E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat"

Transkript

1 Referat År 2011, mandag, den 28. marts, kl afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tunnelvej i Glostrup Fritidscenters mødelokale 1, beliggende Christiansvej 2, 2600 Glostrup med følgende: Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsrapport, forslag til værdiansættelse og eventuelt revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet og værdiansættelse. 4. Forelæggelse af driftsbudget og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag. 6. Valg af bestyrelse og suppleanter. 7. Valg af revisor. 8. Eventuelt. Formanden, Rebekka Kjærebye, bød velkommen. Ad punkt 1. Til referent og dirigent valgtes advokat Hans Chr. Hansen fra Advokaternes Ejendomsadministration A/S. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Det blev via registrering konstateret, at 27 ud af foreningens 62 andelshavere var mødt eller repræsenteret under generalforsamlingen, heraf 4 i henhold til fuldmagt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig, jf. dog nedenfor. ESPLANADEN 14, 1263 KØBENHAVN K., TLF FAX , GIRO , CVR-NR

2 For så vidt angår det afstemningspunktet under dagsordenens punkt 5), Forslag Forslag 4 fra Carsten Pedersen og Kirsten Nordbjærg - der kræver vedtægtsmæssigt fremmøde og majoritet, jf. vedtægtens 26, stk. 2, gælder, at dette kan falde endeligt på nærværende generalforsamling, og for det tilfælde, at dette forslag ikke opnår 2/3 flertal. For det tilfælde, at forslaget opnår 2/3 flertal på nærværende generalforsamling, skal dette behandles på en ny generalforsamling for endelig beslutning, jf. vedtægtens 26, stk. 2. I generalforsamlingen deltog endvidere foreningens revisor, repræsenteret ved Michael Bense. [Nærværende referat er ikke en ordret gengivelse af det passerede, men alene en ekstrakt, der gengiver de væsentligste synspunkter og beslutninger.] Ad punkt 2. Formand Rebekka Kjærebye aflagde bestyrelsens beretning for det forgangne år Bilag 1. Beretning blev taget til efterretning. Ad punkt 3. Michael Bense forelagde årsrapporten for 2010 samt bestyrelsen forslag til andelskrone. Årsrapporten blev sat til afstemning og enstemmigt godkendt. F.s.v.a. andelskronen havde bestyrelsen foreslået ny værdi, 4,12. (Sidste år 4,06) Andelskrone 4,12 vedtaget, idet 26 stemte for, medens 1 undlod. Ad punkt 4. Michael Bense forelagde bestyrelsens forslag til budget for Forslaget indebærer uændret boligafgift. Under posten Større vedligeholdelse forventes at blive iværksat etablering af pumpebrønd/dræn samt maling af opgang 22. Budgetforslaget blev sat til afstemning og enstemmigt godkendt. 2

3 Ad punkt 5. Bestyrelsen havde stillet følgende forslag: Generalforsamlingen behandlede på sidste års ordinære generalforsamling følgende forslag vedr. tilføjelse til vedtægtens 3, stk. 4: Nuværende formulering: Hvis en udlejet lejlighed bliver ledig, skal bestyrelsen efter reglerne i søge den overdraget til en person, der optages som medlem af foreningen. Forslag til ny formulering: Hvis en udlejet lejlighed bliver ledig, skal bestyrelsen efter reglerne i søge den overdraget til en person, der optages som medlem af foreningen. Forpligtelsen for bestyrelsen til at søge ledigt lejemål overdraget i henhold til nærværende bestemmelses første punktum gælder dog ikke for så vidt angår den sidste udlejede lejlighed i foreningen. For forslaget stemte, på sidste ordinære generalforsamling, 33, imod stemte 0, medens 0 undlod at stemme. Da forslaget har vedtægtsmæssig konsekvens, og da der på sidste års ordinære generalforsamling ikke var mødt tilstrækkeligt antal medlemmer til at opfylde vedtægtens krav til fremmøde ved beslutninger med vedtægtsmæssig konsekvens, skal forslaget behandles på nærværende generalforsamling for afgørelse af, hvorvidt det vedtages eller falder, jf. vedtægtens 26, stk. 2. Hans Chr. Hansen gennemgik forslaget. Forslaget enstemmigt vedtaget. Gitte Jessen havde stillet forslag om renovering af vaskeriet Bilag 2. Gitte forelagde og motiverede forslaget, der herefter debatteredes. For forslaget stemte 5, imod stemte 13, medens 9 undlod at stemme. Forslaget faldet. 3

4 Carsten Pedersen og Kirsten Nordbjærg havde stillet forslag vedr. lys i opgange Bilag 3. Carsten Pedersen motiverede forslaget. For forslaget stemte 10, imod stemte 13, medens 4 undlod at stemme. Forslaget faldet. Carsten Pedersen og Kirsten Nordbjærg havde stillet forslag vedr. barnevognsrummet Bilag 3. Carsten Pedersen motiverede forslaget. For forslaget stemte 20, imod stemte 0, medens 7 undlod at stemme. Forslaget vedtaget. Carsten Pedersen og Kirsten Nordbjærg havde stillet forslag vedr. fugtskader Bilag 3. Carsten Pedersen motiverede forslaget, og oplyste, at budgetrammen er op til kr ,00, der skal trækkes fra foreningens likvide reserve. For forslaget stemte 6, imod stemte 10, medens 11 undlod at stemme. Forslaget faldet. Carsten Pedersen og Kirsten Nordbjærg havde stillet forslag vedr. vedtægten Bilag 3. Carsten Pedersen motiverede forslaget. Dirigenten oplyste, at da forslaget har vedtægtsmæssig konsekvens, og idet der på generalforsamlingen ikke er mødt tilstrækkeligt antal medlemmer, kan forslaget ikke endeligt vedtages på nærværende generalforsamling. Måtte forslaget opnå min. 2/3 flertal, skal dette på endnu en general- 4

5 forsamling for endelig vedtagelse eller fald fald. Opnår forslaget ikke 2/3 flertal, er dette endeligt faldet, jf. vedtægtens 26, stk. 2. For forslaget stemte 9, imod stemte 12, medens 6 undlod at stemme. Forslaget faldet. Bodil Pedersen havde stillet forslag vedr. fliser til cykelkælder Bilag 4. Bodil motiverede forlaget, der mødte opbakning i den efterfølgende debat. For forslaget stemte 22, imod stemte 0, medens 5 undlod at stemme. Forslaget vedtaget. Bodil Pedersen havde stillet forslag vedr. administrationsomkostninger Bilag 4. Bodil motiverede forlaget. For forslaget stemte 2, imod stemte 13, medens 12 undlod at stemme. Forslaget faldet. Linda og Lars Wedel havde stillet forslag om ændring af husorden Bilag 5. Lars Wedel forelagde forslaget. Efter debat begrænsedes forslaget fra kl til kl For forslaget stemte 6, imod stemte 17, medens 4 undlod at stemme. Forslaget faldet. Ad punkt 6. Formand Rebekka Kjærebye, 24, st. th., var ikke valg. Bestyrelsesmedlemmerne Christian Langbak, 24, st. tv., og Louise Bruun, 10, 1. tv. var ikke på valg. 5

6 Bestyrelsesmedlemmerne Lars Wedel, 22, st. 3, og Carsten Pedersen, 6, 2. tv., var på valg, og begge blev ved akklamation genvalgt for en 2-årig periode. Kim Krameric, 24, 2. mf. (1. suppleant) og Lasse Nielsen, 2, st. th. (2. suppleant) blev ved akklamation valgt som suppleanter for en 1-årig periode. Ad punkt 7. BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, repræsenteret ved statsautoriseret revisor Ruth Sloth Frederiksen blev genvalgt som revisor. Ad punkt 8. Folk opfordredes til at holde yderdørene lukket, så der ikke kommer ubudne gæster. Generalforsamlingen hævet kl Bilag. I bestyrelsen: Som dirigent: Hans Chr. Hansen 6

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Torsdag den 31. marts 2005

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret ved fuldmagt.

Referat af ordinær generalforsamling. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret ved fuldmagt. J.nr. 00196 mg/ih Referat af ordinær generalforsamling Den 28. april 2015 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Terslev Skovpark. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Den 27. april 2010, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård. Generalforsamlingen afholdtes i Kildevældskirkens

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

AIB Korsika & Milanogården

AIB Korsika & Milanogården 2014-11-25 Til medlemmerne af AIB Korsika & Milanogården Referat af den 53. ordinær generalforsamling, afholdt Tirsdag den 28. oktober 2014, kl. 19:00 På 'Loftet' Amager Kulturpunkt, 0resundsvej 4, 2.

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T

M Ø D E R E F E R A T Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 Valbyparken M Ø D E R E F E R A T År 2013, den 17. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen VALBYPARKEN

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT Advokatfirmaet NICOLAI GIØDESEN Le. Mortensens Eftf. Nicolai Giødesen, advokat (Hl Ejendomsadministrationen: Telefontid hverdage 10-13 Telefax 33 15 84 48 Frederiksholms Kanal 18 1220 København K Tlf.

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

År 2012 den 29. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19.

År 2012 den 29. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19. År 2012 den 29. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19. Konstitueret formand Nanna Mejlgaard bød velkommen.

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler.

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler. Brande Fjernvarme amba Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag, den 27. september 2011. Sted: Hotel Dalgas i Brande. Deltagere: 49 andelshavere samt 2 ved fuldmagt. Ved indgangen blev sikret at de

Læs mere

År 2012, den 7. maj kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2.

År 2012, den 7. maj kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2. Frederiksberg, 10. maj 2012 Ref.: 8035/AH/KN G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 År 2012, den 7. maj kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

E/F Tavastehus. Referat af generalforsamling

E/F Tavastehus. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD E/F Tavastehus Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme Referat af generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

ADVOKATERNE ROSENBORGGADE 3 POSTBOKS 1113 1009 KØBENHAVN K TELEFON 33 11 6364 TELEFAX 33 11 91 25

ADVOKATERNE ROSENBORGGADE 3 POSTBOKS 1113 1009 KØBENHAVN K TELEFON 33 11 6364 TELEFAX 33 11 91 25 ROSENBORGGADE 3 POSTBOKS 1113 1009 KØBENHAVN K TELEFON 33 11 6364 TELEFAX 33 11 91 25 E-MAIL: info@bjd-advokaterdk DanskeBankregnr9541-kontonr2501709207 Giroregnr 9541 - konto nr 5095670 Ar 2009, tirsdag,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat J.nr. 038296-0018 sj/sio REFERAT April 2010 Den 14. april 2010 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon AIS (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet") på Selskabets adresse, Skel stedet 16, 2950 Vedbæk. i

Læs mere

Ejerforeningen Dommervænget 4-14

Ejerforeningen Dommervænget 4-14 Ejerforeningen Dommervænget 4-14 År 2005, onsdag den 26. oktober, kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Dommervænget 4-14 på Restaurant Toppen, Bymarken 37, 4000 Roskilde.. Tilstede

Læs mere

NIELSEN 4THOMSEN ADVOKATER A[B KINGOSPARKEN REFERAT AF STIFTENDE GENERALFORSAMLING Tirsdag den 4. september 2007, kl. 19.00, afholdtes på adressen

NIELSEN 4THOMSEN ADVOKATER A[B KINGOSPARKEN REFERAT AF STIFTENDE GENERALFORSAMLING Tirsdag den 4. september 2007, kl. 19.00, afholdtes på adressen NIELSEN 4THOMSEN A[B KINGOSPARKEN REFERAT AF STIFTENDE GENERALFORSAMLING Tirsdag den 4. september 2007, kl. 19.00, afholdtes på adressen Danske Bank, Dalbergstrøget 17, 2630 Taastrup, stiftende generalforsamling

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Ejendomsadministrator Jette Houborg og praktikant Rikke Kjærgaard blev valgt som referent.

Ejendomsadministrator Jette Houborg og praktikant Rikke Kjærgaard blev valgt som referent. EJENDOMS- ADMINISTRATION Frederiksberg, 19. maj 2014 REFERAT Ejd.nr. 8-857 E/F Hvidovrevang ordinær generalforsamling Mødested: Risbjerggårds store sal, Hvidovrevej 241, 2650 Hvidovre Mødedato: 1. april

Læs mere

Korrektion til indkaldelse

Korrektion til indkaldelse QVORTRUP ADMINISTRATION A/S Til medlemmerne af ejerforeningen Kaj Plads 24 Den 15. juni 2010 6782 JAH/us Korrektion til indkaldelse Omberammelse l&9r.: Ejeforeningen Kaj Plads 24 I forbindelse med vor

Læs mere

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel.

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel. E/F Lodsgården v/ administrator advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37 A 1253 København K. Tlf. 33 14 14 38 R E F E R A T af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Lodsgården tirsdag, den 27. maj 2003,

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING År 2008, den 19. juni, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Amaliegade 26-36 i Quality Wines lokaler, Amaliegade 36, kælderen, 1256

Læs mere