DANSK TR20A003 RE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK 46 12.2003 TR20A003 RE"

Transkript

1 DANSK 1 Generelt 2 Montage 3 Vigtige begreber 4 Ibrugtagning / skift af batterier 5 Normal drift 5.1 Programmeringsfunktioner Ændring af IB-koden eller indtastning af en personlig IB-kode Indtastning eller ændring af adgangskoderne Sletning af adgangskoderne 5.2 Driftsfunktioner Overførsel efter indtastning af en adgangskode Selvlæring efter indtastning af en adgangskode Ny kodning af en kodeplads med en adgangskode eller nul-stilling af denne kodeplads til den oprindelige fabrikskode. 5.3 "Klokke/lys"-knappens direkte funktion Overførsel med "klokke/lys"-knappen Selvlæring med "klokke/lys"-knappen Ny kodning af "klokke/lys"-knappens kodeplads eller nulstilling af denne kodeplads til den oprindelige fabrikskode. 6 EU-producenterklæring TR20A003 RE

2 1 Generelt Kodetastaturet FCT 10 er en kombination af en håndsender og et kodetastatur og har ikke brug for yderligere apparatur. Inden FCT 10 monteres, bør det afprøves om radiosignalet kan overføres til modtagerne. 868 MHz: Brug af GSM 900 mobiltelefon kan have indflydelse pâ fjernbetjeningens rækkevidde. FCT 10 forsynes med strøm fra et almindeligt 9V-blokbatteri. Korrekt gennemførte indtastninger og ændringer er sikret ved strømafbrydelser. Med 10 valgfrie 2- til 6-cifrede adgangskoder kan der udløses lige så mange funktioner. D.v.s. med en FCT 10 kan der overføres trådløst til op til 10 portmaskinerier. Desuden står der én yderligere funktion til rådighed, der ikke er sikret med en adgangskode. Med denne kan man ligeledes trådløst (sammen med en tilsvarende modtager) aktivere f.eks. klokke eller lys i gården. 2 Montage (jf. fig. 1) 3 Vigtige begreber Ibrugtagningskode (IB-kode) En 8-cifret talkode, der er nødvendig, for at beskytte apparatet mod en uautoriseret programmering ( tyverisikring). Kun med denne 8-cifrede talkode er det muligt at indtaste, ændre eller slette adgangskoderne. Desuden kræves der også en indtastning af denne kode efter tilslutning af batteriet (f.eks. ved ibrugtagning) eller ved skift af batteri for at aktivere apparatets funktioner ( tyverisikring). Ved levering er denne kode indstillet på forhånd med " ". Brugeren bør erstatte denne kode med sin personlige IB-kode for at forhindre, at andre har adgang til programmering og dermed til apparatets funktion. Går den personlige IB-kode tabt, kan apparatet kun gøres funktionsdygtigt igen på fabrikken med en såkaldt nulstilling. Derefter befinder apparatet sig igen i leveringstilstanden TR20A003 RE 47

3 Adgangskoder 2- til 6-cifrede, valgfrie talkoder, som giver adgang til de 10 kodepladser (nummereret fra 0 til 9). En adgangskode er altid tilknyttet en bestemt kodeplads. I leveringstilstand eller efter en fabriks-nulstilling er lagerpladserne for adgangskoderne tomme eller slettede. Kodeplads En plads til en kode, der som på håndsenderne kan sendes, indlæres, kodes påny og nulstilles til fabrikskoden. Da der foruden de 10 kodepladser (nummereret fra 0 til 9), der kan aktiveres via adgangskoderne, også eksisterer en ekstra kodeplads, der (uden adgangskode) kan aktiveres direkte, råder apparatet over i alt 11 kodepladser. Sikkerhedskode 1-billion-sikkerhedskoden, som alle kodepladser er kodet med ved levering eller efter fabriks-nulstilling. 4 Ibrugtagning / batteriskift Når apparatet ikke har været tilsluttet et batteri i mere end 5 til 10 minutter, eller når det tilsluttede batteri er næsten helt opbrugt, og der tilsluttes et nyt, befinder FCT 10 sig i den såkaldte ibrugtagningsmodus. Dette signaliseres hvert 4. sekund med en kort I denne modus er alle "normale" funktioner deaktiveret. For at aktivere disse, skal den gældende ibrugtagningskode (IB-kode i leveringstilstand eller efter fabriks-nulstilling altid: " ") indtastes. 1. Batteriet tilsluttes hvert 4. sekund lyder der en kort 2. Den gyldige (8-cifrede) IB-kode indtastes med talknapperne hvert tryk på talknappen kvitteres med en kort 3. "Nøgle"-knappen trykkes ved en korrekt indtastning lyder der en lang signaltone, og nu befinder apparatet sig i "normaldrift" TR20A003 RE

4 En ugyldig indtastning signaleres med tre korte signaltoner. Herefter skal IB-koden indtastes påny. Efter fire ugyldige indtastninger deaktiveres apparatet helt i 10 minutter. Først derefter kan man begynde forfra (hvert 4. sekund lyder der en kort signaltone). 5 Normaldrift I normaldrift er apparatets "normale" funktioner aktiveret. Der skelnes i den forbindelse mellem programmeringsfunktionerne og driftsfunktionerne. 5.1 Programmeringsfunktionerne Hermed menes der de funktioner, som driftsfunktionerne kan indstilles (programmeres) til. Programmeringsfunktionerne adskiller sig i hovedsagen fra driftsfunktionerne ved at "nøgle"-knappen skal trykkes inden den egentlige indtastning af tallene. Det er en forudsætning, at de eventuelle tider i driftsfunktionen er udløbet. Dette signaleres altid med en lang Er man i tvivl, ventes der inden en indtastning mere end 20 sekunder uden aktivering af nogen knapper. Ethvert tilladt tryk på knapperne kvitteres med en kort Det kan dermed kontrolleres, om knappen virkelig blev aktiveret. Desuden må der kun gå maks. 15 sek. mellem to efter hinanden følgende to tryk på knapperne. I modsat fald lyder der en lang signaltone, og man kan/skal begynde forfra. På denne måde (afvent en lang signaltone) kan en utilsigtet, forkert indtastning afbrydes og påbegyndes påny. En ugyldig eller forkert indtastning signaleres altid med tre korte signaltoner derefter deaktiveres apparatet komplet i 10 sekunder, og der må afventes en lang signaltone, inden indtastningen kan påbegyndes igen TR20A003 RE 49

5 5.1.1 Ændring af IB-koden eller indtastning af en personlig IB-kode Efter den første ibrugtagning eller efter en fabrik-nulstilling bør den fabriksindstillede IB-kode " " under alle omstændigheder ændres til en personlig, 8-cifret IB-kode (Fig. 2). Det er vigtigt at indprente sig den ændrede IB-kode, da apparatet i tilfælde af et tab af koden kun kan gøres funktionsdygtigt igen med en fabriks-nulstilling! 1. Tryk "nøgle"-knappen. 2. Indtast den aktuelle (8-cifrede) IB-kode med talknapperne. 3. Tryk "nøgle"-knappen efter en gyldig indtastning lyder der en lang 4. Den nye, (8-cifrede) IB-kode indtastes med talknapperne. 5. Tryk "nøgle"-knappen efter en gyldig indtastning lyder der en lang 6. Den nye IB-kode (8-cifret) indtastes igen med talknapperne. 7. Tryk "nøgle"-knappen efter en gyldig indtastning lyder der en lang signaltone, og den nye IB-kode er omgående gyldig. 8. Den nye IB-kode kan De notere her» «. Adgangskoderne og sikkerhedskoderne bibeholdes også efter en ændring af IB-koden! Indtastning og ændring af adgangskoderne I leveringstilstand eller efter en fabriks-nulstilling er alle 10 lagerpladser (nummereret fra 0 til 9) til adgangskoderne tomme eller slettede, sådan at ingen koder passer på de pågældende lagerpladser. Adgangskoderne kan indtastes eller ændres som følger (Fig. 3): 1. Tryk "nøgle"-knappen. 2. Indtast den gyldige (8-cifrede) IB-kode med talknapperne. 3. Tryk "nøgle"-knappen efter en gyldig indtastning lyder der en lang TR20A003 RE

6 4. Det (1-cifrede) lagerplads-nr. indtastes med en talknap. 5. Tryk "nøgle"-knappen efter en gyldig indtastning lyder der en lang 6. Den ønskede (2...6-cifrede) adgangskode indtastes med talknapperne. 7. Tryk "nøgle"-knappen efter en gyldig indtastning lyder der en lang signaltone, og den indtastede eller ændrede adgangskode er gyldig. En sikkerhedskode, der er tilknyttet et lagerplads-nr., bibeholdes også efter en ændring af den tilhørende adgangskode! Sletning af adgangskoderne Hver enkelt af de 10 lagerpladser til adgangskoderne (nummereret fra 0 til 9) kan slettes, sådan at ingen koder passer på denne lagerplads (Fig. 4). 1. Tryk "nøgle"-knappen. 2. Indtast den gyldige (8-cifrede) IB-kode med talknapperne. 3. Tryk "nøgle"-knappen efter en gyldig indtastning lyder der en lang 4. Det (1-cifrede) lagerplads-nr. indtastes med en talknap. 5. Tryk "nøgle"-knappen efter en gyldig indtastning lyder der en lang 6. Tryk "nøgle"-knappen igen efter en gyldig indtastning lyder der en lang signaltone, og adgangskoden på det pågældende lagerplads-nr. er slettet. En sikkerhedskode, der er tilknyttet et lagerplads-nr., bibeholdes også efter en sletning af den tilhørende adgangskode TR20A003 RE 51

7 5.2 Driftsfunktioner Driftsfunktionerne er de funktioner, der anvendes til den egentlige drift af apparatet efter ibrugtagning og indtastning af adgangskoder. Vejledning vedrørende indtastning af adgangskoder ved driftsfunktionerne: Inden indtastning af en gyldig eller passende adgangskode kan der trykkes et ubestemt antal talknapper for at undgå, at en fremmed ledsager indprenter sig adgangskoden. Kun de sidste seks tryk på talknapperne inden trykning af "nøgle"-knappen benyttes til sammenligningen med den lagrede adgangskode. Ethvert gyldigt tryk på knapperne kvitteres med en kort signaltone; det kan dermed kontrolleres, om knappen virkelig blev trykket. Desuden må der kun går maks. 15 sekunder mellem to tryk på knapperne. I modsat fald lyder der en lang signaltone, og man kan/skal begynde forfra. På den måde (afvent en lang signaltone) kan en utilsigtet, forkert indtastning afbrydes og påbegyndes påny. En ugyldig eller forkert indtastning signaleres altid med tre korte signaltoner derefter deaktiveres apparatet komplet i 10 sekunder, og man må afvente en lang signaltone, inden indtastningen kan påbegyndes igen Overførsel efter indtastning af en adgangskode 1. Den gyldige adgangskode indtastes med talknapperne. 2. Tryk "nøgle"-knappen efter en gyldig indtastning lyder der en lang signaltone, og den tilhørende sikkerhedskode overføres (derved afgives der hurtige signaltoner). Så længe "nøgle"-knappen påvirkes, sendes sikkerhedskoden, dog maks. 15 sekunder TR20A003 RE

8 Efter den første overførsel startes en tid på 20 sekunder, hvor den samme sikkerhedskode kan sendes op til flere gange med hver knap, undtagen med "klokke/lys"-knappen (der lyder hurtige signaltoner). Når tiden er afsluttet, signaleres dette med en lang Med "klokke/lys"-knappen kan de 20 sekunder afbrydes tidligere (der lyder en lang signaltone). Derved er det muligt at indtaste en anden adgangskode uden at skulle afvente de 20 sekunder og dermed at sende en anden sikkerhedskode for f.eks. at åbne eller lukke en anden port Indlæring efter indtastning af en adgangskode OBS! Under indlæringen kan der udløses en port ved aktivering af senderenheden, når der befinder sig en tilsvarende programmeret modtager i nærheden! 1. Den gyldige adgangskode indtastes med talknapperne. 2. Senderenheden holdes i nærheden af FCT 10 som vist og den ønskede knap, hvis sikkerhedskode skal indlæres, trykkes og holdes nede! (jf. fig. 5). 3. "Nøgle"-knappen trykkes og holdes nede ved en gyldig indtastning lyder en lang 4. Når det modtagne signal fra senderenheden er stærkt nok, lyder der efter ca. 0,5 sekunder korte signaltoner i ca. 4 sekunder som et tegn på, at signalet kan modtages. 5. Knapperne holdes nede indtil afslutningen af disse 4 sekunder efter en korrekt indtastning af adgangskoderne, lyder der en lang 6. Knapperne på senderenheden og FCT 10 slippes. 7. En funktionstest gennemføres. Er denne uden resultat, gentages fremgangsmåden TR20A003 RE 53

9 Når "nøgle"-knappen slippes inden afslutningen af de ovennævnte 4 sekunder, afbrydes indlæringen. Dette signaleres med tre korte signaltoner. Den eksisterende sikkerhedskode bibeholdes Ny kodning af en kodeplads med adgangskode eller nulstilling af denne kodeplads til fabrikskoden 1. Den gyldige adgangskode indtastes med talknapperne. 2. "Nøgle"-knappen trykkes og holdes nede efter en gyldig indtastning lyder der en lang 3. Straks efter skal "klokke/lys"-knappen påvirkes og holdes nede der lyder korte signaltoner i ca. 4 sekunder som et tegn på, at en ny kodning eller en nulstilling til fabrikskodningen kan finde sted. Slippes én af de to knapper inden afslutningen af disse 4 sekunder, overskrives den eksisterende sikkerhedskode af en ny kode efter en korrekt ny kodning lyder der en lang Holdes begge knapper nede indtil afslutningen af de 4 sekunder, sættes den bestående sikkerhedskode tilbage til fabrikskodningen efter en korrekt nulstilling til fabrikskoden lyder en lang 4. Slip knapperne. Slippes begge knapper inden afslutningen af de ovennævnte 4 sekunder, afbrydes den ny kodning eller nulstilling. Der lyder tre korte signaltoner. Den bestående sikkerhedskode bibeholdes. 5.3 "Klokke/lys"-knappens direkte funktion "Klokke/lys"-knappen har i normal drift en særstatus med den kan der som med en håndsender sendes og indlæres direkte uden brug af adgangs TR20A003 RE

10 koder. Desuden kan dens sikkerhedskode indkodes påny eller sættes tilbage til fabrikskodningen. Denne direkte funktion er næsten altid aktiv inden for driftsfunktionerne, dvs. også under indtastning af en ny adgangskode, når der ikke netop holdes en anden knap nede, sendes, indlæres, indkodes eller fabriksindkodes på en anden lagerplads. En undtagelse er tiden på 20 sekunder, i hvilken den samme sikkerhedskode uden indtastning af en ny adgangskode kan sendes gentagne gange, da "klokke/lys"-knappen er nødvendig til at afbryde denne periode tidligere. I løbet af disse 20 sekunder er "klokke/lys"-knappens direkte funktion deaktiveret Overførsel med "klokke/lys"-knappen 1. "Klokke/lys"-knappen trykkes der lyder en lang signaltone, og den tilhørende sikkerhedskode overføres (der lyder hurtige signaltoner). Så længe "klokke/lys"-knappen holdes nede, sendes sikkerhedskoden, maks. dog 15 sekunder Indlæring med "klokke/lys"-knappen OBS! Under indlæringen kan der udløses en port ved aktivering af senderenheden, når der befinder sig en tilsvarende programmeret modtager i nærheden! 1. Senderenheden holdes i nærheden af FCT 10 som vist og den ønskede knap, hvis sikkerhedskode skal indlæres, trykkes og holdes nede! (jf. fig. 5). 2. "Klokke/lys"-knappen trykkes og holdes nede der lyder en lang 3. Når det modtagne signal fra senderenheden er stærkt nok, lyder der efter ca. 0,5 sekunder korte signaltoner i ca. 4 sekunder som et tegn på, at signalet kan modtages TR20A003 RE 55

11 4. Knapperne holdes nede indtil afslutningen af disse 4 sekunder efter en korrekt indlæring, lyder der en lang 5. Knapperne på senderenheden og FCT 10 slippes. 6. En funktionstest gennemføres; er denne uden resultat, gentages fremgangsmåden. Når "klokke/lys"-knappen slippes inden afslutningen af de ovennævnte 4 sekunder, afbrydes indlæringen. Dette signaleres igennem tre korte signaltoner. Den eksisterende radiokode bibeholdes Ny kodning af "klokke/lys"-knappens kodeplads eller nulstilling af denne kodeplads til fabrikskoden. 1. "Klokke/lys"-knappen påvirkes og holdes nede der lyder der en lang 2. Straks efter skal "nøgle"-knappen påvirkes og holdes nede der lyder korte signaltoner i ca. 4 sekunder som et tegn på, at en ny kodning eller en nulstilling til fabrikskodningen kan finde sted. Slippes én af de to knapper inden afslutningen af disse 4 sekunder, overskrives den eksisterende sikkerhedskode af en ny kode efter en korrekt ny kodning lyder der en lang Holdes begge knapper nede indtil afslutningen af de 4 sekunder, sættes den bestående sikkerhedskode tilbage til fabrikskodningen efter en korrekt sikkerhedskode til fabrikskoden lyder der en lang 3. Slip knapperne. Slippes begge knapper inden afslutningen af de ovennævnte 4 sekunder, afbrydes den ny kodning resp. reset. Der lyder tre korte signaltoner. Den bestående radiokode bibeholdes TR20A003 RE

12 6 EU-producenterklæring Producent: Verkaufsgesellschaft KG Upheider Weg D Steinhagen Produkt: Kodetastatur Model: FCT 10 Vi erklærer hermed, at det ovennævnte produkt i medfør af sin udvikling og konstruktion samt af den udførelse, som vi har bragt i handlen, opfylder de almindelige, grundlæggende krav i de efterfølgende direktiver. I tilfælde af ændringer på produktet, der ikke er udført med vort samtykke, mister denne erklæring sin gyldighed. De almindelige bestemmelser, som produktet opfylder: De ovennævnte produkters overensstemmelse med forskrifterne i direktiverne i henhold til artikel 3 i R & TTE-direktiverne 1995/5/EF er dokumenteret ved overholdelse af følgende normer: Angewandte Normen: ETS udgave: 06/97 I-ETS udgave: 10/93 EN udgave: 11/97 Steinhagen, p.p. Axel Becker Direktion TR20A003 RE 57

Indholdsfortegnelse DANSK DANSK

Indholdsfortegnelse DANSK DANSK Indholdsfortegnelse DANSK 1 Generelt...126 2 Montering...126 3 Vigtige begreber...126 4 Lys- eller blinksignaler... 127 5 Ændring af adgangskoderne... 127 5.1 Sending efter indtastning af en adgangskode...

Læs mere

CODY UNI 1/3, er afløseren for den gamle Cody 1/3 Den nye model har nogle gode fordele, nu kan man montere 2 enheder direkte på printet. Forskellige tastaturer (standart folie / metal, smal model / folie

Læs mere

CODY UNI 1/1, er afløseren for den gamle Cody 1/1 Den nye model har nogle gode fordele, nu kan man montere 2 enheder direkte på printet. Forskellige tastaturer (standart folie / metal, smal model / folie

Læs mere

CODY UNIVERSAL 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2.

CODY UNIVERSAL 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2. Den nye model har nogle gode fordele, nu kan man montere 2 enheder direkte på printet. Forskellige tastaturer (standart folie / metal, smal model /

Læs mere

KODEKONTAKT - Cody Universal 2

KODEKONTAKT - Cody Universal 2 Installations- og Betjeningsvejledning. KODEKONTAKT - Cody Universal 2 Indhold: Produktbeskrivelse Daglig betjening Programmeringsvejledning Montage og tilkobling Tekniske data Alux a/s, Holmbladsvej 4-6,

Læs mere

MYLOQ 1101 Kodecylinder

MYLOQ 1101 Kodecylinder MYLOQ 1101 Kodecylinder Brugsanvisning DK Vigtig information før anvending Kodecylinderen skal aktiveres før brug (se side 3). En administrationskode skal tilføjes. Vær sikker på at få skrevet den nye

Læs mere

CHUBBSAFES PRIMUS / E-LOCK PS600 BRUGERVEJLEDNING

CHUBBSAFES PRIMUS / E-LOCK PS600 BRUGERVEJLEDNING CHUBBSAFES PRIMUS / E-LOCK PS600 BRUGERVEJLEDNING Ref OP-0012-A April 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. ÅBNING AF LÅSEN......3 1.1 Åbning ved brug af brugerkode eller masterkode... 3 1.2 Åbning ved brug

Læs mere

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100 Betjeningsvejledning Nødhjælps Alarm System NAS-100 Indholdsfortegnelse Egenskaber... 02 Vorbereitung der Nutzung... 03 Indsæt simkort... 03 Tilslut alle de enheder, du har brug for... 03 Strøm... 03 Udfør

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Introduktion. HomeSecure 433MHz Trådløst Tastatur manual:

Introduktion. HomeSecure 433MHz Trådløst Tastatur manual: Introduktion Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser

Læs mere

ADVARSEL / VIGTIGT! GENERELT OM LA GARD 3750-K ELEKTRONISK KODELÅS. Brugsanvisning Elektronisk Kodelås 3750-K LED

ADVARSEL / VIGTIGT! GENERELT OM LA GARD 3750-K ELEKTRONISK KODELÅS.   Brugsanvisning Elektronisk Kodelås 3750-K LED Brugsanvisning Elektronisk Kodelås 3750-K LED ComboGard Pro LG 39E kan konfigureres ved hjælp af ComboGard Pro Setup Software eller gennem en serie af tastaturkommandoer direkte på den elektroniske lås.

Læs mere

VSDT-310 GSM Dørstation til bolig ejendomme & Virksomheder. Vejledning i tilslutning, indstilling og montage.

VSDT-310 GSM Dørstation til bolig ejendomme & Virksomheder. Vejledning i tilslutning, indstilling og montage. VSDT-310 GSM Dørstation til bolig ejendomme & Virksomheder. Vejledning i tilslutning, indstilling og montage. Før montage. Det anbefales at udføre de mest basale indstillinger og funktioner før VSDT-310

Læs mere

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion Trådløst tastatur med ringeklokke funktion 8.12.17 Funktioner 1. En perfekt kombination af dørklokke og dør/port oplåsning, der er behageligt i brug og praktisk; 2. RF data med rullende koder for at give

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

Focus on security since 1963. brugermanual, version 1.3 Elektroniske kodelåse. Basic 01.2015. www.howenieurosafe.dk

Focus on security since 1963. brugermanual, version 1.3 Elektroniske kodelåse. Basic 01.2015. www.howenieurosafe.dk brugermanual, version 1.3 Elektroniske kodelåse Basic 01.2015 Brugermanual Howeni Eurosafe Elektroniske A/S Rødager kodelåse Allé 125-127, DK-2610 Rødovre Telefon +45 7010 5588 www.howenieurosafe.dk Introduktion

Læs mere

Fingeraftryk læser 4821

Fingeraftryk læser 4821 Fingeraftryk læser 4821 Beskrivelse: Denne enhed monteres i 4000 serien og kan aflæse fingeraftryk. Den har 3 indbyggede døråbne-relæ, som kan kontrolleres af op til 1000 brugere. Med en tilknyttet strømforsyning

Læs mere

CT 1000 Kodetastatur Art. Nr.: (sort) Art. Nr.: (hvid) Brugermanual

CT 1000 Kodetastatur Art. Nr.: (sort) Art. Nr.: (hvid) Brugermanual CT 1000 Kodetastatur Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000v.6 Manual DANjul13 Side 2 CT 1000 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Installation... 3 3. Programmering

Læs mere

Trådløst betjeningspanel Betjeningsvejledning

Trådløst betjeningspanel Betjeningsvejledning Trådløst betjeningspanel Betjeningsvejledning 2017V 1.0 Indhold 02 2 3 Kom godt i gang Pakkens indhold Oversigt / funktioner 5 6 7 8 11 11 12 13 14 15 16 Installation Betjening Brug med nøglebrik Indstillinger

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

TCS CODY 1/1 & 1/2 & 1/3.

TCS CODY 1/1 & 1/2 & 1/3. TCS CODY 1/1 & 1/2 & 1/3. ELEKTRONISK KODELÅS TIL 1-2-3 DØRE. TCS CODY er et moderne og sikkert alternativ til de mest almindelige låsesystemer. Med to simple programmeringstrin, dvs. indtastning af og

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning Inledning OBS! Læs denne brugsanvisning igennem inden du tager udstyret i brug. K Fjernstyring kan enkelt og hurtigt styre din Panasonic varmepumpe

Læs mere

LAVT BATTERI SIGNAL - Hvis ERROR blinker alene 7 gange, hurtigt efter hinanden, er batteriet ved at være brugt op.

LAVT BATTERI SIGNAL - Hvis ERROR blinker alene 7 gange, hurtigt efter hinanden, er batteriet ved at være brugt op. ELEKTRONISK DIGITAL KOMBINATIONSLÅS RUNNER GENERELLE NOTER (3. UDGAVE) TYPER DER FINDES 4 VERSIONER: NORMAL (V.01) MED KODE TIL BRUG OG TIL NØDSITUATIONER (V.02), MED TIDSFORSINKELSE (V.03), TIL INDGANGSDØRE

Læs mere

ComboGard Pro. brugermanual, version 1.3 Elektroniske kodelåse. Focus on security since

ComboGard Pro. brugermanual, version 1.3 Elektroniske kodelåse. Focus on security since brugermanual, version 1.3 Elektroniske kodelåse ComboGard Pro 01.2015 Brugermanual Howeni Eurosafe Elektroniske A/S Rødager kodelåse Allé 125-127, DK-2610 Rødovre Telefon +45 7010 5588 www.howenieurosafe.dk

Læs mere

SIKRING. KC KeySafe. Sikker opbevaring af nøgler! - et sikkert valg...

SIKRING. KC KeySafe. Sikker opbevaring af nøgler! - et sikkert valg... SIKRING KC KeySafe Sikker opbevaring af nøgler! - et sikkert valg... ELEKTRONISK DIGITAL KOMBINATIONSLÅS RUNNER GENERELLE NOTER (3. UDGAVE) TYPER DER FINDES 4 VERSIONER: NORMAL (V.01) MED KODE TIL BRUG

Læs mere

2WAY Funk-Bedienteil

2WAY Funk-Bedienteil 2WAY Funk-Bedienteil 2WAY arming station Clavier sans fil bidirectionnel Draadloos bedieningselement 2WAY Trådløsttastatur2W AY Dispositivo di comando radio 2WAY FU8110 12244840 Forord Kærekunde.Tak,fordiduharvalgtatkøbedetetrådløse

Læs mere

1 Introduktion Funktioner 3. 2 Kom godt i gang Pakkens indhold Forberedelse 5. 3 Registrering 6

1 Introduktion Funktioner 3. 2 Kom godt i gang Pakkens indhold Forberedelse 5. 3 Registrering 6 Indhold 1 Introduktion 3 1.1 Funktioner 3 2 Kom godt i gang 4 2.1 Pakkens indhold 4 2.2 Forberedelse 5 3 Registrering 6 3.1 Registrere tastaturet til Smart Hub 6 3.2 Registrering af nøglebrik 6 3.3 Skift

Læs mere

GSM / SMS dør/port kontrol enhed

GSM / SMS dør/port kontrol enhed 11-07-2013 GSM / SMS dør/port kontrol enhed 6 stk. Digitale indgange med egen tekst besked via SMS 4 stk. Udgange med aktivering via SMS besked 4 stk. Administrator telefonnumre der modtager SMS alarm

Læs mere

Motorline JAG (indbygget limit switch) Dansk brugermanual

Motorline JAG (indbygget limit switch) Dansk brugermanual Motorline JAG (indbygget limit switch) Dansk brugermanual Til brug for Motorline MC2 kontrolpanel i kombination med Motorline JAG eller Motorline LINCE 230Vac lågeautomatik. Motorline LINCE (kører på tid)

Læs mere

Trådløs Radio modtager

Trådløs Radio modtager Trådløs Radio modtager Installations vejledning for type: RRA85-C2V, 2 relæer, 230VAC RRA85-C2P, 2 relæer, 12/24 AC/DC RRA85-C4V, 4 relæer, 230VAC RRA85-C4P, 4 relæer, 12/24 AC/DC IP 44 DanZafe 1 I. PRODUKTBESKRIVELSE

Læs mere

Introduktion. HomeSecure 433MHz Trådløst Tastatur manual: 13-04-2015

Introduktion. HomeSecure 433MHz Trådløst Tastatur manual: 13-04-2015 Introduktion Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser

Læs mere

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 BRUGERVEJLEDNING Side 2 CS 9452 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE: Afsnit Navn Side 1 Ordforklaring (terminologi) 3 2 Introduktion 5 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 4 Fuld tilkobling, Deltilkobling,

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Tele Radio T60. Manual. Rev. IM-T60-001-A4

Tele Radio T60. Manual. Rev. IM-T60-001-A4 Tele Radio T60 Manual Rev. IM-T60-001-A4 CONTENTS 3-21........... 22-40.......... 41-59.......... 60-80.......... 81-101......... 102-123........ 124-145........ 146-164........ 165-186......... 187-194.........

Læs mere

Hovedguide til Sargent & Greenleaf Compotronic 6124, 6125 & Titan, flerbruger (Multiply User)

Hovedguide til Sargent & Greenleaf Compotronic 6124, 6125 & Titan, flerbruger (Multiply User) Hovedguide til Sargent & Greenleaf Compotronic 6124, 6125 & Titan, flerbruger (Multiply User) 6124 & 6125 Titan Indhold: Afsnit: 1: Låsen. 2: Hovedkode (Master Code) 3: Managerkode (Supervisor Code) 4:

Læs mere

Monterings og brugervejledning Portautomatik K 19 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 50 250 260

Monterings og brugervejledning Portautomatik K 19 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 50 250 260 Monterings og brugervejledning Portautomatik K 19 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 50 250 260 Montering af Automatik K19 Klargøring af stangtrækket: Anbring stangen på et par bukke og monter Det

Læs mere

Monterings og brugervejledning Portautomatik S 66 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 32 52 51 58

Monterings og brugervejledning Portautomatik S 66 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 32 52 51 58 Monterings og brugervejledning Portautomatik S 66 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 32 52 51 58 Brugervejledning En eldrevet port er ikke legetøj og bør anvendes med omhu og kun hvis der er fuldt

Læs mere

HOME. Elektronisk dørlås. Monterings- og Brugsanvisning. Genialt sikker. Genialt enkel. www.burg.biz

HOME. Elektronisk dørlås. Monterings- og Brugsanvisning. Genialt sikker. Genialt enkel. www.burg.biz Elektronisk dørlås HOME Genialt sikker. Genialt enkel. BA/MA TSE Set 4001 dp/mri/dn 01/2013 Monterings- og Brugsanvisning BURG-WÄCHTER KG Altenhofer Weg 15 58300 Wetter Germany www.burg.biz Opbygning Illustrationer

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD 16.11. 2015 Varenr. 2000.1610 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 3x4 trykknapper med blåt lys Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

Easy-808/808A Manual Easy2Access A/S Easy-808 Fingerprint lock

Easy-808/808A Manual Easy2Access A/S Easy-808 Fingerprint lock Easy-808/808A Manual 1 Dansk brugervejledning Indledning: Tak for at du benytter vores Fingeraftrykslås EASY-808. Denne manual indeholder vejledning til installation og brug. Venligst læs denne manual

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser rødt, når

Læs mere

Beskrivelse af tryghedsalarmen

Beskrivelse af tryghedsalarmen Denne vejledning fungerer som en hurtig og nem brugervejledning på dansk, oversat af GSM Teknik ApS. Skal man bruge alle detaljer, henvises til den engelske vejledning, der medfølger i kassen. Beskrivelse

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Fjernstyring m. Alarm funktion INSTALLATIONS & BRUGERVEJLEDNING

Fjernstyring m. Alarm funktion INSTALLATIONS & BRUGERVEJLEDNING Inden du tager din fjernstyring i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. Fjernstyring m. Alarm funktion INSTALLATIONS & BRUGERVEJLEDNING Tak fordi du valgte Andes

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

GSM / SMS port kontrol enhed

GSM / SMS port kontrol enhed 26.1.2011 GSM / SMS port kontrol enhed 6 stk. Digitale indgange med egen tekst besked via SMS 4 stk. Udgange med aktivering via SMS besked 4 stk. Administrator telefonnumre der modtager SMS alarm besked

Læs mere

PRODUKTHÅNDBOG PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067. Version Udgave: 2012 v02 baseret på april 2007_V05.04.2007

PRODUKTHÅNDBOG PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067. Version Udgave: 2012 v02 baseret på april 2007_V05.04.2007 PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067 Version Udgave: 2012 v02 baseret på april 2007_V05.04.2007 Version Maj 2012 2 Indholdsfortegnelse SIKKERHEDSANVISNINGER...3 INDLEDNING...3 SIKKERHEDSKORT...4 PROGRAMMERINGSANVISNINGER...4

Læs mere

PowerView Motorisering Intelligente gardiner der gør dit liv nemmere

PowerView Motorisering Intelligente gardiner der gør dit liv nemmere PowerView Motorisering Intelligente gardiner der gør dit liv nemmere Scene Quickstart guide En fantastisk nyudvikling inden for The Art of Window Styling. Denne guide vil hjælpe dig i gang med dit PowerView

Læs mere

Vejledning for GSM dør/port

Vejledning for GSM dør/port 25-09-11 GSM dør/port telefon Samtaleanlæg og 100 telefon numre med opkald for åbning Alt i en kontrol enhed til udendørs installation Bestillings nummer: 6000.8005 SSIHuset v/svane Electronic Arildsvej

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til Piccolo Light

QUICKVEJLEDNING til Piccolo Light QUICKVEJLEDNING til Piccolo Light Montering 1. Piccolo Light kan installeres uden brug af kommunikation via GSM, men installeres et SIM-kort i enheden, vil man bl.a. kunne få alarmer som sms og email.

Læs mere

Indholdsfortegnelse Egenskaber Egenskaber Alarm Panel Initialisering Systemindstilling Betjening Tekniske Data Pleje og vedligeholdelse I Pakken

Indholdsfortegnelse Egenskaber Egenskaber Alarm Panel Initialisering Systemindstilling Betjening Tekniske Data Pleje og vedligeholdelse I Pakken Alarm System AS-300 Indholdsfortegnelse Egenskaber Egenskaber... 03 Alarm Panel... 04 Initialisering... 07 Systemindstilling... 07 Indstillinger... 07 Tilføj Fjernbetjening... 08 Fjern Fjernbetjening...

Læs mere

CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual

CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual CM1000v.1 Manual DANdec12 Side 2 CM 1000 Indholdsfortegnelse Side 1. Introduktion... 3 2. Installation... 3 3. Programmering af Brugere... 4 3.1

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

Hurtig start. 2. Indsæt SD-kortet (32 GB eller mindre) og et aktivt SIM kort uden PIN-kode.

Hurtig start. 2. Indsæt SD-kortet (32 GB eller mindre) og et aktivt SIM kort uden PIN-kode. Hurtig start 1. Indsæt 12 stk. nye eller fuldt opladede AA batterier (kan opstarte på 4 batterier i nødstilfælde), eller tilslut ekstern 6 Volt strømforsyning, som er kompatibelt med kameraet. 2. Indsæt

Læs mere

Careline 12 Brugervejledning

Careline 12 Brugervejledning Careline 12 Brugervejledning K2730 STT Condigi A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@sttcondigi.com Danmark www.sttcondigi.com Indholdsfortegnelse

Læs mere

PowerView Motorisering Intelligente gardiner der gør dit liv nemmere

PowerView Motorisering Intelligente gardiner der gør dit liv nemmere PowerView Motorisering Intelligente gardiner der gør dit liv nemmere Scene Quickstart guide The Art of Window Styling En fantastisk nyudvikling inden for The Art of Window Styling. Denne guide vil hjælpe

Læs mere

Humantechnik. BRUGERVEJLEDNING Lisa Vækkeur RF Time A-3240

Humantechnik. BRUGERVEJLEDNING Lisa Vækkeur RF Time A-3240 Humantechnik DK BRUGERVEJLEDNING Lisa Vækkeur RF Time A-3240 Lys/Snooze Alarm on/off Visuel indikation af alarm, der er aktiveret. Højtaler on/off Blinkende lys on/off 12 V strømforsyning Højtaler Knap

Læs mere

Rev.00/2014 BRUGER MANUAL. Universal fjernbetjening for aircon og varmepumpe anlæg COD G

Rev.00/2014 BRUGER MANUAL. Universal fjernbetjening for aircon og varmepumpe anlæg COD G Rev.00/2014 BRUGER MANUAL Universal fjernbetjening for aircon og varmepumpe anlæg COD. 11132199G PRODUKT BESKRIVELSE Universal fjernbetjening har et nyt patenteret system til at identifiserer brugerkoderne

Læs mere

1. Generelt om denne brugervejledning

1. Generelt om denne brugervejledning Pro-Sec ApS. Yderholmvej 59. 4623 Lille Skensved. Version 02-2007 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT OM DENNE BRUGERVEJLEDNING... 2 2. BRUGERE... 3 3. BRUGERE PROGRAMMERINGSTILSTAND... 4 4. ALARM-INDIKERING

Læs mere

Brugerguide Tillægspakke Telefoni

Brugerguide Tillægspakke Telefoni Brugerguide Tillægspakke Telefoni Tillægspakke Telefoni indeholder: Vis nummer side 1 Viderestilling side 1 Telefonsvarer side 3 Bemærk: Du kan også redigere indstillinger for viderestilling og telefonsvarer

Læs mere

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning RF Termostat Brugs- og monteringsanvisning S i de 1 Rumtermostaterne bør monteres i rummet inden programmering, men kan også placeres min. 1 m. fra modtageren under programmeringen, hvis de ikke er monteret

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions

Konzoom Commerce Solutions Konzoom Commerce Solutions Brugsanvisning til Gsm Tyverialarm 16 Zoner Før du går I gang med at installere skal du sikre dig følgende: 1. SIM kortet har en 4 cifret kode når du modtager kortet fra teleudbyderen.

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1800 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld tilkobling... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

LINDGAARD PEDERSEN A S. Kompakt motorcykelalarm med tyverisikring. Dansk BRUGSANVISNING. Spyball 6829 Side. 1

LINDGAARD PEDERSEN A S. Kompakt motorcykelalarm med tyverisikring. Dansk BRUGSANVISNING. Spyball 6829 Side. 1 6829 Kompakt motorcykelalarm med tyverisikring Dansk BRUGSANVISNING 2 1 Styreboks Håndsender Spyball 6829 Side. 1 Tak, fordi du har valgt et Spyball alarmsystem. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

RX900B. Brugervejledning for DENNE BRUGERVEJLEDNING GÆLDER FOR SOFTWARE VERSION 1.X

RX900B. Brugervejledning for DENNE BRUGERVEJLEDNING GÆLDER FOR SOFTWARE VERSION 1.X DENNE BRUGERVEJLEDNING GÆLDER FOR SOFTWARE VERSION 1.X Brugervejledning for RX900B KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 20=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 9784 0444=Fax.: 9784 0666 Indhold

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

- Isoleret, rustfri stålskab. - Blæser for ventilation. - 2 x LED lys (hjertestarter synlig i mørke)

- Isoleret, rustfri stålskab. - Blæser for ventilation. - 2 x LED lys (hjertestarter synlig i mørke) CAHSS100 (-20 C) - Frost sikret til (-20 C) Åbner man lågen på skabet... Starter SIRENE med det samme. (lukkes lågen ikke igen inden for 3 min. stopper SIRENEN automatisk) Låge har termoglas og er monteret

Læs mere

Trin 3: Registrering af fjernbetjening og lås

Trin 3: Registrering af fjernbetjening og lås Montage- og brugsvejledning for fjernbetjening Læs vejledningen grundigt og gem den Læs vejledningen grundigt igennem, før du tager fjernbetjeningen i brug. Opbevar vejledningen til senere brug og giv

Læs mere

a) Oprettelse af brugerkoder, brugernavne og brugerrettigheder. 2. Vent til velkomsthilsenen erstattes af meddelelsen Kodeindtastning.

a) Oprettelse af brugerkoder, brugernavne og brugerrettigheder. 2. Vent til velkomsthilsenen erstattes af meddelelsen Kodeindtastning. Administratorvejledning for den elektroniske lås SELO-B Al programmering skal ske med lågen åben Den fabriksindsstillede administratorkode 1 2 3 4 5 6 7, skal straks ændres. a) Oprettelse af brugerkoder,

Læs mere

GSM ALARM BASIC 6 ZONER

GSM ALARM BASIC 6 ZONER GSM ALARM BASIC 6 ZONER Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke 9-12V DC / 500mA

Læs mere

4. Tilslut batteri backup i centralen til dens konnekter. I tilfældet af en alarm indtast Masterkoden (default 1234) for at afstille alarmen

4. Tilslut batteri backup i centralen til dens konnekter. I tilfældet af en alarm indtast Masterkoden (default 1234) for at afstille alarmen Installations punkter. 1. Monter centralen hvor man ønsker den placeret 2. Monter forsyningskablet 3. Tilslut Ethernet kablet og/eller SIM kortet til kommunikations modulet 4. Tilslut batteri backup i

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Version 1 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Telefoni. Vejledning. Guide til Mobilflex Connect Plus - Hvordan man aktivere forskellige viderestillinger ved hjælp af korte koder.

Telefoni. Vejledning. Guide til Mobilflex Connect Plus - Hvordan man aktivere forskellige viderestillinger ved hjælp af korte koder. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 16. maj 2015 IT-AFDELINGEN Vejledning Telefoni Guide til Mobilflex Connect Plus - Hvordan man aktivere forskellige viderestillinger ved hjælp

Læs mere

Multiport åbning vha. mobil APP

Multiport åbning vha. mobil APP side: - 1 - af 10 dato: 15. august 2017 1. Indledning En gruppe af personer skal have adgang gennem 4 porte/låger i en beskyttet parkeringskælder ved fjernbetjening over egen mobiltelefon. Én person med

Læs mere

GSM port kontrol med samtale anlæg

GSM port kontrol med samtale anlæg 12-04-2011 SSI 2600.8001 GSM porttelefon system Samtaleanlæg og 1000 telefon numre med opkald for åbning Alt i en kontrol enhed til udendørs installation SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose,

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning. Tekniske data, symbol forklaringer

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet

Læs mere

RX900A. Brugervejledning for DENNE BRUGERVEJLEDNING GÆLDER FOR SOFTWARE VERSION 1.X

RX900A. Brugervejledning for DENNE BRUGERVEJLEDNING GÆLDER FOR SOFTWARE VERSION 1.X DENNE BRUGERVEJLEDNING GÆLDER FOR SOFTWARE VERSION 1.X Brugervejledning for RX900A KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 20 7600 Struer Mail: knop@knop.dk Web: www.knop.dk Tlf.: 9784 0444 Fax.: 9784 0666 Indhold

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg

Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg Installations og brugervejledning Generel information: Denne tyverialarm er meget velegnet til mindre kontorer og private hjem. Alarmanlægget

Læs mere

NaboLink Indholdsfortegnelse

NaboLink Indholdsfortegnelse NaboLink Indholdsfortegnelse For software ver. 1.4X, revideret 25/6-2018 Indholdsfortegnelse: Side Emne 2 Muligheder med NaboLink. 3 Montering af NaboLink enheder. 4 Quickguide NaboAlarm. 5 Parring af

Læs mere

Developed and manufactured in Denmark. Nice to know! poingi. Device for counting..simplicity in itself! . no more doubts! poingi. www.poingi.

Developed and manufactured in Denmark. Nice to know! poingi. Device for counting..simplicity in itself! . no more doubts! poingi. www.poingi. . no more doubts! Device for counting..simplicity in itself! www.poingi.com Nice to know! Developed and manufactured in Denmark poingi Hvad nu hvis? En spiller er kommet til at trykke på knap på Sender

Læs mere

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Side 1 af 11 D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Vigtig: Maks 8A 110-230V AC Indgang Vejledning Manual version 1.0 1. Beskrivelse GSM Strømstyrings modul med indbygget 12VDC 200mA strømforsyning

Læs mere

DK MODTAGER REALTID OG RW INSTALLATION OG ANVENDELSE

DK MODTAGER REALTID OG RW INSTALLATION OG ANVENDELSE 07-0106-DK MODTAGER REALTID OG RW INSTALLATION OG ANVENDELSE GENERELT Intratone modtageren 07-0106-DK (EDK-REC4) har 2 mulige funktionsmåder: - I realtid, dvs. tilsluttet til en centralenhed og/eller en

Læs mere