Om at leje feriehus. booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: ).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om at leje feriehus. booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298)."

Transkript

1 Om at leje feriehus booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: ). Hjemmeside og system er lavet for, at gøre det nemmere for dig som gæst når du skal besøge Kerteminde. Hvad enten der er tale om en enkelt overnatning, teamoplevelser, feriepakker eller noget helt fjerde, kan du finde det her på siden. Nedenfor er lejeaftalerne som du ligeledes vil møde til slut i bestillingsformularen når du booker. Opstår der spørgsmål eller andet undervejs, kontakt da VisitKerteminde på tlf Leje af feriehuse via VisitKerteminde 1. Lejebevis Lejebeviset bekræfter den indgåede lejeaftale mellem lejer og ejer, idet Kerteminde Turistbureau (herefter VisitKerteminde) forestår formidlingsarbejdet mellem disse. Den indgåede lejeaftale, omfatter den nævnte feriebolig med tilhørende specifikationer. Aftaler mellem lejer og VisitKerteminde, der ændrer, modificerer eller ophæver disse lejebetingelser, skal være skriftlige for at have gyldighed. Sådanne evt. ændringer medfører ikke, at lejebetingelsernes øvrige bestemmelser - hverken enkeltvis eller i sin helhed - bliver ugyldige. 2. Deltagere / anvendelse Ferieboligen må ikke bebos af flere personer end det i kataloget og på lejebeviset anførte personantal - herunder børn (over 4 år). Husdyr må kun medbringes, såfremt det fremgår af lejebeviset. Der kan ved specielle tilfælde laves en aftale med VisitKerteminde mod betaling af et gebyr, for at flere personer end det anførte i ejendommens beskrivelse bo i huset i lejeperioden. 3. Rengøring / ansvar Lejer er kontraktmæssigt forpligtet til at renholde det lejede, og skal ved lejemålets afslutning, efterlade dette i ryddelig stand. Evt. manglende oprydning ved afrejse (formidlers skøn) vil blive udført for lejers regning. Slutrengøring er obligatorisk. Lejer er ansvarlig overfor alt, hvad der forefindes i ferieboligen i den lejede periode. Skulle der opstå skader, er lejer forpligtet til omgående at underrette VisitKerteminde herom. Ikke meddelte skader før afrejse, vil blive udbedret for lejers regning. Skader der opstår i lejeperioden, se i øvrigt vore forsikringsbetingelser, vil blive udbedret snarest muligt og skal erstattes inden afrejse. Der er ikke fra VisitKertemindes side tegnet forsikring, som dækker lejerens person eller ejendele i lejeperioden. 4. Betalingsbetingelser Ved lejeaftalens indgåelse, fremsender VisitKerteminde bekræftelse og lejebevis til lejer. Samtidig forfalder 50% af lejen til betaling, samt evt. ekspeditionsgebyr. Det resterende lejebeløb skal - på grund af VisitKertemindes betalingsforpligtelser over for ejer - være VisitKerteminde i hænde 14 dage før

2 lejeperiodens begyndelse. Ved booking senere end 14 dage før lejeperiodens begyndelse, er hele beløbet forfaldent til betaling ved modtagelse af lejebeviset. Såfremt det fulde lejebeløb ikke er rettidigt indbetalt, kan VisitKerteminde uden varsel annullere lejeaftalen. Ved leje af en feriebolig samme dag som lejen påbegyndes, skal det fulde beløb betales inden nøgleudlevering. Alle priser er excl. el, varme, telefon, vand, rengøring, ekstra inventar mm. Disse ydelser opkræves særskilt. 5. Depositum VisiKerteminde er berettiget til at opkræve et depositum, som opkræves sammen med 2. rate betalingen, hvis det tydeligt står anført i forbindelse med bookingen. Depositummet, der tjener som sikkerhed for lejers forpligtelser, returneres senest 2 uger efter afrejse, når tilfredsstillende kontrol af ferieboligen er udført. Forbrug af strøm, olie m.m. modregnes i depositum, men skal afregnes ved afrejsen. 6. Reklamationer Skulle der mod forventning være reklamationer i forbindelse med den lejede feriebolig, skal dette meddeles VisitKerteminde senest 48 timer efter indflytning. Ved reklamationer i forbindelse med rengøring, skal VisitKerteminde underrettes umiddelbart efter indflytning. I modsat fald hæfter lejer for eventuelle fejl og mangler jf Afbestilling Ved opsigelse af lejemål inden 60 dage før påbegyndelse af lejeperioden, betales 10% af bruttolejen, dog min. kr Ved senere opsigelse betales hele lejebeløbet 100%. Ved ændring af lejemålet indtil 60 dage før lejeperiodens påbegyndelse, beregnes et gebyr på kr Herefter er ændring af lejebeviset ikke længere muligt. Ved annullering tilbagebetales evt. ekspeditionsgebyr ikke. 8. Force majeure Lejeaftalen kan opsiges uden varsel fra VisitKerteminde side, som følge af force majeure, strejke og epidemiske sygdomstilfælde el. lign. 9. Trykfejl VisitKerteminde tager forbehold for evt. billede- og trykfejl. 10. Værneting Alle tvister mellem VisitKerteminde og lejer, skal anlægges ved Odense Byret, der er aftalt værneting.

3 VisitKerteminde generelle betingelser for online booking af overnatning OMFANG Nedenstående generelle betingelser er gældende for bookinger gennemført via VisitKertemindes online systemer, herunder booking af sommerhuse med eventuelle ekstraservices m.v. Foruden VisitKerteminde egne generelle betingelser gælder derudover de enkelte sommerhusudlejeres egne bestemmelser, som anført under salgs- og forretningsbetingelser på bookingsiden. RESERVATIONER Enhver reservation eller booking af overnatning, som gennemføres på VisitKerteminde online systemer vil, såfremt den er blevet korrekt gennemført, blive bekræftet direkte på skærmen samt med en til Dem som kunde og til den pågældende overnatningsudlejer. Denne er en bekræftelse af, at det pågældende overnatningssted er til Deres disposition i det i bookingen anførte tidsrum og til den i bookingen anførte pris. VisitKerteminde påtager sig intet ansvar for fejl eller uoverensstemmelse, som måtte opstå efterfølgende, herunder afvigelser i bestillingen i forhold til Deres bekræftelse. Dette vil være et direkte anliggende mellem Dem og overnatningsstedet. Der henvises nærmere herom til afsnittet Ansvarsfritagelse- og maksimum for et eventuelt ansvar BETALING Såfremt intet andet er anført, sker betalingen for opholdet direkte til via betalingssiden og via ratebetaling såfremt dette er anført i lejeaftalen. Enhver forespørgsel eller tvist omkring opholdet, er et anliggende mellem Dem og den pågældende udlejer og er dermed VisitKerteminde uvedkommende. Enhver tvist omkring selve betalingen af Deres ophold, er et anliggende mellem Dem VisitKerteminde og derved udlejeren uvedkommende. ÆNDRING OG ANNULLERING AF RESERVATIONER Såfremt De måtte ønske at annullere en bekræftet booking, skal dette ske direkte til VisitKerteminde, dvs. Kerteminde Turistbureau, dog senest 14 dage forinden opholdet, ellers ser VisitKerteminde sig ret til, at tage et annuleringsgebyr. Dette udgør 20% af bruttolejen, dog min. 750 kr. Ændringer af en reservation, som eksempelvis en forlængelse af Deres ophold, kan desværre ikke foretages i booking systemet, men skal håndteres som en annullering af Deres oprindelige bestilling og en efterfølgende ny booking eller alternativt direkte hos overnatningsstedet. Såfremt overnatningsstedets annulleringsbetingelser overholdes, vil dette ikke medføre ekstra omkostninger. PRISER Alle priser angivet i VisitKerteminde systemer er opdateret direkte af overnatningsstedet selv, og er dermed overnatningsstedets egne individuelle priser. Disse priser er gældende i det øjeblik bookingen indgåes og bekræftes umiddelbart efterfølgende på .

4 VisitKerteminde påtager sig intet ansvar for rigtigheden af disse priser, idet de håndteres af overnatningsstedet selv, direkte i VisitKertemindes online system. Der beskrives nærmere herom i afsnittet Ansvarsfritagelse- og maksimum for et eventuelt ansvar ANDET Alle informationer i VisitKerteminde online systemer er opdateret med yderste omhu. VisitKerteminde påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl, der er sket i forbindelse med inddateringer af informationer, herunder fejl eller uoverensstemmelser, opstået på baggrund af datatransmission. ANSVARSFRITAGELSE- OG MAKSIMUM FOR ET EVENTUELT ANSVAR VisitKerteminde har indgået aftaler med overnatningsstederne om at formidle en række nøgleoplysninger omhandlende priser og ledighed (availability). Oplysningerne hidføres fra og opdateres af de enkelte overnatningssteder selv. Som følge af, at VisitKerteminde ikke kan validere oplysningerne eller om disse opdateres behørigt, er VisitKerteminde uden ansvar for om, de formidlede oplysninger er korrekte, måtte være ændret eller at de enkelte sommerhusudlejere efterfølgende disponerer anderledes. De kan derfor ikke rejse krav overfor VisitKerteminde uanset på hvilket grundlag et sådan krav rejses. VisitKerteminde er ikke ansvarlig for forstyrrelser, manglende transmission eller nedbrud på Internettet eller hos VisitKertemindes Internetudbyder, uanset årsag. Såfremt VisitKerteminde er ansvarlig for en hændelse, er ansvaret begrænset til et erstatningsansvar, og erstatningen kan ikke overstige kr LOVVALG OG VÆRNETING Enhver tvist i henhold til VisitKertemindes sytemer afgøres efter dansk ret og ved Sø og Handelsretten i København eller efter VisitKertemindes valg ved Deres normale værneting. Du kan kun foretage bestilling på Efter bestilling modtager du først en elektronisk ordrebekræftelse og senere et lejebevis pr . VisitKertemindes handelsbetingelser Betaling Ved lejeaftalens indgåelse, fremsender VisitKerteminde bekræftelse og lejebevis til lejer. Samtidig forfalder 50 % af lejen til betaling såfremt der er tale om et feriehus, er der tale om andre overnatningstyper forfalder 100% af beløbet, samt evt. afbestillingsforsikring og ekspeditionsgebyr. Det resterende lejebeløb skal - på grund af VisitKertemindes betalingsforpligtelser overfor ejer - være VisitKerteminde i hænde 60 dage før lejeperiodens begyndelse. Ved sen bestilling Ved bestilling senere end 60 dage før lejeperiodens begyndelse, er hele beløbet forfaldent til betaling ved modtagelse af lejebeviset. Såfremt det fulde lejebeløb ikke er rettidigt indbetalt, kan VisitKerteminde uden varsel annullere lejeaftalen. Ved bestilling mindre end 24 timer før ankomst, bedes rettet henvendelse til det ansvarlige bureau for at sikre, at bestillingen er blevet ekspederet.

5 El varme og vand Alle priser er excl. el, varme, telefon, vand, ekstra inventar mm. Disse ydelser opkræves særskilt. Sengelinned og morgenmad Alle priser er excl. Sengelinned og morgenmad, med mindre det står anført på lejeaftalen. Er aftalen indgået med et Ole Lukøje B&B, er morgenmad inkl. i prisen. Dette kan afbestilles, dog kun direkte til B&B værten. Fortrydelsesret feriehus. Der er ikke fortrydelsesret efter forbrugeraftalelovens 17, da der er tale om køb/bestilling af indkvartering i et feriehus. Derimod er der altid mulighed for afbestilling, som gennemgås herunder. Fortrydelsesret B&B, Privat indkvartering, vandrehjem, hotel, kro og camping Opsigelse Ved opsigelse af lejemål inden 60 dage før påbegyndelse af lejeperioden, henvises til lejebetingelserne øverst på siden. Ændringer Ved ændring af lejemålet indtil 60 dage før lejeperiodens påbegyndelse, henvises til lejebetingelserne øverst på siden. Annullering Ved annullering tilbagebetales evt. ekspeditionsgebyr og forsikringspræmie ikke. Afbestilling pga. sygdom / Forsikring Vi anbefaler, der tilkøbes en Feriehuslejerforsikring eller som minimum en sygdomsafbestillingsforsikring uden selvrisiko. VisitKerteminde formidler salg af disse forsikringer, som tegnes hos: Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Alle 3 DK-1790 København V Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelserne findes i menuen til venstre og fremsendes gerne på opfordring. Præmien fremgår ligeledes på hjemmesiden. Ved annullering tilbagebetales forsikringspræmien ikke. Reklamationsret Hvis der opstår utilfredshed, skulle der være mangler eller lign. i den lejede bolig, skal dette meddeles til overnatningsudbyderen mundtligt indenfor 48 timer fra ankomst. VisitKerteminde frasiger end hvert ansvar, da dette vedrører overnatningsstedet. Forbehold Lejeaftalen kan opsiges uden varsel fra VisitKertemindes side som følge af almindelige force majeure, strejke m.m. eller andre forhold, som VisitKertemindes partnere ikke har indflydelse på. Reg. 2348

Officiel firmaprofil

Officiel firmaprofil Officiel firmaprofil Alanya-hjem er et ejendomsformidlingsselskab der er startede i 2003 som service og udlejning. Vi er beliggende centralt ved Alanyas øst strand Oba, Vi har ikke forretnings kontor men

Læs mere

Rejsebetingelser. Generelle betingelser for pakkerejser igennem Poker-Tours. [Side 1] Poker rejse med Poker Tours - Rejsebetingelser

Rejsebetingelser. Generelle betingelser for pakkerejser igennem Poker-Tours. [Side 1] Poker rejse med Poker Tours - Rejsebetingelser [Side 1] Poker rejse med Poker Tours - Generelle betingelser for pakkerejser igennem Poker-Tours. Ved en pakkerejse forstås en kombination af mindst to af følgende elementer, såfremt de af Poker Tours

Læs mere

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser Indledning 1. Bestilling af rejsen 2. Rejsens pris 3. Betaling 4. Ændring og afbestilling inden afrejsen 5. Rejsebureauets pligter og ansvar efter afrejse 6. Luftfartselskabets ansvar

Læs mere

Generelle betingelser for pakkerejser.

Generelle betingelser for pakkerejser. Generelle betingelser for pakkerejser. Ved en pakkerejse forstås en kombination af mindst to af følgende elementer, såfremt de af Hellas Holidays udbydes samlet eller har været udbudt på forhånd og sælges

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser For at vi kan yde den optimale service for vores kunder og gæster, har vi udarbejdet nogle generelle betingelser, som er gældende for alle typer af rejser, med mindre andet er oplyst

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden Indhold Generelt... 2 Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Annullering af ordre/bestilling... 2 Priser, fakturering og betalingsbetingelser... 3 Tidsfrist...

Læs mere

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support.

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. Indledning. Nedestående almindelige betingelser for levering af hjemmesidesystem og/eller webshopsystem og hosting finder

Læs mere

Du skal huske at oplyse rejsenavn og rejsenummer, rejsedatoer, antal deltagere og deltagernes navne.

Du skal huske at oplyse rejsenavn og rejsenummer, rejsedatoer, antal deltagere og deltagernes navne. Vi anbefaler, at du læser disse betingelser. Det er til både din og vores fordel, at vi er enige om betingelserne. Faktisk forudsætter vi hos Grønlands Rejsebureau, at du som kunde har sat dig ind i de

Læs mere

Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser

Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Afsnit A omhandler generelle betingelser Afsnit B omhandler betingelser for leje af udstyr Afsnit C omhandler betingelser for leje af studier A.1. Indledning

Læs mere

Ærø Ungdomsskole Halvejen 24 5960 Marstal Att: Henrik Harder Holstebro, d. 27-02-2015

Ærø Ungdomsskole Halvejen 24 5960 Marstal Att: Henrik Harder Holstebro, d. 27-02-2015 Reference nummer: 115946 Ærø Ungdomsskole Halvejen 24 5960 Marstal Att: Henrik Harder Holstebro, d. 27-02-2015 Grupperejse til Paris - uge 27 2015 Hej Henrik. Tak for din henvendelse til BENNS. Hermed

Læs mere

Generelle betingelser og rejseinformation

Generelle betingelser og rejseinformation Generelle betingelser og rejseinformation KARIBIA TRAVELS er opsat på, at vores kunder får en så god rejseoplevelse som muligt. Vi beder derfor alle vores kunder, om at læse vores rejsevilkår igennem i

Læs mere

Rejsebetingelser Color Line 17. september 2013 Page 1

Rejsebetingelser Color Line 17. september 2013 Page 1 Intro Når du bestiller en overfart eller pakkerejse med Color Line via colorline.dk, beder vi dig venligst bekræfte, at du har læst de gældende rejsebetingelser. Vi beder derfor alle vore gæster om at

Læs mere

SMYRIL LINE A/S ("SML") Generelle Betingelser 2016

SMYRIL LINE A/S (SML) Generelle Betingelser 2016 SMYRIL LINE A/S ("SML") Generelle Betingelser 2016 GENERELLE BETINGELSER De almindelige vilkår er udformet efter den danske Lov om Pakkerejser ( Pakkerejseloven ). Vilkårene gælder for pakkerejser, som

Læs mere

I det følgende vil betegnelsen "Kunden" blive brugt i stedet for "du", "din" og "dig".

I det følgende vil betegnelsen Kunden blive brugt i stedet for du, din og dig. Forretningsbetingelser Cargomatch ApS Gældende pr. 10-06-2014 Nærværende forretningsbetingelser ("Forretningsbetingelserne") gælder din bestilling og brug af Cargomatch, som udbydes af Cargomatch ApS,

Læs mere

FOR KULTURREJSER EUROPA

FOR KULTURREJSER EUROPA GENERELLE BETINGELSER FOR KULTURREJSER EUROPA Alle rejsearrangementer er underlagt Lov om pakkerejser, der harmoniserer reglerne i Europa og yder en udstrakt forbrugerbeskyttelse. Ifølge lovgivningen skal

Læs mere

FOR KULTURREJSER EUROPA

FOR KULTURREJSER EUROPA GENERELLE BETINGELSER FOR KULTURREJSER EUROPA Alle rejsearrangementer er underlagt Lov om pakkerejser, der harmoniserer reglerne i Europa og yder en udstrakt forbrugerbeskyttelse. Ifølge lovgivningen skal

Læs mere

Rejsens pris Rejseprisen omfatter samtlige i programmet eller aftalen nævnte ydelser samt alle obligatoriske skatter, afgifter m.v.

Rejsens pris Rejseprisen omfatter samtlige i programmet eller aftalen nævnte ydelser samt alle obligatoriske skatter, afgifter m.v. Vilkår og rejsebetingelser gældende fra 1.2.2011 Salg af pakkerejser Ruby Rejser er som turoperatør sælger af pakkerejser, ligesom vi formidler en række produkter som formidlere for en række transportselskaber.

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S 1. OMFANG 1.1 Disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser skal gælde for alle produkter og ydelser leveret af (herefter COMPAREX

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Indhold Betingelsernes anvendelsesområde... 2 Indgåelse... 2 Priser... 2 Betalingsbetingelser... 2 Betalingsplan... 3 Underleverandør... 3 Udførelsen og organisering... 3 Funktionalitet

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger)

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) 1. Indledende bestemmelser 1.1. Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang,

Læs mere

Alle klager op til en værdi af 150.000 kr. vil kunne behandles. Det gælder også klager over virksomheder, der ikke er medlem af HORESTA.

Alle klager op til en værdi af 150.000 kr. vil kunne behandles. Det gælder også klager over virksomheder, der ikke er medlem af HORESTA. Hvad man bør vide... når fester, møder og konferencer skal holdes i byen Gæstens sikkerhed Hvis der opstår uoverensstemmelser mellem parterne i forbindelse med reservation, afvikling af et arrangement

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Hvad man bør vide... når fester, møder og konferencer skal holdes i byen

Hvad man bør vide... når fester, møder og konferencer skal holdes i byen Hvad man bør vide... når fester, møder og konferencer skal holdes i byen HORESTA Vodroffsvej 32 1900 Frederiksberg C Tel. +45 35 36 51 21 kontakt@hrt-ankenaevn.dk www.hrt-ankenaevn.dk Gæstens sikkerhed

Læs mere

27 Ekspeditionsafgift - inkl konkursforsikring Inklusiv flykonkursforsikring til 20 kr., som er valgfri for flight only kunder.

27 Ekspeditionsafgift - inkl konkursforsikring Inklusiv flykonkursforsikring til 20 kr., som er valgfri for flight only kunder. Faktura - 308051 Mr Rasmus Velling... Rejseagent: Thomas Smidt-Kjærby Telefon: + 45 86 18 24 88 E-mail: thkc@jysk-rejsebureau.dk Dato: 19 jun 2012 Afrejsedato: 05 okt 2012 Faktura total: 360.750,00 kr.

Læs mere

Priser & betingelser Mexico, 1.- 17. oktober 2011

Priser & betingelser Mexico, 1.- 17. oktober 2011 Priser & betingelser Mexico, 1.- 17. oktober 2011 Grundpris per person: Pris per person i delt dobbeltværelse v/min. 22 personer DKK 18.970,- Pris per person i delt dobbeltværelse v/min. 16 personer DKK

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten.

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten. Abonnementsbetingelser for Call me Mobil (version 5.04) Disse abonnementsbetingelser gælder for alle kundeaftaler om oprettelse af mobiltelefoniabonnementer både på postpaid og prepaid (herefter Call me

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere