Danskerne: Klimaet betyder dyrere forsikringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danskerne: Klimaet betyder dyrere forsikringer"

Transkript

1 F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr Pct. 60 Tror du, at prisen på din forsikring vil stige i fremtiden på grund af øget risiko for klimarelaterede skader? Kilde: Forsikring og Pension 0 Ja, der er jeg overbevist om, at den vil Ja, det tror jeg den vil Nej, det tror jeg ikke den vil Nej, det er jeg overbevist om, at den ikke vil Ved ikke Danskerne: Klimaet betyder dyrere forsikringer Partnere: 85 % af danskerne tror, at øget risiko for klimarelaterede skader betyder dyrere forsikringer. Undersøgelsen viser også, at villigheden til at betale mere for grønne forsikringer er lav Der hersker ingen tvivl hos danskerne. 97 % af de adspurgte i en undersøgelse lavet af Userneeds for Forsikring og Pension mener, at det er sandsynligt, at vi vil opleve klimaforandringer som flere og kraftigere storme og skybrud i fremtiden. Et meget stort flertal mener også, at der vil komme flere og større klimarelaterede skader på bygninger, og de forventer, at det vil give dyrere forsikringer. Således tror 85 % af de deltagere i undersøgelsen, at prisen på forsikringer vil stige i fremtiden på grund af øget risiko for klimarelaterede skader. Det er tal, der viser mig, at kunderne har en forståelse for, at en øget risiko for skader på grund af vejr og klima også betyder flere erstatninger og dermed en højere pris, siger Jens Røpke, der er chef for forretningsudvikling i Topdanmark og Danske Forsikring. Fortsætter på side 2 Erhverv flytter sammen i Vejle side 3 Privat og Partnere fandt balancen i Vingsted side 4-5 Ergonomien er i de bedste hænder side 6

2 Forsat fra forsiden: Danskerne: Klimaet betyder dyrere forsikringer Læs også om Topdanmarks klimaseminar for virksomhedskunder på side 6. Kære kollega Som du kan læse på forsiden har vores brancheorganisation Forsikring & Pension præsenteret en interessant undersøgelse om danskernes holdninger til klimaforandringer og forsikringer. Et meget stort flertal tror, at der vil komme flere og større skader som følge af klimaforandringer. Et næsten lige så stort flertal mener, at forsikringspriserne af den grund vil stige. I forsikring skal pris og risiko som bekendt hænge sammen, og jeg hæfter mig især ved, at et stort flertal i undersøgelsen ser realistisk på klima og forsikring, når de forudser højere priser, hvis risikoen for klimarelaterede skader øges. Det er dog vigtigt at slå fast, at Topdanmark ikke fastsætter priser efter, hvad kunderne tror, der vil ske med klimaet. Når vi ændrer prisen på en forsikring eller stiller nye vilkår for dækning, vil det fortsat være fordi, vi over en længere periode kan se, at der er sket flere skader, og at risikoen dermed er øget. Her kan klimaforandringer være en faktor. Når vi som bekendt justerer prisen på husforsikring med virkning fra nytår, skyldes det blandt andet, at kunderne i dag anmelder flere vejrrelaterede skader for eksempel efter skybrud end de gjorde for fem år siden. Grøn forsikring Undersøgelsen viser også, at mange danskere forventer, at deres forsikringsselskab har en grøn profil og en miljøpolitik, og at de eksisterende forsikringer er grønne. I Topdanmark er vi som beskrevet i sidste udgave af Focus i fuld gang med fundamentet til en CSR- og klimapolitik, der bl.a. indebærer en kortlægning af vores grønne forsikringer. For eksempel er Topdanmarks og Danske Forsikrings bilforsikring grøn forstået på den måde, at prisen er billigere jo færre kilometer, du kører. Som du kan se af forsiden og denne side, har vi også andre forsikringer, hvor der allerede er grønne elementer i. Christian Sagild Han understreger, at antallet af klimaog vejrrelaterede skader forårsaget af fx skybrud og storme allerede er på et højere niveau end for år tilbage. Ser man på niveauet i dag og niveauet for ti år siden, udbetales der i dag større og flere erstatninger på de områder. Vejret er bestemt en faktor, men man skal også huske på, at de kloakker, der skal lede vandet væk, er dimensioneret og anlagt i en tid, hvor antallet af kvadratmeter hvorfra vandet skal ledes væk var langt mindre. Flere og større parcelhuse, store erhvervsog industriområder med meget store tagoverflader, hvor vandet ledes til et kloaksystem, der ikke kan klare presset, er også en del af forklaringen, siger Jens Røpke, der hæfter sig ved, at otte ud af ti deltagere i undersøgelsen mener, at kommunerne har et stort eller meget stort ansvar for at forebygge klimarelaterede skader fx ved at udbygge kloaksystemet. Det grønne må ikke koste I undersøgelsen svarer de adspurgte også på en række spørgsmål om deres holdninger til grønne tillægsforsikringer, hvor kunden mod en merpris tilbydes miljørigtig skadesudbedring, miljøcertificering af leverandører eller erstatning med A+ produkter, hvis et elektrisk apparat skal erstattes. Her er det kun omkring 10 %, der svarer ja til, at en forsikring med en sådan ekstra ydelse bør være dyrere end en tilsvarende forsikring uden ekstra ydelse. Og det kan jeg sådan set godt forstå, siger Jens Røpke. Det er nemlig allerede sådan, at en stor skadesudbedring på et hus er underlagt regler om energimærkning. Og i de tilfælde betyder kravene til skadeudbedringen, at kunden alt andet lige får et mere energirigtigt hus. Og generelt er det også sådan, at ønsker kunden at bruge erstatningsbeløbet til materiale, der er miljøcertificeret, så er vi indstillede på det, så længe det er i overensstemmelse med byggereglementet. Når det gælder elektriske apparater, sker der jo heldigvis hele tiden en teknologisk og lovgivningsmæssig udvikling, der betyder, at den nye vare, du skal købe, ofte kan anskaffes med et A+ energimærke for den erstatning, der ydes. Så jeg tror på, at vi i højere grad skal indbygge det grønne i de eksisterende produkter og måske også gøre mere ud af at fortælle om de grønne muligheder, der allerede er i produkterne, siger Jens Røpke. Grøn profil ønskes Selvom villigheden til at betale ekstra for grønne forsikringsprodukter er beskeden, viser undersøgelsen også, at et flertal af de adspurgte mener, at et forsikringsselskab bør have en klima- og miljøpolitik, og at en grøn profil er med til at afgøre kundens valg af selskab. Det er den samme tendens, som man ser i andre brancher. Topdanmark er i gang med at lave en politik på området. En del af sådan en politik er jo at reducere vores egen CO2-udledning, men det er bestemt også at tydeliggøre de områder, hvor vi allerede har energirigtige og miljøvenlige mekanismer indbygget i vores forsikringer samt selvfølgelig at videreudvikle dem. Et område, der kunne udvikles, er genbrug af reservedele, når en bil er skadet. Der er et meget stort potentiale i at genanvende de dele, der ikke er skadede på biler, der er vurderet totalskadede. Men det kræver, at såvel værksteder som bilisterne kan se miljøgevinsten. 2

3 Vejle er nyt knudepunkt for Erhverv Erhverv: De nye medarbejdere i den nye afdeling Erhverv Lastbiler i Vejle er kommet godt fra start i Topdanmark. Snart får de selskab af assurandører og supportmedarbejdere fra Vejle og Kolding, der samles i det nye Erhverv Center Godt Hjulpet, HUSK-værdierne og den uformelle omgangstone i Topdanmark har medvirket til at gøre integrationen af den nye afdeling Erhverv Lastbiler i Vejle til en foreløbig succes. Medarbejderne kom til Topdanmark efter aftale med det hollandske forsikringsselskab TVM, der i foråret trak sig ud af det danske marked for lastbilforsikring. Gruppeleder i Erhverv Lastbiler Skade, Allan Madsen, var ikke i tvivl om, at aftalen med Topdanmark var den bedste løsning for ham, kollegerne og kunderne. Da jeg hørte, at det blev Topdanmark, var min første tanke, at det var den ubetinget bedste løsning. Virksomhedskulturen i Topdanmark har jeg altid hørt omtalt som god, og min fornemmelse var, at Topdanmark var det selskab, som passede bedst til det, jeg kendte fra TVM. Jeg tror, at de fleste forsikringsselskaber har værdier, der ligner Topdanmarks, men få andre lever op til dem på helt samme måde, som Topdanmark gør, siger Allan Madsen. Kvadratmeter udnyttes Foruden de ti medarbejdere har Topdanmark overtaget TVM s kontorer i Vejle. Der er god plads og ved at lægge lidt mere til, er det blevet muligt at skabe et nyt Erhverv Center. Assurandører og supportmedarbejdere fra Kolding og Vejle-butikken får nu plads i samme tag som Erhverv Lastbiler. Det giver en økonomisk besparelse samtidig med, at det bliver lettere for den nye afdeling at lære forretningen at kende, fordi der nu sidder garvede Topdanmarkfolk under det samme tag, siger distriktschef Peter Bjerregaard Jensen, der sammen med Ulrik Hejl, afdelingschef i Erhverv Lastbiler, tidligere på måneden var vært for en uformel komsammen for alle medarbejderne i Erhverv Center Vejle. Kamp om kunderne Vognmandsmarkedet er nyt for Topdanmark, men medarbejderne i Erhverv Lastbiler har de rette forudsætninger for at gøre en forskel, mener Ulrik Hejl. Det, vi hører ude blandt kunderne, er, at de er glade for, at Topdanmark er gået ind på lastvognsmarkedet, der tidligere har været domineret af nogle få forsikringsselskaber, siger Ulrik Hejl. Endnu er der ikke sat gang i det helt store salgsfremstød for at kapre markedsandele. Først skal der være helt styr på fx administration, risikovurdering og prisansættelse, ligesom de eksisterende kunder i Erhverv Lastbiler skal have nye policer. Sagsbehandler Torben Madsen er en af de medarbejdere i Erhverv, der skal flytte arbejdsplads fra Kolding til Vejle. Her får han en snak med policemedarbejder i Erhverv Lastbiler, Elisabeth Mouritsen. Foto: Topdanmark 3

4 Kort nyt Store Lederdag den 6. oktober I år afholdes Store Lederdag tirsdag den 6. oktober, hvor alle ledere i Topdanmark samles på hovedkontoret. Temaet er Topdanmarks strategi og vision, som lederne bl.a. vil få mulighed for at drøfte og komme med indspark til i løbet af dagen. E-læring hedder nu TopViden Når du fremover skal tage et e-læringskursus, bliver du mødt af en ny forside og et anderledes design. Alle e-læringskurser er nu samlet under navnet TopViden, og det giver som noget nyt bl.a. mulighed for at koble e-læring sammen med andre uddannelsestiltag. Du finder link til Topviden e-læringskurser på TopNet under Værktøjer. 600 topfolk satte kur Samarbejde: Det var næsten historisk, da 600 medarbejdere fra Privat og P gang til et arrangement i Vingsted i september. Samarbejde, kundefokus og Vi lægger ud med klimaks altså Erik og mig og derefter går det støt ned af bakke, sagde Jens Røpke ironisk under formiddagens faglige program velvidende, at mange også var der for at møde nye og gamle kolleger til eftermiddagens sociale aktiviteter og festen om aftenen. På fælles kurs I den obligatoriske del af programmet tunede Jens Røpke og Erik Adrian ind på kundefokus, produktudvikling og salg. Målet var at sætte en fælles kurs for de to forretningsområder, som er så nært beslægtet. Privat og Partnere er på det samme marked. Derfor skal vi tænke i helhed og samarbejde på massemarkedet frem for at lave to indsatser over for de samme kunder eller to løsninger på den samme udfordring, forklarer Jens Røpke. Kvalitet frem for discount En forbedring, der kan gøre en forskel, er, at udnytte kundens kontakt til mersalg og gøre delkunder til helkunder. På det område er vi altså ikke helt i mål, siger Erik Adrian, som understreger, at midlet Kunder spørges om hjemmesidebesøg Tidligere på måneden begyndte ebusiness at spørge kunder og andre interesserede, der besøgte Topdanmarks og Danske Forsikrings hjemmesider, om deres ærinder på og opfattelse af hjemmesiderne. Undersøgelsen varer måneden ud og skal bl.a. medvirke til at udvikle siderne og gøre dem mere brugervenlige. Fortsat fuld damp på sundhedstjek havde for en uge siden meldt sig til et sundhedstjek. Der er fortsat rig mulighed for at få tjekket blodtryk og kondi samt få kyndig vejledning af konsulenterne fra Health Group, der guider dig gennem sundhedstjekket. Du finder link til tilmeldingshjemmeside i den mail, som alle medarbejdere modtog for en måned siden. Du kan også melde dig til via TopNet. Gæster fra Norden i Ballerup I tirsdags besøgte seks nordiske forsikringsfolk Topdanmark i Ballerup. Stipendiaterne, som de kaldes, kom fra Norge, Sverige og Finland og skulle bl.a. høre om Topdanmarks erfaringer med fx CSR, revision, risikovurdering og livselskabets pensionsprodukter. Seks medarbejdere fra Topdanmark er ligeledes på besøg i Norge, Sverige og Finland for at indhente nye idéer og viden. Læs mere på Foto: Topdanmark With a little help from my friends Godt hjulpet: Kunderne blev godt hjulpet, selvom kontorerne lå øde, da c og Partnere mødtes i Vingsted. 43 vikarer fra Skade, Landbrug, Industri, tage telefonerne for deres kolleger Vi er utroligt taknemmelige for den hjælp, vikarerne har ydet, og den forståelse vi har mødt i forretningsområderne. Det har betydet, at vi kunne tage hjemmefra med god samvittighed og samtidig være sikre på, at vi ikke druknede i sager om mandagen især når de alle har klaret det så godt, siger kundecenterchef Heidi Pedersen. Vikarerne modtog knap opkald og 4 fastholdt et servicelevel på 85 og en tilgængelighed på 87. I Døgnservice var der afløsere på allerede fra torsdag aften. Mæglerkonsulent i Liv, Michael Lund, var tovholder for afløserne i kundecenteret. Medarbejderne gjorde en fantastisk indsats. Vi fjernede endda den automatiske voicebesked om, at Privat og Partnere var ude af huset, fordi de godt kunne følge med

5 sen artnere var samlet for første salg var nøglepunkter til at sælge flere forsikringer er endnu bedre rådgivning og kundefokus. Lavpristilbud og vilde rabatter er ikke en del af strategien. Vi bliver ikke et lavprisselskab, men satser i stedet på kvalitet. Vi adskiller os fra konkurrenterne ved, at vi møder kunden dér, hvor kunden vil møde os, hvad enten det er i butikken, på telefonen, over nettet eller ved et assurandørbesøg. Vi skal sætte os i kundens sted og ikke lade vores salg, service eller rådgivning til kunden påvirke af, hvordan vi har indrettet os internt i Partnere og Privat, forklarer han. Samarbejde i det fri Efter de faglige oplæg stod den på fysiske udfoldelser i det fri, hvor medarbejderne prøvede kræfter med fx salsa, bueskydning, kunstmaling og rapelling efter eget valg. Det var vigtigt for os, at vi fik et socialt udbytte af arrangementet, og at alle deltagere fik samarbejdet, grinet og hygget sig på tværs af afdelinger og forretningsområder, lyder det fra de to FO-chefer. Hygge var der masser af om eftermiddagen, men også til festen om aftenen, hvor en Elvis-imitator satte gang i dansegulvet med svingende hofter. Og festen fortsatte også, da Elvis havde left the building. Samarbejdet stod sin prøve under de mange aktiviteter, som medarbejderne i Privat og Partnere deltog i om eftermiddagen. a. 600 medarbejdere fra Privat Erhverv og Liv stod klar til at og samtidig holde et udmærket servicelevel, siger Michael Lund, der har fortid som gruppeleder i Privat Kundecenter. De 43 afløsere har enten tidligere været i Privat eller Partnere eller arbejder til dagligt med skadebehandling eller forsikringer, der ligner privatprodukterne. Der er dækning på verdenshavene Kundetilfredshed: Topdanmark driver forsikring i Danmark og holder sig fra resten af verden. Næsten. For virksomhedskunder, der fx vil forsikre et datterselskab i Ukraine eller har varer, som skal med container fra Kina til Århus, går ikke forgæves i Topdanmark Ingen regel uden undtagelse. Det gælder også i Topdanmark, der trods en klar strategi om at drive forsikringsforretning på det danske marked kigger ud over grænsebommen, hvis kundernes behov kræver det. Det gælder bl.a. inden for tekstilbranchen, hvor mange danske virksomheder typisk har beholdt designudvikling og distribution i Danmark og lader producenter i fx Kina og Indien sy deres tøj, sko og tasker. Under transporten til Danmark skal varerne forsikres mod brand, vand, tyveri og så videre, og det er her, at Topdanmark kommer ind i billedet. Vi kan forsikre varer i udlandet, som vores kunde selv ejer og er ansvarlig for fx under transporten til Danmark. Jeg sørger for at samle alle relevante informationer om kunden, varerne og transporten, og sammen med transportafdelingen i Erhverv udarbejder vi et tilbud til kunden, siger erhvervsassurandør Zita Amtoft, der er en af tre assurandører, der er specialiseret i forsikringsrådgivning til tekstilbranchen. Én ting er varer. Noget andet er kunder, der ejer fabrikker og datterselskaber i Østeuropa. Disse faciliteter kan Topdanmark ikke tilbyde virksomhedskunden at forsikre direkte. Men Topdanmark er med i INI Network, der er en international sammenslutning af førende forsikringsselskaber i 80 lande, og kan derigennem hjælpe de danske erhvervs-, industri- og landbrugskunder med aktiviteter i udlandet. I de tilfælde er min opgave at finde ud af hvem der ejer hvad, og hvordan vi sammen med INI kan finde en lokal samarbejdspartner til vores kunde. Vi kender og kan anbefale lokale forsikringsselskaber over hele verden, siger Zita Amtoft. Fordel for branchen Poul Sønderbæk er adm. direktør i Fa. Martin Pedersen s Strømpefabrik A/S og formand for interessereorganisationen Dansk Mode & Textil, der omfatter 340 virksomheder i Danmark. En stor del af dem har deres forsikringer i Topdanmark. For disse kunder er det vigtigt, at deres forsikringsselskab både kan tilbyde gode danske forsikringer og har et netværk og viden om forsikringsforhold i udlandet. Både min virksomhed og mange flere i branchen får flere og flere aktiviteter i udlandet, som også skal forsikres. Maskinpark, transport af varer og halvfabrikata, lagre og så videre. Både i Østeuropa og i Fjernøsten. Det er vigtigt, at vi i Topdanmark kan få rådgivning, der dækker alle vores behov, hvad enten det er medarbejdere og kontorer i Jylland eller varer på vej til og fra en fabrik i udlandet, siger Poul Sønderbæk. 5

6 Klip Konkurrencen er hård, men vi er blandt de store selskaber i Skandinavien. Vi er store i Norge og har ambitioner om at blive større i Danmark og Sverige. Adm. direktør i Fair Forsikring, Petter Bøhler, til Børsen. Fair Forsikring skifter navn til Gjensidige Forsikring. Kunderne kan få alle deres nyere elektronikprodukter dækket. Det er både nemmere og billigere for dem at have forsikret alle hårde hvidevarer og elektronik frem for at tegne en forsikring på hver enkelt vare nede i butikken hos en aggressiv sælger. Privatkundedirektør i Topdanmark, Erik Adrian, til Politiken. Den klare opbakning (til det offentlige sundhedsvæsen, red.) skyldes formentlig, at danskerne er helt på det rene med, at det private sundhedsvæsen fortsat er et supplement, som på ingen måde kan erstatte det skattefinansierede. Professor Kjeld Møller Pedersen fra Syddansk Universitet til Ugebrevet Mandag Morgen. Vores specialister skal være stolte af deres unikke viden - ja, nærmest prale af den. Ved at synliggøre deres særlige kompetencer bliver den langt mere anvendelig for organisationen. Og samtidig er det med til at udvikle deres identitet og selvforståelse som specialister. Hvad kendetegner dem, og hvad vil vi godt dyrke hos dem, så de opleves som en værdiskabende del af fællesskabet. Ingen vej uden om klimaet Kundeservice: Et kig ud af vinduet viser ikke de store tegn på, at klimaet ændrer sig. Efterår er stadig efterår. Men klimaforandringer er kommet øverst på listen over væsentlige globale udfordringer, og det berører også danske virksomheder. Sådan lød budskabet, da Topdanmark indbød virksomhedskunder til klimaseminar Klimaforandringerne handler både om fornuft og følelser. Derfor er virksomheders vækstmuligheder påvirket både af konkrete vejrforandringer og af kundernes samt samfundets opfattelse af, hvilken rolle erhvervslivet skal påtage sig for at løse klimaudfordringerne. Sådan lød det overordnede budskab til de virksomhedskunder i Topdanmark, der tidligere på måneden tog med Industri og Livselskabet på klimaseminar i Middelfart. Seminaret er en årlig begivenhed, hvor arrangørerne inviterer kunderne til seminar med et aktuelt tema. I år var det helt oplagt at fokusere på klimaudfordringerne, fordi København til december er vært for det store FN Klimatopmøde. En aftale om fx store reduktioner af CO2-udledning vil også få stor betydning for danske virksomheder. Også forbrugernes og investorernes krav og holdninger til klimahåndtering har betydning for den enkelte virksomhed, siger Pia Laub von Gottberg, chef for FO Industri. Altid vigtigt med nye input Blandt de flere end 20 beslutningstagere fra lige så mange virksomheder, der var mødt frem til de to dage med klima på dagsordenen, var Carsten Toft Boesen, adm. direktør i ingeniørvirksomheden Niras A/S. Han hørte bl.a. en fremtidsforsker, investor, meteorolog og en skadeekspert fra Industri give deres bud på, hvad klimaforandringerne vil give Der blev lyttet opmærksomt til eksperterne, da Topdanmark Liv og industri bød virksomhedskunder til klimaseminar. af muligheder og udfordringer for danske virksomheder set fra kundernes, investorers, mediernes og politikernes synsvinkel. Klima er et utroligt vigtigt emne, og noget vi i Niras har rigtig meget fokus på. Det giver en masse nye muligheder i forhold til vand og vedvarende energi, der er nogle af vores kompetencer, og som vi skal tænke ind i vores opgaveløsninger. Uanset om man tror, at man ved alt, bliver man altid klogere af at diskutere med andre aktører med en anden baggrund. Det gav dette seminar mulighed for, siger Carsten Toft Boesen. Investor fik opmærksomhed Det indlæg, der var mest interessant, var fra ATP. Jeg lagde især mærke til den meget nøgterne konstatering af, at klima betyder meget for fx ATP, og at det er naturligt for investorer som ATP at vurdere en virksomheds indsats over for klimaet. Det var klar tale, siger Carsten Toft Boesen, der finder det meget oplagt, at også forsikringsselskaber tager klimaudfordringerne alvorligt og fx afholder et klimaseminar. Men der er rum for forbedringer. Jeg var som sagt ude efter noget debat om disse udfordringer, og det kunne der godt have været endnu mere plads til i et ellers fint program, siger Carsten Toft Boesen. Adm. direktør i Topdanmark, Christian Sagild, til Børsen. Ja, det er legitimt at bekæmpe svindel! Nej, det er ikke et brud på individets rettigheder at efterforske kriminalitet. Personligt vil jeg helst være kunde hos et selskab, som er dygtig til at bekæmpe svindel. Jim Nielsen, direktør for forretningsrådgivning, SAS Institute, til Berlingske Tidende. Foto: Topdanmark 6

7 På jagt efter dårlige vaner Fakta I næste uge findes medarbejderrepræsentanterne i Topdanmarks 20 sikkerhedsgrupper for de næste to år. Er du hurtig, kan du stadig nå at komme i betragtning som sikkerhedsrepræsentant i dit område. Læs mere på TopNet. Dårlige vaner Som en af Topdanmarks nye ergonomiske superbrugere har Bente Kjær også travlt med at komme rundt og justere borde, stole, skærme og musemåttens korrekte placering. Efter jeg har lært det ergonomiske, ser jeg på kollegernes siddestilling og indretning med andre øjne. Jeg oplever, at vi har nogle dårlige vaner, fx med vores computermus. Mange er slemme til ikke at holde dem ind til kroppen. Det er også en god idé at have telefonen tæt på sig, så armene hviler mere, siger Bente Kjær. Foto: Hung Tien Vu Skadebehandler Bente Kjær er også sikkerhedsrepræsentant og bruger meget tid på at rådgive sine kolleger om indretning af arbejdspladsen. Trivsel: Bente Kjær er en af Topdanmarks mest erfarne sikkerhedsrepræsentanter. I over ti år har kollegerne i Sydjylland og på Fyn haft glæde af hendes gode råd og ligefremme facon Det er ikke kun kunderne, der til daglig har glæde af skadebehandler Bente Kjærs viden og erfaring. I over ti år har Bente Kjær tillige været sikkerhedsrepræsentant i en af Topdanmarks 20 sikkerhedsgrupper. Derfor har hun jævnligt besøgt alle kontorer og butikker i Sydjylland og på Fyn og fx tjekket om kollegernes stole er korrekt indstillet, om deres telefoner og skærme står for langt fra brugeren, og om der er for meget støj. Det ser godt ud derude, og jeg synes, det er dejligt at være sikkerhedsrepræsentant især når jeg kan hjælpe en kollega, der måske har lidt ondt i ryggen. Det kan typisk hænge sammen med en forkert siddestilling. Heldigvis er der ikke store problemer ude i butikkerne og kontorerne. Hvad angår sikkerhed og arbejdsmiljø er det min opfattelse, at Topdanmark generelt gør meget for deres medarbejdere, siger Bente Kjær. En vigtig indsats HR-direktør Søren Pahl er glad for det frivillige korps af medarbejdere, der som Topdanmarks sikkerhedsrepræsentanter udfører et godt og vigtigt stykke arbejde. Vi har en særdeles velfungerende sikkerhedsorganisation, der går til opgaven med stort engagement, og som har en praktisk tilgang til tingene. Som finansiel virksomhed er Topdanmark privilegeret i den forstand, at vi har et arbejdsmiljø, der er til at håndtere. Eksempelvis er det meget få medarbejdere, som får en personskade på jobbet, siger Søren Pahl. Se arbejdspladsvurderinger på TopNet I juni og juli var Bente Kjær med de selskabsudpegede sikkerhedsrepræsentanter, regionschef Lars Wulff og salgschef Kent Forsum Sørensen, på besøg i alle regionens butikker og kontorer for at gennemføre arbejdspladsvurderinger. Rapporterne viser generelt, at de gener, der er, typisk handler om fx forkert siddestilling, støj og ringe ventilation. Enhver anmærkning kommer i rapporten med beslutning om, hvad der gøres for at afhjælpe problemerne. Arbejdspladsvurderingen for dit område findes i HR-Guide på TopNet under Trivsel og arbejdsmiljø.

8 Velkommen til Michael Nielsen. Privatassurandør Hvad der umiddelbart lyder som et dramatisk karriereskift giver ved eftertanke ganske god mening. I hvert fald hvis man spørger Michael Nielsen, der siden 1. september har kaldt sig privatassurandør i Topdanmark. Forinden var han i omkring ti år steward og kabinechef i et flyselskab. Erfaringerne derfra kan han nemt bruge i sit nye erhverv, mener han. Der er jo ikke mindst kundeservice til fælles. Kunderne skal have en god oplevelse, og det gælder både oppe mellem skyerne og i kundernes private hjem. Desuden er der friheden i jobbet, som jeg sætter pris på. Jeg vil have meget svært ved at falde til rette i et almindeligt ni til fem job. Som assurandør Nyansættelser pr. 1. september 2009 Jesper Olsen Privat Salg Sjælland, PA-Syd Ib Madsen Privat Salg Jylland & Fyn PA-Øst Allan Holst Rasmussen Privat Salg Jylland & Fyn PA-Vest Pernille Vinther Privat Salg Jylland & Fyn PA-Nord Thomas Sejer Thrane Privat Salg Jylland & Fyn, Butik Odense Henrik Bender Christensen Privat Salg Jylland & Fyn PA-Øst Kristian Rud-Petersen IT liv Rune Lyngby Privat Salg Jylland & Fyn, Butik Skagen Bjørn Bech Olesen IT liv kan jeg selv planlægge min arbejdsdag, siger 33-årige Michael Nielsen. Et godt tip Endnu har han ikke prøvet at sælge en forsikring. Michael Nielsen er på kursus i Ballerup til starten af oktober for at lære Topdanmarks værdier, it-systemer, salgsprocesser og slagsteknikker. Undervejs har han også fået et godt råd med på vejen. Jeg har fået et tip om, at jeg skal være opmærksom på at snakke lidt mindre og lytte lidt mere. Det fik jeg at vide allerede da jeg fik jobbet, griner han. Michael bor med sin hustru og deres treårige datter lidt uden for Kolding. Meget af fritiden går med fodbold i den lokale klub, men han er indstillet på at det kan ændre sig. Jeg har da hørt, at hvis man skal blive til noget i forsikringsbranchen, så skal man spille golf. Nu må vi se om det bliver nødvendigt. Mærkedage 25 års jubilæum den 1. oktober Per S. Poulsen, Liv Compliance ledelse Reception 1. oktober kl på hovedkontoret, Borupvang 4, Ballerup 40 års jubilæum og pensionering den 1. oktober Hans Erik Jensen, Privat Salg Specialopgaver Reception 1. oktober kl i butikken i Næstved, Handelsskolevej 1 40 års jubilæum den 1. oktober Ebbe Schack-Nielsen, IT systemprogrammering Claus Burkal, IT Primo 2 Reception for Ebbe Schack-Nielsen og Claus Burkal 1. oktober kl på Hovedkontoret, Borupvang 4, Ballerup Annette Søemod Nielsen, Privat Salg Jylland og Fyn Reception 1. oktober kl på Horsenskontoret, Rådhustorvet Job i Top Erhvervsassurandør, Sjælland Kontakt Lars Gam, telefon Forsikringssælger, Sønderjylland Kontakt Kent Forsum Sørensen, telefon Privatassurandør, Sjælland Kontakt Christian Smith, mobil Dynamisk teamleder, Kundecenter Ballerup Kontakt Birgit Wadum, telefon Salgsmedarbejder, Thisted butik Kontakt Pia Kirk Jørgensen, telefon Salgsmedarbejder, Odense butik Salgsmedarbejder, Sønderborg butik Kontakt Bettina Pedersen, telefon Salgsmedarbejder til Frederikssund og Amager butik Kontakt Julie Thorsen, telefon IT Gruppeleder Kontakt Else Dalum Tophøj, telefon Java udvikler med Eclipse RCP erfaring Kontakt Thomas Krogsæter, telefon IT-Output udvikler Kontakt Rikke From Davidsen, telefon Typo3 specialist med supporterfaring Kontakt Heidi Torm, telefon Udnævnelser Overassistent Lis Anne Jørgensen, Privat Servicecenter 2 Signe Asp Lorentzen, Privat Servicecenter 1 Morten Mikkelsen, Privat Top Kundeservice Århus 2 Stine Brøner, Privat Salg, Butik Aarhus Eva Toudahl, Privat Servicecenter 1 Afdelingsleder Lars Ryder Pedersen, Liv Aftaler og Skat Lasse Jermiin, Liv Sekretariat Bettina Møller Jensen, Skadehjælp 1 REDAKTION Næste Focus Deadline Focus produceres af Topdanmarks kommunikationsafdeling og udsendes til alle medarbejdere i koncernen hver 14. dag. Ansvarshavende redaktør: Steffen Heegaard. Redaktør: Troels Leth. I redaktionen: Jens Langergaard, Anja Ravn og Carsten Ritter. Grafisk tilrettelæggelse og produktion: Marketing v/linda Rasmussen. Tryk: Formula A/S. Topdanmark, Borupvang 4, 2750 Ballerup, tlf Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Bilejerne dømmer solidariteten ude

Bilejerne dømmer solidariteten ude F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 17. 06.11.2008 Bilejerne dømmer solidariteten ude Privat: Solidaritet i den traditionelle forstand har trange kår, hvis det står til de danske bilejere. De er

Læs mere

Hver en krone tæller. Succes med nye mål for kundeservice side 7. axv@topdanmark.dk. Topdanmarks virksomhedsblad nr. 16. 23.09.

Hver en krone tæller. Succes med nye mål for kundeservice side 7. axv@topdanmark.dk. Topdanmarks virksomhedsblad nr. 16. 23.09. F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 16. 23.09.2010 Hver en krone tæller Velgørenhed: Læger uden Grænser sendte, hvad der svarer til fire læger til Haiti for Topdanmarkmedarbejdernes bidrag på 124.560

Læs mere

Danskerne siger ja til indsats mod svindel

Danskerne siger ja til indsats mod svindel F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 06. 25.03.2010 Danskerne siger ja til indsats mod svindel Svindel: 93 % af danskerne siger ja til, at forsikringsselskaberne skal bekæmpe svindel. Det viser en

Læs mere

Mindre plads lig med mere fleksibilitet

Mindre plads lig med mere fleksibilitet F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 17. 22.10.2009 Skadebehandler Kenneth Hansen er så småt ved at forberede sig på free seating, der skal starte som pilotprojekt i hans afdeling. Så skal der nemlig

Læs mere

Hurtig behandling med rabatsystem

Hurtig behandling med rabatsystem F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 14. 10.09.2009 Rikke Høm Jensen er garvet i brugen af Scalepoint. Hun har brugt det til at få erstattet både cykel og mobiltelefon. Hurtig behandling med rabatsystem

Læs mere

Spar penge med papiret

Spar penge med papiret F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 18. 05.11.2009 Spar penge med papiret Genbrug: Der er store gevinster at hente, hvis medarbejderne i Topdanmark sorterer deres affald lidt bedre. Ny kampagne på

Læs mere

Nødberedskabet er sommerklar

Nødberedskabet er sommerklar F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 9. 06.06.2008 Foto: Polfoto Nødberedskabet er sommerklar Skade: Efter sidste sommers mange skybrud har Skadeafdelingen op til den forestående skybrudssæson etableret

Læs mere

Computeren går mest i stykker

Computeren går mest i stykker F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 9. 12.5.21 Computeren går mest i stykker Skade: Om det er kaffen, der vælter ned i tastaturet, eller om computere generelt bare er mere ustabile end andre elektriske

Læs mere

Bilister: Ok med sort boks

Bilister: Ok med sort boks F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 19. 11.12.2008 Bilister: Ok med sort boks Privat: 55 pct. af bilejerne vil gerne have en sort boks i bilen, hvis det kan give en besparelse på bilforsikringen,

Læs mere

Stormberedskab blev testet

Stormberedskab blev testet F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 19. 27.11.2009 Stormberedskab blev testet Skade: Der var pres på telefonerne, da Topdanmarks beredskab ved en stor storm blev testet. Øvelsen viste, at vores korps

Læs mere

FOCUS. Bred enighed i Seest. Kundetilfredshed: Brancheorganisationen

FOCUS. Bred enighed i Seest. Kundetilfredshed: Brancheorganisationen FOCUS Topdanmarks virksomhedsblad nr. 21, 11.11.2005 Bred enighed i Seest Kundetilfredshed: Brancheorganisationen Forsikring & Pension har gjort status i Seest. Resultatet falder helt i tråd med den undersøgelse,

Læs mere

Skaber værdi for kunderne

Skaber værdi for kunderne F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 6. 04.04.2008 Skaber værdi for kunderne Skade påbegynde arbejdet med at få Trim ind i hverdagen. Trim-centrets fornemmeste opgave er at understøtte forretningen

Læs mere

Urmager giver skulderklap til tiden

Urmager giver skulderklap til tiden F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 21, 14.12.2007 Urmager giver skulderklap til tiden Kundetilfredshed: Urmager Henrik Werner fra Hellerup blev lidt træt af nogle kollegers kritik af forsikringsselskaberne.

Læs mere

Forsikringsindtjeningen vokser - negativt afkast fører til nedjustering

Forsikringsindtjeningen vokser - negativt afkast fører til nedjustering F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 13. 26.08.2008 Forsikringsindtjeningen vokser - negativt afkast fører til nedjustering Regnskab: 2. kvartal gav et overskud på 345 mio. kr. før skat, og 1. halvår

Læs mere

FOCUS. Bilgruppeplacering i Topdanmark. Topdanmarks virksomhedsblad nr. 03, 11.02.2005

FOCUS. Bilgruppeplacering i Topdanmark. Topdanmarks virksomhedsblad nr. 03, 11.02.2005 FOCUS Topdanmarks virksomhedsblad nr. 03, 11.02.2005 Billigere forsikringer til 23.000 bilister Privat: Den årlige gennemgang af bilforsikringerne betyder lavere præmier for 23.000 kunder i Topdanmark,

Læs mere

God skik-regler skal sikre bedre kunderådgivning. Af Kim Betak Pedersen

God skik-regler skal sikre bedre kunderådgivning. Af Kim Betak Pedersen FOCUS Topdanmarks virksomhedsblad nr. 16, 12.09.2003 God skik-regler skal sikre bedre kunderådgivning Danskere, der søger råd om forsikring hos forsikringsselskaber eller via andre salgskanaler, har fået

Læs mere

Lettere at få anerkendt en arbejdsskade. Brancheorganisationen Forsikring & Pension regner med, at den nye reform får erstatningsudbetalingerne

Lettere at få anerkendt en arbejdsskade. Brancheorganisationen Forsikring & Pension regner med, at den nye reform får erstatningsudbetalingerne FOCUS Topdanmarks virksomhedsblad nr. 15, 29.08.2003 Lettere at få anerkendt en arbejdsskade Arbejdsskadereform: Plejesektoren ventes at opleve de største prisstigninger, når den nye arbejdsskadereform

Læs mere

Godt kvartal trods uvejr

Godt kvartal trods uvejr FOCUS Topdanmarks virksomhedsblad nr. 10, 06.05.2005 Godt kvartal trods uvejr Skade: Kunderne får 123 kroner retur for hver 100 kroner de betalte i forsikring i 1. kvartal af 2005. Fraregnet udgifter til

Læs mere

Nabohjælp giver kvalitet for pengene. Marianne Person fra Topdanmarks personaleafdeling. i personlig udvikling. Foto: Claus Boesen/Media Press

Nabohjælp giver kvalitet for pengene. Marianne Person fra Topdanmarks personaleafdeling. i personlig udvikling. Foto: Claus Boesen/Media Press FOCUS Topdanmarks virksomhedsblad nr. 17, 26.09.2003 Nabohjælp giver kvalitet for pengene Uddannelse: Topdanmark indgår aftale, som øger mulighederne for personlig udvikling. Kurserne, der er udviklet

Læs mere

Vi er i en tid med store forandringer

Vi er i en tid med store forandringer MEDLEMSBLAD FOR kreds nordea / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / Februar 2014 Vi er i en tid med store forandringer Bestyrelsen ser tilbage på året der gik og frem mod generalforsamlingen den 29. marts

Læs mere

Flere forsikrer sig mod løntab Liv: Fyringsrunder får flere lønmodtagere

Flere forsikrer sig mod løntab Liv: Fyringsrunder får flere lønmodtagere F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 6. 26.03.2009 Lønforsikring giver ro og tid Liv: Merete Jørgensen fik brug for sin lønforsikring. De ekstra penge på kontoen giver ro til at finde nyt ønskejob

Læs mere

FORSIKRING. Udvikling. Udviklingen inden for digitalisering får store konsekvenser...

FORSIKRING. Udvikling. Udviklingen inden for digitalisering får store konsekvenser... Nr. 6 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Hvor gik Gerda hen? Status på de digitale forsikringsselskaber [side 6] De er dygtige, men hvad kan den digitale generation egentlig? [side

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

Landmænd kan forsikre sig til vikarhjælp. Udvalget driver vikarbureauet Landbrugets

Landmænd kan forsikre sig til vikarhjælp. Udvalget driver vikarbureauet Landbrugets FOCUS Topdanmarks virksomhedsblad nr. 1, 17.01.2003 Landmænd kan forsikre sig til vikarhjælp Produktudvikling: Syge eller tilskadekomne landmænd kan fra 1. marts få hjælp til at betale for en afløser.

Læs mere

Påsat brand gav lange fængselsdomme

Påsat brand gav lange fængselsdomme F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 12. 25.06.2010 En påsat brand lagde en stor fabriksbygning i Tjørring i ruiner. Her forsøger brandvæsenet at slukke ilden. Foto: Flemming Hansen Påsat brand gav

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

Forsikring. » Tema // Mangfoldighed. Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver til

Forsikring. » Tema // Mangfoldighed. Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver til Nr. 1 - Januar 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring» Tema // Mangfoldighed Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET HVERDAGEN ER FIN, MEN FREMTIDEN KRÆVER MERE UDVIKLING FLEST BA ERE ER LEDERE ALLE HAR FOKUS PÅ FORRETNINGSSTRATEGI

Læs mere

Certificering er ikke så slemt

Certificering er ikke så slemt MEDLEMSBLAD FOR KREDS NORDEA / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / FEBRUAR 2015 Certificering er ikke så slemt Filialdirektør Mette Ahlen (tv.) og rådgiver Helle Quvang har været igennem certificeringsprojektet,

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / oktober 2012

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / oktober 2012 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / oktober 2012 Privatrådgivere under hårdt tidspres/2 Hvad bliver det næste?/4 Forandringer på klods hold/6 Når chefen lytter med/8

Læs mere