LOVEN TOTALE ANTAL STIK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOVEN TOTALE ANTAL STIK"

Transkript

1 LOVEN OM TOTALE ANTAL STIK Kampen om delregnskabet på 2- og 3-trækket er det mest forekommende problem ved bridgebordet. Det er her, der i en holdkamp svinger 5-7 IMP gang på gang, og det er her de fleste holdkampe bliver afgjort. I parturneringer er det her, du vinder turneringerne, idet de er så ofte forekommende. Det er en triumf at lægge -50 eller -100 i stedet for at afgive 110 eller 140 point. De fleste parturneringsvante turneringsspillere ved udmærket godt, at de kun sjældent (næsten aldrig) skal lade fjenden købe en kontrakt på 2-trækket, når de selv har fundet tilpasning i en farve. Det er på 3-trækket hele problemstillingen opstår. Men uheldigvis er der ikke noget meldesystem i hele verden, der er så præcist, at det altid fører til den rette konklusion. Selv hvis du kan se makkers hånd under meldeforløbet vil du ikke altid nå den optimale kontrakt, idet du ikke kan tage højde for, om dine knibninger går godt eller ej. I kampen om delregnskabet arbejder kortene imidlertid "begge veje". Hvad der er godt for dig, er ofte skidt for fjenden og vice versa. Lad os sætte, at du har: Nord: Syd: ED10x B98x Hvis Kongen er i plads får du alle 4 stik. Hvis Kongen er ude af plads, mister du et stik. Det har imidlertid også en analog betydning for modparten, såfremt de har kontrakten i en anden trumffarve. Lad os sætte, at de udestående kort sidder 3-2. Hvis knibningen går godt for dig, så sidder den dårligt for fjenden, og de mister 2 stik i farven. Sidder Kongen imidlertid ude af plads for dig, så mister du et stik, hvorimod fjenden kun får én taber i farven. Læg mærke til, at der i alt er en total på 2 stik, som bliver tabt i denne farve - uanset om knibningen går godt eller ej, og uanset hvem der har kontrakten. Hvis du ikke mister noget stik, så mister fjenden 2 stik - ellers mister I hver ét stik, hvilket tilsammen giver 2 stik. Det er placeringen af Kongen, der bestemmer, hvem der mister hvor mange stik - men det totale antal mistede stik forbliver det samme, nemlig 2 i dette eksempel. Du har Nord: Syd: EKxx Dxxx Side 1 af 12

2 Dette er din trumffarve. Hvis de udesiddende trumfer sidder 3-2, har du ingen tabere, hvis de sidder 4-1, har du én taber, og hvis de sidder 5-0 har du 2 tabere. Omvendt, hvis dette er en sidefarve hos fjenden, der spiller i en anden trumffarve, så vil de have 2 eller 1 eller 0 tabere alt efter, hvorledes deres kort i ovennævnte farve er fordelt. Atter ser vi, at det totale antal tabere i denne farve er konstant (2). Når det totale antal stik er konstant i én farve, så er det nærliggende at tro, at det må gælde i alle 4 farver. I en UT-kontrakt er det let at indse, at det er korrekt. Det totale antal stik er her altid 13. Hvis den ene side vinder 9 stik, så vinder den anden side 4 stik. Får modparten 5 stik, så får spilfører kun 8 stik. Gælder noget lignende også i en farvekontrakt? Lad os se på et helt spil: NORD K6 K653 ED53 B109 SYD 854 E E82 Hvordan går det for N-S i en hjerterkontrakt? Det kommer an på, hvorledes fjendens kort er placeret (selvfølgelig). Lad os først gå ud fra, at alt lykkes for N-S. Så har N-S én taber i spar samt en klørtaber - i alt 11 stik til N-S. Hvordan går det så for Ø-V i en sparkontrakt? De vil have én spartaber, 2 hjertertabere, 2 rudertabere (vi ser bort fra trumfninger) samt 2 klørtabere, så der vil kun være 6 stik til Ø-V. Omvendt - lad os sætte, at alt går galt for N-S. Spilfører mister 2 sparstik, ét hjerterstik, ét ruderstik og 2 klørstik - i alt 7 stik til N-S. Ø-V vil derimod kun miste ét hjerterstik, ét ruderstik samt ét klørstik - i alt 10 stik til Ø-V. Læg mærke til, at det totale antal stik i begge eksempler er 17 stik. Prøv at bytte om på kortene på forskellige måder, således at nogen knibninger går godt og andre ikke, og du vil opdage, at det totale antal stik altid vil være 17, hvis du altså ikke bytter om på kortene, så helt skæve fordelinger opstår. Er der en metode til at finde ud af, hvor mange antal stik, der er tilsammen i en trumfkontrakt? Det er jo let nok i en UT-kontrakt, der er det totale antal stik altid 13. En fransk bridgespiller og matematiker, Jean Rene Vernes, gennemgik i løbet af tusinder af spil, og han opdagede noget meget mærkeligt, som han publicerede i 1969: Side 2 af 12

3 Det Totale Antal Stik til rådighed i enhver trumfkontrakt er lig med summen af de to pars Trumflængde. Dette kaldte han for "The Law of Total Tricks". Mærkelig nok var der ikke rigtig nogen, der greb denne vigtige opdagelse på daværende tidspunkt. Først da det unge bridgegeni Marty Bergen i 1979 brugte en hel uge til at overbevise en anden ung spiller Larry Cohen om ideen, og hvad den kunne bruges til, skete der noget. Loven blev grundlaget for Bergen-Raises og et helt system af springstøtter og spærremeldinger. Det unge par lagde alle ned. De vandt den ene store turnering i USA efter den anden og på 3 år skrabede de hver omkring 8000 mesterpoint sammen. Det resulterede i, at ACBL forbød nogle af det unge pars meldinger. Faktisk kaldte "The Bridge World" dette forbud for: "The Marty Bergen Rule". Men Loven om Total Antal Stik kunne de ikke forbyde, og i 1992 blev den verdenskendt, da Larry Cohen skrev sin bog herom. I det sidste eksempel, som jeg gennemgik, kan man se essensen i Loven. N-S havde 9 trumfer (hjerter) tilsammen, og Ø-V havde 8 trumfer (spar) tilsammen. I alt havde de to par altså tilsammen 17 trumfer, hvilket netop svarede til de stik, der var til rådighed for parrene - forskelligt fordelt alt efter hvorledes du placerede kortene - men altid 17 stik. Dette vil i de fleste tilfælde være korrekt - endda helt nøjagtigt, og skulle det smutte, så ofte kun med ét stik. Jeg ser her bort fra undtagelserne som f.eks. vild dobbeltfit, hvilket jeg vil vende tilbage til. Men: LOVEN gælder kun på 2- og 3-trækket den bryder sammen på højere niveau. Men som vi vil få at se, så er det netop på 2- og 3-trækket, at vi har brug for LOVEN - det er på dette niveau hele kampen om delregnskabet foregår. LOVEN har ingen betydning, hvis I har meldeforløbet for jer selv - den gælder kun, når der kæmpes om kontrakten! Praktisk brug af loven Lad os se, hvordan vi kan bruge LOVEN til at hjælpe os i kampen om delregnskabet. Først og fremmest skal vi se på, hvad vores mål bør være. Lad os sætte, at fjenden er i 2, og vi sidder og overvejer, om vi skal melde 3 eller ej. Hvis begge kontrakter kan vinde, så er det rigtigt at melde videre. Hvis ingen af kontrakterne vinder, så er det forkert at melde videre. Men hvad hvis kun den ene kontrakt kan vinde? Dette står ikke helt klart, men i parturnering vil det være korrekt at melde i en sådan situation, idet det ikke gør noget at gå én ned, hvis fjenden kan vinde deres kontrakt. Den eneste undtagelse er, hvis I er i farezonen og bliver doblet til de fatale minus 200. Men vil de i praksis turde at doble i en så tæt kontrakt, hvor det er et spørgsmål om den ene eller den anden kontrakt vinder alt efter om en knibning går godt eller ej? Det må vi svare nej til det vil Side 3 af 12

4 næppe forekomme. En tillægsbonus opstår ved, at fjenden måske vil melde én gang til, hvormed de går imod LOVEN, hvilket absolut vil være i jeres favør. Hvordan kan vi inkorporere LOVEN i denne beslutningsproces? For det første: hvor lang er fjendens trumflængde? Normalt skal vi sætte den til 8 kort. Sjældent har de 7 kort, men det kan være vanskeligt at opdage. Ofte vil de have 9 kort, og nogen gange kan dette diagnostiseres ud fra meldingerne. Men I vil også ofte have 9 kort. Vi kan allerede nu se, at det næsten altid vil være forkert at sælge ud på 2-trækket, hvis du selv kan melde på 2-trækket (hvilket erfarne turneringsspillere har vidst længe, men kan nu forklares via LOVEN). Selv om begge sider kun har en 8-korts fit er det totale antal stik 16. Begge sider kan enten vinde deres kontrakt, eller den ene side går én ned, medens den anden side vinder 9 stik. Nej det er på 3-trækket, at beslutningen bliver vanskelig, og det er her LOVEN skal hjælpe dig. Der er 4 forskellige muligheder, og jeg vil gennemgå dem særskilt. 1. mulighed N-S og Ø-V har begge 8 kort, men fjenden har en højere farve. For at gøre det simpelt, vil det hele tiden dreje sig om farverne spar og hjerter. Dette betyder, at fjenden er stoppet i 2. Du skal nu beslutte, om du skal melde videre til 3 eller ej vel vidende, at det totale antal stik er 16, når begge par har 8 trumfer. Fjenden har gjort det helt rigtige ved at melde 2. Ved at melde 3 laver du hermed en "overmelding", men som tidligere nævnt er det korrekt i en parturnering at lave en overmelding på ét stik, idet det er bedre at aflevere minus 50 eller 100 frem for 110 eller 140. Det vil være på sin plads at indsætte en regel her: Det er normalt korrekt i kampen om delregnskabet at lave en overmelding på 1 stik, men aldrig 2. Dette skal dog lige modereres, idet man skal tænke sig en ekstra gang om, når begge par er i farezonen, idet muligheden forekommer, at kortene ligger meget favorabelt for enten jer eller fjenden, hvilket betyder, at én af jer måske går ned til minus 200, selv om kontrakten ikke er doblet. Dette er aldrig godt i en parturnering, hvor denne score skal sammenlignes med alle de andre borde. Hvis dette er tilfældet, er det bedre at melde pas uanset hvilket par, der er det uheldige. Det betyder ikke, at din pas nødvendigvis vil give pote det betyder blot, at med begge par i farezonen får I en ekstra chance for at vinde på spillet ved at spille imod, som ikke ville eksistere, såfremt begge par var uden for zonen. Derfor, hvis beslutningen ligger meget snært, så hold øje med zonestillingen. På den anden side kunne modparten godt have 9 kort i trumffarven. Hvis det er tilfældet, så der det korrekt at melde videre til 3, idet både 2 og 3 i så fald begge har chance for at vinde. Herudover selv om det er forkert at melde videre er der endnu en chance for at vinde: det kunne være, at fjenden fejlvurderer situationen og melder videre til 3. Så alt andet lige det vil oftest være korrekt at melde videre i denne situation. Side 4 af 12

5 2. mulighed I har 9 kort i hjerter, og fjenden har meldt 2. Nu er det totale antal stik 17, så det er helt klart, at du skal melde videre til 3, idet der er stor chance for, at begge kontrakter kan vinde. Herudover giver I fjenden valget, om han skal melde videre til 3 eller ej. Som udgangspunkt burde fjenden med 9 trumfer tilsammen have meldt direkte til 3 med det samme, hvis de havde tænkt sig at kæmpe til dette niveau. Men når dette ikke skete, vil det som regel være forkert af dem at melde 3 nu, hvor det er indikeret, at de højst sandsynligt kun har 8 spar tilsammen. 3. mulighed I har 8 spar tilsammen og fjenden har meldt 3. Der er sandsynligvis 16 stik total, og fjenden har allerede "overmeldt" med 1 stik. Derfor vil det næsten altid være forkert at konkurrere videre til 3, idet det vil være en "overmelding" nu på i alt 2 stik. Det vil i så fald være sandsynligt, at begge kontrakter går ned eller at én af kontrakterne kan sættes 2 gange. I begge tilfælde er det forkert at melde videre. Det er i øvrigt her, at selv meget turneringsvante spillere fejler. Du må i dette tilfælde kun melde videre, hvis i har fit i 2 farver eller har grund til at formode, at fjenden har 9 kort i deres trumffarve, i hvilket tilfælde 3 kun vil være en "overmelding" på 1 stik. 4. mulighed I har 9 spar tilsammen og fjenden er i 3. Igen er beslutningen tæt, idet meldingen 3 vil betyde en "overmelding" på 1 stik hvis fjenden kun har 8 kort i hjerter. Der er 17 totale stik, og 3 er på dette niveau. Hvis både 3 og 3 skulle kunne vinde, skal der være 18 totale stik (9+9). Men der er nu en større chance for, at fjenden har 9 trumfer, da de var villige til at konkurrere på 3- trækket, så umiddelbart bør man melde videre til 3. Det negative er, at du ikke har den ekstra chance at kunne skubbe dem videre (for højt), idet fjenden vil være tilbageholdende med at kæmpe på 4-trækket uden usædvanlig fordeling. Alt dette kan kortes ned til følgende tommelfingerregel: I kampen om delregnskabet - glem alt om honnørpoint - du skal være villig til at melde til og med det niveau, som svarer til det antal trumfer du har. Med andre ord skal du generelt kæmpe til og med 3-trækket, hvis I har 9 trumfer tilsammen, men med en 8-korts fit er det ofte korrekt at kæmpe til 3-trækket oven på en 2-kontrakt hos fjenden, men meget stjældent på 3-trækket, hvis fjenden også har meldt på 3-trækket (Reglen om 1 stiks "overmelding") - men helst uden for zonen. Det er i sidstnævnte tilfælde, at selv meget rutinerede spillere begår fejl!! Dette er blot en generel regel, men det er forbavsende, hvor ofte denne regel viser vej til den korrekte beslutning i en tæt kamp om delregnskabet. Side 5 af 12

6 Jeg må pointere, at jeg kun har været inde på, hvorvidt du skal melde videre eller melder pas. Der er selvfølgelig også en tredje mulighed: Dobling af fjendens melding!! Doblingen har i virkeligheden en væsentlig betydning i kampen om delregnskabet. Hvis du har en stærk formodning om, at fjenden går ned i deres kontrakt, eller at du føler, at I vil få noget nær en bund, såfremt fjenden får lov til at spille deres kontrakt, så kan du ligeså godt doble!! Dette sidste kaldes: "at beskytte sin score". I har 8 trumfer, og meldingerne sluttede med, at fjenden kæmpede til 3. Du ved, at ved langt de fleste borde får de lov til at spille og sandsynligvis vinde 3. Hvis fjenden er udenfor farezonen, afgiver de 50 eller 100 (hvis udoblet). Det er ikke nok, når de fleste andre får 140. Ved at doble fjenden får i 100 eller 300. Kun sidstnævnte vil være godt. Men hvis fjenden er i zonen, er det en helt anden sag I skal blot sætte dem én gang for at opnå de magiske 200 point. Er fjenden i zonen, skal I doble fjenden, hvis I vil tjene nogle point i nævnte meldeforløb. Vinder den doblede kontrakt gør I kun jeres 0 lidt rundere under alle omstændigheder mistes kun meget få points. Lad os vende tilbage til emnet og prøve med nogle eksempler: B73 B7 D863 K973 Nord er giver - Ingen i farezonen. Makker åbner med 1, fjenden til højre indmelder 2, du støtter til 2 hvorefter fjenden til venstre støtter sin makker til 3. Makker passer, fjenden til højre passer. Hvad nu? Du bør melde pas! Du ved, at I kun har 8 spar tilsammen. Hvordan ved du det? Fordi makker selv ville have meldt 3 på en hvilken som helst hånd, hvis han havde haft en 6-farve i spar ifølge reglen, når man har 9 trumfer tilsammen. Fjenden kan have en 9-korts fit, det er ikke klart. Hvis de har det, så skal du gå videre, da du herved kun "overmelder" med 1 stik, men hvis fjenden så kun har en 8-korts fit, så er det meget sandsynligt, at begge par ville være for højt. Selv med begge par uden for zonen (hvilket er den zonestilling, hvor den største aggressivitet forekommer på begge led) bør du undlade at melde på 3-trækket her, når faren for en "overmelding" på 2 stik er til stede!! Dette vil sandsynligvis overraske mange spillere som tror, at en 3 -melding næsten er automatisk i dette eksempel, men LOVEN siger noget andet, og LOVEN er en god lov at overholde. 97 KB43 D98 EK98 Syd er giver - Ø-V er i farezonen. Du åbner med 1, fjenden til venstre indmelder 1, makker dobler negativt, hvorefter fjenden til højre hæver sin makkers melding til 2. Hvad skal du nu melde? Side 6 af 12

7 Du bør melde 3. I værste fald vil du lave en "overmelding" på 1 stik, når makker har 4-farve i hjerter og Ø-V kun har 8 kort i spar. Som vi tidligere har nævnt, at et overtræk ikke så galt. Det skal lige anbefales, at meldingen 3 ikke er nogen konstruktiv melding det er ren konkurrence. I kampen om delregnskabet må man med en stærk hånd melde konstruktivt med en overmelding i fjendens farve en ut-melding eller andet, som aftales at være konstruktivt. Støttemeldinger er alle konkurrencemeldinger. Et springhæv til udgang kan dog være begge dele i visse tilfælde, hvor man lader modstanderne om at gætte, hvad de nu skal. Hvis du øjner slem, må du selvfølgelig først hen over et cuebid. D653 EK62 8 E874 Giver er Øst - Alle er i farezonen. Fjenden til højre åbner med 1, som du naturligvis oplysningsdobler. Fjenden til venstre melder Pas, hvorefter makker melder 1. Fjenden til højre kan nu hæve sin egen melding til 2, og du skynder dig at støtte din makker til 2 (ikke konstruktivt), men nu kan fjenden til venstre hæve sin makkers melding til 3. Makker melder pas, og der passes rundt til dig. Hvad nu? Du bør melde 3. Meldingerne indikerer, at Ø-V har 9 kort i ruder, og I har sandsynligvis af samme grund 8 kort i spar. Hermed "overmelder" du blot med 1 stik, hvilket lige netop er tilladt. Din singleton i ruder er positivt i beslutningen og alle dine egne kort arbejder. Alt i alt tæller disse positive faktorer i favør for 3 -meldingen. Det bør nok fremhæves her, at såfremt makker havde haft en 5-farve i spar, så havde han selv straks meldt 3 oven på vest s 3. Makker kan også LOVEN. Det var derfor, at det hastede for dig at vise din "støtte" straks med 2. Lad os sætte, at du efter 2 havde meldt pas, hvorefter vest hævede til 3. Du ville ikke have det særlig godt nu, for du ville ikke vide, om makker havde en 5-farve, hvormed der ville være 18 totale stik i spillet, hvilket ville gøre en 3 -melding automatisk. Du (og din makker) skal altså straks melde frivilligt med ekstra længde. Dette viser, hvorfor det er vigtigt, at støttemeldinger og frivillige meldinger ikke viser ekstra styrke i kampen om delregnskabet!! K73 DB3 K Nord er giver - Alle er i farezonen. Nord (makker) åbner med 1, hvorefter fjenden til højre oplysningsdobler. Hvad skal du nu? Mange spillere ville prøve med en sød lille 1ut-melding med denne hånd, hvorefter de har planlagt at melde 3, hvis Ø-V kæmper til 2-trækket i major eller 3. 1ut er ikke verdens værste melding, men den gør bare ikke sit arbejde ordentligt! Side 7 af 12

8 LOVEN siger, at du under alle omstændigheder skal kæmpe indtil 3, og det er meget usandsynligt, at fjenden vil sælge ud til en lavere kontrakt, hvis de har nogen styrke overhovedet. Derfor bør du melde 3 nu med det samme! Hvis du blot melder 1ut, kan Vest melde sin farve på det sikre 2-niveau, hvorefter Øst kan tage den endelige beslutning på 3-trækket. Men efter den direkte 3 fra dig, har Ø-V ikke denne luksusmulighed. Vest skal tage en beslutning nu!! Han melder muligvis pas, hvor dette kan være forkert og får en minusscore. Hvis Vest prøver en 3-melding i major i herværende tilfælde, bør du som syd satse på, at Vest har gættet forkert og doble ham (også for at beskytte jeres score, da I sikkert kan vinde jeres kontrakt). Det er den slags meldinger, der sætter pres på modstanderne, og som vil få dem til at gætte forkert ret ofte. 32 KB64 82 KD654 Nord er giver - N-S er alene i farezonen. Makker åbner med 1, Øst indmelder 2, som du dobler negativt. Vest melder pas, hvorefter makker melder 2, der passes af alle om til Vest, der nu melder 3. Denne passes om til dig hvad nu? Du kan som syd spekulere lidt på at strafdoble fjenden, selv om det er lidt chancebetonet. Men en 3 melding fra dig er absolut Fy-Fy. Med kun 8 kort i hjerter og fjenden allerede på 3-trækket, er det imod LOVEN at melde videre. I meldeforløbet kan du endda ikke engang være sikker på, at makker har en 4- farve i hjerter det kan være af nød, at han melder på en 3-farve. Det er netop eksempler som dette, der oftest meldes forkert af aggressive parturneringsspillere. LOVEN siger, at du ikke skal melde videre, og det er som sagt en god lov at overholde. D KD3 EB52 Nord åbner -Alle er i farezonen. Nord (makker) åbner med en svag 2, Øst oplysningsdobler. Hvad melder du nu? Over Øst s oplysningsdobling skal du straks melde 3. Det ville du under alle omstændigheder skulle om lidt, for det er helt usandsynligt, at Vest lader doblingen stå. Han vil selvfølgelig melde sin bedste farve. Ved at melde 3, skal Vest tage sin beslutning nu!. Herudover vil en senere 3 -melding fra dig være mere i fare for at blive strafdoblet til de fatale minus 200, idet modstanderne bedre kan vurdere situationen efter at får lov til at udveksle oplysninger. Du kan som Syd ikke være sikker på, at 3 kan vinde rent faktisk, så ved du ikke på hvilken led den vindende kontrakt ligger, men hvis du blot følger LOVEN, vil du sandsynligvis gøre rigtigt uanset hvem den kan vinde hvad. Side 8 af 12

9 Justerende faktorer Det er næsten en naturlov, at LOVE er blevet til for at blive brudt. Og LOVEN om TOTAL ANTAL STIK er ingen undtagelse. Der er flere faktorer som skal få dig til at lave en OVERMELDING eller en UNDERMELDING. Lad os kigge nærmere på de tre vigtigste. 1. Fordeling En singleton i fjendens farve er ofte rigelig grund til at strække LOVEN med et enkelt stik. Grunden hertil er, at fjenden derved er mere tilbøjelige til at have 9 kort i deres farve, så en "overmelding" dermed alligevel ikke er tilfældet (måske). ED KD83 D103 Du åbner - ingen er i farezonen Du åbner med 1, Vest indmelder 2, makker støtter til 2, hvorefter Øst melder 3. Hvad gør du nu? Normalt burde du som Syd have en sjette spar for at melde videre til 3 i denne situation. Men singletonen i hjerter (fjendens farve) betyder faktisk, at du skal lave en "overmelding". Fjenden kan sagtens have en 9-korts fit i dette meldeforløb, og hvis din makker (Nord) sidder og kigger på 3 spar og 3 hjerter så melder han i hvert fald ikke videre! Alligevel er det korrekt (måske) at melde videre til 3 her af dig! idet du har kendskab til din singleton i fjendens farve. Men havde du siddet og kigget på 2 hjerter på din hånd så stopper legen. PAS (eller Dbl.) er eneste korrekte melding i så fald. Så du har bare at adlyde LOVEN. Exceptionel jævn hånd argumenterer for det stik modsatte. K E Du åbner - N-S er alene i farezonen Makker åbner med 1, Øst indmelder 2, hvorefter du støtter til 2. Vest melder 3. Der passes rundt til dig. Hvad gør du nu? Side 9 af 12

10 Du bør melde pas. Din 4. trumf betyder, at I har 9 kort tilsammen, hvilket argumenter for, at du skal melde 3, men den totale mangel på fordeling siger noget andet. Samtidig har du en indikation for, at makker ikke har en singleton i hjerter, da han i så fald selv og straks havde meldt 3. Og makker har kun en 5-farve ud fra samme argument, idet han med en 6-farve straks selv havde meldt 3. Vi ved altså, at fjenden har præcis 8 kort tilsammen, og det totale antal stik er således præcis 17. Hvem kan vinde sin kontrakt? 3 eller 3? Kig på din fordeling det ser ikke for lyst ud for jer. Havde du haft en 4-2 fordeling i minor ville 3 være korrekt så lidt skal der til! 2. Fit i 2 farver Når du har en god fit til makkers 2. meldte farve samtidig med, at du har fit i den førstmeldte, er det tid til at tage de optimistiske briller på. Denne ekstra fit betyder, at modstanderne sandsynligvis også her fit i to farver. Dermed kan både I og modstanderne få flere stik end LOVEN forudser, selv på relativt balancerede hænder. Man kan næsten sige, at LOVEN bryder sammen, når sådan superfit er til stede. Ingen vil spille imod, og det kan man godt forstå, da der kan være udgang på begge led. Der er ikke meget ved at spille imod, når der er fit i 2 farver til makker - det er en "spillehånd" - ikke en modspilshånd. Og fjenden har det på samme måde, så det er forståeligt, at en intensiv kamp opstår på meget skæve fordelinger - helt op til slemniveau - og ingen ved, hvem der ofrer mod hvem! Men lad os tage et eksempel, hvor begge leder af bordet har rimelig jævne hænder, hvor loven gælder sådan nogenlunde: DB83 98 KB Nord er giver - Fjenden er alene i farezonen. Nord (makker) åbner med 1, Øst indmelder 1, du negativ dobler, Vest melder 2 og makker melder 2, hvorefter Øst melder 3. Så er det dig? Makkers 2 viser ikke ekstra styrke, men den frivillige melding garanterer, at der er en 4-farve i spar. Normalt skal du som syd nu melde Pas, idet I kun har 8 kort i spar og fjenden er oppe på 3-trækket. Med fitten i ruderfarven, makkers først meldte farve, argumenterer i favør for at melde videre. Et kig på alle 4 hænder illustrerer dette: EK ED E KB84 V N S Ø 92 KDB ED53 DB83 98 KB Side 10 af 12

11 Der er ingen 9-kort fits, ingen singleton - og alligevel kan begge sider vinde 9 træk. Hvad skete der med LOVEN? Svaret er, at begge sider har en 2-farve-fit, så hænderne har tendens til at vinde flere stik, end man normalt skulle forvente. For at illustrere hvor vigtig 2-farve-fits er, så lad os prøve at ombytte Syd s og Vest s minorfarver. N-S vil stadigvæk vinde 3 med alle kort i plads, men med alle kort i plads betyder dette, at Ø-V mister 2 stik i hver sidefarve og går 2 ned 3. Nu virker LOVEN igen. Hvis ikke alle kort sidder i plads, vil begge kontrakter rimeligvis gå én ned. NB! Dobbeltfit giver altid ekstra stik i offensiven. Det er netop denne dobbeltfit, som aktivt søges efter i den nye og reviderede "Omvendt Minor" og til dels i "den gamle udgave". Se særskilt hæfte herom. 3. Lavhonnørernes placering Medes Esser og Konger scorer stik i enhver kontrakt, er Damer og Bønder i en offensiv kontrakt mere effektive i langfarver end i kortfarver. Det er et vigtigt princip i kortvurderingen. Vi ved alle, at Ex KDB10 Exxx xx, er en stærkere offensiv hånd end EB K10xxx Exxx Dx, selv om begge hænder har 14hp. Grunden hertil er, at lavhonnørerne Damer og Bønder først kommer til sin ret i 3. eller 4. omgang, og det har kun nytte i trumffarven eller i en lang sidefarve. Hvis ikke der er nogen tredje eller fjerde omgang i en farve, så har honnørerne slet ingen værdi i en offensiv kontrakt. Omvendt har Damer og Bønder større værdi i defensiven, hvor de måske kan give stik. Prøve at se, hvis du og din makker har Bxx over for Dx i fjendens trumffarve. Det er et stik værd i modspil. Men hvis du har kontrakten, så prøv at rejse et stik i denne farve. Kun med stort held kan du rejse et stik i farven, og du kan oven i købet være i den situation, at det ekstra stik blot kan udnyttes til at lægge et værdiløst kort, der ikke engang var en taber. Nej den fulde værdi af lavhønnørerne kommer i modspillet. Befinder lavhonnørerne sig i din langfarve, er det meget tvivlsomt, at du vil få stik på dem i modspil. De er bedre til offensiv spil. Derfor kan vi sige, at den første hånd er offensiv orienteret, medens den anden hånd er defensiv orienteret. I kampen om delregnskabet skal du være meget opmærksom på både det offensive og det defensive potentiale af din hånd. LOVEN giver os en god ide om, hvor mange stik vi kan tage, men dette kan altså fintunes ved at kigge på lavhonnørernes placering og kan give dig god vejledning om, hvorvidt du skal strafdoble fjenden på 3-trækket eller selv melde videre. Hvis lavhonnørerne er koncentreret i dine langfarver, vil Total Antal Stik ifølge LOVEN sandsynligvis være højere, end den normalt ville være. Hvis lavhonnørerne imidlertid befinder sig i fjendens farve(r), er dette en indikation af, at Total Antal Stik ifølge LOVEN er lavere end den normalt ville være. Side 11 af 12

12 D106 E973 EB76 D7 Syd er Giver Ingen i farezonen Du åbner med 1, makker svarer 1, hvorefter Øst melder 1. Du støtter til 2, Vest støtter til 2, og der passes rundt til dig. Hvad nu? Formodentlig har begge sider 8 kort i deres farver, siden Nord (makker) ikke meldte 3 efter Vest s 2. Med ingen i zonen er det ifølge LOVEN sædvanligvis korrekt at "overmelde" med 1 stik, når fjendens melding var på 2-trækket. Men da din hånd indeholder D (fjendens farve), skal dette få dig til at melde PAS. Dine lavhonnører befinder sig i kortfarver + fjendens farve, og de vil derfor have større værdi i modspil end i offensivt spil. Herudover indikerer netop det, at Total Antal Stik ifølge LOVEN vil være lavere end normalt, altså snarere 15 end 16. Lad os kigge på hele hånden: K52 D82 D1032 B K1064 K98 K842 V N S D106 E973 EB76 D7 Ø EB873 Β5 54 E963 N-S kan vinde 8 stik med hjerter som trumf, og Ø-V kan vinde 7 stik med spar som trumf. Det er ét stik mindre, at LOVEN forudsiger, hvilket netop var, hvor vi fornemmede, når vi var i besiddelse af lavhonnørerne i kortfarverne. Prøv at bytte din D om med Vest s D, medens alt andet forbliver det samme. Nu kan I vinde 9 stik med hjerter som trumf, medens fjenden kan vinde 8 stik med spar som trumf. En forskel på 2 stik i det Totale Antal Stik. Vigtigheden af placeringen af lavhonnører er illustreret hermed, så husk det i din vurdering af hænderne sammen med LOVEN. Torben Erlandsson 1999 Link til denne side: Side 12 af 12

Den Moderne Taberberegning. Honnørpoint er en god metode at vurdere sin hånd efter med to jævne hænder over for hinanden.

Den Moderne Taberberegning. Honnørpoint er en god metode at vurdere sin hånd efter med to jævne hænder over for hinanden. Den Moderne Taberberegning I mange år har de fleste bridgespillere kun benyttet "honnørpoint" og "fordelingspoint". Det har virket udmærket - og virker stadigvæk udmærket. Honnørpoint er en god metode

Læs mere

KORTLÆSNING. For at du kan blive en god kortlæser, er der fem grundregler, som du skal følge:

KORTLÆSNING. For at du kan blive en god kortlæser, er der fem grundregler, som du skal følge: KORTLÆSNING Kortlæsningens kunst virker måske som magi for dig. Det er sandsynligvis en disciplin, som du ikke har brugt forfærdelig meget tid på. Alligevel er jeg sikker på du bruger den hver gang du

Læs mere

LEKTION 13 SVAR PÅ INDMELDINGER

LEKTION 13 SVAR PÅ INDMELDINGER LEKTION 13 SVAR PÅ INDMELDINGER Defensive meldinger er forskellige fra åbningsmeldinger både i styrke og i krav til farvekvalitet. Lad os derfor fastslå, at man ikke direkte kan overføre svar på åbningsmeldinger

Læs mere

Forsvarsmeldinger II, 1: Forsvar mod fjendens åbning 1ut

Forsvarsmeldinger II, 1: Forsvar mod fjendens åbning 1ut Forsvarsmeldinger II, 1: Forsvar mod fjendens åbning 1ut Brozel én- og flerfarvede indmeldinger mod fjendens 1ut Når fjenden åbner 1ut har de et fintmasket system med Stayman, Jacoby (overføring), kvantitative

Læs mere

LEKTION 6 ÅBNING 1 TRÆK I FARVE

LEKTION 6 ÅBNING 1 TRÆK I FARVE LEKTION 6 ÅBNING 1 TRÆK I FARVE KAPITEL 20. FORDELEN VED AT HAVE EN TRUMFFARVE Indtil videre har vi beskæftiget os mest med at spille sanskontrakter. De fleste spil i bridge vil imidlertid blive spillet

Læs mere

LEKTION 16 ÅBNERS ANDEN MELDING MED MAKSIMUM

LEKTION 16 ÅBNERS ANDEN MELDING MED MAKSIMUM LEKTION 16 ÅBNERS ANDEN MELDING MED MAKSIMUM KAPITEL 47. ÅBNERS GENMELDING EFTER SVAR I NY FARVE Denne lektion omhandler udelukkende maksimumshænder, dvs. hænder med mindst 19 point. Disse hænder vil i

Læs mere

LEKTION 26 SPÆRREÅBNINGER

LEKTION 26 SPÆRREÅBNINGER LEKTION 26 SPÆRREÅBNINGER KAPITEL 72. BESKRIVELSE AF SPÆRREÅBNINGER Åbninger i farve fra 2 til og med 5 kaldes spærreåbninger Disse viser en relativt svag hånd med en god langfarve. Som navnet antyder,

Læs mere

LEKTION 39 OFFERMELDINGER

LEKTION 39 OFFERMELDINGER LEKTION 39 OFFERMELDINGER KAPITEL 107. ALMINDELIGE OFFERMELDINGER Nogle gange (ca. halvdelen!) er det modpartens tur til at have de gode kort. I stedet for at lade de andre spille en udgang eller en slem,

Læs mere

LEKTION 3 REGNSKAB OG SVAR PÅ ÅBNING 1UT KAPITEL 10. REGNSKAB OG ZONESTILLING

LEKTION 3 REGNSKAB OG SVAR PÅ ÅBNING 1UT KAPITEL 10. REGNSKAB OG ZONESTILLING LEKTION 3 REGNSKAB OG SVAR PÅ ÅBNING 1UT KAPITEL 10. REGNSKAB OG ZONESTILLING Til slut under de generelle principper skal vi beskæftige os med regnskabet og begreberne I Farezonen og Udenfor Farezonen

Læs mere

LEKTION 35 STRAFDOBLINGER

LEKTION 35 STRAFDOBLINGER LEKTION 35 STRAFDOBLINGER Indtil videre har du kun lært om oplysningsdoblinger, hvor man dobler for at få makker til at melde. Fra andre kortspil kender du sikkert til brugen af en dobling som udtryk for

Læs mere

16 KB2 V/ØV 53 ET7 EDT D EKT87 B9 KB KB6 95 ET7653 D642

16 KB2 V/ØV 53 ET7 EDT D EKT87 B9 KB KB6 95 ET7653 D642 16 KB2 V/ØV 53 ET7 EDT87 984 D EKT87 B9 D2 KB986543 KB6 95 ET7653 D642 432 Her er spil 16 fra sidste makkerparturnering 10-10-2011. Resultater A-rækken B-rækken C-rækken S 4 sp 11 S 3 sp 10 ( x 3 ) S 4

Læs mere

Offensiven i konkurrence. Indmelding inden Svarers første melding. Svarers forpligtelse til at holde åbent med mindst 6hp bortfalder ved indmelding.

Offensiven i konkurrence. Indmelding inden Svarers første melding. Svarers forpligtelse til at holde åbent med mindst 6hp bortfalder ved indmelding. 1 Offensiven i konkurrence Denne tekst handler om de systemmæssige og strategiske forandringer offensiven kommer ud for, når defensiven entrer meldingerne. Teksten er begrænset til, at modparten indleder

Læs mere

Spil : 1. Kontrakt : 3NT i nord Udspil : 6/4. Nord spiller ruder i stik 2

Spil : 1. Kontrakt : 3NT i nord Udspil : 6/4. Nord spiller ruder i stik 2 Spil : 1 Giver : N Zone :Ingen 1 NT Pas 2 NT Pas 3 NT Pas Pas Pas 1/17/33 Nord viser maksimum ved at tage imod makkers invitation. Kontrakt : 3NT i nord Udspil : 6/4. Nord spiller ruder i stik 2 I dette

Læs mere

Bridge Intro. Spilles af 4 spillere, som er faste makkere 2 og 2 Der spilles med 1 spil kort uden Jokere, 13 kort til hver

Bridge Intro. Spilles af 4 spillere, som er faste makkere 2 og 2 Der spilles med 1 spil kort uden Jokere, 13 kort til hver Bridge Intro Spilles af 4 spillere, som er faste makkere 2 og 2 Der spilles med 1 spil kort uden Jokere, 13 kort til hver Farvernes rang: Spar, Hjerter, Ruder og Klør Man kan spille med eller uden Trumf

Læs mere

Lynbridge 1.04. EasyBridge & Lynbridge

Lynbridge 1.04. EasyBridge & Lynbridge Lynbridge 1.04 EasyBridge & Lynbridge Udviklet af Torben Kelså 15-04-2012 Indhold Indledning... 3 Om EasyBridge... 3 Kapitel 1- Spillets gang... 3 Sådan spiller du EasyBridge... 3 Kapitel 2 - Kortvurdering

Læs mere

Optællingens kunst. Invit Stayman. Spil 2. Ø / NS. Spil 1. N / Ingen 8 7 5 2 K B 10 9 7 - K D 9 3

Optællingens kunst. Invit Stayman. Spil 2. Ø / NS. Spil 1. N / Ingen 8 7 5 2 K B 10 9 7 - K D 9 3 Spil 1. N / Ingen 5 4 2 K D 4 D 6 2 9 8 3 2 Invit Stayman K 9 6 E 5 3 E B 7 5 E B 6 E 3 10 9 8 7 2 K 4 3 10 7 4 D B 10 8 7 B 6 10 9 8 K D 5-1ut 2 2 2 4 Meldingerne: Når Nord åbner med 1ut, er Syd med 9

Læs mere

LEKTION 40 ÅBNINGSUDSPILLET

LEKTION 40 ÅBNINGSUDSPILLET LEKTION 40 ÅBNINGSUDSPILLET Få ting i bridge har så stor betydning som åbningsuspillet (det blinde udspil). I Lektion 3 og 7 har du lært, hvilket kort du skal spille ud fra en given farvekombination. Men

Læs mere

Redningsbæltet og xy-ut

Redningsbæltet og xy-ut Sans-systemet II,1: Den lille sans (12-14) Redningsbæltet og xy-ut 1. Små og store sans er Man kan ikke påstå at den lille sans (12-14 hp) er klart bedre end 15-17 sans. Men man kan heller ikke sige det

Læs mere

Et eksempel: Annie og Asta er makkere. De spiller sammen med Betty og Birgit på Hold, Dameholdet.

Et eksempel: Annie og Asta er makkere. De spiller sammen med Betty og Birgit på Hold, Dameholdet. HOLDTURNERING - sådan regnes den ud I holdturnering er man 4 spillere sammen om at udgøre et hold. Man spiller stadigt parvist, ved hvert sit bord, mod et andet hold, og møder ikke hinanden. I holdturnering

Læs mere

PARTURNERING contra HOLDTURNERING.

PARTURNERING contra HOLDTURNERING. PARTURNERING contra HOLDTURNERING. SPILFØRINGEN: Hovedforskellen for et godt resultat mellem parturnering og holdturnering ligger i disse små udsving: overstik samt ekstra points for en UT- eller majorkontrakt.

Læs mere

Spil 11 9/1 2012 Holdturnering. 11 KT52 S/Ingen 98743 E98 7 D843 B6 ED5 T2 3 K7542 EK952 DBT6 E97 KB6 DBT6 843. A rækken B-rækken C rækken

Spil 11 9/1 2012 Holdturnering. 11 KT52 S/Ingen 98743 E98 7 D843 B6 ED5 T2 3 K7542 EK952 DBT6 E97 KB6 DBT6 843. A rækken B-rækken C rækken Spil 11 9/1 2012 Holdturnering 11 KT52 S/Ingen 98743 E98 7 D843 B6 ED5 T2 3 K7542 EK952 DBT6 E97 KB6 DBT6 843 A rækken B-rækken C rækken N 2 hj 7 V 2 ut 8 V 3 kl 9 N 3 ru 6 V 3 kl 9 V 1 kl 10 V 2 ut 8

Læs mere

LEKTION 17 VIGTIGE GRUNDREGLER

LEKTION 17 VIGTIGE GRUNDREGLER LEKTION 17 VIGTIGE GRUNDREGLER Der er mange regler at huske, og da du sikkert er lidt forvirret over alle de nye ting på nuværende tidspunkt, vil vi her kortfattet repetere de grundlæggende principper,

Læs mere

LEKTION 19 MELDINGER EFTER OPLYSNINGSDOBLINGER

LEKTION 19 MELDINGER EFTER OPLYSNINGSDOBLINGER LEKTION 19 MELDINGER EFTER OPLYSNINGSDOBLINGER Ligesom i forrige lektion beskæftiger vi os her udelukkende med den simple oplysningsdobling i anden hånd efter åbning 1 / / /. Principperne kan dog let generaliseres

Læs mere

Den lille sans (12-14), Redningsbæltet og xy-ut

Den lille sans (12-14), Redningsbæltet og xy-ut Sans-systemet II,2: Den lille sans (12-14), Redningsbæltet og xy-ut De 8 opgaver med løsninger Opgaverne 1-3: Kvantitative sansmeldinger Opgave 1 Du åbner 1ut med denne hånd og makker melder nu 2ut KT9

Læs mere

LEKTION 4 MODSPILSREGLER

LEKTION 4 MODSPILSREGLER LEKTION 4 MODSPILSREGLER Udover at have visse fastsatte regler med hensyn til udspil, må man også se på andre forhold, når man skal præstere et fornuftigt modspil. Netop modspillet bliver af de fleste

Læs mere

LEKTION 12 SIMPLE INDMELDINGER

LEKTION 12 SIMPLE INDMELDINGER LEKTION 12 SIMPLE INDMELDINGER Indtil nu har det været sådan, at den side, der åbnede meldingerne, meldte uden indblanding til den endelige kontrakt. Det er imidlertid ikke et realistisk billede af, hvordan

Læs mere

Spil med på landsholdet

Spil med på landsholdet pil med på landsholdet Tirsdag, pil 1-10, Danmark Frankrig Af Maria Rahelt EM Dame i Warszawa Åbent rum: Lukket rum: ord: Benedicte Cronier yd : ylvie Willard Øst : tense Farholt Vest : Maria Rahelt ord:

Læs mere

Dansk Bridge Standard

Dansk Bridge Standard 1 Dansk Bridge Standard af Torben Erlandsson januar 2000 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Kort introduktion... 4 Basisregler... 5 Grundregler... 6 Åbningshånd... 8 Honnørpoint... 8 Støttepoint... 8 Har

Læs mere

LEKTION 14 ÅBNERS ANDEN MELDING MED MINIMUM

LEKTION 14 ÅBNERS ANDEN MELDING MED MINIMUM LEKTION 14 ÅBNERS ANDEN MELDING MED MINIMUM Åbningsmeldingen 1 træk i farve viser blot ca. 12-21 point og kan indeholde mange forskellige fordelinger. Derfor er det meget vigtigt, at åbner i anden melderunde

Læs mere

De vigtigste færdselsregler for Bridgevejen:

De vigtigste færdselsregler for Bridgevejen: De vigtigste færdselsregler for Bridgevejen: Meldetabel. Honnører er: Es, Konge, Dame, Bonde A:Der tælles point for honnører (HP) Es = 4 HP Konge=3 (HP) Dame=2(HP) Bonde=1(HP) B:Er parret enige om en trumffarve,

Læs mere

LEKTION 7 UDSPIL MOD FARVE OG ÅBNING 2UT

LEKTION 7 UDSPIL MOD FARVE OG ÅBNING 2UT LEKTION 7 UDSPIL MOD FARVE OG ÅBNING 2UT KAPITEL 22. UDSPIL MOD FARVEKONTRAKTER Mod farvekontrakter er udspilstaktikken anderledes end mod sanskontrakter. Man spiller gerne en singleton eller doubleton

Læs mere

Indmeldinger, doblinger og svar 1. juli 2013.

Indmeldinger, doblinger og svar 1. juli 2013. Indmeldinger, doblinger og svar 1. juli 2013. Forudsætninger. Deltagelsen i dette kursus i konventioner er en fortsættelse af to tidligere afholdte, hvori bl.a. forsvarsmeldinger blev gennemgået. Vi forudsætter

Læs mere

LEKTION 41 KORTVURDERING

LEKTION 41 KORTVURDERING LEKTION 41 KORTVURDERING Den grundlæggende metode til at vurdere kortene er selvfølgelig honnør- og fordelingspoint. Men som du har læst mange gange indtil nu, og som du sikkert også har hørt gentagne

Læs mere

Spil med på landsholdet Mandag spil 1-10 Kroatien Danmark Af Martin Schaltz og Andreas Marquardsen

Spil med på landsholdet Mandag spil 1-10 Kroatien Danmark Af Martin Schaltz og Andreas Marquardsen Spil med på landsholdet Mandag spil 1-10 Kroatien Danmark Af Martin Schaltz og Andreas Marquardsen Spillene er fra EM for Juniorhold i Torquay Nord: Brgulan Syd: Zoric Øst: Andreas Marquardsen Vest: Martin

Læs mere

Lad os kigge på hånden ovenover og gennemgå de muligheder, der er for at melde:

Lad os kigge på hånden ovenover og gennemgå de muligheder, der er for at melde: Negative doblinger Du har 7 5 Makker åbner med 1. K B 8 2 Næste hånd melder 1. E 4 3 Hvad melder du T 7 6 2 Lad os kigge på hånden ovenover og gennemgå de muligheder, der er for at melde: 1. 1UT: Forbudt

Læs mere

MELDINGERNE I BRIDGE. Mogens Esrom Larsen 18. februar 2008 FORKORTELSER

MELDINGERNE I BRIDGE. Mogens Esrom Larsen 18. februar 2008 FORKORTELSER MELDINGERNE I BRIDGE Mogens Esrom Larsen 18. februar 2008 FORKORTELSER B D E f H K M m N n p R S U x y Bonde Dame eller dobler Es farve, Hjerter, Klør eller Konge Major minor Den anden major, N M Den anden

Læs mere

TIL KUK. Mogens Esrom Larsen 20. juni 2008 FORKORTELSER

TIL KUK. Mogens Esrom Larsen 20. juni 2008 FORKORTELSER TIL KUK Mogens Esrom Larsen 20. juni 2008 FORKORTELSER B D E f H K M m N n P p R S U x y bonde dame eller dobler es farve, hjerter, klør eller konge major minor den anden major, N M den anden minor, n

Læs mere

BRIDGE MELDESYSTEMET. Mogens Esrom Larsen 29. august 2011 FORKORTELSER

BRIDGE MELDESYSTEMET. Mogens Esrom Larsen 29. august 2011 FORKORTELSER BRIDGE MELDESYSTEMET Mogens Esrom Larsen 29. august 2011 FORKORTELSER E es K konge D dame B bonde T 10 x styrvolt U uden trumf spar hjerter ruder klør Dbl dobler (i spilleksemplerne dog D) P pas kunstig

Læs mere

Jyderup Bridgeklub ROMAN KEY CARD BLACKWOOD (1430)

Jyderup Bridgeklub ROMAN KEY CARD BLACKWOOD (1430) ROMAN KEY CARD BLACKWOOD (1430) Roman Keycard Blackwood er selv i den simpleste udgave så langt bedre end Blackwood Morrow, at man skal give den et forsøg. Første trin på vejen bør være at inkludere både

Læs mere

LEKTION 21 SVAR PÅ 1UT MED 5-FARVE I MAJOR

LEKTION 21 SVAR PÅ 1UT MED 5-FARVE I MAJOR LEKTION 21 SVAR PÅ 1UT MED 5-FARVE I MAJOR I Lektion 3 lærte du at svare på en 1UT-åbning med balancerede hænder. I forrige lektion indførte vi Stayman, hvormed man finder de vigtige 4-4 tilpasninger i

Læs mere

Start bridge Lynbridge i Sorø E 2013

Start bridge Lynbridge i Sorø E 2013 Indhold Før du lærer bridge: Hvad er stik?... 1 Hvad er trumf?... 2 Lær bridge 1: Hvad er bridge?... 3 Lær bridge 2: Meld og spil sans... 3 Lær bridge 3: Sæt trumf på!... 4 Lær bridge 4: Kamp om kontrakten...

Læs mere

LEKTION 37 MELDINGER I FJENDENS FARVE

LEKTION 37 MELDINGER I FJENDENS FARVE LEKTION 37 MELDINGER I FJENDENS FARVE Du har i nogle af de tidligere kapitler set, at man til tider kan melde modpartens meldte farve, hvis man er i "meldenød". Dette er traditionelt et meget vanskeligt

Læs mere

Spil med på landsholdet Tirsdag spil 1-10 Rusland Danmark Af Boje Henriksen

Spil med på landsholdet Tirsdag spil 1-10 Rusland Danmark Af Boje Henriksen Spil med på landsholdet Tirsdag spil 1-10 Rusland Danmark Af Boje Henriksen Spillene er fra EM for Juniorhold i Torquay Åbent rum: Nord: E. Rudakov Syd: A. Zaitsev Øst: Andreas Marquardsen Vest: Martin

Læs mere

FARVEBEHANDLING Spil : 1 Giver: N Zone: INGEN VEST NORD ØST SYD pas pas 1 pas 1 NT pas 2 NT pas 3 NT pas Pas pas

FARVEBEHANDLING Spil : 1 Giver: N Zone: INGEN VEST NORD ØST SYD pas pas 1 pas 1 NT pas 2 NT pas 3 NT pas Pas pas FARVEBEHANDLING Spil : 1 Giver: N Zone: INGEN pas pas 1 pas 1 NT pas 2 NT pas 3 NT pas Pas pas 1 Syd inviterer, og Nord tager imod med maksimum. KONTRAKT: 3 NT i nord UD : B Der kommer B ud til K. Med

Læs mere

LEKTION 23 SVARERS ANDEN MELDING

LEKTION 23 SVARERS ANDEN MELDING LEKTION 23 SVARERS ANDEN MELDING Når svarer i første runde har meldt en ny farve, spænder hånden styrkemæssigt over et bredt interval. Du husker vel, at melding i ny farve på 1-trinnet viser mindst 6 point,

Læs mere

LEKTION 33 OPLYSNINGSDOBLINGER - DEL II

LEKTION 33 OPLYSNINGSDOBLINGER - DEL II LEKTION 33 OPLYSNINGSDOBLINGER - DEL II I Lektion 18 og 19 beskæftigede vi os udelukkende med oplysningsdoblinger direkte efter en 1-åbning i farve. Oplysningsdoblingen kan bruges både af offensiven og

Læs mere

LEKTION 24 ÅBNERS TREDJE MELDING

LEKTION 24 ÅBNERS TREDJE MELDING LEKTION 24 ÅBNERS TREDJE MELDING Fra og med åbners anden melding kan der ikke opstilles faste regler, idet der er alt for mange forskellige typer meldeforløb at behandle. I stedet skal åbner spørge sig

Læs mere

LEKTION 2 HONNØRPOINT OG ÅBNING 1UT

LEKTION 2 HONNØRPOINT OG ÅBNING 1UT LEKTION 2 HONNØRPOINT OG ÅBNING 1UT KAPITEL 5. HONNØRPOINT I bridge opererer man med honnørkort - eller blot honnører. Es, konge, dame, bonde (knægt) og 10 betegnes som honnørkort. Nogle gange bruges udtrykkene

Læs mere

LEKTION 29 FARVEBEHANDLING I MODPSIL

LEKTION 29 FARVEBEHANDLING I MODPSIL LEKTION 29 FARVEBEHANDLING I MODPSIL Modspillet betegnes ofte som bridgens stedbarn, da det regnes som den van-skeligste del af spillet. Allerede i Lektion 4 stiftede du første gang bekendtskab med nogle

Læs mere

Forsvarsmeldinger I. Indmeldingen

Forsvarsmeldinger I. Indmeldingen Forsvarsmeldinger I Vi har i dette kursusforløb hidtil beskæftiget os fortrinsvis med åbnings- og svarmeldinger mellem det makkerpar, der er i offensiven. Vi har kun strejfet den konkurrence, der ligger

Læs mere

Kvantitative sanssvar, Stayman, Transfer, Superfit

Kvantitative sanssvar, Stayman, Transfer, Superfit Sans-systemet I,1 Åbninger i sans og svar Kvantitative sanssvar, Stayman, Transfer, Superfit En af de mest grundlæggende dele i et naturligt Bridgesystem er sanssystemet, der som udgangspunkt har åbningsmeldingen

Læs mere

Månedens udfordring, oktober 2017

Månedens udfordring, oktober 2017 I spiller hold og du sidder Syd med: Månedens udfordring, oktober 2017 Ø/V er alene i zonen, og din makker åbner i 3. hånd med 1 UT (15-17 HP). Hvad melder du nu? Spillet er spil 19 fra anden aften i den

Læs mere

LEKTION 18 OPLYSNINGSDOBLINGER (SIMPLE)

LEKTION 18 OPLYSNINGSDOBLINGER (SIMPLE) LEKTION 18 OPLYSNINGSDOBLINGER (SIMPLE) Foran dig bliver der åbnet med 1, og du sidder med denne hånd fra Lektion 12 om indmeldinger: E K 7 6 K B 7 4 8 K D 5 3 Er man virkelig nødt til at sige pas på så

Læs mere

LEKTION 32 DEFENSIVE MELDINGER - DEL II

LEKTION 32 DEFENSIVE MELDINGER - DEL II LEKTION 32 DEFENSIVE MELDINGER - DEL II I Lektion 12 og 13 behandlede vi de simple defensive meldinger og svar på disse, og du lærte om spærreindmeldinger i forbindelse med spærreåbninger i Lektion 26.

Læs mere

LEKTION 34 MODPARTEN MELDER IND

LEKTION 34 MODPARTEN MELDER IND LEKTION 34 MODPARTEN MELDER IND Så vidt muligt holder vi fast i alle vores almindelige regler, selv om modparten blander sig i meldingerne. Vi må dog erkende, at indmeldinger kan være generende, fordi

Læs mere

Spil med på landsholdet

Spil med på landsholdet pil med på landsholdet Onsdag, pil 1-10, Danmark Holland Af Peter Lund OL senior i Istanbul Åbent rum: Lukket rum: ord: Onno Janssens yd : Willem Boegem Øst : Flemming Dahl Vest : Georg orris ord: Peter

Læs mere

LEKTION 22 FARVEBEHANDLING

LEKTION 22 FARVEBEHANDLING LEKTION 22 FARVEBEHANDLING I hvert eneste spil skal man som spilfører tage stilling til, hvordan samtlige fire farver skal spilles. Derfor er dette et vigtigt område i selve spilføringen. Mange kombinationer

Læs mere

SYSTEMBOGEN version 1.4

SYSTEMBOGEN version 1.4 SYSTEMBOGEN version 1.4 (AUG. 2006) Svendsen & Dybdal 1. SYSTEMKORTET... 2 2. ÅBNINGSMELDINGER GENERELT... 2 3. ÅBNING 1 I MINOR... 3 3.1. Omvendt minorstøtte... 3 3.2. wjs... 3 4. ÅBNING 1 I MAJOR...

Læs mere

BRIDGE. Mogens Esrom Larsen 31. marts 2009 FORKORTELSER

BRIDGE. Mogens Esrom Larsen 31. marts 2009 FORKORTELSER BRIDGE Mogens Esrom Larsen 31. marts 2009 FORKORTELSER B bonde D dame eller dobler E es f farve H, hjerter hp honnørpoint (E=4, K=3, D=2, B=1) K, klør eller konge k kontrol, K=1 k, E=2 k M major m minor

Læs mere

Lynbridge i Sorø E2017

Lynbridge i Sorø E2017 Lynbridge i Sorø E2017 Efter aftale med forfatter Torben Kelså, har jeg ændret hans lynbridge-kompendie, så der startes med det rigtige pointsystem. Redigeret af Anne Grete Rasmussen Er du forhindret så

Læs mere

Lynbridge EasyBridge & Lynbridge

Lynbridge EasyBridge & Lynbridge Lynbridge 1.07 EasyBridge & Lynbridge Udviklet af Torben Kelså 27-10-2014 Indhold Indledning... 3 Om EasyBridge... 3 Kapitel 1- Spillets gang... 3 Sådan spiller du EasyBridge... 3 Kapitel 2 - Kortvurdering

Læs mere

LEKTION 28 FRAFALD I SANSKONTRAKTER

LEKTION 28 FRAFALD I SANSKONTRAKTER LEKTIO 28 FRAFALD I AKOTRAKTER I sanskontrakter er det oftest en kamp mellem modspillet og spilfører om at rejse en farve først. Derfor spiller man mod sanskontrakter normalt ud i sin egen sides formodet

Læs mere

LEKTION 30 KRAVÅBNINGEN 2Ê

LEKTION 30 KRAVÅBNINGEN 2Ê LEKTION 30 KRAVÅBNINGEN 2Ê KAPITEL 83. DEFINITION PÅ ÅBNING 2Ê Når man åbner med 1 træk i farve, skal svarhånden melde pas med mindre end 6 point. Hvis man har så stærk en hånd, at udgang er sandsynlig,

Læs mere

LEKTION 8 SPILFØRING I TRUMFKONTRAKTER

LEKTION 8 SPILFØRING I TRUMFKONTRAKTER LEKTIO 8 PILFRIG I TRUMFKOTRAKTER om omtalt i forrige lektion er der flere fordele ved at spille med en farve som trumf. Tilstedeværelsen af trumfer både på vores og modstandernes hænder gør imidlertid,

Læs mere

Månedens udfordring, november 2016

Månedens udfordring, november 2016 Månedens udfordring, november 2016 Læg noget hen over Nord og Syds hænder i spillet nedenfor! Du er som Vest kommet i 6 UT og får ruder bonde ud fra Nord Syd bekender desværre ikke, men kaster en klør

Læs mere

Spil med på landsholdet Onsdag spil 1-10 Tyskland Danmark af Bjørg og Jonas Houmøller

Spil med på landsholdet Onsdag spil 1-10 Tyskland Danmark af Bjørg og Jonas Houmøller Spil med på landsholdet Onsdag spil 1-10 Tyskland Danmark af Bjørg og Jonas Houmøller Spillene er fra EM for Juniorhold i Torquay Nord: Boje Henriksen Syd: Kåre Gjaldbæk Øst: Matthi Schüeller Vest: Andre

Læs mere

LEKTION 1 INDLEDNING KAPITEL 1. HVAD ER BRIDGE

LEKTION 1 INDLEDNING KAPITEL 1. HVAD ER BRIDGE KAPITEL 1. HVAD ER BRIDGE LEKTION 1 INDLEDNING Bridgens oprindelse fortaber sig i det uvisse. Man har kendskab til, at der allerede i det 16. århundrede var et spil, der svagt mindede om nutidens bridge.

Læs mere

LEKTION 5 SPILFØRING I SANSKONTRAKTER

LEKTION 5 SPILFØRING I SANSKONTRAKTER LEKTIO 5 PILFØRIG I AKOTRAKTER elv om det er meget vanskeligt at opstille entydige regler for spilføringen, er der nogle principper, der næsten altid kan følges i sanskontrakter: 1. Tæl dine topstik 2.

Læs mere

3 5-4 i minor, single i farven FG 3ut 13-15hp ingen major

3 5-4 i minor, single i farven FG 3ut 13-15hp ingen major note 3 øvrige svar på 1 2 spær i, solid 6+ eller 6 +4 i major 8-11 2ut spær i, solid 6+ eller 6 +4 i major 8-11 3 / 5 farve med 4-1 i major FG 3 / single med 5-4 i minor FG note 4 øvrige svar på 1 2 spær

Læs mere

Svage 2-åbninger og svar. Ogust Lebensohl Okuneff *.

Svage 2-åbninger og svar. Ogust Lebensohl Okuneff *. Svage -åbninger og svar. Ogust Lebensohl Okuneff *. Åbningerne / / viser en svag hånd ( ca. - 0 Hp). Oftest med en hæderlig -farve eller mindre god 7 farve. I Zonen helst H T 9 x x x. Hånden har maksimalt

Læs mere

Åbners strategi efter aktion i 4. hånd

Åbners strategi efter aktion i 4. hånd 1 Åbners strategi efter aktion i 4. hånd Når 4.hånd entrer meldingerne efter at svarer har meldt ny farve eller 1ut, påvirker det åbners muligheder. Lad os slå fast, at åbner aldrig vil være i en kravsituation.

Læs mere

Månedens udfordring, december 2016

Månedens udfordring, december 2016 Månedens udfordring, december 2016 Læg noget hen over østs og vests hænder nedenfor. Du er kommet i 3 UT med Sp 5 ud. Meldeforløbet har afsløret, at øst har under en åbning med 6-farve i hjerter! Spilleplan?

Læs mere

Crowhurst, Fortsættelse og eksempler

Crowhurst, Fortsættelse og eksempler Noter fra undervisning i mandagsklubben Indhold 23.01.2017 Crowhurst, Fortsættelse og eksempler... 1 16.01.2017 Crowhurst, Forsvar mod åbning multi 2... 3 02.01.2017 Negative doblinger 3)... 3 05.12.2016

Læs mere

Loven De 8 opgaver med løsninger

Loven De 8 opgaver med løsninger Loven De 8 opgaver med løsninger Opgave 1 Her er hele fordelingen: E KB5 K982 T9843 KDBT9 D4 DBT65 6 76532 632 43 KB7 ET987 E7 ED52 1 Pas 4? Eksemplet skal vise hvor generende det er når modstanderne melder

Læs mere

Udkast: Den lille grønne BridgeBog - Anne Grete

Udkast: Den lille grønne BridgeBog - Anne Grete Indholdsfortegnelse Hvordan lærer jeg bridge?... 2 AT TÆLLE POINT... 3 KONTRAKTEN så spiller vi den!... 3 ÅBNINGSMELDINGER... 5 ÅBNING i en farve: 12-21HP... 5 Svar på åbning 1 i farve:... 6 ÅBNING med

Læs mere

Månedens udfordring, april 2017

Månedens udfordring, april 2017 Du sidder Syd med denne slatne hånd: Månedens udfordring, april 2017 Meldingerne er gået således: Syd Vest Nord Øst Pas Pas 2 Kl Pas 2 Ru Pas 3 Ru Pas? Hvad melder du nu? Spillet er spil 11 fra sidste

Læs mere

Månedens udfordring, januar 2017

Månedens udfordring, januar 2017 Månedens udfordring, januar 2017 Du er som Vest kommet i 6 spar med ruder K ud fra Nord: Krydstrumfning er sagen her og giver faktisk 13 stik: Stik med ruder es, spil hjerter til esset og klør til trumf.

Læs mere

EasyBridge/Lynbridge Kortfordelinger Kapitel 2. Nord E98754 ED3 T EK8 N. Kapitel 2. Spil 2. Vest KD5 2 B9542 9653

EasyBridge/Lynbridge Kortfordelinger Kapitel 2. Nord E98754 ED3 T EK8 N. Kapitel 2. Spil 2. Vest KD5 2 B9542 9653 EasyBridge/Lynbridge Kortfordelinger pil 1 est - 5 KD98643 D9532 ord E98754 ED3 T EK8 yd KBT3 KT42 E72 64 st D62 B9876 B5 BT7 pil 2 est KD5 2 B9542 9653 ord 62 653 D7 EDT87 yd BT984 T4 ET86 KB st E3 EKDB987

Læs mere

2 med forskellige svarsystemer

2 med forskellige svarsystemer med forskellige svarsystemer Lad os begynde med at fastslå at -åbningen i virkeligheden er en dårlig ide. Den tager jo meldeplads fra os selv. Det strider mod det generelle princip at gode kort meldes

Læs mere

Danmarks Bridgeforbund. Alertregler

Danmarks Bridgeforbund. Alertregler Danmarks Bridgeforbund Alertregler Pr. 1. januar 2008 Indledning Dette hæfte beskriver DBF s nye alertregler, som trådte i kraft den 1. september 2007, og som blev revideret pr. 1. januar 2008. Reglerne

Læs mere

Svar på åbning 1 i farve

Svar på åbning 1 i farve Svar på åbning 1 i farve Hvis makker åbner og du har 6 HP eller mere må du ikke sige Pas (med mindre modparten melder ind), da åbner kan have op til 21 HP og med Pas risikerer du at I brænder en udgang.

Læs mere

Den lille grønne Bridge Bog - FruGrøn.dk - Efterår 2017

Den lille grønne Bridge Bog - FruGrøn.dk - Efterår 2017 Hvordan lærer jeg bridge?... 2 1. MELDINGER - Tæl håndens points og find kontrakten:... 3 Åbningsmeldinger... 5 ÅBNING i en farve: 12-21HP... 5 Svar på åbning 1 i farve:... 6 ÅBNING med UT: 15 17HP...

Læs mere

LEKTION 31 ESSPØRGEMELDINGER

LEKTION 31 ESSPØRGEMELDINGER LEKTION 31 ESSPØRGEMELDINGER Hidtil har vi i bogen kun haft få konventionelle meldinger - Stayman 2 og transfers (overføring) efter åbning 1UT. I det følgende beskæftiger vi os med yderligere to, som begge

Læs mere

Spil med på landsholdet Onsdag spil 1-10, Danmark Italien Af Peter Lund

Spil med på landsholdet Onsdag spil 1-10, Danmark Italien Af Peter Lund Spil med på landsholdet Onsdag spil 1-10, Danmark Italien Af Peter Lund Spillene er fra Seniors Bowl i Monaco Åbent rum: Lukket rum: Nord: Peter Lund Nord: Marci Ricciarelli Syd: Steen Møller Syd: Franco

Læs mere

1 = HL med 4+farve i. S V N* Ø 1ut = 6-9 HL og 0-3 kort i = 5+farve i, men lever måske ikke op til Acol

1 = HL med 4+farve i. S V N* Ø 1ut = 6-9 HL og 0-3 kort i = 5+farve i, men lever måske ikke op til Acol 01 Skanderborg ridgeklub Juleturneringen 2:3 12. december 2016. 1 = 1220 HL med 4+farve i. S V N* Ø 1ut = 69 HL og 03 kort i. 2 = 5+farve i, men lever måske ikke op til Acol 1 1ut 2 Plus standarden. 3

Læs mere

BRIDGE. Mogens Esrom Larsen 18. marts 2010. Typeset by AMS-TEX

BRIDGE. Mogens Esrom Larsen 18. marts 2010. Typeset by AMS-TEX BRIDGE Mogens Esrom Larsen 18. marts 2010 Typeset by AM-TEX 2 FORKORTELER E es K konge D dame B bonde x styrvolt U uden trumf spar hjerter ruder klør Dbl dobler (i spilleksemplerne dog D) P pas kunstig

Læs mere

Jyderup Bridgeklub. Stenbergs 2 UT

Jyderup Bridgeklub. Stenbergs 2 UT Stenbergs 2 UT Lektion 1: Lad os definere 1Ma-4Ma som en skæv hånd. Meldingen er tænkt som spærrende, men ofte er der spil for udgangen. Her er et par eksempler. Makker åbner med 1 og du har D76432 E5

Læs mere

Spil med på landsholdet Tirsdag spil 1-10 Af Jacob Røn Estland Danmark (åben)

Spil med på landsholdet Tirsdag spil 1-10 Af Jacob Røn Estland Danmark (åben) Spil med på landsholdet Tirsdag spil 1-10 Af Jacob Røn Estland Danmark (åben) Åbent rum: Lukket rum: Nord: Maksim Karpov Nord: Jacob Røn Syd: Tiit Lannemae Syd: Lars Blakset Øst: Morten Bilde Øst: Leo

Læs mere

1. september Vigtige ændringer i 2017-udgaven i forhold til 2007-udgaven

1. september Vigtige ændringer i 2017-udgaven i forhold til 2007-udgaven 1. september 2017 Vigtige ændringer i 2017-udgaven i forhold til 2007-udgaven Denne artikel gennemgår de vigtigste ændringer i 2017-udgaven af bridgelovene, sammenlignet med 2007-udgaven. 2017-udgaven

Læs mere

Negative doblinger (1) En absolut nødvendighed i udviklingen af dit system fra klubspiller til turneringsniveau... Lars Blakset, Lars Lund Madsen

Negative doblinger (1) En absolut nødvendighed i udviklingen af dit system fra klubspiller til turneringsniveau... Lars Blakset, Lars Lund Madsen Negative doblinger (1) En absolut nødvendighed i udviklingen af dit system fra klubspiller til turneringsniveau... Lars Blakset, Lars Lund Madsen Negative doblinger benyttes i offensiven efter en naturlig

Læs mere

Spil med på landsholdet

Spil med på landsholdet Tirsdag, Spil 1-10, Danmark England, Åben EM i au af Michael Askgaard og Gregers Bjarnarson Åbent Rum: Nord: Syd: Øst: Vest: aul D. Hacket Tony Waterlow Henrik Caspersen Niels Krøjgaard Lukket Rum: Nord:

Læs mere

LEKTION 20 STAYMAN KAPITEL 57. STAYMAN 2Ê EFTER ÅBNING 1UT. Eksempler: 1) E D 9 4 2) D K B 3 B E B 10 4 D K 7 5

LEKTION 20 STAYMAN KAPITEL 57. STAYMAN 2Ê EFTER ÅBNING 1UT. Eksempler: 1) E D 9 4 2) D K B 3 B E B 10 4 D K 7 5 LEKTION 20 STAYMAN I Lektion 10 under kapitlet om svar på åbning 1 træk i farve gjorde vi meget ud af at forklare, hvor vigtigt det er at spille med en majorfarve som trumf, så snart der er fundet en ottekorts

Læs mere

Velkommen til Bridge

Velkommen til Bridge Velkommen til Bridge Introduktion til lynkursus i skolebridge: Bridge er Tankesport ikke gambling Gode venskaber Sjovt, udfordrende - og megasvært Melde, spille, samarbejde og vinde 1 Kursus Plan for lynkursus:

Læs mere

Offensivt. Systemaftale BS-SQ Side 1 af 6

Offensivt. Systemaftale BS-SQ Side 1 af 6 Offensivt 1 12+, X(4), firfarver nedefra. Med en god farve kan der åbnes med helt ned til 10 Efter oplysningsdobling: RD: 10+ Andet: spærrende,

Læs mere

LEKTION 10 SVARMELDINGER I NY FARVE OG SANS EFTER ÅBNING 1Ê/Ë/Ì/Í

LEKTION 10 SVARMELDINGER I NY FARVE OG SANS EFTER ÅBNING 1Ê/Ë/Ì/Í LEKTION 10 SVARMELDINGER I NY FARVE OG SANS EFTER ÅBNING 1Ê/Ë/Ì/Í KAPITEL 31. SVAR I NY FARVE Lad os først definere nogle bridgeudtryk: 1-over-1: Melding i ny farve på 1-trinnet, f.eks: ÅBNER SVARER 1

Læs mere

Bridgeregler Etik og regler i bridge

Bridgeregler Etik og regler i bridge Bridgeregler Etik og regler i bridge Her vil du kunne finde lidt nyttige informationer om hvordan man opfører sig ved bridgebordet, og hvad reglerne siger omkring meldinger og spil. Du kan se Love for

Læs mere

MAJORSTØTTEMELDINGEN 2UT. Denne nye konvention er en "Stenberg 2ut-variant", der på alle områder er bedre end øvrige beslægtede konventioner.

MAJORSTØTTEMELDINGEN 2UT. Denne nye konvention er en Stenberg 2ut-variant, der på alle områder er bedre end øvrige beslægtede konventioner. MAJORTTTEMELDIGE 2UT Denne nye konvention er en "tenberg -variant", der på alle områder er bedre end øvrige beslægtede konventioner. Udover at have mange flere features, er konventionen usædvanlig let

Læs mere

Afbryd forbindelsen. Spil 1. N / Ingen

Afbryd forbindelsen. Spil 1. N / Ingen Spil 1. N / Ingen Afbryd forbindelsen E 10 4 E 9 8 E K 10 9 2 B 7 8 7 3 4 3 D 8 6 3 9 8 3 2 9 6 K 7 2 B 5 4 E K 6 5 4 K D B 5 2 D B 10 6 5 7 D 10 - pas pas 1 1ut pas 3ut pas pas pas Meldingerne: Syd har

Læs mere

LEKTION 42 PARTURNERING KONTRA HOLDTURNERING

LEKTION 42 PARTURNERING KONTRA HOLDTURNERING LEKTIO 42 PARTURERIG KOTRA HOLDTURERIG KAPITEL 114. UDREGIGMETODER Forskellen i udregningsmetoden på hold- og parturnering kan i mange tilfælde have indflydelse på både meldinger og spil. I holdturnering

Læs mere

Kom godt i gang med Funbridge Total Guide iphone

Kom godt i gang med Funbridge Total Guide iphone Kom godt i gang med Funbridge Total Guide iphone Gå ind i Appstore Klik på forstørrelsesglasset for at søge og tast funbridge Vælg den øverste funbridge din bridgeklub Herefter kommer dette billede frem.

Læs mere