Årsberetning 12 FREMTIDENS BYGGERI SAMARBEJDE MARKEDSFØRING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 12 FREMTIDENS BYGGERI SAMARBEJDE MARKEDSFØRING"

Transkript

1 Årsberetning 12 FREMTIDENS BYGGERI SAMARBEJDE MARKEDSFØRING

2 2 DOMEA ÅRSBERETNING 2012 D o m e a Domeas Årsberetning 2012 BESTYRELSE Karin Thomsen, formand Svend Hviid Mogensen, næstformand Anni Thomsen Kim Jensen Villy Brejning Lars Nielsen Lars Henriksen Svend Erik Johansen Uffe Frejdal Nielsen Kaj Ringsted Jens Klokhøj Mette Reissmann Søren Geckler Peter Krogh Tom Lundgreen Frandsen REVISOR BDO Revision BANKFORBINDELSE Danske Bank DIREKTION Thomas Holluf Nielsen, adm. direktør Bent Fjord, økonomidirektør HJEMSTED Høje-Taastrup Kommune Ansv. udgiver: Domea/Thomas Holluf Nielsen Layout: Tine Christoffersen Fotos: Domeas billedarkiv og istockphoto Redaktionen er afsluttet maj 2013 Domea s.m.b.a. Oldenburg Allé 3 Postboks Taastrup Tlf Fax

3 DOMEA ÅRSBERETNING Årsberetning var et afgørende år i Domeas udvikling som virksomhed og som arbejdsplads. En større omstilling af hele Domeas bygge- og boligadministration blev igangsat. Samtidig opnåede Domeas kunder så mange nye tilsagn på nybyggeri i 2012, at det svarer til hver tredje nye almene familiebolig i Danmark. Domeas bestyrelse igangsatte strategiplanen Domea 2015 i november Det er en omfattende fornyelse af Domeas bygge- og boligadministration med det mål at styrke konkurrenceevnen på pris og kundeservice markant inden udgangen af Det betyder, at prisen for at blive administreret af Domea gennemsnitligt reduceres med 20% samtidig med, at Domeas kundeservice styrkes markant og, at Domea skal vækste med 20% flere boliger i kundeporteføljen. Baggrunden for Domea 2015 er, at finanskrisen har presset hele boligmarkedet, og Domea skal til enhver tid være konkurrencedygtig for at have en berettigelse. Derfor er vi nødt til at tilpasse os de nye tider, hvor prisen i stigende grad spiller en rolle i valget af forretningsfører. Vi omstiller os, mens det stadig går godt, så vi selv kan bestemme hvordan. Ved at gøre det nu, kan vi sikre virksomheden og arbejdspladserne fremover og styrke forretningen til gavn for vores kunder og medarbejdere. Det er afgørende, at bestyrelsesmedlemmerne i boligorganisationer og boligafdelinger er klædt på til at håndtere stigende krav og udfordringer fra lovgivning, boligmarkedet og samfundsudviklingen generelt. På den baggrund blev ledelsesopgaven i bestyrelsesarbejdet sat på dagsordenen på Domeas landskonference i september, og efterfølgende på efterårets regionsmøder rundt om i landet. Der blev sat fokus på bestyrelsernes ledelsesansvar i forhold til at udvikle og drive boligorganisationen som en boligvirksomhed i et stærkt partnerskab med Domea. Ligeledes blev et udviklingsprojekt med Realdania igangsat med henblik på at udvikle beboerdemokratiet ved fornyelse af udeområderne. den samlede budgetramme for aktuelle byggesager både nybyggeri og renoveringer på 5,8 mia. kr. I 2012 fik boligorganisationer som administreres af Domea ni tilsagn om nybyggeri til i alt 329 boliger med en samlet anlægssum på 500 mio. kr. Tilsvarende fik boligorganisationerne tilsagn i 2012 på 450 mio. kr. i støttede lån til otte renoveringsprojekter. Udfordringerne med udlejningsproblemer rundt om i landet er ikke blevet mindre, og derfor har Domea valgt at understøtte markedsføringen af boligorganisationernes ledige boliger blandt meget andet med en boligportal på Domeas hjemmeside. Her præsenteres de ledige boliger med blandt andet professionelle fotos og kortvisning. Domea indgik i løbet af 2012 en aftale om strategisk partnerskab med Boligselskabet Fruehøjgaard i Herning. Aftalen betyder, at både Fruehøjgaard og Domea styrkes. Fruehøjgaard aftager fremover en lang række administrationsydelser fra Domea, eksempelvis Domeas nye it-platform og telefonsystem samt administrative forretningsgange. Det betyder bl.a., at alle Fruehøjgaards boligafdelinger får nye hjemmesider til markedsføring og kommunikation samt digitale bestyrelsesrum med samarbejdsredskaber, rapporter og statistikker. Domea får en visionær og stærk samarbejdspartner i det midtjyske. Domeas økonomi er forsat stærk. Årsresultatet for 2012 efter ekstraordinære omkostninger og investeringer var på 1,6 mio. kr., og egenkapitalen udgør ca. 95 mio. kr. Domeas ledelse anser resultatet for tilfredsstillende. Sidst, men ikke mindst, har Domea fået ny administrerende direktør den 1. november Thomas Holluf Nielsen er udpeget af Domeas bestyrelse til at stå i spidsen for Domea. Med venlig hilsen Energi- og klimavenligt byggeri er blevet ét af Domeas kendemærker, og i 2012 blev der taget første spadestik til en række betydningsfulde renoveringsprojekter og nye byggesager, heriblandt Svanehusene i Hjørring, der opfylder energikravene i et bygningsreglement, der først bliver gældende i Samtidig blev nogle af de største ombygninger af almene boliger igangsat i 2012 i Ladegårdsparken, hvor 912 lejligheder fordelt på 22 boligblokke forvandles til et attraktivt og energirigtigt boligområde. Ved udgangen af 2012 var Karin Thomsen Formand Thomas Holluf Nielsen Adm. direktør

4 4 DOMEA ÅRSBERETNING 2012 Om Domea Domea er en lokalt forankret bygge- og boligadministration. Domea har som passion at sikre grundlaget for det gode boligliv lokalt med afsæt i tre værdier: Vi er til for vores kunder, vi er ét hold, og vi skaber resultater. Domea vil styrke konkurrenceevnen markant inden udgangen af 2015 ved at være: Billigere vi vil reducere vores administrationsbidrag gennemsnitligt med 20% Bedre vi vil levere den allerbedste kundeservice Større vi vil administrere 20% flere boliger For Domea er det afgørende at tage udgangspunkt i kundernes behov. Derfor udføres al den boligadministration lokalt, som giver værdi for kunderne. Desuden er det et helt grundlæggende princip for Domea, at boligorganisationerne ikke skal opgive deres selvstændighed, fordi de vælger Domea. DOMEAS BESTYRELSE Karin Thomsen Svend Hviid Mogensen Lars Nielsen Anni Thomsen Kim Jensen Kaj Ringsted Lars Henriksen

5 DOMEA ÅRSBERETNING 2012 DOMEAS BESTYRELSE Svend Erik Johansen Uffe Frejdal Nielsen Jens Klokhøj Mette Reissmann Søren Geckler Villy Brejning Peter Krogh Tom Lundgreen Frandsen 5

6 Domea Domea 2015 skudt i gang Arbejdet for en markant styrkelse af Domeas konkurrenceevne gik for alvor i gang i Inden udgangen af 2015 sænkes priserne væsentligt, og kunderne vil opleve den bedste kundeservice i den almene boligbranche. Domeas bestyrelse besluttede den november 2012 at igangsætte en markant fornyelse af Domeas bygge- og bolig administration. Planen er baseret på omfattende undersøgelser blandt kunder og medarbejdere. Omstillingen hviler således på fakta og skal være implementeret inden udgangen af 2015 deraf navnet Domea Fortsat førerposition gennem pris og kvalitet Domea 2015 handler i al sin enkelhed om, at Domea skal forbedre sin konkurrenceevne på pris og kundeservice markant, for at boligorganisationerne og Domea styrkes fremover. Domea skal inden udgangen af 2015 være: billigere ved at reducere administrationsbidraget gennemsnitligt med 20% bedre ved at levere den allerbedste kundeservice større komme til at administrere gennemsnitligt 20% flere boliger Dette nås ved at være blandt de mest effektive bygge- og boligadministrationer, have et endnu stærkere kundefokus og forsat levere løsninger af høj kvalitet lokalt. Desuden kræver omstillingen et stærkt partnerskab med boligorganisationerne, så bestyrelserne og ejendomsfunktionærerne i boligafdelingerne arbejder som ét hold med Domeas administrative medarbejdere. Hvad indebærer omstillingen? Der implementeres en ny forretningsopbygning med ændrede arbejdsfunktioner og arbejdsprocesser i hele organisationen. Den nye organisation tager udgangspunkt i, at alle de funktioner, som giver kunderne værdi at have tæt på, rykkes ud lokalt, og alt andet centraliseres. Det betyder, at 13 regionale boligcentre omdannes til ca. 30 lokale servicecentre, hvor administrative medarbejdere vil arbejde som ét hold med ejendomskontorernes personale. I mange af disse servicecentre vil der etableres driftsfælleskaber på tværs af boligafdelingerne. Erfaringerne fra blandt andet Boligselskabet Rosenvænget og Boligselskabet Vendersbo-Guldborgsund viser, at driftsfællesskab kan give markante økonomiske gevinster, styrke den lokale service i afdelingerne og skabe gode arbejdspladser med stærke faglige fællesskaber. Der etableres desuden en landsdækkende kundeservicefunktion med kunderådgivere med adresse i Vejle og Høje- Taastrup med ugentlig åbningstid på telefonerne på op til

7 timers ugentlig åbningstid 20% billigere Den allerbedste kundeservice Alle de funktioner, som giver kunderne værdi at have tæt på, rykkes ud lokalt, og alt andet centraliseres. 60 timer, og der investeres massivt i digitalisering og selvbetjeningsmuligheder på hjemmesiderne, så det er let som beboer, bestyrelsesmedlem og boligsøgende at betjene sig selv døgnet rundt. Domeas nuværende ni regioner samles til to administrative regioner Domea Vest og Domea Øst (de politiske regioner består). Samtidig får Domea en fladere struktur og færre chefer (fra 16 til 11 chefer). Herudover centraliseres økonomiansvaret i en ny samlet økonomifunktion og alle bygge- og renoveringssager. Endelig vil der de kommende år blive arbejdet intensivt med en mere kundeservice- og resultatorienteret kultur.

8 8 DOMEA ÅRSBERETNING 2012 Fremtidens boliger bygges allerede i dag Ved udgangen af 2012 var den samlede budgetramme for aktuelle byggesager både nybyggeri og renoveringer på 5,8 mia. kr. De boligorganisationer, som Domea administrerer, har fået en så god andel af tilsagn til nybyggeri i 2012, at de skal bygge hver 3. nye familiebolig. Nybyggeri I 2012 fik boligorganisationer, som administreres af Domea, ni tilsagn om nybyggeri til i alt 329 boliger, hvor af de 52 er plejeboliger og resten er familieboliger. Den samlede anlægssum for disse byggerier udgør 500 mio. kr. Der bygges som minimum efter energikravene i 2015 bygningsreglementet, men det tilstræbes af opfylde de strengere krav i 2020-bygningsreglementet. Som noget helt nyt i byggebranchen og dermed også i den almene boligbranche, så bliver Boligselskabet Domea Køges 83 familieboliger i Bjæverskov det første ikke-serieproducerede byggeri, som Teknologisk Institut har givet det særlige indeklima-mærke, der stiller strenge krav til byggematerialerne. Tilsagn til nybyggerierne i 2012 er: Ved Kanalen i Ørestaden 50 familieboliger (Boligselskabet Domea København) Ny Ellebjerg i Valby 43 familieboliger (Boligselskabet Domea København) Kirkegrunden i Ishøj 46 familieboliger (Ishøj Boligselskab) Afdeling 1 i Bjæverskov 83 familieboliger (Boligselskabet Domea Køge) Æblelunden i Stenløse 45 familieboliger (Boligselskabet Rosenvænget) Plejehjemmet Humlehaven i Årslev 40 plejeboliger (Boligselskabet BSB Årslev) Svendborg 12 plejeboliger (Boligselskabet BSB Svendborg) Det gamle rådhus i Vissenbjerg 6 familieboliger (Boligselskabet Vissenbjerg) Trylleskoven i Solrød 4 ekstra familieboliger (Boligselskabet Domea Solrød) Renoveringer Tilsvarende fik boligorganisationerne tilsagn i 2012 til renoveringsprojekter fra Landsbyggefonden (LBF) til otte projekter for i alt 450 mio. kr. i støttede lån. Renoveringsprojekterne handler overordnet om fremtidssikring, sammenlægning af boliger, tilgængelighed og en generel højnelse af byggestandarden. Af tilsagn til renoveringssager i 2012 kan fremhæves: Ladegårdsparken i Holbæk (Holbæk boligselskab) Langebjergparken i Humlebæk (Humlebæk boligselskab) Gadekærvej i Valby (Boligselskabet Domea København) Nøddehegnet i Næstved (Boligselskabet Trollebo) Ladegårdsparken har besluttet at investere yderligere 20 mio. kr. i solceller i tillæg til tilsagnet på 200 mio. kr. Det samlede budget for Ladegårdsparkens renovering fra 2010 og frem er 400 mio. kr. Æblelunden i Stenløse står allerede klar og det lækre lavenergibyggeriet er fyldt med beboere, der kan nyde den smukke udsigt fra de store altaner.

9 DOMEA ÅRSBERETNING På kirkegrunden i Ishøj er 46 familieboliger på vej. Kridtholmen i København SV er 106 lækre lavenergiboliger ud til vandet, 10 min. til Rådhuspladsen. Lavenergibyggeriet Trylleskoven i Solrød ligger i smukke grønne rammer og kun 20 minutter fra København. Den smukke havdsigt fra Kridtholmen i København SV. I Trylleskoven udnyttes regn vandet til at forskønne de grønne omgivelser med små søer og blomstrende enge.

10 10 DOMEA ÅRSBERETNING 2012 Svanehusene fremtidens boliger i Hjørring Med opførelsen er 52 nye boliger udført efter fremtidens energiklasse 2020 er Boligselskabet af 1964 i Hjørring med til at sætte nye standarder inden for energirigtigt boligbyggeri. De to hvide punkthuse på hhv. 7 og 10 etager kommer til at ligne to svaner, der diskret løfter sig over et af Hjørrings grønne områder, Svanelunden.

11 DOMEA ÅRSBERETNING Mellem bygningerne skabes store grønne fællesområder med mulighed for siddepladser og leg. De 52 nye tre- og fire-rumslejligheder er fordelt på to punkthuse à henholdsvis 7 og 10 etager tilsammen kaldet Svanehusene. Byggeriet ligger tæt på indkøb og banegård og har udsigt til det naturskønne område Svanelunden, som ligger centralt i Hjørring. De elegante huse ligger højt placeret og vil stå som hvide skulpturer i overgangen mellem by og natur. Svanehusene har allerede været centrum for stor opmærksomhed, særligt i kraft af deres energibesparende design. Der er ingen tvivl om, at forbrugerne har fået øjnene op for energibyggeri og de store fordele, det giver, både i forhold til indeklima og økonomi. Opføres efter fremtidens energikrav Byggeriet opføres efter de mest vidtgående energikrav, og det betyder først og fremmest et meget lavt energiforbrug. Hver enkelt bolig forventes at få en varmeudgift på kun 200 kr. pr måned. Der bliver smuk udsigt til Svanelunden fra de to punkthuse. Boligerne ventileres af små decentrale ventilationsanlæg, der har en høj genindvindingsgrad, og på hvert af husene etableres desuden et solcelleanlæg, der kan dække en stor del af strømforbruget til boligafdelingens fællesområder. Lys, luft og udsigt De 52 nye boliger indrettes med en moderne, fleksibel og åben planløsning, der er organiseret omkring et centralt køkkenalrum. Herfra er der adgang til en stor hjørnealtan, der ligger integreret i bygningen. Boligernes loftshøjde på 2,7 meter er cirka 20 cm højere end normal loftshøjde, og det forstærker oplevelsen af lys, luft og rummelighed. De nye almene boliger er af så høj kvalitet, at de med lethed kan konkurrere med det private boligmarked. Boligerne vil være klar til indflytning i henholdsvis april og juni 2014.

12 12 DOMEA ÅRSBERETNING 2012 Markant ansigtsløft i Ladegårdsparken I Vestsjælland har Holbæk Bolig selskab igangsat en gennemgribende renovering af boligafdelingen Lade gårdsparken. 917 lejligheder fordelt på 22 boligblokke skal i ét greb forvandles til et attraktivt og energirigtigt boligområde, hvor fællesskabet er i centrum. Så flot bliver der i Ladegårds parken, når renoveringen er gennemført.

13 DOMEA ÅRSBERETNING Det nye fælles torv bliver et aktivt og skulpturelt centrum for bebyggelsen, der kan benyttes både dag og nat. Ved udgangen af 2014 vil beboere og besøgende i Ladegårdsparken kunne opleve en markant fornyelse, når de lader blikket løbe hen over den nu godt 40 år gamle boligafdeling. Et markant ansigtsløft af hele bebyggelsen vil skabe et topmoderne boligområde med nye sammenlagte lejligheder, flotte og moderne køkkener, opdaterede badeværelser samt elevatorer og nye altaner. Desuden vil bebyggelsen fremstå facaderenoveret med nye tage og integrerede solceller. Udover at modernisere og energioptimere lejlighederne ønsker vi at bidrage til det gode sammenhold blandt beboerne, siger formanden for Holbæk Boligselskab, Michael Rasmussen. Der er derfor skabt en helhedsplan for området, der ikke blot lægger vægt på at ombygge, renovere og efterisolere, men som også i høj grad har til formål at understøtte rammerne for fælles aktiviteter og samvær, bl.a. gennem etableringen af et aktivitetshus for børn og unge og et stort centralt torv. Et af de konkrete initiativer er etableringen af et aktivitetshus med multibaner til alle slags sportsgrene. Aktivitetshuset bliver en vigtigt mødepunkt for hele området og vil være med til at understøtte en sund og aktiv udvikling hos børnene og de unge, siger Uffe Frejdal. Ladegårdsparken er ét af tidens største og mest komplekse boligrenoveringsprojekter. Beboere i over 900 lejligheder skal genhuses, og det kræver grundig planlægning. Rubow Arkitekter er totalrådgiver på opgaven i samarbejde med Kuben Management, Orbicon Ingeniører og Opland landskabsarkitekter. Landsbyggefonden har støttet projektet, der løber fra 2010 til 2014, hvor de mange idéer og drømme skal blive til virkelighed. En indsats for fællesskabet Ifølge formanden for Ladegårdsparken, Uffe Frejdal, spiller de boligsociale forbedringer en væsentlig rolle i renoveringsprojektet. Indsatsområderne omfatter alt fra beskæftigelse og uddannelse, børn og unge, integration og udsatte grupper til Ladegårdsparkens udadvendte kommunikation og image. Udover at modernisere og energioptimere lejlighederne ønsker vi at bidrage til det gode sammenhold blandt beboerne. Den nuværende kunst på 44 husgavle i Gadehavegård er skabt af kunstergruppen Grønningen. Kunsten er helt unik for stedet og bevares som en fortsat del af bolig afdelingens særpræg.

14 14 DOMEA ÅRSBERETNING 2012 Markedsføring og boligportalen Domea har kontinuerligt fokus på at styrke udlejningen af kundernes boliger og øge service overfor nuværende og kommende beboere. Derfor har vi i 2012 udviklet en boligportal, der præsenterer de ledige boliger med indbydende billeder og relevant information. På få år er opgaven med at udleje almene boliger ændret markant. I modsætning til tidligere er udlejningsvanskeligheder i dag et almindeligt forekommende problem. Det kan ikke begrænses til de særligt dyre, særligt dårlige boliger eller yderområder i provinsen. Problemet rammer boligafdelinger, som ikke tidligere har kendt til udlejningsproblemer, og det rammer også, når nybyggede boliger skal udlejes for første gang. Udlejningsproblemer kan komme til udtryk ved tomme boliger i afdelingen, men også i tynde ventelister og i, at ansøgerne på ventelisten oftere siger nej tak. Det kan medføre alvorlige økonomiske omkostninger for boligafdelinger og skaber ofte uheldige følgevirkninger i form af højere fraflytningsprocent, højere grad af nedslidning, højere husleje og dårligt image. De almene boligorganisationer er i dag i mange landsdele i skarp konkurrence med de professionelle ejendomsmæglere i konkurrencen om de boligsøgende. Derfor har der været behov for en markant oprustning af markedsføringen af ledige boliger. Indbydende og enkelt Domea har i 2012 valgt at lave en ny forbedret oversigt på der skal markedsføre og annoncere boligafdelingernes ledige boliger på en indbydende og enkel måde. Det er vigtigt for Domea, at de ledige boliger præsenteres bedst muligt, og vi er for øjeblikket i fuld gang med at få taget professionelle billeder af alle de ledige boliger, og vores boligrådgivere er i gang med at skrive mere uddybende tekster om de enkelte lejemål. Derudover henvises der på hver boligannonce til afdelingernes egne hjemmesider, som også er med til at fortælle om boliglivet i den enkelte afdeling. De ledige boliger præsenteres med professionelle billeder, kortvisning, faktuelle detaljer og kontaktoplysninger til Domea. Herfra er der desuden et link til afdelingens egen hjemmeside, hvor en potentiel ny beboer kan læse mere om livet i afdelingen.

15 DOMEA ÅRSBERETNING Med Domeas boligportal får boligsøgende et meget bedre overblik over ledige boliger. Professionelle billeder og en uddybende tekst om den enkelte afdeling, er en del af en markant oprustning af markedsføringen af ledige boliger.

16 16 DOMEA ÅRSBERETNING 2012 Strategiske samarbejder til gavn for beboerne Partnerskabet mellem Fruehøjgaard og Domea er et godt eksempel på, at der kan etableres et stærkt samarbejde og partnerskab i den almene boligbranche, uden at der gives køb på boligselskabets selvstændighed. Domea har gjort op med tilgangen, at kunder skal have komplet bygge- og boligadministration, og åbnet for, at boligorganisationer kan nøjes med at benytte Domeas nye it-platform med hjemmesider til alle boligafdelinger og lukkede, digitale bestyrelsesrum med nøgletal og samarbejdsredskaber. I starten af 2012 indledte Domea og Fruehøjgaard således et tæt strategisk samarbejde. Samarbejdsformen betyder, at Fruehøjgaard bevarer sin status som selvstændigt boligselskab, men at administrationen samtidig får stillet en lang række værktøjer og ekspertfunktioner til rådighed med det Steen Jonassen, formand for Boligselskabet Fruehøjgaard og Karin Thomsen, bestyrelsesformand for Domea, underskriver partnerskabsaftalen. Vores værdier og ambitioner passer rigtig godt sammen. formål at styrke betjeningen af beboere og bestyrelser i boligselskabets afdelinger. Ifølge direktør fra Fruehøjgaard, Bjarne Krog-Jensen er det nye professionelle strategiske samarbejde til gavn for beboerne og beboerdemokratiet. Vi får både juridisk rådgivning, HR og personaleudvikling, en indkøbsfunktion og et stærkt it-system, fortæller Bjarne Krog-Jensen. Et partnerskab med fælles værdier Også hos Domea giver det god mening at samarbejde på den måde. Og netop Fruehøjgaard er ifølge adm. direktør Thomas Holluf Nielsen en ideel samarbejdspartner for Domea. Vores værdier og ambitioner passer rigtig godt sammen. Fruehøjgaard har et velfungerende beboerdemokrati og har gennem nybyggeri og renoveringer af ældre boliger vist nye veje til at skabe ikke mindst klimavenlige boliger, siger han. Vævergården, Herning Forløbet med at overgå til et fælles it-system mv. har hele vejen igennem været båret af et stort engagement fra alle. Processen har været spændende, udviklende, til tider hektisk, men også lærerig for alle. Så endnu engang velkommen Fruehøjgaard alle glæder sig til et fortsat godt samarbejde!

17 DOMEA ÅRSBERETNING Her finder du Domea = Kommuner, hvor Domea administrerer og udlejer boliger Domea No rdjylland Domea Storkøbenhavn Randers Domea Midt- og Vestjylland Domea Vestsjælland Domea Nordsjælland (vest) Domea Nordsjælland (øst) Ringsted Køge Sønderborg Domea Syd- og Sønderjylland Domea Fyn Domea Sydsjælland & Øerne

18 18 DOMEA ÅRSBERETNING 2012 Regnskabet for 2012 Domeas samlede regnskab består af fire delregnskaber. Et regnskab for Domeas hovedaktivitet administration af almene boliger og tre sideaktivitetsregnskaber, herunder driften af Domeas fritidshus, ekstern ejendomsadministration af et mindre antal ejerforeninger og andelsboligforeninger samt kapitalindskud i to tilknyttede virksomheder Domea Byg og Service a/s samt Energi og Miljø a.m.b.a. Domeas samlede årsresultat inklusive finansielle poster og investeringer viser et overskud på 1,6 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 0,2 mio. kr. uden indregning af investeringer og ekstraordinære omkostninger. Indtægterne androg 155,9 mio. kr. mod budgetterede 151,9 mio. kr. en samlet merindtægt på 4 mio. kr. Der er to hovedforklaringer på denne merindtægt Indtægter dels i mio. oversteg Kr. byggesagshonorarerne med 2,5 mio. kr., dels voksede de lovpligtige honorarer med 1,8 mio. kr. Administrationshonorarer 116,3 Lovmæssige gebyrer 18,0 Renteindtægter 25,4 Administrationshonorarerne udgjorde samlet set 116,3 mio. Byggesagshonorarer kr., hvilket var 4,4 m.v. mio. kr. højere end året 21,5 før. De lovmæssige gebyrer på forbrugsregnskaber, antenneregnskaber, ventelistegebyrer mv. udgjorde 18 mio. kr. mod 17,5 mio. kr. i Byggesagshonorarerne m.v. endte under ét på 21,5 mio. kr. mod 28,9 mio. kr. året før. På omkostningssiden androg de ordinære poster 152,4 mio. kr. mod et budget på 150,7 mio. kr. Altså et merforbrug på 1,7 mio. kr. i forhold til budgettet, udgjort af omkostninger i forbindelse med Domea Personaleomkostninger til lønninger, pension, uddannelse, overarbejde mv. er regnskabets største enkeltpost med tilsammen 111,4 mio. kr. Dette svarer til godt 73 % af de ordi- nære omkostninger. Personaleomkostningerne er siden 2011 faldet med 0,6 mio. kr. på grund af reduceret bemanding. Øvrige omkostninger til kontorhold, it, lokaler samt afskrivninger mv. udgjorde 34,5 mio. kr. mod 39,2 mio. kr. året før. Faldet på 4,7 mio. kr. dækker over, at vi i 2011 har afholdt engangsomkostninger til frigørelse af vores huslejeforpligtelser i det tidligere lejemål. Nettoadministrationshonoraret pr. lejemålsenhed er for 2012 opgjort til 3.174,- kr. mod 3.080,- kr. året før. Det gennemsnitlige antal medarbejdere i Domea var i 2012 på 199 medarbejdere mod 200 året før. Renteindtægterne androg i ,8 mio. kr. mod 3,2 mio. kr. i Samlet set blev Domeas resultat før ekstraordinære poster et overskud på 6,2 mio. kr. set i forhold til et budgetteret resultat på 1,2 mio. kr. Som følge af investeringsprojekter inden for webudvikling samt investeringer i øget kundetilgang blev der afholdt ekstraordinære omkostninger på 4,6 mio. kr. Derved fremkommer et samlet årsresultat på 1,6 mio. kr. Domeas ledelse anser årets resultat for tilfredsstillende. Domeas økonomi er grundlæggende sund, og der er et positivt resultat samlet set af anstrengelseme i Der har været afholdt en række engangsomkostninger til udviklingsprojekter m.v., og vi kommer ud af året med et overskud på 1,6 mio. kr. Domeas egenkapital udgør ved udgangen af året ca. 95 mio. kr. Indtægter i mio. Kr. Årsregnskab Budget Budget Indtægter i 1000 kr. i 1000 kr. i 1000 kr. Administrationshonorarer Lovmæssige gebyrer Byggesagshonorarer og særlige aktiviteter Indtægter i alt % INDTÆGTER I MIO KR. 12% 4 14% % Administrationshonorarer 1 116,3 mio. Administrationshonorarer Lovmæssige gebyrer 2 18,0 mio. Lovmæssige gebyrer Renteindtægter Byggesagshonorarer 3 25,4 m.v. mio. Renteindtægter 4 21,5 mio. Byggesagshonorarer m.v.

19 DOMEA ÅRSBERETNING Årsregnskab 2012 Budget 2012 Budget 2013 Udgifter i 1000 kr. i 1000 kr. i 1000 kr. Bestyrelsesvederlag, møder, kontingenter m.v Personaleudgifter Kontorudgifter og andre administrationsudgifter Udgifter i alt Udgifter i mio. Kr Bestyrelsesvederlag 1,0 Resultat før renter og ekstraordinære poster Møder, kontingenter m.v , Renteindtægter Personaleudgifter 111,4 Renteudgifter fællesforvaltning Kontorholdsudgifter 12,5 It 5,2 Resultat før ekstraordinære poster Kontorlokaleudgifter 8, Afskrivninger, driftsmidler 6,5 Ekstraordinære indtægter Særlige aktiviteter 0,8 Ekstraordinære udgifter Revision 0,3 Resultat Tilskud til sideaktiviteter m.v. 0, Renteudgifter, fællesforvaltning 22,6 650 Ekstraordinære udgifter Udbytte til garanterne -13 2, UDGIFTER I MIO KR. Bestyrelsesvederlag 1 1,0 mio. Bestyrelsesvederlag Personaleudgifter It 2 5,5 mio. Møder, kontingenter m.v. Afskrivninger, driftsmidler 3 111,4 mio. Personaleudgifter 4 12,5 mio. Kontorholdsudgifter Revision Renteudgifter, fællesforvaltning Møder, kontingenter m.v. Kontorholdsudgifter 7 6,5 mio. Afskrivninger, driftsmidler Kontorlokaleudgifter 8 0,8 mio. Særlige aktiviteter Særlige aktiviteter Tilskud 9til sideaktiviteter 0,3 mio. Revision m.v. Ekstraordinære udgifter 10 0,5 mio. Tilskud til sideaktiviteter m.v. 5 5,2 mio. IT drift 11 22,6 mio. Renteudgifter, fællesforvaltning 6 8,7 mio. Kontorlokaleudgifter 12 4,6 mio. Ekstraordinære udgifter

20 Inventar 2,8 20 DOMEA ÅRSBERETNING 2012 Biler 0,8 It 11,5 Andre anlægsaktiver 1,1 Kapitalindskud, sideaktiviteter 3,3 Særstøttelån 8,9 Anlægsaktiver Deposita 2,1 Boligorganisationer 6,6 Andre tilgodehavender 2,9 Forudbetalte udgifter 1,6 Finansielle aktiver: Værdipapirer & Likvide beholdninger 1.137,7 Årsregnskab 2012 Årsregnskab 2011 Aktiver i 1000 kr. i 1000 kr. Administrationsbygninger Inventar Biler IT Andre anlægsaktiver Kapitalindskud, sideaktiviteter Særstøttelån Deposita Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavender: Boligorganisationer Andre tilgodehavender Forudbetalte udgifter Værdipapirer & Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt ,48% 12 0,13% 0,24% 1,02% ,55% 0,09% 0,23% ,75% 8 60,97% 0,07% AKTIVER I MIO. KR. 0,18% 0,28% 1 12,2 mio. Administrationsbygninger 7 8,9 mio. Særstøttelån 2 2,8 mio. Inventar 8 2,1 mio. Deposita 3 0,8 mio. Biler 9 6,6 mio. Boligorganisationer ,5 mio. IT Administrationsbygninger 1,1 mio. Andre anlægsaktiver Biler 3,3 mio. Kapitalindskud, sideaktiviteter Andre anlægsaktiver Særstøttelån Inventar It 10 2,9 mio. Andre tilgodehavender 11 1,6 mio. Forudbetalte udgifter ,7 mio. Værdipapirer & Likvide beholdninger Kapitalindskud, sideaktiviteter Deposita

21 Passiver i mio kr. arantikapital 0,3 rbejdskapital 95,4 rioritetsgæld 3,3 epositaegenkapital 0,0 dministrerede enheder 1.055,1 verandører 4,8 mkostninger 3,6 Gæld riepengeforpligtigelse 15,5 nden kortfristet gæld 13,5 DOMEA ÅRSBERETNING Årsregnskab 2012 Årsregnskab 2011 Passiver i 1000 kr. i 1000 kr. Garantikapital Arbejdskapital Egenkapital i alt Prioritetsgæld Deposita 8 51 Administrerede enheder Leverandører Omkostninger Feriepengeforpligtigelse Anden kortfristet gæld Gæld i alt Passiver i alt ,55% 5 0,28% 0,00% 28,01% 1,30% 1,13% 0,40% 6 0,03% 0,30% Garantikapital Arbejdskapital Prioritetsgæld PASSIVER I MIO. KR. Deposita Administrerede enheder Leverandører 1 0,3 mio. Garantikapital Omkostninger 2 95,4 mio. Arbejdskapital ,8 mio. Leverandører Feriepengeforpligtigelse Anden kortfristet gæld ,6 mio. Omkostninger 3 3,3 mio. Prioritetsgæld 8 15,5 mio. Feriepengeforpligtigelse 4 0,0 mio. Deposita 9 13,5 mio. Anden kortfristet gæld ,1 mio. Administrerede enheder

Revisor BDO ScanRevision Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Bankforbindelse Danske Bank. Direktion Jørn Ravn, adm. direktør

Revisor BDO ScanRevision Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Bankforbindelse Danske Bank. Direktion Jørn Ravn, adm. direktør DOMEA ÅRSBERETNING 00 Domea s.m.b.a. Borgergade Postboks 0 København K Tlf. Fax domea@domea.dk www.domea.dk Bestyrelse Karin Thomsen, formand Svend Mogensen, næstform. Anette Kruse,. næstform. Allan Mose

Læs mere

Årsregnskabet 2015 RESUMÉ

Årsregnskabet 2015 RESUMÉ et 15 RESUMÉ 1 ÅRSREGNSKABET 15 REGNSKABET FOR 15 15 blev et skelsættende år i Domea.dks historie. Det blev det, fordi det lykkedes at realisere alle de væsentlige elementer i den ambitiøse 15-strategi.

Læs mere

KENDER DU IKKE DOMEA? Domea er Danmarks nye boligselskab, dannet i 2005 ved en fusion af Boligselskabet BSB, Dansk Boligselskab og

KENDER DU IKKE DOMEA? Domea er Danmarks nye boligselskab, dannet i 2005 ved en fusion af Boligselskabet BSB, Dansk Boligselskab og KENDER DU IKKE DOMEA? er Danmarks nye boligselskab, dannet i 2005 ved en fusion af Boligselskabet BSB, Dansk Boligselskab og Administrations-gruppen Danmarks Boligselskab. s navn kommer fra latin og betyder

Læs mere

Lejerbo Gl. Køge Landevej Valby. Tlf

Lejerbo Gl. Køge Landevej Valby. Tlf 2015 Året i tal Udgiver Året i tal 2015 er udgivet af Lejerbo i april 2016, som bilag til Lejerbos årsmagasin 2015. Tekst og grafisk tilrettelægning af Lejerbo Kommunikation. Lejerbo Gl. Køge Landevej

Læs mere

Lejerbo Gl. Køge Landevej Valby. Tlf

Lejerbo Gl. Køge Landevej Valby. Tlf 2016 ÅRET I TAL Udgiver Året i tal 2016 er udgivet af Lejerbo i april 2017, som bilag til Lejerbos årsmagasin 2016. Tekst og grafisk tilrettelægning af Lejerbo Kommunikation. Lejerbo Gl. Køge Landevej

Læs mere

Årsberetning 11 Grønt vokseværk Socialt ansvar MarkedSførinG

Årsberetning 11 Grønt vokseværk Socialt ansvar MarkedSførinG Årsberetning 11 Grønt vokseværk Socialt ansvar Markedsføring 2 domea årsberetning 2011 Domeas Årsberetning 2011 Bestyrelse Karin Thomsen, formand Svend Hviid Mogensen, næstformand Anni Thomsen Holger Bengaard

Læs mere

ENDELIG DAGSORDEN til repræsentantskabsmøde den 11. maj 2015:

ENDELIG DAGSORDEN til repræsentantskabsmøde den 11. maj 2015: ENDELIG DAGSORDEN til repræsentantskabsmøde den 11. maj 2015: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for det senest forløbne år. 3. Endelig godkendelse

Læs mere

Årsberetning 13 DIGITALT BEBOERDEMOKRATI NYBYGGERI OG RENOVERING FREMTIDENS DOMEA

Årsberetning 13 DIGITALT BEBOERDEMOKRATI NYBYGGERI OG RENOVERING FREMTIDENS DOMEA Årsberetning 13 DIGITALT BEBOERDEMOKRATI NYBYGGERI OG RENOVERING FREMTIDENS DOMEA 2 DOMEA ÅRSBERETNING 2013 Domeas Årsberetning 2013 BESTYRELSE Karin Thomsen, formand Svend Hviid Mogensen, næstformand

Læs mere

Domeas Årsberetning 2014

Domeas Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Domeas Årsberetning 2014 BESTYRELSE Karin Thomsen, formand Svend Hviid Mogensen, næstformand Anni Thomsen Lone Haue Bentsen Kaj Ringsted Lars Henriksen Lars Nielsen Svend Erik Johansen

Læs mere

NYE SUPER- LAVENERGI BOLIGER

NYE SUPER- LAVENERGI BOLIGER NYE SUPER- LAVENERGI BOLIGER på 84-114 m² BOLIGSELSKABET AF 1964 I HJØRRING S 2 SVANEHUSENE 52 NYE LEJEBOLIGER PÅ BISPETORVET SVANEHUSENE I HJØRRING FREMTIDENS ENERGIRIGTIGE BOLIGER Svanehusene opføres

Læs mere

DOMEA PROFIL NÅR DIT BYGGEPROJEKT SKAL FØRES UD I LIVET

DOMEA PROFIL NÅR DIT BYGGEPROJEKT SKAL FØRES UD I LIVET DOMEA PROFIL NÅR DIT BYGGEPROJEKT SKAL FØRES UD I LIVET Rigtige byggeadministratorer ved også, hvordan man bygger et godt samarbejde Tusindvis af regler. Masser af mennesker og forskellige interesser.

Læs mere

regnskab 11 fsb årsberetning 2013 regnskab

regnskab 11 fsb årsberetning 2013 regnskab regnskab 11 fsb årsberetning regnskab ledelsesberetning Ledelsesberetning Årets resultat udviser et overskud på 4,6 mio. kr. Egenkapitalen udgør ved årets udgang 415 mio. kr. mod 417 mio. kr. ved udgangen

Læs mere

Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune. Boligselskabsnr.: Afdelingsnr.: Kommunenr.: 437 3201 240 Navn: Navn: Navn: Egedal Kommune

Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune. Boligselskabsnr.: Afdelingsnr.: Kommunenr.: 437 3201 240 Navn: Navn: Navn: Egedal Kommune Almene boligorganisationer Balance for afdeling 832 Æblelunden 2. etape Regnskabsperiode 01.10.2013 30.09.2014 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligselskabsnr.:

Læs mere

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013 Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941 Regnskabstal for 2013 LBF-nr. 117 Navn: Andelsboligforeningen af 1941 Ringsted Antal lejemål i alt:c54 Fordelt på typer: Almene boliger Almene

Læs mere

I MORTEN BOJE I 31. MAJ 2016 I REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Årsregnskab 2015 Boligforeningen 3B

I MORTEN BOJE I 31. MAJ 2016 I REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Årsregnskab 2015 Boligforeningen 3B SDE 1 MORTEN BOJE 31. MAJ 2016 REPRÆSENTANTSKABSMØDE Årsregnskab 2015 Boligforeningen 3B SDE 2 MORTEN BOJE 31. MAJ 2016 REPRÆSENTANTSKABSMØDE Revisionspåtegning og protokol Konklusion Revisionen har ikke

Læs mere

miljøberetning varmeforbrug Resultatet vandforbrug Resultatet

miljøberetning varmeforbrug Resultatet vandforbrug Resultatet fsb regnskab miljøberetning Klimaændringer og energiforbrug står fortsat højt på dagsordenen i fsb, og med god grund. Mange af boligafdelingerne er opført i første halvdel af forrige århundrede. Derfor

Læs mere

miljøberetning Affaldssortering godt for miljø og pengepung Mange ønsker at gøre en indsats for miljøet Mindre forbrug af vand, varme og fælles-el

miljøberetning Affaldssortering godt for miljø og pengepung Mange ønsker at gøre en indsats for miljøet Mindre forbrug af vand, varme og fælles-el fsb regnskab miljøberetning var året, hvor alle talte om klima, miljøtiltag og energiforbedringer. FN s klimakonference i København i december gav ikke den internationale, bindende aftale om at reducere

Læs mere

miljøberetning Nye muligheder - større fokus 1,7 million sparet Nye energimærker Sommerens skybrud

miljøberetning Nye muligheder - større fokus 1,7 million sparet Nye energimærker Sommerens skybrud fsb regnskab miljøberetning Nye muligheder - større fokus fsb s boligafdelinger fik i nye muligheder for at finansiere klimarenoveringer. Organisationsbestyrelsen oprettede nemlig en energipulje, der gør

Læs mere

Regnskabsperiode: Regnskab for boligorganisationen 1. januar 2010 31. december 2010. Bruttoetageareal i alt (m2) Antal lejemål 26,042,80 1.

Regnskabsperiode: Regnskab for boligorganisationen 1. januar 2010 31. december 2010. Bruttoetageareal i alt (m2) Antal lejemål 26,042,80 1. Regnskabsperiode: 1. januar 2010 31. december 2010 Boligorganisation Lægeforeningens Boliger Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup CVRnr. 15 11 16 15 LBF nr, 820 Forretningsfører Dan Ejendomme as Tuborg Boulevard

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING. Vestsjællands Almene Boligselskab Elmevej Jyderup Telefon

BESTYRELSENS BERETNING. Vestsjællands Almene Boligselskab Elmevej Jyderup Telefon Vestsjællands Almene Boligselskab Elmevej 4 4450 Jyderup Telefon 5925 8000 E-mail vab@vab.dk www.vab.dk åbningstider: Mandag torsdag 09.00-14.00 Torsdag også 16.00-18.00 Fredag 09.00-12.00 BESTYRELSENS

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar til 31. december 2015 EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION

Årsregnskab. 1. januar til 31. december 2015 EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION Årsregnskab 1. januar til 31. december 2015 EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION Administrator: Boligselskabnr. 0177 Domea.dk s.m.b.a. Oldenburg Allé 3 2630 Taastrup Telefon 76 64 64 64 Tilsynsførende kommune:

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar til 31. december 2015 DRIFT AF FERIEBOLIGER

Årsregnskab. 1. januar til 31. december 2015 DRIFT AF FERIEBOLIGER Årsregnskab 1. januar til 31. december 2015 DRIFT AF FERIEBOLIGER Administrator: Boligselskabnr. 0177 Domea.dk s.m.b.a. Oldenburg Allé 3 2630 Taastrup Telefon 76 64 64 64 Tilsynsførende kommune: Kommunenr.

Læs mere

Kære beboere. Velkommen til Magasinet Domea

Kære beboere. Velkommen til Magasinet Domea s NYE MAGASIN Kære beboere Velkommen til Magasinet Domea Det magasin, du holder i hånden er nyt ligesom Domea er et nyt boligselskab. Nogle af vore beboere har været vant til at modtage et blad fra deres

Læs mere

Regnskab for boligorganisationen

Regnskab for boligorganisationen 1 Regnskab for boligorganisationen Boligselskab Bornholms Boligselskab Regnskabsperiode 01.01.2013-31.12.2013 Tilsynsførende kommune Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 kommunenr. 400 Navn Navn Bornholms

Læs mere

REGNSKAB 2014. Tønder Andelsboligforening. Boligorganisationsnr.: 0395 Torvet 2 6270 Tønder Telefonnr.: 74723219. Hovedforeningen

REGNSKAB 2014. Tønder Andelsboligforening. Boligorganisationsnr.: 0395 Torvet 2 6270 Tønder Telefonnr.: 74723219. Hovedforeningen Side 1 af 18 21-04-2015 REGNSKAB 2014 Periode: 01.01.2014-31.12.2014 Tilsynsførende kommune: Boligorganisationsnr.: 0395 Torvet 2 6270 Tønder Telefonnr.: 74723219 Tønder Kommune Rådhuset 6270 Tønder Tlf.

Læs mere

Skærbæk Boligforening

Skærbæk Boligforening Skærbæk Boligforening Forslag til budget for 01.01.2016-31.12.2016 Organisationsbestyrelsen har i samarbejde med administrationen udarbejdet dette forslag til budget for næste år. Organisationsbestyrelsen

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 10. maj 2016, kl Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 10. maj 2016, kl Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 10. maj 2016, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Hømarken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Hømarken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2013 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Cramer, formand Bente Christoffersen, næstformand Bent Puggaard Jannie Yvonne Mejer John Würfel

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Cramer, formand Bente Christoffersen, næstformand Bent Puggaard Jannie Yvonne Mejer John Würfel Jægerspris Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 25. september 2012 kl. 17.00 i fælleshuset, Mølleparken 18, 3630 Jægerspris Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 2 2 Jægerspris

Læs mere

Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune

Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune Almene boligorganisationer Balance for afdeling 6009 Godsbanegade Regnskabsperiode 01.04.2014 31.03.2015 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligselskabsnr.:

Læs mere

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til det lokale servicecenter: og skal være servicecenteret i hænde senest 14 dage før mødet afholdes.

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til det lokale servicecenter: og skal være servicecenteret i hænde senest 14 dage før mødet afholdes. Skanderborg Ældreboligselskab Indkaldelse til repræsentantskabsmøde Onsdag den 16. september 2015 kl. 9.30 efter organisationsmødet. Mødet holdes i Fælleshuset, Rytterparken, Stilling, 8660 Skanderborg

Læs mere

REGNSKAB 2014. Skærbæk Boligforening Boligorganisationsnr.: 0023 Storegade 34 6780 Skærbæk Telefonnr.: 74751771

REGNSKAB 2014. Skærbæk Boligforening Boligorganisationsnr.: 0023 Storegade 34 6780 Skærbæk Telefonnr.: 74751771 Side 1 af 16 22-04-2015 REGNSKAB 2014 Periode: 01.01.2014-31.12.2014 Tilsynsførende kommune: Boligorganisationsnr.: 0023 Storegade 34 6780 Skærbæk Telefonnr.: 74751771 Tønder Kommune Rådhuset 6270 Tønder

Læs mere

Effektiv drift. En effektiviseringscase. Comwell, Roskilde 27. Maj 2015. Karin Fiskers, Domea 2015 Projektchef

Effektiv drift. En effektiviseringscase. Comwell, Roskilde 27. Maj 2015. Karin Fiskers, Domea 2015 Projektchef Effektiv drift En effektiviseringscase Comwell, Roskilde 27. Maj 2015 Karin Fiskers, Domea 2015 Projektchef Ambition - Forretningsmål Administration gns. 20 procent billigere Dertil besparelser i driften

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 26 Åpark Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 26 Åpark Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 452.298. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Dagsorden: Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen

Dagsorden: Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen Boligorganisationen Domea Køge Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes mandag den 29. juni 2015 kl. 19.00 i Servicecenter Solrød beliggende Lindeholmen 6, st. th Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

De Vanføres Boligselskab, Stenløse

De Vanføres Boligselskab, Stenløse Boligorganisation Administrator Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 399 Kommune nr. 240 De Vanføres Boligselskab, Stenløse Boligkontoret Danmark Egedal Kommune v/boligkontoret

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 14.609. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Regnskab for boligorganisationen

Regnskab for boligorganisationen 1 Regnskab for boligorganisationen Boligselskab Bornholms Boligselskab Regnskabsperiode 2014 Tilsynsførende kommune Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 kommunenr. 400 Navn Navn Bornholms Boligselskab

Læs mere

Boligorganisation. Boligselskabet af 1945, Lemvig. Rådhusvænget 4, Lemvig

Boligorganisation. Boligselskabet af 1945, Lemvig. Rådhusvænget 4, Lemvig Boligorganisation Rådhusvænget 4, Lemvig ÅRSREGNSKAB 2014 O P L Y S N I N G E R O M BO L I G S E L S K A B E T A l m e n e b o l i g o r g a n i s a t i o n e r Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 17 MINDEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 17 MINDEGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 40.081. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR DECEMBER 2012

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR DECEMBER 2012 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2012 Regnskab Budget Budget 2012 2012 2013 Konto Note ORDINÆRE UDGIFTER 501 Bestyrelsesvederlag m.v.: 1. Afdelinger i drift 29.585 29.698 30.083 2. Nybyggeri

Læs mere

Morbærhaven 17-41, 2620 Albertslund Telefon/Fax. Bruttoetageareal antal m henlagte midler 0,00% 2. driftsmidler 0,00%

Morbærhaven 17-41, 2620 Albertslund Telefon/Fax. Bruttoetageareal antal m henlagte midler 0,00% 2. driftsmidler 0,00% Regnskabsår Almene boligorganisationer 2012 1(11) Regnskab for boligorganisation Regnskabsperiode fra 1/1-31/12 2012 Regnskabsperiode til Regnskab for afdeling Boligorganisation Evt forretningsfører Tilsynsførende

Læs mere

Årsberetning 10 NY FÆLLES FOND STYRINGSDIALOG ENERGI OG MILJØ

Årsberetning 10 NY FÆLLES FOND STYRINGSDIALOG ENERGI OG MILJØ Årsberetning 10 NY FÆLLES FOND STYRINGSDIALOG ENERGI OG MILJØ 2 DOMEA ÅRSBERETNING 2010 Domeas Årsberetning 2010 BESTYRELSE Karin Thomsen, formand Svend Hviid Mogensen, næstformand Tina Thomsen Anni Thomsen

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 12 KIRSEBÆRHAVEN

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 12 KIRSEBÆRHAVEN Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 11.186. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 8 VESTERGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 8 VESTERGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 18.931. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 13 NØRREPORT

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 13 NØRREPORT Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 20.779. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 13. juni 2012

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 13. juni 2012 Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.sab.dk E-mail post@sab.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 13. juni 2012 Jeg har gennem de seneste år

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 25 CHRISTIANSHØJ

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 25 CHRISTIANSHØJ Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 218.723. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 5 MEJLGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 5 MEJLGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 51.098. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 16 CHRISTIANSBJERG

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 16 CHRISTIANSBJERG Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 9.326. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15 Afvigelse

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 26 Åpark Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 26 Åpark Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 1.359.203. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Resultat Budget Budget UDGIFTER 2013 2014 2015

Resultat Budget Budget UDGIFTER 2013 2014 2015 Rødovre Boligselskab 1 Boligorganisationen BUDGET 1. JANUAR 2015-31. DECEMBER 2015 Resultat Budget Budget UDGIFTER Konto Note ORDINÆRE UDGIFTER 501 Bestyrelsesvederlag m.v. 1. Afdelinger i drift 92.226

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 8 VESTERGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 8 VESTERGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 51.742. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST BOLIGRØN Vurdering af årsregnskab 2014 (1. januar 30. september 2014) med tilhørende revisionsprotokollat. Advokat Henrik Qwist hq@svega.dk København den 22. oktober 2015 J.nr. 135088-dokument1 SVEJGAARD

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 18.627. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Referat fra styringsdialogmøde med Varde Bolig Administration - onsdag, den 18. januar 2012 - mødelokale 6, Bytoften 2, Varde

Referat fra styringsdialogmøde med Varde Bolig Administration - onsdag, den 18. januar 2012 - mødelokale 6, Bytoften 2, Varde Dato 13.03.2012 Dok.nr. 1.108.637 Sagsnr. 1.068.757 Ref. ehan Referat fra styringsdialogmøde med Varde Bolig Administration - onsdag, den 18. januar 2012 - mødelokale 6, Bytoften 2, Varde Deltagere fra

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 14 VEJLBY

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 14 VEJLBY Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 10.273. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Der vil blive serveret 2 stk. smørrebrød i forbindelse med mødet.

Der vil blive serveret 2 stk. smørrebrød i forbindelse med mødet. Haderslev Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde mandag den 11. april 2016, kl. 17.00 på SC Haderslev, Naffet 2, kld., 6100 Haderslev. Der vil blive serveret 2 stk. smørrebrød i forbindelse

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 18 NØRRE ALLÉ

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 18 NØRRE ALLÉ Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 32.448. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

REGNSKAB 2014 AABENRAA ANDELSBOLIGFORENING. Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf. 73767676 Kommunenr.: 580 Telefonnr.

REGNSKAB 2014 AABENRAA ANDELSBOLIGFORENING. Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf. 73767676 Kommunenr.: 580 Telefonnr. Side 1 af 23 24-02-2015 REGNSKAB 2014 Periode: 01.01.2014-31.12.2014 Tilsynsførende kommune: Boligorganisationsnr.: 0111 HUMLEHAVEN 4 6200 Aabenraa Telefonnr.: 73456550 Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200

Læs mere

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen Boligselskabet Domea København Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag d. 13. december 2011 kl. 18.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 9 MUNKEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 9 MUNKEGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 61.527. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Kommunen: Til efterretning. Nærmere herom under afdelingerne.

Kommunen: Til efterretning. Nærmere herom under afdelingerne. REFERAT Dialogmøde 2012 Boligselskabet Alliken Dato: 4. juni 2012 Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Formand Maja Hansen Forretningsfører

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 23 LADEGÅRD

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 23 LADEGÅRD Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 135.030. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 9.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING kl. 8.00 kl. 9.00

Læs mere

Skærbæk Boligforening

Skærbæk Boligforening Skærbæk Boligforening Forslag til budget for 01.01.2016-31.12.2016 Organisationsbestyrelsen har i samarbejde med administrationen udarbejdet dette forslag til budget for næste år. Organisationsbestyrelsen

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 7 GRENÅVEJ KOLLEGIET

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 7 GRENÅVEJ KOLLEGIET Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 15.028. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 26 Åpark Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 26 Åpark Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 112.573. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening REFERAT Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening Dato: 2. februar 2012 *) Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Bestyrelsesformand

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 6 ROSENSGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 6 ROSENSGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 35.380. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 12 KIRSEBÆRHAVEN

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 12 KIRSEBÆRHAVEN Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 148.203. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Slagelse Boligselskab Regnskabsår 2008 Regnskab for sideaktivitet Intern Håndværkervirksomhed Fra Til

Slagelse Boligselskab Regnskabsår 2008 Regnskab for sideaktivitet Intern Håndværkervirksomhed Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0046 LBF-nr.: 930 Kommunenr.: 333 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Slagelse Boligselskab Intern Håndværkervirksomhed Slagelse Kommune

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 24 SKEJBYPARKEN

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 24 SKEJBYPARKEN Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 11.828. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Boligbutikken for hovedstadsområdet Regnskabsår 2011 Regnskab for boligorganisation Fra 01-01-2011 Til 31-12-2011

Boligbutikken for hovedstadsområdet Regnskabsår 2011 Regnskab for boligorganisation Fra 01-01-2011 Til 31-12-2011 Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 8010 LBF-nr.: Kommunenr.: 101 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligbutikken for hovedstadsområdet fsb Københavns

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Henriksen, formand Poul Rasmussen, næstformand - afbud Dorte Sejerø - afbud Jens Klokhøj

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Henriksen, formand Poul Rasmussen, næstformand - afbud Dorte Sejerø - afbud Jens Klokhøj Boligselskabet Domea Vordingborg Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. august 2013 kl. 19.00 i Strandgårdens bestyrelseslokale beliggende Strandgade 2, 4760 Vordingborg. Dagsorden: 1

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 153.940. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Lejerbo, Odder Regnskabsår 2012 Regnskab for sideaktivitet Lejerbo Fra Til

Lejerbo, Odder Regnskabsår 2012 Regnskab for sideaktivitet Lejerbo Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0482 LBF-nr.: 940 Kommunenr.: 727 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Lejerbo, Odder Lejerbo Odder Kommune c/o Gl. Køge Landevej 26

Læs mere

Boligforeningen Fredensbo PROTOKOL SIDE 1008. Intet hertil SIGN:

Boligforeningen Fredensbo PROTOKOL SIDE 1008. Intet hertil SIGN: Boligforeningen Fredensbo PROTOKOL SIDE 1007 Referat fra bestyrelsesmøde den 10. november 2015 Åbent møde Beslutninger m.m. er nedenfor skrevet med kursiv skrift. Pkt. 1 Opfølgning og godkendelse af referat

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Åpark Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Åpark Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016 Årsberetning Indtægterne overstiger udgifterne med 410.380 kr. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget Afvigelse Nettokapitaludgifter

Læs mere

Til mødet var indkaldt fra bestyrelsen Marianne Schultz, formand Aase Jensen, næstformand Karin Thomsen, Domea

Til mødet var indkaldt fra bestyrelsen Marianne Schultz, formand Aase Jensen, næstformand Karin Thomsen, Domea Domea Randers Referat af organisationsbestyrelsesmøde, Mandag den 2. november 2015 kl. 16.00 Mødet blev afholdt ved Randers Arkitekten, Vestervold 2, Randers. Dagsorden var: side 1 Godkendelse af referat...

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 25 CHRISTIANSHØJ

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 25 CHRISTIANSHØJ Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 69.459. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Boligselskabet Domea Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab

Boligselskabet Domea Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab Boligselskabet Domea Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 20. juni 2011 kl. 14.30 i fælleslokalet Tømmergaarden 36, 1., 5600 Faaborg Dagsorden Side 1 Godkendelse

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 20 STEEN BILLES TORV

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 20 STEEN BILLES TORV Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 8.230. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15 Afvigelse

Læs mere

Boligselskabet Sct. Jørgen V-K Regnskabsår 2010 Regnskab for sideaktivitet Hald Ege Varmeværk Fra Til

Boligselskabet Sct. Jørgen V-K Regnskabsår 2010 Regnskab for sideaktivitet Hald Ege Varmeværk Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0387 LBF-nr.: 930 Kommunenr.: 791 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet Sct. Jørgen V-K Hald Ege Varmeværk Viborg kommune

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 19 DANIA

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 19 DANIA Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 171.474. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab

Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab REFERAT Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab Dato: 10. juni 2013 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Richard Poulsen Bestyrelsesmedlem

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 60.235. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

REFERAT. Dialogmøde 2013 Boligselskabet Alliken. 1. Velkomst. 2. Gennemgang af styringsrapporten

REFERAT. Dialogmøde 2013 Boligselskabet Alliken. 1. Velkomst. 2. Gennemgang af styringsrapporten REFERAT Dialogmøde 2013 Boligselskabet Alliken Dato: 19. juni 2013 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Maja Hansen Markedschef Bent Gordon

Læs mere

anisation forretningsfø~e~... u

anisation forretningsfø~e~... u Almene boligorganisationer Regnskabsperiode: 1. januar 2008 31. december 2008 anisation forretningsfø~e~... u Boliger Tuborg 2900 Hellerup CVRnr, 5 1 16 15 LBF,nr, Dan EjendoITL Tuborg 2900 Hellerup Tlf.

Læs mere

Ringsted Boligselskab Regnskabsår 2009 Regnskab for sideaktivitet Afdeling for indskud m.v. i andre virkso Fra Til

Ringsted Boligselskab Regnskabsår 2009 Regnskab for sideaktivitet Afdeling for indskud m.v. i andre virkso Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0355 LBF-nr.: 940 Kommunenr.: 329 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Ringsted Boligselskab Afdeling for indskud m.v. i andre virkso

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 11 STENALDERVEJ

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 11 STENALDERVEJ Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 50.074. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 21 SKELAGER

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 21 SKELAGER Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 16.607. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.472.423,72 3.460.233 3.500.915 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Svane Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Svane Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016 Årsberetning Indtægterne overstiger udgifterne med 538.833 kr. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget Afvigelse Nettokapitaludgifter

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 22 DAMAGER

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 22 DAMAGER Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 106.632. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Tilsynsførende kommune: Tønder Kommune Rådhuset 6270 Tønder Tlf. 74929292 Kommunenr.: 550 Telefonnr.: 74929292

Tilsynsførende kommune: Tønder Kommune Rådhuset 6270 Tønder Tlf. 74929292 Kommunenr.: 550 Telefonnr.: 74929292 Side 1 af 18 08-05-2015 REGNSKAB 2014 Periode: 01.01.2014-31.12.2014 Administrator: SALUS Boligadministration Amba Administratornr.: 8026 Boligorganisationsnr.: 0076 Vestergade 12 Søndergade 13 6200 Aabenraa

Læs mere