Hermed fremsendes, som lovet, bilag til punkt 4a og punkt 5 til repræsentantskabsmødet. tirsdag d. 24. februar 2004 kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hermed fremsendes, som lovet, bilag til punkt 4a og punkt 5 til repræsentantskabsmødet. tirsdag d. 24. februar 2004 kl. 19.00"

Transkript

1 Islands Brygge 10. februar 2004 Til Bryggenets repræsentantskab Hermed fremsendes, som lovet, bilag til punkt 4a og punkt 5 til repræsentantskabsmødet i Kulturhuset på Islands Brygge (lille sal). tirsdag d. 24. februar 2004 kl Da vedtægternes 16 kræver fremmøde af mindst 2/3 af de stemmeberettigede repræsentanter for at forslagene til vedtægtsændringer kan vedtages skal bestyrelsen kraftigt opfordre til at man enten deltager eller giver fuldmagt til en anden repræsentant fra samme boligforening i henhold til 7, stk.2. Bilagene indeholder følgende forslag: Punkt 4a o Moms tilbagebetaling - Forslag 4a fremsat af bestyrelsen Punkt 5 o Forslag 5a-1 TV fremsat af bestyrelsen o Forslag 5a-2 TV fremsat af bestyrelsen o Forslag 5a-3 TV fremsat af TV-udvalget o Forslag 5b-1 Radio fremsat af bestyrelsen o Forslag 5b-2 Radio fremsat af bestyrelsen o Forslag 5b-3 Radio fremsat af bestyrelsen o Forslag 5b-4 Radio fremsat af TV-udvalget o Forslag 5c-1 Lille TV-pakke fremsat af bestyrelsen o Forslag 5c-2 Lille TV-pakke fremsat af bestyrelsen o Forslag 5d Viasat Sport 2 og 3 fremsat af Teknisk Udvalg Bemærk at forslag 5b-3 og 5b-4 har identiske konsekvenser. Det ene er fremsat af bestyrelsen og det andet af TV-udvalget. Begge forslag har forskellig motivation og er derfor fremsat for fuldstændighedens skyld. Med undtagelse af forslag 4a og 5d ønsker bestyrelsen ikke at indstille anbefalinger til specifikke forslag frem for andre. De enkelte bestyrelsesmedlemmer har selvfølgelig deres egne, individuelle holdninger og ønsker til hvad de vil anbefale, men bestyrelsen som sådan ønsker altså ikke kollektivt at tilkendegive en anbefaling til nogle af de fremsatte forslag. Vel mødt! Med venlig hilsen Niels Løchte og Per Marker Mortensen For Foreningen Bryggenet FORENINGEN BRYGGENET LEIFSGADE KØBENHAVN S

2 2 10. februar 2004 Bilag til dagsordenens pkt. 4a fremsat af bestyrelsen Forslag om anvendelse af moms tilbagebetaling (nedbringelse af overskydende likviditet). Forslag til beslutning Bestyrelsen bemyndiges til at nedbringe hovedstolen på foreningens lån hos Forstædernes Bank (FB) med op til 2,5 millioner kroner. Bemyndigelsen gælder indtil det ordinære repræsentantskabsmøde Motivation: På grund af den oprindelige usikkerhed, om momsregistrering af Foreningen, blev der i sin tid optaget et for stort lån til etablering af netværket. En del af overfinansieringen er siden anvendt til investering i udvidelsen af fiberbackbone (besluttet på seneste repræsentantskabsmøde) men der er stadig pt. en relativt stor likviditet i Foreningen i størrelsesordenen 1,2 millioner kroner - som der ikke umiddelbart er behov for. Samtidig er der ikke balance imellem foreningens løbende indtægter på grundabonnementet og ydelsen på lånet til banken. På nuværende tidspunkt indbetales der grundabonnement for 3069 stik á 36,00 kr/md når momsen er afregnet, hvilket giver en samlet indtægt efter moms på kr ,00/md. Mens ydelsen på lånet i FB er kr ,00/md. Det vil sige at der i øjeblikket er en månedlig difference på kr ,00. Som det fremgår af det vedlagte regneark vil ydelsen eksempelvis kunne nedbringes til kr ,00/md ved en nedskrivning af lånet med kr ,00. Dette vil reducere den månedlige difference til kr ,00. Tilslutning af nye medlemmer i udlejningsejendommene på den gamle del af Bryggen samt Havnestaden og Ny Tøjhus-grunden bidrager til Foreningens økonomi med ca kr. pr stik i alt op til omkring 1,5 millioner kr såfremt alle de nye foreninger bliver tilsluttet Bryggenet. Et flertal i bestyrelsen anbefaler at sige ja til dette forslag.

3 3 10. februar 2004 Bilag til dagsordenens pkt. 5 Bestyrelsen, Teknisk Udvalg samt TV-udvalget fremsætter en række forslag omkring fremtidig radio/tvpakkesammensætning: Forslag 5a-1 fremsat af bestyrelsen Forslaget tager udelukkende udgangspunkt i stemmetallene alene. Det vil sige, at de tv-kanaler der har fået flest stemmer, kommer til at indgå i Bryggenets programudbud. Bryggenet har udstyr til at distribuere op til 31 tv-kanaler. Tre tv-stationer har fået nøjagtig samme antal stemmer, således at de er lige berettigede til at indtage pladsen som tv-kanal nr. 31. Det betyder, at vedtages forslaget, så skal repræsentantskabet desuden afgøre hvilken af de tre kanaler der skal være tv-kanal nr. 31: a) Science, b) RTL eller c) ZDF. Motivation for forslaget: Et flertal i bestyrelsen mener, at repræsentantskabet som minimum skal have mulighed for at vælge en tvpakke, som tager udgangspunkt i de "rå" stemmetal. Nye kanaler, hvis forslaget vedtages: TV2 Zulu, NRK1, NRK2 samt enten a) Science, b) RTL eller c) ZDF. Kanaler der forsvinder, hvis forslaget vedtages: TVE, TRT, MBC. Samlet kanalsammensætning for forslaget: 1 dr 2 dr2 3 kanal kbh 4 tv2 5 tvdk2 6 discovery 7 tv tv2 zulu 10 svt1 11 svt2 12 tv4 13 tv dk1 14 cnn 15 animal 16 bbc world 17 nat.geo 18 bbc prime 19 tv2 norge 20 mtv 21 eurosport 22 viasat spo 23 dk4 24 fox kids 25 cart/tcm 26 nrk1 27 ard 28 nrk2 29 VH1 30 tv5 31 a) science eller b) rtl eller c) zdf

4 4 10. februar 2004 Forslag 5a-2 fremsat af bestyrelsen Forslaget tager udgangspunkt stemmetallene. Det vil sige, at de tv-kanaler der har fået flest stemmer, kommer til at indgå i Bryggenets programudbud. Bryggenet har udstyr til at distribuere op til 31 tv-kanaler. Tre tv-kanaler har fået nøjagtig samme antal stemmer, og et valg mellem disse er derfor nødvendigt. Dette forslag foreslår at den spanske kanal TVE indsættes som den 31. kanal i stedet for en af disse tre. Motivation for forslaget: Top-30 indeholder danske, svenske, norske, engelske, tyske samt franske kanaler. Den spanske kanal TVE ligger på placering nr. 36, og denne spansksprogede kanal har således fået mange stemmer, flere end alle andre sprogkanaler uden for top30. Motivationen for at indsætte TVE som den 31. kanal er at programudbudet herved vil indeholde en spansk kanal, og antallet af forskellige sprogkanaler vil derfor blive udvidet. TVE har fået næsten samme antal stemmer som de kanaler der deler 31. pladsen, der er derfor ikke tale om en større ændring i forhold til de rå stemmetal. Desuden er de tre kanaler som deler 31. pladsen alle repræsenteret med tilsvarende kanaler i top-30. ZDF og RTL tilsvares af den tyske kanal ARD på 27. pladsen, og Discovery Science tilsvares af Discovery på 6. pladsen. Samtidig betyder valget af TVE som den 31. kanal at kun to kanaler vil forsvinde i forhold til det nuværende programudbudet. Nye kanaler, hvis forslaget vedtages: TV2 Zulu, NRK1, NRK2 Kanaler der forsvinder, hvis forslaget vedtages: TRT, MBC. Samlet kanalsammensætning for forslaget: 1 dr 2 dr2 3 kanal kbh 4 tv2 5 tvdk2 6 discovery 7 tv tv2 zulu 10 svt1 11 svt2 12 tv4 13 tv dk1 14 cnn 15 animal 16 bbc world 17 nat.geo 18 bbc prime 19 tv2 norge 20 mtv 21 eurosport 22 viasat spo 23 dk4 24 fox kids 25 cart/tcm 26 nrk1 27 ard 28 nrk2 29 VH1 30 tv5 31 tve

5 5 10. februar 2004 Forslag 5a-3 fremsat af TV-udvalget Forslaget fra TV-udvalget tager udgangspunkt i sprogområder. Det vil sige, at der søges tilgodeset sproggrupper der ikke ellers har fået nok stemmer. Motivation for forslag fra TV-udvalget: TV-udvalget mener, at repræsentantskabet skal have mulighed for at vælge en tv-pakke, som tilgodeser en bred sprogsammensætning. MBC, TRT samt TVE vil udgå fra programpakken såfremt der vælges en løsning hvor der kun bliver set på stemmetal. I TV-udvalget har vi taget til efterretning, at det var en vejledende afstemning, samt at kun 1/3 af de stemmeberettigede stemte. TV-udvalget var derfor enige, om at det herefter var vigtigt at undersøge om afstemningsresultatet gav anledning til overvejelser om, hvordan man bedst kunne sikre, at samtlige abonnenter ville være tilfredse med den fremtidige kanal-sammensætning. TV2 Zulu blev stemt rent ind. De norske kanaler NRK1 samt NRK2 blev begge stemt ind. TV-udvalget har valgt at se bort fra NRK2 til fordel for TVE. TV-udvalget har valgt at bibeholde en arabisk kanal, da de har fået flere stemmer end de tyrkiske. På denne måde vil flg. sprog blive repræsenteret: Dansk, norsk, svensk, engelsk, tysk, fransk, spansk og arabisk. Nye kanaler, hvis forslag fra TV-udvalget vedtages: Da Bryggenet har udstyr til at distribuere op til 31 tv-kanaler, og i dag kun benytter 30 kanaler, kommer der een kanal mere med, end der ryger ud. TV2 Zulu, NRK1 samt Al-Jazeera (der vil erstatter MBC) bliver nye kanaler. TVE foreslås bibeholdt i den store pakke. Kanaler der forsvinder, hvis forslag fra TV-udvalget vedtages: TRT, MBC Samlet kanalsammensætning for forslag fra TV-udvalget: 1 DR1 2 DR2 3 Kanal København 4 TV2 5 TV Danmark2 6 Discovery 7 TV TV2 Zulu 10 Sverige TV1 11 Sverige TV2 12 Sverige TV4 13 TV Danmark1 14 CNN 15 Animal Planet 16 BBC World 17 National Geographics 18 BBC Prime 19 TV2 Norge 20 MTVe 21 Eurosport 22 Viasat sport 23 DK4 24 FoxKids 25 Cartoon Network / tcm 26 NRK1 27 ARD 28 VH1 29 TV5 30 TVE 31 Al-Jazeera

6 6 10. februar 2004 Forslag 5b-1 fremsat af bestyrelsen Forslaget tager udelukkende udgangspunkt i stemmetallene alene. Det vil sige, at de radio-kanaler der har fået flest stemmer, kommer til at indgå i Bryggenets programudbud. Bryggenet har udstyr til at distribuere op til 25 radio-kanaler. Et antal satellitbaserede kanaler og et antal jordbaserede kanaler. Forslaget inkluderer køb af nyt udstyr til at modtage den jordbaserede kanal Radio 100FM. Udgiften til dette udstyr er under ,- kroner inklusiv moms. Motivation for forslaget: Et flertal i bestyrelsen mener, at repræsentantskabet skal have mulighed for at vælge en radio-pakke, som tager udgangspunkt i de "rå" stemmetal. Forslag 5b-1 tilgodeser dette til en vis grad, men fjerner af tekniske grunde ikke den kanal der har fået færrest stemmer. Dette forslag (forslag 5b-2) løser problematikken ved at indkøbe ekstra udstyr. Nye kanaler, hvis forslaget vedtages: Radio 100FM Kanaler der forsvinder, hvis forslaget vedtages: Ingen Samlet kanalsammensætning for forslaget: 1 Sky Radio 2 P4 3 P3 4 P2 5 P1 6 The Voice 7 DR Klas. 8 Amager 9 Jazz 10 Klassisk 11 St. Kbh. 12 BBC WS 13 SV P3 14 SV P1 15 SV P2 16 RTL Old. 17 SV P XFM 20 NDR 3 21 Rødovre 22 Radio 100 FM 23 Sokkel. 24 Exterior 25 Falcon 26 MBC FM

7 7 10. februar 2004 Forslag 5b-2 fremsat af bestyrelsen Forslaget tager udgangspunkt det nuværende radio-programudbud, og medfører ingen ændringer i udbudet.. Motivation for forslaget: Et flertal i bestyrelsen mener, at repræsentantskabet skal have mulighed for at vælge en radio-pakke, som tager udgangspunkt i de "rå" stemmetal. Forslag 5b-1 og 5b-2 tilgodeser dette på forskellige måder. Da der kan argumenteres for og imod rigtigheden af begge forslag (fjerne forkert kanal eller betale for nyt udstyr) fremsættes dette alternative forslag. Nye kanaler, hvis forslaget vedtages: Ingen Kanaler der forsvinder, hvis forslaget vedtages: Ingen Samlet kanalsammensætning for forslaget: 1 Sky Radio 2 P4 3 P3 4 P2 5 P1 6 The Voice 7 DR Klas. 8 Amager 9 Jazz 10 Klassisk 11 St. Kbh. 12 BBC WS 13 SV P3 14 SV P1 15 SV P2 16 RTL Old. 17 SV P XFM 20 NDR 3 21 Rødovre 22 Sokkel. 23 Exterior 24 Falcon 25 MBC FM

8 8 10. februar 2004 Forslag 5b-3 fremsat af bestyrelsen Forslaget tager udelukkende udgangspunkt i stemmetallene alene. Det vil sige, at de radio-kanaler der har fået flest stemmer, kommer til at indgå i Bryggenets programudbud. Bryggenet har udstyr til at distribuere op til 25 radio-kanaler. Et antal satellitbaserede kanaler og et antal jordbaserede kanaler. MBC er den af de nuværende kanaler der har fået færrest stemmer. Kanalen er dog satellitbaseret og udstyret kan derfor ikke bruges til at modtage den jordbasrede Radio 100FM som har fået placering nr. 22 i afstemningen. Radio Falcon m.fl, 92,9 MHz, er den af de nuværende jordbaserede kanaler der har fået næstfærrest stemmer. Derfor fjernes Radio Falcon til fordel for Radio 100FM. Motivation for forslaget: Et flertal i bestyrelsen mener, at repræsentantskabet skal have mulighed for at vælge en radio-pakke, som tager udgangspunkt i Bryggenets nuværende radioudstyr samt de "rå" stemmetal. Nye kanaler, hvis forslaget vedtages: Radio 100FM Kanaler der forsvinder, hvis forslaget vedtages: Radio Falcon m.fl, 92,9MHz (Radio Storkøbenhavn, Aap Ki Awaz, Radio Ti, Somali Radio). Samlet kanalsammensætning for forslaget: 1 Sky Radio 2 P4 3 P3 4 P2 5 P1 6 The Voice 7 DR Klas. 8 Amager 9 Jazz 10 Klassisk 11 St. Kbh. 12 BBC WS 13 SV P3 14 SV P1 15 SV P2 16 RTL Old. 17 SV P XFM 20 NDR 3 21 Rødovre 22 Radio 100 FM 23 Sokkel. 24 Exterior 25 MBC FM

9 9 10. februar 2004 Forslag 5b-4 fremsat af TV-udvalget Forslaget fra TV-udvalget tager udgangspunkt i stemmetal. Motivation for forslag fra TV-udvalget: TV-udvalget mener, at det vil være hensigtsmæssigt at benytte stemmefordelingen som udgangspunkt for radiokanalerne for Bryggenet. I TV-udvalget har vi taget til efterretning, at det var en vejledende afstemning, samt at kun 1/3 af de stemmeberettigede stemte, samt at kun 12 % af stemmesedlerne indeholdt forslag til nye radiokanaler. Af forslag til nye kanaler kom Radio 100 FM ind på en suveræn førsteplads. TV-udvalget har taget til efterretning at udskiftning af Radio MBC FM til Radio 100 FM vil blive en bekostelig affære da der i så tilfælde skal skiftes modtage udstyr. Radio MBC FM bliver modtager via satellit, mens Radio 100 FM modtages via almindeligt antenneudstyr. Nye kanaler, hvis forslag fra TV-udvalget vedtages: Radio 100 FM bliver nye kanaler. Radio MBC FM foreslås bibeholdt. Kanaler der forsvinder, hvis forslag fra TV-udvalget vedtages: Radio Falcon m.fl, 92,9MHz (Radio Storkøbenhavn, Aap Ki Awaz, Radio Ti, Somali Radio). Samlet kanalsammensætning for forslag fra TV-udvalget: 1 Sky Radio 2 P4 3 P3 4 P2 5 P1 6 The Voice 7 DR Klas. 8 Amager 9 Jazz 10 Klassisk 11 St. Kbh. 12 BBC WS 13 SV P3 14 SV P1 15 SV P2 16 RTL Old. 17 SV P XFM 20 NDR 3 21 Rødovre 22 Radio 100 FM 23 Sokkel. 24 Exterior 25 MBC FM

10 februar 2004 Forslag 5c-1 fremsat af bestyrelsen Baggrund: Bryggenet tv-udstyr har mulighed for at sende otte kanaler i den lille tv-pakke. Fem af disse udgøres af Must-Carry kanalerne DR1, DR2, TV2, TV-Danmark2 samt Kanal København. De tre sidste kan vælges frit, dog med en lovgivningsbegræsning.: Den samlede pris for de tre kanaler kun må udgøre en begrænset del af den samlede pris for pakken. Forslag: Kanalerne Discovery, SVT1 og SVT2 vælges til at indgå i den lille TV-pakke. Nye kanaler i den lille pakke, hvis forslaget vedtages: Discovery Kanaler der forsvinder ud af den lille pakke, hvis forslaget vedtages: TV2 Norge Motivation: Disse tre kanaler har alle fået mange stemmer. Discovery er er den højst placerede kanal i afstemningen, bortset fra Must-carry kanalerne. SVT1 og SVT2 er også højt placeret men er dog overgået af TV3 (ca 20 kr./md), 3+ (ca 12 kr./md) samt TV2 Zulu (ca 10 kr./md). Prisen på de tre kanaler vil udgøre for stor en del af den samlede pris, hvis TV3, 3+ eller Zulu inkluderes, derfor i stedet SVT1 og SVT2, begge billige Copydan kanaler. Discovery koster omkring 5 kr./md, dette er ikke et væsentlig beløb i forhold til den lille TV-pakkes nuværende pris. Samlet kanalsammensætning i lille TV-pakke for forslaget: 1 dr 2 dr2 3 kanal kbh 4 tv2 5 tvdk2 6 discovery 7 svt1 8 svt2

11 februar 2004 Forslag 5c-2 fremsat af bestyrelsen Baggrund: Bryggenet tv-udstyr har mulighed for at sende otte kanaler i den lille tv-pakke. Fem af disse udgøres af Must-Carry kanalerne DR1, DR2, TV2, TV-Danmark2 samt Kanal København. De tre sidste kan vælges frit, dog med en lovgivningsbegræsning.: Den samlede pris for de tre kanaler kun må udgøre en begrænset del af den samlede pris for pakken. Forslag: Kanalerne SVT1, SVT2 samt TV4 Sverige vælges til at indgå i den lille TV-pakke. Nye kanaler i den lille pakke, hvis forslaget vedtages: TV4 Sverige Kanaler der forsvinder ud af den lille pakke, hvis forslaget vedtages: TV2 Norge Motivation: Disse tre kanaler er de Copydan kanaler som har fået flest stemmer. Kanaler som kun er pålagt Copydanafgift er de billigste kanaler. Samlet kanalsammensætning i lille TV-pakke for forslaget: 1 dr 2 dr2 3 kanal kbh 4 tv2 5 tvdk2 7 svt1 8 svt2 9 tv4 sverige

12 februar 2004 Forslag 5d fremsat af Teknisk Udvalg Baggrund Viasat har pr. 1. februar 2004 opdelt sportskanalen Viasat Sport i tre separate kanaler. Denne plan var ikke kendt da TV-afstemningen løb af stabelen. I lyset af at såvel Viasat Sport som Eurosport har fået ganske mange stemmer i afstemningen har Teknisk Udvalg kontaktet Viasat. Viasat har tilbudt at forære Foreningen 2 stk. dekodere til de to kanaler (de kan evt. senere anvendes til andre satellit-kanaler), såfremt vi forpligter os til at sende Viasat Sport 2 og Viasat Sport 3 i den store pakke i mindst 12 måneder. Prisen for de to kanaler er i alt 1,20 kr. pr. måned. Da Viasat kun vil forære os dekoderne må vi selv investere i resten af det nødvendige udstyr; 2 stk. modulatorer. Delcoms tv-teknikere råder os kraftigt til udelukkende at anvende modulatorer af højeste kvalitet, magen til dem vi har i forvejen. To sådanne modulatorer koster monteret i alt ca kr. Delforslag 1 Foreningen indgår aftale med Viasat om at lade Viasat Sport 2 og Viasat Sport 3 indgå i Bryggenets store TV-pakke i perioden 1/4-04 til 1/4-05 for en pris på 1,20 kr. pr. bruger pr. måned. Til gengæld leverer Viasat 2 stk. dekodere: Digiality SMATV 112 inkl. NDS, men eksklusiv modulatorer. For at Bryggenet kan distribuere kanalerne indkøbes 2 stk. Teleste modulatorer som monteres af Delcom. Delforslag 2 Det sikres at de nye modulatorer transmitterer til den lille pakke således at den lille pakke udvides med to af de satellitkanaler fra den store pakke som kun koster CopyDan-afgift. Dermed forbedres såvel den lille som den store pakke ved udvidelsen. Indstilling Et flertal i bestyrelsen og Teknisk Udvalg indstiller til at delforslag 1 forkastes og at dette meddeles Viasat på høflig vis med tak for tilbudet. Forslaget stilles primært for at informere repræsentantskabet om mulighederne. Delforslag 2 er ikke aktuelt hvis delforslag 1 forkastes. Motivation Bestyrelsen og Teknisk Udvalg finder ikke at det aktuelle behov for to ekstra sportskanaler berettiger til en investering på ca kr. idet vi pt. har to rene sportskanaler samt flere andre kanaler der sender en del sport.

Stemmeseddel: Kanalafstemning 2011

Stemmeseddel: Kanalafstemning 2011 Velkommen til vejledende kanalafstemningen i Yderholm antenneforening. Der er igen sket en del på tv-området, som vi allerede tog fat på i 2008 i forbindelse med overgangen til digitale tv-signaler. Nu

Læs mere

RESULTATET AF URAFSTEMNINGEN 2013

RESULTATET AF URAFSTEMNINGEN 2013 Fensmark Antenneforening har 40 års jubilæum den 4. august. Bestyrelsen har på nuværende tidspunkt besluttet sig for ikke, at bruge penge på et jubilæumsarrangement. RESULTATET AF URAFSTEMNINGEN 2013 PROGRAMOVERSIGTEN

Læs mere

KANALoversigt. August 2009

KANALoversigt. August 2009 KANALoversigt DIN GUIDE TIL STORE TV-OPLEVELSER August 2009 SV 1 88,15 SV 2 89,10 Country Music 90,35 P2 Musik og Kultur 90,85 Norge 2 91,60 NDR 3 92,60 DR P1 93,85 DR P4 94,65 DR P3 95,10 DR Klassisk

Læs mere

Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker

Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker På baggrund af repræsentantskabets beslutning i 2009 har tv-udvalget og bestyrelsen undersøgt de tekniske muligheder for omlægning af vores tv-tilbud. Et forhold

Læs mere

Waoo! frekvenslister til radio og TV

Waoo! frekvenslister til radio og TV Waoo! frekvenslister til radio og TV Analog og digital (DVB-T), version 1.00 Gældende pr. 11/1-2012 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse: Guide til kanalsøgning... 2 Analoge TV kanaler... 3 Lille TV pakke...

Læs mere

Parknet TV og radio Side 1 af 7. Vi har 4 almindelige TV pakker: Lille, Mellem, Stor og Film. Derudover er der tilvalgspakker.

Parknet TV og radio Side 1 af 7. Vi har 4 almindelige TV pakker: Lille, Mellem, Stor og Film. Derudover er der tilvalgspakker. Parknet TV og radio Side 1 af 7 Vi har 4 almindelige TV pakker: Lille, Mellem, Stor og Film. Derudover er der tilvalgspakker. Alle kanaler udsendes digitalt i DVB-C standarden, enten som MPEG2 eller MPEG4.

Læs mere

Parknet TV og radio Side 1 af 7. Vi har 4 almindelige TV pakker: Lille, Mellem, Stor og Film. Derudover er der tilvalgspakker.

Parknet TV og radio Side 1 af 7. Vi har 4 almindelige TV pakker: Lille, Mellem, Stor og Film. Derudover er der tilvalgspakker. Parknet TV og radio Side 1 af 7 Vi har 4 almindelige TV pakker: Lille, Mellem, Stor og Film. Derudover er der tilvalgspakker. Alle kanaler udsendes digitalt i DVB-C standarden, enten som MPEG2 eller MPEG4.

Læs mere

Parknet TV og radio Side 1 af 7. Vi har 4 almindelige TV pakker: Lille, Mellem, Stor og Film. Derudover er der tilvalgspakker.

Parknet TV og radio Side 1 af 7. Vi har 4 almindelige TV pakker: Lille, Mellem, Stor og Film. Derudover er der tilvalgspakker. Parknet TV og radio Side 1 af 7 Vi har 4 almindelige TV pakker: Lille, Mellem, Stor og Film. Derudover er der tilvalgspakker. Alle kanaler udsendes digitalt i DVB-C standarden, enten som MPEG2 eller MPEG4.

Læs mere

Bilag til ordinært repræsentantskabsmøde i Foreningen Bryggenet

Bilag til ordinært repræsentantskabsmøde i Foreningen Bryggenet Bilag til ordinært repræsentantskabsmøde i Foreningen Bryggenet Islands Brygge, 12. april 2004 Hermed fremsendes bilag til det ordinære repræsentantskabsmøde i Foreningen Bryggenet. Mødet afholdes Tirsdag

Læs mere

Programoversigt 2017 Antenneforeningen for Mariesminde Området

Programoversigt 2017 Antenneforeningen for Mariesminde Området Programoversigt 2017 Grundpakke Mellempakke Fuldpakke 3Sat 3Sat 3Sat Arte HD 6'eren HD 6'eren HD Bramdrup Øst Info Arte HD Animal Planet HD Das Erste HD Bramdrup Øst Info Arte HD DK4 Cartoon Network Bramdrup

Læs mere

Bredballe Antennelaug. Medlemsinformation nr 6 2 0 1 1. Programafstemning. Resultat. gældende. Primo 2012. www.bredballe-antennelaug.

Bredballe Antennelaug. Medlemsinformation nr 6 2 0 1 1. Programafstemning. Resultat. gældende. Primo 2012. www.bredballe-antennelaug. Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr 6 2 0 1 1 Programafstemning Resultat gældende Primo 2012 www.bredballe-antennelaug.dk Det har desværre trukket lidt ud med at få resultatet af vor sidste programafstemning

Læs mere

VIGTIGT HUSK ANALOGT STOP

VIGTIGT HUSK ANALOGT STOP «Navn» «Gade» 4632 Bjæverskov Så er tiden inde til et nyhedsbrev. Nyhedsbrev Maj 2012 VIGTIGT HUSK ANALOGT STOP 01-07-2012 Hvilket vil betyde, at billedrørsfjernsyn og fladskærme med MPEG-2 tuner, kun

Læs mere

INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2015 ONSDAG DEN 25. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN

INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2015 ONSDAG DEN 25. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN Fensmark Antenneforening blev stiftet den 4. august 1973 og er 100 % ejet af medlemmerne. Vores leverandør af TV-programmer, Internet, IPtelefoni og service er Stofa. Vores aftale med Stofa ophører ultimo

Læs mere

Tinglev Antenneforening

Tinglev Antenneforening Tinglev Antenneforening Ekstra ordinær Generalforsamling onsdag den 2. november 2011 kl. 19.00 i Borgerhuset Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Orientering fra bestyrelsen 3. Nye programpakker 4. Samarbejde

Læs mere

Bredballe Antennelaug

Bredballe Antennelaug Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 2 2 0 1 1 Ordinær Generalforsamling Dato: Onsdag d. 30/03-2011 Tid: Kl. 19.00 Sted: Sognegården i Bredballe Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af dirigent,

Læs mere

Kanaludbud og frekvensliste tv og radio Østjylland

Kanaludbud og frekvensliste tv og radio Østjylland udbud og frekvensliste tv og radio Østjylland Fibia udbud TV, Østjylland 2 udbud TV, Østjylland Mini TV-pakke DR 1 1 K5 175,25 DR 2 12 K9 203,25 DR 3 21 DR K 13 K10 210,25 DR Ramasjang 27 S23 319,25 DR

Læs mere

Kap5: Benchmark af forbrugerpriser på Kabel- og sat

Kap5: Benchmark af forbrugerpriser på Kabel- og sat Side 1 af 13 Kap5: Benchmark af forbrugerpriser på Kabel- og sat 1.1 Indledning Konkurrencestyrelsen startede den 1. april 2001 projektet om "Konkurrence på kabeltv- og satellittv-området". Formålet med

Læs mere

Velkommen til 4040.dk

Velkommen til 4040.dk Velkommen til 4040.dk Kære beboer 4040.dk er Jyllinges største antenneforening med over 600 tilslutninger, og vi sikrer dig både lavere Tv-pakkepriser og en række fleksible valgmuligheder. Din bolig er

Læs mere

NY familymix pakke FAQ

NY familymix pakke FAQ NY familymix pakke FAQ Kanal information Skal vi ligge tv-kanalerne ind på ny? Pga, af tilkomsten af nye tv-kanaler og flytning af TV2 Zulu og 6 eren, vil det være nødvendigt at lave en ny kanalsøgning.

Læs mere

Bredballe Antennelaug

Bredballe Antennelaug Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 3 2 0 0 6 DAB - Radio Digitalt TV Det digitale spejl Prisforhøjelser fra ViaSat Radio / TV Kanalændringer Programafstemning www.bredballe-antennelaug.dk - kontakt

Læs mere

Digitalt kabel-tv. - større valgfrihed og bonuskanaler. Varde Antenneforening 27. oktober 2008

Digitalt kabel-tv. - større valgfrihed og bonuskanaler. Varde Antenneforening 27. oktober 2008 Digitalt kabel-tv - større valgfrihed og bonuskanaler Varde Antenneforening 27. oktober 2008 1 Digitalt kabel-tv vil ændre måden, du ser tv på Du vil hurtigt opdage, at Digitalt kabel-tv fra YouSee giver

Læs mere

Stofa Kanalpræferencer 2012

Stofa Kanalpræferencer 2012 Stofa Kanalpræferencer 2012 DOA Sønderborg Oktober 2012 2012 Side 1 Indhold Formål 3 Summary 4 Om undersøgelsen 6 Resultater Kanalpræferencer 9 Resultater - Svarpersonernes profil 19 2010 2012 Side 2 Undersøgelsens

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen mandag den 10. marts 2008, kl. 19.00 i Middelfart-salen, Kulturøen, 5500 Middelfart Dagsorden iflg. 5a i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

Waoo! skruer op for frit valg af tv

Waoo! skruer op for frit valg af tv Waoo! skruer op for frit valg af tv Waoo! varsler nyt tv-indhold og nye priser fra årsskiftet. Samtidig åbnes op for, at Waoo! s kunder med tvboks frit og uden gebyr kan tilkøbe ikke mindre end 91 tv-kanaler

Læs mere

Produktvalg hos Kalundborgegnens Antennelaug.

Produktvalg hos Kalundborgegnens Antennelaug. Stejlhøj 23 DK-4400 Kalundborg Tel. +45 59 56 15 70 Fax +45 59 56 07 70 www.ka-net.dk E-mail: kontor@ka-net.dk Produktvalg hos. Hermed formular til produktvalg hos. TV pakkerne og internetabonnementerne

Læs mere

NY familymix pakke FAQ

NY familymix pakke FAQ NY familymix pakke FAQ Kanal information Skal vi ligge tv-kanalerne ind på ny? Pga, af tilkomsten af nye tv-kanaler og flytning af TV2 Zulu og 6 eren, vil det være nødvendigt at lave en ny kanalsøgning.

Læs mere

Generalforsamling 20. april 2005

Generalforsamling 20. april 2005 Formandens beretning Indledning Jeg vil indledningsvis starte min beretning med en kort orientering om foreningens virke samt udviklingen det forgangne år. Foreningen forsyningsområde dækker byerne Brejning

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen tirsdag den 9. marts 2010 kl. 19.00 i Middelfart-salen på Kulturøen, 5500 Middelfart. Dagsorden iflg. 5a i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2)

Læs mere

Yousee digital kanaloversigt for Fyn. 16. november 2009. Kræver Canal+ Film pakken. C+ Dram Kræver Canal+ Film pakken.

Yousee digital kanaloversigt for Fyn. 16. november 2009. Kræver Canal+ Film pakken. C+ Dram Kræver Canal+ Film pakken. 143 MHz C+ Come Kræver Canal+ Film pakken. C+ Dram Kræver Canal+ Film pakken. C+ First Kræver Canal+ Film pakken. C+ Hits Kræver Canal+ Film pakken. TV Dram 156 MHz C+Act Kræver Canal+ Film pakken. TV

Læs mere

Gem PROGRAMOVERSIGTEN. med information om priser & TV-Hjælp ÆNDRINGER I KANALERNES PLACERING

Gem PROGRAMOVERSIGTEN. med information om priser & TV-Hjælp ÆNDRINGER I KANALERNES PLACERING FENSMARK ANTENNEFORENING v/formand Henning Dueholm, Tjørnevej 7, Fensmark, 4684 Holmegaard Telefon 55 50 55 85 (hverdage 10 00-16 00 ) Hjemmeside http://www.fensmarknet.dk Email fa@fensmarknet.dk Gem PROGRAMOVERSIGTEN

Læs mere

26-04-2007 MØD OP! til ekstraordinær generalforsamling i Antenneforeningen d. 15-05-07. k1.19.00

26-04-2007 MØD OP! til ekstraordinær generalforsamling i Antenneforeningen d. 15-05-07. k1.19.00 26-04-2007 MØD OP! til ekstraordinær generalforsamling i Antenneforeningen d. 15-05-07. k1.19.00 Et mini mindretal på 17 husstande ud af 100 husstande i Favrholmvænget, svarende til 17%, vedtog på Antenneforeningens

Læs mere

Nyt program Analog Frekvens Pakke 1 Pakke 2 Pakke 3 Digital prg. Kanal Nr. MHZ

Nyt program Analog Frekvens Pakke 1 Pakke 2 Pakke 3 Digital prg. Kanal Nr. MHZ Fensmark Antenneforening 2014 efter den 1. maj Nyt program Analog Frekvens Pakke 1 Pakke 2 Pakke 3 Digital prg. Kanal Nr. MHZ DK4 DK4 DK4 QAM 434,00 MHz S09 161,25 Kanal 5 Kanal 5 Kanal 5 QAM 554,00 MHz

Læs mere

Forslag ang. forbedret fællesantennesystem Ejerforeningen Skodsborg Solgård, Skodsborg

Forslag ang. forbedret fællesantennesystem Ejerforeningen Skodsborg Solgård, Skodsborg Forslag ang. forbedret fællesantennesystem Ejerforeningen Skodsborg Solgård, Skodsborg Forslag Bestyrelsen bemyndiges til at forhandle med Skodsborg Strandhaves Antenneforenings bestyrelse om at lave et

Læs mere

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Antennelauget Masten. 25.Januar 2012 Kasper Grønholt

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Antennelauget Masten. 25.Januar 2012 Kasper Grønholt YouSee kabel-tv - en komplet løsning Antennelauget Masten 25.Januar 2012 Kasper Grønholt Det vil jeg fortælle om YouSee Clear - 3 programpakker og HD-TV Grundpakke Mellempakke Fuldpakke Stort radioudbud

Læs mere

December 2016 Kontrakt med Stofa: Programpakker:

December 2016 Kontrakt med Stofa: Programpakker: December 2016 Vi har først nu modtaget materialet fra Stofa med de korrigerede programpakker samt oplægget til bland selv og oversigten over fritvalgs kanalerne. Derfor den meget sene orientering, som

Læs mere

ORDINÆR R GENERALFORSAMLING

ORDINÆR R GENERALFORSAMLING ORDINÆR R GENERALFORSAMLING Dagsorden 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere Generalforsamlingens indvarsling og lovlighed ORDINÆR R GENERALFORSAMLING Dagsorden 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere 2.

Læs mere

Boliggarantibevis. Kærlighed til en ny partner og kærlighed til sommerhuset det er to stærke elementer. Læs om :

Boliggarantibevis. Kærlighed til en ny partner og kærlighed til sommerhuset det er to stærke elementer. Læs om : Boligforeningen ØsterBO årgang 27 2007 nr. 2 Boliggarantibevis. Kærlighed til en ny partner og kærlighed til sommerhuset det er to stærke elementer Læs mere på side 3 Læs om : Termostatventiler Programpakker

Læs mere

Kanalmønster for Fensmark Antenneforening 2012

Kanalmønster for Fensmark Antenneforening 2012 FENSMARK ANTENNEFORENING V/formand Henning Dueholm Tjørnevej 7, Fensmark, 4684 Holmegaard Tlf. 55 50 55 85 bedst på hverdage 10 00-16 00 Hjemmeside: http://www.fensmarknet.dk E-mail: fa@fensmarknet.dk

Læs mere

Tv radio internet IP-telefoni

Tv radio internet IP-telefoni Tv radio internet IP-telefoni Først lidt teknik og vigtige begreber Grundpakker analogt og digitalt fra foreningen og Canal Digital FAMILY MIX / Canal Digital analogt og digitalt + HD Tilvalgsmuligheder

Læs mere

Antenneforeningen Aarhus Generalforsamling 2008. 05-11-2008 mast-bb 1

Antenneforeningen Aarhus Generalforsamling 2008. 05-11-2008 mast-bb 1 Antenneforeningen Aarhus Generalforsamling 2008 05-11-2008 mast-bb 1 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne år 3. Aflæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse - Valg af formand

Læs mere

705 35 X X Familie BBC HD HD-pakken 618 108 BBC Knowledge MZone 707 6 X BBC World News Temapakke Nyheder

705 35 X X Familie BBC HD HD-pakken 618 108 BBC Knowledge MZone 707 6 X BBC World News Temapakke Nyheder Kanalnavn Kræver pakke Kanalplads analog Kanalplads digital kortlæser Kanalplads digital Zaptorboks WEB-TV Start forfra 3+ se TV3+ 6 eren Pakke 2 51/711 6 49 X X 6 eren HD Pakke 2 digital?? 24 Sjællandske

Læs mere

TIRSDAG DEN 27. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN

TIRSDAG DEN 27. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN PROGRAMOVERSIGT INDLAGT! INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 TIRSDAG DEN 27. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN FENSMARK ANTENNEFORENING v/formand Henning Dueholm,

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2014

Nyhedsbrev Marts 2014 Nyhedsbrev Marts 2014 Analog og digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Bladet er omdelt omkring weekenden 22.-23. marts 2014. Foreningens generalforsamling afholdes onsdag den

Læs mere

Denne side med medlemsnummer, navn og adresse giver adgang til generalforsamling 2008. Fuldmagt (der henvises til vedtægternes bestemmelser)

Denne side med medlemsnummer, navn og adresse giver adgang til generalforsamling 2008. Fuldmagt (der henvises til vedtægternes bestemmelser) Medlemsinformation Marts 2008 Greve, den 24. marts 2008 Indeholder: Information Dagsorden til generalforsamling 10. april 2008 Ad dagsordenens pkt. 3 Bemærkninger i forbindelse med forelæggelse af regnskab

Læs mere

Bredballe Antennelaug. Programafstemning 2012. Resultat. Nyt kanalmønster. Ændringer og tilbud 2013

Bredballe Antennelaug. Programafstemning 2012. Resultat. Nyt kanalmønster. Ændringer og tilbud 2013 Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 5 2 0 1 2 Programafstemning 2012 Resultat Nyt kanalmønster Ændringer og tilbud 2013 @ www.bredballe-antennelaug.dk 3-pakke løsningen bliver nu en realitet fra

Læs mere

Medlemsinformation Marts 2004 indeholder

Medlemsinformation Marts 2004 indeholder Medlemsinformation Marts 2004 indeholder Indkaldelse til generalforsamling den 14. april 2004 kl. 19.30 Detailspecifikationer vedr. budget 2004 De seneste ændringer på anlægget Generel information om foreningens

Læs mere

HOAF s generalforsamling 2011

HOAF s generalforsamling 2011 2. Formandens beretning for 2010 3. Kassereren fremlægger revideret regnskab for 2010 (udsendt) 4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer: Fra bestyrelsen: 4a. Præcision af foreningens vedtægters 4 med tilføjelsen:

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde i foreningen Bryggenet 27. maj 2008, kl

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde i foreningen Bryggenet 27. maj 2008, kl Referat af ordinært repræsentantskabsmøde i foreningen Bryggenet 27. maj 2008, kl. 19.00 København den 16. juni 2008 Fremmødte: A/B Avetho A/B Axel Heides Gård Maria Nørtoft Ole Holm A/B Bergthora Jan

Læs mere

Vamdrup Antenneforening 2016

Vamdrup Antenneforening 2016 Vamdrup Antenneforening 2016 Indstilling af fjernsyn og radio Sidder du nu og læser dette blad og tænker Gid der var så meget liv i mit fjernsyn, så kontakt os, for at blive medlem. Fordelsaftalen Vamdrup

Læs mere

Eriksminde Antenneforening

Eriksminde Antenneforening Eriksminde Antenneforening Nyhedsbrev den 12. oktober 2012 Vigtig information om internetløsningen fra antenneforeningen Nye samarbejdspartnere på internetløsningen fra 20. november 2012 Informationsmøde

Læs mere

Prisliste for Energi Fyn Bredbånd. Indhold

Prisliste for Energi Fyn Bredbånd. Indhold Prisliste for Energi Fyn Bredbånd Gældende pr. 1. januar 2016 Indhold Etableringspris... 2 Produkt-pakker... 3 Waoo! Fiberbredbånd... 3 IP-TV pakker fra Waoo!... 5 Kabel TV pakker fra Waoo!... 6 Specielt

Læs mere

Smørum Kabelnet holder ordinær generalforsamling Torsdag d. 22. februar 2007 kl. 19.30 i Kulturhuset, Flodvej

Smørum Kabelnet holder ordinær generalforsamling Torsdag d. 22. februar 2007 kl. 19.30 i Kulturhuset, Flodvej Smørum Kabelnet holder ordinær generalforsamling Torsdag d. 22. februar 2007 kl. 19.30 i Kulturhuset, Flodvej Dagsorden ifølge vedtægterne 8. Dagsorden For den ordinære generalforsamling gælder mindst

Læs mere

Gældende pr. 12.06.2013

Gældende pr. 12.06.2013 Holme Olstrup Antenneforening HOAF Vi ses på www.hoaf.net Programoversigt for V og Radio Kanaler Gældende pr. 12.06.2013 Holme Olstrup Antenneforening Formand John Christiansen, Hyacintvej 8, 4684 Holmegaard

Læs mere

8. marts Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks København K. Att.: adm. direktør Ulf Lund

8. marts Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks København K. Att.: adm. direktør Ulf Lund 8. marts 2016 Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks 118 1014 København K Att.: adm. direktør Ulf Lund Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon +45 3395 4200 slke@slke.dk

Læs mere

Kanal Hovedstaden www.kanalhovedstaden.dk

Kanal Hovedstaden www.kanalhovedstaden.dk Kulturudvalget 2009-10 KUU alm. del Bilag 187 Offentligt Regional tv-sening i Danmark Kanal Hovedstaden www.kanalhovedstaden.dk Seertal for oktober 2009, december 2009 og marts 2010 TNS Gallup har foretaget

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år Antal stemmesedler udleveret: 102. Formand Bernt Freiberg byder velkommen til Tune Kabelnet generalforsamling 2003. 1. Valg af dirigent Frede Kruse-Christiansen bliver valgt som dirigent. Iflg. 5 af vedtægterne

Læs mere

Velkommen i antenneforeningen 4040.dk

Velkommen i antenneforeningen 4040.dk Velkommen i antenneforeningen 4040.dk Kære beboer 4040.dk er med ca. 600 tilslutninger den største antenneforening i Jyllinge, og din bolig er tilsluttet via mindst et multimediestik. Gennem dette stik

Læs mere

Bland selv din tv-pakke og skift kanaler, når du har lyst. Du bestemmer. Det er jo dit tv! Bland Selvkanaler. 180 kr. ekskl.

Bland selv din tv-pakke og skift kanaler, når du har lyst. Du bestemmer. Det er jo dit tv! Bland Selvkanaler. 180 kr. ekskl. Hvad vil du se? Du bestemmer. Det er jo dit tv! Bland selv din tv-pakke og skift kanaler, når du har lyst Hos YouSee er det dig, der bestemmer over dit tv. Så det er helt op til dig, om du selv vil blande

Læs mere

Grundpakkens radio og tv-kanaler Fra 13.1.2012 med 1 ny og senere i januar i alt 3 nye danske HD kanaler

Grundpakkens radio og tv-kanaler Fra 13.1.2012 med 1 ny og senere i januar i alt 3 nye danske HD kanaler Grundpakkens radio og tv-kanaler Fra 13.1.2012 med 1 ny og senere i januar i alt 3 nye danske HD kanaler Som du får for dit årlige kontingent på 1.068 kr. i 2012 + du får adgangen til at kunne købe hele

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær bestyrelsesmøde Tirsdag den 1. februar 2005 kl. 19.00. i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kirke Hyllinge. Tilstede var: Palle, Alex, Poul, Jens Otto, Ivan,

Læs mere

TIRSDAG DEN 27. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN

TIRSDAG DEN 27. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN PROGRAMOVERSIGT INDLAGT! RESULTATET AF FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 TIRSDAG DEN 27. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN FENSMARK ANTENNEFORENING v/formand Henning Dueholm,

Læs mere

OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN

OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN Nyborg OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN Nyborg 1 2016 1 2 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN Nyborg Grundejer- og antenneforeningen Skovparken v/ Formand

Læs mere

Dine tv-muligheder. fra 8. februar 2010

Dine tv-muligheder. fra 8. februar 2010 Dine tv-muligheder fra 8. februar 2010 Denne orientering indeholder Nye digitale tv-muligheder fra 8. februar 2010 14 nye tv-kanaler fra Canal Digital TV1000 pakken - 100 kr./mdr. i introduktionsrabat

Læs mere

INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2011 TORSDAG DEN 17. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN

INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2011 TORSDAG DEN 17. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN STEMMESEDDEL TIL VALG AF PROGRAMMER TIL PAKKE 1 Skal være bestyrelsen i hænde senest den 10. marts 2011 INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2011 TORSDAG DEN 17. MARTS

Læs mere

VEJLEDNING 2011. - rapportering, priser og vilkår. verdenstv.dk. For antenne- og boligforeninger

VEJLEDNING 2011. - rapportering, priser og vilkår. verdenstv.dk. For antenne- og boligforeninger VEJLEDNING 2011 - rapportering, priser og vilkår For antenne- og boligforeninger SVT1 Sverige SVT2 Sverige TV4 Sverige NRK1 Norge TV2 Norge ARD Tyskland ZDF Tyskland ARTE Fransk/Tysk verdenstv.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Skagen Antennelaug. TV-valgfrihed. TV A la carte / Mindre TV-pakker

Skagen Antennelaug. TV-valgfrihed. TV A la carte / Mindre TV-pakker Skagen Antennelaug TV-valgfrihed TV A la carte / Mindre TV-pakker hurtigt internet Internet: Forbrugsafregnet internet: 5/5 Mb/s, pr. måned kr. 5 -> 30 10/10 Mb/s, pr. måned kr. 10 -> 35 15/15 Mb/s, pr.

Læs mere

Infomøde i Taulov Antenneforening 12-1-2012. Jørn Holst

Infomøde i Taulov Antenneforening 12-1-2012. Jørn Holst Infomøde i Taulov Antenneforening 12-1-2012 Jørn Holst Udfordringer! Waoo Pakkesalg (tripleplay) Præsenteret for slutbruger som enkelt og overskueligt Køb en med det hele for en overkommelig pris. Oprettelsesrabatter

Læs mere

AN-TV I nu har vi alle varer på hylderne. MitTv. IP-telefoni Tv-pakker. Bredbånd uden tv. StartForfra. WebTv. AN-TV Mobil Fritvalgs-kanaler

AN-TV I nu har vi alle varer på hylderne. MitTv. IP-telefoni Tv-pakker. Bredbånd uden tv. StartForfra. WebTv. AN-TV Mobil Fritvalgs-kanaler Nummer 58 22. årgang Januar 2017 AN-TV I 2017 - nu har vi alle varer på hylderne Bredbånd uden tv MitTv StartForfra IP-telefoni Tv-pakker WebTv Online filmleje AN-TV Mobil Fritvalgs-kanaler SmartTv Streamingtjenester

Læs mere

Din forbindelse til fremtiden

Din forbindelse til fremtiden Din forbindelse til fremtiden Højere hastighed på Internettet - hvad kan det bruges til? Renoveret hovedstation Referat af ekstraordinær generalforsamling 3 Formanden har ordet 41 Game Referat kører af

Læs mere

Bredballe Antennelaug

Bredballe Antennelaug Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr 2 2 0 0 5 Resultat af Programafstemning 2005 samt indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Dato: Onsdag d. 30/03-2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Sognegården, Kirkebakken

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 10. marts 2010. Kl. 19,00 På Holluf Pile Skolen.

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 10. marts 2010. Kl. 19,00 På Holluf Pile Skolen. Der var fremmødt 72 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 9 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Nummer 53 22. årgang Januar 2016 DIGITAL ANALOG

Nummer 53 22. årgang Januar 2016 DIGITAL ANALOG Nummer 53 22. årgang Januar 2016 DIGITAL ANALOG Alt om AN-TV i 2016 //DIN ANTENNEFORENING AN-TV SLUKKER FOR DET ANALOGE TV-SIGNAL AN-TVs repræsentantskab har vedtaget at slukke for det analoge tv-signal

Læs mere

Tv fra YouSee - på alle skærme

Tv fra YouSee - på alle skærme Tv fra YouSee - på alle skærme Til A/F Langdraget Christian Limkilde Chefkonsulent 2 YouSee Præsentation Det vil jeg fortælle om Komplet løsning med mange valgmuligheder YouSee kabel-tv On Demand tv og

Læs mere

SKAGEN ANTENNELAUG RADIO DIGITAL TV INTERNET TELEFONI TV2PLAY STREAMING EKSTRA HURTIG INTERNET

SKAGEN ANTENNELAUG RADIO DIGITAL TV INTERNET TELEFONI TV2PLAY STREAMING EKSTRA HURTIG INTERNET SKAGEN ANTENNELAUG RADIO DIGITAL TV INTERNET TELEFONI TV2PLAY STREAMING EKSTRA HURTIG INTERNET Kontigentnedsættelse på 2.000.000 Kr. Kontigentnedsættelse: Skagen Antennelaug har nu gennemført den kontingentnedsættelse

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i ASGAARD Group A/S

Indkaldelse til generalforsamling i ASGAARD Group A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01-2008. Indberettet den 15. januar 2008. Indkaldelse til generalforsamling i ASGAARD Group A/S Bestyrelsen for ASGAARD Group A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling,

Læs mere

Velkommen i antenneforeningen 4040.dk

Velkommen i antenneforeningen 4040.dk Velkommen i antenneforeningen 4040.dk Kære beboer 4040.dk er med ca. 600 tilslutninger den største antenneforening i Jyllinge, og din bolig er tilsluttet via mindst et multimediestik. Gennem dette stik

Læs mere

Tv fra YouSee - på alle skærme

Tv fra YouSee - på alle skærme Tv fra YouSee - på alle skærme Til Antenneforeningen Langdraget Christian Limkilde Chefkonsulent 2 YouSee Præsentation Status på Kabel TV 2. april signal på eksisterende anlæg 31. maj anlægget færdigombygget

Læs mere

--- Vi tilbyder byens bredeste kanaludbud og den største valgfrihed ---

--- Vi tilbyder byens bredeste kanaludbud og den største valgfrihed --- Nyhedsbrev, 2011-2 Haslev Antennelaug, din lokale leverandør af tv, radio, bredbånd og telefoni --- Vi tilbyder byens bredeste kanaludbud og den største valgfrihed --- TV signalerne fra Haslev Antennelaug

Læs mere

tirsdag, den 25. oktober 2016, kl , i beboerlokalet.

tirsdag, den 25. oktober 2016, kl , i beboerlokalet. A/B Kastanien, den 12. oktober 2016 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Kastanien På bestyrelsen vegne skal jeg hermed indkalde foreningens medlemmer til ekstraordinær

Læs mere

Bredballe Antennelaug

Bredballe Antennelaug Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 2 2 0 0 9 Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling den 25 / 03 2009 @ Annonce efter uddelere @ Vedtægter @ Resultat af Programafstemning 2009 @ Intet Tv-signal

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 18. april 2007

Referat af ordinær generalforsamling 18. april 2007 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk 8. maj 2007 Referat af ordinær generalforsamling 18. april 2007 År 2007, den 18.april kl. 21.30 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Bredballe Antennelaug

Bredballe Antennelaug Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 2 2 0 0 7 Resultat af Programafstemning 2007 samt indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Dato: Onsdag d. 21/03-2007 Tid: Kl. 19.00 Sted: Sognegården, Kirkebakken

Læs mere

Generalforsamling d. 15. november 2011

Generalforsamling d. 15. november 2011 Generalforsamling d. 15. november 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. godkendelse af forretningsorden 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Forandringer af udbud ved Per Eksten

Læs mere

TV & RADIO. Hele AN-TVs menu. Slå op og se: Pr. 1. marts 2013. Tv til dit behov - med TilvalgsPakker

TV & RADIO. Hele AN-TVs menu. Slå op og se: Pr. 1. marts 2013. Tv til dit behov - med TilvalgsPakker TV & RADIO Pr. 1. marts 2013 Slå op og se: Tv til dit behov - med TilvalgsPakker Hele AN-TVs menu 23 radiokanaler Lige til at trække ud af antennestikket Ekstra tilbud: Digitale TvPakker Så er der SERVERET!

Læs mere

Tørring Kabelnet. Nyhedsbrev 2016

Tørring Kabelnet. Nyhedsbrev 2016 Tørring Kabelnet Nyhedsbrev 2016 INDHOLD: INDLEDNING..2 GENERALFORSAMLINGEN 25. FEBRUAR 2016...2 ANALOGT TV ER FORSVUNDET...3 RENOVERING OG OPGRADERING AF ANLÆG/KABELNET...3 KANALOVERSIGT GRUND- OG MELLEMPAKKE...4

Læs mere

Danmarks bedste bredbånd. Få det som du vil. Med Waoo! Forening fra SEAS-NVE kan du bestille ekstra kanaler og tv-pakker med din fjernbetjening.

Danmarks bedste bredbånd. Få det som du vil. Med Waoo! Forening fra SEAS-NVE kan du bestille ekstra kanaler og tv-pakker med din fjernbetjening. Danmarks bedste Få det som du vil Med Waoo! Forening fra SEAS-NVE kan du bestille ekstra kanaler og tv-pakker med din fjernbetjening. Danmarks bedste Fiber Tv Telefoni TV Pakker Waoo! Forening TV Pakker

Læs mere

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter 1.: Navn og hjemsted: Laugets navn: Herlufmagle-Gelsted Antennelaug. Laugets hjemsted: Gelsted. 1.: Navn og

Læs mere

Distributionsaftale mellem Canal Digital A/S og TV2 Zulu A/S

Distributionsaftale mellem Canal Digital A/S og TV2 Zulu A/S Distributionsaftale mellem Canal Digital A/S og TV2 Zulu A/S Journal nr.3/1120-0301-0277/mvn/fi Rådsmødet den 28. april 2004 Resumé 1. Canal Digital A/S anmeldte den 5. maj 2003 en aftale, hvorved TV2

Læs mere

Antenneforeningen TREKANTEN

Antenneforeningen TREKANTEN Antenneforeningen TREKANTEN Roskilde den 14. Maj 2006 Materiale til brug ved ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Trekanten. Mandag d. 22. Maj 2005, kl. 19:00 i Beboerhuset Æblehaven, Æblehaven

Læs mere

ET STÆRKT TILBUD: Tv-pakke 1 + mobiltelefoni til markedets skarpeste pris. AN-TV Mobil - streamet underholdning til fordelspriser.

ET STÆRKT TILBUD: Tv-pakke 1 + mobiltelefoni til markedets skarpeste pris. AN-TV Mobil - streamet underholdning til fordelspriser. Nummer 49 21. årgang Februar 2015 AN-TV Mobil - streamet underholdning til fordelspriser ET STÆRKT TILBUD: Tv-pakke 1 + mobiltelefoni til markedets skarpeste pris AN-TV i 2015 tv-pakker mobil-pakker medlemsfordele

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag den 27. marts 2008 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kirke Hyllinge. Antal fremmødte: 51 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

KANALOVERSIGT A-Z FOR 2016

KANALOVERSIGT A-Z FOR 2016 GÆLDENDE FOR DANMARK (EKSKL. GRØNLAND OG FÆRØERNE) 2016 - Kanaloversigten A-Z er til brug for foreninger i forbindelse med den årlige indrapportering. Oversigten ændrer sig løbende i takt med at nye spændende

Læs mere

Brædstrup Antenneforening eller EnergiMidt/Waoo

Brædstrup Antenneforening eller EnergiMidt/Waoo Brædstrup Antenneforening eller EnergiMidt/Waoo Hvad skal man vælge? 2 YouSee Præsentation Hvorfor du skal vælge Brædstrup Antenneforening? Hvis du ønsker at blive tilsluttet EnergiMidts fibernet kræver

Læs mere

29. august 2014. Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks 118 1004 København K. Att: adm. Direktør Steen Ulf Jensen

29. august 2014. Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks 118 1004 København K. Att: adm. Direktør Steen Ulf Jensen 29. august 2014 Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks 118 1004 København K Radio- og tv-nævnet Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3334 Att: adm. Direktør

Læs mere

Vamdrup Antenneforening 2014

Vamdrup Antenneforening 2014 Vamdrup Antenneforening 2014 Indstilling af fjernsyn og radio Sidder du nu og læser dette blad og tænker Gid der var så meget liv i mit fjernsyn, så kontakt os, for at blive medlem. Fordelsaftalen Vamdrup

Læs mere

Logo Kanal Indhold Sprog Findes i Tema

Logo Kanal Indhold Sprog Findes i Tema 3sat 3SAT viser en lang række kulturprogrammer, herunder mad, historie og dokumentar. Kanalen viser desuden film, tv-serier og sport. 6'eren Danmarks eneste mandekanal. 6'eren er stadig kanalen for de

Læs mere

GRUNDEJEROG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN. Nyborg GRUNDEJEROG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN. Nyborg

GRUNDEJEROG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN. Nyborg GRUNDEJEROG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN. Nyborg GRUNDEJEROG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN GRUNDEJEROG Nyborg ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN Nyborg 1 2015 1 2 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN Nyborg Grundejer- og antenneforeningen Skovparken v/

Læs mere

INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2010 TORSDAG DEN 25. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN

INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2010 TORSDAG DEN 25. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN Vedtægterne er vedlagt, som de midterste sider, der forsigtigt kan trækkes ud. INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2010 TORSDAG DEN 25. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN

Læs mere

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Torsdag d. 14. marts 2013 kl. 19.30 Forsamlingshuset Frem, Ringstedvej 546, Bjæverskov Til generalforsamlingen forelå følgende dagsorden ifølge

Læs mere