INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 10 OKTOBER Markedskommentar Reel finanskrise sender de globale aktiemarkeder ned

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 10 OKTOBER 2008. Markedskommentar Reel finanskrise sender de globale aktiemarkeder ned"

Transkript

1 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 10 OKTOBER 2008 Markedskommentar Reel finanskrise sender de globale aktiemarkeder ned Briefings på september måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Modelporteføljerne straffes hårdt i det finansielle uvejr Analyser: AlkAbelló Alm. Brand Formue Atlantic Petroleum Brøndby I.F. Danejendomme Danionics Dantherm DFDS DK Trends Invest DSV FLSmidth & Co. Formuepleje LimiTTellus Hvidbjerg Bank Jensen & Møller Invest H. Lundbeck Rias RTX Telecom SimCorp D/S Torm William Demand Holding

2 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 10 OKTOBER 2008 ISSN Udgiver Ansvarlig for redaktionelt indhold og analyser Udgivelsesfrekvens: Copyright Dansk Aktie Analyse A/S (CVR nr ) Strandgade 4 B 1401 København K Tel Cand. polit Peter FalkSørensen 2. mandag i hver måned Enhver form for kopiering eller anden gengivelse af materiale fra Dansk Aktie Analyse/Investor Briefing uden skriftlig tilladelse fra udgiveren er forbudt. Analyser, vurderinger og redaktionelt stof er baseret på informationer, offentliggjort via Københavns Fondsbørs eller fra kilder, som vi har fundet troværdige. Vi kan dog ikke garantere for materialets nøjagtighed eller fuldstændighed. Vurderinger er udtryk for Dansk Aktie Analyse A/S' officielle holdninger på tidspunktet for udgivelsen, og det understreges, at vurderingerne kan blive ændret uden varsel. Materialet må ikke forstås som en opfordring til at foretage økonomiske dispositioner, men bør indgå sammen med andet relevant materiale i læserens egne kritiske vurderinger, som alene kan ligge til grund for personlige investeringsbeslutninger.

3 ARTIKLER Markedskommentar Reel finanskrise sender de globale aktiemarkeder ned Uroen på de internationale finansielle markeder har udviklet sig til en reel krise, hvor redningsaktioner fra regeringer og centralbanker skal søge at forhindre de alvorlige problemer på finansmarkederne til for alvor at forplante sig til realøkonomien. Tingene går hurtigt, når enkelte banker skal reddes fra konkurs, fordi problemerne breder sig som en steppebrand, hvis de først får lov at bryde ud et enkelt sted... side 3 Briefings på september måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Seneste måneds væsentligste børsmeddelelser fra Danisco, Royal Unibrew, IC Companys og TK development.... side 5 Modelporteføljerne straffes hårdt i det finansielle uvejr Den risikovillige modelportefølje var, ikke unaturligt, den, som blev hårdest ramt af det finansielle uvejr i september måned. Porteføljen mistede hele 23,49 pct. af sin værdi, mens den konservative klarede sig bedst, men dog også med et betydeligt tab, nemlig på 12,34 pct. mod markedets afkast på 16,46 pct. Også den indeksbaserede modelportefølje klarede sig bedre end markedet, men på 3 års sigt er det fortsat den risikovillige modelportefølje, som langt har overgået de to andre porteføljer.... side 7 ANALYSER AlkAbelló 3520B.ALKB FLSmidth & Co. 2010B.FLSB Alm. Brand Formue 4020D.ALMF Formuepleje LimiTTellus 4020D.FPLI Atlantic Petroleum 1010D.ATLA Hvidbjerg Bank 4010D.HVID Brøndby I.F. 2530D.BRØN Jensen & Møller Invest 4040D.JENS Danejendomme Holding 4040D.DABA H. Lundbeck 3520A.LUND Daniinocs 4520D.DACA RIAS B 2010D.RIAS Dantherm 2010C.DANM RTX Telecom 4520D.RTXT DFDS 2030D.DFDS SimCorp 4510B.SIMC DK Trends Invest 4020D.DKTR D/S TORM 1010A.TORM DSV 2030A.DSVB William Demand Holding 3510A.WILD

4 REEL FINANSKRISE SENDER DE GLOBALE AKTIEMARKEDER NED Uroen på de internationale finansielle markeder har udviklet sig til en reel krise, hvor redningsaktioner fra regeringer og centralbanker skal søge at forhindre de alvorlige problemer på finansmarkederne til for alvor at forplante sig til realøkonomien. Tingene går hurtigt, når enkelte banker skal reddes fra konkurs, fordi problemerne breder sig som en steppebrand, hvis de først får lov at bryde ud et enkelt sted Det finansielle system, og ikke mindst banksystemet, er fundamentalt baseret på tillid. Hvis tilliden brydes, bliver der run på banken, hvor indskyderne trækker deres midler ud, og ingen banker kan klare sig uden adgang til likviditet. Det kan heller ikke industri og handelsselskaber for den sags skyld. Meget få virksomheder dør som følge af mangel på egenkapital. Det er mangel på likviditet, som trækker stikket. Hvor pengerigeligheden har været et afgørende tema, som de seneste mange år har tilskyndet bankerne til stadig mere dristige udlån, er det nu mangelen på likviditet i det internationale finansielle system, som er den store trussel mod realøkonomien. Bankernes aktuelle problemer kommer i første omgang fra ejendomsrelaterede engagementer, som bankerne selv har været med til at skabe en voldsom risiko over for. Ejendomsmarkedet, herunder de såkaldte subprimeengagementer, har fået en væsentlig del af skylden for den aktuelle likviditetskrise, men kritikken kan i højere grad rettes mod regeringerne, som har stimuleret til den voldsomme låntagning i mangel på forståelse for, hvad fuld liberalisme på kreditmarkederne har haft skabt af følsomhed for såvel de private husholdninger som virksomheder, herunder især de finansielle virksomheder, over for renteudvikling og opstramning af adgangen til kredit. De private husholdningers massive låntagning har relativt direkte udmøntet sig i højere priser på boliger, hvilket har skabt en falsk tryghed i finanssektoren og hos boligejerne. Banker og realkreditinstitutter har anvendt de stigende ejendomsværdier til øgede udlån, og har fuldstændigt set bort fra, at årsagen til de stigende ejendomsværdier var den rigelige adgang til finansiering til lav rente i sig selv. De private husholdninger, som har siddet med ejerboliger, har oplevet en betydelig formuestigning, som har stimuleret til markant øget forbrug, herunder ikke mindst til forbedring af boligmassen. På samme måde har det finansielle system animeret til en høj M&A aktivitet (køb og salg af virksomheder), hvor en særlig eksponent har været kapitalfondenes ageren. Det store volumen og dermed det store problem ligger imidlertid i finansieringen af fast ejendom, hvor subprime har indtaget rollen som det mest omtalte begreb siden sidste sommer. Selv om problemerne endnu for alvor kun i USA har forplantet sig fra det finansielle system til realøkonomien via faldet i priserne på private ejendomme, er der ingen tvivl om, at chokbølgerne fra den seneste uges massive kursskred også har sat problemet højt på den politiske dagsorden i Europa. Den danske regerings garantipakke, skal søge at genskabe en del af det internationale finansielle miljøs tillid til danske banker, som skønnes at have været særligt hårdt ramt pga. især Danske Banks relativt store engagement på realkreditfronten, herunder et manglende kendskab til risikofordelingen i den danske realkreditmodel mellem låntagerne, obligationsejerne og realkreditinstituttets ejer. Det har afspejlet sig i en meget ugunstig kursudvikling både på danske bankaktier og på danske realkreditobligationer, og reelt lægger 3

5 det et massivt pres på bankernes omkostninger ved og mulighed for funding internationalt på interbankmarkedet samt for omkostningerne på realkreditlån for private. Den gennemførte pakke, som netop er vedtaget af Regeringen, har til hensigt såvel at skabe øget tillid hos de private bankkunder til sikkerheden af deres indlån, men ikke mindst skal den gerne virke som et signal over for det internationale finansielle miljø om, at danske banker ikke opererer med så høj en risiko, som de aktuelle risikopræmier på både bankaktier og obligationer kunne indikere. Psykologi spiller i den aktuelle situation stærkt ind, og man kan ikke fortænke internationale investorer til at skæve til de islandske relationer eller til, at det danske ejendomsmarked har fået lov til at løbe løbsk, når risikopræmien skal fastsættes. Men den danske redningsplan vil ikke være meget værd alene, og de fleste lande har taget lignende skridt til at støtte op med likviditet til det finansielle system ved at overtage dårlige engagementer og garantere indlånerne, og i den forgangne weekend har regeringscheferne i de 15 lande i eurosamarbejdet været samlet i Paris for at koordinere en samlet redningsplan med det formål at skabe ro på finansmarkederne, herunder især at genskabe tilliden i interbankmarkedet, så bankerne igen vil låne ud til hinanden. Det danske C20indeks, som i september måned faldt 17,2 pct. tabte i den første uge af oktober yderligere ca. 20 pct. og er siden toppen for et år siden nede med over 45 pct. Der er tale om nedgang over en bred front, men især konjunkturcykliske aktier er helt naturligt faldet, dels som følge af forventninger om en global afmatning i den økonomiske vækst, dels som følge at væsentligt sigende risikopræmie, som særligt straffer de aktier, som har handlet relativt dyrt på P/E og K/Imultipler. Bl.a. Vestas, som ellers har klaret sig bemærkelsesværdigt stærkt gennem den første del af den generelle nedtur på aktiemarkederne, som satte ind sidste år, er nu blevet ramt hårdt, dels fordi der er bekymring om kundernes mulighed for at få finansieret vindenergiprojekter, dels fordi værdiansættelsen har været så aggressiv. Rederierne rammes via faldende rater, som afspejler forventninger om faldende fragtmængder i kombination med stigende tonnagetilgang de kommende år, og industriselskaberne, som finansielt står stærkt og endnu ikke direkte mærker en væsentlig afmatning i ordretilgang, bl.a. FLSmidth & Co. og NKT, bliver sat massivt ned i værdi. De aktier, som relativt set klarer sig bedst er medicinalaktier, hvis efterspørgsel kun i mindre grad er påvirket af de økonomiske konjunkturer. For konsumentaktier burde der samlet set være en højere grad af stabilitet, men Carlsberg har været ramt af signaler om opbremsning i salget på det russiske marked, hvor væksten har været drevet af landets stigende velfærd især drevet af de stigende olieindtægter, og selvsagt Carlsbergs øgede eksponering herimod efter den fulde overtagelse af BBH. De danske aktiers udvikling vil på den korte bane fuldstændig være overgivet til udviklingen på de internationale markeder, hvor der håbes på en positiv effekt af de koordinerede politiske indsatser for at genskabe tilliden til det finansielle system. På det korte sigt kan det, som den seneste uge har illustreret, give betydelige udsving, både i negativ og i positiv retning. For den langsigtede investor er det vigtigste imidlertid nok, om den afsmittende effekt på realøkonomien begrænses. Uanset om de politiske indgreb lykkes, er det imidlertid vores vurdering, at man kommer til at mærke en betydelig afmatning, når blot de private husholdninger skal rette forbruget ind til at være i balance med den disponible indkomst og for en dels vedkommende med krav om en vis opsparing for at afvikle gæld. 4

6 BRIEFING PÅ SEPTEMBER MÅNEDS VÆSENTLIGSTE MEDDELELSER OG ANBEFALINGER Seneste måneds væsentligste børsmeddelelser fra Danisco, Royal Unibrew, IC Companys og TK development Det nye Danisco godt fra start god organisk vækst og stigende indtjeningsmarginaler Den første kvartalsmeddelelse for det nye Danisco dvs efter vedtagelse af salg af Sukker tyder på, at virksomheden er kommet godt fra start. Omsætningsvækst og indtjeningsmarginal udvikler sig tilfredsstillende og der er positive toner vedr. de strategiske samarbejder med DuPont omkring 2. generations bioethanol og med Goodyear omkring syntetisk gummi. Vi mener dog, at aktien er korrekt prissat omkring det aktuelle niveau og fastholder vores kurspotentiale på 3 (Neutral) Den organiske omsætningsstigning i kvartalet var hele 9% til mio. kr. EBIT blev 403 mio. kr., hvilket var bedre end forventet. Periodens resultat før skat blev 343 mio. kr., hvor vi havde forventet 276 mio. kr., mens konsensus lå på 280 mio.kr. Væksten stammer især fra Genencor og Enablers, mens Sweeteners skuffede. Faldet i USD og relaterede valutaer havde en negativ effekt på EBIT i størrelsesordenen 30 mio. kr. EBITmarginalen på 12,9% var overraskende høj, men på årsbasis forventer Danisco dog et niveau omkring 11%. Salget af Sukker forventes afsluttet i starten af 2009, hvorefter Dansico vil iværksætte et tilbagekøbsprogram på 1 mia. kr. og i øvrigt revurdere kapitalstrukturen. Omsætningsforventningerne på 13,0 mia. kr. svarer til en organisk vækst på 6%. EBIT budgetteres til 1,4 mia. kr., mens resultatforventningerne opjusteres med gevinsten på 100 mio. kr. fra salget af ventureselskabet Direvo. Efter aktiebaseret aflønning og skat forventer Danisco nu et resultat på 1,0 mia. kr. Nyheder om Genencors samarbejder med Goodyear og DuPont vil kunne have en kurseffekt, men især udviklingen i omsætning og indtjeningsmarginal har betydning for den fremtidige kursudvikling. Ny administrerende direktør og nedjustering i Royal Unibrew Efter en fejlslagen gennemførelse af den stort anlagte strategiplan MACH II samt manglende økonomiske resultater, fratræder selskabets hidtidige administrerende direktør Poul Møller med øjeblikkelig virkning fra Royal Unibrew. I løbet af 2008 er næsten hele direktionen udrenset eller gået selv. Samtidig reducerer ledelsen sine forventninger til resultat før skat og særlige poster fra tidligere mio. kr. til nu mio. kr., mens resultatet før skat reduceres fra til mio. kr. Nedjusteringen kommer blot en måned efter den seneste nedjustering i forbindelse med halvårsmeddelelsen. Nedjusteringen er efterfølgende begrundet med en 5

7 fortsat faldende omsætning i Polen, der ventes at fortsætte året ud. Desuden et fald i ølmarkedet i Italien, herunder er HoReCa markedet i Italien år til dato faldet med 56%. Endeligt var drikkevaremarkedet i Danmark i august skuffende, med bl.a. et fald i læskedriksegmentet der samlet faldt 18% i forhold til samme periode sidste år. Ny administrerende direktør i RUB er Henrik Brandt, der kommer fra en stilling som administrerende direktør i medicokoncernen Unomedical. Hernik Brandt har desuden siden 1998 siddet i bestyrelse for RUB. Det er vores vurdering, at ledelsesskiftet i RUB efter en årrække med manglende økonomiske resultater kommer på et passende tidspunkt. Ølkonsumet har i tidligere tiders økonomiske afmatninger vist sig rimeligt stabilt. På den anden side er det også vores vurdering, at den nye ledelse står overfor en betydelig udfordring med at få skabt økonomisk fremgang i et detailmarked, der mildt sagt ser udfordrende ud. Samlet fastholder vi vores anbefalingen af kurspotentialet på 4 (Sælg). Der kom yderligere fokus på aktien da storaktionæren Stodir (tidligere FL Group), der sidder på 25% af stemmerne gik i betalingsstandsning. Det er vores vurdering, at det lave kursniveau samt muligheden for at 25% af aktiekapitalen kommer i spil, vil øge spekulationerne og sandsynligheden for en samlet overtagelse og afnotering af selskabet. Med de nye estimater handles aktien til en P/E for 2008 på 14,6 og for 2009 på 12,7, hvilket vi i den nuværende markedssitation ikke anser for specielt attraktivt. Væsentligste kurstriggere er ud over en samlet overtagelse, klare tegn på en fornuftig og stabil udvikling i omsætning og indtjening. Skuffende regnskab og udmelding fra IC Companys Regnskabet fra IC var en skuffelse, der hverken indfriede egne, vores eller markedets forventninger. Hvad der er mest bekymrende er, at skuffelserne i regnskabsåret primært kan henføres til interne forhold, mens den generelle afmatning i Skandinavisk og Europæisk økonomi ikke har haft en entydig indvirkning på IC. Det er klart, at interne forhold kan den nye ledelse tage fat på, men vi vurderer dog, at den generelle økonomiske afmatning vil overskygge de interne forbedringer og fastholder vores anbefaling af kurspotentialet på 4 (Sælg). Værdien af IC Companys er i det seneste år reduceret med ca. 75%. Vi ser det som en væsentlig trigger, at hovedaktionær Martinsen kunne tænkes at komme med et købstilbud. Omsætningen steg i regnskabsåret 11% til mio. kr., hvilket lå nogenlunde på niveau med vores og markedets forventning. Driftsresultatet steg fra 342 til 349 mio. kr., hvori der er indeholdt engangsomkostninger på 40 mio. kr. Resultatet er dårligere end ledelsens seneste udmelding fra medio maj på 375 mio. kr., vores forventning på 380 mio. kr. og markedets forventning på 373 mio. kr. Det skuffende regnskab henføres af ledelsen til bl.a. en utilstrækkelig salgseffektivitet. Ledelsens udmelding for det kommende regnskabsår var ligeledes skuffende. Der ventes således en beskeden omsætningsvækst og et driftsresultat i underkanten for 2007/08, hvilket var noget under hvad vi og markedet havde sat næsen op efter. Vi har efter regnskabet reduceret i vores estimater og aktien handler efterfølgende til et P/E niveau for 2008/09 på ca. 11. Ledelsens succes med interne tiltag, som forbedring af salgseffektiviteten, vil selvfølgelig være en væsentlig trigger. Yderligere vil succes med den Østeuropæiske strategi blive modtaget positivt. På længere sigt vil blot en tilnærmelses vis indfrielse af ledelsens målsætning om på 4 år at skabe en årlig organisk vækst på min. 15% og en EBITmargin på min. 15%, betyde en betydelig kursstigning. 6

8 TK Development nedjusterer pga. vanskeligere marked Situationen har siden aflæggelsen af 1. kvartalsrapporten udviklet sig så meget i negativ retning, at ledelsen ved halvårsrapporteringen har nedjusteret forventningerne til hele året. Der meldes om et positivt forløb af projektporteføljen, men igangsættelsen af et par projekter har som følge af markedssituationen måttet udskydes ligesom to grundsalg. De vanskeligheder, som vi havde forventet længere ude i fremtiden, synes således at komme hurtigere, og trods den lavere værdiansættelse ændrer vi vores anbefaling af aktien fra Neutral vægt til Undervægt. Halvårets omsætning blev beskedne 289 mio. kr., mens halvårets nettoresultat blev realiseret med 57,9 mio. kr. Ledelsen nedjusterer sine forventninger til hele årets nettoresultat fra 300 mio. kr. til 200 mio. kr., idet det især er på finansieringssiden og blandt ejendomsinvestorer, at vanskelighederne er stigende. På udlejningssiden mærkes der endnu en pæn efterspørgsel fra detailhandelen, men der er ingen tvivl om, at især mere luksusprægede varer vil opleve en betydelig opbremsning. Det kan således være en udfordring at opretholde selv det reducerede indtjeningsniveau de kommende år. Aktien handler umiddelbart relativt billigt på indtjeningsmultipler selv efter nedjusteringen, hvilket afspejler forventninger om pres på indtjeningen de kommende år. Anklagerne mod ledelsen fra Bagmandspolitiet er trådt i baggrunden, men kan stadig udgøre en trigger for kursen. Det vil dog være markedsudviklingen, som vurderes for alvor at drive kursen, såvel negativt som positivt de kommende tid. 7

9 KONSERVATIV MODELPORTEFØLJE Afkast 1 år 45,07%, 3 år +1,36 % (frem til den 8. oktober) Aktie Antal Aktuel kurs Afkast 1 md. Afkast siden Anbefalings dato anbefaling A. P. Møller Mærsk ,3% 33,5% 11/2005 Danske Bank ,9% 11,1% 09/2001 DSV ,2% 138,4% 09/2004 Novo Nordisk ,6% 130,8% 07/2003 Per Aarsleff ,7% 70,7% 07/2004 Rockwool International ,7% 19,3% 07/2005 Satair ,7% 59,1% 10/2007 TrygVesta ,3% 33,7% 04/2007 UP ,8% 72,2% 10/2005 Ændringer: Vi har ikke foretaget ændringer i den seneste måned Seneste 12 mdr. 2 ændringer (Køb 1, Salg 1) Den konservative modelportefølje har, ikke unaturligt klaret sig bedst gennem september måneds turbulente marked. Porteføljens værdi faldt dog 12,34 pct. mod markedets fald på 16,46 pct., og siden årsskiftet har porteføljens afkast været på 26,20 pct. mod markedets fald på 27,36 pct. På et års sigt har afkastet været 1,64 pct. svagere end markedets, men på tre års sigt ligger det med +16,86 pct. pænt foran markedets 5,63 pct. I september måned har A.P. Møller Mærsk både absolut og relativt været den tungeste belastning (18,92 pct.), men også DSV og Per Aarsleff trak betydeligt ned med afkast på hhv. 18,91 pct. og 18,50 pct. Der er ingen tvivl om, at det er aktiernes cykliske element, som får investorerne til at flygte. TrygVesta var den aktie, som klarede sig bedst, dog med et negativt afkast på 3,14 pct. Vi vurderer fortsat, at aktiens sammensætning ud fra en langsigtet betragtning er fundamentalt velbegrundet i de enkelte selskabers værdskabelsespotentiale, men på det korte sigt er reaktionsmønsteret hovedsageligt drevet af likviditetsstrømme og stemningsskifte. DAA Konservativ vs. OMXC (03/ /102008) Portefølje +1,36% OM XC 21,

10 RISIKOVILLIG MODELPORTEFØLJE Afkast 1 år 48,96% 3 år +9,73 % (frem til den 8. oktober) Aktie Antal Aktuel kurs Afkast 1 md. Afkast siden Anbefalings dato anbefaling ALKAbelló , 62,4% 11/2006 Auriga ,1% 0,3% 03/2008 Danisco ,5% 30,8% 06/2008 FLSmidth & Co ,9% 122,3% 11/2005 Migatronic ,9% 23,2% 10/2005 Novozymes ,8% 51,4% 03/2007 SimCorp ,9% 21,6% 07/2005 Thrane & Thrane ,7% 43,4% 06/2007 Østasiatiske Kompagni ,5% 92,4% 11/2004 Ændringer: Seneste 12 mdr. 6 ændringer (Køb 3, Salg 3) Modelporteføljen for den risikovillige investor faldt i september måned hele 23,49 pct. mod markedets fald på 16,46 pct., og den mistede derved også sit forspring fra årsskiftet, idet den med 32,02 pct. har klaret sig næsten 5 pct.point dårligere end markedet (27,36 pct.). Det er dog fortsat den af modelporteføljerne, som på 3 års sigt ligger længst foran, nemlig med et afkast på +37,83 pct. mod markedets 5,63 pct. FLSmidth & Co. har med et fald på hele 34,37 pct. været den både relativt og især absolut største negative bidragsyder til porteføljens afkast. Den stærke frygt for recession har bl.a. fået hedgefonde til at kaste sig ind i et negativt og selvforstærkede spil på, at FLS bliver ramt af faldende efterspørgsel. Et forhold, ledelsen foreløbig har kunnet afvise. Eksponeringen mod nye markeder, som er mindre følsomme over for recession i USA og Europa, gør, at vi vurderer kursreaktionen som overdrevet. Også ØK, som efterfølgende har opjusteret indtjeningsforventningerne, og Auriga, hvis marked også udvikler sig meget positivt, er blevet ramt af investorfrygten i en efter vores vurdering overdrevet grad. Porteføljen er følsom over for den aktuelle stemning (frygt) på aktiemarkederne, men vi vurderer, at porteføljens underliggende selskaber vil bevise deres styrke på længere sigt DAA Risikovillig vs. OMXC (03/ /102008) Portefølje +9,73% OM XC 21,32% ,

11 INDEKSBASERET MODELPORTEFØLJE Afkast 1 år 39,51%, Afkast 3 år 2,25 % (frem til den 08. oktober) Aktie Antal Aktuel kurs Afkast 1 md. Afkast siden Anbefalings dato anbefaling A.P. Møller Mærsk ,3% 11,4% 07/2004 Danske Bank ,9% 25, 07/2004 FLSmidth & Co ,9% 123,8% 12/2004 Flügger ,1% 35,3% 11/2005 Novo Nordisk ,6% 80,9% 07/2004 Novozymes ,8% 46,7% 07/2004 Per Aarsleff ,7% 39,5% 12/2004 Rockwool International ,7% 67,6% 03/2007 Satair ,7% 59,1% 10/2007 Simcorp ,9% 18,8% 07/2005 TrygVesta ,3% 25,5% 03/2007 Vestas Wind Systems ,9% 34,6% 03/2007 Østasiatiske Kompagni ,5% 81,7% 12/2004 Ændringer: Vi har ikke foretaget ændringer i den seneste måned Seneste 12 mdr. 2 ændringer, (1 Køb, 1 Salg) Den indeksbaserede modelportefølje klarede sig i september måned godt et pct.point bedre end markedet, nemlig med et afkast på 15,34 pct. mod 16,46 pct. Det betyder, at porteføljen siden årsskiftet ligger ca. 3 pct.point foran indeks og på et års sigt ca. 5 pct.point foran. På 3 års sigt har den indeksbaserede modelportefølje udvist et positivt afkast på 15,15 pct. mod totalindeksets 5,63 pct. De mest stabiliserende elementer i september har været Flügger, som faktisk over måneden steg 7,54 pct., TrygVesta, som faldt 3,14 pct. og Novo Nordisk, som faldt 5,79 pct. Hårdest gik det ud over FLSmidth & Co., som faldt 34,73 pct. og Vestas Wind Systems med et fald på 33,80 pct. A.P. Møller Mærsk og Per Aarsleff faldt hhv. 18,92 pct. og 18,50 pct., så illustrerer, hvor usikkert markedet har været. Og usikkerheden er fortsat ind i oktober. Fundamentalt har vi betydelig tillid til, at porteføljens underliggende selskaber vil klare sig pænt, om end maget vil afhænge af, i hvilket omfang og hvordan krisen på kredit og aktiemarkederne vil forplante sig til realøkonomien. DAAIndeksbaseret vs. OMXC (03/ /102008) Indeksportefølje 2,25% OM XC 21,32%

12 HIGH RISK/TURN AROUND PORTEFØLJE Blandt de aktier, som DAA vurderer, er behæftet med væsentligt forhøjet risiko og derfor ikke er velegnede for private investorers langsigtede investeringer, er: Aktie Seneste kurs Afkast 1 md. Afkast 12 mdr. Anbefalings dato Danionics 3,47 44,5% 78,4% 07/2004 Dicentia 3 28,6% 83,4% 07/2007 Europeinvestment 0,1 16,7% 93,5% 08/2007 Mondo 0,93 33,6% 76,4% 10/2007 Olicom 0,13 50, 83,8% 12/2006 Århus Elite 6,51 33,6% 52,7% 08/2001 Ændringer: Holdings. af 25. nov er fjernet fra hadeporteføljen efter omlægningen til energi og investeringsvirksomhed(juni 2008). High risk/turn around porteføljen består af aktier, som enten kan falde yderligere eller, som kan stige, hvis markedets vurdering af den enkelte akties risiko normaliseres. Der er således mulighed/risiko for markante kursudsving. Modelporteføljerne eller dele heraf må ikke videreformidles. Porteføljerne er ikke en opfordring til at foretage økonomiske dispositioner og må alene tjene som inspiration for abonnenter på Investor Briefing. Læserne opfordres til at foretage deres egne analyser af aktierne. Listen er udtryk for Dansk Aktie Analyses vurdering på udgivelsestidspunktet, og vurderingerne kan ændres uden varsel. Opmærksomhedslisten Største relative omsætning Følgende ti selskaber har i den seneste uge haft den største relative omsætning i deres aktie i forhold til årlig gennemsnit. Værdien 1 svarer til en omsætning i den seneste uge lig gennemsnittet, mens 2 svarer til dobbelt så stor omsætning som årlig gennemsnit osv. Selskab/Aktie Relativ omsætning/uge Afkast seneste måned (%) Prime Office 14,14 1% Euroinvestor.com 3,36 7,89% Formuepleje Merkur 3,28 26,21% Exiqon 3,04 32,89% Investea German High Str. 2,76 26,23% Sparekassen Lolland 2,71 5,05% Formuepleje Safe 2,59 30,64% Victor International 2,31 25,46% Formuepleje Pareto 2,15 26,7 Nordicom 2,12 55,64% Formuepleje Merkur, Formuepleje Safe og Formuepleje Pareto kan fremhæves blandt de aktier, som har udvist stor stigning i aktieomsætningen ift. det normale niveau, hvilket vurderes at have sammenhæng med de relativt store fald, som Formueplejeselskaberne helt naturligt udviser i et faldende marked i kraft af deres natur som gearede investeringsselskaber. Også ejendomsselskaberne Nordicom, Victor International, Investea German High Street og Prime Office kommer højt ud på opmærksomhedslisten pga. den aktuelle usikkerhed omkring ejendomsmarkederne. 11

13 Væsentlige kapitalændringer den seneste måned 2. Sept Green Wind Energy A/S har udvidet aktiekapitalen med stk. aktier á 0,5 kr. i forbindelse med en rettetemisson og officel notering af nye aktier. Aktiekapitalen udgør herefter nominelt 162,2 mio. kr. Aktieudvidelsen trådte i kraft med virkning fra den 3. september 10. Sept BioPorto A/S har sammenlagt selskabets aktieklasser og ændret navnet på den fortsættende ISIN. Aktiekapitalen udgør herefter nominelt kr., svarende til stk. aktier à 3 kr. Sammenlægningen trådte i kraft med virkning fra den 16. september 10. Sept Bonusbanken A/S har nedsat aktiekapitalen med stk. aktier à nominelt 1 kr. som følge af annulering af egne aktier. Aktiekapitalen udgør herefter nominelt mio. kr. Aktieudvidelsen trådte i kraft med virkning fra den 16. september 11. Sept Maconomy A/S har forøget aktiekapitalen med stk. aktier à nominelt 2 kr. Aktiekapitalen udgør herefter nominelt kr., svarende til stk. aktier á 2 kr. Aktieudvidelsen trådte i kraft med virkning fra den 16. september 30. Sept Svejsefabrikken Migatronic A/S har nedsat aktiekapitalen med stk. aktier à nominelt 20 kr. som følge af annulering af egne aktier. Aktiekapitalen udgør herefter nominelt kr., svarende til stk. skater à 20 kr. Aktieudvidelsen trådte i kraft med virkning fra den 2. oktober 12

14 KØBENHAVNS FONDSBØRS'S KØBENHAVNS INDAVNS FONDSBØRS'S FONDSBØRS'S INDEKS INDEKS OMXC20 OMX okt dec feb apr ju n aug okt dec feb apr ju n aug okt 300 okt dec feb apr ju n aug okt dec feb apr ju n aug okt OMXCB KFMX okt dec feb apr ju n aug okt dec feb apr ju n aug okt okt dec feb apr ju n aug okt dec fe b apr ju n aug okt MIDCAP + SMALLCAP okt dec feb apr ju n aug okt dec feb apr ju n aug okt okt dec feb apr ju n aug okt dec feb apr ju n aug okt OMXCGI MATERIALER okt dec feb apr ju n aug okt dec fe b apr ju n aug okt 250 okt dec feb apr ju n aug okt dec feb apr ju n aug okt

15 KØBENHAVNS FONDSBØRS'S INDEKS KØBENHAVNS FONDSBØRS'S INDAVNS FONDSBØRS'S INDEKS INDUSTRI FORBRUGSGODER okt dec feb apr ju n aug okt dec feb apr ju n aug okt 110 okt dec feb apr ju n aug okt dec feb apr ju n aug okt KONSUMENTVARER SUNDHEDSPLEJE okt dec feb apr ju n aug okt dec feb apr ju n aug okt 450 okt dec feb apr ju n aug okt dec feb apr ju n aug okt FINANS IT okt dec feb apr ju n aug okt dec feb apr ju n aug okt 200 okt dec feb apr ju n aug okt dec feb apr ju n aug okt TELEKOMMUNIKATION FORSYNING okt dec fe b apr ju n aug okt dec feb apr ju n aug okt okt dec fe b apr ju n aug okt dec feb apr ju n aug okt

16 DANSK AKTIE ANALYSES SELSKABSNUMMERERING Oktober 2008 De 4 første karakterer angiver, hvilken af Københavns Fondsbørs' sektorer aktien hører under Energi 2530 Hotel & Underholdning 4010 Banker 1510 Materialer 2540 Medier 4020 Finansiering 2010 Industrivarer 2550 Detailsalg 4040 Ejendom 2020 Kommercielle servicelev Fødevarer & Med Software/service 2030 Transport 3020 Føde drikkevarer & tobak 4520 Hardware 2510 Biler og udstyr 3510 Sundhedsartikler 5010 Telekom 2520 Forbrugsgoder 3520 Medicin & Bioteknologi 5510 Forsyning 2520 Beklædning mv. 5. karakter angiver om aktien hører under Københavns Fondsbørs' opdeling mellem OMXC20 aktier (A), MidCap+ aktier (B), SmallCap+ aktier (C) eller Øvrige Aktier (D). De 4 sidste karakterer efter punktum angiver de bogstaver fra navnet, der er anvendt for at bestemme aktiens placering i kurslisten efter alfabetisk orden. måned for udgivelse ALKABELLÓ 10/ B.ALKB ALM. BRAND 7/ B.ALMB ALM. BRAND FORMUE 10/ D.ALMF ALM. BRAND PANTEBREVE 3/ D.ALMP AMAGERBANKEN 4/ B.AMAR AMBU 8/ B.AMBU ANDERSEN & MARTINI B 12/ D.ANDE A.P. MØLLER MÆRSK 1/ A.APMØ ARKIL HOLDING 6/ D.ARKI ASGAARD GROUP 8/ D.ASGÅ ATLANTIC PETROLEUM 10/ D.ATLA AURIGA INDUSTRIES B 9/ B.AURI BANG & OLUFSEN B 7/ B.BANG BAVARIAN NORDIC 8/ B.BAVA BIOMAR 4/ C.BIOM BIOPORTO 5/ D.BIOP BOCONCEPT HOLDING 1/ D.BOCO BONUSBANKEN 12/ D.BONU F.E. BORDING B 2/ D.BORD BRØNDBY I.F. B 10/ D.BRØN CAPINORDIC 12/ C.CAPI CARLSBERG B 8/ A.CARL CBRAIN 3/ D.CBRA CHEMOMETEC 1/ D.CHEM COLOPLAST B 9/ A.COLO COLUMBUS IT PARTNER 5/ C.COLU COMENDO 2/ D.COME CURALOGIC 4/ C.CURA DANEJENDOMME HOLDING 10/ D.DABA DANIONICS 10/ D.DACA DANISCO 8/ A.DACO DANSKE BANK 9/ A.DANB DANTAX 6/ D.DANG DANTHERM 10/ C.DANM DANTRUCK HEDEN 3/ D.DANT DANWARE 4/ C.DANW DELTAQ 12/ D.DELT DFDS 10/ D.DFDS DIBA BANK 7/ D.DIBA DICENTIA 9/ D.DICE DJURSLANDS BANK 11/ D.DJUR DK TRENDS INVEST 10/ D.DKTR DLH B 12/ C.DLHB DSV 10/ A.DSVB EBH BANK 12/ D.EBHB EDB GRUPPEN 11/ C.EDBG EGETÆPPER B 5/ D.EGET EIK BANKI 11/ C.EIKB ERRIA 7/ D.ERRI EUROPEINVESTMENT 6/ D.EUIN EUROINVESTOR.COM 6/ D.EURO EXIQON 7/ D.EXIQ EXPEDIT B 5/ D.EXPE FIONIA BANK 6/ B.FION FIRSTFARMS 2/ D.FIFA FLSMIDTH & CO. 10/ B.FLSB FLÜGGER B 4/ C.FLUG FORMUEEVOLUTION I 8/ D.FE1T FORMUEEVOLUTION II 9/ D.FE2T FORMUEPLEJE EPIKUR 7/ D.FPEP FORMUEPLEJE LIMITTELLUS 10/ D.FPLI FORMUEPLEJE MERKUR 12/ D.FPME FORMUEPLEJE OPTIMUM 7/ D.FPOP FORMUEPLEJE PARETO 8/ D.FPPA FORMUEPLEJE PENTA 8/ D.FPPE FORMUEPLEJE SAFE 5/ D.FPSA FORSTÆDERNES BANK 4/ B.FORS FØROYA BANKI 2/ C.FØRO SPAREKASSEN FAABORG 8/ D.FÅBO GABRIEL HOLDING 12/ D.GABR GENMAB 8/ B.GENB GLUNZ & JENSEN INT. B 9/ C.GLUN GN STORE NORD 3/ A.GNST GPV INDUSTRI B 6/ C.GPVI

17 GREENTECH ENERGY SYSTEMS 5/ C.GREE GREEN WIND ENERGY 7/ D.GREW GRIFFIN III BERLIN 2/ D.GRIF GRIFFIN IV BERLIN 6/ D.GRIV G4S 9/ A.GRSE GRØNLANDSBANKEN 8/ C.GRØN GUDME RAASCHOU VISION 9/ D.GUDM GYLDENDAL B 7/ D.GYLD HARBOES BRYGGERI B 9/ C.HARB BRDR. HARTMANN B 2/ C.HART HEDEGAARD 5/ C.HEDE H+H INTERNATIONAL 6/ B.HENB HVIDBJERG BANK 10/ D.HVID HØJGAARD HOLDING B 9/ C.HØJG IC COMPANYS 1/ B.ICCO INTERMAIL 1/ D.INTE INVESTEA GERMAN HIGH STR. 6/ D.IGHS JENSEN & MØLLER INVEST 10/ D.JENS JEUDAN 3/ C.JEUD BRDR. A & O JOHANSEN PR. 11/ D.JOHA JYSKE BANK 8/ D.JYBA KAPITALPLEJE 3/ D.KAPI BRD. KLEE 1/ D.KLEE KLIMAINVEST 5/ D.KLIM KREDITBANKEN 4/ D.KRED KØBENHAVNS LUFTHAVNE 2/ D.KØLU LAND & LEISURE B 7/ D.LALE LASTAS 4/ D.LAST LIFECYCLE PHARMA 2/ B LIPH H. LUNDBECK 10/ A.LUND LUXOR B 8/ D.LUXO LOKALBANKEN I NORDSJÆL. 4/ D.LOKA LOLLANDS BANK 8/ D.LOLL LÅN & SPAR BANK 4/ C.LÅNS MACONOMY 3/ C.MAMY MAX BANK 1/ C.MAXB MIGATRONIC B 4/ D.MIGA MOLSLINIEN 8/ D.MOLS MONBERG & THORSEN 7/ C.MONB MONDO 6/ D.MOND MORSØ BANK 8/ D.MORS MØNS BANK 9/ D.MØNS NEUROSEARCH 1/ B.NEUR NKT HOLDING 5/ B.NKTH D/S NORDEN 6/ B.NORD NETOP SOLUTION 4/ C.NETO NORDIC TANKERS 8/ D.NOTA NORDJYSKE BANK 2/ D.NOJY NORDEA BANK 04/ A.NORE NORDFYNS BANK 3/ D.NORF NORDICOM 1/ C.NORI NOVO NORDISK B 3/ A.NOVO NOVOZYMES 3/ A.NOVZ NTR HOLDING B 12/ D.NTRH NØRRESUNDBY BANK 4/ D.NØRR OLICOM 5/ C.OLIC ORION B 2/ D.ORIO PARKEN SPORT & ENT. 9/ C.PARK PHARMEXA 2/ C.PHAR PRIME OFFICE 8/ D.PROF RELLA HOLDING 2/ D.RELL RENEWAGY 8/ D.RENE RIAS B 10/ D.RIAS RINGKJØBING BANK 9/ C.RING RINGKJØBING LANDBOBANK 6/ B.RINL ROBLON B 6/ D.ROBL ROCKWOOL INTERNATIONAL 9/ B.ROCK ROVSING 2/ D.ROVS ROSKILDE BANK 4/ B.ROSK ROYAL UNIBREW 7/ B.ROYA RTX TELECOM 10/ D.RTXT SALLING BANK 6/ D.SALL SANISTÅL B 4/ C.SANI SAS 5/ D.SASA SATAIR 7/ C.SATA SCANDINAVIAN BRAKE SYS. 7/ D.SCAN SCF TECHNOLOGIES 3/ D.SCFT SCHAUMANN PROPERTIES 9/ D.SCHA SCHOUW & CO. 6/ B.SCHO SILKEBORG IF INVEST 7/ D.SIFB SIMCORP 10/ B.SIMC SJÆLSØ GRUPPEN 1/ D.SJÆL SKJERN BANK 3/ C.SKJE SKAKO INDUSTRIES 5/ D.SKAK SKÆLSKØR BANK 6/ D.SKÆL SMALLCAP DANMARK 8/ C.SMAL SOLAR 7/ D.SOLA SP GROUP 4/ D.SPGR SPARBANK 4/ C.SPBA SPAREKASSEN LOLLAND 12/ C.SPLO SPAREKASSEN HIMMERLAND 1/ C.HIMM SPARREKASSEN HVETBO 5/ C.HVET SPAR NORD BANK 4/ B.SPNO SPAR NORD FORMUEINVEST 11/ D.SPFO SPEAS 5/ D.SPEA SPÆNCOM B 7/ D.SPÆN SVENDBORG SPAREKASSE 11/ D.SVSP SYDBANK 9/ B.SYDS SØNDAGSAVISEN 3/ D.SØNA TDC 3/ A.TELE THRANE & THRANE 3/ C.THRA TIVOLI 6/ D.TIVO TK DEVELOPMENT 5/ D.TKDE TOPDANMARK 9/ A.TOPD TOPOTARGET 7/ C.TOPO TOPSIL B 12/ D.TOPS D/S TORM 10/ A.TORM TOTALBANKEN 5/ D.TOTA TOWER GROUP 1/ D.TOWE TRIFORK 2/ D.TRIF TRYGVESTA 3/ A.TRYG TØNDER BANK 5/ D.TØND U.I.E. 5/ C.UNIE UNITED PLANTATIONS BERH. 11/ D.UPBE UNITED PLANTATIONS AFRICA 1/ D.UPSA VESTAS 9/ A.VESS VESTFYNS BANK 3/ D.VESF VESTJYSK BANK 6/ B.VEST VIBORG HÅNDBOLD KLUB 6/ D.VIBO VICTOR INTERNATIONAL 2/ D.VIIN VICTORIA PROPERTIES 11/ D.VIPR VINDERUP BANK 6/ D.VIND VORDINGBORG BANK 12/ D.VORD WALLS 7/ D.WALL WILLIAM DEMANT HOLDING 10/ A.WILD ØK 9/ A.ØKOM ØSTJYDSK BANK 4/ D.ØSTJ ÅRHUS ELITE 11/ D.ÅREL AALBORG BOLDSPILKLUB 5/ D.ÅBKL AARHUS LOKALBANK 5/ D.ÅRHU PER AARSLEFF B 9/ C.ÅRSL

18 DAA ALKABELLó STK 10 DAGSKURS 485,03 DATO B.ALKB DKK MARKETCAP (mio. DKK) KURSPOTENTIALE 2 SIKKERHED 4 P/E ,1 2008e 50,4 2009e 15,1 P/CE ,3 2008e 24,9 2009e 11,0 PEG 2007 N/M 2008e N/M 2009e 0,1 EV/EBITDA ,3 2008e 17,6 2009e 7,6 YIELD 6,80 ROE 4,6 K/I 2,32 BETA (3år) 1, RELATIVE PRICE STRENGTH UGE OMS. O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O GRUPPE: MEDICIN OG BIOTEKNOLOGI AKTIENS AFKAST SENESTE 3 MDR 12,21 % 12 MDR 54,91 % GRUPPENS RELATIVE STYRKE 0 AF 22 I FORHOLD TIL GRUPPEN 3 MDR 12,21 % 12 MDR 54,91 % GRUPPENS P/E 21,43 GRUPPENS K/I 3,47 I FORHOLD TIL MARKEDET 3 MDR 14,22 % 12 MDR 18,63 % REGNSKABSTAL (1000 DKK) 2003/ / / e 2009e NETTOOMSÆTNING AFSKRIVNINGER RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT FINANSIELLE POSTER EKSTRAORD. POSTER SKAT NETTO RESULTAT RESULTAT TIL ANALYSE AKTIEKAPITAL EGENKAPITAL DIVIDENDE % EGENKAP. FORRENTNING % 3,99 1,68 0,58 0,97 6,77 SOLIDITETSGRAD 36,22 89,27 74,20 74,11 74,87 EPS 7,50 6,71 2,37 1,97 13,82 9,63 32,09 CEPS 47,19 32,38 2,37 4,44 21,72 19,50 43,94 AKTIEKAPITALENS SAMMENSÆTNING SENESTE EMISSION Årsafslutning: DKK A Aktier Maj 1995: kr. Baktier til markedskurs i forbindelse Generalforsamling: DKK B Aktier med overtagelse af Professional Food Flavours i USA. Regnskabsmeddelelse: Halvårsmeddelelse: FORRETNINGSOMRÅDE ALKAbelló er et medicinalselskab der blev skabt ud af det tidligere Chr. Hansen Holding efter spinoff af ingredienssektoren i Selskabets aktiviteter er udelukkende inden for forretningssegmentet Allergibehandling. Selskabet er gennem etablering af datterselskaber, fusioner og opkøb blevet etableret over hele verden (hovedsageligt Nordamerika, Europa og Kina), og er gennem forskellige distributører yderligere repræsenteret i Afrika, Asien og Australien. ALK udvikler lægemidler, der er rettet mod årsagen til allergi samt diagnosticering. Udover at reducere allergisymptomerne stræber selskabet efter at forebygge udviklingen af astma samt udviklingen af nye allergier. Selskabets allergivaccination reducerer og potentielt stopper den allergiske reaktion. Det er selskabets mål at udvide adgangen til allergivaccination fra de mere traditionelle injektioner og sublingual immunterapi (vaccination, der gives som dråber under tungen) til også at omfatte tabletbaserede vacciner, som f.eks. græspollenallergivaccinen, Grazax, der blev lanceret i Europa i ALK har en tabletbaseret vaccine mod husstøvmideallergi i fase IIIstudiet. Derudover har selskabet fase Istudier med tabletvacciner mod ragweed samt træpollenal lergi. I 2007 var der gennemsnitligt ansat personer. DIREKTION Jens Bager, Henrik Jacobi, Jutta of Rosenborg, BESTYRELSE Jørgen Worning, Thorleif Krarup, Nils Axelsen, Carsten Lønfeldt, Jesper F. Nielsen, Anders G. Pedersen, Ingelise Saunders, Lars Simonsen, Peter Adler Würtzen HOVEDAKTIONÆRER Lundbeckfonden 35,2 (64,3), ATP 9,09% (5,0) FONDSKODE RIC ALKb.CO ALK Abello realiserede en lidt lavere omsætning for halvåret end markedets forventninger, og EBIT lå med 45 mio. kr. ligeledes under det ventede. Kerneforretningen udvikler sig dog pænt, mens salget af græspollenallergitablet ten Grazax har lidt vanskeligt ved at få fat. Vi vurderer fortsat, at der findes et betydeligt potentiale i såvel Grazax som de efterfølgende tabletbaserede vacciner, og de massive omkostninger som ofres på udvikling heraf indikerer der stor anerkendelse. De positive resultater for den tabletbaserede hus en tilsvarende forventning hos ledelsen. Fravalgte man disse udviklingsomkostninger, ville alene værdien af kerneforretningen overstige den aktuelle markedsværdi, vurderer vi. Salget af Grazax steg i 1. halvår fra 19 mio. kr. til 44 mio. kr., og bidrog derved til en organisk vækst for sublinguale vacciner (SLIT) på 22% til 313 mio. kr. I forhold til de anvendte ressourcer til udvikling og godkendelse af Grazax er niveauet fortsat beskedent, men produktet ny støvmidevaccine tegner til en bredere indtjeningsbase, men en egentlig succes for tabletterne udestår endnu. Ledelsen har fastholdt udmeldingerne for hele 2008 til omsætningen for hele året er uændret, nemlig mio. kr., mens årets primære driftsresultat ventes på mio. kr omsætningen blev realiseret med mio. kr., svarende til en vækst for kerneområderne på 16% lidt lavere end forventet, mens EBIT med 288 mio. kr. var højere end markedets forventninger. Ledelsen udtrykker ved sin beslutning om at investere 550 mio. kr. i udvidelse af produktionen sin tillid til de tabletbaserede vacciner.

19 DAA ALM. BRAND FORMUE STK 100 DAGSKURS 72,83 DATO D.ALMF DKK MARKETCAP (mio. DKK) KURSPOTENTIALE 3 SIKKERHED 4 P/E 2007 Neg 2008e Neg 2009e 5,6 P/CE 2007 Neg 2008e Neg 2009e 5,6 PEG 2007 N/M 2008e N/M 2009e N/M COST RATIO ,1 2008e 0,0 2009e 0,0 YIELD ROE 31,8 K/I 0,42 BETA (3år) 0, RELATIVE PRICE STRENGTH UGE OMS GRUPPE: FINANSIERINGSSELSKABER AKTIENS AFKAST SENESTE 3 MDR 36,94 % 12 MDR 62,65 % GRUPPENS RELATIVE STYRKE 15 AF 22 I FORHOLD TIL GRUPPEN 3 MDR 35,48 % 12 MDR 55,38 % GRUPPENS P/E 15,71 GRUPPENS K/I 0,52 I FORHOLD TIL MARKEDET 3 MDR 17,96 % 12 MDR 32,59 % REGNSKABSTAL (1000 DKK) e 2009e NETTO RENTE OG GEBYRINDT RESULTAT FØR OMKOSTNINGER OMKOSTNINGER (incl kap.interes.) DEBITORTAB NETTO EKSTRAORDÆRE POSTER SKAT NETTO RESULTAT RESULTAT TIL ANALYSE AKTIEKAPITAL EGENKAPITAL DIVIDENDE % EGENKAP. FORRENTNING % 2,17 19,43 32,73 7,03 1,52 SOLIDITETSGRAD 24,34 45,58 28,22 25,10 20,69 EPS 3,74 21,09 43,00 11,89 2,65 54,84 12,90 CEPS 6,57 43,08 83,87 20,15 14,86 54,84 12,90 AKTIEKAPITALENS SAMMENSÆTNING SENESTE EMISSION Årsafslutning: DKK A Aktier Marts 2005: Nom kr. nye Baktier og kr. Generalforsamling: DKK B Aktier nye Aaktier til kurs 134,32 kr. pr. aktie, som følge af stigende Regnskabsmeddelelse: interesse for selskabet Halvårsmeddelelse: DIREKTION Bo Overvad O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O FORRETNINGSOMRÅDE Alm. Brand Formue A/S blev stiftet 1. juli 2003 forud for børsnoteringen i september Selskabet, som er et datterselskab af Alm. Brand A/S, er et finansieringsselskab med fokus på investering i obligationer og aktier. Selskabet vil gennemsnitligt fordele sine investeringer med 75% i obligationer, primært realkreditobligationer, og 25% aktier. Investeringsrammen spænder fra 609 for obligationer (hvoraf minimum 5 realkreditobligationer) og 104 for aktier (hvoraf minimum 5 danske). Forventningen er gennem en gearing på mellem 0 og 4, men gennemsnitligt 3, at opnå et bruttoafkast på 13,5% p.a. og nettoafkast på 1 p.a. Låntagning vil finde sted både i DKK og i udenlandske valutaer. BESTYRELSE Henrik Nordam, Søren Boe Mortensen, Egon Korsbæk, Carsten Dinesen Andersen, Peter Reedtz, Jacob Schousgaard, Poul Fischer HOVEDAKTIONÆRER Alm. Brand Bank 38,6 (66,9), Alm. Brand Liv & Pension 9,0 (4,9) FONDSKODE RIC ALMFBFb.CO Første halvår udviste et underskud på 183 mio.kr. før skat pga de faldende finansmarkeder og et valutakurstab på 20 mio. kr. Forventningerne til helåret er sænket markant og ledelsen budgetterer nu med et tab på 170 mio.kr. for hele Investeringerne var ultimo juni 2008 fordelt med 68% i obligatio ner og 28% i aktier, dvs tæt på benchmark som er 75% obligationer og 25% aktier. Egenkapitalen var, ligeledes ultimo juni 2008, belånt 3,8 gange dvs tæt på den erklærede maksimale gearing på 4,0. Der planlægges et rettet tilbagekøb af aktier for 110 mio.kr. fra selskabets to hovedaktionærer, Alm Brand Bank og Alm Brand Liv og Pension. Tilbagekøbet vil ske til indre værdi. Alm Brand Formue tabte i ,8 mio.kr. før skat, hvilket var væsentligt ringere end udmeldt i Q3 meddelelsen, hvor forventningerne til helåret blev fastholdt på 35 mio.kr. før skat. Kursreguleringerne er fordelt med et minus på obligationsbeholdningen på 87,8 mio.kr., en gevinst på aktier på 82,6 mio.kr., valutagevinster på 4,0 mio.kr. og tab på finansielle instrumenter på 23,7 mio.kr. Udgifter til personale og administration udgjorde 2,8 mio kr, marginalt lavere end i Selskabets afkastmålsætning er ændret fra en forrentning af egenkapitalen over en femårig periode med 10 % p.a. før skat til 1 p.a. efter skat. Siden etableringen og frem til ultimo juni har Alm Brand Formue forrentet egenkapitalen med 4,8% p.a. Regnskabsposten "Skat" bidrog i 2007 med et plus på 29,6 mio.kr., da selskabet er sambeskattet med Alm Brand koncernen og modtager betaling for det skattemæssige underskud.

20 DAA ATLANTIC PETROLEUM STK 100 DAGSKURS 891,66 DATO B.ATLA DKK MARKETCAP (mio. DKK) KURSPOTENTIALE 3 SIKKERHED 4 P/E 2007 Neg 2008e Neg 2009e 9,8 P/CE 2007 Neg 2008e Neg 2009e 9,8 PEG 2007 N/M 2008e N/M 2009e N/M EV/EBITDA 2007 Neg 2008e 70,5 2009e 6,0 YIELD ROE 8,8 K/I 4,42 BETA (3år) 1, RELATIVE PRICE STRENGTH UGE OMS GRUPPE: ENERGI AKTIENS AFKAST SENESTE 3 MDR 40,37 % 12 MDR 46,78 % GRUPPENS RELATIVE STYRKE 7 AF 22 I FORHOLD TIL GRUPPEN 3 MDR 43,68 % 12 MDR 58,54 % GRUPPENS P/E 20,13 GRUPPENS K/I 4,22 I FORHOLD TIL MARKEDET 3 MDR 22,41 % 12 MDR 3,94 % REGNSKABSTAL (1000 DKK) e 2009e NETTOOMSÆTNING AFSKRIVNINGER RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT FINANSIELLE POSTER EKSTRAORD. POSTER SKAT NETTO RESULTAT RESULTAT TIL ANALYSE AKTIEKAPITAL EGENKAPITAL DIVIDENDE % EGENKAP. FORRENTNING % 2,36 9,51 4,11 29,04 SOLIDITETSGRAD 76,41 90,23 82,09 55,29 EPS 31,83 67,58 17,86 90,61 CEPS 31,55 67,51 17,77 90,70 AKTIEKAPITALENS SAMMENSÆTNING SENESTE EMISSION Årsafslutning: DKK Aktier Okt. 2006:Nominel kr. til finansiering af omkost Generalforsamling: ningertil udvikling af olifelterne Chesnut og Ettrick. Regnskabsmeddelelse: Halvårsmeddelelse: DIREKTION Wilhelm E. Petersen O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O FORRETNINGSOMRÅDE Atlantic Petroleum bliver i løbet af 2007 et olieproducerende selskab, efter det i 8 år har været et opbyggende uafhængigt upstream olie og gas selskab. Atlantic Petroleum er en færøsk virksomhed, som har et internationalt fokus. Porteføljen inkluderer undersøgelses og produktionsbevilling i færøsk såvel som britisk farvand. Fire undersøgelses og produktionsbevillinger til den engelske del af Nordsøen og fire andre undersøgelses og produktionsbevillinger foreligger til den færøske del af Nordsøen. Koncernens aktuelle fokus er på de britiske oliefelter Chestnut og Ettrick. Udviklingen af felterne forventes at blive forøget i Der er planlagt olieproduktion fra Chestnutfeltet i år 2007 og fra Ettrick feltet Det noget mindre oliefelt, Perth, ventes i produktion i West Lennox feltet er sat på hold, da prøveboringer slutningen af 2006 viste, at feltet indeholder langt mindre olie end tidligere estimeret. BESTYRELSE Kjartan Hoydal, Richard Hardman, Petur Even Djurhuus, Poul Mohr, àli Hammer, Mortan Johannesen HOVEDAKTIONÆRER SP/F 14 8,18%, TF Holding 6,6, Eik Banki 6,01% FONDSKODE FO000A0DN9X4 RIC ATLA.CO Ultimo august måtte selskabet opgive at finde olie i den nordvestlige del af Hook Head feltet, der derefter er lukket. Der er fortsat ikke produceret noget olie og dermed udgjorde omsætningen i 1. halvår 2008 uændret 0. Perio dens omkostninger betød at der samlet måtte konstateres et resultat før skat på 31,4 mio. kr., mod 39,3 i samme periode af Selskabet forventer at produktionen fra Chestnut feltet kan begynde i Q Ledelsen venter nu 3 et driftsresultat på mindre end de tidligere udmeldte 35 mio. kr. Koncernen opnåede i 2007 ikke at omsætte for en eneste krone, da produktionen af olie blev udskudt. Som følge heraf blev resultatet negativt med hele 76,1 mio. kr. mod 8,1 mio. kr. i Underskuddet er det største i koncernens levetid og afspejler det markant forøgede aktivitetsniveau. Både de operationelle aktiviteter samt udvidelsen af selskabets portefølje var faktorer, der forøgede om kostningerne. Om end administrationsomkostningerne steg fra 7,2 til 14,0 mio. kr. var den primære faktor til det store tab, stigningen i omkostninger forbundet med efterforskning, som steg 3,2 til 33,8 mio. kr. Ellers var året ganske spændende for koncernen, der kom ind på markedet i Irland, hvor de fik del i flere undersøgelses og udforsknings licenser ved Celtic Sea. En af licenserne, Hook Head, har resulteret i fund af både gas og olie. Derudover blev modtaget yderligere licens ved Hook Head, som koncernen har forventning om af udforske i løbet af 2008 og tage stilling til evt. produktion i området. I Storbritannien fortsætter koncernen med at udvikle de primære felter, Chestnut og Ettrick

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 3 MARTS 2008. Markedskommentar Danske aktier trodser den fortsat negative tendens fra USA

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 3 MARTS 2008. Markedskommentar Danske aktier trodser den fortsat negative tendens fra USA DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 3 MARTS 2008 Markedskommentar Danske aktier trodser den fortsat negative tendens fra USA Briefings på februar måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Kursfaldene

Læs mere

Large Cap. Dividend. Earnings Yield

Large Cap. Dividend. Earnings Yield Large Cap i alt GF-dato Topdanmark 170,6 12,5 13,65 7,3% 0 0,0% 0 15,6 9,1% 9,1% 10-04-2014 Tryg 566,5 39,4 14,38 7,0% 27 4,8% 69 13,5 2,4% 7,1% 03-04-2014 TDC 56,2 3,9 14,41 6,9% 3,7 6,6% 95 0 0,0% 6,6%

Læs mere

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 10 OKTOBER 2007

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 10 OKTOBER 2007 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 10 OKTOBER 2007 Markedskommentar Ben Bernanke fik atter gydet olie på vandene Briefings på september måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Den risikovillige

Læs mere

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 9 SEPTEMBER 2007

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 9 SEPTEMBER 2007 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 9 SEPTEMBER 2007 Markedskommentar Centralbankerne fik genskabt roen for en tid Briefings på august måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Alle tre modelporteføljer

Læs mere

DAA RANKING KURSPOTENTIALE & SIKKERHED

DAA RANKING KURSPOTENTIALE & SIKKERHED DAA RANKING KURSPOTENTIALE & SIKKERHED DAAnr. Fondskode Kurs Navn Marketcap P/E P/CE K/IV Yield Potentiale Sikkerhed 2010D.ARKI DK 00 10 02 51 1 900,0 Arkil Holding 442.190.700 13,4 4,8 1,1 1,3 2 3 2010D.KLEE

Læs mere

Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20

Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20 Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20 næst Deltager bestyrelsen i (instrumenter som fx optioner) A.P. Møller-Mærsk A/S 12,00 1,667 Nej I (R,V) Inkl. (I)/ Ekskl. (E) komitéarbejde Carlsberg A/S 14,00

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 2 FEBRUAR 2009. Markedskommentar Regnskabssæsonen sætter et udskilningsløb i gang

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 2 FEBRUAR 2009. Markedskommentar Regnskabssæsonen sætter et udskilningsløb i gang DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 2 FEBRUAR 2009 Markedskommentar Regnskabssæsonen sætter et udskilningsløb i gang Briefings på januar måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Stærk start

Læs mere

Large Cap. Dividend. Earnings Yield

Large Cap. Dividend. Earnings Yield Large Cap i alt GF-dato TDC 50,35 4,48 11,2 8,9% 4,6 9,1% 103% 0,9 1,8% 10,9% 07-03-2013 Kbnh.Lufth. 2749 205,8 13,4 7,5% 205,8 7,5% 100% 0 0,0% 7,5% 09-04-2013 GN 127 1,66 76,5 1,3% 0,49 0,4% 30% 8 6,3%

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 7 JULI 2009. Markedskommentar Halvårssæsonnen. holdbarheden af opturen

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 7 JULI 2009. Markedskommentar Halvårssæsonnen. holdbarheden af opturen DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 7 JULI 2009 Markedskommentar Halvårssæsonnen skal eftervise holdbarheden af opturen Briefings på juni måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Konservativ

Læs mere

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 4 APRIL 2007

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 4 APRIL 2007 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 4 APRIL 2007 Markedskommentar Aktieuro synes overstået for denne gang Briefings på marts måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Pæne afkast i marts for

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 6 JUNI 2008. Markedskommentar Inflationsfrygt får investorerne til at flygte fra obligationer mod aktier

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 6 JUNI 2008. Markedskommentar Inflationsfrygt får investorerne til at flygte fra obligationer mod aktier DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 6 JUNI 2008 Markedskommentar Inflationsfrygt får investorerne til at flygte fra obligationer mod aktier Briefings på maj måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 12 DECEMBER 2007

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 12 DECEMBER 2007 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 12 DECEMBER 2007 Markedskommentar Seriøs frygt for amerikansk afmatning sender globale aktier ned Briefings på november måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 1 JANUAR 2009. Markedskommentar 2008 det værste år på de finansielle markeder i nyere tid

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 1 JANUAR 2009. Markedskommentar 2008 det værste år på de finansielle markeder i nyere tid DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 1 JANUAR 2009 Markedskommentar 2008 det værste år på de finansielle markeder i nyere tid Briefings på december måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 9 SEPTEMBER 2009. Markedskommentar Sommerens højtryk fortsatte i august

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 9 SEPTEMBER 2009. Markedskommentar Sommerens højtryk fortsatte i august DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 9 SEPTEMBER 2009 Markedskommentar Sommerens højtryk fortsatte i august Briefings på august måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Stigende risikovillighed

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 9 SEPTEMBER 2008. Markedskommentar August drevet op af midlertidig lettelse som bunder i svagere vækst

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 9 SEPTEMBER 2008. Markedskommentar August drevet op af midlertidig lettelse som bunder i svagere vækst DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 9 SEPTEMBER 2008 Markedskommentar August drevet op af midlertidig lettelse som bunder i svagere vækst Briefings på august måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 4 APRIL 2008

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 4 APRIL 2008 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 4 APRIL 2008 Markedskommentar Centralbankerne giver markederne en porøs stabilisering Briefings på marts måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Omlægninger

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 7 JULI 2008. Markedskommentar Kreditkrisens

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 7 JULI 2008. Markedskommentar Kreditkrisens DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 7 JULI 2008 Markedskommentar Kreditkrisens anden runde køler aktiemarkederne af i sommervarmen Briefings på juni måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 12 DECEMBER 2008. Markedskommentar Risiko for langvarig nedtur men muligheder for den langsigtede investor

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 12 DECEMBER 2008. Markedskommentar Risiko for langvarig nedtur men muligheder for den langsigtede investor DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 12 DECEMBER 2008 Markedskommentar Risiko for langvarig nedtur men muligheder for den langsigtede investor Briefings på november måneds væsentligste meddelelser

Læs mere

Anvendelse af bestyrelseskomitéer v/ Jesper Ridder Olsen. 19. april 2016

Anvendelse af bestyrelseskomitéer v/ Jesper Ridder Olsen. 19. april 2016 Anvendelse af bestyrelseskomitéer v/ Jesper Ridder Olsen 19. april 2016 Ledelsesudvalg Hvad siger loven og anbefalingerne? Udvalg Antal medlemmer Uafhængige medlemmer Formanden for bestyrelsen kan være

Læs mere

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 3 MARTS 2007

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 3 MARTS 2007 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 3 MARTS 2007 Markedskommentar Nerverne uden på tøjet hos investorerne Briefings på februar måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Knubs til modelporteføljerne

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 8 AUGUST 2008. Markedskommentar Fortsat uro og global afkøling påvirker nu råvarepriserne negativt

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 8 AUGUST 2008. Markedskommentar Fortsat uro og global afkøling påvirker nu råvarepriserne negativt DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 8 AUGUST 2008 Markedskommentar Fortsat uro og global afkøling påvirker nu råvarepriserne negativt Briefings på juli måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 11 NOVEMBER 2007. Markedskommentar Større usikkerhed pga kreditkrise krydret med blandede kvartalsmeldinger

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 11 NOVEMBER 2007. Markedskommentar Større usikkerhed pga kreditkrise krydret med blandede kvartalsmeldinger DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 11 NOVEMBER 2007 Markedskommentar Større usikkerhed pga kreditkrise krydret med blandede kvartalsmeldinger Briefings på oktober måneds væsentligste meddelelser

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 3 MARTS 2009. Markedskommentar Svage udmeldinger for 2009 sænker stemningen

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 3 MARTS 2009. Markedskommentar Svage udmeldinger for 2009 sænker stemningen DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 3 MARTS 2009 Markedskommentar Svage udmeldinger for 2009 sænker stemningen Briefings på februar måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Den konservative

Læs mere

NO. 4 APRIL 2006. A.P. Møller - Mærsk og Vestas - modelporteføljernes store udfordring den sidste uge i marts Analyser:

NO. 4 APRIL 2006. A.P. Møller - Mærsk og Vestas - modelporteføljernes store udfordring den sidste uge i marts Analyser: DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 4 APRIL 2006 Markedskommentar OMXC20 hægtet af de internationale aktiers fremgang i marts Briefings på marts måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger A.P.

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 10 OKTOBER 2009. Markedskommentar Fremgangen fortsatte i september

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 10 OKTOBER 2009. Markedskommentar Fremgangen fortsatte i september DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 10 OKTOBER 2009 Markedskommentar Fremgangen fortsatte i september Revanche for modelporteføljen for den risikovillige investor Stigende risikovillighed reflekterer

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 8 AUGUST 2009. Markedskommentar Sommeren stod på højtryk på aktiebarometeret

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 8 AUGUST 2009. Markedskommentar Sommeren stod på højtryk på aktiebarometeret DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 8 AUGUST 2009 Markedskommentar Sommeren stod på højtryk på aktiebarometeret Briefings på juli måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Stærkest afkast i

Læs mere

Krisekommunikation og issues management

Krisekommunikation og issues management Krisekommunikation og issues management Undersøgelse blandt 54 af Danmarks førende børsnoterede selskaber 2. november 2007 Copyright Reliance A/S Indhold 1. Undersøgelsens formål 2. Definitioner 3. Baggrund

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 5 MAJ 2006. Markedskommentar Generelt stærke kvartalsrapporter tikker ind i maj

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 5 MAJ 2006. Markedskommentar Generelt stærke kvartalsrapporter tikker ind i maj DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 5 MAJ 2006 Markedskommentar Generelt stærke kvartalsrapporter tikker ind i maj Briefings på april måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Fremgang for

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Bilag 1 Bestyrelsen og omverdenen

Bilag 1 Bestyrelsen og omverdenen Bilag Bilag 1: Bestyrelsen og omverdenen Bilag 2: Bestyrelsen og virksomheden Bilag 3: Oversigt over informationer hentet via Format i Orbis Bilag 4: Oversigt over virksomheder anvendt i analysen Bilag

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 11 NOVEMBER 2008. Markedskommentar Børskrakket i 2008

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 11 NOVEMBER 2008. Markedskommentar Børskrakket i 2008 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 11 NOVEMBER 2008 Markedskommentar Børskrakket i 2008 Briefings på oktober måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Modelporteføljerne ramt men alle klarede

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 11 NOVEMBER 2011. Markedskommentar Drama i Sydeuropa og i service-sektoren

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 11 NOVEMBER 2011. Markedskommentar Drama i Sydeuropa og i service-sektoren DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 11 NOVEMBER 2011 Markedskommentar Drama i Sydeuropa og i servicesektoren Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Alle tre modelporteføljer

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 1 FEBRUAR 2007

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 1 FEBRUAR 2007 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 1 FEBRUAR 2007 Markedskommentar Global opvarmning har styrket sin position som førende investeringstema Briefings på januar måneds væsentligste meddelelser og

Læs mere

Aktieindekseret obligation knyttet til

Aktieindekseret obligation knyttet til Aktieindekseret obligation Danske Aktier Aktieindekseret obligation knyttet til kursudviklingen i 15 førende, danske aktieselskaber Notering på Københavns Fondsbørs 100 % hovedstolsgaranti Danske Aktier

Læs mere

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 1 JANUAR 2007

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 1 JANUAR 2007 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 1 JANUAR 2007 Markedskommentar Stærk afslutning på 2006 og flot start på 2007 Briefings på december måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Bullmarkedet

Læs mere

Kvartalsrapport 1. januar september 2008 for DK Trends Invest A/S

Kvartalsrapport 1. januar september 2008 for DK Trends Invest A/S Kvartalsrapport 1. januar 2008 30. september 2008 for DK Trends Invest A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato: 18. november 2008 Udsteder: DK Trends Invest A/S

Læs mere

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 07 JULI 2005. Markedskommentar Sommeroptimismen. terrorbomber. Kvartalsrating af kurspotentiale og sikkerhed

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 07 JULI 2005. Markedskommentar Sommeroptimismen. terrorbomber. Kvartalsrating af kurspotentiale og sikkerhed DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 07 JULI 2005 Markedskommentar Sommeroptimismen afbrudt af terrorbomber Kvartalsrating af kurspotentiale og sikkerhed Briefings på juni måneds væsentligste meddelelser

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 8 AUGUST 2011. Markedskommentar Ny kreditkrise kan blive mere langvarig end den første

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 8 AUGUST 2011. Markedskommentar Ny kreditkrise kan blive mere langvarig end den første DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 8 AUGUST 2011 Markedskommentar Ny kreditkrise kan blive mere langvarig end den første Briefings på juli måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Den konservative

Læs mere

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

INVESTOR RELATIONS FORENING. Regnskab. for. Aret 1. juli 2006-30. juni 2007. 19. foreningsår

INVESTOR RELATIONS FORENING. Regnskab. for. Aret 1. juli 2006-30. juni 2007. 19. foreningsår DIRF DANSK INVESTOR RELATIONS FORENING Regnskab for Aret 1. juli 2006-30. juni 2007 19. foreningsår Resultatopgørelse for perioden 1.juli 2006-30.juni 2007 Indtægter: Note 2006/07 2005/06 Medlemskontingenter

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 4 APRIL 2009. Markedskommentar danske aktier fulgte ikke de internationale op i marts

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 4 APRIL 2009. Markedskommentar danske aktier fulgte ikke de internationale op i marts DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 4 APRIL 2009 Markedskommentar danske aktier fulgte ikke de internationale op i marts Briefings på marts måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Konservativ

Læs mere

Regnskab. for. Året 1. juli 2007-30. juni 2008

Regnskab. for. Året 1. juli 2007-30. juni 2008 Regnskab for Året 1. juli 2007-30. juni 2008 20. foreningsår Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 Indtægter: Note 2007/08 2006/07 Medlemskontingenter 1 577.330,00 497.500,00 Sponsorater

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2015

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2015 Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2015 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.402.816 0,0% 2,00 DLR kredit 2017 S 112.522.300 1,3% 2,00 DLR

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 6 JUNI 2011. Markedskommentar Kan seddelpressen holde aktierne oppe under ny usikkerhed om forgældede lande

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 6 JUNI 2011. Markedskommentar Kan seddelpressen holde aktierne oppe under ny usikkerhed om forgældede lande DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 6 JUNI 2011 Markedskommentar Kan seddelpressen holde aktierne oppe under ny usikkerhed om forgældede lande Briefings på maj måneds væsentligste meddelelser og

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 17. april 2013

Ordinær generalforsamling, d. 17. april 2013 Ordinær generalforsamling, d. 17. april 2013 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2012 2. Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab

Læs mere

Regnskab. for. Året 1. juli 2008-30. juni 2009

Regnskab. for. Året 1. juli 2008-30. juni 2009 Regnskab for Året 1. juli 2008-30. juni 2009 21. foreningsår CVR 29022801 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2008-30. juni 2009 Indtægter: Note 2008/09 2007/08 Medlemskontingenter 1 592.500,00 577.330,00

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 2 FEBRUAR 2011. Markedskommentar Aktierne begunstiges af flugt fra emerging markets efter uro i Egypten

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 2 FEBRUAR 2011. Markedskommentar Aktierne begunstiges af flugt fra emerging markets efter uro i Egypten DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 2 FEBRUAR 2011 Markedskommentar Aktierne begunstiges af flugt fra emerging markets efter uro i Egypten Briefings på januar måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Bilag 1 Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Dagsorden 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 10 OKTOBER 2010. Markedskommentar Verdenskrig på valutamarkederne

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 10 OKTOBER 2010. Markedskommentar Verdenskrig på valutamarkederne DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 10 OKTOBER 2010 Markedskommentar Verdenskrig på valutamarkederne Briefings på september måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Konservativ modelportefølje

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010 København, den 26. november 2010 Meddelelse nr. 14/2010 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Danmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 1 JANUAR 2012. Markedskommentar Dragens år afløser Polariseringens år

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 1 JANUAR 2012. Markedskommentar Dragens år afløser Polariseringens år DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 1 JANUAR 2012 Markedskommentar Dragens år afløser Polariseringens år Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Den konservative portefølje

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 4 APRIL 2011. Markedskommentar Der skal mere end krig og jordskælv til at ryste aktierne

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 4 APRIL 2011. Markedskommentar Der skal mere end krig og jordskælv til at ryste aktierne DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 4 APRIL 2011 Markedskommentar Der skal mere end krig og jordskælv til at ryste aktierne Briefings på marts måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Den

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2015

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2015 Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2015 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 57.571 0,0% 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.516.976 0,0% 2,00

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 6 JUNI 2013. Markedskommentar Matas bryder isen for flere nye børsintroduktioner

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 6 JUNI 2013. Markedskommentar Matas bryder isen for flere nye børsintroduktioner DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 6 JUNI 2013 Markedskommentar Matas bryder isen for flere nye børsintroduktioner Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Alle vore

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 12 DECEMBER 2009. Markedskommentar COP15- topmødet retter fokus mod klimavenlige tiltag

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 12 DECEMBER 2009. Markedskommentar COP15- topmødet retter fokus mod klimavenlige tiltag DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 12 DECEMBER 2009 Markedskommentar COP15 topmødet retter fokus mod klimavenlige tiltag Briefings på november måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Stærk

Læs mere

Puljenyt 3. kvartal 2017

Puljenyt 3. kvartal 2017 Puljenyt Markedskommentar I årets tredje kvartal har aktiemarkederne leveret pæne afkast som følge af et stærkere makroøkonomisk billede, og mens danske statsobligationer ikke har flyttet sig meget i kvartalet,

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 1 JANUAR 2010. Markedskommentar Stærkt afsæt for aktierne ved årets start

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 1 JANUAR 2010. Markedskommentar Stærkt afsæt for aktierne ved årets start DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 1 JANUAR 2010 Markedskommentar Stærkt afsæt for aktierne ved årets start Briefings på december måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Den risikovillige

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 9 SEPTEMBER 2010

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 9 SEPTEMBER 2010 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 9 SEPTEMBER 2010 Markedskommentar Turbulens pga. frygt for doubledip men effekten af stimulipakker og lav rente trækker op Briefings på august måneds væsentligste

Læs mere

Markedskommentar. 4. maj 2010

Markedskommentar. 4. maj 2010 Markedskommentar 4. maj 2010 Afkastforventninger danske aktier (KFX) Indtjening i KFX-indekset Kurs Andel KFX værdi 2007 2008 2009 2010 2011 2012 pct. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr.

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 2 FEBRUAR 2010. Markedskommentar Danske aktier stærkest ind i 2010

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 2 FEBRUAR 2010. Markedskommentar Danske aktier stærkest ind i 2010 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 2 FEBRUAR 2010 Markedskommentar Danske aktier stærkest ind i 2010 Briefings på januar måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Modelporteføljerne overhalet

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016

Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016 Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2015 2. Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag

Læs mere

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 06 JUNI 2004

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 06 JUNI 2004 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 06 JUNI 2004 Markedskommentar Flad udvikling i maj med fokus på forventede rentestigninger Bred fokus giver ensartet afkast i investeringsforeningerne Briefings

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 1 JANUAR 2011

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 1 JANUAR 2011 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 1 JANUAR 2011 Markedskommentar De positive takter fortsætter i 2011 stimuleret af centralbankernes seddelpresse Briefings på december måneds væsentligste meddelelser

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005.

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005. Stadion Allé 70 8000 Århus C Tlf. nr. 89386000 Fax nr. 8733 1019 Københavns Fondsbørs Århus, den 28. februar 2006 Meddelelse nr. 02/2006 Århus Elite A/S, halvårsrapport 2005/06 Bestyrelsen for Århus Elite

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. kvartal 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2003/9 Aalborg den 26. maj 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2003: - Indtægter udgør kr. 13,3 mio. mod kr. 9,7 mio. i 2002

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2014

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2014 Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2014 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 02,00 DLR KREDIT A/S 2016 307.401.806 3,59% 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 583.382 0,01% 10,00 Krf.

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2016

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2016 Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2016 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.117.641 0,1% 2,00 DLR kredit 2017 S 111.680.800 2,1% 2,00 DLR

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007 HP Hedge april 2010 HP Hedge gav et afkast på 1,29% i april. Det er ensbetydende med et samlet afkast for 2010 på 9,18%. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det var målsætningen minimum at matche

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 3 MARTS 2010. Markedskommentar Et år efter bunden er niveauet næsten som før Lehmans kollaps

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 3 MARTS 2010. Markedskommentar Et år efter bunden er niveauet næsten som før Lehmans kollaps DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 3 MARTS 2010 Markedskommentar Et år efter bunden er niveauet næsten som før Lehmans kollaps Briefings på februar måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 5 MAJ 2007. Briefings på april måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 5 MAJ 2007. Briefings på april måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 5 MAJ 2007 Markedskommentar Aktiemarkederne mod nye rekordniveauer Briefings på april måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Både den risikovillige og

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001.

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 45 96 70 00 Telefax 45 87 17 92 E-mail almbrand@almbrand.dk Dato 12. marts 2001 Side 1 af 9 Regnskabsmeddelelse for 2000 for Alm. Brand Koncernen Alm. Brand Koncernen,

Læs mere

Victoria Properties 20. juli 2009

Victoria Properties 20. juli 2009 Sejlene rebes fokus på overskud Med et relativt stabilt tysk ejendomsmarked og en uændret ejendomsportefølje fortsætter Vicotria Properties med at skære organisationen til et lavere aktivitetsniveau. Herved

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 8 AUGUST 2010. Markedskommentar Danske aktier i moderat stigning i juli men stadig langt overlegne i år

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 8 AUGUST 2010. Markedskommentar Danske aktier i moderat stigning i juli men stadig langt overlegne i år DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 8 AUGUST 2010 Markedskommentar Danske aktier i moderat stigning i juli men stadig langt overlegne i år Briefings på juli måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Aktiespareklubben PointFigure.Dk April 2012, nr. 1

Aktiespareklubben PointFigure.Dk April 2012, nr. 1 Nyhedsbrev for aktiespareklubben PointFigure.Dk Aktiespareklubben PointFigure.Dk April 2012, nr. 1 Kommentarer siden sidst USA s jobmarked skaber ikke så mange nye arbejdspladser, som markederne havde

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 1 JANUAR 2013. Markedskommentar: All Time High Men er er ikke global krise?

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 1 JANUAR 2013. Markedskommentar: All Time High Men er er ikke global krise? DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 1 JANUAR 2013 Markedskommentar: All Time High Men er er ikke global krise? Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Konservativ og

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2015

Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2015 Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2015 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3,274,504 0.1% 2,00 DLR kredit 2017 S 112,183,500 1.8% 2,00 DLR

Læs mere

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 PuljeNyt Nr. 4-2000 Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler 2000 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Puljekommentarer 3. kvartal 2000 Spar Nord Banks forventninger 4. kvartal 2000 Kommentarer

Læs mere

NASDAQ OMX AKTIONÆRAFTEN RADISSON SAS SCANDINAVIA, ÅRHUS PER PLOTNIKOF 9. JUNI 2010

NASDAQ OMX AKTIONÆRAFTEN RADISSON SAS SCANDINAVIA, ÅRHUS PER PLOTNIKOF 9. JUNI 2010 NASDAQ OMX AKTIONÆRAFTEN RADISSON SAS SCANDINAVIA, ÅRHUS PER PLOTNIKOF 1 9. JUNI 2010 Seneste nyt Bedre end forventet økonomisk fremgang 2009: 10 % vækst i vaccinesalget / 47 % stigning i EBIT Q1 2010:

Læs mere