(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser)"

Transkript

1 3. mødedag, fredag den 7. marts, 2008 Dagsordens punkt 46. Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om garantifond for skadeforsikringsselskaber. (Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser) (1. behandling) Mødeleder: Og vi går så over dagsordenens punkt 47. Det er Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om garantifond for skadeforsikringsselskaber, og det er Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser. Det er 1. behandling. Siverth K. Heilmann, Landsstyremedlem for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelse, Atassut. På Landsstyrets vegne skal hermed forelægge udkast til lov om garantifond for skadeforsikringsselskaber, til udtalelse i Landstinget. Hvis loven træder i kraft for Grønland, vil den gælde for hjemmehørende skadeforsikringsselskaber. 1

2 Som vi alle er klar over, findes der i dag ingen forsikringsselskaber som er hjemmehørende her i landet. Det må imidlertid være en målsætning at skabe egnede rammebetingelser, der åbner mulighed for at forbrugere kan få mulighed for at tegne sine private forsikringer i et grønlandsk forsikringsselskab. I kraftsættelsen af denne lov vil netop kunne forbedre mulighederne for at grønlandske forsikringsselskaber kan etablere sig her i landet. Til gavn for vores erhvervsliv, og til gavn for forbrugerne. Denne mulighed forbedres med denne lov, fordi forbrugerne som ønsker at tegne almindelige private forsikringer af sine ejendele og sin familie i et hjemmehørende forsikringsselskab, nu får en lovmæssig sikkerhed for at få sin forsikring udbetalt, selv om forsikringsselskabet skulle blive erklæret konkurs, og ikke kan betale. Når forbrugeren har denne sikkerhed, vil et nyetableret forsikringsselskab have nemmere for at tiltrække kunder, oparbejde og bevare kundekreds her i landet. Forbrugeren får sikkerhed for at forsikringen bliver udbetalt, fordi et muligt grønlandsk forsikringsselskab, i henhold til loven, vil blive medlem og forpligtet til at yde bidrag til garantifonden for skadeforsikringer. Garantifonden finansieres af alle skadeforsikringsselskaberne, på baggrund af et årligt beløb, fastsat af Finanstilsynet, pr. police indenfor forbrugerforsikringer. Garantifonden vil, hvis forsikringsselskabet går konkurs, være forpligtet til at udbetale forsikringen, eller den indbetalte forsikringspræmie, til forsikringstagerne. Garantifonden skal, i henhold til loven, kunne dække alle forbrugerforsikringer som tilbydes. Det vil sige forsikringer til privatkunder som tegner motor-, familie-, parcelhus- og grundejer, fritidshus, ulykkes- og tilsvarende privatforsikringer. Landsstyret anbefaler på denne baggrund, at Grønlands Hjemmestyre afgiver udtalelse om, at det foreliggende udkast til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov af denne garantifond sættes i kraft, og overlader hermed sagen til Landstingets behandling. Tak. 2

3 Nu går vi videre til partiordførerne, først Lars Emil Johansen, Siumut. Derefter Esmar Bergstrøm, Inuit Ataqatigiit. Lars-Emil Johansen, Siumuts ordfører. Vi skal nøjes med at knytte nogle få bemærkninger, idet vi noterer os, at forslaget har været sendt til høring til relevante myndigheder og virksomheder og at disses bemærkninger er indarbejdet i relevant omfang. Siumut går ind for forslaget og skal nøjes med at udtrykke et ønske om, at der herefter vil blive oprettet grønlandske forsikringsvirksomheder med hjemsted i Grønland. Med disse bemærkninger skal vi meddele, at Siumut går ind for ikrafttræden af lov om garantifond for skadeforsikringsselskaber. Esmar Bergstrøm, Inuit Ataqatigiit. Derefter Marie Fleischer, Demokraterne. Esmar Bergstrøm, Inuit Ataqatigiits ordfører. Inuit Ataqatigiit kan kun glæde sig over, at det nu er blevet muligt at oprette grønlandske forsikringsselskaber. Det som Landsstyret i forelæggelsesnotatet kalder for egnede rammebetingelser er dog ikke defineret; det vil vi godt bede landsstyret uddybe. Men vi glæder os til, at der vil være nogen, som vil etablere et skadesforsikringsselskab. Det burde få mange flere penge til at cirkulere i vores samfund. 3

4 Med disse korte bemærkninger indstiller vi at forslaget behandles i Erhvervsudvalget. Nu er det Marie Fleischer, Demokraterne, derefter Godmand Rasmussen, Atassut. Marie Fleischer, Demokraternes ordfører. Nærværende forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om garantifond for skadesforsikringsselskaber ligestiller mulige hjemmehørende grønlandske forsikringsselskaber med de danske, der ved at indbetale til en garantifond kan sikre deres kunder udbetaling af forsikring eller den indbetalte forsikringspræmie til forsikringstagerne, hvis selskabet skulle gå konkurs. Forbrugeren får dermed sikkerhed for, at forsikringen bliver udbetalt, fordi et muligt grønlandsk forsikringsselskab i henhold til loven vil blive medlem og derfor forpligtet til at yde bidrag til Garantifonden for Skadesforsikringer. Garantifonden bliver finansieret af alle skadesforsikringsselskaberne på baggrund af et årligt beløb fastsat af Finanstilsynet per police indenfor forbrugerforsikringer. Forslaget betyder altså, at et hjemmehørende forsikringsselskab kan drive forretning i Grønland på et ligeværdigt niveau med et ikke-hjemmehørende selskab. Det betragter Demokraterne som sund fornuft.. Med disse indledende bemærkninger tilslutter vi os forslaget, og henviser det samtidig til behandling i relevant udvalg. Nu er det Godmand Rasmussen, Atassut. Derefter Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit partiiat. 4

5 Godmand Rasmussen, Atassuts ordfører. Selvom der endnu ikke er etableret skadeforsikringsselskaber i Grønland vil man i dette forslag sikre sig lovgrundlag til de kommende etableringer af skadeforsikringsselskaber. Det er udmærket, at man vil gøre det, for i dette forslag vil man sikre sig, at borgere der er forsikrede ikke rammes unødigt hårdt, hvis et af de kommende forsikringsselskaber der vil blive etableret i Grønland skulle gå i betalingsstandsning. Med disse bemærkninger hilser Atassut forslaget velkommen. Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit partiiat. Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit partiiats ordfører. Vi skal atter indskærpe med henvisning til vores forrige kommentar: Forholdene i Grønland og Danmark kan aldrig blive ens samt er det nødvendigt at realisere en fuldbyrdet lovgivningskompetence i landet, hvis befolkningen skal serviceres tilsvarende landets reelle forhold. Bedst mulige økonomisk omsætning i landet er yderst vigtige Kattusseqatigiit Parti. For derved at begrænse en stor mængde af økonomien, der ellers strømmer ud af landet. Et stort økonomisk udbytte siver jo ud af landet i forbindelse med forskellige forsikringsselskaber, som det kan forestilles. Hvorfor landet selv bør have eget forsikringsselskab for forbrugerne i landet. 5

6 Hvorfor det også er det vigtigt at sikre alle tilgængelige forsikringer for forbrugere ifølge loven om garantifond. Hvor mange penge er det mon der ryger ud af landet, når man betragter alle forsikringstagere samlet i landet? Kattusseqatigiit Parti er derfor godt tilfredse med, trods det sene tidspunkt, at denne mulighed søges grundlagt ved lovgivningen, hvor lovgivningskompetencen ellers er strengt begrænset og idet vi fra Kattusseqatigiit Parti flere gange har søgt dette,tager vi godt imod initiativet og tager forslaget til efterretning. Og nu er det så Landsstyremedlem for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelse. Siverth K. Heilmann, Landsstyremedlem for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelse, Atassut. Tak. For en kort bemærkning. Jeg konstaterer, på vegne af Landsstyret, at forslaget får fuld opbakning fra partierne, og at man ønsker at punktet bliver seriøst behandlet i udvalget. Så er det så Inuit Ataqatigiit som ønsker en nærmere redegørelse. Det vil jeg lige kommentere for en kort bemærkning. Nemlig, med hensyn til selskabernes medfinansieringsmulighed for forsikringsselskabet, ja det er altså forsikringsselskabet som skal modtage præmierne fra forsikringstagerne. I 2007 er der betalt præmier for 10 kroner pr. forsikring. Medfinansieringen, til stor fordel for forsikringstagerne. Der er ingen grænser for hvor meget man kan indbetale. Derudover så er de så ikke udbetalte forsikringsbeløb, som tilgår selskabet. Så er det 6

7 så selve selskabet der skal afholde eventuelle ekstraudgifter. Ja det er alt i alt kan man give erstatning for 4 grupper. Først er det så brugerne, for det andet skadeserstatninger for personlige skader, og for forsikringstagerne for motorer, ansvarvsforsikringer som det tredje, samt gruppeforsikringer, som hvis, altså hvis den er passende med hensyn til de tre forrige. Derfor er der god mulighed for at være en gode for forbrugerne. Jeg håber, at disse forhold vil blive genstand for drøftelse i Landstingets udvalg, og nøje vurderet. Der er ikke flere der har bedt om ordet. Derfor er det Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om garantifond for skadeforsikringsselskaber har været til genstand for 1. behandling, og er blevet henvist til Landstingets Erhvervsudvalg. 7

3. mødedag, tirsdag den 19. september 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab)

3. mødedag, tirsdag den 19. september 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) 3. mødedag, tirsdag den 19. september 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Jonathan Motzfeldt,

Læs mere

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. 11. mødedag, torsdag den 29. marts 2007, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit

Læs mere

Mødeleder: Anders Andreassen, 2. næstformand for Landstinget, Siumut.

Mødeleder: Anders Andreassen, 2. næstformand for Landstinget, Siumut. 17. mødedag, fredag den 10. maj 2002, kl. 10.00 Mødets åbning. (Landstingets Formandsskab) Mødeleder: Anders Andreassen, 2. næstformand for Landstinget, Siumut. Anders Andreassen, mødeleder, 2. næstformand

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. 8. mødedag, mandag den 26. april 2010, kl. 13.00 Dagsordenspunkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Formandskabet for Inatsisartut) Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Læs mere

20. mødedag, fredag den 14.november 2008.

20. mødedag, fredag den 14.november 2008. 20. mødedag, fredag den 14.november 2008. Dagsordenens punkt 11 Forslag til landstingsbeslutning om, at landstinget godkender landskassens regnskab for 2007. (Landstingets revisionsudvalg) (2. behandling)

Læs mere

Vedr.: Skriftlige svar på de i ordførerindlæggene stillede spørgsmål til Landstingets 1. behandling af EM2007/49.

Vedr.: Skriftlige svar på de i ordførerindlæggene stillede spørgsmål til Landstingets 1. behandling af EM2007/49. NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE GREENLAND HOME RULE Inuussutissarsiornermut, Nunalerinermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Naalakkersuisoq Landsstyreområdet for Erhverv,

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende 1. nov. 2012 EM20121156 BETÆNKNING Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut, at der på FL 2013 og fremover afsættes 2,3 mio. kr. årligt

Læs mere

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen.

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen. Boligudvalget L 177 - Svar på Spørgsmål 28 Offentligt Spørgsmål A: Ministeren bedes uddybe besvarelsen af de spørgsmål, der er stillet til lovforslaget med særligt vægt på svarene vedrørende skimmelsvamp,

Læs mere

ATASSUT EM 2008/65-1 Augusta Salling 26.09.2008

ATASSUT EM 2008/65-1 Augusta Salling 26.09.2008 ATASSUT INATSISARTUNI ATASSUT I LANDSTINGET ATASSUT EM 2008/65-1 Augusta Salling 26.09.2008 Forslag til landstingsfinanslov for 2009. (Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender) Vort lands

Læs mere

4. maj. 2012 FM 2012/85 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

4. maj. 2012 FM 2012/85 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 4. maj. 2012 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges om at gøre en tidlig indsats for at give kommende og nybagte

Læs mere

10. møde. Tirsdag den 3. november 2009 (D) 1. Af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen). (Fremsættelse 07.10.2009).

10. møde. Tirsdag den 3. november 2009 (D) 1. Af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen). (Fremsættelse 07.10.2009). Tirsdag den 3. november 2009 (D) 1 10. møde Tirsdag den 3. november 2009 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 10: Forespørgsel til videnskabsministeren om hævdelse og udvikling

Læs mere

Når Vi kører en sag for Dig

Når Vi kører en sag for Dig Når Vi kører en sag for Dig FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

6. møde. Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1

6. møde. Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1 Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1 6. møde Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortrædere for medlemmer af Folketinget Karen J.

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. oktober 2014 (J.nr. 2013-0034592) Påbud om overtrædelse

Læs mere

BETÆNKNING. afgivet af. Finans- og Skatteudvalget. vedrørende. Forslag til Finanslov for 2013. Afgivet til lovforslagets 2.

BETÆNKNING. afgivet af. Finans- og Skatteudvalget. vedrørende. Forslag til Finanslov for 2013. Afgivet til lovforslagets 2. 2. november 2012 BETÆNKNING afgivet af Finans- og Skatteudvalget vedrørende Forslag til Finanslov for 2013 Afgivet til lovforslagets 2. behandling Udvalget har under behandlingen senest bestået af: Inatsisartutmedlem

Læs mere

http://www.ft.dk/dokumenter/tingdok.aspx?=%2fsamling%2f20101%2flovforslag%2... Forhandlinger

http://www.ft.dk/dokumenter/tingdok.aspx?=%2fsamling%2f20101%2flovforslag%2... Forhandlinger Page 1 of 9 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 80 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S Nr. 15000-004 Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring,

Læs mere

Det Etiske Råds udtalelse om gentest og forsikringer

Det Etiske Råds udtalelse om gentest og forsikringer Det Etiske Råds udtalelse om gentest og forsikringer Tidligere formand for udvalget vedrørende Det Etiske Råd, Preben Rudiengaard, har anmodet Rådet om at forholde sig til emnet gentest og forsikringer

Læs mere

Styrk kommunestyret og hold fast på visionerne med kommunesammenlægningen

Styrk kommunestyret og hold fast på visionerne med kommunesammenlægningen Styrk kommunestyret og hold fast på visionerne med kommunesammenlægningen Først vil jeg henvise til KANUKOKA-bestyrelsens beretning til delegeretmødet her i 2013, som blev rundsendt sammen med det øvrige

Læs mere

Årsmødet 16. november 2006 Per Bremer Rasmussens indlæg

Årsmødet 16. november 2006 Per Bremer Rasmussens indlæg Forsikring & Pension Årsmødet 16. november 2006 Per Bremer Rasmussens indlæg Generelt: Forsikrings- og pensionsbranchen har en stor egen-interesse i at skabe større åbenhed og gennemsigtighed. Det viser

Læs mere

Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1

Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1 Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 139 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-211-0024 Udkast (1) Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1 Kapitel 1 Arbejdsskadeafgift Afgift af erstatninger og

Læs mere

5. maj 2008 FM2008/43 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg. vedrørende

5. maj 2008 FM2008/43 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg. vedrørende 5. maj 2008 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg vedrørende Forslag til landstingsforordning nr. xx af xx 2008 om andelsboliger Afgivet til forordningsforslagets 2. behandling

Læs mere

Køb og salg af fast ejendom

Køb og salg af fast ejendom Kandidatafhandling Juridisk Institut Cand.merc.jur 10. sem. Forfatter Jacob Outzen Vejleder Hans Henrik Edlund Køb og salg af fast ejendom - med fokus på Lov om omsætning af fast ejendom og de nye lovregler:

Læs mere

Retshjælpsforsikringen

Retshjælpsforsikringen 1 af 11 21-06-2012 12:04 Retshjælpsforsikringen Journal nr. 2:8032-681/ld/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension, F&P, har anmeldt et sæt retshjælpsforsikringsbetingelser.

Læs mere

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig.

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig. Grundlovstale Mike Legarth 5.juni 2014 165 år. Det er en gammel institution, vi fejrer i dag, og jeg bliver glad hvert år, når jeg dagen inden Grundlovsdag læser, hvad Grundloven egentlig har betydet for

Læs mere

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab Advokat Jens Andersen-Møller jam@holst-law.com kna@holst-law.com Sagsnr. 2014-3071 Doknr. 133450 Dato 10-04-2014 Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Læs mere

12. møde. Torsdag den 4. november 2010 (D) 1. Meddelelser fra formanden. Torsdag den 4. november 2010 kl. 10.00. Formanden : Mødet er åbnet.

12. møde. Torsdag den 4. november 2010 (D) 1. Meddelelser fra formanden. Torsdag den 4. november 2010 kl. 10.00. Formanden : Mødet er åbnet. Torsdag den 4. november 2010 (D) 1 Kl. 10:00 12. møde Torsdag den 4. november 2010 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 6: Forespørgsel til finansministeren om det danske euroforbehold.

Læs mere