INDHOLD. Go Go Berlin

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD. Go Go Berlin"

Transkript

1 basunen marts

2 2 basunen marts 2013

3 Vestergade 19, 2. sal 8000 Aarhus C Forside Go Go Berlin Foto: Casper Lind Christensen Check stregkoder i Basunen med din smartphone Iphone App Store Scanlife INDHOLD Udlændinge i de symfoniske orkestre Invitation til generalforsamlingen Gaffelprisen Jens Balder Temaaften på Låsby Kro Louise Ring Vangsgaard Så chiller vi igen Mere chili - Musikpanelet Go Go Berlin Nyt fra Aarhus Afdeling CD-udgivelser DMF kurser i foråret Siden Sidst Temaaften for selskabsmusikere Berlin Summit Tour 2012 Klezmer Duo - 25 års jubilæum Gearkassen AJO i Gambia Masterclass og workshop i Ebeltoft På turne langt hjemmefra Beretning om året der gik Økonomi resultatopgørelse Økonomi Balance Økonomi Budget Berlin og Citronhuset UDGIVER Dansk Musiker Forbund Aarhus afdeling Vestergade 19, 2.sal 8000 Aarhus C REDAKTION Lars Kiehn (ansv.) Bjarne Gren (grafisk produktion og web) Jes Halding (korrektur) TRYK CS Grafisk a/s DEADLINE for artikler og annoncer til næste nummer er 20. maj Folder med annoncepriser kan bestilles eller hentes på hjemmesiden FORSIDE GoGoBerlin FOTO Casper Lind Christensen basunen marts

4 DMF - MIDTJYLLAND DMF-Aarhus Lars Kiehn Vestergade 19, Aarhus C Tlf: Fax: Udlændinge i de symfoniske orkestre DMF-Randers Henning Pedersen Kragh Eskildsvej Randers SØ Tlf: DMF-Silkeborg Ole Kock Sørensen Asklevvej Them Tlf: Mobil: DMF-Djursland Bo Jacobsen Emmelev Kærvej Grenå Tlf: Mobil: DMF-Herning Palle Persson Solvænget Herning DMF-Holstebro Henrik Højbjerg Petersen Gammel Struervej Holstebro Tlf: Mobil: DMF - Viborg Jeanette Hougesen Østervangsvej Tjele Tlf: Mobil: Har du brug for at kontakte DMF vedr. faglige spørgsmål! Har du spørgsmål om A-kasse, overenskomster, kontraktsforhold m.v. er du altid velkommen på DMF-regionskontoret i Vestergade. Du kan også kontakte os pr. telefon, fax eller . DMF Aarhus kontor har åbent: Mandag: Tirsdag - fredag: DMF-Regionskontor Vestergade 19, Aarhus C Tlf: Fax: Af Lars Kiehn Her i midten af januar måned oplevede vi, at den danske presse begyndte at sætte spot på de udenlandske musikeres store indtog på pladserne i de danske symfoniske orkestre. Det skabte både forargelse og overraskelse visse steder. Nu er det ikke en blomst, der er vokset i Dansk Musiker Forbunds baghave, men derimod blandt nogen af landets politikere på Christiansborg. Situationen er den, at den procentvise andel af udenlandske musikere i de symfoniske orkestre varierer fra 45 % i Sønderjyllands Symfoniorkester til 33 % i Aarhus Symfoniorkester. Det er i det spænd, den udenlandske repræsentation i de danske orkestre ligger. Det er de tal, landspolitikerne nu finder bekymrende. Der er ingen tvivl om, at de udenlandske musikers indtog i det danske musikliv har haft en gunstig og positiv virkning på orkestrene, uddannelsesmiljøer, ja i hele musikmiljøer. Eksempelvis kan nævnes, at dansk jazz ikke havde stået der, hvor den står i dag, hvis det ikke havde været for den invasion i 60 erne og 70 rerne af de store amerikanske musikere. De var en kæmpe inspiration og kvalitetsindsprøjtning til dansk jazz. Så de amerikanske jazzmusikere kan vi takke meget for. Det samme gør sig også gældende i Aarhus Symfoniorkester. Der sidder mange dygtige udenlandske musikere, der har været med til at gøre orkesteret til et rigtigt dygtigt af slagsen. Mange af dem er i øvrigt uddannet på danske konservatorier. Så lad os lige huske at rose og værdsætte de mennesker, der har kæmpet sig til en plads i Aarhus Symfoniorkester. Men når landspolitikerne begynder at sætte en dagsorden, så er man fra orkestrene selvfølgelig nødt til at tage det til efterretning, for det er trods alt de samme politikere, der sidder med bevillingerne til orkestrene. I mange år har kriteriet for en få en plads i et symfonisk orkester været, at man naturligt tog den bedste blandt dem, der deltog i konkurrencen om pladsen. Man har som vindende musikere en prøvetid i orkesteret, så man kunne vurdere musikerne i sammenspilsituationen og socialt m.m Så derfor er man temmelig sikker på, at det er den mest kvalificerede, der får pladsen. Nu er det jo ansættelsesudvalget og orkesterchefen, der ansætter nye musikere. DMF har ikke nogen speciel holdning, vi vil fremture med. Dog vil vi til enhver tid forsvare vores medlemmer i orkestrene uanset nationalitet. Men måske nogle af de symfoniske orkestre skulle overveje at gøre tingene lidt anderledes? Måske skal man også ind at kigge på uddannelsen. Gør konservatorierne det godt nok, eller ligger hunden begravet et andet sted? Det er politikerne, der bevilger pengene. Fortsætter udviklingen derhen, at de danske, symfoniske orkestre overvejende begynder at bestå af musikere fra udlandet, så er faren for nedlæggelse af et enkelt eller to danske orkestre en mulighed, man ikke skal være blind for. Spørgsmålet er, om det vil være godt for musiklivet og de klassisk uddannede musikere, hvis det skete. 4 basunen marts 2013

5 GENERALFORSAMLING I AARHUS Beretning til årets generalforsamling Af Lars Kiehn Kongres blev et helt almindeligt og gennemsnitligt arbejdsår i afdelingen. Dog var det også kongresår i DMF. Den blev denne gang holdt i LO-skolen i Helsingør. Modsat kongressen for fire år siden blev det denne gang en helt anderledes positiv oplevelse. Der var en forsonende og konstruktiv dialog i debatten, og Aarhus afdelingens delegerede var i fin balance og harmoni med hinanden og kongressens øvrige deltagere. De fire dage bød på mange fine debatter og vi forlod mødet med tro på fremtiden i DMF. Der var 4 udskiftninger i hovedbestyrelsen. Fra Aarhus blev Mads Bærentzen valgt ind i hovedbestyrelsen, og han erstattede det mangeårige hovedbestyrelsesmedlem Bjarne Gren, der ved samme lejlighed blev hædret for sin mangeårige indsats i HB/FU. Bjarne Gren blev æresmedlem i forbundet. Lars Kiehn blev genvalgt til hovedbestyrelsen for en ny 4-årig periode. Læs Lederen i Basunen 3/2012. Generalforsamling i DMF Aarhus afdeling Mandag, den 18. marts 2013 kl. 19:00 på Godsbanen, Remisen, Skovgaardsgade 3 5, 8000 Aarhus C. Dørene åbnes kl. 18:30 med musikalsk underholdning af Claude Chichon Duo. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Beretning fra afdelingens virksomhed det forløbne år. 4. Fremlæggelse af regnskabet (og beslutning om decharge). 5. Fremlæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent. 6. Indkomne forslag. 7. Valg af kasserer. På valg Thorkild Dalsgaard. 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg Bjarne Gren, Mads Bærentzen og Thomas Lassen. 9. Valg af bestyrelsessuppleant. På valg Christian Dietrichsen. 10. Valg af kritiskrevisor. På valg Jens Klüver. 11. Valg af revisorsuppleant. På valg Jørgen Nielsen. 12. Eventuelt. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være afdelingen i hænde senest onsdag, den 13. marts Efter endt generalforsamling er afdelingen vært ved en hyggelig sammenkomst, hvor vi serverer noget skøn mad og drikke tilsat musikalsk underholdning af Claude Chichon Duo. Pas på hørelsen Sidste sommer afviklede forbundet, Musikeren og Aarhus afdelingen det fine arrangement Pas på hørelsen på spillestedet Atlas. Arrangementet var lavet for at vi som fagforening fik sat fokus på emnet. Mange af vores ældre medlemmer døjer med tinnitus i større og mindre grad, fordi de ikke har været bevidste om farerne for hørelsen. Høreværn er en forholdsvis ny ting i denne sammenhæng. Arrangementet var en blanding af underholdning, foredrag om landvindinger på området og den psykologiske betydning af at have tinnitus. Der var opstillinger af de støjfrie øvelokaler og instrumenter. Læs Basunen 2/2012. Aarhus Teater Det har været et år med masser af musik på Århus Teater, der igennem de seneste år har opnormeret hele musikteaterområdet, så der i dag bruges flere millioner kroner på musik. Ledelsen har formentlig set, hvad musikken kan på teateret? Musikteater kan sælge billetter, hvis det laves godt, og det gør Aarhus Teater. Siden teateret havde sit sine store underskud i sæsonen 2008/09 og i 2009/10, er der blevet strammet op eller ændret på forskellige områder. Det har efterfølgende givet en del dårlig stemning og frustration blandt musikerne. Bl.a. det faktum, at det ikke er muligt at køre med assistenter på de forskellige pladser, er et stort problem for teatermusikerne. Vi har været i dialog med teateret om forholdene. Vores forbundsformand har skrevet til direktøren om samme, men uden resultat. Vi sidder med et dilemma og et problem for musikerne. Det er sørgeligt og trist, at teateret ikke kan anerkende problemet og lave en fornuftig løsning. Vi vil dog fortsat arbejde på at finde en konstruktiv løsning. I år har vi tjekket kontrakterne på forestillingerne Mozart, Turneen på Leonard Cohen, Snehvide og turneen på Chess. Bl.a. havde vi overspils problem på Chess, og der var uoverensstemmelse om afregning af lydprøverne på turneen Chess. Vi fandt løsninger på sagerne, men det bidrager ikke til den gode stemning eller et godt arbejdsklima. Fredericia Teater Fredericia Teater er en anden fin arbejdsplads, hvor mange af vores teatermusikere i perioder tjener deres løn. Vi har altid haft et fint samarbejde med de respektive teaterchefer dernede, og de betaler tariffen og overholder aftaler og overenskomst. Men i år overså musikchefen en passus i overenskomsten. En passus der skulle udløse en time pr. fremmøde pr. musiker på Disney forestillingen Snehvide. Vi holdt efterfølgende et møde med teaterets Musikchef og et møde med musikerne, og så løste problemet sig. Vi har også tjekket kontrakterne på Aladdin, der skal turnere og spille > 61 forestillinger i København her i sommeren Beretningen fortsættes på side 28 basunen marts

6 Gaffelprisen til Jens Balder Af Lars Borup - Foto: Poul Nyholm Jes Halding overrækker Stemmegaflen til Jens Balder Prismodtager har gjort jazzlivet frodigere Årets Gaffelpris gik lørdag den til musikeren Jens Balder, som gennem en lang årrække har været drivkraften bag en lang række eksperimenterende og tværkulturelle aktiviteter. Han er den 33. modtager af prisen, som uddeles af Jazzselskabet i Aarhus og prisoverrækkelsen skete ved en koncert i cafeen i Musikhuset Aarhus. Den musikalske del af arrangementet var lagt i hænderne på bandet QUATRO4FIRE, hvor Jens Balder er et af medlemmerne. Jens Balder er en musiker, der gennem adskillige år har gjort det århusianske jazzliv frodigere, fastslog Jazzselskabets formand, Jes Halding ved prisoverrækkelsen. Balder, som bl.a. spiller basun og tuba, er altid klar med ny ideer til projekter og originale konstellationer. Han har samtidig et imponerende musikalsk netværk både i Danmark og udlandet. Ofte har han været manden bag besøg af markante internationale navne f. eks. John Tchicai. Jens Balder har været fødselshjælper og inspirator for et utal af unge musikere, konstaterede formanden. Med Gaffelprisen følger en check på kr. Prisen er i år sponsoreret af Nordea. Tips og tricks til Tyros 4 - Temaaften på Låsby Kro Referat og foto: Flemming Både - DMF Aarhus Mandag den 28. januar havde DMF- Aarhus inviteret Jens Munkholm fra Sorø til Låsby kro for at give en flok på hele 45 musikere, tips og tricks til det mest brugte keyboard blandt selskabsmusikere Yamahas Tyros 4. Jens Munkholm har været professionel musiker i mange mange år. Dels i forskellige bandsammenhænge, dels som akkompagnatør for bl.a. Kirsten Siggaard gennem en årrække. Og ikke mindst i denne sammenhæng som en særdeles Jens Munkholm kompetent selskabsmusiker. Jens er en fremragende musiker, der med stor musikalitet og ikke mindst stor opfindsomhed bruger sine instrumenter langt ud over, hvad de egentlig var tænkt til. Og så har Jens en stemme i særklasse en dejlig tenor, der er i stand til at formidle og fortolke store stemmer som fx Steve Wonder så det er en ren fryd. Denne aften var vi heldige at få Jens til at give os nogle af sine fiduser og tricks, som han har udviklet i sit arbejde med Tyros 4. Det var meget lærerigt ikke mindst fordi der var rig mulighed for at stille spørgsmål og diskutere indbyrdes bland de mange fremmødte musikere. Vi håber at bl.a. denne aften måske kan give basis for evt. opfølgende deciderede kurser med vægt på at udnytte sit keyboard bedre senere. Det er en stor glæde for arrangørerne fra DMF, at der er så stor tilslutning til disse TEMA-aftner for selskabsmusikere, som afholdes ca. 4 gange årligt. 6 basunen marts 2013

7 MUSIKERPORTRÆT Louise Ring Vangsgaard Louise brænder for det irske Af Lars Borup - Foto: Henrik Bruun Jensen Det er altid dejligt og givende med kvalificeret musikalsk leg med gode musikvenner, fastslår Louise Ring Vangsgaard, violinist, sanger, underviser og meget mere. Jeg brænder for den irske musik og den irske session, som har været en rød tråd gennem hele mit musikalske liv, fortsætter hun. Hun har i dag base i Århus og er medlem af trioen Tradish sammen med John Pilkington og Brian Woetmann. Samtidig spiller hun i kirkeensemblet Prisme og arbejder sammen med Esben Langkniv, Instinkt, Søren Korshøj og Anja Fønss. Ofte er hun også at finde som indhopper i både ny og gamle konstellationer. På det seneste bl.a. med Djursland Spillemændene. Hun er uddannet Suzuki-lærer og underviser bl.a. på musikskolen Laura. Det hele begyndte i Rødovre, hvor hun startede med violinspil på musikskolen som syvårig. Jeg blev undervist efter Suzukimetoden og denne metode har fulgt mig lige siden. I dag bruger jeg selv denne metode mere og mere og prøver hele tiden at videreuddanne mig på dette felt, fortæller hun. Jeg havde en meget entusiastisk dansklærer i skolen, og han var med til at inspirere mig. Jeg begyndte at synge i kor og har siden været rigtig glad for at synge og optræder i dag både som frontvokal og som backingsanger. Vi var en flok violinelever i musikskolen, som fik fin opbakning fra forældrene i retning af at spille folkemusik. Forældrene kunne lære at danse folkedans, og vi børn blev deres orkester, beretter Louise. Jeg kom til at lytte til den irske musik og var straks fascineret. Jeg lærte to Dubliners tunes af en veninde. Dem tog jeg med i bagagen til irsk session på Rådhuskroen i København. Her blev grunden lagt for mit liv med den irske musik og utallige sessions. Disse søndags sessions var en dejlig legeplads og så vidste jeg, hvad jeg skulle og behøvede ikke kede mig om søndagen. Louise Vangsgaard gik på Det Alternative Rytmiske Konservatorium i København. Og flyttede senere til Silkeborg, hvor hun på Center for Rytmisk Musik og Bevægelse blev uddannet musiker og musikpædagog med sang som hovedinstrument. Det er også blevet til en diplomuddannelse fra det Jyske Musikkonservatorium. Louise Ring Vangsgaard - jam med irsk folkemusik på Waxies I det jyske blev hun hurtigt en del af det århusianske musikliv og især folkemusikken. Hendes liv som deltager i irske sessions fortsatte i Århus. Først på Færgekroen, siden på Paddy Go Easy ved åen og i nyere tid på Tir Na Noq og nu på Waxies. Hun blev også medlem af bandet Moving Cloud, som i mange år var et markant navn på den danske folkemusikscene. Jeg er vild med at prøve noget nyt og forsøger mig i mange genrer både som violinist og sanger. Jeg prøver hele tiden at udvikle mig også som underviser. Det er f. eks. fantastisk, når det lykkes at undervise og inspirere børn. Dejligt at give dem gode oplevelser med musikken, sådan som jeg også selv har fået dem, fortæller den engagerede musiker. Musikken må gerne røre mig, sådan at jeg tænder på det. Uanset hvad det er. Et godt eksempel er den irske musik. Det er nogle fantastiske stærke melodier, de skaber og allerede har skabt. De går dybt ind i mig, og besøg i det irske giver fantastisk meget inspiration. Jeg kan godt lide at folk danser til en koncert. Det viser, de er ramt af musikken. Den rører også ved dem. Jeg er også selv vild med at danse. Det dyrker jeg på flere små festivaler. På den årlige irske ølejr på Omø er jeg dog mere musikalsk igangsætter og spiller til danseundervisningen. Det er vigtigt for mig, at der er plads til ro og fordybelse, hvor jeg også kan finde ud af, hvad jeg selv har at gøre med. Jeg er sådan set glad og tilfreds med det, jeg er nu. Jeg ønsker blot at vokse og udvikle mig i det, jeg er nu. Som Suzukilærer tager jeg nu kurser og er nået til niveau to. Som sanger og violinist sker udviklingen gennem de mange udfordringer, jeg hele tiden får gennem projekter med forskellige samarbejdspartnere, fastslår Louise Vangsgaard, som altid er på vej for at finde ny inspiration og nye musikalske stier. Altid med afsæt i folkemusikken men med afstikkere i de mange andre retninger, som hun også mestrer. Faktaboks: Louise Ring Vangsgaard Født 1969 i Rødovre Rødovre Musikskole Det alternative rytmiske konservatorium i København Center for Rytmisk Musik og Bevægelse, Silkeborg Det jyske Musikkonservatorium Undervisning: Uddannet Suzuki lærer (niveau 1) Underviser på musikskolen Laura Bands Tradish Prisme Søren Korshøj Band Esben Langkniv Anja Fønss og mange flere! Ny udgivelser hvor Louise er med: Pladeaktuelle Tradish med Roots and Shoots Søren Korshøj med I skyggen af lys Esben Langkniv med Hat og briller basunen marts

8 Så chiller vi igen! Denne gang mødes vi hos Promus Af Lars Knudsen - DMF Aarhus Tør du møde djævlens advokat og gi dit band en tur i syrebadet? Eller hvad med en snak med Tina Dickow s onlinemanager om hemmeligheden bag hendes online aktiviteter? Tre gange tidligere har DMF-Aarhus afholdt arrangementet Chili & Chill Out. Sidst, i april 2012, i samarbejde med øvelokaleforeningen MONO, ude i MONO- RAMA, Tomsagervej i Åbyhøj. En dag der var spækket med foredrag, oplæg og inputs fra en række musikbranche eksperter og kapaciteter. Nu er vi klar med en ny omgang unikke muligheder og tilbud til alle medlemmer og interesserede musikere. Så nu lægger du lige bladet her fra dig, finder kuglepen og kalender frem, og så sætter du et X TIRSDAG DEN 9. APRIL Nu gør vi det igen! I år laver vi igen et sceneskift, så det hele denne gang foregår hos Promus Produktionscenteret for Rytmisk Musik i Aarhus, Vester Allé 15, 8000 Aarhus C, imellem klokken , tirsdag den 9. april Der er endnu en gang skruet op for tilbuddene til dig og dit band, om hjælp, vejledning, værktøjer og inspiration til at komme ud over rampen med din musik. Rundt om i bygningen hos Promus, Vester Allé 15, vil der være programsat en masse aktiviteter. I det følgende lidt eksempler på hvad du kan opleve. På vores hjemmeside kan du finde mere detaljerede informationer om tidspunkter for de enkelte forløb. Skab din karriere! Under denne overskrift kører vi tre oplæg, der tager fælles afsæt i temaet, at komme i gang med at gøre det selv. D.I.Y. - Do-ityourself om at rykke på den, også på den forretnings- og afsætningsmæssige del. Vi har inviteret Snævar Njall Albertsson aka. Dad Rocks! til at komme og dele ud af sine omfattende erfaringer med at være turnerende musiker med eget pladeselskab. Dad Rocks Kris Herman er ligeledes en musiker der formår at tænke fuldstændig anderledes, og som anvender alternative metoder, Kris Herman når der bookes jobs, fundraises, laves PR og udgives musik. Booking/management og labels Det tredje oplæg holdes af Stefan Facius og Thomas Bredahl - begge musikalske iværksættere. Stefan har mange års erfaring indenfor den etablerede del af booking/ management og labels (bl.a. Alive Music og Copenhagen Records), og Thomas er nok mest kendt for sin tid som medlem af Danmarks internationale musikalske eksport succes, bandet Volbeat. Sammen har de to herrer startet Heartbeat Music, så deres aktuelle arbejde med at banke en ny forretning op, vil uden tvivl være inspirerende. Stefan Fabricius Thomas Bredahl Social Media Management Det kom os for øre, at sangerinde Tina Dickow har en enormt dygtig ekspert til at styre alt hvad der hedder online artist management, for hende. Vi har fået fat i ham, navnet er Hans Tosti, og han vil sammen med Anne Jensen fra NorthSide festivalen lukke op og føre os ind i kommunikations- og markedsføringsverdenen i et oplæg om de sociale medier. Hans Tosti Anne Jensen mere info 8 basunen marts 2013

9 DMF i Tyskland The Danish Invasion DMF har siden 2008 været en del af det danske musik fremstød, der arbejder på at åbne døren op til det tyske- og de udenlandske markeder. Projektleder for DMF s virke i Tyskland, Mads Mazanti, fortæller om DMF s arbejde og erfaringer med at tage danske musikere og bands med til Tyskland. Crash-kursus i musikbranchen Et crash-kursus for alle der ønsker en nogenlunde objektiv introduktion til musikbranchens til tider komplekse strukturer, rettigheder, pengestrømme m.v. Leder af Promus, Jesper Mardahl, giver sit bud på hvordan branchen tager sig ud anno 2013, kortlægger og fører Mads Mazanti Jesper Mardahl os ad både hoved- og afvejene rundt i musikbranchen landskaber. Mød djævlens advokat Kom med din case! Hvis du går rundt med et projekt en udgivelse, turné, arrangement eller lign. så har du nu muligheden for at møde djævlens advokat og gi dit projekt en tur i syrebadet. Som djævlens advokat møder du leder af Promus, Jesper Mardahl. Her får du kvalificeret modstand, kritiske spørgsmål og konstruktive indspark til dit projekt. For som man jo siger; Hvad du ikke dør af, bliver du stærk af! Projektbeskrivelse, strategi, budget, målgruppe og målsætning - er f.eks. noget af dét, du kan forvente at få mere klarhed over. mere info Ud over scenekanten - Hvordan musikere bliver bedre på scenen Kristian Kock leverer et underholdende foredrag om, hvordan vi som musikere kan få vores musik udover scenekanten og give publikum en fantastisk og unik koncertoplevelse uden at gå på Kristian Kock kompromis med vores musik og troværdighed! Foredraget henvender sig til alle rytmiske musikere, ligegyldigt hvilket instrument du spiller, eller om du synger. Åh nej! Jeg skal udgive en cd Det kører bare når vi komponerer nye sange, trykker dem af live, går i studiet og indspiller dem. Så kommer det uundgåelige! Hvad nu med: regnskab, skat, A-kasse regler, rettigheder, registrering og en række andre praktiske ting ved at udgive en cd? Esben Bøgh Laursen holder et oplæg der gør dig klogere på det praktiske altså alt andet end det kreative, i forbindelse med cd udgivelser. Få styr på din skat Revisor Uffe Fink Isaksen gennemgår de almindeligste og mest benyttede skattefradrag for musikere. Og du skulle derfor gerne få afklaret nogen af de mange spørgsmål i denne specielle disciplin, inden selvangivelsen for 2012 skal indsendes til Skattevæsnet. Hvad er forskellen på A og B-indkomst? Hvad kan jeg trække fra af mine instrument køb? Hvad og hvor kan jeg trække min kørsel fra? Kan man trække kørsel til øvning fra? Kan man trække alle udgifter fra indtægterne? og meget andet. Disse spørgsmål og alle mulige andre relevante skattespørgsmål vil du få mulighed for at få afklaret ved dette foredrag. Faktaboks: Uffe Isaksen Klik Få taget nye pressefotos! Så kører vi igen vores populære Klik-fotosession koncept. Fotograf Peter Svendsen har et godt øje for at fotografere musikere og bands, og vil i og omkring Vester Allé 15 finde egnede locations til at skyde top professionelle bandfotos til den meget overkommelige pris af kr Dagen byder på meget meget mere. Tjek det ud på Alle interesserede, også ikke-dmf medlemmer, er velkomne. Vi glæder os til at se dig. Og DET HELE ER GRATIS!! (Med undtagelse af fotosessions). mere info basunen marts

10 Mere chili! på gensyn hos Promus den 9. april Af Lars Knudsen - DMF Aarhus Musik panelet Musik panelet - skal forstås på den måde, at vi sørger for at invitere en række dygtige fagfolk og eksperter, som har til opgave at stå til rådighed for dig, og dine spørgsmål i forhold til musikken. Og de kommer for at blive bombarderet med spørgsmål, så kom endelig og brug dem. Spørg f.eks. DMF s forsikringsekspert Søren Wrist om alt vedrørende forsikring af dine instrumenter m.m. Mød Audiovox der denne dag giver 20% rabat på formstøbte ørepropper. Få en gratis speed-coaching session af musiker og certificerede coach Jørgen Klok. Snak med direktør for Gateway Music, MetteEllebye-Larsen, om udgivelse/distribution. Mikael Højris og Lasse Fischer fra DMF vil bistå med råd om aftaler og kontrakter i alle afskygninger. Musiker/ Mette Ellebye-Larsen iværksætter Steffen Rasmussen stiller op til kommunalvalget i 2013 kom og få en snak med ham om, hvad der bør gøres for musikken fra lokalpolitisk hold. Øvelokaleforeningen MONO v/ricco Jensen vil også være til stede. Kulturforvaltningen har også lovet at stille med en mand, så du bl.a. kan få afklaring om kommunens støttemuligheder og kulturpuljer m.m. Mød blandt andet: Søren Wrist Mikael Højris Ricco Jensen Steffen Rasmussen Jørgen Klok Lasse Fischer Rabat på formstøbte høreværn Husk, at du som medlem af DMF får 15% rabat på formstøbte høreværn og in-ears hos Audiovox. Audiovox har fire butikker i København, men ingen fysisk butik/showroom her i Jylland. Men de har en konsulent herovre, som du kan ringe til og aftale tid for at få lavet et aftryk. Hun hedder Sonja Stilling og kan træffes ved aftale på DMF Aarhus kontoret. Sonja kan kontaktes for en aftale på sin tlf Se også mere på 10 basunen marts 2013

11 Kom og hold videokonferencer hos DMF Aarhus Har du brug for at holde et møde på langdistancen, så tilbyder DMF Aarhus nu muligheden for, at du kan komme og gøre det i vores møde/videokonference lokale. Lokalet er indrettet således, at du/hele dit band komfortabelt kan sidde omkring et stort mødebord og holde online møder via Skype. Det kan være f.eks. vores konsulenter/eksperter i hovedforbundet i København, I ønsker at tale med på vores store fladskærm med tilhørende kamera samt hurtig forbindelse. Eller for den sags skyld hvem du/i ellers måtte ønske at kommunikere med omkring musikken. Så har du en mødeaftale, så har vi kaffen til dit møde - og vi hjælper naturligvis gerne mødet i gang omkring det praktiske med at få hul igennem og billede på til dem i den anden ende. Kontakt DMF-Aarhus v/lars Knudsen for mere info. Tlf , basunen marts

12 DMF - UPCOMING Go Go Berlin Vi gør hvad vi har lyst til inden for tøj, musik og damer! Af: Lars Knudsen, DMF-Aarhus. Foto: Casper Lind Christensen Antallet af rockbands fra Aarhus, som kan leve professionelt af egen, original musik, er af en helt anden størrelse end tidligere. Men heldigvis bliver der stadigvæk ved med at pible nye talenter frem. Go Go Berlin er et af de nye skud på stammen, der har talentet, troen på det og viljen til at tage det lange seje tilløb. Hos Heartbeat Music er forventningerne til fremtiden høje. En af grundene til det er fem unge musikere, som en onsdag formiddag i starten af 2013 lidt efter lidt indfinder sig i Promus fælleskontorene i Vester Allé 15, hvor deres aarhusianske booking/management bureau holder til. Imens kaffen hældes op, inden interviewet med undertegnede går i gang, stikker gutterne til hinanden, uddeler spydige men kærligt mente kommentarer og kører lidt mandehørm og jokes af. En helt obligatorisk del af at spille i rock band, sådan har det vel alle dage været. Og det er det også i dette nye fremadstormende band, Go Go Berlin. Det startede på højskolen Vi mødte hinanden på Performers House højskolen i Silkeborg i 2010, starter forsanger Christian Vium. Det startede med en The Doors jam. Vi er fem drenge i starten af tyverne med en fællesnævner i det band. Men hurtigt begyndte vi at skrive vores egne numre. Snart var der sange nok til et sæt, som de begyndte at tage ud med. Efter deltagelse og sejr i en lokal talentkonkurrence, vandt Go Go Berlin finansiering til indspilning af deres første EP med fem numre på. Go Go Berlin på skoleskemaet Ikke mange unge upcoming musikere og bands i dag har muligheden for at tage et halvt år, hvor det udelukkende er bandet, det drejer sig om. Vi var så heldige, at vi under vores højskoleophold kunne fokusere 100 procent og super intensivt på bandet i et halvt år. Vi startede klokken 8.00 om morgenen med dagens øvning og undervisning, hvor fokus hele tiden var på vores band og egen musik. Når vi var færdige om eftermiddagen, pakkede vi traileren og kørte ud og spillede jobs på efterskoler rundt om i Danmark. Noget der må siges at have givet pote i form af en selvtillid, energi og attitude på scenen, samt en vilje og professionalisme omkring musikken, som er sjælden set hos så ungt og nyt et orkester. Beat Rock Spørger man dem selv, er dét, hvad Go Go Berlin er. Vi har hørt rigtig mange forskellige bud på, hvordan folk beskriver og hører vores musik. Vi er blevet beskrevet som et 60 er-70 er band. Nogen kan også høre blueselementer. Måske er der også noget 80 er inspiration i det. Jeg tror, det er fordi, vi måske har en instrumentering og en sound, der knytter sig til én tidsperiode og en form og sangskrivning, der måske ligger i en anden, tænker trommeslager Christoffer Møller Østergaard. Bassist Emil Rothmann har musikalske rødder i metalmusikken, tangentspiller Anders Søndergaard kommer ud af jazz og soul. Ellers er der også en fælles inspiration i bandet fra nyere navne som Killers, Strokes o.lign. Go Go Berlin er blevet sammenlignet med The Blue Van, som de var på Danmarkstourne med sidste år. Sangene op imod hinanden er der ikke den iøjnefaldende lighed at hente. Men der er måske alligevel noget tilfælles i udtrykket, måden at spille på, i lyden og i energien. Og så i udseendet. Vi er jo fucking grimme! Det med band image der er så mange bands, der er så cool, snakkede vi om forleden. Snakken lød nogenlunde hen ad: Vi er ikke cool var der en af os, der sagde. Hvad snakker du om, vi har sgu da samme frisurer? Ja, men har du set andre ha det? -Vi er jo fucking grimme! Ja, men det er da det, der er cool! Bandet skraldgriner, og Christian fortsætter: Når jeg kommer gående alene, er der ingen der fatter mit hår. Folk tror bare man er en tysker. Men når jeg har mine bandkammerater med mine wingmen så ligner jeg én fra et Rock n Roll band. Det er super vigtigt, at man afspejler det, man godt kan li og i det hele taget gør det, man har lyst til. Og ja, der kommer kommentarer, når man som fyr går med en pige pelsjakke fra H&M. Det bedste i verden er at være musiker lyder det,...og damer!. Vi gør, hvad vi har lyst til, inden for tøj, musik og damer!. Nazi-øvere Guitarist Mikkel Dyrehave Hansen: Vi har som sagt fra starten været så privilligerede, at vi har haft tiden til at gå helt ind i detaljerne i musikken ved for eksempel at bruge to timer på at stå og øve et enkelt 12 basunen marts 2013

13 break. Vi kører nogle gange den slags nazi-øvere, hvor vi nørder fuldstændig igennem. Den hårde måde at terpe tingene på sammen, kombineret med en bunke live erfaring, er der enighed om omkring bordet, er det, der gør, at de har et ekstra overskud til at lege og improvisere med deres numre på scenen. Tit er der en, der pludselig breaker et nummer ned, og så opstår der en masse spontane ting til koncerterne. Arbejdet med musikken og teksterne Når vi laver numrene, er vi bevidst om, at vi skal prøve at følge ideerne til dørs. Hvad der umiddelbart kan lyde som en dårlig ide, skal have chancen, for måske længere fremme kan det blive rigtig godt. Vi arbejder lige nu for eksempel på en sang, hvor vi bare ved at det er en guldklump, men lige nu er den bare begravet inde midt i et bjerg. Fucking frustrerende! Men det er bare på med arbejdstøjet og så se at få den ud, fortæller Mikkel. Omkring teksterne er det vigtigt for Christian, at de er musikalske. At det, der synges, kommer i rigtigt gode stavelser. Det er virkeligt vigtigt, at teksterne er gode. De må gerne være simple, bare der er noget klogt i dem. Jeg kan rigtig godt li, når ord er fede og passer godt til musikken. Teksterne omhandler for det meste forskellige typer af mennesker, stemninger og tankegange. Sangen I Want You handler f.eks om sex, men der er ikke et eneste frækt ord i den. Bad Motherfucker om en person der ser sig selv større end Gud. Det er noget med at finde de menneskelige følelser, der ligger i os alle og så puste dem fuldstændig op. Nok at gøre i 2013 Vi kører den af på Rock n Roll og banklån. Og vi klynker ikke på nogen måde. Der lyder igen en høj fælles latter, for sådan er realiteterne for medlemmerne i bandet. De har alle fem sagt deres jobs op og kvittet skoler og uddannelser til fordel for en professionel musikerkarriere. Deres øvelokale i et gammelt savværk i Odder har de ikke set meget til i løbet af det sidste halve år. For koncerter har der været en del af, 44 jobs i løbet af Heartbeat Music er mere end tilfredse med både interessen og responsen fra spillesteder og de etablerede festivaler omkring det unge Beat Rock band. Når pigerne er begyndt at genkende selv tour manageren på gaden, så må vi have fat i noget med det band her!. Heartbeat Music forhandler med et par danske major labels i øjeblikket, og i starten af foråret kom deres første single, som Go Go Berlin har indspillet i de legendariske Grapehouse Studier et par dage efter dette interview. En EP planlægges senere på året og et fuldt album til efteråret. Go Go Berlin spiller hele foråret i Danmark og Tyskland, en massiv sommer tour på danske festivaler og igen et smut til udlandet i september/oktober, når deres debutalbum udkommer. Der forventes en Danmarkstourne i november Så til alle fædre derude, pas på jeres teenagedøtre! Go Go Berlin: Christian Vium. Vokal, guitar Christoffer Møller Østergaard. Trommer. Emil Rothmann. Bas. Anders Søndergaard. Keys. Mikkel Dyrehave Hansen. Guitar. NYT fra Aarhus bestyrelsen Af Lars Kiehn Citronhuset Vi har genforhandlet aftalen om Citronhuset. Vi vil derfor fortsætte med at kunne sende medlemmer og deres familier til Citronhuset i Monda, Spanien. Vi har denne gang måtte give lidt mere for ydelsen, men set i lyset af, det efterhånden er et stykke tid siden, vi sidst har fået en lejeforhøjelse, må det være ok. Chili & Chill Out Vi er fortsat i fuld gang med planlægningen af Chili & Chill Out arrangementet, der afvikles 9. april på Promus i Vester Alle. Der er mange aftaler, der skal laves. Denne gang laver vi det i samarbejde med Promus, og det er vores håb, at vi kan komme ud til alle hjørner af byens rytmiske musikliv. Programmet er stort og flot, så alle sejl er rebet. Musik Aarhus messen Afdelingen deltog i den nye Musik Aarhus Messe, som blev afviklet nede på Godsbanen her i januar måned. 35 lokale aktører fra musiklivet havde hver fået deres standplads. Det var et strålende initiativ, der tiltrak en del nysgerrige mennesker. Vi arbejdende i musiklivet kunne netværke, og det er jo altid fint. Så alt i alt en positiv oplevelse, vi kun kan opfordre til fortsætter næste år. Ansøgninger Vi behandlede ansøgninger fra Melodica Festivalen og Nørgaards Højskole (Gymnasie Spot 13). Vi besluttede at støtte Melodica Festivalen med fire tariffer. Vi besluttede at fortsætte samarbejdet med Gymnasie Spot 13, hvor vi betaler et betalt job på V. 58 til det vindende band og giver de tre bedst placerede bands en karrieresnak. Temaften Vi afholdt her d. 28. januar en aften på Låsby Kro, hvor en af landets fremmeste selskabsmusikere, Jens Munkholm fra Sjælland, kom til Østjylland og gennemgik Yamaha keyboardet Tyros 4 for de 45 fremmødte interesserede selskabsmusikere, der fik tricks og fiduser med hjem om dette populære instrument. Generalforsamling Vi har været i gang med planlægning af dette vigtige arrangement. Generalforsamlingen er afdelingens øverste myndighed, så det skal køre efter en snor. Vi har aftalt at holde det på Godsbanen denne gang. Regnskaber er lavet og beretningen ligeså. To vigtige elementer der skal udsendes i Basunen inden generalforsamlingen. Basunen Vi har været i gang med at skrive artikler til næste nummer af Basunen, der skal udkomme medio marts. Stof omkring Generalforsamlingen og vores Chili & Chill Out arrangement fylder meget. Men ellers er bladet som vanligt en blanding af stof fra medlemmerne og stof, vi i bestyrelsen og ansatte selv producerer. Aarhus Teater Formanden har haft et møde med Aarhus Teater omkring et par kontraktforhold, som musikerne og vi er kede af. Det handler især om det faktum, at det ikke i en periode har været muligt at få afløsere til at vikarer musikerne på kontrakt. Vi fik lovning på en lempelse i de krav til musikerne. Det håber vi så vil ske. Hvervning Bestyrelsen har været i gang med en proces omkring hvervning. Hvad kan vi gøre for at få nye medlemmer ind i foreningen. Vi har ved fælles hjælp fundet en masse fine ideer, som vi hen ad vejen skal se, om vi kan få søsat. Julehygge Som noget nyt havde vi i år inviteret medlemmerne til julekomsammen d. 21. december. Det var der ca medlemmer, der deltog i. Vi serverede glögg, æbleskiver, øl og vand samt julehygge et par timer før lukketid. Det blev en skøn og hyggelig eftermiddag, som vi sikkert vil gentage næste jul. basunen marts

14 CD UDGIVELSER NYT OMTALE UDGIVELSER Sammensurium & Michael Blake: Tusmørkedyr og andre historier Den aarhusianske jazztrio Sammensurium har forenet kræfterne med newyorkersaxofonisten Michael Blake, og skabt et stemningsfuldt album dersom den gode fortælling rummer både behagelig skønsang og kradsbørstige, kraftfulde toner. Hjernen bag projektet er Gorm Askjær, som bl.a. er komponiststuderende på Det Jyske Musikkonservatoriums solistlinje. Hans musik spænder vidt med kompositioner der involverer både klassiske og rytmiske musikere, råbekor, papirklip og meget andet. Her finder vi ham i det mere jazzede hjørne. Michael Blake har i en årrække været aktiv på jazzscenen i New York. Herhjemme kender vi ham bl.a. fra Blake Tatare, sammen med Søren Kjærgaard, Jonas Westergaard og Kresten Osgood. Musikere: Michael Blake, Gorm Askjær, Jesper Smalbro, Søren Mehlsen. Mere info: Esben Langkniv: Hat & Briller Trubaduren Esben Langkniv er i det muntre hjørne på sin nye CD. Her bobler livsglæden frem i reneste form, og da han selv er en ynder af godt øl er der - apropos bobler både i De 7 små dværge og i Haandbryggervisen sange der går godt til et velskænket et af slagsen. Humoren er underfundig i den 70 er agtige Womiwaders og alvoren finder også sin plads i Den vanskeligste vej. Musikalsk bevæger sangene sig rundt imellem pop, viser, rock, blues og folkesang. 12 fjollede sange i farver som det hedder sig i pladens indholdsfortegnelse og det hele ender i ja Hat & Briller. Musikere: Esben Langkniv, Klaus Thrane, Henrik Skriver, Tom Bilde, Kristian Fog, Louise Vangsgaard og Emir Bosnjak. Mere info: Kolonihaven unikum: Saltö Saltö er en affolket ø, der ligger i Klosterhavet ved Sveriges vestkyst. Her har duoen Kolonihaven ladet sig inspirere til improvisationer på præpareret flygel, slagtøj og vand, der er indspillet i en øde beliggende koncertsal på øen. Ved hjælp af afdæmpede elektroniske effekter fremstår musikken både dragende, dyb og meditativ, Efterfølgende blev det desuden til et samarbejde om en udstilling, afholdt på Godsbanen i Aarhus primo 2013, med billedkunstner Peter Ole Pedersen og lyriker Rasmus Klitgaard Hansen. Disse supplerede med lyrik og træsnit inspireret direkte af musikken. Musikere: Christian Windfeld og Anders Ørbæk. Mere info: Megabody, Hjorth & Lewandowski: What you see is not what you get Trioen med det umiddelbart advokatklingende navn Megabody, Hjorth & Lewandowski er en speciel konstellation af guitar/vokal, keys og percussion. I front er den farverige Frank Damgaard, der bedre adlyder kunstnernavnet Frank Megabody. Tidligere har han spillet i mange sammenhænge, udgivet seks børneplader, spillet glitter rock og et utal af koncerter. Over årene har han sideløbende samlet en bunke sange sammen i skrivebordsskuffen, som nu får luft på dette album. Både melankolske og alvorlige sange som langt fra er dystre. Teksterne er pakket ind i et smukt, særegent og kantet popunivers, hvor Hjorths spil og Lewandowskis stemme smyger sig om hans karakteristiske og dybe og fyldige røst. Musikere: Frank Megabody, Palle Hjorth, Marianne Lewandowski. Mere info: MegaHjorthLewandowski Rye: En stund for stundesløse Personlig og intim sangskriverplade fra 32-årige Niels Rye. Hans tilgang til musikken kan på den ene side sammenlignes med kvaliteter der findes hos veteranerne Sebastian, Stig Møller og Kim Larsen. Og på den anden side ligger han heller ikke langt fra en yngre kunstner som Søren Huss. Albummet sætter ord på den tid vi lever i, tilsat en intim instrumentering med den akustiske guitar i centrum. Pladen er tilgængelig via Gateway Music. Musikere: Niels Rye, Christian Petersen, Asger Christensen. Mere info: Fire Slag: Fire Slag Fire Slag er en erfaren besætning bestående af lige dele musikere og Dj s. De fire rutinerede herrer trækker på erfaring fra pladeforretninger, dansegulve og film/ teater musik, og har alle fællesnævneren Techno i nervebanerne. Med passionen for elektronisk musik og lyden af klassiske synthesizere, har de skabt en lyd de betegner som så sort som olie og så hvid som nyfalden sne. Bandet trækker på inspiration fra navne som Kraftwerk, Giorgio Moroder, Torsten Fenslau, Underworld og Aphex Twin. Musikere: René Kirkegaard, Hans Hansen, Jakob Domino, Henrik Munch. Mere info: Duo Classics: Beethovens sonater for cello og klaver Cellisten Mihalyka Telmanyi og pianisten Jørgen Thomsen har udgivet en ny cd, denne gang udelukkende værker for cello og klaver af Ludwig van Beethoven. Det drejer sig om tre sonater, i F-dur, A-dur og C-dur. Desuden rummer cd en Beethovens 12 variationer over et tema fra Mozarts Tryllefløjten. Dermed har duoen indspillet alle Beethovens fem sonater for klaver og cello. De to andre sonater findes, sammen med flere variationer for klaver og cello, på Duo Classics første cd, Beethoven Live. Musikere: Mihalyka Telmanyi og Jørgen Thomsen. Mere info: 14 basunen marts 2013

15 basunen marts

16 SIDEN SIDST NYHEDER OMTALER ANMELDELSER BØGER Overblik med ny netportal Aarhus har fået en samlet portal, der skal gøre det nemmere at finde rundt i kringelkrogene omkring tilladelser, myndigheder og arealer, når man laver koncerter i byen. Portalen har fået navnet, Arrangør i Aarhus. Aarhus skal være Danmarks mest attraktive sted at lave begivenheder. Byen har en unik beliggenhed og gode alsidige faciliteter. Den nye portal giver et helt nyt overblik over kommunens mange muligheder, og jeg er sikker på, at den vil føre til flere spændende begivenheder frem mod, at Aarhus bliver hele Europas Kulturhovedstad i 2017, siger rådmand for Kultur og Borgerservice Marc Perera Christensen. Portalen er en del af Aarhus kommunes hjemmeside, og findes nemt ved at Google: Arrangør i Aarhus kroner til kulturuddannelse Frontløberne og Promus er gået sammen om et nyt uddannelsestilbud til kulturinteresserede unge mellem 18 og 30 år. De to kulturinstitutionerne modtog kroner af 2017-fondens udviklingspulje, og planlægger at gennemføre pilotprojektet med de første 15 deltagere til efteråret. Vores ambition er, at byen har nogle stærke kulturelle aktører, når vi skal vise verden, hvad vi kan - både nu og i 2017, lød det fra Signe Lund Juhler, der er leder af Frontløberne. Hun understreger, at unge, der har engagement og drive til at arbejde i det kulturelle felt, skal styrkes med pilotprojektet, så de har en mulighed for at komme ind på en videregående uddannelse inden for kulturbranchen. Syv millioner til musikalske talenter Musikskolerne får syv millioner kroner fra Statens Kunstråds Musikudvalg til fortsat udvikling af talenter inden for klassisk og rytmisk musik. Én musikscene mange genrer hedder kulturministerens musikhandlingsplan Planen giver Statens Kunstråds Musikudvalg mulighed for at styrke de danske musikskolers målrettede arbejde med talentudvikling. Musikudvalget har desuden forudsat, at der ydes en rimelig lokal medfinansiering til talentudviklingen på musikskolerne. Interessen for at udvikle musikalske talenter er stor. Musikudvalget modtog 57 ansøgninger og har uddelt mellem og kr. til 30 et- og toårige talentudviklingsprojekter på musikskolerne. Der var ansøgt for i alt kr. Temaaften for selskabsmusikere. Line Array Så har DMF-Aarhus næste arrangement for selskabsmusikere i støbeskeen. Denne gang har vi valgt at fokusere på små og mellemklasse Line Array højtaler systemer til brug for solo musikere og mindre bands. Med Line Array forstås at man placerer en række højtalere så tæt sammen, at de interagerer med hinanden. Derved opnår man at lyden kan nå længere ud i salen uden at tabe energien, samtidig med at man undgår at sende lyden op i loftet, hvor den kan forårsage uheldige refleksioner. Resultatet er at lyddækningen i salen bliver bedre og klarere defineret. Til at stå for denne aften, har vi været heldige at få Carsten Vrå, som dels er musiker i og til daglig arbejder i Ottos Musik Hobro. Carsten Vrå er kendt og respekteret for sin enorme viden og erfaring med praktisk anvendelse af PA og højtalere blandt musikere i alle klasser. Denne aften har vi valgt at holde på Pigernes kro i Onsild mellem Hobro og Randers, hvor vi har fundet de optimale lydforhold til at lege med disse systemer. Vi kan bl.a. præsentere FBT systemer, der er et stort mærke indenfor PA i mindre sammenhænge, K-array - et i Danmark relativt nyt og spændende mærke, Bose som nok var det mærke, der startede den nye bølge af de nye typer højtalere, der stabler en masse små enheder ovenpå hinanden. Der kommer 2-3 mærker mere, og alle i prisklassen for et sæt (stereo) fra ca til Reserver allerede nu mandag den 6. maj 2013 kl og bemærk at det denne gang er på: Pigernes Kro, Viborg Landevej 56, Sdr. Onsild, 9500 Hobro. DMF-Aarhus er vært ved en lille forfriskning, der er ingen tilmelding bare mød op! Vi glæder os til at se dig! 16 basunen marts 2013

17 Berlin Summit Tour 2012 Af Benjamin Aggerbeck Woll. Foto: B-Joe En broget skare af sangskrivere mødtes i Kastrup lufthavn en efterårsaften sidst i oktober. Broget både mht. alder og erfaring inden for musikbranchen. Det var ikke indlysende, at disse seks sangskrivere sammen med to tyske og to canadiske sangskrivere fra Berlin på blot fem dage skulle skrive næsten 30 co-writes og skabe et stærkt og spændende netværk, der forhåbentlig også i fremtiden vil vise sig frugtbart. Det var tæt ved midnat mandag aften, før vi landede i den lækre lejlighed i det tidligere Østberlin. Her var der stillet lidt natmad på bordet, men der gik ikke lang tid, før lyset blev slukket, da vi skulle være klar til at være kreative kl næste morgen og resten af ugen. Ugens tætpakkede program kommer her: Tirsdag, Onsdag & Torsdag Sangskrivning fokus og opgavestilling: Første Co-write: Kort præsentation af co-writes: Frokost: Anden co-write: Kort Præsentation af co-writes: Om fredagen sørgede alle sangskriverne for at dokumentere deres co-writes ved enten at video-og/eller lydoptage deres sange. Fredagens program gik også ud på, at alle sangskrivere skulle vælge de co-writes, de gerne ville spille til aftenens koncert. Koncerten foregik på den intime og hyggelige cafe Myxa i Neukölln, som havde en fin lille scene stedet blevet hurtigt fyldt med et interesseret og dejligt publikum. Sidste aften, lørdag, inviterede vi venner til en huskoncert i lejligheden. Det blev en hyggelig og intens aften, men med kun fire gæster udefra var det godt, at vi havde haft en masse interesserede lyttere om fredagen. Derudover gik lørdagen med at dokumentere co-writes og ikke mindst sove rigtig længe efter et brag af et after party dagen forinden. En gennemgående diskussion ugen igennem gik på, hvordan man kan få cowrites til at leve videre. Diskussionen fik ikke mindst perspektiv og næring af det inspirerende foredrag, som DMFs konsulent Mikael Højris holdt om ophavsrettigheder i forhold til co-writing og om de muligheder, en sang har for at få sit eget liv efterfølgende: Enten ved at man selv eller den anden co-writer spiller den, eller ved at man forsøger at sælge sangen til en anden kunstner eller et pladeselskab. Man kan også prøve at få den indspillet og dernæst spillet på radioen. Ambitionsniveauet for sangskriverne på denne tur var meget forskelligt, men jeg kan afsløre, at fem-seks af sangene fra berlinturen allerede er blevet en del af repertoiret for flere af sangskriverne. Jeg tror også, at flere af sangene vil blive indspillet og forhåbentlig sendt til dansk radio, så de kan komme ud i æteren til endnu flere lyttere. På vegne af sangskriverne fra Songwriters Summit 2012: På genhør. FAKTA: Songwriters Summit Songwriters Summit er et ugelangt sangskrivningsseminar, som for femte år i træk blev afholdt i DMF s lejlighed i Rykestrasse, Berlin. Fire københavnske, to århusianske og fire berlinske sangskrivere mødtes i en uge til co-writing, erfaringsudveksling og networking. Opholdet blev afsluttet med showcase på spillestedet Myxa og intim houseconcert i lejligheden. Deltagerliste på Songwriters Summit 2012 Peter Ulf (Kbh), stop-revolutionen/ Anja Bjodstrup (Kbh), www. myspace.com/anjabjodstrup Pernille Rübner-Petersen (Kbh), dk, B-Joe (Kbh), Andreas Kristiansen (Aarhus), hotmail.com, Anders Sofus (Aarhus), https://www.facebook.com/ ANDERSSOFUS Martin Rose(Berlin) Laura Gladwell (Berlin/ Canada) https://soundcloud.com/lgtunes Yusuf Sahilli (Berlin) Ryder Havdale (Berlin/ Canada) ca/label/artist/themohawklodge/ basunen marts

18 Klezmer Duo 25 år med klezmer musikken Af Lars Knudsen - DMF Aarhus Henrik Bredholt og Ann-Mai-Britt Fjord var nogle af de første til at indføre den stemningsfulde jødiske folkemusik i Danmark. Sammen som Klezmerduo har de nu i 25 år levet af og dyrket klezmer musikken. Vi hører det ofte markedsføring er en vigtig del af arbejdet. Vi skal være bevidste om at synliggøre os selv og vores musikalske bredde for på den måde at åbne markedet mest muligt og derved øge vores afsætningsmuligheder. Klezmerduo har valgt at gøre det modsatte. De har, allerede før man satte ord på begrebet branding, bygget deres strategi op omkring markedet inden for en noget smal, musikalsk niche. Og det har de formået at holde aktivt og kørende i et kvart århundrede. De har levet af klezmer musik, som nok ikke lige umiddelbart er bekendt for det brede publikum. Klezmer er kort fortalt en blanding af jødisk, østeuropæisk, sigøjner og balkan musik. Altså musikalske subgenrer der indekseres et sted inde under folkemusikken og verdensmusikken. Det startede med en motorcykel De mødte i hinanden til koncert på det hedengangne Husets Musikteater i Aarhus i start- 80 erne. Siden har de dannet par privat såvel som musikalsk. Foruden tre store drenge og et dejligt hjem i Højbjerg har de netop haft 25 års jubilæum sammen som Klezmerduo. Ann-Mai-Britt s opvækst i Vestjylland var fuld af musik, men det var, da hun mødte Henrik, at det blev en levevej. Noget af det første, de gjorde sammen, var at tage til Skotland på Henriks gamle Nimbus motorcykel. De medbragte guitar samt et repertoire af forskellige danske folkesange og spillede på gader og stræder under Edinbourgh festivalen. På vej hjem på Nimbussen fortalte Henrik, at han havde en klarinet, og om ikke jeg kunne tænke mig at spille harmonika. Og sådan en en gammel engelsk en af slagsen fra fyrrene - havde min far stående i skabet derhjemme på gården i Vestjylland. Det var mere eller mindre sådan vi startede tilbage i Mødet med klezmer Henriks tidligere arbejde som teatertekniker i det eksperimenterende, aarhusianske teater Den Blå Hest, ledet af den polske instruktør Aleksander Jochwed, førte ham blandt andet på teaterturneer igennem mange af de østeuropæiske lande. Glæden ved at optræde har vi altid haft. Det at stille sig op og skabe kontakt og formidle. Klezmerduo i Regnbuen på Aros - Foto Pernille Klemp Teknikken har vi så bygget mere og mere på, nok modsat mange andre som starter inde i musikken og så skal ud og lære at formidle den. I klezmer musikken, som jo går ind og rammer flere lag, der handler om både sorg og glæde, mærkede jeg hurtigt, at her var et rum, hvor man kan kommunikere og formidle på mange forskellige planer, fortæller Ann-Mai-Britt og fortsætter: Vi købte i 1986 en kassevogn og tog på en lang rejse, hvor vi spillede os ned igennem Europa. I det tidligere Jugoslavien stod vi en dag og spillede på gaden, hvad man i virkeligheden ikke måtte. Pludselig kom en ung pige hen og sagde: You have saved my life!. Hun forklarede, at hun netop havde taget beslutningen om at ende sine dage. Men klezmer musikken havde ramt noget i hende, som ville livet. Der blev jeg, som helt ung klar over, at der altså er noget i den musik, som kan mere end at underholde. Branding og arbejdsform At brande sig. At finde sit publikum, marked og arbejdsfelt kan også handle om at begive sig ind på et område, der på overfladen ser afgrænset ud, mener Henrik og Ann-Mai-Britt. Det er som at gå ind igennem et nåleøje, og så åbner der sig en dør til et helt nyt og stort univers. Ved at fokusere kan der i nicher lukke sig en verden af utroligt mange lag og muligheder op. Og, som Henrik kommer i tanke om, et gammelt citat lyder: Gud ligger i detaljen. Det, der har været vores niche, foruden selve klezmer musikken som nichegenre, har været, at vi helt fra starten har haft fortællingen med. Kombinationen af at spille noget fremmed musik og så at fortælle om den. Små historier og anekdoter som knytter musikken til noget, folk kan sætte sig ind i. Det kunne for eksempel være bryllupsfester eller til situationer omkring sabbatten eller andet, som har med det jødiske liv at gøre. Klezmerduo har også evnen til at fungere i højskole- og kirkelige sammenhænge ved at formidle den fremmede musik som en god og nær oplevelse. Det kan de, fordi historierne om den er nøglerne til at tage musikken til sig og forstå den. For duoen er forberedelserne omkring det, de siger og fortæller bestemt lige så vigtig, som det er at forberede musikken. Det er story telling, og ikke bare snik-snak imellem numrene. Havde vi bare stillet os op og spillet klezmer musik, så havde vi ikke haft så meget at lave igennem de sidste 25 år. Det havde i hvert fald tidligere virket alt for anderledes. Men Henrik og Ann-Mai-Britt oplever efterhånden, at det er blevet lettere også at spille et helt sæt uden fortællingerne, da specielt balkanmusikken men også klezmeren er blevet mere kendt. Sange på rejse Klezmerduo har udgivet i alt fire cd er. Oy Oy Oy (1997) er jiddish sange og klezmer. Itzik Spitsik (2001) er bygget op omkring jiddish sange, som er skrevet her i Danmark. På Shabes Tsimmes (2007) flettes balkanmusikken ind. Og A Bisele Freyd (2012) der bevæger sig over i en fætter til klezmeren, den sefardiske musik. Klezmer tager ofte udgangspunkt i de traditionelle jødiske sange. Henrik og Ann-Mai-Britt arbejder desuden også med at bearbejde ar- 18 basunen marts 2013

19 Prøv også at kigge efter Klezmer Duo på Google og YouTube Klezmer Duo på Atlas - Foto Franseska Mortensen rangementerne, tilføje f.eks. helt nye variationer, mellemspil, overgange og meget mere. Tilbage fra 1905 indspillede man i USA klezmer musikken på lakplader. Mange gamle traditionelle sange er blevet transskriberet til nodehæfter og genudgivet på cd. For Klezmerduo har det også altid været en vigtig arbejdsproces at rejse. For eksempel kan vi herhjemme arbejde med forskellige numre og så i forbindelse med vores rejser møde folk, som også kender dét specifikke nummer. Så får det pludselig en historie og begynder at leve. Der skal ligesom den ekstra dimension til, så musikken knytter sig til en oplevelse eller et møde, og på den måde finder musikken sin vej. Musikkens kraft Vi har fået meget i vores møder med polakker. De er sgu lidt mere gale, end vi danskere Klezmer Duo på Atlas - Foto Franseska Mortensen er, smiler Henrik. Nogle gange når vi har spillet sammen med dem, oplever vi, at dansen og musikken bruges på en intensiverende måde, hvor man ikke må stoppe med at spille. Man skal blive ved, så festen kommer helt ind i et flow og i en stemning. En insisteren på festen hvor folk kommer væk fra det pæne, det formelle og hverdagen. Sådan var det også i gamle dage herhjemme, hvor spillemændene spillede bønderne ud af skoene hele natten. Det er ekstatisk, nærmest udrensende og fylder folk med en fantastisk energi. Måske lidt på den samme måde som unge kender det i dag ved techno raves. Samspil I bogstaveligste forstand har tilværelsen for Henrik og Ann-Mai-Britt på alle måder været et sammenspil af arbejdsliv og familieliv. Deres tre sønner på nu 15, 19 og 23 år har også både været - og spillet med, når mor og far rejste ud. I Basunen nummer 4 fra 2005 har vi tidligere bragt artiklen Folkemusik på stylter om familien på musikalske eventyr i Storbritannien. (Find den på Det har været fantastisk at kunne dele alle de store oplevelser med Henrik. Virkelig en gave og alle barnepigepengene værd. Det kan godt være lidt svært at holde fri, for det her er jo vores liv. Man kan sige, at der ikke er så meget rock n roll over det, og julefrokosterne i foretagenet er også lidt kedelige, griner de sammenstemmende. Arbejdsopgaverne tager de sig af og fordeler i fællesskab. Henrik tager sig ofte af de tekniske ting og arbejdet med hjemmesiden. Ann- Mai-Britt er dygtig til tekster og indhold. Alle administrative og praktiske opgaver omkring kommunikation, booking af jobs osv. arbejder de begge med. I virkeligheden er vi, og har Klezmer Duo i Bulgarien - Foto: Ruben Fjord Bredholt vi altid været, meget privilligerede ved, at det ene job altid har ført det næste med sig. Minder og mod på fremtiden Musikken har ført Henrik og Ann-Mai-Britt vidt omking, ud på et hav af fantastiske oplevelser rundt om i verden. Alt lige fra musiceren i det meste af Østeuropa til store koncertsale i Argentina, til oplevelser på gader og stræder i USA, Europa og Mellemøsten. Med glæde ser de tilbage på både rejseeventyrene og ikke mindst alle de inspirerende og personlige møder musikerlivet igennem de forløbne 25 år har ført med sig. Klezmerduo spiller omkring 100 jobs om året i mange forskellige sammenhænge: kirker, skoler, konferencer, kongresser, musikforeninger, højskoler, spillesteder, festivaler. Duoen har i årene spillet en række skolekoncerter igennem LMS Levende musik i skolen og arbejder løbende med at udvikle og tilføje nye koncerttilbud til børn og unge. I øjeblikket har de aktuelt en ny koncert for de mindste børn på programmet, som hedder Find Festen. Det handler om dialogen med børnene, omkring hvad, de synes, er en god fest. Vi oplever, at mange børn og unge gerne vil festen, de opsøger og leder efter festen, men hvad er det, der skaber en fest? Det er vores mission, at vi vil prøve at hjælpe og lede tankerne hen imod, hvad det er, der skal til, og som gør den gode fest. Som musikken har bygget bro imellem Henrik og Ann-Mai-Britt, har de fremtidigt tænkt sig at arbejde ufortrødent videre med udgangspunkt i kærligheden til klezmer musikken for fortsat at glæde, underholde og samle mennesker på tværs af alder, religion og kulturelle baggrunde. FAKTABOX: Fakta om Henrik Bredholt: Er fra Virum uden for København. Fik sin første guitar som 12-årig. Uddannet automatikmekaniker. Har arbejdet som teatertekniker på Teaterværkstedet Den Blå Hest og Århus Festuge. Musiker i forskellige sammenhænge bl.a. Danish Dia Delight, Jydsk Danseorkester, Komsu og Danseteatret Nordenfra. Komponist og underviser. Spiller i Klezmerduo: Sopran saxofon(og ikke som mange tror, klarinet), dulcimer, tuba, sang. Fakta om Ann-Mai-Britt Fjord: Kommer fra Vestjylland. Er fjerde generations musiker ud af en spillemands slægt. Drømte oprindelig ikke om at blive musiker, men om skuespil og teater. Har gået på Journalisthøjskolen, Århus Teater Akademi og Institut for Dramaturgi. Er uddannet Storyteller fra Storytelling as a Healing Art Arbejdet som skuespiller og instruktør i mange forskellige sammenhænge, seks år som teaterlærer på Testrup Højskole. Musiker og skuespiller i Danseteatret Nordenfra. Spiller i Klezmerduo: Harmonika, sang. basunen marts

20 20 basunen marts 2013

Tid: Den 9. april 2013. Der er i alt 10 fotosessions som forløber i tidsrummet imellem kl. 12.30-20.45. Hver session varer 30 minutter.

Tid: Den 9. april 2013. Der er i alt 10 fotosessions som forløber i tidsrummet imellem kl. 12.30-20.45. Hver session varer 30 minutter. Social Media Management - Kunstnere og events i sociale medier Sociale medier, herunder Facebook, Twitter og Instagram, er blevet hjørnesten i såvel kunstnere som events' markedsføring og kommunikation.

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Åben Efterskole. Onsdag d. 22/9 2010 kl. 20.00: Mai Allermand med band. Entré 50 kr.

Åben Efterskole. Onsdag d. 22/9 2010 kl. 20.00: Mai Allermand med band. Entré 50 kr. Åben Efterskole Arrangementer på Den Rytmiske Efterskole skoleåret 2010/11 Vi byder jer alle velkomne til en række spændende koncerter med nogle af Danmarks bedste musikere samt arrangementer hvor skolens

Læs mere

Koncertoplevelse - og fællessang i spil dansk ugen 27.okt.-31.okt.2014

Koncertoplevelse - og fællessang i spil dansk ugen 27.okt.-31.okt.2014 Vær med til at markere Jammerbugt Kommune som Spil Dansk kommune 2014 Koncertoplevelse - og fællessang i spil dansk ugen 27.okt.-31.okt.2014 Giv jeres omgivelser og personale en uventet og enestående musikoplevelse.

Læs mere

Besætning: Martin Schack; piano Morten Ramsbøl: kontrabas Morten Lund; trommer Jacob Fischer; guitar (#2,#4,#5,#9,#12)

Besætning: Martin Schack; piano Morten Ramsbøl: kontrabas Morten Lund; trommer Jacob Fischer; guitar (#2,#4,#5,#9,#12) JAZZ PÅ DANSK Kære lytter! "Jazz på dansk" er opsummeringen af ti års arbejde med danske sange, som jeg ka li at spille dem. Denne cd er et produkt af min freelance-virksomhed herhjemme og i udlandet.

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE FOR NORDKRAFT BIG BAND 2012 2015 1 NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE

Læs mere

Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til!

Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til! Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til! Kære elever og forældre! I uge 15 vender musikskolen op og ned på, hvordan vi gør tingene. Den normale undervisning bliver

Læs mere

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 DR Radiosymfoniorkestret Du skal til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere. I et symfoniorkester

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 23. årgang Marts 2015 Nummer 1 Harmonika koncert i Høje Taastrup Kirke Så er det forår! Forårsmatiné Harmonikakoncert Generalforsamling Spil Op Café Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN

Læs mere

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n Musik s k o l Musik Musik e t j e n e s t e n Kan du høre kirkeklokken, der hvor du bor? Hvordan synes du, den lyder? I gamle dage ringede kirkeklokkerne, når der var krig eller ildebrand. De kunne advare

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Referat af generalforsamling for Folkets Hus Spillefolk Søndag 7. april 2013

Referat af generalforsamling for Folkets Hus Spillefolk Søndag 7. april 2013 Referat af generalforsamling for Folkets Hus Spillefolk Søndag 7. april 2013 Valg af dirigent Henning blev valgt som dirigent. Der var 16 fremmødt til generalforsamlingen. Ole Quistgaard (formand) blev

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

VærelZe 313 og Teaterskolen

VærelZe 313 og Teaterskolen syddjurs egnsteater VærelZe 313 og Teaterskolen sæson 2014/15 www.syddjursegnsteater.dk KÆRE UNGE I SYDDJURS KOMMUNE For femte år i træk byder vi velkommen til Ingen kedelige onsdage, på den sidste onsdag

Læs mere

Himmerland og den fælles sjæl

Himmerland og den fælles sjæl Himmerland og den fælles sjæl - om at spille ny musik på tværs af genrer, grænser og kulturer Det er en mild efterårs aften i marts på en af Australiens største folk festivals. De mange mennesker i det

Læs mere

Fredagscaféer. oktober - november 2014. Svendborgvej 319 Højby

Fredagscaféer. oktober - november 2014. Svendborgvej 319 Højby Fredagscaféer oktober - november 2014 Svendborgvej 319 Højby Cafe Bakkegården efterår 2014 Fra cafémedarbejderne og fra Bakkegårdens bestyrelse skal der lyde et velkommen til efterårssæson 2014 i Café

Læs mere

Riverside City Jazz Band Lørdag den 4. juli germanns Jazzkonfekt Lørdag den 11. juli

Riverside City Jazz Band Lørdag den 4. juli germanns Jazzkonfekt Lørdag den 11. juli Riverside City Jazz Band Lørdag den 4. juli Riverside City Jazz Band, er et af vores husorkestre som var med fra starten sammen med The Farmers, hvor de spillede for et goodwill beløb fordi de troede på

Læs mere

Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012

Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012 Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012 Året 2012 begyndte med en undervisnings eftermiddag for lærere og pædagoger, hvor Atheas medarbejder underviste i benyttelse af vore nye interaktive

Læs mere

Invitation til. Musikskolens Musikuge

Invitation til. Musikskolens Musikuge Invitation til Musikskolens Musikuge Uge 9 2014 1 Velkommen til Musikugen Musikskolen omlægger i uge 9 al den almindelige undervisning og tilbyder i stedet andre spændende, anderledes og alternative undervisningstilbud.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

BRØNSHØJ JAZZ NYT. 21. Årgang Nr. 2 Februar 2009. Björn Ingelstam Band. Lørdag den 7. februar

BRØNSHØJ JAZZ NYT. 21. Årgang Nr. 2 Februar 2009. Björn Ingelstam Band. Lørdag den 7. februar BRØNSHØJ JAZZ NYT 21. Årgang Nr. 2 Februar 2009 Björn Ingelstam Band Lørdag den 7. februar Spisning ekskl. entré kr. 80,00 kl. 19.00 Dørene åbnes kl. 18.30 Musikken begynder kl. 20.30 Entré kr. 40,00/60,00

Læs mere

Vindblæs. Musikskole. Program

Vindblæs. Musikskole. Program Vindblæs Musikskole Program 2013/2014 Velkommen Velkommen til Vindblæs Musikskole! Det er en gave livet igennem at kunne spille på et instrument eller være god til at synge. At spille musik træner ens

Læs mere

Aktiviteter i Learning Lab

Aktiviteter i Learning Lab Aktiviteter i Learning Lab Efteråret 2012 1 Lær nyt i Learning Lab Learning Lab i Skolegade er rigtig godt i gang efter en lang sommerferie, og vi har igen en masse spændende aktiviteter på tapetet i løbet

Læs mere

20 års jubilæum 1989-2009

20 års jubilæum 1989-2009 VENØ MUSIKFORENING 20 års jubilæum 1989-2009 Venø Musikforening - 20 år En flok venøboere Initiativgruppen - søsatte Venø Musikforening. Initiativgruppen talte Søren Baggesen, Jørgen Anker Jørgensen, Ellen

Læs mere

Musikundervisning i den nye skolereform.

Musikundervisning i den nye skolereform. Musikundervisning i den nye skolereform. Den nye skolereform vil give et kæmpe løft til samarbejdet mellem Musikskolen og folkeskolerne i Lemvig Kommune. Det er en enestående chance for at understøtte

Læs mere

Om Kommunepakken. Indhold: Om Spil Dansk Dagen. Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med. Formål med samarbejdet

Om Kommunepakken. Indhold: Om Spil Dansk Dagen. Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med. Formål med samarbejdet Om Kommunepakken Indhold: Om Spil Dansk Dagen Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med Formål med samarbejdet Spil Dansk Dagens vision Fokuspunkter KODAs forventning til kommunens

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Århus Kommune - Kulturforvaltningen - Rytmisk Udvalg Fordeling af midler fra Orkesterkontoen ansøgningsrunde pr. 15. august 2008

Århus Kommune - Kulturforvaltningen - Rytmisk Udvalg Fordeling af midler fra Orkesterkontoen ansøgningsrunde pr. 15. august 2008 Århus Kommune - Kulturforvaltningen - Rytmisk Udvalg Fordeling af midler fra Orkesterkontoen ansøgningsrunde pr. 15. august 2008 CD-PRODUKTION: NR. SAG INDSTILLING 1 Striving Vines - v/ Jonas Møller Samlet

Læs mere

Til GB hjemmeside: Meld dig til Hip Hop workshop!

Til GB hjemmeside: Meld dig til Hip Hop workshop! Til GB hjemmeside: Meld dig til Hip Hop workshop! Praktiske oplysninger: Tid: Lørdag 24. august kl. 13.00 15.00 Sted: Galgebakkens Beboerhus Deltagere: 30 børn og unge fra ca. 10 ca. 20 år. Pris: Gratis

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Indhold i værktøjskassen. Pressekontakt sådan. Presseværktøjskassen SPIL DANSK DAGEN 2015

Indhold i værktøjskassen. Pressekontakt sådan. Presseværktøjskassen SPIL DANSK DAGEN 2015 Presseværktøjskassen SPIL DANSK DAGEN 2015 Indhold i værktøjskassen Pressekontakt sådan o Før I kontakter medierne o Når I kontakter medierne o Når medierne kontakter jer Pressekontakt sådan I Presseværktøjskassen

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 26. februar 2015 kl. 17:30 Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø Antal deltagere 11 (deltagerliste se bilag 2). Dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Mac P sens. Production name:macp sens. 1. Will the Circle Be Unbroken 4:47 2. Whiskey in the Jar 3:20. Før det er for sent

Mac P sens. Production name:macp sens. 1. Will the Circle Be Unbroken 4:47 2. Whiskey in the Jar 3:20. Før det er for sent Før det er for sent 1. Will the Circle Be Unbroken 4:47 2. Whiskey in the Jar 3:20 3. Før det er for sent 2:59 4. På en dønning ude i Århus Bugt 3:09 5. The Town I Loved So Well 5:50 6. The Red Rose Café

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/20150602t162442.299/20150602t162442.752/91bb1f8c-cc23-4...

file:///c:/adlib%20express/work/20150602t162442.299/20150602t162442.752/91bb1f8c-cc23-4... file:///c:/adlib%20express/work/20150602t162442.299/20150602t162442.752/91bb1f8c-cc23-4... Page 1 of 1 02-06-2015 From: KFFKP Sekretariat og Presse Sent: 27-05-2015 09:43:21 To: Stine H i S rensen CC:

Læs mere

Århus Kommune - Kulturforvaltningen - Rytmisk Udvalg Fordeling af midler fra Orkesterkontoen ansøgningsrunde pr. 15. august 2010

Århus Kommune - Kulturforvaltningen - Rytmisk Udvalg Fordeling af midler fra Orkesterkontoen ansøgningsrunde pr. 15. august 2010 Århus Kommune - Kulturforvaltningen - Rytmisk Udvalg Fordeling af midler fra Orkesterkontoen ansøgningsrunde pr. 15. august 2010 CD-PRODUKTION: NR. SAG INDSTILLING 1 The Curse of Harry Dean - v/ Ask Kjærgaard

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 Kære ErhvervsKvinder Herning. Sommerferien står for døren og det betyder, at ErhvervsKvinder Herning holder pause i 2 måneder med arrangementer. Vi mødes igen

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen.

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen. Sæson 2014/15 Volume 2 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Julehilsen...1 Kirkekoncert i Røgen...2 Julegalop og Lucia...2 Bazartilbud...3 Fotos fra Bazaren...3 Nye rytmikhold...4 Kommende arrangementer...4

Læs mere

ALMUS Amager Lille Skoles Musikskole SÆSON 2013-2014

ALMUS Amager Lille Skoles Musikskole SÆSON 2013-2014 ALMUS Amager Lille Skoles Musikskole SÆSON 2013-2014 1-2-3-4 Så kan vi endelig præsentere det nye Almus skema og de nye lærere for jer. Skemaet har været lidt af et puslespil, i forhold til alles ønsker

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Til stede: Formand :Martin T. Christensen Næstformand: Lone Marquardt Kasserer: Erik Grønnehave Hansen Annelise Klausen: Medlem Henning (Bruger af Oasen og

Læs mere

Velkommen til kursus et lidt anderledes af slagsen.

Velkommen til kursus et lidt anderledes af slagsen. Velkommen til kursus et lidt anderledes af slagsen. Et kursus hvor du og din hund er i centrum, skal være aktive sammen, og hvor du samtidig skal forkæle dig selv, med fokus på krop og sjæl. Udover glæden

Læs mere

Ansøgningsskema til Region Midtjylland s kulturmidler

Ansøgningsskema til Region Midtjylland s kulturmidler *Projektets titel Danish Folk, Blues & Ragtime Guitar Festival 2009 *Ansøger: Organisation, kontaktperson, adresse, e-mailadresse og telefonnummer. woodlyd Kirkegade 3 8881 Thorsø email:info@s-e-s.dk Tlf:

Læs mere

JazzGro. oves. JazzGro. JazzGro

JazzGro. oves. JazzGro. JazzGro ANDEN del ANDEN del no. 5 27. september Carsten Dahl Talk `N tangent Focus: Solopiano no. 6 25. oktober Krølle Sulsbrück Perc `n Talk Focus: latin percussion no. 7 29. november Bjarke Falgren String `n

Læs mere

10. klasse har haft stor fokus på tysk og fysik/kemi.

10. klasse har haft stor fokus på tysk og fysik/kemi. OB-NYT April 2014 Overblik Fra bog til film I uge 14 og 15 har hele overbygningen været i gang med forskellige projekter. 7. og 8. klasse har arbejdet sammen på kryds og tværs i begge uger. Den første

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Foruden vores aktuelle arrangementskalender

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Foruden vores aktuelle arrangementskalender Sæson 2014/15 Volume 3 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Forårshilsen...1 Tilmelding til ny sæson...2 Rock Chok og Skolekoncerter... 2 Bazartilbud...3 Kom og Prøv i Hammel 18/4...3 Legatansøgning

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Hent flere billeder her NB. Jacob Juhl skal krediteres ved brug af fotos.

Hent flere billeder her NB. Jacob Juhl skal krediteres ved brug af fotos. Nyhedsbrev ProKK, september 2014 Der er sket en hel del i ProKK i 2014, og af samme grund har nyhedsbrevet været længe undervejs. Vi afholdt workshops og møder op til Epidemics, som blev vist i KHA i sensommeren.

Læs mere

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Til stede var: Astrid, Mikkel, Anders, Andreas, Morten, Tobias og Tilde 1.Godkendelse af referat + valg af ordstyrer 2. Evaluering af Forårsweekenden

Læs mere

Generalforsamling Allerupgaard Rideklub AGR d. 28/2-2011

Generalforsamling Allerupgaard Rideklub AGR d. 28/2-2011 Generalforsamling AGR d. 28/2-2011 1. Valg af dirigent Susanne Eder blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig og rettidig indkaldt. 2. Formandens beretning for året 2010

Læs mere

Invitation til DUSK-netsamling i Mariagerfjord d. 1. til 3. april 2011

Invitation til DUSK-netsamling i Mariagerfjord d. 1. til 3. april 2011 Invitation til DUSK-netsamling i Mariagerfjord d. 1. til 3. april 2011 Mariagerfjord Ungdomsråd og UngMariagerfjord byder alle velkommen til DUSKnetsamling i Hadsund, fredag d. 1. til søndag d. 3. april

Læs mere

september oktober november december

september oktober november december september oktober november december 2014 www.fotoklubnegativ.dk Foto: Gunnar Pedersen Nyt program - ny plan - ny fotoklub Så er vi startet op med et nyt program i vores fotoklub. Meget er ændret, og vi

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

Rådhusdage 2015. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune

Rådhusdage 2015. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune Rådhusdage 2015 på Gentofte Rådhus Mandag d. 28/9 Tirsdag d. 29/9 Onsdag d. 30/9 Torsdag d. 1/10 et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer til Rådhusdage

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 5. Ollerup den 17. december 2009.

Nyhedsbrev nr. 5. Ollerup den 17. december 2009. Ollerup den 17. december 2009. Nyhedsbrev nr. 5. Julen står for døren. Snart vil der falde lidt ro på os. Det glæder vi os alle til. Juleferien begynder i morgen, fredag den 18. december kl. 10.45. Vi

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

EFTERÅR 2013 KURSER. for fest- & underholdningsmusikere og for de små afdelinger

EFTERÅR 2013 KURSER. for fest- & underholdningsmusikere og for de små afdelinger EFTERÅR 2013 KURSER for fest- & underholdningsmusikere og for de små afdelinger 3 TEMAFTEN FOR FEST- OG UNDERHOLDNINGSMUSIKERE TIL TEMAAFTEN EFTERÅR 2013 FÅR DU EN SMAGSPRØVE PÅ FØLGENDE TRE KURSER: >

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

SPIL DANSK DAGEN. Torsdag 30. oktober 2008. Vær med i årets største festdag for dansk musik

SPIL DANSK DAGEN. Torsdag 30. oktober 2008. Vær med i årets største festdag for dansk musik SPIL DANSK DAGEN Torsdag 30. oktober 2008 Vær med i årets største festdag for dansk musik Spil Dansk Dagen en mangfoldighed af musik over hele landet Dansk musik er mangfoldig og fortjener at blive udforsket

Læs mere

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk KHO-nyt Medlemsblad for Københavns Harmoniorkester Årgang 10 Marts 2011 Nummer 25 Dagsorden. Regnskabet 2010 Resultatopgørelse i hovedtal Detaljeret Resultatopgørelse. Balance pr. 31.12.2010. Revisionspåtegning.

Læs mere

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet FEBRUAR 2012 NR 4/49 AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K Tema: Livstræet Teatersalen Domus fredag den 23. marts 2012 kl. 20:00. Dørene åbnes kl. 18:30 OPLAGSTAL :350 - Udsendes 5 gange årligt til samtlige

Læs mere

Copenhagen Street Photography. Workshop #1, 24-26 april 2015. Makke Kafe, Nybrogade 18-20, 1203 København K

Copenhagen Street Photography. Workshop #1, 24-26 april 2015. Makke Kafe, Nybrogade 18-20, 1203 København K Copenhagen Street Photography Workshop #1, 24-26 april 2015 Makke Kafe, Nybrogade 18-20, 1203 København K Copenhagen Street Photography Workshop #1, 24.-26. april 2015 Denne workshop er til fotografer,

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012 Sommeren er ved at gå på hæld, og jeg håber, at man har nydt det typiske danske sommervejr, som må siges at være så uforudsigeligt. Bestyrelsen er atter i arbejdstøjet

Læs mere

Generalforsamling. Aarhus døveforening indkalder til den ordinær generalforsamling. Start kl 13.00 og dør åbner kl 12.00

Generalforsamling. Aarhus døveforening indkalder til den ordinær generalforsamling. Start kl 13.00 og dør åbner kl 12.00 Generalforsamling Aarhus døveforening indkalder til den ordinær generalforsamling. Lørdag den 22 marts 2014 på Folkestedet Carl Blochs Gade 28, 8000 C Med følgende dagorden: Start kl 13.00 og dør åbner

Læs mere

Målgruppe: Musiklærere og andre interesserede undervisere

Målgruppe: Musiklærere og andre interesserede undervisere Målgruppe: Musiklærere og andre interesserede undervisere den 27. februar 2012 på Vinde Helsinge Fri- og efterskole i samarbejde med Vestmus University College Sjælland Center for Undervisningsmidler Stenstuegade

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

PROGRAM. Skoleåret 2010-11. Tilbud om aktiviteter i fritiden: MUSIK SANG KOR TEKSTILDESIGN BILLEDKUNST SHOWDANS DRAMA

PROGRAM. Skoleåret 2010-11. Tilbud om aktiviteter i fritiden: MUSIK SANG KOR TEKSTILDESIGN BILLEDKUNST SHOWDANS DRAMA PROGRAM Skoleåret 2010-11 Tilbud om aktiviteter i fritiden: MUSIK SANG KOR TEKSTILDESIGN BILLEDKUNST SHOWDANS DRAMA KLAR TIL SÆSONSTART I KULTURFORENING! Bordings Kulturforening byder alle velkommen til

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen.

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. Formandens beretning. VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015 Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. VISKI er ikke bare en dejlig vinterbadeklub men også et samlingspunkt

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark

Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark Kære alle, Så er det tid til sommerferie Jeg holder ferie i uge 30-31-32, samt torsdag i uge 27, hvor

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

"Ikke bare en ny start. Men netop DEN start, som giver dig DET boost, der sikrer dig, at du ikke stopper ved starten, men bliver ved!

Ikke bare en ny start. Men netop DEN start, som giver dig DET boost, der sikrer dig, at du ikke stopper ved starten, men bliver ved! FÆLLESSKAB FAGLIGHED FORSKELLIGHED "Ikke bare en ny start. Men netop DEN start, som giver dig DET boost, der sikrer dig, at du ikke stopper ved starten, men bliver ved!" --- Anton Wrisberg --- -- Forskellighed

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

NEW EDIA. Velkommen til New Media House. Netværk Innovation Virksomhedsfællesskab

NEW EDIA. Velkommen til New Media House. Netværk Innovation Virksomhedsfællesskab NEW EDIA Velkommen til New Media House Netværk Innovation Virksomhedsfællesskab INTRO stedet christoffer flintholm Det kræver mod at turde åbne sig selv og sin virksomhed OfficeLab New Media House Risskov

Læs mere

så ka du lære det SAMMENHOLD KREATIVITET PERSONLIG UDVIKLING FÆLLESSKAB FORDYBELSE

så ka du lære det SAMMENHOLD KREATIVITET PERSONLIG UDVIKLING FÆLLESSKAB FORDYBELSE så ka du lære det! lærer du fordi du har lyst! arbejder du med det DU brænder for! KREATIVITET FORDYBELSE PERSONLIG UDVIKLING SAMMENHOLD FÆLLESSKAB ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE HØJSKOLE FOR UNGE MELLEM 16

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

Medlemsbrev nr. 4 / 2013

Medlemsbrev nr. 4 / 2013 Viser er ikke "finkultur" - men fin kultur Vises teksten ikke korrekt? Se den i din browser Medlemsbrev nr. 4 / 2013 Kære visevenner! Visesæsonen 2012/13 er nu forbi, og den blev sluttet af med en festlig

Læs mere

Fredagscaféer. januar - marts 2014. Svendborgvej 319 Højby

Fredagscaféer. januar - marts 2014. Svendborgvej 319 Højby Fredagscaféer januar - marts 2014 Svendborgvej 319 Højby 2014 Godt nytår! 2013 var året, hvor vi kunne fejre vort 25 års jubilæum, og året har været et år med mange gode og velbesøgte arrangementer. Ikke

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Musikskolen Ringkøbing-Skjern 2013/2014

Musikskolen Ringkøbing-Skjern 2013/2014 Musikskolen Ringkøbing-Skjern 2013/2014 Tilmelding senest den 23. maj 2013 Velkommen til Musikskolen Ringkøbing-Skjern sæson 2013/2014 Husk Musikskolen. Sådan lyder sloganet til en kampagne i forbindelse

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere