Danskerne: Klimaet betyder dyrere forsikringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danskerne: Klimaet betyder dyrere forsikringer"

Transkript

1 F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr Pct. 60 Tror du, at prisen på din forsikring vil stige i fremtiden på grund af øget risiko for klimarelaterede skader? Kilde: Forsikring og Pension 0 Ja, der er jeg overbevist om, at den vil Ja, det tror jeg den vil Nej, det tror jeg ikke den vil Nej, det er jeg overbevist om, at den ikke vil Ved ikke Danskerne: Klimaet betyder dyrere forsikringer Partnere: 85 % af danskerne tror, at øget risiko for klimarelaterede skader betyder dyrere forsikringer. Undersøgelsen viser også, at villigheden til at betale mere for grønne forsikringer er lav Der hersker ingen tvivl hos danskerne. 97 % af de adspurgte i en undersøgelse lavet af Userneeds for Forsikring og Pension mener, at det er sandsynligt, at vi vil opleve klimaforandringer som flere og kraftigere storme og skybrud i fremtiden. Et meget stort flertal mener også, at der vil komme flere og større klimarelaterede skader på bygninger, og de forventer, at det vil give dyrere forsikringer. Således tror 85 % af de deltagere i undersøgelsen, at prisen på forsikringer vil stige i fremtiden på grund af øget risiko for klimarelaterede skader. Det er tal, der viser mig, at kunderne har en forståelse for, at en øget risiko for skader på grund af vejr og klima også betyder flere erstatninger og dermed en højere pris, siger Jens Røpke, der er chef for forretningsudvikling i Topdanmark og Danske Forsikring. Fortsætter på side 2 Erhverv flytter sammen i Vejle side 3 Privat og Partnere fandt balancen i Vingsted side 4-5 Ergonomien er i de bedste hænder side 6

2 Forsat fra forsiden: Danskerne: Klimaet betyder dyrere forsikringer Læs også om Topdanmarks klimaseminar for virksomhedskunder på side 6. Kære kollega Som du kan læse på forsiden har vores brancheorganisation Forsikring & Pension præsenteret en interessant undersøgelse om danskernes holdninger til klimaforandringer og forsikringer. Et meget stort flertal tror, at der vil komme flere og større skader som følge af klimaforandringer. Et næsten lige så stort flertal mener, at forsikringspriserne af den grund vil stige. I forsikring skal pris og risiko som bekendt hænge sammen, og jeg hæfter mig især ved, at et stort flertal i undersøgelsen ser realistisk på klima og forsikring, når de forudser højere priser, hvis risikoen for klimarelaterede skader øges. Det er dog vigtigt at slå fast, at Topdanmark ikke fastsætter priser efter, hvad kunderne tror, der vil ske med klimaet. Når vi ændrer prisen på en forsikring eller stiller nye vilkår for dækning, vil det fortsat være fordi, vi over en længere periode kan se, at der er sket flere skader, og at risikoen dermed er øget. Her kan klimaforandringer være en faktor. Når vi som bekendt justerer prisen på husforsikring med virkning fra nytår, skyldes det blandt andet, at kunderne i dag anmelder flere vejrrelaterede skader for eksempel efter skybrud end de gjorde for fem år siden. Grøn forsikring Undersøgelsen viser også, at mange danskere forventer, at deres forsikringsselskab har en grøn profil og en miljøpolitik, og at de eksisterende forsikringer er grønne. I Topdanmark er vi som beskrevet i sidste udgave af Focus i fuld gang med fundamentet til en CSR- og klimapolitik, der bl.a. indebærer en kortlægning af vores grønne forsikringer. For eksempel er Topdanmarks og Danske Forsikrings bilforsikring grøn forstået på den måde, at prisen er billigere jo færre kilometer, du kører. Som du kan se af forsiden og denne side, har vi også andre forsikringer, hvor der allerede er grønne elementer i. Christian Sagild Han understreger, at antallet af klimaog vejrrelaterede skader forårsaget af fx skybrud og storme allerede er på et højere niveau end for år tilbage. Ser man på niveauet i dag og niveauet for ti år siden, udbetales der i dag større og flere erstatninger på de områder. Vejret er bestemt en faktor, men man skal også huske på, at de kloakker, der skal lede vandet væk, er dimensioneret og anlagt i en tid, hvor antallet af kvadratmeter hvorfra vandet skal ledes væk var langt mindre. Flere og større parcelhuse, store erhvervsog industriområder med meget store tagoverflader, hvor vandet ledes til et kloaksystem, der ikke kan klare presset, er også en del af forklaringen, siger Jens Røpke, der hæfter sig ved, at otte ud af ti deltagere i undersøgelsen mener, at kommunerne har et stort eller meget stort ansvar for at forebygge klimarelaterede skader fx ved at udbygge kloaksystemet. Det grønne må ikke koste I undersøgelsen svarer de adspurgte også på en række spørgsmål om deres holdninger til grønne tillægsforsikringer, hvor kunden mod en merpris tilbydes miljørigtig skadesudbedring, miljøcertificering af leverandører eller erstatning med A+ produkter, hvis et elektrisk apparat skal erstattes. Her er det kun omkring 10 %, der svarer ja til, at en forsikring med en sådan ekstra ydelse bør være dyrere end en tilsvarende forsikring uden ekstra ydelse. Og det kan jeg sådan set godt forstå, siger Jens Røpke. Det er nemlig allerede sådan, at en stor skadesudbedring på et hus er underlagt regler om energimærkning. Og i de tilfælde betyder kravene til skadeudbedringen, at kunden alt andet lige får et mere energirigtigt hus. Og generelt er det også sådan, at ønsker kunden at bruge erstatningsbeløbet til materiale, der er miljøcertificeret, så er vi indstillede på det, så længe det er i overensstemmelse med byggereglementet. Når det gælder elektriske apparater, sker der jo heldigvis hele tiden en teknologisk og lovgivningsmæssig udvikling, der betyder, at den nye vare, du skal købe, ofte kan anskaffes med et A+ energimærke for den erstatning, der ydes. Så jeg tror på, at vi i højere grad skal indbygge det grønne i de eksisterende produkter og måske også gøre mere ud af at fortælle om de grønne muligheder, der allerede er i produkterne, siger Jens Røpke. Grøn profil ønskes Selvom villigheden til at betale ekstra for grønne forsikringsprodukter er beskeden, viser undersøgelsen også, at et flertal af de adspurgte mener, at et forsikringsselskab bør have en klima- og miljøpolitik, og at en grøn profil er med til at afgøre kundens valg af selskab. Det er den samme tendens, som man ser i andre brancher. Topdanmark er i gang med at lave en politik på området. En del af sådan en politik er jo at reducere vores egen CO2-udledning, men det er bestemt også at tydeliggøre de områder, hvor vi allerede har energirigtige og miljøvenlige mekanismer indbygget i vores forsikringer samt selvfølgelig at videreudvikle dem. Et område, der kunne udvikles, er genbrug af reservedele, når en bil er skadet. Der er et meget stort potentiale i at genanvende de dele, der ikke er skadede på biler, der er vurderet totalskadede. Men det kræver, at såvel værksteder som bilisterne kan se miljøgevinsten. 2

3 Vejle er nyt knudepunkt for Erhverv Erhverv: De nye medarbejdere i den nye afdeling Erhverv Lastbiler i Vejle er kommet godt fra start i Topdanmark. Snart får de selskab af assurandører og supportmedarbejdere fra Vejle og Kolding, der samles i det nye Erhverv Center Godt Hjulpet, HUSK-værdierne og den uformelle omgangstone i Topdanmark har medvirket til at gøre integrationen af den nye afdeling Erhverv Lastbiler i Vejle til en foreløbig succes. Medarbejderne kom til Topdanmark efter aftale med det hollandske forsikringsselskab TVM, der i foråret trak sig ud af det danske marked for lastbilforsikring. Gruppeleder i Erhverv Lastbiler Skade, Allan Madsen, var ikke i tvivl om, at aftalen med Topdanmark var den bedste løsning for ham, kollegerne og kunderne. Da jeg hørte, at det blev Topdanmark, var min første tanke, at det var den ubetinget bedste løsning. Virksomhedskulturen i Topdanmark har jeg altid hørt omtalt som god, og min fornemmelse var, at Topdanmark var det selskab, som passede bedst til det, jeg kendte fra TVM. Jeg tror, at de fleste forsikringsselskaber har værdier, der ligner Topdanmarks, men få andre lever op til dem på helt samme måde, som Topdanmark gør, siger Allan Madsen. Kvadratmeter udnyttes Foruden de ti medarbejdere har Topdanmark overtaget TVM s kontorer i Vejle. Der er god plads og ved at lægge lidt mere til, er det blevet muligt at skabe et nyt Erhverv Center. Assurandører og supportmedarbejdere fra Kolding og Vejle-butikken får nu plads i samme tag som Erhverv Lastbiler. Det giver en økonomisk besparelse samtidig med, at det bliver lettere for den nye afdeling at lære forretningen at kende, fordi der nu sidder garvede Topdanmarkfolk under det samme tag, siger distriktschef Peter Bjerregaard Jensen, der sammen med Ulrik Hejl, afdelingschef i Erhverv Lastbiler, tidligere på måneden var vært for en uformel komsammen for alle medarbejderne i Erhverv Center Vejle. Kamp om kunderne Vognmandsmarkedet er nyt for Topdanmark, men medarbejderne i Erhverv Lastbiler har de rette forudsætninger for at gøre en forskel, mener Ulrik Hejl. Det, vi hører ude blandt kunderne, er, at de er glade for, at Topdanmark er gået ind på lastvognsmarkedet, der tidligere har været domineret af nogle få forsikringsselskaber, siger Ulrik Hejl. Endnu er der ikke sat gang i det helt store salgsfremstød for at kapre markedsandele. Først skal der være helt styr på fx administration, risikovurdering og prisansættelse, ligesom de eksisterende kunder i Erhverv Lastbiler skal have nye policer. Sagsbehandler Torben Madsen er en af de medarbejdere i Erhverv, der skal flytte arbejdsplads fra Kolding til Vejle. Her får han en snak med policemedarbejder i Erhverv Lastbiler, Elisabeth Mouritsen. Foto: Topdanmark 3

4 Kort nyt Store Lederdag den 6. oktober I år afholdes Store Lederdag tirsdag den 6. oktober, hvor alle ledere i Topdanmark samles på hovedkontoret. Temaet er Topdanmarks strategi og vision, som lederne bl.a. vil få mulighed for at drøfte og komme med indspark til i løbet af dagen. E-læring hedder nu TopViden Når du fremover skal tage et e-læringskursus, bliver du mødt af en ny forside og et anderledes design. Alle e-læringskurser er nu samlet under navnet TopViden, og det giver som noget nyt bl.a. mulighed for at koble e-læring sammen med andre uddannelsestiltag. Du finder link til Topviden e-læringskurser på TopNet under Værktøjer. 600 topfolk satte kur Samarbejde: Det var næsten historisk, da 600 medarbejdere fra Privat og P gang til et arrangement i Vingsted i september. Samarbejde, kundefokus og Vi lægger ud med klimaks altså Erik og mig og derefter går det støt ned af bakke, sagde Jens Røpke ironisk under formiddagens faglige program velvidende, at mange også var der for at møde nye og gamle kolleger til eftermiddagens sociale aktiviteter og festen om aftenen. På fælles kurs I den obligatoriske del af programmet tunede Jens Røpke og Erik Adrian ind på kundefokus, produktudvikling og salg. Målet var at sætte en fælles kurs for de to forretningsområder, som er så nært beslægtet. Privat og Partnere er på det samme marked. Derfor skal vi tænke i helhed og samarbejde på massemarkedet frem for at lave to indsatser over for de samme kunder eller to løsninger på den samme udfordring, forklarer Jens Røpke. Kvalitet frem for discount En forbedring, der kan gøre en forskel, er, at udnytte kundens kontakt til mersalg og gøre delkunder til helkunder. På det område er vi altså ikke helt i mål, siger Erik Adrian, som understreger, at midlet Kunder spørges om hjemmesidebesøg Tidligere på måneden begyndte ebusiness at spørge kunder og andre interesserede, der besøgte Topdanmarks og Danske Forsikrings hjemmesider, om deres ærinder på og opfattelse af hjemmesiderne. Undersøgelsen varer måneden ud og skal bl.a. medvirke til at udvikle siderne og gøre dem mere brugervenlige. Fortsat fuld damp på sundhedstjek havde for en uge siden meldt sig til et sundhedstjek. Der er fortsat rig mulighed for at få tjekket blodtryk og kondi samt få kyndig vejledning af konsulenterne fra Health Group, der guider dig gennem sundhedstjekket. Du finder link til tilmeldingshjemmeside i den mail, som alle medarbejdere modtog for en måned siden. Du kan også melde dig til via TopNet. Gæster fra Norden i Ballerup I tirsdags besøgte seks nordiske forsikringsfolk Topdanmark i Ballerup. Stipendiaterne, som de kaldes, kom fra Norge, Sverige og Finland og skulle bl.a. høre om Topdanmarks erfaringer med fx CSR, revision, risikovurdering og livselskabets pensionsprodukter. Seks medarbejdere fra Topdanmark er ligeledes på besøg i Norge, Sverige og Finland for at indhente nye idéer og viden. Læs mere på Foto: Topdanmark With a little help from my friends Godt hjulpet: Kunderne blev godt hjulpet, selvom kontorerne lå øde, da c og Partnere mødtes i Vingsted. 43 vikarer fra Skade, Landbrug, Industri, tage telefonerne for deres kolleger Vi er utroligt taknemmelige for den hjælp, vikarerne har ydet, og den forståelse vi har mødt i forretningsområderne. Det har betydet, at vi kunne tage hjemmefra med god samvittighed og samtidig være sikre på, at vi ikke druknede i sager om mandagen især når de alle har klaret det så godt, siger kundecenterchef Heidi Pedersen. Vikarerne modtog knap opkald og 4 fastholdt et servicelevel på 85 og en tilgængelighed på 87. I Døgnservice var der afløsere på allerede fra torsdag aften. Mæglerkonsulent i Liv, Michael Lund, var tovholder for afløserne i kundecenteret. Medarbejderne gjorde en fantastisk indsats. Vi fjernede endda den automatiske voicebesked om, at Privat og Partnere var ude af huset, fordi de godt kunne følge med

5 sen artnere var samlet for første salg var nøglepunkter til at sælge flere forsikringer er endnu bedre rådgivning og kundefokus. Lavpristilbud og vilde rabatter er ikke en del af strategien. Vi bliver ikke et lavprisselskab, men satser i stedet på kvalitet. Vi adskiller os fra konkurrenterne ved, at vi møder kunden dér, hvor kunden vil møde os, hvad enten det er i butikken, på telefonen, over nettet eller ved et assurandørbesøg. Vi skal sætte os i kundens sted og ikke lade vores salg, service eller rådgivning til kunden påvirke af, hvordan vi har indrettet os internt i Partnere og Privat, forklarer han. Samarbejde i det fri Efter de faglige oplæg stod den på fysiske udfoldelser i det fri, hvor medarbejderne prøvede kræfter med fx salsa, bueskydning, kunstmaling og rapelling efter eget valg. Det var vigtigt for os, at vi fik et socialt udbytte af arrangementet, og at alle deltagere fik samarbejdet, grinet og hygget sig på tværs af afdelinger og forretningsområder, lyder det fra de to FO-chefer. Hygge var der masser af om eftermiddagen, men også til festen om aftenen, hvor en Elvis-imitator satte gang i dansegulvet med svingende hofter. Og festen fortsatte også, da Elvis havde left the building. Samarbejdet stod sin prøve under de mange aktiviteter, som medarbejderne i Privat og Partnere deltog i om eftermiddagen. a. 600 medarbejdere fra Privat Erhverv og Liv stod klar til at og samtidig holde et udmærket servicelevel, siger Michael Lund, der har fortid som gruppeleder i Privat Kundecenter. De 43 afløsere har enten tidligere været i Privat eller Partnere eller arbejder til dagligt med skadebehandling eller forsikringer, der ligner privatprodukterne. Der er dækning på verdenshavene Kundetilfredshed: Topdanmark driver forsikring i Danmark og holder sig fra resten af verden. Næsten. For virksomhedskunder, der fx vil forsikre et datterselskab i Ukraine eller har varer, som skal med container fra Kina til Århus, går ikke forgæves i Topdanmark Ingen regel uden undtagelse. Det gælder også i Topdanmark, der trods en klar strategi om at drive forsikringsforretning på det danske marked kigger ud over grænsebommen, hvis kundernes behov kræver det. Det gælder bl.a. inden for tekstilbranchen, hvor mange danske virksomheder typisk har beholdt designudvikling og distribution i Danmark og lader producenter i fx Kina og Indien sy deres tøj, sko og tasker. Under transporten til Danmark skal varerne forsikres mod brand, vand, tyveri og så videre, og det er her, at Topdanmark kommer ind i billedet. Vi kan forsikre varer i udlandet, som vores kunde selv ejer og er ansvarlig for fx under transporten til Danmark. Jeg sørger for at samle alle relevante informationer om kunden, varerne og transporten, og sammen med transportafdelingen i Erhverv udarbejder vi et tilbud til kunden, siger erhvervsassurandør Zita Amtoft, der er en af tre assurandører, der er specialiseret i forsikringsrådgivning til tekstilbranchen. Én ting er varer. Noget andet er kunder, der ejer fabrikker og datterselskaber i Østeuropa. Disse faciliteter kan Topdanmark ikke tilbyde virksomhedskunden at forsikre direkte. Men Topdanmark er med i INI Network, der er en international sammenslutning af førende forsikringsselskaber i 80 lande, og kan derigennem hjælpe de danske erhvervs-, industri- og landbrugskunder med aktiviteter i udlandet. I de tilfælde er min opgave at finde ud af hvem der ejer hvad, og hvordan vi sammen med INI kan finde en lokal samarbejdspartner til vores kunde. Vi kender og kan anbefale lokale forsikringsselskaber over hele verden, siger Zita Amtoft. Fordel for branchen Poul Sønderbæk er adm. direktør i Fa. Martin Pedersen s Strømpefabrik A/S og formand for interessereorganisationen Dansk Mode & Textil, der omfatter 340 virksomheder i Danmark. En stor del af dem har deres forsikringer i Topdanmark. For disse kunder er det vigtigt, at deres forsikringsselskab både kan tilbyde gode danske forsikringer og har et netværk og viden om forsikringsforhold i udlandet. Både min virksomhed og mange flere i branchen får flere og flere aktiviteter i udlandet, som også skal forsikres. Maskinpark, transport af varer og halvfabrikata, lagre og så videre. Både i Østeuropa og i Fjernøsten. Det er vigtigt, at vi i Topdanmark kan få rådgivning, der dækker alle vores behov, hvad enten det er medarbejdere og kontorer i Jylland eller varer på vej til og fra en fabrik i udlandet, siger Poul Sønderbæk. 5

6 Klip Konkurrencen er hård, men vi er blandt de store selskaber i Skandinavien. Vi er store i Norge og har ambitioner om at blive større i Danmark og Sverige. Adm. direktør i Fair Forsikring, Petter Bøhler, til Børsen. Fair Forsikring skifter navn til Gjensidige Forsikring. Kunderne kan få alle deres nyere elektronikprodukter dækket. Det er både nemmere og billigere for dem at have forsikret alle hårde hvidevarer og elektronik frem for at tegne en forsikring på hver enkelt vare nede i butikken hos en aggressiv sælger. Privatkundedirektør i Topdanmark, Erik Adrian, til Politiken. Den klare opbakning (til det offentlige sundhedsvæsen, red.) skyldes formentlig, at danskerne er helt på det rene med, at det private sundhedsvæsen fortsat er et supplement, som på ingen måde kan erstatte det skattefinansierede. Professor Kjeld Møller Pedersen fra Syddansk Universitet til Ugebrevet Mandag Morgen. Vores specialister skal være stolte af deres unikke viden - ja, nærmest prale af den. Ved at synliggøre deres særlige kompetencer bliver den langt mere anvendelig for organisationen. Og samtidig er det med til at udvikle deres identitet og selvforståelse som specialister. Hvad kendetegner dem, og hvad vil vi godt dyrke hos dem, så de opleves som en værdiskabende del af fællesskabet. Ingen vej uden om klimaet Kundeservice: Et kig ud af vinduet viser ikke de store tegn på, at klimaet ændrer sig. Efterår er stadig efterår. Men klimaforandringer er kommet øverst på listen over væsentlige globale udfordringer, og det berører også danske virksomheder. Sådan lød budskabet, da Topdanmark indbød virksomhedskunder til klimaseminar Klimaforandringerne handler både om fornuft og følelser. Derfor er virksomheders vækstmuligheder påvirket både af konkrete vejrforandringer og af kundernes samt samfundets opfattelse af, hvilken rolle erhvervslivet skal påtage sig for at løse klimaudfordringerne. Sådan lød det overordnede budskab til de virksomhedskunder i Topdanmark, der tidligere på måneden tog med Industri og Livselskabet på klimaseminar i Middelfart. Seminaret er en årlig begivenhed, hvor arrangørerne inviterer kunderne til seminar med et aktuelt tema. I år var det helt oplagt at fokusere på klimaudfordringerne, fordi København til december er vært for det store FN Klimatopmøde. En aftale om fx store reduktioner af CO2-udledning vil også få stor betydning for danske virksomheder. Også forbrugernes og investorernes krav og holdninger til klimahåndtering har betydning for den enkelte virksomhed, siger Pia Laub von Gottberg, chef for FO Industri. Altid vigtigt med nye input Blandt de flere end 20 beslutningstagere fra lige så mange virksomheder, der var mødt frem til de to dage med klima på dagsordenen, var Carsten Toft Boesen, adm. direktør i ingeniørvirksomheden Niras A/S. Han hørte bl.a. en fremtidsforsker, investor, meteorolog og en skadeekspert fra Industri give deres bud på, hvad klimaforandringerne vil give Der blev lyttet opmærksomt til eksperterne, da Topdanmark Liv og industri bød virksomhedskunder til klimaseminar. af muligheder og udfordringer for danske virksomheder set fra kundernes, investorers, mediernes og politikernes synsvinkel. Klima er et utroligt vigtigt emne, og noget vi i Niras har rigtig meget fokus på. Det giver en masse nye muligheder i forhold til vand og vedvarende energi, der er nogle af vores kompetencer, og som vi skal tænke ind i vores opgaveløsninger. Uanset om man tror, at man ved alt, bliver man altid klogere af at diskutere med andre aktører med en anden baggrund. Det gav dette seminar mulighed for, siger Carsten Toft Boesen. Investor fik opmærksomhed Det indlæg, der var mest interessant, var fra ATP. Jeg lagde især mærke til den meget nøgterne konstatering af, at klima betyder meget for fx ATP, og at det er naturligt for investorer som ATP at vurdere en virksomheds indsats over for klimaet. Det var klar tale, siger Carsten Toft Boesen, der finder det meget oplagt, at også forsikringsselskaber tager klimaudfordringerne alvorligt og fx afholder et klimaseminar. Men der er rum for forbedringer. Jeg var som sagt ude efter noget debat om disse udfordringer, og det kunne der godt have været endnu mere plads til i et ellers fint program, siger Carsten Toft Boesen. Adm. direktør i Topdanmark, Christian Sagild, til Børsen. Ja, det er legitimt at bekæmpe svindel! Nej, det er ikke et brud på individets rettigheder at efterforske kriminalitet. Personligt vil jeg helst være kunde hos et selskab, som er dygtig til at bekæmpe svindel. Jim Nielsen, direktør for forretningsrådgivning, SAS Institute, til Berlingske Tidende. Foto: Topdanmark 6

7 På jagt efter dårlige vaner Fakta I næste uge findes medarbejderrepræsentanterne i Topdanmarks 20 sikkerhedsgrupper for de næste to år. Er du hurtig, kan du stadig nå at komme i betragtning som sikkerhedsrepræsentant i dit område. Læs mere på TopNet. Dårlige vaner Som en af Topdanmarks nye ergonomiske superbrugere har Bente Kjær også travlt med at komme rundt og justere borde, stole, skærme og musemåttens korrekte placering. Efter jeg har lært det ergonomiske, ser jeg på kollegernes siddestilling og indretning med andre øjne. Jeg oplever, at vi har nogle dårlige vaner, fx med vores computermus. Mange er slemme til ikke at holde dem ind til kroppen. Det er også en god idé at have telefonen tæt på sig, så armene hviler mere, siger Bente Kjær. Foto: Hung Tien Vu Skadebehandler Bente Kjær er også sikkerhedsrepræsentant og bruger meget tid på at rådgive sine kolleger om indretning af arbejdspladsen. Trivsel: Bente Kjær er en af Topdanmarks mest erfarne sikkerhedsrepræsentanter. I over ti år har kollegerne i Sydjylland og på Fyn haft glæde af hendes gode råd og ligefremme facon Det er ikke kun kunderne, der til daglig har glæde af skadebehandler Bente Kjærs viden og erfaring. I over ti år har Bente Kjær tillige været sikkerhedsrepræsentant i en af Topdanmarks 20 sikkerhedsgrupper. Derfor har hun jævnligt besøgt alle kontorer og butikker i Sydjylland og på Fyn og fx tjekket om kollegernes stole er korrekt indstillet, om deres telefoner og skærme står for langt fra brugeren, og om der er for meget støj. Det ser godt ud derude, og jeg synes, det er dejligt at være sikkerhedsrepræsentant især når jeg kan hjælpe en kollega, der måske har lidt ondt i ryggen. Det kan typisk hænge sammen med en forkert siddestilling. Heldigvis er der ikke store problemer ude i butikkerne og kontorerne. Hvad angår sikkerhed og arbejdsmiljø er det min opfattelse, at Topdanmark generelt gør meget for deres medarbejdere, siger Bente Kjær. En vigtig indsats HR-direktør Søren Pahl er glad for det frivillige korps af medarbejdere, der som Topdanmarks sikkerhedsrepræsentanter udfører et godt og vigtigt stykke arbejde. Vi har en særdeles velfungerende sikkerhedsorganisation, der går til opgaven med stort engagement, og som har en praktisk tilgang til tingene. Som finansiel virksomhed er Topdanmark privilegeret i den forstand, at vi har et arbejdsmiljø, der er til at håndtere. Eksempelvis er det meget få medarbejdere, som får en personskade på jobbet, siger Søren Pahl. Se arbejdspladsvurderinger på TopNet I juni og juli var Bente Kjær med de selskabsudpegede sikkerhedsrepræsentanter, regionschef Lars Wulff og salgschef Kent Forsum Sørensen, på besøg i alle regionens butikker og kontorer for at gennemføre arbejdspladsvurderinger. Rapporterne viser generelt, at de gener, der er, typisk handler om fx forkert siddestilling, støj og ringe ventilation. Enhver anmærkning kommer i rapporten med beslutning om, hvad der gøres for at afhjælpe problemerne. Arbejdspladsvurderingen for dit område findes i HR-Guide på TopNet under Trivsel og arbejdsmiljø.

8 Velkommen til Michael Nielsen. Privatassurandør Hvad der umiddelbart lyder som et dramatisk karriereskift giver ved eftertanke ganske god mening. I hvert fald hvis man spørger Michael Nielsen, der siden 1. september har kaldt sig privatassurandør i Topdanmark. Forinden var han i omkring ti år steward og kabinechef i et flyselskab. Erfaringerne derfra kan han nemt bruge i sit nye erhverv, mener han. Der er jo ikke mindst kundeservice til fælles. Kunderne skal have en god oplevelse, og det gælder både oppe mellem skyerne og i kundernes private hjem. Desuden er der friheden i jobbet, som jeg sætter pris på. Jeg vil have meget svært ved at falde til rette i et almindeligt ni til fem job. Som assurandør Nyansættelser pr. 1. september 2009 Jesper Olsen Privat Salg Sjælland, PA-Syd Ib Madsen Privat Salg Jylland & Fyn PA-Øst Allan Holst Rasmussen Privat Salg Jylland & Fyn PA-Vest Pernille Vinther Privat Salg Jylland & Fyn PA-Nord Thomas Sejer Thrane Privat Salg Jylland & Fyn, Butik Odense Henrik Bender Christensen Privat Salg Jylland & Fyn PA-Øst Kristian Rud-Petersen IT liv Rune Lyngby Privat Salg Jylland & Fyn, Butik Skagen Bjørn Bech Olesen IT liv kan jeg selv planlægge min arbejdsdag, siger 33-årige Michael Nielsen. Et godt tip Endnu har han ikke prøvet at sælge en forsikring. Michael Nielsen er på kursus i Ballerup til starten af oktober for at lære Topdanmarks værdier, it-systemer, salgsprocesser og slagsteknikker. Undervejs har han også fået et godt råd med på vejen. Jeg har fået et tip om, at jeg skal være opmærksom på at snakke lidt mindre og lytte lidt mere. Det fik jeg at vide allerede da jeg fik jobbet, griner han. Michael bor med sin hustru og deres treårige datter lidt uden for Kolding. Meget af fritiden går med fodbold i den lokale klub, men han er indstillet på at det kan ændre sig. Jeg har da hørt, at hvis man skal blive til noget i forsikringsbranchen, så skal man spille golf. Nu må vi se om det bliver nødvendigt. Mærkedage 25 års jubilæum den 1. oktober Per S. Poulsen, Liv Compliance ledelse Reception 1. oktober kl på hovedkontoret, Borupvang 4, Ballerup 40 års jubilæum og pensionering den 1. oktober Hans Erik Jensen, Privat Salg Specialopgaver Reception 1. oktober kl i butikken i Næstved, Handelsskolevej 1 40 års jubilæum den 1. oktober Ebbe Schack-Nielsen, IT systemprogrammering Claus Burkal, IT Primo 2 Reception for Ebbe Schack-Nielsen og Claus Burkal 1. oktober kl på Hovedkontoret, Borupvang 4, Ballerup Annette Søemod Nielsen, Privat Salg Jylland og Fyn Reception 1. oktober kl på Horsenskontoret, Rådhustorvet Job i Top Erhvervsassurandør, Sjælland Kontakt Lars Gam, telefon Forsikringssælger, Sønderjylland Kontakt Kent Forsum Sørensen, telefon Privatassurandør, Sjælland Kontakt Christian Smith, mobil Dynamisk teamleder, Kundecenter Ballerup Kontakt Birgit Wadum, telefon Salgsmedarbejder, Thisted butik Kontakt Pia Kirk Jørgensen, telefon Salgsmedarbejder, Odense butik Salgsmedarbejder, Sønderborg butik Kontakt Bettina Pedersen, telefon Salgsmedarbejder til Frederikssund og Amager butik Kontakt Julie Thorsen, telefon IT Gruppeleder Kontakt Else Dalum Tophøj, telefon Java udvikler med Eclipse RCP erfaring Kontakt Thomas Krogsæter, telefon IT-Output udvikler Kontakt Rikke From Davidsen, telefon Typo3 specialist med supporterfaring Kontakt Heidi Torm, telefon Udnævnelser Overassistent Lis Anne Jørgensen, Privat Servicecenter 2 Signe Asp Lorentzen, Privat Servicecenter 1 Morten Mikkelsen, Privat Top Kundeservice Århus 2 Stine Brøner, Privat Salg, Butik Aarhus Eva Toudahl, Privat Servicecenter 1 Afdelingsleder Lars Ryder Pedersen, Liv Aftaler og Skat Lasse Jermiin, Liv Sekretariat Bettina Møller Jensen, Skadehjælp 1 REDAKTION Næste Focus Deadline Focus produceres af Topdanmarks kommunikationsafdeling og udsendes til alle medarbejdere i koncernen hver 14. dag. Ansvarshavende redaktør: Steffen Heegaard. Redaktør: Troels Leth. I redaktionen: Jens Langergaard, Anja Ravn og Carsten Ritter. Grafisk tilrettelæggelse og produktion: Marketing v/linda Rasmussen. Tryk: Formula A/S. Topdanmark, Borupvang 4, 2750 Ballerup, tlf Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Virksomhedspræsentation. Præsentation af Codan Forsikring

Virksomhedspræsentation. Præsentation af Codan Forsikring Præsentation af Codan Forsikring 1 Virskomhedspræsentation Virksomhedspræsentation Indhold Om Codan Forsikring Codans markeder Social ansvarlighed At arbejde hos Codan Fakta om Codan 2 Om Codan Forsikring

Læs mere

CODAN FORSIKRING. Virksomhedspræsentation

CODAN FORSIKRING. Virksomhedspræsentation CODAN FORSIKRING Virksomhedspræsentation INDHOLD Om Codan Forsikring Codans markeder Social ansvarlighed At arbejde hos Codan Fakta om Codan OM CODAN FORSIKRING OM CODAN FORSIKRING I snart 100 år har Codan

Læs mere

Virksomhedspræsentation. Præsentation af Codan Forsikring

Virksomhedspræsentation. Præsentation af Codan Forsikring Præsentation af Codan Forsikring 1 Virskomhedspræsentation Virksomhedspræsentation Indhold Om Codan Forsikring Codans markeder Social ansvarlighed At arbejde hos Codan Fakta om Codan 2 Om Codan Forsikring

Læs mere

Virksomhedspræsentation. Præsentation af Codan Forsikring

Virksomhedspræsentation. Præsentation af Codan Forsikring Præsentation af Codan Forsikring 1 Virskomhedspræsentation Virksomhedspræsentation Indhold Om Codan Forsikring Codans markeder Social ansvarlighed At arbejde hos Codan Fakta om Codan 2 Om Codan Forsikring

Læs mere

CODAN FORSIKRING Virksomhedspræsentation

CODAN FORSIKRING Virksomhedspræsentation CODAN FORSIKRING Virksomhedspræsentation INDHOLD Om Codan Forsikring Codans markeder Social ansvarlighed At arbejde hos Codan Fakta om Codan OM CODAN FORSIKRING OM CODAN FORSIKRING I snart 100 år har Codan

Læs mere

Bilejerne dømmer solidariteten ude

Bilejerne dømmer solidariteten ude F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 17. 06.11.2008 Bilejerne dømmer solidariteten ude Privat: Solidaritet i den traditionelle forstand har trange kår, hvis det står til de danske bilejere. De er

Læs mere

Et heldigt trekløver - gode forsikringer, ordentlig service og ekstra rabat

Et heldigt trekløver - gode forsikringer, ordentlig service og ekstra rabat Et heldigt trekløver - gode forsikringer, ordentlig service og ekstra rabat Din arbejdsplads har en aftale med Topdanmark, som giver dig ekstra rabat på vores gode forsikringer. Her kan du læse mere om

Læs mere

Nu bli'r der priskrig: Sådan får du billigere forsikring

Nu bli'r der priskrig: Sådan får du billigere forsikring Nu bli'r der priskrig: Sådan får du billigere forsikring Forsikringsselskaberne tjener så mange penge, at det kan blive begyndelsen på en priskrig. Se her, hvordan du får den bedste og billigste forsikring,

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

31 oktober 2013. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 7

31 oktober 2013. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 7 31 oktober 2013 Nr. 7-31. oktober 2013. Nr. 7 Seniorjobbere: Skriv endelig at vi morer os Der er plads til flere på Københavns Stadsarkiv Fotos: Per Sichlau Hvis man gerne vil vide, hvad børn vejede og

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Velkommen til februarmødet. Tirsdag, den 21. februar kl. 18:00 Kom og hør Lisbeth Gade Mikkelsens historie Vi mødes på Hotel Comwell i Kolding Program

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Flere ledige job skal besættes internt

Flere ledige job skal besættes internt F o c u s Focus holder sommerferie og ønsker alle en god sommer. Topdanmarks virksomhedsblad nr. 11. 25.06.2009 Foto: Claus Bjørn Larsen Morten Boye søgte nye udfordringer og fandt dem i et internt jobskifte.

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Spar penge med papiret

Spar penge med papiret F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 18. 05.11.2009 Spar penge med papiret Genbrug: Der er store gevinster at hente, hvis medarbejderne i Topdanmark sorterer deres affald lidt bedre. Ny kampagne på

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

75 års oplysning om forsikring

75 års oplysning om forsikring 75 års oplysning NFT om 3/2007 forsikring 75 års oplysning om forsikring af Simon Tolstrup Forsikringsoplysningen er stedet, hvor danskerne får uvildig rådgivning om forsikring, og stedet, hvor journalister

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

BoligOne. ansvar frihed flexibilitet faglighed udvikling fritid plads til mere. Bliv selvstændig BoligOne mægler

BoligOne. ansvar frihed flexibilitet faglighed udvikling fritid plads til mere. Bliv selvstændig BoligOne mægler BoligOne ansvar frihed flexibilitet faglighed udvikling fritid plads til mere Bliv selvstændig BoligOne mægler Få tid til at prioritere de ting, som er vigtige for dig Indhold 5 hurtige om BoligOne Til

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2005 HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Købstilbud på TDC Tryghedsaftalen LederPejling Undersøgelse om ledere og deres netværk

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Visionær projektudvikling af ejendomme

Visionær projektudvikling af ejendomme Visionær projektudvikling af ejendomme 2 Innovater er en know-how baseret virksomhed, som beskæftiger sig med projektudvikling af ejendomme samt udlejning og salg af erhvervs-, bolig og detailprojekter

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

CSR OG BÆREDYGTIGHED I PRAKSIS

CSR OG BÆREDYGTIGHED I PRAKSIS Bureau Veritas nye Netværksgruppe CSR OG BÆREDYGTIGHED I PRAKSIS NYE MARKEDER, NYE MULIGHEDER Både små og store virksomheder bliver i stigende grad mødt med kontante krav om miljøvenlighed, leverandørstyring

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

FORSIKRING ER KOMPLEKS VIDEN VI FORSIKRER DE NORDISKE VELFÆRDSSAMFUND

FORSIKRING ER KOMPLEKS VIDEN VI FORSIKRER DE NORDISKE VELFÆRDSSAMFUND FORSIKRING ER KOMPLEKS VIDEN VI FORSIKRER DE NORDISKE VELFÆRDSSAMFUND KommuneForsikrings styrke er, at selskabet kender kommunernes behov og arbejdsgange. Der er en enestående forståelse for vores hverdag,

Læs mere

INVITATION. Dansk Forening for Rosport

INVITATION. Dansk Forening for Rosport INVITATION Dansk Forening for Rosport 1 Så slår Dansk Forening for Rosport endnu en gang dørene op for et veltilrettelagt inspirationsseminar på Dalum Landbrugsskole i Odense. Vi glæder os til at se en

Læs mere

Advertising Effectiveness Award 2013

Advertising Effectiveness Award 2013 26. november 2013 PRESSEMEDDELELSE: Advertising Effectiveness Award 2013 Tirsdag d. 26. november blev årets AEA afholdt i AFUKs lokaler i København. Der uddeles en Grand prix og ni øvrige vindere. Prisuddelingen

Læs mere

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende Atradius Aros Bornholms Brand FTF-A GF Forsikring Gjensidige Forsikring

Læs mere

RTM Insurance Brokers A/S Juni 2015. Indledning. Hermed fremsendes RTM Insurance Brokers nyhedsbrev. ARKEN. Aktuelle udstillinger

RTM Insurance Brokers A/S Juni 2015. Indledning. Hermed fremsendes RTM Insurance Brokers nyhedsbrev. ARKEN. Aktuelle udstillinger I denne måneds nyhedsbrev: - Indledning - Arken - Nyheder Industri - Tysk gigant på det danske forsikringsmarked - Firma ramt af hackerangreb: Husk at tage backup - Festivaltid: Hvordan er jeg som frivillig

Læs mere

Så til hest! axv@topdanmark.dk. Liv fik fat i personalechefer side 7. Medarbejderaktier 2010 side 3. Ny direktion klar til ny rundtur side 2

Så til hest! axv@topdanmark.dk. Liv fik fat i personalechefer side 7. Medarbejderaktier 2010 side 3. Ny direktion klar til ny rundtur side 2 F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 16. 08.10.2009 Så til hest! Produktudvikling: Hesteeksperter blev taget med på råd ved udviklingen af den nye Hesteforsikring, som Topdanmark og Danske Forsikring

Læs mere

SALMON AND SEATROUT SOLUTION.

SALMON AND SEATROUT SOLUTION. Afiskeri.dk gik online på nettet i December 2008. Hjemmesiden henvender sig til alle lystfiskere. Det er klart et mål for Michael Aagaard Olsen, der står bag siden, at den skal være et vigtigt værktøj

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet Januar 2011, nr. 1

Erhvervskvinder Trekantområdet Januar 2011, nr. 1 Erhvervskvinder Trekantområdet Januar 2011, nr. 1 Velkommen til januarmødet. Tirsdag, den 17. januar kl. 18:00 på hotel Comwell, Kolding Tankefelt terapi effektiv behandling mod f.eks. præsentationsangst

Læs mere

Fra bedst til næstbedst

Fra bedst til næstbedst F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 12. 14.08.2008 Fra bedst til næstbedst Liv: Kunderne er ikke så tilfredse med Topdanmark Livsforsikring, som de har været. Topdanmark er faldet fra en sikker nummer

Læs mere

Vil du kende nogen? ...som kender nogen... ...som kender nogen... ...som kender nogen...

Vil du kende nogen? ...som kender nogen... ...som kender nogen... ...som kender nogen... Vil du kende nogen?...som kender nogen......som kender nogen......som kender nogen... Netværk med omtanke BrainsBusiness ICTNORCOM er netværksforeningen, der samler virksomheder i Nord Danmark, som beskæftiger

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn

invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn DIVERSITY LAB INVITERER TIL ÅBENT LAB - Få inspiration til

Læs mere

Oktober 2010. Oktober 2010. Oktober 2010. Bliver indhentet af fortiden. besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle Kirke, den lokale

Oktober 2010. Oktober 2010. Oktober 2010. Bliver indhentet af fortiden. besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle Kirke, den lokale Oktober 2010 Oktober 2010 Oktober 2010 Bliver indhentet af fortiden. Da Kirsten R. og Bliver jeg var indhentet på rekognoscering, af fortiden. sommerturen 2010, besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 28 SIDE 1 Danskernes holdning til klimaforandringer og Astrid K. Rasmussen Amaliegade 1 1256 København K Telefon 33 43 55 www. ogpension.dk

Læs mere

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 1 2015 INDKALDELSE Den 25. januar 2015 Tidspunkt : 16. 17. januar 2015 kl. 12-12 Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

HVIS JA, SÅ DELTAG I JCI SVENDBORGS WORKSHOP OM INSIGHTS PERSONPROFIL

HVIS JA, SÅ DELTAG I JCI SVENDBORGS WORKSHOP OM INSIGHTS PERSONPROFIL SVENDBORG JCI YOUNG LEADERS OKTOBER 2012 inviterer til en OPLEVELSESRIG WORKSHOP MED PERSONLIG UDVIKLING Vil du på 60 sekunder kunne fortælle om dine absolutte styrker, svagheder, binde områder og udviklingsområder?

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding September 2011, nr. 6 Velkommen til septembermødet. Tirsdag, den 20. september kl. 18:00 på Hotel Comwell i Kolding Hvad nytte kan en profil på LinkedIn gøre? Program Kl. 18:00

Læs mere

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig MOBILITY MANAGEMENT SOM DEL AF CSR HOS TOPDANMARK MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig 1 1 FAKTA Skadeforsikring i over 100 år Pension og livsforsikring siden 1972

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Compliance og international forsikring til erhvervslivet

Compliance og international forsikring til erhvervslivet Europæiske ERV sætter fokus på : Compliance og international forsikring til erhvervslivet Hvad betyder det for din virksomhed? Compliance i et forsikringsperspektiv ved forretningsrejse og udstationering

Læs mere

HER OG NU s fjerde udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s fjerde udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Oktober 2007 HER OG NU s fjerde udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Ny strategi i TDC Borgfred og overtallighed Individuelle lønsamtaler 2007 Feriehuse Helbredsforsikring

Læs mere

ENGAGERET I FREMTIDEN

ENGAGERET I FREMTIDEN L A N D S MØ D E 1 3.-14. AP R I L 2015 - C O M WELL KO LDIN G ENGAGERET I FREMTIDEN LEDERSKAB OG UDFORDRINGER INFORMATION LOS Landsmøde 2015 afholdes på: Comwell Kolding Skovbrynet 1 6000 Kolding Tilmelding

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Industri i samarbejde med Allianz

Industri i samarbejde med Allianz F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 16. 09.10.2008 Industri i samarbejde med Allianz Industri: Når Allianz, der er blandt verdens største forsikringsselskaber, går ud til de allerstørste danske virksomheder

Læs mere

Ib Bertelsen direktør master i brandsikkerhed, M.IDA

Ib Bertelsen direktør master i brandsikkerhed, M.IDA Ib Bertelsen direktør master i brandsikkerhed, M.IDA Danske Risikorådgivere Hvorfor have fokus på sikkerheden i opførelsesfasen? Danske Risikorådgivere Brandsikring i byggeriets opførelsesfase Fokus på

Læs mere

sociale samfundsansvar

sociale samfundsansvar (B)CSR Byggebranchens sociale samfundsansvar Byens Netværk 23.2.2010 Tekst og foto: Nanna Jardorf Byens Netværk og Dansk Arkitektur Center sætter skarpt fokus på de betingelser, standarder og problematikker

Læs mere

Mere velvære til Liv-kunder

Mere velvære til Liv-kunder F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 3. 05.02.2009 Mere velvære til Liv-kunder Liv: Virksomheder får nu endnu bedre mulighed for at sikre medarbejdere en højere livskvalitet. Topdanmark Livsforsikring

Læs mere

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Forandring i Det kommunikerende hospital Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Leder i kommunikationsafdelingen i Novo Nordisk Selvstændig kommunikationsforsker og rådgiver

Læs mere

CSR-rapport. Marts 2010. side 2 Nøgleordene er ansvarlighed og forebyggelse. side 3 Topdanmark og samfundsansvar. side 4 Ansvar for samfund og miljø

CSR-rapport. Marts 2010. side 2 Nøgleordene er ansvarlighed og forebyggelse. side 3 Topdanmark og samfundsansvar. side 4 Ansvar for samfund og miljø CSR-rapport Marts 2010 51561 03.10 side 2 Nøgleordene er ansvarlighed og forebyggelse side 3 Topdanmark og samfundsansvar side 4 Ansvar for samfund og miljø side 5 Carbon Disclosure Project side 6 CO2-regnskab

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Erhvervsforsikringer for alle. - i samarbejde med Gjensidige

Erhvervsforsikringer for alle. - i samarbejde med Gjensidige Erhvervsforsikringer for alle - i samarbejde med Gjensidige Erhvervsforsikringer for alle - i samarbejde med Gjensidige AutoBranchen Danmark har indgået en samarbejdsaftale med Gjensidige, hvor du som

Læs mere

AM2008 - workshop. Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed

AM2008 - workshop. Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed AM2008 - workshop Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed Birgitte Poulsen, CABI og Pernille Risgaard, Sekretariatet for Det Sociale Indeks Vel mødt! 13.00 Velkommen 13.10 Derfor spiller

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding August 2010, nr. 6 Velkommen til augustmødet. Tirsdag, den 17. august kl. 18:00 til virksomhedsbesøg hos Nordisk Skoletavlefabrik, Kolding Kl. 18:00 får vi en rundvisning på virksomheden.

Læs mere

Synlig læring i 4 kommuner

Synlig læring i 4 kommuner Synlig læring i 4 kommuner Alle elever skal lære (at lære) mere i Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal af skolecheferne Hans Andresen, Michael Mariendal, Erik Pedersen & Martin Tinning FIRE

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør

Læs mere

ARBEJDSMILJØ MØDEPLAN FOR 2014. Bureau Veritas Netværksgruppe

ARBEJDSMILJØ MØDEPLAN FOR 2014. Bureau Veritas Netværksgruppe Bureau Veritas Netværksgruppe ARBEJDSMILJØ Et sundt arbejdsmiljø har mange ansigter: tryghed, trivsel, glæde, engagement og overskud - både mentalt og forretningsmæssigt. Bureau Veritas netværksgruppe

Læs mere

AXA Powers motionsaktiviteter

AXA Powers motionsaktiviteter AXA Powers motionsaktiviteter AM:2011 8. november, 2011 Nyborg Strand 8.-10. June 2009 Motion på arbejdspladsen, den korte version Faktum Alle er enige om, at 30 minutters motion om dagen er sundt Synspunkt

Læs mere

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding Dame Par Nr. Navn Klub parnr Total X / Partotal X / 1 Heidi Guldbæk BK Viborg 106 1180 28 26 2502 65 49 Trine Daugbjerg Simonsen BK

Læs mere

Curriculum Vitae. Erhvervserfaring:

Curriculum Vitae. Erhvervserfaring: Curriculum Vitae Stillingsbetegnelse: adm. direktør Navn: Michael Klitvad Adresse: Skovly Mark 34 Postnr./by: 2840 Holte Telefon nr.: 4542 3939 (privat) 4014 1264 (mobil) e-mail: michael@klitvad.dk Fødselsdato:

Læs mere

Danskerne siger ja til indsats mod svindel

Danskerne siger ja til indsats mod svindel F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 06. 25.03.2010 Danskerne siger ja til indsats mod svindel Svindel: 93 % af danskerne siger ja til, at forsikringsselskaberne skal bekæmpe svindel. Det viser en

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Kommunernes velfærdsalliancer

Kommunernes velfærdsalliancer Kommunernes velfærdsalliancer KLs Ledertræf, 8. september 2011, Stine Carsten Kendal og Anne Kjær Skovgaard Sessionens program 10.30 Kommunernes velfærdsalliancer Social forebyggelse hvad er dit ansvar

Læs mere

FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør Koncernchef og

Læs mere

Indledning. Jyllands-Posten Erhverv & Økonomi. DR-P3-Nyhederne

Indledning. Jyllands-Posten Erhverv & Økonomi. DR-P3-Nyhederne Læs i dette nummer: - Regnskab: Historisk overskud for Gjensidige - All-inclusive-ferier koster på sidebenene - Skybruddet i København sidste år var Europas dyreste - Behandlinger reddede Kris fra sygelejet

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2007 HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Klimamålingen 2007 Medarbejdervalg til TDC bestyrelsen Revision af Overenskomst 2007 Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014.

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Kære medlem Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Hvad nåede vi i kajakklubben i 2013 Når vi ser

Læs mere

Skybrud og forsikring

Skybrud og forsikring Skybrud og forsikring Forventede klimaændringer i Danmark Markant mere nedbør om vinteren. Stigning i regn intensitet på 20-40 pct. frem mod år 2100 De kraftigste nedbørshændelser om sommeren bliver mere(/meget

Læs mere

Tilmeld 4 og. betal for 3!

Tilmeld 4 og. betal for 3! HR- DAGEN 2012 22. maj 2012 Teknologisk Institut Taastrup Sponseret af: Tilmeld 4 og betal for 3! og mange andre Programoversigt 08:30 Indtjekning med morgenbuffet 09:00 Velkomst 09:10 HR frem mod 2020

Læs mere

Bilister: Frit valg og vejhjælp nu

Bilister: Frit valg og vejhjælp nu F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 01. 08.01.2009 Bilister: Frit valg og vejhjælp nu Privat: Danske bilejere vil have hurtig vejhjælp, når bilen strejker. Og de vil selv vælge værkstedet, hvis den

Læs mere

BRUG DIT NETVÆRK. Arrangementer Efterår 2014 KONFLIKTHÅNDTERING LINKEDIN SOM SALGSVÆRKTØJ COMACO DALOON A/S NÆTVÆRK DIG TIL SUCCES KOMMUNIKATION

BRUG DIT NETVÆRK. Arrangementer Efterår 2014 KONFLIKTHÅNDTERING LINKEDIN SOM SALGSVÆRKTØJ COMACO DALOON A/S NÆTVÆRK DIG TIL SUCCES KOMMUNIKATION BRUG DIT NETVÆRK KONFLIKTHÅNDTERING LINKEDIN SOM SALGSVÆRKTØJ COMACO DALOON A/S Arrangementer Efterår 2014 NÆTVÆRK DIG TIL SUCCES KOMMUNIKATION Arrangementer Efterår 2014 Deltagergebyr kun kr. 500 + moms

Læs mere

Indledning. ARKEN RTM er medlem af Erhvervsklubben ARKEN, hvilket betyder, at vi kan tilbyde dig fribilletter. RTM Insurance Brokers A/S

Indledning. ARKEN RTM er medlem af Erhvervsklubben ARKEN, hvilket betyder, at vi kan tilbyde dig fribilletter. RTM Insurance Brokers A/S Læs i dette nummer: - Indledning 1 - ARKEN 1 - Nyt fra RTM-Industri 2 - Codan mest aggressive forsikringsselskab - Direktør: Vi lytter til kritikken - Nu bliver der brand i Danmark - Ministre: Julefrokost

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Forsikringer til Ejendom og Forening

Forsikringer til Ejendom og Forening Forsikringer til Ejendom og Forening Én løsning til Ejendom og Forening Det skal ikke være nogen hemmelighed, at forsikring ofte kan være en kompliceret størrelse. Og har man travlt med både job og frivilligt

Læs mere

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Tilmelding på www.partnerskab-kompetence.socialfonden.net eller til Hanne Lindbo, hl@ats.dk, tlf. 89373491 Aarhus

Læs mere

REKRUTTERING VI SÆTTER DET BEDSTE HOLD - GENNEM MODERNE REKRUTTERING

REKRUTTERING VI SÆTTER DET BEDSTE HOLD - GENNEM MODERNE REKRUTTERING REKRUTTERING VI SÆTTER DET BEDSTE HOLD - GENNEM MODERNE REKRUTTERING HVEM ER VI... VI ER GENERALISTER, SOM ER SPECIALISTER I MENNESKER pro&co blev etableret i 2000 og har siden da løst mere end 1000 stillingssager.

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Dit (arbejds-) liv som senior

Dit (arbejds-) liv som senior Dit (arbejds-) liv som senior - Håndtering af livsændringer Dansk Magisterforening, København og Århus 1/10 og 13/11 2014 Direktør cand.psych. Morten Holler Tal fra Danmarks Statistik: Hovedparten af de

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan Klimavenlig virksomhed Hvorfor & Hvordan Det globale perspektiv Vores verden er truet af global opvarmning og klimaforandringer grundet øget drivhuseffekt For at undgå uoprettelig skade på naturen, skal

Læs mere

VELKOMMEN. I Grakom får medlemmerne konkret rådgivning og servicetilbud, ny viden og værdifulde netværk.

VELKOMMEN. I Grakom får medlemmerne konkret rådgivning og servicetilbud, ny viden og værdifulde netværk. 2 VELKOMMEN Virksomheder, der arbejder i værdikæden indenfor kommunikation står overfor et foranderligt marked med teknologisk og digital udvikling, global konkurrence, nye markedsmuligheder og udfordringer.

Læs mere

Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean

Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Side - 2 Fem gode grunde til at læse videre Indhold Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Godt i gang med

Læs mere

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger G U I D E T I L M E N TO R E N G U I D E T I L D I G, S O M S K A L S TA R T E M E D AT VÆ R E M E N T O R, E L L E R A L L E R E D E E R I G A N G Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver,

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips Foto: Iris Guide Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN 20 sider F1-lånets afløser Eksperternes lånetips 2 PLUS udgives af Berlingske Media, Pilestræde 34, 1147 København K, Mail: plus@bt.dk, Web: www.bt.dk/plus

Læs mere