Universal Viral Transport /10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Universal Viral Transport 45 2008/10"

Transkript

1 Universal Viral Transport / Dansk TILSIGTET BRUG BD Universal Viral Transport System (BD universelt virustransportsystem) er beregnet til opsamling og transport af kliniske præparater, der indeholder vira, chlamydiae, mycoplasmaer eller ureaplasmaer, fra opsamlingsstedet til testlaboratoriet. Dette system kan bearbejdes ved brug af standard kliniske laboratoriebetjeningsprocedurer for viral, chlamydial, mycoplasmal og ureaplasmal dyrkning. RESUMÉ OG FORKLARING Én af de rutinemæssige procedurer i diagnosen af infektioner forårsaget af vira, chlamydiae, mycoplasmaer eller ureaplasmaer involverer opsamling og sikker transport af biologiske prøver. Dette kan opnås ved brug af BD universelt virustransportsystem. Dette system inkluderer et universelt transportmedium, der er stabilt ved stuetemperatur, og som støtter levedygtighed (og infektivitet) af en pluralitet af organismer, som inkluderer vira, chlamydiae, mycoplasmaer og ureaplasmaer, der er vigtige klinisk, under forsendelse til testlaboratoriet. Formuleringen af BD universelt virustransportmedium inkluderer protein til stabilisering, antibiotika til minimering af bakteriel og funguskontaminering samt en buffer til opretholdelse af en neutral ph. BD universelt virustransportsystem leveres med mærkede hætteglas med holdelåg til transport af den kliniske prøve. Dette system leveres endvidere som et prøvetagningskit, der består af en pakke indeholdende ét mediumhætteglas med holdelåg og en pose indeholdende sterile polyesterpodepinde eller "nylon flocked" podepinde med ridsede skafter, der gør det let at knække dem. Holdelåget er udformet, så skaftet af podepinden sidder fast i låget, hvorved man undgår at anvende pincet til at fjerne podepinden på laboratoriet. PROCEDURENS PRINCIPPER BD universelt virustransportmedium består af modificeret Hanks balanceret saltopløsning suppleret med bovint serumalbumin, cystein, gelatine, sucrose og glutaminsyre. ph en pufres med HEPES-buffer. Phenolrød bruges til at angive ph. Vancomycin, amphotericin B og colistin indarbejdes i mediet for at hæmme vækst af konkurrerende bakterier og gær. Mediet er isotonisk og ikke-toksisk for værtsceller i pattedyr. Tilstedeværelsen af sucrose virker som et cryo-beskyttende middel, hvilket letter konverseringen af vira og chlamydiae, hvis præparater fryses ( 70 C) med henblik på langvarig opbevaring. REAGENSER Bestanddele i det universelle virustransportmedium Hanks balancerede salte Bovint serumalbumin L-cystein Gelatine Sucrose L-glutaminsyre HEPES-buffer Vancomycin Amphotericin B Colistin Phenolrød ph 7,3 ± 0,2 ved 25 C Advarsler og forholdsregler Til in vitro diagnostik. Hvis der indsættes mere end én podepind i hætteglasset med holdelåg, er det ikke sikkert, at låget kan lukkes korrekt. Iagttag godkendte forholdsregler mht. biologiske farer og aseptiske teknikker. Må kun anvendes af kvalificerede personer med passende uddannelse. Patogene mikroorganismer, herunder hepatitisvira og humant immundefekt virus, kan forekomme i kliniske præparater. Standard forholdsregler 1-4 og institutionelle retningslinier bør følges ved håndteringen af alle materialer, der er kontamineret med blod og andre legemsvæsker. Alt biologisk farligt affald, inklusive præparater, beholdere og medier, skal steriliseres efter brug. Retningslinjer skal læses og følges omhyggeligt. Ubrugte podepinde må ikke resteriliseres. Må ikke genindpakkes. Ikke egnet til opsamling og transport af mikroorganismer andre end vira, chlamydiae, mycoplasmaer og ureaplasmaer. Ikke egnet til brug andet end som tilsigtet. Brug af dette produkt i forbindelse med et hurtigt diagnostisk kit eller anden diagnostisk instrumentation bør først godkendes af brugeren. Anvend ikke, hvis podepinden er synligt beskadiget (f.eks. hvis podepinden er knækket). Bøj ikke flocked podepinde før prøveindsamling. Mediet må ikke indtages.

2 Det universelle virustransportmedium må ikke anvendes til forfugtning eller forvædning af applikatorpodepinden inden opsamling af prøven eller til skylning eller overrisling af prøvetagningssteder. Må ikke anvendes til mere end én patient. Undgå, at huden kommer i kontakt med medium. Opbevaring: Dette produkt er klart til brug og ingen yderligere forberedelse er nødvendig. Produktet bør transporteres og opbevares i den originale beholder ved 2 25 C, indtil det tages i brug. Må ikke overophedes. Må ikke inkuberes eller nedfryses inden brug. Forkert opbevaring vil resultere i tab af effektivitet. Anvend ikke efter udløbsdatoen, som er trykt tydeligt på den ydre emballage på hver enkelt steril poseenhed og mærkaten på hætteglasset til præparattransport. Produktnedbrydning: BD universelt virustransportsystem bør ikke anvendes, hvis (1) der er tegn på beskadigelse eller kontaminering af produktet, (2) der er tegn på lækage, (3) farven på mediet har skiftet fra lys orange-rød, (4) udløbsdatoen er nået, (5) podepindsposen er åben eller (6) der er andre tegn på nedbrydning. PRØVETAGNING OG KLARGØRING Præparater til viral, chlamydial, mycoplasmal eller ureaplasmal undersøgelse bør opsamles og håndteres ifølge offentliggjorte vejledninger og retningslinjer Når en podepindsprøve er blevet indsamlet, bør den omgående anbringes i transportglasset, hvor den kommer i kontakt med transportmediet. Præparatet skal transporteres til laboratoriet snarest muligt for at opnå optimal levedygtighed. Den bedste restitution opnås, når præparater nedkøles ved 2 8 C eller opbevares på vådis efter opsamling og under forsendelse. Hvis en lang forsinkelse forventes inden bearbejdning, bør præparater nedfryses ved 70 C eller koldere og transporteres på tøris. Opbevaring ved 20 C er knapt så tilfredsstillende som opbevaring ved 4 C eller 70 C og kan resultere i tabet af effektivitet. 12,13 Specifikke krav for forsendelse og håndtering af præparater bør være i fuld overensstemmelse med lokale og nationale regulativer. 1,11,14 Forsendelse af præparater internt på medicinske institutioner bør være i overensstemmelse med institutionens interne retningslinjer. Alle præparater bør bearbejdes, så snart de modtages på laboratoriet. PROCEDURER Vedlagte materialer: BD universelt virustransportsystem inkluderer et hætteglas med holdelåg, som indeholder 1 ml eller 3 ml transportmedium plus tre glasbeads. Det universelle virustransportsystems hætteglas med 1 ml eller 3 ml transportmedium leveres med én af følgende podepindsmuligheder til prøvetagning: To podepinde af almindelig størrelse med ridset skaft og polyesterfiberspidser. Én podepind af almindelig størrelse med ridset plastskaft og én podepind med ridset skaft af rustfrit ståltråd-plast med minispids, begge kommer med polyesterfiberspidser. En podepind af almindelig størrelse med ridset skaft og nylon flocked fiberspids. En podepind med minispids med ridset skaft og nylon flocked fiberspids. En fleksibel podepind med minispids med ridset skaft og nylon flocked fiberspids. En almindelig og fleksibel podepind med minispids med ridset skaft og nylon flocked fiberspids. Disse forskellige podepindsapplikatorskafter letter opsamling af præparater fra forskellige steder på en patient. Der henvises til de individuelle produktbeskrivelser for specifikke oplysninger om vedlagte materialer. Nødvendige materialer, der ikke er vedlagt: Passende materialer til isolering, differentiering og dyrkning af vira, chlamydiae, mycoplasmaer og ureaplasmaer. Disse materialer inkluderer vævsdyrkningscellelinier, vævsdyrkningsmedium, inkubationssystemer og læseudstyr. Der henvises til de passende referencematerialer for anbefalede protokoller til isolering og identifikation af virale, chlamydiale, mycoplasmale og ureaplasmale stoffer. 5-8,10 Testprocedure Korrekt prøvetagning fra patienten er yderst vigtig for vellykket isolering og identifikation af smittefarlige organismer. For specifik vejledning mht. prøvetagningsprocedurer, henvises der til offentliggjorte referencevejledninger Præparater bør opsamles snarest muligt efter klinisk start af en sygdom. De højeste virale titere er til stede under den akutte sygdom. For hætteglas med universelt virustransportmedium (1 ml eller 3 ml) 1. Låget fjernes fra hætteglasset ved brug af aseptisk teknik. 2. Blæreaspirater, hornhinde- eller konjunktivale afskrabninger, små vævsstykker eller fæcesprøver anbringes aseptisk i et hætteglas med medium. 3. Låget sættes tilbage på hætteglasset og lukkes tæt til. 4. Mærk med passende patientinformation. 5. Send til laboratoriet for øjeblikkelig analyse. For universelle virustransportopsamlingskits BEMÆRK: Bøj ikke nylon flocked podepinde før prøveindsamling. 1. Præparatet opsamles med én podepind. 2. Fjern låget fra hætteglasset ved brug af aseptisk teknik. 3. Podepinden sættes ned i hætteglasset med medium. 4. Podepindens skaft knækkes ved at bøje det imod hætteglassets væg ved den forudridsede streg. 5. Låget sættes tilbage på hætteglasset og lukkes tæt til. 6. Mærk med passende patientinformation. 7. Send til laboratoriet for øjeblikkelig analyse. BEMÆRK: BD's universalvirustransportmedium indeholder antimikrobielle stoffer, der er beregnet til at hæmme kommensale bakterier og svampe. Når der indsamles prøver fra steder på kroppen, der vides at indeholde høje niveauer af kommensale organismer, er det god praksis at sætte prøverne i køleskab og behandle dem så snart som 2

3 muligt for at minimere risikoen for, at bakterie- eller svampevækst bryder igennem. Det er også almindelig praksis at tilsætte en antibiotisk blanding til medier der skal gentilføres til celledyrkninger, når prøven inokuleres. Denne procedure bidrager til at undgå bakterie- og svampekontaminering af celledyrkningen. Se referencemanualer og standarder for laboratorier 11 for at få specifikke oplysninger om behandlings- og dyrkningsteknikker til prøver. 11 Kvalitetskontrol Alle lot med universelt virustransportmedium testes for mikrobiel kontaminering, toksicitet over for værtsceller og evnen til at opretholde levedygtighed af ønskede stoffer. Procedurer til kvalitetskontrol af universelt virustransportmedium og virale dyrkningsmedier beskrives i en mængde publikationer fra American Society for Microbiology 6,8,10 og CLSI (tidligere NCCLS). 15,16 Hvis atypiske kvalitetskontrolresultater noteres, bør patientresultater ikke rapporteres. RESULTATER De opnåede resultater vil i stor del afhænge af korrekt og passende prøvetagning, samt rettidig transport og bearbejdning på laboratoriet. BEMÆRK: Lavere mængder af BD's universalvirustransportmedium reducerer fortyndingsgraden af prøven, der tilføres dyrkningsglasset; derfor bliver organismen eller organismerne, der undersøges, samt evt. kommensaler eller normal flora mere koncentreret. PROCEDURENS BEGRÆNSNINGER 1. Tilstanden af, tidspunktet for og mængden af opsamlet præparat til dyrkning er signifikante variabler i forbindelse med anskaffelse af pålidelige dyrkningsresultater. Følg anbefalede retningslinjer for prøvetagning Gentagen nedfrysning og optøning af præparater kan reducere restitutionen af levedygtige organismer. 3. Universelle virustransportsystemer er udelukkende beregnet til brug som et opsamlings- og transportmedium til virale, chlamydiale, mycoplasmale og ureaplasmale stoffer. Mediet kan virke som et cryo-beskyttence middel for kliniske vira, inklusive cytomegalovirus og varicella-zoster virus. 4. Podepinde med calciumalginat er toksiske for mange indhyllede vira og kan forårsage interferens med fluorescensantistoftest. De bør derfor ikke bruges til prøvetagning. Podepinde med træskaft kan indeholde toksiner og formaldehyder og bør ikke anvendes. Podepinde med polyesterspids eller nylon flocked swabs er egnede, når prøvetagning med en podepind er passende. 5. Funktionsdata for BD universelle virustransportsystemer er udelukkende godkendte med BD universelle virustransportpodepinde og nylon flocked swabs. Brug af rør med medium eller podepinde fra andre kilder er ikke blevet godkendt og kan påvirke produktets ydeevne. FUNKTIONSDATA Undersøgelser af levedygtighed blev foretaget ved brug af BD universelle virustransportsystem med en mængde forskellige vira, chlamydiae, mycoplasmaer og ureaplasmaer, Podninger, som ledsagede hvert transportsystem, blev inokuleret direkte i tre eksemplarer med 100 µl organismesuspension. Podninger blev derefter anbragt i deres respektive transportmediumhætteglas og blev opbevaret i 0,24 og 48 t ved både 4 C og stuetemperatur (20 25 C). Ved det passende tidsinterval blev hver podning slynget og fjernet fra transportmediumhætteglasset, hvorefter en aliquot af denne suspension blev inokuleret i tomme hætteglas eller i passende dyrkningsmedier. Alle dyrkninger blev bearbejdet ved brug af standard laboratoriedyrkningsteknik og undersøgt efter en specificeret inkubationstid. Organismelevedygtighed blev bestemt med fluorescerende fokustællinger for virale og chlamydiale stammer og med CFU (kolonidannende enheder)-tællinger for mycyplasmale og ureaplasmale stammer. Evaluerede organismer var: adenovirus, cytomegalovirus, echovirus type 30, herpes simpleks virus type 1, herpes simpleks virus type 2, influenza A, parainfluenza 3, respiratorisk syncytialvirus, varicella-zoster virus, Chlamydophila pneumoniae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma pneumoniae og Ureaplasma urealyticum. Resultaterne for de testede stammer ved brug af BD universelle virustransportsystem vises i tabellerne nedenfor. BD universelle virustransportsystem var i stand til at opretholde levedygtigheden for følgende organismer i mindst 48 t ved både stuetemperatur (20 25 C) og i køleskab (2 8 C) under testforholdene beskrevet ovenfor: adenovirus, cytomegalovirus, echovirus type 30, herpes simpleks virus type 1, herpes simpleks virus type 2, influenza A, parainfluenza 3, respiratorisk syncytialvirus, varicella-zoster virus, Chlamydophila pneumoniae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma pneumoniae og Ureaplasma urealyticum. 3

4 Tabel 1 Levedygtigh- Levedygtigh- Inkubationstid edsudford- edsudfordinden ring ved 4 C ring ved Opbevaring- aflæsning fokus af RT-fokus af Organisme Organismekoncentration stid (timer) (timer) inficerede inficerede celler/200 µl 2 celler/200 µl Ren virusstamsuspension* (fortynding producerer infektivitet Adenovirus for 70 % af celler) Ren virusstamsuspension* (fortynding producerer infektivitet for 42 % af celler) Ren virusstamsuspension* (ren producerer infektivitet Cytomegalovirus for 3 % af celler) :2 Ren virusstamsuspension* (fortynding producerer infektivitet for 2 % af celler) Ren virusstamsuspension* (fortynding producerer infektivitet Echovirus Type 30 for 64 % af celler) Ren virusstamsuspension* (fortynding producerer infektivitet for 35 % af celler) Ren virusstamsuspension* (fortynding producerer infektivitet Herpes Simplex for 100 % af celler) Virus Type Ren virusstamsuspension* (fortynding producerer infektivitet for 25 % af celler) Ren virusstamsuspension* 0 24 TNTC 1 TNTC 1 (fortynding producerer infektivitet Herpes Simplex for 90 % af celler) Virus Type Ren virusstamsuspension* (fortynding producerer infektivitet for 40 % af celler) Ren virusstamsuspension* (ren producerer infektivitet Influenza A for 59 % af celler) Ren virusstamsuspension* (fortynding producerer infektivitet for 47 % af celler) Ren virusstamsuspension* (ren producerer infektivitet Parainfluenza 3 for 57 % af celler) Ren virusstamsuspension* (fortynding producerer infektivitet for 51 % af celler) Ren virusstamsuspension* (ren producerer infektivitet Respiratorisk for 47 % af celler) syncytialvirus 10-1 Ren virusstamsuspension* (fortynding producerer infektivitet for 8 % af celler) Ren virusstamsuspension* 0 72 TNTC 1 TNTC 1 (ren producerer infektivitet TNTC 1 TNTC 1 Varicella-Zoster for 8 % af celler) virus 1:2 Ren virusstamsuspension* 0 72 TNTC 1 TNTC 1 (fortynding producerer infektivitet TNTC 1 TNTC 1 for 2 % af celler) * 100 µl suspension doseret på podepindens spids, hvorefter podepinden blev placeret i universelle virustransporthætteglas indeholdende 3 ml transportmedium. 1 TNTC= Too numerous to count (for mangfoldigt til at tælle) 2 Gennemsnittet af test i tre eksemplarer blev foretaget på 200 µl aliquoter med universelt virustransportmedium ved hvert tidspunkt 4

5 Tabel 2 Levedygtigh- Levedygtighedsudford- edsudfordring ved 4 C ring ved RT Inkubationstid fluorescerende fluorescerende Holding inden cytoplasmiske cytoplasmiske Opbevaring- aflæsning inklusioner/ inklusioner/ Organisme Organismekoncentration stid (timer) (dage) 200 µl µl 2 Ren Chlamydophila stamsuspension* 0 3 TNTC 1 TNTC 1 (ren producerede TNTC 1 cytoplasmiske 24 3 TNTC 1 TNTC 1 inklusioner over hele HeLa Chlamydophila DHI tomme hætteglas-dæksedler) pneumoniae 10-1 Ren Chlamydophila stamsuspension* (fortynding producerede TNTC cytoplasmiske inklusioner over hele HeLa DHI tomme hætteglas-dæksedler) Ren Chlamydia stamsuspension* 0 3 TNTC 1 TNTC 1 (ren producerede TNTC 1 cytoplasmiske 24 3 TNTC 1 TNTC 1 inklusioner over hele BGMK DHI Chlamydia tomme hætteglas-dæksedler) trachomatis 10-1 Ren Chlamydia stamsuspension* (fortynding producerede TNTC cytoplasmiske inklusioner over hele BGMK DHI tomme hætteglas-dæksedler) * 100 µl suspension doseret på podepindens spids, hvorefter podepinden blev placeret i universelle virustransporthætteglas indeholdende 3 ml transportmedium. 1 TNTC= Too numerous to count (for mangfoldigt til at tælle) 2 Gennemsnittet af test i tre eksemplarer blev foretaget på 200 µl aliquoter med universelt virustransportmedium ved hvert tidspunkt Tabel 3 Inkubationstid Levedygtigh- Levedygtigh- Holding inden edsudford- edsudford- Opbevaring- aflæsning ring ved 4 C ring ved RT Organisme Organismekoncentration stid (timer) (dage) CFU/200 µl 2 CFU/200 µl 2 Ren Mycoplasma stamsuspension*: Fire Mycoplasma hominis Bacti Disks 0 7 ~ 1000, TNTC 1 ~ 1000, TNTC rekonstitueret i 20 ml PPLO bouillon ~ 1000, TNTC 1 ~ 1000, TNTC og inkuberet i 5 10 % CO 1 2 ved C 48 7 ~ 1000, TNTC 1 ~ 1000, TNTC Mycoplasma 48 h (henvis til Remel Mycoplasma 1 hominis Bacti Disks pakkeindlæg TI No ) Ren Mycoplasma stamsuspension* Ren Mycoplasma stamsuspension*: Fire Mycoplasma pneumoniae Bacti Disks rekonstitueret i 20 ml SP4 bouillon med glukose og inkuberet i omgivende Mycoplasma temperatur ved C i 7 14 dage pneumoniae (henvis til Remel Mycoplasma Bacti Disks pakkeindlæg TI No ) Ren Mycoplasma stamsuspension* Ren Ureaplasma stamsuspension*: Ti Ureaplasma urealyticum Bacti Disks rekonstitueret i 18 ml 10B bouillon og inkuberet i omgivende luft ved C Ureaplasma i 24 h (henvis til Remel Ureaplasma urealyticum Bacti Disks pakkeindlæg TI No ) Ren Ureaplasma stamsuspension* * 100 µl suspension doseret på podepindens spids, hvorefter podepinden blev placeret i universelle virustransporthætteglas indeholdende 3 ml transportmedium. 1 TNTC= Too numerous to count (for mangfoldigt til at tælle) 2 Gennemsnittet af test i tre eksemplarer blev foretaget på 200 µl aliquoter med universelt virustransportmedium ved hvert tidspunkt 5

6 BESTILLING Kat. nr. Beskrivelse BD Universal Viral Transport hætteglas 3 ml, æske med BD Universal Viral Transport Standard Kit; hvert kit indeholder 3 ml hætteglas, pakke med 2 sterile almindelige podepinde med polyesterspids og ridset plastskaft, æske med BD Universal Viral Transport Combo Kit (BD universelt kombinations-virustransportkit); hvert kit indeholder 3 ml hætteglas, pakke med 1 steril podepind med minispids af polyester og ridset skaft af ståltråd/plast og 1 steril podepind af almindelig størrelse med polyesterspids og ridset plastskaft, æske med BD Universal Viral Transport Regular Swabs (BD universelle almindelige virustransportpodepine), steril polyesterspids med ridset plastskaft, 2 pr. pose, æske med BD Universal Viral Transport Combo Swabs (BD Universelle kombinations-virustransportpodepinde), 1 steril podepind med minispids af polyester og ridset skaft af ståltråd/plast og 1 steril almindelig podepind med ridset plastskaft, 2 pr. pose, æske med BD Universal Viral Transport hætteglas 1 ml, æske med BD Universal Viral Transport Kit; hvert kit indeholder 1 ml hætteglas og 1 steril nylon flocked fleksibel podepind med minispids med ridset skaft, æske med BD Universal Viral Transport Kit; hvert kit indeholder 3 ml hætteglas og en pakke med 1 steril nylon flocked almindelig podepind og 1 steril nylon flocked fleksibel podepind med minispids med ridset plastskaft, æske med BD Universal Viral Transport Kit; hvert kit indeholder 3 ml hætteglas og 1 steril nylon flocked almindelig podepind med ridset skaft, æske med BD Universal Viral Transport Kit; hvert kit indeholder 3 ml hætteglas og 1 steril nylon flocked podepind med minispids med ridset skaft, æske med BD Universal Viral Transport Kit; hvert kit indeholder 3 ml hætteglas og 1 steril nylon flocked fleksibel podepind med minispids med ridset skaft, æske med 50. LITTERATUR 1. Clinical and Laboratory Standards Institute Approved Guideline M29-A3. Protection of laboratory workers from occupationally acquired infections, 3rd ed. CLSI, Wayne, PA. 2. Garner, J.S Hospital Infection Control Practices Advisory Committee, U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention. Guideline for isolation precautions in hospitals. Infect. Control Hospital Epidemiol. 17: U.S. Department of Health and Human Services Biosafety in microbiological and biomedical laboratories, HHS Publication (CDC), 5th ed. U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 4. Directive 2000/54/EC of the European Parliament and of the Council of 18 September 2000 on the protection of workers from risks related to exposure to biological agents at work (seventh individual directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC). Official Journal L262, 17/10/2000, p Murray, P.R., E.J. Baron, J.H. Jorgensen, M.L. Landry and M.A. Pfaller Manual of clinical microbiology. 9th ed. American Society for Microbiology, Washington, D.C. 6. Gleaves, C.A., R.L. Hodinka, S.L.G. Johnston, and E.M. Swierkosz Cumitech 15A. Laboratory diagnosis of viral infections. ASM, Washington, DC. 7. Forbes, B.A., D.F. Sahm, and A.S Weissfeld Bailey and Scott's diagnostic microbiology. 11th ed. Mosby, St. Louis, MO. 8. Wardford, A., M. Chernesky, and E. M. Peterson Cumitech 19A, Laboratory diagnosis of Chlamydia trachomatis infections. ASM, Washington, DC. 9. Miller, J. M A guide to specimen management in clinical microbiology, 2nd ed. ASM, Washington, DC. 10. Isenberg, H. D., Clinical microbiology procedures handbook, 2nd ed. ASM, Washington, DC. 11. Isenberg, H.D., Essential procedures for clinical microbiology. Chapter 14.12, Page 787. Packaging and shipping infectious substances. 12. Maass, M. and K. Dalhoff Transport and storage conditions for cultural recovery of Chlamydia pneumoniae. J. Clin. Microbiol. 33: Johnson, F Transport of viral specimens. Clin. Microbiol. Rev 3: CFR72. Code of Federal Regulations, Title 42, Volume 1, Part 72. Interstate Shipment of Etiologic Agents. 15. Clinical and Laboratory Standards Institute Quality control of microbiological transport systems. Approved Standard M40-A, CLSI, Wayne, PA. 16. Clinical and Laboratory Standards Institute Viral culture; Approved Guideline M41-A, CLSI, Wayne, PA. 6

7 7

8 Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland USA Made in Italy by Copan Becton, Dickinson France S.A.S. 11 rue Aristide Bergès Le pont de Claix, France Tel: +33 (0) Bacti Disks is a trademark of Remel, Inc. BD and BD Logo are trademarks of Becton, Dickinson and Company 2008 BD.

BACTEC Diluting Fluid

BACTEC Diluting Fluid BACTEC Diluting Fluid TILSIGTET BRUG BACTEC Diluting Fluid (fortyndingsvæske) bruges i procedurer, hvor mykobakterielle kulturer fortyndes til inokulering. Dens primære brug er i standard BACTEC medikament

Læs mere

BBL Port-A-Cul Specimen Collection and Transport Products

BBL Port-A-Cul Specimen Collection and Transport Products BBL Port-A-Cul Specimen Collection and Transport Products 8830161JAA 2007/06 Dansk Patent No. 4,030,978 TILSIGTET BRUG BBL Port-A-Cul-rør, beholdere og hætteglas indeholder et reduceret transportmedium

Læs mere

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit Multitest Swab Specimen Collection Kit Aptima Tilsigtet anvendelse Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit (Aptima Multitest prøvetagningskit til podning) er til brug med Aptima assays. Aptima Multitest

Læs mere

BACTEC PZA Test Medium Culture Vials

BACTEC PZA Test Medium Culture Vials TILSIGTET BRUG BACTEC PZA Test Medium Culture Vials Middlebrook 7H12 Medium ph 6.0 PP071JAA MA-0029 2007/06 Dansk BACTEC PZA Test Medium (Middlebrook 7H12 bouillon, ph 6,0) er specielt udviklet til at

Læs mere

BD Sabouraud Glucose Agar

BD Sabouraud Glucose Agar BRUGSANVISNING DELVIS FÆRDIGE FLASKEMEDIER BA-257104.01 Rev.: August 2003 BD Sabouraud Glucose Agar TILSIGTET BRUG BD Sabouraud Glucose Agar (glukoseagar), der leveres i flasker, er et delvis færdigt medium,

Læs mere

BACTEC PANTA PLUS Kit

BACTEC PANTA PLUS Kit BACTEC PANTA PLUS Kit TILSIGTET BRUG BACTEC PANTA PLUS er et antimikrobielt supplement, som består af BACTEC PANTA Supplement og BACTEC Reconstituting Fluid (rekonstitueringsvæske). Det bruges primært

Læs mere

/08. BBL klargjort plademedium til differentiering af Escherichia coli. MacConkey II Agar with MUG

/08. BBL klargjort plademedium til differentiering af Escherichia coli. MacConkey II Agar with MUG 8808191 2003/08 BBL klargjort plademedium til differentiering af Escherichia coli MacConkey II Agar with MUG Se symbolglossaret i slutningen af indlægssedlen. TILSIGTET BRUG MacConkey II Agar with MUG

Læs mere

PROCEDURENS PRINCIPPER

PROCEDURENS PRINCIPPER GasPak EZ gasudviklende beholdersystemer 8010412/04 2007/09 Dansk TILSIGTET BRUG GasPak EZ gasudviklende beholdersystemer er flerbrugssystemer, som producerer atmosfærer egnet til understøttelse af primær

Læs mere

B Directigen RSV Til direkte påvisning af respiratorisk syncytialvirus (RSV) L0001170JAA 2006/06 Dansk Se symbolglossaret i slutningen af indlægssedlen UU S Patent No 5,093,231; 5,135,847 Patent pending

Læs mere

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Vejledende information Tilsigtet anvendelse Leucosep rørene er beregnet til anvendelse i forbindelse med indsamling

Læs mere

BD Chocolate Agar (GC II Agar with IsoVitaleX) BD Chocolate Agar (Blood Agar No. 2 Base)

BD Chocolate Agar (GC II Agar with IsoVitaleX) BD Chocolate Agar (Blood Agar No. 2 Base) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-254060.06 Rev.: Sep 2011 BD Chocolate Agar (GC II Agar with IsoVitaleX) TILSIGTET BRUG BD Chocolate Agar (GC II Agar with IsoVitaleX) og BD Chocolate Agar (Blood

Læs mere

BD BBL CHROMagar 0157

BD BBL CHROMagar 0157 BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA241.4 Rev.: Dec 28 Amerikansk patentnr. 6,16,743 BD BBL CHROMagar 17 TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar O17 er et selektivt medium til isolering, differentiering og

Læs mere

BD CLED Agar / MacConkey II Agar (Biplate)

BD CLED Agar / MacConkey II Agar (Biplate) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257562.01 Rev.: Jan. 2016 BD CLED Agar / MacConkey II Agar (Biplate) TILSIGTET BRUG BD CLED Agar / MacConkey II Agar (Biplate) anvendes til mikrobiologisk urinanalyse.

Læs mere

Gram Stain Kits and Reagents

Gram Stain Kits and Reagents Gram Stain Kits and Reagents 8820191JAA 2008/06 Dansk Gram Stain Kit 1 Kat. nr. 212539 Gram Crystal Violet Til differentialfarvning af bakterier. Gram Iodine (stabiliseret) Gram Stain Kit 1 212524 Gram

Læs mere

Aptima prøvetagningskit til multitestpodning

Aptima prøvetagningskit til multitestpodning Tilsigtet brug Aptima prøvetagningskit til multitestpodning er til brug med Aptima assays. Aptima prøvetagningskit til multitestpodning er beregnet til vaginale podningsprøver taget af klinikeren eller

Læs mere

VEJLEDNINGER TIL HURTIG REFERENCE Kun til brug med Sofia Analyzer.

VEJLEDNINGER TIL HURTIG REFERENCE Kun til brug med Sofia Analyzer. Analyzer og FIA VEJLEDNINGER TIL HURTIG REFERENCE Kun til brug med Sofia Analyzer. Læs indlægssedlen og brugermanualen grundigt før brug af vejledningerne til hurtig reference. Dette er ikke en komplet

Læs mere

Veritor System Reader

Veritor System Reader Veritor System Reader Aflæser Brugervejledning TILSIGTET BRUG BD Veritor System Reader (BD Veritor system ) skal bruges sammen med BD Veritor system test kitapparater. L010108(03) 2013-09 Dansk RESUMÉ

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING PARASITE SUSPENSIONS. n Parasite Suspensions i formalin TILSIGTET BRUG SAMMENFATNING OG FORKLARING PRINCIPPER SAMMENSÆTNING

BRUGERVEJLEDNING PARASITE SUSPENSIONS. n Parasite Suspensions i formalin TILSIGTET BRUG SAMMENFATNING OG FORKLARING PRINCIPPER SAMMENSÆTNING BRUGERVEJLEDNING n Parasite Suspensions i formalin TILSIGTET BRUG Microbiologics Parasite Suspensions støtter kvalitetssikringsprogrammer ved at tjene som udfordringer inden for kvalitetskontrollen ved

Læs mere

BBL CHROMagar MRSAII*

BBL CHROMagar MRSAII* BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG BBL CHROMagar MRSAII* PA-257434.01 Rev.:18 Juni 08 TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar MRSAII (CMRSAII) er et selektivt og differentielt medium til direkte påvisning af

Læs mere

cobas PCR Female Swab Sample Kit

cobas PCR Female Swab Sample Kit cobas PCR Female Swab Sample Kit TIL IN VITRO-DIAGNOSTIK. cobas PCR Female Swab Sample Kit 100 Packets P/N: 05170516190 TILSIGTET BRUG cobas -kit til PCR-podeprøver fra kvinder bruges til at indsamle og

Læs mere

BD PosiFlush (NaCl 0,9%)

BD PosiFlush (NaCl 0,9%) BD PosiFlush (NaCl 0,9%) Den forbedrede forfyldte sprøjte med unikt design for optimal og sikker gennemskylning af IV katetre. Designet til at eliminere sprøjte-induceret tilbageløb* Hvad er sprøjte-induceret

Læs mere

Tabel 1. Detektionsgrænse med hensyn til RespiFinder RG Panels oprensning (QIAamp MinElute Virus Spin-kit)

Tabel 1. Detektionsgrænse med hensyn til RespiFinder RG Panels oprensning (QIAamp MinElute Virus Spin-kit) RespiFinder RG Panel Ydeevnekarakteristikker RespiFinder RG Panel, version 1, 4692163 Detektionsgrænse (LOD) Kontrollér tilgængelighed af nye elektroniske mærkningsrevisioner på www.qiagen.com/p/respifinder-rg-panel-ce

Læs mere

Siemens Healthcare Diagnostics Inc. Dato: 23. april 2013. Vigtig information om DCA HbA1c reagenskit, varenummer 6162000.

Siemens Healthcare Diagnostics Inc. Dato: 23. april 2013. Vigtig information om DCA HbA1c reagenskit, varenummer 6162000. Dato: 23. april 2013 Vigtig information om DCA HbA1c reagenskit, varenummer 6162000. Siemens Healthcare Diagnostics er glade for at kunne introducere en ny anvendelse af Hæmoglobin A1c reagenset til DCA

Læs mere

Til brug til klargøring og isolation af oprensede lymfocytter direkte fra fuldblod INDLÆGSSEDDEL. Til in vitro diagnostisk anvendelse PI-TT.

Til brug til klargøring og isolation af oprensede lymfocytter direkte fra fuldblod INDLÆGSSEDDEL. Til in vitro diagnostisk anvendelse PI-TT. Til brug til klargøring og isolation af oprensede lymfocytter direkte fra fuldblod INDLÆGSSEDDEL Til in vitro diagnostisk anvendelse PI-TT.610-DK-V6 Instruktionsinformation Beregnet anvendelse T-Cell Xtend-reagenset

Læs mere

BACTEC MGIT 960 SIRE Kits

BACTEC MGIT 960 SIRE Kits BACTEC MGIT 960 SIRE Kits Til antimycobakteriel følsomhedsundersøgelse af Mycobacterium tuberculosis 8008200 2007/03 Dansk TILSIGTET BRUG BACTEC MGIT 960 SIRE Kit er en hurtig, kvalitativ procedure til

Læs mere

BD BBL CHROMagar MRSA*

BD BBL CHROMagar MRSA* PA-257308.01 Side 1 af 9 BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257308.01 Rev.: Dec 2005 BD BBL CHROMagar MRSA* TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar MRSA er et selektivt og differentielt medium til direkte

Læs mere

Brugsvejledning LAB-ELITE. n Lab-Elite certificeret referencemateriale

Brugsvejledning LAB-ELITE. n Lab-Elite certificeret referencemateriale Brugsvejledning n Lab-Elite certificeret referencemateriale TILSIGTET BRUG Lab-Elite certificeret referencemateriale (CRM) er et rent, homogent og stabilt præparat bestående af frysetørrede mikroorganismer

Læs mere

Udtagning af prøver og forsendelse ved pyodermi, enteritis, urinvejsinfektioner og sepsis

Udtagning af prøver og forsendelse ved pyodermi, enteritis, urinvejsinfektioner og sepsis Udtagning af prøver og forsendelse ved pyodermi, enteritis, urinvejsinfektioner og sepsis 1. Prøvetagning ved pyodermi... 2 1.1. Hvornår...2 1.2. Hvilke læsioner udtages prøver fra...2 1.3. Hvordan udtages

Læs mere

Thermo. Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit ELECTRON CORPORATION. Rev. 3, 10/03 P/N 238644

Thermo. Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit ELECTRON CORPORATION. Rev. 3, 10/03 P/N 238644 Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit Thermo ELECTRON CORPORATION Anatomical Pathology USA Clinical Diagnostics 171 Industry Drive Pittsburgh, PA 15275, USA Tel: 1-800-547-7429 +1 412 788 1133

Læs mere

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml HUMANE TESTERYTHROCYTER TIL ABO-SERUMKONTROL IVD Alle de af Bio-Rad producerede og markedsførte produkter gennemgår fra modtagelse

Læs mere

TILSIGTET BRUG BBL MGIT BBL MGIT

TILSIGTET BRUG BBL MGIT BBL MGIT BBL MGIT Mycobacteria Growth Indicator Tube 7 ml Tilsat BACTEC MGIT Growth Supplement (vækstsupplement), BBL MGIT PANTA Antibiotic Mixture (antibiotisk blanding) L000180JAA 2007/06 Dansk TILSIGTET BRUG

Læs mere

HÅNDTERING AF MICROPORT SPECIELT FREMSTILLEDE PROPHECY ENGANGSINSTRUMENTER 150807-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

HÅNDTERING AF MICROPORT SPECIELT FREMSTILLEDE PROPHECY ENGANGSINSTRUMENTER 150807-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: DA HÅNDTERING AF MICROPORT SPECIELT FREMSTILLEDE PROPHECY ENGANGSINSTRUMENTER 150807-0 Dansk (da) Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.ortho.microport.com.

Læs mere

MIIG -graft til INJEKTION 128801-10. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

MIIG -graft til INJEKTION 128801-10. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: MIIG -graft til INJEKTION 128801-10 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Dansk (da) Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.wmt.com Klik herefter på valget Prescribing Information (forskriftsoplysninger).

Læs mere

Microbiologics kontrolstammer

Microbiologics kontrolstammer Microbiologics kontrolstammer Microbiologics kontrolstammer SSI Diagnostica tilbyder frysetørrede mikroorganismer til kvalitetskontrol fra det amerikanske firma Microbiologics. Sortimentet omfatter over

Læs mere

Validering og brug af Fecal Swab i routinen med WASP

Validering og brug af Fecal Swab i routinen med WASP Validering og brug af Fecal Swab i routinen med WASP Alice Friis-Møller, MD, Consultant microbiologist Gitta Stendal, Louise Barry Christensen Department of Clinical Microbiology, Hvidovre Hospital, Denmark

Læs mere

ACCESS Immunoassay System. HIV combo QC4 & QC5. Til overvågning af systemydeevnen for Access HIV combo-analysen. B71106A - [DK] - 2015/01

ACCESS Immunoassay System. HIV combo QC4 & QC5. Til overvågning af systemydeevnen for Access HIV combo-analysen. B71106A - [DK] - 2015/01 ACCESS Immunoassay System HIV combo QC4 & QC5 B22822 Til overvågning af systemydeevnen for Access HIV combo-analysen. - [DK] - 2015/01 Indholdsfortegnelse Access HIV combo QC4 & QC5 1 Tilsigtet brug...

Læs mere

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde Diagnostik af pneumonier og hvad med den kolde Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Odense Universitetshospital Pneumoni Diagnosen: HOSPITAL: Stilles på klinik og bekræftes af røntgenundersøgelse af thorax

Læs mere

Elevvejledning pglo transformation

Elevvejledning pglo transformation Introduktion til transformation Elevvejledning pglo transformation I denne øvelse skal du lære fremgangsmåden ved genetisk transformation. Husk på, at et gen er et stykke DNA, der indeholder informationer

Læs mere

BD Columbia CNA Agar with 5% Sheep Blood, Improved II

BD Columbia CNA Agar with 5% Sheep Blood, Improved II PA-257303.04 Side 1 af 5 BRUGSANVISNING KLAR TIL BRUG PLADEMEDIER PA-257303.04 Rev.: Sep 2011 TILSIGTET BRUG (BD Columbia CNA agar med 5% fåreblod, forbedret) er et selektivt medium, som anvendes til isolering

Læs mere

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort GELER INDEHOLDENDE MONOKLONALE REAGENSER AF MURIN ELLER HUMAN OPRINDELSE ABO1, ABO2, RH1, KEL1 Ag BESTEMMELSE IVD Alle de af Bio-Rad producerede

Læs mere

OSTEOSET XR-knOglEfyldSTOf

OSTEOSET XR-knOglEfyldSTOf DA OSTEOSET XR-knOglEfyldSTOf 150841-0 følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Dansk (da) M Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.wmt.com Klik herefter på valget Prescribing Information (forskriftsoplysninger).

Læs mere

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Rendyrket matrixsubstans til matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering time-of-flight-massespektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkterne er designet til at

Læs mere

ScanGel IVD. ScanLiss ml ml ERYTHROCYTSUSPENSIONSMEDIUM

ScanGel IVD. ScanLiss ml ml ERYTHROCYTSUSPENSIONSMEDIUM ScanGel ScanLiss 86441 100 ml 86442 500 ml ERYTHROCYTSUSPENSIONSMEDIUM IVD Alle de af Bio-Rad producerede og markedsførte produkter gennemgår fra modtagelse af råmateriale til markedsføring af slutproduktet

Læs mere

Alere BinaxNOW. Hurtige urinantigentest til Streptococcus pneumoniae og Legionella KLIK HER FOR AT SE PRODUKTET

Alere BinaxNOW. Hurtige urinantigentest til Streptococcus pneumoniae og Legionella KLIK HER FOR AT SE PRODUKTET Alere BinaxNOW Hurtige urinantigentest til Streptococcus pneumoniae og Legionella KLIK HER FOR AT SE PRODUKTET Alere BinaxNOW S. pneumoniae og Legionella Med Alere BinaxNOW urinantigentest kan sundhedspersonale

Læs mere

EZ-FPC mikroorganismer

EZ-FPC mikroorganismer EZ-FPC mikroorganismer EZ-FPC mikroorganisme-præparater tjener som challenges for både kvalitative og kvantitative prøvningsmetoder i forbindelse med sikkerheden og kvaliteten af levnedsmidler. ANVENDELSESFORMÅL

Læs mere

Den gode mikrobiologiske rekvirering

Den gode mikrobiologiske rekvirering Fællesmøde Praktiserende læger 24. november 2015 Efter mødet suppleret med uddrag af Brugerhåndbogen for KMA om selvtagne vaginalpodninger til undersøgelse for Chlamydia trachomatis og gonokokker (på side

Læs mere

Thermo. Shandon RAPID-CHROME Iron Stain and RAPID-CHROME Nuclear Fast Red Counterstain ELECTRON CORPORATION. Rev. 5, 09/03 P/N 238997

Thermo. Shandon RAPID-CHROME Iron Stain and RAPID-CHROME Nuclear Fast Red Counterstain ELECTRON CORPORATION. Rev. 5, 09/03 P/N 238997 Shandon RAPID-CHROME Iron Stain and RAPID-CHROME Nuclear Fast Red Counterstain Thermo ELECTRON CORPORATION Anatomical Pathology USA Clinical Diagnostics 171 Industry Drive Pittsburgh, PA 15275, USA Tel:

Læs mere

Videnskabsetisk komite og biobanker. Dansk Selskab for Good Clinical Practice 3. november 2014 Lone Gundelach

Videnskabsetisk komite og biobanker. Dansk Selskab for Good Clinical Practice 3. november 2014 Lone Gundelach Videnskabsetisk komite og biobanker Dansk Selskab for Good Clinical Practice Forskningsbiobank Samling af personhenførbart biologisk materiale Indgår som integreret del af konkret forskningsprojekt Opbevares

Læs mere

Klinisk mikrobiologiske undersøgelser i COSMIC

Klinisk mikrobiologiske undersøgelser i COSMIC Klinisk mikrobiologiske undersøgelser i COSMIC Version 05-01-2010 Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, OUH Program Arbejdsgang ved rekvirering og svar? Overordnet tidsplan for implementering Forventninger

Læs mere

Bærerskab, patienten som smittekilde!

Bærerskab, patienten som smittekilde! Bærerskab, patienten som smittekilde! Konference med fokus på Infektionshygiejne Region Syddanmark 17. marts 2016, 9:40 10:15 Jens Kjølseth Møller Overlæge, professor dr.med. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Læs mere

BioDetect System. Effektiv dokumenteret selvkontrol af kvaliteten af din skimmelsanering

BioDetect System. Effektiv dokumenteret selvkontrol af kvaliteten af din skimmelsanering BioDetect System Effektiv dokumenteret selvkontrol af kvaliteten af din skimmelsanering NAC Europe Ellegårdvej 18 6400 Sønderborg Danmark Tlf: +45 7442 6292 Fax: +45 7442 4786 Mobil: +45 4021 4787 info@nac-europe.com

Læs mere

Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier

Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier Formål: at undersøge udviklingen i mængden af tilsatte patogene bakterier til hønsegødning.

Læs mere

PROGENSA PCA3 Urine Specimen Transport Kit

PROGENSA PCA3 Urine Specimen Transport Kit Anvisning til lægen PROGENSA PCA3 Urine Specimen Transport Kit Til in vitro diagnostisk brug. Kun til eksport fra USA. Anvisning 1. Det kan være nyttigt at bede patienten om at drikke en stor mængde vand

Læs mere

Mælkesyrebakterier og holdbarhed

Mælkesyrebakterier og holdbarhed Mælkesyrebakterier og holdbarhed Formål Formålet med denne øvelse er at undersøge mælkesyrebakteriers og probiotikas evne til at øge holdbarheden af kød ved at: 1. Undersøge forskellen på bakterieantal

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Brugsanvisning for MIZUHO SUGITA ANEURISME CLIPS

Brugsanvisning for MIZUHO SUGITA ANEURISME CLIPS Brugsanvisning for MIZUHO SUGITA ANEURISME CLIPS Disse clips er beregnet til midlertidig okklusion af kar og permanent okklusion af aneurismer Kun til engangsbrug INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Specifikationer...

Læs mere

Synovasure PJI lateral flow-testkit

Synovasure PJI lateral flow-testkit Synovasure PJI lateral flow-testkit Alfa-defensintest til detektion af infektion omkring implanterede ledproteser Forhandler Gå ind på www.cddiagnostics.com for at få yderligere produktoplysninger Brugere

Læs mere

Øvre luftvejsinfektioner hos kat

Øvre luftvejsinfektioner hos kat Øvre luftvejsinfektioner hos kat Dyrlæge Stig Feldballe Dyreklinikken Skovlunde-Herlev DARAK Valby Medborgerhus 25. november 2014 Øvre luftvejsinfektioner hos kat Øvre luftveje: Næsehulen Bihuler/næsehule

Læs mere

Desinfektion - overordnet set

Desinfektion - overordnet set Desinfektion - overordnet set Temadag for Hygiejnekontaktpersoner 31. marts 2014 Bodil Forman Hygiejnesplejerske Stigende antibiotikaforbrug til mennesker og dyr her i landet har bevirket en stigende forekomst

Læs mere

BBL Seven H11 Agar (Deep Fill)

BBL Seven H11 Agar (Deep Fill) BBL Seven H11 Agar (Deep Fill) Rev. 13 April 2015 KVALITETSKONTROLPROCEDURER I II III INDLEDNING Seven H11 Agar er et dyrkningsmedium til isolering og dyrkning af mykobakterier. FUNKTIONSTESTPROCEDURE

Læs mere

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat BRUGERMANUAL BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA 800-638-8663 BENEX Limited Bay K 1a/d,

Læs mere

Shandon Cytospin Collection Fluid Shandon Instant Eosin, Alcoholic Shandon Instant Eosin, Aqueous. Thermo ELECTRON CORPORATION

Shandon Cytospin Collection Fluid Shandon Instant Eosin, Alcoholic Shandon Instant Eosin, Aqueous. Thermo ELECTRON CORPORATION Shandon Cytospin Collection Fluid Shandon Instant Eosin, Alcoholic Shandon Instant Eosin, Aqueous Thermo ELECTRON CORPORATION Anatomical Pathology USA Clinical Diagnostics 171 Industry Drive Pittsburgh,

Læs mere

6996T. Tunneleringsværktøj. Teknisk håndbog

6996T. Tunneleringsværktøj. Teknisk håndbog 6996T Tunneleringsværktøj Teknisk håndbog Følgende liste indeholder varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Medtronic i USA og muligvis andre lande. Alle andre varemærker tilhører de respektive

Læs mere

150828-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

150828-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: AlloMatrix kit til injektion, AlloMatrix C kit til knogle, AlloMatrix special kit til knogle, ALLOMATRIX DR kit til knogle, og ALLOMATRIX RCS kit til knogle Blandingsinstruktioner 150828-0 Følgende sprog

Læs mere

FuseFORCE IMPLANTATSYSTEM

FuseFORCE IMPLANTATSYSTEM DA FuseFORCE IMPLANTATSYSTEM 152189-0 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 - Chinese (sch) Türkçe

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Hyobac App 2 Vet., injektionsvæske, emulsion. Actinobacillus pleuropneumoniae, serotype 2, RP > 1*

PRODUKTRESUMÉ. for. Hyobac App 2 Vet., injektionsvæske, emulsion. Actinobacillus pleuropneumoniae, serotype 2, RP > 1* 10. april 2012 PRODUKTRESUMÉ for Hyobac App 2 Vet., injektionsvæske, emulsion 0. D.SP.NR 27891 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Hyobac App 2 Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktive stoffer Pr.

Læs mere

Urinopsamlingssystem med vakuum Til in vitro-diagnostisk brug

Urinopsamlingssystem med vakuum Til in vitro-diagnostisk brug 980205_Rev06 07-2014 Urinopsamlingssystem med vakuum Til in vitro-diagnostisk brug Anvendelse: VACUETTE urinrør, urinbæger og urinoverføringsdel anvendes sammen som et system til opsamling, forsendelse,

Læs mere

QIAsymphony SP-protokolark

QIAsymphony SP-protokolark Februar 2017 QIAsymphony SP-protokolark circdna_2000_dsp_v1 og circdna_4000_dsp_v1 Dette dokument er QIAsymphony circdna_2000_dsp_v1 og circdna_4000_dsp_v1 protokolark, version 1, R1 Sample to Insight

Læs mere

Øvre luftvejsinfektioner hos kat

Øvre luftvejsinfektioner hos kat Øvre luftvejsinfektioner hos kat Dyrlæge Stig Feldballe Dyreklinikken Skovlunde-Herlev Racekatten, Valby 14. november 2012 Øvre luftvejsinfektioner hos kat Calicivirusinfektion (FCV) Herpesvirusinfektion

Læs mere

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml Vigtig sikkerhedsinformation til læger Formålet med denne vejledning er at informere læger, der er godkendt til at ordinere og administrere

Læs mere

BD Mueller Hinton II Agar BD Mueller Hinton II Agar 150 mm BD Mueller Hinton II Agar, Square

BD Mueller Hinton II Agar BD Mueller Hinton II Agar 150 mm BD Mueller Hinton II Agar, Square BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-254032.07 Rev.: April 2013 BD Mueller Hinton II Agar BD Mueller Hinton II Agar 150 mm BD Mueller Hinton II Agar, Square TILSIGTET BRUG BD Mueller Hinton II Agar,

Læs mere

World Headquarters Hach Company Date Printed 5/28/09. Loveland, CO USA 80539 (970) 669-3050 SIKKERHEDSDATABLADE

World Headquarters Hach Company Date Printed 5/28/09. Loveland, CO USA 80539 (970) 669-3050 SIKKERHEDSDATABLADE Page 1 SIKKERHEDSDATABLADE 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Pepsin pulver Katalognummer: 702100 HACH LANGE GmbH Nødtelefonnumre: Willstätterstrasse 11 (Lægehjælp)

Læs mere

Sporbarhed: Alle sterile poser er mærket med lot. nummer, så sterilcertifikater kan bestilles.

Sporbarhed: Alle sterile poser er mærket med lot. nummer, så sterilcertifikater kan bestilles. Laboratorieudstyr -fordi det er enkelt! Messeavis Scanlab 28-30 sept. 2010 Besøg vores stand på scanlab messen stand nr C3-165 og se alle de spændende nyheder! Optimale vækstbetingelser FLERBRØNDSPLADER

Læs mere

Produktet er ikke klassificeret som farlig ifølge de nuværende bestemmelser.

Produktet er ikke klassificeret som farlig ifølge de nuværende bestemmelser. 1. IDENTIFIKATION AF PRÆPARATET OG VIRKSOMHEDEN Produktbetegnelse: Førstehjælpsspray Varemærke: Avesta førstehjælpsspray 910 Anvendelse og brug Udarbejdelsesdato/nr.: 20140107, 2 Skylning af kemikaliesprøjt

Læs mere

Virale luftvejsinfektioner

Virale luftvejsinfektioner Virale luftvejsinfektioner Infektionshygiejnisk perspektiv 1. reservelæge, ph.d. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, AUH Inspireret af tidligere oplæg v. Svend Ellermann-Eriksen, ledende overlæge, professor,

Læs mere

Vurdering af hygiejniseringseffekten af nedsivning af viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) under eksperimentelle forhold.

Vurdering af hygiejniseringseffekten af nedsivning af viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) under eksperimentelle forhold. Vurdering af hygiejniseringseffekten af nedsivning af viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) under eksperimentelle forhold. Juni 2011 Helle Frank Skall og Niels Jørgen Olesen Veterinærinstituttet, Danmarks

Læs mere

18. maj 2011 PRODUKTRESUMÉ. for. Canaural, øredråber, suspension 0. D.SP.NR. 3209. 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Canaural

18. maj 2011 PRODUKTRESUMÉ. for. Canaural, øredråber, suspension 0. D.SP.NR. 3209. 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Canaural 18. maj 2011 PRODUKTRESUMÉ for Canaural, øredråber, suspension 0. D.SP.NR. 3209 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Canaural 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 g suspension indeholder: Aktive stoffer:

Læs mere

ProbeTec ET Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae Amplified DNA Assays

ProbeTec ET Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae Amplified DNA Assays ProbeTec ET Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae Amplified DNA Assays 3300754JAA 2008/09 Dansk USA patent nr. 5,270,184; 5,547,861; 5,648,211; 5,712,124; 5,744,311; 5,846,726; 5,851,767; 5,866,336;

Læs mere

World Headquarters Hach Company Date Printed 1/24/09. Loveland, CO USA 80539 (970) 669-3050 SIKKERHEDSDATABLADE

World Headquarters Hach Company Date Printed 1/24/09. Loveland, CO USA 80539 (970) 669-3050 SIKKERHEDSDATABLADE Page 1 SIKKERHEDSDATABLADE 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Produktnavn: GLI Internationals 5500/5600 patron opbevaringsopløsning Katalognummer: 25M7A1003-119 HACH LANGE GmbH

Læs mere

B ProbeTec ET Chlamydia trachomatis Amplified DNA Assay

B ProbeTec ET Chlamydia trachomatis Amplified DNA Assay B ProbeTec ET Chlamydia trachomatis Amplified DNA Assay TILSIGTET BRUG BD ProbeTec ET Chlamydia trachomatis (CT) amplificeret DNA-analyse anvender, når det testes med BD ProbeTec ET systemet, Strand Displacement

Læs mere

PATENT 109646 Int. Cl. A 61 k 3/62 Kl. 30h 6

PATENT 109646 Int. Cl. A 61 k 3/62 Kl. 30h 6 PATENT 109646 Int. Cl. A 61 k 3/62 Kl. 30h 6 Ansøgning nr. 26 43 /65 Indleveret den 25.ma j 19 65 Fremlagt den 18. d e c emb er 19 6 7 DANMARK DIREKTORATET FOR PATENT-OG VAREMÆRKEVÆSENET KØBENHAVN Patentbeskrivelsen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad (jf. EU-direktiv 2006/1907/EF og OSHA 29CFR 1910.1200)

Sikkerhedsdatablad (jf. EU-direktiv 2006/1907/EF og OSHA 29CFR 1910.1200) Sikkerhedsdatablad (jf. EU-direktiv 2006/1907/EF og OSHA 29CFR 1910.1200) for Nuprep hudgel Ændret 11. maj 2015 Erstatter 9. januar 2014 1. IDENTIFIKATION ELLER STOF/PRÆPARAT OG AF SELSKAB/FIRMA 1.1. Identifikation

Læs mere

INSTRUMENTER 137181-1. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

INSTRUMENTER 137181-1. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: INSTRUMENTER 137181-1 DA Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) -Chinese (sch) Türkçe (tk) Distribueret

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Ingelvac CircoFLEX injektionvæske, suspension til grise 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En dosis à 1 ml inaktiveret vaccine indeholder: Aktivt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD (Baseret på EØF direktiv 91/155/ff.)

SIKKERHEDSDATABLAD (Baseret på EØF direktiv 91/155/ff.) 1. OPLYSNINGER OM STOFFET/MATERIALET OG VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Tilsigtet brug Katalognumre LIFECODES LifeScreen Deluxe (LMX) Perlebaseret immunoanalyse til kvalitativ påvisning af IgGantistoffer mod

Læs mere

BACTEC NAP TB Differentiation Test Kit

BACTEC NAP TB Differentiation Test Kit BACTEC NAP TB Differentiation Test Kit PP119JAA 2007/06 Dansk TILSIGTET BRUG BACTEC NAP TB-differentieringstest er en test til at differentiere Mycobacterium tuberculosis komplekset fra andre mycobacteria.

Læs mere

Tidlig Graviditetstest Stav

Tidlig Graviditetstest Stav DK Tidlig Graviditetstest Stav Brugsanvisning Version 1.0 DK 17012017 Cat.No. W1-M14 10mIU Babyplan Tidlig Graviditetstest er en hurtig graviditetstest som du let kan udføre selv. Den tester for tilstedeværelsen

Læs mere

Clopico 650-129 5 liter

Clopico 650-129 5 liter AGROS APS Buen 5, 6000 Kolding Tlf 30 13 23 27 E-mail: to@agros.dk Web: www.agros.dk 1. Identifikation af stoffet/materialet Produktnavn: Importør: 5 liter Agros Aps, Buen 5, 6000 Kolding Tel.: 30 13 23

Læs mere

RENGØRINGSPROCEDURE FOR INSTRUMENTER SKAL NØJE FØLGES FØR NOGET INDGREB FRA OPERATØR

RENGØRINGSPROCEDURE FOR INSTRUMENTER SKAL NØJE FØLGES FØR NOGET INDGREB FRA OPERATØR Side : 1/5 I. INDLEDNING Denne vejledning betragtes som anbefalinger: Alle øvrige vejledninger er udelukkende slutbrugerens ansvar. Disse anbefalinger har relation til inficerede og potentielt inficerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD MÆLKESYRE 80% E 270

SIKKERHEDSDATABLAD MÆLKESYRE 80% E 270 da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: Aps Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

Kemi %koncentration Klassificering CAS EINECS Isopropanol, 70% F, R11 67-63-0 200-661-7 (CH3)2CHOH

Kemi %koncentration Klassificering CAS EINECS Isopropanol, 70% F, R11 67-63-0 200-661-7 (CH3)2CHOH Page : 1 of 6 1. PRODUKTINFORMATION Varenr: 520213 Navn: med 70% isopropanol. Anvendelser: Desinficerende serviet til huden. Leveres af: Vitrex Medical A/S Vasekær 6-8 2730 Herlev Danmark Tlf.: +45 44947011

Læs mere

QIAsymphony SP Protokolside

QIAsymphony SP Protokolside QIAsymphony SP Protokolside Cellfree500_V3_DSP protokol Generel information Til in vitro-diagnostisk brug. Kit Prøvemateriale Protokolnavn QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Midi-kit Plasma, serum og CSF Cellfree500_V3_DSP

Læs mere

Collection and Transport System

Collection and Transport System B Liquid Amies Elution Swab (ESwab) Collection and Transport System 54(02) 2014-08 Dansk 0086 TILSIGTET BRUG BD Liquid Amies Elution Swab (ESwab) Collection and Transport System (indsamlings- og transportsystem)

Læs mere

Sikkerhedsdatablad (jf. EU-direktiv 2006/1907/EF og OSHA 29CFR 1910.1200)

Sikkerhedsdatablad (jf. EU-direktiv 2006/1907/EF og OSHA 29CFR 1910.1200) Sikkerhedsdatablad (jf. EU-direktiv 2006/1907/EF og OSHA 29CFR 1910.1200) for Ten20 ledningsgel Ændret 11. maj 2015 Erstatter 9. januar 2014 1. IDENTIFIKATION ELLER STOF/PRÆPARAT OG AF SELSKAB/FIRMA 1.1.

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Fevaxyn Pentofel, injektionsvæske, suspension til katte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En dosis med 1 ml (engangssprøjte): Aktive stoffer

Læs mere

Anvendelsesområde: Personalet på Hospice Sønderjylland skal anvende retningslinjerne.

Anvendelsesområde: Personalet på Hospice Sønderjylland skal anvende retningslinjerne. Hospice Oprettet d. 26.04.2010 af: SMM Sidst revideret d.05.11.2013 af: KHU og SMM Procedure Medicinhåndtering Kanyler, sprøjter, hætteglas, ampuller, novoletpenne, forfyldte sprøjter, skyllevæsker Godkendt

Læs mere

Biotechnology Explorer

Biotechnology Explorer Biotechnology Explorer Oprensning af genomisk DNA fra plantemateriale Manual Katalog nr. 166-5005EDU explorer.bio-rad.com Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium, februar 2009

Læs mere

Dyrkning af svampe fra ost

Dyrkning af svampe fra ost Dyrkning af svampe fra ost Forord Velkommen til øvelsen Dyrkning af svampe fra ost der hører til undervisningsmaterialet Svampe laver din ost. Øvelsen er udarbejdet af Julie Mahler Nilsson med uundværlig

Læs mere

Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve

Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve Til isolering af genomisk DNA fra indsamlingssætserierne Oragene - og ORAcollect. Du kan finde flere sprog og protokoller på vores webside

Læs mere

Indholdsfortegnelse til prøveforsendelse:

Indholdsfortegnelse til prøveforsendelse: Indholdsfortegnelse til prøveforsendelse: Orientering om kræftpakkeforløb Åbningstider for klinisk mikroafd. Patientidentifikation Patientinformation Podning abces infektion Podning svamp Knoglebiopsi

Læs mere