Fysiske rammer for Innovation: Casestudier af kreativitetsfremmende innovative rum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fysiske rammer for Innovation: Casestudier af kreativitetsfremmende innovative rum"

Transkript

1 Fysiske rammer for Innovation: Casestudier af kreativitetsfremmende innovative rum Af: Frank Radich Udviklingschef for Strategy Lab Handelshøjskolen i Århus ISBN

2 Indholdsfortegnelse FORORD 1 OM CASESTUDIERNE BAGGRUND DE FYSISKE RAMMER Definitioner og sammenhænge Divergens, inkubation og konvergens FYSISKE RAMMER ER KUN ÉN KREATIVITETSFREMMENDE FAKTOR VALG AF CASES CASE-STRUKTUR SPØRGEGUIDE TAK TIL IDEO: PALO ALTO STUDIOS INTRODUKTION SPECIALE I KONTORDESIGN THE TOUR Tech box en Building blocks Prototyper En cykelbutik? The Spunk Space High Street BRAINSTORMING HOS IDEO ET NØGLEORD ER FLEKSIBILITET KONKLUSION TEKNOLOGISK INSTITUT: DET BLÅ RUM INTRODUKTION MANDEN BAG DET BLÅ RUM PÅ VEJ MOD DET BLÅ RUM DET BLÅ RUM TEATER- ELLER KREATIVITETSFREMMENDE? CENTRET SOM FACILITATOR ERFARINGER MED RUMMET KONKLUSION COLOPLAST: COLON INTRODUKTION RUNDVISNING PÅ COLOPLAST COLON FREMMES KREATIVITETEN? KONKLUSION LEGO: VISIONLAB INTRODUKTION VISIONLAB KODEORD: DIVERSITY MANAGEMENT CLOSE-MODE, COFFICE OG OPEN-MODE GENERELT OM VISIONLAB-RUMMENE Procesværktøjer Det skal munde ud i strategi VISIONLAB TERMINERES KONKLUSION SOLUTIONPEOPLE THE THINKUBATOR

3 6.1 INTRODUKTION PÅ BESØG HOS SOLUTIONPEOPLE THE THINKUBATOR MILJØET FACILITERING AF PROCESSEN KONKLUSION MOMENTUM NORDSJÆLLANDS IDÉHUS! INTRODUKTION FILOSOFIEN BAG KONCEPTET MOMENTUM TANKERNE BAG IDÉHUSET DE KONKRETE RUM ANVENDELSESMULIGHEDER MOMENTUM SOM FACILITATOR KONKLUSION BANG & OLUFSEN IDÉLAB INTRODUKTION BAGGRUNDEN: INNOVATION OG OPLEVELSER IDÉLAB I DAG ET NYT OG STØRRE IDÉLAB INSPIRATION UDEFRA KONKLUSION BOSCH & FJORD: USE IT! INTRODUKTION KUNST IFØLGE ROSAN BOSCH & RUNE FJORD JENSEN USE IT! ORGANISK UDSTILLINGSSTRUKTUR ERFARINGER MED RUMMET KONKLUSION CAPGEMINI: ACCELERATED SOLUTIONS ENVIRONMENT INTRODUKTION OM UDVIKLINGSCENTRE Accelerated Delivery Centre, ADC Application Management Service Centre, AMSC Accelerated Solutions Environment, ASE DET FYSISKE MILJØ I ASE-WORKSHOPS FORLØBET I EN ASE-WORKSHOP ERFARINGER MED ASE-WORKSHOPS KONKLUSION KONKLUSION DER ER (OGSÅ) TALE OM EN PLACEBO-EFFEKT! BEHOVET ER FOR AT SE MILJØERNE SITUATIONELT Fire fællestræk DER ER ALTID FARESIGNALER DET ER BEDST AT VÆRE BEVIDST FLEKSIBEL REFERENCELISTE

4 Forord Nærværende rapport er resultatet af et projekt koordineret og sponsoreret af henholdsvis Strategy- Lab ved Handelshøjskolen i Århus og Videreuddannelsescentret Vitus Bering. Rapporten er blevet udarbejdet med henblik på at opnå viden om og indsigt i de fysiske faktorer, som i givne situationer kan stimulere menneskers kreativitet. Derfor er der blevet foretaget omfattende case-studier af kreative miljøer og fysiske kreativitetsskabende rum i nogle af Danmarks og Verdens førende virksomheder inden for arbejdet med kreativitet. Denne viden har efterfølgende specifikt været anvendt som inspiration i forbindelse med de tilbygninger og omstruktureringer, der netop har fundet sted på Vitus Berings lokationer i Horsens. Her har man søgt at skabe et miljø, hvor studerende, ansatte og eksterne virksomheder har mulighed for at omgive sig med fysiske rammer, der primært har til formål at stimulere de pågældende personers kreativitet. Sammen med de faglige kompetencer, som Vitus Bering er i besiddelse af i form af proceskonsulenter og coaches, har man været i stand til at opbygge et unikt og særdeles fremtidsorienteret kreativitetscenter, der på alle måder udnytter erfaringerne fra projektet. På denne måde kommer Vitus Berings nye fysiske rammer til direkte at tage udgangspunkt i cutting edge forskning indenfor området. Derfor forventes det også, at Vitus Berings kreativitetscenter bliver en succes i de kommende år i takt med, at flere og flere erkender, at virksomheders kreative energier er forudsætningen for forretningsudvikling og dermed den eftertragtede bevægelse væk fra de blod-røde konkurrencemarkeder med prispres og medarbejderreduktion, der tales så meget om i disse år.. Rapporten er skrevet af udviklingschef for Strategy-Lab, Frank Radich, der samtidig også har ageret projektleder. 3

5 Om casestudierne I dette afsnit vil rapportskriveren sammenfatte en række af de centrale overvejelser, som lå til grund for udarbejdelsen af foreliggende rapport indeholdende konkrete cases om kreativitetsfremmende innovative rum. Rapportskriveren vil også synliggøre det primære udbytte af casearbejdet, herunder bl.a. skitseres de væsentligste overvejelser, valg og konkrete problemstillinger, som vedrørte casearbejdet. Sidst i afsnittet opstilles en resumeret version af den spørgeguide, som arbejdet med casene tog udgangspunkt i. Også en kort referenceliste gøres tilgængelig, således at det er muligt for rapportens læsere at søge yderligere information. 1.1 Baggrund The ability to come up with unexpected sources of value in turbulent times is fundamentally important for continued organizational success John Kao, administrerende direktør hos Idea Factory, San Francisco, USA En række eksterne udfordringer i samfundet og markederne presser i dag de danske virksomheder ud i alvorlige ledelseskriser og head count -elimineringer. Det er konsekvenserne af overgangen fra industri- til videns- og innovationssamfund, og det tegner et broget billede af burning platform i Danmark anno I erhvervspressen kan der dagligt læses intense diskussioner af, hvilke radikale ændringer det danske samfund skal præstere i de kommende år, for ikke at miste sin nuværende position som international topøkonomi. Løsningen synes at være innovation, men hvilken type, og hvordan fremmes den? Med igangsætningen af proaktive tiltag såsom Højteknologifonden har Danmark allerede fokus på innovation, men det er teknologiinnovation ud fra en gammeldags technology push-model, hvor nye teknologier skubbes frem af satsningen på grundforskning. Fondens midler prioriteres nemlig snævert indenfor udvalgte grundforskningsområder, hvor Danmark ikke har komparative fordele, og hvor potentielle succesfulde danske virksomheder enten risikerer at blive opkøbt af udenlandske investorer eller ender som nye industrivirksomheder med dårlige fremtidsudsigter. Den type innovation, vi har brug for, vender innovationstankegangen på hovedet, således at innovation kommer til at handle om at identificere markeds- og kundebehov, tilføre dem værdi og kommercialisere på dem. Det skal bl.a. ske ved at anvende den eksisterende teknologi på nye måder ikke ved selv at udvikle teknologi fra bunden. Det betegnes som brugerdreven innovation og kræver én bestemt ting kreativitet i hele værdiskabelsesprocessen. Det handler om at tilføre hele værdikæden værdi via bevidst arbejde med kreativitet, og det er ikke kun på executive niveau. Processen starter muligvis på initiativ fra topledelsen, men kreativitet skal fremmes hos alle medarbejdere på alle niveauer, ellers er der stor risiko for, at indsatsen ikke resulterer i innovation med økonomisk potentiale. Det handler derfor om at generere motiverede, multitalente, kompetencehavende, professionelle team-workers, der er i stand til at finde kreative løsninger på komplekse problemstillinger. Det betyder bl.a., at der skal arbejdes med virksomhedens fysiske rammer, således at man stiller de faciliteter til rådighed, som på bedst mulig vis fremmer medarbejderne kreativitet. 1.2 De fysiske rammer For at fremme kreativiteten hos medarbejderne må de rette omgivelser være til stede. I forretningsverdenen spares typisk på kontormiljøet, lige så snart røde tal truer bundlinjen se bare på lukningen af LEGO s VisionLab. Men miljøet ér vigtigt det viser forskningen. I gennemsnit er 4

6 60% af alle medarbejdere utilfredse med deres nuværende arbejdsmiljø, har den verdensberømte konsulent dr. Gerald Haman fra amerikanske SolutionPeople udtalt. I bogen When Sparks Fly fra HBSP fortæller D. Leonard & W. Swap, at forskningen ikke kan bevise en direkte sammenhæng mellem designet af fysiske rum og kreativitet, men til gengæld kan man måle på forskellige rums evner til at facilitere kommunikation, som man antager er medvirkende til at fremme kreativiteten. Derfor handler det om, at give medarbejderne adgang til rum, der giver plads til kommunikativ adfærd. I den forbindelse taler man om rums evne til at promote både divergens, inkubation og konvergens. Divergens, inkubation og konvergens dækker samtidig typisk over forskellige faser i et generelt projektforløb. Man formoder, at alle medarbejdere kontinuerligt befinder sig i et eller flere projektforløb, hvorfor det bliver afgørende at stille rum til rådighed, som kan facilitere alle tre faser enten i samme rum eller i forskellige rum. Anvendes forskellige rum bliver det afgørende at kunne flytte medarbejderne fra rum til rum afhængig af, hvilken projektfase de befinder sig i. Lykkedes dette, så oplever medarbejderne en frihedsfølelse og autonomi, som er kreativitetsfremmende Definitioner og sammenhænge På baggrund af ovenstående har rapportskriveren defineret innovative rum således: Innovative rum er fysiske rum, hvis udformning, indretning og faciliteter har til hensigt at fremme kreativiteten hos rummets brugere. Betegnelsen innovative rum anvendes, fordi den forøgede kreativitet som medarbejderne antages at opnå ved at bruge det pågældende innovative rum forventes at resultere i innovative produkter og/eller serviceydelser, dvs. værditilførte produkter og/eller serviceydelser der har potentiale til at generere økonomisk profit for den virksomhed, hvis medarbejdere er brugerne af det pågældende innovative rum. Da der ikke kan måles direkte på innovative rums evner til at fremme kreativiteten hos brugerne af rummene, måles der i stedet typisk på innovative rums evner til at facilitere kommunikation ud fra antagelsen om, at rum for divergens, inkubation og konvergens fremmer den kommunikative proces og derigennem kreativiteten hos rummenes brugere. Divergens, inkubation og konvergens defineres nærmere i det følgende Divergens, inkubation og konvergens Divergens er typisk en procesfase, hvor man via divergent tænkning søger at skabe mange kreative muligheder, hvorfra der senere kan vælges, dvs. genereres af en bruttoliste af ideer. Den bedste stimulans for divergent tænkning er direkte, interaktiv kommunikation mellem forskellige individer face-to-face hvis det er muligt, ellers handler det om at gøre det pågældende medie så rigt som muligt. Spørgsmål, der kan afdække, hvorvidt et givent rum fremmer den divergente fase af et projektforløb, er bl.a.: Hvilke visuelle stimuli benyttes? (Er der fx kunst på væggene, skulpturer, akvarium mv., hvilket har beroligende eller inspirerende effekter.) 5

7 Hvilke aromatiske stimuli (dufte) benyttes? (Dette kan have mærkbare positive konsekvenser, da aromaer går direkte i blodet. Bemærk, at dufte kan have negative etiske og nationale implikationer). Hvilke berøringer benyttes? (Er der ting/genstande, som man kan røre ved, såsom rindende vand?). Hvilke lyde benyttes? (Er der musik, høres lyden af havet, mv.? Er der let adgang til musikalske stimuli? Hvis rummet er opdelt i zoner designet til bestemte aktiviteter, er den musikalske baggrund tilpasset hertil? Bemærk, at individualitet spiller ind). Er nogen stimuli nærmest overfald? (Er der for varmt, for tæt befolket, for støjende, mv., hvilket kan dræne energien og den potentielle kreativitet). Er det serendipity dvs. uventede connections mellem mennesker, events og ideer? (Dette kræver uplanlagt kommunikation, hvilket afhænger af 1) Hvem der er til stede? 2) Hvor let det er for kommunikationen at finde sted? Er der Organisatoriske Vandhuller fx køkkener, kaffemaskiner, postrum, toiletter eller andre centralt placerede uformelle mødesteder? Er der tænkt over organisatoriske safari ruter stier som medarbejderne typisk følger såsom trapper, elevatorer, gange og main streets som kan give anledning til drive by idea snatching?) Den næste projektfase er inkubation, som typisk er en delvis inaktiv procesfase, hvor man søger time out fra det daglige arbejde med problemer og emner. Det er stedet, hvor man kan lade ideerne bundfælde og i silentium reflektere. Fasen kræver ikke nødvendigvis interaktion og kommunikation med andre mennesker, men er lige så nødvendig, som de to øvrige faser. Dette skyldes at alle mennesker har behov for en opladningsfase, hvor man i fred og ro skærpe sanserne og dermed de kommunikative evner. Det er heller ikke en nødvendighed, at der er ro lydstyrkemæssigt. Der kan også være tale om ro i arbejdsmæssige termer, forstået på den måde at der er plads til mentalt at koble fra. Spørgsmål, der kan afdække, hvorvidt et givent rum fremmer inkubationsfasen af et projektforløb, er bl.a.: Er der stille-områder? Er der zen-areas for meditation og reflekterende arbejde? Er der mindre afslappende inkubationsområder? (Er der fx forfriskende legepladser, lege- / enjoy -rum, motions-/øvelsesrum, socialiseringsområder, såsom fx volleyball-/badminton- /golfbaner, poolbord, bordtennis, fodboldspil, sofaer/senge, joke-dekorationer, mv.?). Den sidste projektfase betegnes konvergens. I denne fase vælger man typisk en kreativ løsning ud fra den bruttoliste, som blev udarbejdet i divergensfasen. Fasen handler derfor bl.a. om at skabe konsensus. Man bør bemærke, at de samme arkitektoniske features kan facilitere konvergent tænkning som divergent tænkning. Spørgsmål, der primært afdækker, hvorvidt et givent rum fremmer inkubationsfasen af et projektforløb, er bl.a.: Er der et fællesrum? (Er der plads til alle gruppemedlemmer kan mødes på en gang?) Hvordan er fællesrummets design? (Er rummet for småt så man nærmest føler iltmangel eller er det for stort som i auditorier så det sender forkert signaler om fx en-vejskommunikation? Er det udformet med henblik på at fremme bestemte følelser som hygge, fællesskab, intimitet mv.?). Er der risiko for premature convergence? (Det er typisk tilfældet, hvis fx medarbejderne skal stå op, hvorved møder forkortes. Dette fremmer effektiviteten, men hæmmer kreativiteten). 6

8 Hvordan hjælper rummet med til at fremme koblingen til basisorganisationen? (Ad-hoc gruppen i det kreative rum bør både have tæt adgang til de øvrige medlemmer i ad-hoc gruppen, men også til deres personlige netværk udenfor ad-hoc gruppen, og derfor også til selve basisorganisationen). 1.3 Fysiske rammer er kun én kreativitetsfremmende faktor Flere danske virksomheder har allerede investeret i design og konstruktion af innovative rum herunder fx Coloplast, Bang & Olufsen og Grundfos, mens både Novo Nordisk, Oticon og Danmarks Radio er i gang med at bygge nye rum. Rummene har på hver deres måde til hensigt at fremme divergens, inkubation og konvergens. Nogle virksomheder søger at kombinere de tre faser, mens andre prioriterer et bestemt formål og dermed kun én fase. Alle med samme fælles formål - nemlig at fremme kommunikation og derigennem kreativiteten hos brugerne af rummene, således at der via værditilførsel skabes innovative virksomheder. Men det er ikke nok blot at have det rette kontordesign hele virksomhedens kultur og det omkringliggende miljø skal inddrages. Det verdensførende, prisvindende design- og udviklingsfirma IDEO med hovedbase i Silicon Valley i Californien agerer rådgivere for verdens fornemmeste og mest prestigefyldte virksomheder ved bl.a. at designe og udvikle hundredvis af cutting edge innovative produkter. Målet hos IDEO er at finde ind til den innovative kilde, således at innovation bliver en livsstil. Metoden hertil er at begunstige en atmosfære og en kultur, som bidrager til at risikable og vilde ideer frit kan udtrykkes og deles; at regler kan brydes; at lejlighedsvise fejl accepteres; og at kreativitet dyrkes mest hensigtsmæssigt i teams og gruppeprocesser. De fysiske rammer anvendes til at understørre kulturen, fordi medarbejderne gives frihed til og muligheden for selv at designe deres eget unikke arbejdsmiljø, hvilket personliggør de fysiske rammer og åbner for nye udfoldelsesmuligheder og kreative tiltag. De proceskonsulenter, som typisk agerer hjælpere i forbindelse med faciliteringen af kreativitetsfremmende initiativer, er også afgørende for at få succes med innovation. Sådanne konsulenter skal bl.a. kunne skabe friktion. I forretningsverdenen er den konstante søgen efter effektivitet tilbøjelig til at klassificere friktion som noget tidskrævende og derfor uønskeligt. Den tidligere McKinsey-konsulent, J. Hagel, og den tidligere direktør for Xerox forskningscenter, J. S. Brown har netop udgivet bogen The Only Sustainable Edge, hvor der, lige modsat gængs praksis, argumenteres for, at kreativitet kræver friktion. Når mennesker med divergerende baggrund, erfaringer og evner interagerer, skabes der typisk friktion i form at misforståelser og diskussioner, men herefter følger typisk forløsning og læring. Det handler derfor om at sætte medarbejdere med forskellig baggrund, egenskaber og karakteristika sammen, få dem til at løse vanskelige problemer og for at undgå den iboende potentielle risikofaktor samtidig sikre, at proceskonsulenten facilitere friktionen korrekt, således at kreativ problemløsning fremmes. Resultatet af friktionen bliver accelereret innovation. Der er tilsyneladende kommet fokus på innovation i Danmark og herunder vigtigheden af at facilitere og dermed fremme kreativiteten på alle niveauer i danske virksomheder. Medarbejdernes adgang til innovative rum er en afgørende kreativitetsfremmende faktor, men den kan ikke stå alene. Kulturen, det omkringliggende miljø, de tilstedeværende proceskonsulenter og sammensætningen af et divergerende medarbejderteam er også helt uundværlige elementer i kreativitetsfremmende projekter af større eller mindre slags. 7

9 1.4 Valg af cases Formålet med nærværende rapport har været at generere ca. 10 cases, som beskriver førende nationale og evt. internationale virksomheders arbejde med innovative rum. Hovedvægten lægges på selve udseendet af de pågældende rum, som søges beskrevet i så præcise detaljer som muligt og med supplerende billeder. En brainstorm resulterede i følgende bruttoliste på 19 potentielle cases: 1. IDEO, Palo Alto studios 2. Teknologisk Institut, Det blå rum 3. Coloplast, COLON 4. LEGO, VisionLab 5. SolutionPeople, THINKubator 6. Momentum, Nordsjællands Idéhus 7. Bang & Olufsen, IdéLab 8. Bosch & Fjord, USE IT! 9. Capgemini, Acclerated Solutions Environment 10. DR TV, Kreativitetsrum 11. Oticon, Nyt domicil 12. Novo Nordisk, Innovativt arbejdsmiljø i PDSafdeling 13. Innovation Labs, Nyt domicil i IT Forskerparken i Katrinebjerg, Århus 14. Økonomi- og Erhvervsministeriet, MindLab 15. Stig & Stein, Idélaboratorium 16. Idea Factory, San Francisco studio 17. Paul Tarp A/S, Innovativt rum 18. Grundfos, Idéværksted 19. Labcom, Netværk med fokus på praksis Efter grundig deskresearch blev 10 af de potentielle cases blev fravalgt, fordi de ikke levede op til en eller flere af nedenstående kriterier: Der må ikke være tale om et radikalt nyt projekt, der endnu ikke står færdigt. Den virksomhed, der står bag det pågældende rum, skal indvillige i, at der offentliggøres et casestudie. Der må ikke være mere end tre rum, der har reference til samme virksomhed, arkitekt eller designfirma. Der skal være tilstrækkelig information tilgængelig, således at der via studie af både hjemmesider, artikler og/eller personinterviews kan udarbejdes en case af passende længde om det pågældende rum. Selve rummet skal indeholde konkrete genstande og have bestemte karakteristiske træk, som både søger at fremme kreativiteten og samtidig gør rummet relevant at studere og videreformidle til andre. I flere tilfælde var der tale om radikalt nye projekter, som befandt sig i en tidlig opstartsfase. De blev alle fravalgt. Begrundelsen herfor var, at de nye projekter endnu ikke havde genereret et tilstrækkeligt momentum til, at det ville være forsvarligt at anvende tid og ressourcer på at studere dem. Dette var eksempelvis tilfældet med DR TV, der netop har igangsat et projekt ligesom det herværende. DR TV s formål var at samle information og viden om konkrete innovative rum med henblik på at få inspiration til designet af et kreativitetsrum, som skulle bygges i Århus. En 8

10 innovationskonsulent havde besøgt flere nationale og internationale virksomheder, men da der kun forelå en rapport som i øvrigt på ingen måde kunne offentliggøres ønskede DR ikke at medvirker som case. Det samme var tilfældet med Oticon, som forestår flytning til et helt nyt domicil. Derfor søger virksomheden at sikre sig, at deres nye faciliteter tilbyder medarbejderne et kreativt miljø. Der var dog kun foretaget indledende undersøgelser, hvorfor Oticon ikke ønskede at medvirke som case. Sidst blev også Novo Nordisk fravalgt, fordi der kun forelå projektforslag til et innovativt arbejdsmiljø i PDSafdelingen. Projektforslaget til Novo Nordisk var i øvrigt udarbejdet af arkitekt- og designvirksomheden Bosch & Fjord, der er involveret i flere af de medtagne cases, og dermed grunden til, at også Innovation Labs nye domicil i IT Forskerparken i Katrinebjerg, Århus blev fravalgt. Dette Bosch & Fjord projekt blev igangsat primo 2005 og forventes først at stå klart medio Også Økonomi- og Erhvervsministeriets MindLab blev fravalgt af denne grund. Ministeriets firkantede rammer var ellers blevet udsat for et spændende elipse-formet mødelokale uden hjørner og med hullede skillevægge et miljø, hvor formgivningen både udfordrer og stiller spørgsmålstegn, jf. billedet. Rummet stimulerer utvivlsomt den innovative tankegang, men dets arkitekter samt det forhold at rummet p.t. er under ombygning og dermed ikke tilgængeligt for besøgende resulterede i fravalg. Billeder af MindLab kan findes på Bosh & Fjords hjemmeside. For kravet om tilgængelig information faldt en ellers spændende case om Oslos rådgivningsvirksomhed Stig og Stein fra. De har igennem de sidste 10 år hjulpet flere af Norges større virksomheder med innovation. I deres idélaboratorium uddannes medarbejdere til at være kreative ud fra devisen om, at innovation skal være sjovt, det kan læres af alle, og det trænes bedst via leg og praktiske øvelser. Idélaboratoriet kunne ikke beskrives detaljeret på baggrund af deskresearch, telefoninterviews eller øjenvidneberetninger, hvorfor et fysisk besøg ville være nødvendigt. Dette lå desværre uden for rapportens økonomiske rammer. Den amerikanske virksomhed Idea Factory måtte forkastes på samme grundlag. Konsulentvirksomheden med den verdensberømte konsulent, underviser og entreprenør dr. John Kao i spidsen skaber værdi for deres klienter via fokusering på innovation som generator for radikalt nye ideer. Metoden er ikke-lineære, iterative processer, hvor udgangspunktet er evnen til at re-opfatte situationer og problemstillinger. Selv om virksomheden har arbejdet bevidst med skabelsen af et innovationsfremmende kontormiljø, der bestemt er et besøg værdigt, har det af flere årsager vist sig problematisk at allokere detaljeret information herom, bl.a. fordi virksomhedens web-site p.t. er under ombygning og derfor midlertidig nedlagt. Kravet om, at rummet skal indeholde konkrete genstande og have bestemte karakteristiske træk, som gør rummet relevant at studere og videreformidle til andre, resulterede i, at IT-virksomheden Poul Tarp A/S blev fravalgt. Alene det forhold, at rummet reelt ikke bruges nævneværdigt af virksomhedens ansatte, gjorde casen mindre interessant. Det 20 kvm. store firkantede rum er designet af kunstneren Vivi Haacke, der i forbindelse med konkurrencen Innovationsallliancer 2004 indgik samarbejde med virksomheden. Men rummet er ganske almindeligt med vinduer i den ene side og ellers hvide vægge med et par whiteboards. Der er således ingen specielle genstande, som kan medvirke til øget kreativitet ud over det brune slagterpapir, der udrulles som dug på det i midten stående bord, og som dermed gør det muligt for brugere af rummet at skrive på bordet. Det 9

11 meget normalt udseende mødelokale kunne derfor på ingen måde danne genstand for et nærmere studie. Det samme var tilfældet med Grundfos Idéværksted, der hverken benyttes i stort omfang af medarbejderne eller tilbyder særlig facilitering af den kreative proces. Og endelig blev Labcom fravalgt, fordi det er et aktivt og praktisk netværk mellem erhvervsliv, iværksættere, kulturliv, uddannelser og studerende i Kolding og derfor ikke omfatter et egentligt rum. Resultatet blev de øverst stående 9 rum på ovenstående bruttoliste. Udgangspunktet var at besøge så mange af de pågældende rum som muligt. IDEO og SolutionPeople blev ikke besøgt grundet deres beliggenhed i henholdsvis Silicon Valley og Chicago i USA og i den forbindelse rapportens budgetmæssige rammer. LEGO s VisionLab blev nedlagt for år tilbage, hvorfor et besøg var umuligt. VisionLab blev alligevel medtaget som case af fire grunde. For det første er der ingen, der tidligere har beskrevet casen i detaljer trods det forhold, at VisionLab som koncept i etableringsåret var foran sin tid og endvidere beliggende i en af Danmarks relativt få udviklingsbærende virksomheder. For det andet er det interessant som parallel til de øvrige cases at medtage en case, som tydeligvis ikke er en succes. For det tredje fastholdt LEGO reelt to-tredjedele af VisionLab, hvori der dog ikke forefindes såkaldte innovative faciliteter. Og for det fjerde var det muligt at få et interview med Charlotte Sahl-Madsen, som p.t. arbejder hos Danfoss, men tidligere har været senior director for VisionLab. Bosch & Fjords USE IT! var heller ikke mulig at besøge, idet der er tale om et udstillingsprojekt, der p.t. befinder sig på en verdensudstilling i Japan. Denne case blev alligevel medtaget af to grunde. For det første var den med til nærmere at beskrive Bosch & Fjord, der står bag en lang række innovative rum, herunder bl.a. Coloplast, COLON og Momentum, Nordsjællands Idéhus. For det andet er rummet ekstremt fremtidsorienteret og indeholder mange spændende tanker og visioner, som utvivlsomt kan skabe inspiration hos læsere af den pågældende case. Gentagne forsøg på at få tilladelse af Capgemini til at besøge deres Acclerated Solutions Environment endte desværre uden held. Det resulterede i, at fire rum kunne besøges, herunder Teknologisk Institut, Det blå rum; Coloplast, COLON; Momentum, Nordsjællands Idéhus; samt Bang & Olufsen, IdéLab. Det var muligt at tage billeder og optage video hos de tre førstnævnte, hvorimod Bang & Olufsen ikke tillod nogen form for fysisk manifestation af deres konkrete rum. Det havde dog ingen mærkbar betydning, da udviklingen i den konkrete case resulterede i interessant information vedrørende en igangværende opførelse af et nyt, større kreativt rum i Struervirksomheden et rum der med sine visionære tanker fik tildelt ekstra fokus i den pågældende case. 1.5 Case-struktur De 9 cases er opbygget ud fra nogenlunde samme skabelon, hvor den enkelte cases unikke kendetegn har præget udformningen af den pågældende case. Overordnet indledes hver case med en beskrivelse af den virksomhed, der tilbyder, varetager eller huserer det pågældende innovative rum. Dernæst beskrives baggrunden for etableringen af rummet efterfulgt af en så detaljeret beskrivelse som muligt af selve det innovative rum. Eventuelle omkringliggende miljøer, kulturer eller procesfacilitatorer beskrives efterfølgende. Hver case afsluttes med en kort konklusion. Hver case har en længde svarende til ca. 5-7 A4 sider. Rapportskriveren har som udgangspunkt valgt at forholde sig neutral til de pågældende cases, men vil dog intervenere og kommentere de relativt få steder, hvor det vurderes at være centralt for læseren at blive bekendt med rapportskriverens synspunkter og holdninger. 10

12 Casene er opstillet i tilfældig rækkefølge dog med undtagelsen af den første case (IDEO), der er en anelse dybere og mere beskrivende end de øvrige 8 cases. IDEO regnes for at være absolut førende inden for innovation, hvorfor casen formodes at danne et godt udgangspunkt og dermed sammenligningsgrundlag for de resterende cases. IDEO-casen adskiller sig endvidere, fordi den er tung, rent referencemæssigt. De øvrige cases baseres ikke på et bredt litteraturkendskab, men derimod på mere generel deskresearch af virksomhedsprofiler, regnskaber, hjemmesider og pressemeddelelser samt på personlige eller telefoniske interviews. Endelig er der ikke tale om noget konkret innovativt rum i denne case, men derimod en organisation og et omkringliggende miljø gennemsyret af kreativitet og evnen til selv at skabe fysiske omgivelser med innovationspotentiale. 1.6 Spørgeguide Der søges en grundig besvarelse på de nedenstående spørgsmål, hvor information er indhentet fra både den pågældende organisations hjemmesider og brochuremateriale, men også via interviews med centralt placerede personer i relation til det rum, der beskrives. Spørgeguiden er komprimeret, men medtaget for at give et indblik i de overordnede spørgsmål, som deskresearch og interviews søgte at afklare. 1) Kontekst I hvilken kontekst eksisterer rummet? Hvilken virksomhed ejer rummet? Er det beregnet til virksomhedens ansatte eller til udlejning? 2) Baggrund Hvad har baggrunden været for etablering af rummet? Hvilken behov har det været hensigten at dække? Hvilke opgaver skal løses/arbejdes med i rummet? Hvad var det for en afgørende faktor, som resulterede i, at rummet blev konstrueret? 3) Brugere Hvem er brugerne af rummet? Er der forskellighed mellem brugerne (fx på tværs af medarbejdergrupper, kulturer osv.)? 4) Selve rummet Fysisk beskrivelse: Hvordan ser rummet ud rent fysisk? Er der et tema på rummet (fx opbygget som en middelalderby)? Hvor meget plads rådes der over? Hvilke farver bruges? Bemærk: Forskningen viser, at ekstremer som rød og blå kan påvirke på følgende måde: RØD kan virke opkvikkende (øger blodtrykket, pulsen og den visuelle hjernebark aktivitet, men kan give hovedpine, overstimulering og gøre det svært at udføre sit arbejde). BLÅ kan virke sløvende/beroligende (blodtrykket falder, pulsen falder og kedsomhed kan forekomme). Fleksibilitet: Kan rummets størrelse ændres (for stort => tomt, for lille => frihedsberøvelse)? Hvordan er rummets evne til at matche det fysiske miljø til forskellige konkrete aktiviteter? Hvordan er rummet indplaceret på en todimensional akse med evnen til at matche det fysiske miljø til aktiviteten (rummets fleksibilitet) på x-aksen og sandsynligheden for at 11

13 uplanlagt kommunikation forekommer (kommunikationsflowet) på y-aksen? (se nedenstående figur). Bemærk, at manglende kontrol over miljøet gør medarbejderne sårbare overfor inaktivitet og dårlig performance. Kreativiteten flyder når medarbejderne er i kontrol, når de har evnen til at flytte fra et rum til et andet, som bedre passer til deres personlighed og den konkrete situation, de står i. Vidensikoner: Er der prototyper eller tidligere designs, som frembringer minder? Er der billeder/modeller af konkurrenternes produkter, som skaber motivation eller gør det muligt at låne ideer fra konkurrenterne? Kulturikoner: Er der ting, som referer til konkrete events, der er karakteristisk for organisationen, såsom priser eller udmærkelser? Procesværktøjer: Hvilke klassiske procesværktøjer er til rådighed i eller i nærheden af rummet? - Er der tavle? - Er der whiteboards? - Er der OHP er? - Er der projektor? - Er der PC er? Hvilke specielle/mere moderne procesværktøjer er der til rådighed? - Er der videokonferencefaciliteter? - Er der elektronisk delte whiteboards? - Er der telefoner? Er der faxmaskiner? - Er der bærbare computere? - Er der højhastigheds internetløsninger? Er det trådløst? - Er der kraftfulde søgemaskiner til søgning i interne/eksterne databaser? - Er der forskellige ekspertsystemer? - Er der virtuel reality modeling language? Facilitatorroller: Hvem agerer eller kan agere facilitator? Hvad er dennes forudsætning for at kunne agere facilitator (uddannelse, evne, erfaring)? Hvilke redskaber/værktøjer behersker facilitatoren? Er der adgang til et eksternt netværk af forskellige facilitatorer? Er der adgang til et høringsnetværk? 5) Erfaringer Hvilke erfaringer har den pågældende organisation gjort sig i forbindelse med anvendelse af rummet? Har man kunne påvise en kreativitetsforøgelse? Og i givet fald hvordan? Hvad siger bundlinjen? Har det været en god/dårlig forretning? 12

14 Design af fysisk miljø for kreativitet Åben arkitektur (ingen stille-områder) Sandsynligheden for at uplanlagt kommunikation forekommer Åben arkitektur (med stille-områder) Faste zoner Fastlåste kube-kontorer Traditionelle lukkede kontorer Kilde: Leonard & Swap, Evnen til at matche det fysiske miljø til aktiviteten 1.7 Tak til Rapportskriveren Frank Radich ønsker at takke følgende personer, der på hver sin måde og i større eller mindre grad har bidraget til fremkomsten af nærværende rapport: Professor Anders Drejer, professor Jesper Strandskov, Eskil Højland fra Coloplasts stomiafdeling, Jørgen Høegh fra Teknologisk Institut, Henning Sejer fra Teknologisk Institut, Christopher D. Sørensen fra Bang & Olufsen, Charlotte Sahl-Madsen tidligere Senior Director for LEGOs VisionLab, Tine Hansen fra Momentum, Trine Nielsen fra DR TV; Brian Møller grundlægger af TTPCOM og konsulent Susanne Holde fra Radich & Holde Consult. Også tak til følgende virksomheder: Bosch & Fjord, CapGemini, Oticon, Grundfos, Poul Tarp, Novo Nordisk, Innovation Lab, Stig & Steins og Labcom. Endvidere skal følgende kandidater takkes: Cand.merc.sol. Mette Nordstrøm Simonsen, cand.merc.sol. Jacob Harritz Poulsen og cand.merc.sol. Kean Spangsgaard Sørensen. 13

15 2 IDEO: Palo Alto Studios Out there in some garage is an entrepreneur who s forging a bullet with your company s name on it. You ve got one option now to shoot first. You ve got to out-innovate the innovators Gary Hamel. 2.1 Introduktion Alle taler om innovation og kreativitet. Logikken er, at øget kreativitet hos medarbejderne skaber virksomheder med innovative produkter og services. Derfor bliver udfordringen at øge medarbejdernes kreativitet. Flere virksomheder har forsøgt at imødegå udfordringen ved at bygge fysiske rammer, der kan generere eller i hvert fald facilitere kreativitet hos medarbejderne. Men hvor mange har rent faktisk knækket koden til medarbejdernes kreativitet? Hvor mange har lukket op for den magiske boks af innovation? Hvilke virksomheder skaber reelt innovative produkter, fordi deres medarbejders kreativitet er højnet qua en bevidsthed omkring det innovative miljø, som medarbejderne færdes i? Hvis man spørger Jeffery Pfeffer professor ved Stanford Business School og forfatter til bl.a. The Knowing-Doing Gap så er udmeldingen klar: Everyone talks about innovation and creativity, but IDEO has actually done it IDEO has built an innovative culture and an organization that makes creativity seem routine. Også Tom Peters har sin favorit: Innovation has spurted to the tippy top af the requisite core competence list for companies of all shapes and sizes but nobody does it better than IDEO. IDEO er et verdensførende, prisvindende design- og udviklingsfirma, som misundes over hele verden. Virksomheden har sin hovedbase i Silicon Valley i Californien og har bl.a. udviklet Apple musen, Polaroids I-Zone kamera, den håndholdte Palm og hundredvis af andre cutting edge innovative produkter og services. Virksomheden er grundlagt af David Kelly, der i dag leder virksomheden sammen med sin bror direktør Tom Kelly, som kom til virksomheden sidst i Dengang var der blot 20 designere i dag er der omkring 400 fordelt på mindre kontorer i både USA, Europa og Asien. IDEO tror ikke på myten om ensomme genier, der kan arbejde i isolation og selvudvikle de fantastiske ideer. Alle kan være kreative, og målet hos IDEO er, at finde ind til den innovative kilde, således at innovation bliver en livsstil. Metoden hertil er at begunstige en atmosfære og en kultur, som bidrager til, at risikable og vilde ideer frit kan udtrykkes og deles; at regler kan brydes; at lejlighedsvise fejl accepteres; og at kreativitet dyrkes mest hensigtsmæssigt i teams og gruppeprocesser. Derudover er det en grundlæggende holdning, at kreativiteten fremmes, såfremt medarbejderne har friheden til og muligheden for selv at designe deres eget unikke arbejdsmiljø og de fysiske rammer, som dertil hører, jf. Tom Kelly (2001): The process of innovation doesn t happen in a vacuum. Innovation needs teams. And teams need places to thrive and grove. Tom Peters siger om hemmeligheden bag IDEO: It s a blend of methodologies, work practices, culture, and infrastructure. Det er således ikke nok blot at have en god infrastruktur i form af fx state-of-the-art kontorlokaler, der skal mere til. Hos IDEO har kontorlokalerne en meget speciel fremtræden. Sammen med de altid igangværende vilde og støjende arbejds- og legeprocesser er det sandsynligt, at man går fra et første besøg hos IDEO med et indtryk at, at virksomheden er i kaos. 14

16 Men reelt har IDEO en veludviklet og bevidst metodologi, der dog tolkes meget forskelligt afhængigt af den konkrete, foreliggende opgave. IDEO er både rådgivere og praktikere forstået på den måde, at virksomheden tager sin egen medicin. De agerer ikke kun konsulenter for verdens fornemmeste og mest prestigefyldte virksomheder med henblik på at bringe innovative produkter og services til markedet. Virksomheden får også besøg af medarbejdere fra multinationale virksomheder, som gerne vil lære og fordybe sig i IDEO s mytologi. På denne måde rådgiver IDEO ikke kun deres kunder om innovation og innovationsprocesser, de praktiserer og mestrer selv innovation dag ind og dag ud! Og det blev tilmed bevist omkring årtusindskiftet, da den amerikanske TV-kanal ABC s Nightline-show sendte programmet The Deep Dive One company s secret weapon to innovation. På blot fem dage lavede IDEO ægte innovation på noget så gammeldags og velkendt som en indkøbsvogn ved totalt at redefinere og redesigne selve indkøbsoplevelsen. I dag betegner Fast Company IDEO som the world s most celebrated design firm ; Fortune beskriver et besøg hos IDEO som a day at innovation U ; BusinessWeek har ti år i træk placeret IDEO i toppen af deres liste for Industrial Design Excellence Awards ; og Wall Street Journal betegner IDEOs kontorer som Imagination s Playgrounds. Og det er netop IDEO s kontorer, der er fokusområde i nærværende case eller mere præcist de fysiske rammer og de fysiske objekter, som IDEO benytter til at facilitere den kreativitet, der har betydet, at IDEO år efter år kan hitte med innovative produkter og services. Innovation flourishes in greenhouses A place where the elements are just right to foster the growth of good ideas. Where there s heat, light, moisture, and plenty of nurturing. The greenhouse we re talking about, of course, is the workplace, the way spaces take shape in offices and teams work together Tom Kelly, Speciale i kontordesign IDEO har bl.a. specialiseret sig i kontordesign med avanceret teknologi. Det påvirker måden, hvorpå IDEO designer og indretter deres egne kontorer verden over. Kontorerne er blevet fotograferet et utal af gange og danner forbillede for mange wanna be kreative organisationer. Men IDEO er ikke samlet på ét sted i én enkelt bygning. IDEO s Silicon Valley hovedkvarter dækker fx over en serie af ni store og små kontorer med 8 til 35 medarbejdere langs et par husblokke på High Street i downtown Palo Alto. Det betyder, at designere, ledere, klienter og andre besøgende ofte hilser på hinanden, stopper op og snakker sammen eller danner små klynger uden for kontorerne, når de går mellem IDEO s forskellige bygninger eller blot skal ud efter en sandwich. Det er stedet, hvor der sker spontan interaktion. På denne måde er High Street blevet et uformelt mødested lidt ligesom gangene, der forbinder kontorerne i andre virksomheder, og derfor betegnes High Street også som the hallways of IDEO. 15

17 Hvert studie huser designere med forskellige evner lige fra industrielt design og ingeniørviden til human factors og specialfremstilling. Udfordringen er at skabe interaktion mellem de mange forskellige talenter samtidig med, at man værner om deres individuelle behov og særheder. Det betyder bl.a., at der skal skabes et miljø, som maksimerer overfladeområdet forstået på den måde, at størstedelen af det arbejde, som foregår hos IDEO, skal eksponeres til så stor en del af det interne publikum som muligt (Roberts, 1999). Ifølge Harriet Hunter, som er leder af udviklingsafdelingen for kreative miljøer i IDEO s afdeling i London, så lægger IDEO mere vægt på det brugercentrerede end det teknologiske, når det gælder kontordesign, hvorfor der i designarbejdet lægges vægt på at gå i dialog med brugerne og observere typiske arbejdssituationer. Forståelsen for arbejdssituationen og medarbejdernes behov danner grundlag for, hvordan de fysiske omgivelser indrettes, så både produktiviteten og arbejdsmiljøet forbedres (Bell, 2004). Derfor har IDEO bl.a. foretaget detaljerede videoundersøgelser af medarbejdernes rutiner. Herudfra har det været muligt at kortlægge, hvordan forskellige rum, objekter og mennesker påvirker frekvensen af interaktioner og dermed flowet af information. På denne måde har IDEO kunnet skabe et kontormiljø, der således maksimerer hvert projekts synlighed og øger antallet af muligheder for tilfældigt input fra forbipasserende. Som et eksempel herpå har man i arbejdsmiljøet i et IDEO-kontor integreret et righoldigt bibliotek og placeret laserprinterne i området, således at medarbejderne lægger vejen forbi med både vidensdeling og uformel interaktion til følge. Man har også flere steder etableret fællesområder i form af arbejdsborde, som er placeret tæt ved højttrafikerede områder. Og med en konstatering af at den visuelle kontakt er afgørende, har man ladet alle væggene i IDEOs møderum fremstille af halvgennemsigtigt materiale, således at forbipasserende kan se, hvem der sidder i rummet og om nødvendigt kigge ind eller trække en deltager ud til en hurtig samtale (Roberts, 1999). Hos IDEO har alle medarbejdere således mulighed for at smugkigge på kollegiale projekter og arbejdsgrupper, ligesom der er mulighed for at bryde ind i diverse konversationer eller simpelthen råbe om hjælp, hvis et projekt er gået i hårdknude. Harriet Hunter afskriver ikke helt 1990 ernes modebegreber hotdesking og fjernarbejde, men hun mener, at forståelsen for kontorarbejdernes grundlæggende behov er blevet større og mere nuanceret de seneste ti år, hvorfor medarbejderne gerne vil kunne bevæge sig rundt samtidig med, at de gerne vil have deres eget private rum. Det handler således om at skabe sociale netværk at være åben overfor besøg og møde nye mennesker. Derfor skal indretningen og teknologien understøtte social interaktion. Storrumskontorer med deres lange rækker af isolerede båse kan med fordel suppleres med områder, hvor man kan koble af sociale rum, der ligner hjemmet og ikke arbejdspladsen (Bell, 2004). 2.3 The Tour Skal man back stage på IDEO, kan man komme det på flere forskellige måder lige fra The Tour, hvor man får et hurtigt overblik over virksomheden til Living at IDEO, hvor man arbejder med IDEO designere og ingeniører på aktuelle projekter. The Tour består af en gåtur igennem IDEO s High Street kontorer og designstudier, og det er den hyppigste måde, hvorpå besøgende bringes back stage. Gåturen tager typisk mellem en halv time og to timer og starter ofte i David Kelly s kontor, hvor han fortæller besøgende om virksomhedens produkter, klienter, kultur og historie og om vigtigheden af det rette kontormiljø. Kellys eget 16

18 kontor er fyldt med færdiggjorte IDEO designs og prototyper sammen med gaver fra venner og bekendte, som forstår Kellys specielle smag det være sig fx en stor skruenøgle beregnet til tog, en farlig anordning beregnet til at koge hot dogs via elektrisk strøm og flere forskellige modeller af Kellys ynglings motorcykler. Herefter kan turen gå til et eller flere af IDEO s Palo Alto studier, hvis indtryk i det følgende hovedsageligt beskrives uden referencen til bestemte studier. Spørger man et øjenvidne som Brian Møller, der er grundlægger af TTPCOM, så fik han følgende indtryk under sit første besøg hos IDEO: Så snart jeg trådte ind, stod det øjeblikkeligt klart for mig, at jeg ikke befandt mig i et hvilket som helst kontor. Cykler, båd- og flydele hang i loftet sammen med meget andet udstyr, og overalt lå der prototyper som bevis for, at her fandt en kreativ proces sted. Som besøgende på tur rundt i IDEO vil man utvivlsomt også lægge mærke til, hvordan hvert semi-åbent kontordesign har sit helt eget unikke design. De ansatte får således mulighed for at sætte deres eget præg på deres arbejdsmiljø. I et kontor har man fx stål-skillevægge, som er fabrikeret i IDEOs maskinværksted; i et andet kontor har man fem meter høje rødbrune fløjlsgardiner, der mest at alt leder tankerne hen på fine middagsselskaber fra starten af forrige århundrede (Sutton & Kelly, 1997); og i et tredje kontor har hver medarbejder deres eget lille rum på en speciel væg hver medarbejder fylder sit rum med objekter, der repræsenterer givne aspekter af den pågældende medarbejders arbejde, professionelle historie eller personlighed. IDEO designere har også overbetrukket deres individuelle kubeformede kontorer og arbejdsstationer med artefakter modeller af tidligere projekter, specielt legetøj, unikke reklameplakater mv. som ikke kun signalerer, hvem der ejer det pågældende område, men også agerer som samtalestarter ved at fange kollegaers interesse og dermed igangsætte produktive dialoger. Således er IDEO fyldt med genstande, der både agerer isbrydere og samtaleemner, men som også kan bruges til at illustrere bestemte pointer med, da det typisk er lettere at vise folk, hvad der menes i stedet for at forklare det (Roberts, 1999) Tech box en Derfor benytter IDEO sig også af noget, de kalder Tech box en et fysisk, webbaseret bibliotek af smarte teknologier, mekanismer og materialer, som skaber grobund for innovation. Tech box en har mange skuffer og dermed også plads til hundredvis af objekter lige fra smarte fabrikater over elegante mekanismer til intelligent legetøj alle nummereret og registreret. Denne knowledge brokering er en vigtig del af IDEOs innovationsproces, da den gør det muligt for IDEO at arkivere en bred vifte af erfaringer indsamlet fra forskellige industrier. 17

19 Tech box ens indhold er tilgængelig på IDEOs intranet assisteret af en speciel søgefunktion, der gør det muligt at liste specifikationer, inklusiv producent, pris og personlige tilføjelser om design og projektinformation. På denne måde kan erfaringer deles på tværs af alle kontorer i IDEOs verdensomspændende netværk. Alle større IDEO-kontorer besidder derfor en Tech box med hver sin kurator, der holder regnskab med tilførslen af nye genstande. Designere og ingeniører kan bladre igennem Tech box ens mange rum og finde netop dét objekt, som bedst illustrerer en given pointe, giver den fornødne inspiration, bryder med de vante rammer eller blot sikrer, at man ikke genopfinder hjulet. De fleste IDEO medarbejdere leder konstant efter nye kandidater til Tech box en (Leonard & Swap, 2005) Building blocks Rundt på gulvet står der massive kasser af gråt skum, der er skåret ud til at fungere som midlertidige siddepladser. Der er i det hele taget en stemning, forandring og vitalitet forandring i form af midlertidighed, alting er ved at blive noget andet eller udvikle sig på en eller anden måde, siger Brian Møller. De skumgummiklodser eller building blocks, som Brian referer til, er en del af IDEOs space -værktøjskasse. Skumgummiklodserne er geometrisk kubeformet, knap en halv meter høje og fremstillet af gråt, blødt skumgummi. IDEO har hundredvis af sådanne klodser, der både anvendes som en slags amfiteater-stole, som skillevæge i konferencelokalerne og i øvrigt som god underholdning for besøgende børn. Men de har også ved flere lejligheder været direkte medvirkende til innovation, når designere har anvendt dem som hjælpemiddel til konstruktionen af diverse testmodeller Prototyper På The Tour vil besøgende også konstant støde på de mange forskellige prototyper, som præger alle studierne det kan være udstyr til betjening af Caterpillar traktorer, dele til en Steelcase stol i Sean Corcorrans studie; tidlige modeller til Microsoft musen; Apple DuoDock i Dennis Boyles studio; eller medicinske produkter i Tony Fields studie. I Boston-studiet har IDEO bygget en ca. tre meter høj og 15 meter lang prototype af en Amtrak togvogn. Togvognen blev brugt i forbindelse med et projekt, således at designerne kunne teste og afprøve bestemte designs, men efterfølgende skilte man sig ikke af med vognen. Den er derimod blevet mødestedet i Boston-studiet både hvad angår uformelle café-møder i bistro -delen eller mere seriøse møder i passager -delen. Men det handler ikke kun om at fremvise prototyper for at give et tilhørsforhold - det handler også om at kunne fortælle historier og fremvise cool stuff. På 660 High Street fortæller lobbyen en god succeshistorie. Her står en sæbekasse bil, som har vundet det intense, lokale konkurrenceløb, der går under navnet The Sand Hill Challenge. Og på hver side af den brede lobby er der hylder, som er overfyldte med diverse prototyper ikke gemt bag glasruder, men stående fremme, således at man kan tage det frem og vise det til besøgende. Cool stuff er der masser af hos IDEOs designere, 18

20 der stolt fremviser alt fra japansk legetøj, specielle tuber, rør til medicinske produkter og mekaniske prototyper til lamper. Går man ned i maskinværkstedet, hvor IDEO s ideer transformeres til tredimensionale prototyper, kan man også se diverse prototyper, der har taget deres form på baggrund af alt fra grove skitser til præcise computer-tegninger (Sutton & Kelly, 1997; Leonard & Swap, 2005) En cykelbutik? Noget, man straks lægger mærke til ved besøget hos IDEO, er deres kreative måde at håndtere et dagligt problem på. Næsten alle IDEO medarbejdere cykler på arbejde, men der er ikke nogen cykelparkering. Derfor har man udviklet et kompliceret system af kroge og cylindere, der gør det muligt at trække cyklen til sin arbejdsplads og derefter hejser den op i loftet, således at den intet fylder. Det er en luftbåren knagerække af cykler (O Brien, 1996). I et hjørne af et af studierne er man gået helt i ekstremer, således at området mest af alt ligner noget, der er tage ud af en cykelbutik. Der er et utal af prototyper på cykelhjelme, et fænomenalt let karbon racerhjul og en smart sammenklappelig cykellås i hærdet stål The Spunk Space IDEO har flere medarbejdere, som aldersmæssigt befinder sig i 20 erne. De kan godt lide at lytte til musik, mens de arbejder, men det driver de øvrige designere til vanvid. Derfor har man konstrueret et specielt område for de yngste medarbejdere og døbt det The Spunk Space. De unge har selv været med til at indrette rummet, således at det opfylder netop deres krav til et innovativt arbejdsmiljø. The Spunk Space er i øvrigt opdelt af en ca. 7 meter lang vinge fra et gammelt DC-3 fly. Vingen, der blev fundet i forbindelse med en skattejagt og en bustur til en fly-kirkegård, fungerer nu som den perfekte skillevæg i studiet på 660 High Street (O Brien, 1996; Leonard & Swap, 2005). The Spunk Space taler ligesom alle de øvrige arbejdsrum deres eget tydelige sprog om arbejdsindsatsen. Luft madrasser, soveposer, madrester og midlertidige sove-indretninger giver et fingerpeg om, at et eller flere af de forskellige teams har haft et par all nighters, siger Brian Møller. All nighters er slang for en +24 timers arbejdsdag, hvilket Brian Møller ikke anser som ualmindeligt hos IDEO, hvor der således er megen studentermentalitet i arbejdskulturen High Street I studiet på 700 High Street er det visuelle indtryk meget specielt. Kigger man op, er loftet dekoreret med et utal af billige grønne paraplyer, da en intern konkurrence har afsløret et sådanne paraplyer agerer effektiv dæmper på det generende sollys på computerskærmene. Paraplyerne svæver sammen med et par nationale flag, et sørøverflag, et snowboard og mange andre bizarre artefakter. På gulvet støder man typisk på plastikgardiner, der benyttes af mange som døre eller man kan se juletræslys, der skinner året rundt. Hovedvejen på 700 High Street fører forbi vægmalerier 19

Fysiske rammer for Innovation: Casestudier af kreativitetsfremmende innovative rum

Fysiske rammer for Innovation: Casestudier af kreativitetsfremmende innovative rum Fysiske rammer for Innovation: Casestudier af kreativitetsfremmende innovative rum Af: Frank Radich Udviklingschef for Strategy Lab Handelshøjskolen i Århus www.strategy-lab.asb.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Reportage fra workshoppen Innovationsrum

Reportage fra workshoppen Innovationsrum co/alexandra Instituttet A/S Åbogade 34 8200 Århus N Tlf. 8942 5757 info@nfbi.dk Reportage fra workshoppen Innovationsrum Onsdag d. 15. nov. 2006 var Danisco vært for NFBi-workshoppen Innovationsrum. Arrangementet

Læs mere

Systemic Team Coaching

Systemic Team Coaching Systemic Team Coaching Styrk og udvikle lederteamets, ledernes og forretningens potentiale Systemic team coaching er en meget effektiv proces til at optimere performance af individuelle team medlemmer,

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Step by Step - en faseopdelt tilgang til forretningsudvikling

Step by Step - en faseopdelt tilgang til forretningsudvikling EPI-center Danmark er et dynamisk og udviklende branchekontorfællesskab for iværksætter- og mikrovirksomheder, der arbejder inden for online salg og markedsføring. Vores kontorfællesskab strækker sig over

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Introduktion til projekter

Introduktion til projekter Introduktion til projekter v. 1.0.3 Introduktion I dette materiale ser vi overordnet på, hvad projekter egentlig er, hvordan de er skruet sammen og hvilke begreber, som relaterer sig til projekter. Vi

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

Kreativ nytænkning. Få nye ideer til innovation og forandring. Kreativitet på kommando. Hvem deltager? Bryd dine tankemønstre, og lær at få nye ideer

Kreativ nytænkning. Få nye ideer til innovation og forandring. Kreativitet på kommando. Hvem deltager? Bryd dine tankemønstre, og lær at få nye ideer Kreativ nytænkning Kreativ nytænkning Bryd dine tankemønstre, og lær at få nye ideer Få nye ideer til innovation og forandring Vi lever i en verden fuld af forandring. Hvis du har vanskeligt ved at bryde

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Materiale til kursus i brugercentreret design

Materiale til kursus i brugercentreret design Materiale til kursus i brugercentreret design Sønderborg 2014 Indledning Hvorfor brugercentreret design? Fordi det giver god mening! Og fordi det medvirker til at kvalificere koncepter, undervisningsaktiviteter,

Læs mere

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION...

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION... Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI 2016... 5 KONKLUSION... 6 1 INDLEDNING Vi har i løbet af de seneste tre år undersøgt muligheden

Læs mere

LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING

LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING PRAKTISK UDDANNELSESFORLØB TIL UDVIKLING AF DIT PERSONLIGE LEDERSKAB, TEAMS OG ORGANISATIONER AUGUST 2018 - MAJ 2019 Uddannelsen til dig, der vil have træning

Læs mere

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK HELLEROSDAHLLUND.COM TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE Vi skaber resultater gennem værktøjer til balanceret ledelse baseret på viden, forskning og næste bedste praksis.

Læs mere

Velkommen - Design- & Innovationsprogram. Dorthe Feveile, Projektleder Dansk Design Center og DesignAndelen 08.08 2012, Middelfart

Velkommen - Design- & Innovationsprogram. Dorthe Feveile, Projektleder Dansk Design Center og DesignAndelen 08.08 2012, Middelfart Velkommen - Design- & Innovationsprogram Dorthe Feveile, Projektleder Dansk Design Center og DesignAndelen 08.08 2012, Middelfart Case: Det gode køkkent Mind-set: Social samvær gennem smagfulde oplevelser

Læs mere

Forum 2: Social Kapital Tirsdag d. 8 november 2016 kl

Forum 2: Social Kapital Tirsdag d. 8 november 2016 kl Referat Arbejdsmiljøkonference 2016 Forum 2: Social Kapital Tirsdag d. 8 november 2016 kl. 9 11.45 Tovholder: Stig Ingemann Sørensen, Konsulent/Facilitator Videncenter for arbejdsmiljø Talere: Jan Lorentzen

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

Visual Teams ogvisual Leaders workshops med

Visual Teams ogvisual Leaders workshops med Visual Teams ogvisual Leaders workshops med David Sibbet den 23. og den 24. april 2013 Nu har du en enestående mulighed for at blive indført i visualiseringens verden af pioneren inden for grafisk facilitering,

Læs mere

Portræt artikel af Sanne Kofoed på KunstOnline.dk

Portræt artikel af Sanne Kofoed på KunstOnline.dk Portræt artikel af Sanne Kofoed på KunstOnline.dk Sanne Kofoed rektor på det kongelige kunstakademi København, tidligere rektor på Det Fynske Kunstakademi og direktør på museet for samtidskunst. Portræt

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

MAGASINET. Blum og Balle DESIGNDUOEN NYHED BELYSNING. Tema BESØG INVENTARLAND Kom ind og hent inspiration og få ideer fra de mange miljøer!

MAGASINET. Blum og Balle DESIGNDUOEN NYHED BELYSNING. Tema BESØG INVENTARLAND Kom ind og hent inspiration og få ideer fra de mange miljøer! Design & Indretning Til kontorer Magasin 01/06 MAGASINET INDRETNING Spændende nyheder til kontorindretning fra designerne Busk og Hertzog FÅ BESØG AF VORES KONSULENTER vi indretter dig bedre! BELYSNING

Læs mere

Agenda. Innovation og Den Kreative Platform. 3 korte..

Agenda. Innovation og Den Kreative Platform. 3 korte.. Innovation og Den Kreative Platform Om at facilitere kreative processer Mette Ullersted, Innovationskonsulent, University College Lillebælt Agenda Kreativitet og innovation Hvad er det? Kreative processer:

Læs mere

Skub din leder ned fra ølkassen

Skub din leder ned fra ølkassen Skub din leder ned fra ølkassen K- rådgiverne bør skubbe lederne ned fra ølkassen, så de kan tale mere med deres medarbejdere. Det er den nære, regelmæssige og personlige kommunikation, der skaber de engagerede

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

FACILITERING Et værktøj

FACILITERING Et værktøj FACILITERING Et værktøj Af PS4 A/S Velkommen til PS4s værktøj til facilitering Facilitering af møder Ved møder sker det ofte, at den indholdsmæssige diskussion sluger al opmærksomheden fra deltagerne,

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

De næste tre år arrangerer vi tre store kulturprojekter for og med unge mellem 13 og 20 år

De næste tre år arrangerer vi tre store kulturprojekter for og med unge mellem 13 og 20 år Hygge Factory er en non profit organisation, der laver kunst og kulturprojekter med unge i København. Vi tager unge seriøst som aktive kulturskabere, og udfordrer deres kreative potentialer igennem procesog

Læs mere

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE Et workshopforløb i tre dele med Teori og Praksis som case 12. februar, 5. marts og 19. marts, Keywords: brugerinddragelse, co-creation, proces, værdiskabelse og projektdesign. klokken 16.00-19.00 ENGAGE,

Læs mere

Workshop. Talent på mange niveauer med særlig plads til dem alle

Workshop. Talent på mange niveauer med særlig plads til dem alle Workshop Talent på mange niveauer med særlig plads til dem alle Workshoppen talent på HG 1. Hvem er jeg? 2. Hvorfor er jeg her? 3. Hvad vil jeg underholde om? 4. Hvem er I? Positiv Clearence Vælg ½ postkort.

Læs mere

Natasha Skov & Line Ehmsen Roskilde Tekniske Gymnasium Klasse 3.5 Design C Projekt Indretning 5/5-2013. Fysiske omgivelser

Natasha Skov & Line Ehmsen Roskilde Tekniske Gymnasium Klasse 3.5 Design C Projekt Indretning 5/5-2013. Fysiske omgivelser Fysiske omgivelser Indledning Ved Roskilde Tekniske Gymnasium overvejes pt. en bearbejdning af de fysiske rammer, således at disse i højere grad understøtter, afspejler og inspirerer et tidssvarende læringsmiljø.

Læs mere

EUD Reform 2015 på SOPU - Pædagogiske dogmer som værktøj

EUD Reform 2015 på SOPU - Pædagogiske dogmer som værktøj EUD Reform 2015 på SOPU - Pædagogiske dogmer som værktøj Indledning SOPU bestræber sig på at være den erhvervsskole i Danmark, hvor medarbejderne giver eleverne og kursisterne et uddannelsestilbud, hvor

Læs mere

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW Et interview er en samtale mellem to eller flere, hvor interviewerens primære rolle er at lytte. Formålet med interviewet er at få detaljeret viden om interviewpersonerne, deres

Læs mere

VARIERET INDRETNING. l Skolens erfaringer: Eleverne bliver bevidste omkring egen optimal arbejdsposition.

VARIERET INDRETNING. l Skolens erfaringer: Eleverne bliver bevidste omkring egen optimal arbejdsposition. VARIERET INDRETNING DCUM anbefaler varieret indretning, som understøtter individuelle læringsstile og forskellige arbejdsformer. Maglegårdsskolen i Gentofte er en 3-sporet skole, som byder på varieret

Læs mere

BUDGET. i byggeriet. INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS

BUDGET. i byggeriet. INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS s. 12 _ MAGASIN BENSPÆND _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ budget BUDGET i byggeriet INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS Der er en tendens til, at man

Læs mere

Teams 7 bevidsthedsniveauer

Teams 7 bevidsthedsniveauer Teams 7 bevidsthedsniveauer Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen Teams vækster og udvikler sig ved at mestre de syv niveauer af team bevidsthed. De syv forskellige

Læs mere

Velfærdsledelsesværktøj 5

Velfærdsledelsesværktøj 5 Velfærdsledelsesværktøj 5 Brug hånd, mund og fod og få kvalitet og effektivitet Ledere og medarbejdere på de borgernære områder oplever i stigende grad, at der er stort fokus på effektivitet. Mange oplever,

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Fra Corporate Volunteering til innovative practice

Fra Corporate Volunteering til innovative practice Fra Corporate Volunteering til innovative practice Bidrag til case-konkurrencen om innovativ praksis inden for voksnes læring og kompetenceudvikling anno 2010 V/ Sidsel Maria Lundtang Petersen & Ida Maj

Læs mere

Sådan får virksomheder succes med LinkedIn

Sådan får virksomheder succes med LinkedIn Sådan får virksomheder succes med LinkedIn Ny bog fyldt med præcise vejledninger giver tip til, hvordan virksomheder kan få noget kommercielt ud af LinkedIn. Af Ulla Bechsgaard, Ledersucces.dk Arbejd professionelt

Læs mere

Kvalitet i m2 kort fortalt

Kvalitet i m2 kort fortalt KØ B E N H AV N S U N I V E R S I T E T 2013 Kvalitet i m2 kort fortalt Hvorfor dette papir?: Formålet er at give et hurtigt overblik over emnet: kvalitet i m2 og give inspiration til emner indenfor samspillet

Læs mere

Tredje kapitel i serien om, hvad man kan få ud af sin håndflash, hvis bare man bruger fantasien

Tredje kapitel i serien om, hvad man kan få ud af sin håndflash, hvis bare man bruger fantasien Tredje kapitel i serien om, hvad man kan få ud af sin håndflash, hvis bare man bruger fantasien For nogen tid siden efterlyste jeg i et forum et nyt ord for håndflash, da det nok ikke er det mest logiske

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang til logistik data (C-72)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang til logistik data (C-72) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang til logistik data (C-72) Deltagere/partnere: Systematic A/S Capgemini Regionshospitalet Randers Caretech Innovation Dato: 3. oktober 2012 Version:

Læs mere

ucc plandisponering hulen

ucc plandisponering hulen plandisponering vandhullet hulen bjergtoppen laboratoriet bålstedet EKSTERNE FUNKTIONER INTERNE FUNKTIONER dato: 19.02.2013 vandhullet - uformelt SAMVÆR - FÆLLESSKAB - udveksling af erfaringer og ideer

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

VL89 Executives Changing the Game

VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game Opgradér til Leadership 2.0, den nye virkelighed "What got you here, won t get you there" Hvad er din virksomheds eksistensberettigelse

Læs mere

Få Succes med dit salg!

Få Succes med dit salg! Breaking Rules Få Succes med dit salg! Challenger Sale & Rule Breaking Strategy Lise Grevenkop-Castenskiold og Nicolai Jacques Sørensen hos BrainsBusiness 11/2/2015 Sådan får du succes med dit salg 09.00-09.45

Læs mere

Danske virksomheder har ikke nok fokus på disruption især inden for fremstilling

Danske virksomheder har ikke nok fokus på disruption især inden for fremstilling DI ANALYSE Oktober 215 Danske virksomheder har ikke nok fokus på disruption især inden for fremstilling Den rivende teknologiske udvikling, vi oplever i dag, åbner dørene for nye markeder og forretningsmodeller,

Læs mere

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012 REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk OM PROGRAMMET I dag betragtes udvikling af klynger som en af de vigtigste

Læs mere

Enestående service stiller krav om dynamisk innovation

Enestående service stiller krav om dynamisk innovation Enestående service stiller krav om dynamisk innovation Ansvar for forandringer er et vilkår for langt de fleste ledere i dag. Men hvordan skal du kommunikere med dine medarbejdere om forandringerne? Og

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Har vi ikke en laborant i gruppen? Rapport fra MIE studenter task force. Pointer og idékatalog til studenterdreven innovation på Metropol.

Har vi ikke en laborant i gruppen? Rapport fra MIE studenter task force. Pointer og idékatalog til studenterdreven innovation på Metropol. Har vi ikke en laborant i gruppen? Rapport fra MIE studenter task force. Pointer og idékatalog til studenterdreven innovation på Metropol. Opsamlet og bearbejdet af Kristel Rytter Westerberg, F&U, oktober

Læs mere

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby v/ Ryslinge Innovationshøjskole RUDME-MODELLEN - introduktion I den lille landsby Rudme har man

Læs mere

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB HVAD ER UDFORDRINGEN? PRÆSENTATION HVEM ER VI? LAVE PROTOTYPER FINDE IDEER 5-TRINS MODELLEN I EN PIXIUDGAVE INDLEDNING Innovation og entreprenørskab er

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

Den gode arbejdsplads? Program. Velkomst Hvem er jeg? Hvem er I? Spørgsmål og oplæg Tak for i dag

Den gode arbejdsplads? Program. Velkomst Hvem er jeg? Hvem er I? Spørgsmål og oplæg Tak for i dag Den gode arbejdsplads? Program Velkomst Hvem er jeg? Hvem er I? Spørgsmål og oplæg Tak for i dag Indretning af arbejdspladser til undervisere AARHUS, DEN 15. SEP. 2011 Hvad har I af forventninger til oplægget

Læs mere

Udvikling af innovative kompetencer i industriens AMU

Udvikling af innovative kompetencer i industriens AMU Nyhedsbrev nr. 4 Januar 2013 Udvikling af innovative kompetencer i industriens AMU Inspiration til innovation i AMU Det seneste år har Industriens Uddannelser i samarbejde med Herningsholm Erhvervsskole,

Læs mere

FishFabrica The Creative Academy of The Baltic Sea Region >>Et skridt ind i den kreative økonomi

FishFabrica The Creative Academy of The Baltic Sea Region >>Et skridt ind i den kreative økonomi 1 FishFabrica The Creative Academy of The Baltic Sea Region >>Et skridt ind i den kreative økonomi Vi lever i idéernes verden. Den verden, hvor drivkraften grundlæggende er at kunne skabe idéer og omsætte

Læs mere

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Camp - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Introduktion Dette undervisningsforløb er tilrettelagt til at vare seks timer, hvilket gør det anvendeligt til fagdage eller lignende, hvor eleverne skal

Læs mere

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE VELKOMMEN TIL WORLD TRADE Velkommen til World Trade Center Ballerup Washington og Beijing har deres - nu har også Danmark fået sit første World Trade Center. Som lejer i World Trade Center Ballerup bliver

Læs mere

www.kaospilot.dk There are always more possibilities than you think.

www.kaospilot.dk There are always more possibilities than you think. www.kaospilot.dk There are always more possibilities than you think. Kursus i Kreativt Lederskab Hvad er kreativt lederskab? Kreative ledere får mennesker til at overraske sig selv og sammen skabe innovative

Læs mere

Din personlighedsprofil som iværksætter

Din personlighedsprofil som iværksætter Din personlighedsprofil som iværksætter Stærke personlighedstræk: 6-9 krydser Medium stærkt personlighedstræk: 4-5 krydser Svage personlighedstræk: 1-3 krydser 9 Resultater 8 7 6 5 4 3 Producenten Administratoren

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Den kreative by - kun for den kreative klasse?

Den kreative by - kun for den kreative klasse? Den kreative by - kun for den kreative klasse? Dorte Skot-Hansen Odense d. 15. november 2006 Kreative byer? Creativity is what drives every dynamic, modern economy. The communities that attract and keep

Læs mere

IVA København 24.November 2010

IVA København 24.November 2010 IVA København 24.November 2010 Hovedbiblioteket Aarhus Jannik Mulvad Overvejelser for brugerinddragelse Konkrete eksempler på metoder til brugerinddragelse og brugerdreven innovation Materialer og værktøjer

Læs mere

Hvornår i udviklingsforløbet laves papirprototyper?

Hvornår i udviklingsforløbet laves papirprototyper? Papirprototyper Af Julia Gardner, UNI-C Papirprototyper er et billigt og ekstremt nemt redskab til at få præcist feedback fra kommende brugere uden at skrive en eneste kodelinje. De sætter fokus på brugernes

Læs mere

ZBC og spil i undervisningen

ZBC og spil i undervisningen ZBC og spil i undervisningen faglærer Nina Schrøder Som en del af undervisningen på HG har jeg igennem de sidste 3 år udviklet følgende spil: ü Spil på PC ü Destroyer ü Racer-spillet ü Fire på stribe 1.

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Fra klasselokale til bestyrelseslokale. De 5 bedste måder til at forberede de studerende på morgendagens arbejdsplads

Fra klasselokale til bestyrelseslokale. De 5 bedste måder til at forberede de studerende på morgendagens arbejdsplads Fra klasselokale til bestyrelseslokale De 5 bedste måder til at forberede de studerende på morgendagens arbejdsplads Implementering af samarbejdsbaseret og innovativ teknologi Globalt er uddannelsesmarkedet

Læs mere

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET]

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] 2013 Kolding Kommune Børne- og Uddannelsesforvaltningen [DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] Visionen, Vi designer livet, integreres i alle politikker, indsatser og praksisser i Kolding Kommune. Den har

Læs mere

Mobiltelefonens rolle i Intelligente Bygninger

Mobiltelefonens rolle i Intelligente Bygninger 1 Mobiltelefonens rolle i Intelligente Bygninger Lektor, PhD Marianne Graves Petersen PhD Stud. Raghid Kawash Interactivespaces.net IT-byen Katrinebjerg, Århus Forskning, undervisning (Århus Universitet,

Læs mere

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Undervisningsrum og læringsoplevelser

Undervisningsrum og læringsoplevelser Undervisningsrum og læringsoplevelser Tina Bering Keiding, lektor, ph.d. Forskningsprogrammmet for de videregående uddannelsers didaktik, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole i Aarhus, Aarhus Universitet

Læs mere

FRA IDE TIL FAKTURA. Innovation i praksis

FRA IDE TIL FAKTURA. Innovation i praksis FRA IDE TIL FAKTURA Innovation i praksis INNOVATIONS BOOT CAMP Betingelsen for at blive verdensmester i innovation er innovative leder, der er i stand til at transformere deres organisationer fra produktions-

Læs mere

Opnå en god dialog med boligejeren

Opnå en god dialog med boligejeren Opnå en god dialog med boligejeren Kommunikationsguide til BedreBolig-rådgivere 26. marts 2014 Indhold 1. Formål...3 2. Generelt om kommunikation med boligejeren...4 2.1 Kropssprog...4 2.2 Aktiv lytning...4

Læs mere

Indretning af arbejdspladser til undervisere AARHUS, DEN 15. SEP. 2011

Indretning af arbejdspladser til undervisere AARHUS, DEN 15. SEP. 2011 Indretning af arbejdspladser til undervisere AARHUS, DEN 15. SEP. 2011 Hvad er en attraktiv arbejdsplads? Ny reform Hvad har den af betydning for jeres forberedelse? Kulturændring Fra den traditionelle

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 4 dage i Madrid - 2 dage i Kolding

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 4 dage i Madrid - 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid - 2 dage i Kolding Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

KREATIV IDÉ- & KONCEPTUDVIKLING

KREATIV IDÉ- & KONCEPTUDVIKLING KREATIV IDÉ- & KONCEPTUDVIKLING AGENDA Divergent vs. Konvergent tænkning Idéudvikling Kickstart kreativiteten Kreative metoder til idé- & konceptudvikling Konceptudvikling DIVERGENT VS. KONVERGENT Divergent

Læs mere

Disney: World Class Service

Disney: World Class Service Disney: World Class Service Interview med Mike Reardon, Disney Institute Klaus Lund & Partnere ApS Bernstorff Slot Jægersborg Alle 93 DK-2820 Gentofte +45 70 26 29 99 kontakt@klauslund.dk Besøg os på www.klauslund.dk

Læs mere

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Forundersøgelsens resultater Arbejdsgruppen har indledningsvis holdt et strategiseminar, hvor Sociologerne Jakob Demant (Center for Rusmiddelforskning) og Lars Fynbo

Læs mere

Ledermøderne energifyldte eller energiforladte? Del 2

Ledermøderne energifyldte eller energiforladte? Del 2 Ledermøderne energifyldte eller energiforladte? Del 2 Af: Susanne Teglkamp, Teglkamp & Co. Fra Susanne Teglkamps helt nye bog: Ledergruppen i udvikling bring potentialet frem, bringes her 2. del af et

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune konkretisering af pilot

ZebraByer i Roskilde Kommune konkretisering af pilot ZebraByer i Roskilde Kommune konkretisering af pilot Baggrund & projektidé Følgende er en konkretisering af hvordan løsningen ZebraByer, i samarbejde med lokalsamfund, lokale decentrale institutioner samt

Læs mere

HUB FOR DESIGN & LEG

HUB FOR DESIGN & LEG RESPEKT FOR LEGEN I SIG SELV HUB FOR DESIGN & LEG ÅBENHED OVER FOR DET NYE OG UAFPRØVEDE LEGEUDVIKLING MED HØJ FAGLIGHED FRIHED OG FLEKSIBILITET MOTIVATION OG ENGAGEMENT 10 INDSIGTER OM DEN DANSKE TILGANG

Læs mere

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske M a g a s i n e t f o r M e d a r b e j d e r n e s T r i v s e l, S u n d h e d o g V e l v æ r e ISSN: 1604-2875 Nr. 3 Marts 2007 Konsulent virksomheden Create You Indehavere Mika Heilmann og Charlotte

Læs mere

Færre omkostninger. flere muligheder. Tirsdag den 12. maj 2009, kl. 12.00 18.00 med efterfølgende middag Radisson SAS Scandinavia Hotel, København

Færre omkostninger. flere muligheder. Tirsdag den 12. maj 2009, kl. 12.00 18.00 med efterfølgende middag Radisson SAS Scandinavia Hotel, København Færre omkostninger. flere muligheder Invitation til Enterprise Briefing & Vision 2009 Tirsdag den 12. maj 2009, kl. 12.00 18.00 med efterfølgende middag Radisson SAS Scandinavia Hotel, København Hvilken

Læs mere

INNOVATION STARTER MED KERNEOPGAVEN

INNOVATION STARTER MED KERNEOPGAVEN INNOVATION STARTER MED KERNEOPGAVEN Liggende møder i farverige Fatboys er ikke innovation. Innovation handler om, at alle på arbejdspladsen er enige om, hvad der er den fælles kerneopgave. Medarbejdere

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

Materialet består af følgende: 1. Casen vi skal arbejde med. 2. En værktøjskasse bestående af

Materialet består af følgende: 1. Casen vi skal arbejde med. 2. En værktøjskasse bestående af Til februar mødet har du lektier for på den måde vil du få mest udbytte ud aftenen! Derfor bedes du læse nedenstående indhold igennem samt høre en podcast. Jeg understreger: Du behøves ikke prøve værktøjerne

Læs mere

AFRAPPORTERING AF FASE 3 og 4, PROJEKT FLEKSIBELT ELFORBRUG

AFRAPPORTERING AF FASE 3 og 4, PROJEKT FLEKSIBELT ELFORBRUG AFRAPPORTERING AF FASE 3 og 4, PROJEKT FLEKSIBELT ELFORBRUG Januar 2011 Anders Mønsted, Teknologisk Institut Projektet er støttet af Energi & Klima Center for Køle- og Varmepumpeteknik Indholdsfortegnelse

Læs mere

Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning

Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning For tomandsvirksomheden Workform har deltagelsen i Rethink Business været værdifuld i forhold til at designe og producere

Læs mere

SPØRGERAMME. til dialogen mellem mødeplanlægger og kunde

SPØRGERAMME. til dialogen mellem mødeplanlægger og kunde SPØRGERAMME til dialogen mellem mødeplanlægger og kunde INTRODUKTION I din organisation er det sandsynligt, at I allerede har spørgerammer eller protokoller som I følger, når I har en dialog med kunden,

Læs mere

Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale

Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale Hvad er innovation? Innovation kan være Et nyt generisk produkt En ny procedure for fremstilling Skabelse af helt nyt marked

Læs mere