Bynært Friluftsliv i Norden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bynært Friluftsliv i Norden"

Transkript

1

2

3 Bynært Friluftsliv i Norden Friluftsliv i byen værdier i hverdagen TemaNord 2006:552

4 Bynært Friluftsliv i Norden Friluftsliv i byen værdier i hverdagen. TemaNord 2006:552 Nordisk Ministerråd, København 2006 ISBN Tryk: Fås kun som print-on-demand Publikationen kan bestilles på Flere publikationer på Nordisk Ministerråd Nordisk Råd Store Strandstræde 18 Store Strandstræde København K 1255 København K Telefon (+45) Telefon (+45) Fax (+45) Fax (+45) Det nordiske samarbejde Det nordiske samarbejde er et af de ældste og mest omfattende regionale samarbejder i verden. Det omfatter Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt Færøerne, Grønland og Åland. Samarbejdet styrker samhørigheden mellem de nordiske lande med respekt for de nationale forskelle og ligheder. Det øger mulighederne for at hævde Nordens interesser i omverdenen og fremme det gode naboskab. Samarbejdet blev formaliseret i 1952 med Nordisk Råds oprettelse som forum for parlamentarikerne og regeringerne i de nordiske lande. I 1962 underskrev de nordiske lande Helsingforsaftalen, som siden har været den grundlæggende ramme for det nordiske samarbejde. I 1971 blev Nordisk Ministerråd oprettet som det formelle forum til at varetage samarbejdet mellem de nordiske regeringer og de politiske ledelser i de selvstyrende områder, Færøerne, Grønland og Åland.

5 Indholdsfortegnelse Forord... 7 Resumé Baggrund Det Nordiske FriluftsNetværk Baggrund for konferencen Målgruppe Indhold i konferencen Friluftsliv som redskab Byens grønne værdier Management of Urban Green Areas in the Nordic Countries Challenges in the future Fælles om hverdagens friluftsliv Bynært friluftsliv i Norge FRISAMs syn på tätortsnära friluftsliv Finlands syn på bynaert friluftsliv Friluftsrådets syn på bynært friluftsliv friluftsliv i byen Grønnstrukturen og planlegging i bynære områder Byens grønne områder og friluftsliv Hører det hjemme i politik? Odense som cykelby Den vardagliga arenan för friluftsliv Friluftsliv for etniske minoriteter Bilag Bilag 1: Program for Bynært Friluftsliv i Norden & Nordisk Parkkongres Bilag 2: Deltagerliste Bilag 3: Odense Deklarationen Bilag 4: Visionen om en åben og grønnere by Bilag 5: Friluftsrådet og grønne områder Bilag 6: Deklaration Kommentar fra Grønt Miljø 6/05, 5. okt. 2005: Bilag 7: Den grønne platform

6

7 Forord Bynært Friluftsliv i Norden blev en konference, som på bedste vis forenede friluftsliv med forskning, fællesskab og fremtidsvisioner. Deltagerne blev udfordret med aftentur ad mørke stier, tidlige morgen løbe- og fugleture samt fysiske strabadser til vands og til lands. Rammen om alt dette kunne være en kursusejendom i et naturskønt område på landet, men det var i stedet et vandrehjem i en stor universitetsby med alt det liv, som det medfører. Hvis man som arrangør forbereder sig, kan det sagtens lade sig gøre at inddrage og udnytte de muligheder for aktivitet, som byens grønne kiler og arealer giver mulighed for. Netop kombinationen af, at man inddrager friluftslivet aktivt i en konference, og dermed underbygger de mere teoretiske og faglige oplæg, giver en stærk følelse af samhørighed deltagerne imellem. Friluftsliv kan både give sved på panden og sætte pulsen i vejret og samtidig give ro i sjælen. De værdier fik vi fat i i Odense. Et spændende samarbejde med arrangørerne af Nordisk Parkkongres førte til, at vi fik skabt Odense Deklarationen om bynært friluftsliv, planlægning og sundhed. Bynært Friluftsliv i Norden fik økonomisk støtte fra Nordisk Ministerråds Arbejdsgruppe for Natur, Friluftsliv og Kulturmiljø. Projektet er med til at underbygge Nordisk Ministerråds miljøhandlingsprogram, som bl.a. fokuserer på friluftsliv og folkesundhed. Friluftsrådet og Nordisk FriluftsNetværk har med stor glæde konstateret, at Odense Deklarationen er sendt bredt ud i de nordiske lande, og at der er interesse for, at intentionerne skal følges op. Vi tre samarbejdspartere om fællesdagen den 26. august har lovet hinanden, at vi vil fortsætte vort samarbejde og udnytte den solide, brede platform for en positiv udvikling for de grønne områder, som nu er etableret. Kirsten Nielsen Næstformand, Friluftsrådet Juni 2006 Formand for Nordisk FriluftsNetværk,

8

9 Resumé Bynært Friluftsliv i Norden Bynært Friluftsliv i Norden er titlen på en konference, der blev afholdt i Odense, Danmark, den august Målet var gennem nordiske oplæg, fysiske aktiviteter og fælles erfaringsudveksling at få fokus på de rekreative faciliteter, som findes i vore byer og i umiddelbar tilknytning til dem. Odense var et godt valg til at forene disse mål. Valget faldt endvidere på Odense, som allerede var valgt af Nordisk Parkkongress, for at kunne etablere et samarbejde mellem de to konferencer med beslægtede emner og målgrupper. Fællesdagen, fredag 26. august Konferencens første dag var tillige 3. og sidstedagen for Nordisk Parkkongres og blev afholdt på Odense Rådhus. Den danske miljøminister Connie Hedegaard talte til den store forsamling. Ministeren talte om de grønne steders betydning for livet i byerne og brugte bl.a. Central Park i New York som eksempel på, at man allerede i 1800-tallet var meget forudseende og havde set værdien af, at der midt i en by blev fredet et areal til rekreativt brug. Og hun nævnte tilsvarende eksempler i Danmark fra Aalborg, Århus, Odense og København. Ministeren fremhævede endvidere friluftsliv som et vigtigt element i opfattelsen af god livskvalitet. Endelig udtrykte hun håb og forventning til det samarbejde, som hun havde oplevet, at Odense Deklarationen var et udtryk for. Nordens to professorer inden for park og landskab, professor Thomas B. Randrup, KVL, og professor Bengt Persson, SLU, Alnarp, præsenterede en helt ny undersøgelse foretaget blandt park- og naturforvaltere i kommuner i de fem nordiske lande.. Undersøgelsen bygger på et spørgeskema sendt ud til hovedparten af de tilsammen ca kommuner. Hensigten med undersøgelsen var for første gang at få nogle sammenlignelige data for, hvordan kommunerne prioriterer ressourcer og arbejde i forhold til parker og grønne områder i byerne. Borgerinddragelse og miljøforhold blev vurderet vigtigt af ca. halvdelen af dem, der svarede. Der er gennemgående få ressourcer til at varetage opgaverne, og flest ressourcer bliver anvendt på operationelle opgaver,

10 10 Bynært Friluftsliv i Norden og kun lidt på strategiske opgaver, langsigtet planlægning mv. Professorerne efterlyste, at der i fremtiden bliver mere fokus på en reel inddragelse af brugerne, mere kompetenceudvikling og på nordisk plan en større erfaringsudveksling. Afgående formand for Stads- og Kommunegartnerforeningen Peter Bjørno Jensen, talte om de udfordringer, som foreningen står overfor efter sine første 50 år. Han nævnte bl.a. kommunalreformen i Danmark som en udfordring, som på sigt kan vise sig at blive en styrke for foreningen, som i fremtiden hedder Kommunale Park- og Naturforvaltere. Kirsten Nielsen talte om hverdagens friluftsliv, som dét, der giver overskud og binder de særlige oplevelser sammen. Hun så en fælles udfordring for arrangørerne og de tilstedeværende i at skabe så gode rammer som muligt for det daglige friluftsliv. Friluftsliv er sundt og giver os livskraft og glæde. Det daglige friluftsliv er dét, der giver overskud og styrke. Særlige oplevelser i ferien eller på en planlagt tur langt fra hjemmet kan være et ekstra krydderi eller det kan være perlerne på en snor. Men snoren, det der binder sammen, det er hverdagens friluftsliv. Det er for alle os en fælles udfordring og en fælles interesse, at snoren er tæt og slidstærk. (Kirsten Nielsen) Herefter præsenterede friluftsorganisationerne fra Norge, Sverige, Finland og Danmark hver deres lands syn på og forventninger til de grønne områder i og nær byerne. Generelt er der en vis frustration over det pres, der er på områderne, samtidig med, at de grønne områder inde i byerne er de gode viljers holdeplads. Der er ingen, der rigtig tager ansvar for dem. Underskrivelsen Friluftsrådets direktør, Jan Eriksen, fortalte kort om tilblivelsen af Odense Deklarationen og om den proces og høringsrunde, der sommeren over havde fundet sted mellem arrangørerne og deres relevante nordiske netværk. Herefter blev Odense Deklarationen underskrevet af repræsentanter for de organisationer samt personer, der stod bag. Dagens ordstyrer, professor og direktør Niels Elers Koch, Skov & Landskab, KVL, fremhævede højtideligheden over for forsamlingen. Han beskrev det som et historisk øjeblik, som han ikke havde oplevet tilsvarende i de 30 år, han havde arbejdet med friluftsliv og parkpolitik. Her sluttede fællesdagen i den store rådhussal, og Nordisk Parkkongres sagde farvel til sine deltagere. Nogle af dem havde tilmeldt sig begge konferencer. For dem og de øvrige deltagere i Bynært Friluftsliv i Norden gik turen nu til fods gennem byen ud til vandrehjemmet Kragsbjerggård, som ligger et par km syd for Odense centrum.

11 Bynært Friluftsliv i Norden 11 Lørdag den 27. august Formiddagen var fyldt op med inspirerende indlæg fra de nordiske lande og dannede en god teoretisk ramme om de fysiske aktiviteter senere på dagen. Offensiv planlægning i Norge Fra Norge fortalte chefkonsulent Erik Stabell fra Direktoratet for Naturforvaltning om, hvordan man planlægger de grønne kiler i de bynære områder, det man på norsk kalder for grønnstrukturen. Med Stortingsmeldingen om friluftsliv i 1986 kom der fokus på folk i byerne, og det blev grundlagt en prioriteret satsning af at få grønne områder i byerne og de tætbebyggede områder. Erik Stabell tydeliggjorde, at direktoratet ønsker en offensiv tilgang til planlægningen. Det er ikke nok, at man beskytter og sikrer de eksisterende grønne områder. Områdene skal også udvikle og forbedre vilkårene for friluftsliv og andre udendørs-aktiviteter. Desværre er der fra statens side ikke nogen konsekvent opfølgning af de mål og planer, som kommunerne er pålagt. Grønne områder og politik Bestyrelsesmedlem i Friluftsrådet, Erik Preisler, fulgte efter med et organisationspolitisk budskab til politikerne: de grønne områder i byerne bliver forsømt og negligeret. Det er de gode undskyldningers holdeplads, men tiden og behovene har ændret sig. Erik Preisler refererede til nylige undersøgelser om befolkningens brug af byens grønne arealer og efterlyste en prioriteret indsats fra statslig og kommunal side. Odense som cykelby Odenses chef for park og vej, Per Glad, holdt dernæst et visuelt flot foredrag om Odense som cykelby. Projektet Odense som Cykelby har affødt omkring 50 projekter. Præsentationen gav indblik i, at kreativitet i planlægningen kan fjerne mange hindringer og være med til at ændre adfærd hos borgerne. Hverdagens friluftsliv Formiddagens sidste oplæg kom fra dr.docent Peter Schantz fra Sverige, som forsker i friluftsliv, sundhed og fysisk aktivitet. Peter Schantz satte de bynære grønne områder ind i en større sammenhæng med relation til såvel strategier for bæredygtighed som motivationsfaktorer i befolkningen. Med udgangspunkt i svenske studier og undersøgelser pegede Peter Schantz på de grønne områders betydning som arena for hverdagens friluftsliv. Som særligt eksempel til efterfølgelse beskrev han nationalstadsparken i Stockholm, der som den første i verden, blev etableret i 1995.

12 12 Bynært Friluftsliv i Norden Nationalstadsparken er i dag det mest benyttede naturområde i Stor- Stockholm og vægter lige højt naturen, kulturen og befolkningens behov for rekreativ udfoldelse. Bynært friluftsliv i praksis Hele konferencen lagde stor vægt på at udnytte byens og omgivelsernes muligheder for friluftsliv og udeliv. Lørdag middag og eftermiddag blev derfor tilbragt udendørs, hvor alle fik lejlighed til at få rørt sig og samtidig set byen fra en anden vinkel. Der var tre aktiviteter: kano, havkajak eller mountainbike, som fandt sted under kyndig vejledning fra guider tilknyttet en lokal ungdomsskole. Undervejs blev de medbragte madpakker indtaget, og der var også lagt op til at fortsætte de politiske diskussioner om friluftsliv. Integrationsprojekt Sidst på eftermiddagen var alle samlet igen. Asbjørn Olsen fra Oslo og Omlands Friluftsråd berettede om et 3-årigt projekt, hvor man havde forsøgt at integrere etniske minoriter i foreningernes friluftsliv. Det havde været et vellykket forløb, som gik på helt basale norske frilufts-elementer: at lære at håndtere en kniv, at fiske, at gå på tur, samle bær osv. Men først var der lavet en friluftsordbog, som i ord og tegning viste og forklarede ord som sne, kælk, ski, vanter osv. Erfaringerne var positive, og deltagernes begejstring havde været smitttende for organisationerne bag. Men det er et langt og sejt træk. Næste led i en fortsat vellykket integrationsproces er at holde fast og værne om de ressourcepersoner, som er i de etniske grupper, og målrette kurserne til specifikke grupper. Odense Deklarationen i praksis Sidste punkt på lørdagens faglige program var en drøftelse af Odense Deklarationen, som dagen før blev underskrevet af organisationsledere og forskere, men ikke havde været til debat blandt deltagerne.punktet blev forestået af Det Nordiske FriluftsNetværk ved direktør Jan Eriksen, Friluftsrådet, generalsekretær Ulf Silvander, FRISAM og generalsekretær Harald Tronvik, FRIFO. Talelysten var stor, og der kom mange forslag frem på, hvordan deklarationen hjemme i egne rækker, organsiationer og foreninger, fremover kunne være en inspirationskilde. Der var også kritiske røster fra nogle, som ikke var sikker på, at de lidt luftige erklæringer i Odense Deklarationen vill kunne gøre en forskel på noget. Dette blev modsagt af andre, som netop så, at den fælles deklaration alene ved sin eksistens kunne være en støtte for alle, som ønskede at følge op på en eller flere af erklæringerne.

13 1. Baggrund 1.1 Det Nordiske FriluftsNetværk Det Nordiske FriluftsNetværk består af organisationer, som repræsenterer friluftslivet i de nordiske lande. Danmark: Friluftsrådet Sverige: FRISAM Friluftsorganisationer i Samverkan Norge: FRIFO Friluftslivets Fellesorganisasjon og FL Friluftsrådenes Landsforbund Finland: Ulkoilufoorumi Friluftsforum og Suomen Latu Central Idræts og Friluftsorganisation Island: usikker organisationstilknytning, men der er kontakt med Ferdefelag Islands og Landvernd Nordiske konferencer indgår som en del af grundlaget for Det Nordiske FriluftsNetværk. Netværket har således i fællesskab aftalt tema og værtsland. Det Nordiske FriluftsNetværk havde aftalt, at Friluftsrådet var ansvarlig for konferencens tilrettelæggelse og afvikling, og at de øvrige nordiske lande og organisationer gennem en arbejdsgruppe skulle bidrage med input til programmet. Arbejdsgruppen bestod af Morten Dåsnes fra Friluftsrådenes Landsforbund i Norge, Ulf Silvander fra FRISAM i Sverige og Mads Ellegaard og Ida Sloth Bonnevie fra Friluftsrådet, Danmark. Det har påhvilet hvert lands repræsentanter i FriluftsNetværket at sørge for, at invitationerne og informationer om konferencen er blevet distribueret og videreformidlet i de respektive lande. 1.2 Baggrund for konferencen Nordiske konferencer i relation til den nordiske bæredygtighedsstrategi og friluftsliv har været diskuteret på et møde mellem Det Nordiske FriluftsNetværk og NFK den 6. juni Her blev det konstateret, at en række emner var af fælles interesse for de to parter, og at det Nordiske FriluftsNetværk ved at forestå konferencer herom kunne styrke sin position og gennemslagskraft. Bynært friluftsliv var et af disse emner.

14 14 Bynært Friluftsliv i Norden Nordiske strategier nordisk nytte En konference om friluftsliv i byen understøtter bl.a. Danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling. Her peger især kapitel 14 på betydningen af gode, rekreative muligheder i byerne som et væsentligt aktiv i forhold til den fysiske og psykiske trivsel. Endvidere peges på de rekreative grønne arealer som et redskab til at integrere indbyggere af anden etnisk og kulturel herkomst. Også den nordiske strategi for en hållbar utveckling peger på koblingen mellem rekreative muligheder og en god folkehelse. I det omfang, at der findes fælles nordiske retningslinier på et givent område aktuelt: friluftsliv samt planlægning og brug af bynære rekreative arealer styrker det de nordiske lande i forskellige internationale forhandlinger. Det styrker fx alle nordiske lande, at der er en folkelig opbakning til og forståelse for begrebet nordisk nytte. Genom nordiskt samarbete vill vi uppnå mer än vad länderna kan var för sig. Vi kallar detta för nordisk nytta. (NMR og NR, hjemmesiden) For det Nordiske FriluftsNetværk er det nordisk nytte, når de rekommandationer, som organisationerne meldte ud efter sin konference om allemandsret i 1995 stadig kan finde anvendelse i I forbindelse med NFK s Idéseminar i Stockholm den 25. februar 2004, efterlyste Nordisk Ministerråd disse rekommandationer til brug for det videre arbejde med miljøhandlingsplanen. Et andet eksempel på nordisk nytte er undervisningsprojektet Skoven i Skolen, som i op mod 30 år har været et projekt i grundskolerne i Finland, Norge og Sverige. Friluftsrådet introducerede det for få år siden ikke blot til Danmark, men gennem sit FEE-netværk også til resten af Europa. I dag er ca. 12 lande uden for Norden, heriblandt Sydafrika og Rusland, i færd med at bygge kampagnen op. Yderligere en række lande har meldt deres interesse i projektet. Konferencen om bynært friluftsliv har haft til formål at få fælles rekommandationer om friluftsliv i byen og i bynære områder. Som med allemands-konferencen i 1995 skal sådanne rekommendationer i dette tilfælde Odense Deklarartionen udarbejdes og bidrage til at udvikle samhørighed blandt de nordiske friluftsorganisationer, samt gerne give inspiration og input til politikere og myndigheder i de respektive lande. 1.3 Målgruppe Konferencen blev afviklet back-to-back med Nordiske Parkdage, som blev arrangeret af Kommunale Park- og Naturforvaltere (tidl. Stads- og Kommunegartnerforeningen i Danmark) i samarbejde med Skov & Land-

15 Bynært Friluftsliv i Norden 15 skab, Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole. Deres primære målgrupper er planlæggere, parkforvaltere og myndigheder. Friluftsrådets konference havde FriluftsNetværkets medlemsorganisationer som sin primære målgruppe. Det vil sige aktive friluftsudøvere og frivillige organisationsfolk og en god pendant/modvægt til parkkonferencen. Fredag den 26. august var der fælles program for de to konferencer. Det var. 3. og sidstedagen for Nordisk Parkkongres og 1. dagen for Bynært Friluftsliv i Norden. 1.4 Indhold i konferencen Byplanlægning skal give mulighed for at fremme friluftsliv og rekreative aktiviteter i byerne. Hvis dette gøres optimalt er det samtidig med til at fremme den ønskede bæredygtige udvikling for friluftsliv og samfundet som helhed. Friluftsliv i og nær byen udøves forskelligt, om man er født i Norden eller har anden etnisk og/eller kulturel baggrund. Konferencen skulle derfor også søge at belyse, hvad de nordiske friluftsforeninger kan gøre for at mindske de kulturelle forskelle på, hvordan vi og andre kulturer bruger byernes rekreative muligheder. Vi forventede, at et tæt samarbejde med arrangørerne bag Nordiske Parkdage ville give et positivt udbytte i form af bl.a. øget opmærksomhed på den lokale borgerinddragelse og forankring i planlægningen af de rekreative områder tæt på boligen. Konferencen skulle give deltagerne mulighed for at prøve forskellige former for friluftsaktiviteter med udgangspunkt i byen (Odense). Derved opnåede vi som arrangører en aktiv demonstration af, at friluftsliv er en udbytterig ramme for samvær mellem mennesker Afrapportering Afrapporteringen består af de skriftlige oplæg fra konferencen samt en journalistisk beretning af konferencens aktivitetsdel. Herudover indgår som bilag et par artikler, som før og efter konferencen blev udsendt til medlemsorganisationer under Det Nordiske FriluftsNetværk samt lokale aviser.

16

17 2. Friluftsliv som redskab Friluftsliv i byen værdier i hverdagen. Programmets undertitel blev underbygget gennem flere seancer med aktivt udeliv. Førstedagens program sluttede på Odense Rådhus kl. 16, og herfra gik deltagerne ud til Kragsbjerggård, som er et idyllisk beliggende vandrehjem to kilometer fra centrum. Kragsbjerggård er en gammel herregård, indrettet i de oprindelige sidebygninger, med toppede chaussésten i gården. Selve hovedbyningen er i dag museum. Indlagte friluftsaktiviteter Gåtur fra centrum til vandrehjemmet. Aftentur (2 x 3 km) gennem grønne korridorer, langs åen til Kulturbotanisk Have Morgenløbetur eller fugletur 4 timers friluftsaktivitet: cykling, kanosejlads eller havkajak De mange timer udendørs var et stort aktiv for hele konferencen, fordi det spillede så tæt sammen med det overordnede emne. Derudover gav det fornyet energi og nye vinkler på de faglige oplæg. Fx understøttede cykelturen i Odense og omegn det oplæg, som Odenses parkchef, Per Glad, havde præsenteret om formiddagen. Bålstemning og naturdebat Fredag aften var der solnedgangstur til Kulturbotanisk Have. Turen viste sig at være lidt længere end forventet, men alle tog det med godt humør, også selv om der var meget meget mørkt på stierne langs åen på hjemturen.

18 18 Bynært Friluftsliv i Norden Undervejs var der livlig snak og plads til at netværke. Kaffen, kagen og dej til snobrød var blevet kørt i forvejen, så da deltagerne nåede frem, brændte et fint lille bål, og en naturvejleder fra Odense Kommune tog imod. Mens mørket sænkede sig, holdt naturvejleder Thomas Nielsen et engageret indlæg om aktiviteterne som naturvejleder i en stor kommune, og om de særlige udfordringer det giver, når nogle af kommunens borgere har en anden kulturel opfattelse af udendørsaktiviteter. Thomas lagde med en række provokerende spørgsmål op til en diskussion omkring bålet. Nogle gik ind i diskussionen, mens andre nøjedes med at lytte på, mens de omhyggeligt drejede pinde med snobrød, drak kaffe og måske delte en lille sjus. Turen hjem blev for de fleste en meget mørk tur, for der var ikke belysning på stien langs åen. Men det gav kun lidt ekstra kolorit til en dejlig sensommeraften. Morgenture Næste morgen var der to tidlige friluftstilbud en fuglekiggertur og en løbetur. Igen blev de grønne områder i nærheden af vandrehjemmet udnyttet på bedste vis. Fugleturen foregik under kyndig vejledning af Friluftsrådets direktør, som forstod at perspektivere sammenhængen mellem de forskellige fugle og de grønne kiler og stiforløb. Friluftsaktiviteterne De fire timers aktiviteter lørdag eftermiddag foregik på følgende måde: Man mødte omklædt i vandrehjemmets gård, hvor man fik udleveret en madpakke, frugt og vand. Desuden fik hver især udleveret en seddel med én af erklæringerne fra Odense Deklarationen med opfordring til undervejs at diskutere, hvordan den kunne omsættes i ens egen hverdag og organisation. Der var en tur i kano ad Odense Å, en tur i havkajak i den ydre del af Åen og en cykeltur på mountainbike rundt om Odense. De tre ture forløb godt og uden store problemer, selv om det kom bag på arrangørerne, at der netop samme dag var Odense Regatta på Odense Å. Men kanoturen blev med kyndig hjælp fra Skibstedskolens guider lagt uden om og forløb vellykket. Umiddelbart efter hjemkomsten fra aktiviteterne var der plenumdrøftelse af Odense Deklarationen. Lidt imod arrangørernes forventninger, var det en meget engageret og livlig debat, der kom frem.

19 Bynært Friluftsliv i Norden 19 Konklusion Efterfølgende var der fra mange deltagere meget ros for netop at have inddraget naturen og udendørsaktiviteter så bevidst i programmet. Cirka 15 deltagere havde været med på Nordisk Parkkongres og var naturligt nok ved at være lidt udmattede, da programmet var halvt igennem fredagen. Men vandrehjemmets beliggenhed og idylliske atmosfære tilføjede en pyskisk ro. De mange gåture og aktiviteter i forskellige grønne byrum tilførte ny energi og føltes for alle særdeles relevant. Friluftsrådet har siden med de erfaringer været endnu mere bevidst om værdien af friluftsliv som et aktivt redskab til vellykkede konferencer og seminarer.

20

21 3. Byens grønne værdier Af miljøminister Connie Hedegaard Tak for invitationen. Allerførst: Tillykke med de 50 år til Stads- og Kommunegartnerforeningen; og tak for mange års indsats for det grønne i vores byer. Som Minister for Nordisk Samarbejde er jeg glad for, at denne dialog mellem forvaltere og brugere af de nordiske byers parker og grønne omgivelser finder sted under det danske formandsskab for Nordisk Ministerråd. Parker og træer er en del af byen. De landskabelige elementer giver byen struktur og identitet. De giver os skønhedsindtryk og naturoplevelser, mulighed for friluftsliv og for at komme i kontakt med hinanden. I løbet af 1800-tallet blev mange af de store kongelige og private parker i de europæiske storbyer åbnet for offentligheden. Tidligere fæstningsanlæg blev til byparker. Træklædte veje, boulevarder og pladser blev selvfølgelige elementer i den moderne storby. Spadsereturen, rideturen og skovturen blev en del af bylivet for en stadig større del af befolkningen. At man allerede i 1850 erne kunne blive enige om at etablere en Central Park på næsten 350 Ha midt på Manhattan er et godt udtryk for den vægt, man tillagde det grønne og friluftslivet. Byudvikling i Norden I Norden fik byens grønne værdier og det bynære friluftsliv en særlig betoning i 1930 erne og 40 erne. Sol og lys og luft og fri natur skulle være en del af den moderne livsstil. Det gav sig udtryk i åbne boligbebyggelser, de nye forstæders grønne områder til sport og rekreation og anlæg af stier ud til naturen omkring byen. Det er ikke noget tilfælde, at én af de første planer for Storkøbenhavn var en plan for Københavnsegnens Grønne Områder, som blev udgivet af Ingeniørforeningen allerede i Og det grønne gav også form på den såkaldte Fingerplan for København fra Her skulle de nye forstæder ligge som perler på en snor langs fem trafikfingre ud fra den tætte by, adskilt af grønne områder og med grønne kiler mellem fingrene en grundstruktur, der gælder den dag i dag. I Stockholm arbejdede man på samme tid med at udvikle en parkpolitik, hvor leg og rekreation, underholdning og kunstnerisk udsmykning gik op i en højere enhed. En park-forvaltning som blev beundret og efterlignet i hele Norden.

22 22 Bynært Friluftsliv i Norden Så det er nok heller ikke noget tilfælde, at den danske Stads- og Kommunegartnerforening netop blev stiftet i midten af 50 erne. På det tidspunkt var der en klar erkendelse af behovet for en moderne parkpolitik; De grønne områder kom ikke af sig selv og blev ikke bevaret af sig selv. Der var brug for at udveksle idéer og erfaringer for at gøre den til virkelighed. Skiftende syn på naturen i byerne Vores opfattelse af byparkerne, hvad de skal bruges til, og hvordan de skal se ud, ændrer sig naturligvis over tid. De tidlige byparker bar præg af den historiske havekunst og blev set som anlæg til at spadsere eller køre i hestevogn og nyde den plejede natur. Den parkpolitik, som blev udviklet i 30 erne og 40 erne, lagde især vægt på folkesundheden med solbadning og fysisk udfoldelse i leg og sport. Efterkrigstidens byudvikling har gjort eget hus med have til den foretrukne boligform. Her er der rigelig med plejet natur for de fleste, og i de seneste årtier er vi begyndt at drømme om mere vilde og uplejede naturområder. Eksempler fra de største byer Lad mig bare nævne et par eksempler på, hvordan vi bringer naturen og friluftslivet tilbage til nogle af vores største byer: I Aalborg, kun en kilometer eller to fra byens centrum, er der genskabt 40 ha enge omkring Østeråen. Hvor der før var ensartede marker, går der nu græssende kreaturer og vadefugle, der sopper rundt. Og det hele er gjort tilgængeligt med 10 km nye stier. I og omkring Århus er der genskabt 370 ha søer og vådområder med et rigt plante og dyreliv; og der er plantet 200 ha ny skov, hvor løvtræer veksler med åbne områder og vandhuller. Også her er de nye naturområder forsynet med stier, så man let kan komme ud i dem. Omkring København, har regeringen fremlagt en plan for Fremtidens Grønne Hovedstad med 18 projekter til blandt andet nye strande og skove. Her vil kommunerne og staten investere mere end 150 millioner kroner i den bynære natur i de kommende år. Et af de væsentlige projekter er den grønne ring i Hovedstadens Udviklingsråds forslag til Regionplan Denne grønne ring vil være med til at sikre, at de grønne områder også i fremtiden vil ligge tæt på byområder. Jeg kan også nævne Amager Strandpark, som netop er åbnet for offentligheden. Her i Odense har man også været i gang med at forbedre naturen i en årrække. I Odense Å er mange af spærringerne gjort passable for fisk, så den igen kan blive levested for vandrefisk som havørred og laks. Land-

23 Bynært Friluftsliv i Norden 23 bruget på den 138 ha store Vigelsø lige ude i Odense Fjord er afviklet, og naturen er genskabt med store strandenge og løvskov og der er skabt faciliteter for friluftslivet. Sidst men ikke mindst vil jeg fremhæve det meget succesfulde projekt Odense Danmarks Nationale Cykelby, der bl.a. med stisystemerne, der fører fra bymidten ud i den omgivende natur på alle sider, opmuntrer til at tage cyklen. Cykelprojektet har alt i alt givet en vækst i cykeltrafikken på 20 %, og halvdelen af de nye cykelture stammer fra bilister, der frivilligt har foretaget et skift i transportformen. Dette har forbedret byens kvalitet Odense har fået et bedre miljø, er blevet mere grøn. Bynaturen i Danmark bliver mere mangfoldig De grønne områder i og omkring Danmarks byer er altså under forandring mange steder. Og naturen er blevet mere mangfoldig. Parker og skrænter og vejkanter bliver ikke længere holdt så stramt i ave med lugejern, saks og sav eller med kemikalier og flammekaster. Naturen får i højere grad lov til selv at udfolde sig. Pesticiderne er mange steder taget helt ud af brug, og vi skal videre ad den vej. Omkring byerne bliver store, ensartede kornmarker erstattet af løvskove, grønne enge og vådområder med plads til dyr og planter og helt nye naturoplevelser. Denne bestræbelse på i højere grad at lade naturen råde, genskabe vådområder og rejse skov omkring byerne er naturligvis særlig vigtig i et lille, tætbefolket land som Danmark, hvor vi stort set ikke har nogen vild natur. Naturgenopretning og skovrejsning i Danmark Siden der kom gang i den danske naturgenopretning for 20 år siden, er der skabt over ha nye naturområder ud over landet. Vandløbene får lov at sno sig igen og søer og våde enge genopstår. Der bliver rejst ha ny skov om året, og målet er at fordoble vores skovareal til godt 20 % af landet. Mange af de nye naturområder ligger som eksemplerne fortæller tæt på byerne, hvor intensivt landbrug med sprøjtning og gødskning bliver erstattet af skove og naturområder. Her får vi altså både beskyttet vores grundvand og skabt nye naturoplevelser og udfoldelsesmuligheder tæt på byerne. Skovrejsning og naturgenopretning er utrolig betydningsfuldt for os i Danmark, tænk bare på, at vi for 200 år siden var helt nede på et skovdække på 2 3% af landet. Og at vi gennem 200 år har arbejdet systematisk på at udrette og udgrave vores vandløb for at sænke vandstanden og

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 1 2 TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 Fritidsordningspladser 200 Skolefaciliteter 250 Fig. 4.8 Š Basisscenarium,

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne. Birgitte Hoffmann DTU Management

Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne. Birgitte Hoffmann DTU Management Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne Birgitte Hoffmann DTU Management De gode spørgsmål Hvorfor inddrage borgerne i håndteringen af regnvand? Hvilke forskellige roller kan borgerne spille?

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG)

MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG) MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG) BELIGGENHED DK Beliggende i ungt og kreativt miljø på Nørrebro. Området udmærker sig ved de mange hyggelige

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

CSR SOM SALGSPARAMETER

CSR SOM SALGSPARAMETER CSR SOM SALGSPARAMETER Hvordan skaber det værdi og hvad skal der til? Af Charlotte B. Merlin AGENDA Kort om Hartmann Sælgernes rolle og træning Værktøjer og serviceydelser Kunderne Regler for etisk markedsføring

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

Udvikling af forskningsorienterede miljøer

Udvikling af forskningsorienterede miljøer Udvikling af forskningsorienterede miljøer - Strategiske valg, hvordan kommer vi i gang og lavthængende frugter Erhvervsakademiernes Rektorkollegium Seminar Nyborg Strand Den 13. jan. 2013 Søren Barlebo

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Arbejdskraftundersøgelsen

Arbejdskraftundersøgelsen Arbejdskraftundersøgelsen Indholdsfortegnelse Hvad er Arbejdskraftundersøgelsen (AKU)?... 1 Resultaterne... 2 Hvilke ad-hoc moduler er der i AKU?... 2 Serviceopgaver og tillægsundersøgelser... 3 Deltager

Læs mere

Fremtidens brugerinstallationer for fjernvarmen. Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating

Fremtidens brugerinstallationer for fjernvarmen. Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating Overblik: Hvilke krav stiller fremtidens energisystem til brugerinstallationen? Hvorledes kan disse krav opfyldes? Konkrete

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Århus Kommune Hvad vil vi? 3 Hvorfor udvikling? 4 Hvordan gør vi? 4 Hvad kan vi?

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

CO2030-projektet er skabt i et samarbejde mellem:

CO2030-projektet er skabt i et samarbejde mellem: CO030 CO030-projektet er skabt i et samarbejde mellem: Århus Kommune & Arkitekturbureauet Kollision Digital Urban Living [DUL], Aarhus Universitet Arkitektskolen Aarhus Klimasekretariatet, Aarhus Universitet

Læs mere

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master 1 Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master I Straticator kan man på sin egen konto automatisk følge erfarne investorers handler, så når de handler, så handles der automatisk på ens

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Et lille specialforbund står i 2018 som vært for en af de største sportsbegivenheder nogensinde i Danmark.

Et lille specialforbund står i 2018 som vært for en af de største sportsbegivenheder nogensinde i Danmark. IDAN KONFERENCE VEJEN 24. NOVEMBER 2014 Et lille specialforbund står i 2018 som vært for en af de største sportsbegivenheder nogensinde i Danmark. Hvordan vil Unionen bruge VM i ishockey som løftestang

Læs mere

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Annette Kayser Project Manager, M. Sc. City of Copenhagen THE ØRESUND REGION IN EUROPE The Øresund Region 2.4 mio. Inhabitants in the Region. ¾ of these

Læs mere

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden Application Applicants Institution Institution name ViS, Vuxenutbildning i samverkan Institution type Adult Education Association Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country

Læs mere

Social farming / Green care

Social farming / Green care Social farming / Green care En ny bro mellem by og land Erfaringer fra Europa An investigation of potentials and barriers Ole Hjorth Caspersen LIFE. Skov & Landskab, Københavns Universitet Baggrund Globaliserings

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk VELKOMMEN The investment in time and energy creating a network will only be worth while if you are genuinely interested in the people in it sustaining it for purely selfish reasons won t work VELKOMMEN

Læs mere

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 26.02.14 Nordea-fonden: Det gode liv i byen Side 1 af 5 Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 100.000 danskere er de seneste 10 år flyttet fra land til by, og syv ud af otte

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Betydningen af de nye aktionærrettigheder

Betydningen af de nye aktionærrettigheder Betydningen af de nye aktionærrettigheder - boosting aktivt ejerskab på tværs af EU - af Caspar Rose EU Parlamentet vedtog 15. februar direktivet om "Shareholders Rights" EU-Kommissær Charlie McCreevy

Læs mere

Hvornår? Hvor? Hvem og hvor mange? Hvordan kommer vi derop? Tema Pris Rover / Senior Ugens Program Hjælp Hejk Lejren

Hvornår? Hvor? Hvem og hvor mange? Hvordan kommer vi derop? Tema Pris Rover / Senior Ugens Program Hjælp Hejk Lejren Hvornår? Hvor? Hvem og hvor mange? Hvordan kommer vi derop? Tema Pris Rover / Senior Ugens Program Hjælp Hejk Lejren Friendship Camp 2008 05-12 of July 2008 Scouts from the twin municipalities Hvidovre,

Læs mere

Breddeidrætten producerer social kapital

Breddeidrætten producerer social kapital Breddeidrætten producerer social kapital Mogens Kirkeby International Sport and Culture Association www.isca isca-web.org info@isca isca-web.org internationale erfaringer med at inddrage idrætten i løsningen

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Den gode User Experience Mathilde Hoeg mathildehoeg Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Agenda Hvad er brugeroplevelse (UX)? Hvad er en user experience designer? Hvad er brugervenlighed(usability)?

Læs mere

Kultur- og værdibaseret boligbyggeri

Kultur- og værdibaseret boligbyggeri Kultur- og værdibaseret boligbyggeri Det 4. byrum: mellemrummet! Eksempler fra Malmø og København Hvad er kultur- og værdibaseret boligbyggeri? Betydningen af den franske revolution for den moderne samfundsudvikilng?

Læs mere

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL til Passata Light ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL Berit Eika, professor, MD, Ph.D. r 2. linje i overskriften til Passata Light

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 ALLE BESØGENDE TOTAL : 8.406 4% 3% 13% 38% Økonomi, revision, business & marketing Jura, Politik & Samfund 30% 21% Studerende på 1.

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

Pilot Study: Risk Limiting Audits Denmark 99.9% Carsten Schürmann DemTech (joined work with Philip Stark, Berkeley, Daniel Gustafsson, ITU)

Pilot Study: Risk Limiting Audits Denmark 99.9% Carsten Schürmann DemTech (joined work with Philip Stark, Berkeley, Daniel Gustafsson, ITU) Pilot Study: Risk Limiting Audits Denmark 99.9% Carsten Schürmann DemTech (joined work with Philip Stark, Berkeley, Daniel Gustafsson, ITU) Facts Country: Denmark Election: EU Parliament Election 2014

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Oplæg hos Alecto Opdateret 03-04-2014

Oplæg hos Alecto Opdateret 03-04-2014 Oplæg hos Alecto Opdateret 03-04-2014 Tema 1: Standard Jobsøgning Oplæg 1-4 (ud af 9) CV - Få basis i orden, og få styr på de vigtigste krav dit CV skal opfylde ift. Indhold og opsætning. Lær hvordan du

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Report on the 1 st National Workshop in Denmark

Report on the 1 st National Workshop in Denmark : Development of sustainable heat markets for biogas plants in Europe Project No: IEE/11/025/SI2.616366 Report on the 1 st National Workshop in Denmark Forbedret udnyttelse af varme fra Biogasanlæg Tirsdag

Læs mere

UDTALELSER FRA KARRIEREDAGENE 2015:

UDTALELSER FRA KARRIEREDAGENE 2015: Vi har deltaget på Karrieredagene flere gange, og vi har altid været rigtig glade for at være med på messen. Vi har noteret mange gode talenter ned, både til konkrete graduate-stillinger, til studenterjob

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk. gint Seminar

Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk. gint Seminar Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk gint Seminar Michael Jepsen (MiJ) Grontmij Carl Bro Næstformand Bentleyuser.dk Mij@gmcb.dk www.grontmij-carlbro.dk gint Seminar Agenda 10:00 Registration and

Læs mere

FLOTTE FÆLLESAREALER MED UDSIGT TIL ØRESUND Strandvejen 70, 1. og 2. sal, 2900 Hellerup Sag 13345 (NIT)

FLOTTE FÆLLESAREALER MED UDSIGT TIL ØRESUND Strandvejen 70, 1. og 2. sal, 2900 Hellerup Sag 13345 (NIT) FLOTTE FÆLLESAREALER MED UDSIGT TIL ØRESUND Strandvejen 70, 1. og 2. sal, 2900 Hellerup Sag 13345 (NIT) BELIGGENHED Ejendom beliggende med stor synlighed på Strandvejen i Hellerup. DK Beliggende få minutters

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere