INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 10 OKTOBER Markedskommentar Reel finanskrise sender de globale aktiemarkeder ned

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 10 OKTOBER 2008. Markedskommentar Reel finanskrise sender de globale aktiemarkeder ned"

Transkript

1 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 10 OKTOBER 2008 Markedskommentar Reel finanskrise sender de globale aktiemarkeder ned Briefings på september måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Modelporteføljerne straffes hårdt i det finansielle uvejr Analyser: AlkAbelló Alm. Brand Formue Atlantic Petroleum Brøndby I.F. Danejendomme Danionics Dantherm DFDS DK Trends Invest DSV FLSmidth & Co. Formuepleje LimiTTellus Hvidbjerg Bank Jensen & Møller Invest H. Lundbeck Rias RTX Telecom SimCorp D/S Torm William Demand Holding

2 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 10 OKTOBER 2008 ISSN Udgiver Ansvarlig for redaktionelt indhold og analyser Udgivelsesfrekvens: Copyright Dansk Aktie Analyse A/S (CVR nr ) Strandgade 4 B 1401 København K Tel Cand. polit Peter FalkSørensen 2. mandag i hver måned Enhver form for kopiering eller anden gengivelse af materiale fra Dansk Aktie Analyse/Investor Briefing uden skriftlig tilladelse fra udgiveren er forbudt. Analyser, vurderinger og redaktionelt stof er baseret på informationer, offentliggjort via Københavns Fondsbørs eller fra kilder, som vi har fundet troværdige. Vi kan dog ikke garantere for materialets nøjagtighed eller fuldstændighed. Vurderinger er udtryk for Dansk Aktie Analyse A/S' officielle holdninger på tidspunktet for udgivelsen, og det understreges, at vurderingerne kan blive ændret uden varsel. Materialet må ikke forstås som en opfordring til at foretage økonomiske dispositioner, men bør indgå sammen med andet relevant materiale i læserens egne kritiske vurderinger, som alene kan ligge til grund for personlige investeringsbeslutninger.

3 ARTIKLER Markedskommentar Reel finanskrise sender de globale aktiemarkeder ned Uroen på de internationale finansielle markeder har udviklet sig til en reel krise, hvor redningsaktioner fra regeringer og centralbanker skal søge at forhindre de alvorlige problemer på finansmarkederne til for alvor at forplante sig til realøkonomien. Tingene går hurtigt, når enkelte banker skal reddes fra konkurs, fordi problemerne breder sig som en steppebrand, hvis de først får lov at bryde ud et enkelt sted... side 3 Briefings på september måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Seneste måneds væsentligste børsmeddelelser fra Danisco, Royal Unibrew, IC Companys og TK development.... side 5 Modelporteføljerne straffes hårdt i det finansielle uvejr Den risikovillige modelportefølje var, ikke unaturligt, den, som blev hårdest ramt af det finansielle uvejr i september måned. Porteføljen mistede hele 23,49 pct. af sin værdi, mens den konservative klarede sig bedst, men dog også med et betydeligt tab, nemlig på 12,34 pct. mod markedets afkast på 16,46 pct. Også den indeksbaserede modelportefølje klarede sig bedre end markedet, men på 3 års sigt er det fortsat den risikovillige modelportefølje, som langt har overgået de to andre porteføljer.... side 7 ANALYSER AlkAbelló 3520B.ALKB FLSmidth & Co. 2010B.FLSB Alm. Brand Formue 4020D.ALMF Formuepleje LimiTTellus 4020D.FPLI Atlantic Petroleum 1010D.ATLA Hvidbjerg Bank 4010D.HVID Brøndby I.F. 2530D.BRØN Jensen & Møller Invest 4040D.JENS Danejendomme Holding 4040D.DABA H. Lundbeck 3520A.LUND Daniinocs 4520D.DACA RIAS B 2010D.RIAS Dantherm 2010C.DANM RTX Telecom 4520D.RTXT DFDS 2030D.DFDS SimCorp 4510B.SIMC DK Trends Invest 4020D.DKTR D/S TORM 1010A.TORM DSV 2030A.DSVB William Demand Holding 3510A.WILD

4 REEL FINANSKRISE SENDER DE GLOBALE AKTIEMARKEDER NED Uroen på de internationale finansielle markeder har udviklet sig til en reel krise, hvor redningsaktioner fra regeringer og centralbanker skal søge at forhindre de alvorlige problemer på finansmarkederne til for alvor at forplante sig til realøkonomien. Tingene går hurtigt, når enkelte banker skal reddes fra konkurs, fordi problemerne breder sig som en steppebrand, hvis de først får lov at bryde ud et enkelt sted Det finansielle system, og ikke mindst banksystemet, er fundamentalt baseret på tillid. Hvis tilliden brydes, bliver der run på banken, hvor indskyderne trækker deres midler ud, og ingen banker kan klare sig uden adgang til likviditet. Det kan heller ikke industri og handelsselskaber for den sags skyld. Meget få virksomheder dør som følge af mangel på egenkapital. Det er mangel på likviditet, som trækker stikket. Hvor pengerigeligheden har været et afgørende tema, som de seneste mange år har tilskyndet bankerne til stadig mere dristige udlån, er det nu mangelen på likviditet i det internationale finansielle system, som er den store trussel mod realøkonomien. Bankernes aktuelle problemer kommer i første omgang fra ejendomsrelaterede engagementer, som bankerne selv har været med til at skabe en voldsom risiko over for. Ejendomsmarkedet, herunder de såkaldte subprimeengagementer, har fået en væsentlig del af skylden for den aktuelle likviditetskrise, men kritikken kan i højere grad rettes mod regeringerne, som har stimuleret til den voldsomme låntagning i mangel på forståelse for, hvad fuld liberalisme på kreditmarkederne har haft skabt af følsomhed for såvel de private husholdninger som virksomheder, herunder især de finansielle virksomheder, over for renteudvikling og opstramning af adgangen til kredit. De private husholdningers massive låntagning har relativt direkte udmøntet sig i højere priser på boliger, hvilket har skabt en falsk tryghed i finanssektoren og hos boligejerne. Banker og realkreditinstitutter har anvendt de stigende ejendomsværdier til øgede udlån, og har fuldstændigt set bort fra, at årsagen til de stigende ejendomsværdier var den rigelige adgang til finansiering til lav rente i sig selv. De private husholdninger, som har siddet med ejerboliger, har oplevet en betydelig formuestigning, som har stimuleret til markant øget forbrug, herunder ikke mindst til forbedring af boligmassen. På samme måde har det finansielle system animeret til en høj M&A aktivitet (køb og salg af virksomheder), hvor en særlig eksponent har været kapitalfondenes ageren. Det store volumen og dermed det store problem ligger imidlertid i finansieringen af fast ejendom, hvor subprime har indtaget rollen som det mest omtalte begreb siden sidste sommer. Selv om problemerne endnu for alvor kun i USA har forplantet sig fra det finansielle system til realøkonomien via faldet i priserne på private ejendomme, er der ingen tvivl om, at chokbølgerne fra den seneste uges massive kursskred også har sat problemet højt på den politiske dagsorden i Europa. Den danske regerings garantipakke, skal søge at genskabe en del af det internationale finansielle miljøs tillid til danske banker, som skønnes at have været særligt hårdt ramt pga. især Danske Banks relativt store engagement på realkreditfronten, herunder et manglende kendskab til risikofordelingen i den danske realkreditmodel mellem låntagerne, obligationsejerne og realkreditinstituttets ejer. Det har afspejlet sig i en meget ugunstig kursudvikling både på danske bankaktier og på danske realkreditobligationer, og reelt lægger 3

5 det et massivt pres på bankernes omkostninger ved og mulighed for funding internationalt på interbankmarkedet samt for omkostningerne på realkreditlån for private. Den gennemførte pakke, som netop er vedtaget af Regeringen, har til hensigt såvel at skabe øget tillid hos de private bankkunder til sikkerheden af deres indlån, men ikke mindst skal den gerne virke som et signal over for det internationale finansielle miljø om, at danske banker ikke opererer med så høj en risiko, som de aktuelle risikopræmier på både bankaktier og obligationer kunne indikere. Psykologi spiller i den aktuelle situation stærkt ind, og man kan ikke fortænke internationale investorer til at skæve til de islandske relationer eller til, at det danske ejendomsmarked har fået lov til at løbe løbsk, når risikopræmien skal fastsættes. Men den danske redningsplan vil ikke være meget værd alene, og de fleste lande har taget lignende skridt til at støtte op med likviditet til det finansielle system ved at overtage dårlige engagementer og garantere indlånerne, og i den forgangne weekend har regeringscheferne i de 15 lande i eurosamarbejdet været samlet i Paris for at koordinere en samlet redningsplan med det formål at skabe ro på finansmarkederne, herunder især at genskabe tilliden i interbankmarkedet, så bankerne igen vil låne ud til hinanden. Det danske C20indeks, som i september måned faldt 17,2 pct. tabte i den første uge af oktober yderligere ca. 20 pct. og er siden toppen for et år siden nede med over 45 pct. Der er tale om nedgang over en bred front, men især konjunkturcykliske aktier er helt naturligt faldet, dels som følge af forventninger om en global afmatning i den økonomiske vækst, dels som følge at væsentligt sigende risikopræmie, som særligt straffer de aktier, som har handlet relativt dyrt på P/E og K/Imultipler. Bl.a. Vestas, som ellers har klaret sig bemærkelsesværdigt stærkt gennem den første del af den generelle nedtur på aktiemarkederne, som satte ind sidste år, er nu blevet ramt hårdt, dels fordi der er bekymring om kundernes mulighed for at få finansieret vindenergiprojekter, dels fordi værdiansættelsen har været så aggressiv. Rederierne rammes via faldende rater, som afspejler forventninger om faldende fragtmængder i kombination med stigende tonnagetilgang de kommende år, og industriselskaberne, som finansielt står stærkt og endnu ikke direkte mærker en væsentlig afmatning i ordretilgang, bl.a. FLSmidth & Co. og NKT, bliver sat massivt ned i værdi. De aktier, som relativt set klarer sig bedst er medicinalaktier, hvis efterspørgsel kun i mindre grad er påvirket af de økonomiske konjunkturer. For konsumentaktier burde der samlet set være en højere grad af stabilitet, men Carlsberg har været ramt af signaler om opbremsning i salget på det russiske marked, hvor væksten har været drevet af landets stigende velfærd især drevet af de stigende olieindtægter, og selvsagt Carlsbergs øgede eksponering herimod efter den fulde overtagelse af BBH. De danske aktiers udvikling vil på den korte bane fuldstændig være overgivet til udviklingen på de internationale markeder, hvor der håbes på en positiv effekt af de koordinerede politiske indsatser for at genskabe tilliden til det finansielle system. På det korte sigt kan det, som den seneste uge har illustreret, give betydelige udsving, både i negativ og i positiv retning. For den langsigtede investor er det vigtigste imidlertid nok, om den afsmittende effekt på realøkonomien begrænses. Uanset om de politiske indgreb lykkes, er det imidlertid vores vurdering, at man kommer til at mærke en betydelig afmatning, når blot de private husholdninger skal rette forbruget ind til at være i balance med den disponible indkomst og for en dels vedkommende med krav om en vis opsparing for at afvikle gæld. 4

6 BRIEFING PÅ SEPTEMBER MÅNEDS VÆSENTLIGSTE MEDDELELSER OG ANBEFALINGER Seneste måneds væsentligste børsmeddelelser fra Danisco, Royal Unibrew, IC Companys og TK development Det nye Danisco godt fra start god organisk vækst og stigende indtjeningsmarginaler Den første kvartalsmeddelelse for det nye Danisco dvs efter vedtagelse af salg af Sukker tyder på, at virksomheden er kommet godt fra start. Omsætningsvækst og indtjeningsmarginal udvikler sig tilfredsstillende og der er positive toner vedr. de strategiske samarbejder med DuPont omkring 2. generations bioethanol og med Goodyear omkring syntetisk gummi. Vi mener dog, at aktien er korrekt prissat omkring det aktuelle niveau og fastholder vores kurspotentiale på 3 (Neutral) Den organiske omsætningsstigning i kvartalet var hele 9% til mio. kr. EBIT blev 403 mio. kr., hvilket var bedre end forventet. Periodens resultat før skat blev 343 mio. kr., hvor vi havde forventet 276 mio. kr., mens konsensus lå på 280 mio.kr. Væksten stammer især fra Genencor og Enablers, mens Sweeteners skuffede. Faldet i USD og relaterede valutaer havde en negativ effekt på EBIT i størrelsesordenen 30 mio. kr. EBITmarginalen på 12,9% var overraskende høj, men på årsbasis forventer Danisco dog et niveau omkring 11%. Salget af Sukker forventes afsluttet i starten af 2009, hvorefter Dansico vil iværksætte et tilbagekøbsprogram på 1 mia. kr. og i øvrigt revurdere kapitalstrukturen. Omsætningsforventningerne på 13,0 mia. kr. svarer til en organisk vækst på 6%. EBIT budgetteres til 1,4 mia. kr., mens resultatforventningerne opjusteres med gevinsten på 100 mio. kr. fra salget af ventureselskabet Direvo. Efter aktiebaseret aflønning og skat forventer Danisco nu et resultat på 1,0 mia. kr. Nyheder om Genencors samarbejder med Goodyear og DuPont vil kunne have en kurseffekt, men især udviklingen i omsætning og indtjeningsmarginal har betydning for den fremtidige kursudvikling. Ny administrerende direktør og nedjustering i Royal Unibrew Efter en fejlslagen gennemførelse af den stort anlagte strategiplan MACH II samt manglende økonomiske resultater, fratræder selskabets hidtidige administrerende direktør Poul Møller med øjeblikkelig virkning fra Royal Unibrew. I løbet af 2008 er næsten hele direktionen udrenset eller gået selv. Samtidig reducerer ledelsen sine forventninger til resultat før skat og særlige poster fra tidligere mio. kr. til nu mio. kr., mens resultatet før skat reduceres fra til mio. kr. Nedjusteringen kommer blot en måned efter den seneste nedjustering i forbindelse med halvårsmeddelelsen. Nedjusteringen er efterfølgende begrundet med en 5

7 fortsat faldende omsætning i Polen, der ventes at fortsætte året ud. Desuden et fald i ølmarkedet i Italien, herunder er HoReCa markedet i Italien år til dato faldet med 56%. Endeligt var drikkevaremarkedet i Danmark i august skuffende, med bl.a. et fald i læskedriksegmentet der samlet faldt 18% i forhold til samme periode sidste år. Ny administrerende direktør i RUB er Henrik Brandt, der kommer fra en stilling som administrerende direktør i medicokoncernen Unomedical. Hernik Brandt har desuden siden 1998 siddet i bestyrelse for RUB. Det er vores vurdering, at ledelsesskiftet i RUB efter en årrække med manglende økonomiske resultater kommer på et passende tidspunkt. Ølkonsumet har i tidligere tiders økonomiske afmatninger vist sig rimeligt stabilt. På den anden side er det også vores vurdering, at den nye ledelse står overfor en betydelig udfordring med at få skabt økonomisk fremgang i et detailmarked, der mildt sagt ser udfordrende ud. Samlet fastholder vi vores anbefalingen af kurspotentialet på 4 (Sælg). Der kom yderligere fokus på aktien da storaktionæren Stodir (tidligere FL Group), der sidder på 25% af stemmerne gik i betalingsstandsning. Det er vores vurdering, at det lave kursniveau samt muligheden for at 25% af aktiekapitalen kommer i spil, vil øge spekulationerne og sandsynligheden for en samlet overtagelse og afnotering af selskabet. Med de nye estimater handles aktien til en P/E for 2008 på 14,6 og for 2009 på 12,7, hvilket vi i den nuværende markedssitation ikke anser for specielt attraktivt. Væsentligste kurstriggere er ud over en samlet overtagelse, klare tegn på en fornuftig og stabil udvikling i omsætning og indtjening. Skuffende regnskab og udmelding fra IC Companys Regnskabet fra IC var en skuffelse, der hverken indfriede egne, vores eller markedets forventninger. Hvad der er mest bekymrende er, at skuffelserne i regnskabsåret primært kan henføres til interne forhold, mens den generelle afmatning i Skandinavisk og Europæisk økonomi ikke har haft en entydig indvirkning på IC. Det er klart, at interne forhold kan den nye ledelse tage fat på, men vi vurderer dog, at den generelle økonomiske afmatning vil overskygge de interne forbedringer og fastholder vores anbefaling af kurspotentialet på 4 (Sælg). Værdien af IC Companys er i det seneste år reduceret med ca. 75%. Vi ser det som en væsentlig trigger, at hovedaktionær Martinsen kunne tænkes at komme med et købstilbud. Omsætningen steg i regnskabsåret 11% til mio. kr., hvilket lå nogenlunde på niveau med vores og markedets forventning. Driftsresultatet steg fra 342 til 349 mio. kr., hvori der er indeholdt engangsomkostninger på 40 mio. kr. Resultatet er dårligere end ledelsens seneste udmelding fra medio maj på 375 mio. kr., vores forventning på 380 mio. kr. og markedets forventning på 373 mio. kr. Det skuffende regnskab henføres af ledelsen til bl.a. en utilstrækkelig salgseffektivitet. Ledelsens udmelding for det kommende regnskabsår var ligeledes skuffende. Der ventes således en beskeden omsætningsvækst og et driftsresultat i underkanten for 2007/08, hvilket var noget under hvad vi og markedet havde sat næsen op efter. Vi har efter regnskabet reduceret i vores estimater og aktien handler efterfølgende til et P/E niveau for 2008/09 på ca. 11. Ledelsens succes med interne tiltag, som forbedring af salgseffektiviteten, vil selvfølgelig være en væsentlig trigger. Yderligere vil succes med den Østeuropæiske strategi blive modtaget positivt. På længere sigt vil blot en tilnærmelses vis indfrielse af ledelsens målsætning om på 4 år at skabe en årlig organisk vækst på min. 15% og en EBITmargin på min. 15%, betyde en betydelig kursstigning. 6

8 TK Development nedjusterer pga. vanskeligere marked Situationen har siden aflæggelsen af 1. kvartalsrapporten udviklet sig så meget i negativ retning, at ledelsen ved halvårsrapporteringen har nedjusteret forventningerne til hele året. Der meldes om et positivt forløb af projektporteføljen, men igangsættelsen af et par projekter har som følge af markedssituationen måttet udskydes ligesom to grundsalg. De vanskeligheder, som vi havde forventet længere ude i fremtiden, synes således at komme hurtigere, og trods den lavere værdiansættelse ændrer vi vores anbefaling af aktien fra Neutral vægt til Undervægt. Halvårets omsætning blev beskedne 289 mio. kr., mens halvårets nettoresultat blev realiseret med 57,9 mio. kr. Ledelsen nedjusterer sine forventninger til hele årets nettoresultat fra 300 mio. kr. til 200 mio. kr., idet det især er på finansieringssiden og blandt ejendomsinvestorer, at vanskelighederne er stigende. På udlejningssiden mærkes der endnu en pæn efterspørgsel fra detailhandelen, men der er ingen tvivl om, at især mere luksusprægede varer vil opleve en betydelig opbremsning. Det kan således være en udfordring at opretholde selv det reducerede indtjeningsniveau de kommende år. Aktien handler umiddelbart relativt billigt på indtjeningsmultipler selv efter nedjusteringen, hvilket afspejler forventninger om pres på indtjeningen de kommende år. Anklagerne mod ledelsen fra Bagmandspolitiet er trådt i baggrunden, men kan stadig udgøre en trigger for kursen. Det vil dog være markedsudviklingen, som vurderes for alvor at drive kursen, såvel negativt som positivt de kommende tid. 7

9 KONSERVATIV MODELPORTEFØLJE Afkast 1 år 45,07%, 3 år +1,36 % (frem til den 8. oktober) Aktie Antal Aktuel kurs Afkast 1 md. Afkast siden Anbefalings dato anbefaling A. P. Møller Mærsk ,3% 33,5% 11/2005 Danske Bank ,9% 11,1% 09/2001 DSV ,2% 138,4% 09/2004 Novo Nordisk ,6% 130,8% 07/2003 Per Aarsleff ,7% 70,7% 07/2004 Rockwool International ,7% 19,3% 07/2005 Satair ,7% 59,1% 10/2007 TrygVesta ,3% 33,7% 04/2007 UP ,8% 72,2% 10/2005 Ændringer: Vi har ikke foretaget ændringer i den seneste måned Seneste 12 mdr. 2 ændringer (Køb 1, Salg 1) Den konservative modelportefølje har, ikke unaturligt klaret sig bedst gennem september måneds turbulente marked. Porteføljens værdi faldt dog 12,34 pct. mod markedets fald på 16,46 pct., og siden årsskiftet har porteføljens afkast været på 26,20 pct. mod markedets fald på 27,36 pct. På et års sigt har afkastet været 1,64 pct. svagere end markedets, men på tre års sigt ligger det med +16,86 pct. pænt foran markedets 5,63 pct. I september måned har A.P. Møller Mærsk både absolut og relativt været den tungeste belastning (18,92 pct.), men også DSV og Per Aarsleff trak betydeligt ned med afkast på hhv. 18,91 pct. og 18,50 pct. Der er ingen tvivl om, at det er aktiernes cykliske element, som får investorerne til at flygte. TrygVesta var den aktie, som klarede sig bedst, dog med et negativt afkast på 3,14 pct. Vi vurderer fortsat, at aktiens sammensætning ud fra en langsigtet betragtning er fundamentalt velbegrundet i de enkelte selskabers værdskabelsespotentiale, men på det korte sigt er reaktionsmønsteret hovedsageligt drevet af likviditetsstrømme og stemningsskifte. DAA Konservativ vs. OMXC (03/ /102008) Portefølje +1,36% OM XC 21,

10 RISIKOVILLIG MODELPORTEFØLJE Afkast 1 år 48,96% 3 år +9,73 % (frem til den 8. oktober) Aktie Antal Aktuel kurs Afkast 1 md. Afkast siden Anbefalings dato anbefaling ALKAbelló , 62,4% 11/2006 Auriga ,1% 0,3% 03/2008 Danisco ,5% 30,8% 06/2008 FLSmidth & Co ,9% 122,3% 11/2005 Migatronic ,9% 23,2% 10/2005 Novozymes ,8% 51,4% 03/2007 SimCorp ,9% 21,6% 07/2005 Thrane & Thrane ,7% 43,4% 06/2007 Østasiatiske Kompagni ,5% 92,4% 11/2004 Ændringer: Seneste 12 mdr. 6 ændringer (Køb 3, Salg 3) Modelporteføljen for den risikovillige investor faldt i september måned hele 23,49 pct. mod markedets fald på 16,46 pct., og den mistede derved også sit forspring fra årsskiftet, idet den med 32,02 pct. har klaret sig næsten 5 pct.point dårligere end markedet (27,36 pct.). Det er dog fortsat den af modelporteføljerne, som på 3 års sigt ligger længst foran, nemlig med et afkast på +37,83 pct. mod markedets 5,63 pct. FLSmidth & Co. har med et fald på hele 34,37 pct. været den både relativt og især absolut største negative bidragsyder til porteføljens afkast. Den stærke frygt for recession har bl.a. fået hedgefonde til at kaste sig ind i et negativt og selvforstærkede spil på, at FLS bliver ramt af faldende efterspørgsel. Et forhold, ledelsen foreløbig har kunnet afvise. Eksponeringen mod nye markeder, som er mindre følsomme over for recession i USA og Europa, gør, at vi vurderer kursreaktionen som overdrevet. Også ØK, som efterfølgende har opjusteret indtjeningsforventningerne, og Auriga, hvis marked også udvikler sig meget positivt, er blevet ramt af investorfrygten i en efter vores vurdering overdrevet grad. Porteføljen er følsom over for den aktuelle stemning (frygt) på aktiemarkederne, men vi vurderer, at porteføljens underliggende selskaber vil bevise deres styrke på længere sigt DAA Risikovillig vs. OMXC (03/ /102008) Portefølje +9,73% OM XC 21,32% ,

11 INDEKSBASERET MODELPORTEFØLJE Afkast 1 år 39,51%, Afkast 3 år 2,25 % (frem til den 08. oktober) Aktie Antal Aktuel kurs Afkast 1 md. Afkast siden Anbefalings dato anbefaling A.P. Møller Mærsk ,3% 11,4% 07/2004 Danske Bank ,9% 25, 07/2004 FLSmidth & Co ,9% 123,8% 12/2004 Flügger ,1% 35,3% 11/2005 Novo Nordisk ,6% 80,9% 07/2004 Novozymes ,8% 46,7% 07/2004 Per Aarsleff ,7% 39,5% 12/2004 Rockwool International ,7% 67,6% 03/2007 Satair ,7% 59,1% 10/2007 Simcorp ,9% 18,8% 07/2005 TrygVesta ,3% 25,5% 03/2007 Vestas Wind Systems ,9% 34,6% 03/2007 Østasiatiske Kompagni ,5% 81,7% 12/2004 Ændringer: Vi har ikke foretaget ændringer i den seneste måned Seneste 12 mdr. 2 ændringer, (1 Køb, 1 Salg) Den indeksbaserede modelportefølje klarede sig i september måned godt et pct.point bedre end markedet, nemlig med et afkast på 15,34 pct. mod 16,46 pct. Det betyder, at porteføljen siden årsskiftet ligger ca. 3 pct.point foran indeks og på et års sigt ca. 5 pct.point foran. På 3 års sigt har den indeksbaserede modelportefølje udvist et positivt afkast på 15,15 pct. mod totalindeksets 5,63 pct. De mest stabiliserende elementer i september har været Flügger, som faktisk over måneden steg 7,54 pct., TrygVesta, som faldt 3,14 pct. og Novo Nordisk, som faldt 5,79 pct. Hårdest gik det ud over FLSmidth & Co., som faldt 34,73 pct. og Vestas Wind Systems med et fald på 33,80 pct. A.P. Møller Mærsk og Per Aarsleff faldt hhv. 18,92 pct. og 18,50 pct., så illustrerer, hvor usikkert markedet har været. Og usikkerheden er fortsat ind i oktober. Fundamentalt har vi betydelig tillid til, at porteføljens underliggende selskaber vil klare sig pænt, om end maget vil afhænge af, i hvilket omfang og hvordan krisen på kredit og aktiemarkederne vil forplante sig til realøkonomien. DAAIndeksbaseret vs. OMXC (03/ /102008) Indeksportefølje 2,25% OM XC 21,32%

12 HIGH RISK/TURN AROUND PORTEFØLJE Blandt de aktier, som DAA vurderer, er behæftet med væsentligt forhøjet risiko og derfor ikke er velegnede for private investorers langsigtede investeringer, er: Aktie Seneste kurs Afkast 1 md. Afkast 12 mdr. Anbefalings dato Danionics 3,47 44,5% 78,4% 07/2004 Dicentia 3 28,6% 83,4% 07/2007 Europeinvestment 0,1 16,7% 93,5% 08/2007 Mondo 0,93 33,6% 76,4% 10/2007 Olicom 0,13 50, 83,8% 12/2006 Århus Elite 6,51 33,6% 52,7% 08/2001 Ændringer: Holdings. af 25. nov er fjernet fra hadeporteføljen efter omlægningen til energi og investeringsvirksomhed(juni 2008). High risk/turn around porteføljen består af aktier, som enten kan falde yderligere eller, som kan stige, hvis markedets vurdering af den enkelte akties risiko normaliseres. Der er således mulighed/risiko for markante kursudsving. Modelporteføljerne eller dele heraf må ikke videreformidles. Porteføljerne er ikke en opfordring til at foretage økonomiske dispositioner og må alene tjene som inspiration for abonnenter på Investor Briefing. Læserne opfordres til at foretage deres egne analyser af aktierne. Listen er udtryk for Dansk Aktie Analyses vurdering på udgivelsestidspunktet, og vurderingerne kan ændres uden varsel. Opmærksomhedslisten Største relative omsætning Følgende ti selskaber har i den seneste uge haft den største relative omsætning i deres aktie i forhold til årlig gennemsnit. Værdien 1 svarer til en omsætning i den seneste uge lig gennemsnittet, mens 2 svarer til dobbelt så stor omsætning som årlig gennemsnit osv. Selskab/Aktie Relativ omsætning/uge Afkast seneste måned (%) Prime Office 14,14 1% Euroinvestor.com 3,36 7,89% Formuepleje Merkur 3,28 26,21% Exiqon 3,04 32,89% Investea German High Str. 2,76 26,23% Sparekassen Lolland 2,71 5,05% Formuepleje Safe 2,59 30,64% Victor International 2,31 25,46% Formuepleje Pareto 2,15 26,7 Nordicom 2,12 55,64% Formuepleje Merkur, Formuepleje Safe og Formuepleje Pareto kan fremhæves blandt de aktier, som har udvist stor stigning i aktieomsætningen ift. det normale niveau, hvilket vurderes at have sammenhæng med de relativt store fald, som Formueplejeselskaberne helt naturligt udviser i et faldende marked i kraft af deres natur som gearede investeringsselskaber. Også ejendomsselskaberne Nordicom, Victor International, Investea German High Street og Prime Office kommer højt ud på opmærksomhedslisten pga. den aktuelle usikkerhed omkring ejendomsmarkederne. 11

13 Væsentlige kapitalændringer den seneste måned 2. Sept Green Wind Energy A/S har udvidet aktiekapitalen med stk. aktier á 0,5 kr. i forbindelse med en rettetemisson og officel notering af nye aktier. Aktiekapitalen udgør herefter nominelt 162,2 mio. kr. Aktieudvidelsen trådte i kraft med virkning fra den 3. september 10. Sept BioPorto A/S har sammenlagt selskabets aktieklasser og ændret navnet på den fortsættende ISIN. Aktiekapitalen udgør herefter nominelt kr., svarende til stk. aktier à 3 kr. Sammenlægningen trådte i kraft med virkning fra den 16. september 10. Sept Bonusbanken A/S har nedsat aktiekapitalen med stk. aktier à nominelt 1 kr. som følge af annulering af egne aktier. Aktiekapitalen udgør herefter nominelt mio. kr. Aktieudvidelsen trådte i kraft med virkning fra den 16. september 11. Sept Maconomy A/S har forøget aktiekapitalen med stk. aktier à nominelt 2 kr. Aktiekapitalen udgør herefter nominelt kr., svarende til stk. aktier á 2 kr. Aktieudvidelsen trådte i kraft med virkning fra den 16. september 30. Sept Svejsefabrikken Migatronic A/S har nedsat aktiekapitalen med stk. aktier à nominelt 20 kr. som følge af annulering af egne aktier. Aktiekapitalen udgør herefter nominelt kr., svarende til stk. skater à 20 kr. Aktieudvidelsen trådte i kraft med virkning fra den 2. oktober 12

14 KØBENHAVNS FONDSBØRS'S KØBENHAVNS INDAVNS FONDSBØRS'S FONDSBØRS'S INDEKS INDEKS OMXC20 OMX okt dec feb apr ju n aug okt dec feb apr ju n aug okt 300 okt dec feb apr ju n aug okt dec feb apr ju n aug okt OMXCB KFMX okt dec feb apr ju n aug okt dec feb apr ju n aug okt okt dec feb apr ju n aug okt dec fe b apr ju n aug okt MIDCAP + SMALLCAP okt dec feb apr ju n aug okt dec feb apr ju n aug okt okt dec feb apr ju n aug okt dec feb apr ju n aug okt OMXCGI MATERIALER okt dec feb apr ju n aug okt dec fe b apr ju n aug okt 250 okt dec feb apr ju n aug okt dec feb apr ju n aug okt

15 KØBENHAVNS FONDSBØRS'S INDEKS KØBENHAVNS FONDSBØRS'S INDAVNS FONDSBØRS'S INDEKS INDUSTRI FORBRUGSGODER okt dec feb apr ju n aug okt dec feb apr ju n aug okt 110 okt dec feb apr ju n aug okt dec feb apr ju n aug okt KONSUMENTVARER SUNDHEDSPLEJE okt dec feb apr ju n aug okt dec feb apr ju n aug okt 450 okt dec feb apr ju n aug okt dec feb apr ju n aug okt FINANS IT okt dec feb apr ju n aug okt dec feb apr ju n aug okt 200 okt dec feb apr ju n aug okt dec feb apr ju n aug okt TELEKOMMUNIKATION FORSYNING okt dec fe b apr ju n aug okt dec feb apr ju n aug okt okt dec fe b apr ju n aug okt dec feb apr ju n aug okt

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 4 APRIL 2009. Markedskommentar danske aktier fulgte ikke de internationale op i marts

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 4 APRIL 2009. Markedskommentar danske aktier fulgte ikke de internationale op i marts DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 4 APRIL 2009 Markedskommentar danske aktier fulgte ikke de internationale op i marts Briefings på marts måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Konservativ

Læs mere

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 10 OKTOBER 2007

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 10 OKTOBER 2007 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 10 OKTOBER 2007 Markedskommentar Ben Bernanke fik atter gydet olie på vandene Briefings på september måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Den risikovillige

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 1 JANUAR 2012. Markedskommentar Dragens år afløser Polariseringens år

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 1 JANUAR 2012. Markedskommentar Dragens år afløser Polariseringens år DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 1 JANUAR 2012 Markedskommentar Dragens år afløser Polariseringens år Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Den konservative portefølje

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 7 JULI 2011. Markedskommentar Fornyet uro om kendte temaer skaber tvivl om niveauet for aktierne

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 7 JULI 2011. Markedskommentar Fornyet uro om kendte temaer skaber tvivl om niveauet for aktierne DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 7 JULI 2011 Markedskommentar Fornyet uro om kendte temaer skaber tvivl om niveauet for aktierne Briefings på juni måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 8 AUGUST 2013. Markedskommentar Når dårlige nyheder for økonomien bliver til gode nyheder for aktierne

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 8 AUGUST 2013. Markedskommentar Når dårlige nyheder for økonomien bliver til gode nyheder for aktierne DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 8 AUGUST 2013 Markedskommentar Når dårlige nyheder for økonomien bliver til gode nyheder for aktierne Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 03 MARTS 2014. Markedskommentar Stor risikoappetit gav danske aktier forspring i februar

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 03 MARTS 2014. Markedskommentar Stor risikoappetit gav danske aktier forspring i februar DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 03 MARTS 2014 Markedskommentar Stor risikoappetit gav danske aktier forspring i februar Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Risikoviljen

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 9 SEPTEMBER 2012. Markedskommentar FED lover uendelig Quantitative Easing

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 9 SEPTEMBER 2012. Markedskommentar FED lover uendelig Quantitative Easing DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 9 SEPTEMBER 2012 Markedskommentar FED lover uendelig Quantitative Easing Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Forspringet for Konservative

Læs mere

Rockwool styrer mod opjustering

Rockwool styrer mod opjustering Rockwool styrer mod opjustering Det skal gå usædvanligt dårligt for Rockwool i 2. halvår, hvis selskabet skal undgå at komme med en senere opjustering af årsforventningen. Resultatet ventes at lande på

Læs mere

15-12-2008 22. udgave 7. årgang Leveret via e-mail: kr. 600,- halvårligt / kr. 800,- helårligt

15-12-2008 22. udgave 7. årgang Leveret via e-mail: kr. 600,- halvårligt / kr. 800,- helårligt 15-12-2008 22. udgave 7. årgang Leveret via e-mail: kr. 600,- halvårligt / kr. 800,- helårligt Udgivet af: Aktieinfo Kobbelhave 44-6000 Kolding - Tlf. 75 51 02 48 www.aktieinfo.net Redaktion: André Perman,

Læs mere

Danske Aktier. Anbefalinger. 28. februar 2013. Analyser af danske aktier. Flyvere: Aktier med størst potentiale på kort sigt

Danske Aktier. Anbefalinger. 28. februar 2013. Analyser af danske aktier. Flyvere: Aktier med størst potentiale på kort sigt 28. februar 2013 Danske Aktier Anbefalinger Analyser af danske aktier Flyvere: Aktier med størst potentiale på kort sigt Dykkere: Aktier med mindst potentiale på kort sigt Indholdsfortegnelse Flyvere:

Læs mere

30/04/15. Danske Aktier. Anbefalinger. Flyvere og dykkere. Ændringer af analysedækning. Analyser af danske aktier

30/04/15. Danske Aktier. Anbefalinger. Flyvere og dykkere. Ændringer af analysedækning. Analyser af danske aktier 30/04/15 Danske Aktier Anbefalinger Flyvere og dykkere Ændringer af analysedækning Analyser af danske aktier Indholdsfortegnelse Flyvere: Størst potentiale på kort sigt 4 Dykkere: Mindst potentiale på

Læs mere

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2010 60. regnskabsår

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2010 60. regnskabsår SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2010 60. regnskabsår INDHOLD Ti års hoved- og nøgletal 2 Forord 3 Ledelsens årsberetning 4 Investment cases 12 Profil SmallCap Danmark A/S 14 Aktien og investorene 16 IR-politik

Læs mere

Kvartalsorientering 3. kvartal 2007

Kvartalsorientering 3. kvartal 2007 Kvartalsorientering 3. kvartal 2007 Globale konsekvenser af det amerikanske boligmarked Forventninger Fakta fra de enkelte afdelinger INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kunsten at vælge fra Forord

Læs mere

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2012 62. regnskabsår

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2012 62. regnskabsår SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2012 62. regnskabsår INDHOLD Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 2 Forord 3 Ledelsens årsberetning 4 Investment cases 10 Profil SmallCap Danmark A/S 13 Aktien og investorerne

Læs mere

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-01-2014 13. årgang - 1.udgave

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-01-2014 13. årgang - 1.udgave AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-01-2014 13. årgang - 1.udgave Sammen er vi bedst Redaktion Lau Svenssen og John Stihøj. INDHOLD: Side 2-3: Aktiekommentar: Danske aktier outperformer i forhold til udlandet.

Læs mere

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 2 OM MAJ INVEST KVALITET, ENKELTHED OG KØBMANDSKAB Investeringsforeningen Maj Invest har som mål at levere et godt afkast til medlemmerne. Kodeordene for Maj Invest er enkelthed,

Læs mere

Gode muligheder for gevinst i 2015

Gode muligheder for gevinst i 2015 DECEMBER 2014 JANUAR 2015 Gode muligheder for gevinst i 2015 Billig olie er et tveægget sværd for økonomien Kig mod udviklingslandene efter afkast Platinum edition Skelsættende udvikling i Rusland 1 AKTIER

Læs mere

KVARTALSNYT. 2. kvartal 2010. Side 1. 2. kvartal 2010

KVARTALSNYT. 2. kvartal 2010. Side 1. 2. kvartal 2010 2. kvartal 2010 KVARTALSNYT 2. kvartal 2010 Side 1 Om Investeringsforeningen LD Invest 2. kvartal 2010 Kvalitet, enkelthed og købmandskab Investeringsforeningen LD Invest har som mål at levere et godt

Læs mere

Finansielle Virksomheders Produkter og Services

Finansielle Virksomheders Produkter og Services Finansielle Virksomheders Produkter og Services 1 F R I E M I D L E R L E K T I O N 4 A F 1 2 V. M A D S J E N S E N, C F A, C A I A, C I P M CBS 2013, Mads Jensen juli 2013 Dagens Agenda Investeringsforeninger

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Merkur A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Safe A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Magasinet FINANS-Info

Magasinet FINANS-Info Magasinet FINANS-Info Uafhængigt investeringsmagasin. 15-09-2007 16. udgave, 6. årgang. Leveret i PDF-format via e-mail kr. 600,- halvårligt / kr. 800,- helårligt Pr. brev i Danmark: kr. 800,- halvårligt

Læs mere

Formue. Aktiv styring. giver investorerne merafkast. Derfor virker pengepumpen ikke. Risikostyring handler om at kunne se klart i al slags vejr

Formue. Aktiv styring. giver investorerne merafkast. Derfor virker pengepumpen ikke. Risikostyring handler om at kunne se klart i al slags vejr Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 3. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Aktiv styring giver investorerne merafkast Derfor virker pengepumpen ikke Risikostyring handler om at kunne se klart i

Læs mere

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden?

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden? INVESTORmagasin fra formueplejeforeningerne // 4. kvartal 2014 // 29. årgang Formue fokuseret risikostyring giver balanceret afkast Sådan arbejder investeringskomiteen LEDER: Hængekøje eller sved på panden?

Læs mere

Indhold. Navne og adresser. Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3

Indhold. Navne og adresser. Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3 Investeringsforeningen Alfred Berg Årsrapport 2009 Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3 Beretninger Ledelsesberetning...4 Årsberetning, Årsberetning, Alfred Berg, afdeling Danmark...8

Læs mere

Årsrapport 2013. Professionel Forening SEBinvest II. CVR nr. 28 67 45 70

Årsrapport 2013. Professionel Forening SEBinvest II. CVR nr. 28 67 45 70 Årsrapport 2013 Professionel Forening SEBinvest II CVR nr. 28 67 45 70 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Bestyrelsens tillidshverv 8 Ledelsespåtegning 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: 15-09-2008 16. udgave 7. årgang Leveret i PDF-format via email Kr. 600,- halvårligt Kr. 800,- helårligt

INDHOLDSFORTEGNELSE: 15-09-2008 16. udgave 7. årgang Leveret i PDF-format via email Kr. 600,- halvårligt Kr. 800,- helårligt 15-09-2008 16. udgave 7. årgang Leveret i PDF-format via email Kr. 600,- halvårligt Kr. 800,- helårligt INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 2 7: Aktiekommentar Down side risiko 8-9%. Stor Upside når vi kommer gennem

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Fundamental Invest Fundamental Invest Kort om strukturen i årsrapporten Fundamental Invests årsrapport er opbygget med generelle afsnit og afdelingsspecifikke afsnit.

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kvartalsorientering 4. kvartal 2009 Tema: Tilbage til normale tilstande i 2010? Kunsten at vælge fra

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kvartalsorientering 4. kvartal 2009 Tema: Tilbage til normale tilstande i 2010? Kunsten at vælge fra INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kvartalsorientering 4. kvartal 2009 Tema: Tilbage til normale tilstande i 2010? Kunsten at vælge fra Indholdsfortegnelse Forord 3 Tilbage til normale tilstande

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kvartalsorientering 1. kvartal 2007 Verden i perspektiv 2007 Investering i infrastruktur ny drivkraft Forventninger Fakta fra de enkelte afdelinger Forord Indholdsfortegnelse

Læs mere