JAKOB KRISTENSEN E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I ON

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JAKOB KRISTENSEN E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I ON"

Transkript

1 Middelgrundsfortet, 1433 København K Fortet er bygget under Chr. IX i årene og er verdens største menneskeskabte ø, uden forbindelse til land Øen har en godkendt helikopterlufthavn samt nyrenoveret havn Utallige anvendelsesmuligheder for køber Mulighed for overtagelse af tilknyttede firmaer, Danish Fly og Danish Cruise Line Unik chance for at købe en del af dansk historie Se også Middelgrundsfortet s website:

2 . JAKOB KRISTENSEN EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK BELIGGENHED: Adresse Middelgrundsfortet København K Matr.nr. 588 KOMMUNE: København ANVENDELSE: Ejendomstype Erhvervsejendom OPFØRT / OMBYGGET: Opførelsesår 1894 AREALER: Grundareal m² jf. tingbog Erhvervsareal m² jf. BBR-meddelelse Sekundære arealer m² OFFENTLIG VURDERING: År 2010 Ejendomsværdi kr Heraf grundværdi kr SERVITUTTER: Ejendommen er ikke under omvurdering. Der er følgende tinglyste servitutter på ejendommen. Se i øvrigt bilag. Middelgrundsfortet er behæftet med 4 servitutter der følger herunder i deres fulde form. 1) Bevaringsdeklaration vedr. Middelgrundsfortet 1 2) Servitut ang. bestemmelser om offentlig adgang, videre salg mv. 3) Fredningsdeklaration 4) Præcisering af fredning vedr. Middelgrundsfortet hele fortanlægget, Servitutterne kan indhentes ved henvendelse til ejendomskonsulenten.

3 GENEREL BESKRIVELSE HISTORIE: Bygningsarbejdet startede i 1890 og byggeriet stod færdigt i Det blev bygget af 2000 mand; en blanding af svenske og danske arbejdsmænd. I 1895 blev Middelgrundsfortet indviet, og var helt frem til 1984 en del af det danske militær. I perioder har op til 800 soldater gjort tjeneste på øen. Fortet var en del af det Københavnske forsvarsværk, som dog aldrig er blevet brugt i krig. Der er bevaret mange effekter fra den spændende militærhistorie på øen, bl.a. nogle af de oprindelige mandskabsstuer med plads til 32 mand, minestationen samt de oprindelige generatormaskiner, som stadig er funktionsdygtige! Middelgrundsfortet består af 2,5 mio. ton bornholmsk granit og beton og selve arealet af øen er på ca m 2 hvoraf bygninger fylder ca m 2. Der er ikke mindre end 8 km gange i fortet. Materialerne man brugte var gode og solide, bl.a. er det de oprindelige egetræsporte og vinduer, der sidder i endnu. Også den håndhuggede bornholmske granit er intakt på Middelgrundsfortet, som er det absolut største og kraftigste af de danske forter. Fra flyvevåbnets tid står 2 Hawk-raketter. Disse er udstillet på 2 af affyringsramperne, ved siden af hangarerne på toppen af øen.

4 EJENDOMSBESKRIVELSE: Beliggende i Øresund ved indsejlingen til Københavns Havn Middelgrundsfortet er en kunstig anlagt ø, opbygget på og opkaldt efter et lavvandet område, Middelgrunden, mellem nord-sydgående sejlløb i Øresund, ca. 2 sømil (4 km) nordøst for indsejlingen til Københavns Havn. Fortet er bygget under Chr. IX og er verdens største menneskeskabte ø uden forbindelse til land. Fortet blev bygget i på en vanddybde af knap 8 m og dannede sammen med de samtidige Charlottenlund Fort og Kastrup Fort en ydre linje i Københavns søbefæstning. Middelgrundsfortet var det største og vigtigste anlæg i søbefæstningen, og dets opførelse var en stor ingeniørmæssig præstation for sin tid. Hele fortet var på ca m 2 og bestod oprindelig af en indre fæstningsø, omgivet af en 900 m lang dækmole, der omsluttede fæstningsøen, dens havn på sydsiden og en ca. 17 m. bred vandfyldt fæstningsgrav mellem øen og dækmolen. I dag er fæstningsgraven delvis tilkastet. Middelgrundsfortet har siden 2002 været anvendt til hotel- og restaurationsdrift samt konferencer, kurser og events. EJENDOMMENS STAND: Renovering: Middelgrundsfortet er gennem Peter Bechs ejerskab blevet renoveret for et tocifret millionbeløb efter de nedenstående retningslinjer og vil umiddelbart ikke kræve yderlig renovering i en lang årrække. Fogh & Følner Arkitektfirma A/S har i 2005 foreslået følgende retningsliner for renoveringen og vedligeholdelse af Middelgrundsfortet: Konstruktioner og facader: Facaderne mod havnebassinet må ikke ændres eller tildækkes. Det samme gælder græsskråningerne herover. Porte og vinduer skal vedligeholdes med traditionelle malerbehandlinger i deres nuværende udseende. Betonkonstruktioner i vægge og hvælv hører til bygningsværkets skelet og må ikke ændres, med mindre anden lovgivning kræver det, f.eks. til flugtveje, afkast el.lign.

5 Indvendige vægge og hvælv: Overfladebehandling af vægge og hvælv må respektere opdelingen i overvægge og undervægge: Overvægge hvidkaldes eller behandles med anden helt diffusions-åben hvid behandling. Undervæge males i anden kulør i halvblank maling, Farven bør fortrinsvis vælges i overensstemmelse med fortets ældste palet, dvs. gullige og grå nuancer. Den høje malede vaskekant, typisk mørkegrå, langs hårde gulve bevares og vedligeholdes. Det samme gælder malede stålforstærkninger på dørkarme mod korridorer. Vægge i vådrum vedligeholdes uændret med hvide keramiske fliser. Nye skillevægge skal respektere bygningsværkets modul og må kun udføres af murværk med pudsede overflader. Forsatsvægge foran kælderydervægge kan ligeledes udføres murede med pudset overflade. Efterisolering af facader kan evt. udføres indvendigt med påklæbet mineraluld, afsluttet med puds. Pladevægge samt blanke og filtsede murflader må ikke forekomme, ej heller væv og filt på vægge og hvælv. Gulve: Gulve i de store poterner bevares med firdelte teglklinker som kajgaden. Øvrige hårde gulve af glitter beton, grå teglklinker og terrazzo vedligeholdes som de er. Nye gulve af glitter beton og teglklinker og nye vådrumsgulve af terrazzo eller teglklinker kan udføres. Det samme gælder gulve, hvor der stilles krav fra sundhedsmyndighederne. Trægulve af brædder og parket vedligeholdes med traditionelle behandlinger. Nye tilsvarende gulve kan lægges, fortrinsvis i dagslysrummene. Langs trægulve bevares de kraftige kvartstaf- fodpaneler eller retableres løbende. Installationskanaler i gulve kan afdækkes med dørkplade. Hvor tæpper ønskes, da fortrinsvis som løbere og fritliggende tæpper så gulvmaterialet er delvis synligt. Træværk: Ydervinduer vedligeholdes, som de er, af lakeret/olieret egetræ med kitfals, eller retableres magen til i alle detaljer. Også tætningslister skal udføres af lakeret egetræ. Forsatsvinduer bevares/udføres ligeledes som traditionelle malede trærammer med kitfals, hvid eller grå. Døre, skabe, indfatninger, fodlister mm. Bevares/vedligeholdes med traditionelt malede overflader, fortrinsvis i grå nuancer. Nye døre og indfatninger udføres mage til de for området gængse typer, typisk 6-fyldingdøre af træ med messinggreb og indfatninger af kraftig kvartstaf-profilbræt. Døre i korridorerne er visuelt set uønskede. Hvor de af andre grunde er nødvendige må de overvejes udført som rene glasdøre af hærdet glas, eller rekonstrueret som de tidligere fyldningspartier. Originale skotlamper og glaspendler bevares i et væsentligt omfang. Skotlamper forsynes evt. med afblænding. Andre armaturer kan anvendes, men da med respekt for stedets robuste, upyntede karakter. Guldlysekroner bør løbende udskiftes med enkle smedejernskroner. Forsyning: Fortet forsynes med rent vand, fyringsolie og brændsel til dieselgeneratorer fra fastlandet. Forsyningerne tilføres ved en eller flere daglige sejladser. Fortet er forsynet med 3 vandrensningsanlæg, hvoraf 2 er nye og ville kunne foretage rensning af vand på stedet. Kloakering: Det må forventes, at der skal kloakeres ved fremtidig drift af fæstningsværket. Kongsted-metoden, som anvendes andre steder vil kunne anerkendes af Bygningsmyndighederne. Brandsikring: Brandmelde installationer er etableret. Herudover vil vinduer skulle brandsikres, hvilket kan se ved en løsgørelse af vinduernes midtersprosse. Endvidere skal ejendommen inddeles i brandceller.

6 SALGSVILKÅR KØBESUM: Kontantpris Forhandling Køber vil evt. kunne overtage to driftsselskaber inden for rederi og luftfart som opererer udfra Middelgrundsfortet. LEJEFORHOLD: Ejendommen overtages fri for lejemål PLANFORHOLD / OFFENTLIGE FORHOLD ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende i byzone. KLOAKFORHOLD: Kloakforholdene er noteret som anden type afløb. Kloakafledning sker direkte til Øresund. MILJØFORHOLD: Om miljøforhold oplyser ejer følgende: - at der ejer bekendt ikke er tidligere forurening SERVITUTTER: Der henvises til ejendommens blad i tingbogen. DRIFTSUDGIFTER Ejendomsskatter: Der er ingen ejendomsskatter, idet ejendommen er fredet. Ejendommens driftsudgifter vil afhænge af købers brug.

7 BESIGTIGELSE. HENVENDELSER BESIGTIGELSE: Alle henvendelser vedrørende ejendommen, herunder aftale for besigtigelse, bedes efter aftale med ejeren venligst rettet til: Jakob Kristensen Ejendomsadministration Sluseholmen 2450 København SV Tlf.: Mail:

8 BILLEDER

9

10

11 JAKOB KRISTENSEN E JEN DO MSADMIN IST RAT I ON

12

13 BILAG Nedenstående er uddrag af servitutter, servitutternes fulde ordlyd kan rekvireres hos Jakob Kristensen Ejendomsadministration. Servitut 1): Middelgrundsfortet er fredet og undtaget for 12 i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jfr. Miljø og Energiministeriets lovbekendtgørelse nr. 845 af 13. november Servitut 2): Køber skal respekterer at sikre at der forbliver evigtvarende offentlig adgang til havnen, havnekajen og væsentlige dele af øen. Der kan opkræves entre for adgang på øen. Videresalg af Middelgrundsfortet kan kun ske med Freja Ejendomme A/S mellemkomst og godkendelse af køber. Købere af Middelgrundsfortet skal erklære sig indforstået med at ejendommen alene kan videresælges til tredjemand mod, at denne påtager sig samme forpligtelser som køber i skøde af 4/ Servitut 3): Ejendommen på matr. nr. 588 er beskyttet i henhold til Naturbeskyttelseslovens 12, lovbekendtgørelse nr. 835 af 1. november 1997: Fr.nr. 3131:1 Middelgrundsfortet. Fredning omfatter fortlegemet med tilhørende bygningsanlæg, herunder de indbyggede kassematter og den omgivende grav samt dækmolen. Servitut 4): Ifølge 7, stk. 3 i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer skal bygningens fredning respekteres af enhver indehaver af rettigheder over ejendommen, uanset hvornår rettigheden er stiftet.

Velbeliggende byejendom i Faaborg

Velbeliggende byejendom i Faaborg Salgsopstilling Velbeliggende byejendom i Faaborg Sag 7069-8 Østergade 22, 5600 Faaborg Domicil til liberalt erhverv Evt. indretning af lejlighed på 1. sal og 2.sal Kontantpris kr. 1.825.000 Etageareal

Læs mere

SALGSPROSPEKT Industrivej 20, Grønnemose, 5560 Aarup

SALGSPROSPEKT Industrivej 20, Grønnemose, 5560 Aarup ½- SALGSPROSPEKT Arealer Grundareal 23.234 m 2 Pris Kontantpris kr. 2.900.000,- excl. moms ERHVERVSGRUND MED UNIK FACADEBELIGGENHED MIDT I DANMARK TIL 125 KR. PR. M² Beliggende ved afkørsel 55 (Aarup)

Læs mere

UDBUD AF FRISKOLE. home Erhvervscenter Nordsjælland udbyder herved. Lyshøj Friskole. Matr. nr. 1 A og 5 DQ Veddinge By, Fårevejle

UDBUD AF FRISKOLE. home Erhvervscenter Nordsjælland udbyder herved. Lyshøj Friskole. Matr. nr. 1 A og 5 DQ Veddinge By, Fårevejle Riisvej 3, 4540 Fårevejle UDBUD AF FRISKOLE Erhvervscenter Nordsjælland - Hillerød v/ Stephen Berthelsen Statsaut. ejendomsmæglere & valuarer, MDE Nordstensvej 9, 1. sal Postboks 129 3400 Hillerød Tlf.

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Del af Faxe Sundhedscenter bygningerne 7-9, 11 og 19. Præstøvej 78A, bygning 7-9, 11 og 19, 4640 Faxe.

SALGSOPSTILLING. Del af Faxe Sundhedscenter bygningerne 7-9, 11 og 19. Præstøvej 78A, bygning 7-9, 11 og 19, 4640 Faxe. SALGSOPSTILLING Del af Faxe Sundhedscenter bygningerne 7-9, 11 og 19 Præstøvej 78A, bygning 7-9, 11 og 19, 4640 Faxe Sag ERH12189 Vær med til at sætte præg på Faxe Sundhedscenter - Sammenhængskraft - Fælleskab

Læs mere

SALGSPROSPEKT. 170 m2 bolig ledig til ny ejer. Vestergade 1E, 5600 Faaborg Sag 5018

SALGSPROSPEKT. 170 m2 bolig ledig til ny ejer. Vestergade 1E, 5600 Faaborg Sag 5018 ½- SALGSPROSPEKT 170 m2 bolig ledig til ny ejer Vestergade 1E, 5600 Faaborg Sag 5018 Forrentning ca. 5,5 % Mulighed for etablering af flere lejligheder på 800 frie m2 Ejendommen er fredet, hvorfor udstykning

Læs mere

Adgangsvejen 3, Esbjerg

Adgangsvejen 3, Esbjerg Adgangsvejen 3, Esbjerg Markant beliggende kontorejendom sælges Samlet etageareal: 5.248 m² Afkast 1. år: 7,9 % Beliggende på lejet grund - mulighed for køb heraf Ejendommen er fuldt udlejet til Rambøll

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Åderupvej 71, 4700 Næstved. Sag ERH15053

SALGSOPSTILLING. Åderupvej 71, 4700 Næstved. Sag ERH15053 SALGSOPSTILLING Ejendom, som kan anvendes til både bolig og/eller erhverv - synlig beliggenhed 206 m² p.t. er registreret til beboelse + 177 m² kælder m/integreret garage med ialt 4 porte. Åderupvej 71,

Læs mere

Jessens Mole 12, 5700 Svendborg

Jessens Mole 12, 5700 Svendborg Jessens Mole 12, 5700 Svendborg Det tidligere toldkammer på Svendborg Havn sælges Samlet etageareal: 2.331 m² Beliggende på havnefronten kun 100 meter fra busterminalen og med 3 minutters gang til gågadesystemet

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Beliggenhed - beliggenhed - beliggenhed... 289 m² fuldmuret erhvervsejendom. Elverhøjsvej 16, 4700 Næstved.

SALGSOPSTILLING. Beliggenhed - beliggenhed - beliggenhed... 289 m² fuldmuret erhvervsejendom. Elverhøjsvej 16, 4700 Næstved. SALGSOPSTILLING Beliggenhed - beliggenhed - beliggenhed... 289 m² fuldmuret erhvervsejendom. Elverhøjsvej 16, 4700 Næstved Sag ERH15051 Med lidt opdatering - kan du få en super moderne og funktionel erhvervsejendom

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 031

SALGSPROSPEKT Sag nr. 031 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 031 Kirkegade 12, 6700 Esbjerg Attraktiv udlejningsejendom i centrum Pris kontant: Kr. 6.300.000 Afkast 1. år, anslået: 6,7% Renoveret i 2006 6 beboelseslejemål 1

Læs mere

Produktions- og lagerejendom

Produktions- og lagerejendom Produktions- og lagerejendom Tidligere slagteri Sag P1411-21 TIL SALG Fjerritslev - Grønnegade 21 / Jernbanegade 35 Velegnet til fødevareproduktion Central beliggenhed i Fjerritslev by Mulighed for konvertering

Læs mere

Gøngehusvej 276 og 280 (Anpart 1), 2970 Hørsholm

Gøngehusvej 276 og 280 (Anpart 1), 2970 Hørsholm SALGSPROSPEKT Gøngehusvej 276 og 280 (Anpart 1), 2970 Hørsholm Sag 94500010955 Investeringsejendom beliggende i det attraktive område Høje Sandbjerg Ejendommen fremstår velholdt såvel indvendigt som udvendigt

Læs mere

Fussingsvej 29, 8700 Horsens

Fussingsvej 29, 8700 Horsens Fussingsvej 29, 8700 Horsens Velholdt boligudlejningsejendom sælges Samlet etageareal: 267 m² + kælder og tagetage 5 gode lejligheder Pænt nyt gårdmiljø og nye facadevinduer. Årlig lejeindtægt: kr. 232.680,-

Læs mere

Sagsnummer 2009/008399 august 2011. Udbudsmateriale For. Hammer Odde Fyr 2 3770 Allinge Bornholm

Sagsnummer 2009/008399 august 2011. Udbudsmateriale For. Hammer Odde Fyr 2 3770 Allinge Bornholm Sagsnummer 2009/008399 august 2011 Udbudsmateriale For Hammer Odde Fyr 2 3770 Allinge Bornholm Side 2 af 131 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Tidligere Fyrpasserbolig

Læs mere

SALGSPROSPEKT Brogade 15, 5900 Rudkøbing

SALGSPROSPEKT Brogade 15, 5900 Rudkøbing ½- SALGSPROSPEKT Brogade 15, 5900 Rudkøbing Arealer Etageareal 1.165 m 2 Grundareal 3.907 m 2 Pris Kontantpris kr. 3.500.000,- DEN GAMLE APOTEKERGÅRD I RUDKØBING - EN ENESTÅENDE MULIGHED FOR KØB Erhvervsareal

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Ni beboelseslejligheder - heraf to nyindrettede ejerlejligheder på kvisten og i baghuset. Facade. Landskronagade 56, 2100 København Ø

SALGSOPSTILLING. Ni beboelseslejligheder - heraf to nyindrettede ejerlejligheder på kvisten og i baghuset. Facade. Landskronagade 56, 2100 København Ø SALGSOPSTILLING Ni beboelseslejligheder - heraf to nyindrettede ejerlejligheder på kvisten og i baghuset Facade Landskronagade 56, 2100 København Ø Sag 956BT138005 Ingen tomgang. Høj standard på ombyggede

Læs mere

Taastrupgårdsvej 30, Taastrup

Taastrupgårdsvej 30, Taastrup Taastrupgårdsvej 30, Taastrup Produktionsejendom med tilhørende administration sælges Samlet etageareal: 2.806 m² - heraf 2.506 m² produktion og 300 m² kontor Særdeles velbeliggende med facade til Roskildevej

Læs mere

Projektejendom Hviding Sygehus

Projektejendom Hviding Sygehus Salgsopstilling Projektejendom Hviding Sygehus Sælges i off. udbud - bud senest 1. januar 2013 Sag 1597 Ribevej 27, 6760 Ribe Oprindelig dansk-tysk grænse- og toldstation for jernbanen Centralt beliggende

Læs mere

Vibehaven 500, Nykøbing F

Vibehaven 500, Nykøbing F Vibehaven 500, Nykøbing F Gennemgribende renoveret hotel/konferencecenter sælges 90 store nyrenoverede dobbeltværelser, moderne konferencefaciliteter, restaurant m.v. Velbeliggende direkte til Guldborgsund

Læs mere

VURDERINGSRAPPORT. Nordre Strandvej 87, Julebæk, 3150 Hellebæk

VURDERINGSRAPPORT. Nordre Strandvej 87, Julebæk, 3150 Hellebæk Hyrebakken 12, 3460 Birkerød Tlf.: 48 17 28 08 ravnshoj@post6.tele.dk VURDERINGSRAPPORT Nordre Strandvej 87, Julebæk, 3150 Hellebæk Sag 12-4101 INDLEDNING MÆGLER: EJENDOMMEN: EJERFORHOLD: John Lindgreen,

Læs mere

UDBUDSPROSPEKT UDLEJET ENDERÆKKEHUS. Thorvaldsensvej 83, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2481

UDBUDSPROSPEKT UDLEJET ENDERÆKKEHUS. Thorvaldsensvej 83, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2481 UDBUDSPROSPEKT UDLEJET ENDERÆKKEHUS Thorvaldsensvej 83, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2481 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELLE UDBUDSVILKÅR... 3 BOLIGSOCIAL HENSYN... 3 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK... 4 BESKRIVELSE...

Læs mere

Overgade 41 / Nedergade 24, 5000 Odense C

Overgade 41 / Nedergade 24, 5000 Odense C Overgade 41 / Nedergade 24, 5000 Odense C Velbeliggende, fredet investeringsejendom sælges Samlet etageareal: 1.698 m² - heraf 396 m² udhus/kælder En af Odenses ældste og absolut mest interessante ejendomme.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Lokalplan 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Bymidte Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvor Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bindende

Læs mere

SALGSPROSPEKT A. Knudsens Vej 15, 8400 Ebeltoft

SALGSPROSPEKT A. Knudsens Vej 15, 8400 Ebeltoft SALGSPROSPEKT A. Knudsens Vej 15, 8400 Ebeltoft Arealer Etageareal 2.188 m 2 Grundareal 3.744 m 2 Pris Kontantpris kr. 1.985.000,- VELBELIGGENDE INVESTERINGSEJENDOM Ejendom med mange anvendelsesmuligheder

Læs mere

Storegade 34, 6870 Ølgod

Storegade 34, 6870 Ølgod Storegade 34, 6870 Ølgod Velbeliggende investeringsejendom sælges Samlet etageareal: 457 m² - heraf ca. 186 m² bolig og ca. 186 m² erhverv. Indeholder 2 bolig- og 2 erhvervslejemål Årlige lejeindtægter:

Læs mere

Erhvervs ejerlejlighed Algade, Nykøbing Sj.

Erhvervs ejerlejlighed Algade, Nykøbing Sj. Erhvervs ejerlejlighed Algade, Nykøbing Sj. Byens absolutte centrum Sag 11S5122 TIL SALG Nykøbing Sj - Algade 36, st. Ejendommen har tidligere rummet en Irma Butik Stor offentlig parkeringsplads Vareindførsel

Læs mere

Brønshøj Spejderhus * 1968. Kammeratskab Lokale initiativer Aktiviteter

Brønshøj Spejderhus * 1968. Kammeratskab Lokale initiativer Aktiviteter Brønshøj Spejderhus * 1968 2015 Kammeratskab Lokale initiativer Aktiviteter Kultur- og Fritidsudvalget Københavns Kommune Københavns Rådhus 1599 København V borgmesteren@kff.kk.dk 19. august 2014 Ansøgning

Læs mere

Rolighedsvej 1, 9990 SKAGEN. Rolighedsvej. Ejendomsanalyse LBB3

Rolighedsvej 1, 9990 SKAGEN. Rolighedsvej. Ejendomsanalyse LBB3 Ejendomsanalyse Rolighedsvej Rolighedsvej 1, 9990 SKAGEN Freja ejendomme A/S Nørregade 40, 2. Postboks 1163 1010 København K +45 3373 0800 www.freja.biz Forsidefoto: Jan Oscarsson Øvrige fotos i mappen:

Læs mere

Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt

Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt Pkt. 79 Salg af ejendom Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Økonomiudvalgets tidligere beslutning om at udbyde ejendommen Haraldsborg, Baldersvej 3, ønskes

Læs mere

SALGSPROSPEKT Nordre Farimagsvej 29, 4700 Næstved

SALGSPROSPEKT Nordre Farimagsvej 29, 4700 Næstved - SALGSPROSPEKT Nordre Farimagsvej 29, 4700 Næstved Arealer Etageareal 562 m 2 Grundareal 532 m 2 Pris Kontantpris kr. 1.200.000,- ERHVERVSEJENDOM I NÆSTVED Værkstedbygning i 2 fulde etager Velegnet til

Læs mere