Teknisk idriftsættelse af DataHub påbegyndes fra d. 18. februar, og de nye markedsregler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknisk idriftsættelse af DataHub påbegyndes fra d. 18. februar, og de nye markedsregler"

Transkript

1 DataHub Læs her tidligere nyheder på Ninas blog - En ugentlig opdatering om sidste nyt i projektet for markedets aktører 20. februar 2013 JHH Uge 6 Teknisk idriftsættelse af DataHub påbegyndes fra d. 18. februar, og de nye markedsregler træder i kraft d. 1. marts. Vær i den forbindelse særligt opmærksom på de ændrede deadlines, der vil være for markedsdriften, indsendelse af data mv., i idriftsættelsesperioden. De ændrede tidsfrister ses i planen i listen ude til højre på siden DataHub Aktørernes go-live plan samt er yderligere beskrevet i Cut-over notatet (der er ingen ændringer i planen, ift. det der blev kommunikeret i sidste uge). DataHub lukkes fra: Mandag den 11.februar kl. 22 til tirsdag den 12. februar kl. 8. Årsagen er, at de sidste rettelser til DataHub skal installeres. Lukningen betyder, at der ikke kan migreres data i denne periode. Nye dokumenter blev d. 7. februar publiceret i listen til højre på siden her: Version 3 af Cut-over notatet. Der er to varianter af notatet - den endelige version samt et dokument, hvor man kan se de ændringer, der er lavet ift. den oprindelige version (titlen slutter på '- TC'). 1/89

2 Præsentationerne fra de idriftsættelsesmøder, der har været afholdt for netvirksomheder og elleverandører i denne uge, d. 5. og 7. februar. Optagelse af møderne lægges ligeledes på siden her, når de er klar. Generelt beder vi jer være meget opmærksomme på de informationer, vi i de kommende uger dagligt lægger på siden her eller på datamigreringssitet. Man kan abonnere på opdateringer til siderne ved at klikke på det første af de tre ikoner i toppen af sidens midtersektion (se vejledning til dette i listen ude til højre på siden). Datamigrering hold øje med Datamigreringssitet! Nedenstående informationer fra datamigreringssitet understreges her: :30 Da de fleste netvirksomheder er ved at være færdige med at migrere stamdata, åbner vi for, at der også må migreres alle typer af måledata. Husk, at der kun flyttes målinger til DataHub fra 1/ Vi er i gang med at sende rapporter ud tilbage fra den 4. februar (rapporter som Logica tidligere skulle have genereret). Disse forventes alle at blive sendt i dag Vi har nu fået genereringen af rapporterne fra migreringen delvist automatiseret. Det betyder, at rapporterne nu vil blive sendt til jer fra afsenderen: og emnet på mailen vil være: DataHub Migrering efterfulgt af net og kørselsnummer. Der fremsendes en mail pr. rapport, altså 3 mails for en migreringskørsel. Vi er i gang med at generere de manglende rapporter fra de sidste dage, så de vil dukke op hos jer, efterhånden som de bliver færdige. Opstår der problemer vedr. rapporterne, skal I endelig henvende jer til DataHub Support. Indsendelse af udfyldte aktøraftaler til Energinet.dk Den endelige frist for indsendelse af aktøraftaler til er 15. februar 2013, hvis man som aktør vil have mulighed for at kommunikere med DataHub pr. 18. februar Aktøraftaler til udfyldelse er sendt til de aktører, der er aktørtestgodkendt. Hvis I som aktør endnu ikke har modta- 2/89

3 get en aktøraftale (til den person I har meldt som administrationsbruger på stamdatablanketten), bedes I kontakte hurtigst muligt. Uge 5 I denne uge er det vigtigste budskab herfra, at I frem mod DataHub s idriftsættelse dagligt bedes holde øje med al opdatering på siden her samt på Datamigrerings-siden. Det er på hjemmesiden, at vi kan sikre, at al information gøres tilgængeligt for alle aktører samtidig, så det vil være vores primære kommunikationskanal. For at vi kan holde siderne så opdateret som muligt, er det vigtigt, at I sørger for at holde fuldstændig opdateret ift. migreringsstatus. Der er fortsat fuld opbakning til idriftsættelse af DataHub 18. februar/ 1. marts Teknisk idriftsættelse sker fra d. 18. februar, og de nye markedsregler træder i kraft d. 1. marts. Og vi har derfor inviteret til idriftsættelsesmøder 5. og 7. februar! Formålet er at give en detaljeret gennemgang af de aktiviteter I og vi skal sikre bliver gennemført i overgangen fra den gamle markedsmodel til den nye, så den samlede idriftsættelse lykkes. Vi står overfor en kompleks ændring af såvel IT-systemer som markedsregler, og her er det vigtigt, at vi alle er så godt informeret om status, udfordringer, begrænsninger osv. som muligt. Vi har i skrivende stund modtaget tilmeldinger fra 29 netvirksomheder og et lidt mindre antal elleverandører. Vi henstiller til, at I så vidt det er muligt, prioriterer at få tid til at deltage ved disse møder det korte varsel til trods. Datamigrering hold øje med Datamigreringssitet! Flere Sonlinc kunder skal migrere om, pga. manglende indlæsning af delete-fil. I Migrerings Status regnearket kan ses, hvem det berører. Som skrevet ovenfor, er det vigtigt, at I melder til når I har migreret data ind igen. Der er for en række netvirksomheder konstateret en fejl på sammenhængen mellem elleverandører og balanceansvarlige. Vi har sendt en mail til de netvirksomheder, det drejer sig om det er vigtigt, at I hurtigst muligt får rettet op på fejlen og melder det til når det er sket. 3/89

4 Husk, som skrevet tidligere, at migrere udvekslingsmålepunkterne ind også! Der er stadig meget, meget få udvekslingsmålepunkter migreret ind. Grundet de mange remigreringer er der stor aktivitet på migreringssystemet, hvilket kan medføre lange svartider. Indsendelse af udfyldte aktøraftaler til Energinet.dk Den endelige frist for indsendelse af aktøraftaler til er 15. februar 2013, hvis man som aktør vil have mulighed for at kommunikere med DataHub pr. 18. februar Aktøraftaler til udfyldelse er sendt til de aktører, der er aktørtestgodkendt. Hvis I som aktør endnu ikke har modtaget en aktøraftale (til den person I har meldt som administrationsbruger på stamdatablanketten), bedes I kontakte hurtigst muligt. Frist for indsendelse af data Der har været en mindre uoverensstemmelse mellem 'DataHub Cut-over notat' og 'DataHub - Aktørernes go-live plan'. I linie 23 i planen var netvirksomhedernes frist for indsendelse af data til det gamle system fejlagtigt sat til 14. februar kl. 16. Det rigtige tidspunkt er 15. februar kl. 07, og fejlen er nu rettet i go-live planen. Godkendelse af markedsforskrifterne pr. 1. marts januar 2013 blev markedsforskrifterne D1, F1, H1, H2 og I godkendt til at træde i kraft pr. 1. marts 2013 i forbindelse med DataHub's idriftsættelse. Forskrifterne ses under De nye markedsregler. Forskrift C1 afventer fortsat godkendelse. Uge 4 På branchestyregruppemødet i denne uge var status ift. DataHub s idriftsættelse på agendaen. Input til dette var bl.a. den undersøgelse Dansk Energi netop har foretaget blandt deres medlemmer ift. aktørernes parathed til DataHub-idriftsættelsen. Meldingen fra branchestyregruppen er klar: Vi fastholder den planlagte idriftsættelse 18. februar/ 1. marts Teknisk idriftsættelse sker fra d. 18. februar, og markedsreglerne træder i kraft 4/89

5 d. 1. marts. Der er ingen tvivl om, at idriftsættelsesfasen og den første tids drift vil blive hård for alle parter. Der er tale om nye markedsregler samt en ny kommunikationsform mellem IT-systemerne og ikke mindst nye IT-systemer hos såvel markedsaktørerne som Energinet.dk. Disse omvæltninger vil kræve en ekstra indsats af os alle, og fra Energinet.dk s side betyder det bl.a., at vi har øget bemandingen i DataHub Support teamet for at klare de ekstra henvendelser, vi forventer at få. Datamigrering Store migreringskørsler igangsættes i dag fredag samt i weekenden af DONG Energy og SEAS-NVE. Der må derfor forventes en lavere performance for migreringskørslerne generelt i de kommende dage d januar. På mandag d. 28. januar kl. 23 lukkes der for igangsættelse af nye migreringskørsler. De påbegyndte kørsler bliver migreret færdigt, og systemet åbnes igen tirsdag morgen d. 29. januar kl. 10. Husk udvekslingsmålinger i migreringen! Vi kan se i migreringssystemet, at det stadig er meget få netområder, der har migreret udvekslingsmålepunkter, og vi vil pointere, at disse målepunkter (og tilhørende måledata), også er meget vigtige at få migreret, da det ellers ikke er muligt at opgøre et korrekt områdeforbrug i DataHub hvilket jo vil ske i DataHub fra den 11. februar. Hvor netvirksomheden ejer måleudstyr i et udvekslingspunkt mod en nabonetvirksomhed, skal man sørge for, at disse målepunkter medtages i migreringen det kan fx være på 60/10 kv transformere eller på 10 kv samarbejdsforbindelser. Bemærk, at der skal oprettes separate målepunkter for hver udvekslingsretning, og der skal i stamdata oplyses Fra netområde og Til netområde. DataHub testmiljø I starten af denne uge blev DataHub testmiljøet som planlagt tilgængeligt for test og uddannelsesaktiviteter hos aktørerne. Status er lige nu, at 17 aktører er i gang på testmiljøet. Information om dette miljø ses i listen ude til højre i dokumentet DataHub ekstra testrunde. Her ses tekniske specifikationer og begrænsninger ved testmiljøet, samt hvordan I kan få adgang til miljøet. Inde på testmiljøet findes der vejledninger til brugen af DataHub, herunder vejledning til brugeroprettelse, under fanebladet Portal og menupunk- 5/89

6 tet Vejledninger. Hvis I planlægger et stort uddannelses- eller testsetup, så sørg for at afsætte tid til at køre forbindelsestest til DataHub testsystemet og et par pilottestcases igennem først! DataHub produktionsmiljø Vi er i gang med brugeroprettelserne på systemet, og vil i den forbindelse orientere om, at der på tirsdag d. 29. januar er en genstart af miljøet kl , hvor det ikke er muligt at få adgang til det. DataHub aktøraftaler Forudsætningen for at kunne deltage i elmarkedet pr. 1. marts 2013, herunder kommunikere med DataHub en, er at hver enkelt aktør har underskrevet en aktøraftale pr. aktørrolle. Aftalerne blev udsendt pr. mail til aktørerne i sidste uge til den person, I på stamdatablanketten til Energinet.dk har angivet som Administrationsbruger! Fristen for indsendelse af udfyldte aktøraftaler samt fortrolighedserklæringer til Energinet.dk er 15. februar De kan scannes ind og sendes pr. mail til eller sendes pr. post til Tonne Kjærsvej 65, 7000 Fredericia. Uden denne aftale underskrevet og indsendt, kan man ikke deltage i elmarkedet pr. 1. marts Oprettelse af målepunkter til MikroVE (Årsbaseret nettoafregning gruppe 6) Information vedr. oprettelse af målepunkter til MikroVE ligger ligeledes i Cut-over notatet, som blev publiceret i sidste uge og ligger i listen ude til højre på siden her. Da arbejdsbyrden for netvirsomhederne varierer ift., om målepunkterne oprettes før eller efter DataHub s idriftsættelse, pointerer vi her indholdet. Alle MikroVE anlæg, I som netvirksomhed har oprettet på Selvbetjeningsportalen senest torsdag den kl. 16, sørger Energinet.dk for at oprette i DataHub. Alle MikroVE anlæg, I som netvirksomhed ikke har fået oprettet inden denne frist, skal I selv oprette som teknisk målepunkt i DataHub via brugergrænsefladen (GUI en). Sidstnævnte er en ikkeubetydelig opgave beskrevet i vejledningen om oprettelse af teknisk målepunkt i DataHub, der netop er lagt ud i listen til højre på siden her. 6/89

7 Vi vil derfor stærkt anbefale, at I tilstræber at få oprettet så mange som muligt af de MikroVE anlæg, I har liggende, på Selvbetjeningsportalen senest torsdag den kl. 16. Fjernelse af muligheden for flytning meldt via netvirksomheden Bemærk, at der på sitet De nye markedsregler (menupunkt i listen her til venstre på siden) i forrige uge blev publiceret dokumenter vedr. den forventede fjernelse af muligheden for at melde flytning til netvirksomheden. Uge 3 Cut-over notatet, som blev lagt på hjemmesiden (i listen ude til højre) i sidste uge, er netop blevet opdateret. Version 2 af dokumentet ligger i listen til højre både med ændringsmarkering ( '- TC') og i den endelige version. Udover præciseringer drejer det sig om følgende tilføjelser: Håndtering af flytteprocesserne i overgangsfasen ifm. DataHub ens idriftsættelse. Oprettelse af målepunkter til MikroVE (Årsbaseret nettoafregning gruppe 6) Webadgangskode Datamigrering Migreringssystemet flyttes i den kommende weekend til produktionsmiljøet, hvilket betyder ændringer i IT-opsætninger hos alle netvirksomheder. Beskrivelse af ændringerne står i notatet Migreringsproces , der ligger på Datamigreringssitet (menupunkt i listen her til venstre på siden). Vigtigt er det, at I har indsendt alle oplysninger vedr. certifikater og ip-adresser korrekt. Flytningen betyder, at migreringssystemet er lukket fra torsdag den 17. januar kl. 18 indtil mandag den 21. januar kl. 8. Dette er ligeledes annonceret på Datamigreringssitet. Bliver migreringssystemet klar før mandag morgen, vil dette fremgå af Datamigreringssitet. Migrér kun stamdata Det er besluttet på migreringsmødet, at der fra mandag kl. 8 når migreringssystemet åbner igen, kun må migreres stamdata frem til mandag den 28. januar kl. 8. Dette skyldes, at der forventes en del migreringsaktivitet. DataHub testmiljø 7/89

8 Fra 21. januar bliver et DataHub testmiljø som planlagt tilgængeligt for test og uddannelsesaktiviteter hos aktørerne. Information om dette testmiljø blev lagt ud på hjemmesiden her i sidste uge (se dokumentet DataHub ekstra testrunde ). Vi har fra Energinet.dk s side fået adgang til miljøet og er planmæssigt i fuld gang med opsætning af brugere mv. samt overførsel af testdata, således at miljøet er klar til de tilmeldte aktører i starten af næste uge. Adgang til testmiljøet fås ved at sende en skriftlig tilmeldelse til med en udfyldt tilmeldingsblanket, jf. det omtalte dokument ovenfor. Hvis I planlægger et stort uddannelses- eller testsetup, så sørg for at afsætte tid til at køre forbindelsestest til DataHub testsystemet og et par pilottestcases igennem først! DataHub aktøraftaler Forudsætningen for at kunne deltage i elmarkedet pr. 1. marts 2013, herunder kommunikere med DataHub en, er at hver enkelt aktør har underskrevet en aktøraftale pr. aktørrolle. Aftalerne udsendes i denne uge pr. mail til de aktører, der har indsendt en udfyldt stamdatablanket til Energinet.dk for oprettelse i DataHub en. Bemærk, at aftalerne sendes til den person, I på stamdatablanketten har angivet som Administrationsbruger! Fristen for indsendelse af aktøraftaler til er sat til 31. januar Test af iframe Fra uge 4 åbnes der for test af forbrugeradgangsløsningen (iframe) på et lille sæt af demodata. Disse data er sammenknyttet med 4 typiske DanID NemID testbrugere. Det vil være muligt at logge på med 4 officielle NemID testbrugere (Bruger1, Bruger2, Bruger3 og Bruger5). Der forligger nøglekort til disse brugere. Dette testsetup vil give mulighed for at se al funktionaliteten i iframe applikationen og give jer mulighed for at style jeres integration færdig. I vil modtage direkte besked i næste uge omkring test med NemID testbrugere og nøglekort. Det forventes ligeledes, at det vil blive muligt at teste på egne migrerede data på det nye testsystem (ovenfor omtalt) fra uge 5. Der skal i dette setup bruges rigtige NemID brugere for at tilgå data. Webadgangskoder kan fremsendes på ønskede brugere, der skal indgå i testen. I vil modtage direkte besked ultimo uge 4 omkring test på migrerede data (livedata). 8/89

9 Høring vedr. flytning meldt til netvirksomheden Bemærk, at der på sitet De nye markedsregler (menupunkt i listen her til venstre på siden) er blevet publiceret anmeldelsesbrev sendt til Energitilsynet, høringsnotat vedr. flytning meldt til netvirksomheden samt opdateret forskrift H1. Uge 2 Nedenstående status for DataHub-projektet denne uge vidner om den store aktivitet, der er hos Energinet.dk og aktørerne i øjeblikket. Vi har netop lagt en række væsentlige dokumenter, der beskriver processen og aktiviteterne i de kommende uger hen mod idriftsættelsen. Dette er beskrevet nedenfor og dokumenterne ligger øverst i listen ude til højre. Aktørernes go-live plan - Projekt: Go-live aktiviteter Planen indeholder de aktiviteter og milepæle, vi fra Energinet.dk s side ser som minimum for aktørerne op til idriftsættelsen af DataHub en. - Drift: Ændrede deadlines i overgangsfasen! En meget vigtig del af planen er desuden de ændrede deadlines, der i overgangsfasen vil være for aktørerne for indsendelse og modtagelse af data samt igangsættelse af forretningsprocesser. For yderligere beskrivelse og detaljering henviser vi til dokumentet DataHub cut-over notat, der beskriver, hvordan markedsdriften vil blive håndteret i forbindelse med idriftsættelse af DataHub en. Datamigrering På Migreringsgruppens møde onsdag denne uge blev detaljerne i den sidste del af migreringsprocessen frem mod idriftsættelsen af DataHub en besluttet. Dette er beskrevet i dokumentet DataHub Migreringsproces , der i dag er lagt på migreringshjemmesiden. Det er vigtigt, at I orienterer jer om indholdet i dette dokument. Testmiljø Fra 21. januar bliver et DataHub testmiljø som planlagt tilgængeligt for test og uddannelsesaktiviteter hos aktørerne. Der arbejdes med en stram tidsplan for idriftsættelsen af dette miljø, hvorfor vi beder 9/89

10 jer om at afsætte d. 21. og 22. januar til forbindelsestest og således ikke planlægge test eller uddannelse for større grupper disse to dage. Se dokumentet DataHub ekstra testrunde for nærmere beskrivelse af testmiljøet, herunder hvordan der opnås adgang til det, samt hvilke begrænsninger der er for brugen af det. For at kunne få adgang til testmiljøet skal de enkelte aktører være oprettet på miljøet, hvilket kræver en skriftlig tilmeldelse til Mere information om dette ses ligeledes i dokumentet. Dispensationer Se afslutningsvis nedenstående vigtige informationer vedr. dispensationer i forbindelse med idriftsættelsen af DataHub en. Indsendelse af måledata for skabelonkunder Energinet.dk er blevet opmærksom på at enkelte aktører har vanskeligheder ved at overholde reglen omkring indsendelse af forbrugsdata på timebasis for skabelonafregnede målepunkter. Desuden vurderer Energinet.dk, at det vil være hensigtsmæssigt i opstartsfasen af DataHub en at undgå de meget store datamængder, som indsendelsen af måledata for skabelonkunder medfører. Da disse data ikke har betydning for afregning af kunder eller markedsmæssig betydning, vil Energinet.dk give dispensation og opfordre til, at netvirksomhederne undlader at indsende data efter de gældende regler indtil d. 1. oktober Herefter vil misligholdelse af reglen som anført i kapitel 11 i forskrift D1 blive sanktioneret. Stikprøver af stamdata og måledata Jf. forskrift I afsnit 3.1 og forskrift D1 bilag 1 er der krav om månedlige stikprøvekontroller af stamdata og måledata for 400 tilfældige målepunkter. IT-leverandørerne har påpeget, at de har behov for en nærmere specifikation af de metoder, der skal bruges i DataHub en, så de kan lave automatiserede processer i deres systemer til at varetage kontrollen. Energinet.dk anerkender behovet herfor, og vil senest d. 1. august 2013 offentliggøre en endelig specifikation af kontrollen og procedurer for rettelse af data i DataHub en. Herefter vil aktørerne have 2 måneder til at implementere rettelser i deres IT-systemer, således at også dette krav vil være under dispensation til 1. oktober /89

11 Uge 1 ATS Alle netvirksomhederne er nu aktørtestgodkendt, mens der på elleverandørsiden mangler at blive godkendt 3. Denne meget fine status er takket være den store indsats, der er ydet hos alle aktører og IT-leverandører for at blive klar som aftalt. Datamigrering Der er fortsat høj migreringsaktivitet. Som det fremgår af migreringsstatus-arket under migreringssitet har der været et fald i mængden af klarmeldte stamdata, da der før jul blev fundet en systematisk fejl hos en række netvirksomheder, der derfor måtte remigrere data. End2end-test End2end-testen har i sidste del af runde 2 mellem jul og nytår, men også i denne uge, oplevet meget lange svartider og en hel del nedetid. En vigtig del af runde 2 har været performancetest af systemet, hvor vi fra de største netvirksomheder har fået indsendt store mængder af data til DataHub en. De konkrete tests der er blevet udført har været med ca tidsserier indsendt i én proces, hvor DataHub ens grænse er defineret til et forventeligt pres på ca samtidigt indsendte tidsserier. Ikke desto mindre burde DataHub en kunne håndtere dette, blot med en længere svartid til følge. Vi har stort fokus på disse performance-udfordringer, og har igangsat en optimering, således vi kan opnå en acceptabel performance og stabilitet inden 1. marts. Hos Energinet.dk har vi udover at understøtte ovenstående aktiviteter gang i den sidste regressionstestning af DataHub en, hvor vi tester de rettede fejl frem mod overtagelsen af systemet medio januar. Sidst men ikke mindst arbejder vi på at færdiggøre go-live plan for aktørerne, der indeholder en dag-til-dag beskrivelse af aktiviteterne frem mod idriftsættelsen 1. marts. Vi præsenterer denne for DataHub Dialogforum (den udvalgte gruppe af markedsaktører, der har assisteret Energinet.dk igennem de forløbne måneder) i næste uge og rundsender den derefter til alle aktører. Fra mandag d. 21. januar er der som tidligere skrevet mulighed for at teste på et særskilt DataHub testmiljø. Vi informerer mere konkret om adgang til dette miljø i næste uge. Uge 51 Energinet.dk er i gang med den afsluttende regresionstest af DataHub, hvor vi verificerer fejlrettelserne af de identificerede fejl, samt laver en sammenhængende gentest af systemet. Efter planen afsluttes dette i januar, hvorefter systemet bliver klargjort til idriftsættelsen 1. marts /89

12 ATS I den forløbne uge er der blevet godkendt 23 aktører, således at vi nu er oppe på 110 godkendte aktører ud af samlet set 126 aktører. Det er en rigtig fin status sammenlignet med situationen for blot et par uger siden, hvilket tydeligt viser, den store indsats der er ydet fra alle sider i projektet. Vi har ved Energinet.dk fortsat fuldt fokus på at få alle aktører igennem og følger status tæt, hos de aktører, der mangler at færdiggøre de sidste tests. Status vedr. aktørtest hos de enkelte aktører, som den så ud fredag morgen (21/12) ses i listen her til højre på siden. Når I som aktør har gennemført de relevante testcases i aktørtesten, bedes I skrive til for at få en officiel godkendelse af den gennemførte aktørtest. Datamigrering Der har i den forløbne uge fortsat været stor aktivitet på migreringsapplikationen, men desværre også problemer med rapporterne. Vi melder tilbage på migreringssiden, når der igen genereres rapporter automatisk. Vi ved, at der til årsskiftet er en del elleverandører der skifter balanceansvarlig. I denne forbindelse skal netvirksomhederne have opmærksomhed på de migrerede stamdata for de berørte målepunkter. Et skift af balanceansvarlig på et målepunkt skal migreres med årsagskode E32 (opdatering af stamdata). Dette betyder, at alle berørte målepunkter efter årsskiftet skal migreres med årsagskode E32 og den nye balanceansvarlige. End2end-test End2end-testens 2. runde har som informeret om tidligere haft en langsom opstart, og vi har derfor arbejdet på at bevare testmiljøet åbent til End2end-testning så lang tid som muligt, inden det tages ned til de nødvendige idriftsættelsesaktiviteter. Vi kan bevare miljøet åbent til og med 4. januar 2013 og håber, I kan udnytte de ekstra dage til test. Hvis I har spørgsmål eller udfordringer i forbindelse med testen, skal I kontakte DataHub Support Fra mandag d. 21. januar er der som tidligere skrevet mulighed for at teste på et særskilt DataHub testmiljø. Umiddelbart efter nytår sender vi mere konkret information ud om adgang til dette miljø. Uge 50 ATS Der er nu for alvor kommet rigtig godt gang i aktørernes testninger, og i den forløbne uge er der såle- 12/89

13 des blevet godkendt 30 aktører, så antallet af godkendte aktører er oppe på 77 totalt nu. Det betyder, at 50 aktører stadig mangler at blive godkendt, hvor nogle er tæt på at blive færdige, mens andre har større udfordringer. Status vedr. aktørtest hos de enkelte aktører ligger i listen her til højre på siden dokumentet er opdateret fredag formiddag (14/12). Hos Eneginet.dk ringer vi fortsat rundt til aktørerne for at følge op på fremdrift, som vi løbende evaluerer med Dansk Energi og Energistyrelsen. Når I som aktør har gennemført de relevante testcases i aktørtesten, bedes I skrive til for at få en officiel godkendelse af den gennemførte aktørtest. Datamigrering Der har i den forløbne uge været problemer med rapporterne på migreringsapplikationen, men disse kører nu igen og er meldt klar her på hjemmesiden under Migrering. En del netvirksomheder har meldt ok til deres migrerede stamdata, og det er her vigtigt, at elleverandørerne kontrollerer de migrerede data kontakter netvirksomhederne, hvis de finder uoverensstemmelser ift. deres egne oplysninger SAMT ikke mindst skriver til en tilbagemelding, når datakontrollen er fuldført og der eventuelt er fundet fejl. Sidstnævnte således at vi kan opdatere migreringsstatusarket og dermed informere alle aktører om status på data. End2end-test End2end-testens 2. runde er efter en hård og langsom opstart kommet i gang, således at de godt 30 aktører, der deltager, er i gang med testningen. Testen køres på DataHub ens produktionsmiljø, der er tilgængeligt for test frem til årsskiftet. Derefter tages systemet ned, og opsætningsaktiviteterne til forberedelse af idriftsættelsen startes, da en af de vigtigste konklusioner fra End2end-testen netop har været, at opgaven med at skabe forbindelse mellem aktørernes systemer og DataHub en ikke må undervurderes. Elleverandører: Webadgangskoder til kunderne I forbindelse med forbrugeradgangsløsningen, hvor kunderne via deres elleverandørs hjemmeside skal gives adgang til data i DataHub en, er der intet krav fra Energinet.dk eller i forskrifterne om, hvordan og hvornår elleverandørerne udsender/overdrager webadgangskoderne til deres kunder. Det kan fx gøres digitalt ved første login, eller medsendes førstkommende regning til kunden efter idriftsættelsen af DataHub en. Efterfølgende er der krav om, at koden sendes til kunden én gang årligt, samt ved flytning hvor en ny kode genereres. 13/89

14 I forbindelse med idriftsættelse af DataHub en dannes webadgangskoden fra medio januar (2013), når Energinet.dk begynder at overføre målepunkterne fra Migreringsapplikationen til DataHub en. Frem til 15. februar er det dog muligt for netvirksomhederne at slette målepunkterne via Delete Connection, hvorved adgangskoderne ændres. Elleverandørerne bedes derfor IKKE anvende adgangskoderne før efter 15. februar! Adgangskoderne kan af elleverandørerne trækkes ud via DataHub Stamdata (MUS) applikationen, og vi forventer ligeledes at fremsende dem elektronisk til elleverandørerne. Adgangskoden er på 8 karakterer. Uge 49 ATS 47 aktører er nu godkendt i Aktørtesten, mens yderligere 44 er i gang med at teste. Der har i den forgangne uge været rigtig god fremdrift på aktørtesten, men der er fortsat 39 aktører, som ikke er i gang med at teste. Det er meget vigtigt, at I får påbegyndt testen samt har fuldt fokus på færdiggørelse af denne inden jul, og Energinet.dk ringer fortsat rundt til aktørerne for at spørge til fremdrift, som vi løbende evaluerer med Dansk Energi og Energistyrelsen. Hvis I har en opdatering til status på testen eller spørgsmål, må I meget gerne skrive til Status vedr. aktørtest hos de enkelte aktører er lagt ud i listen her til højre på siden. Når I som aktør har gennemført de relevante testcases i aktørtesten, bedes I skrive til for at få en officiel godkendelse af den gennemførte aktørtest. Datamigrering Der har i den forløbne uge været store problemer med rapporterne på migreringsapplikationen, hvor vi har måtte bede aktørerne om at indstille migreringen, indtil vi kendte omfanget af problemerne og fik rapporterne i gang igen. Det er i dag verificeret og skrevet på migreringssitet, at rapporterne fungerer igen, og der kan igen migreres data ind. Hvis I som netvirksomhed har haft fejl i jeres migrerede data, således at I har måtte remigrere data, er det vigtigt, at I sender en mail med status til så vi kan opdatere arket med migreringsstatus her på hjemmesiden, og elleverandørerne kan se den opdaterede status på data. End2end-test End2end-testens 2. runde startede i mandags, og godt 30 aktører deltager. Performancetesten er igangsat, og vi afventer resultaterne af dette. Testdrejebogen med input til hvilke processer og testcases, der kan 14/89

15 gennemløbes, ses i listen ude til højre på siden her. 1. testrunde køres færdig parallelt med 2. runde, da ikke alle testprocesser er helt gennemført. Hos Energinet.dk arbejder vi udover at understøtte ovenstående aktiviteter hos aktørerne på at teste de allersidste dele af DataHub en. Fra midten af december påbegynder vi regressionstesten, hvor vi skal verificere, at de rettede fejl er korrekt rettet og implementeret i DataHub en. I den forgangne uge har vi desuden afholdt Aktørdag for markedets aktører, hvor DataHub en bl.a. var på agendaen. Præsentationen fra mødet ses ude til højre på siden her. Uge 48 ATS Status på aktørtesten er, at 35 aktører nu er godkendt, mens yderligere 34 er i gang med at teste. 61 aktører er oprettet på aktørtestsystemet, men har endnu ikke påbegyndt testen, mens omkring 10 fortsat mangler at registrere sig ift. Aktørtestsystemet. Som skrevet tidligere, har vi ringet rundt til de aktører, der ikke har påbegyndt testen, for at få en dato for, hvornår de forventer at påpegynde samt afslutte testen samt høre, om der er nogle problemer. Vi følger løbende op på fremdriften hos aktørerne, herunder om de forventede datoer holder men har I en opdatering til status, må I meget gerne skrive til Når I som aktør har gennemført de relevante testcases i aktørtesten, bedes I skrive til at få en officiel godkendelse af den gennemførte aktørtest. Datamigrering Hvis I som netvirksomhed har haft fejl i jeres migrerede data, således at I har måtte remigrere data, bedes I sende en mail med status på dette til så vi kan opdatere arket med migreringsstatus her på hjemmesiden, og elleverandørerne kan se den opdaterede status på data. End2end-test End2end-testens 2. runde starter på mandag d. 3. december. 12 netvirksomheder og 16 elleverandører har tilmeldt sig testen, og de sidste forberedelser med brugeroprettelser, forbindelsestests osv. er i fuld gang. En opdateret testdrejebog for runde 2 testforløbet ses i listen ude til højre på siden her. Der har været et ønske fra en række aktører om at kunne fortsætte testningen mellem deres ITsystem og DataHub en i januar og februar måned. Vi har sammen med vores IT-leverandør kigget på mulighederne for dette og kan se, at vi kan stille et sådant testmiljø til rådighed for aktørerne senest fra uge 4. 15/89

16 End2end-testen foregår på produktionsmiljøet, der fra årsskiftet skal klargøres til idriftsættelsen af DataHub en 1. marts, og det er derfor ikke muligt for aktørerne at fortsætte testningen her. Uge 47 ATS Status på aktørtesten er, at 29 aktører nu er godkendt, mens yderligere 29 er i gang med at teste. 53 aktører er oprettet på aktørtestsystemet, men har endnu ikke påbegyndt testen, mens knap 30 aktører fortsat mangler at registrere sig ift. Aktørtestsystemet. Vi startede i sidste uge en rundringning til de aktører, der ikke havde påbegyndt testen. En stor del af disse har meldt datoer ind for, hvornår de forventer at påbegynde samt have afsluttet testen, men vi mangler fortsat at få tilbagemeldinger fra en række aktører. Nogle af disse afventer tilbagemelding fra deres IT-leverandør eller har andre udestående spørgsmål. Som skrevet før er det meget afgørende, at aktørtesten gennemføres som planlagt. Når I som aktør har gennemført de relevante testcases i aktørtesten, bedes I skrive til at få en officiel godkendelse af den gennemførte aktørtest. Datamigrering Migreringsprocessen er i samarbejde med migreringsgruppen tilpasset, således at alle aktører hurtigst muligt informeres om fundne fejl i data og deraf følgende remigreringer. Notatet, der beskriver denne proces, blev i tirsdags rundsendt til alle kontaktpersoner hos aktørerne og ligger ligeledes på migreringssitet (Migreringsproces fra pdf). Status vedr. netvirksomhedernes migreringer, elleverandørernes kontroller og fundne kendte fejl i data lægges i dokumentet Migrering Statistik på migreringssitet, der vil blive opdateret dagligt, således at sidste nye status altid er at finde her på hjemmesiden. Her er det vigtigt, at ALLE aktører melder ind til så snart de har en ændring til status i migreringsarket - så vi kan få informationen ud til alle. Ligeledes er det vigtigt, at I melder den nuværende migrerings/kontrol-status ind, så informationen kan blive lagt i dokumentet og publiceret. Nedenstående tekst er i denne uge desuden lagt ud på migreringssitet her på hjemmesiden: :30 Denne uges statistik er nu lagt her på hjemmesiden. Efter aftale med Sonlinc er alle netområder, der anvender Sonlinc system til migrering, markeret som ikke-ok, og forventet ok-dato er sat til Dette skyldes, at Sonlinc har fundet en fejl i migreringen, der medfører, at alle migreringer for disse netområder, skal køres om. KMD har konstateret en fejl i deres migreringssystem mht.leverandørskiftedato. Så KMD kører en ny migrering i aften/nat for de berørte netområder. For disse netområder er status opdateret i statistikregnearket. 16/89

17 Der vil senest i morgen komme et notat her på siden, der beskriver, hvordan migreringsprocessen skal forløbe mht. tidsplan og overholdelse af milepæle. End2end-test End2end-testens 1. runde har nu kørt i de planlagte tre uger. Vi kan se, at vi ikke har nået hele det planlagte testpensum. Processer, der testes, vil derfor som annonceret i sidste uge køre videre parallelt med starten af 2. runde. De tests, der er gennemført, er for størstedelens vedkommende gennemført med succes. Der er fundet fejl i de gennemførte testforløb, men overordnet set ligger mængde og alvorligheden af de fundne fejl på et tilfredsstillende niveau. Forberedelserne til 2. runde er i fuld gang. Vi er ved at indhente de sidste oplysninger fra de deltagende aktører, samt forberede data og systemer. I næste uge starter vi på at tjekke, at alle deltagere kan få forbindelse til DataHub en. Uge 46 Bemærk at et Excel-ark med spørgsmål og svar (DataHub FAQ) nu er gjort tilgængeligt i listen ude til højre. Det vil løbende blive opdateret. ATS Status på aktørtesten er, at 28 aktører nu er godkendt, mens 26 er i gang med at teste. Derudover er 42 aktører oprettet på aktørtestsystemet, men har endnu ikke påbegyndt testen, mens et tilsvarende antal aktører fortsat mangler at registrere sig ift. Aktørtestsystemet. Vi har i denne uge påbegyndt rundringningen til de aktører, der ikke har påbegyndt testen, for at få en dato for, hvornår de forventer at teste samt ikke mindst høre, om der er spørgsmål vi kan hjælpe med at besvare. Det er meget afgørende, at aktørtesten gennemføres som planlagt. Hvis I har spørgsmål til afviklingen af aktørtesten, kan I henvende jer til tage fat i jeres IT-leverandør. Når I som aktør har gennemført de relevante testcases i aktørtesten, bedes I skrive til at få en officiel godkendelse af den gennemførte aktørtest. Datamigrering Netvirksomhedernes migrering af stamdata samt elleverandørernes kontroller af disse er i fuld gang. På migreringsmødet i går blev det diskuteret, hvordan processen bedst styres, således at alle aktører hurtigst muligt informeres om fundne fejl i data. Der er ved at blive skrevet et kort notat om dette, så alle aktører er informeret om procedurerne. Centralt i dette bliver dokumentet med migreringsstatistik på migreringssitet, der vil blive udvidet med en lang række informationer og opdateret løbende, gerne på dagligt basis. Mere information om dette lægges her på siden, så snart det er klart og verificeret af migreringsgruppen. 17/89

18 DataHub Stamdata (MUS) Nedenstående opdateringer vedr. rettelser til applikationen er i denne uge lagt på DataHub Stamdata (MUS) siden, der tilgås via listen til venstre: Nedenstående funktioner er nu implementeret i Stamdata: - Kan vælge specifik målepunktstype ved CSV udtræk - Visning af dato for måleaflæsning (skabelonafregnet MP) er ændret til at vise datoen i armbåndsurstid (aflæsningsdato) Vi er blevet gjort opmærksom på, at det ikke er hensigtsmæssigt at vise time-minut for måleaflæsninger, som beskrevet den Visning af dato for måleaflæsning (skabelonafregnet MP) bliver derfor ændret til at vise datoen i armbåndsurstid (aflæsningsdato) 'Dørbetegnelse' er ved en fejl, ikke tidligere blevet vist i adresseoplysninger. Dette er nu rettet. End2end-test End2end-testens 1. runde har nu kørt i ca. 14 dage som skrevet i sidste uges blog dog med en del opstartsvanskeligheder. Vi forventer derfor også at lade DataHub en køre videre i den stilstandsperiode, der er mellem runde 1 og runde 2, således at vi kan se færdiggørelsen af alle de igangsatte forretningsprocesser. Til de aktører, der skal deltage i runde 2 af testen, som forventes startet 3. december, er der i denne uge udsendt diverse praktisk information om testen, herunder information om certifikatoprettelse, ipadresser vi skal bruge for at skabe forbindelse med aktørernes systemer og DataHub en mv. Forberedelserne til 2. runde er med andre ord allerede i gang. Uge 45 ATS Status på aktørtesten er, at 26 aktører nu er godkendt, mens 20 er i gang med at teste. Derudover er 34 aktører oprettet på aktørtestsystemet, men har endnu ikke påbegyndt testen, mens et større antal aktører fortsat mangler at registrere sig ift. Aktørtestsystemet. Fristen for at have gennemført testen er 31. december Det er derfor nødvendigt for alle aktører at påbegynde testen nu, så dette kan nås. For de aktører, der ønsker at deltage i End2end-testens 2. runde, der starter 3. december, er det nødvendigt at have gennemført og godkendt aktørtesten inden da. Hvis I har spørgsmål til afviklingen af aktørtesten, kan I henvende jer til 18/89

19 tage fat i jeres IT-leverandør. Når I som aktør har gennemført de relevante testcases i aktørtesten, bedes I skrive til at få en officiel godkendelse af den gennemførte aktørtest. Datamigrering Som skrevet til aktørerne og på bloggen i sidste uge, så har vi bedt om en tilbagemelding fra netvirksomhederne ift., hvornår de forventer at kunne have migreret henholdsvis stam- og måledata. Vi er i skrivende stund ved at følge op på disse tilbagemeldinger for at få et overblik over situationen hos de enkelte aktører. Når alle tilbagemeldinger er på plads, informerer vi nærmere om dette. På datamigreringssitet offentliggør vi hver mandag en status over aktørernes migreringer. I mandags var der således migreret godt 2,9 mio. målepunktsstamdata ud af forventet 3,2 mio. samt godt 100 mio. målinger ud af forventet 325 mio. Husk udvekslingsmålinger i migreringen: I forbindelse med migreringen skal man huske de enkelte udvekslingsmålinger. I dag bliver disse typisk sendt ind som sumtidsserier til Energinet.dk, og falder således ikke lige for, når man ser på, hvilke målepunkter der skal migreres. Hvor netvirksomheden ejer måleudstyr i et udvekslingspunkt mod en nabonetvirksomhed, skal man sørge for, at disse målepunkter medtages i migreringen. Det kan f.eks. være på 60/10 kv transformere eller på 10 kv samarbejdsforbindelser. Bemærk, at der skal oprettes separate målepunkter for hver udvekslingsretning, og der skal i stamdata oplyses Fra netområde og Til netområde. Såfremt der er problemer med at få alle data migreret inden for deadline, er det vigtigste stadig forbrugsmålepunkterne. På migreringssitet er i denne uge desuden publiceret nedenstående information vedr. valideringsfejl DM-222: Vi har (meget forståeligt) fået flere henvendelser på valideringsfejlen DM-222, da det er en fejlkode, der ikke kan findes i brugervejledningen. Fejlmeddelelsen lyder: DM-222 The new connection state of metering point with occurrence in the MASTERDATA file is not different for the other fields to the previous master data connection state with occurrence in the same file. Denne fejlmelding kommer, når der er fundet to linjer I masterdatafilen som er fuldstændig ens bortset fra gyldighedsdatoen. I dette tilfælde skippes linjen med den nyeste gyldig-fra, og den skippede linje får fejlen (advarslen) DM /89

20 I Details_Run rapporten (pdf-filen) vil de skippede linjer blive placeret i rækken Ikke indlæst. DM-222 er altså ikke en direkte fejlmelding, men skal betragtes som en orientering om en dubletlinje i masterdata, der ikke vil blive migreret. End2end-test Opstarten af End2end-testen har været en stor opgave med en hel del udfordringer for alle involverede parter, hvor specielt det at få forbindelse mellem aktørernes systemer og DataHub en har givet udfordringer og stadig gør det. Testaktiviteterne er dog i gang, og DataHub en har således modtaget aflæsninger og tidserier, og der er foretaget flytninger samt igangsat leverandørskift. Vi har haft en langsommere opstart og fremdrift end oprindeligt forventet, men kan samtidig konstatere, at det er værdifulde erfaringer ift. den detaljerede planlægning af idriftsættelsesaktiviteterne vedr. selve Data- Hub en. Tilmelding til runde 2 af testen, der starter 3. december, er 10. november. Vi er nødt til at holde fast på denne dato, da der er en hel del forberedende aktiviteter, for at aktørerne kan få forbindelse til DataHub en og dermed reelt være klar til testen 3. december. Uge 44 ATS Status på aktørtesten er, at 21 aktører nu er godkendt. For de aktører, der ønsker at deltage i End2end-testens 2. runde, der starter 3. december, er det nødvendigt at have gennemført og godkendt aktørtesten inden da. Når I som aktør har gennemført de relevante testcases i aktørtesten, bedes I skrive til vores Support-sektion for at få en officiel godkendelse af den gennemførte aktørtest. Datamigrering Grundet den store mængde af data, der skal overføres til migreringssystemet og de forsinkelser samt den ventetid, det har givet hos aktørerne, har migreringsgruppen på et møde 30. oktober besluttet følgende: Vi opfordrer kraftigt til, at der fokuseres på migrering af stamdata, og at måledata først migreres efter 15. november. Vi fastholder milepælen 1. november, med et krav om 100% stamdata, men fraviger kravet om 95% måledata. 20/89

21 Vi har bedt netvirksomhederne melde forventet deadline ind for henholdsvis 100% migrerede stamdata, og med en startdato for migrering af målinger, der hedder 15. november, forventet deadline for 95% migrering af måledata. På den ugentlige statistik over migrerede data (på hjemmesiden DataHub -> Migrering) vil vi tilføje de indberettede datoer pr. netområde, og vi ønsker en positiv klarmelding fra jer (pr. mail), når jeres milepæl er opfyldt. Dette for at elleverandørerne kan starte deres kontrol af stamdata så snart som muligt. DataHub MUS systemet vil blive opdateret hver nat, således at elleverandører kun skal anvende DataHub MUS til rapportudtræk, og dermed ikke belaster migreringssystemet med rapportudtræk. Denne daglige opdatering vil blive idriftsat i denne uge. Netvirksomhederne kan med fordel også anvende DataHub MUS til kontrolrapporter, da der her er bedre muligheder for udvælgelse af målepunkter, og der er bedre svartider end på rapporteringen fra migreringssystemet. Vi vil opfordre kraftigt til ikke p.t. at afvikle andre rapporter på migreringssystemet end fejlrapporterne, der automatisk afvikles ved migreringen. Dette igen for at undgå unødig belastning af systemet. Ovenstående information er sendt pr. mail til alle kontaktpersoner i projektet hos netvirksomheder og elleverandørerne. Bemærk, at migreringsapplikationen er lukket grundet systemarbejde på onsdag og torsdag i næste uge, d november. End2end-test End2end-testen startede d. 1. november, hvor de første beskeder blev sendt mellem DataHub en og de aktørernes systemer. Der arbejdes fortsat på, at få alle systemer korrekt forbundet. Der har været tryk på for alle parter for at blive klar til testen, og vi kan allerede nu se, at det giver værdifuld erfaring ift. selve idriftsættelsen af DataHub 1. marts næste år. Bemærk, at dokumenter vedr. End2end-testens runde 1 er lagt ud i listen til højre på siden. Det drejer sig om vejledning, overordnet testplan samt den detaljerede testdrejebog. Uge 43 21/89

22 ATS Status på aktørtesten var fredag, at 16 aktører nu er godkendt. Når I som aktør har gennemført de relevante testcases i aktørtesten, bedes I skrive til vores Support-sektion for at få en officiel godkendelse af den gennemførte aktørtest. I øjeblikket har vi størst fokus på fremdriften hos de aktører, der skal deltage i End2end-testen, men efterfølgende følger vi nøje status hos alle aktører. Hvis I har spørgsmål til eller problemer med testen, bedes I kontakte Datamigrering Migreringsapplikationen har migreret mange data i den forgangne uge. Dette har bevirket, at der til tider er opstået kø hvilket nedenstående meldinger på migreringssitet også vidner på. Vi har mere end 2,1 mio. målepunkter migreret, ligesom vi har omkring 45 mio. målinger i systemet. Det er således stadigvæk et stykke vej til målet. For at anvende systemet mest optimalt, og give jer de bedst mulige betingelser når I migrerer, vil vi i fællesskab prøve at fordele belastningen på migreringssystemet. I samarbejde med Migreringsgruppen har vi vurderet, hvordan situationen bedst håndteres herunder den planlagte migreringsmilepæl 1. november. Som meldt ud er indholdet af denne milepæl ændret til blot at omfatte stamdata. Vi er klar over de vanskelige forhold for de aktører, der skal migrere data, og vi gør vores bedste for at overvåge fremdriften samt informere jer, så snart vi ser nogle problemer. Følgende er meldt ud på migreringssitet denne uge: :00 Data er nu overført til DataHub Stamdata (MUS) fra migreringssystemet :30 Migreringsgruppen har nu besluttet at ændre milepælen den 1. november 2012 til kun at omfatte at Masterdata skal være migreret 100 %. Dette vurderes, at være nødvendigt, pga. performance problemerne. Vi vil gerne opfordre til, at der ikke migreres Måledata i denne periode. Dette for at sikre, at alle kan nå at få deres Masterdata migreret Da kørslen for den store aktør først forventes færdig i løbet af i dag, anbefaler vi, at I venter med at starte migreringskørsler til i morgen, den Vi kan se at der allerede er nogen migreringskørsler i gang, de forventes at køre langsomt pga. sam- 22/89

23 tidigheden med den store kørsel Migreringssystemet er nu opdateret og VAL-017 er fjernet (husnummer). For at teste systemet, lader vi en stor aktør migrere en stor datamængde i eftermiddag, og vi anbefaler derfor, at I først starter med at migrere i morgen. End2end-test Vi har ved Energinet.dk samt hos de aktører, der skal deltage i End2end-testens 1. runde, travlt med forberedelserne til testen. Databasen og systemet med rette version af DataHub en kører, og vi er klar til at migrere testdata fra aktørerne. De netvirksomheder, der skal deltage i runde 1 af testen, skal meddele ENDK, hvornår testdata er klar, så vi kan planlægge overførslen af disse. En del af aktørerne har allerede forbindelse til DataHub en, og vi arbejder på også at få hul igennem til de sidste. Vi lægger i næste uge en opdateret liste over deltagerne samt testplanen her på hjemmesiden Uge 42 ATS Status på systemtesten er nu, at alle IT-systemer, der anvendes af netvirksomheder er godkendt, mens der for elleverandørerne mangler 5 systemer ligesom i sidste uge. Ingen af disse systemer skal som skrevet tidligere anvendes i End2end-testen, hvorfor de har lidt mere tid men vi er opmærksomme på den manglende fremdrift og følger op på det hos de enkelte IT-leverandører. Godt 50 aktører er blevet oprettet på ATS og er i gang med aktørtesten i forskellig grad, hvoraf 6 af disse aktører allerede nu har gennemført aktørtesten. Opgaven med at blive aktørtestet er for nogle aktører kompleks og bør derfor ikke undervurderes. Håndtering af solceller og nettoafregnere Bemærk de to notater, der er langt ud om håndtering af henholdsvis solceller og nettoafregnere - til dels pr. 1. marts 2013 ved DataHub ens idriftsættelse men også i forhold til migrering af stam- og måledata til DataHub en frem mod idriftsættelsen. Solcellehåndteringen er bl.a. blevet diskuteret i Dialogforum den udvalgte gruppe af aktører, som branchestyregruppen har nedsat, der mødes fysisk en gang om måneden og online en gang om ugen. Referater fra disse møder ligger i zip-filen DataHub Dialogforum møder til højre ude på siden her. 23/89

24 Datamigrering Der er i denne uge lagt følgende information ud om datamigrering på migreringssitet: Der er fortsat problemer for nogle brugere med at se rapporterne efter deres migreringskørsler. Vi arbejder på at få løst problemet Migreringsapplikationen kører nu igen. Fejlen er konstateret til at vedrøre Reset -knappen, som anvendes til at fjerne alle migrerede data. I første omgang har vi valgt at inaktivere knappen, men vi arbejder på at finde en permanent løsning. I stedet for Reset -knappen skal der anvendes en Delete_Connection fil. Anvendelse af Delete_Connection filen beskrives nærmere i afsnit 6 i brugermanualen til datamigrering på migreringssitet. Hvis I har spørgsmål til migreringsapplikationen, herunder anvendelse af Delete_Connection filen, er I meget velkomne til at kontakte os på End2end-test Listen over deltagere i End2end-testens 2 runder ude til højre her på siden er opdateret med de sidste nye tilmeldinger, således at alle IT-systemer nu som ønsket fra Energinet.dk s og arbejdsgruppens side er repræsenteret i 1. runde. Testdrejebog og plan for testen er sendt til deltagerne, og vi forventer at kunne offentliggøre det her på siden i næste uge. Uge 41 ATS Status på Systemtesten er ligesom i sidste uge, at vi nu kun mangler at få to af de systemer, der anvendes af netvirksomhederne, godkendt. Der mangler endnu at blive godkendt fem systemer som anvendes af elleverandørerne. Ingen af disse systemer skal anvendes i End2end-testen, hvorfor de har lidt mere tid. Energinet.dk har en løbende dialog med de restende system-leverandører. Datamigrering Fra næste uge melder vi på migreringssitet ugentligt en status ud for, hvor langt aktørerne og Energinet.dk er med migreringen af stam- og måledata. Der er i denne uge lagt følgende information ud om datamigrering på migreringsitet: 24/89

25 Grundet den ustabile drift af Migreringsstystemet, suspenderes vores milepæl i dag den 10.oktober ("Alle netvirksomheder skal som minimum have migreret alle typer af MP"). Milepælen den 1.november bibeholdes ("Alle netvirksomheder & ENDK skal have migreret 100% stamdata og 95% måledata. Kan ikke slette mere") Vi arbejder sammen med Logica på, at få systemet gjort mere stabilt og vi orienterer her på hjemmesiden om fremdriften. I må meget gerne melde til hvis I får nogle fejl eller der opstår andre uhensigtsmæssigheder i Migreringssystemet Valideringen af husnumre (regel VAL-017) er implementeret for restriktiv, idet der p.t. ikke accepteres andre tegn end tal og bogstaver. Valideringsreglen skulle kun sikre at længden på feltet ikke overstiger 6 tegn. Vi har bedt Logica om en hurtig løsning på problemet, og vi orienterer her på siden når valideringsreglen er rettet. End2end-test End2end-testen, der starter 1. november, er som tidligere skrevet opdelt i 2 runder. Runde 1 er en styret proces, hvor Energinet.dk har sat tidspunkter for gennemførslen af de enkelte processer samt sammensat testdeltagerne i de enkelte netområder. Anden runde af testen starter ultimo nov./ primo dec. og har mere karakter af fri leg, hvor deltagerne selv skal finde modparter at teste med, og der vil ikke være en tidsplan for de enkelte tests. 10. november er sidste frist for tilmelding til denne anden runde af End2end-testen. Produktionsmiljøet, der skal anvendes til end2end testen, er meldt klart, og den version af DataHub, der skal anvendes til testen, er ved at blive klargjort til installation. Vi er ved at styrke vores supportorganisation, således at vi er klar til at afprøve vores supportprocesser i forbindelse med end2end-testen. Uge 40 ATS Vi har i projektet fortsat stor fokus på IT-leverandørernes færdiggørelse af systemtesten, med tæt opfølgning på de leverandører, der har udfordringer med testen. 25/89

26 30 aktører er nu oprettet med certifikat og adgang til ATS, så de er klar til at påbegynde aktørtesten af deres IT-system. DataHub Stamdata (MUS) idriftsat DataHub Stamdata er nu idriftsat og brugerguiden samt information om procedurerne vedrørende at få login er udsendt pr. mail til aktørerne. Der oprettes en særskilt underside på hjemmesiden ved navn DataHub Stamdata (MUS)' for at adskille informationen om denne fra migreringsappplikationen. Her vil brugerguiden Brugermanual MUS Stamdata og øvrige relevante dokumenter placeres. Driftsmigrering igangsat 2. okt. Der er på migreringssitet i denne uge lagt følgende information ud om den idriftsatte nye version af migreringssystemet: Der er nu adgang til den nye version af migreringssystemet (DM-2). Systemet skal kaldes vha. dette link: (det er IKKE muligt at anvende det tidligere link husk derfor at opdatere evt. gemte favoritter/genveje). Brugernavn og password er uændret i forhold til tidligere. Næste milepæl i migreringsprocessen: 10. oktober: Alle netvirksomheder skal som minimum have migreret alle typer af målepunkter Der er på denne side lagt en ny udgave af brugervejledningen. End2end-test De sidste review-kommentarer til testdrejebogen er ved at blive indarbejdet og drejebog samt vejledning forventes udsendt til deltagerne i 1. runde af End2end-testen i starten af næste uge. Det drejer sig om helt detaljeret planlægning af testen og kommer ikke til at gælde for 2. runde af testen. Listen med deltagende aktører kan ses her på siden. Uge 39 26/89

27 ATS Vi har i projektet fortsat stor fokus på IT-leverandørernes færdiggørelse af systemtesten, med tæt opfølgning på de leverandører, der har udfordringer med testen. En række IT-leverandører har dog gennemført testen på nuværende tidspunkt og er ved at gøre klar til aktørtest hos aktørerne. Informationer blev i sidste uge sendt ud til de respektive aktører for at påbegynde registreringen af deres certifikater på ATS en opgave som IT-leverandørerne støtter på forskellig vis. Idriftsættelse af DataHub MUS 1. oktober På mandag d. 1. oktober idriftsættes DataHub MUS, hvor der for aktørerne er mulighed for at udtrække samt slå op i stam- og måledata. Vi udsender på mandag nærmere information vedr. loginoplysninger og brugerguide pr. mail til aktørerne. Brugerguiden lægger vi desuden på siden her. Migrering På tirsdag d. 2. okt. åbnes der op for driftsmigrering til migreringsapplikationen. Bemærk, at der på migreringssitet er lagt følgende vigtig information ud om adgang til migreringsapplikationen: I skal herefter anvende nedenstående ip-adresse, når I skal uploade data via FileZilla. For mange selskaber vil det være nødvendigt specifikt at åbne denne adresse i deres Firewall: ftp.datamigrering.datahub.dk Brugernavn og password er det samme som tidligere. End2end-test Sidste del af testdrejebogen er nu blevet reviewet af arbejdsgruppen, der planlægger End2endtesten, og sidste del af planlægningsarbejdet pågår nu. Vi lægger yderligere materiale ud med praktisk information om testen, så snart det foreligger. I listen ude til højre på siden har vi netop lagt et dokument med navnene på de aktører (netvirksomheder, elleverandører og balanceansvarlige), der deltager i End2end-testens 2 runder. Der er lukket for tilmelding til den 1. runde af testen, hvor den detaljerede testdrejebog følges, og projektet følger nøje op på status i hvert enkelt teststep. For 2. runde af testen, der forventes at starte ultimo november, er det dog fortsat muligt for aktørerne at tilmelde sig på Uge 38 Testen af DataHub forløber fortsat tilfredsstillende i forhold til at påbegynde End2end-testen som planlagt 1. november. Testen er inddelt og prioriteret således den funktionalitet der skal bringes i anvendelse til End2end-testen verificeres først og dernæst testes den øvrige funktionalitet. Den første 27/89

28 del af testen er afsluttet og fejlretningen er i gang. Referat og præsentation fra de online Dialogforum møder d. 11. og 18. september er lagt ud på hjemmesiden. ATS En stor del af IT-leverandørerne er godt i gang med at teste, og de første systemtests er gennemført. Vi har i Energinet.dk meget fokus på at understøtte fremdriften i systemtest, således at markedets aktører kan blive aktørtestet i rette tid, og vi følger derfor tæt op på IT-leverandørernes fremdrift og har kontakt med de IT-leverandører, der har udfordringer med testen. Har I spørgsmål og problemer med testen, er I meget velkomne til at kontakte os på End2end-test Arbejdsgruppen der planlægninger End2end-testen havde møde i går. På agendaen var review af 1. halvdel af det testmanuskript, der skal gennemløbes under testen i november og december. 2. halvdel af testscenarierne er til review på et arbejdsgruppemøde i næste uge. Vi har nu modtaget tilmeldinger fra de aktører, der ønsker at deltage i testen, og er i gang med at få de praktiske detaljer vedr. testen på plads. Der er tilmeldt 12 elleverandører, 14 netvirksomheder samt 2 balanceansvarlige. Migrering Migreringsgruppen havde møde i går, hvor de blev enige om de nye migreringsmilepæle. Følgende tekst lægges på migreringssitet vedr. dette: På mødet i migreringsgruppen d blev der vedtaget følgende væsentlige ændringer i tidsplanen: Driftsmigrering igangsættes Testmigrering fortsættes frem til Ændringer i milepæle: : Udgår : Netvirksomhederne skal som minimum have migreret alle typer af målepunkter. Desuden lægges den opdaterede overordnede tidsplan med de nye migreringsmilepæle ligeledes på migreringssitet. DataHub MUS Arbejdet med migreringsudtrækssystemet, der fra 1. oktober giver aktørerne mulighed for opslag i og 28/89

29 udtræk af data, kører planmæssigt, og man kan allerede nu henvende sig til DataHub Support for at blive registreret som bruger. Invitation til End2end-testen Bemærk, at invitationen til End2end-testen, der i fredags blev sendt ud til alle aktørerne i branchen, er lagt ud i listen til højre på siden. Testen giver mulighed for at teste samspillet mellem de eksterne forretningsprocesser og de interne processer hos de respektive aktører. Aktørernes deltagelse i End2end-testen er frivillig, fristen for tilmelding til er torsdag d. 20 september. Uge 37 Testen af DataHub forløber fortsat tilfredsstillende i forhold til at påbegynde End2end-testen som planlagt 1. november. Referat og præsentation fra Dialogforum møde d. 4. september er i dag lagt ud på hjemmesiden. ATS En del af IT-leverandørerne er godt i gang med at teste IT-systemerne, og de første it-systemer er nu godkendt. Vi er i gang med at kontakte hver enkelt IT-leverandør for at høre til status. Gennemførelse af systemtesten er en tidskrævende opgave, og vi opfordrer de resterende IT-leverandører til ligeledes at begynde, så de aktører der måtte ønske at deltage i End2end-testen kan opfylde kravet om en gennemført system- og aktørtest inden da. End2end-test Arbejdsgruppen, der skal planlægge End2end-testen, havde møde i mandags. Der blev arbejdet videre med planlægningsarbejdet samt diskuteret vilkår for deltagelse i testen. Invitation om deltagelse i End2end-testen sendes i dag ud til alle aktører i elmarkedet. Bemærk, at vi på grund af det store planlægningsarbejde har sat tilmeldelsesfristen til d. 20. september også således, at aktørernes aktiviteter ift. aktørtesten kan planlægges i tilstrækkelig tid. Migrering Vi har indkaldt til møde i migreringsgruppen på torsdag den 20. september, hvor de nye migreringsmilepæle skal fastlægges. Milepælene udmeldes her på hjemmesiden umiddelbart derefter. På migreringssitet er denne uge lagt følgende information ud om dataformatet for MUS: Vi har nu her på portalen, lagt to eksempler på de filudtræk man kan danne fra DataHub MUS syste- 29/89

30 met, således at I kan forberede de evt. videre kontrolprocesser. Filudtrækket kan fra DataHub MUS systemet dannes i to formater: et format beregnet til viderebehandling i andre systemer (UTF-8 tegnsæt), og et format der kan anvendes til umiddelbar indlæsning i Excel (ISO-8859 tegnsæt). Dataindholdet i de to filer er ens. Den sidste kolonne i udtrækket Kørselstidspunkt er tidspunkt for hvornår data er migreret fra netvirksomheden. Bemærk at data i de to eksempelfiler er testdata, og ikke overholder evt. regler for datavalidering. Udsendelse af rykkermail til spørgeskemaet Der blev i går, den 12. september udsendt rykkermail vedrørende besvarelse af spørgeskemaet for september måned. Rykkermailen er udsendt til rigtig mange aktører, og nogle stykker er vendt tilbage med en melding om, at de har modtaget rykkermailen på trods af, at de har besvaret spørgeskemaet. Vi har kontrolleret det system, som vi bruger til udsendelse af spørgeskemaet, men der vises ikke umiddelbart nogle fejl i systemet. Vi vil dog fortsat være opmærksom på, om der viser sig nogle uregelmæssigheder. Husk dog, at ALLE spørgsmål i skemaet skal besvares, for at man ikke modtager en rykkermail. Uge 36 MUS DataHub MUS applikationen med mulighed for opslag i/ udtræk af data vil som planlagt blive idriftsat den 1. oktober ATS IT-leverandørerne er fortsat i gang med at teste IT-systemerne, og vi står klar til at hjælpe dem, der har spørgsmål eller udfordringer med testen. Nogle IT-leverandører er rigtig godt i gang med systemtestningen, og vi opfordrer de resterende IT-leverandører til ligeledes at begynde, så de aktører der måtte ønske at deltage i End2end-testen kan opfylde kravet om en gennemført system- og aktørtest inden da. Under menupunktet 'Tekniske specifikationer' i listen til venstre har vi i dag offentliggjort dokumentet Opstartsvejledning ATS aktørudgave samt opdateret dokumentet vedr. certifikatvejledning. End2end-test Næste møde i arbejdsgruppen, der planlægger End2end-testen, er på mandag d. 10. september. Her 30/89

31 skal der udover planlægningsarbejdet desuden træffes beslutning vedr. de vilkår, de enkelte aktører skal opfylde for at kunne deltage i End2end-testen. Vilkårene fremgår af den invitation, vi i næste uge udsender til aktører om deltagelse i testen. En del af planlægningen af End2end-testen er en fastlæggelse af, hvordan testen bedst struktureres i forhold til antal testdeltagere i henholdsvis november og december. Vi forventer at melde mere ud om dette i næste uge efter mødet i arbejdsgruppen. Færdiggørelse af DataHub Testen af DataHub forløber fortsat tilfredsstillende i forhold til at påbegynde End2end-testen som planlagt 1. november. Vores forberedelser til brugeraccepttest er i fuld gang. I praksis er vi 2/3 henne i en total gennemførelse af en brugeracceptprøve i forhold til den basale funktionalitet. Opdatering af migreringsmiljøet I samarbejde med Logica er vi i gang med at detailplanlægge opgraderingen af applikationen, og vi indkalder snarest til nyt møde i migreringsgruppen, hvor den endelige plan kan fremlægges og nye milepæle aftales. Forbrugeradgang hos elleverandørerne Vi opfordrer til, at elleverandørerne læser de vejledninger og FAQ-dokumentet vedr. forbrugeradgang, som ligger under menupunktet ude til venstre i listen. Uge 35 Opdatering af migreringsmiljøet Ifølge DataHub-projektets tidsplan for migreringsprocessen skal der den 1. september ske en flush (tømning) af migreringsdatabasen, og herefter skiftes til Driftsmigrering. I et samarbejde med Logica har vi analyseret flush-processen og de kommende migreringsprocesser nærmere, og der har vist sig at være it-tekniske bindinger, der betyder, at vi må ændre på migreringsplanen. Det er vigtigt for Energinet.dk at prioritere sikkerheden omkring migreringsprocessen højt. Vi har derfor drøftet mulighederne for en tidligere flytning af data fra migreringssystemet til DataHub end beskrevet i den nuværende plan hvor denne flytning sker i februar En tidligere flytning af data vil betyde en større sikkerhed for, at data kan migreres til DataHub uden fejl. For at realisere denne mulighed betyder det, at migreringsapplikationen skal integreres som en del af DataHub-applikationen. Denne integration er allerede udviklet af Logica, og kaldes datamigrering version 2. I denne version er de valideringsregler, der tidligere er præsenteret for migreringsgruppen 31/89

32 implementeret, således at valideringsreglerne for DataHub er de samme som valideringsreglerne for migreringssystemet. Version 2 af datamigreringsapplikationen er taget i brug i forbindelse med forberedelserne til brugeracceptprøven. Version 2 anvender indlogning, menustruktur og skærmbilleder som i den kommende DataHub, men under menupunktet Datamigrering er applikationen præcis som den eksisterende migreringsapplikation. Brugernavne, password og ftp-adgang er uændret. For at sikre en konsistent overgang til den nye migreringsversion (med nye valideringsregler), vil vi idriftsætte denne version samtidig med flush af databasen, således at alle starter med at migrere alle data på ny, med de nye valideringsregler. Opdateringen af migreringsmiljøet er tidskrævende og vil medføre en del udetid af systemet. I samarbejde med Logica er vi i gang med at detailplanlægge denne opgradering af applikationen, og så snart planen er klar, vil den blive offentliggjort. Disse ændringer i processen betyder, at milepælen vedr. flush af databasen, som p.t. er fastsat til den 1/ i tidsplanen, ikke vil blive udført. Ligeledes vil milepælene for migrering af data den 27/9 og 11/10 blive revurderet. DataHub MUS applikationen vil som planlagt blive idriftsat den 1. oktober 2012, men tidspunkterne for opdateringen af data i applikationen kan blive ændret som følge af ovenstående ændringer. ATS ATS-applikationen har nu været i stabil drift siden 7. august, og vi kan konstatere, at de itleverandører, der anvender systemet kommer godt igennem og får testet deres applikationer. Der er dog endnu forholdsvis lille testaktivitet, og vi opfordrer til, at de IT-leverandører, der endnu ikke er kommet i gang med testningen, starter på dette. Energinet.dk står klar til at hjælpe alle i gang, ligesom der ligger vejledninger tilgængeligt under menupunktet 'Tekniske specifikationer' i listen til venstre. I forhold til aktørernes eventuelle deltagelse i End2end-testen i november og december måned, er det en forudsætning, at de har system- og aktørtesten gennemført inden da. Færdiggørelse af DataHub Testen af DataHub forløber tilfredsstillende i forhold til at påbegynde End2end-testen som planlagt 1. november, og vi arbejder fortsat på at klargøre DataHub en til brugeracceptprøven. 32/89

33 End2end-test Planlægningsarbejdet med End2end-testen for aktørerne i november og december er nu påbegyndt i arbejdsgruppen med de udvalgte aktører og Energinet.dk. Som tidligere skrevet er End2end-testen et tilbud til de aktører, der måtte være interesseret i at afprøve en række forretningsprocesser internt i egen virksomhed samt i samspil med øvrige aktører i markedet. Forbrugeradgang hos elleverandørerne Vi har i den forgangne uge lagt dokumentet iframe custom styling på forbrugeradgangssiden. Dokumentet er henvendt til it-folk og indeholder en liste over de attributter i iframe'n, elleverandørerne kan tilpasse eget hjemmesidelayout. 33/89

34 Uge 34 ATS - Aktørtestsystem ATS er åbent for it-leverandørerne i branchen for start af system- og aktørtest. I onsdags afholdt Energinet.dk en workshop om ATS, hvor alle it-leverandører var inviteret. De deltagende virksomheder fik oprettet forbindelse til ATS og påbegyndte systemtesten. Vi opfordrer til, at de it-leverandører, der endnu ikke er kommet i gang med testningen på ATS, tager fat på dette nu. En forudsætning for at kunne teste på ATS er, at I som it-leverandør har indkøbt og installeret et certifikat se mere information om dette under menupunktet Tekniske specifikationer ude til venstre. Færdiggørelse af DataHub Testen af DataHub forløber i tæt samarbejde mellem Logica og Energinet.dk, og vi arbejder fortsat på færdiggørelse af system- og Integrationstesten, så brugeracceptprøven kan påbegyndes. Forbrugeradgang hos elleverandørerne Ved DataHub ens idriftsættelse bliver det obligatorisk for elleverandører at gøre kundernes data i DataHub en tilgængelige for kunden. Adgangen skal gives på elleverandørens hjemmeside og kræver, at elleverandøren indbygger en iframe-webapplikation fra DataHub en i sin hjemmeside efter Energinet.dk's anvisninger. Desuden skal kunderne kunne logge ind på elleverandørens hjemmeside via NemID. Under menupunktet til venstre Forbrugeradgang hos elleverandørerne er der lagt 4 nye vejledninger om implementering af iframe og NemID, og al informationen på siden er blevet opdateret vi opfordrer til, at I som elleverandør læser denne information. Tekniske specifikationer Under Tekniske specifikationer er der i den forløbne uge lagt 3 nye dokumenter op. Dokumentet Krydsende processer i elmarkedet beskriver, hvordan disse håndteres efter DataHub ens idriftsættelse. På mødet med Dialogforum den 6. august blev det aftalt, at vi ville offentliggøre dette. Dokumentet er en videreudvikling af skemaet i forskrift H1, bilag 2, og er af meget teknisk karakter. Derudover har vi offentliggjort 2 nye versioner af dokumenterne Testdata v. 1.3 og ATS vejledning. Uge 33 ATS - Aktørtestsystem 34/89

35 I sidste uge fik alle it-leverandører som skrevet mulighed for at få adgang til ATS for at påbegynde systemtesten, og der blev rundsendt en vejledning ift. opstart og certifikater materialet ligger under menupunktet Tekniske specifikationer. It-leverandørerne er gået i gang på ATS, og Energinet.dk afholder på onsdag d. 22. august en ATS workshop, hvor alle it-leverandører er inviteret. DataHub MUS (MigreringsUdtræksSystem) Som skrevet her på bloggen tidligere er der fra 1. oktober 2012 adgang til opslag i de stam- og måledata, som ligger i migreringsapplikationen. I praksis tager vi med fastsatte intervaller (planlagt hver 14. dag) en kopi af data i migreringsapplikationen og lægger disse i et særskilt system, hvortil der er knyttet nogle skærmbilleder for søgning på stam- og måledata. Der ligger ingen proceslogik i dette system, der udelukkende fungerer som et opslagsregister, indtil DataHub går i drift 1. marts næste år. Arbejdet med MUS er i øjeblikket foran planen. I Migreringsgruppen er der et møde næste uge, hvor blandt andet valideringsreglerne er på dagsordenen. Færdiggørelse af DataHub Testen af DataHub forløber i tæt samarbejde mellem Logica og Energinet.dk. System- og Integrationstesten er ved at være afsluttet, og vi forventer at opstarte brugeracceptprøven i starten af september. End2end-test Som følge af et ønske fra branchen har Energinet.dk lagt en End2end-test i november og december måned, hvor den samlede markedsfunktionalitet testes, dvs. alle forretningsprocesserne, DataHub s performance, alle roller og typer af aktørsystemer samt de interne forretningsprocesser hos aktørerne. I samarbejde med branchestyregruppen er der nedsat en arbejdsgruppe til detaljeret planlægning af denne End2end-test. Gruppen har netop haft første møde og har et intensivt planlægningsarbejde i løbet af de næste 2 måneder. End2end-testen er et tilbud til aktørerne. Generelt kan der ses mere information om projektet i referater og præsentationer fra Dialogforummøderne, der afholdes i starten af hver måned. Det ses i menupunktet til højre på siden. I denne uge er der lagt følgende opdaterede dokumenter på hjemmesiden: 35/89

36 Projektstruktur aug. 2012, hvor bl.a. den nye End2end-test arbejdsgruppe fremgår Dialogforum , referat og - præsentation Testcases it-leverandører elmarkedet (v. 1.4) (på subsitet Tekniske specifikationer ) Uge 32 Igangsættelse af test af ATS system I denne uge satte vi gang i testen af ATS systemet for de XML baserede meddelelser. Mandag blev der udsendt mail til alle it-leverandørerne med vejledning for både opstart og certifikater, og allerede nu er to af it-leverandørerne godt i gang med at teste. Certifikatvejledning og vejledning til opstart kan findes på DataHub hjemmesiden under menupunktet Tekniske specifikationer. For de it-leverandører, der har behov for lidt hjælp til opstart af ATS testsystemet, planlægger vi at afholde en workshop hos Energinet.dk senere i august. Der vil i eftermiddag blive rundsendt en invitation til alle it-leverandørerne vedrørende denne workshop. Uge 31 Så er der atter gang i spørgeskemaerne Efter længere tids pause er der nu igen nye spørgsmål sendt ud til netvirksomheder og elleverandører, der har til formål at give os et indblik i fremdriften hos aktørerne. Fremover vil der fortsat komme yderligere spørgsmål hver måned, som vi i DataHub projektet vil følge op på løbende. I sommerferien var det it-leverandørerne der stod for skud, hvor de blev præsenteret for en række spørgsmål omkring tidsplaner og parathed i forhold til systemtesten. Tilbagemeldingerne var overvejende positive. Stort set alle var klar til at gå i gang, og der kom også enkelte spørgsmål retur til projektet, som vi adresserer efterfølgende. Uge 30 Også i denne uge har projektet fortsat som planlagt. Uge 29 36/89

37 I denne uge har projektet kørt videre som planlagt. Uge 28 Travlhed i projektet på trods af sommerferie Selvom sommerferien har holdt sit indtog, er dette ikke et udtryk for at projektaktiviteterne for Data- Hub projektet står stille. Faktisk tvært i mod. Blandt andet er vores udviklingsteam i fuld gang med at teste og færdiggøre den udviklede funktionalitet, og sørge for at DataHub en lever op til de specificerede krav, således system- og aktørtesten kan påbegyndes som planlagt efter sommerferien. Det betyder også, at projektet efter sommerferien vil gå ind i en ny fase, hvor der igen vil blive udsendt nye spørgsmål til netvirksomheder og elleverandører. I august vil vi bl.a. gerne vide, hvor langt IT-leverandørerne er nået med udviklingen af det nye system, og om de er klar til at påbegynde en systemtest. Derudover har projektet en interesse i at vide, hvor langt netvirksomhederne er nået i processen omkring datavask og testmigrering, mens der for elleverandørerne vil blive spurgt ind til status omkring implementering af NEM-ID. Projektet er bemandet hele sommeren, så er der spørgsmål, er I meget velkommen til at kontakte os på eller ringe til DataHub Support på tlf Vi har åbent fra kl Uge 27 Aktørtestsystemet (ATS) Den igangværende tilpasning af ATS, så it-leverandørerne kan starte system- og aktørtest i august og september, forløber helt som planlagt. Vi er i øjeblikket desuden i gang med at teste forbindelsen til systemet fra ekstern side. Demonstration af DataHub markedsportalen Som skrevet tidligere afholdt Energinet.dk sammen med Logica den 20. juni 2012 en demonstration af DataHub markedsportalen for markedets aktører og it-leverandører. Videoen med demonstrationen er lagt ud til højre her på siden som en zip-fil. Bemærk desuden dokumentet Demonstration af mar- 37/89

38 kedsportalen, der blev offentliggjort sidste uge her på siden, med en oversættelse af de spørgsmål, svar og kommentarer der var på mødet. Fremdrift hos IT-leverandørerne Vi har i denne uge fremsendt både en informationsmail samt et spørgeskema til IT-leverandørerne for at få en status på, hvor langt disse er i projektet med systemtilpasninger og klargøring til system- og aktørtest. Sidste frist for besvarelse af spørgeskemaet er fredag den 13. juli Tidsfrister for opdatering af stamdata Nylige analyser har påvist uklarheder i, hvilke stamdata der vil være gældende i DataHub i det tilfælde, hvor flere processer påvirker det samme målepunkt. For at skabe klarhed indføres følgende regelsæt: De processer, der har direkte betydning for afregning i elmarkedet, har en forrang, der sikrer, at ændringer til de relevante stamdatafelter altid udføres/huskes i systemet, med mindre andet følger af markedsreglerne. Dette omfatter således processerne BRS-001, BRS-002, BRS-003, BRS-007, BRS-008, BRS-009, BRS-010 og BRS-012. Stamdata opdatering med BRS-006 må kun indsendes med gyldighedsdato til dagsdato eller arbejdsdagen før. Hvis der er indsendt én af de ovenstående processer med forrang, og der efterfølgende, men før gyldighedsdato for processen, indsendes en stamdataopdatering via BRS-006, vil denne stamdataopdatering tage hensyn til de evt. stamdataopdateringer der vil ske via processer med forrang. F.eks. vil en ændring af estimeret årsforbrug indmeldt med BRS-012 ikke kunne overskrives med en BRS- 006 indsendt før gyldighedsdatoen for BRS-012 (ændring af estimeret årsforbrug i BRS-006 vil gælde indtil gyldighedsdatoen for BRS-012). For at sikre konsistens mellem stamdata i DataHub og hos elleverandøren, vil der om nødvendigt blive udsendt ekstra stamdataopdatering, når 2 processer medfører, at det resulterende stamdatasæt bliver et miks af de ændringer, der er sendt ind i de forskellige processer. 38/89

39 Uge 26 Migreringssitet - Revideret tidsplan med opdaterede milepæle 28. juni blev følgende tekst lagt på migreringssitet: Der har været afholdt møde i migreringsgruppen, og der er nu udarbejdet en ny tidsplan med nye milepæle for både netvirksomheder og elleverandører. Tidsplan og forklaringer til milepæle findes i dokumentet DataHub Migreringsstrategi som netop er uploadet til denne side. I det nye notat er starttidspunktet for migrerede data nu flyttet fra til , og den første milepæl for netvirksomheder er , hvor 90 % af stamdata skal være migreret. De nye migreringsmilepæle er blevet indarbejdet i den samlede opdaterede tidsplan for projektet. Den reviderede tidsplan kan ses til højre her på siden i Excel-arket DataHub Tidsplan. Tekniske specifikationer Fredag er der under menupunktet Tekniske specifikationer lagt en uddybende vejledning vedrørende de certifikater, aktørerne skal erhverve i forbindelse med aktørtesten, således at deres systemer kan kommunikere med aktørtestsystemet og senere med DataHub. Alle aktører skal erhverve et certifikat. På sitet er der tidligere på ugen endvidere lagt et notat ud med nærmere information om ATS, herunder indhold og tidsplan. Demonstration af DataHub markedsportalen 20. juni 2012 afholdt Energinet.dk sammen med Logica en demonstration af DataHub markedsportalen for markedets aktører og it-leverandører. Demonstrationen blev givet på engelsk, og ude til højre på denne side ses dokumentet Demonstration af markedsportalen med en oversættelse af de spørgsmål, svar og kommentarer der var på mødet. Der bliver i næste uge ligeledes lagt en video op med demonstrationen. Uge 25 Demonstration af DataHub Som nævnt i sidste uges blog, afholdte Energinet.dk i onsdags en demonstration af DataHub en på det udviklingsstadie, som den befinder sig på i øjeblikket. Det var på mange måder en positiv oplevelse. 39/89

40 Der var ca. 160 deltagere til demonstrationen, hvoraf omkring 100 af deltagerne var med via online teknologien LYNC fra Microsoft. Det er første gang Energinet.dk har afholdt et så stort online møde, og da teknikken virkede upåklageligt, vil vi sandsynligvis benytte os af den mødeform igen. Demonstrationen gav et indblik i fremdriften på udviklingen og viste DataHub motoren i funktion. Det fremgik af præsentationen, at DataHub en på nuværende tidspunkt er i stand til at sende og modtage beskeder, ligesom krydsende processer også kan håndteres. I næste uge vil vi offentliggøre demonstrationen af DataHub en på hjemmesiden, og vi vil ligeledes vise spørgsmål og svar fra mødet. Det er svært præcist at angive, hvordan hverdag vil blive efter idriftsættelsen af DataHub en. Det afhænger i høj grad af de it-systemer, I selv implementerer, og i mindre grad af DataHub en. I vil fortsat skulle anvende egne it-systemer i det daglige arbejde, og kommunikationen til DataHub en vil ske automatisk. Vores leverandør, Logica, har i denne uge endvidere fremvist beregningsfunktionaliteten for Energinet.dk. Funktionaliteten, der udgør en anden stor del af DataHub en, bygger på standardkomponenten IS-Change, og vi glæder os til at påbegynde test af systemet. Uge 24 Demonstration af DataHub 20. juni 2012 Energinet afholder på onsdag den 20. juni en demonstration af DataHub. Systemet er ikke færdigudviklet, men man kan ved demonstrationen se en række forretningsprocesser gennemført og dermed få et indtryk af DataHub, som den vil se ud, når den idriftsættes, og demonstrationen viser endvidere, at en stor del af DataHub på nuværende tidspunkt er færdigudviklet. Der er udsendt invitation til demonstrationen til alle aktører. Tilmelding skal ske senest i dag til Ny projekttidsplan på trapperne hovedmilepælene ligger fast I sidste uge lagde vi blandt andet de slides ud, som blev præsenteret på Dialogforum onsdag den 6. juni Præsentationen indeholdt blandt andet en råskitse af, hvordan den reviderede tidsplan for projektet kunne se ud i hovedtræk med idriftsættelsesdato den 1. marts Det er vigtigt at præci- 40/89

41 sere, at den viste tidsplan kun er en skitse. Den endelige reviderede tidsplan vil blive offentliggjort, når de enkelte milepæle i migreringstidsplanen er blevet nærmere defineret. Dette gøres blandt andet på et møde i Migreringsarbejdsgruppen. Næste møde er den 25. juni Den reviderede tidsplan vil desuden blive sendt til alle netvirksomheder, balanceansvarlige, elleverandører og it-leverandører. Co-location sikring af tidsplanen For at sikre den sidste del af projektet frem mod idriftsættelsen af DataHub 1. marts 2013 har Energinet og Logica valgt at arbejde endnu tættere sammen om det fælles mål. I praksis betyder det, at en række testere og udviklere fra Holland og Norge, hvor dele af DataHub udvikles, i de næste måneder vil arbejde på Energinet.dk s lokation i Erritsø. Dette er for at sikre fuld fremdrift og samarbejde på færdiggørelsen af projektet. Saldoafregning Energinet.dk s overtagelse af saldoafregningen er udskudt fra den 1. januar 2012 til den 1. januar Udskydelsen af overtagelsen er en naturlig følge af den udskudte tidsplan for DataHub s idriftsættelse 1. marts 2013 Uge 23 Møde med Dialogforum Mødet i onsdags med Dialogforum den udvalgte gruppe af aktører gik fint, og vi er meget glade for de input og forslag til forbedringer, vi har fået til henholdsvis Aktørtestsystemet (ATS) og End2end-testen. Vi har lagt præsentationen fra mødet ude i listen til højre på siden. Når referatet fra mødet er blevet godkendt på mandag, lægger vi det desuden op her på siden. Den reviderede tidsplan offentliggør vi, så snart den er endeligt på plads. Hovedmilepælene kan ses i præsentationen. På mødet med Dialogforum fortalte vi om DataHub MUS (MigreringsUdtræksSystem) et tilbud om opslag i stam- og måledata indtil DataHub idriftsættes marts næste år. Fra 1. oktober 2012 tilbyder Energinet.dk adgang til opslag i de stam- og måledata, der ligger i migreringsapplikationen. I praksis tager vi med fastsatte intervaller (planlagt hver 14. dag) en kopi af data i migreringsapplikationen og lægger disse i et særskilt system, hvortil der er knyttet nogle skærmbilleder for søgning på stam- og måledata. Skærmbillederne vil være magen til skærmbillederne i DataHub. 41/89

42 Der ligger ingen proceslogik i dette system, der udelukkende fungerer som et opslagsregister, indtil DataHub går i drift 1. marts næste år. For at sikre opdaterede data i dette register betyder det, at netvirksomhederne hver 14. dag skal sørge for at uploade opdaterede data til migreringsapplikationen. Nyt på migreringssiden På migreringssiden er der lagt følgende nyhed op i dag: Valideringen på aflæsningsfrekvens (VAL-066 og VAL-092) er nu aktiveret i migreringssystemet igen, da vi har fået klarmelding fra alle it-leverandører om, at systemerne er tilrettet til at håndtere dette (se nyhed fra ). Uge 22 Detailplanlægning i samarbejde med aktører og it-leverandører I onsdags den 30. maj havde vi møde med it-leverandørerne for at få deres input til replanlægningen af projektet frem mod idriftsættelse af DataHub 1. marts Fokus var her specielt på testen af aktørernes systemer mere information om aktørtesten (ATS) følger nedenfor. På onsdag den 6. juni har vi et tilsvarende møde med udvalgte aktører ( Dialogforum sammensat i samarbejde med Dansk Energi og branchestyregruppen for projektet). Fokus på dette møde bliver i højere grad End2end-testen, hvor aktørernes systemer og forretningsprocesser (herunder også den interne håndtering hos aktøren) skal testes i et komplekst samspil mellem alle typer af roller i elmarkedet og DataHub. Dette er vigtigt, for så vidt muligt at teste processerne som de skal håndteres efter 1. marts På mødet skal aktiviteterne frem mod End2end-testen endvidere diskuteres. Når mødet den 6. juni er afholdt, lægger vi materialet fra mødet her på hjemmesiden. Umiddelbart efter mødet indarbejdes de inputs, der kommer til detailplanlægningen, i den reviderede detaljerede projektplan og bliver offentliggjort her på siden med uddybende forklaring af de enkelte aktiviteters indhold og placering. Demonstration af DataHub Som skrevet her på siden fik vi i midten af maj demonstreret den første testversion af DataHub. Ved demonstrationen gennemførte Logica en række centrale processer, herunder oprettelse af målepunkt, leverandørskift samt forskellige flytteprocesser. Vi vil gerne vise denne demonstration for de 42/89

43 aktører, der måtte være interesseret, og vi er i øjeblikket ved at planlægge et tidspunkt i juni måned. Vi vender tilbage, så snart vi har nyt vedrørende dette punkt. System- og aktørtest (ATS) Som skrevet tidligere vil den planlagte system- og aktørtest de næste måneder bliver håndteret med andre værktøjer end det STS-system, der endnu er for fejlbehæftet til at blive taget i brug rettidigt i forhold til DataHub s idriftsættelse. I forbindelse med STS UAT-forløbet har Energinet.dk anvendt et allerede udviklet system kaldet Testdriver. Dette er i drift og kan med let tilpasning og ved at blive bygget op med meget få skærmbilleder anvendes til system- og aktørtesten af aktørernes systemer for klargøring til DataHub s idriftsættelse marts Vi har i Energinet.dk sammensat et særskilt projektteam med dedikeret fokus på denne projektaktivitet. Nyheder uge 20 DataHub en sættes i drift 1. marts 2013 Efter en periode med en meget lang række fejlretninger i testforløbet på Aktørtestsystemet, fik vi i går den første live-demonstration af DataHub fra Logica. Ved demonstrationen gennemførte Logica en række centrale processer, herunder oprettelse af målepunkt, leverandørskift samt forskellige flytteprocesser. Der ligger stadig et stort arbejde forude med færdigprogrammering af systemet - men demonstrationen gav os tryghed for, at systemet helt klart er på rette vej. Som vi flere gange tidligere har fortalt, har antallet af fejl og fejlretninger i testforløbet på Aktørtestsystemet haft et niveau, der medfører forsinkelse af det samlede program. Blandt andet på grund af det ekstra arbejde med fejlretning og yderligere test af Aktørtestsystemet imødeser vi også forsinkelser på DataHub-leverancen. På baggrund af de tilbagemeldinger og ønsker, vi i processen har fået fra aktørerne i branchen, har vi derfor samlet set besluttet, at DataHub en sættes i drift 1. marts Det giver en sikker og robust tidsplan, som aktørerne kan tilpasse og planlægge deres projekter ud fra. I replanlægningen af de resterende leverancer i projektet har vi lagt stor vægt på en omfattende end2end-test for alle markedets aktører - et ønske, der også er blevet understreget fra aktørernes side. Desuden har det været et ønske fra aktørerne så vidt muligt at undgå for stor belastning på dem henover årsskiftet, hvor der generelt er travlhed grundet årsafslutning. 43/89

44 I den nye tidsplan for de resterende dele af projektet har vi sikret, at der er tilstrækkelig tid til de enkelte aktiviteter. Som vi skrev i sidste uge, ønsker vi at detailplanlægge de enkelte aktiviteters placering og varighed med branchen i form af møder med udvalgte aktører. Det giver den nye tidsplan nu luft til. Vi indkalder nu til disse møder, og resultaterne heraf - i form af en mere detaljeret projektplan med præcis redegørelse for de enkelte parters aktiviteter i projektet, bliver offentliggjort hurtigst muligt. En del af det, der skal planlægges, er systemtesten af aktørernes it-systemer med it-leverandørerne. Derfor indkalder vi om kort tid de involverede parter til et planlægningsmøde, da systemtesten snart skal begynde. For yderligere oplysninger kontakt: Chefprojektleder Anders Dalgaard, telefon , Nyheder uge 19 Status for aktørtestsystemet Vi har siden d. 25. april været i gang med det afsluttende testforløb på Aktørtestsystemet. Antallet af fejl har som skrevet tidligere været stigende og har nu nået et niveau, som bringer tidsplanen i fare. Det har gjort, at vi sideløbende med det intensive testarbejde har analyseret mulige alternativer, der kan sikre os en god aktørtest og en robust tidsplan for det resterende projektforløb. Så længe det har givet mening, har vi ønsket at holde fast i idriftsættelse af aktørtestsystemet før DataHub og derved fastholdt vores ressourcer på testen men hele tiden med fokus på, at det ikke blev på bekostning af tidsplanen i DataHub-leverancen. Mængden af fejl gør imidlertid, at vi ser et længere fejlretningsforløb, der betyder, at vi ikke kan fastsætte en pålidelig tidsplan. Vi har derfor besluttet at gennemføre system- og aktørtesten i forbindelse med DataHub-projektet uden aktørtestsystemet, men med andre værktøjer. Vi er ved at planlægge et forløb, hvor vi gennemfører systemtesten selvstændigt og den efterfølgende aktørtest i forbindelse med end-2-end testen forud for idrifttagning af DataHub en. Vores analyser viser, at denne vej fremad er den sikreste i forhold til at få en robust plan. Det detaljerede planlægningsarbejde skal nu gennemføres i fællesskab med branchen. 44/89

45 Nye milepæle udmeldes næste uge. Opdatering af DataHub hjemmesiden Bemærk, at der 9. maj er lavet følgende opdateringer til DataHub-siden: 'Legitime interessenters adgang til data' er lagt her på siden ude til højre 'Udsendelse af data til balanceansvarlige aktører' er lagt på siden 'De nye markedsregler'. Under 'Tekniske specifikationer' er der lagt specifikation vedr. aktørernes erhvervelse af certifikater, som skal bruges til at sikre webservice-kommunikationen med Aktørtestsystemet og DataHub. Nyheder uge 18 Aktørtestsystemet Vores brugeracceptprøve (UAT) på Aktørtestsystemet er i fuld gang, omend fremdriften er langsom. Vi har aftalt med Logica, at brugeracceptprøven gennemføres på følgende måde: Først er en indledende UAT med gennemførelse af % af vores 860 testcases, hvorefter Logica har et tidsvindue til fejlretning og frigivelse af en ny version af applikationen. Herefter gennemføres den afsluttende del af UAT'en. Der kan blive tale om flere iterationer af denne proces, inden Aktørtestsystemet er klar til vores overtagelsesprøve. Vi har siden UAT'ens start den 25. april dagligt registreret rigtig mange nye fejl, som er ligeligt fordelt på de forskellige testområder. I øjeblikket er der ca. 300 åbne fejl, heraf en del fejl, som skal være rettet, inden vi kan godkende UAT'en. De mange fejl til trods har vi sammen med Logica besluttet, at det strukturerede testforløb i UAT'en er den bedste måde at sikre fremdrift på; normalt ville man med så høj en fejlrate afbryde UAT'en på dette tidspunkt. Da vi i øjeblikket registrerer flere fejl, end der bliver rettet, er det på nuværende tidspunkt ikke muligt for os at lave et rimeligt estimat for, hvornår UAT'en er afsluttet. For at komme igennem testforløbet så hurtigt som muligt har vi allokeret yderligere ressourcer og mandskab til at indgå i testforløbet. 45/89

46 Vi havde en forventning om at kunne fastlægge en samlet tidsplan i denne uge, men vi er desværre nødt til først at få løst flere af de konstaterede fejl, før vi har tilstrækkelig information til at kunne estimere en ny tidsplan og melde den ud. Nyheder uge 17 Brugeracceptprøven på Aktørtestsystemet I onsdags påbegyndte vi brugeracceptprøven på Aktørtestsystemet med Logica, hvilket vil sige, at vi struktureret gennemfører samtlige testcases i systemet. Når 1. runde af dette er fuldført, har vi et bedre billede af, hvornår vi er klar til at påbegynde den 10 dages overtagelsesprøve med Logica. Udmelding af revideret samlet tidsplan for DataHub-projektet I dag har vi modtaget en revideret plan fra Logica vedrørende projektet. Denne plan er vi i øjeblikket ved at gennemarbejdet, således at vi ved udgangen af næste uge vil være klar til at offentliggøre en mere realistisk tidsplan for resten af projektet. Pilotdrift på Aktørtestsystemet Efter overtagelsesprøven og de sidste fejlrettelser det måtte afstedkomme, starter vi pilotdrift med en række udvalgte aktører. Umiddelbart efter at pilottesten er overstået, sættes systemet i kommerciel drift. Datamigrering Husk at følge med i den aktuelle driftsstatus for migreringssystemet inde på vores hjemmeside. Du finder de seneste opdateringer under menupunktet: Datamigrering. Nyheder uge 16 Brugeracceptprøven begynder i næste uge Så er Logica ved at være klar med testmiljøet til Aktørtestsystemet, idet antallet af fejl er bragt tilstrækkeligt ned, og forventningen er, at brugeracceptprøven kan begynde først i næste uge. Vi har som et led i samarbejdet med Logica netop besøgt deres udviklingsmiljø i Holland for at vurdere nye aspekter af arkitekturen og løsningens kvalitet, og vores vurdering er fortsat, at den grundlæggende kvalitet i løsningen er god. 46/89

47 Som tidligere sagt vil vi gerne have opsamlet et godt overblik over systemets tilstand i den formelle brugeracceptprøve, inden vi fastsætter den nye tidsplan for, hvornår systemet går i pilotdrift og kommerciel drift. Baggrunden for dette er, at vi naturligvis ønsker at fastsætte en så realistisk tidsplan som muligt, inden vi melder ud til branchen. Vi er helt klar over, at det presser sig på med at få fastlagt den nye tidsplan, men vi finder det mest hensigtsmæssigt, at det sker på et tilstrækkeligt oplyst grundlag, så vi ikke skal korrigere tidsplanen på et senere tidspunkt. Derfor må I vente lidt endnu med en udmelding. Dokumenter opdateret Under De nye markedsregler er i dag blevet lagt nye versioner ud af følgende dokumenter: 'EDI transaktioner for det danske elmarked' 'Forretningsprocesser for det danske elmarked' APERAK UTILMD UTILTS Beskrivelse af ændringerne i dokumenterne ses i ændringstabellen øverst i hvert enkelt dokument. Under Tekniske specifikationer er desuden lagt en ny version af dokumentet EDIFACT examples. Nyheder uge 15 Forbrugeradgang til data via elleverandørernes hjemmesider I onsdags d. 11. april holdt Energinet.dk informationsmøde for elleverandørerne og it-leverandørerne om forbrugernes adgang til egne forbrugsdata på elleverandørernes hjemmesider. Mere information om dette ses under menupunktet 'Forbrugeradgang hos elleverandørerne' i menuen ude til venstre, hvor vi senere i dag desuden lægger præsentationerne fra mødet. Udmelding af ny tidsplan 47/89

48 Som vi skrev i sidste uge, står vi foran at skulle starte brugeracceptprøven (UAT) på Aktørtestsystemet. Efter planen startes den op torsdag næste uge, og de indledende tests vi kører i disse dage tegner positivt, da mængden af alvorlige fejl er faldet. I forhold til udmelding af ny sammenhængende tidsplan for DataHub-projektet afventer vi resultaterne af testarbejdet i den første del af brugeracceptprøven, for at sikre os, at grundlaget for at melde en realistisk plan ud, er på plads. Næste uge vender vi tilbage med information om testarbejdets fremdrift og vores plan for udmelding af opdateret tidsplan for projektet som et hele. Datamigrering I onsdags blev migreringsapplikationen opgraderet med ændringer i valideringerne som følge af de opdaterede RSM-dokumenter. På datamigrerings-siden har vi lagt en opdateret manuel med beskrivelse af disse valideringsændringer, der betyder en kraftigere validering af data og deraf følgende flere fejlmeddelelser. Dette afspejles i status på datamigreringen, da der siden den midlertidige neutralisering af migreringsmilepælene stort set ikke har været migreret data til applikationen. Lige nu sker der mindre testmigreringer på systemet, hvor aktørerne modtager mange fejlmeddelser grundet de skrappere valideringer. Manualen beskriver disse nye valideringer. I er naturligvis velkommen til at kontakte os, hvis der opstår problemer med at forstå de nye testresultater, eller systemet på anden måde volder jer problemer. Nyheder uge 14 Udmelding af ny plan for DataHub-projektet På mødet med udvalgte aktører den 20. marts og it-leverandørerne i branchen den 26. marts fik vi input til konsekvenser og overvejelser ved en udskydelse af projektet. Vi har efterfølgende yderligere modtaget skriftligt input fra aktørerne. Det har været vores ambition at udmelde nye vigtigste milepæle inden udgangen af marts. Vi har imidlertid besluttet på branchestyregruppemødet den 30. marts at afvente mere præcis information om, hvornår Aktørtestsystemet idriftsættes, før vi udmelder en ny sammenhængende plan for DataHub-projektet. Dette for at sikre, at vi melder en så realistisk plan ud som muligt, som markedets aktører kan planlægge udfra. Helt faktuelt står vi foran at skulle starte brugeracceptprøven (UAT) på Aktørtestsystemet. Den er sat 48/89

49 til at vare 10 dage. Når den er gennemført, starter vi umiddelbart derefter Overtagelsesprøven, som også er sat til at vare 10 dage. Når vi har overtaget systemet, kan vi sætte det i pilotdrift og herefter i endelig kommerciel drift. Her og nu er der stadigvæk konstateret for mange fejl i systemet til at brugeracceptprøven kan starte. Logica og vi arbejder selvfølgelig intenst på at teste og modne systemet, så det kan blive klar til UAT. Der kommer ingen udmelding før efter Påske, men vi vil holde jer orienteret om udviklingen. Mange tak for den gode dialog på møderne og jeres input til replanlægningen af projektet. Nyheder uge 12 Information omkring kundeadgang Der er udsendt en invitation til alle elleverandører og it-leverandører til et informationsmøde omkring kundeportalen. Mødet foregår den 11. april hos Energinet.dk og vil omhandle implementering og test af forbrugeradgang til forbrugsdata. Desuden arbejdes der i øjeblikket på at oprette endnu et menupunkt på DataHub-hjemmesiden, hvor der vil ligge forskellige informationer omkring forbrugeradgang til data. Menupunktet vil blive tilgængeligt i løbet af uge 13. Nyheder uge 11 Spørgeskemaresultater for marts I tirsdags blev resultaterne af marts måneds spørgeskema lagt på hjemmesiden. Det var kun netvirksomhederne, der i marts havde fået nye spørgeskemaer, hvor spørgsmålene vedrørte migreringsmilepælen den 15. marts. Efter udsendelsen af spørgeskemaerne blev vi dog desværre nødt til at suspendere denne milepæl og spørgsmålene vedrørende migrering bliver derfor ikke taget med i stautsvurderingen. Det fulde resultat af marts måneds spørgeskema kan ses under menuen "DataHub statusmåling". Torsdag den 15. marts /89

50 Yderligere forsinkelse af Aktørtestsystemet Der har desværre vist sig at være udfordringer i forbindelse med leverancen af Aktørtestsystemet. I øjeblikket tester Energinet.dk applikationen og Logica retter fejl, men systemet når ikke at blive klart til den 16. april 2012 som anført i tidsplanen. Samtidig er vi også bevidst om, at de fortsatte problemer med migreringsapplikationen øger presset på de nuværende migreringspilepæle. På baggrund af dette har vi besluttet at invitere en række aktører til at deltage i et planlægningsmøde for at få et mere helhedsorienteret billede af konsekvenserne ved forsinkelsen. Processen for replanlægningen er som følger: 1. Vi indkalder projektleder/kontaktperson fra et repræsentativt udsnit af selskaber til et planlægningsmøde, hvor vi kan dele projektstatus og hvor aktørerne kan komme med deres synspunkter, ønsker og input til justering af projektplanen Vi stiler efter at kunne afholde møde den 20. marts hos Energinet.dk med følgende selskaber: Verdo, SEF, NRGI, Dong Energy, EnergiMidt, TRE-FOR, SEAS-NVE, Energi Nord, Nordjysk Elhandel og EnergiDanmark samt en repræsentant fra Dansk Energi 1.2. Vi vil ligeledes afholde møde med it-leverandørerne, for at få deres input (snarest muligt efter ovennævnte møde). 2. Synspunkter og konklusioner fra ovennævnte møder deler vi med alle aktørerne via mail til kontaktpersonerne og beder om supplerende kommentarer til vores planlægning. 3. Energinet.dk gennemfører en overordnet replanlægning med hensyntagen til input fra pkt. 2 og Når hovedlinjerne i planen er lagt og dette er offentliggjort, vil vi sammen med aktørerne detailplanlægge systemtest/aktørtest forløbet, end-to-end testen og migreringsforløb (med migreringsudvalget). Punkterne 1-3 vil vi hos Energinet.dk bestræbe os på at gennemføre inden udgangen af marts. Punkt 4 vil blive gennemført umiddelbart derefter. 50/89

51 Vi forestiller os desuden, at den indkaldte gruppe af aktører efterfølgende mødes med jævne mellemrum for at følge op på status i projektet. Dette vil være et supplement til vores spørgeskemamålinger, hvor vi månedligt ser på fremdriften i projektet. På nuværende tidspunkt vil vi ikke udmelde en ny dato for idriftsættelse af Aktørtestsystemet, men i stedet afvente den fælles planlægning. Vær opmærksom på, at ovenstående replanlægning også betyder, at den kommende migreringsmilepæl den 26. marts 2012 er suspenderet. Fremtidige migreringsmilepæle vil blive diskuteret på mødet med aktørerne den 20. marts. For yderligere oplysninger kontakt: Chefprojektleder Anders Dalgaard, telefon , Chefkonsulent Morten Braae Nielsen, telefon , Markedsdirektør Søren Dupont Kristensen, telefon , Onsdag den 14. marts 2012 Ny version af XML skemaer er tilgængelig under Tekniske Specifikationer. Denne udgave bringer strukturen i overensstemmelse med den kommende udgave af EDI Transaktioner for det danske elmarked. På grund af de relativt begrænsede ændringer, er namespaces og filnavne ikke ændret. Nyheder Uge 10 Suspendering af migreringsmilepæl I øjeblikket oplever vi desværre en del udfordringer med migreringssystemet som gør, at vi har set os nødsaget til at suspendere migreringsmilepælen den 15. marts. Suspenderingen af milepælen er gjort i et forsøg på at imødekomme aktørerne, ved ikke stille krav om opfyldelse af et mål, som for mange vil have været meget svært at nå. Vi beklager, at vi med suspenderingen har måttet gribe ind og ændre på en ellers rigtig god proces. Vores DataHub Support funktion melder om mange henvendelser fra aktører, der lægger stort enga- 51/89

52 gement og arbejdsiver i projektet. Forhåbentlig kan dette fastholdes også til næste milepæl den 26. marts. Mandag den 5. marts: I bloginglægget i uge 8 skrev jeg, at vi den 5. marts ville være klar med den endelige version af XMLskemaerne. Desværre er de ikke nået at blive klar, men vi arbejder på højtryk med at få de sidste ændrigner på plads. Så snart XML-skemaerne er klar, vil vi gøre opmærksom på det på denne side. Nyheder uge 9 Spørgeskema for marts udsendt I torsdags blev spørgeskemaet for marts udsendt. Igen i denne måned er der kun nye spørgsmål vedrørende datamigrering. Det vil sige, at det kun er netvirksomhederne, der modtager spørgeskemaet, samt de elleverandører der stadig har udeståender på nogle af de tidligere spørgsmål. Sidste frist for besvarelse af spørgeskemaet er onsdag den 7. marts Nyheder uge 8 Endelig version af XML-skemaerne kommer snart Den 5. marts 2012 bliver den endelige version (version 1.0) af XML-skemaerne lagt på hjemmesiden. I forhold til tidligere vil der kun være tale om et par justeringer blandt andet vil position begrænsning fjernes. Der vil således ikke være grundlæggende ændringer til det eksisterende. XML-skemaerne vil mandag den 5. marts være at finde på DataHub-hjemmesiden under menupunktet Tekniske specifikationer. Nyheder uge 7 1. milepæl i migreringen flot overstået I onsdags den 15. februar 2012 oprandt den første milepæl i forbindelse med testmigreringen. Følgende skulle være opfyldt: 52/89

53 Alle netvirksomheder har indlæst ALL_CONNECTIONS (alle målepunkter) (intet krav om fuldstændighed) Alle netvirksomheder har indlæst MASTERDATA og migreret stamdata med succes (intet krav om antal) Alle netvirksomheder har indlæst METERDATA og migreret måledata med succes (intet krav om antal) I alt skal 75 netområder (efter et par fusioner) migrere data. Ved hjælp af datamigreringssystemet kan vi se alle migrerede data, som ikke siden er blevet slettet. Det vil sige, at man godt kan have opfyldt alle ovenstående kriterier, men hvis man efterfølgende har slettet alle sine data, kan vi ikke se det i vores systemer. Onsdag aften kunne vi se, at 63 netområder havde migreret data. Der var migreret målepunkter, og stamdata for af disse, og der var migreret 7.6 mio. målinger. Det er rigtig flot! Vi ved, at I har haft meget travlt for at nå den opsatte milepæl samtidig med, at I har siddet med årsafslutningen for 2011, så det er et virkelig godt resultat. Nyheder uge 6 I denne uge har projektet kørt videre som planlagt. Nyheder uge 5 Nye dokumenter under "Tekniske specifikationer" Under menupunktet "Tekniske specifikationer" er der i dag lagt eksempler på XML beskeder ud. På samme måde som EDIFACT eksemplerne er disse til orientering og udgør ikke en reference. Februar måneds spørgeskemaer I onsdags blev spørgeskemaerne vedrørende februar måned udsendt. På grund af udskydelsen af aktørtestsystemet vil vi i denne måned kun stille nye spørgsmål til testmigreringen. Det vil sige, at alle netvirksomheder har fået tilsendt et spørgeskema, hvorimod det kun er de elleverandører, der har en eller flere røde markeringer i tidligere fokusområder, der vil få tilsendt et spørgeskema. Sidste frist for besvarelse af februar måneds spørgeskema er onsdag den 8. februar. 53/89

54 Nyheder uge 4 Ændringer i spørgeskemaerne i forbindelse med udskydelse af idriftsættelse af Aktørtestsystemet På forespørgsel fra aktørerne har vi tidligere offentliggjort de spørgsmål, som vi regner med at ville stille i de kommende måneders spørgeskema. I forbindelse med, at idriftsættelsen af aktørtestsystemet nu er udskudt, vil der dog være enkelte ændringer. Dels vil nogle af spørgsmålene blive skudt til senere spørgeskemaer, og dels vil der komme nye spørgsmål, som vi ikke har oplistet tidligere. Vi arbejder i øjeblikket på at opdateringen, så hold øje med dokumenterne under menupunktet DataHub statusmåling i de kommende uger. Høringsnotat offentliggøres i uge 5 Den 27. oktober 2011 sendte Energinet.dk følgende markedsforskrifter i høring Forskrift C1: Vilkår for balanceansvar Forskrift D1: Afregningsmåling Forskrift F1: EDI-kommunikation med DataHub'en i elmarkedet Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Forskrift H2: Skabelonafregning mv. Forskrift I: Stamdata Høringsfristen var den 7. december 2011, og Energinet.dk modtog høringssvar fra 11 aktører. I uge 5 offentliggør Energinet.dk høringsnotatet og de reviderede markedsforskrifter, der vil blive sendt rundt til høringsparter og fremgå på vores hjemmeside under EL\DataHub\De nye markedsregler. Markedsforskrifterne træder i kraft den 1. oktober Nyheder uge 3 Udskydelse af idriftsættelse af Aktørtestsystemet Energinet.dk har besluttet at udskyde idriftsættelsen af DataHub ens Aktørtestsystem til 16. april Idriftsættelsen af det egentlige DataHub system forventes fortsat at ske 1. oktober Det har hidtil været planen at idriftsætte Aktørtestsystemet 1. marts Energinet.dk's it-leverandør Logica Danmark A/S har brug for at gennemføre en mere omfattende test 54/89

55 af Aktørtestsystemet og den tilhørende markedsportal end oprindelig antaget. Derfor kan Logica Danmark A/S ikke levere Aktørtestsystemet rettidigt. Det er Logica Danmarks forventning, at leverancen er to måneder forsinket, således at produktet kan være godkendt af Energinet.dk ultimo marts Den efterfølgende prøvedrift, der oprindeligt har været planlagt til at have en måneds varighed, afkortes med to uger. Prøvedriften har til hensigt, at give os mulighed for at gennemteste Aktørtestsystemet inden den egentlige idriftsættelse og derved sikre, at it-leverandørerne og aktørerne kan gennemføre egne tests i et fejlfrit system. Ved at restrukturere aktiviteterne og gennemføre prøvedriften med udvalgte it-leverandører, kan vi fortsat opnå det der er hensigten med prøvedriften, og dermed idriftsætte Aktørtestsystemet 16. april Energinet.dk vil med en overordnet koordinering sikre, at alle får mulighed for en tilfredsstillende testperiode, således at forsinkelsen ikke udfordrer projektets øvrige milepæle. Bortset fra den forsinkede idriftsættelse af Aktørtestsystemet og den komprimerede prøvedriftsperiode, er øvrige milepæle i projektet uændret. For yderligere oplysninger kontakt: Chefprojektleder Anders Dalgaard, telefon , Markedschef Morten Braae Nielsen, telefon , Markedsdirektør Søren Dupont Kristensen, telefon , Resultater fra januar måneds spørgeskemaundersøgelse I dag er resultaterne for januar måneds spørgeskemaundersøgelse blevet lagt på hjemmesiden. Tallene viser en generel positiv tendens specielt hos elleverandørerne. Hos netvirksomhederne er der stadig en del, der mangler at danne de tre csv-fil udtræk, som skal bruges i forbindelse med migrering af data, og derfor bliver det samlede resultat for måneden ikke helt så flot, som vi har set tidligere. Du kan gå ind under menupunktet DataHub statusmåling og læse mere. Ændring af BRS-012: Skift af afregningsform I forbindelse med en revidering af afregningsprocesserne er vi blevet opmærksom på at flere relevante felter ikke blev opdateret i forbindelse med BRS-012: Skift af afregningsform. 55/89

56 Vi har derfor besluttet at ændre i EDI guiden ("Forretningsprocesser for det danske elmarked" og "EDI transaktioner for det danske elmarked" så følgende felter opdateres i BRS-012: SettlementMethod MeterReadingOccurrence ScheduledMeterReadingDate[1..12] EstimatedAnnualVolume MPReadingCharacteristics SubmissionDelay Nyheder uge 2 Spørgeskema Så er der lukket for besvarelse af spørgeskema for januar måned. I næste uge vil lagkagediagrammerne blive opdateret med de nyeste resultater og I vil som sædvanligt modtage en mail med jeres individuelle resultater. Ændret princip for check af ikke relevante stamdata Oplægget i "EDI transaktioner for det danske elmarked" har hidtil været, at samtlige stamdata ville blive kontrolleret ved modtagelse af en RSM-007 (Stamdata for et målepunkt), uanset at en del felter ikke kan opdateres f.eks i forbindelse med BRS-013 (Afbrydelse og genåbning af målepunkt). Kontrollen ville her føre til, at beskeden ville blive afvist, hvis der var forskelle mellem felter i den modtagne besked og felter i databasen. Dette princip bliver nu ændret efter input fra branchen, så dataindholdet i felter der ikke skal opdateres med den pågældende BRS bliver ignoreret ved modtagelsen - f.eks. vil en opdatering af forventet årsforbrug i en BRS-013 ikke blive gennemført i DataHub'en. Dette sikrer, at nogle beskeder ikke bliver afvist, men det ændrer ikke på, at netvirksomheden har ansvaret for at stamdataændringer altid opdateres via de rette forretningsprocesser. Nyheder uge 1 56/89

57 Spørgeskema for januar I denne uge har vi udsendt spørgeskema for januar måned. Fokusområdet er denne gang Itsystemudvikling. Sidste frisk for besvarelse af januar måneds spørgeskema er onsdag den 11. januar Testmigrering I næste uge udsendes adgangskoder til brug i forbindelse med testmigreringen. Sammen med adgangskoderne udsendes desuden en revideret udgave af notater "Migreringsstrategi og -plan". Heri kan du finde yderligere information omkring migreringen. Nyheder uge 51 Nye dokumenter under "Tekniske specifikationer" Under menupunktet "Tekniske specifikationer" er der i dag lagt nye versioner ud af XML skemaerne. Der er også lagt en WSDL fil ud, der definerer transportlaget for udvekslingen af beskeder mellem den enkelte aktørs it-system og DataHub'en og dermed også de "konvolutter", som forretningsbeskederne overføres i. Der forventes ikke yderligere ændringer i dokumenterne frem til pilotdriften af aktørtestsystemet. Juleferie Bloggen går på juleferie i næste uge. Vi vil derfor gerne benytte denne lejlighed til at ønske alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. Vi vender tilbage i det nye år med åbning af migreringsapplikationen. Nyheder uge 50 Informationsmøder i december Rigtig mange tak for det store fremmøde til informationsmøderne i december. Også denne gang er vi kommet hjem med en masse godt input fra deltagerne, som vi vil bruge det næste stykke tid til at samle op på. Allerede nu er vi dog klar til at kunne efterkomme et af forespørgslerne; nemlig om vi vil offentliggøre de kommende måneders spørgsmål på hjemmesiden. De nye spørgsmål der kommer i januar, februar og marts kan nu findes under menupunktet "DataHub statusmåling". Vi tager dog forbehold for, at nogle spørgsmål kan ændre sig, eller der kan komme yderligere til. 57/89

58 Spørgeskema i december måned Resultaterne fra december månes spørgeskema bliver i dag lagt på hjemmesiden. Som vi tidligere har informeret om, er der ikke udsendt nye spørgsmål i forbindelse med december måneds spørgeskema. Det vil sige, at kun de, der i november måneds spørgeskema fik en gul eller rød markering, fik tilsendt et spørgeskema, hvor de fik mulighed for at opdatere på besvarelserne fra november. December måneds fokusområder er således de samme som i november måned, og vi har opdateret status med de nye forbedrede resultater. Se mere under menupunktet DataHub statusmåling". I vil desuden modtage de individuelle resultatmails i løbet af i dag. Nyheder uge 49 Informationsmøder i december I denne uge har der været afholdt informationsmøder for alle netvirksomheder, elleverandører, balanceansvarlige og it-leverandører i Aalborg og i Fredericia. Møderne forløb godt og indeholdt blandt andet en vellykket live-demonstration af migreringssystemet. Præsentationen fra møderne er nu lagt på nettet, og kan findes ude til højre på denne side. Vi vil samle alle spørgsmålene fra møderne og offentliggøre dem på denne hjemmeside med tilhørende svar. Nærmere omkring tidspunkt for offentliggørelse følger. I næste uge, den 14. december, afholdes informationsmødet i Sorø. Vi glæder os til at se jer. Nye dokumenter på hjemmesiden Nye versioner af "EDI transaktioner for det danske elmarked", APERAK, UTILMD, opdateret pr. 30. november 2011, er nu tilgængelige under fanebladet "De nye markedsregler". Der er ingen ændringer til UTILTS, bortset fra at versionsnummer er bragt i overensstemmelse med de øvrige dokumenters versionering. Endvidere er der nye versioner af XML skemaer og EDIFACT eksempler tilgængelige under tekniske specifikationer. Spørgeskema i december måned Sidste frist for besvarelse af december måneds spørgeskema er i dag, fredag den 9. december. Resultaterne vil blive lagt på hjemmesiden i løbet af næste uge. Ligeledes vil de individuelle resultatmails blive sendt ud. 58/89

59 Nyheder uge 48 Spørgeskema i december måned Fremdriften for både elleverandører og netvirksomheder har i oktober og november måned udvist rigtig positive tendenser for det kommende års DataHub projektaktiviteter. De mange tilbagemeldinger fra jer, har gjort os opmærksomme på en øget travlhed i den daglige drift som følge af DataHub projektet, og på trods af migreringsgruppens beslutning om at udsætte deadlines for både test- og datamigrering, oplever vi heldigvis en generelt god stemning i projektet, hvilket den høje svarprocent bl.a. er et tegn på. Næste spørgeskema vil derfor først blive udsendt i begyndelse af januar, hvor fokusområderne vil være testmigrering og it-systemudvikling. Til information vil de aktører som lige nu ikke overholder tidsplanen, dog få muligheden for at besvare spørgeskemaet igen, for en opdatering af status. Informationsmøder i december Så er det ved at være tid for afholdelses af informationsmøder for alle netvirksomheder, elleverandører, balanceansvarlige og it-leverandører. De første møder bliver afholdt den 7. og 8. december i henholdsvis Aalborg og Fredericia. Den 14. december afholdes informationsmødet i Sorø. Vi glæder os til at se jer. Nyheder uge 47 Nye milepæle i forbindelse med migrering Migreringsgruppen har opstillet nye milepæle for både test- og datamigrering i forbindelse med, at åbning af migreringsapplikationen er blevet udsat. Udsættelsen betyder, at netvirksomhederne kan gå i gang med at testmigrere fra den 1. januar Start af den egentlige datamigreringsfase er fastholdt til den 1. april Både i testmigrerings- og datamigreringsfasen er der forskellige milepæle, som kan ses i detaljer i den opdaterede tidsplan til højre på denne side. Dokumentet "Migreringsstrategi og -plan" vil blive opdateret hurtigst muligt. 59/89

60 Så er resultaterne for november måneds spørgeskema klar! Også i november måned ser fremdriften i DataHub-projektet fin ud, og svarprocenten har været meget høj. Det er flot! Fokusområderne for november er "Datavask" og "IT-systemudvikling", og begge giver et billede af, at der er godt gang i projekterne rundt omkring. Derudover viser der sig også en positive tendens på de fokusområder, som vi kiggede på i oktober. På alle områderne, kan der spores fremgang. Se flere detaljer omkring resultaterne ved at klikke på de ovenstående lagkagediagrammer. Nyheder uge 46 Godkendelse af migreringsapplikationen Energinet.dk har netop godkendt den første leverance fra Logica - Migreringsapplikationen - der skal anvendes til at migrere alle netvirksomhedernes data ind i DataHub'en. Selve godkendelsesprocessen har taget lidt tid, men det har til gengæld gjort, at begge parter har samlet værdifulde erfaringer til de kommende prøveforløb samt den kommende udvikling af aktørtestsystemet og DataHub. Migreringssystemet skal i den kommende tid testes af netvirksomhedernes IT-leverandører, hvorefter netvirksomhederne først i det nye år skal påbegynde deres migreringsarbejde. I de første måneder vil det foregå som test migreringer, hvor alle processer kan gennemprøves og potentielle fejl findes. Derefter opstartes den reelle migrering 1. april I vil snarest høre nærmere om tidsplanen for migrering. Nyheder uge 45 Spørgeskema november 2011 Spørgeskema-runden for november måned er ved at være afsluttet. Indtil videre har 74 % besvaret skemaet i november. Tak for det. De der endnu ikke har svaret vil modtage en rykker i dag, og har indtil på tirsdag til at gennemføre besvarelsen. Vi vil være klar med resultaterne af november måneds undersøgelse i løbet af uge 46. Nyheder uge 44 60/89

61 Spørgeskema november 2011 I fredags blev der åbnet for besvarelser af november måneds spørgeskema. Fra denne måned og fremadrettet er det ikke længere muligt at udskrive spørgeskemaet efter endt besvarelse. Dette skyldes, at den funktion, der forhindrer at I bliver stillet et spørgsmål to gange også lukker for, at man efterfølgende kan se besvarelserne. I stedet vil vi opfordre til, at I benytter jer af den pdf-udgave af spørgeskemaet, som ligger ude på hjemmesiden. Resultater for oktobers spørgeskema I onsdags den 2. november blev der udsendt mails til alle netvirksomheder og elleverandører med status for deres individuelle fremdrift i DataHub-projektet. Du kan læse mere om fremdriftsmålingen og se resultaterne for oktober måneds måling på projektets hjemmeside. Høring af forskrifterne C1, D1, F1, H1, H2 og I Den 27. oktober sendte Energinet.dk følgende forskrifter i høring: - Forskrift C1: Vilkår for balanceansvar - Forskrift D1: Afregningsmåling - Forskrift F1: EDI-kommunikation med DataHub'en i elmarkedet - Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. - Forskrift H2: Skabelonafregning mv. - Forskrift I: Stamdata Forskrifterne er ændret som følge af implementeringen af DataHub'en, og træder i kraft den 1. oktober Forskrifterne findes på under EL, Forskrifter, Markedsforskrifter, Markedsforskrifter i høring. Eventuelt uddybende spørgsmål til forskrifterne bedes rettet til Energinet.dks DataHub Support på tlf.nr eller Høringsfristen er onsdag d. 7. december /89

62 Der er udsendt orienterende mail samt høringsbrev til alle høringsparter. Status for netvirksomheder Status for elleverandører Nyheder uge 43 Spørgeskema oktober 2011 Vi er nu klar med resultaterne for oktober måneds spørgeskemaundersøgelse. Klik på lagkagediagrammerne og se flere detaljer for både netvirksomhedernes og elleverandørernes besvarelser. Indmelding af stamdata: Krav til disponentnavn Energinet.dk har fået en del spørgsmål, som relaterer sig til forskrift I's bestemmelser om stamdata for målepunkter. Spørgsmålene har primært drejet sig om de præcise krav til disponent navne m.v. Hermed en oversigt: For juridiske enheder skal I angive netop den juridiske enhed, som har ret til at disponere over målepunktet (dvs. indgå aftaler om leverandørskift mv.). Her må kun angives 1 disponent - Disponent1. For privat personer har Energinet.dk valgt ikke at stille krav til, præcis hvordan disponentnavnet er angivet. Dvs. vi accepterer at disponent 1 kan være: - Sofie Sørensen og Lars Jensen i disponent 1 - Hr og Fru Jensen i disponent 1 - Sørensen, Sofie i disponent 1 og Jensen, Lars i disponent 2 - Sofie Sørensen i disponent 1 og Lars Jensen i disponent 2 62/89

Engrosmodellen. Dialogforum 25-06-2015 14/15485-39 24-06-2015 1

Engrosmodellen. Dialogforum 25-06-2015 14/15485-39 24-06-2015 1 Engrosmodellen Dialogforum 25-06-2015 14/15485-39 24-06-2015 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Status projektet i almindelighed 3. Tilbagemelding fra den koordinerende styregruppe 4. Opfølgning på

Læs mere

DataHub Dialogmøde. 6. august 2012

DataHub Dialogmøde. 6. august 2012 DataHub Dialogmøde 6. august 2012 Dagsorden 1. Overordnet status 2. Aktørtest 3. Krydsende processer 4. Solceller 5. Dialog og Eventuelt DataHub planlægningsmøde 6. juni 2012 2 Status Udviklingen af DataHub

Læs mere

Aktørtest. GO-Live 01 juni 2015 kl. 10:00. Mogens Juul

Aktørtest. GO-Live 01 juni 2015 kl. 10:00. Mogens Juul Aktørtest GO-Live 01 juni 2015 kl. 10:00 Mogens Juul 1 Datahub 2 End2End (EngrosModel) Datahub 2 End2End har været i pilot drift med IT-leverandører og pilot-kunder siden 1. november 2014. Den 1. juni

Læs mere

BILAG 9. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsoverblik. 1.1 Leverandørskift. 1.2 Fejlagtige leverandørskift. Direktørgruppen. 14.

BILAG 9. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsoverblik. 1.1 Leverandørskift. 1.2 Fejlagtige leverandørskift. Direktørgruppen. 14. BILAG 9 Til Direktørgruppen DataHub- og markedsrapportering 14. oktober 2014 Dette notat udgør statusrapporteringen for DataHub drift til Direktørgruppen i oktober 2014. Notatet indeholder et generelt

Læs mere

DataHub Engrosmodel E2E-test på regional møder juni 2015 Mogens Juul og Helene Schmidt

DataHub Engrosmodel E2E-test på regional møder juni 2015 Mogens Juul og Helene Schmidt Fraflytning START slide med billede og overkskrift DataHub Engrosmodel E2E-test på regional møder juni 2015 Mogens Juul og Helene Schmidt 14/24949-6 1 Dagsorden - E2E Aktørtest Formål med E2E test Sådan

Læs mere

Teststrategi for DataHub Engrosmodellen End-to-End (E2E) test

Teststrategi for DataHub Engrosmodellen End-to-End (E2E) test Teststrategi for DataHub Engrosmodellen End-to-End (E2E) test Et overblik over metode og proces Version 2.0, maj 2015 Maj 2015, dok.nr. 13-100790-2 E2E Teststrategi 1 Målet med E2E test af Engrosmodel

Læs mere

Engrosmodellen. Dialogforum 16. december. Møde 25 14-15485-60 1

Engrosmodellen. Dialogforum 16. december. Møde 25 14-15485-60 1 Engrosmodellen Dialogforum 16. december Møde 25 14-15485-60 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Status 3. Risikovurdering 4. Eventuelt 14-15485-60 2 KSED Tilbagemelding fra mødet 30.11.2015 14-15485-60

Læs mere

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 Oktober 2013 HLG/XIGA Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 1. ATS Engros vejledning for aktører Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du kommer i gang med at anvende ATS til test af certifikat

Læs mere

BILAG 8. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsperformance. Antal. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 2. april 2014

BILAG 8. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsperformance. Antal. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 2. april 2014 Antal BILAG 8 Til Direktørgruppen DataHub- og markedsrapportering 2. april 214 Der fremsendes forud for hvert møde i direktørgruppen en statusrapport, der rapporterer på net- og elhandelsvirksomhedernes

Læs mere

Indhold. Håndtering af produktionsmålepunkter i DataHub en. 1. Generelt vedr. notatet... 2

Indhold. Håndtering af produktionsmålepunkter i DataHub en. 1. Generelt vedr. notatet... 2 Håndtering af produktionsmålepunkter i DataHub en Indhold 1. Generelt vedr. notatet... 2 2. Oprettelse af produktions... 3 2.1 Produktions (ingen nettoafregning)... 3 2.2 Nettoafregnet produktions (ekskl.

Læs mere

DataHub Dialogforum Planlægningsmøde

DataHub Dialogforum Planlægningsmøde DataHub Dialogforum Planlægningsmøde Tid Onsdag den 6. juni 2012 Sted Energinet.dk, Tonne Kjærsvej 65, 7000 Fredericia Deltagere Henrik Hornum (Dansk Energi) Poul Berthelsen (NRGi) Niels Toftensberg (DONG

Læs mere

Brugermanual - Stamdata

Brugermanual - Stamdata Brugermanual - Stamdata Energinet.dk 0 DataHub support: Datahub@energinet.dk Tlf. 7022 2810 DataHub Stamdata Klik på nedenstående link eller tilføj det i Internet Explorer (Chrome, Firefox eller Safari)

Læs mere

Brugermanual - Stamdata

Brugermanual - Stamdata Brugermanual - Stamdata Energinet.dk 0 DataHub support: Datahub@energinet.dk Tlf. 7022 2810 DataHub Stamdata Klik på nedenstående link eller tilføj det i Internet Explorer (Chrome, Firefox eller Safari)

Læs mere

Opstartsvejledning ATS aktørudgave

Opstartsvejledning ATS aktørudgave Opstartsvejledning ATS aktørudgave 7. september 2012 XHLG/NLJ 1/13 1. ATS vejledning for aktører Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan I kommer i gang med at anvende ATS til test af certifikat

Læs mere

Engrosmodellen. Dialogforum 17-12-2014 14/15485-20 17-12-2014 1

Engrosmodellen. Dialogforum 17-12-2014 14/15485-20 17-12-2014 1 Engrosmodellen Dialogforum 17-12-2014 17-12-2014 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Kort status på projektet 3. Status på love og bekendtgørelser 4. Tilbagemelding fra teknik- og implementeringsgruppens

Læs mere

BILAG 5. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsperformance. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 10. juni 2014

BILAG 5. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsperformance. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 10. juni 2014 BILAG 5 Til Direktørgruppen DataHub- og markedsrapportering 10. juni 2014 Der fremsendes forud for hvert møde i Direktørgruppen en statusrapport, der rapporterer på net- og elhandelsvirksomhedernes performance,

Læs mere

Teststrategi Engrosmodellen

Teststrategi Engrosmodellen Teststrategi Engrosmodellen Et overblik over metode og proces Vers. 1.1 Maj 2014 1 Målet med test af Engrosmodel Sikre at Engrosmodellen funktionelt fungerer efter hensigten i samspil med aktørernes it-systemer

Læs mere

Datamigreringsstrategi Engrosmodellen

Datamigreringsstrategi Engrosmodellen Datamigreringsstrategi Engrosmodellen Et overblik over metode og proces Ver. 2.0 Maj 2014 DOK NR 13/100808-1 1 Migreringsstrategi Sikre at nuværende funktionalitet i Datahub forbliver uændret frem til

Læs mere

Vejledning til End 2 End testen

Vejledning til End 2 End testen Til Deltagerne i End 2 End testen runde 1 Vejledning til End 2 End testen Denne vejledning skal give deltagerne en let forståelig beskrivelse af gennemførslen af End 2 End testen. 30. oktober 2012 JOG/MAA

Læs mere

BILAG 6. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsoverblik. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 11. februar 2015 MLN

BILAG 6. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsoverblik. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 11. februar 2015 MLN BILAG 6 Til Direktørgruppen DataHub- og markedsrapportering 11. februar 2015 MLN Dette notat udgør statusrapporteringen for DataHub drift til Direktørgruppen i februar 2015. Notatet indeholder et generelt

Læs mere

Cut-over. Opstart 15-01-2014 13/81118-40 1

Cut-over. Opstart 15-01-2014 13/81118-40 1 Cut-over Opstart 15-01-2014 13/81118-40 1 Agenda Overordnet rammesætning for Cut-over Tidsplan Interessenter Kommunikationsplan Projektfasekriterier Cut-over dokumentet De 11 hovedpunkter fra kommissoriet

Læs mere

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde 32 16. Marts 2016 14-15488-76 1

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde 32 16. Marts 2016 14-15488-76 1 Engrosmodellen Teknik- og implementeringsgruppen Møde 32 16. Marts 2016 14-15488-76 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Action-listen 3. Elvarmemotor 4. HTX 5. Status E2E-test 6. Status fejl på DataHub

Læs mere

2015-03-25 Dialogmøde 17, referat

2015-03-25 Dialogmøde 17, referat 2015-03-25 Dialogmøde 17, referat Tid 25. marts 2015 kl. 13.00-15.30 Sted Online-møde Inviterede Navn Aktør Henrik Hornum Dansk Energi Torben Møller Pedersen Dansk Energi Yvonne Kaysen DONG Energy Diana

Læs mere

Engrosmodellen. Dialogforum 25-03-2015 14/15485-26 24-2-2015 1

Engrosmodellen. Dialogforum 25-03-2015 14/15485-26 24-2-2015 1 Engrosmodellen Dialogforum 25-03-2015 14/15485-26 24-2-2015 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Generel status 3. Tids- og aktivitetsplan 4. Ændringsstyring og E2E-godkendelse 5. Retningslinjer for

Læs mere

DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsoverblik. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 20. august 2014

DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsoverblik. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 20. august 2014 Til Direktørgruppen DataHub- og markedsrapportering 20. august 2014 Dette notat udgør statusrapporteringen for DataHub drift til Direktørgruppen i august 2014. Notatet indeholder et generelt markedsoverblik,

Læs mere

Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub Drift, møde 9

Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub Drift, møde 9 Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub Drift, møde 9 Tid Onsdag 16. juni 2015, kl. 15.00-17.00 Sted Energinet.dk, Ballerup Deltagere Styregruppens medlemmer: Adm. dir. Peder Ø. Andreasen,

Læs mere

Engrosmodellen. Udkast til overordnet tidsplan Dialogforum 8-1-2014 2014-01-08 13/81118-36 1

Engrosmodellen. Udkast til overordnet tidsplan Dialogforum 8-1-2014 2014-01-08 13/81118-36 1 Engrosmodellen Udkast til overordnet tidsplan Dialogforum 8-1-2014 2014-01-08 13/81118-36 1 Hvad skal vi opnå med udsættelsen af projektet! At implementere de nye regler omkring forsyningspligt og evt.

Læs mere

E2E Teststrategi Engrosmodellen

E2E Teststrategi Engrosmodellen E2E Teststrategi Engrosmodellen Et overblik over metode og proces Ver. 1.00 FRE August 2013 1 Kort om: End to End (E2E) Test Generelt om End-to-End (E2E) Test Formålet med at gennemføre en E2E test er

Læs mere

DataHub. Systemet bag Engrosmodellen. Signe Horn Rosted, Afdelingsleder, Detailmarkedsudvikling Energinet.dk 1

DataHub. Systemet bag Engrosmodellen. Signe Horn Rosted, Afdelingsleder, Detailmarkedsudvikling Energinet.dk 1 DataHub Systemet bag Engrosmodellen Signe Horn Rosted, Afdelingsleder, Detailmarkedsudvikling 31-03-2016 Energinet.dk 1 Om Energinet.dk 31-03-2016 Energinet.dk 2 Om Energinet.dk 31-03-2016 Energinet.dk

Læs mere

Engrosmodellen. Statusrapportering på idriftsættelsesparametre til Den Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub Drift

Engrosmodellen. Statusrapportering på idriftsættelsesparametre til Den Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub Drift Engrosmodellen Statusrapportering på idriftsættelsesparametre til Den Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub Drift 23. marts 2016 16/02558-4 23-03-2016 1 Indhold 1. Opfølgning parathedsvurdering

Læs mere

Teknik- og implementeringsgruppen

Teknik- og implementeringsgruppen Teknik- og implementeringsgruppen Møde 15 19. november 2014 Dato - Dok.nr. 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Status E2E-test 3. Status datamigrering 4. Status datakonsistens 5. Nyt lovforslag konsekvens

Læs mere

Klik på lagkagediagrammerne og se flere detaljer for både netvirksomhedernes og elleverandørernes

Klik på lagkagediagrammerne og se flere detaljer for både netvirksomhedernes og elleverandørernes DataHub Læs her tidligere nyheder på Ninas blog - En ugentlig opdatering om sidste nyt i projektet for markedets aktører 11. marts 2011 JHH Status for netvirksomheder Status for elleverandører Nyheder

Læs mere

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 EDIkommunikation

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 EDIkommunikation Til Energitilsynet Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 EDIkommunikation med DataHub i elmarkedet Juni 2014 HBK/ADA Energinet.dk skal ifølge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af 20. september

Læs mere

Legitime interessenters adgang til data

Legitime interessenters adgang til data Til Aktører i Elmarkedet April 2012 LRO/HSF Legitime interessenters adgang til DataHub'en vil indeholde en række informationer, som vil være interessante for en række forskellige aktører at få adgang til.

Læs mere

DataHub Dialogforum Dialogmøde, 06-08-2012

DataHub Dialogforum Dialogmøde, 06-08-2012 DataHub Dialogforum Dialogmøde, 06-08- Tid 10.00-12.00 Sted LYNC møde Deltagere Henrik Hornum (Dansk Energi) Poul Berthelsen (NRGi) Niels Toftensberg (DONG Energy) Lene Erfurt (DONG Energy) Carsten Bang

Læs mere

Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1.

Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1. Til Netvirksomheder, elleverandører, balanceansvarlige og øvrige parter 1 Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1. 04. januar 2013 JOG/JOG Energinet.dk gennemførte en

Læs mere

Risikovurdering. Dialogforum 2. Oktober 2014. Dato - Dok.nr. 1

Risikovurdering. Dialogforum 2. Oktober 2014. Dato - Dok.nr. 1 Risikovurdering Dialogforum 2. Oktober 2014 Dato - Dok.nr. 1 Risikovurdering før mitigering Risiko Risikonavn Afklaring vedr. opkrævning af elafgifter er ikke på R01 plads. Bekendtgørelser fra Energistyrelsen

Læs mere

DataHub Forbrugeradgangsløsning Spørgsmål og svar

DataHub Forbrugeradgangsløsning Spørgsmål og svar 9. Januar 2013 MEH/MHC DataHub Forbrugeradgangsløsning Spørgsmål og svar Dok 75938-12_v2, Sag 10/3365 1/7 1. Generelt 1.1 I hvilket omfang yder Energinet.dk support til elleverandørerne? Forretningskonceptet

Læs mere

Engrosmodellen. Dialogforum 29-04-2015 14/15485-30 28-04-2015 1

Engrosmodellen. Dialogforum 29-04-2015 14/15485-30 28-04-2015 1 Engrosmodellen Dialogforum 29-04-2015 14/15485-30 28-04-2015 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Generel status på projektet a. Ny koordinerende styregruppe b. Datamigrering c. E2E-test d. Datakonsistens

Læs mere

Notat vedr. principper for cut-over

Notat vedr. principper for cut-over BILG 7 Til Direktørgruppen Notat vedr. principper for cut-over 14. oktober 2014 XVJE/SHR Til Direktørgruppens orientering fremsendes notat, der beskriver principperne for overgangsprocessen (cut-over)

Læs mere

Dialogmøde 20, referat

Dialogmøde 20, referat 2015-06-25 Dialogmøde 20, referat Tid 25. juni 2015 kl. 10.00-12.00 Sted Lync-møde Inviterede Navn Aktør Henrik Hornum Dansk Energi Torben Møller Pedersen Dansk Energi Yvonne Kaysen Diana Monberg Tina

Læs mere

Engrosmodellen Dialogforum

Engrosmodellen Dialogforum Engrosmodellen Dialogforum Møde 10 27. august 2014 25.08.2014 DOK: 14-15485-8 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Status på projektet a. Tids- og aktivitetsplan b. Forskrifter, BRS og RSM c. Indsendelse

Læs mere

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde April

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde April Engrosmodellen Teknik- og implementeringsgruppen Møde 33 19. April 2016 14-15488-80 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Status engrosmodellen 3. Elvarmemotor forslag til håndtering af skæve aflæsninger

Læs mere

Risikovurdering af Engrosmodelprojektet

Risikovurdering af Engrosmodelprojektet Risikovurdering af Engrosmodelprojektet Godkendt af dialogforum d. 2. Oktober 2014 Dok. 14/23107-6 Oktober 2014 1 Vurdering af risici - generelt Proces for udarbejdelse af fælles risikovurdering Deltagere

Læs mere

2014-02-05 Dialogforum, referat

2014-02-05 Dialogforum, referat 2014-02-05 Dialogforum, referat Tid 5. februar 2014 kl. 13.00-15.00 Sted Lync møde Deltagere Torben Møller Pedersen Dansk Energi Yvonne Kaysen DONG Energy Clement Johan Ulrichsen DONG Energy Anette Gade

Læs mere

Informationsdag for markedsaktører

Informationsdag for markedsaktører Informationsdag for markedsaktører 1 Dagsorden 09.15 09.45: Velkomst Kort om udbudsprocessen og præsentation af Logica Tidsplan 09.45 10.15: Nyt om markedsreglerne 10.15 10.45: Næste step: System- og aktørtest

Læs mere

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde 21 16. april 2015. 16-04-2015 Dok.nr.: 14/15488-40 1

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde 21 16. april 2015. 16-04-2015 Dok.nr.: 14/15488-40 1 Engrosmodellen Teknik- og implementeringsgruppen Møde 21 16. april 2015 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Status projektet i almindelighed 3. Status E2E-test 4. Status datamigrering 5. Håndtering

Læs mere

De nye markedsregler er beskrevet i pseudo-forskrifter og andre dokumenter. Hele samlingen af dokumenter kan findes under De nye markedsregler.

De nye markedsregler er beskrevet i pseudo-forskrifter og andre dokumenter. Hele samlingen af dokumenter kan findes under De nye markedsregler. DataHub I sommeren 2009 startede vi på baggrund af Klima- og Energiminsiterens beslutning projektet i samarbejde med repræsentativt udvalgte aktører fra det danske elmarked. I April 2012 er det planen,

Læs mere

Til. Tillæg til BRS-Guide for teknisk fusion af netvirksomheder og sammenlægning af netområder

Til. Tillæg til BRS-Guide for teknisk fusion af netvirksomheder og sammenlægning af netområder Til Tillæg til BRS-Guide for teknisk fusion af netvirksomheder og sammenlægning af netområder Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Begrebsdefinitioner... 3 2. Generelt om fusioner/sammenlægninger...

Læs mere

Cut-over. Teknisk Cut-over. 30. April 2014. Dato - Dok.nr. 1

Cut-over. Teknisk Cut-over. 30. April 2014. Dato - Dok.nr. 1 Cut-over Teknisk Cut-over 30. April 2014 Dato - Dok.nr. 1 Agenda Gennemgang af Teknisk Cut-over Koordinering mellem Teknisk Cut-over og Migrering Opsummering af Pre- og Post Cut-over Processen fremadrettet

Læs mere

Dialogforum 26, referat

Dialogforum 26, referat 2016-01-14 Dialogforum 26, referat Tid 2016-01-14 Sted Energinet.dk Lync Inviterede Navn Aktør Henrik Hornum Torben Møller Pedersen Yvonne Kaysen Diana Monberg Tina Lykke Skafsgaard Hentze Annemette L.

Læs mere

Migrering og Datakonsistens. V/ Alexander Broholm og Rikke Schmidt Jensen

Migrering og Datakonsistens. V/ Alexander Broholm og Rikke Schmidt Jensen Migrering og Datakonsistens V/ Alexander Broholm og Rikke Schmidt Jensen Agenda Energinet.dk Plan for migrering Stamdata filer til migrering Teknisk setup Succeskriterier og kritiske forhold i forhold

Læs mere

Teknik- og implementeringsgruppemøde, referat

Teknik- og implementeringsgruppemøde, referat Teknik- og implementeringsgruppemøde, referat Tid 14. januar 2015 kl. 10.00-16.00 Sted Påfuglen, Erritsø, 7000 Fredericia Deltagere Navn Virksomhed Simon Jørgensen Energi Danmark Annemette L. Carlsen Energi

Læs mere

Engrosmodellen: Cut-over

Engrosmodellen: Cut-over Engrosmodellen: Cut-over Hvad er cut-over? Forberedelse Gennemførelse - Opfølgning Cut-over Engrosmodellen Hvad er cut-over? 1. Cut-over dækker overgangen fra nuværende markedsmodel til Engrosmodellen

Læs mere

DataHub Ændringer i forskrifter m.m.

DataHub Ændringer i forskrifter m.m. DataHub Ændringer i forskrifter m.m. Preben Høj Larsen Detailmarked & Markedsdrift DataHub Ændringer i forskrifter m.m. Ændringer: Forskrifter Måleansvar Stamdataansvar Lidt Teknik ID er for målepunkter

Læs mere

Metodeanmeldelse af Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv.

Metodeanmeldelse af Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. HBK/SHR September 2015 September 2015 Dok. 15-08076-5 1/8 Indholdsfortegnelse Kapitel 3. Generelle

Læs mere

Engrosmodel. Status for engrosmodel og konkurrencen i detailmarkedet for el. Signe Horn Rosted, Afdelingsleder i Energinet.dk

Engrosmodel. Status for engrosmodel og konkurrencen i detailmarkedet for el. Signe Horn Rosted, Afdelingsleder i Energinet.dk Engrosmodel Status for engrosmodel og konkurrencen i detailmarkedet for el Signe Horn Rosted, Afdelingsleder i Energinet.dk 1 Om Energinet.dk 09-09-2015 Energinet.dk 2 Om Energinet.dk 09-09-2015 Energinet.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

BILAG 1. Engrosmodel statusopdatering. Indhold. Den Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub Drift. 9.

BILAG 1. Engrosmodel statusopdatering. Indhold. Den Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub Drift. 9. BILAG 1 Til Den Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub Drift Engrosmodel statusopdatering 9. juni 2015 JHH/ADA Det indstilles, at den Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og Data-

Læs mere

Vilkår for deltagelse i DataHub'en NETVIRKSOMHED

Vilkår for deltagelse i DataHub'en NETVIRKSOMHED Vilkår for deltagelse i DataHub'en NETVIRKSOMHED mellem 18. september 2012 LRO/HSF Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Som systemansvarlig operatør i Danmark med pligt til etablering og drift

Læs mere

FTP-guide. Import og eksport af Engrosdata. 27. marts 2015 XSTJ. Projekt Version Dato Forfatter FTP-guide 0.9 2014-11-30 XSTJ

FTP-guide. Import og eksport af Engrosdata. 27. marts 2015 XSTJ. Projekt Version Dato Forfatter FTP-guide 0.9 2014-11-30 XSTJ FTP-guide FTP-guide Import og eksport af Engrosdata 27. marts 2015 XSTJ Projekt Version Dato Forfatter FTP-guide 0.9 2014-11-30 XSTJ Dok. 13/100808-11 Side 1 af 13 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Forord...

Læs mere

BILAG 7. Refiksering fra start til slut. 1. Opstart af DataHub og genfiksering. 1.1 Månedsafregning i normal drift fra januar 2014

BILAG 7. Refiksering fra start til slut. 1. Opstart af DataHub og genfiksering. 1.1 Månedsafregning i normal drift fra januar 2014 BILAG 7 Til Direktørgruppen Refiksering fra start til slut I nærværende notat gives uddybende begrundelser for de afgørende udfordringer i forbindelse med afregning af elmarkedet efter idriftsættelsen

Læs mere

Notat BILAG 4. Kommunikationsflow via datahub i restancesager. Netselskab skal kende

Notat BILAG 4. Kommunikationsflow via datahub i restancesager. Netselskab skal kende Notat BILAG 4 Dok. ansvarlig: TMP Sekretær: Sagsnr.: s2013-683 Doknr: d2014-3752-3.0 21-03-2014 Kommunikationsflow via datahub i restancesager Netselskab skal kende årsag til, at leverandør beder om at

Læs mere

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG - MÅLEOPERATØR 19. oktober 2015 Version 2.2 Dok. 13/81170-19 1/67 Indholdsfortegnelse 1. Dokumentinformation... 6 1.1 Versionsoversigt... 6 1.2 Reference til baggrundsdokumenter...

Læs mere

Engrosmodellen Retningslinjer for sikring af datakonsistens

Engrosmodellen Retningslinjer for sikring af datakonsistens Til Engrosmodellen Retningslinjer for sikring af datakonsistens 23. marts 2015 xvje/xvje Dok. 14/15485-27 1/5 1. Baggrund Dette notat fastlægger rammerne for sikring af datakonsistens i DataHub før og

Læs mere

NemID DataHub adgang. morten@signaturgruppen.dk & jakob@signaturgruppen.dk. Doc. 25538-12, sag 10/3365

NemID DataHub adgang. morten@signaturgruppen.dk & jakob@signaturgruppen.dk. Doc. 25538-12, sag 10/3365 NemID DataHub adgang morten@signaturgruppen.dk & jakob@signaturgruppen.dk Agenda Funktionaliteten og brugeroplevelsen Arkitekturen og komponenterne bag NemID og digital signatur Datahub token Pause Udvikling

Læs mere

BILAG 4. Engrosmodellen - Opfølgning på aktøraktiviteter. Direktørgruppen. 10. juni 2014

BILAG 4. Engrosmodellen - Opfølgning på aktøraktiviteter. Direktørgruppen. 10. juni 2014 BILAG 4 Til Direktørgruppen Engrosmodellen - Opfølgning på aktøraktiviteter 10. juni 2014 Engrosmodellens opstart er helt afhængig af, at alle involverede parter (Data- Hub og aktører) er klar til go-live

Læs mere

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG - BALANCEANSVARLIG 07. januar 2014 Version 0.2 Dok. xxxxx/yy, Sag yy/zzz 1/22 Indholdsfortegnelse 1. Dokumentinformation... 4 1.1 Versionsoversigt... 4 1.2 Reference

Læs mere

BILAG 2. Engrosmodel - statusnotat. Indhold. 1. Projektgrundlag. Direktørgruppen. 10. juni 2014 ADA/JHH

BILAG 2. Engrosmodel - statusnotat. Indhold. 1. Projektgrundlag. Direktørgruppen. 10. juni 2014 ADA/JHH BILAG 2 Til Direktørgruppen Engrosmodel - statusnotat 10. juni 2014 ADA/JHH Engrosmodelprojektet har i denne rapporteringsperiode fokuseret på at konsolidere projektets grundlag, færdigdesigne de ændrede

Læs mere

Teknik & Implementeringsmøde

Teknik & Implementeringsmøde Teknik & Implementeringsmøde 1 23. august 2016 Klassificering: 1 Dagsorden 1. Referat fra sidste møde 2. Actionlisten 3. Afrunding af idriftsættelsen af Engrosmodellen - herunder releaseplan for udeståender

Læs mere

TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 8. Oktober 2017

TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 8. Oktober 2017 TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 8 Oktober 2017 Teknik- og implementeringsgruppemøde 8 26. Oktober 2017 1 1 Velkomst 2 Actionlisten 3 15-månederskorrektionsafregning 4 Tidsdifferentierede priser 5 Flexafregning

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

Håndtering af nettoafregnere i DataHub'en

Håndtering af nettoafregnere i DataHub'en Til Migreringsgruppen 29. februar 2012 PHQ Håndtering af nettoafregnere i DataHub'en Afregningsgrundlag for nettoafregnere - Forbrugs MP, Produktions MP og evt. uktions MP - bestemmes i DataHub'en som

Læs mere

15. september Detailmarkedsrapport

15. september Detailmarkedsrapport Detailmarkedsrapport nr. 1 15. september 2015 Detailmarkedsrapport for el Energinet.dk 1. Introduktion DataHub blev introduceret til det danske elmarked i marts 2013 og har til formål at sikre ensartet

Læs mere

- for it-leverandører i det danske elmarked

- for it-leverandører i det danske elmarked Testcases til Systemtest - for it-leverandører i det danske elmarked 24. februar 2015 Version 2.01a Baselines pr. 1/7-2014 fra baseline er dokumentet underlagt versionskontrol REV. DESCRIPTION PREPARED

Læs mere

27-05-2014 Teknik og implementeringsmøde, referat

27-05-2014 Teknik og implementeringsmøde, referat 27-05-2014 Teknik og implementeringsmøde, referat Tid 27. maj 2014 Sted Påfuglen, Erritsø Deltagere Annemette L. Carlsen Fritz Beck Ulrich Ida Joel Anette Krogh Kim Kristensen Niels Toftensberg Kristoffer

Læs mere

Tilslutning af solcelleanlæg

Tilslutning af solcelleanlæg Tilslutning af solcelleanlæg Sådan gør du, hvis du vil tilslutte et Mikro VE-anlæg (solceller eller hustandsvindmølle) på mindre end eller lig med 6 kw til din el-installation, som er tilsluttet SE s elnet.

Læs mere

Forbruger login med NemID Til forbrugsdata på DataHub

Forbruger login med NemID Til forbrugsdata på DataHub Forbruger login med NemID Til forbrugsdata på DataHub 2. maj 2012 JHH Testdrejebog Udført for: Energinet Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Steen Jungdal Udført af: Signaturgruppen A/S IT-huset Åbogade

Læs mere

Driftsudfordringer. DataHub den 21. april 2015. Markedsdrift El

Driftsudfordringer. DataHub den 21. april 2015. Markedsdrift El Driftsudfordringer den 2 april 2015 Markedsdrift El 1 Agenda Vi arbejder på nuværende tidspunkt med flere betydelige ITudfordringer: modtager meddelelser der ikke behandles/ viderefremsendes af Datahub

Læs mere

mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5

mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5 Indhold mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5 Sådan registrerer du oplysninger om dit barn... 6 Sådan oprettes

Læs mere

Dialogforum, referat. Tid 7. maj 2014 kl. 13.00 15.00. Deltagere Navn Aktør. Tina Lykke Skafsgaard Hentze Energi Danmark. Martin Christensen

Dialogforum, referat. Tid 7. maj 2014 kl. 13.00 15.00. Deltagere Navn Aktør. Tina Lykke Skafsgaard Hentze Energi Danmark. Martin Christensen Dialogforum, referat Tid 7. maj 2014 kl. 13.00 15.00 Sted LYNC Deltagere Navn Aktør Henrik Hornum Dansk Energi Yvonne Kaysen DONG Energy Tina Lykke Skafsgaard Hentze Energi Danmark Ane Rask Annemette L.

Læs mere

Dialogforum. Møde September 2016

Dialogforum. Møde September 2016 Dialogforum Møde 1 1. September 2016 1 Dagsorden 10:00 10:15 10:30 10:35 10:50 11:20 11:30 12:00 12:15 0. Velkomst og konstituering 1. Rapportering: Drift & marked a) Datahub Driftsrapport b) Datahub Markedsrapport

Læs mere

2015-05-20 Dialogmøde 19, referat

2015-05-20 Dialogmøde 19, referat 2015-05-20 Dialogmøde 19, referat Tid 20. maj 2015 kl. 10.00-15.00 Sted Erritsø Delatagere Navn Aktør Henrik Hornum Dansk Energi Yvonne Kaysen DONG Energy Tina Lykke Skafsgaard Hentze Annemette L. Carlsen

Læs mere

Teknik & Implementeringsmøde 32, Referat

Teknik & Implementeringsmøde 32, Referat Teknik & Implementeringsmøde 32, Referat Tid 16. marts, kl. 13:00-16:00 Sted Lync,, Erritsø; Deltagere Navn Virksomhed Fraværende Anne Marie Groos André Bryde Christensen Anette Krogh Annemette L. Carlsen

Læs mere

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation Til Energitilsynet Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation med DataHub'en i elmarkedet 31. januar 2012 HBK/LRP Energinet.dk skal i følge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af 20.

Læs mere

Engrosmodellen. Dialogforum 28. oktober. Møde

Engrosmodellen. Dialogforum 28. oktober. Møde Engrosmodellen Dialogforum 28. oktober Møde 23 14-15485-51 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Status på projektet a) Spørgeskemaundersøgelsen oktober b) Væsentlige milepæle i tids- og aktivitetsplanen

Læs mere

Adgang til kundeportalen

Adgang til kundeportalen Til elleverandørerne Adgang til kundeportalen 3. april 2012 XSTJ/LRO Følgende dokument har til formål at orientere elleverandørerne om implementering og testning af den it-funktionalitet, som skal sikre

Læs mere

DataHub implementeringsprojekt

DataHub implementeringsprojekt DataHub implementeringsprojekt Referencegruppe Forbrugerrådet FSE It-leverancestyregruppe Søren Dupont Kristensen, Formand () Claus W. Kofoed () Torben Glar Nielsen () Logica Projektleder Colin Sanderson

Læs mere

Cut-over plan for Energinet.dk v0.01

Cut-over plan for Energinet.dk v0.01 Cut-over plan for Energinet.dk v0.01 Planen gælder fra 1. februar 2016 frem til 1. maj 2016 DETTE ER MASTERPLANEN RET KUN EFTER AFTALE MED KARSTEN FEDDERSEN, xkaf@energinet.dk, +45 2332 3126 13/100811-16

Læs mere

Evaluering og justering af det ledelsesmæssige samarbejde om implementering af engrosmodellen

Evaluering og justering af det ledelsesmæssige samarbejde om implementering af engrosmodellen BILAG 1 Til 16. april 2015 SHR/SHR Evaluering og justering af det ledelsesmæssige samarbejde om implementering af engrosmodellen Dette notat indeholder forslag til revideret kommissorium for den fortsatte

Læs mere

DataHub. Kraft i Vest. 27. September 2013. John Griem, Energinet.dk

DataHub. Kraft i Vest. 27. September 2013. John Griem, Energinet.dk DataHub Kraft i Vest 27. September 2013 John Griem, Energinet.dk Overblik Om Energinet.dk Baggrund for at lave en DataHub DataHub ens funktionalitet Engrosmodellen Fakta om Energinet.dk Selvstændig, offentlig

Læs mere

Teknik- og implementeringsgruppen Referat møde 22

Teknik- og implementeringsgruppen Referat møde 22 Teknik- og implementeringsgruppen Referat møde 22 Tid 13. maj, 2015 kl. 9:00 14:30 Sted, Erritsø (Store Bjørn) Deltagere Navn Virksomhed Deltager delvist Fraværende Fritz Beck Ulrich Ida Joel Sten Clausen

Læs mere

Introduktion til Engrosmodellen

Introduktion til Engrosmodellen Introduktion til Engrosmodellen Juni 2015 1 Formålet med Engrosmodellen - Fremme konkurrencen på elmarkedet - Elleverandører vil få den primære kontakt til kunderne - Kunder vil kun modtage elregning fra

Læs mere

Teknik- og implementeringsgruppen Referat møde 23

Teknik- og implementeringsgruppen Referat møde 23 Teknik- og implementeringsgruppen Referat møde 23 Tid 24. juni, 2015 kl. 10:00 16:00 Sted Trinity, Erritsø Deltagere Navn Virksomhed Tina Lykke Skafsgaard Hentze (via LYNC) Lars B. Harboe Henrik Hjorth

Læs mere

Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold

Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold MAC/USS September 2015 September 2015 Dok. 15-08076-4 1/15 Indholdsfortegnelse Kapitel

Læs mere

NR. 76 LUDUS OG LUDUS WEB VERSION 2

NR. 76 LUDUS OG LUDUS WEB VERSION 2 NR. 76 LUDUS OG LUDUS WEB VERSION 2 DEN 28. JUNI 2012 INDHOLD Brugernavn og adgangskode til Eksamensdatabasen Opsætning af kørsel Hvornår indberettes der til EXDB Offentliggørelse af karakterer Beskeder

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

Introduktion til Engrosmodellen

Introduktion til Engrosmodellen Introduktion til Engrosmodellen Juni 2013 Dato - Dok.nr. 1 Intentioner med Engrosmodellen (Uddrag fra bemærkninger til lovforslaget fremsat 25. april 2012, gennemført ved LOV nr 575 af 18/06/2012) forbrugerne

Læs mere

2015-8-26 Dialogforum 21, referat

2015-8-26 Dialogforum 21, referat 2015-8-26 Dialogforum 21, referat Tid 26. august 2015 kl. 10.00-12.00 Sted Lync-møde Deltagere Navn Aktør Henrik Hornum Dansk Energi Yvonne Kaysen DONG Energy Diana Monberg Annemette L. Carlsen Ane Rask

Læs mere

Engrosmodel - statusnotat

Engrosmodel - statusnotat Til Direktørgruppen Engrosmodel - statusnotat Engrosmodelprojektet har i sommerperioden fortsat arbejdet med at konsolidere projektets grundlag, færdigdesigne de ændrede forretningsprocesser samt forberede

Læs mere