Beskyttelsen af edb-programmer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskyttelsen af edb-programmer"

Transkript

1 Indledning Beskyttelsen af edb-programmer Definition af edb-program Pensum: Immaterialret, 1. udg, Schovsbo og Rosenmeier En række instruktioner eller oplysninger, fikseret i en hvilken som helst form eller på et hvilket som helst medium, som tilsigter direkte eller indirekte at bringe en datamat til at angive, udføre eller opnå en bestemt funktion, opgave eller et bestemt resultat. Kildekode Objektkode Ophavsretlige subjekt Litterære og kunstneriske værker kan nyde ophavsretlig beskyttelse. 1 Kildekode == litterært Objektkode ændret skikkelse... i anden teknik, jf. 2, stk. 1. Edb-programmer direkte medtaget, jf. 1, stk. 3. Værkskravene Rettigheder Ophavsretten til edb-programmer omfatter de sædvanlige rettigheder efter 2 og 3. Økonomiske rettigheder, jf. 2 Eksemplarfremstillingsretten, spredningsretten, visningsretten, fremførelsesretten. Ideelle rettigheder, jf. 3 Faderskabsretten Faderskabsretten er indenfor Open Source licenser (Creative Common, GPL) særligt fremhævet og relevant. Respektretten Nærmere om edb-program Idegrundsætningen Ophavsretten omfatter kun konkrete udtryk. Således kan ideer og principper ikke beskyttes ophavsretligt. Dette kan udledes af 1, jf. Hessellund. Praksis. Hvornår er der tale om et edb-program? Tilblivelsesprocessen kort oprisset Ideer kravspecifikation Indeholder typisk konkrete krav til hvorledes programmet skal opføre sig. Use cases Testspecifikationer m.m. Ophavsret - Beskyttelsen af edb-programmer 1

2 design Diagrammer, herunder evt. flowcharts, UML-diagrammer m.m. Detaljeret beskrivelse af struktur og opbygning af programmet. evt. pseudokode Konceptkode kildekode Det egentlige program inden det er kompileret. Kan skrives i diverse programmeringssprog. Også andre former for programmering må anses for omfattet, f.eks. PLC-programmer o.l. Ideer og algoritmer er nyder som sagt ikke beskyttelse. Det antages at der nydes beskyttelse som edb-program fra det tidspunkt hvor designmaterialet er så konkret, at der uden yderligere selvstændig indsats kan skrives kildekode til programmet. Det er selve programmet der nyder beskyttelse. De data der behandles af programmet er ikke omfattet af beskyttelsen. Disse data kan eventuelt være beskyttet på anden vis, hvis de repræsenterer et beskyttet værk. Skærmbilledet Skærmbilledet er ikke et edb-program, og nyder ikke ophavsretlig beskyttelse som sådan. Skærmbilledet kan dog være et kunstnerisk udtryk og beskyttes som billedkunst eller film. Grænseflader i øvrigt Edb-programmers grænseflader nyder ikke beskyttelse. Grænsefladen til mennesket kan f.eks. være skærm eller printer. Interne grænseflader programmer imellem er af konkurrencemæssige grunde ikke beskyttet. Se hertil 37. Konkret form Der kan ikke opstilles krav til at edb-programmet (kildekoden e.l.) skal være manifesteret på et bestemt medie. Således kan det nyde beskyttelse uanset om det er på diskette eller printet på papir. Originalitetskravet Edb-direktivet art. 1, stk. 3 et edb-program skal nyde beskyttelse, hvis det er originalt i den forstand, at det er ophavsmandens egen intellektuelle frembringelse. Der gælder ikke andre kriterier for, om et edb-program er berettiget til beskyttelse. Økonomiske investeringer spiller absolut ingen rolle i vurderingen. Der kan ved vurderingen søges hjælp i dobbelfrembringelseslæren. U H Tipsdommen To virksomheder havde lavet et program som kunne beregne tipsrækker ud fra nogle kendte systemer. Systemerne kunne kun være på én måde, og således kunne implementeringen som program ligeledes kun løses på én måde. => Dobbeltfrembringelse medførte at der ikke var tale om en krænkelse. Ophavsret - Beskyttelsen af edb-programmer 2

3 Indskrænkninger Edb-programmer lever deres egen verden og har stort set undtagelser på alle områder. Privat kopiering Andre værker end edb-programmer må kopieres til privat brug, og i digital form til personlig brug, jf. 12. Edb-programmer er dog totalt undtaget fra den almindelige regel i 12. Der gives således ikke ret til at fremstille eksemplarer af edb-programmer i digitaliseret form, jf. 12, stk. 2, nr. 3. Midlertidig eksemplarfremstilling Der er en generelt hjemmel til at foretage midlertidig eksemplarfremstilling til transmission i netværk eller til lovlig brug, jf. 11a Denne hjemmel vedkommer særligt ISP'erne for transmission på internettet. Desuden giver den hjemmel til kopiering af hjemmesider, musik, billeder til midlertidig brug. 11a gælder dog ikke for edb-programmer og databaser, jf. 11a, stk. 2. Man har tidligere diskuteret om der var tale om eksemplarfremstilling ved kopiering af edb-programmer for dennes brug. Der sker kopiering i RAM og eventuelt på harddisken ved installation. Med infosoc-direktivet blev det endeligt fastslået af der var tale om eksemplarfremstilling. Hjemmel for andre værker end edb-programmer og databaser findes herefter i 11a. For edb-programmer og databaser er der indsat hjemmel i Særlige bestemmelser Nødvendige eksemplarfremstillinger 36 Den retmæssige erhverver af et edb-program må Fremstille eksemplarer der er nødvendige for at benytte det efter sit formål. Herunder foretage rettelse af fejl. Fremstille sikkerhedskopier, for så vidt det er nødvendigt for benyttelsen. (Præceptiv) Besigtige, undersøge eller afprøve programmet med henblik på at fastslå, hvilke ideer og principper der ligger til grund for programmet. Hvis dette sker ved en brug vedkommende er berettiget til. (Præceptiv) Dette er ikke at forveksle med reverse engineering. Gælder for både private og erhvervsmæssige forhold. Bredere adgang end 12, der kun gælder private. Eksemplarfremstillingen er langt snævrere, da disse skal være nødvendige. Reverse engineering 37 Må man gerne dekompilere med henblik på at finde grænsefladerne for at kunne skabe interoperabilitet med andre programmer. Der må foretages nødvendige eksemplarfremstillinger til dette formål. Der må bruges fremmed medhjælp. Ophavsret - Beskyttelsen af edb-programmer 3

4 Dekompilering er ikke tilladt, hvis oplysningerne kan findes på anden vis. (Præceptiv) Konsumption af spredningsretten Når et eksemplar af et edb-program i digitaliseret form er solgt må det Videresælges, jf. 19, stk. 1 Ikke udlejes, jf. 19, stk. 2. Ikke udlånes, jf. 19, stk. 3. Dette afviger fra andre værker. Overdragelse Det må dog udlånes som en del af et litterært værk. Ophavsretten er en formueret og kan som sådan overdrages. Dette følger desuden af 53, stk. 1. I ansættelsesforhold For edb-programmer er det særskilt reguleret hvorledes ophavsretten fordeles mellem arbejdstager og arbejdsgiver. Samtlige ophavsrettigheder overgår til arbejdsgiveren, jf. 59. Dette gælder både de økonomiske rettigheder og de ideelle rettigheder, jf. 3. Reglen er deklaratorisk, jf. 53, stk. 4. Reglen kan ikke udstrækkes til at gælde andre værkstyper. Hvad gælder for andre værker? I ansættelsesforhold gælder i øvrigt Ophavsretten overgår til arbejdsgiveren i det omfang dette er nødvendigt for denne sædvanlige virksomhed. Tekniske foranstaltninger 75b Det er ikke tilladt at omsætte eller i kommercielt øjemed besidde midler, hvis eneste formål er at lette ulovlig fjernelse eller omgåelse af tekniske indretninger, som er anvendt til at beskytte et edbprogram. Bestemmelsen forbyder ikke omgåelse mv. af kopispærringer i edb-programmer, men kun omsætning mv. af midler, der kan omgå mv. sådanne kopispærringer og kun, hvis midlets eneste formål er ulovlig omgåelse mv. Der er tale om lovlig omgåelse af en kopispærring, hvis hensigten er at fremstille en sikkerhedskopi, jf. 36, stk. 1, nr. 2. Internet problematikken 11a Denne sikrer at hjemmesider kan downloades og vises i browseren. Imidlertid er der et problem vedrørende EDB-programmer, da disse ikke er omfattet, jf. 11a, stk. 3. Dette er umiddelbart en direkte uigennemtænkt fejl. Bestemmelsen dækker således ikke de programmer der er indlejret i en hjemmeside, f.eks. javascript, java, activex, flash o.l. Ansvarsfrihed herfor kan ikke for brugerens vedkommende findes i E-handelsloven. Derimod må man nødvendigvis indfortolke et stiltiende samtykke til kopieringen ved at EDB- Ophavsret - Beskyttelsen af edb-programmer 4

5 programmet er indlejret i hjemmesiden. Men blev 11a ikke netop indført for da man ikke mente at kunne indfortolke et sådant samtykke? Hvis man har samtykket, kan man så omvendt udtrykkeligt trække sit samtykke tilbage? Konklusion: 11a er uden egentligt indhold og efterlader særligt nogle problemstillinger vedrørende indlejrede EDB-programmer. Ophavsret - Beskyttelsen af edb-programmer 5

Lånereglerne og konsumptionsreglerne

Lånereglerne og konsumptionsreglerne Lånereglerne og konsumptionsreglerne Indledning Hvad beskyttes? Pensum: Immaterialret, 1. udg, Schovsbo og Rosenmeier Litterære og kunstneriske værker nyder ophavsretlig beskyttelse. Kravene for at udgøre

Læs mere

It og ophavsretten FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE

It og ophavsretten FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE It og ophavsretten FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Spørgsmål 3 Medvirken til krænkelser på internettet

Spørgsmål 3 Medvirken til krænkelser på internettet Indledning Værker Spørgsmål 3 Medvirken til krænkelser på internettet Pensum: IT-retten, 2. udg. kap. 17 Stort set alt hvad der findes på nettet, kan være omfattet af ophavsret. 1 Litterære Stort set alle

Læs mere

Ophavsretten på biblioteket

Ophavsretten på biblioteket BIBLIOTEKSSTYRELSEN Ophavsretten på biblioteket BS BIBLIOTEKSSTYRELSEN 2002 B I B L I OT E K S S T Y R E L S E N Ophavsretten på biblioteket Biblioteksstyrelsen 2002 1 Ophavsretten på Biblioteket 2. reviderede

Læs mere

3. REVIDEREDE UDGAVE. Center for Teknologistøttet Uddannelse. Hvad må jeg? ophavsret i teknologistøttet uddannelse. ved advokat Hanne Bender

3. REVIDEREDE UDGAVE. Center for Teknologistøttet Uddannelse. Hvad må jeg? ophavsret i teknologistøttet uddannelse. ved advokat Hanne Bender 3. REVIDEREDE UDGAVE Center for Teknologistøttet Uddannelse Hvad må jeg? ophavsret i teknologistøttet uddannelse ved advokat Hanne Bender Hvad må jeg? Ophavsret i teknologistøttet uddannelse 3. reviderede

Læs mere

Notat om billeder på internettet

Notat om billeder på internettet Notat om billeder på internettet Må man kopiere billeder fra internettet herunder tage en kopi af et foto fx, og bearbejde det, når der ikke står noget om copyright eller lignende på dette foto? Grafik

Læs mere

Retten til eget billede

Retten til eget billede Retten til eget billede Pensum: Immaterialret, 1. udg, Schovsbo og Rosenmeier, Personlighedsret, kap. 3, side 51-104, Peter Schønning m.fl. Indledning Betingelser for beskyttelse som værk Det skal være

Læs mere

Formidleransvaret for brugergenereret indhold på internettet. Liability for user-generated content on the internet

Formidleransvaret for brugergenereret indhold på internettet. Liability for user-generated content on the internet Formidleransvaret for brugergenereret indhold på internettet Liability for user-generated content on the internet Af Johannes Hessellund Specialet beskæftiger sig med hostingansvaret efter EHL 16 for formidlere

Læs mere

Rapport om retlige problemer ved offentlige myndigheders anskaffelse og brug af open source software. december 2006. IT- og Telestyrelsen ITA

Rapport om retlige problemer ved offentlige myndigheders anskaffelse og brug af open source software. december 2006. IT- og Telestyrelsen ITA Rapport om retlige problemer ved offentlige myndigheders anskaffelse og brug af open source software Indhold: 1 En kort indføring i OSS-licenseringens problem... 3 1.1 Problemoversigt... 3 1.1.1 Den politiske

Læs mere

Vejledning om offentlige myndigheders anskaffelse og brug af open sourcesoftware

Vejledning om offentlige myndigheders anskaffelse og brug af open sourcesoftware Vejledning om offentlige myndigheders anskaffelse og brug af open sourcesoftware retlige forhold Vejledning om offentlige myndigheders anskaffelse og brug af open source-software retlige forhold Udgivet

Læs mere

Kommunedatas aftale med Københavns Kommune

Kommunedatas aftale med Københavns Kommune 1 af 11 06-08-2012 15:28 Kommunedatas aftale med Københavns Kommune Jnr.: 2:8032-51, 2:801-120/hhk Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en anmeldelse fra Kommunedata

Læs mere

Jurist og Økonomforbundets Forlag

Jurist og Økonomforbundets Forlag Jurist og Økonomforbundets Forlag Ophavsret for begyndere En bog til ikke-jurister Morten Rosenmeier Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010 Morten Rosenmeier Ophavsret for begyndere En bog til ikke-jurister

Læs mere

Har du styr på rettighederne?

Har du styr på rettighederne? Har du styr på rettighederne? Det skal være en god og sjov oplevelse at spille teater, og har du styr på rettighederne, er I godt på vej. Hvad må man, når man spiller teater i skolen? Og hvad må man ikke?

Læs mere

God citatskik og plagiat i tekster. vejledende retningslinjer

God citatskik og plagiat i tekster. vejledende retningslinjer God citatskik og plagiat i tekster vejledende retningslinjer 3 INDHOLD En vejledning for praktikere.................... 5 God citatskik.................................. 7 Reglerne........................................

Læs mere

Ret & Rigtigt 11. Ophavsret mv. 3. Musik og lyd Rettighedsøkonomi

Ret & Rigtigt 11. Ophavsret mv. 3. Musik og lyd Rettighedsøkonomi Ret & Rigtigt 11 Ophavsret mv. 3 Musik og lyd Rettighedsøkonomi Niels Erik Wille Lektor (emeritus) i Dansk Sprog, cand.mag. Inst. f. Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier Roskilde Universitetscenter

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1. Din forbindelse med imentor A/S 2. Accept af betingelserne 3. Sproget i Betingelserne 4. Levering af Tjenesteydelserne fra imentor og PARTNERE 5. Din brug af Tjenesteydelserne

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1. Din forbindelse med imentor A/S 2. Accept af betingelserne 3. Sproget i Betingelserne 4. Levering af Tjenesteydelserne fra imentor og PARTNERE 5. Din brug af Tjenesteydelserne

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser Kapitel 2 - Generelle sikkerhedsbestemmelser Kapitel 3 - Supplerende sikkerhedsforanstaltninger for anmeldelsespligtige behandlinger

Læs mere

Pligtaflevering af dansk materiale, offentliggjort på Internettet fra 1. juli 2005

Pligtaflevering af dansk materiale, offentliggjort på Internettet fra 1. juli 2005 Pligtaflevering af dansk materiale, offentliggjort på Internettet fra 1. juli 2005 Fra 1. juli 2005 er materiale, som offentliggøres i elektroniske kommunikationsnetværk (Internettet) omfattet af afleveringspligt.

Læs mere

Reguleringen af overtakserede SMS-tjenester Særligt i forhold til børn og unge som forbrugere

Reguleringen af overtakserede SMS-tjenester Særligt i forhold til børn og unge som forbrugere Reguleringen af overtakserede SMS-tjenester Særligt i forhold til børn og unge som forbrugere Regulation of overprized text message services Specifically regarding children and youth as consumers af HELENE

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02

VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02 VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...2 Indledning...5 Baggrund for arbejdet...6 De overordnede målsætninger for kontraktarbejdet...7 Kontraktens

Læs mere

Open Source i Danmark

Open Source i Danmark Open Source i Danmark - udvikling og anvendelse Rapport udarbejdet af E-Source Development ApS for Patent og Varemærkestyrelsen 2001 Resume Open Source er et princip for softwareudvikling, der i modsætning

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 474 Klager: Musikshoppen ApS Slotsgade 4 4800 Nykøbing F Indklagede: TL Nordic A/S Rungsted Strandvej 76a 2960 Rungsted Kyst v/ advokat Christian Harboe Wissum Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE 5035/01/DA/endelig WP 56 Arbejdsdokument om den internationale anvendelse af Fællesskabets databeskyttelseslovgivning ved behandling af personoplysninger på

Læs mere

Icom Data overtog domænenavnet i IP-RET. Højesterets første domænenavnsafgørelse AKTUEL

Icom Data overtog domænenavnet i IP-RET. Højesterets første domænenavnsafgørelse AKTUEL AKTUEL IP-RET EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUELLE IP-RETTIGHEDER JUNI 2004 Højesterets første domænenavnsafgørelse Af advokat dr. jur. Per Håkon Schmidt og advokatfuldmægtig Jesper Lykkesfeldt

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

Licensstyring og licensaudits. Vejledning og praktiske anbefalinger

Licensstyring og licensaudits. Vejledning og praktiske anbefalinger Licensstyring og licensaudits Vejledning og praktiske anbefalinger 51 Licensstyring og licensaudits Vejledning og praktiske anbefalinger Udarbejdet af Danske IT-Advokater og DANSK IT Licensstyring og licensaudits

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forfatter Louise Christensen. Cand.merc. jur. Vejleder Martin Gräs Lind. Jobklausuler. Erhvervsjuridisk Institut

Forfatter Louise Christensen. Cand.merc. jur. Vejleder Martin Gräs Lind. Jobklausuler. Erhvervsjuridisk Institut Cand.merc. jur Forfatter Louise Christensen Vejleder Martin Gräs Lind Jobklausuler Erhvervsjuridisk Institut Handelshøjskolen i Århus 2009 1. Indledning:... 3 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode...

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere