På udstyrsområdet tilbyder Nordenta PTO-medlemmerne serviceaftaler på udstyr, rabat på udstyr og rabat på kurser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På udstyrsområdet tilbyder Nordenta PTO-medlemmerne serviceaftaler på udstyr, rabat på udstyr og rabat på kurser"

Transkript

1 PTO Partner Program

2 f o r b r u g s v a r e r & u d s t y r n o r d e n t a Nordenta er Danmarks største totalleverandør til tandlægeklinikker. Vi markedsfører og sælger mere end varenumre inden for forbrugsvarer til næsten alle klinikker i Danmark. Desuden sælger vi udstyr fra XO CARE, Sirona og Soredex ligesom vi udvikler landets mest udbredte journaliseringssystem. Forbrugsvarer Vores sortiment på mere end varenumre leveres fra vores domicil i Hørning ved Århus. Vi prioriterer høj service, leveringssikkerhed og et tillidsfuldt forhold til vores kunder. Vores faguddannede salgspersonale vil gøre alt for at hjælpe og rådgive dig, ligesom vores moderne lagerfaciliteter gør, at vi selv ved meget sene bestillinger kan levere dagen efter. På forbrugsvareområdet tilbyder Nordenta PTO-medlemmerne omsætningsbaseret bonus på indkøb. Desuden yder vi rabat på vores kurser. Udstyr Vores udstyrsafdeling er landets største. Mere end 40 medarbejdere står i afdelingen i Glostrup klar til at yde rådgivning og service i forbindelse med udstyr og klinikdesign. Vi forhandler og servicerer units fra XO CARE og Sirona samt røntgensystemer og småudstyr fra Soredex, Sirona og XO CARE. Endelig har vi et tæt samarbejde med Inform og Kappler omkring klinikindretning. Det hele kan ses i vores topmoderne showrooms i Hedensted og Glostrup naturlige steder at besøge, når klinikken skal have nyt udstyr. På serviceområdet har vi mere end 25 teknikere ansat. Derfor dækker vi bredt og kan hurtigt rykke ud, hvis der er behov for det. Vi har desuden eget værksted, som hurtigt tager sig af mindre reparationer. Endelig tilbyder vi udlånsprodukter, når dit udstyr ikke kan laves på stedet. På udstyrsområdet tilbyder Nordenta PTO-medlemmerne serviceaftaler på udstyr, rabat på udstyr og rabat på kurser al dente al dente er landets mest udbredte journaliseringssystem. Systemet er en sikker, hurtig og nem måde at føre effektive journaler på. Læg hertil at al dente også styrer aftaler, indkald og økonomi og du har et komplet system, der gør klinikkens hverdag mere effektiv og mere profitabel. al dente tilbyder PTO-medlemmerne opstartsrabat ved installation. Forbrugsvarer: Telefon Udstyr: Telefon al dente: Vores spidskompetencer ligger inden for rådgivning, hvor vores konsulenter har en bred erfaring med klinikindretning. Derfor hjælper vi gerne til med både små og store projekter og vi hjælper gerne med at styre byggeprocessen for dig. Nordenta A/S Nydamsvej Hørning ENordenta A/S Naverland Glostrup

3 S U N D H E D S P O R T A L t A N D O G M U N D. D K tandogmund.dk - professionel er en uafhængig informationskanal, der gør tandlægefaglig viden på højt fagligt niveau tilgængelig for alle. Formålet er, gennem øget viden, at gøre befolkningen mere bevidst om tand- mund- og kæbesygdomme og deres opståen for derved at højne folkesundheden. Oplysninger givet på tandogmund.dk kan supplere, men ikke erstatte kontakten til den sædvanlige behandler. Rådgivning Al rådgivning gives af autoriserede læge- eller tandlægefaglige personer. Det tilbyder tandogmund.dk PTO s medlemmer Når en bruger opretter et abonnement på portalens ydelser, får alle medarbejdere på vedkommendes klinik adgang til disse. Det koster 1500 kr. for et abonnement årligt, men vi tilbyder gratis adgang til alle medlemmer af PTO (Praktiserende Tandlægers Organisation) samt til alle tandlægestuderende i Danmark. Tlf.: Portalen består af en åben del med information om tand- mund- og kæbesygdomme for patienter og andre interesserede samt en lukket professionel del med faglig information for tandlæger. Den offentlige del af portalen besøges af ca personer om måneden. Fordele tandogmund.dk tilbyder den enkelte tandlæge mange forskellige ydelser: Profilering i Kollegiale henvisninger inden for specialer Profilering i Valg af tandlæge på den offentlige del af tandogmund.dk Rigt illustreret minileksikon Diagnoselister Mulighed for at stille spørgsmål til den faglige brevkasse Online efteruddannelse Tandlægefaglige nyheder fra ind- og udland tandogmund.dk ApS Slotsgade 18 DK-5000 Odense C

4 d e n t a l l a b o r a t o r i e r p r o t i c Når det handler om teknik, er netværket Protic - din PTO partner Protic er et landsdækkende netværk bestående af selvstændige dentallaboratorier, der deler viden og nøgleteknologier. Som tandlæge opnår du en række fordele ved at samarbejde med Protic : FAGLIGHED Vi fungerer som sparringspartnere, der teknologisk og håndværksmæssigt er på forkant med udviklingen Vi giver dig og dine medarbejdere mulighed for kompetenceudvikling gennem kurser og gå-hjem-møder DANSK PRODUCERET TEKNIK Alle laboratorier er totalleverandører af dansk tandteknik i højeste kvalitet Som de første dentallaboratorier i Danmark har Protics laboratorier i foråret 2007 fået certificeret deres kvalitetsledelsessystem efter ISO 9001 standard. Løbende eksterne og interne auditeringer sikrer vore tandlægekunder: Kompromisløs produktpræcision Andel i konstant vidensdeling mellem laboratorierne ISO 9001 produktdokumentation til den enkelte tandlæges egen kvalitetsdokumentation IMPORT MED OMTANKE Fordi import af tænder kræver omtanke, fokuserer vi på: Sikkerhed Dentallaboratoriet i Kina er ISO 9002 certificeret Dentallaboratoriet i Kina benytter udelukkende CE-godkendte materialer Ansvar Arbejdet på dentallaboratoriet i Kina udføres uden brug af børnearbejde, og dentallaboratoriet sikrer medarbejderne gode sociale og miljørigtige arbejdsvilkår Vores direkte involvering i processen giver dig som tandlæge et anderledes og kvalitetsmæssigt bedre produkt. Protics løsning sikrer, at eventuelle fejl korrigeres inden afsendelsen til Kina via en dialog mellem det danske dentallaboratorium og tandlægen. GARANTI 10 % PTO fakturarabatter på importeret arbejde 5 % PTO fakturarabat på dansk fremstillede fuldkeramiske kroner Optimal leveringssikkerhed og fleksibilitet Ring til et af Protics laboratorier! Vi uddyber gerne de fordele, som du kan opnå ved et samarbejde med Protic. Du vælger frit, hvilket laboratorium du kontakter. Læs mere om netværket Protic og de enkelte laboratorier på Kontrol Alle modeller fremstilles, trimmes og godkendes på vores respektive dentallaboratorier, før de sendes til Kina - for herigennem at leve op til vores egen ISO standard Det kinesiske arbejde kontrolleres på Protics dentallaboratorier, før det returneres til tandlægen Protic aflægger jævnligt besøg på dentallaboratoriet i Kina samtidig med, at vi løbende lader Teknologisk Institut i Århus gennemføre stikprøvekontroller

5 ø k o n o m i s k r å d g i v n i n g p r i c e w a t e r h o u s e c o o p e r s Regnskabsservice for tandlæger til konkurrencedygtige priser. Vi har udviklet et effektivt koncept for regnskabsudarbejdelse og kan derfor tilbyde denne ydelse til konkurrencedygtige priser Fast pris for udarbejdelse af årsregnskab Vi kan aftale en fast pris for udarbejdelse af årsregnskab for Deres tandlægeklinik, således at der altid er klarhed over honorarets størrelse. Vort koncept sikrer endvidere, at der indgås klare aftaler om eventuel yderligere assistance og rådgivning. Introduktionsrabat til PTO-medlemmer Som PTO-partner tilbyder vi ved indgåelse af aftale om regnskabs-udarbejdelse medlemmer af PTO en introduktionsrabat på 20% på første års udarbejdelse af virksomhedens årsrapport. Branchekendskab For at gøre vore serviceydelser mere effektive, koncentrerer PricewaterhouseCoopers ekspertise og viden inden for tandlæge området på 8 kontorer i Danmark, såkaldte tandlægecentre. Årlig regnskabsanalyse PricewaterhouseCoopers udarbejder en årlig regnskabsanalyse indeholdende normtal for tandlægeklinikker i Danmark. Analysen kan anvendes som sammenligningsgrundlag for de klinikker som deltager i analysen, og derved give inspiration til forandringer der øger indtjeningen i klinikken. Individuelle ydelser Andre ydelser aftales individuelt med den enkelte tandlæge, f.eks.: kontering og bogføring diverse afstemninger skattemæssig optimering rådgivning assistance ved køb og salg af klinik Økonomisk årseftersyn Vi tilbyder et årligt økonomisk eftersyn, hvor vi sammen med tandlægen gennemgår klinikkens udviklingsmuligheder, herunder en skattemæssig optimering af virksomhedens og tandlægens private situation. Kontakt Allan Kamp Jensen Telefon Den store brancheviden sikrer samtidig en kvalificeret rådgivning vedrørende forretningsmæssige forhold og skat. Regnskabskoncept Vi har udarbejdet en standard kontoplan, en konteringsvejledning samt en revisormappe, som specielt er udviklet til tandlæger. Dette gør os i stand til at rådgive om effektivisering af de administrative processer i klinikken og optimere vores arbejde. Disse værktøjer udleveres til vores kunder, som led i vort samarbejde. PricewaterhouseCoopers Strandvejen 44 DK Hellerup

6 v i s u e l k o m m u n i k a t i o n f o l k m a n n d e s i g n a / S Visuel kommunikation sælger din klinik! Få professionel hjælp til udvikling af klinikkens identitet - herunder logo, brevpapir, plakater, tekst, brochurer, klinikgrafik, webdesign, patientinfo m.m. Synliggør dine ydelser Undersøgelser viser, at det først og fremmest er præsentationen af et budskab, der er afgørende for succes. Virker præsentationen ikke, får man ingen opmærksomhed - og uden opmærksomhed, intet salg. Effektiv visuel kommunikation gør klinikken synlig i et marked, hvor alle ligner hinanden - og synlighed er grundlaget for, at klinikken kan skille sig ud af mængden. Folkmann Design A/S er specialist i visuel kommunikation. Siden 1992 har vi løst kommunikations- og designopgaver for en lang række danske og udenlandske virksomheder - herunder også Praktiserende Tandlægers Organisation. Hovedvægten i dit tilfælde lægges på en stærk grafisk løsning og en klar målrettet information til kunder/patienter. En langsigtet investering En investering i et samarbejde med Folkmann Design A/S er en investering i en proces, som gør klinikken og dens ydelser synlig, og som på sigt også er med til at hæve klinikkens samlede salgsværdi. fordele for dig Mangeårigt samarbejde med PTO sikrer stort kendskab til dit marked og dit faglige informationsbehov Rabat på alle løsninger Brug os som sparringspartner i din kommunikation til patienterne. Sådan skiller du dig ud af mængden klik på brochuren og se hvordan den rigtige kommunikation kan skille din klinik ud af mængden NYHED Kreativ strateg John Folkmann Telefon Mobil DVD præsentation og basis hjemmeside: KUN kr ,- markedsføringspakke til praktiserende tandlæger Underhold dine patienter i venteværelset og giv dem samtidigt en masse tandlægefaglig information og viden om dine serviceydelser og tilbud. Via klinikkort gør du opmærksom på din hjemmeside, som indeholder meget mere information, tandrelaterede livsstilsartikler, konkurrence og meget mere. Hele konceptet indeholder: Unik DVD-præsentation til visning i venteværelset Total hjemmesidekoncept inkl. løbende opdateringer Klinikkort, som skaber synergi til din øvrige markedsføring Markedsføringspakke: Pressekit, annoncer, plakater, fliers, logo, papirlinje m.m. Kontakt PTO eller klik ind på Folkmann Design A/S Prins Valdemars Vej Gentofte

7 k o n t o r a r t i k l e r l y r e c o d a n m a r k a / s Lyreco er en af verdens største og førende B2B leverandører af kontorartikler. Vi har været på det skandinaviske marked siden Det giver erfaring og styrke. Vi ser os selv som din naturlige samarbejdspartner. Hos Lyreco får du ganske enkelt lidt bedre service og lidt flere ydelser. Og ikke mindst, du finder os lige rundt om hjørnet, næsten! You r our number One! Ikke bare på papiret, men også I hverdagen. Vi respekterer dig, og derfor er det også vores passion at give dig excellent og professional service og kvalitet. Du finder altid en medarbejder lige i nærheden af dig. Og alle vores medarbejdere bliver hver især uddannet med ét formål: At betjene dig bedst muligt. Samlet giver det en organisation, der forstår og imødekommer dine krav til økonomisk og velfungerende kontordrift. En service der gør en forskel! Bredt sortiment Vi leverer alt fra kontorartikler, kontormaskiner og kuglepenne til papir, toiletpapir og kaffe. Flere bestillingsmuligheder Du kan bestille på fax, telefon, via eller online på OLO (elektronisk katalog) Personlig rådgivning Vi sikrer, at produkterne passer til dine behov og dit budget. Du vil få tilknyttet en fast konsulent. Gratis levering Vi har gratis levering. Du skal ikke tænke på hverken leveringsomkostninger eller minimumsordre. Du betaler kun for den vare du køber. Vi har dag til dag levering. Du kan bestille dine varer mellem kl og 17. Vi garanterer levering næste arbejdsdag (brofaste øer), for alle ordrer modtaget inden kl. 17. Returservice Katalogvare kan byttes/ returneres inden 30 dag efter forudgående aftale med kundeservice, dog kun i ubrudt emballage og salgbar stand. Du får den samme gode service, som når du bestiller varer. Det tilbyder Lyreco Som medlem hos PTO vil du få mulighed for at handle med op til 30 % i rabat på alle katalogvarer og op til 60 % i rabat på udvalgte produkter, som vil fremgå af en speciel prisliste. Bliv oprettet som kunde Kontakt: Lonnie Nordstedt Telefon: Telefon: Telefax: Lyreco, vores eget varemærke Et bredt sortiment af produkter, valgt med omhu og med hensyn til både pris og kvalitet. Så er du på udkig efter et prisrigtigt alternativ til en mærkevare uden at gå på kompromis med kvaliteten, skal du vælge Lyreco. Lige fra papir til kontorartikler og genbrugstoner er vores eget mærke med LYRECO-produkter et alternativt valg. Alle produkter lever fuldt op til vores strenge kvalitets- og produktgarantier. Lyreco Danmark A/S Lykkegårdsvej 10, 4000 Roskilde

Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 3 / 2012

Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 3 / 2012 Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 3 / 2012 Tandplejetilskud uden kvalitetsstempling Tandklinik skal i cambodjansk fængsel Kliniknøgletal 2011/12 Fra generalforsamling til politik

Læs mere

Bredana CRM Foodservice brancheløsning

Bredana CRM Foodservice brancheløsning Bredana CRM Foodservice brancheløsning Vejen til optimal styring af salgs- og marketing processerne i foodservicebranchen baseret på Microsoft Dynamics CRM www.bredana.dk Indhold» Vi kan hjælpe dig med

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION. Interview Fakta Fagligt Rådgivning

PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION. Interview Fakta Fagligt Rådgivning PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION Interview Fakta Fagligt Rådgivning Bundsolid Professionel Personlig Mød os på SCANDEFA 11.-13. april Dine patienter er i trygge hænder hos dig Behandles din økonomi

Læs mere

Danske kvalitetstrapper siden 1988

Danske kvalitetstrapper siden 1988 Danske kvalitetstrapper siden 1988 BV Trappen har produceret danske kvalitetstrapper siden 1988 og er i dag en af Danmarks største trappeproducenter. Virksomheden har udviklet de fire trappebrands: BV

Læs mere

Maskinmestrenes Forening arbejder for dig

Maskinmestrenes Forening arbejder for dig Dit faglige netværk Maskinmestrenes Forening arbejder for dig Som medlem får du adgang til viden og inspiration, fagligt og socialt fællesskab, rådgivning og en masse kontante fordele. Med et kontingent

Læs mere

VI HJÆLPER VORES KUNDER MED AT BYGGE STÆRKERE RELATIONER TIL DERES KUNDER

VI HJÆLPER VORES KUNDER MED AT BYGGE STÆRKERE RELATIONER TIL DERES KUNDER VI HJÆLPER VORES KUNDER MED AT BYGGE STÆRKERE RELATIONER TIL DERES KUNDER VISION OG MISSION Vores vision er at blive Nordens førende leverandør af integrerede løsninger til effektiv eksekvering af direkte

Læs mere

Få succes med outsourcing af løn og HR

Få succes med outsourcing af løn og HR Få succes med outsourcing af løn og HR Whitepaper 1.0 Indledning Dette whitepaper giver dig grundlaget for at træffe den rigtige beslutning om, hvilke muligheder og fordele din virksomhed kan opnå ved

Læs mere

Tandbehandling for kontanthjælpsmodtagere HVOR SVÆRT KAN DET VÆRE?

Tandbehandling for kontanthjælpsmodtagere HVOR SVÆRT KAN DET VÆRE? K L INIK E J E R N E S M E D L E M S INFORM AT I O N 1: 2 014 Tandbehandling for kontanthjælpsmodtagere HVOR SVÆRT KAN DET VÆRE? Kommunerne holder på pengene Nye tider og et solidt fundament 3 Tankevækkende!

Læs mere

Det betaler sig at være medlem af CAD. Brancheorganisation for værksteder

Det betaler sig at være medlem af CAD. Brancheorganisation for værksteder Det betaler sig at være medlem af CAD Brancheorganisation for værksteder Vi er klar til at servicere dig CAD s viden din tryghed CAD er en moderne brancheorganisation, der består af mere end 1700 autoværksteder,

Læs mere

e -BUSINESS Elektroniske fakturaer behandles også fuldautomatisk...

e -BUSINESS Elektroniske fakturaer behandles også fuldautomatisk... e -BUSINESS - Guide til elektronisk drift og handel DECEMBER 2006 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE VÆLG DET RIGTIGE NIVEAU E-business er for mange virksomheder tæt knyttet

Læs mere

VÆRKTØJSKASSE TIL MARKEDS- KOMMUNIKATION

VÆRKTØJSKASSE TIL MARKEDS- KOMMUNIKATION VÆRKTØJSKASSE TIL MARKEDS- KOMMUNIKATION 2 Der er ingen genveje til smartere kommunikation, men der findes enkle og gode værktøjer, som bringer dig hen, hvor du ønsker. Det vigtigste værktøj er vores værdikæde.

Læs mere

Nordenta har kurser til alle faggrupper! Kursusprogram Forår 2015 Kursusprogram efterår 2014

Nordenta har kurser til alle faggrupper! Kursusprogram Forår 2015 Kursusprogram efterår 2014 Nordenta har kurser til alle faggrupper! Kursusprogram Forår 2015 Kursusprogram efterår 2014 al dente kurser forår 2015 Få mere information om kurserne på www.aldente.dk al dente økonomi Light al dente

Læs mere

DET HANDLER OM FAGLIGHED BDU

DET HANDLER OM FAGLIGHED BDU DET HANDLER OM FAGLIGHED BDU UDDANNELSESLINJER BDUs uddannelseslinjer består hver især af tre faste kursusmoduler plus et valgfrit modul, som du frit kan vælge ud fra tre moduler. Du har således yderligere

Læs mere

Gidion IT. Erhvervsmesse. Spændende stande. Stand up 24. APRIL KL. 13-16. Konkurrencer. Oplev 3D print live. Bestil din gratis billet på www.gidion.

Gidion IT. Erhvervsmesse. Spændende stande. Stand up 24. APRIL KL. 13-16. Konkurrencer. Oplev 3D print live. Bestil din gratis billet på www.gidion. Gidion IT Erhvervsmesse 2015 Spændende stande Konkurrencer Oplev 3D print live Stand up Mød Finn Nørbygaard 24. APRIL KL. 13-16 Gidion IT Consulting Bestil din gratis billet på www.gidion.dk FREDAG DEN

Læs mere

Internettet er kommet for at blive

Internettet er kommet for at blive Webmercs e-handelsløsning Internettet er kommet for at blive Det er e-handel også. De fleste kunder går på nettet og bruger Google til at søge efter løsninger på deres problemer. Hvis dine kunder ikke

Læs mere

W. CHAN KIM. Mød guruen bag den revolutionerende Blue Ocean Strategy

W. CHAN KIM. Mød guruen bag den revolutionerende Blue Ocean Strategy K U N D E M A G A S I N F R A M I C R O S O F T D A N M A R K 0 1-2 0 0 7 W. CHAN KIM Mød guruen bag den revolutionerende Blue Ocean Strategy ONLINE-HANDEL Banebrydende internetbutik er født til stordrift

Læs mere

www.octopus.dk Information

www.octopus.dk Information www.octopus.dk Octopus er et komplet ERP-, Økonomi- og regnskabssystem, som dækker lige fra Indkøb og Produktion til Detailhandel med Butiksløsninger samt indbygget online E-handel Information - og råd

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk Viden der styrker ida.dk Ingeniørforeningen, IDA er en interesseorganisation for tekniske og naturvidenskabelige akademikere Til at lære mere om IDAs mange fordele EN GOD fagforening GÅR ALTID FORREST

Læs mere

FLEXICABLE ApS EUROPEAN BUSINESS GAME 2011. CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK

FLEXICABLE ApS EUROPEAN BUSINESS GAME 2011. CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK FLEXICABLE ApS CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK EUROPEAN BUSNIESS GAMES 2011 1 Indholdsfortegnelse IDE OG PRODUKT... 3 Idegrundlag... 3 Produktbeskrivelse...

Læs mere

News. På toppen... GRENKE nyhedsbrev 2015. GRENKE Rammeaftale Ambivalens Leasing skaber fordele for alle parter Unge alfaledere Specialister kræver

News. På toppen... GRENKE nyhedsbrev 2015. GRENKE Rammeaftale Ambivalens Leasing skaber fordele for alle parter Unge alfaledere Specialister kræver GRENKE nyhedsbrev 2015 News by På toppen... GRENKE Rammeaftale Ambivalens Leasing skaber fordele for alle parter Unge alfaledere Specialister kræver hl-repro får lynhurtig og fleksibel finansiering På

Læs mere

fra 95 % af brugerne er meget tilfredse/tilfredse med brugervenligheden i DentalSuite

fra 95 % af brugerne er meget tilfredse/tilfredse med brugervenligheden i DentalSuite Forår 2013 NYT fra DentalSuite DIN professionelle værktøjskasse Brugerne om DentalSuite DentalSuite er mere end et journalsystem det er klinikkens livsnerve. Du indkalder, laver aftaler og finder dine

Læs mere

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling Karriere kompetence forsikring Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling CA giver dig meget mere end a-kasse Dit økonomiske sikkerhedsnet A-kassen er først og fremmest din forsikring ved arbejdsløshed,

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

DOCUMENT EF FICIENC Y AT WOR K

DOCUMENT EF FICIENC Y AT WOR K DOCUMENT EF FICIENC Y AT WOR K 3 [ Hos IKON er kunden i centrum Vores kunder skal være centrum i alt, hvad vi gør. Ethvert tiltag har som mål at gøre det bedst mulige for vore kunder og tilsikre, at vi

Læs mere

Helles diner. LÆS OGSÅ: 10 Tyve går efter dyrt udstyr 32 Ulovlige aktionærlån 38 Tandlægen og havet

Helles diner. LÆS OGSÅ: 10 Tyve går efter dyrt udstyr 32 Ulovlige aktionærlån 38 Tandlægen og havet E R H V E R V S M A G A S I N E T SKAL LÆSE TANDLÆGE TANDTEKNIKER TANDPLEJER KLINIKASSISTENT INSPIRATION TIL DEN DANSKE TANDLÆGEBRANCHE UDGAVE 54 / APRIL Helles diner Cool 50 er-stil i nyåbnet klinik,

Læs mere

Visma i Danmark. Nordens førende fagmiljø inden for økonomi og it

Visma i Danmark. Nordens førende fagmiljø inden for økonomi og it Visma i Danmark Nordens førende fagmiljø inden for økonomi og it Nordens førende fagmiljø inden for økonomi og it Der er mange fordele ved at indgå et samarbejde med Visma. Vi er Nordens førende leverandør

Læs mere

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen Anne C. Bech FORORD Denne rapport

Læs mere

Your Gateway To To Europe

Your Gateway To To Europe Kolofon Your Gateway To To Europe We We create partnerships to to build build long- long- lasting relationships with with our our customers Oversat og bearbejdet fra Dr. Martin Mendelsohns bog How to Buy

Læs mere