Lys over Mali. Af Preben Maegaard

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lys over Mali. Af Preben Maegaard"

Transkript

1 Lys over Mali Af Preben Maegaard Siden oprettelsen af Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi i 1983 har det været en vigtig del af centrets mange aktiviteter, at gennemføre vedvarende energiprojekter i udviklingslandene. Et af de nyeste projekter har været at elektrificere landsbyer i Mali med solcellepaneler. Artiklen beskriver Nordisk Folkecenters aktiviteter samt erfaringer med overførsel af tilpasset teknologi til udviklingslande. Kort præsentation af Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi har siden sin oprettelse i 1983 haft som det overordnede formål at medvirke til, at mulighederne for energibesparelser og vedvarende energi (VE) bliver kendt og vinder indpas og spredes - primært i Danmark, men i øvrigt i hele verden. Konkret løser vi udviklingsopgaver omkring vedvarende energi og besparelsesteknologier gennem forskning, praktiske forsøg, bygning af prototypeanlæg samt ved at informere bredt herom i såvel indland som udland. Eksempler på projekter og produkter fremgår i tekstboks 1. Vi arbejder ud fra et bredt anlagt koncept med at fremme endnu ikke kommercielle løsninger. Der arbejdes meget konkret med teknisk udviklingsarbejde, opbygning og test af prototyper. Vi deltager også aktivt i den offentlige energipolitiske debat, både i medierne og mere konkret gennem deltagelse i forskellige faglige udvalg og fora, samt en række lokale såvel som internationale netværk og organisationer. Ligeledes som besøgssted og arrangør af faglige arrangementer arbejder vi på at udbrede kendskabet til energibesparelser. Vi tillægger det stor betydning at være en uafhængig institution. Uafhængighed indebærer, at vi kan prioritere VE-teknologier og løsninger, som samfundet i øvrigt ikke har set potentialet i, men hvor der findes lovende udviklingsmuligheder igennem 538 GEOGRAFISK ORIENTERING 2006 NR. 4

2 Tekstboks 1: Eksempler på projekter og produkter Teknologiudvikling og demonstration af anlæg og systemer inden for vedvarende energi og besparelsesteknologier med hovedvægt på decentrale løsninger. Udlandsvirksomhed, især projekter i udviklingslandene og Østeuropa. Træningskurser med hovedvægt på praktiske løsninger. Besøgs- og foredragsvirksomhed, informationsmateriale og rapporter samt andre bidrag til den generelle energi- og miljøbevidsthed. Landsbyen for Grøn Forskning, hvor Folkecenteret ligger, som praktisk eksempel på løbende opbygning og udvikling af bæredygtige helhedsløsninger, lavenergihuse og udstyr, der viser hvorledes man kan spare på energien. Nordisk Folkecenter for vedvarende energi ligger ud mod Skibsted Fjord, nord for Thyholm. inddragelse af viden igennem teknologitransfer. Hvad der på et givet tidspunkt kan være i officiel modvind, har vi i flere tilfælde været i stand til at sætte på dagsordenen med nye industrier og beskæftigelse som håndgribeligt resultat. Folkecenteret er ikke en skole, men alligevel kommer forskere hertil fra hele verden for at lære mere om vedvarende energi, gøre hands-on erfaringer og at skaffe sig de nyeste erfaringer indenfor deres område. Vi er et informationscenter, som tiltrækker flere tusinde besøgende om året. Det er især studiegrupper fra Danmark og nabolandene, som ønsker at se og især høre om energibesparelser og vedvarende energi. Folkecenterets eksistensgrundlag Det er Folkecenterets opgave at udføre en banebrydende indsats med forsøg, udvikling, demonstration, kurser og information inden for besparelsesteknologier og vedvarende energi. En indsats, som kan omsættes til produktion og beskæftigelse i mindre og mellemstore danske virksomheder og besparelse i husholdninger, installationer og organisationer. Hovedvægten ligger på decentrale løsninger. Det økonomiske grundlag er projekttilskud og anden indtægtsdækket virksomhed. Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi er en selvejende institution. Organisatorisk er centeret opbygget som en dansk folkehøjskole med en daglig leder, en bestyrelse og en støttekreds. Bestyrelsen består af 11 medlemmer. Af disse vælges de seks af generalforsamlingen, og fem af lokale og nationale myndigheder og organisationer. Folkecenteret råder over et bygningskompleks på i alt m 2. Heraf udgør værksteder og forsøgsanlæg halvdelen, mens resten er kontorer, bibliotek, mødelokaler og kursusfaciliteter. Til centret hører et 8 ha stort naturområde, hvor bl.a. forsøgsanlæggene er placeret. Lys over Mali Siden oprettelsen i 1983 har Folkecenterets gennemført en række større og mindre projekter med solenergi, vindmøller og biogas i bl.a. Indien, Brasilien, Cuba, Nicaragua, Mauretanien og Tanzania. Det har ikke været hensigten med projekterne at få GEOGRAFISK ORIENTERING 2006 NR

3 Med 16 stk. 60 Watts solpaneler er det muligt at dække vandforsyningen i en landsby med 1000 indbyggere. Foto: Tom Burell. ulandene til at bruge danske nettilsluttede vindmøller, der kun opstilles, hvor der allerede er et veludbygget elnet, hvilket betyder, at der allerede er sket en vis udvikling. Det har derimod været strategien, at forbedre energiforsyningen i landdistrikterne. Her bor 70 % af befolkningen og levevilkårene er netop bestemt af mangel på energi til belysning, kommunikation, landbrug, maskiner mv. Et af de seneste projekter er i Mali, som ligger centralt i Vestafrika. Landet har ikke kystforbindelse. Hovedstaden er Bamako, som ligger på begge sider af Niger-floden. Herfra er der jernbaneforbindelse til Dakar og vejforbindelse til havnebyerne Abidjan, Conakry og Dakar, som alle ligger ca km fra Bamako. Kun 8 % af befolkningen har adgang til et elnet. Derfor blev det Mali Projektet går tilbage til den første kontakt med Mali i En trainee på Folkecenteret, Ibrahim Togola, havde studeret til ingeniør med speciale i vedvarende energi på det polytekniske universitet i Skt. Petersborg. Han foranstaltede, at der kom en officiel invitation fra Mali s præsident, Alpha Konaré, til forstander Preben Maegaard om at komme til Mali i december 1998 for at drøfte og rådgive om landdistrikternes fremtidige energiforsyning. Præsidenten udtrykte på mødet ønske om, at landbefolkningen blev boende i landdistrikterne for at passe markerne og producere fødevarer og derved undgå indflytning til byerne. Han udtrykte ønske om lys til landsbyers skoler, så de voksne kunne undervises i aftentimerne. Videre ønskede han, at der blev installeret lys i poliklinikkerne i landsbyerne, mulighed for sikker opbevaring af tropemedicin, bedre forsyning med drikkevand samt udendørs lys på landsbyens samlingssted, det lokale torv. Forbedringerne skulle være til gavn for hele lokalbefolkningen og ikke være afhængig af betalingsevnen. Derfor skulle projektet orienteres imod de lokale institutioner, som bliver brugt af alle, dvs. skoler, klinikken, fødestuen, markedspladsen, samt forsyningen med rent drikkevand. Mødet med landsbyerne Som led i præsidentens invitation, stillede han en bil til rådighed for forstander Preben Maegaard og Jane Kruse fra Folkecenteret for at de kunne aflægge et besøg hos landsbyerne Tabacoro, Niamala og Zambala i Koumantou kommunen, som ligger i Sikasso 540 GEOGRAFISK ORIENTERING 2006 NR. 4

4 Eldrevne pumper sikrer rent drikkevand ved tappesteder i landsbyen. Foto: Tom Burell. regionen i den sydøstlige del af Mali, ca. 300 kilometer fra hovedstaden Bamako. Her skulle vi lære noget om de lokale levevilkår og mødes med de ældste i landsbyen for at høre deres mening om et projekt, der var stillet dem i udsigt. Det var ikke tilfældigt, at vi var kommet til netop denne region af Mali og til de pågældende landsbyer. Ibrahim Togola, traineen fra Folkecenteret kommer fra en stamme, der har rødder tilbage i det område, som vi besøgte. Mødet foregik i Tabacoro sidst på eftermiddagen i skyggen af nogle træer. De lokale ældste blev orienteret om det møde, som havde været dagen forinden hos landets præsident, som i øvrigt også har en tilknytning til denne egn. Grundlæggende kunne deltagerne tilslutte sig de forslag, som var blevet drøftet med præsidenten et par dage forinden. Dermed var grundlaget skabt for en ansøgning til Danida. Mødet blev afsluttet med en diskussion om, at der også skulle være et bidrag til etablering af projektet fra landsbyernes side, ligesom der også skulle findes en løsning på drift og vedligeholdelse gennem en løbende indtægt fra driften. Udfordringer ved energiforsyning til landdistrikterne Lokal energiforsyning til landdistrikterne i ulandene er en ganske anden opgave end tilkobling af husstande til et nationalt elnet. Når der gennemføres elektrificering er det normalt en samfundsopgave, hvad enten det var i industrilandene for år siden eller det er ulandene i dag. Til udførelse af opgaven investerer samfundet i produktions- og distributionsanlæg, gennemfører planlægning og udførelse indtil beboerne en dag får besked om, at nu bliver de tilsluttet det offentlige elnet. Herefter er der lys i huset og beboerne betaler efter forbrug. Ved et lokalt solcelle-elværk er det helt anderledes. Det er nærmest som at skifte fra offentlige transportmidler til egen bil. Pludselig er man selv ansvarlig for brændstof, smøring, vand på køler og batteri, dæktryk mv. Er man ikke fortrolig hermed, får det hurtigt konsekvenser. På samme måde er det med egenforsyning med solceller. Selve solcellerne er uhyre robuste og holdbare, men batterierne skal skiftes ugentligt, man skal kende forskel på plus og minus, der skal bruges destilleret vand, og sikringerne skal skiftes, dersom noget har været kortsluttet. Reparationer skal klares lokalt og ikke af en ser- GEOGRAFISK ORIENTERING 2006 NR

5 vicemand fra Bamako, 300 km borte. Anlægget må heller ikke overbelastes og aflades for dybt, for det reducerer batteriernes levetid kraftigt. De skulle gerne holde 3-4 år, hvilket er forudsat i indtægtskalkulerne. Ved ukorrekt betjening kan levetiden være meget kortere. Derfor må der kun tilkobles den belastning, som anlægget er dimensioneret til (i praksis 2 lysrør pr. klasselokale og fire timers brændetid om dagen i skolen samt strøm til en medicinfryser og et lysrør i to timer om dagen). Altså ikke noget med ekstra pærer og forbrug på skolen, en ekstra ventilator eller et køleskab. Helt galt går det, dersom lavenergilysrøret på 18 Watt ved udskiftning erstattes med en 60 Watt almindelig elpære, som måske var ved hånden. Så går anlægget ned efter kort tid. Man får kun lys i en time, hvor anlægget er dimensioneret til 3-4 timer. Før vi gik i gang i Mali havde vi igennem udenlandske kontakter og på konferencer igennem flere år indsamlet erfaringer ikke mindst fra det ambitiøse Power for the World projekt om forskellige solelektricitetsprojekter i Vestafrika. Der har været mange projekter med store finansielle, organisatoriske og faglige ressourcer bagved. Gennemgående viser disse projekter, at det største problem har været vedligeholdelse af anlæggene. Efter at eksperterne havde opstillet og afprøvet anlæggene forlod de brugerne i de afrikanske landsbyer uden den nødvendige oplæring i driften af anlæggene. Et andet omfattende problem knytter sig til sikkerheden omkring solcelleanlæggene. Således har et stort olieselskab, som havde opstillet flere tusinde anlæg hos private brugere i Sydafrika, oplevet at solcellepanelerne blev stjålet eller ikke fungerede tilfredsstillende. Ud af flere tusinde anlæg var kun 25 % i drift efter få år. Tyveri af solcellepaneler er naturligvis et særligt problem, idet Lokalt trænede elektrikere sikrer vedligeholdelse og reparation langt fra storbyer. et 60 Watts modul koster mere end en gennemsnits årsindtægt (1.500 DKK). I Maliprojektet blev disse problemer løst ved, at de formelle ejere og ansvarlige for anlæggene efter indkøringen blev de lokale kvindelige organisationer. De har en primær og direkte interesse i at elforsyningen i skolen, klinikken og vandforsyningen er i orden. I praksis overvåger kvinderne selv nogle af solcelleanlæggene, mens man har ansat en vagtmand, der bor i teknikcontaineren ved vandværket. Solenergielektrikerne, der bliver uddannet på den nyopførte skole i Tabacoro bliver af kvinderne rekvireret til at tilse anlæg, vedligeholde batterier og paneler. Der er eksempler på ret hårde sanktioner overfor elektrikere, der har begået fejl. På den anden side har man som solelektriker en interesse i at skaffe sig et godt navn som stabil og kompetent. Det er oplagt, at private henvender sig til den nye elektriker for indkøb, installation og drift af solceller i den private bolig eller værksted. På den måde får Folkecenter infrastrukturprojektet en vigtig spin-off effekt og konceptet kan tjene som forbillede i andre landsbyprojekter i Afrika. Projektets indhold Den mest avancerede del af infrastrukturen i landsbyerne før solprojektet var grundvandsboringerne med håndpumper. De blev oprettet som led i et Danida-finansieret projekt omkring Man var meget tilfreds med disse pumper, som var i en god og funktionsdygtig stand. Her kan der hentes rent drikkevand i de nødvendige mængder, hvilket er vigtigt ikke mindst udenfor regntiden. Men der er det problem ved disse brønde, at de ligger i udkanten af landsbyerne. Derfor foretrækker man i regnsæsonen at hente vand fra de gamle brønde inde midt i landsbyen, hvilket naturligvis betyder, at man bruger overfladevand, der kan være inficeret med bakterier hvilket indebærer mange sundhedsrisici. Derfor blev det besluttet at installere solcelledrevne elpumper ved tappesteder inde i landsbyen, for at sikre en ren drikkevandsforsyning i regntiden. 542 GEOGRAFISK ORIENTERING 2006 NR. 4

6 Tekstboks 2: Oversigt over solcelleanlæg i Mali-projektet I hver af de tre centrale landsbyer Niamala, Tabacoro og Zambala er følgende installeret: 2 stk. solcellepaneler, 1 laderegulator, 2 batterier, 6 lysarmaturer og afbrydere i klasseværelserne i den lokale skolebygning. 5 stk. solcellepaneler, 2 laderegulatorer, 1 lav-energi køleskab, 6 batterier og lysarmaturer i diverse rum i den lokale klinik og fødestue. 1 stk. solcellepanel, 1 laderegulator, 1 batteri, batterikasse og 2 18 watt lysstofrør på landsbyens centrale plads. 16 stk. solcellepaneler, Grundfos dykpumpe, inverter, vandtank på 12 kubikmeter og to forskellige tappesteder opmuret i cement og hver med to tappehaner. Ti andre landsbyer i Sikasso-regionen har fået installeret lys i landsbyskolen, inklusiv 1 stk. 60 watt solcellepanel, laderegulator og batteri. Udover de solcelledrevne elpumper blev der installeret lysforsyning i skolelokaler, medicinkøleskab og lys i den lokale klinik og fødestue samt lysforsyning til den centrale plads i landsbyen. Samlet er blevet installeret 82 Kyocera 60 Watt solcellepaneler fordelt på 22 bygninger/anlæg (se tekstboks 2) Den anvendte teknik Hjertet i anlæg til elforsyning med solenergi er selve solcellepanelerne. Desuden skal der anskaffes laderegulatorer, belysningsarmaturer, dykpumper, batterier, fryseskabe, samt kobler, rør og forbrug til el- og vand. For bare ti år siden var der ofte tekniske problemer med solcellepaneler med indtrængning af vand og hurtig aldring. De problemer er idag fuldstændig løst hos de anerkendte fabrikater, hvorfor der gives 20 års garanti, hvilket er ekstrem lang tid i forhold til andre produkter i øvrigt. Alle de øvrige komponenter i anlæggene i Mali har den normale garantiperiode på 1 til 2 år. Samtidig er solcellepanelerne langt den dyreste del af anlæggene. Derfor blev det bestemt, at man på det felt skulle benytte paneler med referencer fra ulandenes landsbyer. Panelerne blev monteret i lokalt fremstillede vinkeljernsrammer og anbragt på bliktaget i de aktuelle bygninger, således at der er god køling af solcellerne. Solcellerne til belysning af markedspladsen blev monteret på en stålrørsmast. Belysningsarmaturer til skoler og klinikker samt fryseskabe er til lavvolt jævnstrøm, mens der er en inverter, der laver vekselstrøm til dykpumperne. Kabler, afbrydere og fittings blev indkøbt i Mali. Batterierne må betragtes som en forbrugsartikel, der skal udskiftes med mellemrum. Her kan man benytte særlige batterier af høj kvalitet til solcelleanlæg, som kan tåle hyppig opladning. Det er imidlertid blevet kotume i ulandsprojekter at bruge de langt billigere lastbilbatterier, som kan købes overalt. Ved batterisvigt eller tørkogning er ulykken ikke så stor. De anvendte batterier var importeret fra Ægypten. Installationen af solcelleanlæggene blev udført af teknikere fra Mali Folkecenterets kontor i Bamako. Man læsser centrets Toyota pick-up, som er ombygget til at kunne køre på Jatropha planteolie, med alle dele til 2-3 anlæg. De kan af to teknikere opstilles på en uge med deltagelse af beboere fra landsbyerne. Training af trainers Projektet er, opgavernes omfang taget i betragtning, gennemført indenfor en beskeden bevilling på 2,3 millioner DKK. For dette beløb har det været muligt at etablere 70 anlæg i landbyerne, nyopføre og drive et træningscenter for solelektrikere samt sikre driften af Folkecenterets kontor i Bamako i tre år. Her er der 10 ansatte, som foruden solcelleprojektet også har gennemført projekter med udvikling og lokal fremstilling af oliepresse til Jatrophafrø, biogas i landsbyer og andre energi- og miljørelaterede projektopgaver. Det har udelukkende kunnet lade sig gøre, fordi vi ikke ville basere projektet på udsendelse af Folkecenterets egne eksperter. Tre af Mali Folkecenters ledende ansatte har været på traineesophold på Folkecenteret i Danmark i 3 til 11 måneder for oplæring i installation og drift af solcelleanlæg samt projektstyring. På den måde har parterne lært hinanden særdeles godt at kende både fagligt og personligt, hvilket har været vigtigt på en række felter. Solceller og sundhed en succeshistorie Efter at der er installeret lys i fødestuen i Tabakoro, bliver den brugt flittigt. Der er færre kvinder, som føder hjemme nu. Eftersom der ikke er elektrisk lys i hjemmene og 50 % af børnene fødes om natten, udgør den større sikkerhed på klinikken en forskel for kvinderne. Her er bedre sanitære forhold og professionel hjælp, når der er behov herfor. Derfor overlever flere af de ca. 100 årlige nyfødte i Tabakoro, siden der i december 2002 blev installeret lys i fødestuen og køling af medicinen. Jordemoderen oplyste til Preben Maegaard, at nu dør 2 børn ud af 100 i fødslen. GEOGRAFISK ORIENTERING 2006 NR

7 Preben Maegaard lykønsker landelektrikerne med deres diplomer. Tidligere var det snarere 20 børn der døde. Solcellerne kan holde i mindst tyve år. Med en investering på kroner, kan man faktisk beregne prisen på et reddet menneskeliv! Dertil kommer, at også de andre beboere i landsbyen har gavn af de forbedrede forhold på klinikken. Der installeres lys i klinik og køleskab til medicin. Mindre analfabetisme og mulighed for oprettelse af småvirksomheder (microbusiness) Undervisningen af kvinder er ikke en del af projektet, men var klart en direkte følge af solpanelerne på skolerne uden disse var det ikke muligt at gennemføre aftenundervisning, som er en forudsætning for at kvinderne kan få undervisning. Undervisningen er koncentreret om læsning, skrivning og regning. Ifølge kvindegrupperne medfører undervisningen, at kvinderne har været i stand til at lave beregninger og føre regnskab i tilknytning til familiens økonomi og kvindernes småforretninger (microbusiness), hjælpe børnene med deres lektier, læse vejledninger på medicin, mm. Men for at forstå effekten af undervisningen, må dette ses i sammenhæng med de øvrige ændringer, som påvirker kvindernes liv i landsbyen. Den nye vandforsyning med vandhaner er meget lettere at benytte, og det går 3 gange hurtigere end ved brug af hånd- eller fodpumper. Med den mængde vand, der dagligt hentes og transporteres (på hovedet i liters beholdere) fra tappestederne til familiens gård, spares der tid og dermed samlet tid i husholdningen. 544 GEOGRAFISK ORIENTERING 2006 NR. 4

8 Aftenundervisning muliggøres af de nye lysstofrør og giver kvinderne mulighed for at uddanne sig. Den sparede tid udnyttes af kvinderne til flere småforretninger: Produktion af sæbe (fra frøet af en lokal olieplante) til salg på markedet Spinding af bomuldstråde (i hånden) og vævning af tøj Jordnøddeproduktion rensning og pakning i små plastposer til salg. Endvidere hjælper de kvinder, der modtager undervisning andre kvinder efter behov. Men den sparede tid i den daglige husholdning er også en af forudsætningerne for at kunne følge aftenundervisningen. Dette betyder, at det ikke er aftenbelysningen i skolen alene, der har gjort dette til en succes. Det må nødvendigvis ses i kombination med den sparede tid opnået via andre dele af projektet. Afsæt til noget meget større Som led i projektet blev der oprettet et Mali Folkecenter for vedvarende energi, der med inspiration fra nordisk folkecenter skal bidrage til forsyning med vedvarende energi i Mali. Det beskedne beløb på 2,3 millioner DKK til trods, var projektet vist det mest ambitiøse danske projekt nogensinde for at demonstrere anvendeligheden af vedvarende energi på landsbyniveau. Som et element i opbygningen af ny viden indenfor vedvarende energi og økologi har Mali Folkecenter opført en træningsskole i landsbyen Tabakoro. Solskolen har tre klasseværelser samt overnatningsmuligheder til 18 elever. Med byggeriet er man gået nye veje i en verdensdel, hvor nybyggeri ellers mest er af betonsten og med bliktage. Denne skole er udelukkende bygget af ler, hvilket der er lang tradition for i Vestafrika. Lerbyggeriet giver et godt indeklima og er billigt. Det har kostet kroner at opføre skolen. Der blev hentet arkitektbistand fra det nordlige Mali, hvor traditionen for lerbyggeri bliver holdt i hævd. Med skolen i Tabacoro som forbillede er man igen begyndt at bygge lerhuse i Sikasso-regionen. Projektet har banet vej for en ny form for ulandsprojekter med vægt på lokal styring, implementering og uddannelse. Et scenario ved fortsat udbygning med vedvarende energi viser, at man for 18 til 25 mio. kroner kan sikre mennesker (ca landsbyer) basale, men afgørende, forbedringer af levevilkårene. Målgruppen er de fattigste mennesker i Vestafrika. Der er derfor store perspektiver i fortsat udbygning af vedvarende energi i Afrika. For mere information se hjemmesiden: Preben Maegaard forstander på Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi GEOGRAFISK ORIENTERING 2006 NR

Lys over Mali Solceller til Malis skoler. Folkecenter for Renewable Energy www.folkecenter.net Mali Folkecenter www.malifolkecenter.org.

Lys over Mali Solceller til Malis skoler. Folkecenter for Renewable Energy www.folkecenter.net Mali Folkecenter www.malifolkecenter.org. Lys over Mali Solceller til Malis skoler Ligesom det var samfundet, der i sin tid sørgede for, at befolkningen i industrilandene fik adgang til elektricitet, kan man ikke forvente, at de fattigste af alle

Læs mere

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Af Preben Maegaard og Jane Kruse Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Nu er der jo kommet gang i tingene på energicentret igen? Den bemærkning hører vi

Læs mere

Foruden det her omtalte Aktiv vidensformidling var 2008 præget af et nyt projekt, som bidrog til en større aktivitet på centeret.

Foruden det her omtalte Aktiv vidensformidling var 2008 præget af et nyt projekt, som bidrog til en større aktivitet på centeret. Folkecenterets ledelsesberetning for år 2008 Den primære aktivitet på Folkecenteret har også i 2008 været projektet Aktiv Vidensformidling. Som vi før har sagt så er projektet et fireårigt projekt, som

Læs mere

HVEM SKAL EJE VINDMØLLERNE?

HVEM SKAL EJE VINDMØLLERNE? HVEM SKAL EJE VINDMØLLERNE? Preben Maegaard Vildsund Strand, 6. maj 2009 Udbygningen skete meget hurtigt, med lokal accept og blev finansieret lokalt, fordi der kunne opnås offentlig garantistillelse.

Læs mere

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 2015 Grønsted kommune Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 Indhold Indledning... 2 Metode... 2 Kommunikation... 3 Hvem er målgruppen?... 3 Hvad er mediet?... 3 Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen?...

Læs mere

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til solcelleguiden Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til produktion af el med solceller. Solceller

Læs mere

Solcelle Selvbyg Projekt støttet af EnergiNet.dk

Solcelle Selvbyg Projekt støttet af EnergiNet.dk Solcelle Selvbyg Projekt støttet af EnergiNet.dk Jane Kruse Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Folkecenteret, Sdr. Ydby 28. august 2010 I samarbejde med Thy & Mors Energi og NIVE 1-dags solcelle-selvbyg

Læs mere

Integrering af solelektricitet i landsbyer i Mali

Integrering af solelektricitet i landsbyer i Mali Integrering af solelektricitet i landsbyer i Mali Forbedring af sundhed, uddannelse og sociale forhold via brug af vedvarende energi Evaluering af Danida-finansieret projekt gennemført af Nordvestjysk

Læs mere

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT ÅR. Kilde iea Trods det at Danmark er placeret rimelig

Læs mere

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET Sikker gevinst hver dag! Nu kan du få solcelleanlæg i Sonnenkraft kvalitet www.sonnenkraft.dk SOLENS KRAFT Og energi. Helt gratis! Solen er stået op i mere end 4,57 milliarder år. Og hver dag udsendes

Læs mere

Borgerinitiativ med 100% lokalt ejerforhold

Borgerinitiativ med 100% lokalt ejerforhold Borgerinitiativ med 100% lokalt ejerforhold Solenergi er jordens eneste vedvarende energikilde og er en fællesbetegnelse for energien solen skaber, dvs. energi produceret af vindmøller, solceller, solfangere,

Læs mere

Grøn energi i hjemmet

Grøn energi i hjemmet Grøn energi i hjemmet Om denne pjece. Miljøministeriet har i samarbejde med Peter Bang Research A/S udarbejdet pjecen Grøn energi i hjemmet som e-magasin. Vi er gået sammen for at informere danske husejere

Læs mere

Brint til transport Planer & rammer 2012-2025

Brint til transport Planer & rammer 2012-2025 Brint til transport Planer & rammer 2012-2025 Oktober 2012 Planlægning af 2015+ markedsintroduktion Globale partnerskaber planlægger udrulning af biler og tankstationer Nordisk erklæring om markedsintroduktion

Læs mere

Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet.

Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet. Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet. Jeg fik solfanger anlæg for 19 år siden, den fungere stadig

Læs mere

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT ÅR. Kilde iea Trods det at Danmark er placeret rimelig

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites (RTS) Formål Optimere energiforsyningen til Remote Telecom

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

Dansk firma leverer billigt solcelle-internet til Afrika

Dansk firma leverer billigt solcelle-internet til Afrika Dansk firma leverer billigt solcelle-internet til Afrika Internet til landsbyer i Afrika uden elforsyning, har vist sig bæredygtigt og populært. Det skal skabe bedre uddannelse, bedre sundhed og økonomisk

Læs mere

Det brandgode. alternativ. Spar penge og skån miljøet på samme tid. Information om biobrændsler

Det brandgode. alternativ. Spar penge og skån miljøet på samme tid. Information om biobrændsler Det brandgode Information om biobrændsler alternativ Spar penge og skån miljøet på samme tid Det brandgode alternativ er opvarmning med biobrændsler Lavere varmeudgifter Biobrændsler nedsætter varmeudgiften

Læs mere

Solceller på kommunale bygninger. Dansk Solcelleforening

Solceller på kommunale bygninger. Dansk Solcelleforening Solceller på kommunale bygninger Ove Folmer Jensen SEKRETARIATET Dansk Solcelleforening Hvem er Dansk Solcelleforening Brancheforening der arbejdet for at fremme og understøtte solcelleaktiviteter i Danmark

Læs mere

Undervisning i brugen af Cornell-noten

Undervisning i brugen af Cornell-noten Undervisning i brugen af Cornell-noten I denne lektion arbejder I med at skrive for at lære Målet for denne lektion: Du lærer at bruge Cornell-noten til at Eleverne får et Cornell-noteark og udfylder det

Læs mere

(Kilde: The European Commission s Joint Research Centre, Institute for Environment and Sustainability)

(Kilde: The European Commission s Joint Research Centre, Institute for Environment and Sustainability) Er der virkelig sol nok i Danmark Selv om vi ikke synes det, så er der masser af solskin i Danmark. Faktisk så meget, at du skal langt ned i Sydtyskland for at få mere. Derfor er konklusionen, at når solceller

Læs mere

Kom godt i gang med solceller fra OK

Kom godt i gang med solceller fra OK 1 Kom godt i gang med solceller fra OK Brug strømmen, når solen skinner få gode tips til hvordan! Hvad kan du spare med solceller? Time for time afregning hvad betyder det for dig? www.ok.dk 2 3 Solceller

Læs mere

Solcelleanlæg i boligforeninger

Solcelleanlæg i boligforeninger Solcelleanlæg i boligforeninger Få mere at vide Telefon: 70 333 777 www.energitjenesten.dk 10 regionale kontorer + mobilt kontor Janus Hendrichsen Mail: jh@energitjenesten.dk Telefon: 36 98 68 21 Øget

Læs mere

EnergiMidt VE påvirkning af netstabilitet. -Rasmus Refshauge

EnergiMidt VE påvirkning af netstabilitet. -Rasmus Refshauge EnergiMidt VE påvirkning af netstabilitet -Rasmus Refshauge EnergiMidt og fremtidens energi- og kommunikationssamfund EnergiMidt Stiftet 1. januar 2002 som en fusion mellem 3 jyske elselskaber. EnergiMidt

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

H2 Logic brint til transport i Danmark

H2 Logic brint til transport i Danmark H2 Logic brint til transport i Danmark Gas Tekniske Dage Maj 4, 2016 Side 1 Om H2 Logic en del af NEL Ejerskab: Produkter: Erfaring: Referencer: Fordelen: Foretrukken: H2 Logic A/S er en del af NEL ASA

Læs mere

Kom godt i gang med solceller fra OK

Kom godt i gang med solceller fra OK 1 Kom godt i gang med solceller fra OK Brug strømmen, når solen skinner få gode tips til hvordan! Grøn energi er fremtiden Hvad kan du spare med solceller? Time for time afregning det betyder det for dig.

Læs mere

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Af Henrik Valeur, 2012 Når vi (danskere) skal beskrive resultaterne af den udviklingsbistand vi giver, kalder vi det Verdens bedste nyheder. 1 Flere uafhængige

Læs mere

Solcelle Selvbyg Projekt støttet af EnergiNet.dk

Solcelle Selvbyg Projekt støttet af EnergiNet.dk Solcelle Selvbyg Projekt støttet af EnergiNet.dk Jane Kruse Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Folkecenteret, Sdr. Ydby, 26. juni 2010 I samarbejde med Thy & Mors Energi og NIVE 1-dags solcelle-selvbyg

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand GRØNT GRUNDVAND... 3 Mål for området... 3 Opgørelser af vandforbrug... 3 Opgørelser af ledningstab...4 Konklusion...5 Årets aktiviteter...5 HERNING VAND A/S... 6 Miljø- og fødevaresikkerhedspolitik...

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Solcellelaboratoriet

Solcellelaboratoriet Solcellelaboratoriet Jorden rammes hele tiden af flere tusind gange mere energi fra Solen, end vi omsætter fra fossile brændstoffer. Selvom kun en lille del af denne solenergi når helt ned til jordoverfladen,

Læs mere

Sådan administrerer vi: Transportkorridoren Vi vil sikre, at der kun under særlige omstændigheder tillades

Sådan administrerer vi: Transportkorridoren Vi vil sikre, at der kun under særlige omstændigheder tillades Mål Tekniske anlæg skal medvirke til at udvikle vores moderne samfund med en hurtig, sikker og stabil forsyning af grundlæggende velfærdsgoder som f.eks. drikkevand, energi, transport og kommunikation.

Læs mere

Ny energi uddannelse på SDU

Ny energi uddannelse på SDU Ny energi uddannelse på SDU Derfor er der brug for nye kandidater inden for energiområdet En sikker energiforsyning er centralt for videreudvikling af velfærdssamfundet Den nuværende infrastruktur

Læs mere

Regeringens energiplan for 2002-2007 har bl.a. følgende mål for vedvarende energi:

Regeringens energiplan for 2002-2007 har bl.a. følgende mål for vedvarende energi: Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 182 Offentligt ENS j.nr 030199/30007-0065 ln 20. marts 2007 Indien Generel energipolitisk baggrund Indiens kraftige økonomiske vækst på over 7 pct. årligt

Læs mere

Indlæg, Preben Maegaard. Den fulde version af talen fra M/S Anton, Nynavn, 8. december 2007

Indlæg, Preben Maegaard. Den fulde version af talen fra M/S Anton, Nynavn, 8. december 2007 Indlæg, Preben Maegaard. Den fulde version af talen fra M/S Anton, Nynavn, 8. december 2007 Omstillingen til vedvarende energi er vor generations største, kollektive, globale udfordring. Og der er ingen

Læs mere

GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid...

GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid... GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid... GO2GREEN Svendborg Kommune er partner i GO2Green. GO2Green er en nonprofitorganisation, som arbejder for den grønne omstilling. Organisationen finansieres

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Klimaplan i Næstved. Foreningen Bæredygtige Byer & Bygninger Temadag i Næstved 16/6 2009

Klimaplan i Næstved. Foreningen Bæredygtige Byer & Bygninger Temadag i Næstved 16/6 2009 Klimaplan i Næstved Foreningen Bæredygtige Byer & Bygninger g yg g y yg g Temadag i Næstved 16/6 2009 Udvalgte data Areal: 683 km 2 Indb.: 80.950 Boliger: 37.742 742 NK bygningsmasse/brugsareal: 478.000

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

Indstilling. Energieffektiv fjernvarmeforsyning i Geding. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 1.

Indstilling. Energieffektiv fjernvarmeforsyning i Geding. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 1. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 1. april 2014 Energieffektiv fjernvarmeforsyning i Geding Ombygning af fjernvarmesystemet i Geding til en mere energieffektiv drift ved

Læs mere

Torben Dalsgaard. Ansat ved Dansk El-Forbund som Teknisk konsulent Uddannet elektriker

Torben Dalsgaard. Ansat ved Dansk El-Forbund som Teknisk konsulent Uddannet elektriker Torben Dalsgaard Ansat ved Dansk El-Forbund som Teknisk konsulent Uddannet elektriker Energibesparelser Hvorfor? Hvor? Hvordan? Hvorfor? Klimaet Politisk Pengene Hvor? Vedvarende energi Nye bygninger Eksisterende

Læs mere

Vicedirektør. Center for Landdistrikter, CELA, en nyskabelse inden for rammerne af Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi.

Vicedirektør. Center for Landdistrikter, CELA, en nyskabelse inden for rammerne af Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi. Stillingsbeskrivelse for Vicedirektør Center for Landdistrikter, CELA, en nyskabelse inden for rammerne af Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi. Hovedopgaven bliver at etablere det økonomiske og organisatoriske

Læs mere

Først og fremmest tak for et godt og inspirerende møde lørdag 19. september 2015!

Først og fremmest tak for et godt og inspirerende møde lørdag 19. september 2015! Kære beboere på Lyø! Først og fremmest tak for et godt og inspirerende møde lørdag 19. september 2015! Teknik - Klimasekretariatet Mellemgade 15, 5600 Faaborg Tlf. 72 53 21 40 Fax 72 530 531 teknik@fmk.dk

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020

Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020 Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020 Nærværende præsentation indeholder resultater for undersøgelsen om potentialet og barriererne for privat elbilisme

Læs mere

Energirenovering kan gøre dit hus 50 år yngre

Energirenovering kan gøre dit hus 50 år yngre Livsstil 20.02.2016 kl. 11:10 Energirenovering kan gøre dit hus 50 år yngre AF Anita Jensenius Hos familien Simonsen i Albertslund har en ambitiøs energirenovering ført til forbedret indeklima, æstetisk

Læs mere

12/24V -> 220V. Ren sinus Inverte. Brugervejledning. Viva Energr. Viva Energr " ' Viva Energi. 6 Support. Brugervejledning 12/24V -> 230V inverter

12/24V -> 220V. Ren sinus Inverte. Brugervejledning. Viva Energr. Viva Energr  ' Viva Energi. 6 Support. Brugervejledning 12/24V -> 230V inverter 6 Support Se også vores supportsider for mere hjælp, ohe stillede spørgsmål samt tips og tricks. I www.vivaenergi.dk/support 12/24V -> 220V Ren sinus Inverte "./ Brugervejledning Viva Energr Trykt juli

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010

Præsentation af Innovation Fur. Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010 Præsentation af Innovation Fur Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010 Disposition o Hovedtal for Fur o Eksisterende net på Fur o Ideen bag Innovation Fur o Initiativtagere o Igangsætning -

Læs mere

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009 Bilag 3. Første udkast til handlingsplaner Handlingsplan 1.1 ESCO Indsatsområde 1 Energimæssige optimeringer i kommunale ejendomme Handlingsplan 1.1 ESCO I fastsættes en målsætning om, at Greve Kommune

Læs mere

Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds den 23. juni 2007.

Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds den 23. juni 2007. Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds den 23. juni 2007. Beretning ved formanden for bestyrelsen, smedemester Jens Jensen, Rejsby. Den primære aktivitet på Folkecenteret i 2006 har været projektet

Læs mere

Solcelleanlæg i andelsboligforeninger

Solcelleanlæg i andelsboligforeninger Solcelleanlæg i andelsboligforeninger Hvem er Energitjenesten? Energitjenestens hovedopgave er at yde gratis og uvildig information om energibesparelser og vedvarende energi til den enkelte borger, virksomhed

Læs mere

Et grønt skridt foran

Et grønt skridt foran DAB s grønne profil Et grønt skridt foran I DAB vægter vi hensyn til miljøet højt. Ikke blot i forhold til driften på hovedkontoret og lokalkontorerne, hvor vi i dag har et CO2 neutralt elforbrug, men

Læs mere

BYGNINGER SMART ENERGI SMART ENERGI. i samarbejde med. I private hjem bliver der gjort flere ting for at spare på energien:

BYGNINGER SMART ENERGI SMART ENERGI. i samarbejde med. I private hjem bliver der gjort flere ting for at spare på energien: BYGNINGER SMART ENERGI I private hjem bliver el-forbruget sænket ved at udskifte elektriske apparater til moderne apparater med lavt og intelligent energiforbrug. SMART ENERGI I private hjem bliver der

Læs mere

Tilskud til energibesparelser

Tilskud til energibesparelser Nyt om Tilskud til energibesparelser Indlæg d. 2/3 2017, for SAGRO s svinegruppe Gunnar Schmidt Energi- & teknikrådgiver +45 20 89 78 00, gus@byggeri-teknik.dk www.byggeri-teknik.dk Tilskud til energibesparelser

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Klimavision for Lindebjergskolen og Gundsølillehallen. Møde med Jens Thornsen 19. maj 2011

Klimavision for Lindebjergskolen og Gundsølillehallen. Møde med Jens Thornsen 19. maj 2011 Klimavision for Lindebjergskolen og Gundsølillehallen Møde med Jens Thornsen 19. maj 2011 1 Baggrund: Vi er i gang på 3 niveauer Visionering Visionen for Lindebjergskolen præsenteres Projektering Planlægning

Læs mere

Sikkerhed, effektivitet og komfort med KNX

Sikkerhed, effektivitet og komfort med KNX Sikkerhed, effektivitet og komfort med KNX Sikkerhed Sov godt. Rejse uden bekymringer. Stol på KNX. Observant installation KNX er altid på vagt om natten og når du er ude at rejse. Den intelligente installation

Læs mere

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET Selvforsyning, miljø, jobs og økonomi gennem en aktiv energipolitik. Socialdemokratiet kræver nye initiativer efter 5 spildte år. Danmark skal være selvforsynende med energi,

Læs mere

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL ØL s formålsparagraf At sikre den fortsatte udvikling af økologisk fødevareproduktion frem mod de økologiske

Læs mere

Tema aften solenergi. Nicolai Andresen ATsolar, Sønderborg

Tema aften solenergi. Nicolai Andresen ATsolar, Sønderborg Tema aften solenergi Nicolai Andresen ATsolar, Sønderborg ATsolar Aps Total entreprenør inden for solcelleanlæg i alle størrelser og typer Har projekteret og installeret nogle af landets største solcelleanlæg

Læs mere

Intelligente energiløsninger

Intelligente energiløsninger Intelligente energiløsninger fra green force company a/s Mathiasen Holstebrovej 58-6950 Ringkøbing Monteringen startede om morgenen, og samme dag var vi selvforsynende med el Lise og Hans Peter Buch -

Læs mere

Træk din el-installatør fra i skat. og gør din bolig mere værd. Preview BRUG HÅNDVÆRKER- FRADRAGET NU! blueinstall.dk

Træk din el-installatør fra i skat. og gør din bolig mere værd. Preview BRUG HÅNDVÆRKER- FRADRAGET NU! blueinstall.dk Træk din el-installatør fra i skat og gør din bolig mere værd BRUG HÅNDVÆRKER- FRADRAGET NU! blueinstall.dk Håndværkerfradraget kort fortalt Det nye håndværkerfradrag har et grønt sigte. Det betyder fx,

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

Mobilisering af fleksibelt forbrug Nettemadag om fremtidens elsystem. 26. nov. 2013 Louise Jakobsen, Dansk Energi

Mobilisering af fleksibelt forbrug Nettemadag om fremtidens elsystem. 26. nov. 2013 Louise Jakobsen, Dansk Energi Mobilisering af fleksibelt forbrug Nettemadag om fremtidens elsystem 26. nov. 2013 Louise Jakobsen, Dansk Energi Agenda Erfaringer med at finde fleksibilitet stammer fra to forsknings- og udviklingsprojekter

Læs mere

Mobilisering af fleksibelt forbrug Nettemadag om fremtidens elsystem. 26. nov Louise Jakobsen, Dansk Energi

Mobilisering af fleksibelt forbrug Nettemadag om fremtidens elsystem. 26. nov Louise Jakobsen, Dansk Energi Mobilisering af fleksibelt forbrug Nettemadag om fremtidens elsystem 26. nov. 2013 Louise Jakobsen, Dansk Energi Agenda Erfaringer med at finde fleksibilitet stammer fra to forsknings- og udviklingsprojekter

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

GAIA SOLAR SOLCELLER TIL ERHVERV

GAIA SOLAR SOLCELLER TIL ERHVERV GAIA SOLAR SOLCELLER TIL ERHVERV Gaia Solar 20 års erfaring med solcelle projektering og montering 10 ansatte ingeniør, elektrikere, bygningskonstruktører, IT Projekterer, monterer, overvåger og servicerer

Læs mere

Solcelleanlæg i andelsboligforeninger

Solcelleanlæg i andelsboligforeninger Solcelleanlæg i andelsboligforeninger Program Kort om solceller Regler for opsætning af solceller Økonomien i solcelleanlæg Sådan kommer man igang Øget interesse for solceller Udbygningen på verdensplan

Læs mere

har I styr på vandforbruget?

har I styr på vandforbruget? har I styr på vandforbruget? spar vand spar penge: få tilskud til vandbesparende installationer vi skal spare på vandet ikke fordi der mangler vand, men fordi der snart mangler rent vand Rent vand er en

Læs mere

Ingeniører uden Grænser Skt. Annæ Plads 16, 1. ASF Dansk Folkehjælp Industriparken 4

Ingeniører uden Grænser Skt. Annæ Plads 16, 1. ASF Dansk Folkehjælp Industriparken 4 TEREJA II Projektbeskrivelse om forbedrede sanitære forhold på udvalgte skoler i det nordlige Tanzania i forbindelse med hygiejneundervisningsprogram for skolebørn Ingeniører uden Grænser Skt. Annæ Plads

Læs mere

TIL RÅDGIVERE OG INDKØBERE

TIL RÅDGIVERE OG INDKØBERE TIL RÅDGIVERE OG INDKØBERE Tjekliste til indkøb af Solcelleanlæg Når der skal træffes en beslutning om hvilket solcelleanlæg der skal købes, er det vigtigt, at sammenligne forskellige tilbud, da der er

Læs mere

ENERGI til tiden - og til fremtiden

ENERGI til tiden - og til fremtiden ENERGI til tiden - og til fremtiden Målrettet vidensformidling Målrettet vidensformidling VI FORMIDLER VIDEN, DER SIKRER VELSTAND OG VÆKST OG SAMTIDIGT BESKYTTER MILJØ OG NATUR TIL GAVN FOR KOMMENDE GENERATIONER

Læs mere

hos Skousen! Solcelleanlæg 6,2 kw inkl. montering: Fra 89.995,- 10 års invertergaranti 10 års panelgaranti 25 års lineær ydelsesgaranti

hos Skousen! Solcelleanlæg 6,2 kw inkl. montering: Fra 89.995,- 10 års invertergaranti 10 års panelgaranti 25 års lineær ydelsesgaranti NYHED hos Skousen! Solcelleanlæg 6,2 kw inkl. montering: Fra 89.995,- 10 års invertergaranti 10 års panelgaranti 25 års lineær ydelsesgaranti Hvorfor solceller? Med dit eget solcelleanlæg kan du slippe

Læs mere

01.09.2015/TS Vers.: 1.0/Rev.: Drift og vedligehold. af Gaia Solar-solcelleanlæg

01.09.2015/TS Vers.: 1.0/Rev.: Drift og vedligehold. af Gaia Solar-solcelleanlæg 01.09.2015/TS Vers.: 1.0/Rev.: Drift og vedligehold af Gaia Solar-solcelleanlæg Drift- og vedligeholdelsesmanual for solcelleanlæg Funktionsbeskrivelse... 3 Driftsvejledning... 3 Sikkerhed... 4 Start og

Læs mere

Markedets mest energieffektive LED armaturer Professionel LED Belysning SPAR KR ÅRLIGT PR GAMMELT ARMATUR DU UDSKIFTER

Markedets mest energieffektive LED armaturer Professionel LED Belysning SPAR KR ÅRLIGT PR GAMMELT ARMATUR DU UDSKIFTER Markedets mest energieffektive LED armaturer Professionel LED Belysning SPAR 3-500 KR ÅRLIGT PR GAMMELT ARMATUR DU UDSKIFTER VI HAR DE RIGTIGE LAMPER TIL ALLE FORMÅL Arbejdspladsen Industri & Lager Sport

Læs mere

Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark

Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark VE NET SOL, konference: Solelparker i Danmark VE NET SOL som er en gruppe under Forsknings og Innovationsstyrelsens Innovationsnetværk VE NET SOL, har

Læs mere

TRANSFORMINGWATERCARE

TRANSFORMINGWATERCARE TRANSFORMINGWATERCARE Indhold 2 Visioner for vand 4-5 Eksperter i vandbehandling 6-7 Teknologier til kamp mod korrosion 8-9 Sundt og rent vand naturligvis 10-11 Procesindustri Vand til øl eller vand til

Læs mere

Fremsendes som fælles henvendelse fra Samsø Energiakademi og Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi.

Fremsendes som fælles henvendelse fra Samsø Energiakademi og Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi. Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 78 Offentligt Fremsendes som fælles henvendelse fra Samsø Energiakademi og Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi. Fælles for de to centre er, at

Læs mere

VI HØSTER SOLENS STRÅLER I PAGT MED NATUREN

VI HØSTER SOLENS STRÅLER I PAGT MED NATUREN VI HØSTER SOLENS STRÅLER I PAGT MED NATUREN Solen giver lys og skaber liv. På bare halvanden time sender solen så meget energi ned til jorden, at hele verdens energiforbrug kan dækkes i et helt år. Det

Læs mere

Optimal ydelse, bedre afkast. DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE SOLCELLEANLÆG. ProSolar A/S CVR: 34579504. 4600 Køge salg@prosolar.

Optimal ydelse, bedre afkast. DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE SOLCELLEANLÆG. ProSolar A/S CVR: 34579504. 4600 Køge salg@prosolar. Optimal ydelse, bedre afkast. DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE SOLCELLEANLÆG Dit behov for sikker drift. Vi sørger for dit anlæg altid er i drift, og vedligeholder det løbende! Maksimalt udbytte ved optimal drift:

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Produktbeskrivelse 1. juni 2016

Produktbeskrivelse 1. juni 2016 Produktbeskrivelse 2 Indhold Indledning 3 Formål 4 Målgruppen 4 Forberedelse 5 Pris på energitjek 6 Tilskud 6 Opstart af Energitjek 7 Brochure, flyer og opslag 7 Tjeklisten til Energitjek i boligen 8 Fane

Læs mere

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy Korsholm Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Miljø- og energimæssige beregninger for fjernkølingsforsyning i Nordhavnen, postnummer 2150 samt dele af 2100

Miljø- og energimæssige beregninger for fjernkølingsforsyning i Nordhavnen, postnummer 2150 samt dele af 2100 Bilag 6 Fjernkøling i Nordhavnen Maj 2014 Miljø- og energimæssige beregninger for fjernkølingsforsyning i Nordhavnen, postnummer 2150 samt dele af 2100 I henhold til lov om kommunal fjernkøling skal Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Tjek din solcelle-installation

Tjek din solcelle-installation Tjek din solcelle-installation Få et overblik over, om din solcelle-installation er korrekt udført. Denne folder indeholder nogle gode råd til, hvad du selv kan tjekke. Brug tjeklisten og find blandt andet

Læs mere

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011 Varmepumper Frigør Danmark fra fossile brændsler Dansk Energi februar 2011 Danmark har brug for varmepumper Varmepumper hjælper til at frigøre Danmark fra fossile brændsler og sænke udslippet af CO2. Varmepumpen

Læs mere

Perspektiver for solceller som fremtidig bidragyder til energiforsyningen

Perspektiver for solceller som fremtidig bidragyder til energiforsyningen Perspektiver for solceller som fremtidig bidragyder til energiforsyningen 9. oktober 2014 Flemming Kristensen Energimidt Bestyrelsesformand Dansk Solcelleforening Mission & Vision Mission Det er brancheforeningens

Læs mere

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg Solcelleanlæg Sænk din elregning og dit CO 2 -udslip markant Solens daglige indstråling på jorden er ca. 6.000 gange så høj, som den samlede energi vi dagligt forbruger på kloden. Ved at udnytte solens

Læs mere

Beretning 2009/2010 for Løgstrup Varmeværk

Beretning 2009/2010 for Løgstrup Varmeværk Beretning 2009/2010 for Løgstrup Varmeværk Gas- og varmeprisen Vi har haft et varmesalg på i alt 11.843 MW mod 10.470 MW i det foregående år. Altså har varmesalget været noget større. Året har også haft

Læs mere

Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter.

Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter. we know how AVN Hydraulik AVN Hydraulik er i dag et stærkt team på godt 35 dygtige medarbejdere. Vi har eksisteret siden 1978 og er en del af AVN Gruppen. Hovedafdelingen på 2.000 m² ligger i Brøndby,

Læs mere

Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden. Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand

Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden. Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand Uponor IQ forsinkelsesmagasin Ved at anvende Uponor IQ rør

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

1 Bilag 3. Green Cities: Gennemgang af forslag til nye mål

1 Bilag 3. Green Cities: Gennemgang af forslag til nye mål 1 Bilag 3 Green Cities: Gennemgang af forslag til nye mål På et seminar 7.-8. september 2011 har embedsværket i Green Cities kommunerne (inkl. observatør kommunerne Næstved og Aabenraa) produceret forslag

Læs mere

CLEVER TEMA: Opladning

CLEVER TEMA: Opladning Kære elbilist Nu har du forhåbentlig gjort dig en række erfaringer med at køre i elbil vi er glade for, at du deler de erfaringer med os til fordel for projektet. I denne nyhedsmail vil vi gerne fortælle

Læs mere

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk Vand gennem 100 år 1912-2012 Mesing Vandværk Mesing vandværks historie gennem 100 år Skrevet af: Egon Andersen Hæftet er udkommet i et oplag på 175 stk. Tryk: A.R.T. Skanderborg 2 Vandværket gennem 100

Læs mere

Større bygge- og renoveringsprojekter

Større bygge- og renoveringsprojekter Større bygge- og renoveringsprojekter Mini-Byggekonference 18. august : Byggeriet i Bevægelse Jens Abildgaard, Grontmij Carl Bro 1 Omdrejningspunktet Omdrejningspunktet i dagens tema er at iværksætte udgiftsneutrale

Læs mere

Baggrundsnotat: "Grøn gas er fremtidens gas"

Baggrundsnotat: Grøn gas er fremtidens gas Baggrundsnotat: "Grøn gas er fremtidens gas" Gasinfrastrukturen er værdifuld for den grønne omstilling Det danske gassystems rolle forventes, som med de øvrige dele af energisystemet (elsystemet, fjernvarmesystemet

Læs mere