Krisen har endnu ikke sluppet sit tag i de nyuddannede

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Krisen har endnu ikke sluppet sit tag i de nyuddannede"

Transkript

1 Hver 7. nyuddannet går direkte ud i mindst et halvt års ledighed Krisen har endnu ikke sluppet sit tag i de nyuddannede På trods af en generel stigende beskæftigelse på det danske arbejdsmarked, så går det ikke bedre for nyuddannede. AE har undersøgt udviklingen i ledigheden blandt nyuddannede, og tallene viser, at fortsat hver 7. nyuddannet går direkte ud i mindst et halvt års ledighed. Dermed ligger ledigheden for årgang 2014 på samme niveau som de seneste tre årgange, og sammenlignet med niveauet før krisen er ledigheden mere end fordoblet. AE mener derfor, at snakken om flaskehalse på arbejdsmarkedet er stærkt overvurderet. af chefanalytiker Mie Dalskov Pihl 28. september 2015 Analysens hovedkonklusioner Andelen af nyuddannede, der går direkte ud i mindst 26 ugers ledighed, er ikke faldet. Hver syvende nyuddannet med en erhvervskompetencegivende uddannelse går direkte ud i mindst 26 ugers ledighed, og faktisk har niveauet ligget stabilt på et højt niveau siden Det er tydeligt, at krisen ikke har sluppet sit tag i de nyuddannede. Mens vi i løbet af de seneste to år har set en stadigt stigende lønmodtagerbeskæftigelse, så har opblødningen på arbejdsmarkedet altså endnu ikke bredt sig til de nyuddannede. Der har i den seneste tid været debat om begyndende problemer med flaskehalse på arbejdsmarkedet, fordi virksomhederne finder det svært at skaffe den nødvendige arbejdskraft. For 26 ud af de 28 uddannelsesområder er ledigeden blandt nyuddannede fortsat højere i dag end før-krise-niveauet. Det peger ikke i retning af flaskehalse, men at der fortsat er problemer med at give nyuddannede fodfæste på arbejdsmarkedet. Kontakt Chefanalytiker Mie Dalskov Pihl Tlf Mobil Kommunikationschef Mikkel Harboe Tlf Mobil Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal København V

2 Hver 7. nyuddannet går direkte ud i længere ledighed AE har undersøgt overgangen til arbejdsmarkedet for nyuddannede, der færdiggjorde deres uddannelse frem til sommeren Konkret er det undersøgt, hvor mange nyuddannede, der er gået direkte ud i et ledighedsforløb af mindst 6 måneders varighed. Mere om metoden ses i boks 1 sidst i analysen. Udviklingen i andelen af længerevarende ledige for nyuddannede fra 1994 til 2014 fremgår af figur 1A og figur 1B. De nyuddannede er opgjort på rullende årgange, hvor f.eks dækker 1. juli 2013 frem til 30. juni Figur 1A. Udvikling i længerevarende ledighed for nyuddannede Figur 1B. Ledige nyuddannede opdelt på uddannelsesniveau Total EUD KVU MVU LVU Anm.: Figuren viser andelen af nyuddannede fra den pågældende årgang, der har været ledige i mindst 26 sammenhængende uger begyndende fra senest 5 uger efter endt uddannelser. Opdelt på årgange fra 1. juli året før til 30. juni i året. Ekskl. nyuddannede, der er i gang med en ny uddannelse. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata samt Beskæftigelsesministeriets DREAM-register (version juni 2015). Anm.: Figuren viser andelen af nyuddannede fra den pågældende årgang, der har været ledige i mindst 26 sammenhængende uger begyndende fra senest 5 uger efter endt uddannelser. Opdelt på årgange fra 1. juli året før til 30. juni i året. Ekskl. nyuddannede, der er i gang med en ny uddannelse. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata samt Beskæftigelsesministeriets DREAM-register (version juni 2015) Resultaterne viser, at andelen af nyuddannede, der gik direkte ud i mindst 26 ugers ledighed, ikke er faldet. Faktisk er der en svag stigning fra årgang 2013 til Hver syvende nyuddannet med en erhvervskompetencegivende uddannelse gik i disse år direkte ud i mindst 26 ugers ledighed, og faktisk har niveauet været nogenlunde stabilt siden Det er altså for tredje år i træk, at vi ser at hver syvende nyuddannet er længerevarende ledig direkte efter endt uddannelse. Set i forhold til niveauet i 2008 er der tale om mere end en firdobling af andelen af længerevarende ledige dimittender fra 3,2 procent til 14,4 procent. Sammenligner man årgang 2014 med perioden 1994 til 2007 er andelen af længerevarende dimittendledige mere end fordoblet fra et niveau på 6,2 procent til de 14,4 procent. Alt i alt er det tydeligt, at krisen ikke har sluppet sit tag i de nyuddannedes ledighed. Mens vi de løbet af de seneste to år har set en stadigt stigende lønmodtagerbeskæftigelse 1, så har opblødningen på arbejdsmarkedet altså endnu ikke bredt sig til de nyuddannede, der fortsat har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Dette er især bekymrende fordi, der i disse år kommer flere og flere nyuddannede ud fra landets institutioner. 2 Ser man på udviklingen fordelt på uddannelsesniveau så er der tale om stigninger på 0,6 procentpoint i andelen af længerevarende ledige nyuddannede faglærte inden for det seneste år. For akademikere og 1 Se AE-analysen Jobfremgangen kan blive sat på standby fra Se bilagsfigur 1. 2

3 de korte videregående uddannelser er der stort set tale om status qou idet andelen blot er faldet 0,1 procentpoint. Eneste gruppe, der kan siges at opleve en svag bedring, er de mellemlange videregående uddannelser, der dækker bacheloruddannelserne. Her er ledigheden faldet fra 14,6 procent til 13,4 procent, hvormed der er tale om et fald på 1,2 procentpoint inden for det seneste år. Det er fortsat blandt akademikerne, at flest går direkte ud i mindst et halvt års ledighed, idet det gælder for hver femte, imod hver sjette KVU er og hver 9. faglærte. Derimod er det hos faglærte, at man ser den største stigning i andelen af længerevarende ledige nyuddannede siden perioden , idet andelen af nyuddannede ledige faglærte er tredoblet. Før krisen lå andelen af længerevarende ledige faglærte på under4 procent, mens den altså nu ligger på 11,3 procent. Til sammenligning er andelen af længerevarende ledige blandt nyuddannede bachelorer lidt mere end fordoblet, mens den for akademikere og KVU ere er vokset 1,5 gang. Rekordhøj ledighed for næsten alle uddannelser Nedenfor er der lavet en opgørelse på fagområder, der går på tværs af uddannelsesniveau. Tabel 1 viser andelen af nyuddannede, der går direkte ud i længerevarende ledighed for alle med en erhvervskompetencegivende uddannelse inddelt i 11 forskellige faggrupper. Tabellen er sorteret og viser de grupper først, der har den højeste andel nyuddannede, der går direkte ud i mindst 26 ugers ledighed. Som det fremgår, er der meget stor forskel på fagområderne. Mere end hver fjerde nyuddannet inden for kunst/humaniora går direkte ud i mindst 26 ugers ledighed. Inden for IT gælder det omkring hver femte, mens det inden for samfundsfag gælder lige under hver femte. Visse områder har også oplevet relativt store stigninger inden for det seneste år som f.eks. Teknik, industri og naturvidenskab, der er steget med 2,8 procentpoint. I forhold til før-krise -niveauet, så er det især for samfundsfaglige og IT-området, at mange nyuddannede, der går ledige i mindst 26 uger er et nyt fænomen. Det ses også at nogle retninger oplever en faldende andel længerevarende ledige. Det gælder blandt andet inden for byggeri, social og sundhed, og undervisning. Men der er for de fleste uddannelser langt til det lave niveau før krisen. Vi har sammenlignet andelen af længerevarende ledige i 2014 med årgangene , og her er det kun et fagområde, hvor man er på før-krise -niveauet, hvilket er inden for transportområdet, der ligger med en andel af længerevarende ledige på knap 4 procent. Fagområdet er dog ret lille og udgjorde i 2014 blot 2,5 procent af alle nyuddannede. For de 97,5 procent andre nyuddannede er det fortsat sådan, at andelen længerevarende ledige nyuddannede i dag er større end den, man oplevede før krisen. 3

4 Tabel 1. Nyuddannede, der går direkte ud i mindst 26 ugers ledighed, fordelt på uddannelse Kunstnerisk/humanistisk/Fil m&tv 2014 Ændring Ændring 2014 ifht. før krisen Andel af alle nyuddannede I 2014 Antal -point 25, ,3 6,7 7,6 IT 21, ,8 9,7 2,8 17, ,0 10,9 26,2 Teknik, industri og naturvidenskab 15, ,8 7,7 10,2 Social og sundhed 12, ,4 7,5 29,2 11, ,9 6,2 7,1 9, ,4 7,4 3,3 Undervisning og læring 9, ,4 3,0 4,1 Service 9, ,9 4,9 3,6 Mekanik, jern og metal 7, ,6 6,2 3,4 Transport 3,8 70 0,2 0,0 2,5 Total 14, ,2 8,2 100,0 Anm: Andelen af længerevarende ledige nyuddannede fra den pågældende årgang, er målt som dem, der har været ledige i mindst 26 sammenhængende uger begyndende fra senest 5 uger efter endt uddannelser. Opdelt på årgange fra 1. juli året før til 30. juni i året. Ekskl. nyuddannede, der er i gang med en ny uddannelse. Opgjort på faglige retninger på tværs af niveau. Før krisen er forskellen mellem andelen i 2014 og den gennemsnitlige andel Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata samt Beskæftigelses-ministeriet DREAM-register Figur 2 viser, hvor meget højere andelen af længerevarende dimittendledige er i 2014 sammenlignet med før krisen dvs , når man ser på uddannelsesniveau og retning. Figuren repræsenterer i alt 28 forskellige uddannelsesgrupper. Blot 2 af de 28 uddannelsesområder har i dag en ledighed på niveau eller under niveauet før krisen 3. Det gælder transportuddannelserne for faglærte samt Undervisning og læring blandt KVU/MVU, dvs. lærere og pædagoger. For 26 ud af de 28 uddannelser ligger vi fortsat over før-krise-niveauet. For akademikere er det især inden for IT samt teknik og industri, at vi ligger markant over før-kriseniveauet, mens det for de mellemlange uddannelser er jordbrug, service og samfundsfagligt det er uddannelser som fx merkonomer, finansøkonomer, jordbrugsteknikere og serviceøkonomer. Blandt faglærte er det især nyuddannede inden for kunst og film & tv, der har en overledighed i forhold til før krisen, men også de merkantile uddannelser er nogle af dem, der fortsat ligger højt (9,3 procentpoint, samfundsfag). Der har i den seneste tid været debat om begyndende problemer med flaskehalse på arbejdsmarkedet, fordi virksomhederne finder det svært at skaffe den nødvendige arbejdskraft. Denne analyse viser ikke desto mindre, at ledigheden for nyuddannede stadig er høj, og på et højt niveau sammenlignet med før krisen. Det peger ikke i retning af flaskehalse. Eksempelvis har der været snak om mangel på ITuddannet arbejdskraft, men som figur 2 viser, så er der det netop blandt IT-uddannelserne, at akademikerne har den højeste merledighed i 2014 med 14 procentpoint over før-krise-niveauet. 23 procent 3 De to uddannelsesretninger udgør tilsammen 5,6 pct. af alle nyuddannede i

5 af de nyuddannede i 2014 gik direkte ud i mindst 26 ugers ledighed, mens niveauet før 2007 i gennemsnit lå på 9 procent. Som tabel 1 viste, så har IT-uddannelserne den anden højeste ledighed aktuelt set blandt alle faglige områder. Figur 2. Andelen af længerevarende dimittendledige i 2014 ifht point EUD KVU/MVU LVU Social og sundhed Naturvidenskab Undervisning og læring IT Undervisning og læring IT, naturvidenskab Social og sundhed Service Transport Service Mekanik, jern ogmetal Social og sundhed, læring point 2014-merledighed i forhold til før Anm: Andelen af længerevarende ledige nyuddannede fra den pågældende årgang, er målt som dem, der har været ledige i mindst 26 sammenhængende uger begyndende fra senest 5 uger efter endt uddannelser. Opdelt på årgange fra 1. juli året før til 30. juni i året. Ekskl. nyuddannede, der er i gang med en ny uddannelse. Før krisen er forskellen mellem andelen i 2014 og den gennemsnitlige andel Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata samt Beskæftigelses-ministeriet DREAM-register I bilagsfigur 2 ses niveauet for andelen af længerevarende dimittendledige sammen med ændringen inden for seneste år. Det ses af f.eks. faldet i ledigheden inden for byggefagene gælder alle niveauer, mens faldet inden for social og sundhed ikke gælder akademikere. 5

6 Risiko for at tabe nyuddannede på gulvet Alt i alt har arbejdsmarkedet i løbet af de sidste par år vist tegn på bedring om end faldet i ledigheden har været noget mere afdæmpet end stigningen i beskæftigelsen. Det har de seneste AE-analyser af området vist. 4 En af forklaringer på, at ledigheden ikke falder nær så hurtigt som beskæftigelsen stiger, kan netop være at der i disse år desværre er tusindvis af nyuddannede, der begynder arbejdslivet med ledighed. Denne analyse viser, at hver syvende nyuddannede starter karrieren med mindst et halvt års ledighed, og for de nyuddannede er udviklingen endnu ikke vendt. Vi ligger fortsat som i 2012 på et niveau på cirka 14 procent, og der er langt til niveauet før krisen. Derfor er debatten omkring mulige flaskehalse på arbejdsmarkedet fuldstændig forfejlet, når det handler om nyuddannedes ledighed. Faren er, at vi taber en stor del af de nyuddannede, der forlader uddannelsesinstitutionerne i disse år. De får ikke fodfæste på arbejdsmarkedet, og det har vist sig at koste dyrt. AE har foretaget en række studier af konsekvenserne af at gå direkte ud i længere ledighed efter endt uddannelse, der viste, at såvel beskæftigelse som lønniveauet vil være lavere end klassekammeraternes, når man sammenligner de, der gik ud i ledighed, med dem, der ikke gjorde, når vi møder begge om 10 år. 5 Det er derfor vigtigt, at der er fokus på at skabe de bedst mulige betingelser for at sikre, at nyuddannede får fodfæste på arbejdsmarkedet. Den allerbedste hjælp til de nyuddannede er uden tvivl at der fortsat er fremgang på arbejdsmarkedet. Når flere kommer i beskæftigelse, vil det også være lettere for nyuddannede at få foden ind. Derfor er det utroligt vigtigt, at regeringen ikke træder for tidligt og hårdt på den finanspolitiske bremse, og de virksomheder, som melder om problemer med at rekruttere arbejdskraft skulle måske i større udstrækning end hidtil vender blikket imod de nyuddannede. 4 Se AE-analysen Opsvinget er på rette kurs på trods af uændret ledighed fra Se AE-analysen Massiv dimittendledighed blandt højtuddannede koster samfundet dyrt fra

7 Boks 1. Metode AE har via Danmarks statistiks forskeradgang mulighed for at samkøre forskellige registre. Ud fra det integrerede elevregister, der dækker alle, der har fuldført en offentligt reguleret, fuldtidsuddannelse har vi fundet dem, der færdiggjorde frem til og med 1. juli Disse har vi koblet sammen med DREAM-registeret, hvor oplysninger vedr. dagpenge og kontanthjælp findes på personniveau frem til sommeren Således er det muligt at følge overgangen til arbejdsmarkedet for de nyuddannede på de erhvervskompetencegivende uddannelser. I denne analyse har vi undersøgt, hvor mange der er gået direkte ud i mindst 26 ugers sammenhængende ledighed. Et sammenhængende ledighedsforløb påbegyndes senest 5 uger efter, at uddannelsen er fuldført og ophører først, når den ledige har haft mindst fire uger uden ydelse. Som ledighed tæller både kontanthjælps- og dagpengeforløb samt midlertidig arbejdsmarkedsydelse, uddannelsesydelse og uddannelseshjælp. Både arbejdsmarkedsparate og ikkearbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere indgår, ligesom uge under aktivering også indgår. Uger på 6-ugers selvvalgt uddannelse indgår også i ledighedsuger. I analysen er de nyuddannede opdelt på årgange i rullende. Således dækker 2014 perioden fra 1. juli 2013 til 30. juni Bachelorer fra universitetsuddannelser, der ikke har færdiggjort deres kandidateksamen, regnes sammen med professionsbachelorer. Alle nyuddannede, der påbegynder en ny uddannelse inden for 95 dage efter afslutningsdatoen, er udeladt. 95 dage er valgt fordi det er det længst mulige interval, der er muligt for de senest uddannede, dvs. dem, der afslutter 30. juni Allerhelst skulle man fjerne alle, der påbegynder inden for 26 uger, men det er ikke muligt, da der kun haves oplysninger om uddannelsesforløb frem til oktober Vigtigst er, at man fjerne dem, der påbegynder en uddannelse efterfølgende, og at alle årgange kan måles efter samme metode % af nyuddannede faglærte og akademikere fra årgang 2014 indgår i analysen, hvorimod % af nyuddannede med en mellemlang- eller kort videregående uddannelse er metaget. De resterende udgår fordi de påbegynder en ny uddannelse inden for 95 dage. I forhold til tidligere analyser er der foretaget et par forbedringer af metoden. Dels bruges nu DISCED-15- uddannelsesgrupperingen fra Danmarks Statistik, hvilket fx har betydning for, hvor de forskellige uddannelser placeres niveau- og retningsmæssigt, og dels bruges nu udelukkende elev-registeret til at afgøre om man påbegynder en ny uddannelse. 7

8 Bilag Bilagsfigur 1. Udvikling i antallet af nyuddannede med en erhvervskompetencegivende uddannelse fordelt på årgange , excl. nyuddannede, der påbegynder ny uddannelse Antal pers Antal pers Anm.: Figuren viser antallet af nyuddannede fra den pågældende årgang. Opdelt på årgange fra 1. juli året før til 30. juni i året. Ekskl. nyuddannede, der er i gang med en ny uddannelse inden for 90 dage. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata samt Beskæftigelses-ministeriets DREAM-register (version juni 2015). 8

9 Bilagsfigur 2. Niveau og udvikling i andelen af længerevarende ledige nyuddannede fordelt på retning og niveau, EUD KVU/MVU LVU Social og sundhed Naturvidenskab IT Undervisning og læring Undervisning og læring Social og sundhed Service, naturvidenskab IT Transport Mekanik, jern ogmetal Service Social og sundhed, læring point (nederste akse) 2014 Anm: Andelen af længerevarende ledige nyuddannede fra den pågældende årgang, er målt som dem, der har været ledige i mindst 26 sammenhængende uger begyndende fra senest 5 uger efter endt uddannelser. Opdelt på årgange fra 1. juli året før til 30. juni i året. Ekskl. nyuddannede, der er i gang med en ny uddannelse. Opgjort på faglige retninger og niveau. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata samt Beskæftigelses-ministeriet DREAM-register 9

Stor forskel på dimittendledigheden blandt universiteterne

Stor forskel på dimittendledigheden blandt universiteterne Stor forskel på dimittendledigheden blandt universiteterne AE har undersøgt udviklingen i ledigheden blandt nyuddannede akademikere. Tallene viser, at hver femte nyuddannet akademiker, der færdiggjorde

Læs mere

Tusindvis af nyuddannede går direkte ud i længere ledighed

Tusindvis af nyuddannede går direkte ud i længere ledighed Tusindvis af nyuddannede går direkte ud i længere ledighed 13,3 procent af alle nyuddannede fra 15 gik direkte ud i mindst måneders ledighed. Det er lidt færre end tidligere. Faldet er dog svagt, og andelen

Læs mere

Danske svende blandt dem med lavest ledighed i EU

Danske svende blandt dem med lavest ledighed i EU Danske svende blandt dem med lavest ledighed i EU Ledigheden blandt nyuddannede herhjemme er i historisk perspektiv relativt høj. I forhold til vores europæiske naboer klarer de nyuddannede sig dog relativt

Læs mere

Historisk høj ledighed for de nyuddannede faglærte

Historisk høj ledighed for de nyuddannede faglærte Historisk høj ledighed for de nyuddannede faglærte Nyuddannedes overgang til arbejdsmarkedet er blevet mere vanskelig det seneste år. Hver syvende, der færdiggjorde en erhvervskompetencegivende uddannelse

Læs mere

Ledigheden blandt nyuddannede faglærte falder i hele landet

Ledigheden blandt nyuddannede faglærte falder i hele landet Ledigheden blandt nyuddannede faglærte falder i hele landet For første gang siden den økonomiske krise er stigningen i ledigheden blandt nyuddannede bremset. Denne analyse fokuserer på udviklingen blandt

Læs mere

Færre nyuddannede hænger fast i længere ledighed

Færre nyuddannede hænger fast i længere ledighed Færre nyuddannede hænger fast i længere ledighed For første gang siden krisen går færre nyuddannede ud i mindst måneders sammenhængende ledighed. Baggrunden er, at andelen af faglærte og personer med mellemlang

Læs mere

Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden

Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver tiende nyuddannede akademiker er den eneste i virksomheden, når man ser på de nyuddannede, der går ud og finder job i små og mellemstore virksomheder.

Læs mere

Ledighed blandt nyuddannede sætter dybe spor i samfundsøkonomien

Ledighed blandt nyuddannede sætter dybe spor i samfundsøkonomien Ledighed blandt nyuddannede sætter dybe spor i samfundsøkonomien Selvom nye tal viser, at stigningen i ledigheden blandt nyuddannede med en videregående uddannelse er bremset, så ligger andelen af nyuddannede,

Læs mere

Hver 5. nyuddannet er ramt af ledighed i månedsvis

Hver 5. nyuddannet er ramt af ledighed i månedsvis Hver. nyuddannet er ramt af ledighed i månedsvis Helt nye tal viser, at det ikke er blevet lettere for nyuddannede at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Hver femte nyuddannet fra 12 er gået direkte ud

Læs mere

Opbremsning i ledigheden blandt nyuddannede

Opbremsning i ledigheden blandt nyuddannede Opbremsning i ledigheden blandt nyuddannede AE har undersøgt ledigheden blandt nyuddannede, der færdiggjorde deres uddannelse i 213. Tallene viser, at der for første gang siden den økonomiske krise er

Læs mere

Massiv dimittendledighed blandt højtuddannede koster samfundet dyrt

Massiv dimittendledighed blandt højtuddannede koster samfundet dyrt Ledighed blandt højtannede sætter spor Massiv dimittendledighed blandt højtannede koster samfundet dyrt Den store stigning i dimittendledigheden siden 2008 har betydet, at højtannede i titusindvis er gået

Læs mere

Høj ledighed blandt nyuddannede it-folk trods meldinger om mangel

Høj ledighed blandt nyuddannede it-folk trods meldinger om mangel Høj ledighed blandt nyuddannede it-folk trods meldinger om mangel AE har undersøgt ledigheden blandt nyuddannede, der færdiggjorde deres uddannelse frem til august 2014. Tallene viser, at knap hver 5.

Læs mere

Krisens tabte job kan genvindes uden overophedning

Krisens tabte job kan genvindes uden overophedning Krisens tabte job kan genvindes uden overophedning Arbejdsmarkedet fortsætter de flotte takter vi har været vidner til siden foråret 213. I august måned voksede beskæftigelsen med 3.9 personer og siden

Læs mere

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere

Hver anden ung går i fars eller mors fodspor

Hver anden ung går i fars eller mors fodspor Hver anden ung går i fars eller mors fodspor Knap hver anden 3-årige har en uddannelse, der er på samme niveau som mors eller fars uddannelse. Især de erhvervsfaglige uddannelser går i arv. Mere end 7

Læs mere

Svendebrevet er stærkere end studenterhuen alene

Svendebrevet er stærkere end studenterhuen alene Svendebrevet er stærkere end studenterhuen alene Siden 198 erne er der blevet flere studenter med lav arbejdsmarkedstilknytning. Sammenlignet med faglærte så har studenter, der ikke har fået en anden uddannelse

Læs mere

unge er hverken i job eller i uddannelse

unge er hverken i job eller i uddannelse 186. unge er hverken i job eller i uddannelse 186. unge under 3 år er hverken i job eller under uddannelse. Det svarer til hver sjette i unge dansker, når man ser på de seneste tal fra efteråret 15. Mere

Læs mere

Hver 10. ung er hverken i job eller under uddannelse

Hver 10. ung er hverken i job eller under uddannelse Hver. ung er hverken i job eller under uddannelse Mere end 17. unge under 3 år var hverken i arbejde eller under uddannelse i slutningen af 1, og de 7. havde været inaktive i mindst måneder. Set i forhold

Læs mere

Nyuddannede faglærte og LVU er hårdest ramt af ledighed

Nyuddannede faglærte og LVU er hårdest ramt af ledighed Nyuddannede faglærte og LVU er hårdest ramt af ledighed Blandt de personer, der afsluttede en erhvervskompetencegivende uddannelse i 009 var godt 10 procent ledige et år efter afsluttet uddannelse. Niveauet

Læs mere

Flere får en uddannelse, men faglærte taber terræn

Flere får en uddannelse, men faglærte taber terræn Danskernes uddannelse Flere får en uddannelse, men faglærte taber terræn Flere får en uddannelse i Danmark. Det er især de boglige uddannelser, som flere gennemfører. Siden 7 er antallet af personer med

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Mange unge har ikke afsluttet folkeskolen

Mange unge har ikke afsluttet folkeskolen Mange unge har ikke afsluttet folkeskolen Hver. ung uden ungdomsuddannelse har ikke fuldført. klasse, og det er seks gange flere end blandt de unge, der har fået en ungdomsuddannelse. Derudover har mere

Læs mere

Uddannelse går i arv fra forældre til børn

Uddannelse går i arv fra forældre til børn Uddannelse går i arv fra forældre til børn Der er en meget stærk sammenhæng mellem forældrenes uddannelse og den uddannelse, deres børn får. Jo højere et uddannelsesniveau ens forældre har, jo mindre er

Læs mere

Flere unge bryder den sociale arv

Flere unge bryder den sociale arv Flere unge bryder den sociale arv Andelen af mønsterbrydere stiger i Danmark. Siden midten af erne har færre og færre børn af ufaglærte fået en uddannelse efter grundskolen, men den tendens er nu vendt.

Læs mere

Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs

Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs I løbet af den økonomiske krise har ledigheden ramt de unge hdt. Blandt de 1-9-ige er ledigheden over fordoblet, hvor arbejdsløsheden for de unge er

Læs mere

7 ud af 10 akademikere har længere uddannelse end deres forældre

7 ud af 10 akademikere har længere uddannelse end deres forældre 7 ud af 1 akademikere har længere uddannelse end deres forældre AE har undersøgt den familiemæssige uddannelsesbaggrund for alle nyuddannede akademikere. Analysen viser, at 73 procent af alle nyuddannede

Læs mere

Færre bryder den sociale arv i Danmark

Færre bryder den sociale arv i Danmark Færre bryder den sociale arv i Danmark Unge, der er vokset op med veluddannede forældre får i langt højere grad en uddannelse end unge, der er vokset op med forældre, der ikke har anden uddannelse end

Læs mere

Uddannelse er vejen ud af kontanthjælpens skygge

Uddannelse er vejen ud af kontanthjælpens skygge De langtidsledige unge fra 90 erne og vejen tilbage til arbejdsmarkedet Uddannelse er vejen ud af kontanthjælpens skygge Giver man til unge kontanthjælpsmodtagere, løftes de unge ud af kontanthjælpens

Læs mere

Frafald på erhvervsuddannelserne er faldet

Frafald på erhvervsuddannelserne er faldet Frafald på erhvervsuddannelserne er faldet I dag er der færre unge, der begynder på en erhvervsuddannelse direkte efter 9. klasse eller 1. klasse, som falder fra, når man ser på 3 måneder og 7 måneder

Læs mere

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier og HF hårdest Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser vil ramme erhvervsgymnasierne og HF langt hårdere end det almene gymnasium. Imens fire procent af studenterne

Læs mere

Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen

Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen Samlet er der i dag knap. arbejdsløse unge under 3 år. Samtidig er der næsten lige så mange unge såkaldt ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, som

Læs mere

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen I denne analyse er udviklingen i startlønnen for nyuddannede akademikere undersøgt i gennem krisen. Samlet set er startlønnen for nyuddannede

Læs mere

Karakterkrav fælder hver sjette pædagog og socialrådgiver

Karakterkrav fælder hver sjette pædagog og socialrådgiver Karakterkrav fælder hver sjette pædagog og socialrådgiver Tusindvis af studerende på erhvervsakademierne og landets professionsuddannelser med en gymnasial uddannelse i bagagen, ville blive afskåret fra

Læs mere

Mange unge ledige fra 90 erne er i dag på offentlig forsørgelse

Mange unge ledige fra 90 erne er i dag på offentlig forsørgelse De langtidsledige unge på kontanthjælp mistede fodfæstet på arbejdsmarkedet Mange unge ledige fra 9 erne er i dag på offentlig forsørgelse Under halvdelen af de unge, der modtog kontanthjælp i en længere

Læs mere

Senere tilbagetrækning øger afkast af uddannelse

Senere tilbagetrækning øger afkast af uddannelse Senere tilbagetrækning øger afkast af uddannelse Samfundet har store økonomiske gevinster af uddannelse. Personer med en uddannelse har større arbejdsmarkedstilknytning og højere løn. Det betyder flere

Læs mere

Faglærte skaber de mest levedygtige virksomheder i Danmark

Faglærte skaber de mest levedygtige virksomheder i Danmark Faglærte skaber de mest levedygtige i Danmark Virksomheder skabt af faglærte har højere overlevelse end skabt af akademikere i 7 ud af 8 brancher. Det er altså ikke kun i nogen brancher som for eksempel

Læs mere

Sværere at klare sig på arbejdsmarkedet med en studenterhue alene

Sværere at klare sig på arbejdsmarkedet med en studenterhue alene Sværere at klare sig på arbejdsmarkedet med en studenterhue alene AE har undersøgt, hvordan man klarer sig på arbejdsmarkedet, hvis man kun har en gymnasial uddannelse i bagagen. Ifølge de nyeste tal har

Læs mere

Danskerne kører længere for at komme på arbejde

Danskerne kører længere for at komme på arbejde Danskerne kører længere for at komme på arbejde Danske lønmodtagere pendler længere end tidligere for at komme på arbejde. I gennemsnit pendler danske lønmodtagere km. mellem hjemmet og arbejdspladsen.

Læs mere

Hver 10. ufaglærte er arbejdsløs

Hver 10. ufaglærte er arbejdsløs Siden slutningen af 00 er ledigheden mere end fordoblet. Således viser tallene fra 1. kvartal 01 en bruttoledighed på knap 10.000 personer, hvilket svarer til knap 7 procent af arbejdsstyrken. Tallene

Læs mere

Hver tredje på kontanthjælp har haft en børne- og ungesag

Hver tredje på kontanthjælp har haft en børne- og ungesag Hver tredje på kontanthjælp har haft en børne- og ungesag Hver tredje kontanthjælpsmodtager mellem 18 og 37 år har haft mindst en børne- og ungesag om enten en anbringelse eller en forebyggende foranstaltning

Læs mere

Karakterkrav og besparelser er en hæmsko for unges uddannelse

Karakterkrav og besparelser er en hæmsko for unges uddannelse Karakterkrav og besparelser er en hæmsko for unges uddannelse Tal fra Undervisningsministeriet viser, at vi ikke er kommet tættere på at indfri målsætningerne om, at 9 procent af alle unge, får en ungdomsuddannelse.

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

De unge ledige fra 90 erne har betalt en høj pris for arbejdsløsheden

De unge ledige fra 90 erne har betalt en høj pris for arbejdsløsheden De unge ledige fra 90 erne har betalt en høj pris for arbejdsløsheden De unge, der var langtidsledige i 1994 - sidste gang ungdomsarbejdsløsheden toppede - har helt frem i dag en markant dårligere arbejdsmarkedstilknytning

Læs mere

Hver sjette elev forlader skolen uden at bestå dansk og matematik

Hver sjette elev forlader skolen uden at bestå dansk og matematik Hver sjette elev forlader skolen uden at bestå dansk og matematik AE har set på resultaterne fra folkeskolens afgangsprøve for alle 9. klasseelever sidste sommer. Godt 16 procent eller mere end hver sjette

Læs mere

Studenterhuen giver ingen jobgaranti

Studenterhuen giver ingen jobgaranti Studenterhuen giver ingen jobgaranti Uddannelse er et utroligt vigtigt parameter for, hvordan man klarer sig i livet. Analysen viser, at de unge der afslutter en gymnasial uddannelse, men som ikke kommer

Læs mere

De rige, topledere og akademikere bruger håndværkerfradraget mest

De rige, topledere og akademikere bruger håndværkerfradraget mest De rige, topledere og akademikere bruger håndværkerfradraget mest Den rigeste del af befolkningen bruger håndværkerfradraget, også kaldet servicefradraget, mest. Mens hver fjerde blandt de 1 procent rigeste

Læs mere

nordjyder har mistet jobbet under krisen

nordjyder har mistet jobbet under krisen 33.500 nordjyder har mistet under krisen Den økonomiske krise har betydet markante jobtab i hele landet. Nogle landsdele er imidlertid blevet betydeligt hårdere ramt end andre. I løbet af krisens første

Læs mere

Sundhed i de sociale klasser

Sundhed i de sociale klasser Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse er der fokus på sundhedstilstanden i de sociale klasser. Der er stor forskel

Læs mere

unge har været uden job og uddannelse i mindst 2 år

unge har været uden job og uddannelse i mindst 2 år 3. unge har været uden job og uddannelse i mindst år Næsten 3. unge i alderen -9 år er hverken i job eller under uddannelse. Gruppen kan karakteriseres som udsatte unge, da de har været uden for i mindst

Læs mere

Langtidsledigheden firdoblet i Syd- og Vestjylland

Langtidsledigheden firdoblet i Syd- og Vestjylland Langtidsledigheden firdoblet i Syd- og Vestjylland I løbet af de sidste år er der kommet 5.000 flere langtidsledige dagpengemodtagere i Syd- og Vestjylland. Dette svarer til en firdobling, og der er tale

Læs mere

Hver 3. indvandrerdreng har ingen uddannelse udover folkeskolen

Hver 3. indvandrerdreng har ingen uddannelse udover folkeskolen Hver 3. indvandrerdreng har ingen uddannelse udover folkeskolen En kortlægning af de unges uddannelsesniveau viser, at over 2. under 3 år ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse samtidig med at

Læs mere

Kriser får nyuddannede til at droppe deres fag det koster i lønposen

Kriser får nyuddannede til at droppe deres fag det koster i lønposen Kriser får nyuddannede til at droppe deres fag det koster i lønposen Analysen viser, at kriser på arbejdsmarkedet får nyuddannede til at acceptere jobs, som de i virkeligheden er overkvalificerede til.

Læs mere

Hver 8. pædagogisk ansat sygemeldes i længere tid

Hver 8. pædagogisk ansat sygemeldes i længere tid Hver. pædagogisk ansat 1 procent af det pædagogiske personale i offentlige dagtilbud såsom børnehaver og vuggestuer overgik til længerevarende sygdom sidste år. Det er en stigning på procent i forhold

Læs mere

Sjællandske faglærte pendler længere end faglærte fra Fyn og Jylland

Sjællandske faglærte pendler længere end faglærte fra Fyn og Jylland Sjællandske faglærte pendler længere end faglærte fra Fyn og Jylland Der er stor forskel på, hvor langt lønmodtagerne pendler alt efter deres uddannelsesbaggrund og bopæl. Erhvervsakademiuddannede pendler

Læs mere

Ledighed blandt nyuddannede inden for de offentlige LO-fag

Ledighed blandt nyuddannede inden for de offentlige LO-fag Ledighed blandt nyuddannede inden for de offentlige LO-fag Indhold 1 Hovedkonklusioner og indhold 2 Undersøgelse af ledighed blandt nyuddannede 3 Undersøgelse af aktuel ledighed inden for LO-fagene Kontakt

Læs mere

Historisk høj ledighed inden for de offentlige LO-fag

Historisk høj ledighed inden for de offentlige LO-fag Historisk høj ledighed inden for de offentlige LO-fag Ledigheden for de offentlige LO-uddannelser er steget støt siden 28 modsat alle andre uddannelsesgrupper, hvor stigningen i ledigheden er aftaget i

Læs mere

Ufaglærte og unge har størst risiko for at blive arbejdsløse

Ufaglærte og unge har størst risiko for at blive arbejdsløse Ufaglærte og unge har størst risiko for at blive arbejdsløse Det er forholdsvis stor forskel på ledigheden mellem de forskellige uddannelsesgrupper i Danmark. Ledigheden er næsten pct. blandt ufaglærte,

Læs mere

Kontanthjælpsmodtagere mv. under uddannelse

Kontanthjælpsmodtagere mv. under uddannelse Kontanthjælpsmodtagere mv. under uddannelse AE har sammenkørt Beskæftigelsesministeriets DREAM-register med Danmarks Statistiks uddannelsesregistre for at belyse uddannelsesaktiviteten blandt kontant-

Læs mere

Hver tredje ufaglærte står uden job to år efter fyring

Hver tredje ufaglærte står uden job to år efter fyring Hver tredje ufaglærte står uden job to år efter fyring Økonomiske kriser har store konsekvenser for ufaglærte. Ikke nok med at rigtig mange mister deres arbejde, men som denne analyse viser, er det vanskeligt

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Færre ufaglærte unge havner på kontanthjælp

Færre ufaglærte unge havner på kontanthjælp Det går den rigtige vej Færre ufaglærte unge havner på kontanthjælp Færre af de unge, som ikke har anden end grundskolen, havner på kontanthjælp. I 2013 var næsten hver fjerde ufaglærte ung på kontanthjælp,

Læs mere

Hver 10. dansker over 40 år er på førtidspension

Hver 10. dansker over 40 år er på førtidspension Hver 10. dansker over 40 år er på førtidspension Der er i dag ca. 237.000 personer i Danmark, som lever på førtidspension. Ud af disse er ca. 200.000 over 40 år. Sætter man dette tal i forhold til antallet

Læs mere

Uddannelse giver et markant længere arbejdsliv

Uddannelse giver et markant længere arbejdsliv Uddannelse giver et markant længere arbejdsliv Det giver 2-1 mio. kr. mere, at man tager en erhvervskompetencegivende uddannelse sammenlignet med, hvis man var forblevet ufaglært. Samfundet har også milliongevinster,

Læs mere

Andelen af lønmodtagere med lang anciennitet falder

Andelen af lønmodtagere med lang anciennitet falder Andelen af lønmodtagere med lang anciennitet falder Andelen af private lønmodtagere med over eller års anciennitet på deres arbejdsplads er faldende. Tendensen til, at en mindre procentdel har samme arbejde

Læs mere

på kontanthjælp er uden for arbejdsmarkedet få har en uddannelse

på kontanthjælp er uden for arbejdsmarkedet få har en uddannelse Gruppen af ikke-arbejdsmarkedsparate ledige er vokset med 27. under krisen 1. på kontanthjælp er uden for arbejdsmarkedet få har en uddannelse Tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der i dag er ca.

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

Danskerne trækker sig senere tilbage fra arbejdsmarkedet

Danskerne trækker sig senere tilbage fra arbejdsmarkedet Danskerne trækker sig senere tilbage fra arbejdsmarkedet I de seneste godt 10 år er der sket en forholdsvis markant stigning i erhvervsdeltagelsen blandt de ældre i aldersgruppen -64 år. Særligt bemærkelsesværdigt

Læs mere

Øget uddannelse giver danskerne et bedre helbred

Øget uddannelse giver danskerne et bedre helbred Øget uddannelse giver danskerne et bedre helbred Uddannelse har mange positive effekter for den enkelte og for samfundet. Udover at være en god investering i forhold til løn og beskæftigelse, bliver sundhedstilstanden

Læs mere

Folkeskolen skaber mønsterbrydere

Folkeskolen skaber mønsterbrydere Unge, der klarer sig godt i dansk og matematik ved folkeskolens afgangsprøver, har nemmere ved at bryde den sociale arv og få en ungdomsuddannelse. 7 pct. af de unge, der havde ufaglærte forældre og fik

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

27.000 unge førtidspensionister har ingen uddannelse

27.000 unge førtidspensionister har ingen uddannelse 27.000 unge førtidspensionister har ingen uddannelse Godt 32.000 af de ca. 237.000 førtidspensionister i Danmark er under 40 år. Ud af disse har 27.000, eller hvad der svarer til mere end 4 ud af 5, ikke

Læs mere

Risikoen for kontanthjælp tidobles uden ungdomsuddannelse

Risikoen for kontanthjælp tidobles uden ungdomsuddannelse Unge uden uddannelse ender uden for arbejdsmarkedet Risikoen for kontanthjælp tidobles uden ungdomsuddannelse De unge, som forlader folkeskolen uden at få en ungdomsuddannelse, har markant større risiko

Læs mere

Store virksomheder tager ikke nok ansvar for fremtidens faglærte

Store virksomheder tager ikke nok ansvar for fremtidens faglærte Praktikpladser Store virksomheder tager ikke nok ansvar for fremtidens faglærte Det er især de store virksomheder, der kryber uden om praktikpladsansvaret. Mens mindre virksomheder med højst ansatte tager

Læs mere

De højtuddannede er kommet bedst igennem krisen

De højtuddannede er kommet bedst igennem krisen Kortlægning af beskæftigelsesudviklingen under krisen De højtuddannede er kommet bedst igennem krisen Der har tidligere i debatten været fokus på, at højtuddannede skulle være blevet særlig hårdt ramt

Læs mere

Færre kommuner udbyder korte og mellemlange uddannelser

Færre kommuner udbyder korte og mellemlange uddannelser Centralisering af uddannelsesinstitutioner Færre kommuner udbyder korte og mellemlange uddannelser I løbet af de sidste 2 år er der blevet færre kommuner, der har uddannelsessteder, der uddanner personer

Læs mere

Flere unge er gået fra kontanthjælp til job eller uddannelse

Flere unge er gået fra kontanthjælp til job eller uddannelse Flere unge er gået fra kontanthjælp til job eller uddannelse Antallet af unge kontanthjælpsmodtagere er siden januar 1 faldet med ca.. fuldtidspersoner. Flere af de unge kontanthjælpsmodtagere kommer sammenlignet

Læs mere

I fag med mangel på arbejdskraft, står unge uden læreplads

I fag med mangel på arbejdskraft, står unge uden læreplads I fag med mangel på arbejdskraft, står unge uden læreplads Manglen på lærepladser ligger meget højt sammenlignet med før krisen. Siden 212 har der været 1.-12. elever, der i hver måned har manglet en læreplads

Læs mere

Hver tiende ufaglært står i arbejdsløshedskøen

Hver tiende ufaglært står i arbejdsløshedskøen Hver tiende ufaglært står i arbejdsløshedskøen Krisen har medført en betydelig stigning i arbejdsløsheden, hvor der er i dag over 1. personer, der står uden job. Når man ser på ledigheden fordelt på uddannelsesgrupper

Læs mere

Markant stigning i ledigheden blandt unge

Markant stigning i ledigheden blandt unge Markant stigning i ledigheden blandt unge I 2. kvartal 29 var næsten 6. unge under 3 år ramt af ledighed svarende til hver tolvte i arbejdsstyrken. Det er en stigning på over 2. personer i forhold til

Læs mere

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse Ungdomsuddannelse i Danmark Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse AE fremlægger i denne analyse resultaterne af en stor kortlægning af unges chancer for at få en ungdomsuddannelse.

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

Halvdelen af den danske jobfremgang

Halvdelen af den danske jobfremgang Halvdelen af den danske jobfremgang er deltidsjob Fra starten af 13 har der været fremgang på det danske arbejdsmarked. Målt i hoveder er lønmodtagerbeskæftigelsen steget markant mere end opgjort i fuldtidspersoner.

Læs mere

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene I dag bor der over en million enlige i Danmark. Udviklingen siden viser, at andelen af singler blandt de --årige er steget fra knap procent til knap

Læs mere

Uddannelse forlænger arbejdslivet med over 35 procent

Uddannelse forlænger arbejdslivet med over 35 procent Uddannelse forlænger arbejdslivet med over 35 procent AE har i denne analyse undersøgt længden af et arbejdsliv for forskellige uddannelsesgrupper. Resultaterne viser, at der er stor forskel på, hvor langt

Læs mere

Nyuddannede akademikere pendler gerne

Nyuddannede akademikere pendler gerne Nyuddannede akademikere pendler gerne I 213 var den gennemsnitlige pendlingsafstand blandt nyuddannede akademikere på 24,6 kilometer. Sammenlignet med 28 har der været en stigning i den gennemsnitlige

Læs mere

Fremtidens arbejdskraftsbehov. Fredag 29. april 2016 Horsens v. MEAmidt V. Chefanalytiker Mie Dalskov Twitter)

Fremtidens arbejdskraftsbehov. Fredag 29. april 2016 Horsens v. MEAmidt V. Chefanalytiker Mie Dalskov Twitter) Fremtidens arbejdskraftsbehov Fredag 29. april 2016 Horsens v. MEAmidt V. Chefanalytiker Mie Dalskov Pihl @MiePihl(på Twitter) Udvikling i arbejdsstyrken frem til 2025 Færre faglærte og flere med længere

Læs mere

Milliardpotentiale i skolepraktikken

Milliardpotentiale i skolepraktikken Mere end 3.000 elever på erhvervsskolerne uden praktikplads Milliardpotentiale i skolepraktikken Flere tusinde unge står stadig uden mulighed for at færdiggøre deres uddannelse, fordi de ikke kan finde

Læs mere

Flere nye studenter kommer hverken i job eller uddannelse

Flere nye studenter kommer hverken i job eller uddannelse Flere nye studenter kommer hverken i job eller uddannelse Mens størstedelen af de nyudklækkede studenter er i arbejde seks måneder efter, at de fik deres studentereksamen, er det kun knap hver fjerde,

Læs mere

Drengene bliver tabere på fremtidens arbejdsmarked

Drengene bliver tabere på fremtidens arbejdsmarked Drengene bliver tabere på fremtidens arbejdsmarked Det er i særlig grad drengene, der sakker bagud, når det handler om at få en uddannelse ud over folkeskolens afgangsprøve. Ifølge regeringens målsætning

Læs mere

Knap 80.000 unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder

Knap 80.000 unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder Ny kortlægningen af de 15-29-årige i Danmark Knap. unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder Denne nye kortlægning af de unge i Danmark viser, at ud af de næsten 1. mio. unge imellem 15

Læs mere

Frygt for flaskehalse er overdrevet

Frygt for flaskehalse er overdrevet Den registrerede bruttoledighed er aktuelt på ca. pct. og relativt tæt på sit strukturelle niveau. Det har udløst bekymring for om arbejdsmarkedet allerede nu står over for flaskehalsproblemer. Bruttoledigheden,

Læs mere

De sociale klasser i Danmark 2012

De sociale klasser i Danmark 2012 De sociale klasser i Danmark 2012 Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Her opdeles befolkningen i fem sociale klasser: Overklassen, den højere middelklasse, middelklassen,

Læs mere

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Manglen på praktikpladser er massiv på de store fag. Næsten en tredjedel af antallet af elever, der mangler en praktikplads i en virksomhed, er inden

Læs mere

Flere unge med udenlandsk baggrund er uddannet inden for teknik og sundhed

Flere unge med udenlandsk baggrund er uddannet inden for teknik og sundhed Flere unge med udenlandsk baggrund er uddannet inden for teknik og sundhed AE har undersøgt, hvilke lange videregående uddannelser unge vælger efter gymnasiet. Blandt 30-34-årige med indvandrer- eller

Læs mere

Milliongevinster af skolepraktik

Milliongevinster af skolepraktik Skolepraktik kan afhjælpe den voksende mangel på praktikpladser Milliongevinster af skolepraktik Manglen på praktikpladser er nu så massiv, at flere tusinde unge ikke har mulighed for at færdiggøre deres

Læs mere

Dimittendledighed koster i lønposen mange år frem

Dimittendledighed koster i lønposen mange år frem Dimittendledighed koster i lønposen mange år frem Nyuddannede, der er ledige i længere tid efter endt uddannelse, oplever store tab på den fremtidige løn og chancerne for at være i beskæftigelse. Selv

Læs mere

Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere

Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere Mangel på uddannet arbejdskraft Analyse udarbejdet i samarbejde med Dansk Metal Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere Frem mod 22 forventes en stigende mangel på uddannet arbejdskraft.

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere