Er vi den nye malkeko?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Er vi den nye malkeko?"

Transkript

1 Maj 2011 På job med 300 bedsteforældre Side 10 Navngiv nybyggeri og vind en købmandskurv Side 7 Fællesmøde i Humlevænget Side 8

2 Er vi den nye malkeko? Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand Kan man lidt retorisk spørge. Det er i hvert fald en kendsgerning, at den almene sektor gang på gang har lagt ryg til regeringens trang til at styrke de offentlige finanser. Men nu er Københavns Kommune også kommet med på den galej, som beskrevet i den sidste leder har Københavns Kommune omlagt gebyropkrævningen for renovation samt indført obligatorisk rydning af nogle veje og fortove. - Vi indgår i samarbejdet omkring belastede kvarterer. - Og meget mere. Men vi er efterhånden ved at være så hårdt spændt for, at det kan blive svært at blive ved med at finde midlerne til at være medfinansierende på alle disse vigtige områder. Så det må være på sin plads at komme med et lille opråb om, at være varsomme med at vælte yderligere omkostninger over på den almene sektor. Vi både kan og vil deltage i løsningerne, men det nytter ikke noget, hvis vi ikke har midlerne til det. Det har haft den konsekvens, at langt de fleste af vores afdelinger har sat huslejerne op, og samtidig må indstille sig på, at der skal spares i indeværende regnskabsår for at få dækket den øgede udgift fra januar til august Vi er også blevet pålagt moms af vores administrationsgebyrer, og nogle er også blevet pålagt at afholde udgifter til renholdelse af fortov til en meget høj pris. Vi er en vigtig og nyttig samarbejdspartner med det offentlige. Vi stiller beredvilligt lejligheder til rådighed for social anvisning fra kommunen med de problemer, det indebærer. - Vi tænker innovativt og i miljørigtige løsninger, når vi bygger nyt og ved renoveringer. - Vi bygger boliger for skæve eksistenser. - Vi bygger institutioner (f.eks. børnehaver og ældreboliger). Falsterbo (Husum) Antal boliger: 162 Moms på ejendomsadministration, merudgift pr. år kr. Renovationstakst, merudgift pr. år kr. (stigning på 134 %) I alt kr. Merudgift pr. bolig kr. Saxobo (Vesterbro) Antal boliger: 51 Moms på ejendomsadministration, merudgift pr. år kr. Renovationstakst, merudgift pr. år kr. (stigning på 18 %) Renholdelse af fortov, merudgift pr. år kr. I alt kr. Merudgift pr. bolig kr. Wittenberghus (Amager) Antal boliger: 115 Moms på ejendomsadministration, merudgift pr. år kr. Renovationstakst, merudgift pr. år kr. (stigning på 28 %) I alt kr. Merudgift pr. bolig kr. Stigning i gebyrerne til renovation og moms på administrationsydelser betyder huslejestigninger i en række af Samvirkende Boligselskabers boligafdelinger. Her er vist et par regneeksempler. 2 SAB-bladet maj 2011

3 Sådan Arbejder Bestyrelsen Når SAB s organisationsbestyrelse holder møde - så bliver der virkelig holdt møde. Af Anne Mette Fredsgaard Svendsen, forretningsfører Et organisationsbestyrelsesmøde tager som regel mindst 4 timer. Dagsordenen er meget tit på sider med lige så mange punkter, og stakken af papirer og bilag med byggeregnskaber, byggeprojekter, afdelingsregnskaber og notater kan tage livet af enhver. Til tider føler man, at mødet primært er sagsbehandling, og at der ikke levnes megen plads til politiske diskussioner og strategiske overvejelser. For at sætte tankerne i gang og finde ud af, om det kan gøres anderledes, besluttede bestyrelsen at afholde et døgnseminar, der udelukkende fokuserede på bestyrelsens arbejdsform og ambitioner for SAB. Det blev til et meget intensivt seminar med masser af papkort på tavlen, gode ideer og diskussioner. Kort sagt - noget af det der virkelig giver energi til møder, og noget af det bestyrelsen savnede. Der kom tre vigtige resultater ud af seminaret: 1. Ideer til en ny arbejdsform Et af de forsøg, der hurtigt kan sættes i værk, er en ny struktur på dagsordenen. Det skulle gerne betyde, at der bruges mindre tid på sagsbehandling og orienteringspunkter, og at der skabes plads til politiske og strategiske drøftelser. En anden ide, der skal afprøves, er på længere sigt at spare alle papirstakkene og sende alt ud elektronisk. I første omgang kan de, der vil have det, få materialet både i papirform og elektronisk. Men det er ved at blive mere og mere udbredt at bruge I-pads på møder, som man både kan læse, bladre og lave notater i som forberedelse til mødet og medbringe på selve mødet. Bestyrelsen skal på deres møde i juni beslutte, om de vil sætte sådan et forsøg i værk. Tænk at være nogen af de første!!! Endelig vil bestyrelsen prøve om det i forhold til de større diskussionspunkter, kan lade sig gøre at overføre seminarformen og de idé-rige gruppedrøftelser til bestyrelsesmøderne. Ved drøftelser i mindre grupper med efterfølgende opsamling, er der mange flere, der får givet deres mening til kende, det er lettere at fremsætte alternative synspunkter og ideer i et mindre forum, og man kan komme meget bredere rundt om et emne. 2. Prioritering af arbejdsopgaver for de næste to år Foruden at ændre på bestyrelsens arbejdsform, som jo er et lidt indadskuende mål, var det vigtigt at prioritere, hvad bestyrelsen synes, det er vigtigst at arbejde med. I SAB s målsætnings- program er der nævnt en masse ting SAB gerne vil, men hvad er vigtigst, og hvad skal vi nå i løbet af de næste par år? Et af de vigtigste emner at tage fat på er, som nævnt under nyt fra bestyrelsen på side 5, at gennemgå afdelingerne for at kortlægge deres renoveringsbehov og lægge en samlet strategi for, hvordan der skaffes midler til så mange som muligt. I den forbindelse er det vigtigt at se på de enkelte afdelingers økonomi, såvel som SAB s samlede økonomi. Der skal være fokus på afdelingernes henlæggelser og på, om driftsudgifterne kan bringes ned. Der skal være fokus på afdelingernes henlæggelser og på, om driftsudgifterne kan bringes ned Et emne, der lægger sig op ad det første, er at se på forskellige modeller for renovering. Det er svært at få råd til at lave en forkromet renovering af hele SAB s boligmasse, men nogle steder kan der måske også tænkes i billigere løsninger. Under alle omstændigheder skal SAB have boliger for alle pengepunge, til alle befolkningsgrupper. Fortsættes side 7 SAB-bladet maj

4 Ungdommen rykker ind men det foregår stille og næsten ubemærket. Beboerne i ældreboligafdelingen Valbyholm har (næsten) uden problemer fået en ny generation som naboer Af Marianne Svolgaard, Det kom ellers ikke så godt fra start. Afdelingsbestyrelsen i Valbyholm måbede, da de første unge kom med deres flyttekasser. De havde ingenting fået af vide om det nye projekt, Københavns Kommune havde startet i samarbejde med en række boligorganisationer, og var mildest talt ikke begejstrede. Men heldigvis blev der gydet olie på vandene, og nu godt et halvt år efter de første unge flyttede ind er stemningen god. Stille og rolige John Løgstrup er seniorbeboer og et af de medlemmer i afdelingsbestyrelsen, der ikke var glad, da det gik op for ham, hvem de nye beboere var. Det var noget af en overraskelse, indrømmer John hjemme i sin hyggelige og nyistandsatte stue. Formanden var helt oppe at ringe, men nu fungerer det jo meget godt. Det er jo søde og rolige unge mennesker. Der er flere gnavpotter blandt de ældre beboere. Men det er der vel alle steder, griner John fra sofaen. John Løgstrup har ingen problemer med sine nye naboer. Ida Funderskov bor alene i sin toværelses i Valbyholm, men har hele familien på væggen. Fotos: Marianne Svolgaard. Frivillige hænder John mener, det er helt fint at få nogle studerende ind, så længe Valbyholm forbliver en ældreboligafdeling med alt hvad det nu indebærer. Boligafdelingen er kendt for sine mange aktiviteter for de friske, ældre beboere, men flere og flere har svært ved at deltage. Direkte adspurgt om de unge og ældre kan få glæde af hinanden, svarer John: Mange af de ældre indflyttere er meget dårlige og bor her ikke længe. Det giver stor ind- og udflytning, tomme lejemål og mangel på frivillige hænder til fællesarrangementerne. Så de studerende skal være mere end velkomne, hvis de har lyst til at være med til vores ture og fester. Og det kunne da bestemt også være fint, hvis nogle af dem vil undervise os gamle hoveder i at bruge de der computere, siger John og skæver over til sin nye investering: En bærbar computer og et digitalt kamera, som han ikke altid kan få til at snakke sammen. En dyr løsning Det er under 20 af de knap 300 boliger, der er udlejet som ungdomsboliger. I en af dem bor Ida Funderskov på 22 år. Ida er kontorelev og kan liiiige få økonomien til at hænge sammen med den toværelses lejlighed, hun har fået i Valbyholm. Boligen er lys og rummelig og indrettet personligt med en blanding af moderne møbler og arvestykker. Min chef var så sød at give mig en lille lønforhøjelse, da jeg fortalte om lejligheden, fortæller Ida. Ellers havde jeg 4 SAB-bladet maj 2011

5 Nyt fra bestyrelsen Af Anne Mette F. Svendsen, forretningsfører og John B. Sørensen, formand Den daglige politiske ledelse af SAB varetages af organisationsbestyrelsen, som mødes minimum seks gange om året. Det seneste møde blev afholdt den 11. april Nybyggerierne På mødet den 11. april 2011 var nybyggerierne endnu engang et stort emne. Det går meget bedre med udlejningen og som omtalt i sidste nummer af SABbladet under Nyt fra bestyrelsen er der efterhånden opbygget en lille venteliste til nybyggerierne. Den 1. januar 2010 trådte en ny lov i kraft, som gjorde det muligt at nedsætte huslejen i afdelingerne, og det hjalp betragteligt på udlejningen. Desværre er det stadig sådan, at udskiftningen blandt beboerne er meget stor, og der i gennemsnit er 1-2 boliger der giver tab for SAB. I løbet af 2010 blev halvdelen af beboerne f.eks. skiftet ud i Sejlhuset og Askholm. Det lader til, at mange flytter ind i SAB s nybyggerier som en midlertidig løsning mellem to boliger typisk mens de venter på at finde en ejerbolig. Det var ikke helt sådan disse afdelinger var tænkt. En af årsagerne til problemet har hele tiden været den relativt høje husleje især i Askholm og Teglværkshavnen, der samtidig er beliggende i områder, der stadig ikke er fuldt udbyggede. Organisationsbestyrelsen bad derfor administrationen i KAB regne på et par forslag til en eventuel yderligere huslejenedsættelse i Askholm og Teglværkshavnen. Forslagene skal præsenteres og eventuelt besluttes på det næste møde den 24. juni Ansøgninger til Landsbyggefonden I forbindelse med boligforliget har Landsbyggefonden fået tilladelse til at uddele yderligere midler til renovering af almene boligafdelinger, hvis fortsatte eksistens afhænger af, at de får støtte. Der er mange af SAB s afdelinger, der har store renoveringsbehov, som afdelingerne ikke selv har råd til at udføre. Organisationsbestyrelsen tog derfor fat på den meget vanskelige opgave, det er at afgøre, hvilke af SAB s afdelinger, der er mest trængende, så der kan blive udarbejdet ansøgninger for dem først. Administrationen havde til mødet udarbejdet et forslag til en prioritering af afdelingerne. Men organisationsbestyrelsen besluttede at skaffe sig et overblik over alle SAB s afdelinger på et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 25. maj Her vil hver enkelt afdeling blive vurderet en ekstra gang og bestyrelsen vil sikre, at den træffer sine beslutninger på et samlet grundlag ud fra afdelingernes handleplaner og oplysninger om afdelingernes økonomi. Det næste ordinære organisationsbestyrelsesmøde afholdes den 24. juni 2011, men som nævnt ovenfor afholdes der et ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde om ansøgningerne til Landsbyggefonden den 25. maj ikke haft råd. Huslejen er over kr. om måneden, men før pendlede jeg ind til Frederiksberg fra Holbæk, og det var altså ikke holdbart i længden, smiler Ida, der er tydeligt glad for sit hjem. Ida kan blive boende, til hun er udlært i maj 2012 så skal hun finde noget andet og er allerede gået i gang med at lede. Kan anbefales Ida kender ingen hverken unge eller ældre i bebyggelsen. Men hun hilser på dem, hun møder og giver en hjælpende hånd, hvis det er nødvendigt. For eksempel når elevatoren ikke virker, og de ældre har problemer med at komme op ad trapperne. Hun vil ikke tøve med at anbefale Valbyholm til sine venner hvis de altså har råd. Og så ser hun også en mulighed i at kunne hjælpe og få hjælp. Jeg er ret skrap med en computer. Til gengæld kunne jeg bruge nogen til at tømme min postkasse og vande mine blomster, når jeg er væk. Fodtøj Nede på en bænk i forårssolen sidder Helen og Bente og snakker. De synes også, det er hyggeligt med de nye beboere, men har svært ved at forstå, hvorfor de ikke bliver tildelt de mindre boliger, hvor der ikke er plads til de hjælpemidler, mange ældre har brug for. Men ellers mærker vi dem overhovedet ikke, siger Bente. Jeg har unge naboer og det opdagede jeg kun på grund af de 16 par sko, der ligger foran hoveddøren, griner hun mens hun hiver en pind ud ad munden på sin lille hund. Hvor vil du bo Kampagnen Hvor skal vi bo er iværksat af Københavns Kommune, da der er tomme boliger i flere ældreboligafdelinger. Ordningen henvender sig udelukkende til studerende. Valbyholm er den eneste SAB afdeling, der er med i ordningen, men fra det øvrige KAB-fællesskab deltager også Engholmen Nord og Nørrebrovænge, ligesom Lejerbo, AAB og Boligforeningen 3B også er med. Du kan læse med om ordningen på SAB-bladet maj

6 Nye familieboliger ved Amager Strandpark Et par skumsprøjt fra stranden og i tør-sko-afstand fra nærmeste metrostation opfører SAB i samarbejde med en privat ejendomsudvikler en ny bebyggelse med bl.a. attraktive familieboliger Af Annette Sadolin, Når SAB s nye bebyggelse på Strandlodsvej på Amager står færdig vil den uden tvivl blive et besøg værd. Bebyggelsen vil variere i højden fra 2-11 etager og den indre grønne gård er hævet op i 1. sals højde ca. 6 meter over terræn. En plint kaldes det hævede gårdrum på fagsprog. Projektet gennemføres i samarbejde med en privat ejendomsudvikler, Sophienborg Ejendomme, som står for stueetagen af bygningen, parkeringskælderen og en daginstitution. Stueetagen er afsat til butikker og er allerede udlejet til Coop, som vil indrette to supermarkeder en Kvickly og en Fakta. 91 familieboliger SAB står for bebyggelsens 91 familieboliger med tilhørende fælleshus samt 26 plejeboliger med tilhørende serviceareal. Familieboligerne varierer i størrelse fra 2-4 rum, nogle er i to plan, og alle har adgang til en privat altan. For alle beboere indrettes to store fælles 6 SAB-bladet maj 2011

7 tagterrasser. Huslejen for en 100 m² bolig forventes at ligge på kr. om måneden + ca. 500 kr. i forbrugsafgift. Bebyggelsen vil opfylde kravene til energiklasse 1. Liv på plinten Fællesområderne indrettes med fokus på at skabe en levende bebyggelse i alle de vågne timer. På plinten har børneinstitutionen rådighed over en indhegnet legeplads i åbningstiden, men herefter er beboerne velkomne. Her vil også blive indrettet fælleshaver til familieboli- gerne og skabt et grønt gårdmiljø. På gadesiden er der basketball-træningsbane for de lidt større børn og plads til at skate mv. Domus Arkitekter har tegnet byggeriet og opførelsen begynder i oktober Første etape håndteres af Sophienborg Ejendomme, mens Samvirkende Boligselskaber forventer byggestart på boligerne omkring maj Hele bebyggelsen forventes at kunne tages i brug i efteråret Konkurrence: Navngiv SAB s nye bebyggelse Samvirkende Boligselskaber inviterer alle beboere til at deltage i konkurrencen om at finde et godt navn til den nye bebyggelse på Strandlodsvej. Der er en købmandskurv på højkant, så fyr op for fantasien, lad tasterne spille og hjernen grille: Hvad skal barnet hedde? Send dit navneforslag til: KAB, att. Anne Mette F. Svendsen, Vester Voldgade 17, 1552 København V. Eller gerne pr. (Mærk kuvert eller SAB navnekonkurrence ) senest den 1. juli Præmie: En købmandskurv til en værdi af kr. samt en invitation til at klippe snoren ved indvielsen af den nye bebyggelse. Illustrationer: Domus Arkitekter. Sådan arbejder bestyrelsen Fortsat fra side 3. Andre vigtige indsatser er arbejdet for flere driftsfællesskaber mellem afdelinger og en bedre uddannelse af beboerrepræsentanter. Driftsfællesskaber mellem afdelinger, der ligger tæt på hinanden kan både give nogle besparelser i driften, fordi flere afdelinger kan dele maskinpark, men driftsfællesskaber er også med til at sikre en bedre afløsning ved sygdom og ferie i de små enmandsbetjente afdelinger og give de ansatte kollegaer at sparre med. Uddannelse af beboerrepræsentanterne er vigtig, fordi det er dem, der er bindeleddet mellem SAB som organisation og beboerne. Beboerrepræsentanterne bliver hver dag mødt med spørgsmål, ønsker, klager og meget mere fra beboerne. De samarbejder med administrationen i KAB om afdelingens vedligeholdelse og forventes at sætte sig lidt bedre ind i afdelingens økonomi end den almindelige beboer. De gør med andre ord et kæmpe stykke frivilligt arbejde for deres afdeling og bør derfor klædes ordentligt på for at kunne udføre det. Endelig vil SAB også gerne blive bedre til at profilere sig selv både i forbindelse med boligpolitiske sager i medierne men også i forhold til beboerne. Der er stadig mange, der tror, at de bor hos KAB. Men KAB er jo bare administrator, mens det er SAB, der ejer boligerne. 3. Udkast til en arbejdsplan for For at sikre, at bestyrelsen når at få behandlet alle disse emner og får sat tingene i værk, bliver der udarbejdet en arbejdsplan for Det er vigtigt at holde fast i sine drømme og ideer. SAB s bestyrelse drømmer om at gøre det bedre på en sjovere måde. Vi (i administrationen) vil gøre, hvad vi kan for at hjælpe SAB med at holde fast i drømmene og ideerne og få dem ført ud i livet. SAB-bladet maj

8 Humlevænget vært for fællesmøde Af Annette Sadolin, To gange om året inviteres alle bestyrelsesmedlemmer i SAB s boligafdelinger til fællesmøde. Det giver bestyrelserne mulighed for at udveksle erfaringer og følge med i, hvad der sker i de andre boligafdelinger. Onsdag den 30. marts 2011 mødes 26 bestyrelsesmedlemmer i Humlevænget i Husum, som denne gang lægger hus til arrangementet. Og endda et flot nyrenoveret hus. Beboerhuset i Humlevænget er netop udvidet, så det nu består af tre boliger, der er lagt sammen. I det store åbne lokale på 1. sal er der god plads til beboermøder og sociale arrangementer for John B. Sørensen (tv.) og Frank Sass tester formen på de udendørs motionsredskaber. Foto: Annette Sadolin. beboerne. Udvidelsen har også skabt plads til bl.a. en elevator til 1. sal og et handicaptoilet. Oprindelig var de tre boliger butikslokaler med små lejligheder på første sal. Idyl og udfordringer Mødet indledes med en rundtur i Humlevænget anført af henholdsvis Jeanette Staudorf, formand, og Frank Sass, bestyrelsesmedlem. På turen gennem stierne mellem de røde rækkehuse opført i 1940 erne er deltagerne imponerede over en ualmindelig høj standard i renholdelsen. Og selvom husene ligger tæt, virker her ikke klemt. For nogle år tilbage fik vi fritlagt grønne områder for enden af en del af rækkerne for at skabe mere luft, forklarer Frank Sass. Han kan også fortælle, at selvom Humlevænget - i kraft af en aktiv bestyrelse - gennem de sidste ca. 15 år har sørget for renovering af tage, vinduer, hulmursisolering og installation af fjernvarme, så er der stadig udfordringer: Vi ved, at kloakkerne er helt færdige, så det står højt på listen nu, men det er et svært indgreb, fordi der kun er disse smalle stier mellem huse og haver. Andre påtrængende projekter for afdelingen er renovering af facader og trappenedgange til kældrene. Affald og målere Tilbage ved beboerhuset, bænket om langbordet, fortsætter mødeaftenen. John Bøgelund Sørensen, formand for organisationsbestyrelsen, orienterer om diverse nyheder herunder Københavns Kommunes nye skralde-ordning, der betyder store afgiftsstigninger for størstedelen af SAB s boligafdelinger. En sag der vil blive arbejdet videre med i SAB. Under bordet rundt opstår der mildt sagt en livlig debat. Blandt emnerne er samarbejdet om driften i Flexibo og fejl i måleraflæsning og -afregning i Humlevænget. Mødernes funktion som mulighed for erfaringsudveksling kommer til sin ret. Her kan problemer vendes, meninger udveksles og løsninger drøftes. Efter debatten er der kroner og ører på dagsordenen. Flemming Lind, forretningsfører i KAB, orienterer om de nye muligheder for at søge Landsbyggefonden om støtte til renoveringer. I forbindelse med efterårets boligforlig blev der afsat ekstra midler til renovering af almene boligafdelinger. Det giver håb om, at også flere SAB-afdelinger vil komme i betragtning til renoveringsstøtte fra Landsbyggefonden. Fakta om Humlevænget, Husum 392 rækkehuse med haver 3-5-rums boliger Opført SAB-bladet maj 2011

9 Frank Sass (midt i foto), medlem af bestyrelsen i Humlevænget, var guide på rundturen i bebyggelsen. Han fortalte om afdelingens historie, boligernes stand og de fremtidige planer om forbedringer. Fotos: Annette Sadolin. Tre bestyrelsesmedlemmer siger om fællesmøderne: Alice Petersen, Lollikhuse: Møder giver ideer, som man kan bygge videre på og måske omsætte til sin egen boligafdeling. Jeg synes især, det har været interessant at se de nye legepladser og så renholdelsen. Det er en meget velholdt boligafdeling. I Lollikhuse roder der i øjeblikket meget, fordi vi er i gang med en kloakrenovering, men der er sat penge af til opretning af de grønne områder efter renoveringen, så jeg tager inspirationen med mig hjem. Kent Larsen, Flexibo: Det, jeg kan bruge de her fællesmøder til, er bl.a. at få indtryk af andre boligafdelinger. Her har vi set flere fine legepladser, og så er jeg imponeret af oprydningen. Prøv at se hvor pænt her er. Det er noget af det, jeg tager med hjem herfra. Bjarne Krohn, Bellahøj: Det vigtigste ved de her fællesmøder er, at vi udveksler erfaringer. På rundturen bemærkede jeg bl.a., at Humlevænget har nogle fine udendørs motionsmaskiner, som godt kunne være aktuelle, hvis Bellahøj vil udvide med flere udendørs motionsredskaber. Containerpladsen var også inspirerende. Den er stor nok til at lave sortering for beboerne selv. SAB-bladet maj

10 På job med 300 bedsteforældre Af Annette Sadolin, De ældre er fulde af liv og har lyst til alt det, vi andre også vil, forklarer Dortea Flammann, aktivitetsmedarbejder i Valbyholm En dansktop slager bølger gennem kældergangene i ældreboligafdelingen Valbyholm. Det er onsdag den 13. april og forberedelserne til bebyggelsens påskefrokost er i fuld gang. Aktivitetsmedarbejder Dortea Flammann har kontor ved siden af festsalen og byder indenfor til en snak om jobbet og aktiviteterne i bebyggelsen. Ja, når der er fest her i Valbyholm, så kan det måle sig med alle andres fester. Jeg blev lidt overrasket første gang, jeg oplevede en fest her, men bare fordi man er ældre, så er man altså stadig fuld af liv, forklarer den 43-årige medarbejder, som også selv er fint klædt på til fest i grøn kjole og høje støvler. Oprindelig er Dortea Flammann uddannet i butik med salg af selskabskjoler og brudekjoler. Siden har hun været omkring lufthavnen, Tivoli og et advokatkontor, inden hun tog en uddannelse som pædagog og fik job i Valbyholm. Selvom hun har prøvet meget forskelligt, ser hun også en rød tråd i sit arbejdsliv: Den menneskelige kontakt. Ældre uden grænser Fra sit kontor i kælderen koordinerer Dortea Flammann de sociale aktiviteter for beboerne. Hun tager også på besøg hjemme hos dem og hjælper med individuelle spørgsmål og kontakt til offentlige myndigheder. Mange af de ældre her føler sig ikke forstået eller hørt i samfundet. En mus kan hurtigt blive til en elefant. Jeg forsøger at hjælpe dem med at forstå og blive forstået, forklarer hun. Dortea lægger stor vægt på, at hendes job kun fungerer med to-vejs-kommunikation. Aktiviteterne i bebyggelsen bliver tilrettelagt i samarbejde med bestyrelsen og ud fra beboernes ønsker. Det er i lige så høj grad dem, som aktiverer mig, griner hun. Hvis de ikke havde den energi og livskraft, som de har, så kunne jeg stå her med alle mine talenter uden at udrette det store. Og de kan og vil alt det, vi andre også gerne vil. Det har vist mig, at man ikke skal lade sig begrænse bare fordi, man er blevet lidt ældre, forklarer hun. Et godt eksempel er den årlige sommerfest i Valbyholm, som i år afholdes med Asterix & Obelix som tema. Rekvisitterne er ved at tage form, og der vil ikke mangle noget, når beboerne træder op til dans - nogle iført sværd, skjold og trylledrik. Berigende og hårdt Dortea Flammann er glad for sit job, selvom det også kan være hårdt ind i mellem. Jeg har fået omkring 300 fantastiske bedsteforældre, og de har fået en der lytter til dem og prøver at opfylde deres behov. Som aktivitetsmedarbejder er det vigtigt, at man har overblik, menneskekundskab og et åbent sind og hjerte, siger hun. Påskefrokosten i Valbyholm trækker ca. 70 beboere til festsalen. En af de dage, hvor både frivillige og medarbejdere løber stærkt for at nå det hele De fine påskeklip på bordene er udført af aktivitetsmedarbejder Dortea Flammann, der ses som fører af kørestolen. 10 SAB-bladet maj 2011

11 Og så skal man selvfølgelig kunne lide at være sammen med ældre mennesker og den berigelse, det er at høre deres livshistorie. Et af de svære vilkår ved jobbet er, at døden kommer tæt på. Der sker omkring dødsfald hvert år her i Valbyholm. Jeg forsøger at lade være med at tage relationerne med hjem, men det kan ikke helt undgås. Der vil uvægerlig være nogen, du kommer tættere på end andre. Og så gør det ondt. Godt for kulturen Dortea har arbejdet 3 år i Valbyholm og mærker dagligt, at hun gør en forskel. Hvis ikke jeg eller en anden var her, ville der ikke være nær så mange tilbud til beboerne om aktiviteter. Beboerne har også fået et bredere kendskab til hinanden, og det giver en kultur, hvor man holder øje med hinanden på den gode måde, siger hun. Hun vurderer, at omkring en tredjedel af beboerne gør brug af aktivitetstilbuddene. Og hun fremhæver, at de mange tilbud kun kan lade sig gøre, fordi der er mange frivillige, som bidrager med en stor indsats. Beboerne har selv truffet beslutning om at betale for en aktivitetsmedarbejder over huslejen. Den beslutning er formand for bestyrelsen, Grethe Gren Jensen, godt tilfreds med: Dortea er guld værd for beboerne. Hun lytter og giver sig tid, og beboerne kommer altid i første række. Erling Lisemose, der er kasserer i bestyrelsen supplerer: Hende kan vi ikke undvære. Hun hjælper mange beboere her, og hun er skrap til det med papirer fra kommunen. Hun er hjælpsom og kreativ og koordinerer alle aktiviteterne. Dortea sørger også for, at Valbyholms beboerblad og aktivitetskalender bliver trykt og udkommer hvert kvartal, og det er vi meget glade for i bestyrelsen. Lad festen begynde Uroen i den tilstødende festsal tager til og også Dorteas. Mange opgaver venter inden arbejdsdagen er slut. Hun suser af sted for at hente de deltagere, som har brug for hjælp for at komme til festsalen. I køkkenet er et hold frivillige ved at lægge sidste hånd på forret og dessert, og kan fortælle, at de stegte sild til forretten faktisk er fanget af beboerne selv på en kuttertur på Øresund. Inde i salen er gæsterne nu begyndt at ankomme. Klokken er 12 og der er en hel time til selve arrangementet begynder, men der er rift om pladserne, når der er påskefrokost på programmet. Dortea Flammann er tilbage og løber nu spidsrod mellem bordene. Ordner betalingen for frokosten for de, der mangler, hjælper en kørestolsbruger på plads og tager frakken for en anden beboer. Alt i et tempo som ville give en dreven tjener sved på panden. Men hun smiler hele tiden. Og beboerne smiler til hende. Der er fest i Valbyholm. SAB-bladet Udgivet af: Samvirkende Boligselskaber Maj 2011 Adresse: SAB c/o KAB Vester Voldgade København V Telefon: Telefax: Vinder af SAB-sjov Vinderen af konkurrencen SABsjov i bladet fra februar 2011 er: Jasmina Tokmic Ruten 33, 2. tv Brønshøj Præmien er på 300 kr. Tillykke! Fotos: Annette Sadolin. Redaktion: Flemming Balle, John B. Sørensen (ansvarshavende), Kjeld Poulsen og Anne Mette F. Svendsen Layout: Susanne Grenaae Tryk: Litotryk København A/S Oplag: SAB-bladet uddeles til ca husstande i Samvirkende Boligselskaber Forsidefoto: Annette Sadolin SAB-bladet maj

12 SAB sjov - for hele familien HEJ, jeg ville bare sige HEJ! RIV ELLER KLIP HELE SIDEN UD OPGAVE 1: Hvad hører ikke til? I hver af de fire rækker er gengivet nogle ting, som umiddelbart ser ud til at passe sammen. I hver række er dog en genstand, som ikke helt passer ind i familien. Sæt kryds over den forkerte genstand OPGAVE 3: Skriv kodeordet fra krydsordsopgaven her OPGAVE 4: Færre firkanter Prøv om du ved at fjerne bare to tændstikker kan reducere antallet af kvadrater til to. Sæt et kryds over de to du vil fjerne. (Af hensyn til -besvarelser har alle tændstikkerne fået et nummer) COPYRIGHT: OLES FORLAG & TEGNESTUE (2-2011) MARIE TIM MORTEN Der er fire forskellige opgaver, som er tænkt til forskellige aldersgrupper - små og store børn samt voksne.voksne skal løse alle fire opgaver for at deltage i lodtrækningen om gevinst. Hvis man er barn og går i skole, skal man løse mindst to af opgaverne. Hvis man ikke går i skole endnu, behøver man kun at løse en af opgaverne for at deltage. Indsend hele siden til: KAB,Vester Voldgade 17, 1552 Kbh.V, senest Mandag d. 27. juni 2011 Mærk kuverten SAB-sjov. Den først udtrukne rigtige løsning vinder et gavekort til en værdi af 300 kr. Navn: Adresse: Alder bedes oplyst, hvis du ikke har løst alle opgaver: OPGAVE 2: Hvor hen i ferien? De tre børn skal holde ferie tre forskellige steder. Løs de tre rebus er, og skriv svarene i de lyseblå felter. Post-nr. og By: Du kan også indsende dine løsninger på opgaverne pr.

Februar 2015. Fejlsortering kan koste beboerne dyrt. side 3. Tenna har boet 70 år i samme bolig. side 5. I SAB løfter vi i flok.

Februar 2015. Fejlsortering kan koste beboerne dyrt. side 3. Tenna har boet 70 år i samme bolig. side 5. I SAB løfter vi i flok. Februar 2015 Fejlsortering kan koste beboerne dyrt side 3 Tenna har boet 70 år i samme bolig side 5 I SAB løfter vi i flok side 8 Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand København en by i

Læs mere

Heidis spiselige have

Heidis spiselige have Oktober 2013 Heidis spiselige have side 4 Guld i containeren side 6 Grønne terrasser side 10 Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand Kursen skal sættes Målsætningssætningsprogrammet er et

Læs mere

Lille Peter Edderkop... mar15. Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks måske eneste almene akvarie-, slange og edderkoppeklub side 26

Lille Peter Edderkop... mar15. Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks måske eneste almene akvarie-, slange og edderkoppeklub side 26 10 TV i fsb Stor pakke, lille pakke eller ingen pakke 4 Banko Gang i de gamle på Islands Brygge 8 Bor Sundhedstjek du i en sund bolig? Lille Peter Edderkop... Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks

Læs mere

Og vinderen er... haven

Og vinderen er... haven 28 Strøm på afdelingsmødet Stem hjemme i stuen 10 Tjek på økonomien Rådgivning giver færre udsættelser Og vinderen er... haven Peter, Vibeke og Trine vandt fsb s kursuskonkurrence. Så til foråret kan du

Læs mere

3B s beboerblad. Naboskab spirer frem i Sangergården Side 12-13. 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr.

3B s beboerblad. Naboskab spirer frem i Sangergården Side 12-13. 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 12 November 2013 Naboskab spirer frem i Sangergården

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

lidt mere end et sted at bo!

lidt mere end et sted at bo! lidt mere end et sted at bo! Glade beboere hos Bo42. Foto: Anders Beier En hilsen fra Bo42 til hele øen Med udgangen af marts dette år udløber Bo42 s boligsociale projekt. Gennem de seneste fire år har

Læs mere

Strøm på afdelingsmødet. nov14. Flere forslag og højere stemmeprocent. Hør Michelle, Dorte og Mona fortælle om digitale afdelingsmøder i fsb.

Strøm på afdelingsmødet. nov14. Flere forslag og højere stemmeprocent. Hør Michelle, Dorte og Mona fortælle om digitale afdelingsmøder i fsb. 25 Hjælp til selvhjælp Ny boligsocial strategi 14 75 år i samme bolig Ethel fra Møllelængen Strøm på afdelingsmødet Flere forslag og højere stemmeprocent. Hør Michelle, Dorte og Mona fortælle om digitale

Læs mere

3B s beboerblad. Musik i Folehaven 17-19. Tagboliger i Valby I Valby er en tidligere vuggestue på 3. sal lagt sammen med lejligheder

3B s beboerblad. Musik i Folehaven 17-19. Tagboliger i Valby I Valby er en tidligere vuggestue på 3. sal lagt sammen med lejligheder 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 7 maj 2011 Musik i Folehaven 17-19 Tagboliger i Valby

Læs mere

Der er liv i klubberne

Der er liv i klubberne 26 14 De lever af dit blod Væk med væggelus Intern venteliste Kom foran i boligkøen Der er liv i klubberne Målet er gode unge mennesker, midlet er cricket, siger Sheikh, som har startet en cricketklub

Læs mere

Update Tema: De passer på vores afdelinger

Update Tema: De passer på vores afdelinger Ringgården Update Tema: De passer på vores afdelinger Juni 2015 # 114 Manden med nøglerne et tilbageblik Fem ejendomsfunktionærer fortællinger fra hverdagen Et kig i krystalkuglen fremtidens ejendomsfunktionær

Læs mere

Husrum. TEMA Husrum sætter i første

Husrum. TEMA Husrum sætter i første Nr. 1 marts 2007 Husrum TEMA Husrum sætter i første nummer fokus på boligforbedringer. Se den moderne tagbolig, der en gang var tørreloft, eller læs om hvordan man løfter et helt bykvarter. 4 En sømand

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside 4. årgang Nr. 16 december 2014 inside Side 4 Side 10 Side 18 Kære læser Du har valgt at åbne ALBOA inside nr. 16 tak for det! Hvis du vælger at læse videre i ihåndenværende blad, kan du forhåbentlig få

Læs mere

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE 02 / DECEMBER 2011 BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE VesterBo, Højbo, BO83 og fagbo Kvarteret FUSIONEN hvad betyder den for dig? Så fik bladet navn Indret dig som du vil få inspiration her Svært ved

Læs mere

Husrum. TEMA: Husrum har i dette nummer valgt at fokusere på det sociale ansvar vi har overfor hinanden som naboer i en storby.

Husrum. TEMA: Husrum har i dette nummer valgt at fokusere på det sociale ansvar vi har overfor hinanden som naboer i en storby. Nr. 4 Oktober 2008 Husrum TEMA: Husrum har i dette nummer valgt at fokusere på det sociale ansvar vi har overfor hinanden som naboer i en storby. 4 Ekstra m 2 i det fri Efter renoveringerne byder gårdene

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Lejligheden. Boliggarantibevis s. 14 På job med en varmemester s. 15 Nyt fra Energiudvalget s. 18 Fredericianer på Borgen s. 24

Lejligheden. Boliggarantibevis s. 14 På job med en varmemester s. 15 Nyt fra Energiudvalget s. 18 Fredericianer på Borgen s. 24 Lejligheden Beboerblad for boligkontoret i Fredericia 3 2011 AV min varmeregning! Kirsten Marie Nielsen undrer sig over sin store varmeregning. Fjernvarmeselskabets direktør giver hende en forklaring s.

Læs mere

Juni 2015. 12. årgang nr.1

Juni 2015. 12. årgang nr.1 Juni 2015 12. årgang nr.1 SØBO Nyt Nyt Beboerblad for den almene boligorganisation Boligforeningen SØBO 12. årgang nr. 1. Juni udgaven 2015. Bladet udsendes 2 gange om året. 15. juni og 10. december. Oplag

Læs mere

Kvarteret. Beboere lærer førstehjælp Og naboer hjælper hinanden Signe har en syskole på nettet Min motiverende mentor. 14 / marts 2015.

Kvarteret. Beboere lærer førstehjælp Og naboer hjælper hinanden Signe har en syskole på nettet Min motiverende mentor. 14 / marts 2015. 14 / marts 2015 BEBOERBLAD for boligkontoret århus Kvarteret Beboere lærer førstehjælp Og naboer hjælper hinanden Signe har en syskole på nettet Min motiverende mentor Leder Af Søren Høgsberg 04 Kvarteret

Læs mere

VesterBo. Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve. Nr. 2 / August 2009

VesterBo. Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve. Nr. 2 / August 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 2 / August 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve LANDSUDSTILLINGEN

Læs mere

1 3b s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 1 - juli 2008

1 3b s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 1 - juli 2008 Der er fremtid i Brohuset: Charlotte Michaelsen er glad for at bo i Brohuset. Hun og hendes familie var blandt de første, der flyttede ind, da det stod færdigt. Læs hele historien på side 4-6 10 14 16

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

1.000 kr. for meget pr. måned

1.000 kr. for meget pr. måned l e j e r n e s l o s m e d l e m s b l a d ViLejere 02 M a j 2 0 1 3 www.lejerneslo.dk 1.000 kr. for meget pr. måned 180.000 lejerne betaler for meget. Ved du nok om din husleje? Lejerne vinder 6 ud af

Læs mere

Lejligheden. Læs også: VIND MadsbyRock-billetter

Lejligheden. Læs også: VIND MadsbyRock-billetter Lejligheden Beboerblad for boligkontoret Fredericia MARTS 1 2015 VIND MadsbyRock-billetter Fortæl os din mening - indstik i midten Frihed frem for boliglån Ann og Erik har fravalgt hus og have til fordel

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Det rigtige København. nov12

Det rigtige København. nov12 16 Bo småt og godt indretningsarkitekt i Haunstrupgård 26 Bellahøj og Tingbjerg bustur til to arkitektoniske perler Det rigtige København Designertæppe og dyr hvidvin mod partisantørklæder og kaffe to-go.

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere