DIGITAL STEMME- Kom godt i gang OPTAGER Optagelse Afspilning Tidsplan DM-7 Menu Wi-Fi-funktion Brug med en pc Øvrige oplysninger BRUGSANVISNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DIGITAL STEMME- Kom godt i gang OPTAGER Optagelse Afspilning Tidsplan DM-7 Menu Wi-Fi-funktion Brug med en pc Øvrige oplysninger BRUGSANVISNING"

Transkript

1 DIGITAL STEMME- OPTAGER DM-7 BRUGSANVISNING Kom godt i gang Optagelse Afspilning Tidsplan Menu Wi-Fi-funktion Brug med en pc Øvrige oplysninger Tak for dit køb af en Olympus digital stemmeoptager. Læs betjeningsvejledningen for oplysninger om korrekt og sikker brug af produktet. Gem betjeningsvejledningen til senere brug. Vi anbefaler, at du afprøver optagefunktionen og lydstyrken, før du bruger enheden for at sikre en vellykket optagelse.

2 Indholdsfortegnelse 2 Delenes navne... 4 Optager... 4 Vis Kom godt i gang Opladning af batteriet...11 Indsætning af batteriet Opladning af batteriet ved at tilslutte til en AC adapter med en USB-forbindelse (model A514) Opladning af batteriet ved at tilslutte det til en pc's USB-konnektor Tænd på afbryderen Indstilling af dato/tid Indstilling af talevejledning Batterier...18 Indsætning/udtagning af et SD-kort...20 Isætning af et SD kort Udtagning af et SD-kort Forebyggelse af tilfældig drift...23 Indstilling af HOLD-tilstand Deaktivering af HOLD-tilstand Slå strømmen FRA...24 Slå strømmen FRA [Hovedmenu] skærmfunktioner...25 Vælg af tilstanden Mapper...27 Mapper til stemmeoptagelser Mapper til musikafspilning Mapper til ISY-afspilning Mappe til tekstafspilning Valg af mapper og filer...30 Brug af stemmegenkendelse...31 Skift af tilstand Få adgang til menuer Indtastning af klokkeslæt og dato Ændring af mappenavn Optagelse Optagelse...34 Grundlæggende optageprocedure Pausere/genoptage optagelse Overvågning under optagelse Optagelse med ekstern mikrofon...38 Optagelse med ekstern mikrofon Optagelse fra en anden, tilsluttet enhed...39 Optagelse af lyd fra en anden enhed med optageren Optagelse af lyd fra optageren med en anden enhed Skift af optagelsessituation [Opta.situat.]...40 Indstilling af optagescenen Afspilning Afspilning...42 Grundlæggende afspilningsprocedure Afspilning gennem hovedtelefonerne Hurtig fremspoling Tilbagespoling Spring til starten af en fil Ændring af afspilningshastighed ABC gentagelse af afspilning Brug af bogmærkefunktionen...51 Lagring af positionen i filen, når den stoppes Spring til starten af en fil Indeksmarkeringer/midlertidige markeringer...53 Sådan skrives en indeksmarkering/midlertidig markering Sletning af en indeksmarkering/midlertidig markering Kalenders søgefunktion...54 Sådan bruges kalenderens søgefunktion til at søge efter en fil Sletning af filer/mapper...56 Sletning af filer Sletning af en mappe Delvis sletning af filer Tidsplan Visning af tidsplansskærmen...60 Brug af tidsplansskærmen Registrering af et stemmememo...61 Optagelse af et stemmememo på en specificeret dato Sådan lytter du til et stemmememo...62 Afspilning af et registreret stemmememo Afspilning af stemme som en alarm...63 Indstilling af starttid for afspilning af stemmememo Sletning af et stemmememo...65 Sletning af et stemmememo Menu Indstilling af menuemner...66 Grundlæggende betjening... 66

3 Indholdsfortegnelse Optagemenu [Optagemenu]...69 Valg af optagelsesfølsomhed [Optageniveau] Indstilling af optagetilstand [Optagefunktion] Valg af mikrofonretning [Zoommikrofon] Reducering af støj under optagelse [Low Cut Filter] Indstilling af programmeret optagelse [Timeroptagelse] Ændring af mappenavne [Mappenavn] Indstilling af medhør under optagelse [Optage monitor] Gengivemenu [Gengivemenu]...73 Sådan springer du over dele uden stemmer under afspilning [Afsp. stemme] Reducering af støj under afspilning [Støjannul.] Justering af dele med lav lydstyrke under afspilning [Stemmebalance] Valg af gengivefunktioner [Gengivefunkt.] Indstilling af interval, der springes over [Spinginterval] Øgning af effektivitet ved transskription af tale [Transskriptionstil.] Filmenu [FilMenu]...77 Sådan udtrækkes den talte del fra filer med talt indhold [Stemmedetekt.] Sådan forbygges tilfældig sletning af fil [Fillås] Sortering af filer [Sorter efter] Flytning/kopiering af filer [Flyt/kopier] Deling af filer [Fildeling] Visning af fil- eller mappeoplysninger [Egenskab] Sletning af indholdsmappen [Slet app-data] LCD/lydmenu [LCD/lydmenu]...80 Indstilling af belysning [Belysning] Indstilling af LED-indikator [LED] Slå biplyd TIL/FRA [Biplyd] Ændring af skærmens sprog [Sprog(Lang)] Indstilling af talevejledning [Talevejledning] Valg af højttalerudgang [Højttaler] Enhedsmenu [Maskinens menu]...82 Valg af optagemedie [Hukomm.valg] Indstilling af strømsparetilstand [Strømspare] Indstilling af dato/tid [Tid & dato] Indstilling af USB-forbindelsen [USB indstill.] Gendannelse af standard indstillinger [Nulstil] Formatering af et optagemedie [Formater] Sådan tjekkes oplysninger om optagemedie [Hukomm.info.] Bekræftelse af oplysninger om stemmeoptager [Systeminfo.] Visning af oplysninger om Wi-Fi-indstilling [Wi-Fi] Bogmenu [Bogmenu]...87 Sådan springer du i hierakiske enheder [Spring over] Ændring af karakterkode [Karakterer] Ændring af sprog for oplæsning af tekst [Tekstsprog] Angivelse af tekst, der skal oplæses [HTML TTS-indstilling] Import af ISY-indhold [ISY Import] Indstilling af programmeret optagelse [Timeroptagelse]...89 Indstilling af programmeret optagelse [Timeroptagelse] Sådan udtrækkes den talte del fra filer med talt indhold [Stemmedetekt.]...92 Sådan udtrækkes den talte del fra filer med talt indhold [Stemmedetekt.] Flytning/kopiering af filer [Flyt/kopier]...94 Flytning/kopiering af filer [Flyt/kopier] Deling af filer [Fildeling]...97 Deling af filer [Fildeling] Indstilling af talevejledning [Talevejledning]...99 Indstilling af talevejledning [Talevejledning] Formatering af et optagemedie [Formater] Formatering af et optagemedie [Formater] Wi-Fi-funktion Inden du bruger Wi-Fi-funktionen Om OLYMPUS Audio Controller Brug med en pc Driftsmiljø for pc Tilslut/frakobl til/fra pc Tilslutning af stemmeoptageren til en pc Frakobling af stemmeoptageren fra en pc Funktioner, der er tilgængelige i Olympus Sonority Installering af program Afinstallation af programmet Brug af online hjælp Om ISY Opgraderingsfunktion Indlæsning af en fil til en pc Anvendelse som ekstern hukommelse for pc'en Øvrige oplysninger Liste over alarmmeddelelser Fejlfinding Vedligeholdelse af optager Tilbehør (ekstraudstyr) Oplysninger om copyrights og varemærker Sikkerhedsregler Specifikationer

4 Delenes navne Optager 1 2 Delenes navne - ) ( * & 9 # $ % ^ u = q w y t e r 4 1 Indbygget stereomikrofon (V) 2 MIC (mikrofon)-stik 3 Indbygget stereomikrofon (H) 4 SCENE/VOICE-knap 5 Lydstyrke ( +)-knap 6 Lydstyrke ( )-knap 7 USB-stik 8 TÆND/SLUK/STOP-kontakt 9 LED-indikatorlys (LED) 0 Skærm! F1/ F2/ 2-knap # OPTAG ( s)-knap $ 9-knap % MENU-knap ^ SLET-knap & 3-knap * ` OK-knap ( HOVEDMENU-knap ) 0-knap - STOP ( 4)-knap = Batteridæksel q Låsens udløserarm for batteridækslet w Indbygget højttaler e EAR (øretelefon)-stik r Remote-stik Stik for tilslutning af modtagerdelen af fjernbetjeningssættet (ekstraudstyr) RS30W. Du kan starte/stoppe optagelsen med fjernbetjeningen. t Kortdæksel y Wi-Fi TIL/FRA-kontakt u Hul til rem

5 Delenes navne Vis 4 [Hovedmenu]-skærm TIP Når stemmeoptageren er i stoptilstand, kan du kontrollere den aktuelle dato og tid ved at trykke på F1 (TID)-knappen på [Hovedmenu]-skærmen. Hvis den aktuelle dato/tid ikke er indstillet forkert, henvises til "Indstilling af dato/tid [Tid & dato]" ( s. 82). Delenes navne 1 [Musik]-tilstand ( s. 42) 2 [ISY]-tilstand ( s. 42) 3 [Planlægger]-tilstand ( s. 60) 4 Markør 5 [Taleversion]-tilstand ( s. 42) 6 [Optager]-tilstand ( s. 34) 7 Den valgte indstilling 5

6 Delenes navne Vis 4 [Optager]-tilstand Delenes navne 7 8 Mappeliste Fillistevisning # $ % Filvisning & * ( ) 0 0 ^ Optagemedie ( s. 82) [ ]: Indbygget hukommelse [ ]: SD-kort 2 Højttaler ( s. 81) 3 Timeroptagelse ( s. 89) 4 Alarm ( s. 63) 5 Wi-Fi ( s. 85) 6 Batteri ( s. 18) 7 Altuelle mappenavn 8 Mappenavn 9 Filnavn 0 Funktionsknap, guide! Optageformat ( s. 70), Fillås ( s. Stemmeoptager-statusindikator [ ]: Optagelse ( s. 34) [ ]: Optagelsespause ( s. 36) [ ]: Stop [ ]: Afspilning ( s. 42) [ ]: Hurtig fremspol ( s. 44) [ ]: Hurtig tilbagespol ( s. 45) [ ]: Hurtig afspilning ( s. 47) [ ]: Langsom afspilning ( s. 47) # Afspilningshastighed ( s. 47), Stemmedetekt. ( s. 92), Afsp. stemme ( s. 73), Afspil. af transskription ( s. 76) $ Indeks (midlertidig)-markering ( s. 53) % Mappenavn, optagelsesdato/tid ^ Visningsområde for indikator ( s. 10) & Aktuelle antal filer i mappe/totale antal optagne filer i mappe * Forløbet optagelsestid eller afspilningstid ( Mulig resterende optagelsestid eller fillængde ) Linje for resterende hukommelse, linje for afspilningsposition

7 Delenes navne Vis 4 [Musik]-tilstand 7 8 Mappeliste Fillistevisning Filvisning # $ % & * ( ) Delenes navne 0 0 ^ 0 1 Optagemedie ( s. 82) [ ]: Indbygget hukommelse [ ]: SD-kort 2 Højttaler ( s. 81) 3 Timeroptagelse ( s. 89) 4 Alarm ( s. 63) 5 Wi-Fi ( s. 85) 6 Batteri ( s. 18) 7 Altuelle mappenavn 8 Mappenavn 9 Filnavn 0 Funktionsknap, guide! Filformat ( s. 46), Fillås ( s. Stemmeoptager-statusindikator [ ]: Stop [ ]: Afspil ( s. 42) [ ]: Hurtig fremspol ( s. 44) [ ]: Hurtig tilbagespol ( s. 45) [ ]: Hurtig afspilning ( s. 47) [ ]: Langsom afspilning ( s. 47) # Afspilningshastighed ( s. 47) $ Indeks (midlertidig)-markering ( s. 53) % Titel, Kunstner, Album ^ Visningsområde for indikator ( s. 10) & Aktuelle antal filer i mappe/totale antal optagne filer i mappe * Forløbet afspilningstid ( Fillængde ) Linje for afspilningsposition 7

8 Delenes navne Vis Delenes navne 4 [ISY]-tilstand Tekstvisning Fuld tekstvisning Bogdetaljevisning $ % $ % ^ # # & & # & 8 1 Optagemedie ( s. 82) [ ]: Indbygget hukommelse [ ]: SD-kort 2 Højttaler ( s. 81) 3 Timeroptagelse ( s. 89) 4 Alarm ( s. 63) 5 Wi-Fi ( s. 85) 6 Batteri ( s. 18) 7 Titel 8 Filformat ( s. 46) 9 Stemmeoptager-statusindikator [ ]: Stop [ ]: Afspil ( s. 42) [ ]: Hurtig afspilning ( s. 47) [ ]: Langsom afspilning ( s. 47) 0 Afspilningshastighed ( s. 47)! Indeks (midlertidig)-markering ( s. Tekstvisning, detaljevisning af bog # Visningsområde for indikator ( s. 10) $ Forløbet gengivetid % Fillængde ^ Linje for afspilningsposition & Funktionsknap, guide TIP Hver gang der trykkes på knappen F3 (SKÆRM) (Visning), ændres visningens layout i følgende rækkefølge: Tekstvisning Fuld tekstvisning Bogdetaljevisning

9 Delenes navne Vis 4 [ Taleversion]-tilstand Fillistevisning # 7 8 Tekstvisning Delenes $ 1 Optagemedie ( s. 82) [ ]: Indbygget hukommelse [ ]: SD-kort 2 Højttaler ( s. 81) 3 Timeroptagelse ( s. 89) 4 Alarm ( s. 63) 5 Wi-Fi ( s. 85) 6 Batteri ( s. 18) 7 Navn på aktuel fil 8 Filformat ( s. 46) 9 Stemmeoptager-statusindikator [ ]: Stop [ ]: Afspil ( s. 42) [ ]: Hurtig afspilning ( s. 47) [ ]: Langsom afspilning ( s. 47) 0 Afspilningshastighed ( s. 47)! Fillistevisning, Visningsområde for indikator ( s. 10) # Linje for afspilningsposition $ Funktionsknap, guide TIP Hver gang der trykkes på knappen F3 (SKÆRM) (Visning), ændres visningens layout i følgende rækkefølge: Fillistevisning Tekstvisning 9

10 Delenes navne Vis Delenes navne 4 [ Planlægger]-tilstand Kalender-skærm # Betydningen af indikatorer, vist i visningsområdet for indikatorer (det samme for alle tilstande) [ ]: Optageniveau [ ]: Low Cut Filter [ ]: Zoommikrofon [ ]: Støjannul. [ ]: Stemmebalance [ ][ ][ ]: Gengiveområde [ ]: Gentag! $ 1 Optagemedie ( s. 82) [ ]: Indbygget hukommelse [ ]: SD-kort 2 Højttaler ( s. 81) 3 Timeroptagelse ( s. 89) 4 Alarm ( s. 63) 5 Wi-Fi ( s. 85) 6 Batteri ( s. 18) 7 Titel 8 Kalenderens år og måned vises 9 Kalender ( s. 54, s. 60) 0 Valgt dato! Antal registrerede emner og indstillingsdetaljer for den valgte dag (Memoer: 3 alarmer: Aktuel dato # Stemmememo/alarm allerede registreret $ Funktionsknap, guide 10

11 Kom godt i gang Opladning af batteriet Efter stemmeoptageren er udpakket kan du gøre den klar til brug ved at følge trinnene nedenfor. Indsæt batteriet Trin 1 3 Oplad optageren Trin 2 3 Tænd på afbryderen Trin 3 3 Trin 4 3 Trin 5 Indstilling af dato/tid Indstil stemmeoptagerens ur, så det kan bruges til filstyring. Indstilling af talevejledning 1 Opladning af batteriet Fjern skærmbeskytteren på skærmen. 11

12 Opladning af batteriet Indsætning af batteriet 1 Inden du bruger stemmeoptageren skal du fjerne batteriet fra posen og indsætte det i stemmeoptagerens batterirum. Opladning af batteriet 1 Batteridækslet åbnes ved at skubbe låsens udløserarm for batteridækslet i pilens retning. Sæt batteripakken som vist, så den sidder ind under den udstikkende del af optageren. 2 Ret terminalerne på optageren og batteriet ind med hinanden med etiketten på bagsiden vendt opad, og tryk derefter ned og ind mod A og sæt batteriet på plads ved at trykke det indad mod B. 3 Skub batteridækslet på plads, indtil det er helt lukket. BEMÆRK Sørg for, at batteridækslet er korrekt tillukket (skub det, indtil batteridækslets lås 'klikker' på plads). Luk ikke batteridækslet hvis batteriet ikke er helt indsat. Kontroller, om der findes metalliske fremmedlegemer eller støv på batteriets terminaler. Brug ikke et andet batteri end det specificerede. 12

13 Opladning af batteriet Opladning af batteriet ved at tilslutte til en AC adapter med en USBforbindelse (model A514) Batteriet kan oplades ved at tilslutte optageren til den medfølgende AC adapter (A514). Det anbefales at bruge en AC adapter når du skal bruge optageren i en længere periode, som f.eks. til lange optagelser. BEMÆRK Lithium-ion-batterier aflader sig selv. Sørg for at oplade batteriet inden du starter optagelsen. Inden du tilslutter USB-konnektoren skal du deaktivere STOP-tilstanden ( s. 23). 3 Tilslut USB-kablet til optagerens USB-stik mens optageren er i stoptilstand eller den er slukket. 1 Opladning af batteriet 1 Tilslut USB-kablet til USBkonnektoren på AC adapteren. Slut USB-kablet til AC adapteren. 2 Tilslut AC adapteren til en stikkontakt. Til en stikkontakt 4 Tryk på 2 eller 3 knappen for at vælge [AC adapter]. 13

14 Opladning af batteriet 1 Opladning af batteriet ved at tilslutte til en AC adapter med en USB-forbindelse (model A514) Opladning af batteriet ved at tilslutte det til en pc's USBkonnektor Opladning af batteriet 5 Tryk på knappen `OK for at starte opladning. 6 Opladningen er færdig når batteriindikatoren skifter til [ ]. BEMÆRK Inden du tilslutter USB-konnektoren skal du deaktivere STOP-tilstanden ( s. 23). 1 Start pc'en. 2 Sæt USB-kablet i pc'ens USB-port. Opladningstid: Ca 3 timer* * Den omtrentlige tid, det tager at oplade et helt afladt batteri ved stuetemperatur. Opladningstiden afhænger af batteriets resterende strøm og dets tilstand. BEMÆRK Brug kun den medfølgende Olympus AC adapter, model (A514), til tilslutning via USB. 3 Tilslut USB-kablet til optagerens USB-stik mens optageren er i stoptilstand eller den er slukket. 14

15 Opladning af batteriet Opladning af batteriet ved at tilslutte det til en pc's USB-konnektor 4 Tryk på knappen 2 eller 3 for at vælge [PC]. 5 Tryk på knappen `OK for at starte opladningen. 6 Opladningen er færdig når [Fuldt batteri] vises. BEMÆRK Pc'en skal være tændt for at kunne oplade batteriet med USB-konnektoren. Du kan ikke oplade batteriet når pc'en er slukket, hvis pc'en er i standby, i dvaletilstand eller i tilstand Automatisk Sluk. Brug ikke en USB-hub når du oplader batteriet ved at tilslutte det til pc'en. Når der vises [ ] *1 eller [ ] *2, kan batteriet ikke oplades. Oplad batteriet i en omgivende temperatur på mellem 5 og 35 C. *1 [ ]: Den omgivende temperatur er for lav. *2 [ ]: Den omgivende temperatur er for høj Hvis batteriets levetid er bemærkelsesværdigt kort efter en fuld opladning, skal batteriet udskiftes med et nyt. Indsæt USB-konnektoren således, at den sidder helt ind. Den vil ikke fungere normalt, hvis forbindelsen ikke udføres korrekt. Brug kun et USB-forlængerkabel, der er kompatibelt med Olympus. Funktionen garanteres ikke, hvis der bruges et kabel fra anden producent. Brug kun USB-forlængerkablet fra Olympus med stemmeoptageren og brug det ikke, hvis der bruges et produkt fra en anden producent. Hvis du vælger [AC adapter] mens AC adapteren er tilsluttet, har du mulighed for at oplade batteriet med [USB indstill.] indstillet til [Composite] ( s. 83). 1 Opladning af batteriet 15

16 Opladning af batteriet 1 Opladning af batteriet Tænd på afbryderen 1 Skub TÆND/SLUK/STOPkontakten i pilens retning mens stemmeoptageren er slukket. Indstilling af dato/tid Stemmegenkendelsesfunktionen kan bruges i denne indstilling ( s. 31). 1 Tryk på knappen 9 eller 0 for at vælge det emne, du vil indstille. TÆND/SLUK/ STOP-kontakt 2 Tryk på knappen 2 eller 3 for at ændre nummeret. BEMÆRK Oplad altid et genopladeligt batteri, før du bruger det første gang ( s. 13). 16 Hvis du vil ændre indstillingen for at andet emne, skal du trykke på knappen 9 eller 0 for at flytte den blinkende markør, og derefter trykke på knappen 2 eller 3 for at ændre nummeret. 3 Tryk på knappen `OK for at fuldføre indstillingen.

17 Opladning af batteriet TIP Hvis du trykker på knappen `OK under opsætningen, gemmer optageren de elementer, der indtil videre er blevet angivet. Du kan ændre visningsformatet for uret. Se "Indstilling af dato/tid [Tid & dato]" ( s. 82) for proceduren. Indstilling af talevejledning Denne funktion giver stemmebeskeder vedrørende betjening af optageren. 1 Tryk på knappen 2 eller 3 for at vælge [Til] eller [Fra]. 1 Opladning af batteriet [Til]: Talevejledning vil være aktiveret. [Off]: Talevejledningen er deaktiveret. 2 Tryk på knappen `OK for at fuldføre indstillingen. TIP Du kan indstille [Til/Fra], [Hastighed] og [Lydstyrke] for talevejledning. Se "Indstilling af talevejledning [Talevejledning]" ( s. 99) for oplysninger om proceduren. 17

18 1 Batterier 18 Batterier Genopladelige batterier Læs nedenstående oplysninger omhyggeligt når du bruger et genopladeligt lithium-ionbatteri (Li-50B). 4 Afladning Genopladelige batterier aflades når de ikke er i brug. Sørg for at oplade batteriet inden brug. 4 Brugstemperatur Genopladelige batterier er kemikaliebaserede produkter. Deres funktion kan variere, også selvom de bruges inden for den anbefalede brugstemperatur. Denne variation er normal. 4 Anbefalet temperaturområde Når du tænder for stemmeoptageren: 0 til 42 C Under opladning: 5 til 35 C Ved opbevaring over længere tid: 20 til 30 C Brug af et genopladeligt batteri udenfor de ovenstående temperaturområder kan medføre en forringelse af batteriets funktion eller levetid. Når stemmeoptageren ikke er i brug i en længere periode, skal det genopladelige batteri fjernes inden stemmeoptageren lægges væk til opbevaring, for at undgå lækage af væske og rust. BEMÆRK På grund af deres opbygning er det muligt, at nye genopladelige lithiumion-batterier og batterier, der ikke har været brugt i en længere periode (en måned eller mere), muligvis ikke oplades helt. Batteriet skulle oplades helt efter opladning og afladning op til tre gange. Bortskaf altid genopladelige batterier iht. myndighedernes foreskrevne regler. Inden genopladelige batterier, der ikke er helt afladt, bortskaffes, skal du sørge for, at de ikke kan kortsluttes, ved at isolere deres terminaler med tape. Slå altid strømmen fra inden batteriet udskiftes. Hvis batteriet fjernes mens stemmeoptageren optager eller udfører en handling, som f.eks. at slette en fil, kan det beskadige filer. Batteridækslet er ikke fastgjort til enheden på købstidspunktet. Det kan være nødvendigt at indstille dato/tid hvis batteriet fjernes fra stemmeoptageren i mere end 15 minutter, eller hvis batteriet hurtigt fjernes og sættes i igen. Se "Indstilling af dato/tid [Tid & dato]" ( s. 82) for proceduren. Når stemmeoptageren ikke er i brug i en længere periode, skal det genopladelige batteri altid fjernes inden stemmeoptageren lægges væk til opbevaring. Når du køber genopladelige batterier, skal du altid vælge genopladelige lithium-ion-batterier (Li-50B). Funktion garanteres ikke. Hvis der bruges et batteri fra en anden producent. Selv om batteriindikatoren viser [ ], kan afspilning med den indbyggede højttaler resultere i fald af batteristrømmen og forårsage, at stemmeoptageren nulstilles. Hvis det er tilfældet, skal du skrue ned for lydstyrken. Batteriets levetid vil være kortere når du bruger et SD-kort. Batteriets brugstid varierer, afhængigt af det anvendte batteris ydeevne ( s. 145). Batteriets levetid vil være kortere, når du bruger et genopladeligt lithiumion-batteri, der har været brugt mange gange ( s. 145).

19 Batterier STil brugere i Tyskland: Olympus har en aftale med GRS (Joint Battery Disposal Association) i Tyskland for at sikre miljøvenlig bortskaffelse af batterier. 1 Batterisymbol Efterhånden som batteriet aflades, ændres batteriindikatoren på skærmen som følger: Batterier [ ] angiver, at der kun er lidt batteristrøm tilbage. Oplad batteriet. Når batteriet er afladt [ ] og [Batteri svagt] vises, stopper funktionen. 19

20 Indsætning/udtagning af et SD-kort 1 Stemmeoptageren har sin egen, indbyggede hukommelse, og den understøtter også standard SD-kort (SD-, SDHC- og SDXC-kort), der sælges særskilt. Isætning af et SD kort Indsætning/udtagning af et SD-kort 1 Åbn kortdækslet mens stemmeoptageren er i stoptilstand. 3 Luk kortdækslet. Når du indsætter et SD-kort, får du vist skærmen til valg af optagemedie. 4 Hvis du vil optage på SD-kortet, skal du trykke på knappen 2 eller 3 og vælge [Ja]. 2 Indsæt et SD-kort og sørg for, at det sidder korrekt, som vist. 5 Tryk på knappen `OK for at fuldføre indstillingen. 20 Indsæt SD-kortet lige ind, så det ikke sidder skævt. Hvis et SD-kort indsættes vendt forkert eller så det sidder skævt, kan det beskadige kontaktfladerne eller afstedkomme, at det sidder fast i åbningen. Et SD-kort, der ikke er helt isat (så det 'klikker' på plads) kan muligvis ikke registrere data. TIP Du kan også vælge den indbyggede hukommelse som optagemediet ( s. 82).

21 Indsætning/udtagning af et SD-kort Isætning af et SD kort BEMÆRK Stemmeoptageren kan muligvis ikke genkende et SD-kort, der er formateret (initialiseret) for en pc eller en anden enhed. Inden du bruger et kort, skal du altid initialisere det for stemmeoptageren ( s. 101). SD-kort Du kan ikke optage eller slette hvis skrivebeskyttelseskontakten er indstillet til [LÅST]. Skrivebeskyttelseskontakt Udtagning af et SD-kort 1 Åbn kortdækslet mens stemmeoptageren er i stoptilstand. 2 Udløs SD-kortet ved at trykke det indad og lade det glide ud langsomt. SD-kortet glider ud og stopper. Træk SD-kortet ud med fingerspidserne. [Indbygget huk. er valgt] vises, efter du har fjernet et SD-kort, hvis [Hukomm.valgt] var indstillet til [SD-kort]. 1 Indsætning/udtagning af et SD-kort 3 Luk kortdækslet. 21

22 Indsætning/udtagning af et SD-kort Udtagning af et SD-kort 1 Indsætning/udtagning af et SD-kort BEMÆRK SD-kort kan springe ud med en vis kraft under fjernelse, hvis du knipser eller slipper kortet for hurtigt efter du har trykket SD-kortet indad. Nogle SD-, SDHC- og SDXC-kort er muligvis ikke helt kompatible med stemmeoptageren og genkendes muligvis ikke korrekt, afhængigt af kortets producent og type. Kontakt kundesupport hos Olympus for oplysninger om SD-korts kompatibilitet, som verificeret af Olympus, på: Bemærk, at vores kundesupport vil videregive oplysninger om producenter af SD-kort og korttyper, hvis funktion Olympus har verificeret, men Olympus garanterer ikke kortenes ydelse. Bemærk også, at nogle kort muligvis ikke genkendes korrekt af stemmeoptageren, hvis producenten ændre specifikationerne. Læs brugervejledningen, der fulgte med kortet, når du bruger et SD-kort. Hvis et SD-kort ikke genkendes af stemmeoptageren, kan du prøve at udtage det og indsætte det igen for at se, om stemmeoptageren kan genkende det. Behandlingshastigheden kan være lav for nogle typer SD-kort. Behandlingsydeevnen kan også være reduceret, hvis der gentagne gange skrives eller slettes data til/fra et SD-kort. I så fald skal du initialisere SD-kortet igen ( s. 101). 22

23 Forebyggelse af tilfældig drift Hvis du indstiller stemmeoptageren til tilstand STOP, fortsætter den aktuelle funktion og knappernes funktion deaktiveres. Tilstanden STOP er en nyttig funktion, der hjælper med at undgå tilfældig aktivering ved et tilfældigt tryk på en knap når stemmeoptageren bæres i en taske eller en lomme. Den kan også forhindre, at stemmeoptageren ved et tilfælde stoppes under optagelse. 1 Indstilling af HOLD-tilstand 1 Skub TÆND/SLUK/STOP-kontakten til [STOP]-positionen. Deaktivering af HOLD-tilstand 1 Skub kontakten TÆND/SLUK/STOP til position A, vist nedenfor. Forebyggelse af tilfældig drift [Stop] vises på skærmen og optageren skifter til tilstand STOP. BEMÆRK Hvis du trykker på en vilkårlig knap mens enheden er i stoptilstand, blinker LEDindikatoren blå, men der udføres ingen funktioner. Hvis du indstiller til tilstand STOP under afspilning (eller optagelse), fortsættes afspilning (eller optagelse) og andre funktioner deaktiveres (stemmeoptageren stopper når afspilning standser eller optagelsen stopper når der ikke er mere ledig hukommelse). 23

24 Slå strømmen FRA Slå strømmen FRA 1 Eksisterende data, indstilling af tilstand samt indstilling af ur gemmes når der slukkes for strømmen. Slå strømmen FRA 1 Skub TÆND/SLUK/STOP-kontakten i pilens retning i mindst et sekund. Strømsparetilstand Når stemmeoptageren har været stoppet i mindst 10 minutter (standard indstillingen) efter den blev tændt, slukkes skærmen og stemmeoptageren skifter automatisk til strømsparetilstand ( s. 82). Hvis du vil skifte fra strømsparetilstand skal du tænde for strømmen igen. Afspilningens stopposition gemmes i hukommelsen, når der slukkes for strømmen. TIP Hvis du slukker for strømmen når stemmeoptageren ikke er i brug, reduceres brug af batteristrømmen. 24

25 [Hovedmenu] skærmfunktioner Vælg af tilstanden Når optageren tændes, vises menuen [Hovedmenu]. Skærmen [Hovedmenu] giver adgang til de tilgængelige funktion som f.eks. stemmeoptager eller musikafspiller. Se referencesiden med oplysninger om hver funktion. Stemmegenkendelsesfunktionen kan bruges i denne indstilling ( s. 31). 1 Tryk på knappen HOVEDMENU for at vise skærmen [Hovedmenu]. 3 Tryk på knappen `OK. 1 [Hovedmenu] skærmfunktioner Under optagelse ændres skærmen ikke til skærmen [Hovedmenu]. 2 Tryk på 2/3-, 9- eller 0-knappen for at vælge den ønskede tilstand. Når der er valgt [Optager]: Tilstanden ændres til tilstand [Optager]. I denne tilstand kan du optage med mikrofonen eller afspille filer, du har optaget tidligere med stemmeoptageren ( s. 34, s. 42). 25

26 [Hovedmenu] skærmfunktioner Vælg af tilstanden 1 [Hovedmenu] skærmfunktioner Når der er valgt [Musik]: Denne tilstand skifter til tilstand [Musik]. I denne tilstand kan du afspille musikfiler, overført til stemmeoptageren ( s. 42). Når der er valgt [Taleversion]: Tilstanden skifter til [Taleversion]-tilstand. I denne tilstand konverteres tekstfiler, der overføres til optageren, over til lydfiler, hvorefter de kan afspilles ( s. 42). Når der er valgt [Planlægger]: Tilstanden skifter til tilstand [Planlægger] og der kan registreres stemmememoer på den valgte dato ( s. 60). Når der er valgt [ISY]: Tilstanden skifter til tilstand [ISY] og ISY-indhold, der er overført til optageren fra Olympus Sonority eller CD'er. kan afspilles ( s. 42, s. 119). 26

27 Mapper Du kan optage data på den indbyggede hukommelse eller SD-kortet. Uanset det valgte optagemedie sorteres stemmefiler, musikfiler og indholdsfiler og de gemmes i mapper, arrangeret i en træstruktur. De gemte filer kan omsorteres i den foretrukne rækkefølge ( s. 77). Mapper til stemmeoptagelser Lydfiler, optaget af stemmeoptageren, gemmes i mapper navngivet som [Mappe A] til [Mappe E] i mappen [Optager] (RECORDER). Du kan ændre navnet på [Mappe A] til [Mappe E] ( s. 72). Mapper til musikafspilning Når der overføres musikfiler, oprettet med Windows Media Player, til stemmeoptageren, oprettes der automatisk mapper for dem i mappen til musikafspilning i den hierakiske struktur, der er vist nedenfor. 1 Mapper Hovedmenu Vælg tilstanden i skærmen [Hovedmenu]. Optager (RECORDER) Mappe A Hovedmenu Musik (MUSIC) Første niveau Kunstner 01 Andet niveau 999 Hver mappe kan indeholde op til 999 filer. Mappe Album Mappe B Mappe C Mappe D Mappe E Optagelser med mikrofonen gemmes her. Filer og mapper, der anbringes direkte i mappen [Optager] (og ikke i nogen af undermapperne), vises ikke af stemmeoptageren. Fil 999 Hver mappe kan indeholde op til 999 filer. Du kan gemme i alt 999 filer og mapper i mappen [Musik]. Du kan overføre op til 6000 sange til mappen [Musik]. 27

28 Mapper 1 Mapper Mapper til ISY-afspilning Når ISY-indhold overføres til optageren fra Olympus Sonority eller CD'er, oprettes der automatisk mapper for dem i mappen til ISY-afspilning, i den hierakiske struktur, der er vist nedenfor. Hovedmenu ISY (ISY) Første niveau Indhold 01 Indhold 02 Mappe til tekstafspilning Tekstfiler, der overføres til mappen [Taleversion] (TEXT) på optageren fra en pc, kan konverteres til lydfiler for afspilning. Hovedmenu Taleversion (TEXT) Første niveau Data 01 Data 02 Andet niveau Mappe 100 Mappe Du kan overføre op til 100 mapper til mappen [ISY]. Fil Hver mappe kan indeholde op til 100 filer. Du kan overføre op til 100 filer til mappen [Taleversion]. Du kan afspille filer på maks. 10 MB i funktionen [Taleversion]. 28

29 Mapper Mappe til tekstafspilning Når du overfører en tekstfil (html, doc. docx) til optageren fra en pc, oprettes følgende fil automatisk med et andet navn i samme mappe. Eksempel: Når "job report_001.html" overføres til optageren 1 Mapper 1 2 job report _ 001 _ main.txt job report _ 001 _ all.txt a b c a Filnavn: Det samme navn som den overførte fil. b Område for oplæsning: Kun tilføjet for html-filer. Der oprettes automatisk to typer filer med endelserne "_main" og "_all". c Filtypenavn: Filtypenavnet er altid "txt". TIP Navnene på mapperne, der beskrives i dette dokument, vises under følgende navne på en pc ( s. 122). [Optager]-mappe [RECORDER] [Musik]-mappe [MUSIC] [ISY]-mappe [ISY] [Taleversion]-mappe [TEXT] 29

30 Valg af mapper og filer 1 Du kan vælge en anden mappe mens stemmeoptageren er i stoptilstand eller afspiller en fil. Se "Mapper" ( s. 27) for en beskrivelse af stemmeoptagerens hierakiske mappestruktur. [Hovedmenu]- skærm Mapper til stemmeoptagelser *1 Valg af mapper og filer Mappeliste Fillistevisning Filvisning Mapper til musikafspilning *1 Når der er valgt tilstand [Musik]. Mappeliste Fillistevisning Filvisning *1 Når du har valgt en fil, kan du gå direkte til visningen af filen, du valgte sidst i skærmen [Hovedmenu]. 30 Frem: `OK-knap Hvert tryk på knappen `OK åbner den aktuelt valgte mappe eller fil i listen, og går videre til det næste (lavere) niveau i mappehierakiet. Når der vises en liste, kan du udføre den samme funktion ved at trykke på knappen 9. Tilbage: F1 (TILBAGE/LISTE)-knap Hvert tryk på knappen F1 (TILBAGE/ LISTE) går tilbage til det tidligere (højere) niveau i mappehierakiet. Når der vises en liste, kan du udføre den samme funktion ved at trykke på knappen 0. Knappen 2 eller 3 Bruges til at vælge en mappe eller fil. HOVEDMENU-knap Tilbage til skærmen [Hovedmenu]. [Hovedmenu]-skærm: Bruges til at vælge stemmeoptagerens tilstand ( s. 25). Listevisning: Viser mapper og filer, optaget med stemmeoptageren. Filvisning: Viser oplysninger om den valgte fil.

31 Brug af stemmegenkendelse Optageren er udstyret med en funktion til stemmegenkendelse. Denne funktion giver dig mulighed for at udføre handlinger automatisk som f.eks. at indstille dato og klokkeslæt og ændre mappenavne ved blot at tale ind i mikrofonen og uden kompliceret brug af tastaturet. Mens optageren er i stoptilstand kan du også skifte til hver af tilstandene eller få adgang til et indstillingsemne i en menu ved hjælp af stemmegenkendelse. Stemmegenkendelsesfunktionen kan bruges når du opsætter funktioner, der har et [ ]-mærke i denne vejledning. Skift af tilstand Denne funktion kan bruges i funktionerne [Hovedmenu], [Menu], [Optager], [Musik], [ISY], [Taleversion] eller [Planlægger]. 1 Når stemmeoptageren er i stoptilstand skal du trykke og holde ned på knappen SCENE/ VOICE. Få adgang til menuer Denne funktion kan bruges i funktionerne [Hovedmenu], [Optager], [Musik], [ISY], [Taleversion] eller [Planlægger]. 1 Når stemmeoptageren er i stoptilstand skal du trykke og holde ned på knappen SCENE/VOICE. 1 Brug af stemmegenkendelse 2 Sig, hvilken tilstand du vil skifte til, direkte ind i den indbyggede mikrofon. Skabelonliste Hovedmenu Menu Optager Musik ISY Taleversion Planlægger Funktion* * Funktionerne, tildelt funktionsknapperne, læses højt. Skift til hver tilstand Sig navnet på den tilstand, du vil skifte til. Eksempel: Når du skifter til tilstanden [Musik]. Musik 2 Sig den ønskede indstilling direkte ind i den indbyggede mikrofon. [Menu] ( s. 66) Eksempel: Når du ønsker [Optageniveau] Indstil optagelsesfølsomhed 3 Slip knappen SCENE/VOICE. 3 Slip knappen SCENE/VOICE. 31

32 Brug af stemmegenkendelse 1 Brug af stemmegenkendelse Indtastning af klokkeslæt og dato Bruges, mens skærmen for indstilling af dato og tid vises. 1 Når stemmeoptageren er i stoptilstand skal du trykke og holde ned på knappen SCENE/ VOICE. 2 Sig året, måneden, dagen og klokkeslættet, du vil indstille, direkte i den indbyggede mikrofon. [Tid & dato] ( s. 16, s. 82) Når du indstiller timen, minuttet, året, måneden og dagen i indstillingerne [Tid & dato] skal du sige året, måneden og dagen eller klokkeslættet, du vil angive. Eksempel: Når du angiver 10 februar, :20 AM 10 februar, 2014, AM 10:20 Ændring af mappenavn Brug i indstilling [Mappenavn]. 1 Når stemmeoptageren er i stoptilstand skal du trykke og holde ned på knappen SCENE/ VOICE. 2 Sig et ord, relateret til en indstilling, direkte ind i den indbyggede mikrofon. [Mappenavn] ( s. 72) Når du indstiller et [Mappenavn], skal du sige et ord i skabelonen. Eksempel: Når du ændrer navnet til [Arbejde]. Arbejde 3 Slip knappen SCENE/VOICE. [Timeroptagelse] ( s. 89) [Alarm] ( s. 63) Når du indstiller klokkeslættet i [Timeroptagelse] eller [Alarm], skal du sige klokkeslættet, du vil indstille. Eksempel: Når starttiden er 10:30 10 : 30 AM 32 3 Slip knappen SCENE/VOICE.

33 Brug af stemmegenkendelse TIP Genkendelseshastigheden kan påvirkes af talerens udtalelse eller tone. Tal tydeligt og langsomt. 1 BEMÆRK Stemmegenkendelsesfunktioner kan ikke bruges mens optageren er i afspilningstilstand eller optagetilstand. Udføres, mens optageren er i stoptilstand. Stemmegenkendelse kan være vanskeligt på steder med omgivende støj. Brug funktionen når det er stille. Brug af stemmegenkendelse 33

34 Optagelse Optagelse 2 Stemmeoptageren har fem mapper, ([&] til [*]), hvori der kan gemmes optagne filer. Disse mapper gør det nemt at sortere optagelserne i separate kategorier (som f.eks. forretning og fritid). Grundlæggende optageprocedure Optagelse 1 På skærmen [Hovedmenu] trykker du på knappen 2, 3, 9 eller 0 for at vælge [Optager]. Tryk derefter på knappen `OK ( s. 25). 2 Tryk på knappen 2 eller 3 for at vælge den ønskede optagemappe. Den nye, optagne lyd gemmes i den valgte mappe. 3 Ret den indbyggede mikrofon i retning af lyden, der skal optages. 4 Tryk på knappen OPTAG ( s) for at starte optagelsen. a Optagefunktion b Forløbet optagelsestid c Mulig resterende optagelsestid d Niveaumåler (ændres alt efter optagelydstyrke og indstillingen af optagefunktionen) LED-indikatoren lyser og [ ] vises på skærmen. 5 Tryk på knappen STOP ( 4) når du vil stoppe optagelsen. a b c d e 34 e Fillængde [ ] vises på skærmen.

35 Optagelse Lydfiler, optaget med stemmeoptageren, gives automatisk et filnavn i formatet nedenfor _ 0001.WMA Optagelsesdato Angiver optagelsens år, måned og dag. 2 Filnummer Vedhæftede filnumre er på hinanden følgende, uanset om der skiftes til et andet optagemedie. 3 Filtypenavn Et filtypenavn angiver, hvilket optageformat der blev anvendt da filen blev optaget af stemmeoptageren. Lineær PCM-format: ".WAV" MP3-format: ".MP3" WMA-format: ".WMA" TIP [Optagefunktion] skal indstilles mens stemmeoptageren er standset ( s. 70). Når du trykker på knappen OPTAG ( s) mens der er valgt [Optager] på skærmen [Hovedmenu], kan du starte optagelse. Den optagne fil gemmes i [Mappe A]. Du kan justere optagelseniveauet manuelt, så det passer til situationen ( s. 69). BEMÆRK For at undgå, at begyndelsen af en optagelse udelades, skal du starte optagelsen efter LED-indikatoren lyser eller tilstandsindikatoren vises på skærmen. Når den mulige, resterende optagelsestid er 60 sekunder, blinker LED-indikatoren. Den blinker hurtigere, efterhånden som den resterende tid bliver kortere (ved 30 og 10 sekunders punkterne). Når [Mappen fuld] vises, kan der ikke optages mere. Hvis du vil optage mere, skal du vælge en anden mappe eller slette filer, du ikke har brug for ( s. 56). Hvis der vises [Hukommelse fuld], har stemmeoptageren ikke mere ledig plads. Du skal slette filer, du ikke har brug for, for at kunne optage mere ( s. 56). Når du bruger et SD-kort i stemmeoptageren, skal du sørge for, at du har indstillet til det ønskede optagemedie ([Hukommelse] eller [SD-kort]) ( s. 82). Hvis der er valgt en mappe, anderledes end & til * når der trykkes på knappen OPTAG ( s), vises den blinkende meddelelse: [Kan ikke optage i denne mappe]. Udfør optagelsen igen efter du har valgt en af mapperne & til *. Det anbefales at initialisere optagemediet inden du laver en vigtig optagelse. Behandlingsydeevnen kan være reduceret når der gentagne gange er skrevet eller slettet data til/fra optagemediet. Hvis det er tilfældet, skal du initialisere optagemediet ( s. 101). 2 Optagelse 35

36 2 Optagelse Optagelse Optagelse af lineær PCM-format over 2 GB Når du optager en fil i lineær PCM-format vil optagelsen fortsætte, selv efter filstørrelsen overstiger 2 GB. Dataene opdeles og gemmes i separate filer på op til 2 GB. Filerne behandles som flere filer under afspilning. Efter optagelse af 999 filer, der overstiger 2 GB, standser optagelsen. Pausere/genoptage optagelse 1 Tryk på knappen OPTAG ( s) under optagelse. Optagelsen sættes i pause og indikatoren [ ] vises på skærmen. Optagelsen standser automatisk efter at have været i pause i mindst 120 minutter. 2 Tryk på knappen OPTAG igen ( s) mens optagelsen er i pause. Optagelsen genoptages fra det sted, hvor den blev sat i pause. 36

37 Optagelse Overvågning under optagelse Du kan overvåge optagelsen mens du laver den ved at lytte til den via hovedtelefonen, tilsluttet til stemmeoptagerens stik til hovetelefoner. Brug knappen +/ til at justere lydstyrken for overvågning af optagelsen. 1 Tilslut hovedtelefonen til stemmeoptagerens stik til hovedtelefoner. Til stikket til hovedtelefoner Ændring af lydstyrken påvirker ikke optageniveauet. BEMÆRK For at undgå ubehageligt høje lyde skal du indstille lydstyrken til [00] inden du tilslutter hovedtelefonen. Undgå feedback ved ikke at placere hovedtelefonerne nær mikrofonen under optagelsen. Batteristrømmen opbruges hurtigt når du overvåger optagelser. Du kan spare på batteristrømmen ved ikke at tilslutte hovedtelefonen under optagelse, eller ved at indstille [Optage monitor] til [Fra] inden du starter optagelsen. Optagelsesindstillinger Der er forskellige optagelsesindstillinger tilgængelige, så du kan tilpasse optagelsen til optagelsesforholdene. [Opta.situat.] ( s. 40) [Optageniveau] ( s. 69) [Optagefunktion] ( s. 70) [Zoommikrofon] ( s. 70) [Low Cut Filter] ( s. 71) [Timeroptagelse] ( s. 89) [Mappenavn] ( s. 72) [Optage monitor] ( s. 72) Bruges til at vælge en af flere forudregistrerede skabeloner for optagelsesindstillinger. Når den er valgt, kan hver skabelon skifte til flere indstillinger, tilpasset et bestemt optagelsessted eller -forhold, alt sammen med en enkelt handling. Indstiller optagelsesfølsomheden. Indstiller den optagne lyds kvalitet. Indstiller den indbyggede stereomikrofons retning. Reducerer summende lyde fra udstyr som f.eks. klimaanlæg og projektorer. Indstiller indholdet som f.eks. dato og tid til planlægning af en optagelse. Du kan inden start ændre navnene på Mappe A til og med Mappe E til navnene i en skabelon. Vælg, om den lyd, der optages, skal kunne høres via EAR-stikket. 2 Optagelse 37

38 Optagelse med ekstern mikrofon Optagelse med ekstern mikrofon 2 Optagelse med ekstern mikrofon Du kan optage lyd med en ekstern mikrofon eller en anden enhed, tilsluttet til stemmeoptagerens mikrofonstik. Tilslut og frakobl ikke enheder til stemmeoptageren under optagelse. 1 Tilslut en ekstern mikrofon til stemmeoptagerens mikrofonstik. Til mikrofonstikket BEMÆRK Tilslutning af en ekstern mikrofon til stemmeoptagerens mikrofon-stik deaktiverer den indbyggede mikrofon. Du kan bruge mikrofoner med ekstern strømforsyning. Når [Optagefunktion] er indstillet til stereo, vil optagelse med en ekstern monomikrofon kun optage den venstre kanal ( s. 70). Når [Optagefunktion] er indstillet til mono og der bruges en ekstern stereomikrofon, optages der kun input fra den venstre kanal ( s. 70). 2 Start optagelse. Se "Optagelse" ( s. 34) for en beskrivelse af optagefunktionerne. TIP Se "Tilbehør (ekstraudstyr)" ( s. 130) for en liste over eksterne mikrofoner, der er kompatible. 38

39 Optagelse fra en anden, tilsluttet enhed Optagelse af lyd fra en anden enhed med optageren Der kan optages lyd, når du har oprettet forbindelse mellem en anden enheds lydudgangsstik (hovedtelefonstik) og optagerens MIC-stik med tilslutningskablet KA333 (ekstraudstyr). Til mikrofonstikket Til en anden enheds lydudgangsstik BEMÆRK Når du optager med en ekstern enhed, skal du udføre en testoptagelse og justere outputniveauet for den tilsluttede enhed, som det måtte være nødvendigt. Optagelse af lyd fra optageren med en anden enhed Lyden fra denne optager kan optages på en anden enhed gennem tilslutning mellem den anden enheds lydindgangsstik (mikrofonstikket) og denne optagers stik til hovedtelefon med tilslutningskablet KA333 (valgfri). Til en anden enheds lydindgangsstik Til stikket til hovedtelefoner BEMÆRK Når du justerer optagerens forskellige lydkvalitetsindstillinger, ændres lydudgangssignalet fra stikket til hovedtelefonerne også ( s. 73). 2 Optagelse fra en anden, tilsluttet enhed 39

40 Skift af optagelsessituation [Opta.situat.] Indstilling af optagescenen 2 Skift af optagelsessituation [Opta.situat.] Stemmeoptageren har forudregistrerede skabeloner med optimale indstillinger, der er tilpasset til forskellige optageanvendelser som f.eks. forelæsning og diktering. Når du vælger en af disse skabeloner, kan du indstille flere forskellige anbefalede indstillinger for din optagelse med en enkelt handling. Stemmegenkendelsesfunktionen kan bruges i denne indstilling ( s. 31). 1 Tryk på knappen SCENE/VOICE mens stemmeoptageren er i stoptilstand. TIP Tryk på knappen F3 (DETALJER) for at kontrollere indstillingerne for den valgte skabelon. Tryk på knappen F1 (TILBAGE) for at gå tilbage til skærmen [Opta.situat.]. 3 Tryk på knappen `OK for at fuldføre indstillingen. 2 Tryk på knappen 2 eller 3 for at vælge den ønskede optagesituation. Opta.situat. Indstillingsikonet vises, iht. indstillingen. 40

41 Skift af optagelsessituation [Opta.situat.] BEMÆRK Når optagesituationen er valgt kan du ikke ændre optagerelaterede menuindstillinger. Hvis du vil bruge disse funktioner, skal du indstille [Opta.situat.] til [Fra]. Forudregistrerede indstillinger for [Opta.situat.] [Forelæsning]: [Optageniveau] [Høj] [Optagefunktion] [MP3 128 kbps] [Zoommikrofon] [+6] [Low Cut Filter] [Til] [Konference]: [Optageniveau] [Optagefunktion] [Zoommikrofon] [Low Cut Filter] [Møde]: [Optageniveau] [Optagefunktion] [Zoommikrofon] [Low Cut Filter] [Diktering]: [Mellem] [MP3 128 kbps] [Fra] [Til] [Mellem] [MP3 128 kbps] [Fra] [Fra] 2 Skift af optagelsessituation [Opta.situat.] [Optageniveau] [Optagefunktion] [Zoommikrofon] [Low Cut Filter] [Lav] [MP3 128 kbps] [Fra] [Til] [DNS]: [Optageniveau] [Optagefunktion] [Zoommikrofon] [Low Cut Filter] [Lav] [MP3 128 kbps] [Fra] [Fra] 41

42 Afspilning Afspilning Ud over filer, du har optaget med stemmeoptageren, kan du også afspille filer i formaterne WAV, MP3 og WMA, indhold i ISY såvel som tekstfiler, overført fra en pc. 3 Afspilning Grundlæggende afspilningsprocedure 1 Vælg filen, der skal afspilles, fra dens mappe ( s. 30). TIP Filerne gemmes på stederne nedenfor. Filer, optaget med den indbyggede mikrofon: [Optager]-mapper (mapperne & til *) Musikfiler, overført fra en pc: [Musik]-mappe ISY-indhold, overført fra en pc/ ved brug af [ISY import]- funktionen ( s. 88): [ISY]-mappe Tekstfiler, overført fra en pc: [Taleversion]-mappe 2 Tryk på `OK for at starte afspilningen. a a Indikator for optagemedie b Filnavn c Forløbet afspilningstid d Fillængde e Indikator for aktuel gengiveposition f Indikator for mappe, optagelsesdato/tid [ ] vises på skærmen. 3 Tryk på knappen +/ for at justere lydstyrken til det ønskede niveau. b c d e f 42 Lydstyrken kan justeres til en indstilling til mellem [00] til [30]. Des højere tal, des højere lydstyrke.

43 Afspilning 4 Tryk på knappen STOP( 4) for at stoppe afspilning. [ ] vises på skærmen. Filen, der afspilles, standses straks. Genoptagelsesfunktionen gemmer automatisk stoppositionen for afspilning i hukommelsen. Positionen gemmes, også hvis strømmen afbrydes. Næste gang der tændes for enheden, kan afspilning genoptages fra stoppositionen, gemt i hukommelsen. Afspilningsindstillinger Du kan vælge forskellige metoder til afspilning af filer, efter forskellige situationer og ønsker. [Afsp. stemme]* ( s. 73) [Støjannul.]* ( s. 73) [Stemmebalance]* ( s. 73) [Gengivefunkt.] ( s. 74) [Springinterval]* ( s. 75) [Transskriptionstil.]* ( s. 76) Afspiller kun stemmer i en optaget lydfil. En indstilling, der gør optagne stemmer lettere at skelne, hvis de er afdæmpede af støj fra en projektor eller lignende støj. Kompenserer under afspilning for dele af optagne lydfiler med lav lydstyrke. Vælg mellem tre gengivefunktioner. En nyttig funktion, der gør det nemt hurtigt at flytte afspilningspositionen og afspille korte segmenter gentagne gange. Skifter til afspilningsfunktionen. I denne indstilling kan der udføres transskribering mens du lytter til optaget indhold. * Funktion er kun aktiv i tilstand [Optager]. 3 Afspilning TIP For oplysninger om, hvordan du indstiller afspilningsmetoden for ISY-indhold og tekstfiler, overført fra en pc, skal du se "Bogmenu [Bogmenu]" ( s. 87). 43

44 Afspilning Afspilning gennem hovedtelefonerne Hurtig fremspoling Du kan tilslutte hovedtelefonerne til stemmeoptagerens stik til hovedtelefoner og dermed lytte til afspilning. 3 1 Tilslut hovedtelefonen til stemmeoptagerens stik til hovedtelefoner. Afspilning Til stikket til hovedtelefoner Hurtig fremspoling er ikke tilgængelig for ISY-indhold og tekstfiler. Hurtig fremspoling mens stemmeoptageren er i stoptilstand 44 2 Tryk på `OK for at starte afspilningen. TIP Der høres ingen lyd fra højttaleren når hovedtelefonerne er tilsluttet. BEMÆRK For at undgå ubehageligt høje lyde skal du indstille lydstyrken til [00] inden du tilslutter hovedtelefonen. Undgå at skruet meget højt op for lydstyrken når du lytter til hovedtelefonerne. Det kan skade hørelsen eller forårsage høretab. 1 Mens optageren er i stoptilstand trykker du og holder ned på knappen 9. [ ] vises på skærmen. Hurtig fremspoling stopper når du slipper knappen 9. Tryk på knappen `OK for at starte afspilning fra den aktuelle position. Hurtig fremspoling under afspilning 1 Tryk og hold på knappen 9 under afspilning. Afspilning starter fra den aktuelle position når du slipper knappen 9. Hvis der nåes en indeksmarkering eller en midlertidig markering i filen, standser den hurtige fremspoling ved markeringen ( s. 53). Hurtig fremspoling standser når enden af filen nås. Tryk og hold knappen 9 igen for hurtig fremspoling fra begyndelsen af den næste fil.

45 Afspilning Tilbagespoling Spring til starten af en fil 3 Tilbagespoling er ikke tilgængelig for ISYindhold og tekstfiler. Tilbagespoling mens stemmeoptageren er i stoptilstand 1 Mens optageren er i stoptilstand trykker du og holder ned på knappen 0. [ ] vises på skærmen. Tilbagespoling standser når du slipper knappen 0. Tryk på knappen `OK for at starte afspilning fra den aktuelle position. Tilbagespoling under afspilning 1 Tryk og hold på knappen 0 under afspilning. Afspilning starter fra den aktuelle position når du slipper knappen 0. Hvis der nås en indeksmarkering eller en midlertidig markering, standser den hurtige tilbagespoling ved markeringen ( s. 53). Hurtig tilbagespoling standser, når begyndelsen af filen nås. Tryk og hold knappen 0 igen for hurtig tilbagespoling fra enden af den forrige fil. Spring til begyndelsen af den næste fil 1 Tryk på knappen 9, mens stemmeoptageren er i stoptilstand eller under afspilning. Spring til begyndelsen af den aktuelle fil 1 Tryk på knappen 0 mens stemmeoptageren er i stoptilstand eller afspiller. Spring til begyndelsen af den forrige fil 1 Tryk på knappen 0 når afspilningspositionen er ved begyndelsen af filen. Hvis du vil springe til begyndelsen af den forrige fil under afspilning, skal du trykke på knappen 0 to gange efter hinanden. Afspilning 45

46 Afspilning 3 Afspilning BEMÆRK Hvis der nås en indeksmarkering eller en midlertidig markering når der springes til begyndelsen af en fil under afspilning, starter afspilning fra markeringens position. Når du springer til begyndelsen af en fil mens stemmeoptageren er i stoptilstand, ignoreres markeringen ( s. 53). Hvis en indstilling - ud over [Spring i fil] - er indstillet for [Springinterval], starter afspilning efter den indstillede periode er sprunget over, frem eller tilbage. Afspilning springer ikke til begyndelsen af filen. Musikfiler Hvis en musikfil, der overføres til stemmeoptageren, ikke kan afspilles, skal du kontrollere, at værdierne for samplinghastighed, bit-antal og bitrate ligger indenfor de understøttede områder. De forskellige kombinationer af sampling-hastighed, bit-antal og bitrate, som stemmeoptageren understøtter ved afspilning af musikfiler, vises nedenfor. Filformat WAV-format MP3-format WMA-format Samplinghastighed 44,1 khz, 48 khz MPEG 1 lag 3: 32 khz, 44,1 khz, 48 khz MPEG 2 lag 3: 16 khz, 22,05 khz, 24 khz 8 khz, 11 khz, 16 khz, 22 khz, 32 khz, 44,1 khz, 48 khz Bit-antal/ bitrate 16 bit 8 til 320 kbps 5 til 320 kbps MP3-filer med variabel bitrate (konverterede enkeltstående filer med variabel bitrate) kan muligvis ikke afspilles korrekt. WAV-filer i lineær PCM-format er de eneste WAV-filer, som stemmeoptageren kan afspille. Afspilning af andre WAV-filer understøttes ikke. Selv om filformatet er kompatibelt med afspilning på optageren, understøtter optageren ikke alle dekodere. 46

DM-901 DIGITAL STEMME- OPTAGER BRUGSANVISNING. Kom godt i gang. Optagelse. Afspilning. Tidsplan. Menu. Wi-Fi-funktion.

DM-901 DIGITAL STEMME- OPTAGER BRUGSANVISNING. Kom godt i gang. Optagelse. Afspilning. Tidsplan. Menu. Wi-Fi-funktion. DIGITAL STEMME- OPTAGER DM-901 BRUGSANVISNING Kom godt i gang Optagelse Afspilning Tidsplan Menu Wi-Fi-funktion Brug med en pc Øvrige oplysninger 1 2 3 4 5 6 7 8 Tak for dit køb af en Olympus digital stemmeoptager.

Læs mere

VN-733PC VN-732PC VN-731PC

VN-733PC VN-732PC VN-731PC DIGITAL STEMME- OPTAGER VN-733PC VN-732PC VN-731PC Kom godt i gang Optagelse Afspilning Menu Brug med en pc Øvrige oplysninger 1 2 3 4 5 6 BRUGSANVISNING Tak for dit køb af en Olympus digital stemmeoptager.

Læs mere

Kom godt i gang DIGITAL STEMME- OPTAGER Optagelse Afspilning WS-833 FM-radio WS-832 Menu Brug med en pc WS-831 Øvrige oplysninger BRUGSANVISNING

Kom godt i gang DIGITAL STEMME- OPTAGER Optagelse Afspilning WS-833 FM-radio WS-832 Menu Brug med en pc WS-831 Øvrige oplysninger BRUGSANVISNING DIGITAL STEMME- OPTAGER WS-833 WS-832 WS-831 Kom godt i gang Optagelse Afspilning FM-radio Menu Brug med en pc Øvrige oplysninger 1 2 3 4 5 6 7 BRUGSANVISNING Tak for dit køb af en Olympus digital stemmeoptager.

Læs mere

WS-853 WS-852 DIGITAL STEMME- OPTAGER BRUGSANVISNING. Kom godt i gang. Optagelse. Gengivelse. Menu. Brug med en pc. Øvrige oplysninger

WS-853 WS-852 DIGITAL STEMME- OPTAGER BRUGSANVISNING. Kom godt i gang. Optagelse. Gengivelse. Menu. Brug med en pc. Øvrige oplysninger DIGITAL STEMME- OPTAGER WS-853 WS-852 Kom godt i gang Optagelse Gengivelse Menu Brug med en pc Øvrige oplysninger 1 2 3 4 5 6 BRUGSANVISNING Tak for dit køb af en Olympus digital stemmeoptager. Yderligere

Læs mere

VP-10 DIGITAL STEMME-OPTAGER BRUGSANVISNING. Kom godt i gang. Optagelse. Gengivelse. Menu. Brug med en pc. Øvrige oplysninger

VP-10 DIGITAL STEMME-OPTAGER BRUGSANVISNING. Kom godt i gang. Optagelse. Gengivelse. Menu. Brug med en pc. Øvrige oplysninger DIGITAL STEMME-OPTAGER VP-10 Kom godt i gang Optagelse Gengivelse Menu Brug med en pc Øvrige oplysninger 1 2 3 4 5 6 BRUGSANVISNING Tak for dit køb af en Olympus digital stemmeoptager. Yderligere oplysninger

Læs mere

DIGITAL DIKTERMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL DIKTERMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL DIKTERMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING Tak, fordi du har købt en digital Olympus diktermaskine. Læs denne vejledning for at få yderligere oplysninger om, hvordan produktet bruges korrekt og sikkert.

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Misbrug af Easi-Speak eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle data, der er

Læs mere

DIGITAL DIKTERMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL DIKTERMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL DIKTERMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING Tak, fordi du har købt en digital Olympus diktermaskine. Læs denne vejledning for at få yderligere oplysninger om, hvordan produktet bruges korrekt og sikkert.

Læs mere

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A. Forsigtig

Læs mere

NOTE CORDER DP-311 BETJENINGSVEJLEDNING. Registrer dit produkt på www.olympus.eu/register-product og få flere fordele fra Olympus!

NOTE CORDER DP-311 BETJENINGSVEJLEDNING. Registrer dit produkt på www.olympus.eu/register-product og få flere fordele fra Olympus! LYDOPTAGER NOTE CORDER DP-311 BETJENINGSVEJLEDNING Registrer dit produkt på www.olympus.eu/register-product og få flere fordele fra Olympus! 2 Introduktion Tak, fordi du valgte en digital Olympus lydoptager.

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

DIGITAL DIKTERMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL DIKTERMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL DIKTERMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING Tak, fordi du har købt en digital Olympus diktermaskine. Læs denne vejledning for at få yderligere oplysninger om, hvordan produktet bruges korrekt og sikkert.

Læs mere

DIGITAL LYDOPTAGER BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL LYDOPTAGER BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL LYDOPTAGER BETJENINGSVEJLEDNING Tak, fordi du har købt en digital Olympus-lydoptager. Læs denne vejledning for at få yderligere oplysninger om, hvordan produktet bruges korrekt og sikkert. Gem

Læs mere

DIGITAL LYDOPTAGER BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL LYDOPTAGER BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL LYDOPTAGER BETJENINGSVEJLEDNING Tak, fordi du har købt en digital Olympus-lydoptager. Læs denne vejledning for at få yderligere oplysninger om, hvordan produktet bruges korrekt og sikkert. Gem

Læs mere

DIGITAL LYDOPTAGER BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL LYDOPTAGER BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL LYDOPTAGER BETJENINGSVEJLEDNING Tak, fordi du har købt en digital Olympus-lydoptager. Læs denne vejledning for at få yderligere oplysninger om, hvordan produktet bruges korrekt og sikkert. Gem

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

DIGITAL DIKTERMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL DIKTERMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL DIKTERMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING Tak, fordi du har købt en digital Olympus diktermaskine. Læs denne vejledning for at få yderligere oplysninger om, hvordan produktet bruges korrekt og sikkert.

Læs mere

LS-5 BETJENINGSVEJLEDNING LINEÆR PCM-OPTAGER. Lineær PCM-optager

LS-5 BETJENINGSVEJLEDNING LINEÆR PCM-OPTAGER. Lineær PCM-optager LINEÆR PCM-OPTAGER LS-5 Lineær PCM-optager BETJENINGSVEJLEDNING Registrer dit produkt på www.olympus-consumer.com/register og få flere fordele fra Olympus! DA Tak, fordi du valgte en digital Olympus lydoptager.

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

LINEÆR PCM-OPTAGER LS-P2 LS-P1

LINEÆR PCM-OPTAGER LS-P2 LS-P1 LINEÆR PCM-OPTAGER LS-P2 LS-P1 Kom godt i gang Optagelse Gengivelse Menu Bluetooth-funktion Brug med en pc Øvrige oplysninger 1 2 3 4 5 6 7 Lineær PCM-optager BRUGSANVISNING Tak for dit køb af en Olympus

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

ANVENDELSE AF TØRCELLEBATTERIER

ANVENDELSE AF TØRCELLEBATTERIER ANVENDELSE AF TØRCELLEBATTERIER Åben batterirummet og læg to stk alkaliske LR6 batterier (str. AA) i rummet i overennsstemmelse med markeringerne + og - inde i rummet. Ilægning af nye batterier Batteri-indikatoren

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

C. Knapper og betjening

C. Knapper og betjening Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A.ADVARSEL Læs

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

Digital stemmeoptager

Digital stemmeoptager Digital stemmeoptager I. Funktionsbeskrivelse 1. REC (optagerknap) 2. STOP (stop/tænd og sluk) 3. UP (spring frem) 4. DOWN (spring tilbage) 5. HOLD (låseknap) 6. VOL+ (lydstyrke op) 7. VOL (lydstyrke ned)

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder i bunden

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

Kvik Start Guide. Volume på 80 db(a), skal begrænses til 40 timer per uge. Ved 89 db(a) bør man ikke overstige 5 timer per uge.

Kvik Start Guide. Volume på 80 db(a), skal begrænses til 40 timer per uge. Ved 89 db(a) bør man ikke overstige 5 timer per uge. Kvik Start Guide Tillykke med din nye DENVER MPG-4022NRC. ADVARSEL Læs sikkerhedsvejledningerne før du justerer lydstyrken Sikkert brug afhænger af tid for eksponering og lydstyrkeniveauet. Volume på 80

Læs mere

ScanDis Diktafonen FSV-510 PLUS

ScanDis Diktafonen FSV-510 PLUS Kom nemt i gang med diktafonen Lampe; lyser ved optagelse Skærm [M]-knap: menu Nederst vises hvor meget hukommelse der er tilbage [Afspil/pause]-knap [Spole]-knap: frem/tilbage [Optag/stop]-knap: optagelse

Læs mere

Vigtige tip. N91 og N91 8 GB - standardmodel. Nokia PC Suite (specielt Nokia Audio Manager) Filstyring

Vigtige tip. N91 og N91 8 GB - standardmodel. Nokia PC Suite (specielt Nokia Audio Manager) Filstyring Vigtige tip N91 og N91 8 GB - standardmodel Nokia PC Suite (specielt Nokia Audio Manager) Nokia PC Suite er optimeret til håndtering af data på telefonens hukommelse [C:]. Nokia PC Suite anbefales til

Læs mere

LS-20M BETJENINGSVEJLEDNING LINEÆR PCM-OPTAGER. Lineær PCM-optager

LS-20M BETJENINGSVEJLEDNING LINEÆR PCM-OPTAGER. Lineær PCM-optager LINEÆR PCM-OPTAGER LS-20M Lineær PCM-optager BETJENINGSVEJLEDNING Tak, fordi du valgte en digital Olympus lydoptager. Yderligere oplysninger om korrekt og sikker brug af produktet findes i denne brugervejledning.

Læs mere

DIGITAL LYDOPTAGER DM-5 DM-3 ETJENINGSVEJLEDNING. Tak, fordi du har købt en digital Olympuslydoptager.

DIGITAL LYDOPTAGER DM-5 DM-3 ETJENINGSVEJLEDNING. Tak, fordi du har købt en digital Olympuslydoptager. DIGITAL LYDOPTAGER DM-5 DM-3 ETJENINGSVEJLEDNING Tak, fordi du har købt en digital Olympuslydoptager. Læs denne vejledning for at få yderligere oplysninger om, hvordan produktet bruges korrekt og sikkert.

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Hvis apparatet mishandles Easi-Speak Pro eller åbnes, annulleres denne garanti. Alle ud af

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller Denne MP4-afspiller er en fuld multimedie-afspiller. Det betyder, at den kan vise fotos og e-bøger i tekstformat, optage og afspille live audio og afspille

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning DENVER DPF-407 Digital Billedramme Betjeningsvejledning 1 INDHOLD : FEATURES:...3 KNAPPER OG KONTROLLER:...4 FJERNBETJENINGEN...5 GRUNDLÆGGENDE BETJENING:...6 1. MENUEN VALG AF FUNKTION...6 2. MENUEN VALG

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Talk Tracker eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

JABRA EVOLVE 80. Brugermanual. jabra.com/evolve80

JABRA EVOLVE 80. Brugermanual. jabra.com/evolve80 Brugermanual jabra.com/evolve80 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes

D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes Sidste opdatering: 1. marts 006 1 Understøttede JVC-bilmodtagere Denne adapter understøtter følgende JVC-bilmodtagere* 1 : Bilmodtagere,

Læs mere

Dash Cam SD. Transportabelt Digitalt Videokamera (DVR ) Brugervejledning

Dash Cam SD. Transportabelt Digitalt Videokamera (DVR ) Brugervejledning Dash Cam SD Transportabelt Digitalt Videokamera (DVR ) Brugervejledning Tak for dit køb af denne digitale videooptager. Læs venligst denne vejledning omhyggeligt og gem den, så du har den til fremtidig

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere

Kend din Easi-Speak optager

Kend din Easi-Speak optager Kend din Easi-Speak optager Easi-Speak Kontrol-symboler Optag og afspil for første gang Tænd for Easi-Speak ved at skubbe On-Off-knappen mod On indtil statuslampen blinker eller lyser vedvarende ORANGE.

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

EnVivo 4GB MP3 afspiller

EnVivo 4GB MP3 afspiller Brugervejledning EnVivo 4GB MP3 afspiller Med OLED skærm & Voice Recording Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers

Læs mere

Introduktion til PSS (Personal Sound System)

Introduktion til PSS (Personal Sound System) QSG_dan 29/12/04 15:19 Page 49 Introduktion til PSS (Personal Sound System) Læs dette, inden du begynder at bruge dit PSS-system. Vi håber,du bliver glad for din personligt lydsystem (pss). Registrere

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Listener eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle

Læs mere

MP3-afspiller - Vejledning Opsætningsside

MP3-afspiller - Vejledning Opsætningsside Opsætningsside Opsætning: Placering & funktioner Fra musikskærmen/ - tryk enten på frem eller tilbage-pilen. Se opsætningsskærm. Tryk på E/Enter for at få adgang til opsætningsfilen. Brug frem eller tilbage-pilene

Læs mere

CCT-1301 BETJENINGSVEJLEDNING

CCT-1301 BETJENINGSVEJLEDNING CCT-1301 BETJENINGSVEJLEDNING www.facebook.com/denverelectronics DA-1 1. Udløser 2. Højttaler 3. ON/OFF (tænd/ sluk) 4. USB-port 5. Micro SD kortindstik 6. Linse 7. Ladeindikator 8. Arbejdsindikator 9.

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" Ekstern mikrofon Linje ind Hovedtelefoner H jtaler Optag Mikrofon T nd / Sluk (Automatisk slukning) Lydstyrke Op G Til Menu Venstre (Tilbage) Speaker

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur 5) Funktionstaster 6) Bluetooth LED 7) Opladnings LED 8) Tænd/Sluk & Bluetooth tilslutnings knap 9) USB opladning 5V/DC 1 5 3

Læs mere

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager: Sender: Til brug med høreapparater med telespole Modtager: 1. Mikrofonknap til rumaflytning 2. 3,5 mm Audio udgang

Læs mere

Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15

Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15 Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15 Tak fordi du valgte at købe et vildtkamera fra Dangate. Vi har lavet denne danske manual, så du får optimal udnyttelse og mest mulig glæde af dit nye Bolyguard

Læs mere

Startvejledning DANSK CEL-SV3MA240

Startvejledning DANSK CEL-SV3MA240 Startvejledning DANSK CEL-SV3MA240 Pakkens indhold Kontroller før brug, om kassen indeholder følgende dele. Hvis der mangler noget, skal du kontakte kameraforhandleren. Kamera Batteripakke NB-6LH Batterioplader

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

MP-209/509/1009 Betjeningsvejledning

MP-209/509/1009 Betjeningsvejledning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com MP-209/509/1009 Betjeningsvejledning Bemærk: Tak fordi du valgte et af vore produkter! Læs venligst betjeningsvejledningen

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

LS-14/LS-12 BETJENINGSVEJLEDNING LINEÆR PCM-OPTAGER

LS-14/LS-12 BETJENINGSVEJLEDNING LINEÆR PCM-OPTAGER LINEÆR PCM-OPTAGER LS-4/LS- Lineær PCM-optager BETJENINGSVEJLEDNING Tak, fordi du valgte en digital Olympus lydoptager. Yderligere oplysninger om korrekt og sikker brug af produktet findes i denne brugervejledning.

Læs mere

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på  CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

CCT-5001 BETJENINGSVEJLEDNING

CCT-5001 BETJENINGSVEJLEDNING CCT-5001 BETJENINGSVEJLEDNING facebook.com/denverelectronics DA-1 Oversigt over kameraet Bliv klar til brug 1. HDMI-port 6. Skærm 11. Dæksel 16. OP 2. Micro SD kort- 7. Arbejdsindikator 12. Højttaler 17.

Læs mere

Dansk MULTIFUNKTIONELT. Digitalkamera. Brugervejledning

Dansk MULTIFUNKTIONELT. Digitalkamera. Brugervejledning Dansk MULTIFUNKTIONELT Digitalkamera Brugervejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kortet...

Læs mere

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Indhold Salgspakkens indhold...2 Knapper og stik...2 På forsiden...2 På bagsiden...3 Langs overkanten...3 Opladning...3

Læs mere

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater er den komplette digitale underholdningsløsning, hvormed du kan se TV og optage billeder, musik,

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

Fjernstyring (kun udvalgte modeller)

Fjernstyring (kun udvalgte modeller) Fjernstyring (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.

Læs mere

Brugsanvisning. JB. 3593/Fremstillet i Kina. Kitvision 2015 Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Storbritannien 1

Brugsanvisning. JB. 3593/Fremstillet i Kina. Kitvision 2015 Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Storbritannien 1 A C T I O N K A M E R A Brugsanvisning Smid ikke lithium-ion-batterier ud med almindeligt husholdningsaffald. Aflever dem til et batteriindsamlingssted. JB. 3593/Fremstillet i Kina. Kitvision 2015 Christchurch,

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning til Carblackbox.dk

Brugervejledning til Carblackbox.dk Brugervejledning til Carblackbox.dk Produktbeskrivelse 1)OP knap 2)MENU 3)NED knap 4)USB interface 5)Kamera 6) Højtaler 7)OK Knap 8)MODE 9)TÆND/SLUK 10)Display/skærm 11)SD kort 12)LED Natlys 13)Hul til

Læs mere

Brugervejledning til Echo Smartpen

Brugervejledning til Echo Smartpen Brugervejledning til Echo Smartpen VIGTIGT START HER! Livescribe Danmark ønsker dig tillykke med købet af din nye Echo Smartpen For at opnå den bedste brugeroplevelse med din nye Echo Smartpen er det vigtigt

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG YP-S2QG http://da.yourpdfguides.com/dref/1132628

Din brugermanual SAMSUNG YP-S2QG http://da.yourpdfguides.com/dref/1132628 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

DIGITAL MULTIPLAYER MP-2023 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL MULTIPLAYER MP-2023 BETJENINGSVEJLEDNING Danish DIGITAL MULTIPLAYER MP-2023 BETJENINGSVEJLEDNING Forord Kære kunde: Tak fordi du valgte at købe vores digitale MP3-afspiller. Læs venligst denne betjeningsvejledning grundigt, inden du begynder

Læs mere

VN-7800PC VN-6800PC VN-6500PC VN-5500PC VN-3500PC DK BETJENINGSVEJLEDNING

VN-7800PC VN-6800PC VN-6500PC VN-5500PC VN-3500PC DK BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL LYDOPTAGER VN-7800PC VN-6800PC VN-6500PC VN-5500PC VN-3500PC DK BETJENINGSVEJLEDNING Tak, fordi du valgte en digital Olympus lydoptager. Læs denne vejledning for at få yderligere oplysninger om,

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårig garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af det Digital Camera eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

Digitalvideo. Brugervejledning

Digitalvideo. Brugervejledning Digitalvideo Brugervejledning Dk 2 Indhold Introduktion Oversigt over digitalvideo... 3 Brug af betjeningspanelet... 4 Strømtilslutning... 5 Funktioner... 6 Funktionsskifter... 8 Filmfunktion Optagelse

Læs mere

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling DALI KATCH MANUAL INDHOLD 1.0 Udpakning...3 2.0 DALI KATCH Knapper og Tilslutninger.4 2.1 DALI KATCH Knap Oversigt....4 2.2 DALI KATCH Tilslutnings Oversigt...5 3.0 Tænd/Sluk...6 3.1 Tænd...6 3.2 Sluk....6

Læs mere

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning.

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00 5:54 Page DA RNCD 39 BÆRBAR CD-AFSPILLER Betjeningsvejledning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00

Læs mere

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager 1. Øretelefoner højre/venstre 2. Styrkekontrol 3. Indikator for tænd/sluk 4. Tænd/sluk rummikrofon 5. Tænd/sluk

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

GUIDE TIL DAGLIG BRUG. ITR-01 Højttaler ITM-01 Lærermikrofon ISM-01 Elevmikrofon IMC-01 Ladestation til mikrofoner

GUIDE TIL DAGLIG BRUG. ITR-01 Højttaler ITM-01 Lærermikrofon ISM-01 Elevmikrofon IMC-01 Ladestation til mikrofoner GUIDE TIL DAGLIG BRUG ITR-01 Højttaler ITM-01 Lærermikrofon ISM-01 Elevmikrofon IMC-01 Ladestation til mikrofoner J uno er et stærkt undervisningsværktøj i klasseværelser. Adskillelige undersøgelser viser

Læs mere