formulation and Quality Aspects Professor Henning Gjelstrup Kristensen oktober 1. august 2V of Drug Dosage Forms Fra idé til projekt kvalitetssikret Lektor Ellen Westh Sørensen November 1. september 5 lægemiddelanvendelse Pharmacology Professor Bjarne Fjalland, Professor Ole Bjerrum november 1. september 2V *) Det er muligt at tilmelde sig efter fristen, såfremt et kursus ikke er overtegnet. 20

Ny rapport: Apoteket årsag til manglende søgning til DFH

Ny rapport: Apoteket årsag til manglende søgning til DFH PLEXUS / tidsskrift for Danmarks Farmaceutiske Højskole volume 34 / nummer 1 / februar / 2002 Ny rapport: Apoteket årsag til manglende søgning til DFH PLEXUS / tidsskrift for Danmarks Farmaceutiske Højskole

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET HVERDAGEN ER FIN, MEN FREMTIDEN KRÆVER MERE UDVIKLING FLEST BA ERE ER LEDERE ALLE HAR FOKUS PÅ FORRETNINGSSTRATEGI

Læs mere

Akademikere på. 140 år med lægemidler. Side 14. Netværksarrangementet Pharma på Tværs nærmer sig side 5

Akademikere på. 140 år med lægemidler. Side 14. Netværksarrangementet Pharma på Tværs nærmer sig side 5 Medlemsblad for Pharmadanmark September Oktober 2013 2013 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Netværksarrangementet Pharma på Tværs nærmer sig side 5 Sådan bruger du LinkedIn i din jobsøgning

Læs mere

lægemiddelområdet Studiestartstema: Velkommen til Side 6 6.740 timers klinisk farmaci om ugen på sygehusene side 20

lægemiddelområdet Studiestartstema: Velkommen til Side 6 6.740 timers klinisk farmaci om ugen på sygehusene side 20 Medlemsblad for Pharmadanmark August 2013 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet 6.740 timers klinisk farmaci om ugen på sygehusene side 20 Danske Dako er Big Pharmas foretrukne samarbejdspartner

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

school of ph a r m aceu t ic a l science s k ø b e n h av n s u n i v e r s i t e t k ø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Farmaceut- uddannelsen

school of ph a r m aceu t ic a l science s k ø b e n h av n s u n i v e r s i t e t k ø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Farmaceut- uddannelsen school of ph a r m aceu t ic a l sciences k ø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Farmaceutuddannelsen Indholdsfortegnelse Landets største SIDE 3 Farmaceut en karrierevej brolagt med lægemidler SIDE 4

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

CBS OBSERVER 9. Den hemmelige pris

CBS OBSERVER 9. Den hemmelige pris a v i s f o r co p e n h a g e n b u s i n e s s s c h o o l h a n d e l s h ø j s k o l e n d e c e m b e r 2 0 0 9 CBS OBSERVER 9 Den hemmelige pris Det ligner en lys idé. Fredag den 27. november fik

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

hendes politiske engagement, men statskundskab er en god baggrund for en politisk aktør, mener hun: Jeg har været medlem af Folkebevægelsen

hendes politiske engagement, men statskundskab er en god baggrund for en politisk aktør, mener hun: Jeg har været medlem af Folkebevægelsen Forskerspirer springer ud 4 Regeringen vil have flere forskere ud i konkurrence 3 Vejen til vellykket vejledning 5 CAMPUS A A R H U S U N I V E R S I T E T 4 28.02.05 Lars Kruse/AU-foto Magtens rugekasse

Læs mere

Når lederen løfter medarbejderne /10. Hvor er du om 25 år? Så godt som penge i banken /22

Når lederen løfter medarbejderne /10. Hvor er du om 25 år? Så godt som penge i banken /22 MEDLEMSBLAD FOR kreds nordea / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / Oktober 2013 En god tillidsmand skal blandt andet være interesseret i at tale med andre mennesker og skal kunne respektere forskellige

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas.

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas. #3 2014 Læs om... 4 6 12 14 16 18 19 20 22 2 Redaktion: Marlene Jørgensen (ansv.), Klaus Hollmann, Christina Jo Larsen, Lars Bo D. Hansen, Stine Charlotte Hansen og Ralf Andersson Design: Sanne Timmermann

Læs mere

Certificering er ikke så slemt

Certificering er ikke så slemt MEDLEMSBLAD FOR KREDS NORDEA / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / FEBRUAR 2015 Certificering er ikke så slemt Filialdirektør Mette Ahlen (tv.) og rådgiver Helle Quvang har været igennem certificeringsprojektet,

Læs mere

Grænsennr. 2 april 2008

Grænsennr. 2 april 2008 Grænsennr. 2 april 2008 SPROGDEBAT Advarselslamperne er så småt begyndt at blinke side 4 Overskud på engelsk? side 7 Jeg har flere modersmål side 10 Sprog til tiden side 12 GRÆNSEFORENINGEN for en åben

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010 en plus en er tre SPROG SKABER MERVÆRDI KS SÆTTER IND FOR AT OVERVINDE KULTURELLE OG SPROGLIGE FORHINDRINGER VIRKSOMHEDERNE

Læs mere

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nyt hus til handicap- foreningerne Side 4 og 5 Mød Barkley på konferencen Side 13 Nyt om flexjobordningen Side 17 Resocialisering Side 28-29 Nummer 1 Februar 2013

Læs mere

JEG SKABER EN VERDEN, HVOR JEG KAN LEGE

JEG SKABER EN VERDEN, HVOR JEG KAN LEGE 02 2015 f-f.dk FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER 3 TIPS TIL AT OPNÅ FLOW ÅRETS FUNKTIONÆR: Indstil din ekstraordinære kollega til prisen og præmien på 10.000 kr. TEMA: ARBEJDSLIV I FLOW SIDE 16-29 EN CIGARET

Læs mere

OFFENTLIG LEDELSE 3:2007:SEPTEMBER

OFFENTLIG LEDELSE 3:2007:SEPTEMBER OFFENTLIG LEDELSE UDGIVET I SAMARBEJDE MELLEM HK/KOMMUNAL DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND 3:2007:SEPTEMBER På vej på lederuddannelse læs tema side 3-12. LEDERUDDANNELSE Tema

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

VOXPOP MED KOMMENDE TILVALGSSTUDERENDE

VOXPOP MED KOMMENDE TILVALGSSTUDERENDE ISSN 1603 7979 SPROGPSYKOLOGI OG FREMTIDEN INTERVIEW MED INSTITUTLEDEREN VOXPOP MED KOMMENDE TILVALGSSTUDERENDE SPROGPSYKOLOGISK INFORMATION OG DEBAT 8. ÅRGANG, 1. NUMMER, MAJ 2008 SPINDET MAJ 2008 INDHOLD

Læs mere

Fængselsfunktionæren 6

Fængselsfunktionæren 6 Fængselsfunktionæren 6 Dansk Fængselsforbund Juni 2007 Nr. 6-2007 Fængselsfunktionæren Forsidebillede: Kriminalforsorgens nye etatsmærke og Afdelingformand Connie Thonsgaard (ØstJylland) 13 Leder 14 Ny

Læs mere

Charter giver chancer

Charter giver chancer November 2008 & ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE KVINDER KARRIERE Charter giver chancer Ligestillingsministeren har i samarbejde med ti offentlige og ti private virksomheder

Læs mere

Udenlandske kandidater vil gerne blive i Danmark Side 6. Klinisk farmaci på Aarhus Universitetshospital, Danmarks bedste hospital side 16

Udenlandske kandidater vil gerne blive i Danmark Side 6. Klinisk farmaci på Aarhus Universitetshospital, Danmarks bedste hospital side 16 Medlemsblad for Pharmadanmark April 2013 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Klinisk farmaci på Aarhus Universitetshospital, Danmarks bedste hospital side 16 Sådan bruger virksomheder personlighedstests

Læs mere

CLUB ADIOGRAFEN JOURNAL RADIOGRAFENS KOMMUNIKATION MED PATIENTER DER ER TIL CT- UNDERSØGELSER. Generalforsamlinger

CLUB ADIOGRAFEN JOURNAL RADIOGRAFENS KOMMUNIKATION MED PATIENTER DER ER TIL CT- UNDERSØGELSER. Generalforsamlinger ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - APRIL 2012 JOURNAL CLUB RADIOGRAFENS KOMMUNIKATION MED PATIENTER DER ER TIL CT- UNDERSØGELSER 16 16 I DETTE NUMMER: 6 Generalforsamlinger 10 God praksis ved udvikling

Læs mere

HVEM ER SKYLDIG I HVAD?

HVEM ER SKYLDIG I HVAD? 46 årg. 2013/2014 ISSN 1904-3163 Reformen raser - studerende blokerer undervisningen! s e r ke blo 2 1 / 5. d m! g u o l i 1 e 1 / T gi. 27 o d g m a u d an ons P å å p p u N ing n s i v r e al und på

Læs mere

SE VIRKELIGHEDEN I ØJNENE

SE VIRKELIGHEDEN I ØJNENE 05 17. marts 2011 KARI KILLÉN SE VIRKELIGHEDEN I ØJNENE LEDIGHEDEN LAVEST I TI ÅR SOCIALRÅDGIVERE ER EFTERTRAGTEDE 10 HUSK AT STEMME OM OK11 ET GODT RESULTAT TRODS ALT 8 VI KAN MERE MED FLERE... HVAD ER

Læs mere

Ledelse og opskriften på en god leder. Side 04

Ledelse og opskriften på en god leder. Side 04 Medlemsblad for Pharmadanmark Marts 2014 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Analyse: Farma-produktionen i den gule trøje side 8 Medico: Treat Systems har løsningen på antibiotikaresistens side

Læs mere

FEDERE JOB GENVEJE TIL ET

FEDERE JOB GENVEJE TIL ET EFTERÅRET 2013 WWW.PENGE.DK Karrieremagasin i samarbejde med 6 GENVEJE TIL ET FEDERE JOB Sådan bliver du headhuntet Markedsfør dig selv på nettet Løft karrieren med en MBA Slå døren ind til din nye stilling

Læs mere

UNIVERSITETS LÆREREN STUDERENDE LAVEDE PRIKKELISTE. DM s & DJØF s forskermagasin NR. 104 MAJ 97. Se side 3

UNIVERSITETS LÆREREN STUDERENDE LAVEDE PRIKKELISTE. DM s & DJØF s forskermagasin NR. 104 MAJ 97. Se side 3 DM s & DJØF s forskermagasin UNIVERSITETS NR. 104 MAJ 97 LÆREREN STUDERENDE LAVEDE PRIKKELISTE over dårlige undervisere før massefyringen af 40 lærere på DTU 2. MAJ/ MICHAEL DAUGAARD Masser af gratisarbejde

Læs mere