Er vi den nye malkeko?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Er vi den nye malkeko?"

Transkript

1 Maj 2011 På job med 300 bedsteforældre Side 10 Navngiv nybyggeri og vind en købmandskurv Side 7 Fællesmøde i Humlevænget Side 8

2 Er vi den nye malkeko? Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand Kan man lidt retorisk spørge. Det er i hvert fald en kendsgerning, at den almene sektor gang på gang har lagt ryg til regeringens trang til at styrke de offentlige finanser. Men nu er Københavns Kommune også kommet med på den galej, som beskrevet i den sidste leder har Københavns Kommune omlagt gebyropkrævningen for renovation samt indført obligatorisk rydning af nogle veje og fortove. - Vi indgår i samarbejdet omkring belastede kvarterer. - Og meget mere. Men vi er efterhånden ved at være så hårdt spændt for, at det kan blive svært at blive ved med at finde midlerne til at være medfinansierende på alle disse vigtige områder. Så det må være på sin plads at komme med et lille opråb om, at være varsomme med at vælte yderligere omkostninger over på den almene sektor. Vi både kan og vil deltage i løsningerne, men det nytter ikke noget, hvis vi ikke har midlerne til det. Det har haft den konsekvens, at langt de fleste af vores afdelinger har sat huslejerne op, og samtidig må indstille sig på, at der skal spares i indeværende regnskabsår for at få dækket den øgede udgift fra januar til august Vi er også blevet pålagt moms af vores administrationsgebyrer, og nogle er også blevet pålagt at afholde udgifter til renholdelse af fortov til en meget høj pris. Vi er en vigtig og nyttig samarbejdspartner med det offentlige. Vi stiller beredvilligt lejligheder til rådighed for social anvisning fra kommunen med de problemer, det indebærer. - Vi tænker innovativt og i miljørigtige løsninger, når vi bygger nyt og ved renoveringer. - Vi bygger boliger for skæve eksistenser. - Vi bygger institutioner (f.eks. børnehaver og ældreboliger). Falsterbo (Husum) Antal boliger: 162 Moms på ejendomsadministration, merudgift pr. år kr. Renovationstakst, merudgift pr. år kr. (stigning på 134 %) I alt kr. Merudgift pr. bolig kr. Saxobo (Vesterbro) Antal boliger: 51 Moms på ejendomsadministration, merudgift pr. år kr. Renovationstakst, merudgift pr. år kr. (stigning på 18 %) Renholdelse af fortov, merudgift pr. år kr. I alt kr. Merudgift pr. bolig kr. Wittenberghus (Amager) Antal boliger: 115 Moms på ejendomsadministration, merudgift pr. år kr. Renovationstakst, merudgift pr. år kr. (stigning på 28 %) I alt kr. Merudgift pr. bolig kr. Stigning i gebyrerne til renovation og moms på administrationsydelser betyder huslejestigninger i en række af Samvirkende Boligselskabers boligafdelinger. Her er vist et par regneeksempler. 2 SAB-bladet maj 2011

3 Sådan Arbejder Bestyrelsen Når SAB s organisationsbestyrelse holder møde - så bliver der virkelig holdt møde. Af Anne Mette Fredsgaard Svendsen, forretningsfører Et organisationsbestyrelsesmøde tager som regel mindst 4 timer. Dagsordenen er meget tit på sider med lige så mange punkter, og stakken af papirer og bilag med byggeregnskaber, byggeprojekter, afdelingsregnskaber og notater kan tage livet af enhver. Til tider føler man, at mødet primært er sagsbehandling, og at der ikke levnes megen plads til politiske diskussioner og strategiske overvejelser. For at sætte tankerne i gang og finde ud af, om det kan gøres anderledes, besluttede bestyrelsen at afholde et døgnseminar, der udelukkende fokuserede på bestyrelsens arbejdsform og ambitioner for SAB. Det blev til et meget intensivt seminar med masser af papkort på tavlen, gode ideer og diskussioner. Kort sagt - noget af det der virkelig giver energi til møder, og noget af det bestyrelsen savnede. Der kom tre vigtige resultater ud af seminaret: 1. Ideer til en ny arbejdsform Et af de forsøg, der hurtigt kan sættes i værk, er en ny struktur på dagsordenen. Det skulle gerne betyde, at der bruges mindre tid på sagsbehandling og orienteringspunkter, og at der skabes plads til politiske og strategiske drøftelser. En anden ide, der skal afprøves, er på længere sigt at spare alle papirstakkene og sende alt ud elektronisk. I første omgang kan de, der vil have det, få materialet både i papirform og elektronisk. Men det er ved at blive mere og mere udbredt at bruge I-pads på møder, som man både kan læse, bladre og lave notater i som forberedelse til mødet og medbringe på selve mødet. Bestyrelsen skal på deres møde i juni beslutte, om de vil sætte sådan et forsøg i værk. Tænk at være nogen af de første!!! Endelig vil bestyrelsen prøve om det i forhold til de større diskussionspunkter, kan lade sig gøre at overføre seminarformen og de idé-rige gruppedrøftelser til bestyrelsesmøderne. Ved drøftelser i mindre grupper med efterfølgende opsamling, er der mange flere, der får givet deres mening til kende, det er lettere at fremsætte alternative synspunkter og ideer i et mindre forum, og man kan komme meget bredere rundt om et emne. 2. Prioritering af arbejdsopgaver for de næste to år Foruden at ændre på bestyrelsens arbejdsform, som jo er et lidt indadskuende mål, var det vigtigt at prioritere, hvad bestyrelsen synes, det er vigtigst at arbejde med. I SAB s målsætnings- program er der nævnt en masse ting SAB gerne vil, men hvad er vigtigst, og hvad skal vi nå i løbet af de næste par år? Et af de vigtigste emner at tage fat på er, som nævnt under nyt fra bestyrelsen på side 5, at gennemgå afdelingerne for at kortlægge deres renoveringsbehov og lægge en samlet strategi for, hvordan der skaffes midler til så mange som muligt. I den forbindelse er det vigtigt at se på de enkelte afdelingers økonomi, såvel som SAB s samlede økonomi. Der skal være fokus på afdelingernes henlæggelser og på, om driftsudgifterne kan bringes ned. Der skal være fokus på afdelingernes henlæggelser og på, om driftsudgifterne kan bringes ned Et emne, der lægger sig op ad det første, er at se på forskellige modeller for renovering. Det er svært at få råd til at lave en forkromet renovering af hele SAB s boligmasse, men nogle steder kan der måske også tænkes i billigere løsninger. Under alle omstændigheder skal SAB have boliger for alle pengepunge, til alle befolkningsgrupper. Fortsættes side 7 SAB-bladet maj

4 Ungdommen rykker ind men det foregår stille og næsten ubemærket. Beboerne i ældreboligafdelingen Valbyholm har (næsten) uden problemer fået en ny generation som naboer Af Marianne Svolgaard, Det kom ellers ikke så godt fra start. Afdelingsbestyrelsen i Valbyholm måbede, da de første unge kom med deres flyttekasser. De havde ingenting fået af vide om det nye projekt, Københavns Kommune havde startet i samarbejde med en række boligorganisationer, og var mildest talt ikke begejstrede. Men heldigvis blev der gydet olie på vandene, og nu godt et halvt år efter de første unge flyttede ind er stemningen god. Stille og rolige John Løgstrup er seniorbeboer og et af de medlemmer i afdelingsbestyrelsen, der ikke var glad, da det gik op for ham, hvem de nye beboere var. Det var noget af en overraskelse, indrømmer John hjemme i sin hyggelige og nyistandsatte stue. Formanden var helt oppe at ringe, men nu fungerer det jo meget godt. Det er jo søde og rolige unge mennesker. Der er flere gnavpotter blandt de ældre beboere. Men det er der vel alle steder, griner John fra sofaen. John Løgstrup har ingen problemer med sine nye naboer. Ida Funderskov bor alene i sin toværelses i Valbyholm, men har hele familien på væggen. Fotos: Marianne Svolgaard. Frivillige hænder John mener, det er helt fint at få nogle studerende ind, så længe Valbyholm forbliver en ældreboligafdeling med alt hvad det nu indebærer. Boligafdelingen er kendt for sine mange aktiviteter for de friske, ældre beboere, men flere og flere har svært ved at deltage. Direkte adspurgt om de unge og ældre kan få glæde af hinanden, svarer John: Mange af de ældre indflyttere er meget dårlige og bor her ikke længe. Det giver stor ind- og udflytning, tomme lejemål og mangel på frivillige hænder til fællesarrangementerne. Så de studerende skal være mere end velkomne, hvis de har lyst til at være med til vores ture og fester. Og det kunne da bestemt også være fint, hvis nogle af dem vil undervise os gamle hoveder i at bruge de der computere, siger John og skæver over til sin nye investering: En bærbar computer og et digitalt kamera, som han ikke altid kan få til at snakke sammen. En dyr løsning Det er under 20 af de knap 300 boliger, der er udlejet som ungdomsboliger. I en af dem bor Ida Funderskov på 22 år. Ida er kontorelev og kan liiiige få økonomien til at hænge sammen med den toværelses lejlighed, hun har fået i Valbyholm. Boligen er lys og rummelig og indrettet personligt med en blanding af moderne møbler og arvestykker. Min chef var så sød at give mig en lille lønforhøjelse, da jeg fortalte om lejligheden, fortæller Ida. Ellers havde jeg 4 SAB-bladet maj 2011

5 Nyt fra bestyrelsen Af Anne Mette F. Svendsen, forretningsfører og John B. Sørensen, formand Den daglige politiske ledelse af SAB varetages af organisationsbestyrelsen, som mødes minimum seks gange om året. Det seneste møde blev afholdt den 11. april Nybyggerierne På mødet den 11. april 2011 var nybyggerierne endnu engang et stort emne. Det går meget bedre med udlejningen og som omtalt i sidste nummer af SABbladet under Nyt fra bestyrelsen er der efterhånden opbygget en lille venteliste til nybyggerierne. Den 1. januar 2010 trådte en ny lov i kraft, som gjorde det muligt at nedsætte huslejen i afdelingerne, og det hjalp betragteligt på udlejningen. Desværre er det stadig sådan, at udskiftningen blandt beboerne er meget stor, og der i gennemsnit er 1-2 boliger der giver tab for SAB. I løbet af 2010 blev halvdelen af beboerne f.eks. skiftet ud i Sejlhuset og Askholm. Det lader til, at mange flytter ind i SAB s nybyggerier som en midlertidig løsning mellem to boliger typisk mens de venter på at finde en ejerbolig. Det var ikke helt sådan disse afdelinger var tænkt. En af årsagerne til problemet har hele tiden været den relativt høje husleje især i Askholm og Teglværkshavnen, der samtidig er beliggende i områder, der stadig ikke er fuldt udbyggede. Organisationsbestyrelsen bad derfor administrationen i KAB regne på et par forslag til en eventuel yderligere huslejenedsættelse i Askholm og Teglværkshavnen. Forslagene skal præsenteres og eventuelt besluttes på det næste møde den 24. juni Ansøgninger til Landsbyggefonden I forbindelse med boligforliget har Landsbyggefonden fået tilladelse til at uddele yderligere midler til renovering af almene boligafdelinger, hvis fortsatte eksistens afhænger af, at de får støtte. Der er mange af SAB s afdelinger, der har store renoveringsbehov, som afdelingerne ikke selv har råd til at udføre. Organisationsbestyrelsen tog derfor fat på den meget vanskelige opgave, det er at afgøre, hvilke af SAB s afdelinger, der er mest trængende, så der kan blive udarbejdet ansøgninger for dem først. Administrationen havde til mødet udarbejdet et forslag til en prioritering af afdelingerne. Men organisationsbestyrelsen besluttede at skaffe sig et overblik over alle SAB s afdelinger på et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 25. maj Her vil hver enkelt afdeling blive vurderet en ekstra gang og bestyrelsen vil sikre, at den træffer sine beslutninger på et samlet grundlag ud fra afdelingernes handleplaner og oplysninger om afdelingernes økonomi. Det næste ordinære organisationsbestyrelsesmøde afholdes den 24. juni 2011, men som nævnt ovenfor afholdes der et ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde om ansøgningerne til Landsbyggefonden den 25. maj ikke haft råd. Huslejen er over kr. om måneden, men før pendlede jeg ind til Frederiksberg fra Holbæk, og det var altså ikke holdbart i længden, smiler Ida, der er tydeligt glad for sit hjem. Ida kan blive boende, til hun er udlært i maj 2012 så skal hun finde noget andet og er allerede gået i gang med at lede. Kan anbefales Ida kender ingen hverken unge eller ældre i bebyggelsen. Men hun hilser på dem, hun møder og giver en hjælpende hånd, hvis det er nødvendigt. For eksempel når elevatoren ikke virker, og de ældre har problemer med at komme op ad trapperne. Hun vil ikke tøve med at anbefale Valbyholm til sine venner hvis de altså har råd. Og så ser hun også en mulighed i at kunne hjælpe og få hjælp. Jeg er ret skrap med en computer. Til gengæld kunne jeg bruge nogen til at tømme min postkasse og vande mine blomster, når jeg er væk. Fodtøj Nede på en bænk i forårssolen sidder Helen og Bente og snakker. De synes også, det er hyggeligt med de nye beboere, men har svært ved at forstå, hvorfor de ikke bliver tildelt de mindre boliger, hvor der ikke er plads til de hjælpemidler, mange ældre har brug for. Men ellers mærker vi dem overhovedet ikke, siger Bente. Jeg har unge naboer og det opdagede jeg kun på grund af de 16 par sko, der ligger foran hoveddøren, griner hun mens hun hiver en pind ud ad munden på sin lille hund. Hvor vil du bo Kampagnen Hvor skal vi bo er iværksat af Københavns Kommune, da der er tomme boliger i flere ældreboligafdelinger. Ordningen henvender sig udelukkende til studerende. Valbyholm er den eneste SAB afdeling, der er med i ordningen, men fra det øvrige KAB-fællesskab deltager også Engholmen Nord og Nørrebrovænge, ligesom Lejerbo, AAB og Boligforeningen 3B også er med. Du kan læse med om ordningen på SAB-bladet maj

6 Nye familieboliger ved Amager Strandpark Et par skumsprøjt fra stranden og i tør-sko-afstand fra nærmeste metrostation opfører SAB i samarbejde med en privat ejendomsudvikler en ny bebyggelse med bl.a. attraktive familieboliger Af Annette Sadolin, Når SAB s nye bebyggelse på Strandlodsvej på Amager står færdig vil den uden tvivl blive et besøg værd. Bebyggelsen vil variere i højden fra 2-11 etager og den indre grønne gård er hævet op i 1. sals højde ca. 6 meter over terræn. En plint kaldes det hævede gårdrum på fagsprog. Projektet gennemføres i samarbejde med en privat ejendomsudvikler, Sophienborg Ejendomme, som står for stueetagen af bygningen, parkeringskælderen og en daginstitution. Stueetagen er afsat til butikker og er allerede udlejet til Coop, som vil indrette to supermarkeder en Kvickly og en Fakta. 91 familieboliger SAB står for bebyggelsens 91 familieboliger med tilhørende fælleshus samt 26 plejeboliger med tilhørende serviceareal. Familieboligerne varierer i størrelse fra 2-4 rum, nogle er i to plan, og alle har adgang til en privat altan. For alle beboere indrettes to store fælles 6 SAB-bladet maj 2011

7 tagterrasser. Huslejen for en 100 m² bolig forventes at ligge på kr. om måneden + ca. 500 kr. i forbrugsafgift. Bebyggelsen vil opfylde kravene til energiklasse 1. Liv på plinten Fællesområderne indrettes med fokus på at skabe en levende bebyggelse i alle de vågne timer. På plinten har børneinstitutionen rådighed over en indhegnet legeplads i åbningstiden, men herefter er beboerne velkomne. Her vil også blive indrettet fælleshaver til familieboli- gerne og skabt et grønt gårdmiljø. På gadesiden er der basketball-træningsbane for de lidt større børn og plads til at skate mv. Domus Arkitekter har tegnet byggeriet og opførelsen begynder i oktober Første etape håndteres af Sophienborg Ejendomme, mens Samvirkende Boligselskaber forventer byggestart på boligerne omkring maj Hele bebyggelsen forventes at kunne tages i brug i efteråret Konkurrence: Navngiv SAB s nye bebyggelse Samvirkende Boligselskaber inviterer alle beboere til at deltage i konkurrencen om at finde et godt navn til den nye bebyggelse på Strandlodsvej. Der er en købmandskurv på højkant, så fyr op for fantasien, lad tasterne spille og hjernen grille: Hvad skal barnet hedde? Send dit navneforslag til: KAB, att. Anne Mette F. Svendsen, Vester Voldgade 17, 1552 København V. Eller gerne pr. (Mærk kuvert eller SAB navnekonkurrence ) senest den 1. juli Præmie: En købmandskurv til en værdi af kr. samt en invitation til at klippe snoren ved indvielsen af den nye bebyggelse. Illustrationer: Domus Arkitekter. Sådan arbejder bestyrelsen Fortsat fra side 3. Andre vigtige indsatser er arbejdet for flere driftsfællesskaber mellem afdelinger og en bedre uddannelse af beboerrepræsentanter. Driftsfællesskaber mellem afdelinger, der ligger tæt på hinanden kan både give nogle besparelser i driften, fordi flere afdelinger kan dele maskinpark, men driftsfællesskaber er også med til at sikre en bedre afløsning ved sygdom og ferie i de små enmandsbetjente afdelinger og give de ansatte kollegaer at sparre med. Uddannelse af beboerrepræsentanterne er vigtig, fordi det er dem, der er bindeleddet mellem SAB som organisation og beboerne. Beboerrepræsentanterne bliver hver dag mødt med spørgsmål, ønsker, klager og meget mere fra beboerne. De samarbejder med administrationen i KAB om afdelingens vedligeholdelse og forventes at sætte sig lidt bedre ind i afdelingens økonomi end den almindelige beboer. De gør med andre ord et kæmpe stykke frivilligt arbejde for deres afdeling og bør derfor klædes ordentligt på for at kunne udføre det. Endelig vil SAB også gerne blive bedre til at profilere sig selv både i forbindelse med boligpolitiske sager i medierne men også i forhold til beboerne. Der er stadig mange, der tror, at de bor hos KAB. Men KAB er jo bare administrator, mens det er SAB, der ejer boligerne. 3. Udkast til en arbejdsplan for For at sikre, at bestyrelsen når at få behandlet alle disse emner og får sat tingene i værk, bliver der udarbejdet en arbejdsplan for Det er vigtigt at holde fast i sine drømme og ideer. SAB s bestyrelse drømmer om at gøre det bedre på en sjovere måde. Vi (i administrationen) vil gøre, hvad vi kan for at hjælpe SAB med at holde fast i drømmene og ideerne og få dem ført ud i livet. SAB-bladet maj

8 Humlevænget vært for fællesmøde Af Annette Sadolin, To gange om året inviteres alle bestyrelsesmedlemmer i SAB s boligafdelinger til fællesmøde. Det giver bestyrelserne mulighed for at udveksle erfaringer og følge med i, hvad der sker i de andre boligafdelinger. Onsdag den 30. marts 2011 mødes 26 bestyrelsesmedlemmer i Humlevænget i Husum, som denne gang lægger hus til arrangementet. Og endda et flot nyrenoveret hus. Beboerhuset i Humlevænget er netop udvidet, så det nu består af tre boliger, der er lagt sammen. I det store åbne lokale på 1. sal er der god plads til beboermøder og sociale arrangementer for John B. Sørensen (tv.) og Frank Sass tester formen på de udendørs motionsredskaber. Foto: Annette Sadolin. beboerne. Udvidelsen har også skabt plads til bl.a. en elevator til 1. sal og et handicaptoilet. Oprindelig var de tre boliger butikslokaler med små lejligheder på første sal. Idyl og udfordringer Mødet indledes med en rundtur i Humlevænget anført af henholdsvis Jeanette Staudorf, formand, og Frank Sass, bestyrelsesmedlem. På turen gennem stierne mellem de røde rækkehuse opført i 1940 erne er deltagerne imponerede over en ualmindelig høj standard i renholdelsen. Og selvom husene ligger tæt, virker her ikke klemt. For nogle år tilbage fik vi fritlagt grønne områder for enden af en del af rækkerne for at skabe mere luft, forklarer Frank Sass. Han kan også fortælle, at selvom Humlevænget - i kraft af en aktiv bestyrelse - gennem de sidste ca. 15 år har sørget for renovering af tage, vinduer, hulmursisolering og installation af fjernvarme, så er der stadig udfordringer: Vi ved, at kloakkerne er helt færdige, så det står højt på listen nu, men det er et svært indgreb, fordi der kun er disse smalle stier mellem huse og haver. Andre påtrængende projekter for afdelingen er renovering af facader og trappenedgange til kældrene. Affald og målere Tilbage ved beboerhuset, bænket om langbordet, fortsætter mødeaftenen. John Bøgelund Sørensen, formand for organisationsbestyrelsen, orienterer om diverse nyheder herunder Københavns Kommunes nye skralde-ordning, der betyder store afgiftsstigninger for størstedelen af SAB s boligafdelinger. En sag der vil blive arbejdet videre med i SAB. Under bordet rundt opstår der mildt sagt en livlig debat. Blandt emnerne er samarbejdet om driften i Flexibo og fejl i måleraflæsning og -afregning i Humlevænget. Mødernes funktion som mulighed for erfaringsudveksling kommer til sin ret. Her kan problemer vendes, meninger udveksles og løsninger drøftes. Efter debatten er der kroner og ører på dagsordenen. Flemming Lind, forretningsfører i KAB, orienterer om de nye muligheder for at søge Landsbyggefonden om støtte til renoveringer. I forbindelse med efterårets boligforlig blev der afsat ekstra midler til renovering af almene boligafdelinger. Det giver håb om, at også flere SAB-afdelinger vil komme i betragtning til renoveringsstøtte fra Landsbyggefonden. Fakta om Humlevænget, Husum 392 rækkehuse med haver 3-5-rums boliger Opført SAB-bladet maj 2011

9 Frank Sass (midt i foto), medlem af bestyrelsen i Humlevænget, var guide på rundturen i bebyggelsen. Han fortalte om afdelingens historie, boligernes stand og de fremtidige planer om forbedringer. Fotos: Annette Sadolin. Tre bestyrelsesmedlemmer siger om fællesmøderne: Alice Petersen, Lollikhuse: Møder giver ideer, som man kan bygge videre på og måske omsætte til sin egen boligafdeling. Jeg synes især, det har været interessant at se de nye legepladser og så renholdelsen. Det er en meget velholdt boligafdeling. I Lollikhuse roder der i øjeblikket meget, fordi vi er i gang med en kloakrenovering, men der er sat penge af til opretning af de grønne områder efter renoveringen, så jeg tager inspirationen med mig hjem. Kent Larsen, Flexibo: Det, jeg kan bruge de her fællesmøder til, er bl.a. at få indtryk af andre boligafdelinger. Her har vi set flere fine legepladser, og så er jeg imponeret af oprydningen. Prøv at se hvor pænt her er. Det er noget af det, jeg tager med hjem herfra. Bjarne Krohn, Bellahøj: Det vigtigste ved de her fællesmøder er, at vi udveksler erfaringer. På rundturen bemærkede jeg bl.a., at Humlevænget har nogle fine udendørs motionsmaskiner, som godt kunne være aktuelle, hvis Bellahøj vil udvide med flere udendørs motionsredskaber. Containerpladsen var også inspirerende. Den er stor nok til at lave sortering for beboerne selv. SAB-bladet maj

10 På job med 300 bedsteforældre Af Annette Sadolin, De ældre er fulde af liv og har lyst til alt det, vi andre også vil, forklarer Dortea Flammann, aktivitetsmedarbejder i Valbyholm En dansktop slager bølger gennem kældergangene i ældreboligafdelingen Valbyholm. Det er onsdag den 13. april og forberedelserne til bebyggelsens påskefrokost er i fuld gang. Aktivitetsmedarbejder Dortea Flammann har kontor ved siden af festsalen og byder indenfor til en snak om jobbet og aktiviteterne i bebyggelsen. Ja, når der er fest her i Valbyholm, så kan det måle sig med alle andres fester. Jeg blev lidt overrasket første gang, jeg oplevede en fest her, men bare fordi man er ældre, så er man altså stadig fuld af liv, forklarer den 43-årige medarbejder, som også selv er fint klædt på til fest i grøn kjole og høje støvler. Oprindelig er Dortea Flammann uddannet i butik med salg af selskabskjoler og brudekjoler. Siden har hun været omkring lufthavnen, Tivoli og et advokatkontor, inden hun tog en uddannelse som pædagog og fik job i Valbyholm. Selvom hun har prøvet meget forskelligt, ser hun også en rød tråd i sit arbejdsliv: Den menneskelige kontakt. Ældre uden grænser Fra sit kontor i kælderen koordinerer Dortea Flammann de sociale aktiviteter for beboerne. Hun tager også på besøg hjemme hos dem og hjælper med individuelle spørgsmål og kontakt til offentlige myndigheder. Mange af de ældre her føler sig ikke forstået eller hørt i samfundet. En mus kan hurtigt blive til en elefant. Jeg forsøger at hjælpe dem med at forstå og blive forstået, forklarer hun. Dortea lægger stor vægt på, at hendes job kun fungerer med to-vejs-kommunikation. Aktiviteterne i bebyggelsen bliver tilrettelagt i samarbejde med bestyrelsen og ud fra beboernes ønsker. Det er i lige så høj grad dem, som aktiverer mig, griner hun. Hvis de ikke havde den energi og livskraft, som de har, så kunne jeg stå her med alle mine talenter uden at udrette det store. Og de kan og vil alt det, vi andre også gerne vil. Det har vist mig, at man ikke skal lade sig begrænse bare fordi, man er blevet lidt ældre, forklarer hun. Et godt eksempel er den årlige sommerfest i Valbyholm, som i år afholdes med Asterix & Obelix som tema. Rekvisitterne er ved at tage form, og der vil ikke mangle noget, når beboerne træder op til dans - nogle iført sværd, skjold og trylledrik. Berigende og hårdt Dortea Flammann er glad for sit job, selvom det også kan være hårdt ind i mellem. Jeg har fået omkring 300 fantastiske bedsteforældre, og de har fået en der lytter til dem og prøver at opfylde deres behov. Som aktivitetsmedarbejder er det vigtigt, at man har overblik, menneskekundskab og et åbent sind og hjerte, siger hun. Påskefrokosten i Valbyholm trækker ca. 70 beboere til festsalen. En af de dage, hvor både frivillige og medarbejdere løber stærkt for at nå det hele De fine påskeklip på bordene er udført af aktivitetsmedarbejder Dortea Flammann, der ses som fører af kørestolen. 10 SAB-bladet maj 2011

11 Og så skal man selvfølgelig kunne lide at være sammen med ældre mennesker og den berigelse, det er at høre deres livshistorie. Et af de svære vilkår ved jobbet er, at døden kommer tæt på. Der sker omkring dødsfald hvert år her i Valbyholm. Jeg forsøger at lade være med at tage relationerne med hjem, men det kan ikke helt undgås. Der vil uvægerlig være nogen, du kommer tættere på end andre. Og så gør det ondt. Godt for kulturen Dortea har arbejdet 3 år i Valbyholm og mærker dagligt, at hun gør en forskel. Hvis ikke jeg eller en anden var her, ville der ikke være nær så mange tilbud til beboerne om aktiviteter. Beboerne har også fået et bredere kendskab til hinanden, og det giver en kultur, hvor man holder øje med hinanden på den gode måde, siger hun. Hun vurderer, at omkring en tredjedel af beboerne gør brug af aktivitetstilbuddene. Og hun fremhæver, at de mange tilbud kun kan lade sig gøre, fordi der er mange frivillige, som bidrager med en stor indsats. Beboerne har selv truffet beslutning om at betale for en aktivitetsmedarbejder over huslejen. Den beslutning er formand for bestyrelsen, Grethe Gren Jensen, godt tilfreds med: Dortea er guld værd for beboerne. Hun lytter og giver sig tid, og beboerne kommer altid i første række. Erling Lisemose, der er kasserer i bestyrelsen supplerer: Hende kan vi ikke undvære. Hun hjælper mange beboere her, og hun er skrap til det med papirer fra kommunen. Hun er hjælpsom og kreativ og koordinerer alle aktiviteterne. Dortea sørger også for, at Valbyholms beboerblad og aktivitetskalender bliver trykt og udkommer hvert kvartal, og det er vi meget glade for i bestyrelsen. Lad festen begynde Uroen i den tilstødende festsal tager til og også Dorteas. Mange opgaver venter inden arbejdsdagen er slut. Hun suser af sted for at hente de deltagere, som har brug for hjælp for at komme til festsalen. I køkkenet er et hold frivillige ved at lægge sidste hånd på forret og dessert, og kan fortælle, at de stegte sild til forretten faktisk er fanget af beboerne selv på en kuttertur på Øresund. Inde i salen er gæsterne nu begyndt at ankomme. Klokken er 12 og der er en hel time til selve arrangementet begynder, men der er rift om pladserne, når der er påskefrokost på programmet. Dortea Flammann er tilbage og løber nu spidsrod mellem bordene. Ordner betalingen for frokosten for de, der mangler, hjælper en kørestolsbruger på plads og tager frakken for en anden beboer. Alt i et tempo som ville give en dreven tjener sved på panden. Men hun smiler hele tiden. Og beboerne smiler til hende. Der er fest i Valbyholm. SAB-bladet Udgivet af: Samvirkende Boligselskaber Maj 2011 Adresse: SAB c/o KAB Vester Voldgade København V Telefon: Telefax: Vinder af SAB-sjov Vinderen af konkurrencen SABsjov i bladet fra februar 2011 er: Jasmina Tokmic Ruten 33, 2. tv Brønshøj Præmien er på 300 kr. Tillykke! Fotos: Annette Sadolin. Redaktion: Flemming Balle, John B. Sørensen (ansvarshavende), Kjeld Poulsen og Anne Mette F. Svendsen Layout: Susanne Grenaae Tryk: Litotryk København A/S Oplag: SAB-bladet uddeles til ca husstande i Samvirkende Boligselskaber Forsidefoto: Annette Sadolin SAB-bladet maj

12 SAB sjov - for hele familien HEJ, jeg ville bare sige HEJ! RIV ELLER KLIP HELE SIDEN UD OPGAVE 1: Hvad hører ikke til? I hver af de fire rækker er gengivet nogle ting, som umiddelbart ser ud til at passe sammen. I hver række er dog en genstand, som ikke helt passer ind i familien. Sæt kryds over den forkerte genstand OPGAVE 3: Skriv kodeordet fra krydsordsopgaven her OPGAVE 4: Færre firkanter Prøv om du ved at fjerne bare to tændstikker kan reducere antallet af kvadrater til to. Sæt et kryds over de to du vil fjerne. (Af hensyn til -besvarelser har alle tændstikkerne fået et nummer) COPYRIGHT: OLES FORLAG & TEGNESTUE (2-2011) MARIE TIM MORTEN Der er fire forskellige opgaver, som er tænkt til forskellige aldersgrupper - små og store børn samt voksne.voksne skal løse alle fire opgaver for at deltage i lodtrækningen om gevinst. Hvis man er barn og går i skole, skal man løse mindst to af opgaverne. Hvis man ikke går i skole endnu, behøver man kun at løse en af opgaverne for at deltage. Indsend hele siden til: KAB,Vester Voldgade 17, 1552 Kbh.V, senest Mandag d. 27. juni 2011 Mærk kuverten SAB-sjov. Den først udtrukne rigtige løsning vinder et gavekort til en værdi af 300 kr. Navn: Adresse: Alder bedes oplyst, hvis du ikke har løst alle opgaver: OPGAVE 2: Hvor hen i ferien? De tre børn skal holde ferie tre forskellige steder. Løs de tre rebus er, og skriv svarene i de lyseblå felter. Post-nr. og By: Du kan også indsende dine løsninger på opgaverne pr.

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 15. oktober 2013, kl. 16.30 Billedsalen

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 15. oktober 2013, kl. 16.30 Billedsalen Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 15. oktober 2013, kl. 16.30 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Kjeld Poulsen, Stig Torp Kaspersen, Flemming Balle, Alice Brødbæk,

Læs mere

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Afdeling 1 har således været et målepunkt for fremtidige renoveringer på baggrund af helhedsplaner.

Afdeling 1 har således været et målepunkt for fremtidige renoveringer på baggrund af helhedsplaner. SEKRETARIATET Ullasvej 23, Rønne CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Dagsorden/referat Styringsdialogmøde med Bo42 den 4. novmeber 2016 Deltagere: Fra Bo42: Direktør Ebbe Frank og formand Per Carlo Nilsson Fra

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Bedre beboerservice OKTOBER 2017

Bedre beboerservice OKTOBER 2017 djursbo NYT OKTOBER 2017 Bedre beboerservice Beboerne i djursbos afdelinger i Ebeltoft-området har siden sommeren fået adgang til henholdsvis et grønt og blåt serviceteam. De nye teams er kommet godt fra

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Et godt sted at bo..! Andelsboligforeningen Samvirke attraktive lejeboliger i Odense

Et godt sted at bo..! Andelsboligforeningen Samvirke attraktive lejeboliger i Odense Et godt sted at bo..! Andelsboligforeningen Samvirke attraktive lejeboliger i Odense Velkommen til Andelsboligforeningen Samvirke Andelsboligforeningen Samvirke har 276 boliger fordelt på syv afdelinger

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

BoligBarometret. November 2010. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. November 2010. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune November 21 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Forord I Vejle Kommune er der seks almene boligorganisationer AAB, Østerbo, Lejerbo, Boligselskaber

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber

KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber Sammen - og alligevel sig selv KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber Forleden sad jeg og talte med en af de andre beboere. Vi kom til at tale om, hvad vi skulle spise om aftenen. Vejret var godt,

Læs mere

MÅLSÆTNINGSPROGRAM

MÅLSÆTNINGSPROGRAM SAB s vision er at realisere brugbare, bekvemmelige og betalelige boliger til familien og singlen. I SAB tager vi fælles ansvar for, at det er en kvalitet at bo sammen. Repræsentantskabet 2014 Vester Voldgade

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Beretning fra Afdelingsbestyrelsen Birkeparken mandag den 26. april 2011

Beretning fra Afdelingsbestyrelsen Birkeparken mandag den 26. april 2011 Beretning fra Afdelingsbestyrelsen Birkeparken mandag den 26. april 2011 I afdelingsbestyrelsens beretning vil vi fortælle lidt om det som er sket i det forløbne år her i afdelingen, og vore tanker for

Læs mere

Redegørelse for den gennemførte styringsdialog - 2013

Redegørelse for den gennemførte styringsdialog - 2013 Redegørelse for den gennemførte styringsdialog - 2013 Boligselskabet af 1945 Referat fra dialogmøde den 2. december 2013, kl. 10.00 Forretningsfører Jens Gielsgaard, Boligselskabet af 1945 Formand Erling

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Kan sociale viceværter bygge bro mellem særligt udsatte beboere og. De konkrete mål for indsatsen har været: AT NÅ DE SÆRLIGT UDSATTE BEBOERE

Kan sociale viceværter bygge bro mellem særligt udsatte beboere og. De konkrete mål for indsatsen har været: AT NÅ DE SÆRLIGT UDSATTE BEBOERE / Almen boligafdeling opført af Boligselskabet AKB, København i 1970 / Opført som højhuse i 12 etager og etagehuse i 5 etager / Beliggende ved Bispeengbuen, en af de mest befærdede indfaldsveje til København

Læs mere

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast)

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast) Hør mig! Et manus af 8.a, Henriette Hørlücks Skole (7. Udkast) SCENE 1. INT. I KØKKENET HOS DAG/MORGEN Louise (14) kommer svedende ind i køkkenet, tørrer sig om munden som om hun har kastet op. Hun sætter

Læs mere

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012 Beboerinformation - Riddersborgparken Afdelingsmødet den 6. september 2012 Riddersborgparken taber 3,2 millioner kroner om året For mange boliger på Lolland, men der er venteliste til Riddersborgpar- kens

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

Afdeling 37 (Solo) Bestyrelsens beretning og den 10-ende i afdelingens levetid.

Afdeling 37 (Solo) Bestyrelsens beretning og den 10-ende i afdelingens levetid. Afdeling 37 (Solo) Stengade 2 12, Bjerggade 23 35, Sdr. Havnegade 28 36 Søndergade 27 og 44 st. samt 46 I 4, II 4 og III 4 Sønderborg den 17.02.2015 Bestyrelsens beretning og den 10-ende i afdelingens

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012.

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Deltagere: Kurt Rytter, Ballerup Ejendomsselskab Lone Skriver, Ballerup

Læs mere

Din bolig - dit hjem

Din bolig - dit hjem Din bolig - dit hjem brug råderetten Juli 2005 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Det har du haft længe. Men med den nye lov om råderet, der trådte

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Årsberetning 2013 for Byggeforeningen af 1933

Årsberetning 2013 for Byggeforeningen af 1933 Årsberetning 2013 for Byggeforeningen af 1933 Indledning og formål Formålet med årsberetningen er at orientere byggeforeningens interessenter om foreningens aktiviteter i forhold til foreningens formål.

Læs mere

Her udlejer vi boliger. Fællesventelisten Brumleby - 2007 2013

Her udlejer vi boliger. Fællesventelisten Brumleby - 2007 2013 Her udlejer vi boliger Fællesventelisten Brumleby - 2007 2013 2013 Bedre boliger for alle KAB Vester Voldgade 17 1552 København V www.kab-bolig.dk Udlejningen T 33 63 10 00 F 33 63 10 08 kab@kab-bolig.dk

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 4. juni 2009, kl. 16.30 Billedsalen

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 4. juni 2009, kl. 16.30 Billedsalen Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 4. juni 2009, kl. 16.30 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne Krohn, Flemming Balle,

Læs mere

Bryggervangen København Ø

Bryggervangen København Ø Når alle de fornuftige detaljer er på plads, står du tilbage med den vigtigste; Føles stedet rigtigt. Bryggervangen 55 2100 København Ø Moderne ejendom med ventilation og køl Møbleret gårdmiljø Fantastisk

Læs mere

Udlicitering i den almene boligsektor

Udlicitering i den almene boligsektor 1 Udlicitering i den almene boligsektor Den almene boligsektor - Struktur Boligselskabernes Landsforening (BL) 700 boligselskaber (boligorganisationer) 8.000 boligafdelinger (økonomisk enhed) 541.000 boliger

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder...3 Filmaftener...3 Julefrokost...3 Lan-Partys...4 Madklub...4 Tour de Chambre...5 Øvrige arrangementer...6

Læs mere

Velkommen til Børglumparken og nye muligheder

Velkommen til Børglumparken og nye muligheder Nyhedsbrev Information Orientering Boligselskabet Fruehøjgaard Velkommen til Børglumparken og nye muligheder Børglumparkens bestyrelse Kære nabo Vi ønsker dig hjertelig velkommen til dit nye hjem Som ny

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

Aktiv i boligområdet

Aktiv i boligområdet Aktiv i boligområdet Aktiv i boligområdet Stadig flere danskere gider godt det frivillige arbejde. Vores samfund ville ikke kunne fungere, hvis ikke vi havde så mange ildsjæle. Du kan lave frivilligt

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Der er cirka 135 deltagere til møder, inklusive medarbejdere fra administrationen og nogle medlemmer fra boligselskabets organisationsbestyrelse.

Der er cirka 135 deltagere til møder, inklusive medarbejdere fra administrationen og nogle medlemmer fra boligselskabets organisationsbestyrelse. Mandag den 22. juni 2015 Klokken 18:30 19:40 Auditoriet, MCH Messecenter Herning, Vardevej 1, 7400 Herning REFERAT Der er cirka 135 deltagere til møder, inklusive medarbejdere fra administrationen og nogle

Læs mere

Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø?

Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø? Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø? Vordingborg Boligselskab har 2.100 lejligheder fordelt over hele Sydsjælland - Møn og Bogø Læs her: hvordan du bliver skrevet op hvordan vores

Læs mere

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger.

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. Sådan vil vi bo her! - husorden og leveregler for dig, der bor i Røde Kro Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. I Røde Kro ønsker vi at have et godt naboskab,

Læs mere

Bryggervangen København Ø

Bryggervangen København Ø Når alle de fornuftige detaljer er på plads, står du tilbage med den vigtigste; Føles stedet rigtigt. Bryggervangen 55 2100 København Ø Moderne ejendom med ventilation og køl Møbleret gårdmiljø Fantastisk

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4 ØsterBO Nyt Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Nyt om HavneBO - Læse mere på side 6 Åbningstider i julen Gør din indflydelse gældende

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Dirigenten udpegede et stemmeudvalg bestående af: Flemming Rasmussen(afd.16), Britt Nielsen(afd.8) og Erling Weber Jensen Adm.

Dirigenten udpegede et stemmeudvalg bestående af: Flemming Rasmussen(afd.16), Britt Nielsen(afd.8) og Erling Weber Jensen Adm. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE FREDAG DEN 24. maj 2013 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Hømarken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Hømarken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2013 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

AAB Silkeborg Afdeling 39

AAB Silkeborg Afdeling 39 AAB Silkeborg Afdeling 39 Referat af ordinært afdelingsmøde afholdt den 22. august 2017 Deltagere: Antal beboere: Organisationsbestyrelse: Driftskontor: Administration: 24 husstande Joan Nielsen Anders

Læs mere

Referat. Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsåret 2015

Referat. Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsåret 2015 Sorø Kommune Sidenr. 1 Referat Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsåret 2015 Dato: 13. december 2016 Lokale: Tidspunkt: Sorø Rådhus, lokale 272, Sorø Kl. 1000 1230

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej HER PÅ BAKKEN februar 2012 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej november 2012 På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk Side 2 HER PÅ BAKKEN november 2012 Redaktionen

Læs mere

BoligBarometret. Juli 2011. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. Juli 2011. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune Juli 211 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Forord I Vejle Kommune er der samlet seks almene boligorganisationer AAB, Østerbo, Lejerbo,

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

Beslutningsprocessen. - set med beboernes øjne

Beslutningsprocessen. - set med beboernes øjne Beslutningsprocessen - set med beboernes øjne 1 Udgivelsesår: 2017 Udarbejdet for AlmenNet: Anita Damkjær Eriksen, projektleder, KAB, Trine Trampe, KAB, Maida Kasumovic, KAB, Lone Skriver, KAB, Anders

Læs mere

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN ALLE FORTJENER ET GODT HJEM Stengårdsvej er et godt sted at bo. Siden opførelsen i 70 erne har vi hos Ungdomsbo været stolte

Læs mere

Et ønske gik i opfyldelse

Et ønske gik i opfyldelse Et ønske gik i opfyldelse Tre måneder er gået, siden Bjørn, Sara og Pernille besluttede at køre deres forældregruppe videre på egen hånd. I dag ser fremtiden lysere ud end meget længe Når man sender et

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 8 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008 Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning Indhold Indledning side 3 Opsigelse af aftale om kommunal anvisningsret side 3-4 Landsbyggefonden side 4 Åkirkeby sagen

Læs mere

Rødding Andelsboligforening

Rødding Andelsboligforening Rødding Andelsboligforening Områdeoversigt Velkommen... til Rødding Andelsboligforening Boligorganisationen Rødding Andelsboligforening er en lokal boligforening i det gamle Rødding Kommunes område. Der

Læs mere

Glostrup, den 30.08.2010 SA Referat Den 19. august 2010

Glostrup, den 30.08.2010 SA Referat Den 19. august 2010 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail pab@pab.dk CVR nr. 31 49 64 11 Glostrup, den 30.08.2010 SA

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse beboere afdeling 32

Tilfredshedsundersøgelse beboere afdeling 32 Tilfredshedsundersøgelse beboere afdeling 32 Publiceret af Heidi Hvam Svar status Ikke svaret Afvist Ufuldstændig Gennemført 96 43,8% 0, 8,3% 47,9% Informationer (Sæt et X på hver linie) 19,1% 21,3% 10,6%

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Regeringen, KL og BL er blevet enige om at effektivisere den almene sektor frem mod 2020

Regeringen, KL og BL er blevet enige om at effektivisere den almene sektor frem mod 2020 . 08-11-2016 KAB-konferencen 2016 lørdag den 29. oktober 2016 Pas på huslejen Hvorfor skal vi passe på huslejen? Regeringen, KL og BL er blevet enige om at effektivisere den almene sektor frem mod 2020

Læs mere

Information til beboerne i Ryhaven

Information til beboerne i Ryhaven Information til beboerne i Ryhaven INFOBLAD NOVEMBER 2015 Kære beboer Den mørke tid er kommet, og det kan både ses og mærkes især når varmen lukkes i husene og belysningen udenfor er begrænset. Som beboere

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004 Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Tilstede: 11 beboere samt Finn Nielsen fra Hovedbestyrelsen Astrid Anthonisen,

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 9 af 13/8-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Afbud: Andre tilstedeværende: Kurt Peter Jørgensen

Læs mere

Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf.

Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf. Afdelingsmødereferat Dato: 24. marts 2015 76 husstande repræsenteret. Valg af dirigent Ole Davidsen valgt. Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf. Referent:

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015 AAB Afdeling 16 april 2015 Beretning 2014 Afdeling 16 Almene boliger Det bliver stadig mere kompliceret at administrere vores afdeling. Administration udsender mange cirkulærer som afdelingsbestyrelserne

Læs mere

Fyns almennyttige Boligselskab

Fyns almennyttige Boligselskab Odense Havn Fyns almennyttige Boligselskab Fyns almennyttige Boligselskab har boliger på hele Fyn. Vi udlejer mere end 8.500 boliger, der huser ca. 20.000 lejere, i mere end 90 afdelinger. www.fabbo.dk

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

Almene boliger. Fællesorganisationens Boligforening. Slagelse. Fællesorganisationens Boligforening. Slotsalleen 55 4200 Slagelse. www.fob-slagelse.

Almene boliger. Fællesorganisationens Boligforening. Slagelse. Fællesorganisationens Boligforening. Slotsalleen 55 4200 Slagelse. www.fob-slagelse. Fællesorganisationens Boligforening Slagelse Boliger for alle Fællesorganisationens Boligforening Slotsalleen 55 4200 Slagelse www.fob-slagelse.dk Almene boliger Telefon: 58 52 25 55 Telefax: 58 50 14

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Velkommen til en lille rundtur med. fru Larsen.

Velkommen til en lille rundtur med. fru Larsen. Velkommen til en lille rundtur med Et oplæg om drømme og nye holdninger. Mit hjem er stedet for mine børn, min mand, venner og familie - her bor vi og lever. Min hjerne har fået strithår af alt det drømmeri.

Læs mere

Nyheder fra Titanparken April/ Maj 2015

Nyheder fra Titanparken April/ Maj 2015 Nyheder fra Titanparken April/ Maj 2015 Gode lejligheder, gode venner, god at spille fodbold i - Omar 11 år Gerne flere legepladser, her er godt at spille fodbold, store lejligheder - Yahe 7 år Her er

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 DOMEA: TINGVEJ (AFD. 3512) S. 3-4 AAB: VOGNMANDSMARKEN (AFD. 103) S. 5-6 LEJERBO: LÆRKEVEJ (AFD. 107-0) S. 7-8 1 RENOVERING

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

Afdelingsmøde Afdeling 6. onsdag den 20. april 2016

Afdelingsmøde Afdeling 6. onsdag den 20. april 2016 Afdelingsmøde Afdeling 6 onsdag den 20. april 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af Stemmeudvalg 4. Godkendelse af afdelingsbestyrelsens beretning 5. Orientering fra afdelingens

Læs mere

få klar besked om renoveringen af Hanebjælken

få klar besked om renoveringen af Hanebjælken Hjælp udefra Hvis beboerne siger ja, vil Landsbyggefonden støtte renoveringen med mange mio. Læs mere side 2 Teknikernes dom Tagpladerne smuldrer, og vægge revner. Tiden er løbet fra de gamle løsninger.

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Henriksen, formand Poul Rasmussen, næstformand - afbud Dorte Sejerø - afbud Jens Klokhøj

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Henriksen, formand Poul Rasmussen, næstformand - afbud Dorte Sejerø - afbud Jens Klokhøj Boligselskabet Domea Vordingborg Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. august 2013 kl. 19.00 i Strandgårdens bestyrelseslokale beliggende Strandgade 2, 4760 Vordingborg. Dagsorden: 1

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 4 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere