Programmer og websites, der henvender sig til eller er oplagte i undervisningen af: Elever med andet modersmål end dansk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Programmer og websites, der henvender sig til eller er oplagte i undervisningen af: Elever med andet modersmål end dansk"

Transkript

1 Programmer og websites, der henvender sig til eller er oplagte i undervisningen af: Elever med andet modersmål end dansk

2 Udvalgte programmer fra Mikro Værkstedet Læsehuset De yngste elever Her er både skønlitterære og faglige tekster med gode illustrationer, altid i en let og svær udgave. Eleverne kan arbejde både med det talte og det skrevne sprog. Før læsningen kan eleven arbejde med forforståelse - enten med et kort resume eller med illustrationer. Under læsningen kan eleven vælge læsestrategier, og der er mulighed for digital oplæsning. Efter læsningen kan eleven genfortælle eller læse højt i lydstudie. De kan arbejde med nøgleord og forståelsesopgaver i læserummet. Læreren kan følge eleven i elev-loggen. Den Talende bog Alle Eleven lærer, at der er sammenhæng mellem tekst og illustration på en vedkommende måde. De kan arbejde både med det talte og det skrevne sprog. Det er et åbent værktøjsprogram, en samling skabeloner, der kan bruges i alle fag og med forskellige medier. Eleven laver en digital bog, med billeder, tekst og lyd. Programmet arbejder sammen med CD-ORD, så eleven kan få hjælp både med at læse og med skriveprocessen. Programmet er let og logisk at bruge og har mange anvendelsesmuligheder. De yngste elever kan lave lydbøger, hvor de fortæller om en tur, de har været på eller hvordan man bager fx boller. De ældre elever kan arbejde med reportager, dagbøger, rapporter, stile og faglige tekster.

3 10Finger 3 Begynderundervisning, analfabeter og modtageklasseelever, der læser med andre skrifttegn og skal lære de danske bogstaver Eleverne lærer bogstavernes form og lyd og lærer også tastaturet at kende. Brug programmet til nye elever i modtagerklassen, der skal lære det latinske alfabet. Her er mange forskellige øvelser, og læreren har mulighed for at indstille og finde de øvelser, der udfordrer elevernes behov, så de kan træne individuelt. Eleven skal, lytte, skrive, kopiere, bogstaver, stavelser, ord, sætninger og små historier. Læselandet 2 Indskolingen og mellemtrinnet Her er et program til træning af læsning, stavning og grammatik, som også træner opmærksomhed. Programmet indeholder 15 forskellige aktiviteter, som fx: - Sandt eller falsk? - Hvem er jeg? - Korrekt udsagn til billede. - Afslut sætningen. - Indsæt det rigtige ord. - Fjern et ord(-kategori). - Lav et udsagn. Programmet er understøttet af læs-op-funktion. Programmet kan bruges i den supplerende undervisning, som en dimension i faget dansk og i læseundervisning på hold. - Gerne på interaktiv tavle, som gruppearbejde.

4 Alf og alfabetet Indskolingen Programmet øger elevernes ordforråd. Eleverne træner ordbilleder og navneord, forlyd og stavning. Eleven skal lytte, forstå og handle. Det er nu lidt sjovere at lave øvelserne i fællesskab på en interaktiv tavle. Fra programpakken SkolePro - it til alle fag Billedordbog Mellemtrinnet og især de ældste elever Dette lidt ældre program har fokus på at øge ordforrådet og kan bruges af både lærere og elever til udarbejdelse af eget undervisningsmateriale. Ordene, der er emneopdelte, trænes i 12 forskellige aktiviteter med stigende sværhedsgrad. Eleverne skal lytte, læse og skrive. Billedordbogen er opdelt i en aktivitetsdel og en redigeringsdel. Sidstnævnte gør det muligt at udbygge ordbogen med andre sprog og udvide ordforrådet efter ønske.

5 Dansk Arbejde Alle Dansk Arbejde er på én gang et enkelt program, som er let at gå til, og et program, der kan bruges på mange forskellige måder i undervisningen. Det er it med læsebriller på. Her arbejder eleverne med tekster på mange måder. Programmet indeholder færdige bøger / historier, som eleverne kan lytte, læse, skrive, stave og lege med i programmets opgavedel. Derudover giver programmets udviklingsdel mulighed for at lave nye bøger med tekst, billede og tale. Tosprogede elever og digitale læremidler med abonnement abc.dk Indskolingen, begynderlæsere både i den supplerende undervisning og som en dimension i faget og i basisundervisningen på interaktive boards inden individuel læsning Her er mange små bøger med gode illustrationer og med seks opgaver til efter-læsningen. Læreren kan registrere, planlægge og vælge mellem bøger i forskellige genrer med mange gode illustrationer og animationer. Der er tre forskellige niveauer til hver historie. Der er digital oplæsning af hele historien eller af enkelte ord. Læsningen sluttes af med opgaver med direkte henvisning til teksten eller til læseteknik. Tekstoplevelse Læsning/afkodning Indholdsforståelse Lyderingsopgaver

6 3.klasse og mellemtrinnet Bøgerne er emne og interesseopdelt. Du finder både skøn- og faglitteratur, og læsningen findes på to niveauer. Eleverne kan gå i dialog og forslå emner, og oplæsningshjælpen er også en mulighed. Teksterne kan printes ud, og siden er dynamisk. Der ligger skriveskabeloner under faglig læsning, og der findes quizzer og andre opgaver, som træner ordkendskab. Fra børnehaveklassen til 6. klasse Et lettilgængeligt digitalt bibliotek med 200 letlæsningsbøger. Læreren kan vælge, hvilke bøger eleverne skal læse. Eleven har mulighed for hjælp via digital oplæsning, og efter læsningen kan eleverne løse opgaver til indholdet. Der lægges også op til at læse og skrive boganmeldelser.

7 Andre programmer på nettet med abonnement Alle Faglig læsning for fulde sejl med et utal af danske dyr. Her er læsning på tre niveauer. Den letteste er med oplæsning. Der er mange og gode illustrationer og gode ideer til undervisningsforløb. En dynamisk side med rigtig mange anvendelsesmuligheder. - Oplagt til emneopgaver. Lav en skabelon, så eleven hjælpes til at finde de relevante oplysninger. Alle Faglig læsning for fulde sejl med et utal af dyr fra hele verden. Her er læsning på tre niveauer. Den letteste er med oplæsning. Der er mange og gode illustrationer og gode ideer til undervisningsforløb. En dynamisk side med rigtig mange anvendelsesmuligheder. - Oplagt til emneopgaver. Lav en skabelon, så eleven hjælpes til at finde de relevante oplysninger.

8 Alle Filmstriben viser kortfilm, dokumentarfilm og spillefilm over nettet. Filmstriben er et fleksibelt og hurtigt alternativ til traditionel filmdistribution. Her er mange gode film til forskellige aldre og med forskellige genrer. Der er også film om børn i andre lande og kultur oplagt til interkulturel undervisning.

9 Mellemtrinnet og de ældste elever - kan bruges også i modtagerklasse - Har du europæiske elever i klassen? - Eller underviser du i geografi? Så kan du bruge denne side med mange informationer og opgaver. Historien om prinsessen på ærten går igen i forskellige sammenhænge og bliver læst op på de forskellige sprog. Alle Denne portal er fagopdelt og velegnet (også) til tosprogede, i det man her bl.a. via et hav af filmklip og lyd visuelt og auditivt understøtter elevernes møde med et nyt emne, en historisk periode, et tidsbillede fra en roman etc., og dermed elevernes forforståelse inden og undervejs i et givent undervisningsforløb På siden, der er gratis, er der mange forslag til brug i undervisningen.

10 Lexin Billedtema - Dansk Alle En emneopdelt digitalordbog på mange forskellige sprog, der øger ordforrådet, hvor eleverne kan bruge modersmålet. Den er god til opstart på nyt emne eller nyt fag, da eleverne kan høre de nye fagord (navneord) på modersmålet og dansk. Oplagt til forberedelse på fag som fx håndarbejde og hjemkundskab. Desværre er de i øjeblikket største sprog, thai og polsk, ikke med. Fjernundervisning i dansk som andetsprog De ældste elever og voksne Mange øvelser til for de ældste elever i blandt andet læsning, grammatik, lytte- og matchopgaver. Der er øvelser online, med kontrol. Øvelserne er lavet til voksne og kan bruges til selvstudium.

11 Multidansk Børnehavebørn og de yngste tosprogede elever og kan også bruges i basisundervisningen Her er mange gode opgaver til de yngste elever med fokus på ordforråd og begreber. Der er små historier og eventyr med illustrationer, som man kan bruge til at arbejde med forforståelse, og der er lytte-, læse- og forståopgaver. Det er sjovt at gå på opdagelse her og gerne på en interaktiv tavle, så kan flere være med. Vores fællessprog Forældre og de ældste elever Grammatik er et hjælperedskab i en sprogtilegnelsesproces, som aldrig kan stå alene. Men på denne hjemmesiden arbejder du med grammatik på forskellige sprog. Her kan eleverne sammenligne grammatikken på dansk, engelsk, fransk, tyrkisk, arabisk, somali, swahili, vietnamesisk, spansk, bosnisk, serbisk, kroatisk og persisk. Under alle afsnit i Vores fællessprog er sammenligninger med dansk og de forskellige sprog samlet. Det åbner mulighed for, at læreren kan indhente viden om forskelle og ligheder inden for sprogene.

12 Træneren på EMU en Alle både i grundskolen og ungdomsuddannelserne En samling af træningsopgaver inden for grammatik, ordforråd med meget mere. Her er øvelser til alle fag. Duda din vej til viden De ældste elever Siden er opdelt i fag, emner og temasider. En god side til projektopgaven og en god resurseside for underviseren.

13 WiX Mellemtrinnet og de ældste elever WiX - Flash ER et gratis program til at designe hjemmesider. Elever og lærere kan designe egne hjemmesider på kort tid. Brugerfladen er flot og nem at arbejde med; den er visuel og appellerer til elever. Det er enkelt at indsætte billeder, lyd, kort og videoer. Der er mange anvendelsesmuligheder, og kun fantasien sætter grænser. Eleverne kan fx lave en side over emnet min by med kort og gadebilleder fra google Maps. Eleverne kan fotografere eller videofilme de bedste legesteder eller lignende. De kan fortælle om billederne og hvorfor de har valgt stedet. På kan du med små videovejledninger lære at bruge programmet. Se eksempel på: Photo Story Kan downloades her: Alle, dog skal de yngste ha voksenhjælp Photo Story 3 kan downloades gratis på Microsofts hjemmeside. Det er et let tilgængeligt program, der kombinerer tekst, lyd og billeder. Eleverne kan lave egne små billedfortællinger og kan fx fortælle om en tur eller et forsøg i natur og teknik - der er mange anvendelses- og læringsmuligheder. Resultatet kan indsættes i fx en PowerPoint. Det er enkelt og nemt, og resultatet ser flot og professionelt ud og kan uploades eller sendes som en vedhæftet fil i en mail. På kan du med små videovejledninger lære at bruge programmet.

14 Glogster Fra 3. klasse kan eleverne arbejde selvstændigt med programmet Et gratis og utroligt værktøj til at lave flotte plakater og plancher med spændende indhold. Eleverne kan indsætte billeder, video, tekst, lyd og musik. De kan lave levende plakater til fx at illustrere et emne eller et begreb. Grab-funktionen gør det muligt at fange en video, et billede eller en lyd her og nu og eleverne kan vælge det medie, der illustrerer bedst. Og så er programmet så brugervenligt, at man kan glemme teknikken og koncentrere sig om opgaverne. En glogster er en plakat på en side. På Glogster Edu kan læreren oprette sig som bruger og derefter oprette eleverne, som så kan gå direkte til tjenesten med deres brugernavne. Eleverne kan fx illustrere digte eller forklare begreber som sorg, racisme eller kærlighed. Plakaten kan embed es i fx skoleporten, elevintra eller forældreintra. På kan du med små videovejledninger lære at bruge programmet. VuVox Mellemtrin, og de yngste med voksenhjælp. Oplagt til elevprodukter, men også i forældresamarbejdet Her kan I lave jeres egne collager og i bred forstand billedfortællinger, der nemt integreres i skoleintra. På kan du med små videovejledninger lære at bruge programmet.

15 Interaktivt udtaleprogram : Alle nyankomne, der skal lære dansk. Interaktivt udtaleprogram er et sprogligt supplement til danskundervisningen, med fokus på at forbedre elevernes udtale. Materialet består af 14 kapitler, som fx Familieforhold, Hos lægen, Kalender og Vejret, der alle indeholder dialoger, sætninger og ord. Materialet indeholder endvidere fire discipliner, hvor eleverne kan arbejde videre med det, de har mødt i kapitlerne. De fire discipliner er: Uden licens: 1) Sætninger, hvor eleven kan læse, høre, udtale og optage de ord, sætninger og vendinger, han/hun møder i de 14 kapitler 2) Udtale, hvor eleven specifikt kan træne sproglige problemer, som fx konsonantgrupper Kræver licens: 3) Mit hjørne, hvor eleven kan vælge selv at indtale nye ord og sætninger, 4) Undervisernes hjørne, hvor underviseren kan indtale et nyt emne med tilhørende ord og sætninger.

16 HUSK også OneNote Et program fra Microsoft, der kan bruges til en digital portefølje. Er glimrende til at gemme elevplaner, sprogvurderinger og andre vigtige dokumenter. Man kan videooptage og lydoptage direkte i programmet. Interaktive tavler En interaktiv tavle er et genialt redskab i undervisningen af tosprogede elever. Du kan farve og flytte rundt på ordene. Du kan lynhurtigt illustrere et ord eller et begreb, og så findes der mange skabeloner til ordsorteringer, vendespil og andre aktiviteter til ordtræningen. Mobiltelefonen Husk at bruge mobilen den er jo lige i lommen og så har du: Lydoptager Kamera Videooptager Skrivemaskine Med mere

Kære forældre... TJEKTASKEN.NU

Kære forældre... TJEKTASKEN.NU Kære forældre... 2014 TJEKTASKEN.NU Formålet med denne folder er at gøre forældre opmærksomme på skolens tilbud om, at deres børn kan downloade og bruge udvalgte it-programmer derhjemme. Programmerne er

Læs mere

2011-12 TJEKTASKEN.NU

2011-12 TJEKTASKEN.NU Kære forældre... 2011-12 TJEKTASKEN.NU Formålet med denne folder er at gøre forældre opmærksomme på skolens tilbud om, at deres børn kan downloade og bruge udvalgte it-programmer derhjemme. Programmerne

Læs mere

Elevvejledning til ElevIntra version 4.2.1. Elevvejledning til ElevIntra. Version 4.2.1

Elevvejledning til ElevIntra version 4.2.1. Elevvejledning til ElevIntra. Version 4.2.1 Elevvejledning til ElevIntra Version 4.2.1 Marts 2006 1 1 Fra elevrådet...3 2 Galleriet...4 3 Nyhedsarkivet...5 4 Webaviser...6 5 Klassens opslagstavle...7 6 Udstillinger...8 7 Klassearkivet...10 8 Min

Læs mere

LEKTIEHJÆLP TIL BØRN HVORFOR OG HVORDAN?

LEKTIEHJÆLP TIL BØRN HVORFOR OG HVORDAN? ET HÆFTE OM LEKTIEHJÆLP FOR FRIVILLIGE I DANSK FLYGTNINGEHJÆLP LEKTIEHJÆLP TIL BØRN HVORFOR OG HVORDAN? DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID LEKTIEHJÆLP TIL BØRN HVORFOR OG HVORDAN? Et hæfte

Læs mere

Fælles mål Undervisningen i Dansk på Esrom Vores overordnede mål Skriftligt dansk

Fælles mål Undervisningen i Dansk på Esrom Vores overordnede mål Skriftligt dansk Fælles mål Undervisningen i Dansk på Esrom Dansk er vores modersmål, og dansk er et sprog vi værner om. Vi ser det som vores mål, at vi gør eleverne så dygtige, som deres evner forudsætter. Vort endelige

Læs mere

Lær at læse på fagportal. - greb og begreb om hjemmesider

Lær at læse på fagportal. - greb og begreb om hjemmesider Lær at læse på fagportal - greb og begreb om hjemmesider Trin: Fag: Tid: 1. klasse kan også anvendes på 2. - 3. klassetrin Dansk N/T 10 lektioner Manchet For at eleverne kan få de nødvendige it-læsekompetencer,

Læs mere

Apps i børnehøjde APPS I BØRNEHØJDE

Apps i børnehøjde APPS I BØRNEHØJDE APPS I BØRNEHØJDE TIL DE YNGSTE LAV COLLAGER OG DIGITALE BØGER SAMMEN MED BØRNENE LAV SMÅ FILM SAMMEN MED BØRNENE DIGITALE BILLEDBØGER LEG OG LÆRING MED BOGSTAVER OG TAL FINMOTORIK/FARVER KONCENTRATION/HUSKESPIL

Læs mere

Margit Gade. Dansk med it. Vis mig hvordan! TRIN

Margit Gade. Dansk med it. Vis mig hvordan! TRIN Margit Gade Dansk med it Vis mig hvordan! TRIN Dansk med it - Vis mig hvordan! Margit Gade 2012 Akademisk Forlag, København et forlag under Lindhardt og Ringhof Forlag A/S, et selskab i Egmont Mekanisk,

Læs mere

SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE

SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE INSPIRATIONSHÆFTE TIL FRIVILLIGE I DANSK FLYGTNINGEHJÆLP SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE Inspirationshæfte

Læs mere

Vi håber, I får glæde af materialet. God fornøjelse.

Vi håber, I får glæde af materialet. God fornøjelse. Kære underviser, Vi har samlet 21-23 aktiviteter, der sætter webetik og digital dannelse på skoleskemaet og på forældremødet. Målet er, at børn og unge både kan arbejde med det, der interesserer dem, og

Læs mere

GRY CLASEN MADS VESTERAGER MADSEN LÆRERVEJLEDNING. Sprog i Livet på www.dansk.nu

GRY CLASEN MADS VESTERAGER MADSEN LÆRERVEJLEDNING. Sprog i Livet på www.dansk.nu GRY CLASEN MADS VESTERAGER MADSEN LÆRERVEJLEDNING Sprog i Livet på www.dansk.nu www.dansk.nu LÆRERVEJLEDNING Sprog i Livet på www.dansk.nu GRY CLASEN MADS VESTERAGER Lærervejledning Sprog i Livet på www.dansk.nu

Læs mere

Undervisningsplan for faget dansk

Undervisningsplan for faget dansk RINGSTED NY FRISKOLE - BRINGSTRUPVEJ 31-4100 RINGSTED Skolen 57 61 73 86 SFO 57 61 73 81 Lærerværelse 57 61 73 61 www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk RNF@ringstednyfriskole.dk Undervisningsplan for faget

Læs mere

Lærervejledning til Tak for kaffe!

Lærervejledning til Tak for kaffe! Lærervejledning til Tak for kaffe! Undervisningsmaterialet Tak for kaffe! består af en film, en grundbog til læsning og skrivning og en cd-rom med øvelser. Målgruppen Tak for kaffe! er lavet til indvandrerundervisning.

Læs mere

Læseplan. Medie-, IT- og biblioteksundervisning

Læseplan. Medie-, IT- og biblioteksundervisning Læseplan Medie-, IT- og biblioteksundervisning Esbjerg Skolevæsen 2009 Læseplan for medie-, IT- og biblioteksundervisning Esbjerg Skolevæsen 2009 Læseplanen er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående

Læs mere

Hjælp dit barn til at blive en god læser

Hjælp dit barn til at blive en god læser Hjælp dit barn til at blive en god læser Hvordan udvikler du dit barns læsning, og hvad kan I som forældre gøre for at understøtte skolens arbejde? Folkeskolerne i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Forældreinformation

Læs mere

SPROG KLAR TALE I LEKTIECAFEEN. Inspirationshæfte til frivillige lektiehjælpere

SPROG KLAR TALE I LEKTIECAFEEN. Inspirationshæfte til frivillige lektiehjælpere SPROG KLAR TALE I LEKTIECAFEEN Inspirationshæfte til frivillige lektiehjælpere 2014 Udgivet af Brug for alle unge Undervisningsministeriet 2014 www.bfau.dk Redaktion Dorthea Funder Kaas, Brug for alle

Læs mere

IT-programmer på computerne

IT-programmer på computerne IT-programmer på computerne Dansk Matematik Sprog Naturfag, hjemkundskab og idræt Klasselærerfunktion Multimedie Microsoft Office Generelt Dansk 10Finger 3 - Mikrov Maskinskrivning med EDB - Mikrov Når

Læs mere

Vester Hassing 10. dec. 2013. Ipads på VHS. En vejledning. ipads på VHS Side 1

Vester Hassing 10. dec. 2013. Ipads på VHS. En vejledning. ipads på VHS Side 1 Ipads på VHS En vejledning ipads på VHS Side 1 Tillykke med det nye arbejdsredskab Vi ved allerede nu, at dette redskab bliver til stor hjælp i det daglige arbejde både på skolen og hjemme. Med uddelingen

Læs mere

Creative Commons for alle Peter Leth, Lær IT. Webtjenesten Lær IT Ellehammersvej 93, Holstebro www.laerit.dk august 2011

Creative Commons for alle Peter Leth, Lær IT. Webtjenesten Lær IT Ellehammersvej 93, Holstebro www.laerit.dk august 2011 C R E A T I V E C OMMON S F ORA L L E Creative Commons for alle Peter Leth, Lær IT Webtjenesten Lær IT Ellehammersvej 93, Holstebro www.laerit.dk august 2011 Creative Commons for alle er udgivet af webtjenesten

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Lige muligheder for alle -- fokus på sprog i alle fag! matematik

Lige muligheder for alle -- fokus på sprog i alle fag! matematik Lige muligheder for alle -- fokus på sprog i alle fag! matematik kolofon indhold Forfatter Iben Svensson - med sparring fra: - ole E. Jensen VUC Vestegnen - Torben Nielsen VoksenUddannelsescenter Frederiksberg

Læs mere

IT i undervisningen på. FVU-læsning. Gennemgang af udvalgte programmers anvendelighed i FVU

IT i undervisningen på. FVU-læsning. Gennemgang af udvalgte programmers anvendelighed i FVU IT i undervisningen på FVU-læsning Gennemgang af udvalgte programmers anvendelighed i FVU Undervisningsministeriet November 2001 IT i undervisningen på FVU-læsning Gennemgang af udvalgte programmers anvendelighed

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

Handleplan for læsning Gug skole

Handleplan for læsning Gug skole qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio påasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåas dfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæø Handleplan for læsning Gug skole

Læs mere

Generelt. Træk fingeren ned over skærmen åbner søgefeltet

Generelt. Træk fingeren ned over skærmen åbner søgefeltet Generelt Multi-touch Træk fingeren ned over skærmen åbner søgefeltet Træk fire fingre op over skærmen for at skifte mellems apps Her vises også senest brugte kontakter Luk apps ved at trække dem opad betjening

Læs mere

Rodt, / gult, gront / sprog O M

Rodt, / gult, gront / sprog O M Rodt, / gult, gront / sprog T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse, hvor eleverne skal gå rundt mellem hinanden og sige ord på forskellig måde. Formål At eleverne bliver bevidste om, hvordan de

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE

NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE abcdef ijklmno rstuvxy æøå Inspiration og vejledning Testen i dansk, læsning De nationale test i dansk, læsning er it-baserede test, der tegner et billede

Læs mere

Humlebæk skole. Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling. Ressourcecenter

Humlebæk skole. Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling. Ressourcecenter Humlebæk skole Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling Ressourcecenter Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0. årgang Mål At eleverne kan anvende alfabetet At styrke

Læs mere