Rockwool Energy Design 3.4. Manual

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rockwool Energy Design 3.4. Manual"

Transkript

1 Rockwool Energy Design 3.4 Manual Marts

2 Forord Hvad er Rockwool Energy Design Med Rockwool Energy Design kan du foretage følgende energiberegninger: Energirammeberegninger til nybyggeri Varmetabsberegninger til tilbygninger og sommerhuse U-værdiberegninger for dine konstruktioner Derudover kan du foretage fugttekniske vurderinger af dine konstruktioner. I Rockwool Energy Design kan du selv oprette kataloger, hvor du kan gemme byggematerialer, konstruktioner og tekniske installationer som kedler, varmepumper etc. Kataloger kan im- og eksporteres og dermed udveksles med kolleger og samarbejdspartnere. Hvem henvender Rockwool Energy Design sig til. Selvom at Rockwool Energy Program er et gratis program som kan downloades frit fra Kræver det dog at man som bruger har teknisk indsigt i byggeri og er bekendt med SBI 213 ligesom kendskab til DS418 samt DS452 er en forudsætning. Side 2 /105

3 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Hvad er Rockwool Energy Design... 2 Hvem henvender Rockwool Energy Design sig til Indholdsfortegnelse ROCKWOOL ENERGY DESIGN Systemkrav Installation af ROCKWOOL ENERGY DESIGN Licensnøgle Forstå ROCKWOOL ENERGY DESIGN Start ROCKWOOL ENERGY DESIGN Kort beskrivelse af ROCKWOOL ENERGY DESIGN Brugergrænsefladen Hovedmenuen Statusbjælken Menubjælken Symbolbjælken Ændring af materiale og konstruktioner Materialekataloger Konstruktionskataloger Arbejdsvindue Start projektindtastning Indtastning af Basisoplysninger Kontaktoplysninger Standardværdier for rumtemperaturer. ref SBI Bygningens varmekapacitet. ref SBI Brugstidsmønstre. ref SBI Rotation Opvarmingstyper Projektinformation Ændring af projektets navn Ændring af projektoplysninger Klimaskærm Areal Flader Vinduer og døre Korrektionsarealer Linietab Udskiftning af bygningsdele Udskiftning af døre og vinduer Tjek af U-værdier og linietab Varmeforsyning Kedel, fjernvarmeveksler, solvarmeanlæg og solceller Varmepumpe Varmerør Varmt brugsvand Opvarmningsenhed Vandvarmere Ventilation Varmetilskudszone Elforbrug Resultater Monitor Energibehov Gem projekt Udskriv projekter eller konstruktioner XML-import og eksport Udveksling af data Eksempel: Anvende ROCKWOOL ENERGY DESIGN Eksempel med projektindtastning Tilføj bygningsdele Side 3 /105

4 8.1.2 Tilføj vinduer og døre Korrektion af areal Udskift konstruktioner, døre og vinduer Tilføj linietab Tjek U-værdier og linietab Tilføj varmeforsyning Indtast basisdata Resultat og print Beregning af U-værdier og fugtteknisk vurdering via ROCKWOOL U Adgang til funktionerne i ROCKWOOL U Forstå ROCKWOOL U Katalogvinduerne Materialekataloger Konstruktionskataloger Arbejdsvindue Katalogernes struktur Sorteringsfunktion Kildesorteringsfunktion Filterfunktionen Kataloger Informationsvinduer Redigering af kataloger Redigering af materialekatalogerne Redigering af konstruktionskatalogerne Fremhævelse af kataloger Arbejdsvinduer Materialers kvalitetsniveauer Arbejd med materialelag Tilføjelse af homogene lag Redigering af konstruktionen Optimere lagtykkelse Rediger lagets tykkelse Murbindere og fastgørelse Ændre antallet af murbindere eller fastgørelser Ændre materialet for murbindere eller fastgørelsen Slette murbindere eller fastgørelser Opret inhomogene lag Kileformet isolering Rediger kileformet isolering Gulvvarme Korrektion for omvendt tag Regnskærm Materialelag kan udelades i beregningerne Ændring af rækkefølgen af lagene Sammenklappelige lag Eget katalog Opret en ny gruppe Ændring eller sletning en gruppe Materialekatalog Materialets detaljer Tilføj nyt materiale Opret nyt materiale via Eget katalog Fysiske egenskaber og kilder Vælg mønster Dimensioner Tilføj et billede, noter eller links til materialet Materialeegenskaber Ændring af materiale Kopi af materiale Vinduer Døre Konstruktioner med kuldebroer Opret kuldebro til Eget katalog Åbne kuldebro Kondensrisikoanalyse Side 4 /105

5 Indtastning af klimadata Gem konstruktioner Eksempel: Anvende ROCKWOOL U Håndtering af kataloger Opret et nyt katalog Ændre et katalogs navn Slet et katalog Definer et katalog som standardkatalog Importer kataloger Eksporter kataloger Side 5 /105

6 1 ROCKWOOL ENERGY DESIGN Dette kapitel er en kort introduktion til ROCKWOOL ENERGY DESIGN-programmet. I ROCKWOOL ENERGY DESIGN har du mulighed for at beregne energiramme, varmetabsramme, transmissionstab, U-værdier samt gennemføre kondensrisikoanalyse for bygningskonstruktioner. ROCKWOOL ENERGY DESIGN benytter beregningskernen fra SBi s program Be06 for at sikre, at dokumentationen lever op til bygningsreglementets energibestemmelser. Ved yderligere forklaringer af begreber mv. henvises til SBI-anvisning SBI 213. I ROCKWOOL ENERGY DESIGN behandles bygninger som projekter. Et projekt er en samling bygningsdata, for hvilke det er muligt at knytte følgende data: - Basisinformation - Bygningsdele/Bygningsgeometri (vægge, tage, gulve, vinduer og døre), samt deres orientering og eventuelle afskærmninger - Tekniske installationer - Personbelastninger og andre tekniske anlæg Alle beregninger udføres i overensstemmelse med SBI anvisning 213 Bygningers energibehov, samt DS 418 Beregning af bygningers varmetab, 6. udgave 2002 samt DS/ENISO Programmet henvender sig til ingeniører, arkitekter, konstruktører, myndigheder og øvrige personer med byggeteknisk indsigt. 1.1 Systemkrav ROCKWOOL ENERGY DESIGN er udviklet til følgende styresystemer: Windows Millennium udgave Windows NT 4.0 (servicepakke 5 eller højere) Windows 2000 Windows XP Minimumskrav til hardwaren er: 128 MB RAM 200 MB ledig harddisk CD-ROM drev Skærm 1024x768, 16-bit (65536 farver) Grafikprinter Yderligere krav: Microsoft Internet Explorer 5.0 eller højere Adobe Acrobat Reader 4.0 eller højere Yderligere anbefales: En Internetforbindelse Side 6 /105

7 1.2 Installation af ROCKWOOL ENERGY DESIGN Når programmeter downloadede fra installeres det ved at dobbeltklikke på den downloade installationsfil Følg installationsprogrammets instruktioner. Når installationen er afsluttet, skal computeren måske genstartes. 1.3 Licensnøgle Du har nu mulighed for at benytte ROCKWOOL ENERGY DESIGN gratis i 30 dage. Når testperioden er udløbet, skal du bestille en licensnøgle, så du fortsat kan benytte ROCKWOOL ENERGY DESIGN. Licensnøglen bestilles ved at klikke på Indstillinger og derefter Licensnøgle i hovedmenuen (se kapitel 2.4). Derefter åbner følgende dialogboks, hvor du har mulighed for at bestille og indtaste en licensnøgle: Side 7 /105

8 2 Forstå ROCKWOOL ENERGY DESIGN Dette kapitel er en kort introduktion til brugergrænsefladen i ROCKWOOL ENERGY DESIGN og programmets grundlæggende funktioner. 2.1 Start ROCKWOOL ENERGY DESIGN Der er to måder, hvorpå ROCKWOOL ENERGY DESIGN kan startes: 1. Genvej på skrivebordet 2. Start-knappen/Alle programmer/rockwool DK/ROCKWOOL ENERGY 3.4 Under startprocessen indlæses alle nødvendige data. Denne proces tager lidt tid og er afhængig af datamængden og din computers hastighed. Startmenuen Når ROCKWOOL ENERGY DESIGN er startet og katalogerne indlæst, vises følgende startmenu: 2.2 Kort beskrivelse af ROCKWOOL ENERGY DESIGN ROCKWOOL ENERGY DESIGN giver dig mulighed for at foretage beregninger for følgende opgaver: Nybyggeri Tilbygninger Renoveringer Sommerhuse Bygninger der opvarmes til temp. 5 til 15 C Side 8 /105

9 I ROCKWOOL ENERGY DESIGN kan du beregne U-værdier for prædefinerede konstruktioner samt for konstruktioner, der sammensættes af prædefinerede materialer mv. Du har mulighed for at foretage beregninger af U-værdier og gennemføre fugttekniske beregninger for følgende konstruktionselementer: Ydervæg Kældervæg Skillevæg Terrændæk Krybekælderdæk Loft mod uudnyttet loftsrum Etageadskillelse Loft mod uopvarmet rum Gulv mod uopvarmet rum Gulv mod det fri Skråtag med en hældning > 60 Skråtag med en hældning 60 Fladt tag Vindue Dør Konstruktion med kuldebroer Side 9 /105

10 2.3 Brugergrænsefladen Når du arbejder med projekter, kan brugergrænsefladen grundlæggende se ud på to måder: Brugergrænseflade til energiberegning. Se kapitel 3 Brugergrænseflade til U-værdiberegning. Se kapitel 2.5 Træstruktur og resultatfelt Indtastningssektion Hovedmenu Se kap. 2.4 Konstruktionskataloger Konstruktionsopbygning Arbejdsvindue 2.4 Hovedmenuen Hovedmenuen består af tre bjælker: Statusbjælke Menubjælke Symbolbjælke Statusbjælken Statusbjælken viser programsymbol og programtitel samt versionsnummer. Side 10 /105

11 2.4.2 Menubjælken Menubjælken består af menuerne: Åbner startmenuen (se kapitel 3) Åbner et eksisterende projekt Gemmer projektet det sted du allerede har valgt Gemmer projektet Lukker det aktive projekt Udskriver det aktive projekt (se kapitel 6) Viser en oversigt over udskriften (se kapitel 6) Afslutter BuildDesk ED Åbner en dialogboks til håndtering af katalogerne (se kapitel 19) Her kan du bestille en licensnøgle (se kapitel 1.3) Viser versionsnumre for program og database Åbner Quickstart, en hurtig 9-trins introduktion til BuildDesk U Åbner manual til kataloghåndtering Viser overgangsisolanser for forskellige konstruktionselementer Åbner manualen, der foreligger som en.pdf fil. Du skal have Adobe Acrobat Reader 4.0 eller højere for at læse denne manual Åbner Rockwool DK's hjemmeside Åbner licensaftalen der ligger som en.pdf fil Side 11 /105

12 2.4.3 Symbolbjælken Symbolbjælken består af ikonerne: Åbner et nyt projekt Åbner et eksisterende projekt Gemmer projektet Udskriver projektet Viser en oversigt over udskriften (se kapitel 6) Importerer XML-fil Eksporterer XML-fil Indtast en ny ydervæg eller kældervæg Indtast en ny skillevæg Indtast et nyt gulv mod jord Indtast en ny etageadskillelse eller loft Indtast et nyt skråtag eller fladt tag Åbner konstruktionskataloget Indtast specifikationer for et nyt vindue Indtast specifikationer for en ny dør Opret nyt materiale Åbn materiale Opret konstruktioner med kuldebroer Opret kuldebro Åbn kuldebro Bygningsreglementernes krav Side 12 /105

13 2.5 Ændring af materiale og konstruktioner Du får adgang til at ændre materialer og konstruktioner i programmet ROCKWOOL U. der er en integreret funktionalitet i ROCKWOOL ENERGY DESIGN, ved at benytte ikonerne i hovedmenuens symbolbjælke (se kapitel 2.4.3). ROCKWOOL U s funktionaliteter vil blive gennemgået i kapitel 9. Hovedmenu Når du vælger at foretage beregninger for en konstruktion, klikkes på det relevante ikon i hovedmenuen. Der åbnes så en dialogboks, hvor du skal specificere, hvilken type konstruktion, du ønsker at arbejde med. Klik på OK for at afslutte. Hovedmenu. Se kapitel 2.4 Dialogboks til yderligere specificering af konstruktionstypen Eget katalog til materialer Materialekataloger. Se kapitel Konstruktionskataloger. Se kapitel Eget katalog til konstruktioner Arbejdsvindue til indtastning af bygningskonstruktioner Se kapitel indtastning og oprettelse af materialer I højre side af skærmen er der kataloger for materialer og i venstre side af skærmen er der kataloger for konstruktioner. I midten af vinduet er der et arbejdsvindue til grafisk afbildning og beregning af U- værdierne. Side 13 /105

14 2.5.1 Materialekataloger I katalogerne over materialer finder du generiske materialer med fysiske egenskaber fra normer og materialer fra kendte producenter. Du kan naturligvis også tilføje dine egne materialer ved at opbygge dit eget katalog. Hvert katalog er opbygget overskueligt og forsynet med materialernes fysiske egenskaber, f.eks. varmeledningsevne, rumvægt, dimensioner og andre detaljerede oplysninger (datablade, producentens kontaktinformation etc.) Konstruktionskataloger I konstruktionskatalogerne vil du finde generiske konstruktioner, der er opdelt efter deres anvendelsesområder samt dit eget katalog, som kan indeholde dine favoritkonstruktioner Arbejdsvindue I arbejdsvinduet er der grafiske fremstillinger af konstruktionen. Der er både 2-dimensionale tværsnit samt en 3-dimensional afbildning af konstruktionen. 2-dimensionale tværsnit af bygningskonstruktionen 3-dimensional afbildning af bygningskonstruktionen Side 14 /105

15 3 Start projektindtastning Ved at vælge projekttype kan du komme i gang med projektindtastning. Brugergrænsefladen er opdelt i: en venstremenu (træstruktur), en indtastningssektion og en monitorsektion: Træstruktur/ Venstremenu Indtastningssektion Monitorsektion I venstremenuen kan du se en oversigt over, hvilke elementer du kan rette i eller tilføje data til. Ved at klikke på - tegnet vil der åbnes yderligere niveauer under punktet. I indtastningssektionen har du mulighed for at indtaste de ønskede værdier (se kapitel 3.1) Side 15 /105

16 I monitorsektionen har du mulighed for at se resultatet af dine beregninger. Ved at vælge Beregning sker automatisk bliver dine beregninger opdateret løbende. Ved store projekter kan valg af denne funktion kan gøre programmet langsommere. Ved at klikke på Beregningen aktiveres manuelt vil beregningerne blive opdateret, når du vælger det. Klik på beregning. - knappen, når du ønsker at foretage en Resultat af dine beregninger (se kapitel 4.1) 3.1 Indtastning af Basisoplysninger Ved at klikke på Basisdata i venstremenuen har du i indtastningssektionen mulighed for at indtaste basisoplysninger om projektet. I de efterfølgende kapitler gives yderligere forklaring til udfyldning af basisoplysninger. Se i øvrigt SBI anvisning 213 for uddybende oplysninger. Projektoplysninger (se kapitel 3.1.1) Se forklaringer på bygningstype i kapitel Se kapitel om dimensionerende temperaturer Se kapitel om brugstidsmønstre og kapitel om varmekapacitet Se kapitel om rotation Se kapitel om standardværdier for rumtemperaturer Vælg hvilke sekundære opvarmningstyper der skal medtages i beregningen (Se kapitel 3.1.6) Indtast tillæg til energirammen. Tillægget gælder ikke for boliger Side 16 /105

17 3.1.1 Kontaktoplysninger Projektnavnet skal identificere bygningen entydigt. De angivne oplysninger kommer til at fremgå af udskriften Standardværdier for rumtemperaturer. ref SBI 213 Se illustration i kapitel 3.1. Nedenfor ses standardværdier, som skal bruges i standardberegninger i relation til beregningen af U- værdier. (reference SBI 213). De valgte kombinationer (settings) har kun indflydelse på beregningen, såfremt der er tilføjet de nødvendige tekniske installationer. Dvs. såfremt der vælges setpunkt for køling skal der tilføjes en form for ventilations anlæg med køleflade mv. Setpunkt for rumtemperaturer Alle rum antages opvarmet til en månedlig gennemsnitstemperatur på 20 C i alle årets måneder. Rum opvarmet til mellem 5 C og 15 C kan enten betragtes som uopvarmede eller som opvarmede til 20 C. Rum, der betragtes som uopvarmede, indgår ikke i det opvarmede etageareal. Setpunkt for udluftning Det antages, at der luftes ekstra ud eller anvendes forøget mekanisk ventilation, når rumtemperaturen i perioder overstiger 23 C. Setpunkt for nateventilation Det antages, at eventuel natkøling aktiveres, når rumtemperaturen i perioder overstiger 24 C. Se i øvrigt under ventilation. Setpunkt for mekanisk køling I rum med mekanisk køling antages der opnået en maksimal rumtemperatur på 25 C ved mekanisk køling. Dimensionerende temperaturer Ved bestemmelse af det dimensionerende transmissionstab anvendes DS 418:2002 med en rumtemperatur på 20 C og en udetemperatur på 12 C. Ændringer i de dimensionerende temperaturer på basisdatasiden vil ikke ændre de allerede opbyggede konstruktioner, men kun have indflydelse på nyoprettede konstruktioner. Såfremt det ønskes at ændre på de dimensionerende temperaturer på allerede opbyggede konstruktioner, skal dette ske inde under den enkelte bygningsdel. Se også kapitel Bygningens varmekapacitet. ref SBI 213 Se illustration i kapitel 3.1. Bygningens aktive varmekapacitet er varmeakkumuleringsevnen svarende til den varme, der bliver oplagret og afgivet ved en døgnsvingning. Det er især de indvendige konstruktioner i vægge, loft og gulve, som har betydning for bygningens varmekapacitet, mens vinduer, døre og inventar har mindre betydning. Side 17 /105

18 Typiske værdier for varmeakkumuleringen i bygninger med forskellige indvendige konstruktioner er vist i følgende tabel: Beskrivelse Indvendige konstruktioner Varmekapacitet Wh/K m2 Ekstra let Middel let Middel tung Lette vægge, gulve og lofter, f.eks. skelet med plader eller brædder, helt uden tunge dele Enkelte tungere dele, f.eks. betondæk med trægulv eller porebetonvægge Flere tunge dele, f.eks. betondæk med klinker og tegl- eller klinkebetonvægge Ekstra tung Tunge vægge, gulve og lofter i beton, tegl og klinker Brugstidsmønstre. ref SBI 213. Se illustration i kapitel 3.1. Boliger Boliger antages at være i brug hele tiden, dvs. de har en brugstid på 168 timer/uge. Andre bygninger I andre bygninger end boliger antages normalt en brugstid på 45 timer/uge. Brugstiden er det tidsrum, hvor bygningen er i funktion til sit hovedformål og installationer til opvarmning, ventilation og belysning er i normal drift. Brugstiden på 45 timer/uge kan typisk anvendes i f.eks. kontorer, skoler, værksteder og daginstitutioner, selv om den aktuelle brugstid afviger noget eller der er varierende brugstid over året, som i f.eks. skoler med aftenundervisning. Brugstiden antages normalt at være fra kl fem dage om ugen. Eventuelt energirammetillæg for andre bygninger I nogle bygninger kan brugstiden afvige væsentligt fra 45 timer/uge. I f.eks. butikscentre og restauranter kan en typisk brugstid i nogle tilfælde være på 60 timer/uge. I de tilfælde hvor brugstiden afviger væsentligt fra 45 timer/uge, foretages der både en beregning med den aktuelle brugstid og med en brugstid på 45 timer/uge for at bestemme tillægget til energirammen. Dataene for bygning og installationer ved nedsat brugstid forudsættes i øvrigt uforandret og som ved fuld brugstid. Start- og sluttidspunkter Starttidspunkt for brugstiden i boliger er kl. 00, da de antages at være i brug hele tiden. Sluttidspunkt for brugstiden i boliger er kl. 24, da de antages at være i brug hele tiden Rotation Rotationen kan bruges til at dreje bygningen i forhold til den orientering, der i øvrigt er angivet for vinduerne samt eventuelle solvarme- eller solcellepaneler. Rotationen er positiv ved drejning af bygningerne med uret. Rotationen angives i grader på en 360 skala. Side 18 /105

19 3.1.6 Opvarmingstyper Du skal vælge, hvilke supplerende opvarmningstype energiberegningen skal foretages for. Du har således mulighed for at afprøve forskellige kombinationer af opvarmningstyper for at finde den ideelle løsning til projektet. Husk at krydse af hvis opvarmningselementerne skal indgå i beregningen Varmeforsyning Bemærk: Du har mulighed for at vælge en kombination af eksempelvis kedel som varmeforsyning og solvarmeanlæg som opvarmningstype. Vær særligt opmærksom på, at evt. solvarmeanlæg, solceller eller el-radiatorer mv. der er indtastet i træstrukturen til venstre i skærmbilledet, kun bliver en del af beregningen, hvis de markeres under Basisdata. Side 19 /105

20 3.1.7 Projektinformation Ved at klikke på - tegnet til venstre for Basisdata åbner undermenuen op. Her har du mulighed for at indtaste kontaktoplysninger for Bygherre, Arkitekt og Rådgivende ingeniør. 3.2 Ændring af projektets navn Ved at klikke på Projekt Nyt i venstremenuen får du mulighed for at ændre projektets specifikationer. I indtastningssektionen har du mulighed for at ændre projektets navn og tilføje noter til projektet. Noten kan f.eks. være begrundelser for de data, du har indtastet i Basisdata for projektet. Hvis du vælger at give dit projekt et nyt navn, vil det komme til at fremgå i oversigtssektionen: Side 20 /105

21 3.3 Ændring af projektoplysninger Ved at klikke på til venstre for Projekt Nyt åbner der sig en række punkter, hvor du har mulighed for at ændre i specifikationerne for projektet. 3.4 Klimaskærm Projektets klimaskærm er i overensstemmelse med foreskrevne gældende normer og regler inddelt i zoner (områder) for eksempelvis enslignende opvarmning. Hvis du klikker på Klimaskærm i venstremenuen, vil der dukke følgende liste op i indtastningssektionen: Ved at vælge gulvtypen og klikke <Rediger> har du mulighed for at ændre gulvets navn og areal i et dialogvindue: Tilsvarende dialog fremkommer ved at klikke <Fjern>. Side 21 /105

22 Med ROCKWOOL ENERGY DESIGN har du mulighed for at tage hensyn til flere zoner på samme tid. Ved at klikke på foran Klimaskærm kan du se de områder, som er prædefineret til projektet. Hvis du ligeledes klikker på foran Varmeforsyning ser du alle de prædefinerede områder, der hører under varmeforsyning. Ved at klikke på foran Klimaskærm og på foran Opvarmet eller Opvarmet kælder i oversigtssektionen, vil du få mulighed for at ændre på værdier, du har indtastet for projektets delelementer. Ved at højreklikke på Klimaskærm kan du tilføje flere zoner, og ved at højreklikke på zonernes underpunkter kan du tilføje bygningsdele. Du fjerner zoner, bygningsdele og korrektionsarealer ved at højreklikke på det pågældende element og vælge <Fjern [ ]>. Side 22 /105

23 I indtastningssektionen vil du nu have mulighed for at ændre på allerede indtastede specifikationer: Dimensionerende temperaturer Du har først mulighed for at ændre på b-faktor ved at markere Egne værdier Dimensionerende temperaturer kan ændres på to måder: 1. Du starter dine indtastninger ved at ændre i inde- og udetemperaturerne, der er defineret under Basisdata. Denne type indtastning vil betyde at Te og Ti ændres for alle projektets bygningsdele. Projektets bygningsdele vil kun blive påvirket af denne type indtastning, hvis du starter projektarbejdet med denne indtastning. 2. Du kan ændre Te og Ti under hver bygningsdel Her er den dimensionerende temperatur blevet ændret for hele projektet ved at ændre Temp. inde under Basisdata Side 23 /105

24 3.5 Areal Alle bygningsdele i et projekt skal tildeles et areal. Du kan tilføje arealer ved at klikke på foran hver enkelt bygningsdel og klikke på Korrigeret areal. Du får nu følgende vindue i højre side af arbejdsvinduet. Hvis du klikker på <Tilføj> får du følgende dialog, hvor du i drop down menuen kan vælge forskellige prædefinerede former og tillægge eller fratrække dem arealet: Arealet kan også bearbejdes med andre former og fjernes igen. Du kan også tilføje arealer ved at højreklikke på underpunktet Korrigeret areal, hvorefter dialogvinduet Tilføj reduktioner og tillæg også fremkommer (se kapitel 3.8). Side 24 /105

25 3.6 Flader For at tilføje bygningens varmebærende flader såsom ydervægge, tage eller kældre, skal du højreklikke på Opvarmet og vælge Tilføj bygningsdel. Du får nu følgende billede, hvor du kan trække konstruktioner fra katalogerne i højre side til det hvide felt Bygningsdel og derefter angive areal og geografisk orientering for det nye element. Hvis du ikke kan finde den ønskede konstruktion i katalogerne, kan du ved at klikke på ikonerne i hovedmenuen få mulighed for at opbygge en ny konstruktion efter eget valg (se kapitel 2.4.3). Den nyoprettede konstruktion gemmes i Eget katalog (se kapitel 11), hvorefter den kan trækkes ind i dette skærmbillede som en bygningsdel (se kapitel 10.1). Grundarealet for fladen angives på midten af siden. Her hjælper en assistent med at udregne forskellige geometriske flader og deres påvirkning på bygningens samlede areal. Træk konstruktionen ind fra katalogerne i højre side Ved at højreklikke på navnet for den nyoprettede bygningsdel har du mulighed for at fjerne eller kopiere bygningsdelen. Side 25 /105

26 Hvis du vælger at kopiere bygningsdelen, bliver en 1:1 kopi af den valgte bygningsdel tilføjet den mappe, hvor originalen er placeret. 3.7 Vinduer og døre Når du har indtastet vertikale bygningsdele, kan du tilføje Vinduer/døre ved at klikke på enkelte bygningsdel. foran den Bemærk at du bliver nødt til at tilføje kvistudhæng som selvstændige flader. Du får nu følgende arbejdsvindue, hvor du kan trække vinduer over til det hvide felt og derefter angive antal og areal. Knap til grundindstillinger for solafskærmningsfaktor Du kan ændre grundindstillingerne for vinduets solafskærmningsfaktor ved at klikke på længst til højre for det enkelte vindue. i kolonnen Side 26 /105

27 Du får nu et nyt dialogvindue op, hvor du i detaljer kan ændre solafskærmningsfaktoren ift. horisontvinkel, udhængvinkel og vindueshul. 3.8 Korrektionsarealer Allerede eksisterende bygningsdele kan ændres ved at tilføje eller fjerne geometriske figurer. Dette forekommer eksempelvis, når en flade består af flere delflader. Korrektionsarealer tilføjes ved at højreklikke på Korrigeret areal under den enkelte bygningsdel. Side 27 /105

28 Herefter har du mulighed for at tilføje reduktioner og tillæg (se kapitel 3.5). 3.9 Linietab Du tilføjer kuldebroer til projektet ved vælge Linjetab i venstremenuen og derefter trække kuldebroerne ind fra dit Eget katalog i højre side af skærmen til det hvide felt. Du tilføjer nye kuldebroer ved at højreklikke på en gruppe i Eget katalog og derefter vælge Tilføj kuldebro. Du får nu et nyt vindue, hvor du kan vælge den type kuldebro (linietab) du søger. Side 28 /105

29 ROCKWOOL ENERGY DESIGN giver dig mulighed for enten at gemme kuldebroer i forbindelse med det aktuelle projekt eller i Eget katalog (se kapitel 11) 3.10 Udskiftning af bygningsdele Det kan ved indtastning af komplekse projekter være nødvendigt at udskifte flere bygningsdele, så som ydervægge med forskellig orientering. Klik på foran Klimaskærm og vælg Udskift konstruktioner. I den øverste del af skærmen ser du alle de forskellige bygningsdele, som projektet består af. Bygningsdelene er grupperet efter anvendelse. Bemærk: det er muligt at udskifte flere bygningsdele på samme tid, men det er kun muligt at ændre bygningsdele inden for én gruppe ad gangen. Når du har valgt de bygningsdele, du ønsker at udskifte, ser du konstruktionen i den nederste del af vinduet. Du kan nu trække en ny konstruktion over til feltet. Både den øverste del og den nederste del af vinduet opdateres automatisk med den nye konstruktion. Hvis du har ændret en konstruktion ved at dobbeltklikke på den, udskifter ROCKWOOL ENERGY DESIGN automatisk de bygningsdele, hvor originalkonstruktionen indgår med den ændrede konstruktion. Hvis du ikke ønsker, at alle bygningsdele udskiftes med den ændrede konstruktion, men kun for eksempelvis 3 af 4 ydervægge, er det en fordel at lave en kopi af konstruktionen i venstremenuen (se kapitel 3.6) eller konstruktionskataloget. Du har mulighed for at ændre navnet på denne kopi og bruge funktionen udskift bygningsdel med den pågældende konstruktion. Side 29 /105

30 3.11 Udskiftning af døre og vinduer For renoveringsprojekter har du mulighed for hurtigt at udskifte glas og rammer for vinduer og døre. Modsat udskiftning af hele konstruktioner, er det ikke muligt at udskifte hele vinduet, da beregningerne af vinduernes U-værdier afhænger af tilsvarende areal mv. I dette modul er det derfor kun muligt at udskifte de enkelte delmaterialer. Alternativt skal der helt skiftes vinduestype ved at slette det gamle og tilføje det nye under den korrekte orientering af den pågældende flade Tjek af U-værdier og linietab For at kontrollere om projektet lever op til mindstekravene for normgivende U-værdier, vælger du menupunktet Tjek af U-værdier. ROCKWOOL ENERGY DESIGN generer automatisk genererer en oversigt over de elementer, du har valgt til projektet, oplyser deres samlede U-værdi og om de overholder max. U- værdier. Hvis de overholder U værdien, vises et grønt flueben. Hvis de ikke overholder U-værdien, vises et rødt kryds (ikke vist her): Side 30 /105

31 Samme oversigt får du for linietab: et grønt flueben betyder, at kuldebroerne overholder mindstekravene for normgivende U-værdier, et rødt kryds (ikke vist her) betyder, at kuldebroerne overskrider mindstekravene for normgivende U-værdier Varmeforsyning For de enkelte indtastningsvinduer under Varmeforsyning mv. vil der være hjælpetekster. Derfor vil dette afsnit kun omhandle de vinduer, hvor der er brug for yderligere forklaring. Hjælpetekst til det enkelte inputfelt. Når du placerer musen i et indtastningsfelt, fremkommer der automatisk relevant hjælpetekst i dette område af skærmen Kedel, fjernvarmeveksler, solvarmeanlæg og solceller Følgende beskrivelse tager udgangspunkt i en kedel, men mulighederne gælder også for fjernvarmeveksler, solvarmeanlæg og solceller. Side 31 /105

32 Du tilføjer en kedel ved at vælge det ønskede produkt fra katalogerne i højre kolonne og trække det over til det tomme felt i øverste højre hjørne. Alle data for kedlen udfyldes automatisk i felterne. Hvis du vælger Eget input har du mulighed for selv at indtaste data, eller ændre data for en kedel fra kataloget Du kan også selv indtaste data for kedlen ved at vælge Eget input. Vælger du at tage udgangspunkt i en kedel fra kataloget og vælger efterfølgende Eget input, har du mulighed for at ændre data for kedlen Varmepumpe For varmepumpe kan du indtaste data for Rumopvarmning og Varmt brugsvand. Som for kedel (se ovenfor) vælger du en varmepumpe i kataloget i højre kolonne og trækker den over til det relevante tomme felt. Du kan også vælge Eget input. Hvis du vælger Eget input har du mulighed for selv at indtaste data, eller ændre data for en kedel fra kataloget Varmerør Varmerør tilføjes først ved at klikke på <Tilføj>. Derefter fremkommer et dialogvindue, hvor du indtaster varmerørets beskrivelse og dimensioner. Når du placerer musen i indtastningsfeltet, får du hjælp til det konkrete felt i den nederste del af vinduet. Side 32 /105

33 Hjælp til det konkrete indtastningsfelt 3.15 Varmt brugsvand For de enkelte indtastningsvinduer Varmt brugsvand mv. vil der være hjælpetekster. Derfor vil dette afsnit kun omhandle de vinduer, hvor der er brug for yderligere forklaring Opvarmningsenhed Som for Varmeforsyning (se kapitel 3.13) har du mulighed for at trække opvarmningsenheder fra et katalog i højre kolonne til det tomme felt i øverste højre hjørne af arbejdsvinduet. Du kan også vælge Eget input. Ved Forbrug og Reduktionsfaktor b har du mulighed for at vælge prædefinerede værdier fra rullegardin menuerne, men du har også mulighed for selv at indtaste værdier: Her kan du vælge de prædefinerede værdier Bolig 250 eller Andet 100 eller selv indtaste en ønsket værdi Her kan du vælge de prædefinerede værdier Opvarmet rum 0 og Udenfor 1 eller selv indtaste en værdi Vandvarmere Du har mulighed for at trække vandvarmere fra to forskellige kataloger i højre kolonne. Du kan vælge mellem elvandvarmer og gasvandvarmer. Side 33 /105

34 Her kan du vælge de prædefinerede værdier Opvarmet rum 0 og Udenfor 1 eller selv indtaste en værdi Du kan også vælge Eget input, hvor du får mulighed for at redigere indtastningsfelterne. Ved b-faktor for opstillingsrum har du mulighed for at vælge prædefinerede værdier fra rullegardin menuerne, men du har også mulighed for selv at indtaste værdier ved at placere musen i feltet Ventilation Du tilføjer et ventilationsanlæg ved at klikke på knappen <Tilføj> under oversigten, hvorved der fremkommer et dialogvindue. Derefter trækker du et anlæg fra katalogerne i højre kolonne over til det tomme felt i øverste højre hjørne. Alle data for ventilation udfyldes automatisk i de øvrige felter. Du har også mulighed for at vælge Eget input, hvilket giver dig mulighed for at redigere felterne. Når du placerer musen i indtastningsfelterne, fremkommer der hjælpetekster til det konkrete felt nederst i skærmbilledet. Hjælpetekst Side 34 /105

35 3.17 Varmetilskudszone Du tilføjer en varmetilskudszone ved at klikke på knappen <Tilføj> under oversigten, hvorved der fremkommer et dialogvindue. Her indtaster du beskrivelse og data for varmetilskudszonen. Når du placerer musen i indtastningsfelterne, fremkommer der hjælpetekster til det konkrete felt nederst i skærmbilledet. Ved Personer og Apparatur i brugstiden har du mulighed for at vælge prædefinerede værdier fra rullegardin menuerne, men du har også mulighed for selv at indtaste værdier ved at placere musen i feltet. Her kan du vælge de prædefinerede værdier eller selv indtaste en værdi Hjælpetekst til indtastningsfelterne 3.18 Elforbrug Indtastningsvinduerne under Elforbrug følger i store træk de samme principper som for Varmeforsyning, Varmt brugsvand, Ventilation og Varmetilskudszone: Du kan vælge fra kataloger i højre kolonne, selv indtaste data, se hjælpetekst til konkrete indtastningsfelter ved at placere musen i feltet, vælge prædefinerede værdier i rullegardin menuer eller indtaste egne værdier i feltet. Se derfor kapitel 3.13 til 3.17 for yderligere oplysninger. 4 Resultater Når du er færdig med alle indtastninger, trykker du på Resultater i venstremenuen og får følgende oversigtsside: Side 35 /105

36 4.1 Monitor I nederste venstre hjørne ser du monitoren, som har fulgt dig gennem hele dataindtastningen. Du kan bruge monitoren til at se, hvor du bruger energien og afprøve forskellige beregninger for at se, hvordan du projekterer den optimalt (se kapitel 3). De normgivende krav er fremhævet med sort skrift. Overholder beregningerne de normgivende krav, er de skrevet med grønt. Overholder de beregnede værdier ikke de normgivende krav, er de skrevet med rød skrift. 4.2 Energibehov Hvis du klikker på til venstre for Resultater åbnes en liste over underpunkter. Her kan du bl.a. se energi, varme og elbehov fordelt over årets måneder. Data angives både i en tabel og afbildes grafisk. 5 Gem projekt Klik på i hovedmenuen for at gemme projektet. Et igangværende projekt kan gemmes løbende. Projektet kan navngives med de tegn, som Windows normalt godkender. Alle projekter ender på *.bde. 6 Udskriv projekter eller konstruktioner Du kan kun udskrive konstruktioner eller projekter, der er synlige i det valgte arbejdsvindue. Gem Udskriv Printpreview-funktionen giver mulighed for at printe, kopiere eller transformere bygge-konstruktionen til en pdf-fil. Side 36 /105

37 Ved at klikke på Udskriv eller Printpreview-funktionen fremkommer følgende dialogvindue. Her kan du vælge, hvilke afsnit du ønsker at printe. Som udgangspunkt er alle afsnit afmærket: Når du har valgt de afsnit, du ønsker at printe, trykker du på <OK> for at vælge printer. Side 37 /105

38 Printpreview giver dig en oversigt over, hvilke data der kommer med i udskriften af konstruktionen: Udskriv Kopier udskriftsvisningen til udklipsholderen. Når du kopierer udskriftsvisningen til udklipsholderen, kan resultaterne indsættes i andre programmer (f.eks. Microsoft Word). Opretter en Adobe Acrobat Reader fil (.pdf). 3-dimensional præsentation af konstruktionen Oversigt over materialelagene U-værdiberegningen 7 XML-import og eksport Via xml im- og eksport kan du udveksle filer med bruger af andre software til energiramme beregninger. Klik på ikonet i hovedmenuen for at importere en xml-fil. Hvis du vil eksportere et projekt i.xml format, skal du først åbne projektet og derefter klikke på i hovedmenuen. Du kan derefter gemme det som en xml-fil på din computer. 7.1 Udveksling af data ROCKWOOL ENERGY DESIGN håndterer både kataloger og projekter. Alle byggematerialer og bygningsdele, som findes i katalogerne, kan også bruges i andre ROCKWOOL programmer med samme eller højere versionsnummer. Dette betyder, at du kan udveksle data mellem programmerne. Side 38 /105

39 8 Eksempel: Anvende ROCKWOOL ENERGY DESIGN I det følgende vises et eksempel på trin for trin oprettelse af et projekt med detaljeret projektindtastning. Opgave: Du skal beregne U-værdier for følgende bygning, som er et frit-liggende et-plans enfamiliehus med en længde på 15,2 meter og en bredde på 8,7 meter med uudnyttet loft og uden kælder. Husets facade vender mod nord, hvor der er 3 vinduer. Mod syd er der udgang til terrasse og 3 vinduer. De øvrige vægge mod øst og vest har hver 2 vinduer: 8.1 Eksempel med projektindtastning For at oprette projektet i ROCKWOOL ENERGY DESIGN vælger du Nybyggeri Du får derefter følgende skærmbillede: Side 39 /105

40 Dette eksempel starter med at vise, hvordan bygningsdele tilføjes, og Basisdata og projektnavnet tilføjes som det sidste i processen (se kapitel 8.1.8) Tilføj bygningsdele Når du trykker på - tegnet foran Klimaskærm folder menuen sig ud: Du højreklikker derefter på Opvarmet for at tilføje en bygningsdel til huset: Derefter får du følgende skærmbillede, hvor du først vælger materiale fra kataloget Ydervæg i højre side og derefter indtaster navn og andre oplysninger for bygningsdelen på bygningsdel: Det er vigtigt at vælge et sigende navn til bygningsdelen, da dette navn fremgår af venstremenuen. I dette eksempel er bygningsdelen en lodret ydermur mod vest og har derfor fået navnet Etage Vest. Bygningsdelen kunne også være blevet kaldt facade vest mv. Målene er 8,7 meter i længden og 3,31 meter i længden. Da bygningen i alt har fire forskellige ydermure er antallet af denne bygningsdel 1. De andre 3 bygningsdele laves bagefter. Side 40 /105

41 Angivelse af fald og til og fra angiver ROCKWOOL ENERGY DESIGN automatisk ift. den konstruktion, du har valgt i kataloget. Dvs. når der vælges en væg-komponent, sættes faldet automatisk til 90 grader. ROCKWOOL ENERGY DESIGN udregner ligeledes det samlede grundareal. Dette giver følgende skærmbillede: Dimensionerende temperaturer De dimensionerende temperaturer, der er angivet i ovenstående eksempel, kan ændres direkte i dette skærmbillede eller inde- og udetemperaturerne kan defineres under Basisdata. Hvis du starter med at ændre inde- og udetemperaturerne i Basisdata vil Te og Ti blive tilrettet på de enkelte bygningsdele. Allerede oprettede bygningsdele vil ikke blive påvirket af temperaturtilretninger i Basisdata. Efter indtastningerne ser venstremenuen sådan ud: Side 41 /105

42 8.1.2 Tilføj vinduer og døre For at tilføje vinduer og døre til Etage vest klikker du på undermenupunktet Vinduer/døre og trækker den ønskede konstruktion fra kataloget i højre side til det tomme felt øverst i arbejdsvinduet. Her er valgt et vindue med træramme og danske standardmål: Korrektion af areal Hvis du har behov for at korrigere arealet, f.eks. hvis der er en karnap, vælger du korrigeret areal og tilføjer det areal, som skal ændres (se kapitel 3.8). Du tilføjer flere bygningsdele ved at gentage processen med at højreklikke på Opvarmet og derefter navngive og indtaste data for bygningsdelen. Dette gælder også for bygningsdelene loft og gulv. Når du har tilføjet alle bygningsdele, ser venstre menu sådan ud: Udskift konstruktioner, døre og vinduer Hvis du ønsker at udskifte konstruktioner, vælger du Udskift konstruktioner i venstremenu og derefter den bygningsdel, du ønsker at udskifte. Du trækker en ny konstruktion fra katalogerne over til vinduet (se kapitel 3.10). Samme fremgangsmåde bruger du ved udskiftning af døre og vinduer (se kapitel 3.11). Du kan også vælge at udskifte flere bygningsdele på én gang. Side 42 /105

43 8.1.5 Tilføj linietab Du tilføjer kuldebroer til projektet ved at vælge Linjetab i venstremenuen og derefter trække kuldebroerne ind fra dit Eget katalog i højre side af skærmen til det hvide felt (se kapitel 3.9). Hvis du ikke allerede har oprettet en kuldebro, kan den oprettes ved at højreklikke på en gruppe under Eget katalog i højre side. Vælg derefter Tilføj kuldebro. Du får nu et nyt vindue, hvor du kan vælge den type kuldebro (linietab) du søger. Side 43 /105

44 8.1.6 Tjek U-værdier og linietab For at kontrollere om projektet lever op til mindstekravene for normgivende U-værdier, vælger du menupunktet Tjek af U-værdier og derefter Tjek af U-værdier eller Tjek af linietab, hvorved ROCKWOOL ENERGY DESIGN automatisk genererer en oversigt over de elementer, du har valgt til projektet, oplyser deres samlede U-værdi og om de overholder max. U-værdier Tilføj varmeforsyning Du tilføjer nu varmeforsyning, varmt brugsvand, ventilation, internt varmetilskud og elforbrug i forhold til dine behov (se kapitlerne ). Sekundær varmeforsyning som solvarme, solceller osv. kan tilføjes efterfølgende. NB. Husk at markere dem på oversigtssiden Basisdata, da de ellers ikke vil blive medtaget i energiberegningen. På eksemplet nedenunder er Solvarme markeret under Basisdata i venstremenuen, denne medtages dermed i den samlede beregning: Basisdata Markering af solvarme Side 44 /105

45 Du kan tilføje en kedel ved at vælge en fra katalogerne i højre side og trække ind i det tomme felt i øverste højre hjørne: Indtast basisdata Du kan indtaste basisoplysninger for projektet ved at klikke på Basisdata i venstremenuen: Se også kapitel Resultat og print Afslutningsvis får du resultatet for samlet energi og elbehov fordelt på de enkelte kilder og brugssteder. I nederste venstre hjørne viser monitoren desuden, at dine beregninger overholder de normgivende værdier (se kapitel 4.1). Hvis det beregnede energiforbrug overstiger det normgivende energiforbrug, kan der ændres på bygningen, herunder tekniske installationer, sekundære anlæg, solafskærmning mv. Side 45 /105

46 9 Beregning af U-værdier og fugtteknisk vurdering via ROCKWOOL U. ROCKWOOL U er en integreret del af ROCKWOOL ENERGY DESIGN, og bruges til at opbygge konstruktioner, som indgår i projekterne i ROCKWOOL ENERGY DESIGN. I ROCKWOOL U er det muligt at beregne U- værdier og gennemføre kondensrisikoanalyse. Desuden giver programmet mulighed for opslag af linie- og punkttab. Programmet er beregnet som en hjælp til ingeniører, arkitekter, konstruktører, myndigheder og øvrige personer med byggeteknisk indsigt. Med de funktioner, der er forklaret herunder kan du både arbejde med prædefinerede konstruktioner og materialer eller selv opbygge konstruktioner ved hjælp af materialekataloger. Alle beregninger i dette modul udføres i overensstemmelse med DS 418 Beregning af bygningers varmetab, 6. udgave 2002 samt DS/ENISO For at gøre brugen af programmet så let som muligt, er der en række hjælpefunktioner og vejledningstekster indbygget i programmet. 9.1 Adgang til funktionerne i ROCKWOOL U Du får adgang til at modificere materiale i ROCKWOOL U ved at klikke på konstruktionselement-ikonerne i hovedmenuen: ROCKWOOL U s brugerinterface lægger sig ovenpå ROCKWOOL ENERGY DESIGN brugerinterface, og du kan komme tilbage til dine beregninger i ROCKWOOL ENERGY DESIGN ved at gemme og lukke ROCK- WOOL U s brugerinterface. Lukker ROCKWOOL U s brugerinterface Side 46 /105

47 9.2 Forstå ROCKWOOL U Ligesom i ROCKWOOL ENERGY DESIGN er bygningskonstruktioner i ROCKWOOL U opbygget af lag af byggemateriale. I højre side af skærmen er der kataloger for materialer og i venstre side af skærmen er der kataloger for konstruktioner. I midten af vinduet er der et arbejdsvindue til grafisk afbildning og beregning af U-værdierne. Hovedmenu Eget katalog til materialer Materialekataloger Konstruktionskataloger Arbejdsvindue til indtastning af bygningskonstruktioner indtastning og oprettelse af materialer Eget katalog til konstruktioner 9.3 Katalogvinduerne I skærmens venstre side ser du konstruktionskatalogerne. I skærmens højre side ser du materialekatalogerne Materialekataloger I katalogerne over materialer finder du generiske materialer med fysiske egenskaber fra normer og materialer fra kendte producenter. Du kan naturligvis også tilføje dine egne materialer og således udvide mængden af materialer, der er til rådighed, ved at opbygge dit eget katalog. Hvert katalog er opbygget overskueligt og forsynet med materialernes fysiske egenskaber, f.eks. varmeledningsevne, rumvægt, dimensioner og andre detaljerede oplysninger (datablade, producentens kontaktinformation etc.) Konstruktionskataloger I konstruktionskatalogerne vil du finde standardiserede generiske konstruktioner, der er opdelt efter deres anvendelsesområder samt dit eget katalog, som kan indeholde dine favoritkonstruktioner Arbejdsvindue I arbejdsvinduet er der grafiske fremstillinger af konstruktionen. Der er både 2-dimensionale tværsnit samt en 3-dimensional afbildning af konstruktionen. Side 47 /105

48 9.4 Katalogernes struktur Nedenfor ser du en oversigt over katalogernes struktur: Når du klikker på ét af de 6 links, hopper BuildDesk U automatisk til det samme katalog i det lavere område Åbner katalogernes søgefunktion Sorteringsfunktion (se kapitel 9.4.1) Kildesorteringsfunktion (se kapitel 9.4.2) Filterfunktion (kun byggematerialekatalog) (se kapitel 9.4.3) Det er muligt at vælge en kombination af kilde-, filter- og søgefunktionen Søgefunktion hvor du kan søge på nøgleord der findes i katalogbeskrivelserne Aktive kataloger (se kapitel 9.4.4) Sorteringsfunktion Du har mulighed for at sortere i katalogerne: Materialer Konstruktioner Side 48 /105

49 9.4.2 Kildesorteringsfunktion Som udgangspunkt vælger ROCKWOOL ENERGY DESIGN de konstruktioner og materialer, som er anbefalet til den konstruktion, du arbejder med, men du har også mulighed for at vælge alle materialer eller alle konstruktioner : Hvis du vælger Alle materialer eller Alle konstruktioner vises de, uanset om de er anbefalet til konstruktionen Filterfunktionen I materialekatalogerne kan du filtrere efter kriterier, du selv vælger: Udvælg kriterier for at begrænse antallet af materialer, der vises i kataloget Side 49 /105

50 9.4.4 Kataloger Katalogerne er ordnet i 3 niveauer. Niveau 1: Katalogtitel Klik på -ikonet for at åbne yderligere et niveau i kataloget. Klik på -ikonet for at lukke et niveau i kataloget. Niveau 2: Materialegruppe Niveau 3: Materiale Informationsvinduer Der åbner informationsvinduer, hvis du klikker på et materiale i materialekatalogerne eller på en konstruktion i konstruktionskatalogerne. Informationsvindue for materialer: Producent Produktbeskrivelse Produktafbildning Dimensioner i meter: Tykkelse (r) Længde/ Bredde Fysiske karakteristika Klik på for at få mere information om den fysiske værdi Varmeledningsevne Dampdiffusionsmodstand Rumvægt Varmekapacitet Informationstekst eller informationsfiler Adresse, eller links til websider Materialets kvalitets niveau (Se kapitel 9.7) Side 50 /105

51 Informationsvindue for konstruktioner: Katalogtitel Konstruktionsbeskrivelse Konstruktionstegning Konstruktionstykkelse i meter U-værdi R-værdi Konstruktionstype Informationstekst eller informationsfiler Links 9.5 Redigering af kataloger Redigering af materialekatalogerne For at kunne redigere specifikationerne for et prædefineret materiale skal du enten oprette et nyt materiale (kapitel 12.2) eller kopiere et eksisterende materiale ind i Eget katalog (kapitel ) Redigering af konstruktionskatalogerne For at kunne redigere i prædefinerede konstruktioner skal du enten: 1. Dobbeltklikke på konstruktionen, hvorved at konstruktionen åbner i arbejdsvinduet. Hvis du vælger at trække en prædefineret konstruktion ind i arbejdsvinduet, vil du ikke kunne redigere i den. Dog vil det stadig være muligt at tilføje yderligere materialer eller prædefinerede konstruktioner. (se kapitel 10.2) 2. Vælge at gemme konstruktionen i Eget katalog Fremhævelse af kataloger For at gøre visningen af kataloger over favoritkonstruktioner og materialer hurtigere findes der en simpel fremhævelsesfunktion. Side 51 /105

52 Efterhånden som du identificerer det fornødne materiale, fremhæver du materialet ved at klikke på det med højre museknap. Klik på Aktiver fiksering. Materialet vil blive indrykket, farvet gråblåt og mærket med en pil. 9.6 Arbejdsvinduer Arbejdsvinduerne ligger i midten af skærmen og bruges til at arbejde med en konstruktion eller et bygningsmateriale. Arbejdsvindue til indtastning af konstruktioner Arbejdsvindue til oprettelse af materialer Du foretager beregninger af konstruktioner ved at trække konstruktioner eller materialer ind fra konstruktions- eller materialekatalogerne. NB: Hvis et arbejdsvindue allerede er åbent, og endnu et vindue åbnes, dækker det nye arbejdsvindue det gamle vindue. Det bageste vindue er da ikke synligt. Du kan skifte mellem vinduerne ved at klikke i menuen <Vinduer>. Proceduren for arbejdet med konstruktioner eller -materialer er forklaret i kapitel Materialers kvalitetsniveauer Materialernes kvalitetsniveauer vises i informationsvinduet under fysiske karakteristika med farvede ikoner i højre side. Side 52 /105

53 Kvalitetsniveauer anvendes for følgende fysiske værdier for et materiale: Lambda µ Rumvægt Varmekapacitet For hver af disse værdier defineres et kvalitetsniveau: Kvalitets- Niveau A Kvalitets- Niveau B Kvalitets- Niveau C Kvalitets- Niveau D Kvalitets- Niveau E Kvalitets- Niveau ukendt Løbende kontrol Data er godkendt og indtastet af producenten eller forhandleren. Materialerne foruden at være CE-mærkede kontrolleres løbende af 3. part, f.eks. Keymark-ordningen. Kontrol af 3. part Data indføjes og godkendes af producenten eller leverandøren. Data certificeres også af 3. part f.eks. CE-mærkning. Godkendt af producent Data indføjes og godkendes af producenten eller leverandøren. Indføjet af ROCKWOOL Information indføjes af ROCKWOOL uden særlig aftale med producenten, leverandøren eller andre. Indtastning af eget materiale Information indføjes af brugeren af ROCK- WOOL softwaren uden særlig aftale med producenten, leverandøren eller andre. Materialets kvalitetsniveau er udefineret Egen materialeindtastning Der findes ingen oplysninger om kvaliteten. Materialer med ukendt kvalitetsniveau tyder på, at nogen har undladt at definere kvalitetsniveauet for disse materialer. Du kan kopiere materialer fra alle kvalitetsniveauer. Hver gang et materiale kopieres, vil alle de fysiske værdiers kvalitetsniveauer automatisk blive ændret til kvalitetsniveau E. De farvede ikoner, der viser kvalitetsniveauerne (A, B, C, D & E), findes på følgende steder: Materialernes informationsvinduer se kapitel Side 53 /105

54 Konstruktionernes arbejdsvindue (se kapitel 9.6) Konstruktionernes fugttabel. µ-værdiens kvalitetsniveau vises til højre for µ-værdien (se kapitel 16) Udskrifter af konstruktioner. Lambdaværdiens kvalitetsniveau vil blive vist til højre for lambdaværdien (se kapitel 6) Side 54 /105

55 10 Arbejd med materialelag Konstruktionselementer består af lag, som er opdelt i: Homogene lag; lag, som består af ét materiale Inhomogene lag; lag som består af mere end et materiale I det følgende forklares, hvordan du arbejder med begge typer lag Tilføjelse af homogene lag Denne proces forklares med eksemplet for en ydervæg. Opret en ny ydervægskonstruktion. Klik på knappen i symbolbjælken. Der dukker nu en dialogboks op, hvor du skal præcisere hvilken type konstruktion, du ønsker at oprette. Konstruktionen tager udgangspunkt i standardværdier, som er baseret på dens anvendelse og de norma tive værdier, der er foreskrevet i DS-418. Hvis du ønsker at tilsidesætte standardværdierne, kan du indtaste dine egne værdier Hvis du vælger at ændre værdierne, er det en god idé at skrive hvorfor, eftersom denne information vil være knyttet til materialet og fremgå, når du skriver ud Vælg Ydervæg og derefter <OK>. Du får nu adgang til følgende arbejdsvindue (se kapitel 9.6), som er opdelt i fire områder: Side 55 /105

56 A B C A: 2-dimensional tværsnit af konstruktionen i vandret snit (set ovenfra) B: 2-dimensional tværsnit af konstruktionen i lodret snit C: 3-dimensional afbildning af konstruktionen D D: Skematisk liste over materialelag Tilføj nu et lag ad gangen til konstruktionen ved hjælp af materialekatalogerne i højre side af skærmen. Vælg et materiale, træk det og giv slip på det i felterne C eller D. Når du tilføjer et materiale til en konstruktion, skal du angive materialets tykkelse. Nogle materialer har en fast defineret tykkelse, men for andre materialer skal du vælge fra et rullegardin: Side 56 /105

57 Hvis materialet ikke har nogen foruddefineret tykkelse, beder ROCKWOOL U. dig indtaste den ønskede tykkelse: NB! Vær opmærksom på, at tykkelsen altid skal indtastes i meter. Eksempel: Hvis en tykkelse på 20 mm er nødvendig, skal du indtaste 0,02. Når du har indtastet første lag, ser vinduet ud som følgende skærmbillede: R og U beregnes automatisk og Umax er angivet. Rødt resultat: den beregnede U- værdi overholder ikke kravet til maks. tilladte U-værdier. Grønt resultat: den maks. tilladte værdi er overholdt. Områderne A og B viser en 2-dimensional afbildning af konstruktionen. Materialelaget er afgrænset af kold luft (skraveret blåt) mod den udvendige side og af varm luft (skraveret rødt) mod den indvendige side Område C viser en 3-dimensional afbildning af konstruktionen Område D viser materialelagene Gentag processen med at overføre materialelag fra materialekatalogerne i højre side, indtil den ønskede konstruktion er opbygget. NB: Du kan også tage udgangspunkt i en konstruktion fra konstruktionskataloget. I så fald skal du huske, at der er forskel på, om du trækker konstruktionen til område C eller D, eller om du dobbeltklikker på konstruktionen i konstruktionskataloget. Ved at trække konstruktionen ind i hovedvinduet forbliver laget låst for redigering, hvorimod du ved at dobbeltklikke på laget med den prædefinerede konstruktion har mulighed for at redigere de enkelte lag i konstruktionen (se kapitel 9.5.2) 10.2 Redigering af konstruktionen For at redigere et materialelag i en konstruktion skal du først markere laget i listen over materialer (område D). Side 57 /105

58 Du har nu to mulighed for at redigere materialelaget: 1. Ved at bruge knapperne nederst i vinduet 2. Ved at højreklikke på materialet i listen Knapperne og højreklikfunktionen vil kun være tilgængelig for de materialer, hvor der er tilhørende funktioner. Rediger materialelaget ved at højreklikke på materialelaget i listen og vælge en funktion Rediger materialelaget ved at bruge knapperne nederst i vinduet For at gemme konstruktionen skal du efterfølgende klikke på Gem I den nederste del af arbejdsvinduet finder du følgende knapper. Bortset fra og svarer de til funktionerne, som fremkommer ved at højreklikke på det enkelte materialelag. Knap Navn <Rediger materialelag> <Rse/Rsi> <Optimere lagtykkelse> <Slet lag> <Kopier lag> <Rediger lagets tykkelse> <Tilføje/rediger murbinder eller fastgørelse> <Oprette/ rediger inhomogene lag> <Kileformet isolering> <Gulvvarme> <Korrektion for omvendt tag> <Regnskærm> Funktion Information om knappernes funktionalitet Hermed åbner en dialogboks, hvor du har mulighed for at præcisere Rse og Rsi-værdier for konstruktionen (se kapitel 10.1) Hermed åbnes en dialogboks, hvor du kan optimere lagtykkelsen for at opnå en bestemt U-værdi (se kapitel 10.3) Det valgte lag bliver slettet Det valgte lag bliver kopieret Der åbnes en dialogboks, hvor du kan ændre lagets tykkelse (se kapitel 10.4). Der åbnes en dialogboks, hvor du kan tilføje eller ændre antallet af befæstelser, murbindere, samt ændre materialetypen for binderen etc. (se kapitel 10.5) Hermed går du til oprettelsesvinduet for inhomogene lag (se kapitel 10.6). Hermed åbnes en dialogboks, hvor du for at sikre fald på flade tage kan tilføje tagkiler, som medregnes (se kapitel 10.7) Hermed åbnes en dialogboks, hvor du kan tilføje gulvvarme (se kapitel 10.8) Hermed åbnes mulighed for at angive nedbørsmængde, og tage hensyn til dette i beregningen ved omvendte tage (se kapitel 10.9) Hermed åbnes en dialogboks, hvor du ved specielle materialer kan inddrage regnskærmen i beregningen (se info vedr. regnskærm)(se kapitel 10.10) Når alle konstruktionslag er oprettet eller ændret, skal du klikke på <Gem> knappen i nederste højre side af arbejdsvinduet for at gemme konstruktionen i et konstruktionskatalog (se kapitel 17). Side 58 /105

59 10.3 Optimere lagtykkelse Sædvanligvis begynder du med en given konstruktion, som du vil beregne U-værdien for. Ofte opstår spørgsmålet om, hvilken isoleringstykkelse der skal anvendes for at opnå den krævede U- værdi. ROCKWOOL U. løser dette problem på en hurtig og pålidelig måde. Først skal du markere det lag, som skal optimeres (i de fleste tilfælde isoleringslaget), og trykke på knappen eller højreklikke og vælge kommandoen <Optimer lagets tykkelse for at opnå den ønskede U-værdi>: Indtast den ønskede U-værdi og tryk <OK>. Nu beregner ROCKWOOL U den tykkelse, der er nødvendig for at opnå den givne U-værdi ( Opnå den ønskede U-værdi ) eller for at komme den nær ( Opnå en tilnærmet U-værdi ). ROCKWOOL U. tager hensyn til materialets disponible tykkelser. Hvis materialet ikke findes i den nødvendige tykkelse, gør ROCKWOOL U. opmærksom på det og vælger den næste højere tykkelse på materialet. Materialets tykkelse er herefter ændret, og den nye konstruktion fremgår af den 3-dimensionale tegning og dertil angivne værdier og tykkelser. Side 59 /105

60 10.4 Rediger lagets tykkelse Du kan redigere lagets tykkelse ved at markere det pågældende lag, højreklikke og derefter vælge <Rediger lagets tykkelse> Der fremkommer et nyt vindue, hvor du kan indtaste den ønskede tykkelse og derefter klikke <OK>. Tykkelsen er derefter ændret Murbindere og fastgørelse ROCKWOOL U. indsætter automatisk murbindere og fastgørelser for isoleringsmateriale. Dette fremgår af listen over materialelag: Hvis du arbejder med et materiale, hvor der ikke automatisk er tilføjet murbindere eller fastgørelse, har du mulighed for at indsætte en murbinder eller fastgørelse i laget ved at klikke på knappen nederst i vinduet eller ved at højreklikke på laget i listevisningen: Side 60 /105

61 Du indsætter et lag materiale ved at trække det ind fra materialekataloget og slippe det i arbejdsvinduets område C eller D Ændre antallet af murbindere eller fastgørelser Du kan ændre antallet af murbindere/fastgørelser ved at klikke på pilen ved siden af knappen nederst i vinduet: eller ved at højreklikke på gruppen af isoleringsmateriale, murbinder og luftlag og vælge funktionen <Tilføj murbinder eller fastgørelse> og derefter <Rediger mekanisk fastgørelse> : Når du har valgt, åbnes en menu, hvor du så kan indtaste antallet af murbindere/fastgørelser pr. m 2. Side 61 /105

62 Indtast talværdien og tryk <OK> Ændre materialet for murbindere eller fastgørelsen Du kan ændre det materiale, som murbinderne er lavet af, ved at klikke på pilen ved siden af navnet på materialet. Vælg en ny materialetype fra rullegardinet. Den nye type murbinder kommer til at fremgå af oversigten NB: Hvis du arbejder med en konstruktion, du har valgt fra konstruktionskataloget, er der forskel på om du trækker konstruktionen i arbejdsvinduet, eller om du dobbeltklikker på det i konstruktionskataloget. Ved at trække forbliver laget låst for redigering, hvorimod du ved at dobbeltklikke på laget i konstruktionskataloget har mulighed for at redigere de enkelte materialelag Slette murbindere eller fastgørelser Hvis du ikke ønsker at indsætte murbindere eller fastgørelser i laget, skal du vælge Fjern mekanisk fastgørelse. Nu er murbinderne slettet. Hvis du ønsker at indsætte en fastgørelse eller murbinder igen, skal du højreklikke på isoleringsmaterialet, eller markere isoleringsmaterialet og klikke på murbinder-knappen: Side 62 /105

63 10.6 Opret inhomogene lag Inhomogene materialelag kan identificeres ved lodrette eller vandrette bånd i materialelaget. Et typisk eksempel er en træskeletvæg. Du kan oprette inhomogene lag ved at klikke på knappen nederst i vinduet eller ved at højreklikke på materialelaget i listen og vælge funktionen <Opret inhomogene lag> og derefter <Tilføj>: Dialogboksen til oprettelse af inhomogene lag fremkommer ovenfor materialelagslisten: Felt A: Basismateriale Felt B: Adskillende materiale fra materialekatalogerne Felt A: Basismaterialet er det materiale, i hvilket man vælger at oprette det inhomogene lag Felt B: Træ [450 kg/m2] angives som standard for det adskillende materiale Ved at klikke på knappen kan du rotere det inhomogene lags retning f.eks. fra vandret til lodret. Til sidst klikkes OK for at gemme det inhomogene lag Du har mulighed for at vælge andre materialer ved at trække dem fra materialekataloget og slippe dem i felterne A eller B. Du kan ændre på forholdet mellem materialerne på to måder: 1. Ved at ændre procentværdien i hele tal 2. Ved at indtaste breddemålene for materiale A og B. Denne funktion kan også anvendes, når de fornødne forbindelsesfaktorer bruger mindre end hele procenttal, f.eks. ved 6,6% forbindelse brug 0,934 m til materiale A & 0,066 m til materiale B. Ved at klikke på knappen kan du rotere det inhomogene lags retning f.eks. fra vandret til lodret. Afslut oprettelsen af det inhomogene lag ved at klikke på <OK>-knappen. Side 63 /105

64 Hvis du ønsker at redigere det inhomogene lag, klikker du på pilen ved siden af knappen nederst i vinduet eller højreklikker på det markerede lag, som når du tilføjer et inhomogent lag Kileformet isolering Kileformet isolering bruges udelukkende på flade tage. Du kan tilføje kileformet isolering ved at klikke på knappen nederst i vinduet eller ved at højreklikke på materialelaget i listen og vælge funktionen <Kileformet isolering>: Side 64 /105

65 Dialogboksen til tilføjelse af kileformet isolering fremkommer ovenfor materialelisten. Klik på hvilken kiletype, du ønsker at tilføje: Vælg kiletype En ny dialogboks til indtastning af specifikationer fremkommer: Indtast specifikationerne og tryk <OK>. Side 65 /105

66 Kilen kommer nu til at fremgå af oversigten: Ny kile Du kan herefter tilføje flere nye kiler efter samme fremgangsmåde. Når du har tilføjet alle kiler, klik på <OK>-knappen og de indtastede kiler fremgår af den 3-dimensionale fremstilling og i materialelagslisten: Tilføjede kiler Tilføjede kiler Rediger kileformet isolering Hvis du ønsker at rette oplysninger om en tilføjet kile, finder du dialogboksen til tilføjelse af kileformet isolering ved at klikke på pilen ved siden af knappen eller højreklikker på det markerede lag, som når du opretter en ny kile. Derefter markerer du den kile, du ønsker at ændre og klikker på Ret-knappen. Side 66 /105

67 Ret-knappen, som giver adgang til at redigere oplysninger om den valgte kile Du har nu adgang til dialogboksen for redigering af kile Gulvvarme Du kan tilføje gulvvarme ved at klikke på knappen nederst i vinduet eller ved at højreklikke på materialelaget i listen og vælge funktionen <Gulvvarme> og derefter <Tilføj gulvvarme>. Der fremkommer følgende skærmbillede, hvor du vælger placering af gulvvarmeelementerne. Som udgangspunkt er valgt placering i midten, men du kan vælge en anden placering ved at indtaste materialets tykkelse og afstand mellem materialets bund og midten af gulvvarmeelementerne. Side 67 /105

68 Gulvvarmeelementerne fremgår nu i konstruktionen som røde elementer: 10.9 Korrektion for omvendt tag ROCKWOOL ENERGY DESIGN giver mulighed for at beregne tillæg for omvendt tag. Du kan beregne tillæg for omvendt tag ved at klikke på knappen nederst i vinduet eller ved at højreklikke på materialelaget i listen og vælge funktionen <Korrektion for omvendt tag> og derefter <Vis tillæg til R-værdien for omvendt tag> Derefter åbnes dialogboksen for nedbør og den relevante nedbør vælges: Korrektionen fremgår af materialelagslisten: Side 68 /105

69 10.10 Regnskærm Du kan ændre på lambda værdien for regnskærm ved at klikke på knappen nederst i vinduet eller ved at højreklikke på materialelaget i listen og vælge funktionen <Regnskærm> og derefter <Vis info. vedr. regnskærm> Derefter fremkommer følgende billede: Hvis lambda-værdien er angivet forkert ift. det valgte materiale, fremkommer en fejlbesked. Klik <OK> når du har angivet korrekte oplysninger. Side 69 /105

70 Ændringerne kommer til at fremgå af materialelags-oversigten: Hvis rækkefølgen i materialelagene ændres således, at regnskærmen ikke fremstår som det yderste lag, fremkommer fejlbeskeden Regnskærm skal være det yderste lag. Lambdaværdien er ikke korrigeret : For at tilføje regnskærmen til det yderste lag påny, skal regnskærmen fjernes fra det oprindelige lag Materialelag kan udelades i beregningerne Du kan se hvordan hvert enkelt lag påvirker beregningen af konstruktionernes R- og U-værdier ved at klikke på afkrydsningsfeltet foran hvert lag: U-værdi beregningen (markeret med grøn tekst) ændres ift. afkrydsede lag i materialelisten Afkrydsningsfelter Hvis du fjerner afkrydsningen, forbliver laget en del af konstruktionen og vil stadig være opført i listen og vist grafisk, men vil blive udeladt, når konstruktionernes R- og U-værdi beregnes. I nogle situationer vil ROCKWOOL U stoppe denne funktion af sig selv. Et eksempel er når: En konstruktion indeholder et stærkt ventileret luftlag imellem facade og uld etc. I henhold til DS-418 skal alle følgende lag ignoreres ved beregning af R og U, og den udvendige varmeovergangsmodstand skal tages i brug. ROCKWOOL U genkender denne situation og foretager selv de nødvendige rettelser. Dette forhindrer, at der begås fejl ved at medtage lag, som skulle ignoreres. Side 70 /105

71 I ovenstående eksempel er R-værdien for murstensvæggen fjernet fra beregningen og Rse ændrer sig fra 0,04 til 0, Ændring af rækkefølgen af lagene For enhver konstruktion, der består af mere end to lag, kan rækkefølgen på materialelag ændres på to forskellige måder: 1. Du kan enten trække dem op eller ned i materialelagene med musen og indsætte dem, når en sort linie viser sig: 2. eller du kan gå til de 2-dimensionale vinduer (områderne A eller B). Det fremhævede lag i listen over materialelag findes i begge vinduer A og B, hvor det er mærket med en pil i den retning, hvor det kan flyttes. Klik på denne pil, og laget ændrer position i pilens retning. Nedenfor ses på billede 1, hvordan det brune lag er yderst og derefter - på billede 2 - hvor det brune lag er flyttet ind efter det sorte lag. A A B B Side 71 /105

72 10.13 Sammenklappelige lag For at få et bedre overblik over konstruktionen er materialelagene som udgangspunkt klappet sammen og vist med et + -tegn foran det enkelte lag. Ved at klikke på + -tegnet kan man se alle indeholdte underlag i laget. Når lagene er udfoldede, ændrer + tegnet sig til -. Man folder lagene sammen igen ved at klikke på Eget katalog ROCKWOOL ENERGY DESIGN har i forvejen en række kataloger, der ikke kan ændres, men du har også mulighed for at oprette dine egne. I Eget katalog har du mulighed for at oprette eller ændre grupper og materiale, ændre og slette i katalogerne. Du åbner Eget katalog ved at dobbeltklikke på knappen eller klikke på + tegnet foran knappen Opret en ny gruppe Du kan oprette en ny gruppe i Eget katalog ved at højreklikke på knappen Eget katalog. Klik på Opret gruppe Indsæt et navn. Du kan frit vælge navn. Bagefter vil du kunne se resultatet i katalogoversigten under Eget katalog i konstruktionskatalogerne. Her er der tilføjet gruppen Ny gruppe. Side 72 /105

73 11.2 Ændring eller sletning en gruppe Du kan ændre navn på en gruppe eller slette en gruppe ved at højreklikke på gruppen i katalogoversigten. Herunder er der højreklikket på ny gruppe. Klik på Ændre gruppe eller Slet gruppe : Ændringerne kommer til at fremgå af katalogoversigten: Her ses en gruppe, der er blevet omdøbt til Ny gruppe 1 12 Materialekatalog I materialekataloget i højre side af skærmen får du et overblik over materiale, der allerede er oprettet i ROCKWOOL U, og du har mulighed for at tilføje nyt materiale. Egne materialer gemmes i Eget katalog. Eget katalog til materialer Materialekataloger Fordelene ved at tilføje nyt materiale er, at ROCKWOOL U. gemmer de indtastede data til senere brug, så du ikke skal indtaste dem på ny. Desuden vil ROCKWOOL U. kontrollere dine indtastede data og meddele dig det, hvis du ikke har udfyldt alle nødvendige data. Side 73 /105

74 12.1 Materialets detaljer Du kan se et informationsvindue med en oversigt over et materiales specifikationer ved at klikke på materialets navn i materialekatalogernes højre side (Se kapitel 9.4.5). Informationsvindue med materialets detaljer 12.2 Tilføj nyt materiale ROCKWOOL ENERGY DESIGN har samlet alle muligheder for at oprette nyt materiale under knappen i symbolbjælken. Når du klikker på denne knap, fremkommer følgende vindue, hvor du kan vælge hvilken type materiale, du ønsker at oprette: Opret nyt materiale via Eget katalog Du kan indsætte nyt materiale ved at klikke på knappen i symbolbjælken (se afsnit 3.4.3) eller ved at åbne Eget katalog i materialekataloget i højre side. Højreklik på Min gruppe og klik på Opret materiale. Side 74 /105

75 Nu fremkommer et vindue, hvor du kan indtaste oplysninger for materialet: Materialeegenskaber, der gør det lettere at genfinde og arbejde med materialet.(se kapitel ) Navngivning af materialet: Producentens navn Materialets officielle navn (max. 50 tegn vises i udprint) Dit eget interne navn for materialet (max. 50 tegn) Indtast de fysiske mål for materialet (se kapitel ) Mulighed for at tilføje billeder, noter og links til byggematerialet (se kapitel ) Mulighed for at vælge designmønster (se kapitel ) Vælg størrelsesforhold (se kapitel ) Her angives normale gængse handelsdimensioner, hvis de findes Husk at klikke Gem efter indtastningerne Udfyld felterne ift. de oplysninger, du har for materialet og tryk <Gem>. Omdøbning og sletning af materialer fungerer på samme måde som omdøbning og sletning af materialegrupper (se kapitel 11.2) Fysiske egenskaber og kilder Ethvert materiale skal have fysiske egenskaber tildelt. For beregninger med ROCKWOOL U. er µ-minværdi den teoretiske styrke. Det anbefales, at du noterer kilden, hvorfra de fysiske værdier blev fremskaffet. Side 75 /105

76 Vælg mønster Du har mulighed for at tildele materialet et bestemt mønster, som vil fremgå af den 3-dimensionale afbildning i arbejdsvinduet. Listen over tilgængelige typer er blevet foruddefineret for dig. Enhver 2-dimensional type har også en 3-dimensional type tildelt: ROCKWOOL U. anvender tekniske konstruktionstyper til de 2-dimensionale afbildninger af konstruktionerne i vandrette tværsnit (afbildning set ovenfra) og lodrette tværsnit. Realistiske typer anvendes til de 3-dimensionale afbildninger Dimensioner Du har mulighed for at tilføje materialets dimensioner. Specifikationen af materialet er kun til intern information og anvendes ikke til beregning af U-værdien. Et materiales vigtigste dimension er værdien for tykkelsen. Den kan indlæses på tre måder: 1. Værdier (Faste værdier) 2. Interval (Værdiområder) 3. Ikke defineret I tilfældet Værdier kan du indtaste en eller flere værdier for tykkelsen i feltet til højre, som ses af nedenstående skærmbillede. Værdierne vises ved den senere brug som valgmuligheder i en rullemenu. Når Interval anvendes, kan du indtaste minimum- og maksimumtykkelse i et nyt felt til højre (fremgår ikke af skærmbilledet ovenfor). Når Ikke defineret anvendes, skal der ikke indtastes nogen værdi. Side 76 /105

77 Tilføj et billede, noter eller links til materialet Du kan tilføje yderligere oplysninger til materialet i form af: Billede af materialet Notat Fil med information Link til en URL- eller adresse Navn på producent, adresse, telefonnummer Du kan kun tilføje ét billede, men flere noter og links. Du kan ændre rækkefølgen på de indtastede noter og links efterfølgende. Du klikker på fanebladene Billede, Noter/information eller Links og derefter <Tilføj>. Billede Før du tildeler et billede til et materiale, skal du være sikker på, at billedet er en Windows bitmap billedfil og har en maksimumstørrelse på 210 pixels vandret gange 148 pixel lodret. Dette er et tværformat. Arkiveres i samme folder eller i en underfolder til katalogfolderen. Mappen, hvori billedet skal arkiveres, er på harddisken: C:\Programmer\ROCKWOOL DK 3.1\catalogues\eget_katalog\RES Noter Før du tildeler en fil til et materiale, skal du være sikker på, at filen er gemt på harddisken under: C:\Programmer\ROCKWOOL DK 3.1\catalogues\eget_katalog\RES. ROCKWOOL U. accepterer følgende filformater til informationsfiler: Adobe Acrobat Reader filer (*.pdf) HTML filer (*.htm, *.html) Du får følgende dialogboks: Til at linke en fil til materialet fremkommer der en dialogboks. Side 77 /105

78 Indtast et kort navn til linket og vælg filen ved at klikke på knappen. Links Når du tilføjer et link, får du følgende dialogboks: Vælg en mulighed og indtast de ønskede oplysninger. Billeder, noter og links kommer nu til at være en del af oversigtsvinduet: Gem tilføjelserne ved at klikke <Gem> i nederste højre hjørne af det store oversigtsvindue Materialeegenskaber For at få en optimal arbejdsgang når du søger efter et bestemt materiale, bør du definere materialets egenskaber. Klik på fanebladet <Materialeegenskaber>: og definer materialets egenskaber. Side 78 /105

79 Der skelnes mellem to forskellige typer af egenskaber: Egenskaber, som er nødvendige for den logiske behandling af ROCKWOOL U. (Anvendelsestype) Egenskaber, som sætter filterfunktioner i stand til at hjælpe brugeren med at finde et materiale (Filtertyper) Klik på de korrekte typer og luk vinduet med <Gem>. Betydningen af den første gruppes egenskaber (Anvendelsestyper) er: Materiale Materiale til vægkonstruktioner Materiale til terrænkonstruktioner Anvendelse Denne egenskab definerer, om et materiale anbefales til den konstruktionsanvendelse, som er ved at blive oprettet. Materiale til loft og etageadskillelse Materiale til tagkonstruktioner Materiale placeret mellem spær Materiale til spær Denne egenskab definerer brugen af materialer i inhomogene konstruktioner. Kan ikke anvendes til homogene lag Kan ikke anvendes til inhomogene lag Lodret luftlag Vandret luftlag, opadrettet varmestrøm Vandret luftlag, nedadrettet luftstrøm Materiale til overflade (inde og ude) Materiale, som deaktiverer alle materialer, placeret efterfølgende Mekanisk fastgørelse Denne egenskab definerer brugen til konstruktioner med lodret luftlag. Denne egenskab definerer brugen til konstruktioner med opadgående varmestrømme. Denne egenskab definerer brugen til konstruktioner med nedadgående varmestrømme. Dette materiale må kun bruges på flader. At bruge et materiale med denne egenskab betyder, at alle lag, der kommer efter dette lag, ikke bliver medtaget i U- værdiberegningen. Dette materiale må kun bruges som mekanisk fastgørelse. Side 79 /105

80 Betydningen af egenskaberne i anden gruppe (Filterfunktion) er: Materiale Materiale til skillevægge (f.eks. metalstolper) Materiale til skråtage Materiale placeret over spærkonstruktionen Materiale placeret under spærkonstruktionen Materiale til flade tage Materiale til flade tage, mekanisk fastgjort til konstruktionen Materiale til flade tage, limet fast eller bundet til konstruktioner Trykfast materiale til flade tage Isolering generelt Isolering til hulmur Isolering til ventilerede facader Isolering til træskeletvægge Isolering til omvendt tag Isolering til kældervægge Foamglas XPS Transparent isolering Isolering som kan fastgøres mekanisk Membraner Diffusionslukket materiale, f.eks. dampspærre Diffusionsåbent materiale Bitumenforsegling Plastforsegling Træ Beton Metal Stenmateriale/stenarter Plastik Materiale til udfyldning af hulrum Mursten Gipsplade & gipsmateriale Luft generelt inkl. gasarter Luftlag, uventileret Luftlag, svagt ventileret Luftlag, stærkt ventileret Overflade, inde Overflade, ude Materiale, som ikke medtages i beregningerne Præ-fab konstruktioner (låst konstruktion i beregningen) Granulat - mineraluld Granulat - cellulose Isolering, som kan anvendes som kapillarbrydende lag Stenlag med kornstørrelse min. 4 mm Murværk af kalksandsten Porebetonblokke og plader med limede fuger eller opsat i forskalling Murværk af porebetonblokke Murværk af letklinkerbetonblokk Murværk af letklinkerbeton i murstensformat Mørtel Materiale til tunge ydervægge Filterfunktion Materialeanvendelsestype Isoleringstype Membrantype Materialetype Luftlagstype Brugstype Isoleringsmaterialer Kapillarbrydende lag Materialer der kan medtage effekten af den våde regnskærm i U- værdiberegningen. DS418 Annex F Side 80 /105

81 12.3 Ændring af materiale Materiale kan kun ændres, hvis det er gemt i Eget katalog (Se kapitel 11). Hvis du ønsker at ændre på et materiale, der er gemt i et af de andre materialekataloger, skal det først kopieres ind i Eget katalog Kopi af materiale Du kan kopiere materiale fra et katalog til et andet. Som eksempel kopieres materialet Armeret Beton, (1% stål ) Højreklik på materialets navn. Og klik Kopier materiale : Der åbner nu et dialogvindue, hvor du skal vælge, hvilken gruppe du ønsker at kopiere materialet til: Vælg den gruppe som materialet skal kopieres til. Materialet kopieres til Betongruppe Klik <OK> for at bekræfte dit valg Du vil nu få følgende resultat: Materialet Armeret Beton, (1% stål..) er blevet kopieret ind i Eget katalog > Betongruppe Side 81 /105

82 13 Vinduer Der kan udregnes U-værdi for vinduer. Opret et nyt vindue ved at klikke på knappen i symbolbjælken. Der dukker nu et vindue op, hvor du skal præcisere, hvilken type vindue, du ønsker at oprette. Indtast Vindues bredde og højde Grafisk fremstilling af rudetype Grafisk fremstilling af vinduet baseret på de indtastede oplysninger Grafisk fremstilling af rammetype Vinduets areal Angivelse af kilder ift. DS-418 eller eget input. Kuldebroer angives for begge rammer. U-værdi Du starter med at angive vinduets bredde og højde. Derefter vælger du rude og rammer ved først at vælge materiale fra materialekataloget, og derefter trække det enkelte materiale og indsætte det i den grafiske fremstilling. Når du tilføjer en rude eller en ramme til vinduet, får det farve og du får mulighed for at indtaste mål for materialet. Side 82 /105

83 De indtastede mål illustreres i det store felt til venstre. På billedet nedenfor er der valgt 3-lags ruder og yderramme i træ (begge i farver), men endnu ingen inderramme (grafisk fremstilling i gråtoner). Hvis du ønsker en anden type rude eller ramme end den, du har valgt, trækker du blot en ny over fra materialekataloget til den grafiske fremstilling. Som udgangspunkt angives DS-418 kildekommentarer til vinduerne, men du har mulighed for også at tilføje egne kilder til kuldebroer mellem rude og rammer. ROCKWOOL U regner selv vinduets areal sammen og tjekker U-værdien. Du har mulighed for at vælge tjekmetode ift. standardvinduer, Dannebrogsvinduer, effektiv U-værdi eller tagvinduer. Side 83 /105

84 Når du har indtastet alle oplysninger om vinduet, klikker du <Gem>. Side 84 /105

85 14 Døre Der kan udregnes U-værdi for døre. Opret en ny dør ved at klikke på knappen i symbolbjælken. Der dukker nu et vindue op, hvor du skal præcisere, hvilken type dør, du ønsker at oprette. Indtast dørens bredde og højde Grafisk fremstilling af rudetype i dør Grafisk fremstilling af døren baseret på de indtastede oplysninger Grafisk fremstilling af rammetype Dørens areal U-værdi Du starter med at angive dørens bredde og højde. Derefter vælger du ruder og rammer ved først at vælge materiale fra materialekataloget, og derefter trække det enkelte materiale til den grafiske fremstilling. Når du tilføjer en rude eller en ramme til døren, får det farve og du får mulighed for at indtaste mål for materialet. Side 85 /105

86 De indtastede mål illustreres i det store felt til venstre. På billedet nedenfor er der valgt 2-lags termoruder og yderramme i træ (begge i farver), men endnu ingen inderramme (grafisk fremstilling i gråtoner). Hvis du ønsker en anden type rude eller ramme end den, du har valgt, trækker du blot en ny over fra materialekataloget til den grafiske fremstilling. Som udgangspunkt angives DS-418 kildekommentarer, men du har mulighed for også at tilføje egne kilder til kuldebroer mellem rude og rammer. ROCKWOOL U regner selv vinduets areal sammen og tjekker U-værdien. Når du har indtastet alle oplysninger om vinduet, klikker du <Gem>. Side 86 /105

87 15 Konstruktioner med kuldebroer ROCKWOOL U tilbyder, at du kan gemme konstruktioner med kuldebroer i Eget katalog i konstruktionskataloget. Således har du allerede udregnede U-værdier til senere brug. Oplysningerne bliver dine egne interne beregninger, som kan udprintes efter behov. Denne funktion er med som assistent, så det er muligt at kontrollere, hvilket niveau den samlede væg inklusiv samlingsdetaljer ligger på. Opret en konstruktion med kuldebro ved at klikke på knappen i symbolbjælken. Der dukker nu et vindue op, hvor du skal præcisere, hvilken type konstruktion, du ønsker at oprette ved at trække indhold fra konstruktions- og materialekatalogerne og indsætte det i de tomme ruder. ROCKWOOL U beskriver anvendelsen i forhold til det konstruktionskatalog, du har valgt, i form af 2D- og 3D tegninger. Såfremt det ønskes at oprette egne kuldebroer eller punkttab til benyttelse i dette vindue, skal knappen benyttes. Herefter gemmes det ønskede linietab eller punkttab i eget katalog, hvorfra det trækkes ind i de respektive vinduer. Et eksempel kan være følgende: ROCKWOOL U udregner automatisk U og R-værdier. Røde resultater angiver en ikke overensstemmende U-værdi for konstruktionen. Hvis U-værdien er højere end den maksimalt tilladte værdi i henhold til DS-418, og du alligevel ønsker at gemme konstruktionen, får du en advarsel. Side 87 /105

88 Når du klikker <Gem> bliver konstruktionen gemt i dit Eget katalog under konstruktioner Opret kuldebro til Eget katalog Opret en kuldebro til Eget katalog ved at klikke på knappen i symbolbjælken. Denne funktion er ment som assistent for at hjælpe brugeren med at vise typiske kuldebroer fra DS-418. Der dukker nu et vindue op, hvor du skal præcisere, hvilken type kuldebro, du ønsker at oprette: vinduer eller fundamenter: Side 88 /105

89 For den enkelte kuldebro angiver ROCKWOOL U som udgangspunkt forskellige eksempler, som du har mulighed for at redigere, så de passer præcist til dine behov. Når du klikker på <Gem> knappen efter redigering, skal du gemme kuldebroen i dit eget katalog over kuldebroer. Side 89 /105

90 Åbne kuldebro Når du arbejder med konstruktioner i ROCKWOOL U kan du åbne gemte kuldebroer (se kapitel 8.1.5) ved at klikke på knappen i symbolbjælken. Du har nu adgang til gemte kuldebroer og kan inddrage de indtastede data i dit arbejde. Hvis du dobbeltklikker på den enkelte kuldebro, åbner informationen i arbejdsvinduet, og du har mulighed for at redigere oplysningerne og gemme kuldebroen på ny. 16 Kondensrisikoanalyse Kondensrisiko i henhold til DS/EN ISO 13788:2002 kan bruges som en vejledende vurdering af risiko for kondensdannelse i konstruktioner. Overfladekondens kan føre til mugdannelse, og kondens inde i konstruktionen kan på længere sigt føre til skade. For at en kondensrisikoanalyse kan foretages, skal følgende betingelser være opfyldt: En konstruktion skal ene og alene bestå af homogene lag af materialer med en gyldig dampmodstandsfaktor (µ-værdi) Klimaforhold i form af temperatur og relativ fugtighed af det indvendige og udvendige for hver måned skal være angivet. ROCKWOOL ENERGY DESIGN har dog valgt også at medtage beregninger af kondensrisiko for inhomogene konstruktioner. Det skal dog præciseres, at dette kun er en vejledende betragtning, der indikerer, om konstruktionen virker fornuftig. Indtast de klimatiske forhold ved at vælge en beliggenhed, der passer til bygningens brug. Side 90 /105

91 Klik på fanebladet <Kondensrisikoanalyse>. Et nyt vindue åbnes. Følg instruktionerne på de følgende sider Indtastning af klimadata Klik på <Vælg klimaforhold>: Vælg klimaforhold Valg af beliggenhed og fugtklasse Du får et nyt billede, hvor du skal vælge beliggenhed og fugtklasse ved at klikke på en beliggenhed angivet med hvide prikker på kortet Side 91 /105

92 Der fremkommer en tabel over klimatiske forhold for det valgte sted, som nu er fremhævet med en rød prik. Her er valgt beliggenheden Tange I rullemenuen kan du vælge fugtighedsklasse: Klik på <OK> for at gemme værdierne og fortsætte. Fri indtastning af værdier Du har også mulighed for frit at indtaste værdierne. Vælg boksen ved <Frit input af klimaforhold> for at kunne redigere værdierne i skemaet. Rediger værdierne ved at dobbeltklikke i feltet og indtaste dine værdier. Mulighed for frit input af klimaforhold Dobbeltklik på det enkelte felt for frit at indtaste ny værdi Klik på <OK> for at gemme værdierne og fortsætte. Side 92 /105

93 Så snart de indvendige og udvendige klimaforhold er indtastet, vises resultaterne af kondensrisikoanalysen som en oversigt. Advarselstrekant for inhomogene lag Resultaterne for konstruktionens overfladefugtighed og mellemrumskondens. Grøn tekst og et hak angiver et positivt resultat. Rød tekst og et udråbstegn angiver et negativt resultat. Kondensdannelsen og/eller fordampningen for hver måned. Placeringen af grænsefladelaget, hvor kondensdannelsen er forudsagt, er angivet som en blå linie i tegningen ved siden af diagrammet. Overfladekondens: Detaljerede resultater For at få detaljerede resultater for overfladekondensen, skal du klikke på knappen <Resultater>: Et vindue åbnes, hvor du kan se de detaljerede resultater. Klik på <Luk> for at gå tilbage til oversigtsbilledet. Side 93 /105

94 Intern kondens: Vigtigste resultater For at få detaljerede resultater af den interne kondens skal du klikke på knappen <Resultater>: Et vindue åbnes, hvor du kan se de detaljerede resultater. Billedet med de vigtigste resultater viser de detaljerede resultater for indvendig og udvendig fugtighed og temperatur. Du ser mængden af kondensvand pr. måned gc i [g/m 2 ] og summen af kondensvand i hver måned MA i [g/m 2 ]. Mellemrumskondens: Glaser-diagram Hvis du vil se de tilsvarende Glaser-diagrammer, skal du klikke på fanebladet <Glaser-diagram>. Øverst i vinduet ser du Glaser-diagrammerne for hver måned, og i skemaet nedenunder vises de fysiske værdier. Side 94 /105

95 17 Gem konstruktioner Når du har indtastet alle lag i din konstruktion, gemmes konstruktionen i konstruktionskataloget. Du kan kun gemme konstruktioner i materialekatalogerne under Eget katalog. For at gemme en konstruktion skal du klikke på knappen <Gem> nederst i vinduet. En ny dialogboks åbnes: Slet den valgte katalogmappe Rediger den valgte mappes navn Opret en ny mappe Katalogtitel Konstruktionsgruppe Konstruktionsnavn Konstruktionens officielle navn. Vises i udprint og på informationssiderne (max. 50 tegn) Dit eget interne navn for konstruktionen. Dette navn vises kun internt i BuildDesk U (max. 50 tegn) Side 95 /105

96 18 Eksempel: Anvende ROCKWOOL U Du kan oprette konstruktioner på to måder: 1. Ved at anvende materialer fra materialekataloget 2. Ved at bruge konstruktioner fra konstruktionskataloget Forskellen er, at i første tilfælde tilføjes hvert enkelt lag separat og i andet tilfælde tilføjes blokke af lag (konstruktioner). Det er også muligt at anvende en kombination af begge metoder, når en konstruktion oprettes. Oprettelse af en konstruktion ved brug af foruddefinerede konstruktioner fra konstruktionskatalogerne forklares med følgende eksempel på en ydervæg. For at vise fleksibiliteten i ROCKWOOL software, vises opgaven på to forskellige måder, der anvender begge metoder. Opgave: Tilføjelse af yderligere lag til en teglstensmur med beton og mineraluldsisolering fra konstruktionskataloget Ydervægge. Løsning 1: Klik på og vælg i den efterfølgende dialogboks Ydervægge. I konstruktionskataloget vælger du kataloget Ydervægge, og derefter mappen Hule vægge og dobbeltklikker på Beton, U=0,17 W/m 2 K Side 96 /105

97 Du får følgende arbejdsvindue: Vælg nu en dampspærre i materialekataloget f.eks. Polyethylen film, 0,15 mm i kataloget Generiske materialer. Træk den ind i område C, den 3-dimensionale afbildning af konstruktionen. ROCKWOOL U indsætter dampspærren som øverste lag over Massiv standard teglsten. Med flyttefunktionen i områderne A eller B klik på pilen mod undersiden, så dampspærren flyttes indad i konstruktionen (se kapitel 10.12). Klik på pilen for at flytte det markede laf i pilens retning. Diffusionsåben membran markeret med blåt Diffusionsåben membran fremhævet i materialelagene Side 97 /105

98 Klik nu på det fremhævede lag med højre museknap og åbn oprettelsesdialogboksen <Opret inhomogent lag>. Indtast værdierne 0,55 m for A og 0,05 m for B. Træk et træmateriale ind i feltet B: Adskillende materiale. Afslut oprettelsesvinduet med <OK>. Søg så i materialekataloget efter en indvendig vægbeklædning, f.eks. træ, og træk det ind i område C. Vægbeklædningen bliver indsat over det inhomogene lag. Flyt laget nedad. Nu ser konstruktionen ud, som følger: Afslut indtastningen ved at klikke på knappen <Gem> og arkiver konstruktionen i filen Eget katalog. Side 98 /105

99 Løsning 2: Opret en ny tom konstruktion. Klik på ikonet i i symbolbjælken og vælg Ydervæg i dialogboksen. Søg nu i materialekataloget efter indvendig vægbeklædning, f.eks. træ, og træk det ind i område C. Søg derpå efter en dampspærre og indsæt den over vægbeklædningen. Ændr isoleringen til et inhomogent lag ved at bruge samme metode og parametre som i løsning 1. Du får følgende: I konstruktionskataloget søg i gruppen Ydervægge efter betonmur, Mineraluld 37 mw/mk. U=0,19W/m 2 K og træk den ind i område C. Nu vil den komplette ydervæg blive indsat med alle dens lag. ROCKWOOL U beder nu om indsætningspositionen. Vælg Tilføj på ydersiden og klik <OK>. Nu er konstruktionen færdig. Klik på knappen <Gem> og arkiver konstruktionen i filen Eget katalog. Side 99 /105

100 19 Håndtering af kataloger I ROCKWOOL U kan du se, hvornår katalogerne er blevet oprettet, og du har mulighed for at oprette nye kataloger og du kan slette og ændre katalogers navne. ROCKWOOL U giver dig mulighed for at importere nye kataloger og eksportere kataloger. Du kan definere et katalog som standardkatalog, sådan at alle nye konstruktioner bliver gemt i dette katalog. For at kunne redigere i katalogerne skal du lukke alle arbejdsvinduer i midten af skærmen. Klik i menubjælken på <Kataloger> og vælg <Kataloghåndtering> Du vil nu få en oversigt over de anvendte kataloger. De grå kataloger er Producentkataloger eller Generiske kataloger og kan ikke redigeres De sorte kataloger kan redigeres Oversigt over katalogernes navne Katalogernes oprettelsesdatoer Side 100 /105

101 19.1 Opret et nyt katalog Du har mulighed for at oprette nye kataloger i kataloghåndteringsvinduet. For at oprette et nyt katalog skal du klikke på <Nyt>: Klik på <Nyt> Et vindue fremkommer, som beder dig om at indtaste navnet på det nye brugerkatalog. Indtast navnet f.eks. XYZ. Klik på <OK> for at afslutte processen Ændre et katalogs navn Du kan ændre navnet på et katalog ved at markere det i oversigten og klikke på <Omdøb>. Klik på <Omdøb> Side 101 /105

102 Nu fremkommer der et nyt vindue, hvor du skal indtaste det nye navn: Indtast det nye navn f.eks. XYZ123 klik <OK> for at afslutte processen 19.3 Slet et katalog For at slette et katalog skal du markere det katalog, du ønsker at fjerne i katalogoversigten, og klikke på knappen <Slet>. Klik på <Slet> Side 102 /105

103 Nu fremkommer der et nyt vindue: Bekræft processen ved at klikke på <Ja> 19.4 Definer et katalog som standardkatalog Standardkataloget er det katalog, hvor du vil blive tilbudt at gemme alle nye konstruktioner. Som udgangspunkt er Eget katalog defineret som standardkatalog, men du kan vælge at lade et andet katalog fungere som standardkatalog. Hvis du ønsker, at et andet katalog skal fungere som standardkatalog, skal du markere det ønskede katalog i katalogoversigten: Klik på <Standard> Side 103 /105

Rockwool Energy. Design 4.0. Manual

Rockwool Energy. Design 4.0. Manual Rockwool Energy Design 4.0 Manual November 2013 Forord Hvad er ROCKWOOL ENERGY DESIGN ROCKWOOL ENERGY DESIGN er et gratis online program, som man får adgang til via hjemmesiden http://www.rockwool.dk/beregninger/energiberegning.

Læs mere

Brugermanual. September 2014 Udgave 3.00

Brugermanual. September 2014 Udgave 3.00 Brugermanual September 2014 Udgave 3.00 Indhold Indhold... 2 1. Bliv bruger af EK-Pro... 4 1.1. Login... 4 2. Overblik... 5 2.1. Kopiering fra version 4 til version 5... 5 3. Opret en sag... 6 3.1. Energimærke

Læs mere

Kom godt i gang med rev. januar 2010

Kom godt i gang med rev. januar 2010 Kom godt i gang med rev. januar 2010 Indholdsfortegnelse START EK-Pro...4 EK-Pro firmaside Firma og konsulent registrering... 5 Firma standardtekster... 5 Firma fakturaer, specifikation... 5 SAGSOVERSIGT

Læs mere

Brugermanual Energy10

Brugermanual Energy10 Brugermanual Energy10 Sådan kommer du i gang Version 4.0 januar 2015 Energy Systems A/S - Silkeborgvej 53-8000 Århus C - CVR-nr.: 30925815 - Tlf.: 70229310 Mail: support@energysystems.dk Web: www.energysystems.dk

Læs mere

Indlæringseksempler side 2

Indlæringseksempler side 2 Indlæringseksempler Indlæringseksempler...1 Opbygning af model...3 Indlæringseksempler...3 Tre eksempler...4 Beskrivelse af bygningen...4 Randbetingelser...5 Overgangsisolanser...5 Ydervægge...5 Indvendige

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

Håndbog for Energikonsulenter 2014

Håndbog for Energikonsulenter 2014 Håndbog for Energikonsulenter 2014 Indholdsfortegnelse 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Håndbogens anvendelsesområde 1.2. Anvendelse af IT-værktøjer 2. Energimærkningens indhold 3. Retningslinjer for udarbejdelse

Læs mere

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010 2012 Manual til Kassen ShopPOS Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner Consulo ApS 04-08-2010 1 Introduktion... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Anvendelse... 5 2 Referencer... 6 3

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt!

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! 2 KORT INTRODUKTION: 6 INSTALLATION: 7 PROGRAMMETS OPBYGNING: 8 DESIGN AF SPØRGESKEMA: 9 ÅBEN SPØRGESKEMA 9 GEM SPØRGESKEMA 9 EKSPORT AF SPØRGESKEMA 9 PRINT

Læs mere

Passivhuse i dansk kontekst

Passivhuse i dansk kontekst Energiforskningsprogrammet EFP Programområde EFP07-II - Energieffektivisering vejledning, hjælpeværktøj og eksempler Journalnr.: 33033-0182 November 2008 Energiforsknings-programmet EFP Programområde

Læs mere

3D BIM modeller. En bedre sammenhæng i projektet. Theis K. R. Andersson S093369

3D BIM modeller. En bedre sammenhæng i projektet. Theis K. R. Andersson S093369 3D BIM modeller En bedre sammenhæng i projektet Theis K. R. Andersson S093369 Forord Teknologisk Institut har en vision om en digital platform, der understøtter rådgivningsprojekter i byggeriet, fra skitse

Læs mere

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 1 1. Indhold 6 2. Log ind til administrationen 7 3. Administrationen forside 8 4. Menu Bjælke 9 4.1 Start 9 4.2 Varekatalog 9 4.2.1 Varegrupper 9 Indsæt ny varegruppe

Læs mere

Design og automatisering af regneark

Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2007 Indholdsfortegnelse 1 Målbeskrivelse... 7 2 Deltagerinformation... 8 3 Bestyrelsesmøde i Firmaet A/S... 10 3.1 Lidt om diagrammer... 11 3.2 Generelt om redigering af diagrammer...

Læs mere

Start med Excel 2000

Start med Excel 2000 Start med Excel 2000 Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menuen Vis indstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde

Læs mere

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare 2 KnowWare Start med Excel 2000 Palle Grønbæk, partner@email.dk 1. udgave, 1. oplag, nov. 1999 ISBN 87-90785-31-2 Copyright 1999 forfatter og KnowWare, mm@knowware.dk Printed by OTM in Denmark 1999 Published

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S.

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Guide - Kom i gang Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Alle rettigheder haves af Sigma Estimates A/S. Materialet må ikke kopieres, og er

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER FLERFAMILIEHUSE. Version 2012. Oplyst forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER FLERFAMILIEHUSE. Version 2012. Oplyst forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 FLERFAMILIEHUSE Oplyst forbrug 2012 Gyldig fra den 1. juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE GYLDIGHED 02 Gyldighed 02 ENERGIMÆRKNING EFTER OPLYST FORBRUG 03 Energimærkning

Læs mere

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Version 4.3 2013 Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Udviklet i samarbejde med Bygaden 7, DK-4040 Jyllinge, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 SKRIDT FOR

Læs mere

MIT FØRSTE PROJEKT HUSINSTALLATION

MIT FØRSTE PROJEKT HUSINSTALLATION MIT FØRSTE PROJEKT HUSINSTALLATION Sådan laver du et simpelt projekt med en husinstallation, hvor du anvender de mest almindelige funktioner i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Sidst

Læs mere

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere

Quickguide til TRIVSELMETER UDARBEJDET AF INTERRESEARCH A S

Quickguide til TRIVSELMETER UDARBEJDET AF INTERRESEARCH A S Quickguide til TRIVSELMETER UDARBEJDET AF INTERRESEARCH A S Januar 2010 INDHOLD A. OPSTART, KONTOTYPER OG KONTOADMINISTRATION 4 Start Trivselmeter menupunktet Oversigt 4 Konto/facilitator typer 4 ændringer

Læs mere

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio Lectio Bogdepotvejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord

Læs mere

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com PowerPoint 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller

Læs mere

TYPO3 CMS. Redaktør manual. CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk. Dato: Juli 2009. TYPO3 version 4.2.0. E-mail: info@cmshouse.

TYPO3 CMS. Redaktør manual. CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk. Dato: Juli 2009. TYPO3 version 4.2.0. E-mail: info@cmshouse. TYPO3 CMS Redaktør manual CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk Dato: Juli 2009 TYPO3 version 4.2.0 E-mail: info@cmshouse.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Generelt om TYPO3...3

Læs mere

Excel 2010. Grundkursus. Kursushåndbog. Microsoft Office 2010 Dansk programversion

Excel 2010. Grundkursus. Kursushåndbog. Microsoft Office 2010 Dansk programversion Excel 2010 Grundkursus Kursushåndbog Microsoft Office 2010 Dansk programversion Kursushåndbog Microsoft Excel 2010 Grundkursus DK copyright 2010 innovate revision 1.0a Indhold INDHOLD Introduktion Læs

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 for begyndere første trin Baseret på små overskuelige øvelser Mange store illustrationer i farver KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 kursushæfte

Læs mere