Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finansbachelor i praktik. Tips og vink"

Transkript

1 Finansbachelor i praktik Tips og vink

2

3 Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning og indhold samt en række anbefalinger i forhold til at have en finansbachelor i praktik. Finansbacheloruddannelsen har givet den finansielle sektor en ny brancherettet og praksisnær rekrutteringskanal. Finansbachelorernes faglige profil er et teoretisk stærkt alternativ eller supplement til finansøkonomer eller som et praksisnært alternativ til universitetsbachelorer fra f.eks. HA. Praktikken er en helt central del af finansbacheloruddannelsen. Derfor er det vigtigt, at der hvert år er praktikpladser nok i den finansielle sektor. Når virksomheder tager studerende i praktik, løfter de samtidigt en væsentlig og vigtig samfundsopgave. Men selvom det kan være ressourcekrævende at have praktikkanter, er der også mange fordele ved at tage praktikanter ind.

4 1) Finansbacheloruddannelsen Finansbacheloruddannelsen er en mellemlang videregående professionsbacheloruddannelse, som tager 3½ år. De studerende har enten en gymnasial uddannelse eller en relevant erhvervsuddannelse som baggrund. Uddannelsen udbydes i Århus, Ålborg, Odense og København. Uddannelsens formål er at kvalificere den studerende til, på et teoretisk og metodisk grundlag, at tilrettelægge og udføre servicering og kompleks rådgivning på et finansielt marked. De studerende vil dermed kunne indgå i rådgivende og administrative funktioner i finansielle virksomheder. Målet er, at de færdige finansbachelorer kan arbejde kundeorienteret og analytisk med finansielle forretninger og anvende finansielle værktøjer ved planlægning af projekter inden for området. Finansbachelorerne kan kombinere teoretiske, praktiske og udviklingsorienterede elementer og arbejde med finansielle forhold både nationalt og internationalt. Uddannelsens opbygning Uddannelsen består af en fællesdel (1-3 semester), en faglig specialisering (4, 6 og 7. semester) samt et praktikophold (5. semester).

5 2) Praktik på Finansbacheloruddannelsen Koblingen mellem teori og praktik er helt centralt i finansbacheloruddannelsen. Alle finansbachelorstuderende skal gennemføre et praktikforløb, der udfordrer deres teoretiske viden og hjælper med at skærpe deres kompetencer i forhold til deres fremtidige karriere på arbejdsmarkedet. På Finansbacheloruddannelsen varer praktikperioden et semester (fra medio august til medio januar), og den studerende er berettiget til SU under praktikopholdet. Praktikperioden er placeret på uddannelsens femte semester. Den studerendes praktikperiode rækker ind i den øvrige undervisning både før og efter afholdelsen af den egentlige praktikperiode: Før praktik: Allerede fra starten af uddannelsen møder de studerende de forskellige branche i undervisningen. Faget forretningsforståelse på 1. semester har særligt fokus herpå. En række virksomheder fra de forskellige brancher præsenterer her, hvordan virksomhederne arbejder, og hvilke opgaver medarbejderne har. Herudover inddrages brancherne løbende i undervisningen. Og der tilrettes særlige forløb op i starten af 4. semester afhængig af de studerendes behov. Medio marts på 4. semester vælger den studerende sin brancheretning på studiet. Her specialiserer den studerende sig indenfor det område, som han/ hun gerne vil i praktik i. Det kan være indenfor bank (finansielle forretninger), forsikring og pension, ejendomsmæglervirksomhed, økonomistyring/revision eller ejendomsadministration. Virksomhederne slår typisk deres praktikpladser op, mens de studerende læser brancheretning A. Under praktik: Praktikvirksomhederne bestemmer, hvor praktikanterne skal indgå i virksomheden. Deres placering i virksomheden bliver styret af, hvordan virksomheden ser finansbachelorernes rolle. Det centrale er, at den studerende opfylder studiemålene for praktikken. Under praktikopholdet udarbejder den studerende et skriftligt praktikprojekt på 15 sider. Projektet skal forsvares ved en mundtlig eksamen.

6 Praktikrapporten skal omhandlende en faglig problemstilling fra praktikvirksomheden samt læringsmålene Efter praktik: Efter praktikperioden fortsætter den studerende sine studier. Først med brancheretning B og valgfag I-III, og sidenhen med det afsluttende bachelorprojekt. Den studerendes uddannelsesinstitution vil også kontakte virksomheden med henblik på at lave en evaluering af praktikperioden. Evalueringen spiller en vigtig rolle i forhold til den løbende forbedring af uddannelsen og for samarbejdet mellem virksomheden og uddannelsesinstitutionen. Skolerne har organiseret undervisningen sådan, at den studerende har fri torsdag og fredag i de to semestre, der efterfølger praktikken (uddannelsens 6. og 7. semester). Det giver praktikvirksomhederne mulighed for at tilbyde de studerende studiejob efter praktikperioden, hvis man ønsker at fastholde praktikanten. Studiemålene for praktikken Af studieordningen for finansøkonomuddannelsen fremgår det, at praktikopholdet har til formål at sætte den studerende i stand til at anvende studiets metoder og redskaber gennem en konkret, praktisk opgaveløsning i en given finansiel virksomhed i Danmark eller i udlandet. Herunder skal den studerende opnå følgende. Den studerende skal opnå viden om: Den daglige drift i hele praktikvirksomheden Den studerende skal opnå færdigheder i at: Indsamle viden i forbindelse med at udføre af opgaver i virksomheden Vurdere den indsamlede videns relevans og pålidelighed herunder at skelne mellem fakta, teori, kilders udtalelser og egne synspunkter Argumentere for valg og fravalg i forhold til problem, metode, teori, empiri og konklusion, anbefalinger, kommunikationsstrategi osv. og påpege styrker og svagheder Demonstrere en analytisk evne ved opstilling af løsningsalternativer Vælge mellem forskellige løsningsalternativer ud fra et teoretisk grundlag Den studerende skal opnå kompetence i at: Udvise en selvstændig, kritisk og reflekterende stillingtagen til praktiske, faglige forhold.

7 3) Tips og vink til rekruttering af praktikanter Rekrutteringen af finansbachelorer til praktik sker fortrinsvis på uddannelsens fjerde semester. Virksomhederne annoncerer deres praktikopslag i løbet af foråret via virksomhedens hjemmeside, jobportaler eller praktikopslag på uddannelsesstederne. Ansøgningsfristerne er typisk mellem uge 6 og uge 18. De studerende søger direkte hos de virksomheder, de ønsker at komme i praktik hos. Virksomhederne gennemfører en udvælgelsesproces og indgår aftaler med den/de studerende, som de ønsker at tilbyde en praktikplads. Praktikaftalen Når virksomheden skal have en finansbachelor i praktik, skal der udarbejdes en praktikaftale. En praktikaftale er en individuel kontrakt mellem praktikanten, uddannelsesinstitutionen og praktikvirksomheden vedrørende forholdene for praktikopholdet. Praktikaftalen skal sikre, at den studerende, praktikvirksomheden og uddannelsesinstitutionen har fælles forventninger til praktikopholdets forløb og udbytte. Aftalen skal derfor indeholde oplysninger om: Praktikkens mål, indhold samt vejledningsog evalueringsforhold. Praktikaftalen forpligter såvel uddannelsen, praktikstedet som den studerende. Der er ikke en fast skabelon for, hvordan en praktikaftale udformes. Praktikanterne er stadig studerende Virksomhederne skal holde sig for øje, at selvom de studerende har en teoretisk ballast med sig fra uddannelsesstedet, kan der være langt fra teori til praksis. De skal derfor ikke forvente, at en finansbachelorstuderende er flyvefærdig som rådgiver, når han/hun kommer i praktik. De studerende har en solid teoretisk ballast, der gør, at de hurtigt kan sætte sig ind i praksis. De studerende har gennem faget brancheretning A også opnået grundlæggende viden om branchen og forretningsområdet.

8 Finanssektorens Arbejdsgiverforening Amaliegade København K Tlf.: Januar 2014 Forsidefoto: EA Lillebælt

Studieordning for finansbachelor 2011-2015. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2011-2015. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2011-2015 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.1 Revideret 2. juli 2012 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Studieordning - fællesdel

Studieordning - fællesdel Studieordning - fællesdel 2010-2012 Professionsbachelor i International Hospitality Management 1 1.0 FORORD... 4 2.0 UDDANNELSESUDBYDERE... 4 3.0 STUDIEORDNINGENS INDHOLD... 4 4.0 UDDANNELSENS FORMÅL OG

Læs mere

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation marts 2011 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T INDLEDNING Professionsbacheloruddannelsen i Engelsk

Læs mere

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen Praktikkens mål og indhold Det er din uddannelsesinstitution, der skal tilrettelægge praktikken sådan, at der gennem alle praktikperioder sker en uddannelsesmæssig progression i forhold til praktikkens

Læs mere

Giv os uddannelser, vi kan bruge. FA s anbefalinger til forbedring af kvalitet og relevans i de videregående uddannelser

Giv os uddannelser, vi kan bruge. FA s anbefalinger til forbedring af kvalitet og relevans i de videregående uddannelser Giv os uddannelser, vi kan bruge FA s anbefalinger til forbedring af kvalitet og relevans i de videregående uddannelser Indledning Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) fremlægger her en række bud

Læs mere

medieproduktion og ledelse

medieproduktion og ledelse information om praktik medieproduktion og ledelse modul 9-10 indholdsfortegnelse side 2: Info til praktikanten side 4: Tidsplan for valg af praktiksted og praktikperiode side 5: Info til praktikstedet

Læs mere

Gode råd om praktik. i professionsbacheloruddannelser. Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende

Gode råd om praktik. i professionsbacheloruddannelser. Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende Gode råd om praktik i professionsbacheloruddannelser Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende Gode råd om praktik i professionsbacheloruddannelser Denne folder bygger på EVA s rapport Praktik

Læs mere

07 PLS vejleder om: PÆDAGOG- UDDANNELSERNE

07 PLS vejleder om: PÆDAGOG- UDDANNELSERNE 07 PLS vejleder om: PÆDAGOG- UDDANNELSERNE PLS PLS Pædagogstuderendes Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade Bredgade 25 25 X 1260 1260 København København K Tlf Tlf 3546 3546

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse september 2011 Studieordning for uddannelsen til Serviceøkonom (AK), gældende pr. 1. august 2011 Der tages forbehold for eventuelle

Læs mere

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ)

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Køge Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2013 Indholdsfortegnelse Studieordningen...

Læs mere

STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation

STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Campus Køge Campus Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2012 Multimediedesigneruddannelsen

Læs mere

Copenhagen Business Academy Rektor Ole Gram-Olesen Hanne Feld. Sendt pr. e-mail: kontakt@cphbusiness.dk, ogr@cphbusiness.dk, haf@cphbusiness.

Copenhagen Business Academy Rektor Ole Gram-Olesen Hanne Feld. Sendt pr. e-mail: kontakt@cphbusiness.dk, ogr@cphbusiness.dk, haf@cphbusiness. Copenhagen Business Academy Rektor Ole Gram-Olesen Hanne Feld Sendt pr. e-mail: kontakt@cphbusiness.dk, ogr@cphbusiness.dk, haf@cphbusiness.dk Betinget positiv akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen

Læs mere

BECOME ONE OF US_ Finansøkonom_ INTERNATIONAL BUSINESS ACADEMY

BECOME ONE OF US_ Finansøkonom_ INTERNATIONAL BUSINESS ACADEMY BECOME ONE OF US_ Finansøkonom_ INTERNATIONAL BUSINESS ACADEMY Finansøkonom Finansøkonom er en to-årig videregående uddannelse på IBA The International Business Academy i Kolding. Finansøkonomer er efterspurgte

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. Graduate Diploma in Business Administration

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. Graduate Diploma in Business Administration Læs HD på CBS Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration Det er ikke ligegyldigt, hvor du tager din HD. På CBS tilbyder vi forskningsbaseret efteruddannelse, som skærper

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK)

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK) Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUD ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK) COPENHAGEN BUSINESS ACADEMY, LYNGBY Erhvervsakademiuddannelse inden

Læs mere

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende 1 Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb dm.dk/studerende 2 råd og vejledning til et godt praktikforløb Råd og vejledning til et godt praktikforløb Overvejer du et praktikforløb? Har du overblik

Læs mere

Business Administration MBA

Business Administration MBA Efteruddannelse MASTER of Business Administration MBA Kontakt Læs mere om uddannelsen på www.sdu.dk/mba, hvor du også finder et ansøgningsskema. Du kan få besvaret spørgsmål om uddannelsen ved at kontakte

Læs mere

Praktik håndbog. - International Linje. Praktikhåndbog for International Linje. Forår 2009

Praktik håndbog. - International Linje. Praktikhåndbog for International Linje. Forår 2009 Praktik håndbog - International Linje Praktikadministrationen for uddannelsespraktikken International koordinator Anke Beuck dir.tlf.: +45 8755 3306 e-mail: anbe@viauc.dk Praktikleder Ulla Ravn dir.tlf.:

Læs mere

Indholdsfortegnelse Fælles elementer i uddannelsen... 3

Indholdsfortegnelse Fælles elementer i uddannelsen... 3 Erhvervsakademier i Danmark, der udbyder uddannelsen inden for e-konceptudvikling August 2014 Indholdsfortegnelse Fælles elementer i uddannelsen... 3 for alle erhvervsakademier, der udbyder uddannelsen

Læs mere

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor)

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 64 Offentligt Udkast af 2. november 2005 Fremsat den {FREMSAT} af Bertel Haarder Forslag til Lov om uddannelsen til pædagog (professionsbachelor) Kapitel 1 Formål

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Studieordning. HD 2. Del

Studieordning. HD 2. Del Studieordning HD 2. Del Denne studieordning for HD 2.del er fastsat af studielederen for HD-uddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse. Det væsentligste

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 Indhold FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 2. STUDIEORDNINGENS STRUKTUR OG INDHOLD... 3 2.1 STUDIEORDNINGENS STRUKTUR... 3 2.2 STUDIEORDNINGENS INDHOLD... 3 3. UDDANNELSENS FÆLLESDEL... 4 3.1 UDDANNELSENS OVERORDNEDE

Læs mere

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL)

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) SEPTEMBER 2013 REVIDERET JANUAR 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 STUDIEORDNINGEN... 4 Kapitel 2 UDDANNELSENS FORMÅL... 5 Kapitel 3 GENERELT OM UNDERVISNINGEN...

Læs mere

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne - en kvalitativ undersøgelse blandt praktikvirksomheder DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Læs mere