Vi har f}et oplyst, at jeres virksomheds hovedaktivitet er el-installation. Det er vigtigt, at I l{ser tilbuddet grundigt igennem.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi har f}et oplyst, at jeres virksomheds hovedaktivitet er el-installation. Det er vigtigt, at I l{ser tilbuddet grundigt igennem."

Transkript

1 Tilbud Bilag: Accept Side: 1 Forsikringstilbud Vores oplysninger om jer L{s tilbuddet igennem Vi har f}et oplyst, at jeres virksomheds hovedaktivitet er el-installation. Det er vigtigt, at I l{ser tilbuddet grundigt igennem. Hvis der er oplysninger, som ikke svarer til det, vi har aftalt, skal I kontakte os snarest muligt. I skal v{re opm{rksomme p}, at tilbuddet g{lder fra i dag og en m}ned frem. Se jeres vilk}r p} vores hjemmeside I v{lger selv, hvorn}r I vil betale S} lang tid g{lder en aftale Vilk}r der g{lder for tilbuddet kan ses og downloades fra I kan v{lge at betale jeres forsikringer n eller flere gange om }ret. Hvis I v{lger at betale flere gange om }ret, opkr{ver vi et mindre till{g. En aftale g{lder for mindst t }r ad gangen.

2 Tilbudsoversigt Bilag: Accept Side: 2 Tilbudsoversigt S}dan l{ser I oversigten Vi har opdelt oversigten i 3 kolonner. Venstre kolonne viser forsikringstypen, mens h»jre kolonne viser den tilbudte pris. Den midterste kolonne viser om forsikringen er tilbudt til jer eller fravalgt af jer. Forsikringstype, status og pris Forsikringstype Status Pris Arbejdsskadeforsikring Frivillig arbejdsskadeforsikring Ansvarsforsikring Tilbudt kr. Erhvervsl»s»reforsikring Erhvervsl»s»reforsikring - overalt i Danmark Netbankforsikring Tilbudt 830 kr. Transportforsikring Samlet }rlig pris ved 1-}rig k»b kr.

3 Forsikringsnr.: Side: 3 Ansvarsforsikring Vilk}r Sikrede Virksomhedens aktiviteter D{kningsomr}de Vilk}rsnr. DF , DF og DF g{lder for forsikringen.,,, El-installationsforretning. Erhvervsansvar: Produktansvar: Europa Europa ansatte Hovedbesk{ftigelse Hel}r Timer El-installation 0 Kontor 0,00 0 Konsulent/repr{sentant/s{lger 0,00 0 Reng»ring 0,00 0 Chauff»r 0,00 0 I alt 0 0 oms{tning Aktivitet El-installation oms{tning I Europa kr. D{kninger og d{kningssummer S}dan er I d{kket D{kningssum pr. }r H»jeste samlede erstatningsudbetaling kr. Heraf dog h»jst Erhvervsansvar Behandling og bearbejdning (erhvervsansvar) Forurening (fra forsikringsstedet) Produktansvar Ingrediens- og / eller komponentskade Ingrediens- og / eller komponentskade og tab Behandling og bearbejdning (produktansvar) kr. Nej kr. Nej

4 Forsikringsnr.: Side: 4 Erhvervs- og produktansvar Fareafv{rgelse (erhvervs- og produktansvar) Professionelt ansvar Retshj{lp (erhverv) Nej kr. Selvrisiko Erhvervsansvar Der g{lder en selvrisiko p} kr. af enhver tingskade, dog g{lder der for Forurening (fra forsikringsstedet) en selvrisiko p} kr. af enhver tingskade Produktansvar Der g{lder en selvrisiko p} 10 % af enhver forsikringsbegivenhed, dog mindst kr. Selvrisikoen kan for skader eller tab inden for et forsikrings}r ikke overstige kr. Fareafv{rgelse (erhvervs- og produktansvar) Der g{lder en selvrisiko p} kr. af enhver tingskade. Retshj{lp (erhverv) Der g{lder en selvrisiko p} kr. af enhver skade. Selvrisikobel»b er fastsat i 2013 og bliver indeksreguleret hvert }r. For Produktansvar bliver selvrisikobel»b dog ikke indeksreguleret. Indeksregulering af summer S{rlige vilk}r Summer er fastsat i 2013 og bliver indeksreguleret hvert }r. For aktivitet El-installation g{lder f»lgende: Varmt arbejde Ved enhver brand- og eksplosionsskade g{lder en selvrisiko p} 10 %, dog mindst kr. og h»jst kr. Det for forsikringen i»vrigt g{ldende maksimale selvrisikobel»b pr. forsikrings}r g{lder ikke for brand- og eksplosionsskader. Selvrisikoen ved brand- og eksplosionsskade vil dog ikke blive gjort g{ldende, hvis sikrede kan godtg»re, at skaden ikke skyldes "varmt arbejde". Ved "varmt arbejde" forst}s arbejdsprocesser, hvor der arbejdes med varmeudviklende v{rkt»j, eller hvor der arbejdes med eller frembringes flammer, gnister eller brandfarlig opvarmning. Varmt arbejde anvendes for eksempel i forbindelse med tagd{kning, vinkelslibning, svejsning, sk{ring, lodning, t»rring opvarmning og ukrudtsbr{nding og andre former for varmebehandling jf. DBI vejledning 10. Vi henviser i»vrigt til punkt i vilk}rene. Der kan ikke ved anden aftale tegnes forsikring for ovenn{vnte selvrisiko. Bel»bene bliver ikke indeksreguleret.

5 Forsikringsnr.: Side: 5 Jordarbejde Uanset punkt og punkt i vilk}rene d{kker forsikringen ansvar for skade for}rsaget ved sikredes udf»relse af jordarbejde, herfra er dog undtaget nedramning og optr{kning af spunsv{gge eller andet, nedbrydningsarbejder, grundvandss{nkninger og andre grundvandsreguleringer. For d{kning i henhold til ovenst}ende bestemmelse g{lder f»lgende betingelser, som alle skal v{re opfyldt og dokumenteret af sikrede: 1. F»r udf»relse af ethvert jordarbejde skal sikrede udpege en person med ansvar for at indhente ajourf»rt kortmateriale eller tegninger hos myndigheder og ledningsejere om placering af underjordiske kabler, ledninger og kloakker i det omr}de, hvor arbejdet skal udf»res. 2. Materialet skal v{re forsynet med stempel eller p}tegning, som viser, hvem der er udsteder og dato for udstedelse. 3. Materialet skal v{re tilg{ngeligt p} arbejdsstedet. 4. Hvis jordarbejdet kun m} udf»res efter forudg}ende tilladelse fra vedkommende myndigheder og/eller ledningsejere, skal s}dan tilladelse indhentes. R}dgivning og beregning Forsikringen d{kker kun erstatningsansvar for skade eller tab forvoldt i forbindelse med beregninger og r}dgivning, n}r erstatningsansvaret p}drages i direkte tilknytning til de af forsikringen omfattede og leverede produkter eller ydelser. Som f»lge heraf er ansvar, der ifaldes i forbindelse med konsulent- og r}dgivningsvirksomhed (know-how) eller anden immateriel virksomhed, ikke d{kket.

6 Forsikringsnr.: Side: 6 Netbankforsikring Vilk}r Sikrede ansatte oms{tning S}dan er virksomheden d{kket Selvrisiko Vilk}rsnr. DF og DF g{lder for forsikringen.,,, Det er oplyst, at de sikrede selskaber maksimalt har 25 ansatte. Det er oplyst, at oms{tningen for de sikrede selskaber ikke overstiger kr. D{kning D{kningssum pr. }r Netbank kr. Der g{lder for Netbank en selvrisiko p} kr. af enhver skade. Selvrisikobel»b er fastsat i 2013 og bliver indeksreguleret hvert }r. Indeksregulering af summer Summer er fastsat i 2013 og bliver indeksreguleret hvert }r.

7 Bilag: Accept Side: 1 Erkl{ring om produktansvar Virksomheden»nsker at oprette den Erhvervsansvarsforsikring med produktansvarsd{kning, der er blevet tilbudt p} grundlag af de risikooplysninger, som virksomheden tidligere har givet. Virksomheden erkl{rer, at virksomheden ikke har formodning om eller er bekendt med, at der foreligger forhold, der m} forventes at kunne medf»re erstatningskrav mod virksomheden. Virksomheden erkl{rer ogs}, at der ikke allerede er rejst erstatningskrav mod virksomheden. Tidligere forsikringer Har virksomheden f}et afslag p} etablering af forsikringer? Har virksomheden f}et opsagt forsikringer? Har virksomheden f}et krav om sk{rpet vilk}r? Har virksomheden f}et varslet prisstigning? Skader indenfor de sidste 5 }r oplyses: Accept af tilbud Med accept af tilbudet giver vi tilladelse til: Ò At Danske Forsikring kan indhente n{rmere oplysninger, herunder skadeoplysninger hos det/de nuv{rende/tidligere forsikringsselskaber. Ò At»vrige selskaber i Topdanmark koncernen m} anvende oplysninger om kundeforholdet til at give vores virksomhed den bedste service og relevante tilbud. Dato

Vi har f}et oplyst at jeres virksomheds hovedaktivitet er private

Vi har f}et oplyst at jeres virksomheds hovedaktivitet er private Forsikringsaftale Seniorbo H»rning Leif Jessen Vester Alle 29 8362 H»rning Side: 1 Forsikringsaftale Vores oplysninger om jer L{s aftalen igennem Vi har f}et oplyst at jeres virksomheds hovedaktivitet

Læs mere

Vi har noteret, at I skal have al post fra os til denne virksomhed: E/F N{stvedparken, Lea Ejendomspartner A/S, Axeltorv 4, 4700 N{stved.

Vi har noteret, at I skal have al post fra os til denne virksomhed: E/F N{stvedparken, Lea Ejendomspartner A/S, Axeltorv 4, 4700 N{stved. Forsikringsaftale Side: 1 E/F N{stvedparken, Lea Ejendomspartner A/S,,. Forsikringsaftale Vores oplysninger om jer L{s aftalen igennem Vi har f}et oplyst at jeres virksomheds hovedaktivitet er ejerforeninger.

Læs mere

Masterpolicens summer. : Kr. 25.000.000,00 pr. skade og i alt pr. forsikringsår. : Kr. 2.500.000,00 pr. skade og i alt pr.

Masterpolicens summer. : Kr. 25.000.000,00 pr. skade og i alt pr. forsikringsår. : Kr. 2.500.000,00 pr. skade og i alt pr. TILBUD Tilbud nr. : 10406-3 Forsikring : Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringstager : Mand & Bil V/ Mikael Truelsen Adresse : Damhusvej 66, 5000 Odense C Virksomhedens CVR. nr. : 21-19-75-72

Læs mere

All Risks forsikring Nytegnet 01.02.2014

All Risks forsikring Nytegnet 01.02.2014 Hotel Kongens Ege Aps Borupvang 4 2750 Ballerup All Risks forsikring for udlejningsejendom, erhverv I denne police og i vilk}rene, er der oplysninger om de forsikringer, som vi har aftalt med jer. Det

Læs mere

Forsikringsvilk}r for Ejerskifteforsikring. Nr. 29-M Januar 2008

Forsikringsvilk}r for Ejerskifteforsikring. Nr. 29-M Januar 2008 Nr. 29-M Januar 2008 Forsikring for ejendomme, der er omfattet af Lov nr. 391 af 14. juni 1995 og Lov nr. 437 af 31. maj 2000. Side 1 af 6 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved

Læs mere

Peter Kj{rsgaard Hartung 26. juni 2014. Bilforsikring }rlig pris * 6.943 kr. 2014 Indeks. Indbo }rlig pris * 2.195 kr. 2014 Indeks

Peter Kj{rsgaard Hartung 26. juni 2014. Bilforsikring }rlig pris * 6.943 kr. 2014 Indeks. Indbo }rlig pris * 2.195 kr. 2014 Indeks H»rdumsgade 24, st 5000 Odense C Tilbud om forsikring gennem Tjenestem{ndenes Forsikring P} baggrund af dine oplysninger f»lger her tilbud p} de forsikringer, du har efterspurgt: Bilforsikring }rlig pris

Læs mere

DanBolig 27. august 2010. Ejerskifte pris 7.025 kr. 2010 Indeks

DanBolig 27. august 2010. Ejerskifte pris 7.025 kr. 2010 Indeks DanBolig Lemvig Vestergade 31 7620 Lemvig Tilbud om forsikring P} baggrund af dine oplysninger f»lger her tilbud p} den forsikring, du har efterspurgt: pris 7.025 kr. 2010 Indeks Tilbud for forsikring

Læs mere

Boligtilbolig.dk A/S 23. marts 2011. S{lgeransvar pris 1.434 kr. 2011 Indeks

Boligtilbolig.dk A/S 23. marts 2011. S{lgeransvar pris 1.434 kr. 2011 Indeks Boligtilbolig.dk A/S 23. marts 2011 K»benhavn Asylgade 13 5000 Odense C Tilbud om forsikring P} baggrund af dine oplysninger f»lger her tilbud p} den forsikring, du har efterspurgt: pris 1.434 kr. 2011

Læs mere

Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF

Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF 1 GENERELLE VILKÅR 1.1 Hvem dækkes? 1.1.1 Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

Læs mere

Vilkår for Ansvarsforsikring

Vilkår for Ansvarsforsikring Vilkår for Ansvarsforsikring 9903-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Forsikringstilbud. Jeres forsikringstilbud

Forsikringstilbud. Jeres forsikringstilbud Telefon E/F Klintely Klinteløkken 9 Sandkås 3770 Allinge Side 1 af 5 Jeres forsikringstilbud Her er et tilbud på jeres forsikring. Det er vigtigt, at I læser tilbuddet igennem for at se, om det lever op

Læs mere

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 511007 Forsikringsbetingelser

Læs mere

38.240 kr. Korttidsforsikring

38.240 kr. Korttidsforsikring Telefon A. Enggaard A/S, Entreprenør- Og Byggefirma Marathonvej 5 9230 Svenstrup J Side 1 af 7 Jeres forsikringstilbud Her er et tilbud på jeres forsikringer. Det er vigtigt, at I læser tilbuddet igennem

Læs mere

Kombineret forsikring for andels- og ejerforeninger

Kombineret forsikring for andels- og ejerforeninger Side 1 af 13 Kombineret forsikring for andels- og ejerforeninger - Forenings- og produktansvarsforsikring - Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring - Underslæbsforsikring - Retshjælpsforsikring - Rådgivningsansvarsforsikring

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Kombineret Erhvervs- og Produktansvarsforsikring incl. Retshjælp

Kombineret Erhvervs- og Produktansvarsforsikring incl. Retshjælp Forsikringstager DGI og DIF Medforsikrede I DGI - Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger DDS - De Danske Skytteforeninger, som har en associeringsaftale med DGI. DIF - Danmarks Idrætsforbund II Amtsforeninger

Læs mere

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01 TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 Indholdsfortegnelse Hvem dækkes 1. Erhvervsansvar 2. Produktansvar 3. Afværgelse af skade 4. Aftaler om ansvar og erstatning

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. ADVOKATANSVARSFORSIKRING 1. Dækket risiko Forsikringen dækker sikrede for erstatningsansvar

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser

Almindelige forsikringsbetingelser Nassau forsikring Almindelige forsikringsbetingelser Professionel ansvarsforsikring for teknisk rådgivning og bistand, TEK-01-01 1.0 Forsikringens omfang Denne forsikring dækker forsikringstageren og alle

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Police Kombineret Erhvervs- og Produktansvarsforsikring incl. Retshjælp og Netbanksdækning Police nr.: 670-8.028.308 Dato: 1.

Police Kombineret Erhvervs- og Produktansvarsforsikring incl. Retshjælp og Netbanksdækning Police nr.: 670-8.028.308 Dato: 1. Police DIF og DGI c/o DIF, Att. Willy Rasmussen Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Ikrafttrædelse: 1. januar 2015 Policen er ændret og afløser samtidig tidligere police med samme policenr. i Tryg. Forfald:

Læs mere

Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring Indholdsfortegnelse 1 De sikrede...side 1 2 Erhvervsansvar...side 1 3 Produktansvar...side 2 4 Afværgelse af skade...side 2 5 Aftaler om ansvar og erstatning...side

Læs mere

Arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R365 121

Arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R365 121 Arbejdsskade Forsikringsbetingelser R365 121 Gælder fra september 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-12 Side 3 2. Arbejdsskade afsnit 13 Side 6 3. Ordforklaringer Side 7 Kontakt Gjensidige

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

POLICE. Forsikringstager. Policenummer : VAS1200756-2. Forsikring : Professionel ansvarsforsikring. Forsikringstager : Implement Consulting Group P/S

POLICE. Forsikringstager. Policenummer : VAS1200756-2. Forsikring : Professionel ansvarsforsikring. Forsikringstager : Implement Consulting Group P/S POLICE Forsikringstager Policenummer : VAS1200756-2 Forsikring : Professionel ansvarsforsikring Forsikringstager : Implement Consulting Group P/S Adresse : Strandvejen 56, 2900 Hellerup Virksomhedens CVR.

Læs mere

VEJLEDNING OM ARKITEKTFORBUNDETS RÅDGIVERANSVARSFORSIKRING. Virksomhed med kun 1 person

VEJLEDNING OM ARKITEKTFORBUNDETS RÅDGIVERANSVARSFORSIKRING. Virksomhed med kun 1 person VEJLEDNING OM ARKITEKTFORBUNDETS RÅDGIVERANSVARSFORSIKRING Virksomhed med kun 1 person Medlemmer, som er selvstændige eller som har selvstændigt bierhverv, har mulighed for at tegne en særlig fordelagtig

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 65-4 For forsikringen gælder reglerne i henhold til gældende lov om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget

Læs mere

Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring

Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring Erhvervs- & Produktansvarsforsikring Teknologi og Kommunikation 1. Sikrede Sikrede er forsikringstageren og ethvert datterselskab anført i forsikringsaftalen,

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Aon Risk Solutions Affinity Arbejdsskadeforsikring pr. 1. januar 2012 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens

Læs mere