Programmering C Eksamensprojekt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Programmering C Eksamensprojekt"

Transkript

1 Programmering C Eksamensprojekt Triangle Solver Emil Christian Lynegaard 3.6i HTX Roskilde Programmering C Journal Maj Både HTML/CSS/JavaScript kan downloades her: 1

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 4 Produktbeskrivelse... 4 Indledende tanker om design... 4 Kravspecifikation... 4 Testspecifikation... 4 User stories... 5 Planlagte og gennemførte plan... 6 Design og teori... 7 Min valgte løsning... 7 Punkter til videreudvikling/tilføjelse... 8 Implementering... 8 Gennemgang af essentielle dele af koden... 8 Test Usability test Konklusion Terminologi Kilder Bilag... Error! Bookmark not defined. 2

3 Indledning Jeg har i dette eksamensprojekt forsøgt at lave et produkt som kan benyttes i forbindelse med matematik i gymnasiet. Min umiddelbare idé til projekter var at jeg vil lave en hjemmeside som kunne i hjælpe gymnasieelever med at lære og forstå et af det emner som de møder i løbet af deres gymnasieforløb. Grundet trigonometris relevans for alle gymnasieelever der matematik, valgte jeg at lave en Triangle Solver, som ikke blot skulle kunne regne på trekanter, men som udover dette skulle kunne kort forklarer hvordan beregningerne er foregået. Jeg valgte at lave mit produkt som en hjemmeside, da det på den måde er meget mere tilgængeligt, end hvis det for eksempel var et Python program som først skulle downloades eller lignende. Hjemmesiden som jeg er endt op med, er mere eller mindre præcis hvad jeg indledningsvist havde forestillet mig, men der selvfølgeligt alligevel altid plads til eventuelle udvidelser. Et link til hjemmesiden ses på forsiden. 3

4 Problemformulering Produktbeskrivelse Mit produkt vil være en hjemmesidebaseret Triangle Solver. Som navnet lægger op til, vil hjemmesiden kunne bruges til at finde manglende værdier i både retvinklede og vilkårlige trekanter. Udover at finde frem til de manglende værdier, vil hjemmesiden også komme med en forklaring på hvordan den fandt frem til de manglende værdier. På denne måde vil hjemmesiden kunne bruges som et hjælperedskab for elever som har om trigonometri i gymnasiet. Selve udregningerne vil bestå hovedsageligt af Javascript/HTML også vil designet af hjemmesiden ellers være udarbejdet i HTML/CSS. Mit alternative programmeringssprog som jeg overvejede at lave programmet i var Python. Jeg valgte dog HTML/Javascript/CSS i stedet, for at kunne lave det webbaseret og derved lettere tilgængeligt. Indledende tanker om design Jeg har forestillet mig at hjemmesiden skal være naturligt delt op i to sider. Den ene side af hjemmesiden skal være til regning af vilkårlige trekanter og den anden side til regning af retvinklede. Overordnet set har jeg tænkt mig at den skal have et meget minimalistisk og funktionelt design. Kravspecifikation Hjemmesiden skal kunne: 1. Regne de resterende sidelænger/vinkler i en ret/vilkårlig trekant i alle mulige tilfælde 2. Dokumentere de beregninger som skal til for at løse trekanten 3. Være let at benytte for gymnasieelever 4. Være programmeret i HTML/Javascript/CSS Testspecifikation 1. Kan hjemmesiden regne de resterende værdier for en trekant i alle de tilfælde hvor det er muligt? (Se tabel nedenfor for alle tilfælde for retvinklede og vilkårlige trekanter) 2. Forklarer hjemmesiden dens beregninger for alle tilfælde? 3. Kan 5 gymnasieelever gennemføre en usability test på hjemmesiden med højst en seriøs failure, og ingen kritiske? o Kan gymnasieelever forstå hvordan de resterende værdier blev beregnet? (forklarings outputtet, som del af usability testen) 4. Er hjemmesiden programmeret i HTML/Javascript/CSS? 4

5 Test tabel for vilkårlig trekant (x = known value) a x x x x x x x x x b x x x x x x x x x x c x x x x x x x x x x A x x x x x x x x x B x x x x x x x x x x C x x x x x x x x x Test Test tabel for retvinklet trekant (x = known value) a x x x x b x x x x c x x x x A x x x x B x x x x C x x x x x x x x x x Test User stories Nedenfor har jeg lavet nogle forskellige tilfælde som jeg har dannet min målgruppe ud fra. Eksemplerne viser nogle af de tilfælde hvori jeg havde forestillet mig at mit program ville være behjælpeligt for brugeren. User story 1. Gymnasieelev En 1. års gymnasieelev har om emnet trigonometri. Gymnasieeleven får oplyst en sidelængde og en vinkel udover den rette i en retvinklet trekant, og får til opgave at finde frem til de resterende værdier i trekanten. Eleven er i tvivl om hvilke sider der kan regnes ud fra de kendte værdier og hvor der kan begyndes. Eleven bruger Triangle Solver og skriver de to kendte værdier ind og trykker Calculate. Eleven får nu de resterende værdier udregnet og et eksempel på hvilken en rækkefølge man kunne regne de resterende værdier og hvordan. 5

6 User story 2. Gymnasieelev En 3. års gymnasieelev bliver stillet en opgave hvori der er nødvendigt at benytte sinus/cosinus til beregninger i forbindelse med trekanter. Da gymnasieeleven ikke har haft om trigonometri i 2 år, er det et relativt rustent emne, og gymnasieeleven benytter derfor Triangle Solver til nemt at beregne de ønskede værdier, samtidig med at output fieldet fungerer som en hurtig opfriskning af hvordan man regner hvad. User story 3. Gymnasieelev En gymnasieelev får til opgave at regne en sidelængde på en trekant ud fra den opgivne vinkel og hypotenuse. Gymnasieeleven er i tvivl om der skal benyttes cosinus eller sinus til at finde frem til den ønskede længde, og benytter derfor Triangle Solver og dets output field til at få svaret. Planlagte og gennemførte plan Da jeg begyndte forløbet dannede jeg hurtigt et relativt klart billede af hvordan jeg ville have hjemmesiden til at være bygget op. Jeg ville dele hjemmesiden op i en del til retvinklet trekant og en til vilkårlig trekant, som set nedenfor. Min programmeringsmæssige indgang til selve implementeringen var som udgangspunkt at jeg ville starte med at lave et nogenlunde design med opsætning af forms etc., også først herefter programmere selve JavaScript beregningsdelen for den retvinklede og til sidst den vilkårlige trekant. I forbindelse med programmeringen af JavaScript-beregningerne, vil jeg for hver funktion tilføje et output, som skal printes i Output/Explanation fielet, og som bare skal være et print af den formel som mit program har brugt til et 6

7 beregne værdien. I løbet af processen ville der selvfølgeligt være mulighed for at springe tilbage til designet i CSS, hvis jeg løbende fik nogle gode idéer til hvordan det ville være muligt at forbedre den visuelle del af hjemmesiden. I selve forløbet brugte jeg mit første stykke tid på at meget simpelt, sætte hjemmesiden op, og der er sådan set ikke blevet ændret meget på designet siden da. Det skyldes at jeg føler at jeg som brugte tilstrækkeligt tid på designet og at jeg synes at jeg nåede frem til et flot og relativt simpelt webdesign, som har optimal funktionalitet og er let overskueligt. Da mit design var færdigt, gik jeg i gang med JavaScript funktionerne. Jeg begyndte med at lave funktionerne til de forskellige tilfælde for den retvinklede trekant. Selve stilen var meget ens for programmeringen af HTML formen og JavaScript delen for både den retvinklede og den vilkårlige, men den benyttede matematik som eneste forskel. Jeg lavede funktionerne som for henholdsvis den retvinklede og den vilkårlige som while loops, som ville køre til at alle værdierne er fundet, hvilket jeg også vil se nærmere på i min kodegennemgang. Alt i alt levede både min designmæssige og programmeringsmæssige indgangsvinkel op til den arbejdsform som jeg gennemførte projektet med, og jeg er nået frem til en hjemmeside som lever op til mindst alle de forestillinger som jeg indledningsvist havde til den. Design og teori Selve designet og funktionaliteten i mit produkt er umiddelbart ikke noget særligt revolutionerende, og der findes adskillige lignede programmer. Microsoft har blandt andet et program ved navn, Microsoft Mathematics, hvori en Triangle Solver indgår. Det er herudover nemt at finde ved en Google søgning af Triangle Solver at finde utroligt mange hjemmesider som kan finde de resterende værdier i en trekant. Hvad jeg dog ikke har fundet på nogle af disse hjemmesider, er et output eller en anden form for forklaring for hvordan programmet har fundet frem til de fundne værdier. På dette punkt mener jeg derfor at mit program overgår deres, og at mit program på denne måde samtidig bliver læringsrigt. Min valgte løsning Udover valget af et lave mit program på en hjemmeside, er der mange andre designmæssige valg som jeg har truffet i løbet af min implementeringsfase. En af disse er blandt andet at jeg har valgt at lave min side todelt, med en side hvorpå der er beregninger for retvinklede trekanter, og en side med vilkårlige trekanter. Dette kan jo umiddelbart virke besynderligt, da det programmeringsmæssigt ikke vil være særligt udfordrende at bare køre en funktion hvis der står 90 i et vinkelfelt, og en anden funktion hvis der ikke gør. Alligevel har jeg valgt at dele det op grundet dets indvirkning på den læringsmæssige del af programmet. Der er mange som let kan komme til at bruge f.eks. almindelig sinus eller pytagoras på deres vilkårlige trekanter når de lige begynder på trigonometri. Da dette jo selvfølgelig er en fejl, da disse funktioner udelukkende fungerer på retvinklede trekanter, har jeg valgt at dele hjemmesiden op i to, for at forsøge at tydeligøre hvordan at regning på retvinklede og regning på vilkårlige er to forskellige områder. Når man går ind på min hjemmeside kan man umiddelbart føle at der er en mangel på anvisninger. Dette skyldes at jeg har valgt at bygge min hjemmeside op på en interaktiv måde, hvor den som udgangspunkt kommer med den simple anvisning, at de kendte værdier bare skal indtastes hvorefter man trykker på knappen Calculate!. Måden hvorpå jeg føler at jeg har fået dette til at fungere er ved, at for alle de umiddelbare misforståelse eller fejl der kan opstå i forbindelse med udregningen, har jeg lavet en 7

8 JavaScript alert box, hvori der står en anvisning om hvad der er galt. Hvis man for eksempel forsøger at skrive værdierne ind til en ugyldig trekant og trykker Calculate, så vil hjemmesiden straks returnerer Your triangle is invalid!. Punkter til videreudvikling/tilføjelse 1. Automatisk tilpasning er trekanterne lavet med Canvas. a. Eftersom den retvinklede og den vilkårlige trekant som er tegnet på hjemmesiden er lavet i Canvas, vil det let være muligt at tegne den beregnede trekant ud fra de fundne værdier i Canvas. 2. Mere uddybende output. a. Hvis programmet skulle bruges i realiteten ville det være nærtliggende at udvide outputtet, i form af mere uddybende forklaringer af hvordan værdierne er fundet, og hvordan isolering af f.eks. A i sinus-relationerne er lavet. 3. Eventuelle ekstra undersider med uddybende forklaring. a. Dette kunne for eksempel være med helt principielle forklaringer af sinus, cosinus og begge deres relationer. Dette ville blandt andet være praktisk til dem som måske ikke forstår de umiddelbare output som de får efter beregningerne. Implementering Gennemgang af essentielle dele af koden Eftersom min kode spredt over mit CSS/HTML/JavaScript er på totalt 642 linjer, har jeg valgt kun kort at gennemgå og forklarer de elementer som jeg finder mest interessante og relevante i forbindelse med min hjemmeside. Jeg har dog ikke tænkt mig at forklarer noget af min CSS, da jeg anser det som værende for simpelt og delvist irrelevant. 1. <!--Input form for ret trekant--> 2. <div id="inputrettri"> 3. <form name="rettriform" method="post" id="rettriform" onkeypress="return isnumberkey(e vent)"><b> 4. <label for="a1">a:</label><input type="text" id="a1" class="input"><br> 5. <label for="b1">b:</label><input type="text" id="b1" class="input"><br> 6. <label for="c1">c:</label><input type="text" id="c1" class="input"><br> 7. <label for="a1">a:</label><input type="text" id="a1" class="input"><br> 8. <label for="b1">b:</label><input type="text" id="b1" class="input"><br> 9. <label for="c1">c:</label><input type="text" id="c1" class="input" value="90â " readon ly><br></b> 10. <input type="button" onclick="calc()" value="calculate!" class="button"> 11. <input type="button" onclick="clear0()" value="clear!" class="button"> 12. </form> 13. </div> Ovenfor ses HTML koden for formen til min retvinklede trekant. Formen er bygget af 6 input fields som har hver deres ID. Disse ID s bliver brugt i min JavaScript til at referere til de opgivede værdier. Udover dette har formen nederst de to knapper, Calculate og Clear, som hver er sat til at onclick, skal hver deres funktion kører, som hver kan findes i min JavaScritp. Til sidst er det interessant min onkeypress function, 8

9 som ses i toppen. Dette er min input valdiation, som inputtet køres igennem hver gang noget tastes ind i min form. Funktionen isnumberkey(event), ses her nedenfor. 1. function isnumberkey(evt){ // Checking if keypress is number (Input validation) 2. var charcode = (evt.which)? evt.which : event.keycode; 3. if (charcode == 44) 4. alert("use period instead of comma!"); if (charcode!= 46 && charcode > && (charcode < 48 charcode > 57)) 8. return false; return true; 11. } JavaScript funktionen som køres når der trykkes på noget i formen, omdanner som udgangspunktet inputtet til dets charcode, som laves til variablen charcode. Denne variable køres så igennem to separate if statements. Da udregninger i JavaScript benytter sig af punktummer i stedet for kommaer til markering af begyndelsen af decimaler, har jeg valgt at lave den øverste if statement, som alerter Use period instead of comma!, hvis man forsøger at lave et komma i et form field. Udover dette køres variablen charcode herefter igennem en if statement, som tjekker om inputtet ligger indenfor charcoden som svarer til tallene 0-9. Hvis den ikke gør returneres false, og der vil derfor ikke blive skrevet noget i fieldet, men hvis det gør returneres true, hvorved det skrevne input vil blive skrevet i form fieldet. Indledningsvis når funktionen calc() køres, starter jeg med at lave en masse variable ud fra mine form fields. Denne kode ser således ud: 1. var a1 = (document.getelementbyid('a1')); 2. var b1 = (document.getelementbyid('b1')); 3. var c1 = (document.getelementbyid('c1')); 4. var A1 = (document.getelementbyid('a1')); 5. var B1 = (document.getelementbyid('b1')); 6. var output = document.getelementbyid('output'); Denne måde at definer mine variable på er valgt efter at jeg løb ind I et problem I min kode, hvor jeg havde et behov for at refreshe mine variable. Oprindeligt havde jeg dem defineret som: a1 = (document.getelementbyid('a1').value); Det som jeg umiddelbart fandt smart ved denne metode at definerer mine variable var, at jeg så ville kun referere til min variable i mine beregninger som bare a1. Problemet var dog, at alle de værdier som ikke var opgivet da funktionen kørte, ikke ville blive tildelt deres variable, og min funktion ville derfor kun regne ud fra de værdier som var opgivet da funktionen blev kørt. Hvad jeg i stedet skiftede over til er den metode som jeg viste tidligere, hvor jeg laver variablene ud fra form fieldet, i stedet for værdien i fieldet. Hvad dette betød var, at jeg blev nødt til at skrive f.eks. a1.value, når jeg ville referere til min a-værdi senere i min kode, men at mine variable konstant blev opdateret da de var defineret ud fra et form field i stedet for et tal. En af problematikkerne ved at køre et while loop er for eksempel i mit tilfælde, at hvis jeg ikke får alle værdierne beregnet, så vil loopet køre i al evighed, og hjemmesiden vil crashe eller i det mindste være 9

10 ubrugelig. For at sikre at det ikke sker, har jeg i starten af både mit loop for den retvinklede og den vilkårlige trekant et stykke med yderligere input validation, som sikrer at trekanten er reel, og at der er nok opgivne værdier, sådan at man undgår et uendeligt loop. En af de validations som jeg bruger ses nedenfor: 1. if(knownsides + knownangles <= 2 ){ 2. alert("you must enter atleast 3 values!"); 3. loop = false; 4. break; 5. } Her tjekker jeg for min vilkårlige trekant at der er opgivet nok værdier til at det rent faktisk er muligt at regne de resterende. Hvis der så ikke er nok, sætter jeg værdien loop = false; hvorefter jeg breaker scriptet. Da jeg tidligere i min funktion har lavet en if statement for hele mit loop som kræver at loop = true, vil scriptet på denne måde blive stoppet, og jeg undgår på denne måde at hjemmesiden crasher. Selve beregningerne for de forskellige tilfælde af kendte værdier for mine trekanter, har alle en meget lignende struktur, og jeg vil derfor kun gennemgå en af dem. Nedenfor ses en af de længere cosinusrelations udregninger i mit script for den vilkårlige trekant: 1. if(a2.value == "" && a2.value!== "" && b2.value!== "" && c2.value!== ""){ 2. document.triform.a2.value = round(radtodeg(math.acos((b2.value*b2.value+c2.value*c2.va lue-a2.value*a2.value)/(2*b2.value*c2.value)))); 3. document.getelementbyid("output").innerhtml += "cos(a)=(b<sup>2</sup>+c<sup>2</sup>a<sup>2</sup>)/(2*b*c)<br>" 4. } Det første jeg gør i mit script er at tjekke at jeg har de nødvendige værdier for at regne værdien A2 med cosinus-relationerne, samtidig med at A2 ikke allerede er opgivet, hvilket ville gøre udregningen overflødig. Herefter skriver jeg at A2 s form field =, sådan at jeg altså skriver min udregnede værdi i dens felt i formen. Selve udregningen begynder med en funktion som jeg har lavet der hedder round, hvor jeg benytter JavaScripts Math.ceil funktion til at runde tallet ned til 3 decimaler. Herefter henviser jeg til en anden af mine tidligere definerede funktion som hedder radtodeg, som er en funktion jeg har lavet til at omregne værdien fra radian til degrees. Disse to funktioner er sat rundt om beregningen, som ellers herfra er relativt simpel. Udregningen skrives op som en simpel cosinus relation, hvori der huskes at sættes.value bagpå variablerne, da de kun henviser til form fieldet og ikke værdien i fieldet. Til sidst i funktionen skriver jeg formlen i mit output field, hvor selve koden imellem, tilføjes til HTML filen inde i div en output, og derfor skrives som HTML. Grunden til at jeg skriver +=, er at, hvis jeg kun skrev =, så ville output fieldet overwrites hver gang en ny beregning fuldføres. Test I min problemformulering opstillede jeg en kravspecifikation og en dertilhørende testspecifikation. Da min 4. test er hvorvidt hjemmesiden er programmeret i HTML/CSS/JavaScript er relativt indlysende, vil jeg ikke beskæftige mig med den. Min 1. og 2. test hænger sammen og er begge knyttet til mit test skema som jeg har lavet i min problemformulering. Dette skema vil jeg nå gå igennem for alle tilfælde med værdierne for en kendt trekant så jeg kan se om værdierne der udregnes er rigtige, samtidig med at jeg ser på hvorvidt den skriver et korrekt output til alle tilfælde. 10

11 Test tabel for vilkårlig trekant (x = known value) a x x x x x x x x x b x x x x x x x x x x c x x x x x x x x x x A x x x x x x x x x B x x x x x x x x x x C x x x x x x x x x Test Test tabel for retvinklet trekant (x = known value) a x x x x b x x x x c x x x x A x x x x B x x x x C x x x x x x x x x x Test Efter en 30 minutters test kan jeg konkludere at min Triangle Solver korrekt kan regne og forklare dets beregninger for alle de overstående tilfælde, og mit program lever derfor op til dets essentielle krav om at kunne beregne en trekants resterende værdier for alle tilfælde. Usability test Min sidste test var til mit krav om hvorvidt gymnasieelever let kunne benytte og forstå mit produkt. Testspecifikationen til dette krav er en usability test som jeg ikke har tænkt mig at gennemføre, men i stedet bare vil beskrive hvordan det skulle gennemføres. Som jeg kort kom ind på i min testspecifikation så vil jeg teste gymnasieelevers forståelse af min hjemmeside ved at lave en usability test. I testen vil jeg tage en gymnasieelev, vise dem hjemmesiden, også 11

12 give dem en trekant med nogle ukendte værdier. De vil så have til opgave at skulle finde trekantens resterende værdier ved brug af min hjemmeside og også eventuelt forstå outputtet. Jeg vil så anse det som en seriøs fejl de kan løse opgaven men ikke forstå outputtet, og en kritisk fejl hvis slet ikke kan løse opgaven. Der må så til sidst højest være en seriøs fejl og ingen kritiske før at mit produkt lever til dets kravspecifikation. Konklusion Alt i alt er mit projekt forløbet uden større komplikationer og jeg mener selv at jeg nået frem til et særdeles til tilfredsstillede produkt, som ikke kun er funktionelt men også til dels lærerigt. Udover bare at virke, så lever mit produkt op til min opstillede kravspecifikation, og det vil være brugbart i alle mine user stories. Det ville selvfølgeligt være optimalt hvis jeg havde fuldført min usability test, og det er helt klart noget som jeg kan forbedre til fremtidige projekter, da det ellers kan fremstå utroværdigt. Ved siden af fuldførelse af usability test, har jeg også lært at jeg i fremtiden bør være bedre til at dokumentere nogle af de problemer som jeg løbende er løbet ind i, og samtidig dokumentere hvordan jeg så læste dem. På trods af disse mindre mangler mener jeg alligevel at både mit projekt og mit produkt er endt med at være relativt fyldestgørende, og at mit generelle forløb har levet op til mine forventninger. 12

13 Terminologi HTML (Hypertext Markup Language) HTML fungerer som kernen af hjemmesider, og som navnet siger bruges til at marke hjemmesiden up. Alle de fysiske elementer på hjemmesiden laves i HTML, hvorefter bl.a. interageringen og designet kan laves i henholdsvis JavaScript og CSS. Man kan altså sige at HTML bruges til at strukturerer hjemmesiden og at det virker som et slags bagben på hjemmesider. CSS (Cascading Style Sheets) Som navnet siger så CSS et slags Style Sheet for alle markup languages. Ideen i CSS er at det bruges til visuel udformning af hjemmesiden, hvor man for eksempel kan siges at al teksten som er markeret som <h1> i HTML, skal være i for eksempel, fonten: Garamond. Brugen af CSS er mere eller mindre uundgåeligt hvis man ønsker sig en hjemmeside med ordentligt design. While Loop Et loop som bruges I mange sprog, som går ud på at loopet skal køres indtil en bestemt betingelse er opfyldt. Dette bruges for eksempel i mit JavaScript til min beregninger for mine trekanter, hvor at mit while loop køres indtil at alle værdierne for trekanterne er fundet. JS (JavaScript) JavaScript er et objektorienteret scriptsprog, som hovedsageligt benyttes til at gøre hjemmesider dynamiske. Dette ses blandt andet i forbindelse med at ændre indholdet på hjemmesiden uden indlæsning af en ny HTML fil, og JavaScript er derfor også med til at gøre hjemmesider mere flydende at bevæge sig rundt på. På min hjemmeside er det for eksempel JavaScript som står bag alle udregningerne for trekanterne, samt tilføjelsen af tekst i output feltet. User Story User stories er fiktive scenarier som opstilles til beskrivelse af hvornår et produkt skal benyttes. Man opstiller på den måde en situation hvori at ens produkt ville være relevant at benytte for brugeren, hvor det for eksempel i mit tilfælde, ville være i forbindelse med gymnasieelever som der har om trigonometri i gymnasiet. User stories er ofte ikke mere end et par linjer lange og der opgives ofte flere til beskrivelse af et produkts brugbarhed. OOP (Object-oriented programming) Et programmeringsparadigme som benyttes i forbindelse med programmering i mange forskellige sprog. Princippet i OOP er at man deler koden op i klasser, eller objekter, og at man på den måde kan organisere sin kode, og for eksempel ændre et bestemt forhold for et objekt, som så bl.a. kan nedarves til andre objekter osv. Ved brug af OOP og f.eks. nedarving af features fra andre objekter kan programmøren sparer sig selv for meget kodning, og det er bl.a. dette som gør OOP så smart. 13

14 Kilder Om brug af JavaScript i forbindelse med forms generelt Om brug af JavaScript i forbindelse med forms generelt Om at lave real-time udregninger i forms med JavaScript Om getelementbyid i forbindelse med forms Om HTML i relation til forms Om styling af forms i CSS Programmering C Journal Triangle Solver 14

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4 Maskine Udlejning 15. oktober 2010 Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony Roskilde Tekniske Gymnasium Udlejningsvirksomhed 3.4 Indholdsfortegnelse Problemformulering:... 2 Planlægning:... 2 Analyse af

Læs mere

indreoesterbro.bysileha.com LOKALOMRÅDE - 3 SEMESTER EKSAMEN INDRE ØSTERBRO

indreoesterbro.bysileha.com LOKALOMRÅDE - 3 SEMESTER EKSAMEN INDRE ØSTERBRO indreoesterbro.bysileha.com LOKALOMRÅDE - 3 SEMESTER EKSAMEN INDRE ØSTERBRO Gruppe 9 56 156 Vejledere Wordpress login side 02 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 03 GRUPPEKONTRAKT 1.0 04 INDLEDNING

Læs mere

www.carolinegudme.dk/easj www.carolinegudme.dk/easj/admin http://www.youtube.com/watch?v=9aaoilhz6jq

www.carolinegudme.dk/easj www.carolinegudme.dk/easj/admin http://www.youtube.com/watch?v=9aaoilhz6jq Indholdsfortegnelse Indledning - Ditte, Signe Problemformulering Metode og valg Hvilken udviklingsmetode har vi valgt og hvorfor? - Simone Design Thinking - Ditte Work Breakdown Structure - Ditte Projektstyringsværktøj

Læs mere

SO-projekt Marts 2014

SO-projekt Marts 2014 SO-projekt Marts 2014 Matematik A - IT B Kaffeafkøling Lavet af: Mads Hougaard, Philip Elbek og Frederik Bagger Under vejledning af: Jørn Christian Bendtsen og Karl Bjarnason Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Administrationssystem med Android applikation Driving Academy

Administrationssystem med Android applikation Driving Academy Dette er procesrapporten til Bacheloropgaven på University College Nordjylland, omhandlende udviklingen af et Administrationssystem til Driving Academy. Opgaven indeholder alt information og dokumentation

Læs mere

Poly. - Javapakke til behandling af polynomier

Poly. - Javapakke til behandling af polynomier Poly - Javapakke til behandling af polynomier z 3 x y x 2 3 x -3 Skrevet af Susanne Nykjær Knudsen, John Thystrup Jensen, Jens Lykke Brandt, Troels C. Damgaard, Jacob W. Winther og Mikkel Bundgaard Vejleder:

Læs mere

Redesign af by-expressen.dk

Redesign af by-expressen.dk Redesign af by-expressen.dk Informatik Roskilde Universitet 4. semester forår 2014 Vejleder: Kristin Due Holmegaard Jens Kristian Heesche Hansen, studienr. 50543 Kristian Eistorp, studienr. 50553 Magnus

Læs mere

Første gang med RoboLab. RoboLab...1 Om systemet...1 Administration af klodserne...2 At bygge en robot...2 At lære programmet at kende...

Første gang med RoboLab. RoboLab...1 Om systemet...1 Administration af klodserne...2 At bygge en robot...2 At lære programmet at kende... Første gang med Robolab Af Christine Holm og Signe Kvist Mengel Virum Gymnasium, juni 2003 Indholdsfortegnelse RoboLab...1 Om systemet...1 Administration af klodserne...2 At bygge en robot...2 At lære

Læs mere

vil jeg blive mindet om det af VBA allerede mens jeg skriver koden, da der er tale om en såkaldt kompileringsfejl:

vil jeg blive mindet om det af VBA allerede mens jeg skriver koden, da der er tale om en såkaldt kompileringsfejl: Fejlhåndtering Selv de bedste programmører laver af og til fejl! Dette kommer sikkert som en overraskelse for de fleste, bortset fra de, der har arbejdet med et hvilket som helst større program. Fejl kan

Læs mere

Resumé. Dette kan være med til at minimere spildtid i forsøg med robotter, som kører autonomt uden overvågning.

Resumé. Dette kan være med til at minimere spildtid i forsøg med robotter, som kører autonomt uden overvågning. Resumé Denne rapport er skrevet i forbindelse med udarbejdelse af projektet på Institut for Automation ved Danmarks Tekniske Universitet. Internetbaseret interface eller web-enabling betyder, at en robot

Læs mere

Hovedopgave 2007 5. semester Ecreo ApS. info@ecreo.dk Selva, Mads, Torben og Klaes

Hovedopgave 2007 5. semester Ecreo ApS. info@ecreo.dk Selva, Mads, Torben og Klaes Forord...4 Indledning...4 Læsevejledning...4 Problemformulering...5 Virksomhedsbeskrivelse...5 Projektstyrings værktøj og udviklingsmetode...6 Referat af første møde med Ecreo...7 Kravspecifikation...8

Læs mere

JB PLASTICS A1 A2. Funktionalitet og kvalitet til bedste pris. Line. Simone. Mathilde. Simon. Emilie. Helena. Sultan. Benjamin

JB PLASTICS A1 A2. Funktionalitet og kvalitet til bedste pris. Line. Simone. Mathilde. Simon. Emilie. Helena. Sultan. Benjamin JB PLASTICS Funktionalitet og kvalitet til bedste pris A1 A2 Line. Simone. Mathilde. Simon. Emilie. Helena. Sultan. Benjamin Produkter Brainstorm Udviklnig af logo/visuel identitet Udvikling af brevpapir

Læs mere

Interaktiv 3d i Flash

Interaktiv 3d i Flash 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2 INTRODUKTION 4 3 PROBLEMFORMULERING 4 4 PROBLEMAFGRÆNSNING 5 5 METODE OG STRUKTUR 5 5.1 Metode 6 5.2 Struktur 6 6 UDVIKLINGS IDE. 7 6.1 Bruger anvendelighed

Læs mere

System til vagtplanlægning

System til vagtplanlægning System til vagtplanlægning Virkelighed og modeller Gruppe A312, Software Det Teknisk- Naturvidenskabelige Basisår Aalborg Universitet 19. december 2005 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Software

Læs mere

Start med Excel 2000

Start med Excel 2000 Start med Excel 2000 Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menuen Vis indstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde

Læs mere

PDF Modul & Online Markedsføring

PDF Modul & Online Markedsføring Danmarks Tekniske Universitet IMM 23. Januar 2009 PDF Modul & Online Markedsføring Af Frederik Christian Heerup-Larsson IMM-B.Eng-2009-53 Side 1 1. Abstract Denne rapport omhandler design og udvikling

Læs mere

Automatiseret vagtplanlægning

Automatiseret vagtplanlægning Automatiseret vagtplanlægning P1 projekt, Aalborg Universitet Datalogi TEK-NAT Basis Gruppe A224 Rune Wejdling Nicholas Tinggaard Andreas Dalsgaard Kristian Riishøj Niels Husted Michael Møller Jakob Knudsen

Læs mere

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare 2 KnowWare Start med Excel 2000 Palle Grønbæk, partner@email.dk 1. udgave, 1. oplag, nov. 1999 ISBN 87-90785-31-2 Copyright 1999 forfatter og KnowWare, mm@knowware.dk Printed by OTM in Denmark 1999 Published

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Digitalt Fotoarkiv. tok@itu.dk Troels Krogh mads@danquah.dk Mads Danquah. Vejleder: panic@itu.dk Arne John Glenstrup. 27. maj 2004

Digitalt Fotoarkiv. tok@itu.dk Troels Krogh mads@danquah.dk Mads Danquah. Vejleder: panic@itu.dk Arne John Glenstrup. 27. maj 2004 Digitalt Fotoarkiv tok@itu.dk Troels Krogh mads@danquah.dk Mads Danquah Vejleder: panic@itu.dk Arne John Glenstrup 27. maj 2004 IT-Universitet i København Internet- og softwareteknologi 2 3 Abstract Rapporten

Læs mere

1. Problemformulering! 4 2. Mål for projekt! 4 3. Brugere af systemet! 4. 3.1 Deltagere i projektet! 4. 3.2 Uddannelse af brugere!

1. Problemformulering! 4 2. Mål for projekt! 4 3. Brugere af systemet! 4. 3.1 Deltagere i projektet! 4. 3.2 Uddannelse af brugere! Indledning Dette projekt gik ud på, at designe og udvikle en hjemmeside til en kunde, som havde et problem med deres hidtidige løsning. Der skulle hermed laves en rapport, som forklarede problemet bag

Læs mere

innovating communication

innovating communication innovating communication Multimediedesigneruddannelsen, 2. semester Eksamensprojekt, maj 2010 Erhvervsakademiet København Nord, Trongårdsvej 44, Lyngby Indholdsfortegnelse 1.0 Introduktion 1.1 Indledning

Læs mere

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com PowerPoint 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller

Læs mere

Indhold... 1. Titelblad... 4. Forord... 5. Ansvarsfordeling... 5. Indledning... 6. Problemfelt... 6. Problemstilling... 6. Problemformulering...

Indhold... 1. Titelblad... 4. Forord... 5. Ansvarsfordeling... 5. Indledning... 6. Problemfelt... 6. Problemstilling... 6. Problemformulering... Indhold Indhold... 1 Titelblad... 4 Forord... 5 Ansvarsfordeling... 5 Indledning... 6 Problemfelt... 6 Problemstilling... 6 Problemformulering... 7 Afgrænsning... 7 Research & Analyse... 8 Målgruppe...

Læs mere

OnLibri.dk. Excel 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Excel 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Excel 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med nogen

Læs mere

Lav et gameshow til tv2-zulu!

Lav et gameshow til tv2-zulu! Lav et gameshow til tv2-zulu! Et problemorienteret projektarbejde gennemført i 1. og 2.g (matematik A og B) Indhold Præsentation af klasserne og rammerne for forløbet...3 Projektets overordnede udviklingssigte...3

Læs mere

OnLibri.dk. Access 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Access 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Access 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med

Læs mere

SØGEORDSANALYSE EBOGEN. Søgeordsanalyse ebogen Nikolaj Mogensen

SØGEORDSANALYSE EBOGEN. Søgeordsanalyse ebogen Nikolaj Mogensen SØGEORDSANALYSE EBOGEN Side 1 af 43 EBOGEN OM SØGEORDSANALYSE Det er efterhånden mange år siden, at jeg første gang hørte om begrebet søgeordsanalyse. Disciplinen søgeordsanalyse hænger tæt sammen med

Læs mere