Årsberetning 12 FREMTIDENS BYGGERI SAMARBEJDE MARKEDSFØRING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 12 FREMTIDENS BYGGERI SAMARBEJDE MARKEDSFØRING"

Transkript

1 Årsberetning 12 FREMTIDENS BYGGERI SAMARBEJDE MARKEDSFØRING

2 2 DOMEA ÅRSBERETNING 2012 D o m e a Domeas Årsberetning 2012 BESTYRELSE Karin Thomsen, formand Svend Hviid Mogensen, næstformand Anni Thomsen Kim Jensen Villy Brejning Lars Nielsen Lars Henriksen Svend Erik Johansen Uffe Frejdal Nielsen Kaj Ringsted Jens Klokhøj Mette Reissmann Søren Geckler Peter Krogh Tom Lundgreen Frandsen REVISOR BDO Revision BANKFORBINDELSE Danske Bank DIREKTION Thomas Holluf Nielsen, adm. direktør Bent Fjord, økonomidirektør HJEMSTED Høje-Taastrup Kommune Ansv. udgiver: Domea/Thomas Holluf Nielsen Layout: Tine Christoffersen Fotos: Domeas billedarkiv og istockphoto Redaktionen er afsluttet maj 2013 Domea s.m.b.a. Oldenburg Allé 3 Postboks Taastrup Tlf Fax

3 DOMEA ÅRSBERETNING Årsberetning var et afgørende år i Domeas udvikling som virksomhed og som arbejdsplads. En større omstilling af hele Domeas bygge- og boligadministration blev igangsat. Samtidig opnåede Domeas kunder så mange nye tilsagn på nybyggeri i 2012, at det svarer til hver tredje nye almene familiebolig i Danmark. Domeas bestyrelse igangsatte strategiplanen Domea 2015 i november Det er en omfattende fornyelse af Domeas bygge- og boligadministration med det mål at styrke konkurrenceevnen på pris og kundeservice markant inden udgangen af Det betyder, at prisen for at blive administreret af Domea gennemsnitligt reduceres med 20% samtidig med, at Domeas kundeservice styrkes markant og, at Domea skal vækste med 20% flere boliger i kundeporteføljen. Baggrunden for Domea 2015 er, at finanskrisen har presset hele boligmarkedet, og Domea skal til enhver tid være konkurrencedygtig for at have en berettigelse. Derfor er vi nødt til at tilpasse os de nye tider, hvor prisen i stigende grad spiller en rolle i valget af forretningsfører. Vi omstiller os, mens det stadig går godt, så vi selv kan bestemme hvordan. Ved at gøre det nu, kan vi sikre virksomheden og arbejdspladserne fremover og styrke forretningen til gavn for vores kunder og medarbejdere. Det er afgørende, at bestyrelsesmedlemmerne i boligorganisationer og boligafdelinger er klædt på til at håndtere stigende krav og udfordringer fra lovgivning, boligmarkedet og samfundsudviklingen generelt. På den baggrund blev ledelsesopgaven i bestyrelsesarbejdet sat på dagsordenen på Domeas landskonference i september, og efterfølgende på efterårets regionsmøder rundt om i landet. Der blev sat fokus på bestyrelsernes ledelsesansvar i forhold til at udvikle og drive boligorganisationen som en boligvirksomhed i et stærkt partnerskab med Domea. Ligeledes blev et udviklingsprojekt med Realdania igangsat med henblik på at udvikle beboerdemokratiet ved fornyelse af udeområderne. den samlede budgetramme for aktuelle byggesager både nybyggeri og renoveringer på 5,8 mia. kr. I 2012 fik boligorganisationer som administreres af Domea ni tilsagn om nybyggeri til i alt 329 boliger med en samlet anlægssum på 500 mio. kr. Tilsvarende fik boligorganisationerne tilsagn i 2012 på 450 mio. kr. i støttede lån til otte renoveringsprojekter. Udfordringerne med udlejningsproblemer rundt om i landet er ikke blevet mindre, og derfor har Domea valgt at understøtte markedsføringen af boligorganisationernes ledige boliger blandt meget andet med en boligportal på Domeas hjemmeside. Her præsenteres de ledige boliger med blandt andet professionelle fotos og kortvisning. Domea indgik i løbet af 2012 en aftale om strategisk partnerskab med Boligselskabet Fruehøjgaard i Herning. Aftalen betyder, at både Fruehøjgaard og Domea styrkes. Fruehøjgaard aftager fremover en lang række administrationsydelser fra Domea, eksempelvis Domeas nye it-platform og telefonsystem samt administrative forretningsgange. Det betyder bl.a., at alle Fruehøjgaards boligafdelinger får nye hjemmesider til markedsføring og kommunikation samt digitale bestyrelsesrum med samarbejdsredskaber, rapporter og statistikker. Domea får en visionær og stærk samarbejdspartner i det midtjyske. Domeas økonomi er forsat stærk. Årsresultatet for 2012 efter ekstraordinære omkostninger og investeringer var på 1,6 mio. kr., og egenkapitalen udgør ca. 95 mio. kr. Domeas ledelse anser resultatet for tilfredsstillende. Sidst, men ikke mindst, har Domea fået ny administrerende direktør den 1. november Thomas Holluf Nielsen er udpeget af Domeas bestyrelse til at stå i spidsen for Domea. Med venlig hilsen Energi- og klimavenligt byggeri er blevet ét af Domeas kendemærker, og i 2012 blev der taget første spadestik til en række betydningsfulde renoveringsprojekter og nye byggesager, heriblandt Svanehusene i Hjørring, der opfylder energikravene i et bygningsreglement, der først bliver gældende i Samtidig blev nogle af de største ombygninger af almene boliger igangsat i 2012 i Ladegårdsparken, hvor 912 lejligheder fordelt på 22 boligblokke forvandles til et attraktivt og energirigtigt boligområde. Ved udgangen af 2012 var Karin Thomsen Formand Thomas Holluf Nielsen Adm. direktør

4 4 DOMEA ÅRSBERETNING 2012 Om Domea Domea er en lokalt forankret bygge- og boligadministration. Domea har som passion at sikre grundlaget for det gode boligliv lokalt med afsæt i tre værdier: Vi er til for vores kunder, vi er ét hold, og vi skaber resultater. Domea vil styrke konkurrenceevnen markant inden udgangen af 2015 ved at være: Billigere vi vil reducere vores administrationsbidrag gennemsnitligt med 20% Bedre vi vil levere den allerbedste kundeservice Større vi vil administrere 20% flere boliger For Domea er det afgørende at tage udgangspunkt i kundernes behov. Derfor udføres al den boligadministration lokalt, som giver værdi for kunderne. Desuden er det et helt grundlæggende princip for Domea, at boligorganisationerne ikke skal opgive deres selvstændighed, fordi de vælger Domea. DOMEAS BESTYRELSE Karin Thomsen Svend Hviid Mogensen Lars Nielsen Anni Thomsen Kim Jensen Kaj Ringsted Lars Henriksen

5 DOMEA ÅRSBERETNING 2012 DOMEAS BESTYRELSE Svend Erik Johansen Uffe Frejdal Nielsen Jens Klokhøj Mette Reissmann Søren Geckler Villy Brejning Peter Krogh Tom Lundgreen Frandsen 5

6 Domea Domea 2015 skudt i gang Arbejdet for en markant styrkelse af Domeas konkurrenceevne gik for alvor i gang i Inden udgangen af 2015 sænkes priserne væsentligt, og kunderne vil opleve den bedste kundeservice i den almene boligbranche. Domeas bestyrelse besluttede den november 2012 at igangsætte en markant fornyelse af Domeas bygge- og bolig administration. Planen er baseret på omfattende undersøgelser blandt kunder og medarbejdere. Omstillingen hviler således på fakta og skal være implementeret inden udgangen af 2015 deraf navnet Domea Fortsat førerposition gennem pris og kvalitet Domea 2015 handler i al sin enkelhed om, at Domea skal forbedre sin konkurrenceevne på pris og kundeservice markant, for at boligorganisationerne og Domea styrkes fremover. Domea skal inden udgangen af 2015 være: billigere ved at reducere administrationsbidraget gennemsnitligt med 20% bedre ved at levere den allerbedste kundeservice større komme til at administrere gennemsnitligt 20% flere boliger Dette nås ved at være blandt de mest effektive bygge- og boligadministrationer, have et endnu stærkere kundefokus og forsat levere løsninger af høj kvalitet lokalt. Desuden kræver omstillingen et stærkt partnerskab med boligorganisationerne, så bestyrelserne og ejendomsfunktionærerne i boligafdelingerne arbejder som ét hold med Domeas administrative medarbejdere. Hvad indebærer omstillingen? Der implementeres en ny forretningsopbygning med ændrede arbejdsfunktioner og arbejdsprocesser i hele organisationen. Den nye organisation tager udgangspunkt i, at alle de funktioner, som giver kunderne værdi at have tæt på, rykkes ud lokalt, og alt andet centraliseres. Det betyder, at 13 regionale boligcentre omdannes til ca. 30 lokale servicecentre, hvor administrative medarbejdere vil arbejde som ét hold med ejendomskontorernes personale. I mange af disse servicecentre vil der etableres driftsfælleskaber på tværs af boligafdelingerne. Erfaringerne fra blandt andet Boligselskabet Rosenvænget og Boligselskabet Vendersbo-Guldborgsund viser, at driftsfællesskab kan give markante økonomiske gevinster, styrke den lokale service i afdelingerne og skabe gode arbejdspladser med stærke faglige fællesskaber. Der etableres desuden en landsdækkende kundeservicefunktion med kunderådgivere med adresse i Vejle og Høje- Taastrup med ugentlig åbningstid på telefonerne på op til

7 timers ugentlig åbningstid 20% billigere Den allerbedste kundeservice Alle de funktioner, som giver kunderne værdi at have tæt på, rykkes ud lokalt, og alt andet centraliseres. 60 timer, og der investeres massivt i digitalisering og selvbetjeningsmuligheder på hjemmesiderne, så det er let som beboer, bestyrelsesmedlem og boligsøgende at betjene sig selv døgnet rundt. Domeas nuværende ni regioner samles til to administrative regioner Domea Vest og Domea Øst (de politiske regioner består). Samtidig får Domea en fladere struktur og færre chefer (fra 16 til 11 chefer). Herudover centraliseres økonomiansvaret i en ny samlet økonomifunktion og alle bygge- og renoveringssager. Endelig vil der de kommende år blive arbejdet intensivt med en mere kundeservice- og resultatorienteret kultur.

8 8 DOMEA ÅRSBERETNING 2012 Fremtidens boliger bygges allerede i dag Ved udgangen af 2012 var den samlede budgetramme for aktuelle byggesager både nybyggeri og renoveringer på 5,8 mia. kr. De boligorganisationer, som Domea administrerer, har fået en så god andel af tilsagn til nybyggeri i 2012, at de skal bygge hver 3. nye familiebolig. Nybyggeri I 2012 fik boligorganisationer, som administreres af Domea, ni tilsagn om nybyggeri til i alt 329 boliger, hvor af de 52 er plejeboliger og resten er familieboliger. Den samlede anlægssum for disse byggerier udgør 500 mio. kr. Der bygges som minimum efter energikravene i 2015 bygningsreglementet, men det tilstræbes af opfylde de strengere krav i 2020-bygningsreglementet. Som noget helt nyt i byggebranchen og dermed også i den almene boligbranche, så bliver Boligselskabet Domea Køges 83 familieboliger i Bjæverskov det første ikke-serieproducerede byggeri, som Teknologisk Institut har givet det særlige indeklima-mærke, der stiller strenge krav til byggematerialerne. Tilsagn til nybyggerierne i 2012 er: Ved Kanalen i Ørestaden 50 familieboliger (Boligselskabet Domea København) Ny Ellebjerg i Valby 43 familieboliger (Boligselskabet Domea København) Kirkegrunden i Ishøj 46 familieboliger (Ishøj Boligselskab) Afdeling 1 i Bjæverskov 83 familieboliger (Boligselskabet Domea Køge) Æblelunden i Stenløse 45 familieboliger (Boligselskabet Rosenvænget) Plejehjemmet Humlehaven i Årslev 40 plejeboliger (Boligselskabet BSB Årslev) Svendborg 12 plejeboliger (Boligselskabet BSB Svendborg) Det gamle rådhus i Vissenbjerg 6 familieboliger (Boligselskabet Vissenbjerg) Trylleskoven i Solrød 4 ekstra familieboliger (Boligselskabet Domea Solrød) Renoveringer Tilsvarende fik boligorganisationerne tilsagn i 2012 til renoveringsprojekter fra Landsbyggefonden (LBF) til otte projekter for i alt 450 mio. kr. i støttede lån. Renoveringsprojekterne handler overordnet om fremtidssikring, sammenlægning af boliger, tilgængelighed og en generel højnelse af byggestandarden. Af tilsagn til renoveringssager i 2012 kan fremhæves: Ladegårdsparken i Holbæk (Holbæk boligselskab) Langebjergparken i Humlebæk (Humlebæk boligselskab) Gadekærvej i Valby (Boligselskabet Domea København) Nøddehegnet i Næstved (Boligselskabet Trollebo) Ladegårdsparken har besluttet at investere yderligere 20 mio. kr. i solceller i tillæg til tilsagnet på 200 mio. kr. Det samlede budget for Ladegårdsparkens renovering fra 2010 og frem er 400 mio. kr. Æblelunden i Stenløse står allerede klar og det lækre lavenergibyggeriet er fyldt med beboere, der kan nyde den smukke udsigt fra de store altaner.

9 DOMEA ÅRSBERETNING På kirkegrunden i Ishøj er 46 familieboliger på vej. Kridtholmen i København SV er 106 lækre lavenergiboliger ud til vandet, 10 min. til Rådhuspladsen. Lavenergibyggeriet Trylleskoven i Solrød ligger i smukke grønne rammer og kun 20 minutter fra København. Den smukke havdsigt fra Kridtholmen i København SV. I Trylleskoven udnyttes regn vandet til at forskønne de grønne omgivelser med små søer og blomstrende enge.

10 10 DOMEA ÅRSBERETNING 2012 Svanehusene fremtidens boliger i Hjørring Med opførelsen er 52 nye boliger udført efter fremtidens energiklasse 2020 er Boligselskabet af 1964 i Hjørring med til at sætte nye standarder inden for energirigtigt boligbyggeri. De to hvide punkthuse på hhv. 7 og 10 etager kommer til at ligne to svaner, der diskret løfter sig over et af Hjørrings grønne områder, Svanelunden.

11 DOMEA ÅRSBERETNING Mellem bygningerne skabes store grønne fællesområder med mulighed for siddepladser og leg. De 52 nye tre- og fire-rumslejligheder er fordelt på to punkthuse à henholdsvis 7 og 10 etager tilsammen kaldet Svanehusene. Byggeriet ligger tæt på indkøb og banegård og har udsigt til det naturskønne område Svanelunden, som ligger centralt i Hjørring. De elegante huse ligger højt placeret og vil stå som hvide skulpturer i overgangen mellem by og natur. Svanehusene har allerede været centrum for stor opmærksomhed, særligt i kraft af deres energibesparende design. Der er ingen tvivl om, at forbrugerne har fået øjnene op for energibyggeri og de store fordele, det giver, både i forhold til indeklima og økonomi. Opføres efter fremtidens energikrav Byggeriet opføres efter de mest vidtgående energikrav, og det betyder først og fremmest et meget lavt energiforbrug. Hver enkelt bolig forventes at få en varmeudgift på kun 200 kr. pr måned. Der bliver smuk udsigt til Svanelunden fra de to punkthuse. Boligerne ventileres af små decentrale ventilationsanlæg, der har en høj genindvindingsgrad, og på hvert af husene etableres desuden et solcelleanlæg, der kan dække en stor del af strømforbruget til boligafdelingens fællesområder. Lys, luft og udsigt De 52 nye boliger indrettes med en moderne, fleksibel og åben planløsning, der er organiseret omkring et centralt køkkenalrum. Herfra er der adgang til en stor hjørnealtan, der ligger integreret i bygningen. Boligernes loftshøjde på 2,7 meter er cirka 20 cm højere end normal loftshøjde, og det forstærker oplevelsen af lys, luft og rummelighed. De nye almene boliger er af så høj kvalitet, at de med lethed kan konkurrere med det private boligmarked. Boligerne vil være klar til indflytning i henholdsvis april og juni 2014.

12 12 DOMEA ÅRSBERETNING 2012 Markant ansigtsløft i Ladegårdsparken I Vestsjælland har Holbæk Bolig selskab igangsat en gennemgribende renovering af boligafdelingen Lade gårdsparken. 917 lejligheder fordelt på 22 boligblokke skal i ét greb forvandles til et attraktivt og energirigtigt boligområde, hvor fællesskabet er i centrum. Så flot bliver der i Ladegårds parken, når renoveringen er gennemført.

13 DOMEA ÅRSBERETNING Det nye fælles torv bliver et aktivt og skulpturelt centrum for bebyggelsen, der kan benyttes både dag og nat. Ved udgangen af 2014 vil beboere og besøgende i Ladegårdsparken kunne opleve en markant fornyelse, når de lader blikket løbe hen over den nu godt 40 år gamle boligafdeling. Et markant ansigtsløft af hele bebyggelsen vil skabe et topmoderne boligområde med nye sammenlagte lejligheder, flotte og moderne køkkener, opdaterede badeværelser samt elevatorer og nye altaner. Desuden vil bebyggelsen fremstå facaderenoveret med nye tage og integrerede solceller. Udover at modernisere og energioptimere lejlighederne ønsker vi at bidrage til det gode sammenhold blandt beboerne, siger formanden for Holbæk Boligselskab, Michael Rasmussen. Der er derfor skabt en helhedsplan for området, der ikke blot lægger vægt på at ombygge, renovere og efterisolere, men som også i høj grad har til formål at understøtte rammerne for fælles aktiviteter og samvær, bl.a. gennem etableringen af et aktivitetshus for børn og unge og et stort centralt torv. Et af de konkrete initiativer er etableringen af et aktivitetshus med multibaner til alle slags sportsgrene. Aktivitetshuset bliver en vigtigt mødepunkt for hele området og vil være med til at understøtte en sund og aktiv udvikling hos børnene og de unge, siger Uffe Frejdal. Ladegårdsparken er ét af tidens største og mest komplekse boligrenoveringsprojekter. Beboere i over 900 lejligheder skal genhuses, og det kræver grundig planlægning. Rubow Arkitekter er totalrådgiver på opgaven i samarbejde med Kuben Management, Orbicon Ingeniører og Opland landskabsarkitekter. Landsbyggefonden har støttet projektet, der løber fra 2010 til 2014, hvor de mange idéer og drømme skal blive til virkelighed. En indsats for fællesskabet Ifølge formanden for Ladegårdsparken, Uffe Frejdal, spiller de boligsociale forbedringer en væsentlig rolle i renoveringsprojektet. Indsatsområderne omfatter alt fra beskæftigelse og uddannelse, børn og unge, integration og udsatte grupper til Ladegårdsparkens udadvendte kommunikation og image. Udover at modernisere og energioptimere lejlighederne ønsker vi at bidrage til det gode sammenhold blandt beboerne. Den nuværende kunst på 44 husgavle i Gadehavegård er skabt af kunstergruppen Grønningen. Kunsten er helt unik for stedet og bevares som en fortsat del af bolig afdelingens særpræg.

14 14 DOMEA ÅRSBERETNING 2012 Markedsføring og boligportalen Domea har kontinuerligt fokus på at styrke udlejningen af kundernes boliger og øge service overfor nuværende og kommende beboere. Derfor har vi i 2012 udviklet en boligportal, der præsenterer de ledige boliger med indbydende billeder og relevant information. På få år er opgaven med at udleje almene boliger ændret markant. I modsætning til tidligere er udlejningsvanskeligheder i dag et almindeligt forekommende problem. Det kan ikke begrænses til de særligt dyre, særligt dårlige boliger eller yderområder i provinsen. Problemet rammer boligafdelinger, som ikke tidligere har kendt til udlejningsproblemer, og det rammer også, når nybyggede boliger skal udlejes for første gang. Udlejningsproblemer kan komme til udtryk ved tomme boliger i afdelingen, men også i tynde ventelister og i, at ansøgerne på ventelisten oftere siger nej tak. Det kan medføre alvorlige økonomiske omkostninger for boligafdelinger og skaber ofte uheldige følgevirkninger i form af højere fraflytningsprocent, højere grad af nedslidning, højere husleje og dårligt image. De almene boligorganisationer er i dag i mange landsdele i skarp konkurrence med de professionelle ejendomsmæglere i konkurrencen om de boligsøgende. Derfor har der været behov for en markant oprustning af markedsføringen af ledige boliger. Indbydende og enkelt Domea har i 2012 valgt at lave en ny forbedret oversigt på der skal markedsføre og annoncere boligafdelingernes ledige boliger på en indbydende og enkel måde. Det er vigtigt for Domea, at de ledige boliger præsenteres bedst muligt, og vi er for øjeblikket i fuld gang med at få taget professionelle billeder af alle de ledige boliger, og vores boligrådgivere er i gang med at skrive mere uddybende tekster om de enkelte lejemål. Derudover henvises der på hver boligannonce til afdelingernes egne hjemmesider, som også er med til at fortælle om boliglivet i den enkelte afdeling. De ledige boliger præsenteres med professionelle billeder, kortvisning, faktuelle detaljer og kontaktoplysninger til Domea. Herfra er der desuden et link til afdelingens egen hjemmeside, hvor en potentiel ny beboer kan læse mere om livet i afdelingen.

15 DOMEA ÅRSBERETNING Med Domeas boligportal får boligsøgende et meget bedre overblik over ledige boliger. Professionelle billeder og en uddybende tekst om den enkelte afdeling, er en del af en markant oprustning af markedsføringen af ledige boliger.

16 16 DOMEA ÅRSBERETNING 2012 Strategiske samarbejder til gavn for beboerne Partnerskabet mellem Fruehøjgaard og Domea er et godt eksempel på, at der kan etableres et stærkt samarbejde og partnerskab i den almene boligbranche, uden at der gives køb på boligselskabets selvstændighed. Domea har gjort op med tilgangen, at kunder skal have komplet bygge- og boligadministration, og åbnet for, at boligorganisationer kan nøjes med at benytte Domeas nye it-platform med hjemmesider til alle boligafdelinger og lukkede, digitale bestyrelsesrum med nøgletal og samarbejdsredskaber. I starten af 2012 indledte Domea og Fruehøjgaard således et tæt strategisk samarbejde. Samarbejdsformen betyder, at Fruehøjgaard bevarer sin status som selvstændigt boligselskab, men at administrationen samtidig får stillet en lang række værktøjer og ekspertfunktioner til rådighed med det Steen Jonassen, formand for Boligselskabet Fruehøjgaard og Karin Thomsen, bestyrelsesformand for Domea, underskriver partnerskabsaftalen. Vores værdier og ambitioner passer rigtig godt sammen. formål at styrke betjeningen af beboere og bestyrelser i boligselskabets afdelinger. Ifølge direktør fra Fruehøjgaard, Bjarne Krog-Jensen er det nye professionelle strategiske samarbejde til gavn for beboerne og beboerdemokratiet. Vi får både juridisk rådgivning, HR og personaleudvikling, en indkøbsfunktion og et stærkt it-system, fortæller Bjarne Krog-Jensen. Et partnerskab med fælles værdier Også hos Domea giver det god mening at samarbejde på den måde. Og netop Fruehøjgaard er ifølge adm. direktør Thomas Holluf Nielsen en ideel samarbejdspartner for Domea. Vores værdier og ambitioner passer rigtig godt sammen. Fruehøjgaard har et velfungerende beboerdemokrati og har gennem nybyggeri og renoveringer af ældre boliger vist nye veje til at skabe ikke mindst klimavenlige boliger, siger han. Vævergården, Herning Forløbet med at overgå til et fælles it-system mv. har hele vejen igennem været båret af et stort engagement fra alle. Processen har været spændende, udviklende, til tider hektisk, men også lærerig for alle. Så endnu engang velkommen Fruehøjgaard alle glæder sig til et fortsat godt samarbejde!

17 DOMEA ÅRSBERETNING Her finder du Domea = Kommuner, hvor Domea administrerer og udlejer boliger Domea No rdjylland Domea Storkøbenhavn Randers Domea Midt- og Vestjylland Domea Vestsjælland Domea Nordsjælland (vest) Domea Nordsjælland (øst) Ringsted Køge Sønderborg Domea Syd- og Sønderjylland Domea Fyn Domea Sydsjælland & Øerne

18 18 DOMEA ÅRSBERETNING 2012 Regnskabet for 2012 Domeas samlede regnskab består af fire delregnskaber. Et regnskab for Domeas hovedaktivitet administration af almene boliger og tre sideaktivitetsregnskaber, herunder driften af Domeas fritidshus, ekstern ejendomsadministration af et mindre antal ejerforeninger og andelsboligforeninger samt kapitalindskud i to tilknyttede virksomheder Domea Byg og Service a/s samt Energi og Miljø a.m.b.a. Domeas samlede årsresultat inklusive finansielle poster og investeringer viser et overskud på 1,6 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 0,2 mio. kr. uden indregning af investeringer og ekstraordinære omkostninger. Indtægterne androg 155,9 mio. kr. mod budgetterede 151,9 mio. kr. en samlet merindtægt på 4 mio. kr. Der er to hovedforklaringer på denne merindtægt Indtægter dels i mio. oversteg Kr. byggesagshonorarerne med 2,5 mio. kr., dels voksede de lovpligtige honorarer med 1,8 mio. kr. Administrationshonorarer 116,3 Lovmæssige gebyrer 18,0 Renteindtægter 25,4 Administrationshonorarerne udgjorde samlet set 116,3 mio. Byggesagshonorarer kr., hvilket var 4,4 m.v. mio. kr. højere end året 21,5 før. De lovmæssige gebyrer på forbrugsregnskaber, antenneregnskaber, ventelistegebyrer mv. udgjorde 18 mio. kr. mod 17,5 mio. kr. i Byggesagshonorarerne m.v. endte under ét på 21,5 mio. kr. mod 28,9 mio. kr. året før. På omkostningssiden androg de ordinære poster 152,4 mio. kr. mod et budget på 150,7 mio. kr. Altså et merforbrug på 1,7 mio. kr. i forhold til budgettet, udgjort af omkostninger i forbindelse med Domea Personaleomkostninger til lønninger, pension, uddannelse, overarbejde mv. er regnskabets største enkeltpost med tilsammen 111,4 mio. kr. Dette svarer til godt 73 % af de ordi- nære omkostninger. Personaleomkostningerne er siden 2011 faldet med 0,6 mio. kr. på grund af reduceret bemanding. Øvrige omkostninger til kontorhold, it, lokaler samt afskrivninger mv. udgjorde 34,5 mio. kr. mod 39,2 mio. kr. året før. Faldet på 4,7 mio. kr. dækker over, at vi i 2011 har afholdt engangsomkostninger til frigørelse af vores huslejeforpligtelser i det tidligere lejemål. Nettoadministrationshonoraret pr. lejemålsenhed er for 2012 opgjort til 3.174,- kr. mod 3.080,- kr. året før. Det gennemsnitlige antal medarbejdere i Domea var i 2012 på 199 medarbejdere mod 200 året før. Renteindtægterne androg i ,8 mio. kr. mod 3,2 mio. kr. i Samlet set blev Domeas resultat før ekstraordinære poster et overskud på 6,2 mio. kr. set i forhold til et budgetteret resultat på 1,2 mio. kr. Som følge af investeringsprojekter inden for webudvikling samt investeringer i øget kundetilgang blev der afholdt ekstraordinære omkostninger på 4,6 mio. kr. Derved fremkommer et samlet årsresultat på 1,6 mio. kr. Domeas ledelse anser årets resultat for tilfredsstillende. Domeas økonomi er grundlæggende sund, og der er et positivt resultat samlet set af anstrengelseme i Der har været afholdt en række engangsomkostninger til udviklingsprojekter m.v., og vi kommer ud af året med et overskud på 1,6 mio. kr. Domeas egenkapital udgør ved udgangen af året ca. 95 mio. kr. Indtægter i mio. Kr. Årsregnskab Budget Budget Indtægter i 1000 kr. i 1000 kr. i 1000 kr. Administrationshonorarer Lovmæssige gebyrer Byggesagshonorarer og særlige aktiviteter Indtægter i alt % INDTÆGTER I MIO KR. 12% 4 14% % Administrationshonorarer 1 116,3 mio. Administrationshonorarer Lovmæssige gebyrer 2 18,0 mio. Lovmæssige gebyrer Renteindtægter Byggesagshonorarer 3 25,4 m.v. mio. Renteindtægter 4 21,5 mio. Byggesagshonorarer m.v.

19 DOMEA ÅRSBERETNING Årsregnskab 2012 Budget 2012 Budget 2013 Udgifter i 1000 kr. i 1000 kr. i 1000 kr. Bestyrelsesvederlag, møder, kontingenter m.v Personaleudgifter Kontorudgifter og andre administrationsudgifter Udgifter i alt Udgifter i mio. Kr Bestyrelsesvederlag 1,0 Resultat før renter og ekstraordinære poster Møder, kontingenter m.v , Renteindtægter Personaleudgifter 111,4 Renteudgifter fællesforvaltning Kontorholdsudgifter 12,5 It 5,2 Resultat før ekstraordinære poster Kontorlokaleudgifter 8, Afskrivninger, driftsmidler 6,5 Ekstraordinære indtægter Særlige aktiviteter 0,8 Ekstraordinære udgifter Revision 0,3 Resultat Tilskud til sideaktiviteter m.v. 0, Renteudgifter, fællesforvaltning 22,6 650 Ekstraordinære udgifter Udbytte til garanterne -13 2, UDGIFTER I MIO KR. Bestyrelsesvederlag 1 1,0 mio. Bestyrelsesvederlag Personaleudgifter It 2 5,5 mio. Møder, kontingenter m.v. Afskrivninger, driftsmidler 3 111,4 mio. Personaleudgifter 4 12,5 mio. Kontorholdsudgifter Revision Renteudgifter, fællesforvaltning Møder, kontingenter m.v. Kontorholdsudgifter 7 6,5 mio. Afskrivninger, driftsmidler Kontorlokaleudgifter 8 0,8 mio. Særlige aktiviteter Særlige aktiviteter Tilskud 9til sideaktiviteter 0,3 mio. Revision m.v. Ekstraordinære udgifter 10 0,5 mio. Tilskud til sideaktiviteter m.v. 5 5,2 mio. IT drift 11 22,6 mio. Renteudgifter, fællesforvaltning 6 8,7 mio. Kontorlokaleudgifter 12 4,6 mio. Ekstraordinære udgifter

20 Inventar 2,8 20 DOMEA ÅRSBERETNING 2012 Biler 0,8 It 11,5 Andre anlægsaktiver 1,1 Kapitalindskud, sideaktiviteter 3,3 Særstøttelån 8,9 Anlægsaktiver Deposita 2,1 Boligorganisationer 6,6 Andre tilgodehavender 2,9 Forudbetalte udgifter 1,6 Finansielle aktiver: Værdipapirer & Likvide beholdninger 1.137,7 Årsregnskab 2012 Årsregnskab 2011 Aktiver i 1000 kr. i 1000 kr. Administrationsbygninger Inventar Biler IT Andre anlægsaktiver Kapitalindskud, sideaktiviteter Særstøttelån Deposita Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavender: Boligorganisationer Andre tilgodehavender Forudbetalte udgifter Værdipapirer & Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt ,48% 12 0,13% 0,24% 1,02% ,55% 0,09% 0,23% ,75% 8 60,97% 0,07% AKTIVER I MIO. KR. 0,18% 0,28% 1 12,2 mio. Administrationsbygninger 7 8,9 mio. Særstøttelån 2 2,8 mio. Inventar 8 2,1 mio. Deposita 3 0,8 mio. Biler 9 6,6 mio. Boligorganisationer ,5 mio. IT Administrationsbygninger 1,1 mio. Andre anlægsaktiver Biler 3,3 mio. Kapitalindskud, sideaktiviteter Andre anlægsaktiver Særstøttelån Inventar It 10 2,9 mio. Andre tilgodehavender 11 1,6 mio. Forudbetalte udgifter ,7 mio. Værdipapirer & Likvide beholdninger Kapitalindskud, sideaktiviteter Deposita

21 Passiver i mio kr. arantikapital 0,3 rbejdskapital 95,4 rioritetsgæld 3,3 epositaegenkapital 0,0 dministrerede enheder 1.055,1 verandører 4,8 mkostninger 3,6 Gæld riepengeforpligtigelse 15,5 nden kortfristet gæld 13,5 DOMEA ÅRSBERETNING Årsregnskab 2012 Årsregnskab 2011 Passiver i 1000 kr. i 1000 kr. Garantikapital Arbejdskapital Egenkapital i alt Prioritetsgæld Deposita 8 51 Administrerede enheder Leverandører Omkostninger Feriepengeforpligtigelse Anden kortfristet gæld Gæld i alt Passiver i alt ,55% 5 0,28% 0,00% 28,01% 1,30% 1,13% 0,40% 6 0,03% 0,30% Garantikapital Arbejdskapital Prioritetsgæld PASSIVER I MIO. KR. Deposita Administrerede enheder Leverandører 1 0,3 mio. Garantikapital Omkostninger 2 95,4 mio. Arbejdskapital ,8 mio. Leverandører Feriepengeforpligtigelse Anden kortfristet gæld ,6 mio. Omkostninger 3 3,3 mio. Prioritetsgæld 8 15,5 mio. Feriepengeforpligtigelse 4 0,0 mio. Deposita 9 13,5 mio. Anden kortfristet gæld ,1 mio. Administrerede enheder

KENDER DU IKKE DOMEA? Domea er Danmarks nye boligselskab, dannet i 2005 ved en fusion af Boligselskabet BSB, Dansk Boligselskab og

KENDER DU IKKE DOMEA? Domea er Danmarks nye boligselskab, dannet i 2005 ved en fusion af Boligselskabet BSB, Dansk Boligselskab og KENDER DU IKKE DOMEA? er Danmarks nye boligselskab, dannet i 2005 ved en fusion af Boligselskabet BSB, Dansk Boligselskab og Administrations-gruppen Danmarks Boligselskab. s navn kommer fra latin og betyder

Læs mere

Domeas Årsberetning 2014

Domeas Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Domeas Årsberetning 2014 BESTYRELSE Karin Thomsen, formand Svend Hviid Mogensen, næstformand Anni Thomsen Lone Haue Bentsen Kaj Ringsted Lars Henriksen Lars Nielsen Svend Erik Johansen

Læs mere

DOMEA PROFIL NÅR DIT BYGGEPROJEKT SKAL FØRES UD I LIVET

DOMEA PROFIL NÅR DIT BYGGEPROJEKT SKAL FØRES UD I LIVET DOMEA PROFIL NÅR DIT BYGGEPROJEKT SKAL FØRES UD I LIVET Rigtige byggeadministratorer ved også, hvordan man bygger et godt samarbejde Tusindvis af regler. Masser af mennesker og forskellige interesser.

Læs mere

regnskab 11 fsb årsberetning 2013 regnskab

regnskab 11 fsb årsberetning 2013 regnskab regnskab 11 fsb årsberetning regnskab ledelsesberetning Ledelsesberetning Årets resultat udviser et overskud på 4,6 mio. kr. Egenkapitalen udgør ved årets udgang 415 mio. kr. mod 417 mio. kr. ved udgangen

Læs mere

Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune. Boligselskabsnr.: Afdelingsnr.: Kommunenr.: 437 3201 240 Navn: Navn: Navn: Egedal Kommune

Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune. Boligselskabsnr.: Afdelingsnr.: Kommunenr.: 437 3201 240 Navn: Navn: Navn: Egedal Kommune Almene boligorganisationer Balance for afdeling 832 Æblelunden 2. etape Regnskabsperiode 01.10.2013 30.09.2014 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligselskabsnr.:

Læs mere

Kære beboere. Velkommen til Magasinet Domea

Kære beboere. Velkommen til Magasinet Domea s NYE MAGASIN Kære beboere Velkommen til Magasinet Domea Det magasin, du holder i hånden er nyt ligesom Domea er et nyt boligselskab. Nogle af vore beboere har været vant til at modtage et blad fra deres

Læs mere

Skærbæk Boligforening

Skærbæk Boligforening Skærbæk Boligforening Forslag til budget for 01.01.2016-31.12.2016 Organisationsbestyrelsen har i samarbejde med administrationen udarbejdet dette forslag til budget for næste år. Organisationsbestyrelsen

Læs mere

miljøberetning Affaldssortering godt for miljø og pengepung Mange ønsker at gøre en indsats for miljøet Mindre forbrug af vand, varme og fælles-el

miljøberetning Affaldssortering godt for miljø og pengepung Mange ønsker at gøre en indsats for miljøet Mindre forbrug af vand, varme og fælles-el fsb regnskab miljøberetning var året, hvor alle talte om klima, miljøtiltag og energiforbedringer. FN s klimakonference i København i december gav ikke den internationale, bindende aftale om at reducere

Læs mere

Regnskabsperiode: Regnskab for boligorganisationen 1. januar 2010 31. december 2010. Bruttoetageareal i alt (m2) Antal lejemål 26,042,80 1.

Regnskabsperiode: Regnskab for boligorganisationen 1. januar 2010 31. december 2010. Bruttoetageareal i alt (m2) Antal lejemål 26,042,80 1. Regnskabsperiode: 1. januar 2010 31. december 2010 Boligorganisation Lægeforeningens Boliger Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup CVRnr. 15 11 16 15 LBF nr, 820 Forretningsfører Dan Ejendomme as Tuborg Boulevard

Læs mere

Regnskab for boligorganisationen

Regnskab for boligorganisationen 1 Regnskab for boligorganisationen Boligselskab Bornholms Boligselskab Regnskabsperiode 01.01.2013-31.12.2013 Tilsynsførende kommune Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 kommunenr. 400 Navn Navn Bornholms

Læs mere

REGNSKAB 2014. Tønder Andelsboligforening. Boligorganisationsnr.: 0395 Torvet 2 6270 Tønder Telefonnr.: 74723219. Hovedforeningen

REGNSKAB 2014. Tønder Andelsboligforening. Boligorganisationsnr.: 0395 Torvet 2 6270 Tønder Telefonnr.: 74723219. Hovedforeningen Side 1 af 18 21-04-2015 REGNSKAB 2014 Periode: 01.01.2014-31.12.2014 Tilsynsførende kommune: Boligorganisationsnr.: 0395 Torvet 2 6270 Tønder Telefonnr.: 74723219 Tønder Kommune Rådhuset 6270 Tønder Tlf.

Læs mere

Regnskab for boligorganisationen

Regnskab for boligorganisationen 1 Regnskab for boligorganisationen Boligselskab Bornholms Boligselskab Regnskabsperiode 2014 Tilsynsførende kommune Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 kommunenr. 400 Navn Navn Bornholms Boligselskab

Læs mere

Boligorganisation. Boligselskabet af 1945, Lemvig. Rådhusvænget 4, Lemvig

Boligorganisation. Boligselskabet af 1945, Lemvig. Rådhusvænget 4, Lemvig Boligorganisation Rådhusvænget 4, Lemvig ÅRSREGNSKAB 2014 O P L Y S N I N G E R O M BO L I G S E L S K A B E T A l m e n e b o l i g o r g a n i s a t i o n e r Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation

Læs mere

REGNSKAB 2014. Skærbæk Boligforening Boligorganisationsnr.: 0023 Storegade 34 6780 Skærbæk Telefonnr.: 74751771

REGNSKAB 2014. Skærbæk Boligforening Boligorganisationsnr.: 0023 Storegade 34 6780 Skærbæk Telefonnr.: 74751771 Side 1 af 16 22-04-2015 REGNSKAB 2014 Periode: 01.01.2014-31.12.2014 Tilsynsførende kommune: Boligorganisationsnr.: 0023 Storegade 34 6780 Skærbæk Telefonnr.: 74751771 Tønder Kommune Rådhuset 6270 Tønder

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 14.609. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Arbejdernes Boligorganisation i Kerteminde

Arbejdernes Boligorganisation i Kerteminde Budgetforslag Side 1 af 13 06-06-2013 Periode: 1. januar - 31. december 2014 Tilsynsførende kommune: Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 0 0 Tlf. 65151515 Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdelinger:

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 9 MUNKEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 9 MUNKEGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 61.527. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

REGNSKAB 2014 AABENRAA ANDELSBOLIGFORENING. Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf. 73767676 Kommunenr.: 580 Telefonnr.

REGNSKAB 2014 AABENRAA ANDELSBOLIGFORENING. Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf. 73767676 Kommunenr.: 580 Telefonnr. Side 1 af 23 24-02-2015 REGNSKAB 2014 Periode: 01.01.2014-31.12.2014 Tilsynsførende kommune: Boligorganisationsnr.: 0111 HUMLEHAVEN 4 6200 Aabenraa Telefonnr.: 73456550 Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200

Læs mere

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Tilsynsførende kommune: Tønder Kommune Rådhuset 6270 Tønder Tlf. 74929292 Kommunenr.: 550 Telefonnr.: 74929292

Tilsynsførende kommune: Tønder Kommune Rådhuset 6270 Tønder Tlf. 74929292 Kommunenr.: 550 Telefonnr.: 74929292 Side 1 af 18 08-05-2015 REGNSKAB 2014 Periode: 01.01.2014-31.12.2014 Administrator: SALUS Boligadministration Amba Administratornr.: 8026 Boligorganisationsnr.: 0076 Vestergade 12 Søndergade 13 6200 Aabenraa

Læs mere

4000 Roskilde. Poulsen. velkommen. 1. Valg af. selskabet. Tlf:

4000 Roskilde. Poulsen. velkommen. 1. Valg af. selskabet. Tlf: Til repræsentantskabett Parkvænget 25 4000 Roskilde Telefon: 46 30 47 00 Fax: 46 30 47 57 www.bosj.dk 20. april 2010 Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 8. april 2010, kl. 18.30

Læs mere

Sakskøbing Boligselskab

Sakskøbing Boligselskab Budgetforslag Side 1 af 15 10-12-2012 Periode: 1. januar - 31. december 2013 Tilsynsførende kommune: Guldborgsund Kommune Parkvej 37 0 0 Tlf. 54731000 Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdelinger:

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

2013 fsb årsberetning

2013 fsb årsberetning 2013 fsb årsberetning Udgiver fsb Rådhuspladsen 59 1550 København V tel 3376 8000 fsb.dk Redaktion Organisationsbestyrelsen i fsb Redaktionsgruppe Birthe Qasem, formand (ansv.) Bjarne Larsson, adm. direktør

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 9.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING kl. 8.00 kl. 9.00

Læs mere

Sakskøbing Boligselskab

Sakskøbing Boligselskab Budgetforslag Side 1 af 15 28-10-2014 BUDGETTET ER IKKE I NUL!!! Periode: 1. januar - 31. december 2015 Tilsynsførende kommune: Guldborgsund Kommune Parkvej 37 0 0 Tlf. 54731000 Antal Brutto- Á lejemåls-

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 60.235. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 28 Svane Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 28 Svane Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 1.744.581. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 153.940. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Normann Hansson Palle Theilmann Per Brian Johansen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Normann Hansson Palle Theilmann Per Brian Johansen Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde mandag den 11. juni 2012 kl. 15.00 i Figenparkens selskabslokaler, Figenvej 18, Næstved Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.533.043,08 3.516.500 3.598.753 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.472.423,72 3.460.233 3.500.915 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

anisation forretningsfø~e~... u

anisation forretningsfø~e~... u Almene boligorganisationer Regnskabsperiode: 1. januar 2008 31. december 2008 anisation forretningsfø~e~... u Boliger Tuborg 2900 Hellerup CVRnr, 5 1 16 15 LBF,nr, Dan EjendoITL Tuborg 2900 Hellerup Tlf.

Læs mere

DRIFTSBUDGET 1/1-31/12 2016

DRIFTSBUDGET 1/1-31/12 2016 DRIFTSBUDGET 1/1-31/12 2016 Boligorganisationsnr.: 3700 - Albertslund Boligselskab Boligorganisation: Tilsynsførende LBF nr.: 252 Kommunenr.: 165 Albertslund Boligselskab Albertslund Kommune Administrator:

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2011-31. december 2011

Regnskab for perioden 1. januar 2011-31. december 2011 Regnskab for perioden 1. januar 2011-31. december 2011 Boligorganisation Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0715 Kommunenr. 751 ALBOA Aarhus Kommune Vestergårdsvej 15 Rådhuspladsen 2, Postbox

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2003-31. DECEMBER 2003. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2003 2003 2004 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2003-31. DECEMBER 2003. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2003 2003 2004 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2003-31. DECEMBER 2003 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2003 2003 2004 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.429.582,65 3.409.184 3.460.233 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2012/2013 Regnskabsperiode fra 01-07-2012 Regnskabsperiode til 30-06-2013

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2012/2013 Regnskabsperiode fra 01-07-2012 Regnskabsperiode til 30-06-2013 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-07-2012 Regnskabsperiode til 30-06-2013 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-05-2009 Regnskabsperiode til 30-04-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-05-2009 Regnskabsperiode til 30-04-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-05-2009 Regnskabsperiode til 30-04-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 1031 Taastrup Torv I og II 1032 Taastrup Torv Plejeboliger Opførelsesår: 2014 33 boliger 1029 Møllegården Opførelsesår: 1975 10 boliger 1028 Kongsgården Opførelsesår: 1975

Læs mere

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Bygherrerådgivning Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Procesbeskrivelse: Procesbeskrivelsen giver et overblik over arbejds

Læs mere

Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo

Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo Fredensborg Boligselskab Målsætningsprogram 2014-2018 Udgiver: Fredensborg Boligselskab, juni 2014 www.fbbs.dk Redaktion: Annette

Læs mere

Vi skaber rum til mennesker

Vi skaber rum til mennesker Vi skaber rum til mennesker HUSLEJE & FORBRUG ØKONOMI & REGNSKAB SEKRETARIAT UDLEJNING GRUNDMODUL Selskabet beslutter IT & KOMMUNI- KATION Vi tager hånd om alle de basale ting Domea er et serviceorgan

Læs mere

Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen

Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen Boligselskabet Domea Køge Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Der afholdtes mandag den 29. juni 2015 kl. 18.00 i Servicecenter Solrød beliggende Lindeholmen 6, st. th Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2010 Regnskabsperiode fra 01-01-2010 Regnskabsperiode til 31-12-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2010 Regnskabsperiode fra 01-01-2010 Regnskabsperiode til 31-12-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-01- Regnskabsperiode til 31-12- Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 837

Læs mere

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligselskabet Hjem Afdeling 2 Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligafgiftsforhøjelse 5,15% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 462,87 kr./m² 23,85 kr./m² 486,72 kr./m² Side

Læs mere

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen Boligselskabet Domea København Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag d. 13. december 2011 kl. 18.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen:

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Boligselskabet Domea København Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 26. marts 2013 kl. 17.00 i bestyrelseslokalet Gadekærvej 32, 2500 Valby Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Notat. Vedrørende tilsyn med almene boligorganisationers regnskaber for 2008

Notat. Vedrørende tilsyn med almene boligorganisationers regnskaber for 2008 Notat Kommunaldirektørens område Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg 4. januar 2010 Vedrørende tilsyn med almene boligorganisationers regnskaber for 2008 Acadresagsnr: 09/42857 Sagsresume...2 Tilsynets

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts 2014 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg... 2 1.1

Læs mere

Struer Boligselskab bygger for fremtiden

Struer Boligselskab bygger for fremtiden Struer Boligselskab bygger for fremtiden Nye og renoverede boliger i afdeling 1, Ølbyvej, Voldgade og Solkrogen Bæredygtigt byggeri / Moderne boliger / Udsigt til Limfjorden OM PROJEKTET Boliger til alle

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget Vedtægter for Boligselskabet Rosenvænget Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Rosenvænget. Boligorganisationen er en datterorganisation af og garant for Domea

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009 Regnskabsperiode fra 01-01-2009 Regnskabsperiode til 31-12-2009

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009 Regnskabsperiode fra 01-01-2009 Regnskabsperiode til 31-12-2009 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-01- Regnskabsperiode til 31-12- Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 837

Læs mere

Domea Aabybro Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 15.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro

Domea Aabybro Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 15.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro Domea Aabybro Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 15.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Domea Aabybro...

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Søndersø Ældreboliger

Søndersø Ældreboliger Søndersø Ældreboliger Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. juni 2012 kl. 13.30 på Mørkenborg Kro, Rugårdsvej 831, 5474 Veflinge Dagsorden: 1 Søndersø Ældreboliger... 2 1.1 Orientering

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Målsætningsprogram 2005-2007

Målsætningsprogram 2005-2007 Målsætningsprogram 2005-2007 KAB bygger på fællesskab Forord 3 KAB s mission 5 KAB s vision 6 Grundlaget for indsatsen 7 Profil 1: Samfundsmæssige og politiske målsætninger 9 Profil 2: Byggemålsætninger

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 AAB: FØLFODVEJ (AFD. 111) S. 3-4 3B: STUBMØLLEVEJ (AFD. 6066) S. 5-6 VIBO: HJØRNEVÆNGET (AFD. 111) S. 7-8 RØGERITOFTEN

Læs mere

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 12 Plougslundvej 102-116, 128-176, 202-250 og 302-350

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 12 Plougslundvej 102-116, 128-176, 202-250 og 302-350 Afdeling 12 Plougslundvej 102-116, 128-176, 202-250 og 302-350 Regnskab for året 1. januar 2014-31. december 2014 1 REGNSKAB Regnskabsperiode fra 01-01-2014 Regnskabsperiode til 31-12-2014 Boligorganisation

Læs mere

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 Den almene sektor Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 2 Hvad skal vi nå inden kl. 14.15? Det lovmæssige grundlag Hvordan hænger det sammen? Hvem bestemmer hvad? Beboerdemokratiet?

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ.

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ. Domea Randers Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ. Dagsorden var : Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere

I mødet deltog fra organisationsbestyrelsen og repræsentantskabet:

I mødet deltog fra organisationsbestyrelsen og repræsentantskabet: Boligselskabet Nykøbing Mors Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 25. marts 2014 kl. 15.00, i gildesalen Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors side 1 Godkendelse af referat... 2

Læs mere

antal 1 Erhvervslejemål 14 1.744 1 pr. påbeg. 60 m² 34 Institutioner 2 1.341 1 pr. påbeg. 60 m² 23 Garager/carporte 461 5.700

antal 1 Erhvervslejemål 14 1.744 1 pr. påbeg. 60 m² 34 Institutioner 2 1.341 1 pr. påbeg. 60 m² 23 Garager/carporte 461 5.700 REGNSKAB 2014 Boligorganisation Tilsynsførende kommune BLF-boligorganisationsnr. 0458 Kommunenr. 740 CVR-nr. (SE-nr.) 38204319 Navn AAB Silkeborg Silkeborg Kommune Adresse Estrupsgade 12 Søvej 8600 Silkeborg

Læs mere

Ejerforeningen Bangsbo Bakker, Løgten Årsrapport for 1. januar 31. december 2008

Ejerforeningen Bangsbo Bakker, Løgten Årsrapport for 1. januar 31. december 2008 Ejerforeningen Bangsbo Bakker, Løgten Årsrapport for 1. januar 31. december 2008 4. regnskabsår CVR-nr. 30 09 04 62 Indholdsfortegnelse Påtegning af regnskab Bestyrelsens påtegning 3 Revisors påtegning

Læs mere

1) Præsentation Fyns almennyttige Boligselskab. 3) Fokus på miljømæssige tiltag i byggeprojekter

1) Præsentation Fyns almennyttige Boligselskab. 3) Fokus på miljømæssige tiltag i byggeprojekter 1) Præsentation Fyns almennyttige Boligselskab 2) Fysiske helhedsplaner 3) Fokus på miljømæssige tiltag i byggeprojekter 4) Status fysiske helhedsplaner Præsentation Fyns almennyttige Boligselskab Grundlagt

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2010/2011 Regnskabsperiode fra 01-10-2010 Regnskabsperiode til 31-12-2011

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2010/2011 Regnskabsperiode fra 01-10-2010 Regnskabsperiode til 31-12-2011 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-10-2010 Regnskabsperiode til 31-12-2011 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Regnskab for boligorganisation 1. oktober 2012 til 30. september 2013. Boligorganisation Administrator Tilsynsførende kommune

Regnskab for boligorganisation 1. oktober 2012 til 30. september 2013. Boligorganisation Administrator Tilsynsførende kommune Boligorganisation Administrator Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 939 Kommune nr. 510 Bevtoft Boligselskab Boligkontoret Danmark Haderslev Kommune v/boligkontoret Danmark Gåskærgade

Læs mere

Referat fra dialogmøde 2013 Gladsaxe Kommune og Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe

Referat fra dialogmøde 2013 Gladsaxe Kommune og Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Referat fra dialogmøde 2013 Gladsaxe Kommune og Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Dato: 28.05.2013, kl. 15.00 16.00 Sted: Gladsaxe Rådhus, lokal 1609 For Boligselskabet: Ryno Scheil, Bestyrelsesformand

Læs mere

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby.

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

!-I:A3 % % ~cccccc"'--cc -~~ Regnskab fo[ bo!igorgadisationen < 90 Faxnr. 33 66 70 20 E-mail: planogarkitektur@tmf.kk.

!-I:A3 % % ~cccccc'--cc -~~ Regnskab fo[ bo!igorgadisationen < 90 Faxnr. 33 66 70 20 E-mail: planogarkitektur@tmf.kk. C~::--~C ~~""_c ~~~~_,,~ Almene boligorganisationer Reg nskabsperiode: Regnskab fo[ bo!igorgadisationen

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri Mødereferat Den 8. marts 2013 Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig Mødedato: 29. januar 2013 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen: Direktør Allan Søstrøm Økonomichef

Læs mere

Før ombygningen af Gården i afd. 9 Efter ombygningen af Gården i afd. 9

Før ombygningen af Gården i afd. 9 Efter ombygningen af Gården i afd. 9 Boligselskabet Nordkysten Årsberetning 2012 2013 Før ombygningen af Gården i afd. 9 Efter ombygningen af Gården i afd. 9 1 Året der gik Så gik der endnu et år. I organisationsbestyrelsen har vi, blandt

Læs mere

Boligselskabet BSB Årslev

Boligselskabet BSB Årslev Boligselskabet BSB Årslev af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 17. december 2013 kl. 17.00 i Nøddevængets fælleshus, 5792 Årslev. Dagsorden: Boligselskabet BSB Årslev... 2 1.1 Orientering fra formanden...

Læs mere

REFERAT. HNS registrerede de fremmødte. Der var afbud fra PT, TR og SA.

REFERAT. HNS registrerede de fremmødte. Der var afbud fra PT, TR og SA. 184-648 REFERAT Bestyrelsesmøde 24. april 2014 17:00 Møde indkaldt af Helle Nilsson Schmidt, administrationen Deltagere: Henrik Brønd HB Kjeld Petersen KP Bo Bierbaum BB Helle Nilsson Schmidt HNS Søren

Læs mere

Boligforeningen Faaborg-Midtfyn

Boligforeningen Faaborg-Midtfyn Boligorganisation Administrator Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 681 Kommune nr. 430 Boligforeningen Faaborg- Midtfyn Boligkontoret Danmark Faaborg-Midtfyn Kommune v/boligkontoret

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011 Regnskabsperiode fra 01-01-2011 Regnskabsperiode til 31-12-2011

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011 Regnskabsperiode fra 01-01-2011 Regnskabsperiode til 31-12-2011 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-01- Regnskabsperiode til 31-12- Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 837

Læs mere

Regnskab 1/1-31/12 2011 Afdelingerne

Regnskab 1/1-31/12 2011 Afdelingerne Regnskab 1/1-31/12 2011 Afdelingerne Regnskab for afdeling 1 Fra 01.01.2011 Side 1 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0101 Afdelingsnr. 00100 Kommunenr. 751 Navn -

Læs mere

Nu vil jeg så gennemgår den forkortede version af bestyrelsens beretning for 2013

Nu vil jeg så gennemgår den forkortede version af bestyrelsens beretning for 2013 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2013 I det omdelte regnskabsmateriale er bestyrelsens beretning gengivet i den fulde ordlyd, og den indeholder en del forklaringer til regnskaberne. Her på generalforsamlingen

Læs mere

Notat. 2. maj 2013. Referat

Notat. 2. maj 2013. Referat Notat Kultur, Erhverv og Udvikling Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg 2. maj 2013 Referat Forum: Styringsdialogmøde med BSB Svendborg Dato: 1. marts 2013 Sted: Svendborg Rådhus Deltagere: Svend Erik

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 2. november 2011 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Almene boligorganisationer Budgetår 2013 Budgetperiode fra 01-01-2013 Budgetperiode til 31-12-2013. Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Almene boligorganisationer Budgetår 2013 Budgetperiode fra 01-01-2013 Budgetperiode til 31-12-2013. Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Forside 1 Almene boligorganisationer år periode fra 01-01- periode til 31-12- for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 255 LBF's afdelingsnr. 2601 Kommunenr.

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12 Afdeling 1 Højebo Budget for 2011/12 Boligafgiftsforhøjelse 5,21% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 654,13 kr./m² 34,10 kr./m² 688,23 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring

Læs mere

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Charlotteager I Opførelsesår: 1979 182 boliger, etagebyggeri Charlotteager II Opførelsesår: 1981 186 boliger, etagebyggeri Charlottegårdshave Opførelsesår: 1982 71 boliger,

Læs mere

Sakskøbing Boligselskab

Sakskøbing Boligselskab Boligorganisation Administrator Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 906 Kommune nr. 376 Sakskøbing Boligselskab Boligkontoret Danmark Guldborgsund Kommune v/boligkontoret Danmark

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011 Regnskabsperiode fra 01-01-2011 Regnskabsperiode til 31-12-2011

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011 Regnskabsperiode fra 01-01-2011 Regnskabsperiode til 31-12-2011 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-01- Regnskabsperiode til 31-12- Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 38 LBF's

Læs mere

Boligselskabet Vissenbjerg

Boligselskabet Vissenbjerg Boligselskabet Vissenbjerg Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i Fælleshuset på Hesbjerglund, 5492 Vissenbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet Vissenbjerg...

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere