Danskerne: Klimaet betyder dyrere forsikringer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danskerne: Klimaet betyder dyrere forsikringer"

Transkript

1 F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr Pct. 60 Tror du, at prisen på din forsikring vil stige i fremtiden på grund af øget risiko for klimarelaterede skader? Kilde: Forsikring og Pension 0 Ja, der er jeg overbevist om, at den vil Ja, det tror jeg den vil Nej, det tror jeg ikke den vil Nej, det er jeg overbevist om, at den ikke vil Ved ikke Danskerne: Klimaet betyder dyrere forsikringer Partnere: 85 % af danskerne tror, at øget risiko for klimarelaterede skader betyder dyrere forsikringer. Undersøgelsen viser også, at villigheden til at betale mere for grønne forsikringer er lav Der hersker ingen tvivl hos danskerne. 97 % af de adspurgte i en undersøgelse lavet af Userneeds for Forsikring og Pension mener, at det er sandsynligt, at vi vil opleve klimaforandringer som flere og kraftigere storme og skybrud i fremtiden. Et meget stort flertal mener også, at der vil komme flere og større klimarelaterede skader på bygninger, og de forventer, at det vil give dyrere forsikringer. Således tror 85 % af de deltagere i undersøgelsen, at prisen på forsikringer vil stige i fremtiden på grund af øget risiko for klimarelaterede skader. Det er tal, der viser mig, at kunderne har en forståelse for, at en øget risiko for skader på grund af vejr og klima også betyder flere erstatninger og dermed en højere pris, siger Jens Røpke, der er chef for forretningsudvikling i Topdanmark og Danske Forsikring. Fortsætter på side 2 Erhverv flytter sammen i Vejle side 3 Privat og Partnere fandt balancen i Vingsted side 4-5 Ergonomien er i de bedste hænder side 6

2 Forsat fra forsiden: Danskerne: Klimaet betyder dyrere forsikringer Læs også om Topdanmarks klimaseminar for virksomhedskunder på side 6. Kære kollega Som du kan læse på forsiden har vores brancheorganisation Forsikring & Pension præsenteret en interessant undersøgelse om danskernes holdninger til klimaforandringer og forsikringer. Et meget stort flertal tror, at der vil komme flere og større skader som følge af klimaforandringer. Et næsten lige så stort flertal mener, at forsikringspriserne af den grund vil stige. I forsikring skal pris og risiko som bekendt hænge sammen, og jeg hæfter mig især ved, at et stort flertal i undersøgelsen ser realistisk på klima og forsikring, når de forudser højere priser, hvis risikoen for klimarelaterede skader øges. Det er dog vigtigt at slå fast, at Topdanmark ikke fastsætter priser efter, hvad kunderne tror, der vil ske med klimaet. Når vi ændrer prisen på en forsikring eller stiller nye vilkår for dækning, vil det fortsat være fordi, vi over en længere periode kan se, at der er sket flere skader, og at risikoen dermed er øget. Her kan klimaforandringer være en faktor. Når vi som bekendt justerer prisen på husforsikring med virkning fra nytår, skyldes det blandt andet, at kunderne i dag anmelder flere vejrrelaterede skader for eksempel efter skybrud end de gjorde for fem år siden. Grøn forsikring Undersøgelsen viser også, at mange danskere forventer, at deres forsikringsselskab har en grøn profil og en miljøpolitik, og at de eksisterende forsikringer er grønne. I Topdanmark er vi som beskrevet i sidste udgave af Focus i fuld gang med fundamentet til en CSR- og klimapolitik, der bl.a. indebærer en kortlægning af vores grønne forsikringer. For eksempel er Topdanmarks og Danske Forsikrings bilforsikring grøn forstået på den måde, at prisen er billigere jo færre kilometer, du kører. Som du kan se af forsiden og denne side, har vi også andre forsikringer, hvor der allerede er grønne elementer i. Christian Sagild Han understreger, at antallet af klimaog vejrrelaterede skader forårsaget af fx skybrud og storme allerede er på et højere niveau end for år tilbage. Ser man på niveauet i dag og niveauet for ti år siden, udbetales der i dag større og flere erstatninger på de områder. Vejret er bestemt en faktor, men man skal også huske på, at de kloakker, der skal lede vandet væk, er dimensioneret og anlagt i en tid, hvor antallet af kvadratmeter hvorfra vandet skal ledes væk var langt mindre. Flere og større parcelhuse, store erhvervsog industriområder med meget store tagoverflader, hvor vandet ledes til et kloaksystem, der ikke kan klare presset, er også en del af forklaringen, siger Jens Røpke, der hæfter sig ved, at otte ud af ti deltagere i undersøgelsen mener, at kommunerne har et stort eller meget stort ansvar for at forebygge klimarelaterede skader fx ved at udbygge kloaksystemet. Det grønne må ikke koste I undersøgelsen svarer de adspurgte også på en række spørgsmål om deres holdninger til grønne tillægsforsikringer, hvor kunden mod en merpris tilbydes miljørigtig skadesudbedring, miljøcertificering af leverandører eller erstatning med A+ produkter, hvis et elektrisk apparat skal erstattes. Her er det kun omkring 10 %, der svarer ja til, at en forsikring med en sådan ekstra ydelse bør være dyrere end en tilsvarende forsikring uden ekstra ydelse. Og det kan jeg sådan set godt forstå, siger Jens Røpke. Det er nemlig allerede sådan, at en stor skadesudbedring på et hus er underlagt regler om energimærkning. Og i de tilfælde betyder kravene til skadeudbedringen, at kunden alt andet lige får et mere energirigtigt hus. Og generelt er det også sådan, at ønsker kunden at bruge erstatningsbeløbet til materiale, der er miljøcertificeret, så er vi indstillede på det, så længe det er i overensstemmelse med byggereglementet. Når det gælder elektriske apparater, sker der jo heldigvis hele tiden en teknologisk og lovgivningsmæssig udvikling, der betyder, at den nye vare, du skal købe, ofte kan anskaffes med et A+ energimærke for den erstatning, der ydes. Så jeg tror på, at vi i højere grad skal indbygge det grønne i de eksisterende produkter og måske også gøre mere ud af at fortælle om de grønne muligheder, der allerede er i produkterne, siger Jens Røpke. Grøn profil ønskes Selvom villigheden til at betale ekstra for grønne forsikringsprodukter er beskeden, viser undersøgelsen også, at et flertal af de adspurgte mener, at et forsikringsselskab bør have en klima- og miljøpolitik, og at en grøn profil er med til at afgøre kundens valg af selskab. Det er den samme tendens, som man ser i andre brancher. Topdanmark er i gang med at lave en politik på området. En del af sådan en politik er jo at reducere vores egen CO2-udledning, men det er bestemt også at tydeliggøre de områder, hvor vi allerede har energirigtige og miljøvenlige mekanismer indbygget i vores forsikringer samt selvfølgelig at videreudvikle dem. Et område, der kunne udvikles, er genbrug af reservedele, når en bil er skadet. Der er et meget stort potentiale i at genanvende de dele, der ikke er skadede på biler, der er vurderet totalskadede. Men det kræver, at såvel værksteder som bilisterne kan se miljøgevinsten. 2

3 Vejle er nyt knudepunkt for Erhverv Erhverv: De nye medarbejdere i den nye afdeling Erhverv Lastbiler i Vejle er kommet godt fra start i Topdanmark. Snart får de selskab af assurandører og supportmedarbejdere fra Vejle og Kolding, der samles i det nye Erhverv Center Godt Hjulpet, HUSK-værdierne og den uformelle omgangstone i Topdanmark har medvirket til at gøre integrationen af den nye afdeling Erhverv Lastbiler i Vejle til en foreløbig succes. Medarbejderne kom til Topdanmark efter aftale med det hollandske forsikringsselskab TVM, der i foråret trak sig ud af det danske marked for lastbilforsikring. Gruppeleder i Erhverv Lastbiler Skade, Allan Madsen, var ikke i tvivl om, at aftalen med Topdanmark var den bedste løsning for ham, kollegerne og kunderne. Da jeg hørte, at det blev Topdanmark, var min første tanke, at det var den ubetinget bedste løsning. Virksomhedskulturen i Topdanmark har jeg altid hørt omtalt som god, og min fornemmelse var, at Topdanmark var det selskab, som passede bedst til det, jeg kendte fra TVM. Jeg tror, at de fleste forsikringsselskaber har værdier, der ligner Topdanmarks, men få andre lever op til dem på helt samme måde, som Topdanmark gør, siger Allan Madsen. Kvadratmeter udnyttes Foruden de ti medarbejdere har Topdanmark overtaget TVM s kontorer i Vejle. Der er god plads og ved at lægge lidt mere til, er det blevet muligt at skabe et nyt Erhverv Center. Assurandører og supportmedarbejdere fra Kolding og Vejle-butikken får nu plads i samme tag som Erhverv Lastbiler. Det giver en økonomisk besparelse samtidig med, at det bliver lettere for den nye afdeling at lære forretningen at kende, fordi der nu sidder garvede Topdanmarkfolk under det samme tag, siger distriktschef Peter Bjerregaard Jensen, der sammen med Ulrik Hejl, afdelingschef i Erhverv Lastbiler, tidligere på måneden var vært for en uformel komsammen for alle medarbejderne i Erhverv Center Vejle. Kamp om kunderne Vognmandsmarkedet er nyt for Topdanmark, men medarbejderne i Erhverv Lastbiler har de rette forudsætninger for at gøre en forskel, mener Ulrik Hejl. Det, vi hører ude blandt kunderne, er, at de er glade for, at Topdanmark er gået ind på lastvognsmarkedet, der tidligere har været domineret af nogle få forsikringsselskaber, siger Ulrik Hejl. Endnu er der ikke sat gang i det helt store salgsfremstød for at kapre markedsandele. Først skal der være helt styr på fx administration, risikovurdering og prisansættelse, ligesom de eksisterende kunder i Erhverv Lastbiler skal have nye policer. Sagsbehandler Torben Madsen er en af de medarbejdere i Erhverv, der skal flytte arbejdsplads fra Kolding til Vejle. Her får han en snak med policemedarbejder i Erhverv Lastbiler, Elisabeth Mouritsen. Foto: Topdanmark 3

4 Kort nyt Store Lederdag den 6. oktober I år afholdes Store Lederdag tirsdag den 6. oktober, hvor alle ledere i Topdanmark samles på hovedkontoret. Temaet er Topdanmarks strategi og vision, som lederne bl.a. vil få mulighed for at drøfte og komme med indspark til i løbet af dagen. E-læring hedder nu TopViden Når du fremover skal tage et e-læringskursus, bliver du mødt af en ny forside og et anderledes design. Alle e-læringskurser er nu samlet under navnet TopViden, og det giver som noget nyt bl.a. mulighed for at koble e-læring sammen med andre uddannelsestiltag. Du finder link til Topviden e-læringskurser på TopNet under Værktøjer. 600 topfolk satte kur Samarbejde: Det var næsten historisk, da 600 medarbejdere fra Privat og P gang til et arrangement i Vingsted i september. Samarbejde, kundefokus og Vi lægger ud med klimaks altså Erik og mig og derefter går det støt ned af bakke, sagde Jens Røpke ironisk under formiddagens faglige program velvidende, at mange også var der for at møde nye og gamle kolleger til eftermiddagens sociale aktiviteter og festen om aftenen. På fælles kurs I den obligatoriske del af programmet tunede Jens Røpke og Erik Adrian ind på kundefokus, produktudvikling og salg. Målet var at sætte en fælles kurs for de to forretningsområder, som er så nært beslægtet. Privat og Partnere er på det samme marked. Derfor skal vi tænke i helhed og samarbejde på massemarkedet frem for at lave to indsatser over for de samme kunder eller to løsninger på den samme udfordring, forklarer Jens Røpke. Kvalitet frem for discount En forbedring, der kan gøre en forskel, er, at udnytte kundens kontakt til mersalg og gøre delkunder til helkunder. På det område er vi altså ikke helt i mål, siger Erik Adrian, som understreger, at midlet Kunder spørges om hjemmesidebesøg Tidligere på måneden begyndte ebusiness at spørge kunder og andre interesserede, der besøgte Topdanmarks og Danske Forsikrings hjemmesider, om deres ærinder på og opfattelse af hjemmesiderne. Undersøgelsen varer måneden ud og skal bl.a. medvirke til at udvikle siderne og gøre dem mere brugervenlige. Fortsat fuld damp på sundhedstjek havde for en uge siden meldt sig til et sundhedstjek. Der er fortsat rig mulighed for at få tjekket blodtryk og kondi samt få kyndig vejledning af konsulenterne fra Health Group, der guider dig gennem sundhedstjekket. Du finder link til tilmeldingshjemmeside i den mail, som alle medarbejdere modtog for en måned siden. Du kan også melde dig til via TopNet. Gæster fra Norden i Ballerup I tirsdags besøgte seks nordiske forsikringsfolk Topdanmark i Ballerup. Stipendiaterne, som de kaldes, kom fra Norge, Sverige og Finland og skulle bl.a. høre om Topdanmarks erfaringer med fx CSR, revision, risikovurdering og livselskabets pensionsprodukter. Seks medarbejdere fra Topdanmark er ligeledes på besøg i Norge, Sverige og Finland for at indhente nye idéer og viden. Læs mere på Foto: Topdanmark With a little help from my friends Godt hjulpet: Kunderne blev godt hjulpet, selvom kontorerne lå øde, da c og Partnere mødtes i Vingsted. 43 vikarer fra Skade, Landbrug, Industri, tage telefonerne for deres kolleger Vi er utroligt taknemmelige for den hjælp, vikarerne har ydet, og den forståelse vi har mødt i forretningsområderne. Det har betydet, at vi kunne tage hjemmefra med god samvittighed og samtidig være sikre på, at vi ikke druknede i sager om mandagen især når de alle har klaret det så godt, siger kundecenterchef Heidi Pedersen. Vikarerne modtog knap opkald og 4 fastholdt et servicelevel på 85 og en tilgængelighed på 87. I Døgnservice var der afløsere på allerede fra torsdag aften. Mæglerkonsulent i Liv, Michael Lund, var tovholder for afløserne i kundecenteret. Medarbejderne gjorde en fantastisk indsats. Vi fjernede endda den automatiske voicebesked om, at Privat og Partnere var ude af huset, fordi de godt kunne følge med

5 sen artnere var samlet for første salg var nøglepunkter til at sælge flere forsikringer er endnu bedre rådgivning og kundefokus. Lavpristilbud og vilde rabatter er ikke en del af strategien. Vi bliver ikke et lavprisselskab, men satser i stedet på kvalitet. Vi adskiller os fra konkurrenterne ved, at vi møder kunden dér, hvor kunden vil møde os, hvad enten det er i butikken, på telefonen, over nettet eller ved et assurandørbesøg. Vi skal sætte os i kundens sted og ikke lade vores salg, service eller rådgivning til kunden påvirke af, hvordan vi har indrettet os internt i Partnere og Privat, forklarer han. Samarbejde i det fri Efter de faglige oplæg stod den på fysiske udfoldelser i det fri, hvor medarbejderne prøvede kræfter med fx salsa, bueskydning, kunstmaling og rapelling efter eget valg. Det var vigtigt for os, at vi fik et socialt udbytte af arrangementet, og at alle deltagere fik samarbejdet, grinet og hygget sig på tværs af afdelinger og forretningsområder, lyder det fra de to FO-chefer. Hygge var der masser af om eftermiddagen, men også til festen om aftenen, hvor en Elvis-imitator satte gang i dansegulvet med svingende hofter. Og festen fortsatte også, da Elvis havde left the building. Samarbejdet stod sin prøve under de mange aktiviteter, som medarbejderne i Privat og Partnere deltog i om eftermiddagen. a. 600 medarbejdere fra Privat Erhverv og Liv stod klar til at og samtidig holde et udmærket servicelevel, siger Michael Lund, der har fortid som gruppeleder i Privat Kundecenter. De 43 afløsere har enten tidligere været i Privat eller Partnere eller arbejder til dagligt med skadebehandling eller forsikringer, der ligner privatprodukterne. Der er dækning på verdenshavene Kundetilfredshed: Topdanmark driver forsikring i Danmark og holder sig fra resten af verden. Næsten. For virksomhedskunder, der fx vil forsikre et datterselskab i Ukraine eller har varer, som skal med container fra Kina til Århus, går ikke forgæves i Topdanmark Ingen regel uden undtagelse. Det gælder også i Topdanmark, der trods en klar strategi om at drive forsikringsforretning på det danske marked kigger ud over grænsebommen, hvis kundernes behov kræver det. Det gælder bl.a. inden for tekstilbranchen, hvor mange danske virksomheder typisk har beholdt designudvikling og distribution i Danmark og lader producenter i fx Kina og Indien sy deres tøj, sko og tasker. Under transporten til Danmark skal varerne forsikres mod brand, vand, tyveri og så videre, og det er her, at Topdanmark kommer ind i billedet. Vi kan forsikre varer i udlandet, som vores kunde selv ejer og er ansvarlig for fx under transporten til Danmark. Jeg sørger for at samle alle relevante informationer om kunden, varerne og transporten, og sammen med transportafdelingen i Erhverv udarbejder vi et tilbud til kunden, siger erhvervsassurandør Zita Amtoft, der er en af tre assurandører, der er specialiseret i forsikringsrådgivning til tekstilbranchen. Én ting er varer. Noget andet er kunder, der ejer fabrikker og datterselskaber i Østeuropa. Disse faciliteter kan Topdanmark ikke tilbyde virksomhedskunden at forsikre direkte. Men Topdanmark er med i INI Network, der er en international sammenslutning af førende forsikringsselskaber i 80 lande, og kan derigennem hjælpe de danske erhvervs-, industri- og landbrugskunder med aktiviteter i udlandet. I de tilfælde er min opgave at finde ud af hvem der ejer hvad, og hvordan vi sammen med INI kan finde en lokal samarbejdspartner til vores kunde. Vi kender og kan anbefale lokale forsikringsselskaber over hele verden, siger Zita Amtoft. Fordel for branchen Poul Sønderbæk er adm. direktør i Fa. Martin Pedersen s Strømpefabrik A/S og formand for interessereorganisationen Dansk Mode & Textil, der omfatter 340 virksomheder i Danmark. En stor del af dem har deres forsikringer i Topdanmark. For disse kunder er det vigtigt, at deres forsikringsselskab både kan tilbyde gode danske forsikringer og har et netværk og viden om forsikringsforhold i udlandet. Både min virksomhed og mange flere i branchen får flere og flere aktiviteter i udlandet, som også skal forsikres. Maskinpark, transport af varer og halvfabrikata, lagre og så videre. Både i Østeuropa og i Fjernøsten. Det er vigtigt, at vi i Topdanmark kan få rådgivning, der dækker alle vores behov, hvad enten det er medarbejdere og kontorer i Jylland eller varer på vej til og fra en fabrik i udlandet, siger Poul Sønderbæk. 5

6 Klip Konkurrencen er hård, men vi er blandt de store selskaber i Skandinavien. Vi er store i Norge og har ambitioner om at blive større i Danmark og Sverige. Adm. direktør i Fair Forsikring, Petter Bøhler, til Børsen. Fair Forsikring skifter navn til Gjensidige Forsikring. Kunderne kan få alle deres nyere elektronikprodukter dækket. Det er både nemmere og billigere for dem at have forsikret alle hårde hvidevarer og elektronik frem for at tegne en forsikring på hver enkelt vare nede i butikken hos en aggressiv sælger. Privatkundedirektør i Topdanmark, Erik Adrian, til Politiken. Den klare opbakning (til det offentlige sundhedsvæsen, red.) skyldes formentlig, at danskerne er helt på det rene med, at det private sundhedsvæsen fortsat er et supplement, som på ingen måde kan erstatte det skattefinansierede. Professor Kjeld Møller Pedersen fra Syddansk Universitet til Ugebrevet Mandag Morgen. Vores specialister skal være stolte af deres unikke viden - ja, nærmest prale af den. Ved at synliggøre deres særlige kompetencer bliver den langt mere anvendelig for organisationen. Og samtidig er det med til at udvikle deres identitet og selvforståelse som specialister. Hvad kendetegner dem, og hvad vil vi godt dyrke hos dem, så de opleves som en værdiskabende del af fællesskabet. Ingen vej uden om klimaet Kundeservice: Et kig ud af vinduet viser ikke de store tegn på, at klimaet ændrer sig. Efterår er stadig efterår. Men klimaforandringer er kommet øverst på listen over væsentlige globale udfordringer, og det berører også danske virksomheder. Sådan lød budskabet, da Topdanmark indbød virksomhedskunder til klimaseminar Klimaforandringerne handler både om fornuft og følelser. Derfor er virksomheders vækstmuligheder påvirket både af konkrete vejrforandringer og af kundernes samt samfundets opfattelse af, hvilken rolle erhvervslivet skal påtage sig for at løse klimaudfordringerne. Sådan lød det overordnede budskab til de virksomhedskunder i Topdanmark, der tidligere på måneden tog med Industri og Livselskabet på klimaseminar i Middelfart. Seminaret er en årlig begivenhed, hvor arrangørerne inviterer kunderne til seminar med et aktuelt tema. I år var det helt oplagt at fokusere på klimaudfordringerne, fordi København til december er vært for det store FN Klimatopmøde. En aftale om fx store reduktioner af CO2-udledning vil også få stor betydning for danske virksomheder. Også forbrugernes og investorernes krav og holdninger til klimahåndtering har betydning for den enkelte virksomhed, siger Pia Laub von Gottberg, chef for FO Industri. Altid vigtigt med nye input Blandt de flere end 20 beslutningstagere fra lige så mange virksomheder, der var mødt frem til de to dage med klima på dagsordenen, var Carsten Toft Boesen, adm. direktør i ingeniørvirksomheden Niras A/S. Han hørte bl.a. en fremtidsforsker, investor, meteorolog og en skadeekspert fra Industri give deres bud på, hvad klimaforandringerne vil give Der blev lyttet opmærksomt til eksperterne, da Topdanmark Liv og industri bød virksomhedskunder til klimaseminar. af muligheder og udfordringer for danske virksomheder set fra kundernes, investorers, mediernes og politikernes synsvinkel. Klima er et utroligt vigtigt emne, og noget vi i Niras har rigtig meget fokus på. Det giver en masse nye muligheder i forhold til vand og vedvarende energi, der er nogle af vores kompetencer, og som vi skal tænke ind i vores opgaveløsninger. Uanset om man tror, at man ved alt, bliver man altid klogere af at diskutere med andre aktører med en anden baggrund. Det gav dette seminar mulighed for, siger Carsten Toft Boesen. Investor fik opmærksomhed Det indlæg, der var mest interessant, var fra ATP. Jeg lagde især mærke til den meget nøgterne konstatering af, at klima betyder meget for fx ATP, og at det er naturligt for investorer som ATP at vurdere en virksomheds indsats over for klimaet. Det var klar tale, siger Carsten Toft Boesen, der finder det meget oplagt, at også forsikringsselskaber tager klimaudfordringerne alvorligt og fx afholder et klimaseminar. Men der er rum for forbedringer. Jeg var som sagt ude efter noget debat om disse udfordringer, og det kunne der godt have været endnu mere plads til i et ellers fint program, siger Carsten Toft Boesen. Adm. direktør i Topdanmark, Christian Sagild, til Børsen. Ja, det er legitimt at bekæmpe svindel! Nej, det er ikke et brud på individets rettigheder at efterforske kriminalitet. Personligt vil jeg helst være kunde hos et selskab, som er dygtig til at bekæmpe svindel. Jim Nielsen, direktør for forretningsrådgivning, SAS Institute, til Berlingske Tidende. Foto: Topdanmark 6

7 På jagt efter dårlige vaner Fakta I næste uge findes medarbejderrepræsentanterne i Topdanmarks 20 sikkerhedsgrupper for de næste to år. Er du hurtig, kan du stadig nå at komme i betragtning som sikkerhedsrepræsentant i dit område. Læs mere på TopNet. Dårlige vaner Som en af Topdanmarks nye ergonomiske superbrugere har Bente Kjær også travlt med at komme rundt og justere borde, stole, skærme og musemåttens korrekte placering. Efter jeg har lært det ergonomiske, ser jeg på kollegernes siddestilling og indretning med andre øjne. Jeg oplever, at vi har nogle dårlige vaner, fx med vores computermus. Mange er slemme til ikke at holde dem ind til kroppen. Det er også en god idé at have telefonen tæt på sig, så armene hviler mere, siger Bente Kjær. Foto: Hung Tien Vu Skadebehandler Bente Kjær er også sikkerhedsrepræsentant og bruger meget tid på at rådgive sine kolleger om indretning af arbejdspladsen. Trivsel: Bente Kjær er en af Topdanmarks mest erfarne sikkerhedsrepræsentanter. I over ti år har kollegerne i Sydjylland og på Fyn haft glæde af hendes gode råd og ligefremme facon Det er ikke kun kunderne, der til daglig har glæde af skadebehandler Bente Kjærs viden og erfaring. I over ti år har Bente Kjær tillige været sikkerhedsrepræsentant i en af Topdanmarks 20 sikkerhedsgrupper. Derfor har hun jævnligt besøgt alle kontorer og butikker i Sydjylland og på Fyn og fx tjekket om kollegernes stole er korrekt indstillet, om deres telefoner og skærme står for langt fra brugeren, og om der er for meget støj. Det ser godt ud derude, og jeg synes, det er dejligt at være sikkerhedsrepræsentant især når jeg kan hjælpe en kollega, der måske har lidt ondt i ryggen. Det kan typisk hænge sammen med en forkert siddestilling. Heldigvis er der ikke store problemer ude i butikkerne og kontorerne. Hvad angår sikkerhed og arbejdsmiljø er det min opfattelse, at Topdanmark generelt gør meget for deres medarbejdere, siger Bente Kjær. En vigtig indsats HR-direktør Søren Pahl er glad for det frivillige korps af medarbejdere, der som Topdanmarks sikkerhedsrepræsentanter udfører et godt og vigtigt stykke arbejde. Vi har en særdeles velfungerende sikkerhedsorganisation, der går til opgaven med stort engagement, og som har en praktisk tilgang til tingene. Som finansiel virksomhed er Topdanmark privilegeret i den forstand, at vi har et arbejdsmiljø, der er til at håndtere. Eksempelvis er det meget få medarbejdere, som får en personskade på jobbet, siger Søren Pahl. Se arbejdspladsvurderinger på TopNet I juni og juli var Bente Kjær med de selskabsudpegede sikkerhedsrepræsentanter, regionschef Lars Wulff og salgschef Kent Forsum Sørensen, på besøg i alle regionens butikker og kontorer for at gennemføre arbejdspladsvurderinger. Rapporterne viser generelt, at de gener, der er, typisk handler om fx forkert siddestilling, støj og ringe ventilation. Enhver anmærkning kommer i rapporten med beslutning om, hvad der gøres for at afhjælpe problemerne. Arbejdspladsvurderingen for dit område findes i HR-Guide på TopNet under Trivsel og arbejdsmiljø.

8 Velkommen til Michael Nielsen. Privatassurandør Hvad der umiddelbart lyder som et dramatisk karriereskift giver ved eftertanke ganske god mening. I hvert fald hvis man spørger Michael Nielsen, der siden 1. september har kaldt sig privatassurandør i Topdanmark. Forinden var han i omkring ti år steward og kabinechef i et flyselskab. Erfaringerne derfra kan han nemt bruge i sit nye erhverv, mener han. Der er jo ikke mindst kundeservice til fælles. Kunderne skal have en god oplevelse, og det gælder både oppe mellem skyerne og i kundernes private hjem. Desuden er der friheden i jobbet, som jeg sætter pris på. Jeg vil have meget svært ved at falde til rette i et almindeligt ni til fem job. Som assurandør Nyansættelser pr. 1. september 2009 Jesper Olsen Privat Salg Sjælland, PA-Syd Ib Madsen Privat Salg Jylland & Fyn PA-Øst Allan Holst Rasmussen Privat Salg Jylland & Fyn PA-Vest Pernille Vinther Privat Salg Jylland & Fyn PA-Nord Thomas Sejer Thrane Privat Salg Jylland & Fyn, Butik Odense Henrik Bender Christensen Privat Salg Jylland & Fyn PA-Øst Kristian Rud-Petersen IT liv Rune Lyngby Privat Salg Jylland & Fyn, Butik Skagen Bjørn Bech Olesen IT liv kan jeg selv planlægge min arbejdsdag, siger 33-årige Michael Nielsen. Et godt tip Endnu har han ikke prøvet at sælge en forsikring. Michael Nielsen er på kursus i Ballerup til starten af oktober for at lære Topdanmarks værdier, it-systemer, salgsprocesser og slagsteknikker. Undervejs har han også fået et godt råd med på vejen. Jeg har fået et tip om, at jeg skal være opmærksom på at snakke lidt mindre og lytte lidt mere. Det fik jeg at vide allerede da jeg fik jobbet, griner han. Michael bor med sin hustru og deres treårige datter lidt uden for Kolding. Meget af fritiden går med fodbold i den lokale klub, men han er indstillet på at det kan ændre sig. Jeg har da hørt, at hvis man skal blive til noget i forsikringsbranchen, så skal man spille golf. Nu må vi se om det bliver nødvendigt. Mærkedage 25 års jubilæum den 1. oktober Per S. Poulsen, Liv Compliance ledelse Reception 1. oktober kl på hovedkontoret, Borupvang 4, Ballerup 40 års jubilæum og pensionering den 1. oktober Hans Erik Jensen, Privat Salg Specialopgaver Reception 1. oktober kl i butikken i Næstved, Handelsskolevej 1 40 års jubilæum den 1. oktober Ebbe Schack-Nielsen, IT systemprogrammering Claus Burkal, IT Primo 2 Reception for Ebbe Schack-Nielsen og Claus Burkal 1. oktober kl på Hovedkontoret, Borupvang 4, Ballerup Annette Søemod Nielsen, Privat Salg Jylland og Fyn Reception 1. oktober kl på Horsenskontoret, Rådhustorvet Job i Top Erhvervsassurandør, Sjælland Kontakt Lars Gam, telefon Forsikringssælger, Sønderjylland Kontakt Kent Forsum Sørensen, telefon Privatassurandør, Sjælland Kontakt Christian Smith, mobil Dynamisk teamleder, Kundecenter Ballerup Kontakt Birgit Wadum, telefon Salgsmedarbejder, Thisted butik Kontakt Pia Kirk Jørgensen, telefon Salgsmedarbejder, Odense butik Salgsmedarbejder, Sønderborg butik Kontakt Bettina Pedersen, telefon Salgsmedarbejder til Frederikssund og Amager butik Kontakt Julie Thorsen, telefon IT Gruppeleder Kontakt Else Dalum Tophøj, telefon Java udvikler med Eclipse RCP erfaring Kontakt Thomas Krogsæter, telefon IT-Output udvikler Kontakt Rikke From Davidsen, telefon Typo3 specialist med supporterfaring Kontakt Heidi Torm, telefon Udnævnelser Overassistent Lis Anne Jørgensen, Privat Servicecenter 2 Signe Asp Lorentzen, Privat Servicecenter 1 Morten Mikkelsen, Privat Top Kundeservice Århus 2 Stine Brøner, Privat Salg, Butik Aarhus Eva Toudahl, Privat Servicecenter 1 Afdelingsleder Lars Ryder Pedersen, Liv Aftaler og Skat Lasse Jermiin, Liv Sekretariat Bettina Møller Jensen, Skadehjælp 1 REDAKTION Næste Focus Deadline Focus produceres af Topdanmarks kommunikationsafdeling og udsendes til alle medarbejdere i koncernen hver 14. dag. Ansvarshavende redaktør: Steffen Heegaard. Redaktør: Troels Leth. I redaktionen: Jens Langergaard, Anja Ravn og Carsten Ritter. Grafisk tilrettelæggelse og produktion: Marketing v/linda Rasmussen. Tryk: Formula A/S. Topdanmark, Borupvang 4, 2750 Ballerup, tlf Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Virksomhedspræsentation. Præsentation af Codan Forsikring

Virksomhedspræsentation. Præsentation af Codan Forsikring Præsentation af Codan Forsikring 1 Virskomhedspræsentation Virksomhedspræsentation Indhold Om Codan Forsikring Codans markeder Social ansvarlighed At arbejde hos Codan Fakta om Codan 2 Om Codan Forsikring

Læs mere

Virksomhedspræsentation. Præsentation af Codan Forsikring

Virksomhedspræsentation. Præsentation af Codan Forsikring Præsentation af Codan Forsikring 1 Virskomhedspræsentation Virksomhedspræsentation Indhold Om Codan Forsikring Codans markeder Social ansvarlighed At arbejde hos Codan Fakta om Codan 2 Om Codan Forsikring

Læs mere

sundhed i grusgraven

sundhed i grusgraven Sundhed på arbejdspladsen kommer ikke af sig selv, bare fordi arbejdsmiljøet er i orden. Det ved man hos NCC Roads, hvor frugt og vand på flaske gav resultater. I Helse arbejdsliv oktober 2007 Sundhed

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

CODAN FORSIKRING. Virksomhedspræsentation

CODAN FORSIKRING. Virksomhedspræsentation CODAN FORSIKRING Virksomhedspræsentation INDHOLD Om Codan Forsikring Codans markeder Social ansvarlighed At arbejde hos Codan Fakta om Codan OM CODAN FORSIKRING OM CODAN FORSIKRING I snart 100 år har Codan

Læs mere

En kur mod sygefravær

En kur mod sygefravær En kur mod sygefravær - Er en kur mod usunde relationer på en arbejdsplads Pernille Steen Pedersen Institut for Ledelse, Politik og filosofi & PPclinic Lån & Spar & Alectia Det gode liv Indsatser: Sundhedstjek

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

Virksomhedspræsentation. Præsentation af Codan Forsikring

Virksomhedspræsentation. Præsentation af Codan Forsikring Præsentation af Codan Forsikring 1 Virskomhedspræsentation Virksomhedspræsentation Indhold Om Codan Forsikring Codans markeder Social ansvarlighed At arbejde hos Codan Fakta om Codan 2 Om Codan Forsikring

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

31 oktober 2013. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 7

31 oktober 2013. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 7 31 oktober 2013 Nr. 7-31. oktober 2013. Nr. 7 Seniorjobbere: Skriv endelig at vi morer os Der er plads til flere på Københavns Stadsarkiv Fotos: Per Sichlau Hvis man gerne vil vide, hvad børn vejede og

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

Åbenhed og gennemsigtighed - 18 initiativer

Åbenhed og gennemsigtighed - 18 initiativer Åbenhed og gennemsigtighed - 18 initiativer 16.11.2006 Oplæg på Forsikring & Pensions årsmøde af adm. direktør Stine Bosse, Tryg, - Del 1 Som Jens Erik Christensen sagde i sin formandsberetning, så er

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Klædt på til Network Marketing

Klædt på til Network Marketing Klædt på til Network Marketing Overvejer du at starte i Network Marketing eller er du netop blevet en del af denne spændende branche? Her finder du et par værktøjer til rygsækken - baseret på mine erfaringer

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

Udsigt til billigere mode på nettet

Udsigt til billigere mode på nettet LØRDAG 27. SEPTEMBER NR. 39 / 2014 LØRDAG Udsigt til billigere mode på nettet Onlinegiganten Boozt.com med Hermann Haraldsson i spidsen udfordrer konkurrenterne om det nordiske herredømme. Foreløbig kan

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Agenda. 9:00-9:10 Velkomst og introduktion Lars Hajslund, VisitHerning

Agenda. 9:00-9:10 Velkomst og introduktion Lars Hajslund, VisitHerning Agenda Program Facilitator 9:00-9:10 Velkomst og introduktion Lars Hajslund, VisitHerning 9:10-9:30 Introduktion til projektet og de overordnede mål herunder: Vækstpotentiale i erhvervet Specielle forhold

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Velkommen til februarmødet. Tirsdag, den 21. februar kl. 18:00 Kom og hør Lisbeth Gade Mikkelsens historie Vi mødes på Hotel Comwell i Kolding Program

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 P PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 6 Jeg elsker mit job. En god dag for mig, er en dag, hvor jeg er på arbejde, siger Dennis, der har ansvaret for butikkens kiosk og blandt andet også står for indkøb af varer

Læs mere

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer 2/2017 Østjylland Unge talenter til forbundet OK 2017: Sådan kommer vi videre Høj pensionsalder kræver bedre rammer Flemmings leder Tilbagetrækningsalderen er stadig for høj Da det i slutningen af maj

Læs mere

ytårskuren For dialogen, viljen til at tale sammen og viljen til at lytte, er forudsætningen for alt det andet, vi gerne vil opnå.

ytårskuren For dialogen, viljen til at tale sammen og viljen til at lytte, er forudsætningen for alt det andet, vi gerne vil opnå. Borgmester Gert Jørgensens tale ved nytårskur n ytårskuren for erhvervslivet den 13. januar 2014 [Det talte ord gælder.] Godt nytår, alle sammen. Det er dejligt at se jer. Dejligt, at så mange bakker op

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding August 2010, nr. 6 Velkommen til augustmødet. Tirsdag, den 17. august kl. 18:00 til virksomhedsbesøg hos Nordisk Skoletavlefabrik, Kolding Kl. 18:00 får vi en rundvisning på virksomheden.

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 10. ordinære generalforsamling. Indledning:

Læs mere

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 Del: Mens antallet af ledige falder, er antallet af private forsikringer

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ Life2Save 360 Når vi siger 360 grader betyder det, at vi er med jer hele vejen rundt. Vores 360 cirkel er opbygget af moduler, der kan sammensættes og tilpasses, så det

Læs mere

nyhedsbrev Hospitalsenheden Vest Staben Herning og Holstebro HR, Kvalitet og Udvikling, Strategi og Plan og Økonomi

nyhedsbrev Hospitalsenheden Vest Staben Herning og Holstebro HR, Kvalitet og Udvikling, Strategi og Plan og Økonomi nyhedsbrev Nr. 8 4. juli 2014:Nyhedsbrev fra Stabens ledelse Sommerhilsen Sommeren er lige rundt om hjørnet, så nu er det snart tid til, at vi holder fri med familien og får tid til at gøre lige hvad der

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

I en alder, hvor andre begynder at tænke på pensionen, startede fransklærerinden og diplomatfruen Anne Wright sin egen butik med lækre øko-varer fra

I en alder, hvor andre begynder at tænke på pensionen, startede fransklærerinden og diplomatfruen Anne Wright sin egen butik med lækre øko-varer fra I en alder, hvor andre begynder at tænke på pensionen, startede fransklærerinden og diplomatfruen Anne Wright sin egen butik med lækre øko-varer fra alverdens lande. 14 IVÆRKSÆTTEREN NOVEMBER 2006 Lærerindens

Læs mere

Velkommen til en lille rundtur med. fru Larsen.

Velkommen til en lille rundtur med. fru Larsen. Velkommen til en lille rundtur med Et oplæg om drømme og nye holdninger. Mit hjem er stedet for mine børn, min mand, venner og familie - her bor vi og lever. Min hjerne har fået strithår af alt det drømmeri.

Læs mere

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Konflikter med kunder. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henrik og Lisbeth, hvor Henrik

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

CCNL INDHOLD. Competence Course in Neuro Linguistics. Fakta. side 3. Hvorfor vælge CCNL? side 6. Hvordan er CCNL opbygget? side 9

CCNL INDHOLD. Competence Course in Neuro Linguistics. Fakta. side 3. Hvorfor vælge CCNL? side 6. Hvordan er CCNL opbygget? side 9 INDHOLD Fakta side 3 Hvorfor vælge? Hvordan er opbygget? side 6 side 9 Hvor og hvordan afvikles? side 10 2 FAKTA handler om at blive bevidst om, hvordan sammenhængen mellem tankemønstre, adfærd og sprogbrug

Læs mere

Frivillige aktiviteter i boligafdelingen 10 gode råd

Frivillige aktiviteter i boligafdelingen 10 gode råd Frivillige aktiviteter i boligafdelingen 10 gode råd Forord Fokusgruppen for frivillighed og boligsocialt arbejde har som en af sine målsætninger at skabe et godt boligmiljø og sammenhængskraft i boligafdelingerne.

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding Maj 2010, nr. 4 Velkommen til vores medlemsmøde i maj. Tirsdag, den 18. maj kl. 18:00 På Hotel Comwell, Kolding Emnet for aftenen er: Bruttonational-lykke. Hvad sker der når målet

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni! Fælles info Grundlovsdag 5. juni! Denne dag holder både skole og SFO lukket! Så god grundlovsdag til jer alle! Personalet i SFO Afslutningsfest for vores 2. klasser -en opgave for børn, forældre og ansatte

Læs mere

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering ODENSE BIBLIOTEKERNE DELSTRATEGI Digitalisering 2016-2020 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Fritid og Biblioteker Odense Bibliotekerne Østre Stationsvej 15 5000 Odense C Telefon + 45 66 13 13 72

Læs mere

IVÆRKSÆTTERI Mændene spæner fra de kvindelige iværksættere Af Ivan Mynster Onsdag den 30. marts 2016, 05:00

IVÆRKSÆTTERI Mændene spæner fra de kvindelige iværksættere Af Ivan Mynster Onsdag den 30. marts 2016, 05:00 IVÆRKSÆTTERI Mændene spæner fra de kvindelige iværksættere Af Ivan Mynster Onsdag den 30. marts 2016, 05:00 Del: I 2015 faldt andelen af nye kvindelige iværksættere til et nyt lavpunkt. Og dem, der prøver,

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Bilag 1 Informationsmøde med Poul Bendixen

Bilag 1 Informationsmøde med Poul Bendixen Bilag 1 Informationsmøde med Poul Bendixen Første møde med Poul Bendixen d.16-11-09 uge 47 Kaufman ideen: Kaufmann har været i tankerne De er lidt mere lokal, men mere den frække hund! Nerve vil gerne

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Oktober 2010. Oktober 2010. Oktober 2010. Bliver indhentet af fortiden. besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle Kirke, den lokale

Oktober 2010. Oktober 2010. Oktober 2010. Bliver indhentet af fortiden. besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle Kirke, den lokale Oktober 2010 Oktober 2010 Oktober 2010 Bliver indhentet af fortiden. Da Kirsten R. og Bliver jeg var indhentet på rekognoscering, af fortiden. sommerturen 2010, besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle

Læs mere

fra de virksomheder, som deltog med en to, tre, fire medarbejdere.

fra de virksomheder, som deltog med en to, tre, fire medarbejdere. Flemming Sørensen, dagens lærer, som et lokomotiv i venteposition med dampen oppe, klar til start. Der lyttes intenst bordet rundt, for at få det hele med. Vi leverer varen 2 4 6 8 10 12 14 16 Det blev

Læs mere

Et heldigt trekløver - gode forsikringer, ordentlig service og ekstra rabat

Et heldigt trekløver - gode forsikringer, ordentlig service og ekstra rabat Et heldigt trekløver - gode forsikringer, ordentlig service og ekstra rabat Din arbejdsplads har en aftale med Topdanmark, som giver dig ekstra rabat på vores gode forsikringer. Her kan du læse mere om

Læs mere

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital OMMUNIKATIONS OLITIK Bispebjerg Hospital B I S P E B J E R GH O S P I T A L 1 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005 OMMUNIKATIONS OLITIK 3 Forord 4 Generelle principper for kommunikation på Bispebjerg

Læs mere

«Label» Nordania Leasing Birkerød Kongevej 25 3460 Birkerød Telefon 45 12 12 12

«Label» Nordania Leasing Birkerød Kongevej 25 3460 Birkerød Telefon 45 12 12 12 «Label» Nordania Leasing Birkerød Kongevej 25 3460 Birkerød Telefon 45 12 12 12 www.nordania.dk December 2013 Kære lastbilkunde og leasinginteresserede Året 2013 nærmer sig en afslutning. Året begyndte

Læs mere

- ØGET EKSPORT INNOVATION OG SAMARBEJDE. INVITATION Medlemsmøde RINGE, 22. NOVEMBER 2017

- ØGET EKSPORT INNOVATION OG SAMARBEJDE. INVITATION Medlemsmøde RINGE, 22. NOVEMBER 2017 INVITATION Medlemsmøde INNOVATION OG SAMARBEJDE - ØGET EKSPORT RINGE, 22. NOVEMBER 2017 DBDH inviterer hermed medlemmer, kommende nye medlemmer og samarbejdspartnere til efterårets medlemsmøde den 22.

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

I denne uge er det skolebestyrelsens formand, Anne-Mette, der skriver et indlæg om sig selv:

I denne uge er det skolebestyrelsens formand, Anne-Mette, der skriver et indlæg om sig selv: Fredagsnyt d. 10. februar 2017 Kære alle I denne uge er det skolebestyrelsens formand, Anne-Mette, der skriver et indlæg om sig selv: Jeg hedder Anne-Mette Nygaard Jørgensen og er 44 år gammel. Jeg er

Læs mere

Er du klædt på til et bedre miljø?

Er du klædt på til et bedre miljø? Er du klædt på til et bedre miljø? MiljøForum Fyn - ellers er det om at komme ud af fjerene! 2 MiljøForum Fyn Miljø og klima står højt på den globale dagsorden, fordi det er blevet tydeligt, at måden,

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2012

Nyhedsbrev februar 2012 Nyhedsbrev februar 2012 Kære medlemmer, kære partnere Så viser kalenderen 2012, og endnu et halvt år er gået siden sidste nyhedsbrev fra Moment Talent. Vi håber I alle er kommet godt og sikkert ind i det

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding September 2011, nr. 6 Velkommen til septembermødet. Tirsdag, den 20. september kl. 18:00 på Hotel Comwell i Kolding Hvad nytte kan en profil på LinkedIn gøre? Program Kl. 18:00

Læs mere

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi 10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi -følg guiden trin for trin og kom i mål 1. Find ud af, hvor du befinder dig At kende sit udgangspunkt er en vigtig forudsætning for at igangsætte en succesfuld

Læs mere

VELKOMMEN. Forsikring & Pension

VELKOMMEN. Forsikring & Pension VELKOMMEN Dagens program Kl. 10.10 Kl. 10.30 Kl. 10.45 Kl. 11.05 Formand Søren Boe Mortensen, Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V) Intro til temaer og paneldebatter Per Bremer Rasmussen,

Læs mere

Er det vi stræber efter! Vi ved vores vision er ambitiøs, men vi er overbeviste om, at vores store kundefokus i fremtiden vil blive en afgørende fakto

Er det vi stræber efter! Vi ved vores vision er ambitiøs, men vi er overbeviste om, at vores store kundefokus i fremtiden vil blive en afgørende fakto 1 Er det vi stræber efter! Vi ved vores vision er ambitiøs, men vi er overbeviste om, at vores store kundefokus i fremtiden vil blive en afgørende faktor. Vi skal sammen sikre, at det netop er Elgiganten

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

Bårehold i felten. Uddrag af noter fra observationer

Bårehold i felten. Uddrag af noter fra observationer Bårehold i felten Uddrag af noter fra observationer 1: Vi får et kald til Holst Camping-området, og springer i bilen. Det er en ung pige, de har svært ved at komme i kontakt med. Vi får et fix-punkt at

Læs mere

FORSIKRING ER KOMPLEKS VIDEN VI FORSIKRER DE NORDISKE VELFÆRDSSAMFUND

FORSIKRING ER KOMPLEKS VIDEN VI FORSIKRER DE NORDISKE VELFÆRDSSAMFUND FORSIKRING ER KOMPLEKS VIDEN VI FORSIKRER DE NORDISKE VELFÆRDSSAMFUND KommuneForsikrings styrke er, at selskabet kender kommunernes behov og arbejdsgange. Der er en enestående forståelse for vores hverdag,

Læs mere

Lederens 10 bud 1. Vær resultatorienteret

Lederens 10 bud 1. Vær resultatorienteret Lederens 10 bud Som leder af en salgsafdeling, eller en hvilken som helst anden afdeling eller funktion, har du et stort ansvar. Over for medarbejderne og over for virksomheden som sådan. Men også over

Læs mere

Kvalitet på arbejdspladsen

Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Indhold Hvad er kvalitet? At bygge fundamentet en spændende proces Slut med snakken i krogene Kvalitet tager tid men hvilken tid? Gryden skal holdes

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Tillykke Til Tina med titlen som årets netværker

Tillykke Til Tina med titlen som årets netværker Referat for netværksmøde i Middelfart Boldklub Erhverv netværksgruppen 18. januar 2017 Agenda for netværksmødet: Status for netværksgruppen Positive oplevelser med netværket? Plan for første ½ år af 2017

Læs mere

AM2008 - workshop. Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed

AM2008 - workshop. Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed AM2008 - workshop Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed Birgitte Poulsen, CABI og Pernille Risgaard, Sekretariatet for Det Sociale Indeks Vel mødt! 13.00 Velkommen 13.10 Derfor spiller

Læs mere

AXA Powers motionsaktiviteter

AXA Powers motionsaktiviteter AXA Powers motionsaktiviteter AM:2011 8. november, 2011 Nyborg Strand 8.-10. June 2009 Motion på arbejdspladsen, den korte version Faktum Alle er enige om, at 30 minutters motion om dagen er sundt Synspunkt

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Forandring i Det kommunikerende hospital Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Leder i kommunikationsafdelingen i Novo Nordisk Selvstændig kommunikationsforsker og rådgiver

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus Jeg vil se Jesus -3 Levi ser Jesus Mål: at skabe forventning til Jesus i børnene en forventning til et personligt møde med Jesus og forventning til at kende Jesus (mere). Vi ser på, hvordan Levi møder

Læs mere

Kloge hænder rapport fra FM17 /MSS

Kloge hænder rapport fra FM17 /MSS Kloge hænder rapport fra FM17 /MSS Morgensang en god måde at starte dagen på Folkemødet i Allinge er Danmarks politiske festival, hvor hr og fru Danmark kan møde landets politikere og civilsamfundets organisationer

Læs mere

Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching. Kostvejledning

Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching. Kostvejledning Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching Livsstilshold på arbejdspladsen Kostvejledning Som coach vil jeg hjælpe dig til at optimere dit liv ved at få dig til at tage det fulde ansvar og indse, hvad

Læs mere

Indsamling ved folketingsvalget

Indsamling ved folketingsvalget Indsamling ved folketingsvalget Folketingsvalget nærmer sig med hastige skridt. I kan lige nå at tilmelde jer som indsamlere. Frist er onsdag den 10. juni Flere af jer har samlet ind ved tidligere kommunal-

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

læs om Danske gartnere i Rusland Champignon som super-food Krydderurter erstatter roser

læs om Danske gartnere i Rusland Champignon som super-food Krydderurter erstatter roser Nr. 15 torsdag 30. september 2010 126. årgang www.gartnertidende.dk gartner tidende Nr. 15 2010 læs om Danske gartnere i Rusland Champignon som super-food Krydderurter erstatter roser 1 INDHolD 4 Flormart

Læs mere

Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger

Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger En lang række danskere har fået sat præmien voldsomt op på deres forsikringer - i flere tilfælde mere end 300 pct. Se her hvordan du undgår de uhyrlige

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

FALKEPOSTEN. december

FALKEPOSTEN. december FALKEPOSTEN december 2016 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

CODAN FORSIKRING Virksomhedspræsentation

CODAN FORSIKRING Virksomhedspræsentation CODAN FORSIKRING Virksomhedspræsentation INDHOLD Om Codan Forsikring Codans markeder Social ansvarlighed At arbejde hos Codan Fakta om Codan OM CODAN FORSIKRING OM CODAN FORSIKRING I snart 100 år har Codan

Læs mere