Vilkår for Erhvervsløsøreforsikring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår for Erhvervsløsøreforsikring"

Transkript

1 Vilkår for Erhvervsløsøreforsikring Juni 2011

2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om jer. Det vil typisk være oplysninger om navn, adresse, CPR-/CVR-nummer og jeres forsikringer. Hvis I ønsker at se disse oplysninger, kan I blot skrive til: Topdanmark Borupvang Ballerup Hvis I ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fremover, kan I blot skrive til samme adresse. Vi skal informere jer om, at oplysninger om jeres kundeforhold bliver registreret centralt i Topdanmark. Provision Vi kan oplyse, at nogle af Topdanmarks medarbejdere får provision eller bonus, når de sælger en forsikring. NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet til at udbetale penge til jer, hvis vi har registreret jeres CPR-/CVR-nummer. Ordforklaring Ordforklaringen er en del af vilkårene. Ord og begreber markeret med en * er forklaret i Nogle forsikringer kan have yderligere ordforklaring. 2

3 Indholdsfortegnelse Fællesvilkår Hvad er omfattet? Hvad er omfattet med særlige beløb? Hvilke betingelser gælder for dækning? Hvad er ikke omfattet? Hvordan fastsættes forsikringssummen? Hvilke udgifter er dækket ud over forsikringssummen? Hvilke udgifter er ikke dækket? Hvordan erstatter vi? Brand Hvilke skader er dækket og hvilke skader er ikke dækket? El-skade Hvad er omfattet? Hvilke betingelser gælder for dækning? Hvad er ikke omfattet? Hvilke skader er dækket og hvilke skader er ikke dækket? Hvordan erstatter vi? Skadeopgørelse Storm og nedbør Hvilke betingelser gælder for dækning? Hvilke skader er dækket og hvilke skader er ikke dækket? Udstrømning af vand Hvilke betingelser gælder for dækning? Hvilke skader er dækket og hvilke skader er ikke dækket? Indbrudstyveri Hvilke betingelser gælder for dækning? Hvilke skader er dækket og hvilke skader er ikke dækket? Skadeopgørelse Ran og røveri Hvilke betingelser gælder for dækning? Hvilke skader er dækket og hvilke skader er ikke dækket? Hvordan erstatter vi? Skadeopgørelse Simpelt tyveri Hvad er omfattet? Hvilke betingelser gælder for dækning? Hvilke skader er dækket og hvilke skader er ikke dækket? Skadeopgørelse Nøgler tilhørende andre Hvilke udgifter er dækket? Hvilke betingelser gælder for dækning? Hvordan erstatter vi? Skadeopgørelse Side 3

4 40500 Køle og dybfrost Hvad er omfattet? Hvilke betingelser gælder for dækning? Hvordan fastsættes forsikringssummen? Hvilke udgifter er dækket ud over forsikringssummen*? Hvilke skader er dækket og hvilke skader er ikke dækket? Hvordan erstatter vi? Skadeopgørelse Inventarglas Hvad er omfattet? Hvilke betingelser gælder for dækning? Hvad er ikke omfattet? Hvilke skader/udgifter er dækket? Hvilke skader/udgifter er ikke dækket? Skadeopgørelse Glas Hvad er omfattet? Hvilke betingelser gælder for dækning? Hvad er ikke omfattet? Hvilke skader/udgifter er dækket? Hvilke skader/udgifter er ikke dækket? Skadeopgørelse Sanitet Hvad er omfattet? Hvilke betingelser gælder for dækning? Hvad er ikke omfattet? Hvilke skader/udgifter er dækket? Hvilke skader/udgifter er ikke dækket? Skadeopgørelse Skilte Hvad er omfattet? Hvilke betingelser gælder for dækning? Hvad er ikke omfattet? Hvilke skader/udgifter er dækket? Hvilke skader/udgifter er ikke dækket? Skadeopgørelse Hærværk Hvad er omfattet? Hvilke betingelser gælder for dækning? Hvad er ikke omfattet? Hvilke skader er dækket? Hvilke skader er ikke dækket? Hvordan erstatter vi? Skadeopgørelse Pludselig skade Hvad er omfattet? Hvad er omfattet med særlige beløb? Hvilke betingelser gælder for dækning? Hvad er ikke omfattet? Hvilke skader er dækket? Hvilke skader er ikke dækket? Skadeopgørelse Side

5 40800 Jordskade Hvem er sikret? Hvad er omfattet? Hvad er omfattet med særlige beløb? Hvilke betingelser gælder for dækning? Hvilke skader/udgifter er dækket? Hvilke skader/udgifter er ikke dækket? Hvordan erstatter vi? Omstilling af låse Hvilke udgifter er dækket? Hvordan erstatter vi? Hvilke betingelser gælder for dækning? Skadeopgørelse Skadedyr Hvad er omfattet? Hvilke betingelser gælder for dækning? Hvad er ikke omfattet? Hvilke skader er dækket? Hvilke skader er ikke dækket? Skadeopgørelse Anden forsikring Udvidelse for beboelsesejendom Løsøre Midlertidigt* varelager Hvad er omfattet? Hvilke betingelser gælder for dækning? Hvad er ikke omfattet? Hvilke skader er dækket? Hvilke skader er ikke dækket? Hvordan erstatter vi? Skadeopgørelse Kasko for motorkøretøjer Hvad er omfattet? Hvad er ikke omfattet? Hvilke skader er dækket? Hvilke skader er ikke dækket? Hvordan erstatter vi? Skadeopgørelse Selvrisiko Oprydning Hvilke udgifter er dækket? Forsikringssum Hvilke udgifter er ikke dækket? Side 5

6 40001 Fællesvilkår Fællesvilkår for Brand, Storm og nedbør, Udstrømning af vand, Indbrudstyveri, Ran og røveri, Simpelt tyveri Hvad er omfattet? Maskiner og tilhørende installationer Inventar og øvrigt driftsudstyr samt tilhørende installationer Skilte og facadebånd, beslag, galger, master, ophæng, standere og pyloner til reklameskilte. Disse genstande er dog kun omfattet af Brand Værktøj og redskaber It-udstyr, it-programmer, netværk, installationer og konfigurering Varer, herunder råvarer, varer under fremstilling, færdigvarer af egen fremstilling og handelsvarer Emballage Motorkøretøjer, der ikke er registreringspligtige De bygningsmæssige forbedringer, herunder indretning af lokaler, som forsikringstager har bekostet, hvis de ikke er omfattet af en ejendoms-/bygningsforsikring Hvad er omfattet med særlige beløb? Fælles for For hvert punkt erstatter forsikringen på basis af førsterisiko* inden for forsikringssummen med indtil det anførte beløb, hvis der ikke er nævnt et andet beløb i forsikringsaftalen Originalmodeller/tegninger m.v. Udgifter til genfremstilling af originalmodeller/-tegninger, skabeloner, mønstre, forme, matricer, klicheer, trykplader og lignende er dækket med indtil 15% af forsikringssummen*, højst kr. (2010) Elektronisk lagrede data m.v. Udgifter til genfremstilling af elektronisk lagrede data på databærende medier, kartoteker, forretningsbøger, arkiver og registre er dækket med indtil 15% af forsikringssummen*, højst kr. (2010) Rede penge, pengerepræsentativer* og værdipapirer Rede penge, pengerepræsentativer og værdipapirer er dækket på basis af førsterisiko*. I almindeligt gemme er der dækning indtil kr. (2010). I aflåst indbrudsklassificeret værdiopbevaringsenhed * er der dækning indtil de beløbsgrænser, der fremgår af Topdanmarks Vejledende beløbsgrænser for værdiopbevaringsenheder * - dog dækker vi højst kr. (2010). Se regler for tyverisikring nr på It-udstyr mv. i helårsbolig* It-udstyr og programmer, elektronisk kontorudstyr og fotoudstyr, i forsikringstagerens og ansattes helårsbolig*, er dækket med indtil kr. (2010) Hvilke betingelser gælder for dækning? Løsøret skal være ejet af forsikringstageren og befinde sig på forsikringsstedet. 6

7 40032 Løsøre, der tilhører andre, men som forsikringstageren har risikoen for, er dækket, når det ikke er dækket af anden forsikring Løsøre, der tilhører andre, men som forsikringstageren ikke har risikoen for, og som ikke er dækket af en anden forsikring, er dækket i det omfang og med det beløb, som forsikringssummen* måtte overstige forsikringsværdien* af både forsikringstagerens eget løsøre og det løsøre, der er nævnt i For elektronisk lagrede data er det en betingelse, at der bliver taget læsbar sikkerhedskopi* mindst én gang om ugen at der bliver opbevaret sikkerhedskopi* i et aflåst databrandskab min. DS60 eller aflåst i en anden brandsektion, end der hvor dataene bliver brugt Det løsøre, der er nævnt i 40025, må ikke være bestemt til videresalg, udlejning, reparation og/eller demonstration Hvad er ikke omfattet? Ting, der normalt er omfattet af en bygningsbrandforsikring Registreringspligtige motorkøretøjer, campingvogne, trailere og knallerter samt luftog søfartøjer, der ikke indgår i virksomhedens erhvervsmæssige fremstilling og/eller reparation eller indgår i virksomheden som en handelsvare Løsøre, der er under transport Hvordan fastsættes forsikringssummen? Forsikringssummen* I forsikringssummen* medregnes værdien af alt løsøre. Hvis værdien af det forsikrede bliver ændret, skal Topdanmark underrettes Maskiner, inventar og øvrigt driftsudstyr Forsikringssummen* for maskiner, inventar og øvrigt driftsudstyr, herunder installationer samt indkørings- og monteringsomkostninger, fastsættes på grundlag af nyværdi* Færdigvarer af egen fremstilling Forsikringssummen* for færdigvarer, som forsikringstageren selv har fremstillet til salg, fastsættes på grundlag af den pris, som ved salg på almindelige handelsvilkår ville kunne opnås umiddelbart før en skade. Normale omkostninger ved salg, undgået handelsrisiko samt fordelen ved kontant betaling trækkes fra Varer under fremstilling Forsikringssummen* for varer, som forsikringstageren selv har under fremstilling med henblik på senere salg, fastsættes på grundlag af materialeværdi og produktionsomkostninger på skadetidspunktet. Hertil lægges en forholdsmæssig andel, dels af forsikringstagerens generelle omkostninger, dels af avancen ved færdigvarens salg til en pris, der på almindelige handelsvilkår ville kunne opnås før en skade. Normale omkostninger ved salg, undgået handelsrisiko samt fordelen ved kontant betaling skal trækkes fra Originalmodeller/tegninger mv. Originalmodeller/tegninger, skabeloner, forme, matricer, klicheer, trykplader og lignende skal indgå i forsikringssummen* med genanskaffelsesværdien Elektronisk lagrede data mv. Elektronisk lagrede data, kartoteker, forretningsbøger, arkiver, registre og igangværende skriftligt arbejde skal indgå i forsikringssummen* med udgifterne til genfremstilling. 7

8 40057 Rede penge, pengerepræsentativer* og værdipapirer Rede penge, pengerepræsentativer* og værdipapirer skal indgå i forsikringssummen* med deres værdi Andet løsøre Forsikringssummen* for andet løsøre end nævnt i til fastsættes til dagsværdi* Hvilke udgifter er dækket ud over forsikringssummen? Redning og bevaring Rimelige og nødvendige udgifter til redning og bevaring af det forsikrede i forbindelse med en skade, der er dækket af forsikringen Hvilke udgifter er ikke dækket? Udgifter til opgravning, oprydning*, rensning, fjernelse, opbevaring eller anden særlig behandling af jord, vand eller luft Hvordan erstatter vi? Maksimalerstatning Vi dækker højst med den forsikringssum*, der er nævnt i forsikringsaftalen og med de beløb, der er nævnt i vilkårene Underforsikring* Er værdien af det forsikrede større end forsikringssummen* (se 40051), bliver en skade erstattet forholdsmæssigt. Det gælder dog ikke for de dækninger, hvor forsikringen erstatter på basis af førsterisiko* Skadeopgørelse Skaden bliver opgjort som forskellen mellem værdien af løsøret før skaden og værdien af løsøret efter skaden Maskiner, inventar og øvrigt driftsudstyr Erstatning for maskiner, inventar og øvrigt driftsudstyr samt installationer bliver opgjort som forskellen mellem det skaderamtes nyværdi* og det skaderamtes værdi efter skaden Totalskade i leasingperioden på leaset løsøre erstatter vi til dagsværdi. Vi betaler erstatning til leasinggiver/leasingselskab Hvis der ikke er aftalt andet med Topdanmark, skal beskadiget eller stjålet løsøre genanskaffes eller repareres inden 1 år efter skadetidspunktet, eller der skal foreligge en skriftlig ordre og en ordrebekræftelse fra leverandør eller reparatør senest 1 år efter skadetidspunktet. I modsat fald udregner vi erstatningen på grundlag af dagsværdi* Forskellen i erstatning mellem nyværdi* og dagsværdi* bliver først udbetalt, når det beskadigede er repareret eller genanskaffet Inden for forsikringssummen dækker vi også uundgåelige merudgifter som følge af, at den faktiske genanskaffelsespris eller reparationsudgift bliver højere end forventet som følge af prisstigning i tidsrummet efter skaden og levering/reparation af det skaderamte. Det er en forudsætning, at forsikringstageren inden 1 måned efter skaden træffer bindende dispositioner om reparation eller genanskaffelse. 8

9 40092 Opgørelse af erstatning for antikviteter, skulpturer og ting af kunstnerisk værdi Erstatningen bliver opgjort som forskellen mellem de skaderamte genstandes markedsværdi umiddelbart før skaden og deres værdi efter skaden Ved restaurering kan erstatningen højst udgøre markedsværdien Motorkøretøjer Reparation. Topdanmark betaler for en reparation, der sætter køretøjet i samme stand som før skaden. Eventuel forringelse af køretøjets handelsværdi bliver ikke erstattet. (Se i øvrigt ) Totalskade. Hvis skaden er så stor, at reparation efter Topdanmarks skøn ikke kan betale sig, eller hvis køretøjet ved tyveri ikke bliver fundet inden 4 uger efter anmeldelsen til både politiet og Topdanmark, fastsætter vi erstatningen som følger: Tilhører køretøjet forsikringstagerens kunder, erstatter vi med det beløb, et tilsvarende køretøj af samme alder og stand vil kunne skaffes til mod kontant betaling Hvis køretøjet tilhører forsikringstageren, fastsætter vi erstatningen til det beløb, køretøjet er indkøbt til med tillæg af eventuelle udgifter til reparation af køretøjet. (Se dog og Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer om Moms). Erstatningen kan ikke overstige det beløb, et tilsvarende køretøj af samme alder og stand kan skaffes til mod kontant betaling Nettopriser Skader, som kan blive udbedret på forsikringstagerens eget værksted eller andre værksteder under samme koncern, skal udføres til nettopriser. Værksteder under samme koncern er firmaer, hvor det er samme person eller personkreds, som helt eller delvis har den bestemmende indflydelse Nettopriser beregner vi således: Ved reparationer, hvor reservedele udgør 80% eller mere af reparationsomkostningerne, erstatter vi reservedelene med forsikringstagerens indkøbspris uden omkostninger. Arbejdsløn og malerarbejde erstatter vi til gældende prisaftaler med fradrag på 15%. Hvis reservedele udgør mindre end 80% af reparationsomkostningerne, bliver der trukket 15% fra de samlede reparationsomkostninger Andet end nævnt i til Erstatningen bliver fastsat efter samme principper, som er anvendt i til fastsættelse af forsikringssummen* Fælles for 40091, og Topdanmark er berettiget til at lade det forsikrede sætte i samme stand som før skaden eller til at levere tilsvarende løsøre og køretøjer Selvrisiko* En eventuel selvrisiko* står i forsikringsaftalen. 9

10 40100 Brand Gælder, hvis dækningen er oprettet ifølge forsikringsaftalen Hvilke skader er dækket og hvilke skader er ikke dækket? Fælles for dækker vi: Skade direkte på det forsikrede: I bygning*, der er opført med tag af beton, cementtagsten, eternit, glas, metal, skifer, tagpap eller tegl I bygning* med anden tagbeklædning end nævnt i dækker vi indtil 15% af forsikringssummen*, højst kr. (2010) Under åben himmel dækker vi indtil forsikringssummen* Der bortkommer under en skade, der er dækket af forsikringen Forsikringen dækker ikke: Kortslutning* Overspænding*/induktion* eller elektriske fænomener i øvrigt Brand* (ildsvåde)* Skade ved brand* Forsikringen dækker ikke: Skade, der ikke anses som brandskade, fx svidning, forkulning, overophedning eller smeltning* Løsøre, der for at opvarmes, koges, stryges, tørres, røges eller lignende, forsætligt bliver udsat for ild eller varme, og som følge deraf kommer i brand eller bliver beskadiget Smeltning* Smeltning* som følge af gløder fra tobaksrygning, pejs eller lignende, hvis løsøret er imprægneret mod brand Forsikringen dækker ikke: Smeltning* af løsøre, der ikke er imprægneret mod brand Lynnedslag* Lynnedslag*, herunder overspænding*/induktion* eller andre elektriske fænomener, når lynet er slået direkte ned i det forsikrede eller de bygninger, hvori det forsikrede er Eksplosion* Skade som følge af eksplosion* Sprængning* Skade som følge af sprængning* af dampkedler og autoklaver Forsikringen dækker ikke: Skade som følge af sønderrivning af andre årsager, fx materialesvigt eller påvirkning af centrifugalkraft, væsketryk eller istryk Tilsodning Pludselig opstået tilsodning fra forskriftsmæssigt ildsted * til rumopvarmning Nedstyrtning af fly Nedstyrtning af luftfartøjer eller ting fra luftfartøjer Forsikringen dækker ikke: Skade som følge af medførte sprængstoffer Slukning m.m Skade, der er opstået i forbindelse med slukning af brand*, herunder også udgifter til: Nedrivning Forsvarlige og rimelige tiltag for at begrænse eller forebygge skade. 10

11 40150 El-skade Gælder, hvis dækningen er oprettet ifølge forsikringsaftalen Hvad er omfattet? Følgende installationer hvis de hører til virksomhedens drift: Elektriske og elektroniske apparater, fx frysere, kompressorer, pumper, alarmer, vægte, TV-skærme i reception uden it-udstyr, mindre elektriske produktionsapparater fx bukkere hos autoværksted, samt komponenter og ledninger hertil Motorer, motorværn, transformere, ensrettere og omformere med effekter svarende til højst 20 kw (27 HK) pr. ting Styretavler Elektriske og elektroniske overvågnings- og styringsanlæg, der ikke hører til virksomhedens produktion Varmelegemer Hvilke betingelser gælder for dækning? Se Endvidere er det en betingelse, at det forsikrede er inde i bygning* på det forsikringssted, der er nævnt i forsikringsaftalen Hvad er ikke omfattet? Elektrisk og elektronisk styrede produktionsmaskiner, der kan forsikres på en Maskinforsikring It-anlæg til virksomhedens administration og produktion med alt tilhørende udstyr, fx printere, skærme, tastaturer, transmissionsudstyr, drev, PC-netværk Kommunikationsudstyr, fx telefax og telefoncentraler Fotokopieringsmaskiner Kasseapparater Elektronrør af enhver art, herunder røntgenrør, laserstrålerør (Argon, neon-helium) eller tilsvarende Laboratorieudstyr Radar- og satellitkommunikationsudstyr Mobilt udstyr af enhver art, herunder bærbare PC-ere og bærbare telefoner Udstyr af enhver art under åben himmel, herunder vindmøller Brovægte og tilhørende udstyr Løsøre, der er eller kunne være forsikret mod el-skader ved en edb- og svagstrømsforsikring, maskinforsikring eller anden forsikring, der dækker el-skader Løsøre, der normalt er omfattet af en ejendomsforsikring, uanset om ejendomsforsikringen er udvidet med el-skadeforsikring. 11

12 40185 Hvilke skader er dækket og hvilke skader er ikke dækket? Kortslutning*, overspænding* og induktion* Forsikringen dækker direkte, fysisk konstaterbar skade som følge af kortslutning*, overspænding* og induktion*, herunder lynskader, der ikke er dækket af Brand Udgifter til redning og bevaring af det forsikrede Forsikringen dækker ikke: Skade, der er dækket af garanti, vedligeholdelseskontrakt eller serviceabonnement Skade, der sker i forbindelse med: Montering, demontering eller reparation af det forsikrede indtil endelig aflevering har fundet sted Montering, demontering eller reparation af installationer, der er forbundet med det forsikrede, indtil endelig aflevering har fundet sted Skade på det forsikrede i åbent skur, under halvtag, i drivhus, konstruktion beklædt med lærred, plastfolie, stof, telt eller lignende Skade som følge af: Fejlkonstruktion, fejlmontering eller mekanisk ødelæggelse At installationen eller brugen er i strid med stærkstrømsreglementet Mangelfuld vedligeholdelse, slid eller tæring af det beskadigede Hvordan erstatter vi? Det forsikrede bliver erstattet på basis af førsterisiko* indtil den forsikringssum*, der er nævnt i forsikringsaftalen Skadeopgørelse Erstatningen bliver opgjort på grundlag af det beskadigedes nyværdi*, se Topdanmark kan erstatte skaden ved udbetaling af et kontant beløb svarende til værdien af det beskadigede umiddelbart før skaden En eventuel selvrisiko* står i forsikringsaftalen. 12

13 40200 Storm og nedbør Gælder, hvis dækningen er oprettet ifølge forsikringsaftalen Hvilke betingelser gælder for dækning? Se Om gælder, at der på bygninger kan påvises beskadigelser ved storm*, skypumpe*, væltende eller nedstyrtende ting, snetryk eller haglnedslag, samt at skaden på løsøret er en følge af bygningsbeskadigelsen Om Sky- og tøbrud gælder, at det er en betingelse for forsikringens dækning af skade på varer, emballage, kontorartikler, papirarkiver og it-udstyr, der er opbevaret i kælder/kælderlokale*, at genstandene skal være anbragt mindst 40 cm. over gulvet på stål- eller metalreoler eller andet underlag, der ikke er vandsugende Hvilke skader er dækket og hvilke skader er ikke dækket? Fælles for til dækker vi: Skade, direkte på det forsikrede løsøre, der befinder sig i bygning*, der bortkommer under en skade, der er dækket af forsikringen Forsikringen dækker ikke: Skade på løsøre i åbent skur, under halvtag, i drivhus, i konstruktion beklædt med lærred, plastfolie, stof, telt eller lignende Storm* Skade forårsaget af storm*, herunder skypumpe* Forsikringen dækker ikke: Skade ved oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb Væltning eller nedstyrtning Skade forårsaget af, at væltende eller nedstyrtende ting under påvirkning af storm* eller skypumpe* udefra beskadiger bygningerne Forsikringen dækker ikke: Nedstyrtning af luftfartøjer eller ting fra luftfartøjer Snetryk Skade ved snetryk Haglnedslag Skade forårsaget af haglnedslag på bygning* Nedbørsskade som følgeskade Nedbørsskade på det forsikrede som umiddelbar følge af en skade, der er dækket ved , , eller Sky- og tøbrud Skade forårsaget af vand, der under voldsomt skybrud * eller under voldsomt tøbrud * ikke kan få normalt afløb eller stiger op gennem afløbsledningerne og derved oversvømmer de lokaler, som forsikringstageren benytter Forsikringen dækker ikke: Skade ved oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb Skade forårsaget af vand fra tagrender, tagbrønde eller nedløbsrør Skade forårsaget af nedbør eller smeltevand, som trænger igennem åbninger, som ikke er en følge af en skade, der er dækket af forsikringen Skade, der skyldes underdimensionerede eller tilstoppede afløb. 13

14 40300 Udstrømning af vand Gælder, hvis dækningen er oprettet ifølge forsikringsaftalen Hvilke betingelser gælder for dækning? Se Om Udstrømning af vand gælder, at: Der i uopvarmede lokaler i frostperioder bliver lukket for vandtilførsel til rør og varmeanlæg, herunder at varmtvandsbeholdere og toiletcisterner tømmes, når disse ikke bliver brugt De anlæg, der er nævnt i 40322, altid holdes tømt i uopvarmede bygninger* Radiatorer i frostperioder er åbne, således at de kan holdes frostfri Optøning af frosne rørledninger udelukkende bliver foretaget af autoriserede fagfolk Røranlæg med tilhørende installationer bliver vedligeholdt forsvarligt Det er en betingelse for forsikringens dækning af skade på varer, emballage, kontorartikler, papirarkiver og it-udstyr, der er opbevaret i kælder/kælderlokale*, at genstandene skal være anbragt mindst 40 cm. over gulvet på stål- eller metalreoler eller andet underlag, der ikke er vandsugende Om Opstigning af vand gælder, at: Grundvandspumpens funktion bliver overvåget af et alarmanlæg Der er etableret udrykningsaftale ved alarm Alarmanlægget fungerer både ved lokal signalafgivning og ved alarmtransmission til kontrolcentral med tilknyttet udrykningsservice Der på forsikringsstedet er en funktionsdygtig reservepumpe med fuld kapacitet Det er en betingelse for forsikringens dækning af skade på varer, emballage, kontorartikler, papirarkiver og it-udstyr, der er opbevaret i kælder/kælderlokale*, at genstandene skal være anbragt mindst 40 cm. over gulvet på stål- eller metalreoler eller andet underlag, der ikke er vandsugende Om Udstrømning af olie og kølevæske gælder, at tanke og røranlæg med tilhørende installationer bliver vedligeholdt forsvarligt Hvilke skader er dækket og hvilke skader er ikke dækket? Fælles for dækker vi: Skade direkte på det forsikrede løsøre, der befinder sig i bygning* der bortkommer under en skade, der er dækket af forsikringen Forsikringen dækker ikke: Skade på løsøre i åbent skur, under halvtag, i drivhus, i konstruktion beklædt med lærred, plastfolie, stof, telt eller lignende. 14

15 40322 Udstrømning af vand Skade forårsaget af vand, der tilfældigt strømmer ud fra: Røranlæg, der tilfører koldt eller varmt vand Toilet-cisterner, kummer og badeindretninger Akvarier, vandsenge og beholdere på 20 liter eller mere Anlæg til opvarmning og luftkonditionering Spildevandsledninger Forsikringen dækker ikke: Skade ved oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb Skade ved langsom udsivning eller dryp Skade forårsaget af vand fra tagrender, tagbrønde eller nedløbsrør Skade forårsaget af nedbør eller smeltevand, som trænger igennem utætheder eller åbninger og ikke er en følge af en skade, der er dækket af forsikringen Skade som følge af kondensvand Skade som følge af påfyldning af eller aftapning fra akvarier, vandsenge og beholdere Skade som følge af underdimensionerede eller tilstoppede afløb Vandskade som følge af en frostsprængning, hvis skaden ikke skyldes tilfældig svigt i varmeforsyningen Skade opstået i forbindelse med bygge- og reparationsarbejder, herunder reparationer, udskiftninger eller ændringer af rør og varmeanlæg, uanset hvem, der udfører arbejdet Opstigning af vand Skade forårsaget af opstigende grundvand, der skyldes svigt af grundvandspumpe Forsikringen dækker ikke: Skade ved opstigning af kloakvand Skade ved opstigning af grundvand, hvis der ikke er grundvandspumpe Udstrømning af olie og kølevæske Skade forårsaget af olie og/eller kølevæske, der tilfældigt strømmer ud fra olietank, oliefyr, køle- og fryseanlæg Forsikringen dækker ikke: Skade opstået i forbindelse med påfyldning af eller aftapning fra olietank samt køleog fryseanlæg Tab af olie og/eller kølevæske Skade på varer i køle- og fryserum. I detailforretninger dækker vi dog skade på varer i køle- og fryserum, når varerne direkte er beskadiget af tilfældigt udstrømmende kølevæske. 15

16 40400 Indbrudstyveri Gælder, hvis dækningen er oprettet ifølge forsikringsaftalen Hvilke betingelser gælder for dækning? Se Endvidere følgende: Der er tyverisikret både på forsikringsstedet og andre steder, hvor tyveriforsikringen dækker ifølge vilkårene. Niveauet for tyverisikringen skal mindst svare til værdien af særligt løsøre og af varerne i de enkelte varegrupper, som findes på stedet, ifølge det gældende varegruppeskema. Se Regler for tyverisikring nr på Tyveri fra container*: Tyveriet sker på det forsikringssted, der er nævnt i policen Der er synlige tegn på indbrudstyveri* Tyverisikringen opfylder de betingelser til tyverisikring/sikringsniveau, der gælder for det forsikrede, dog skal containere være aflåst med mindst en F&P godkendt containerlåsenhed (lås + beslag) i RØD klasse Tyveri af firma- og forretningscykler * bliver kun dækket, hvis stelnummer kan oplyses, cyklen var aflåst med en godkendt cykellås *, låsebevis bliver indsendt Hvis cyklen var anbragt i forsvarligt aflåset rum, ser vi dog bort fra kravene til cykellåsen Hvilke skader er dækket og hvilke skader er ikke dækket? Fælles for til dækker vi: Skade direkte på det forsikrede Forsikringen dækker ikke: Skade på glasruder eller erstatningsmateriale herfor Indbrudstyveri* Skade som følge af indbrudstyveri* eller forsøg herpå Forsikringen dækker ikke: Tyveri af og skade på løsøre, der bliver brugt i entreprenør-, installations-, monterings-, og/eller håndværksvirksomheder, når løsøret er andre steder end på de forsikringssteder, der er nævnt med en adresse i forsikringsaftalen Tyveri af og skade på løsøre i åbent skur, under halvtag, i drivhus, i konstruktion beklædt med lærred, plastfolie, stof, telt eller lignende Tyveri af og skade på løsøre uden for bygning* Tyveri begået af personer, der har fået overladt kode og/eller nøgle til en indbrudsklassificeret værdiopbevaringsenhed *, cellesikring, objektsikring* og anden sikringsenhed* Tyveri fra indbrudsklassificeret værdiopbevaringsenhed *, cellesikring*, objektsikring* og anden sikringsenhed* ved brug af kode og/eller nøgle, hvis nøgle og/eller kode har været efterladt på forsikringsstedet Tyveri, hvis en af forsikringstagerens ansatte har medvirket ved tyveriet. 16

17 40423 Hærværk* Hærværksskade* i direkte forbindelse med indbrudstyveri* Forsikringen dækker ikke: Skade, der ikke er en følge af indbrudstyveri* eller forsøg herpå Skade på lejede lokaler Skade sket ved indbrudstyveri* eller bevisligt forsøg herpå er dækket med de udgifter, som forsikringstageren skal betale i henhold til lejekontrakt om istandsættelse, når skaden ikke er dækket af anden forsikring Tyveri fra container* Tyveri fra container* dækker vi indtil kr. (2010), hvis der ikke er nævnt et andet beløb i forsikringsaftalen Skade på container* i forbindelse med tyveri Se betingelser i Forsikringen dækker ikke tyveri af: Fyrværkeri Rede penge, pengerepræsentativer* og værdipapirer Varer til videresalg, demonstration, reparation og/eller udlejning hørende til varegrupperne 1 og 2 samt flydende brændstof Selve containeren Udhængsskabe Tyveri fra og skade i forbindelse hermed på aflåste udstillings- eller udhængsskabe, der medfører udgifter til istandsættelse, dækker vi indtil kr. (2010) Forsikringen dækker ikke: Skade på glasruder i udstillings- eller udhængsskabe Tyveri fra og/eller skade i forbindelse hermed på vareautomater Tyveri af firma- og forretningscykler * Forsikringen dækker tyveri af firma- og forretningscykler * Se betingelser i til Skadeopgørelse Se Opgørelse af erstatning ved tyveri: Er enten betingelserne/kravene til varegruppe eller tyverisikring/sikringsniveau ikke opfyldt, erstatter vi med 60% af samtlige beløb, som ville blive udbetalt, hvis betingelserne/kravene er opfyldt Er hverken betingelserne/kravene til varegruppe eller tyverisikring/sikringsniveau opfyldt, erstatter vi med 40% af samtlige beløb, som ville blive udbetalt, hvis betingelserne/kravene er opfyldt Erstatning for varer kan ikke overstige de værdigrænser for hver enkelt varegruppe, der er nævnt i varegruppeskemaet. Se Regler for tyverisikring nr på En eventuel selvrisiko* vil blive fratrukket, når erstatningen er opgjort. 17

18 40450 Ran og røveri Gælder, hvis dækningen er oprettet ifølge forsikringsaftalen Hvilke betingelser gælder for dækning? Se Hvilke skader er dækket og hvilke skader er ikke dækket? Skade direkte på det forsikrede Forsikringen dækker ikke: Skade på glasruder eller erstatningsmateriale for glasruder Ran* og røveri* Ran* og røveri* af løsøre samt rede penge, pengerepræsentativer* og værdipapirer fra forsikringstageren og dennes ansatte er dækket med indtil den sum, der står i forsikringsaftalen: I bygning* på forsikringsstedet Under transport overalt i Danmark. Hvis værdierne bliver transporteret af personer under 18 år, dækker vi højst kr. (2010) Forsikringen dækker tillige hærværk* på forsikrede ting i forbindelse med ran* eller røveri* Forsikringen dækker ikke: Ran* og røveri*, hvor forsikringstagerens ansatte har medvirket Hvordan erstatter vi? Vi erstatter skaden på basis af førsterisiko* indtil den forsikringssum*, der er nævnt i forsikringsaftalen Skadeopgørelse Se

19 40470 Simpelt tyveri Gælder, hvis dækningen er oprettet ifølge forsikringsaftalen Hvad er omfattet? Det fremgår af forsikringsaftalen, hvilke genstande der er omfattet af dækningen, og hvilken forsikringssum* der gælder for de omfattede genstande Hvilke betingelser gælder for dækning? Se Særlige vilkår, fx tyverisikringskrav der fremgår af forsikringsaftalen, skal være overholdt Hvilke skader er dækket og hvilke skader er ikke dækket? Tyveri af eller skade direkte på det forsikrede ved forsøg på tyveri Forsikringen dækker ikke: Hvis en af forsikringstagerens ansatte har medvirket Skadeopgørelse Se

20 40480 Nøgler tilhørende andre Gælder, hvis dækningen er oprettet ifølge forsikringsaftalen Hvilke udgifter er dækket? Udgifter til omstilling/udskiftning af låse i og genfremstilling af nøgler til bygninger og lokaler tilhørende tredjemand Hvilke betingelser gælder for dækning? Nøglerne skal være gået tabt i forbindelse med indbrudstyveri*, ran* eller røveri* Det er en betingelse for Topdanmarks erstatningspligt, at indbrudstyveriet*, ranet* eller røveriet* bliver anmeldt til politiet senest 24 timer efter, at skaden er konstateret Det er en betingelse, at låse bliver omstillet og nøgler bliver genfremstillet Hvordan erstatter vi? Vi erstatter skaden på basis af førsterisiko* indtil den forsikringssum*, der står i forsikringsaftalen Skadeopgørelse Skaden bliver opgjort til udgifterne til omstilling af låse og genfremstilling af nøgler En eventuel selvrisiko* står i forsikringsaftalen. 20

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring Vilkår for Køle- og dybfrostforsikring 3389-6 Oktober 2002 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler,

Læs mere

Vilkår for Maskinforsikring

Vilkår for Maskinforsikring Vilkår for Maskinforsikring 9907-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Vilkår for Løsøreforsikring

Vilkår for Løsøreforsikring Vilkår for Løsøreforsikring 5468-12 Oktober 2002 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet til at udbetale penge til dig, hvis vi har registreret dit PR-/SE-/VR-nummer. 2 Indholdsfortegnelse Se venligst

Læs mere

Vilkår for Driftstabsforsikring

Vilkår for Driftstabsforsikring Vilkår for Driftstabsforsikring 9906-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Forsikringsbetingelser for KØLE- DYBFROSTFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for KØLE- DYBFROSTFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for KØLE- DYBFROSTFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506 KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 400506 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for TYVERIFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for TYVERIFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for TYVERIFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 501

Læs mere

Vilkår for Ejendomsforsikring

Vilkår for Ejendomsforsikring Vilkår for Ejendomsforsikring DF20904-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende kaldet Danske Forsikring. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Vilkår for. Ejendomsforsikring

Vilkår for. Ejendomsforsikring Vilkår for Ejendomsforsikring 5469-9 Maj 2007 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Campingvognsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-501

Campingvognsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-501 Forsikringsbetingelser Campingvognsforsikring Version 20-501 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

2 Beskrivelse af dækningen. 3 Supplerende erstatninger. 4 Dækning i nærheden af bygningen. 5 Erstatninger udover forsikringssummen

2 Beskrivelse af dækningen. 3 Supplerende erstatninger. 4 Dækning i nærheden af bygningen. 5 Erstatninger udover forsikringssummen Særlige betingelser Sektion 2 Erhvervsudstyr, inventar og lejerinteresser Indholdsfortegnelse 1 Supplerende definitioner 2 Beskrivelse af dækningen 3 Supplerende erstatninger 4 Dækning i nærheden af bygningen

Læs mere

Vilkår for Ejendomsforsikring

Vilkår for Ejendomsforsikring Vilkår for Ejendomsforsikring 5469-9 Januar 2011 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være

Læs mere

Entreprisekursus All-risks forsikring

Entreprisekursus All-risks forsikring Entreprisekursus All-risks forsikring Den 19. maj 2009 Jannik Johansson fagkonsulent Tingskade, Offentlig og Erhverv Oversigt Entrepriseforsikring for bygge- og anlægsarbejder 1. All-risks forsikring 2.

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

TotalErhverv Maskinkaskoforsikring. Forsikringsvilkår TE-MA-01

TotalErhverv Maskinkaskoforsikring. Forsikringsvilkår TE-MA-01 TotalErhverv Maskinkaskoforsikring Forsikringsvilkår TE-MA-01 Indholdsfortegnelse Hvad dækkes 1. Hvad dækkes ikke 2. Generelle forudsætninger 3. Hvor dækker forsikringen og hvornår 4. Erstatningsopgørelse

Læs mere

Udvidelse for beboelsesejendom. Version 1 21.08.2009

Udvidelse for beboelsesejendom. Version 1 21.08.2009 Udvidelse for beboelsesejendom Version 1 21.08.2009 EJENDOM Medforsikret Sikret under opførelse eller ombygning er tillige byggeriets entreprenører i det omfang forsikringstageren som bygherre i medfør

Læs mere

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Forsikringsformer

Læs mere

ALM. BRAND LANDBRUGSFORSIKRING

ALM. BRAND LANDBRUGSFORSIKRING ALM. BRAND LANDBRUGSFORSIKRING WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Her kan du læse om de væsentligste forskelle på de nuværende betingelser 5103 - løsøre og ansvar - og de nye betingelser 5601 + viser forbedringer

Læs mere

Erhvervsforsikring. Erhvervsforsikring

Erhvervsforsikring. Erhvervsforsikring Erhvervsforsikring Erhvervsforsikring BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Erhvervsforsikring - 1 Generelle bestemmelser 1. Sikrede 1 2. Flytning, risikoforandring og ejerskifte 1 3. Anmeldelse af skade

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Campingvogns/trailerforsikring Forsikringsbetingelse nr. 2.082014 Forsikringens omfang fremgår af policens forside. Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Læs mere

Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring

Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring Købstædernes Forsikring - TotalErhverv Forsikringsvilkår nr. 2000.3 Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring TotalErhverv Fotocollage bestående af 6 billeder i stil med TotalPrivat Dækningsskema for

Læs mere

TotalErhverv Forhandler- og værkstedsforsikring. Forsikringsvilkår TE-FV-01

TotalErhverv Forhandler- og værkstedsforsikring. Forsikringsvilkår TE-FV-01 TotalErhverv Forhandler- og værkstedsforsikring Forsikringsvilkår TE-FV-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækkes 2. Forsikringen omfatter 3. Fællesvilkår for Forhandler- og vækstedsforsikringen

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

Ny police til Silkeborg Kajakklub v/ Claus Byskov

Ny police til Silkeborg Kajakklub v/ Claus Byskov ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 87 30 20 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk DFFDATFDDATTDFTTDFTTTFAAFDFADDTDFDFFFDDTAFADAFDAATTTDAAATDTADFFFFF Silkeborg Kajakklub

Læs mere

Forsikringsbetingelser Erhvervsløsøre

Forsikringsbetingelser Erhvervsløsøre Forsikringsbetingelser Erhvervsløsøre Indholdsfortegnelse 1. Forsikrede genstande... 2 1.1 Hvilke genstande dækker forsikringen... 2 1.2 Hvilke genstande dækker forsikringen ikke... 2 1.3 Hvor dækker forsikringen...

Læs mere

Forsikringsbetingelser ERHVERVSLØSØREFORSIKRING

Forsikringsbetingelser ERHVERVSLØSØREFORSIKRING ERHVERVSLØSØREFORSIKRING 0105-20.01.2006 Side 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 Hvad er omfattet af forsikringen... 3 Hvor dækker forsikringen... 4 Brandforsikring... 5 Tyveriforsikring... 6 Varegrupper

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301 Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Version 20-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende

Læs mere

Bygnings- og løsøreskader

Bygnings- og løsøreskader KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby Skadeanmeldelse Bygnings- og løsøreskader (Skader kan også anmeldes på www.kommuneforsikring.dk) KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby info@kommuneforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Gjensidige Forsikring Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47

Læs mere

Bygnings- og løsøreskader

Bygnings- og løsøreskader Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Betingelser nr. 311207 Erhvervsbetingelser for Bygning og Løsøre

Betingelser nr. 311207 Erhvervsbetingelser for Bygning og Løsøre Betingelser nr. 311207 Erhvervsbetingelser for Bygning og Løsøre KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby info@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 84 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00

Læs mere

POLICE. Ændring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2015) A/B Elverparken ved/willis I/S Rundforbivej 303 2850 Nærum

POLICE. Ændring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2015) A/B Elverparken ved/willis I/S Rundforbivej 303 2850 Nærum POLICE Ændring A/B Elverparken ved/willis I/S Rundforbivej 303 2850 Nærum Policenummer 3354042 Kundenummer 3302759457 Aftaleperiode 3-årig Gælder fra 1. januar 2015 Udløb 1. januar 2017 Hovedforfald 1.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Tillægsforsikring til forsikringsbetingelser for BRAND-, TYVERI- OG VANDSKADEFORSIKRING

Læs mere

Påhængsvognsforsikring. Campingvogne, trailere og teltvogne Forsikringsbetingelser

Påhængsvognsforsikring. Campingvogne, trailere og teltvogne Forsikringsbetingelser Påhængsvognsforsikring Campingvogne, trailere og teltvogne Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser PÅH-3 Gældende fra 01.08.2014 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE

Læs mere

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer DF20900-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende kaldet Danske Forsikring. Personoplysninger mv. Som kunde har

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Vilkår for. Fritidshus bygning

Vilkår for. Fritidshus bygning Vilkår for Fritidshus bygning 5342-3 August 1998 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler, jf.

Læs mere

Særlige vilkår for kasko-forsikringen til lystfartøjer - premium - (tysk betegnelse: BB Wassersportfahrzeuge Premium 2015)

Særlige vilkår for kasko-forsikringen til lystfartøjer - premium - (tysk betegnelse: BB Wassersportfahrzeuge Premium 2015) Særlige vilkår for kasko-forsikringen til lystfartøjer - premium - (tysk betegnelse: BB Wassersportfahrzeuge Premium 2015) Formular 8068 (01) udgave fra den 01.11.2014 Indholdsfortegnelse 1 Forsikringens

Læs mere

DANSK GLASFORSIKRING A/S

DANSK GLASFORSIKRING A/S Drivhusforsikring 2015 Vær godt dækket ind PAVILLON DANMARK i samarbejde med DANSK GLASFORSIKRING A/S 1 Dette får du En forsikring som giver dig tryghed Når man investerer i et flot nyt drivhus, er det

Læs mere

Fritidshusforsikring. Indholdsfortegnelse. Fritidshusforsikring 10-201 Side 1

Fritidshusforsikring. Indholdsfortegnelse. Fritidshusforsikring 10-201 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Et par ord til indledning... 2 2. Prisen på forsikringen... 2 3. Selvrisiko - egenbetaling... 2 4. Brandskade... 2 5. Anden bygningsbeskadigelse... 3 6. Rørskadeforsikring med

Læs mere

Udvidelse for beboelsesejendom

Udvidelse for beboelsesejendom 6565-Tillæg November 2012 Udvidelse for beboelsesejendom Tillæg til Vilkår for Ejendomsforsikring for Industri 6565 Topdanmark Forsikring A/S Udvidelse for beboelsesejendom 6565-Tillæg November 2012 2

Læs mere

Forsikringsbetingelser FRITIDSHUSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser FRITIDSHUSFORSIKRING FRITIDSHUSFORSIKRING Ændret pr. 0.05.00 Pkt. Tekst Side nr. A B 4 5 6 C 4 D E F G 4 5 6 8 9 Hvem er sikret Bygningsforsikring Hvilke genstande er forsikret Hvilke skader erstattes Skadesopgørelse ved bygningsforsikring

Læs mere

FRITIDSHUSFORSIKRING

FRITIDSHUSFORSIKRING FRITIDSHUSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING (DÆKNINGSOMFANG FREMGÅR AF POLICEN) 1.0 SIKREDE 1.1 Sikret er forsikringstageren i egenskab af ejer (eller bruger) af den forsikrede

Læs mere

4. Hvilke genstande er omfattet. 1. Sikrede. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer

4. Hvilke genstande er omfattet. 1. Sikrede. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer Side 4 af 22 1. Sikrede 1.1. Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. For hus- og grundejeransvarsdækning, bestyrelsesansvar inklusive underslæbsdækning samt foreningsretshjælps-dækning,

Læs mere

Forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Indhold Forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 100 Generelle betingelser 101 Betaling af præmie 102 Forsikringens varighed og opsigelse 103 Indeksregulering 104 Ændring

Læs mere

All Risks forsikring nr. 642-203T

All Risks forsikring nr. 642-203T Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de en Afsnit Indhold Side 100 Forsikringstager/sikrede under forsikringen... 1 200 Forsikringens omfang... 1 300 Forsikringssted... 1 400 Undtagelser/forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser 655-02. Erhvervsforsikring, juli 2005

Forsikringsbetingelser 655-02. Erhvervsforsikring, juli 2005 Forsikringsbetingelser 655-02 Erhvervsforsikring, juli 2005 Indhold 100 Generelle betingelser 101 Betaling af præmie 102 Forsikringens varighed og opsigelse 103 Indeksregulering 104 Ændring af betingelser

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

TotalErhverv Løsøreforsikring. Forsikringsvilkår TE-LØS-01

TotalErhverv Løsøreforsikring. Forsikringsvilkår TE-LØS-01 TotalErhverv Løsøreforsikring Forsikringsvilkår TE-LØS-01 Indholdsfortegnelse Hvilke genstande er omfattet 1. Hvilke genstande er ikke omfattet 2. Dækninger 3. Brand 4. Tyveri samt hærværk 5. Anden skade

Læs mere

DÆKNINGSOMFANG BYGNINGSFORSIKRING

DÆKNINGSOMFANG BYGNINGSFORSIKRING Alle de til ejendommen hørende bygninger og anlæg (herunder skure, udhuse, lysthuse, halvtage og hegn), der er opført på muret eller støbt fundament eller betonblokke, samt trykimprægneret træ, der opfylder

Læs mere

6588-1 Marts 2015. tyverisikring

6588-1 Marts 2015. tyverisikring 6588-1 Marts 2015 Regler for tyverisikring Topdanmark Forsikring A/S Regler for Tyverisikring 6588-1 Marts 2015 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING MEROMKOSTNINGSFORSIKRING DATABÆRERFORSIKRING

EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING MEROMKOSTNINGSFORSIKRING DATABÆRERFORSIKRING EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING MEROMKOSTNINGSFORSIKRING DATABÆRERFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 340-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT

Læs mere

I det følgende beskrives nærmere de principper, der gælder for erstatning efter stormflodsloven.

I det følgende beskrives nærmere de principper, der gælder for erstatning efter stormflodsloven. Regler pr. 24. februar 2011 Stormrådet Regler om erstatning i stormflods- og oversvømmelsessager 1 Indledning Ifølge 22, stk. 1, i lov nr. 349 af 17. maj 2000 om stormflod og stormfald, 2 stk. 4, i lov

Læs mere

Til din brug fremsendes hermed en forsikringsmappe, der indeholder følgende:

Til din brug fremsendes hermed en forsikringsmappe, der indeholder følgende: / Wllhs ndholdet i forsikringsmappen Willis ls Tuborgvej 5 2900 Hellerup Lene Korsholm Forsikringsmægler Thoft Telefon Telefax E-mai! Website 39466691 39466601 je@willis.dk www.willis.dk Oktober 2004 Vedr.:

Læs mere

Tilbud om fælles forsikring på brand, el-skade, grundejeransvar, bygningskasko og indbo

Tilbud om fælles forsikring på brand, el-skade, grundejeransvar, bygningskasko og indbo Brønshøj oktober 2014 Tilbud om fælles forsikring på brand, el-skade, grundejeransvar, bygningskasko og indbo Det er en betingelse for tegning af den nye forsikring, at minimum 50 % af foreningens medlemmer

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Du skal give besked til Securator A/S, Borgergade 28, 7323 Give, telefon 70 22 07 30, e-mail info@securator.dk

Du skal give besked til Securator A/S, Borgergade 28, 7323 Give, telefon 70 22 07 30, e-mail info@securator.dk Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1 Hvem er sikret? 1.1 Sikret er ejeren af ejendommen, eller den på policen anførte forsikringstager i sin egenskab af bruger af ejendommen, medmindre andet er anført. 1.2 Omfatter

Læs mere

Ekstra dækninger til motorkøretøj

Ekstra dækninger til motorkøretøj Ekstra dækninger til motorkøretøj Udvidet bildækning Det dækker Udvidet bildækning: Friskadeforsikring. Dækningen sikrer dig erstatning, hvis bilen beskadiges ved blandt andet tyveri, nedstyrtning af genstande,

Læs mere

Dækningsomfang - Bygningsforsikring

Dækningsomfang - Bygningsforsikring Dækningsomfang - Bygningsforsikring Alle de til ejendommen hørende bygninger og anlæg (herunder skure, udhuse, lysthuse, halvtage og hegn), der er opført på muret eller støbt fundament eller betonblokke,

Læs mere

Vi gør opmærksom på, at fortrydelsesfristen for visse FullCare forsikringer er udvidet til 30 dage. Se nærmere på din police.

Vi gør opmærksom på, at fortrydelsesfristen for visse FullCare forsikringer er udvidet til 30 dage. Se nærmere på din police. Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Et par ord om dine bygningsforsikringer og om Topdanmarks kombinerede landbrugsforsikring

Et par ord om dine bygningsforsikringer og om Topdanmarks kombinerede landbrugsforsikring Vilkår for Kombineret landbrug ygning 4873-3 November 1989 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug - ygning 4873-3 November 1989 Et par ord om dine bygningsforsikringer og om Topdanmarks

Læs mere

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Danske Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygningsbeskadigelse alene ved indbrud KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

Bygningsforsikring 649-03,

Bygningsforsikring 649-03, Bygningsforsikring 649-03, Almindelige betingelser for Bygningsforsikring November 2011, indeks 2011 Indhold 050 Særlige betingelser 100 Generelle betingelser for alle dækninger 110 Hvem er sikret? 120

Læs mere

TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler.

TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler. TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler. FORSIKRINGSBETINGELSER 362-1. ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler. 1. FORSIKRINGENS OMFANG. 1.1. Forsikringen

Læs mere

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler 6606-5 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring

Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring

Læs mere

Vilkår for. Kraner og andet entreprenørmateriel. 4538-5 Januar 1994. I samarbejde med. Skadesanmeldelser bliver behandlet og afgjort af Topdanmark

Vilkår for. Kraner og andet entreprenørmateriel. 4538-5 Januar 1994. I samarbejde med. Skadesanmeldelser bliver behandlet og afgjort af Topdanmark Vilkår for Kraner og andet entreprenørmateriel 4538-5 Januar 1994 I samarbejde med Skadesanmeldelser bliver behandlet og afgjort af Topdanmark Indhold Se venligst i policen, hvilke forsikringer der er

Læs mere

Vilkår for. Fritidshus indbo

Vilkår for. Fritidshus indbo Vilkår for Fritidshus indbo 06-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 4 5 Tekst Sikret Forsikringens dækningsomfang Hvilke forhold er dækket Undtagelser fra dækningen Ulovlighedsdækning Hvorledes beregnes erstatningen Selvrisiko Regres

Læs mere

Dækningsomfang - Bygningsforsikring

Dækningsomfang - Bygningsforsikring Dækningsomfang - Bygningsforsikring Alle de til ejendommen hørende bygninger og anlæg (herunder skure, udhuse, lysthuse, halvtage og hegn), der er opført på muret eller støbt fundament eller betonblokke,

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Tilbud om fælles forsikring på brand, el-skade, grundejeransvar, bygningskasko og indbo

Tilbud om fælles forsikring på brand, el-skade, grundejeransvar, bygningskasko og indbo Brønshøj oktober 2014 Tilbud om fælles forsikring på brand, el-skade, grundejeransvar, bygningskasko og indbo Kære Formænd, Kolonihaveforbundet sendte jer i august 2014 et tilbud fra Alm Brand om en fællesforsikringsaftale

Læs mere

Fritidshusforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen?

Fritidshusforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Fritidshusforsikring Forsikringsbetingelser Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? 1.1 Tyveri og hærværk 1.1.1 Forsikringen dækker

Læs mere

DF20021-3 December 2013. vilkår for fritidshus

DF20021-3 December 2013. vilkår for fritidshus DF20021-3 December 2013 vilkår for fritidshus Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

All Risks forsikring nr. 642-203T

All Risks forsikring nr. 642-203T Forsikrede genstande og interesser. Afsnit Indhold Side 1.0. Bygningsforsikring... 1 1.1.1. og 1.1.2. Bygningsbrand og Bygningsbeskadigelse... 1 1.1.3. Lovliggørelse... 1 1.1.4. Oprydnings- og destruktionsomkostninger

Læs mere

Sammenligning Husforsikring Side 1

Sammenligning Husforsikring Side 1 Sammenligning Husforsikring Side 1 B. Forsikrede genstande 1. Bygningsbrandforsikring omfatter: Dækningsskema 1.1. Forsikrede genstande De på forsikringsstedet beliggende bygninger incl. fundament indtil

Læs mere

POLICE. Ny forsikring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2014) A/B Hedebygade 11 ved/willis Rundforbivej 303 2850 Nærum

POLICE. Ny forsikring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2014) A/B Hedebygade 11 ved/willis Rundforbivej 303 2850 Nærum POLICE Ny forsikring A/B Hedebygade 11 ved/willis Rundforbivej 303 2850 Nærum Policenummer 1944775 Kundenummer 3302704603 Aftaleperiode 3-årig Gælder fra 1. oktober 2014 Udløb 1. oktober 2017 Hovedforfald

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Bilag 1. Region Sjælland Allèen 15 4180 Sorø. Beskrivelse af forsikringsomfang & dækninger

Bilag 1. Region Sjælland Allèen 15 4180 Sorø. Beskrivelse af forsikringsomfang & dækninger Bilag 1 Region Sjælland Allèen 15 4180 Sorø Beskrivelse af forsikringsomfang & dækninger 1 Forsikringstager: Sikrede: Risk Management møder: Entreprisen og arbejdspladsen Region Sjælland Alléen 15 4180

Læs mere

Tyverisikringsniveauer og varegrupper

Tyverisikringsniveauer og varegrupper Side 1 af 11 Sikringsniveau 10 eller en hængelås med tilhørende beslag i GRØN klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog Sikringsniveau 20 side, skal aflåses med en F&P-registreret låseenhed i

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201 Forsikringsbetingelser Motorcykelforsikring Version 20-201 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Vilkår for. Fritidshusløsøreforsikring

Vilkår for. Fritidshusløsøreforsikring Vilkår for Fritidshusløsøreforsikring December 1992 FRITIDSHUSLØSØRE Siderne fra 1 til 7 (begge incl.) omhandler de vilkår, der er gældende for fritidshusløsøreforsikringen. De generelle vilkår om præmiebetaling,

Læs mere

Vilkår for Hus 5688-1 August 1986

Vilkår for Hus 5688-1 August 1986 Vilkår for Hus 5688-1 August 1986 Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 886 af 23. december 1987, som ændret ved lov nr. 262 af 6. maj 1993, har De

Læs mere

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Erhverv

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Erhverv Bygningsforsikring Bygningsforsikring - Erhverv BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 Afsnit 10. Generelle bestemmelser 1. Risikoforandring og ejerskifte 1 2. Anmeldelse af skade

Læs mere

Betingelser nr. 605901 Forsikringsbetingelser for Indeks- og investeringsforsikring for Maskinkaskoforsikring All-risks

Betingelser nr. 605901 Forsikringsbetingelser for Indeks- og investeringsforsikring for Maskinkaskoforsikring All-risks Betingelser nr. 605901 Forsikringsbetingelser for Indeks- og investeringsforsikring for Maskinkaskoforsikring All-risks KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25

Læs mere

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284 POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284 Beboelsesbygning Forsikringsbetingelser R345121 Ny forsikring gælder fra 7. december 2012 Hvad er forsikret Bygninger på forsikringsstedet: Paludan Müllers

Læs mere

Bygningsforsikring. Indhold. Forsikringsbetingelser. Policenr: 649-155.269 (Ver.51) Punkt. Forsikringsbetingelser nr. 649-03. 0050 Særlige betingelser

Bygningsforsikring. Indhold. Forsikringsbetingelser. Policenr: 649-155.269 (Ver.51) Punkt. Forsikringsbetingelser nr. 649-03. 0050 Særlige betingelser Forsikringsbetingelser Punkt Forsikringsbetingelser nr. 649-03 Indhold 0050 Særlige betingelser 0100 Generelle betingelser for alle dækninger Hvem er sikret? 0110 Hvor dækker forsikringen? 0120 Hvad dækker

Læs mere

TotalErhverv Driftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-DR-01

TotalErhverv Driftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-DR-01 TotalErhverv Driftstabsforsikring Forsikringsvilkår TE-DR-01 Indholdsfortegnelse Hvad dækkes 1. Hvad dækkes ikke 2. Hvornår dækker forsikringen 3. Karenstid 4. Begrænsning af tab 5. Oplysninger 6. Forsikringssum

Læs mere