Programmering C Eksamensprojekt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Programmering C Eksamensprojekt"

Transkript

1 Programmering C Eksamensprojekt Triangle Solver Emil Christian Lynegaard 3.6i HTX Roskilde Programmering C Journal Maj Både HTML/CSS/JavaScript kan downloades her: 1

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 4 Produktbeskrivelse... 4 Indledende tanker om design... 4 Kravspecifikation... 4 Testspecifikation... 4 User stories... 5 Planlagte og gennemførte plan... 6 Design og teori... 7 Min valgte løsning... 7 Punkter til videreudvikling/tilføjelse... 8 Implementering... 8 Gennemgang af essentielle dele af koden... 8 Test Usability test Konklusion Terminologi Kilder Bilag... Error! Bookmark not defined. 2

3 Indledning Jeg har i dette eksamensprojekt forsøgt at lave et produkt som kan benyttes i forbindelse med matematik i gymnasiet. Min umiddelbare idé til projekter var at jeg vil lave en hjemmeside som kunne i hjælpe gymnasieelever med at lære og forstå et af det emner som de møder i løbet af deres gymnasieforløb. Grundet trigonometris relevans for alle gymnasieelever der matematik, valgte jeg at lave en Triangle Solver, som ikke blot skulle kunne regne på trekanter, men som udover dette skulle kunne kort forklarer hvordan beregningerne er foregået. Jeg valgte at lave mit produkt som en hjemmeside, da det på den måde er meget mere tilgængeligt, end hvis det for eksempel var et Python program som først skulle downloades eller lignende. Hjemmesiden som jeg er endt op med, er mere eller mindre præcis hvad jeg indledningsvist havde forestillet mig, men der selvfølgeligt alligevel altid plads til eventuelle udvidelser. Et link til hjemmesiden ses på forsiden. 3

4 Problemformulering Produktbeskrivelse Mit produkt vil være en hjemmesidebaseret Triangle Solver. Som navnet lægger op til, vil hjemmesiden kunne bruges til at finde manglende værdier i både retvinklede og vilkårlige trekanter. Udover at finde frem til de manglende værdier, vil hjemmesiden også komme med en forklaring på hvordan den fandt frem til de manglende værdier. På denne måde vil hjemmesiden kunne bruges som et hjælperedskab for elever som har om trigonometri i gymnasiet. Selve udregningerne vil bestå hovedsageligt af Javascript/HTML også vil designet af hjemmesiden ellers være udarbejdet i HTML/CSS. Mit alternative programmeringssprog som jeg overvejede at lave programmet i var Python. Jeg valgte dog HTML/Javascript/CSS i stedet, for at kunne lave det webbaseret og derved lettere tilgængeligt. Indledende tanker om design Jeg har forestillet mig at hjemmesiden skal være naturligt delt op i to sider. Den ene side af hjemmesiden skal være til regning af vilkårlige trekanter og den anden side til regning af retvinklede. Overordnet set har jeg tænkt mig at den skal have et meget minimalistisk og funktionelt design. Kravspecifikation Hjemmesiden skal kunne: 1. Regne de resterende sidelænger/vinkler i en ret/vilkårlig trekant i alle mulige tilfælde 2. Dokumentere de beregninger som skal til for at løse trekanten 3. Være let at benytte for gymnasieelever 4. Være programmeret i HTML/Javascript/CSS Testspecifikation 1. Kan hjemmesiden regne de resterende værdier for en trekant i alle de tilfælde hvor det er muligt? (Se tabel nedenfor for alle tilfælde for retvinklede og vilkårlige trekanter) 2. Forklarer hjemmesiden dens beregninger for alle tilfælde? 3. Kan 5 gymnasieelever gennemføre en usability test på hjemmesiden med højst en seriøs failure, og ingen kritiske? o Kan gymnasieelever forstå hvordan de resterende værdier blev beregnet? (forklarings outputtet, som del af usability testen) 4. Er hjemmesiden programmeret i HTML/Javascript/CSS? 4

5 Test tabel for vilkårlig trekant (x = known value) a x x x x x x x x x b x x x x x x x x x x c x x x x x x x x x x A x x x x x x x x x B x x x x x x x x x x C x x x x x x x x x Test Test tabel for retvinklet trekant (x = known value) a x x x x b x x x x c x x x x A x x x x B x x x x C x x x x x x x x x x Test User stories Nedenfor har jeg lavet nogle forskellige tilfælde som jeg har dannet min målgruppe ud fra. Eksemplerne viser nogle af de tilfælde hvori jeg havde forestillet mig at mit program ville være behjælpeligt for brugeren. User story 1. Gymnasieelev En 1. års gymnasieelev har om emnet trigonometri. Gymnasieeleven får oplyst en sidelængde og en vinkel udover den rette i en retvinklet trekant, og får til opgave at finde frem til de resterende værdier i trekanten. Eleven er i tvivl om hvilke sider der kan regnes ud fra de kendte værdier og hvor der kan begyndes. Eleven bruger Triangle Solver og skriver de to kendte værdier ind og trykker Calculate. Eleven får nu de resterende værdier udregnet og et eksempel på hvilken en rækkefølge man kunne regne de resterende værdier og hvordan. 5

6 User story 2. Gymnasieelev En 3. års gymnasieelev bliver stillet en opgave hvori der er nødvendigt at benytte sinus/cosinus til beregninger i forbindelse med trekanter. Da gymnasieeleven ikke har haft om trigonometri i 2 år, er det et relativt rustent emne, og gymnasieeleven benytter derfor Triangle Solver til nemt at beregne de ønskede værdier, samtidig med at output fieldet fungerer som en hurtig opfriskning af hvordan man regner hvad. User story 3. Gymnasieelev En gymnasieelev får til opgave at regne en sidelængde på en trekant ud fra den opgivne vinkel og hypotenuse. Gymnasieeleven er i tvivl om der skal benyttes cosinus eller sinus til at finde frem til den ønskede længde, og benytter derfor Triangle Solver og dets output field til at få svaret. Planlagte og gennemførte plan Da jeg begyndte forløbet dannede jeg hurtigt et relativt klart billede af hvordan jeg ville have hjemmesiden til at være bygget op. Jeg ville dele hjemmesiden op i en del til retvinklet trekant og en til vilkårlig trekant, som set nedenfor. Min programmeringsmæssige indgang til selve implementeringen var som udgangspunkt at jeg ville starte med at lave et nogenlunde design med opsætning af forms etc., også først herefter programmere selve JavaScript beregningsdelen for den retvinklede og til sidst den vilkårlige trekant. I forbindelse med programmeringen af JavaScript-beregningerne, vil jeg for hver funktion tilføje et output, som skal printes i Output/Explanation fielet, og som bare skal være et print af den formel som mit program har brugt til et 6

7 beregne værdien. I løbet af processen ville der selvfølgeligt være mulighed for at springe tilbage til designet i CSS, hvis jeg løbende fik nogle gode idéer til hvordan det ville være muligt at forbedre den visuelle del af hjemmesiden. I selve forløbet brugte jeg mit første stykke tid på at meget simpelt, sætte hjemmesiden op, og der er sådan set ikke blevet ændret meget på designet siden da. Det skyldes at jeg føler at jeg som brugte tilstrækkeligt tid på designet og at jeg synes at jeg nåede frem til et flot og relativt simpelt webdesign, som har optimal funktionalitet og er let overskueligt. Da mit design var færdigt, gik jeg i gang med JavaScript funktionerne. Jeg begyndte med at lave funktionerne til de forskellige tilfælde for den retvinklede trekant. Selve stilen var meget ens for programmeringen af HTML formen og JavaScript delen for både den retvinklede og den vilkårlige, men den benyttede matematik som eneste forskel. Jeg lavede funktionerne som for henholdsvis den retvinklede og den vilkårlige som while loops, som ville køre til at alle værdierne er fundet, hvilket jeg også vil se nærmere på i min kodegennemgang. Alt i alt levede både min designmæssige og programmeringsmæssige indgangsvinkel op til den arbejdsform som jeg gennemførte projektet med, og jeg er nået frem til en hjemmeside som lever op til mindst alle de forestillinger som jeg indledningsvist havde til den. Design og teori Selve designet og funktionaliteten i mit produkt er umiddelbart ikke noget særligt revolutionerende, og der findes adskillige lignede programmer. Microsoft har blandt andet et program ved navn, Microsoft Mathematics, hvori en Triangle Solver indgår. Det er herudover nemt at finde ved en Google søgning af Triangle Solver at finde utroligt mange hjemmesider som kan finde de resterende værdier i en trekant. Hvad jeg dog ikke har fundet på nogle af disse hjemmesider, er et output eller en anden form for forklaring for hvordan programmet har fundet frem til de fundne værdier. På dette punkt mener jeg derfor at mit program overgår deres, og at mit program på denne måde samtidig bliver læringsrigt. Min valgte løsning Udover valget af et lave mit program på en hjemmeside, er der mange andre designmæssige valg som jeg har truffet i løbet af min implementeringsfase. En af disse er blandt andet at jeg har valgt at lave min side todelt, med en side hvorpå der er beregninger for retvinklede trekanter, og en side med vilkårlige trekanter. Dette kan jo umiddelbart virke besynderligt, da det programmeringsmæssigt ikke vil være særligt udfordrende at bare køre en funktion hvis der står 90 i et vinkelfelt, og en anden funktion hvis der ikke gør. Alligevel har jeg valgt at dele det op grundet dets indvirkning på den læringsmæssige del af programmet. Der er mange som let kan komme til at bruge f.eks. almindelig sinus eller pytagoras på deres vilkårlige trekanter når de lige begynder på trigonometri. Da dette jo selvfølgelig er en fejl, da disse funktioner udelukkende fungerer på retvinklede trekanter, har jeg valgt at dele hjemmesiden op i to, for at forsøge at tydeligøre hvordan at regning på retvinklede og regning på vilkårlige er to forskellige områder. Når man går ind på min hjemmeside kan man umiddelbart føle at der er en mangel på anvisninger. Dette skyldes at jeg har valgt at bygge min hjemmeside op på en interaktiv måde, hvor den som udgangspunkt kommer med den simple anvisning, at de kendte værdier bare skal indtastes hvorefter man trykker på knappen Calculate!. Måden hvorpå jeg føler at jeg har fået dette til at fungere er ved, at for alle de umiddelbare misforståelse eller fejl der kan opstå i forbindelse med udregningen, har jeg lavet en 7

8 JavaScript alert box, hvori der står en anvisning om hvad der er galt. Hvis man for eksempel forsøger at skrive værdierne ind til en ugyldig trekant og trykker Calculate, så vil hjemmesiden straks returnerer Your triangle is invalid!. Punkter til videreudvikling/tilføjelse 1. Automatisk tilpasning er trekanterne lavet med Canvas. a. Eftersom den retvinklede og den vilkårlige trekant som er tegnet på hjemmesiden er lavet i Canvas, vil det let være muligt at tegne den beregnede trekant ud fra de fundne værdier i Canvas. 2. Mere uddybende output. a. Hvis programmet skulle bruges i realiteten ville det være nærtliggende at udvide outputtet, i form af mere uddybende forklaringer af hvordan værdierne er fundet, og hvordan isolering af f.eks. A i sinus-relationerne er lavet. 3. Eventuelle ekstra undersider med uddybende forklaring. a. Dette kunne for eksempel være med helt principielle forklaringer af sinus, cosinus og begge deres relationer. Dette ville blandt andet være praktisk til dem som måske ikke forstår de umiddelbare output som de får efter beregningerne. Implementering Gennemgang af essentielle dele af koden Eftersom min kode spredt over mit CSS/HTML/JavaScript er på totalt 642 linjer, har jeg valgt kun kort at gennemgå og forklarer de elementer som jeg finder mest interessante og relevante i forbindelse med min hjemmeside. Jeg har dog ikke tænkt mig at forklarer noget af min CSS, da jeg anser det som værende for simpelt og delvist irrelevant. 1. <!--Input form for ret trekant--> 2. <div id="inputrettri"> 3. <form name="rettriform" method="post" id="rettriform" onkeypress="return isnumberkey(e vent)"><b> 4. <label for="a1">a:</label><input type="text" id="a1" class="input"><br> 5. <label for="b1">b:</label><input type="text" id="b1" class="input"><br> 6. <label for="c1">c:</label><input type="text" id="c1" class="input"><br> 7. <label for="a1">a:</label><input type="text" id="a1" class="input"><br> 8. <label for="b1">b:</label><input type="text" id="b1" class="input"><br> 9. <label for="c1">c:</label><input type="text" id="c1" class="input" value="90â " readon ly><br></b> 10. <input type="button" onclick="calc()" value="calculate!" class="button"> 11. <input type="button" onclick="clear0()" value="clear!" class="button"> 12. </form> 13. </div> Ovenfor ses HTML koden for formen til min retvinklede trekant. Formen er bygget af 6 input fields som har hver deres ID. Disse ID s bliver brugt i min JavaScript til at referere til de opgivede værdier. Udover dette har formen nederst de to knapper, Calculate og Clear, som hver er sat til at onclick, skal hver deres funktion kører, som hver kan findes i min JavaScritp. Til sidst er det interessant min onkeypress function, 8

9 som ses i toppen. Dette er min input valdiation, som inputtet køres igennem hver gang noget tastes ind i min form. Funktionen isnumberkey(event), ses her nedenfor. 1. function isnumberkey(evt){ // Checking if keypress is number (Input validation) 2. var charcode = (evt.which)? evt.which : event.keycode; 3. if (charcode == 44) 4. alert("use period instead of comma!"); if (charcode!= 46 && charcode > && (charcode < 48 charcode > 57)) 8. return false; return true; 11. } JavaScript funktionen som køres når der trykkes på noget i formen, omdanner som udgangspunktet inputtet til dets charcode, som laves til variablen charcode. Denne variable køres så igennem to separate if statements. Da udregninger i JavaScript benytter sig af punktummer i stedet for kommaer til markering af begyndelsen af decimaler, har jeg valgt at lave den øverste if statement, som alerter Use period instead of comma!, hvis man forsøger at lave et komma i et form field. Udover dette køres variablen charcode herefter igennem en if statement, som tjekker om inputtet ligger indenfor charcoden som svarer til tallene 0-9. Hvis den ikke gør returneres false, og der vil derfor ikke blive skrevet noget i fieldet, men hvis det gør returneres true, hvorved det skrevne input vil blive skrevet i form fieldet. Indledningsvis når funktionen calc() køres, starter jeg med at lave en masse variable ud fra mine form fields. Denne kode ser således ud: 1. var a1 = (document.getelementbyid('a1')); 2. var b1 = (document.getelementbyid('b1')); 3. var c1 = (document.getelementbyid('c1')); 4. var A1 = (document.getelementbyid('a1')); 5. var B1 = (document.getelementbyid('b1')); 6. var output = document.getelementbyid('output'); Denne måde at definer mine variable på er valgt efter at jeg løb ind I et problem I min kode, hvor jeg havde et behov for at refreshe mine variable. Oprindeligt havde jeg dem defineret som: a1 = (document.getelementbyid('a1').value); Det som jeg umiddelbart fandt smart ved denne metode at definerer mine variable var, at jeg så ville kun referere til min variable i mine beregninger som bare a1. Problemet var dog, at alle de værdier som ikke var opgivet da funktionen kørte, ikke ville blive tildelt deres variable, og min funktion ville derfor kun regne ud fra de værdier som var opgivet da funktionen blev kørt. Hvad jeg i stedet skiftede over til er den metode som jeg viste tidligere, hvor jeg laver variablene ud fra form fieldet, i stedet for værdien i fieldet. Hvad dette betød var, at jeg blev nødt til at skrive f.eks. a1.value, når jeg ville referere til min a-værdi senere i min kode, men at mine variable konstant blev opdateret da de var defineret ud fra et form field i stedet for et tal. En af problematikkerne ved at køre et while loop er for eksempel i mit tilfælde, at hvis jeg ikke får alle værdierne beregnet, så vil loopet køre i al evighed, og hjemmesiden vil crashe eller i det mindste være 9

10 ubrugelig. For at sikre at det ikke sker, har jeg i starten af både mit loop for den retvinklede og den vilkårlige trekant et stykke med yderligere input validation, som sikrer at trekanten er reel, og at der er nok opgivne værdier, sådan at man undgår et uendeligt loop. En af de validations som jeg bruger ses nedenfor: 1. if(knownsides + knownangles <= 2 ){ 2. alert("you must enter atleast 3 values!"); 3. loop = false; 4. break; 5. } Her tjekker jeg for min vilkårlige trekant at der er opgivet nok værdier til at det rent faktisk er muligt at regne de resterende. Hvis der så ikke er nok, sætter jeg værdien loop = false; hvorefter jeg breaker scriptet. Da jeg tidligere i min funktion har lavet en if statement for hele mit loop som kræver at loop = true, vil scriptet på denne måde blive stoppet, og jeg undgår på denne måde at hjemmesiden crasher. Selve beregningerne for de forskellige tilfælde af kendte værdier for mine trekanter, har alle en meget lignende struktur, og jeg vil derfor kun gennemgå en af dem. Nedenfor ses en af de længere cosinusrelations udregninger i mit script for den vilkårlige trekant: 1. if(a2.value == "" && a2.value!== "" && b2.value!== "" && c2.value!== ""){ 2. document.triform.a2.value = round(radtodeg(math.acos((b2.value*b2.value+c2.value*c2.va lue-a2.value*a2.value)/(2*b2.value*c2.value)))); 3. document.getelementbyid("output").innerhtml += "cos(a)=(b<sup>2</sup>+c<sup>2</sup>a<sup>2</sup>)/(2*b*c)<br>" 4. } Det første jeg gør i mit script er at tjekke at jeg har de nødvendige værdier for at regne værdien A2 med cosinus-relationerne, samtidig med at A2 ikke allerede er opgivet, hvilket ville gøre udregningen overflødig. Herefter skriver jeg at A2 s form field =, sådan at jeg altså skriver min udregnede værdi i dens felt i formen. Selve udregningen begynder med en funktion som jeg har lavet der hedder round, hvor jeg benytter JavaScripts Math.ceil funktion til at runde tallet ned til 3 decimaler. Herefter henviser jeg til en anden af mine tidligere definerede funktion som hedder radtodeg, som er en funktion jeg har lavet til at omregne værdien fra radian til degrees. Disse to funktioner er sat rundt om beregningen, som ellers herfra er relativt simpel. Udregningen skrives op som en simpel cosinus relation, hvori der huskes at sættes.value bagpå variablerne, da de kun henviser til form fieldet og ikke værdien i fieldet. Til sidst i funktionen skriver jeg formlen i mit output field, hvor selve koden imellem, tilføjes til HTML filen inde i div en output, og derfor skrives som HTML. Grunden til at jeg skriver +=, er at, hvis jeg kun skrev =, så ville output fieldet overwrites hver gang en ny beregning fuldføres. Test I min problemformulering opstillede jeg en kravspecifikation og en dertilhørende testspecifikation. Da min 4. test er hvorvidt hjemmesiden er programmeret i HTML/CSS/JavaScript er relativt indlysende, vil jeg ikke beskæftige mig med den. Min 1. og 2. test hænger sammen og er begge knyttet til mit test skema som jeg har lavet i min problemformulering. Dette skema vil jeg nå gå igennem for alle tilfælde med værdierne for en kendt trekant så jeg kan se om værdierne der udregnes er rigtige, samtidig med at jeg ser på hvorvidt den skriver et korrekt output til alle tilfælde. 10

11 Test tabel for vilkårlig trekant (x = known value) a x x x x x x x x x b x x x x x x x x x x c x x x x x x x x x x A x x x x x x x x x B x x x x x x x x x x C x x x x x x x x x Test Test tabel for retvinklet trekant (x = known value) a x x x x b x x x x c x x x x A x x x x B x x x x C x x x x x x x x x x Test Efter en 30 minutters test kan jeg konkludere at min Triangle Solver korrekt kan regne og forklare dets beregninger for alle de overstående tilfælde, og mit program lever derfor op til dets essentielle krav om at kunne beregne en trekants resterende værdier for alle tilfælde. Usability test Min sidste test var til mit krav om hvorvidt gymnasieelever let kunne benytte og forstå mit produkt. Testspecifikationen til dette krav er en usability test som jeg ikke har tænkt mig at gennemføre, men i stedet bare vil beskrive hvordan det skulle gennemføres. Som jeg kort kom ind på i min testspecifikation så vil jeg teste gymnasieelevers forståelse af min hjemmeside ved at lave en usability test. I testen vil jeg tage en gymnasieelev, vise dem hjemmesiden, også 11

12 give dem en trekant med nogle ukendte værdier. De vil så have til opgave at skulle finde trekantens resterende værdier ved brug af min hjemmeside og også eventuelt forstå outputtet. Jeg vil så anse det som en seriøs fejl de kan løse opgaven men ikke forstå outputtet, og en kritisk fejl hvis slet ikke kan løse opgaven. Der må så til sidst højest være en seriøs fejl og ingen kritiske før at mit produkt lever til dets kravspecifikation. Konklusion Alt i alt er mit projekt forløbet uden større komplikationer og jeg mener selv at jeg nået frem til et særdeles til tilfredsstillede produkt, som ikke kun er funktionelt men også til dels lærerigt. Udover bare at virke, så lever mit produkt op til min opstillede kravspecifikation, og det vil være brugbart i alle mine user stories. Det ville selvfølgeligt være optimalt hvis jeg havde fuldført min usability test, og det er helt klart noget som jeg kan forbedre til fremtidige projekter, da det ellers kan fremstå utroværdigt. Ved siden af fuldførelse af usability test, har jeg også lært at jeg i fremtiden bør være bedre til at dokumentere nogle af de problemer som jeg løbende er løbet ind i, og samtidig dokumentere hvordan jeg så læste dem. På trods af disse mindre mangler mener jeg alligevel at både mit projekt og mit produkt er endt med at være relativt fyldestgørende, og at mit generelle forløb har levet op til mine forventninger. 12

13 Terminologi HTML (Hypertext Markup Language) HTML fungerer som kernen af hjemmesider, og som navnet siger bruges til at marke hjemmesiden up. Alle de fysiske elementer på hjemmesiden laves i HTML, hvorefter bl.a. interageringen og designet kan laves i henholdsvis JavaScript og CSS. Man kan altså sige at HTML bruges til at strukturerer hjemmesiden og at det virker som et slags bagben på hjemmesider. CSS (Cascading Style Sheets) Som navnet siger så CSS et slags Style Sheet for alle markup languages. Ideen i CSS er at det bruges til visuel udformning af hjemmesiden, hvor man for eksempel kan siges at al teksten som er markeret som <h1> i HTML, skal være i for eksempel, fonten: Garamond. Brugen af CSS er mere eller mindre uundgåeligt hvis man ønsker sig en hjemmeside med ordentligt design. While Loop Et loop som bruges I mange sprog, som går ud på at loopet skal køres indtil en bestemt betingelse er opfyldt. Dette bruges for eksempel i mit JavaScript til min beregninger for mine trekanter, hvor at mit while loop køres indtil at alle værdierne for trekanterne er fundet. JS (JavaScript) JavaScript er et objektorienteret scriptsprog, som hovedsageligt benyttes til at gøre hjemmesider dynamiske. Dette ses blandt andet i forbindelse med at ændre indholdet på hjemmesiden uden indlæsning af en ny HTML fil, og JavaScript er derfor også med til at gøre hjemmesider mere flydende at bevæge sig rundt på. På min hjemmeside er det for eksempel JavaScript som står bag alle udregningerne for trekanterne, samt tilføjelsen af tekst i output feltet. User Story User stories er fiktive scenarier som opstilles til beskrivelse af hvornår et produkt skal benyttes. Man opstiller på den måde en situation hvori at ens produkt ville være relevant at benytte for brugeren, hvor det for eksempel i mit tilfælde, ville være i forbindelse med gymnasieelever som der har om trigonometri i gymnasiet. User stories er ofte ikke mere end et par linjer lange og der opgives ofte flere til beskrivelse af et produkts brugbarhed. OOP (Object-oriented programming) Et programmeringsparadigme som benyttes i forbindelse med programmering i mange forskellige sprog. Princippet i OOP er at man deler koden op i klasser, eller objekter, og at man på den måde kan organisere sin kode, og for eksempel ændre et bestemt forhold for et objekt, som så bl.a. kan nedarves til andre objekter osv. Ved brug af OOP og f.eks. nedarving af features fra andre objekter kan programmøren sparer sig selv for meget kodning, og det er bl.a. dette som gør OOP så smart. 13

14 Kilder Om brug af JavaScript i forbindelse med forms generelt Om brug af JavaScript i forbindelse med forms generelt Om at lave real-time udregninger i forms med JavaScript Om getelementbyid i forbindelse med forms Om HTML i relation til forms Om styling af forms i CSS Programmering C Journal Triangle Solver 14

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

IT projekt uge 4 9. Marie Vinter, Roskilde Tekniske Gymnasium, klasse 2.6 IT, bw, uge 4 9 2013

IT projekt uge 4 9. Marie Vinter, Roskilde Tekniske Gymnasium, klasse 2.6 IT, bw, uge 4 9 2013 PHP-Projekt IT projekt uge 4 9 Marie Vinter, Roskilde Tekniske Gymnasium, klasse 2.6 IT, bw, uge 4 9 2013 4-3-2013 Indholdsfortegnelse Indledende afsnit... 2 Brainstorm... 2 User stories... 2 Problemformulering...

Læs mere

PHP Quick Teknisk Ordbog

PHP Quick Teknisk Ordbog PHP Quick Teknisk Ordbog Af Daniel Pedersen PHP Quick Teknisk Ordbog 1 Indhold De mest brugte tekniske udtryk benyttet inden for web udvikling. Du vil kunne slå de enkelte ord op og læse om hvad de betyder,

Læs mere

Læringsprogram. Christian Hjortshøj, Bjarke Sørensen og Asger Hansen Vejleder: Karl G Bjarnason Fag: Programmering Klasse 3.4

Læringsprogram. Christian Hjortshøj, Bjarke Sørensen og Asger Hansen Vejleder: Karl G Bjarnason Fag: Programmering Klasse 3.4 Læringsprogram Christian Hjortshøj, Bjarke Sørensen og Asger Hansen Vejleder: Karl G Bjarnason Fag: Programmering Klasse 3.4 R o s k i l d e T e k n i s k e G y m n a s i u m Indholdsfortegnelse FORMÅL...

Læs mere

Læringsprogram. Talkonvertering. Benjamin Andreas Olander Christiansen Niclas Larsen Jens Werner Nielsen. Klasse 2.4. 1.

Læringsprogram. Talkonvertering. Benjamin Andreas Olander Christiansen Niclas Larsen Jens Werner Nielsen. Klasse 2.4. 1. Læringsprogram Talkonvertering Benjamin Andreas Olander Christiansen Niclas Larsen Jens Werner Nielsen Klasse 2.4 1. marts 2011 Fag: Vejleder: Skole: Informationsteknologi B Karl G. Bjarnason Roskilde

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4 Maskine Udlejning 15. oktober 2010 Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony Roskilde Tekniske Gymnasium Udlejningsvirksomhed 3.4 Indholdsfortegnelse Problemformulering:... 2 Planlægning:... 2 Analyse af

Læs mere

ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM. Læringsprogram. Lommeregner

ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM. Læringsprogram. Lommeregner ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Læringsprogram Lommeregner Programmering Malte Fibiger, Rasmus Ketelsen, Nicojal Jensen og Leon Bøgelund, Klasse 3.36 04-12-2012 Indholdsfortegnelse Indledende afsnit... 3 Problemformulering...

Læs mere

IDENTIFON. Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg

IDENTIFON. Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg 1 Indholdsfortegnelse side nr. 1. Forside. 2. Indholdsfortegnelse og indledning. 3. Problemformulering og afgræsning. 4. Tidsplan projektplan

Læs mere

Tidsregistrering. Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4. Informationsteknologi B. Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014

Tidsregistrering. Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4. Informationsteknologi B. Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014 2014 Tidsregistrering Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4 Informationsteknologi B Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 User stories... 3 3

Læs mere

Sundhedsguiden. Børn og unges sundhed. Jozef Indruszewski & Marc Ringsing. Kommunikation/IT C Afsluttende opgave 2010

Sundhedsguiden. Børn og unges sundhed. Jozef Indruszewski & Marc Ringsing. Kommunikation/IT C Afsluttende opgave 2010 Sundhedsguiden Børn og unges sundhed Kommunikation/IT C Afsluttende opgave 2010 Jozef Indruszewski & Marc Ringsing Problemformulering Vi vil lave en hjemmeside, der oplyser børn og unge om sundhed. Vi

Læs mere

Programmerings Journal

Programmerings Journal Programmerings Journal Python Figur Udregner Jakob Jelstad & Thomas Gram Vejleder : Christoffer Soya "Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt

Læs mere

Projektbeskrivelse RSS Læser

Projektbeskrivelse RSS Læser HTX Roskilde 3.4 Projektbeskrivelse RSS Læser IT & Programmering Elev: Christian Pihlkjær Hjortshøj og Joans Henk Jensen Dato: 19-03-2013 1. Indledning Vi er i klasse 3.4 blevet introduceret til vores

Læs mere

Numeriske metoder. Af: Alexander Bergendorff, Frederik Lundby Trebbien Rasmussen og Jonas Degn. Side 1 af 15

Numeriske metoder. Af: Alexander Bergendorff, Frederik Lundby Trebbien Rasmussen og Jonas Degn. Side 1 af 15 Numeriske metoder Af: Alexander Bergendorff, Frederik Lundby Trebbien Rasmussen og Jonas Degn Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Matematik forklaring... 3 Lineær regression... 3 Numerisk differentiation...

Læs mere

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S Menu A/S Problemfelt MENU A/S (MENU) er en dansk design virksomhed og producent. MENU har specialiseret sig indenfor skandinavisk design samt deres evige stræben efter at lave noget originalt. De repræsenterer

Læs mere

Computerspil rapport. Kommunikation og IT. HTX Roskilde klasse 1.4. Casper, Mathias Nakayama, Anders, Lasse og Mads BC. Lærer - Karl Bjarnason

Computerspil rapport. Kommunikation og IT. HTX Roskilde klasse 1.4. Casper, Mathias Nakayama, Anders, Lasse og Mads BC. Lærer - Karl Bjarnason Computerspil rapport Kommunikation og IT HTX Roskilde klasse 1.4 Casper, Mathias Nakayama, Anders, Lasse og Mads BC Lærer - Karl Bjarnason Indledning Vi har lavet et computerspil i Python som er et quiz-spil

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara

Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara Roskilde Teknisk Gymnasium Dato 02/04/13 08/05/13 Side 1 af 9 Indhold Problem... 3 Overvejelser... 3 Produkt...

Læs mere

DDD Runde 2, 2015 Facitliste

DDD Runde 2, 2015 Facitliste DDD Runde 2, 2015 Facitliste Søren Dahlgaard og Mathias Bæk Tejs Knudsen Opgaver og løsninger til 2. runde af DDD 2015. 1 4. 19. februar, 2015 linetest DK v1.0 Line Test Sigurd er begyndt i gymnasiet og

Læs mere

Dynamisk hjemmeside: NeuTravel

Dynamisk hjemmeside: NeuTravel Dynamisk hjemmeside: NeuTravel Problemformulering I dette projekt ønsker vi at lave en uafhængig hjemmeside til brug af turister, som gerne vil læse neutral information (dvs. information der ikke er farvet

Læs mere

Projekt i Programmering C Menu til hjemmeside.

Projekt i Programmering C Menu til hjemmeside. Projekt i Programmering C Menu til hjemmeside. 10-12-2004 Holstebro HTX Bent Arnoldsen Synopsis. Projektet her er en menu til hjemmesider, som er lavet så den er let at tilrette, når man tilføjer eller

Læs mere

Responsivt Design - DMAA0213. Afgangsprojekt DMAA0213

Responsivt Design - DMAA0213. Afgangsprojekt DMAA0213 Responsivt Design - DMAA0213 Afgangsprojekt DMAA0213 Jesper Bjørn Andersen 18-06-2015 5. semester, afgangsprojekt - Responsivt Design Vejleder: Gunhild Marie Andersen Afsluttet: 18 Juni 2015 Deltager:

Læs mere

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Det kan du med HostedShop Design Manager... 3 1.2 Feature list... 3 2. Design... 4 3. Filer og CSS... 4 3.1

Læs mere

Spil Rapport. Spil lavet i GameMaker. Kevin, Mads og Thor 03-02-2011

Spil Rapport. Spil lavet i GameMaker. Kevin, Mads og Thor 03-02-2011 Spil Rapport Spil lavet i GameMaker Kevin, Mads og Thor 03-02-2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 HCI... 2 Planlægning / Elementær systemudvikling... 2 Kravspecifikationer... 4 Spil beskrivelse...

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Rapport Undervisningsmateriale.

Rapport Undervisningsmateriale. Skrevet af Morten & Jacob A. 1.5 HTX Roskilde 2011 Side 1 Rapport Undervisningsmateriale. Arbejdsgruppen bestod af: Morten, Jacob A. fra 1.5. Dato: 6. maj 2011 Skrevet af: Morten & Jacob A. Fag: Kom/IT.

Læs mere

Ordbøgerne.dk. Navne: Andreas Foldager og Rasmus Bjerring Pedersen Fag: IT B Lærer: Karl Bjarnason Afleveringsdato: 17-11-06.

Ordbøgerne.dk. Navne: Andreas Foldager og Rasmus Bjerring Pedersen Fag: IT B Lærer: Karl Bjarnason Afleveringsdato: 17-11-06. Ordbøgerne.dk Navne: Andreas Foldager og Rasmus Bjerring Pedersen Fag: IT B Lærer: Karl Bjarnason Afleveringsdato: 17-11-06 Side 1 af 35 Indholdsfortegnelse Indledning:...3 Design...4 Visuelt design:...4

Læs mere

GRAFISK DESIGN. Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet

GRAFISK DESIGN. Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet GRAFISK DESIGN Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet Diner no. 34 9 Opgavebeskrivelse Fiktive opgave. Redesign af visuel identitet og design af ny hjemmeside. Materialet skal skabe et genkendeligt

Læs mere

HHBR. Design. Kvalitets vurdering. Opgaven. Målgruppe og Budskab. De Grafiske valg

HHBR. Design. Kvalitets vurdering. Opgaven. Målgruppe og Budskab. De Grafiske valg Opgaven Der skal designes en hjemmeside til en pensioneret revisor, som ønsker at starte en fritids beskæftigelse op, som privat revisor. Han Ønsker en hjemmeside der skal kort fortælle om hans forretning.

Læs mere

Programmering I Java/C#

Programmering I Java/C# Programmering I Java/C# Dit første projekt Datatekniker Intro to C# C# (C Sharp) Et enkelt, moderne, generelt anvendeligt, objektorienteret programmeringssprog Udviklet af Microsoft, ledet af danskeren

Læs mere

PHP kode til hjemmeside menu.

PHP kode til hjemmeside menu. PHP kode til hjemmeside menu. Home Hovedmenu 1 Hovedmenu 2 Hovedmenu 3 Hovedmenu 4 Undermenu 1 Breadcrumb Her vises indholdet af den valgte side Undermenu 2 Undermenu 3 Undermenu 4 Evt. en mulighed for

Læs mere

Sådan kan du sende data fra din egen hjemmeside til JitBesked via en HTML-JDF.

Sådan kan du sende data fra din egen hjemmeside til JitBesked via en HTML-JDF. Sådan kan du sende data fra din egen hjemmeside til JitBesked via en HTML-JDF. Vejledningen her beskriver hvordan man opbygger en form i HTML og sender indholdet af felterne til JitBesked. Det kræver du

Læs mere

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe Ide Designprocess I denne opgave har jeg udviklet et website for et feriehus. Kunden ønsker et site, som både fungere privat, men også som offentlig hjemmeside. Hele site skal være på dansk, tysk og engelsk.

Læs mere

Valutaomregneren. Informationsteknologi B. Roskilde Tekniske Gymnasium. Adam Poul Kjærum Philip Elbek. Afleveringsdato: 13-05-2015

Valutaomregneren. Informationsteknologi B. Roskilde Tekniske Gymnasium. Adam Poul Kjærum Philip Elbek. Afleveringsdato: 13-05-2015 Valutaomregneren Informationsteknologi B Roskilde Tekniske Gymnasium Adam Poul Kjærum Philip Elbek Afleveringsdato: 13-05-2015 Vejledere: Christoffer Soya og Karl Bjarnason Billedet lavet af: Philip Elbek

Læs mere

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl.

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl. Indledning Mit sidste projekt her på 1.semester gik ud på at jeg skulle lave et redesign af mit første portfolio, som jeg lavede i starten af semesteret. Formålet var at vise hvad jeg havde lært siden

Læs mere

Rapport. Udarbejdet af: Mayianne Nøks Pedersen. Skole login: knmape68. E-mail: mypedersen@gmail.com

Rapport. Udarbejdet af: Mayianne Nøks Pedersen. Skole login: knmape68. E-mail: mypedersen@gmail.com Rapport Udarbejdet af: Mayianne Nøks Pedersen Skole login: knmape68 E-mail: mypedersen@gmail.com URL til brugerundersøgelsen: http://web328.webkn.dk/hjemmeside/image/laering/sem2brugerundersogelse/brugerundersogelse/

Læs mere

Programmering C 3.36 Eksamensprojekt - Tavledokumentation

Programmering C 3.36 Eksamensprojekt - Tavledokumentation Programmering C 3.36 Eksamensprojekt - Tavledokumentation August Møbius Roskilde HTX - Klasse 3.6 August Møbius 1 Indhold Indledende aktivitet... 3 Idégenerering... 3 Mit produkt(kort beskrivelse)... 3

Læs mere

Besøg: http://graciesphp.creativefolder.dk. Projekt 3 på 2. Semester - MulB

Besøg: http://graciesphp.creativefolder.dk. Projekt 3 på 2. Semester - MulB Besøg: http://graciesphp.creativefolder.dk Projekt 3 på 2. Semester - MulB Line K. Brinkmann Rasmus Bundgaard René Andersen Grace Tsatsaris www.linebrinkmann.dk www.rasmusbundgaard.dk www.creativefolder.dk

Læs mere

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på Grafisk design Design af hjemmeside til indretningsarkitekt med firma navn enrico indret, som jeg tidligere har designet logo for. Firmaet laver udelukkende erhvervsindretning og målgruppen for sitet er

Læs mere

Produktbeskrivelse - Grafisk workflow

Produktbeskrivelse - Grafisk workflow Produktbeskrivelse - Grafisk workflow Opgavebeskrivelse Det er en nyhedsmail. De er en ny opsætning Ansvar for opgaveløsning Webadministratoren står for opgavefordeling. Tekst kommer fra salgs og butikslederen.

Læs mere

Kommunikation/IT C - Afsluttende opgave 2011

Kommunikation/IT C - Afsluttende opgave 2011 Kommunikation/IT C - Afsluttende opgave 2011 Roskilde Tekniske Gymnasie Martin Fabricius & Simon Dein, 1.3 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse: Indledning... s3 Målgruppe (diskussion)... s4 indledende kravfangst...

Læs mere

REDESIGN AF PORTFOLIO 16. jan. 2015

REDESIGN AF PORTFOLIO 16. jan. 2015 REDESIGN AF PORTFOLIO 16. jan. 2015 Christoffer Møller Jarolics CPH Business Lyngby Multimediedesign Udviklingsprocessen af tilblivelsen af dette projekt redesign af portfolio, vil på de følgende sider

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW. 1 Grafisk workflow

GRAFISK WORKFLOW. 1 Grafisk workflow GRAFISK WORKFLOW 1 Opgavebeskrivelse I forbindelse med et nyt online koncept Web in a box skulle jeg lave en Photoshop-skabelon, der kan eksportere materiale til en hjemmeside automatisk. Selve konceptet

Læs mere

Programmering i Javascript

Programmering i Javascript Programmering i Javascript 1. Introduktion HTML er et fortrinligt værktøj til at strukturere og præsentere information, men hvis web siderne skal være interaktive, så der kan reageres på brugerens handlinger,

Læs mere

PHP Crash course. Databaser

PHP Crash course. Databaser PHP Crash course Databaser PHP Intro PHP er et server scripting sprog der kan bruges til at lave aktivt indhold på hjemme sider. Der er to betingelser som skal opfyldes for at serveren fortolker PHP koden.

Læs mere

Indholdsfortegnelse Valg af opgave... 2 Introduktion... 2 Problem... 2 Målgruppe... 2 Afsender... 2 Budskab... 2 Kodning... 3 Effekt...

Indholdsfortegnelse Valg af opgave... 2 Introduktion... 2 Problem... 2 Målgruppe... 2 Afsender... 2 Budskab... 2 Kodning... 3 Effekt... Indholdsfortegnelse Valg af opgave... 2 Introduktion... 2 Problem... 2 Målgruppe... 2 Afsender... 2 Budskab... 2 Kodning... 3 Effekt... 3 Information... 3 Programmering... 3 Design... 4 Brochure... 4 Hjemmeside...

Læs mere

PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL

PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL Uge 1 & 2 Det basale: Det primære mål efter uge 1 og 2, er at få forståelse for hvordan AMP miljøet fungerer i praksis, og hvordan man bruger PHP kodesproget til at

Læs mere

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau)

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Matematik i WordMat En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Beregning... 4 3. Beregning med brøker...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2015 Institution Vestegnens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Matematik C Jack

Læs mere

Procesbeskrivelse - Webprogrammering

Procesbeskrivelse - Webprogrammering Procesbeskrivelse - Webprogrammering Indholdsfortegnelse Forudsætninger... 1 Konceptet... 2 Hjemmesiden... 2 Server-side... 3 Filstrukturen... 3 Databasehåndtering og serverforbindelse... 4 Client-side...

Læs mere

GRAFISK PRODUKTION PORTFOLIO DAN KLESSEN BOOSTING BUSINESS MEDIEGRAFIKER SVENDEPRØVE

GRAFISK PRODUKTION PORTFOLIO DAN KLESSEN BOOSTING BUSINESS MEDIEGRAFIKER SVENDEPRØVE GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW PORTFOLIO DAN KLESSEN BOOSTING BUSINESS MEDIEGRAFIKER SVENDEPRØVE PORTFOLIO DAN KLESSEN BOOSTING BUSINESS MEDIEGRAFIKER SVENDEPRØVE 04 INDHOLDSFORTEGNELSE Dokumentation 05

Læs mere

GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW. Endotest website

GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW. Endotest website GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW Endotest website DOKUMENTATION OPGAVEN: Endotest ApS ønskede at redesigne deres hjemmeside, så den fremstår mere professionel og enkel. Derudover skal det nye site præsentere

Læs mere

Projekt 5 - Porfolio Redesign

Projekt 5 - Porfolio Redesign Projekt 5 - Porfolio Redesign 1 semester - Copenhagen Business School Business School. 1/20 Indholdsfortegnelse Projektbeskrivelse...side 3 Mindmap...side 4 Project Breakdown Structure...side 5 Work Breakdown

Læs mere

www.rikkecarlsen.com/ cupcakes/index.html

www.rikkecarlsen.com/ cupcakes/index.html 2. semester - 3. projekt Interaktionsudvikling - en fortsættelse af projekt 2 - CUPCAKES Mul B - Cphbusiness - 2014 Link til website: www.rikkecarlsen.com/ cupcakes/index.html Gruppe 7 Camilla Mia Poulsen

Læs mere

Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT

Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT Tema: Kulløse Miljømesse Rapport af: Jacob Almann Tinnesen, Oliver Mørk og Oscar Helmersen Roskilde Tekniske Gymnasium Klasse 1.1 Afleveret: 24-04-2009 Side 1 af

Læs mere

Brugersiderne for renteberegninger. Indhold. 1. Indledning. Anvendelse af. (Version 28. september 2014)

Brugersiderne for renteberegninger. Indhold. 1. Indledning. Anvendelse af. (Version 28. september 2014) Anvendelse af Brugersiderne for renteberegninger. (Version 28. september 2014) Indhold Brugersiderne for renteberegninger.... 1 1. Indledning... 1 2. Forudsætninger... 4 3. Indtastning af udbetaling/skyldigt

Læs mere

Optimering af fraværsregistrering

Optimering af fraværsregistrering Journal Optimering af fraværsregistrering Eksamensprojekt i Programmering C, klasse 3.4, 2011 AFLEVERET 09-05-2014 Indhold Abstract... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Problemformulering... 2 Produktet...

Læs mere

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje.

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje. Maple Dette kapitel giver en kort introduktion til hvordan Maple 12 kan benyttes til at løse mange af de opgaver, som man bliver mødt med i matematiktimerne på HHX. Skærmbilledet Vi starter med at se lidt

Læs mere

Matematik for stx C-niveau

Matematik for stx C-niveau Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Matematik for stx C-niveau Frydenlund Nu 2. reviderede, udvidede og ajourførte udgave Nu 2. reviderede, udvidede og ajourførte udgave Matema10k Matematik for stx

Læs mere

Projekt: Kend dine brugere. Tr09mul02 Andreas Münter Jesper Hansen Tommy Pedersen Robin Hansen

Projekt: Kend dine brugere. Tr09mul02 Andreas Münter Jesper Hansen Tommy Pedersen Robin Hansen Projekt: Kend dine brugere Tr09mul02 Andreas Münter Jesper Hansen Tommy Pedersen Robin Hansen Indholdsfortegnelse Introduktion: 3 Marketing: 3 Usability test: 4 Mockup design 6 Opsumering 7 Konklusion

Læs mere

Dokumentation. Karen-Louise Fejerskov

Dokumentation. Karen-Louise Fejerskov Dokumentation Grafisk Workflow Et af produkterne, jeg skulle lave, var et redesign af FreQuence s info hjemmeside. A B Punkt 1 Ansvar: Jeg har selv stået for opsætningen af hjemmeside og selv bestemt,

Læs mere

2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING

2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING 2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING Baggrund Udgangspunktet er projekt 2, dvs. en blog om cupcakes, hvor målgruppe, afsender og modtager allerede er defineret. Du bliver nu bedt om at udvikle et

Læs mere

Grafisk workflow. Layout Da guiden primært skal betjenes med fingrene, har jeg programmeret den som en touchbaseret webapplikation (WebApp).

Grafisk workflow. Layout Da guiden primært skal betjenes med fingrene, har jeg programmeret den som en touchbaseret webapplikation (WebApp). Redegørelse Grafisk workflow Opgaven Medicinalfirmaet Boehringer Ingelheim, havde et ønske om at digitalisere en lægefaglig håndbog. Det er en såkaldt Quick guide, som er et lille overskueligt opslagsværk

Læs mere

1 // Grafisk design. Hjemmesiden før. Kunde. Produkt. Opgave. Målgruppe. Bogforlaget Frydenlund A/S. www.his2rie.dk

1 // Grafisk design. Hjemmesiden før. Kunde. Produkt. Opgave. Målgruppe. Bogforlaget Frydenlund A/S. www.his2rie.dk Kunde Bogforlaget Frydenlund A/S Produkt www.his2rie.dk Opgave Hjemmesiden før Redesign af hjemmesiden www.his2rie.dk, som ejes af forlaget. Min opgave lød på, at udforme et nyt design til hjemmesiden,

Læs mere

HTML5 fortsat: Underside, links og tekstelementer på din hjemmeside

HTML5 fortsat: Underside, links og tekstelementer på din hjemmeside Webdesign og webkommunikation, formiddagshold (hold 1), IT Universitetet, forår 2012. Øvelse 2, individuel øvelse HTML5 fortsat: Underside, links og tekstelementer på din hjemmeside 1. Lidt om hvad du

Læs mere

Carlas cupcakes. Projekt. http://bysileha.com/2.semester/cupcake/remake/index.html

Carlas cupcakes. Projekt. http://bysileha.com/2.semester/cupcake/remake/index.html Projekt 3 http://bysileha.com/2.semester/cupcake/remake/index.html Carlas cupcakes Amanda Hüttel Lindschouw Michelle Denise Andersen Simone Lenander Hansen Indholdsfortegnelse PROJEKTFORMULERING 1.0 3

Læs mere

WBS. Inledning. Afsluttende projekt 1. sem

WBS. Inledning. Afsluttende projekt 1. sem MARK KRISTENSEN.DK Afsluttende projekt 1. sem Inledning I denne rapport kan du læse om den udviklingsproces, der ligger til grund for min nye portfolio, de metoder jeg har brugt, mine designvalg og designprincipper.

Læs mere

Det er nu muligt at oprette dit supportspørgsmål on-line på www.jmaforum.dk. Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse.

Det er nu muligt at oprette dit supportspørgsmål on-line på www.jmaforum.dk. Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse. JMA on-line support Vi arbejder hele tiden på at forbedre dine muligheder for at få den bedste supporthjælp og gøre den så tilgængelig for dig som muligt. Det er nu muligt at oprette dit supportspørgsmål

Læs mere

Re-design af Bøssehusets hjemmeside Webdesign og webkommunikation, F2012 Iben Kold Thomsen (hold 1) & Morten Mechlenborg Nørulf (hold 2)

Re-design af Bøssehusets hjemmeside Webdesign og webkommunikation, F2012 Iben Kold Thomsen (hold 1) & Morten Mechlenborg Nørulf (hold 2) Introduktion Vores eksamensprojekt er et re-design af Bøssehusets hjemmeside. Bøssehusets er et kulturhus for bøsser, lesbiske og transseksuelle personer beliggende på Christiania. Huset skaber rammerne

Læs mere

Skab et site der tiltaler den eksisterende målgruppe samt den potentielle målgruppe og efterlev samtidigt ejers formkrav.

Skab et site der tiltaler den eksisterende målgruppe samt den potentielle målgruppe og efterlev samtidigt ejers formkrav. Delaflevering: Webkommunikation & Webdesign 16.11.2010 1. GENERELT I FORHOLD TIL PROJEKTET Problemfelt Skab et site der på den ene side virker overskuelig og ligetil for de nuværende elever, så disse nemt

Læs mere

ROSKILDE TEKNISK GYMNASIUM 6-10-2014. Matematik og IT projekt i klasse 3.4 af: Casper Lykke Larsen - Lars-Emil Jakobsen - Thomas Denckert Hernes

ROSKILDE TEKNISK GYMNASIUM 6-10-2014. Matematik og IT projekt i klasse 3.4 af: Casper Lykke Larsen - Lars-Emil Jakobsen - Thomas Denckert Hernes mmmatematiks RUMLIGE FIGURER 6-10-2014 ROSKILDE TEKNISK GYMNASIUM RUMLIGE FIGURER Matematik og IT projekt i klasse 3.4 af: Casper Lykke Larsen - Lars-Emil Jakobsen - Resume In the weeks from 11/09-2014

Læs mere

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 11-05-2015 Affaldshåndtering Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 Hans Rasmussen & Kevin Kumar ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Affaldshåndtering i Grønsted kommune... 2 Krav... 2 Design...

Læs mere

PORTFOLIO SEBASTIAN NYHOLM. Eksamensprojekt. 1. Semester

PORTFOLIO SEBASTIAN NYHOLM. Eksamensprojekt. 1. Semester PORTFOLIO SEBASTIAN NYHOLM Eksamensprojekt 1. Semester Indledning Dette projekt gik ud på at designe og udvikle sit eget portfolio, hvor indhold fra tidligere projekter, læring, brugerteste og begrundelse

Læs mere

Grafisk workflow. bl.udbudsnet.dk

Grafisk workflow. bl.udbudsnet.dk Grafisk workflow. bl.udbudsnet.dk Hvad går opgaven ud på? Opgaven gik ud på at lavet et præsentations website for Udbudsnet. Hjemmesiden skulle bruges til at sælge Udbudsnet, på en messe som hedder BL.

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

GRAFISK PRODUKTION WORK- FLOW DREAMWEAVER CS5 DESIGN & KODNING AF LANDING PAGE. a.link, a.hover, a.visited. Wrapper. paragraph CSS. h1 h2.

GRAFISK PRODUKTION WORK- FLOW DREAMWEAVER CS5 DESIGN & KODNING AF LANDING PAGE. a.link, a.hover, a.visited. Wrapper. paragraph CSS. h1 h2. GRAFISK PRODUKTION OG WORK- FLOW CSS Wrapper paragraph h1 h2 DREAMWEAVER CS5 Class Tags Kodning Design a.link, a.hover, a.visited HTML Kundekontakt Komposition og modulopbygning Skelet Pixels Layout Usabillity

Læs mere

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN 5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER Under fanen Dok. skabeloner kan du arbejde med de skabeloner som du har i systemet, eller du kan oprette nye. I denne vejledning kigger vi på hvordan du kan tilrette selve

Læs mere

Dokumentering af umbraco artikeleksport:

Dokumentering af umbraco artikeleksport: Dokumentering af umbraco artikeleksport: Lav en artikel side 2-3. Installationsguide side 3-5. Opsættelse af databasen og web.config side 5-8. Umbraco: templates side 8. Umbraco: borger.dk tab side 8.

Læs mere

Creativity Design Undersøgelse Case 1: Auction Travels INDEX 1 WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS) 2 RISIKOANALYSE 3 INTERESSENTANALYSE 4 BRUGERPROFILER 4

Creativity Design Undersøgelse Case 1: Auction Travels INDEX 1 WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS) 2 RISIKOANALYSE 3 INTERESSENTANALYSE 4 BRUGERPROFILER 4 Index INDEX 1 WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS) 2 PROJECT KEY PURPOSE STATEMENT 2 DELIVERABLES STATEMENT 2 ACTIVITIES FOR EACH DELIVERABLES 2 UNDERSØGELSE: 2 RISIKOANALYSE 3 PLAN B 3 FOR TYNDT KONCEPT ERROR!

Læs mere

Projekt 2, Banner. Project 02 - Banners. Gruppenummer: 8

Projekt 2, Banner. Project 02 - Banners. Gruppenummer: 8 Projekt 2, Banner Project 02 - Banners Gruppenummer: 8 Navne/mail: Kasper Nick Thomasen(k.n.thomasen@gmail.com), Christian Lund (christianlund_667@hotmail.com), Alexander Kofoed (laemse@hotmail.dk) Hold:

Læs mere

Projekt - Visual Basic for Applications N på stribe

Projekt - Visual Basic for Applications N på stribe Projekt - Visual Basic for Applications N på stribe Mikkel Kaas og Troels Henriksen - 03x 3. november 2005 1 Introduktion Spillet tager udgangspunkt i det gamle kendte 4 på stribe, dog med den ændring,

Læs mere

Kalkulus 1 - Opgaver. Anne Ryelund, Anders Friis og Mads Friis. 20. januar 2015

Kalkulus 1 - Opgaver. Anne Ryelund, Anders Friis og Mads Friis. 20. januar 2015 Kalkulus 1 - Opgaver Anne Ryelund, Anders Friis og Mads Friis 20. januar 2015 Mængder Opgave 1 Opskriv følgende mængder med korrekt mængdenotation. a) En mængde A indeholder alle hele tal fra og med 1

Læs mere

5/11/2015. Programmering. Hussein Al-Saidi ROSKILDE TEKNINSK GYMNASIE VEJLEDER: CHRISTOFFER S.

5/11/2015. Programmering. Hussein Al-Saidi ROSKILDE TEKNINSK GYMNASIE VEJLEDER: CHRISTOFFER S. 5/11/2015 Hussein Al-Saidi ROSKILDE TEKNINSK GYMNASIE VEJLEDER: CHRISTOFFER S. 1 Contents... 0 Indledning... 3 Analyse... 3 Problemformulering... 3 Målgruppe... 3 Løsningsforslag... 3 Detaljeret beskrivelse

Læs mere

Introduktion til ActionScript, fortsat

Introduktion til ActionScript, fortsat Introduktion til ActionScript, fortsat Kaspar Rosengreen Nielsen kaspar@interactivespaces.net i n t e r a c t i v e s p a c e s. n e t Kaspar Nielsen, kaspar@interactivespaces.net 1 Dagens program Opsamling

Læs mere

Programmering. Det rent og skært nødvendige, det elementært nødvendige! Morten Dam Jørgensen

Programmering. Det rent og skært nødvendige, det elementært nødvendige! Morten Dam Jørgensen Programmering Det rent og skært nødvendige, det elementært nødvendige! Morten Dam Jørgensen Oversigt Undervisningen Hvad er programmering Hvordan er et program organiseret? Programmering og fysik Nobelprisen

Læs mere

Radio Frequency Identification. Jonas Nobel, Nikolaj Sørensen og Tobias Petersen

Radio Frequency Identification. Jonas Nobel, Nikolaj Sørensen og Tobias Petersen Radio Frequency Identification Jonas Nobel, Nikolaj Sørensen og Tobias Petersen Hvad er RFID I starten af 70'erne blevet stregkoden opfundet til at gøre det lettere at handle. Stregkoden kunne huske et

Læs mere

GRAFISK DESIGN. Kenneth Friis Petersen

GRAFISK DESIGN. Kenneth Friis Petersen GRAFISK DESIGN Kenneth Friis Petersen Kenneth Friis Petersen - Svendeprøve 2015 Opgavebeskrivelse Total redesign af hjemmeside til Trademark Textiles A/S, både layout og kodning af side. Trademark textiles

Læs mere

Indhold... 2 Installation af bannermodulet... 3 Opsætning af bannermodul... 5 Opsætning af bannere... 7 Indsætning af bannermodul på side...

Indhold... 2 Installation af bannermodulet... 3 Opsætning af bannermodul... 5 Opsætning af bannere... 7 Indsætning af bannermodul på side... Banner Side 1 af 8 Indhold Indhold... 2 Installation af bannermodulet... 3 Opsætning af bannermodul... 5 Opsætning af bannere... 7 Indsætning af bannermodul på side... 8 Side 2 af 8 Installation af bannermodulet

Læs mere

Indhold. Grafisk workflow 3 Procesbeskrivelse 4 Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart 7 Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 12 Html, css og seo 16

Indhold. Grafisk workflow 3 Procesbeskrivelse 4 Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart 7 Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 12 Html, css og seo 16 GRAFISK WORKFLOW Indhold Grafisk workflow Procesbeskrivelse Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 2 Html, css og seo 6 Grafisk workflow Opgaven At skabe et nyt og

Læs mere

Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering:

Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering: Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering: LINEÆR PROGRAMMERING I lineær programmering løser man problemer hvor man for en bestemt funktion ønsker at finde enten en maksimering eller en minimering

Læs mere

Computerundervisning

Computerundervisning Frederiksberg Seminarium Computerundervisning Koordinatsystemer og Funktioner Lærervejledning 12-02-2009 Udarbejdet af: Pernille Suhr Poulsen Christina Klitlyng Julie Nielsen Indhold Introduktion... 3

Læs mere

Bemærkninger til den mundtlige årsprøve i matematik

Bemærkninger til den mundtlige årsprøve i matematik Spørgsmål til årsprøve 1v Ma 2008 side 1/5 Steen Toft Jørgensen Bemærkninger til den mundtlige årsprøve i matematik IT-værktøjer Jeg forventer, at I er fortrolige med lommeregner TI-89 og programmerne

Læs mere

Gruppe: 2 Hold: MulB Årgang 2013 Lærere: Merete Geldermann Lützen & Jesper Hinchely

Gruppe: 2 Hold: MulB Årgang 2013 Lærere: Merete Geldermann Lützen & Jesper Hinchely Bannerpage: http://spicegirls.creativefolder.dk/bannerpage/ Landingpage: http://spicegirls.creativefolder.dk/ René Skovgaard Andersen cph-ra73@cphbusiness.dk Stig Hamborg Nielsen cph-sn9@cphbusiness.dk

Læs mere

Mini SRP. Afkøling. Klasse 2.4. Navn: Jacob Pihlkjær Hjortshøj, Jonatan Geysner Hvidberg og Kevin Høst Husted

Mini SRP. Afkøling. Klasse 2.4. Navn: Jacob Pihlkjær Hjortshøj, Jonatan Geysner Hvidberg og Kevin Høst Husted Mini SRP Afkøling Klasse 2.4 Navn: Jacob Pihlkjær Lærere: Jørn Christian Bendtsen og Karl G Bjarnason Roskilde Tekniske Gymnasium SO Matematik A og Informations teknologi B Dato 31/3/2014 Forord Under

Læs mere

Matematik i Word. En manual til elever og andet godtfolk. Indhold med hurtig-links. Kom godt i gang med Word Matematik. At regne i Word Matematik

Matematik i Word. En manual til elever og andet godtfolk. Indhold med hurtig-links. Kom godt i gang med Word Matematik. At regne i Word Matematik Matematik i Word En manual til elever og andet godtfolk. Indhold med hurtig-links Kom godt i gang med Word Matematik At regne i Word Matematik Kom godt i gang med WordMat Opsætning, redigering og kommunikationsværdi

Læs mere

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Denne vejledning er en hjælp til dig, som skal skrive en motiveret ansøgning i forbindelse med ansøgning om optagelse på IT-Universitetets kandidat- master

Læs mere

Van, Olaf, Stine & Nicolette Style and Experience 02-12-2011

Van, Olaf, Stine & Nicolette Style and Experience 02-12-2011 Vi mener, at vi imødekommer brugergruppens behov og ønsker, da vi har skabt et nyt og anderledes design. Vores målgruppe stræber konstant efter nytænkning og søger events de kan deltage i med deres venner.

Læs mere

Eksamen, DSDS, efterår 2008

Eksamen, DSDS, efterår 2008 Eksamen, DSDS, efterår 2008 Introduktion til Scripting, Databaser og Systemarkitektur Jonas Holbech IT Universitetet i København 6. januar 2009 Alle hjælpemidler er tilladte, dog ikke computer og kommunikationsmidler.

Læs mere

Kære matematiklærer. Når vi er færdige med dette forløb skal du (eleven):

Kære matematiklærer. Når vi er færdige med dette forløb skal du (eleven): Kære matematiklærer Formålet med denne materialekasse er, at eleverne med konkrete materialer og it får mulighed for at gøre sig erfaringer, der kan føre til, at de erkender de sammenhænge, der gør sig

Læs mere

Produkt. Index side GRAFISK DESIGN

Produkt. Index side GRAFISK DESIGN Grafisk design Produkt Index side Produkt Underside - kontakt Redegørelse OPGAVEN I forbindelse med valgfag, som jeg tog i København, havde vi lært forskellige nye funktioner, som vi skulle implementere

Læs mere