Handlingsplan. Business Center Bornholm. Bornholms Vækstforum v/bornholms Regionskommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan. Business Center Bornholm. Bornholms Vækstforum v/bornholms Regionskommune"

Transkript

1 Handlingsplan Business Center Bornholm Bornholms Vækstforum v/bornholms Regionskommune Godkendt Bestyrelsen for Business Center Bornholm, den Godkendt Bornholms Vækstforum, den Godkendt Erhvervs- og Økonomiudvalget, den

2 Bright Green Island Bornholm, en grøn vækst Ø Bornholms Vækstforum har den 6. februar 2012 godkendt udviklingskontrakt med BCB for perioden Byggende på udviklingskontrakten er udarbejdet denne handlingsplan dækkende årene 2012 og Ved planens godkendelse har Vækstforum ikke vedtaget sin handlingsplan for Såfremt Vækstforums handlingsplan for 2013 måtte give anledning til væsentlige justeringer i handlingsplanen for BCB tages dette op til drøftelse umiddelbart efter vedtagelse af Vækstforums handlingsplan for BCB vil de kommende år styrke den lokale erhvervsservice og markedsføring til størst mulig støtte for det bornholmske erhvervsliv. Dette skal ske indenfor følgende to indsatsområder: A. Udvikle en opsøgende og proaktiv lokal erhvervsservice B. Udvikle og fastholde forretningsrelationer - nationalt og internationalt Ud over de to indsatsområder indeholder kontrakten også aktiviteter indenfor følgende to driftsområder: C. Indsats på tilflytterområdet D. Indsats på informationsområdet I forbindelse med udarbejdelse af handlingsplanen er der også lagt følgende til grund: Center for Regional- og Turismeforskning's analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm. Analysen peger på 10 indsatsområder, som er medtaget i handlingsplanen. I resultaterne fra projekt "Kompetence Forum Bornholm" peges der på 7 områder, hvor det bornholmske erhvervsliv bør styrkes. Disse 7 områder er indarbejdet i handlingsplanen. Alle services og aktiviteter vil blive koordineret i forhold til Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi indenfor alle fire indsatsområder: Bornholm som ERHVERVS-Ø, Bornholm som UDDANNELSES-Ø, Bornholm som GRØN TEST-Ø og Bornholm som OPLE- VELSES-Ø Handlingsplanens aktiviteter skal udføres i et tæt samarbejde med andre af vækstforums operatører hvor planens aktiviteter måtte have snitflader, eller hvor et samarbejde vil udnytte de samlede ressourcer bedre. Udviklingskontraktens ressourcer til gennemførelse af handlingsplanen: Årsværk Løn- Drifts- %-fordel ramme udgifter lønninger Ledelse 0, ,9% Administration 1, ,9% Lokal Erhvervsservice 1, ,2% Markedsføring og forretningsudvikling 1, ,8% Tilflytterservice 0, ,7% Information 0, ,5% 6, ,0% 2

3 A. Udvikle en opsøgende og proaktiv lokal erhvervsservice Der er registreret mere end virksomheder på Bornholm. Når der renses for tomme selskaber, fonde og ejendomsselskaber, så er der aktive virksomheder. Ud af de ca aktive virksomheder er der foretaget en kritisk og objektiv vurdering baseret på kendskab til det bornholmske erhvervsliv. Det betyder, at der er ca. 800 virksomheder, som har behov for erhvervsservice. Ud af disse 800 er der ca. 180, som betegnes som vækstvirksomheder, der er Væksthus Hovedstadsregionens målgruppe. Lokal erhvervsservice stilles gratis til rådighed for alle bornholmske virksomheder - i princippet til alle de aktive virksomheder, men mere konkret til ca. 620 virksomheder som behøver en eller anden form for lokal erhvervsservice. Lokal erhvervsservice til de ca. 620 virksomheder varetages af BCB Speciel erhvervsservice til de ca. 180 virksomheder varetages af VHHR Lokal erhvervsservice kan betegnes som værende overordnet rådgivning og hjælp indeholder blandt andet: Start, drift og udvikling af virksomhed, herunder forretningsplaner, bogføring, registrering, regnskab, skat, markedsføring, produkt og ydelsesvurderinger/udvikling. Lokale virksomheders generationsskifte Afholdelse af netværksmøder, kurser og lignende kollektive arrangementer Erhvervsudviklingsaktiviteter bl.a. inden for - Innovation, videndeling og videnopbygning - Anvendelse af ny teknologi - Etablering og udvikling af nye virksomheder - Udvikling af kompetencer BCB skal udvikle en opsøgende og proaktiv lokal erhvervsservice ved: 1. Synligt og fokuseret arbejde ude i marken 2. Tydeliggøre og markedsføre lokal erhvervsservice 3. Sikre et aktivt netværk i og mellem øens virksomheder til gavn for det samlede bornholmske erhvervsliv 4. Udnytte internationale forretningsmuligheder i samarbejde med lokale virksomheder 5. Etablere og udvikle samarbejdet mellem lokale virksomheder på Bornholm og mellem udenøs og lokale bornholmske virksomheder De 5 aktivitetsområder er konkretiseret på de følgende sider og har det overordnede mål at yde en fleksibel og rummelig erhvervsservice for størst mulig vækst på Bornholm. A 1 - Synligt og fokuseret arbejde ude i marken Kontakte bornholmske virksomheder og brancher som en fortsættelse af projekt Kompetence Forum Bornholm Holde foredrag/informationsmøder med relevante handelsstandsforeninger Foretage speciel opsøgende indsats overfor de virksomheder, der står overfor et muligt generationsskifte og vejlede og støtte op omkring de tiltag, virksomhederne skal gennemgå Arrangere en generationsskiftekonference i samarbejde med VHHR 3

4 Invitere til åbent hus i Business Center Bornholm med information om den vejledning, BCB kan yde indenfor Lokal Erhvervsservice Udvikle og afholde forskellige kurser for virksomhedsledere og medarbejdere i samarbejde med Campus Bornholm Samarbejde med bornholmske banker og revisorer for at udveksle erfaringer og nyheder fra markedet A 2 - Tydeliggøre og markedsføre lokal erhvervsservice Medvirke til at TV2 Bornholm introducerer og skaber et vedvarende Erhvervsmagasin. Dette skal ske i samarbejde med andre erhvervsfremmeaktører og det bornholmske erhvervsliv Udsende pressemeddelelser om vigtige begivenheder og opnåede resultater Rapportere om de gode historier og vigtige arrangementer i et nyhedsbrev Sikre en ajourført information på / og sikre at links fra andre web-sider er aktive A 3 - Sikre et aktivt netværk i og mellem øens virksomheder til gavn for det samlede bornholmske erhvervsliv Arbejde videre med etablerede virksomhedspaneler, hvor der drøftes og anbefales tiltag indenfor erhvervsserviceområder Arrangere et stort event to gange om året, med indlæg fra kendte personer om aktuelle emner og hvor de fremmødte får mulighed for networking Støtte op om eksisterende netværk (IT, certificering m.fl.) A 4 - Udnytte internationale forretningsmuligheder i samarbejde med lokale virksomheder Etablere samarbejde med Copenhagen Business School vedrørende studiepladser på Bornholm, ligesom CBS's internationale netværk skal introduceres overfor udvalgte bornholmske virksomheder Sikre aktuelle nationale og internationale aktiviteter ved f.eks. messedeltagelse, konferencer og virksomhedsbesøg, hvor der kan skabes kontakter til lokale virksomheder Formidle og matche internationale kontakter med lokale bornholmske virksomheder med det formål at skabe samarbejdsrelationer, eksportmuligheder eller andre tiltag, der kan skabe vækst på Bornholm Producere målrettet informationsmateriale/brochure Business Partners from Bornholm, der omtaler de bornholmske virksomheder som er interesseret i internationale partnerskaber Søge et tæt samarbejde med relevante bornholmske virksomheder og virksomheder fra Baltikum. Der tilrettelægges gensidige virksomhedsbesøg med det mål at etablere samarbejder Arrangere virksomhedsbesøg for "Byggeriet på Bornholm" til blandt andet Syd Sverige og Norge for at blive orienteret og præsenteret for muligheder på det svenske bygge- og anlægsmarked A 5 - Etablere og udvikle samarbejdet mellem lokale virksomheder på Bornholm og mellem udenøs og lokale bornholmske virksomheder Opfordre til samarbejde når bornholmske virksomheder besøges Formidle kontakter mellem bornholmske virksomheder og relevante virksomheder i det øvrige land 4

5 Udnytte netværk og medlemskaber af erhvervsrelaterede organisationer til at brande bornholmske virksomheder og understøtte mulighederne for flere danske regioners virksomheder Arbejde for at samarbejde og udnytte erfaringer og kompetencer fra nationale erhvervsfremmeorganisationers arbejde Skabe kontakt mellem bornholmske virksomheder, så spidskompetencer fra en virksomhed kan komme andre virksomheder til gode Effekter og målbare resultater Aktivitet Effekt BCB vil årligt besøge/skabe kontakt til virksomheder 1. Der gennemføres mindst 3 generationsskifter 2. Der skabes øget vækst i mindst 10 virksomheder (omsætning eller beskæftigelse) 3. Der etableres mindst 2 nye virksomheder 4. Der skabes 2-3 nye samarbejder eller konsortier mellem lokale og nationale/internationale virksomheder 5. Der gennemføres et antal relevante og efterspurgte kompetence udviklingsforløb indenfor f.eks. Ledelsesudvikling (Brush- Up), IT-området (Web og software) og sprog i forhold til større international eksport Tilfredshedsundersøgelse 6. Mindst 75% af de virksomheder, som BCB har haft kontakt med i årets løb deltager 7. Mindst 90% af de adspurgte virksomheder skal i undersøgelsen være tilfredse med BCB s service Herudover vil BCB's døre stå åbne for drøftelse og servicering af henvendelser fra alle øens virksomheder. Ud over ovenstående konkrete BCB aktiviteter på erhvervsserviceområdet vil de bornholmske virksomheder også blive kontaktet i samarbejdet med såvel egne som Væksthus Hovedstadsregionens projekter - jfr. side

6 B. Udvikle og fastholde forretningsrelationer - nationalt og internationalt Strategien er overordnet at skabe et øget antal arbejdspladser på Bornholm gennem at promovere og markedsføre Bornholm som Bright Green Island og at tiltrække et antal beslutningstagere til Bornholm for at få øjnene op for de muligheder, der ligger på Bornholm. Det er dog ikke kun den grønne teknologi der skal markedsføres og fortælles om men hele øens virksomheder, og hvad Bornholm kan medvirke til. Det vurderes, at bornholmske virksomheder får sværere og sværere ved i fremtiden at tiltrække de rigtige kompetencer til de ledige stillinger. Det er derfor vigtigt, at der arbejdes med at fortælle, at der findes gode og karrierefyldte arbejdspladser på øen. Kommunikationen og markedsføringen skal målrettes mod geografiske områder og specielle erhvervsområder. De eksisterende muligheder skal udnyttes bedre og til et mere målrettet publikum og medieverden. Der skal samarbejdes med de vigtige organisationer lokalt, nationalt og internationalt og satses på et antal geografiske markeder, som vurderes at have de største potentialer. BCB skal udvikle og fastholde forretningsrelationer mellem det bornholmske erhvervsliv og erhvervslivet nationalt og internationalt, ved f.eks.: 1. Synlig og fokuseret markedsføring af strategien Bright Green Island. 2. At sikre at øens virksomheder får tilhørsforhold til BGI og en fælles markedsføring for at skabe image om en Ø i vækst. 3. At informere og udnytte det internationale marked gennem kontakter til ministerier, eksportråd og andre eksportinstitutioner. 4. At gennemføre marketingsaktiviteter i og udenfor Danmark for at tiltrække business muligheder. 5. At sikre en målrettet indsats mod Bright Green aktiviteter, med fokus på særlige målgrupper og lande. De 5 aktivitetsområder er konkretiseret på de følgende sider og har det overordnede mål at skabe interesse for Bornholm for størst mulig vækst på øen. B 1 - Synlig og fokuseret markedsføring af strategien Bright Green Island Videreudvikle den eksisterende brandbook, der skal implementeres i det bornholmske erhvervsliv Tilstræbe at samarbejder i og udenfor øen visualiseres i BGI Arbejde for deltagelse og vær proaktiv i forbindelser med grøn teknologi og cleantech aktiviteter Fortælle, hvorledes man i samarbejdet løfter væksten på Bornholm og målrettet bruge alle bornholmske succeser Deltage i udvalgte konferencer og messer - nationalt og internationalt og markedsføre det bornholmske erhvervsliv og ikke mindst Bornholm, som en grøn vækst Ø 6

7 B 2 - At sikre at øens virksomheder får tilhørsforhold til BGI og en fælles markedsføring for at skabe image om en Ø i vækst Udnytte B-magasinet til de gode historier og eksempler på gode samarbejder Sende B magasinet ud til virksomhedsledere med specielt budskab fra erhvervsfremmeaktørerne om positiv udvikling og potentielle muligheder og tilbud Søge indgåelse af en aftale med TV2 Bornholm om at der etableres et erhvervsmagasin som også på en detaljeret og positiv måde kan promovere de positive forretningspotentialer der findes på Bornholm Tilbyde virksomheder at deltage i et eksportkatalog (kan være i samarbejde med Eksportrådet). Det skal ikke kun være BGI relaterede produkter men skal være en proaktiv måde for at få præsenteret bornholmske virksomheder Involvere de respektive erhvervsorganisationer på Bornholm (Dansk Industri, Dansk Byggeri, Tekniq, LO og andre) i fælles positive budskaber B 3 - At informere og udnytte det internationale marked gennem kontakter til ministerier, eksportråd og andre eksportinstitutioner Præsentere de bornholmske grønne og erhvervsrettede strategier for blandt andet ministerier, Invest in Denmark, Eksportrådet og danske erhvervsorganisationer Udvælge de rette konferencer og messer, hvor budskabet skal være Bornholms unikke situation som bl.a. test Ø Fokusere på Energy Tours Fokusere på landene omkring Baltic Sea, Asien, USA, Canada samt Skandinavien B 4 - At gennemføre marketingsaktiviteter i og udenfor Danmark for at tiltrække forretningsmuligheder Sende B magasin til alle relevante aktører i vores markeder. Den læses og den fungerer. Det skal vurderes om der er behov for en engelsk version og/eller en elektronisk version Lave branche specifikke aktiviteter i samarbejde med UM/eksport eller andre. Præsentere de Bornholmske virksomheder på messer og konferencer via et produktkatalog Udarbejde et mere præciseret forslag til oplæg til samarbejdsmuligheder mellem bornholmske og danske og/eller udenlandske virksomheder Fortælle at Bornholm er velegnet til den kreative industri Samarbejde med andre danske kommuner om cleantech og andre strategier Sikre information om Bornholm - foredrag ved møder, konferencer - på nationale og internationale videninstitutioner og til andre relevante interessenter B 5 - At sikre en målrettet indsats mod det bornholmske erhverv og Bright Green Island aktiviteter, med fokus på særlige målgrupper og lande Vurdere mulige vækstkilder i Ø-samfund world wide, Skandinavien og landene omkring Østersøen (Baltic See strategien), USA, Canada, Asien med speciel fokus på Japan, Syd Korea og Kina Arbejde specielt med målgrupper indenfor konkrete brancher og industrier og her deltage i konferencer, der vurderes at have interesse for Bornholm. Der skal være fokus på Clean Tech/grøn teknologi- og el distribution, byg/anlæg - energi renovering og transport/elbiler 7

8 STYREGRUPPE For at skabe størst mulig koordinering og synergi etableres en styregruppe med deltagelse af relevante partnere. Det er gruppens formål at udarbejde årlige aktivitetsplaner med baggrund i denne handlingsplan at fastlægge målgrupperne for de enkelte aktiviteter at udarbejde oversigt over forventede effekter at sikre en gennemførelse af de planlagte aktiviteter og en optimal udnyttelse af de til enhver tid værende midler at vurdere resultater og sikre de fastsatte mål Gruppen sammensættes med følgende repræsentation: Bornholms Erhvervsliv Bornholms Regionskommune Destination Bornholm Væksthus Hovedstadsregionen Business Center Bornholm 2 repræsentanter De enkelte medlemmer repræsenterer den gruppe/institution, som har valgt dem ind i gruppen. Gruppen kan indkalde ad hoc medlemmer i forhold til konkrete dagsordenspunkter. Gruppen refererer til direktøren for BCB og det er BCB's direktør, der foranlediger gruppen nedsat efter godkendelse i BCB's bestyrelse. Det er BCB, der som økonomisk ansvarlig overfor Bornholms Vækstforum har det endelige ansvar for projektets økonomi. Beslutninger vedrørende projektets økonomi træffes af BCB og budgetstatus forelægges løbende gruppen til information. Beslutninger i gruppen skal så vidt muligt træffes i enighed. Hvor der umiddelbart ikke kan opnås enighed, er det BCB s direktør, der træffer de nødvendige beslutninger på baggrund af dialogen i gruppen. Gruppen mødes mindst fire gange om året afstemt efter aktiviteternes status og tidsplan. 8

9 Effekter og målbare resultater indenfor markedsføring Aktivitet Effekt Nationale og internationale kontakter samt markedsføringsaktiviteter via bl.a. deltagelse i konferencer, messer og nationale eksportfremstød 1. Kontakterne skaber mindst 10 konkrete henvendelser. 2. De 10 henvendelser skal resulterer i mindst 3 konkrete samarbejdsaftaler med nationale virksomheder 3. De 10 henvendelser skal resultere i mindst 2 konkrete samarbejdsaftaler med internationale virksomheder Kontakt til Udenrigsministeriet, Eksportrådet, Invest Denmark og andre eksportoperatører 4. Deltagelse i mindst 5 aktiviteter årligt (messer, konferencer og udstillinger) 5. Skabe netværk med internationale businessaktører En del af BCB's informationsaktiviteter vil være målrettet de nationale og internationale markeder og vil blive konkretiseret i de to styregrupper vedrørende markedsføring og information - jfr. gruppernes formål. 9

10 C. Indsats på tilflytterområdet BCB's primære opgaver på området vil være indenfor følgende: 1. Tiltrække nye arbejdspladser til Bornholm både nationalt og internationalt. Samtidig vil BCB's øvrige aktiviteter på områderne erhvervsservice og markedsføring tilskynde til etablering af flere arbejdspladser/nye jobs på Bornholm. 2. Proaktivt at understøtte de bornholmske virksomheders behov for tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft. Dette skal ske gennem et tættere samarbejde med virksomhederne og via markedsføringsaktiviteter. 3. Byde nye tilflyttere velkommen til Bornholm og via en løbende dialog og aktiviteter (netværk m.m.) sikre at de forbliver på øen. På tilflytterområdet etableres en styregruppe med deltagelse af relevante partnere. Det er gruppens formål at udarbejde årlige handlingsplaner i henhold til ovenstående 3 punkter at udarbejde detaljerede årlige aktivitetsplaner at udarbejde oversigt over forventede effekter at sikre en gennemførelse af de planlagte aktiviteter Gruppen sammensættes med følgende repræsentation: Bornholms Erhvervsliv Bornholms Regionskommune Tilflytterambassadørerne Business Center Bornholm Baglandet 2 repræsentanter 2 repræsentanter 2 repræsentanter De enkelte medlemmer repræsenterer den gruppe/institution, som har valgt dem ind i gruppen. Gruppen kan indkalde ad hoc medlemmer i forhold til konkrete dagsordenspunkter. Gruppen refererer til direktøren for BCB og det er BCB's direktør, der foranlediger gruppen nedsat efter godkendelse i BCB's bestyrelse. Det er BCB, der som økonomisk ansvarlig overfor Bornholms Vækstforum har det endelige ansvar for projektets økonomi. Beslutninger vedrørende projektets økonomi træffes af BCB og budgetstatus forelægges løbende gruppen til information. Beslutninger i gruppen skal så vidt muligt træffes i enighed. Hvor der umiddelbart ikke kan opnås enighed, er det BCB s direktør der træffer de nødvendige beslutninger på baggrund af dialogen i gruppen. Gruppen mødes mindst fire gange om året afstemt efter aktiviteternes status og tidsplan. 10

11 D. Indsats på informationsområdet Bornholms Vækstforum har bevilget økonomiske midler, der primært skal anvendes til at informere om Vækstforums aktiviteter - herunder positive og succesfulde historier, der har eller skaber vækst på Bornholm. Endvidere en generel information om de væksttiltag der gennemføres på Bornholm med eller uden støtte fra Vækstforum, herunder projekters aktiviteter. BCB udgiver årligt et passende antal B-magasiner, hvor Bornholms succeshistorier videreformidles ud over øens grænser både nationalt og internationalt. På informationsområdet etableres en styregruppe med deltagelse af relevante partnere. Gruppen sammensættes med følgende repræsentation: Bornholms Erhvervsliv Destination Bornholm Væksthus Hovedstadsregionen Bornholms Regionskommune Business Center Bornholm 2 repræsentanter De enkelte medlemmer repræsenterer den gruppe/institution, som har valgt dem. Gruppen kan indkalde ad hoc medlemmer i forhold til konkrete dagsordenspunkter. Det er gruppens formål at udarbejde årlige informationsplaner at udarbejde oversigt over de konkrete aktiviteter at fastlægge målgrupperne for de enkelte informationsaktiviteter at udarbejde oversigt over forventede effekter at sikre en gennemførelse af de planlagte aktiviteter og en optimal udnyttelse af de til enhver tid værende midler Gruppen refererer til direktøren for BCB og det er BCB's direktør, der foranlediger gruppen nedsat efter godkendelse i BCB's bestyrelse. Det er BCB, der som økonomisk ansvarlig overfor Bornholms Vækstforum har det endelige ansvar for projektets økonomi. Beslutninger vedrørende projektets økonomi træffes af BCB og budgetstatus forelægges løbende gruppen til information. Beslutninger i gruppen skal så vidt muligt træffes i enighed. Hvor der umiddelbart ikke kan opnås enighed, er det BCB s repræsentant der træffer de nødvendige beslutninger på baggrund af dialogen i gruppen. Gruppen mødes mindst fire gange om året afstemt efter aktiviteternes status og tidsplan. 11

12 PROJEKTPORTEFØLGE - Hovedoperatør og partner BCB var hovedoperatør og partner i følgende projekter ved handlingsplanens indgåelse 26. marts BCB som hovedoperatør Projekt "Projektchef vedrørende etablering af Green Solution House" Projektperiode 1/ / Projektbudget kr Projektet er en videreførelse af realisering af Green Solution House. I den videre planlægnings- og byggefase fokuseres blandt andet på: Sikring af - i det omfang det er muligt jf. udbudsregler - maksimal anvendelse af bornholmsk arbejdskraft. Udnyttelse af spin off muligheder. Der arbejdes med, at de bornholmske virksomheder får mulighed for at være med til at udvikleprodukter. Koordinering mellem projektet, rådgivere, bornholmske virksomheder, Bornholms Regionskommune og videninstitutioner på Bornholm. Arbejde med at skaffe restfinansiering til et projekt, der er af bred interesse for Bornholm. Der er fortsat omfattende koordinering og arbejde med at maksimere de afledte effekter af projekt Green Solution House, som vil komme hele det bornholmske samfund til gavn. Der indledes samarbejde på en række områder, herunder: Udvikling af en socialøkonomisk virksomhed baseret på renovering af hotelmøbler i samarbejde med Jobcenter Bornholm og lokale møbelpolstrere. Samarbejde med Danmarks Designskole om en Erhvervs-PhD med fokus på industrielt design baseret på Cradle to Cradle. Samarbejde med Danmarks Designskole om Cradle to Cradle undervisning i regi af Campus Bornholm. Projekt "Erhvervsturismesekretariat - Bright Convention Bornholm" Projektperiode 1/ / Projektbudget kr Formålet med at udvikle et erhvervsturismesekretariat på Bornholm er at igangsætte en opsøgende salgsaktivitet for at tiltrække flere erhvervsturister til Bornholm. Erhvervsturismesekretariatet skal være en fælles salgsfunktion for turisterhvervet på Bornholm. På trods af, at erhvervet er bevidst om, at der ligger et potentiale i segmentet erhvervsturisme, er det et uopdyrket marked. Således er Bornholm ikke kendt blandt professionelle mødekøbere som en ø, hvor der kan afholdes møder og konferencer. Dette skyldes, at der mangler ressourcer til en koordineret markedsføring og et opsøgende salgsarbejde. Imidlertid oplever Bornholm, at flere og flere udenøs virksomheder ønsker at besøge Bornholm hovedsagelig med fokus på bæredygtighed. Det har dog i den forbindelse vist sig, at der mangler et sekretariat, som kan være behjælpelig med en koordineret kontakt til turisterhvervet. 12

13 Når sekretariatet er udviklet og i normal drift med et solidt forretningsgrundlag, hvilket det skønnes at være efter maksimalt en tre-årig periode, kan det med fordel placeres i driftsmæssig sammenhæng med konferencecenteret Green Solution House. Således er der i driftsbudgettet for Green Solution House indkalkuleret lønninger til salgsaktiviteter samt markedsføring af kongrescenteret. Sekretariatet skal fortsat stå for salg af møder og konferencer til hele Bornholm. Skulle Green Solution House mod forventning ikke blive etableret, skal driften af sekretariatet finansieres af de aktører, som har direkte gavn af sekretariatets arbejde. Projekt "Udvikling af grønt byggeri og spin-off" Projektperiode 1/ / Projektbudget kr De overordnede målsætninger for projektet er: At skabe vækst og øget beskæftigelse på Bornholm gennem øget efterspørgsel efter energirenovering og bæredygtigt byggeri At skabe vækst og øget beskæftigelse på Bornholm gennem spin-off til bornholmske virksomheder, der kan og vil udvikle og producere materialer og løsninger der opfylder behovene indenfor energirenovering og bæredygtigt byggeri. At skabe vækst og øget beskæftigelse ved at sikre at aktiviteterne omkring energirenovering og bæredygtigt byggeri kommer flest muligt i den bornholmske bygge- og anlægsbranche til gode og desuden spredes gennem formidlingsaktiviteter til resten af Danmark. Projektet er delt i to dele, hvor den ene del sigter på at skabe hurtige arbejdspladser ved at skubbe til efterspørgslen indenfor energirenovering og bæredygtigt byggeri. Den anden del sigter på at skabe arbejdspladser og tiltrække kvalificeret arbejdskraft på lidt længere sigt ved at hjælpe bornholmske virksomheder til at gribe nogle af de spin-off-muligheder, der ligger parallelt med opførelsen af Green Solution House (GSH). GSH er en kombination af nybyggeri og renovering på Hotel Ryttergårdens jorde i Rønne og bliver verdens første auditorium, konferencefaciliteter og forskerboliger bygget efter bæredygtighedsprincipper som vugge-til-vugge. Projekt "Udvikling af grønt byggeri og uddannelse" Projektperiode 1/ / Projektbudget kr Projektet har det overordnede formål at skabe vækst og beskæftigelse gennem kompetenceudvikling med følgende delmål: At skabe fælles referenceramme hos alle relevante interessenter omkring klima- og energiindsatsen på Bornholm og i BRK. At bidrage til, at håndværkere bliver i stand til at skubbe til efterspørgslen efter energirenovering, afværgeløsninger og bæredygtigt byggeri hos private bygherrer. At sikre, at udførelsen af energirenovering, afværgeløsninger og bæredygtigt byggeri bliver på bornholmske hænder. At sikre at grøn kompetenceudvikling i bygge- og anlægsbranchen forankres i Campus Bornholms drift At sikre, at spin-off - i forbindelse med Green Solution House - lander i bornholmske virksomheder, der kan og vil udvikle og producere materialer og løsninger, der opfylder behovene indenfor energirenovering, afværgeløsninger og bæredygtigt byggeri. At tiltrække kvalificeret arbejdskraft gennem god opmærksomhed, efteruddannelse og mulighed for overbygningsmoduler på Bornholm indenfor bygge- og anlæg. 13

14 BCB som partner BCB deltager som partner i følgende bornholmske erhvervsprojekter, hvor BCB i samarbejde med Væksthus Hovedstadsregionen vil sikre projekternes gennemførelse og opfyldelse af mål. Projekt "Klyngeudvikling" Projektet Projektperiode 1/ / Projektbudget kr Formålet med projekt Klyngeudvikling på Bornholm er at virke som et bornholmsk klyngeudviklingscenter, der understøtter forretningsudvikling og vækst i tre klyngeuniverser: Grønt teknologiunivers Bornholm Fødevareunivers Bornholm og Oplevelsesunivers Bornholm. Projektet bygger videre på erfaringerne fra projekt Klyngeudvikling i yderområder, som sluttede med udgangen af En evalueringsrapport påpeger, at klyngerne endnu ikke er selvkørende og selvfinansierende. Der er etableret en tværgående klyngeorganisation, men der er behov for justeringer for at skabe fortsat klyngeudvikling og vækst i virksomhederne. Dette projekt tager udgangspunkt i de identificerede udfordringer og koncentrerer sig om at identificere, hvordan klyngerne kan skille sig ud og skabe en unik afsætningsplatform i Danmark og internationalt. Det vil kræve flere ressourcer af klyngevirksomhederne, så projektet vil også afprøve virksomhedernes villighed til selv at finansiere et klyngecenter. Der regnes derfor med en væsentlig højere grad af betaling fra virksomhederne i dette projekt end i Klyngeudvikling i Yderområder. Klyngeudviklingscenteret drives og administreres af VHHR i partnerskab med BCB med udgangspunkt i det bornholmske erhvervslivs "Single Point of Entry". Projektets kernefokus er facilitering af klyngeudvikling indenfor tre spor: Forretningsudvikling og innovation i et internationalt perspektiv. Optimering i et netværks- og kompetenceperspektiv. Videndeling og research igennem klyngecafeer. BCB's rolle BCB deltager i gennemførelse af projektets aktiviteter, herunder specielt kontakten til og dialogen med de lokale bornholmske erhvervsvirksomheder. BCB vil deltage i at gennemføre de beskrevne aktiviteter inkl. kommunikation og markedsføring. 14

15 Projekt "BGTI - Bright Green Test Island" Projektet Projektperiode 1/ / Projektbudget kr BGTI Modelleringsprojektets vision er, at der kan skabes flere private arbejdspladser på Bornholm ved at skabe et teknologisk, innovativt viden- og vækstmiljø af international standard, baseret på modellering, test og demonstration af teknologier, samt at samle og formidle teknologiske forretningspotentialer fra testprojekterne til lokale virksomheder. BGTI Modelleringsprojektets formål er at bekræfte denne visions mulighed ved at undersøge det praktiske grundlag for lokal modellering og simulering af testteknologier. BGTI Modelleringsprojektets mål er at undersøge og bekræfte, at det i praksis, på én gang, er muligt at modellere og simulere -virksomheders teknologier i en lokal bornholmsk testsituation og migrere simulerings- og testresultater til de testende virksomheders egne målgruppers brugs-, markeds- og samfundssammenhænge (randbetingelser og skalaforhold), at inddrage de testende udenøs virksomheder og lokale SMV er og erhvervsklynger i bestræbelserne på at skabe spin-off med forretningspotentialer. BCB's rolle Business Center Bornholm er partner i projektet og bidrager med national og international markedsføring af projektet, i dialogen med virksomhederne og i udviklingen af metoder for screening af teknologier og virksomheder. Projekt "Iværksætterfabrikken" Projektet Projektperiode 1/ / Projektbudget kr Iværksætterfabrikken har til formål at styrke de bornholmske iværksættere og understøtte deres vækstpotentiale. Dette gøres ved at tilbyde iværksætterne viden, vejledning, netværk og konkret kompetenceudvikling. Projektets forventede resultat er, at der skabes 300 nye iværksættere. Den forventede effekt (for de iværksættere der har deltaget i projektet sammenlignet med lignende iværksættere) er: at etableringsrate og overlevelsesgrad øges med 20 % at omsætningen øges med 20 % at eksporten øges med 20 %. Målgruppen er alle bornholmske iværksættere både med og uden et CVR nummer samt studerende i Young Enterprise. En iværksætter kan både være en person der etablerer ny virksomhed, men kan også være en person der som led i et generationsskifte overtager en eksisterende virksomhed. Mentorforløb og uddannelsesdelen i projektet er forbeholdt de iværksættere, der identificeres som vækstiværksættere. Projektet vil inden afslutningen i 2014 udarbejde en model for, hvordan aktiviteterne vil kunne forankres efter projektets ophør. 15

16 BCB's rolle Business Center Bornholm er det lokale erhvervscenter på Bornholm, og har som sådan god kontakt med det eksisterende erhvervsliv på Bornholm. Gennem deltagelse i projektet skal BCB i samarbejde med Væksthuset opbygge en mentorordning målrettet iværksættere med vækstpotentiale. BCB får gennem projektet styrket sin viden om det bornholmske erhvervslivs behov for støtte til udvikling, og får en bred viden om iværksættermiljøet på Bornholm, som kan indarbejdes i BCB's tilbud til erhvervslivet. BCB vil anvende sit eksisterende kontaktnet til det brede erhvervsliv og herigennem rekruttere velegnede mentorer. Projekt "Vækstfabrikken" Projektet Projektperiode 1/ / Projektbudget kr På Bornholm er der store muligheder for at styrke og udnytte vækstpotentialet blandt iværksættere og mindre virksomheder. Bornholm har en af landets laveste etableringsrater, og der er få, som vokser sig til større virksomheder. Ved at etablere en vækstfabrik på Bornholm kan der skabes et miljø, som ruster og understøtter iværksættere til at realisere deres fulde vækstpotentiale og ambitioner. Det er samtidigt en målsætning, at flere kommer godt fra start og overlever på længere sigt. Gennem Vækstfabrikken og Iværksætterfabrikken er det målet, at en stor del af de Bornholmske iværksættere får hjælp. Jo større vækstpotentialet er, desto flere tilbud stilles til rådighed. Alene de allerbedste får tilbud om at blive lejere i Vækstfabrikken. Vækstkulturen styrkes ved at give Bornholms iværksættere målrettet sparring og professionel rådgivning i forbindelse med etablering af og vækst i virksomheden og ved at understøtte uddannelsesmiljøernes indsats på iværksætteri og entrepreneurship gennem målrettet hjælp og vejledning til studerende. Udvikling og vækst gennem større omsætning og flere arbejdspladser understøttes ved at give iværksættere med stort vækstpotentiale mulighed for at være en del af et progressivt og vækstfremmende miljø, hvor der gives direkte faglig støtte gennem professionel rådgivning og social og praktisk støtte gennem netværk med ligesindede og daglig sparring. Vækstfabrikken fokuserer på at styrke iværksætternes ambitioner og evne til at etablere og gennemføre forretningsudvikling som grundlag for økonomisk vækst. BCB's rolle Business Center Bornholm skal via sit kontaktnet bistå med at rekruttere velegnede frivillige og professionelle rådgivere, deltage i opbygning af rådgiverkoncepterne og medvirke til fastlæggelse af screeningskriterierne og deltage i screeningen af vækstiværksættere. 16

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

Handlingsplan

Handlingsplan Bornholms Vækstforums splan 2011 2012 på aktiviteter November 2011 Bright Green Island Bornholm en grøn vækst-ø splan 2011-2012 vedtaget af Bornholms Vækstforum den 4. april 2011 Journalnummer 24.10.00P00-0011

Læs mere

Udviklingskontrakt om erhvervsservice på Bornholm 1/ /

Udviklingskontrakt om erhvervsservice på Bornholm 1/ / Udviklingskontrakt om erhvervsservice på Bornholm 1/1 2012 31/12 2014 Business Center Bornholm 3700 Rønne Bornholms Vækstforum v/bornholms Regionskommune 3700 Rønne Godkendt Bestyrelsen for Business Center

Læs mere

Handlingsplan 11. Business Center Bornholms operatøropgaver for Bornholms Vækstforum. Bright Green Island Bornholm, en grøn vækst-ø

Handlingsplan 11. Business Center Bornholms operatøropgaver for Bornholms Vækstforum. Bright Green Island Bornholm, en grøn vækst-ø Bilag til Vækstforum Den 6/6-2011, pkt. 19 Handlingsplan 11 Business Center Bornholms operatøropgaver for Bornholms Vækstforum Bright Green Island Bornholm, en grøn vækst-ø Bornholms Vækstforum vedtog

Læs mere

Handlingsplan. Business Center Bornholm. Bornholms Vækstforum v/bornholms Regionskommune

Handlingsplan. Business Center Bornholm. Bornholms Vækstforum v/bornholms Regionskommune Handlingsplan 2014 Business Center Bornholm Bornholms Vækstforum v/bornholms Regionskommune Godkendt Bestyrelsen for Business Center Bornholm, den 3. marts 2014 Godkendt Bornholms Vækstforum, den Godkendt

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Status, sept. 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre,

Læs mere

Handlingsplan 12. Business Center Bornholms operatøropgaver for Bornholms Vækstforum. Bright Green Island Bornholm, en grøn vækst-ø

Handlingsplan 12. Business Center Bornholms operatøropgaver for Bornholms Vækstforum. Bright Green Island Bornholm, en grøn vækst-ø Handlingsplan 12 Business Center Bornholms operatøropgaver for Bornholms Vækstforum Bright Green Island Bornholm, en grøn vækst-ø Bornholms Vækstforum vedtog sin samlede handlingsplan for 2011-2012, på

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

FAKTA OM BORNHOLM. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Bornholm

FAKTA OM BORNHOLM. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Bornholm FAKTA OM BORNHOLM 1. Socioøkonomiske karakteristika for Bornholm Bornholm har 41.303 indbyggere (1. jan. 2012). Indbyggertallet har været faldende de seneste år. I perioden 2011-2012 faldt indbyggertallet

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum BORNHOLMS VÆKSTFORUM Landemærket 26 3700 Rønne Tlf.: 5692 0000 Fax: 5692 0001 E-mail: vaekstforum@brk.dk Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum Erhvervslivets vilje og evne til vækst er en grundforudsætning

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm

Opgaver og mål for Business Center Bornholm Handlingsplan, 2016 Opgaver og mål for Business Center Bornholm Arbejdet i 2015 med at kortlægge og identificere virksomhedernes behov fortsætter ind i 2016. Fokuseringen i 2016 og fremad fortsætter med

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

Stort overblik. Klare budskaber. Evaluering af Business Center Bornholm

Stort overblik. Klare budskaber. Evaluering af Business Center Bornholm Stort overblik. Klare budskaber. Evaluering af Business Center Bornholm Fra hjertet Bornholm har Behov for ny vækstmodel; brændende platform Dygtige virksomheder; succes Industriel kerne (foruden landbrug/turisme);

Læs mere

Indhold. Grundfortællingen 3. Bornholm nærhed i centrum 4. Målgrupper 6. Budskaber 8

Indhold. Grundfortællingen 3. Bornholm nærhed i centrum 4. Målgrupper 6. Budskaber 8 1 2 Indhold Grundfortællingen 3 Bornholm nærhed i centrum 4 Målgrupper 6 Budskaber 8 3 Grundfortællingen Hvad er en grundfortælling? Grundfortællingen er det koncentrerede produkt af hovedbudskaberne om

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Vedtægter Business Center Bornholm (BCB)

Vedtægter Business Center Bornholm (BCB) Vedtægter Business Center Bornholm (BCB) 1 - Formål 1.1 Business Center Bornholm er en selvejende institution, der har til formål at medvirke til at understøtte og udbygge det bornholmske erhvervsliv,

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Væksthuset byder velkommen

Væksthuset byder velkommen Velkommen Væksthuset byder velkommen Det er vores mål at fordoble antallet af vækstvirksomheder i regionen. Væksthuset skal være internationalt førende og være det naturlige omdrejningspunkt for vækstiværksættere

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Bornholm rigere på oplevelser. Bornholms turismestrategi 2013-2016

Bornholm rigere på oplevelser. Bornholms turismestrategi 2013-2016 Bornholm rigere på oplevelser Bornholms turismestrategi 2013-2016 STRATEGI Bornholms nye turismestrategi tager over, hvor strategien fra 2006 slipper. Ambitionen med Bornholm I/S var at skabe grundlag

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

Afrapportering til Vækstforum, november 2011.

Afrapportering til Vækstforum, november 2011. Afrapportering til Vækstforum, november 2011. Sekretariatet har nu været i drift siden medio maj 2010. Ved afrapporteringen til Vækstforum 2010 blev de mange opstarts og indsatsområder gennemgået. Således

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 Pixi www.albertslund.dk/erhvervsstrategi FORORD Albertslund er en del af verden. Det betyder, at vi som by og erhvervsliv er i skarp konkurrence med vores naboer i Europa, men

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

www.eventbornholm.info Event Bornholm F.M.B.A. CVR-nummer 33756941

www.eventbornholm.info Event Bornholm F.M.B.A. CVR-nummer 33756941 Foreningen Event Bornholm www.eventbornholm.info Event Bornholm F.M.B.A. CVR-nummer 33756941 Musikklyngen Etableret t i april 2010 Del af Klyngeprojektet Videndeling d og gode idéer fra første møde Markedsføring,

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Jørgen Andersen. Direktør i Bagger-Sørensen Invest A/S samt CEO i Green Tech Center A/S. og medlem af en række energi- & eksport netværk

Jørgen Andersen. Direktør i Bagger-Sørensen Invest A/S samt CEO i Green Tech Center A/S. og medlem af en række energi- & eksport netværk Jørgen Andersen Direktør i Bagger-Sørensen Invest A/S samt CEO i Green Tech Center A/S og medlem af en række energi- & eksport netværk Et OPP projekt i Vejle Baggrunden for Green Tech Centeret At skabe

Læs mere

Vækstaftaler

Vækstaftaler Vækstaftaler 2017-2019 Som et led i udmøntningen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) ønsker Vækstforum at indgå tre vækstaftaler, som skal være med til at løse komplekse vækstudfordringer

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Grenaa, 21 maj 2013 Offshoreenergy.dk - formål At styrke og understøtte den danske offshore

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Fokuseringen i 2017 og fremad fortsætter med at være besøg, kortlægning af behov, opfølgning og henvisning til specialiseret rådgivning.

Fokuseringen i 2017 og fremad fortsætter med at være besøg, kortlægning af behov, opfølgning og henvisning til specialiseret rådgivning. Handlingsplan, 2017 UDKAST 8/11-16. VISION At vi gennem et koordineret, kvalificeret og nemt tilgængeligt erhvervsfremmesystem på Bornholm med én indgang for iværksættere og virksomheder, medvirker til

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013

Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013 Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013 Indsatsområde Handling Indhold Samarbejdspartner Et godt erhvervsklima Udvikle samarbejdet med Ringsted Erhvervsforum Videreudvikle netværksformer i regi af Ringsted

Læs mere

Forretningsgrundlag & Strategi. Erhverv.net Krakasvej 17, 3400 Hillerød Telefon Mail CVR- nr.

Forretningsgrundlag & Strategi. Erhverv.net Krakasvej 17, 3400 Hillerød Telefon Mail CVR- nr. Forretningsgrundlag & Strategi Erhverv.net Krakasvej 17, 3400 Hillerød Telefon 45 27 10 10 Mail info@erhverv.net CVR- nr.: 3079 0723 Grundlaget for Erhverv.nets virke Udgangspunktet er Loven om Erhvervsfremme,

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt.

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. 1 ÅRSPLAN 2017 første udkast Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. Foreningen IQ s a rsplan sætter mål og prioriteter

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Handlingsplan 2013 2014

Handlingsplan 2013 2014 Bornholms Vækstforum Handlingsplan 2013 2014 Inkl. status på handlingsplan 2011-2012 Bright Green Island Bornholm en grøn vækst-ø UDKAST Handlingsplan 2013-2014 vedtaget af Bornholms Vækstforum den 26.11.2012

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Henrik Rasmussen Bestyrelsesformand Væksthus Hovedstadsregionen - GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER SAMMEN MED OS

Henrik Rasmussen Bestyrelsesformand Væksthus Hovedstadsregionen - GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER SAMMEN MED OS Henrik Rasmussen Bestyrelsesformand Væksthus Hovedstadsregionen - GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER SAMMEN MED OS Borgmesterrunde og Copenhagen strategien Grundlæggende tilfredshed med Væksthuset Behov for

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Enheden for Erhvervs- og Turismeudvikling, Holstebro Kommune Kontaktperson: Mikael Oddershede

Enheden for Erhvervs- og Turismeudvikling, Holstebro Kommune Kontaktperson: Mikael Oddershede Projekttitel Projektansvarlig Øvrige partnere startnu / vækst NU Enheden for Erhvervs- og Turismeudvikling, Holstebro Kommune Kontaktperson: Mikael Oddershede Samarbejdspartnere: Nupark, STARTVÆKST Holstebro,

Læs mere

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk!

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015 FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! 1 Hvem kommer på værk&vækst? Vær med til at styrke og inspirere fremtidens Vækst Danmark og skab

Læs mere

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk Væksthus Nordjylland Business Region North Denmark Regionalt Vækstforum Væksthus Nordjylland EU-kontor Kommunal erhvervsservice Væksthus Nordjylland Væksthus Nordjylland holder til i NOVI Science Park,

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi. 71 72 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi Budget 2014 på politikområder, Drift: Politikområder U/ Budget 2014 Erhverv og Turisme U 6.642.300

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007 Region Hovedstaden Vækstforum 23. oktober 2007 Hvem er vi? 5 væksthuse et i hver region Etableret som erhvervsdrivende fonde og ejet af kommunerne Har professionel bestyrelse (2 medlemmer udpeget af Vækstforum)

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Cleantechdag 15.3.2010

Cleantechdag 15.3.2010 Cleantechdag 15.3.2010 Dagens Program 10.00 Nye virksomheder i Cleantech Partnerskab 10.30 Hvordan får Cleantech virksomheder de bedste muligheder? 11.00 Copenhagen Cleantech Cluster 11.30 Gate 21 11.45

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 31 Vækstforum for Region Midtjylland

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD ØRESUNDSBROEN HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN Hvidovre Erhvervspolitik 2011-2014 1 Pejlemærker for en proaktiv erhvervspolitik i Hvidovre Kommune Vi tager aktivt

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Dorte Stigaard Direktør Region Nordjylland Samspil mellem politikker og aktører Erhvervsudvikling Virksomheder,

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016

Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016 Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget formulering I forhold til de to målgrupper psykisk sårbare, herunder borgere på A- området og borgere med udviklingshæmning, skal

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

Velkommen til. Nytårskur januar 2017

Velkommen til. Nytårskur januar 2017 Velkommen til Nytårskur 2017 25. januar 2017 Arrangementer i 2017 i Vækst Jammerbugt & Erhvervsforeningen Nytårskur 25. januar Årlig inspirationsdag for detailbranchen 30. januar Kursus idigital markedsføring

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING KL. 13-15 PÅ BRIGHT PARK SKIFT GEAR. KOM I GANG MED EN BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING. BLIV EN DEL AF BRIGHT GREEN ISLAND-VISIONEN. OPTIMÉR

Læs mere

Business Center Bornholm er interesseret i at revitaliseringen indebærer:

Business Center Bornholm er interesseret i at revitaliseringen indebærer: Bornholms Vækstforum Landemærket 26 3700 Rønne 7. september 2016 Interessetilkendegivelse Business Center Bornholm Business Center Bornholm vil gerne tilkendegive sin interesse i en revitalisering af Bright

Læs mere

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Favrskov Kommune er kåret som Østjyllands bedste erhvervskommune i 2010, 2011,

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

BUSINESS LOLLAND-FALSTER SAMMEN SKABER VI VÆKST I DIN VIRKSOMHED OG PÅ LOLLAND-FALSTER

BUSINESS LOLLAND-FALSTER SAMMEN SKABER VI VÆKST I DIN VIRKSOMHED OG PÅ LOLLAND-FALSTER BUSINESS LOLLAND-FALSTER SAMMEN SKABER VI VÆKST I DIN VIRKSOMHED OG PÅ LOLLAND-FALSTER 2 PROFIL VORES AMBITION: I 2020 SKAL LOLLANDFALSTER VÆRE DET BEDSTE STED AT DRIVE VIRKSOMHED I GREATER COPENHAGEN.

Læs mere

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber.

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Vejle, 4. april 2017 1 PROGRAM Velkomst og introduktion Flere veje til kvalificeret

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde Projektbeskrivelse 1. Stamoplysninger Projekttitel Indsatsområde Der er pt. en række store byggeprojekter i gang eller under opstart i Nordjylland, som alle indebærer stor aktivitet og dermed behov for

Læs mere

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET Den 13. november 2012 MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET SAG NR. 1 BEVILLING AF ERHVERVSFREMMEMIDLER TIL ERHVERVSPROJEKTER ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regionsrådet efter indstilling fra Vækstforum bevilger

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Hjørring ErhvervsCenter. Tilfredshedsundersøgelse

Hjørring ErhvervsCenter. Tilfredshedsundersøgelse Hjørring ErhvervsCenter Tilfredshedsundersøgelse Januar 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 19. jan 1. feb 2010 Målgruppe: Virksomheder i Hjørring Kommune

Læs mere

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune Udviklingschef Mette Højborg Erhvervspolitikken Et velfungerende og konkurrencedygtigt erhvervsliv er en forudsætning for vores

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING FRA KL. 13-15 PÅ BRIGHT PARK SKIFT GEAR. KOM I GANG MED EN BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING. BLIV EN DEL AF BRIGHT GREEN ISLAND-VISIONEN.

Læs mere

Handle- og aktivitetsplan for Erhverv.net 2012

Handle- og aktivitetsplan for Erhverv.net 2012 Handle- og aktivitetsplan for Erhverv.net 2012 Tabellen nedenfor viser, at de kommuner, der er medlemmer af Erhverv.net, havde en lavere iværksætterrate og færre iværksættere pr. indbygger end Region Hovedstaden.

Læs mere

Kontrakt - udkast. om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2016 31. december 2018 mellem

Kontrakt - udkast. om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2016 31. december 2018 mellem September 2015 Kontrakt - udkast om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2016 31. december 2018 mellem Ballerup kommune Center for by, kultur og erhverv Hold an vej 7 2750 Ballerup og Væksthus

Læs mere