Nyhedsbrev Indhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev 4-2010. Indhold"

Transkript

1 BOLIGADMINISTRATORERNE A/S INFORMERER Nyhedsbrev Hermed følger Boligadministratorernes seneste nyhedsbrev. Såfremt det ønskes i flere eksemplarer, eller ønskes fremsendt pr. mail, bedes I venligst kontakte os. Hvis der opstår spørgsmål eller kommentarer vedrørende nyhedsbrevets indhold kan jeres kontaktperson hos Boligadministratorerne naturligvis kontaktes. Redaktionen bag nyhedsbrevet kan naturligvis også kontaktes, for eksempel hvis der ønskes medtaget særlige emner i fremtidige nyhedsbreve eller hvis nyhedsbrevet også ønskes modtaget på anden vis. Send i givet fald da en mail til Indhold Indledning... 2 Moms på ejendomsadministration... 2 Moms på P-pladser... 3 Lønsumsafgift... 3 Metrobyggeriet i København... 4 Den offentlige ejendomsvurdering... 4 Ny regnskabsmodel for andelsboligforeninger... 5 N y r o p s g a d e 1 3, K ø b e n h a v n V T l f. : F a x : w w w. b o l i g a d m i n i s t r a t o r e r n e. d k

2 Indledning Dette nyhedsbrev står hovedsaligt i SKATs tegn. Indledningsvist har vi en artikel om muligheden for at spare noget moms på vores ejendomsadministration. Siden har vi et par artikler som konsekvens af en skatteretssag SKAT har tabt. Sagen har indflydelse på 2 områder, nemlig på andelsboligforeningers udlejning af parkeringspladser samt lønsumsafgift. Lønsumsafgift er en særlig afgift, visse selskaber (heriblandt indtil for nylig andelsboligforeninger) betaler af de omkostninger, selskabet har til løn til selskabets ansatte. Endelig har vi et par artikler om den offentlige ejendomsvurdering, den ny metrostrækning samt endelig en om det udvalg, der er nedsat med det formål, at komme med forslag til en ny regnskabsmodel for andelsboligforeninger. Moms på ejendomsadministration Som bekendt skal der pr. 1. januar 2011 lægges 25 % moms på ejendomsadministrationshonorar og andre administrative ydelser, i relation til professionel administration af fast ejendom. Foranlediget af konkrete forespørgsler har vi undersøgt, hvorvidt en andelsboligforening kan spare momsen, hvis der forudbetales honorarer, eksempelvis hvis vores honorar for 2011 indbetales inden 1. januar Sådanne overvejelser er allerede gjort af SKAT, da de har fremsat et lovforslag, der afklarer mulighederne. Ifølge det kan momsen, såfremt der indgås aftale om forudbetaling, og forudbetalingen er modtaget senest 31. december 2010, spares for den periode der forudbetales for. Det skyldes, at ydelser, der forudbetales, reelt anses som værende leveret på betalingstidspunktet. Modsat vil enhver betaling der modtages i 2011 skulle momspålægges, da det altså er betalingstidspunktet, der er afgørende. Der kan på baggrund af ovenstående opnås besparelser i den enkelte andelsboligforening, hvis der forudbetales administrationshonorar for en længere periode. Hvis administrationshonoraret for hele 2011 betales i år, vil foreningen opnå en besparelse på momsen af administrationshonoraret. Såfremt dette kan have interesse for jeres forening, bedes I rette henvendelse til jeres kontaktperson hos Boligadministratorerne. S i d e n r. 2 a f 5.

3 Moms på P-pladser SKAT har netop tabt en sag i landsskatteretten, en sag, som fastlægger, at SKAT i en årrække i flere tilfælde, uberettiget har opkrævet moms fra andelsboligforeninger, der har udlejet parkeringspladser til deres andelshavere. SKAT har erkendt, at opkrævningen har været uberettiget og har nu ændret praksis. Det betyder, at andelsboligforeninger, som tidligere har indbetalt moms for udlejningen af P-pladser, kan søge om at få pengene tilbage. Der er ikke mange foreninger i vores administration, for hvem denne problemstilling er aktuel. Det skyldes, at vi typisk kun har foretaget momsberegning og afregning i de foreninger, der i forvejen var momsregistrerede. Antallet af foreninger i vores administration, der både er momsregistrerede og samtidig foretager udlejning af P-pladser er ganske få. Vi sørger naturligvis for at opgøre og opkræve det beløb, som kan kræves tilbage, i de foreninger der har mulighed for refusion. Lønsumsafgift Ovennævnte skatteretssag har tillige medført, at andelsboligforeninger ikke længere skal betale den såkaldte lønsumsafgift. Lønsumsafgift er en særlig skat, private virksomheder skal betale, hvis de tilbyder momsfri aktiviteter. En sådan aktivitet er bl.a. opkrævning af boligafgift. Andelsboligforeninger har hidtil skullet betale lønsumsafgift af den løn andelsboligforeningen har udbetalt til egne ansatte, primært naturligvis viceværter. Denne praksis er underkendt af Landsskatteretten, hvorfor SKAT har ændret reglerne. Praksisændringen skyldes, at Landsskatteretten har afgjort, at andelsboligforeningers salg af brugsrettigheder til andelshaverne mod betaling af boligafgift, skal sidestilles med momsfri udlejning af boliger. Aktiviteter vedrørende udlejning af fast ejendom er fritaget for lønsumsafgift, hvorfor der ikke skal betales lønsumsafgift af løn til viceværter og andet personale beskæftiget med andelsboligforeningens drift. Ændringen af praksis sker med tilbagevirkende kraft. Andelsboligforeninger, der uberettiget har betalt lønsumsafgift vil derfor nu kunne søge om tilbagebetaling af pengene. I de fleste tilfælde vil der kunne søges tilbage for perioden fra 1. juli 2007 og frem til nu. Altså for lidt over 3 år. Vi sørger naturligvis for at opgøre og opkræve det beløb, som kan kræves tilbage, i de foreninger der har mulighed for refusion. S i d e n r. 3 a f 5.

4 Metrobyggeriet i København Byggeriet af en ny metrostrækning i København er i fuld gang. Den nye strækning benævnt Cityringen skal køre i tunneller under City, brokvartererne og Frederiksberg. Cityringen vil efter planen stå færdig i 2018 og får 17 underjordiske stationer. De ejendomme, der ligger tæt på de nye stationer, har naturligvis noget at se frem til. Både i forhold til de praktiske bekvemmeligheder og i forhold til ejendommens værdi, er der noget at glæde sig til. Men indtil da vil de umiddelbare naboer til byggepladserne, dagligt blive mindet om, at København får en Cityring. Naboerne skal i perioder leve med støj, støv og en ændret udsigt. Da det ydermere er en endog meget kompliceret proces at bygge en metro i undergrunden af en ældre by, risikeres der byggeskader i større eller mindre omfang, på de ejendomme, som ligger hhv. over den nye strækning samt i særdeleshed omkring de kommende stationer. Hvis anlægsarbejderne medfører skader på privat ejendom er Metroselskabet og selskabets entreprenører og leverandører erstatningsansvarlige over for ejeren efter dansk rets almindelige regler. Det kan dog være svært at bevise om en skade, eksempelvis en sætningsskade, er forårsaget af metrobyggeriet eller andet. I sådanne situationer er det naturligvis bedst at være i besiddelse af udførligt bevismateriale, som f.eks. en komplet bygningsregistrering samt fotodokumentation. Flere byggetekniske rådgivere tilbyder at lave sådanne registreringer. Hvis I har spørgsmål, kommentarer eller ønsker vores bistand i forhold til en registrering bedes I kontakte jeres kontaktperson hos Boligadministratorerne. Den offentlige ejendomsvurdering Forventningerne til fald i den offentlige vurdering og dennes indflydelse på andelsværdien i mange andelsboligforeninger, har nu ramt pressen. Der spørges derfor naturligt igen til termin for den offentlige vurdering og indflydelsen i den enkelte andelsboligforening. Vi finder derfor anledning til at genbringe artiklen herom fra Nyhedsbrev Den offentlige vurdering er to-årig og foretages igen pr. 1. oktober 2010 for andelsboligforeningerne. Offentliggørelsen sker dog langt senere, da den typisk først sker i marts året efter. Det må derfor forventes, at jeres nye vurdering først offentliggøres i februar/marts S i d e n r. 4 a f 5.

5 Det forventes, at de offentlige vurderinger vil være underlagt store fald. Der rejses fra flere sider derfor spørgsmålstegn til hvilken vurdering, der gælder i mellemtiden, i de andelsboligforeninger hvor den offentlige vurdering anvendes som grundlag for andelsværdiberegningen. Spørgsmålet er, om den nye vurdering gælder allerede fra eksempelvis 1. oktober 2010, selvom den først annonceres i marts Der er for så vidt ingen tvivl om, at andelsboligforeningen ikke kan holdes ansvarlig for en eventuel overpris, men det er usikkert om en sælgende andelshaver kan. Hvis en sælgende andelshaver kan, kan andelsboligforeningen det jo også, hvis den i mellemperioden sælger en tidligere udlejet bolig til en pris som grundet, en i øvrigt ukendt vurdering, efterfølgende viser sig at have været for høj. Der foreligger ikke retspraksis på området og vi anbefaler generelt, at der i videst muligt omfang orienteres om risikoen for de eventuelt faldende vurderinger. Vi har bl.a. derfor indført et fast afsnit herom som standard i overdragelsesdokumenterne. Det bør i videst muligt omfang også medtages i generalforsamlingsreferater. Det er værd at fremhæve, at forholdet om de eventuelt faldende offentlige vurderinger KUN har en aktuel betydning for de andelsboligforeninger, der anvender den offentlige vurdering som grundlag for deres andelsværdiberegning. Ny regnskabsmodel for andelsboligforeninger Der er nedsat et udvalg under Erhvervs- & Selskabsstyrelsen, der skal udarbejde et modelregnskab for andelsboligforeninger. Det er hensigten, at udvalget skal udstikke rammerne for det, der hedder god regnskabsskik inden for udarbejdelse af årsregnskaber for andelsboligforeninger. I udvalget sidder der repræsentanter fra ABF, Ejendomsforeningen Danmark, administratorer/advokater samt revisorer. I første omgang var det planen, at den nye regnskabsmodel skulle offentliggøres netop i denne tid. Men som det oftest sker med den slags, er der gået politik og interessekonflikt i arbejdet, hvorfor modellen er forsinket. Det forventes, at kravene skærpes yderligere, at regnskaberne formentlig skal være endnu mere detaljerede, bl.a. med offentliggørelse af en række nøgletal for andelsboligforeningen. Vi vil naturligvis informere om de nye regnskabsprincipper, så snart de foreligger. Boligadministratorerne A/S Den 16. november 2010 S i d e n r. 5 a f 5.

Nyhedsbrev 3-2011. Hermed følger Boligadministratorernes seneste nyhedsbrev.

Nyhedsbrev 3-2011. Hermed følger Boligadministratorernes seneste nyhedsbrev. BOLIGADMINISTRATORERNE A/S INFORMERER Nyhedsbrev 3-2011 Hermed følger Boligadministratorernes seneste nyhedsbrev. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevets indhold, kan jeres kontaktperson

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 5 i 2012. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, er I velkomne til at henvende jer til jeres kontaktperson

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 4 i 2014. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan man som altid henvende sig hos sin sædvanlige

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 1 i 2013. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan jeres kontaktperson hos Boligadministratorerne

Læs mere

information Årsregnskaber, og regnskabskrav til klasse A virksomheder Andelsbolig foreninger og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

information Årsregnskaber, og regnskabskrav til klasse A virksomheder Andelsbolig foreninger og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Årsregnskaber, og regnskabskrav til klasse A virksomheder 2 Andelsbolig foreninger og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 4 Rekonstruktion 6 8 11 12 14 XBRL ndberetning af digitale årsrapporter 15 Personalegode

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (Udvidelse af sælgerens oplysningsforpligtelse, oplysningspligt for finansielle virksomheder, karensperiode

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. marts 2013 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Læs mere

Nyhedsbrev 3-2010. Indhold

Nyhedsbrev 3-2010. Indhold BOLIGADMINISTRATORERNE A/S INFORMERER Nyhedsbrev 3-2010 Hermed følger Boligadministratorernes seneste nyhedsbrev. Såfremt det ønskes i flere eksemplarer, eller ønskes fremsendt pr. mail, bedes I venligst

Læs mere

Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger

Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger Afgangsprojekt. HD-Finansiel rådgivning Udarbejdet af Jette Sønderby Forår 2012. Copenhagen

Læs mere

Farvel Kuben Bo og goddag Entré

Farvel Kuben Bo og goddag Entré Farvel Kuben Bo og goddag Entré andelsboliger og ejerlejligheder 03 Sammen er vi stærkere 16 Nedsæt energiforbruget 22 Energistyring er sund fornuft og god økonomi MARTS 2010... en del af Dan-Ejendomme

Læs mere

Ændringer til virksomhedsskatteordningen 2. Pensionsmuligheder for selvstændige erhvervsdrivende 5. Kort om biler og selvstændige erhvervsdrivende 7

Ændringer til virksomhedsskatteordningen 2. Pensionsmuligheder for selvstændige erhvervsdrivende 5. Kort om biler og selvstændige erhvervsdrivende 7 4-2014 6 Siden den 14. august 2012 har der været alvorlige skattemæssige konsekvenser ved, at selskaber yder lån til hovedaktionærer eller stiller sikkerhed for disses forpligtelser. Artiklen giver svar

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 4. 37. Årgang December 2009

Danske Revisorer. Nr. 4. 37. Årgang December 2009 Danske Revisorer Nr. 4 37. Årgang December 2009 ERFAgrupper Foreningen Danske Revisorer Munkehatten 32 5220 Odense SØ Telefon 65 93 25 00 Telefax 65 93 25 08 Bestyrelse: Formand: Merete Leth Ulstrupvej

Læs mere

Hvis du/i ikke endnu har besluttet, om du/i vil benytte tilbuddet fra Rafn og Søn

Hvis du/i ikke endnu har besluttet, om du/i vil benytte tilbuddet fra Rafn og Søn Hvis du/i ikke endnu har besluttet, om du/i vil benytte tilbuddet fra Rafn og Søn Vi vil gerne have undersøgt vores muligheder for at spare ejendomsskat Vi har kontakt til et konsulentbureau, der har specialiseret

Læs mere

Eksklusiv Moms. Tema: Transfer Pricing på momsområdet Træk fribillet til gulpladebilen Hænger DU på momsen for din udenlandske håndværker?

Eksklusiv Moms. Tema: Transfer Pricing på momsområdet Træk fribillet til gulpladebilen Hænger DU på momsen for din udenlandske håndværker? Ajour med moms, told og afgifter Nr. 2 Juni 2008 Eksklusiv Moms Læs blandt andet om: Tema: Transfer Pricing på momsområdet Træk fribillet til gulpladebilen Hænger DU på momsen for din udenlandske håndværker?

Læs mere

JURIDISK NYT SIDE 2: PAS PÅ DE ULOVLIGE KAPITALEJERLÅN

JURIDISK NYT SIDE 2: PAS PÅ DE ULOVLIGE KAPITALEJERLÅN JURIDISK NYT NOVEMBER 2013 SIDE 2: PAS PÅ DE ULOVLIGE KAPITALEJERLÅN SIDE 4: Opsigtsvækkende afgørelse fra Højesteret om beviskrav ved udlejers opsigelse af lejeforhold SIDE 6: Seneste ændringer i renteloven

Læs mere

RevisorPosten. KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov

RevisorPosten. KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov RevisorPosten 4 2013 SIDE 2 Det konstruktive alternativ: Samlevende ugifte personers skattemæssige udfordringer KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov SIDE

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Undertitel: Hvilke økonomiske parametre burde fra et købersynspunkt være relevante at inddrage i prisfastsættelsen af andelsboliger og kan en empirisk undersøgelse

Læs mere

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 259 Offentligt J.nr. 2009-711-0030 Dato: 3. april 2009 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Læs mere

SKATTEINFORMATION / JANUAR 2014

SKATTEINFORMATION / JANUAR 2014 SKATTEINFORMATION / JANUAR 2014 Forord I Skatteinformation august 2013 gjorde vi i forordet opmærksom på, at den daglige administration af skattereglerne viser, at effektivitetshensyn og provenu for ofte

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Få overblik over de nye faktureringsregler. Efterløn ved udlejning af ejendomme. Regler for solenergi, reformen for solcelleanlæg

Få overblik over de nye faktureringsregler. Efterløn ved udlejning af ejendomme. Regler for solenergi, reformen for solcelleanlæg 1-2013 6 4 Når et medlem af en a-kasse driver virksomhed fra en ejendom, som medlemmet selv ejer, er det vigtigt at vide, hvad der skal ske med ejendommen for at få efterløn. Få overblik over de nye faktureringsregler

Læs mere

Spar penge på dagsbeviser

Spar penge på dagsbeviser SÆRNUMMER, FEBRUAR 2013 DIN REVISOR INFORMERER VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI TIMER Spar penge på dagsbeviser et bliver fremover muligt på en D ny måde at anvende din virksomheds gulpladebil til private formål,

Læs mere

Stor risiko for dobbeltbeskatning

Stor risiko for dobbeltbeskatning 4. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Stor risiko for dobbeltbeskatning iværksætterselskaber Fra den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte et iværksætterselskab (IVS) med blot én krone i selskabskapital.

Læs mere

statsautoriserede revisorer 3-2008

statsautoriserede revisorer 3-2008 statsautoriserede revisorer 3-2008 Kan man outsource sin IT? 2 Nye enklere regler for små gulpladebiler 3 Erhvervs- og Selskabsstyrelsens fortolkning af Årsregnskabslovens regler om entreprisekontrakter

Læs mere

Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse

Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse 2. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI ANDELSBOLIGER Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse Er du selvstændig erhvervsdrivende, skal du udfylde og indberette din udvidede selvangivelse senest den

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Stiftelse af fonde og foreninger selskabsretligt og skatteretligt 2. Virksomhedens nødplan ved længerevarende sygdom 4

Stiftelse af fonde og foreninger selskabsretligt og skatteretligt 2. Virksomhedens nødplan ved længerevarende sygdom 4 1-2015 7 4 Hvad gør virksomheden i tilfælde af indehaverens længerevarende sygdom eller død? Stiftelse af fonde og foreninger selskabsretligt og skatteretligt 2 Kan arbejdsgiver bestemme over medarbejderens

Læs mere