Programmering C Eksamensprojekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Programmering C Eksamensprojekt"

Transkript

1 Programmering C Eksamensprojekt Triangle Solver Emil Christian Lynegaard 3.6i HTX Roskilde Programmering C Journal Maj Både HTML/CSS/JavaScript kan downloades her: 1

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 4 Produktbeskrivelse... 4 Indledende tanker om design... 4 Kravspecifikation... 4 Testspecifikation... 4 User stories... 5 Planlagte og gennemførte plan... 6 Design og teori... 7 Min valgte løsning... 7 Punkter til videreudvikling/tilføjelse... 8 Implementering... 8 Gennemgang af essentielle dele af koden... 8 Test Usability test Konklusion Terminologi Kilder Bilag... Error! Bookmark not defined. 2

3 Indledning Jeg har i dette eksamensprojekt forsøgt at lave et produkt som kan benyttes i forbindelse med matematik i gymnasiet. Min umiddelbare idé til projekter var at jeg vil lave en hjemmeside som kunne i hjælpe gymnasieelever med at lære og forstå et af det emner som de møder i løbet af deres gymnasieforløb. Grundet trigonometris relevans for alle gymnasieelever der matematik, valgte jeg at lave en Triangle Solver, som ikke blot skulle kunne regne på trekanter, men som udover dette skulle kunne kort forklarer hvordan beregningerne er foregået. Jeg valgte at lave mit produkt som en hjemmeside, da det på den måde er meget mere tilgængeligt, end hvis det for eksempel var et Python program som først skulle downloades eller lignende. Hjemmesiden som jeg er endt op med, er mere eller mindre præcis hvad jeg indledningsvist havde forestillet mig, men der selvfølgeligt alligevel altid plads til eventuelle udvidelser. Et link til hjemmesiden ses på forsiden. 3

4 Problemformulering Produktbeskrivelse Mit produkt vil være en hjemmesidebaseret Triangle Solver. Som navnet lægger op til, vil hjemmesiden kunne bruges til at finde manglende værdier i både retvinklede og vilkårlige trekanter. Udover at finde frem til de manglende værdier, vil hjemmesiden også komme med en forklaring på hvordan den fandt frem til de manglende værdier. På denne måde vil hjemmesiden kunne bruges som et hjælperedskab for elever som har om trigonometri i gymnasiet. Selve udregningerne vil bestå hovedsageligt af Javascript/HTML også vil designet af hjemmesiden ellers være udarbejdet i HTML/CSS. Mit alternative programmeringssprog som jeg overvejede at lave programmet i var Python. Jeg valgte dog HTML/Javascript/CSS i stedet, for at kunne lave det webbaseret og derved lettere tilgængeligt. Indledende tanker om design Jeg har forestillet mig at hjemmesiden skal være naturligt delt op i to sider. Den ene side af hjemmesiden skal være til regning af vilkårlige trekanter og den anden side til regning af retvinklede. Overordnet set har jeg tænkt mig at den skal have et meget minimalistisk og funktionelt design. Kravspecifikation Hjemmesiden skal kunne: 1. Regne de resterende sidelænger/vinkler i en ret/vilkårlig trekant i alle mulige tilfælde 2. Dokumentere de beregninger som skal til for at løse trekanten 3. Være let at benytte for gymnasieelever 4. Være programmeret i HTML/Javascript/CSS Testspecifikation 1. Kan hjemmesiden regne de resterende værdier for en trekant i alle de tilfælde hvor det er muligt? (Se tabel nedenfor for alle tilfælde for retvinklede og vilkårlige trekanter) 2. Forklarer hjemmesiden dens beregninger for alle tilfælde? 3. Kan 5 gymnasieelever gennemføre en usability test på hjemmesiden med højst en seriøs failure, og ingen kritiske? o Kan gymnasieelever forstå hvordan de resterende værdier blev beregnet? (forklarings outputtet, som del af usability testen) 4. Er hjemmesiden programmeret i HTML/Javascript/CSS? 4

5 Test tabel for vilkårlig trekant (x = known value) a x x x x x x x x x b x x x x x x x x x x c x x x x x x x x x x A x x x x x x x x x B x x x x x x x x x x C x x x x x x x x x Test Test tabel for retvinklet trekant (x = known value) a x x x x b x x x x c x x x x A x x x x B x x x x C x x x x x x x x x x Test User stories Nedenfor har jeg lavet nogle forskellige tilfælde som jeg har dannet min målgruppe ud fra. Eksemplerne viser nogle af de tilfælde hvori jeg havde forestillet mig at mit program ville være behjælpeligt for brugeren. User story 1. Gymnasieelev En 1. års gymnasieelev har om emnet trigonometri. Gymnasieeleven får oplyst en sidelængde og en vinkel udover den rette i en retvinklet trekant, og får til opgave at finde frem til de resterende værdier i trekanten. Eleven er i tvivl om hvilke sider der kan regnes ud fra de kendte værdier og hvor der kan begyndes. Eleven bruger Triangle Solver og skriver de to kendte værdier ind og trykker Calculate. Eleven får nu de resterende værdier udregnet og et eksempel på hvilken en rækkefølge man kunne regne de resterende værdier og hvordan. 5

6 User story 2. Gymnasieelev En 3. års gymnasieelev bliver stillet en opgave hvori der er nødvendigt at benytte sinus/cosinus til beregninger i forbindelse med trekanter. Da gymnasieeleven ikke har haft om trigonometri i 2 år, er det et relativt rustent emne, og gymnasieeleven benytter derfor Triangle Solver til nemt at beregne de ønskede værdier, samtidig med at output fieldet fungerer som en hurtig opfriskning af hvordan man regner hvad. User story 3. Gymnasieelev En gymnasieelev får til opgave at regne en sidelængde på en trekant ud fra den opgivne vinkel og hypotenuse. Gymnasieeleven er i tvivl om der skal benyttes cosinus eller sinus til at finde frem til den ønskede længde, og benytter derfor Triangle Solver og dets output field til at få svaret. Planlagte og gennemførte plan Da jeg begyndte forløbet dannede jeg hurtigt et relativt klart billede af hvordan jeg ville have hjemmesiden til at være bygget op. Jeg ville dele hjemmesiden op i en del til retvinklet trekant og en til vilkårlig trekant, som set nedenfor. Min programmeringsmæssige indgang til selve implementeringen var som udgangspunkt at jeg ville starte med at lave et nogenlunde design med opsætning af forms etc., også først herefter programmere selve JavaScript beregningsdelen for den retvinklede og til sidst den vilkårlige trekant. I forbindelse med programmeringen af JavaScript-beregningerne, vil jeg for hver funktion tilføje et output, som skal printes i Output/Explanation fielet, og som bare skal være et print af den formel som mit program har brugt til et 6

7 beregne værdien. I løbet af processen ville der selvfølgeligt være mulighed for at springe tilbage til designet i CSS, hvis jeg løbende fik nogle gode idéer til hvordan det ville være muligt at forbedre den visuelle del af hjemmesiden. I selve forløbet brugte jeg mit første stykke tid på at meget simpelt, sætte hjemmesiden op, og der er sådan set ikke blevet ændret meget på designet siden da. Det skyldes at jeg føler at jeg som brugte tilstrækkeligt tid på designet og at jeg synes at jeg nåede frem til et flot og relativt simpelt webdesign, som har optimal funktionalitet og er let overskueligt. Da mit design var færdigt, gik jeg i gang med JavaScript funktionerne. Jeg begyndte med at lave funktionerne til de forskellige tilfælde for den retvinklede trekant. Selve stilen var meget ens for programmeringen af HTML formen og JavaScript delen for både den retvinklede og den vilkårlige, men den benyttede matematik som eneste forskel. Jeg lavede funktionerne som for henholdsvis den retvinklede og den vilkårlige som while loops, som ville køre til at alle værdierne er fundet, hvilket jeg også vil se nærmere på i min kodegennemgang. Alt i alt levede både min designmæssige og programmeringsmæssige indgangsvinkel op til den arbejdsform som jeg gennemførte projektet med, og jeg er nået frem til en hjemmeside som lever op til mindst alle de forestillinger som jeg indledningsvist havde til den. Design og teori Selve designet og funktionaliteten i mit produkt er umiddelbart ikke noget særligt revolutionerende, og der findes adskillige lignede programmer. Microsoft har blandt andet et program ved navn, Microsoft Mathematics, hvori en Triangle Solver indgår. Det er herudover nemt at finde ved en Google søgning af Triangle Solver at finde utroligt mange hjemmesider som kan finde de resterende værdier i en trekant. Hvad jeg dog ikke har fundet på nogle af disse hjemmesider, er et output eller en anden form for forklaring for hvordan programmet har fundet frem til de fundne værdier. På dette punkt mener jeg derfor at mit program overgår deres, og at mit program på denne måde samtidig bliver læringsrigt. Min valgte løsning Udover valget af et lave mit program på en hjemmeside, er der mange andre designmæssige valg som jeg har truffet i løbet af min implementeringsfase. En af disse er blandt andet at jeg har valgt at lave min side todelt, med en side hvorpå der er beregninger for retvinklede trekanter, og en side med vilkårlige trekanter. Dette kan jo umiddelbart virke besynderligt, da det programmeringsmæssigt ikke vil være særligt udfordrende at bare køre en funktion hvis der står 90 i et vinkelfelt, og en anden funktion hvis der ikke gør. Alligevel har jeg valgt at dele det op grundet dets indvirkning på den læringsmæssige del af programmet. Der er mange som let kan komme til at bruge f.eks. almindelig sinus eller pytagoras på deres vilkårlige trekanter når de lige begynder på trigonometri. Da dette jo selvfølgelig er en fejl, da disse funktioner udelukkende fungerer på retvinklede trekanter, har jeg valgt at dele hjemmesiden op i to, for at forsøge at tydeligøre hvordan at regning på retvinklede og regning på vilkårlige er to forskellige områder. Når man går ind på min hjemmeside kan man umiddelbart føle at der er en mangel på anvisninger. Dette skyldes at jeg har valgt at bygge min hjemmeside op på en interaktiv måde, hvor den som udgangspunkt kommer med den simple anvisning, at de kendte værdier bare skal indtastes hvorefter man trykker på knappen Calculate!. Måden hvorpå jeg føler at jeg har fået dette til at fungere er ved, at for alle de umiddelbare misforståelse eller fejl der kan opstå i forbindelse med udregningen, har jeg lavet en 7

8 JavaScript alert box, hvori der står en anvisning om hvad der er galt. Hvis man for eksempel forsøger at skrive værdierne ind til en ugyldig trekant og trykker Calculate, så vil hjemmesiden straks returnerer Your triangle is invalid!. Punkter til videreudvikling/tilføjelse 1. Automatisk tilpasning er trekanterne lavet med Canvas. a. Eftersom den retvinklede og den vilkårlige trekant som er tegnet på hjemmesiden er lavet i Canvas, vil det let være muligt at tegne den beregnede trekant ud fra de fundne værdier i Canvas. 2. Mere uddybende output. a. Hvis programmet skulle bruges i realiteten ville det være nærtliggende at udvide outputtet, i form af mere uddybende forklaringer af hvordan værdierne er fundet, og hvordan isolering af f.eks. A i sinus-relationerne er lavet. 3. Eventuelle ekstra undersider med uddybende forklaring. a. Dette kunne for eksempel være med helt principielle forklaringer af sinus, cosinus og begge deres relationer. Dette ville blandt andet være praktisk til dem som måske ikke forstår de umiddelbare output som de får efter beregningerne. Implementering Gennemgang af essentielle dele af koden Eftersom min kode spredt over mit CSS/HTML/JavaScript er på totalt 642 linjer, har jeg valgt kun kort at gennemgå og forklarer de elementer som jeg finder mest interessante og relevante i forbindelse med min hjemmeside. Jeg har dog ikke tænkt mig at forklarer noget af min CSS, da jeg anser det som værende for simpelt og delvist irrelevant. 1. <!--Input form for ret trekant--> 2. <div id="inputrettri"> 3. <form name="rettriform" method="post" id="rettriform" onkeypress="return isnumberkey(e vent)"><b> 4. <label for="a1">a:</label><input type="text" id="a1" class="input"><br> 5. <label for="b1">b:</label><input type="text" id="b1" class="input"><br> 6. <label for="c1">c:</label><input type="text" id="c1" class="input"><br> 7. <label for="a1">a:</label><input type="text" id="a1" class="input"><br> 8. <label for="b1">b:</label><input type="text" id="b1" class="input"><br> 9. <label for="c1">c:</label><input type="text" id="c1" class="input" value="90â " readon ly><br></b> 10. <input type="button" onclick="calc()" value="calculate!" class="button"> 11. <input type="button" onclick="clear0()" value="clear!" class="button"> 12. </form> 13. </div> Ovenfor ses HTML koden for formen til min retvinklede trekant. Formen er bygget af 6 input fields som har hver deres ID. Disse ID s bliver brugt i min JavaScript til at referere til de opgivede værdier. Udover dette har formen nederst de to knapper, Calculate og Clear, som hver er sat til at onclick, skal hver deres funktion kører, som hver kan findes i min JavaScritp. Til sidst er det interessant min onkeypress function, 8

9 som ses i toppen. Dette er min input valdiation, som inputtet køres igennem hver gang noget tastes ind i min form. Funktionen isnumberkey(event), ses her nedenfor. 1. function isnumberkey(evt){ // Checking if keypress is number (Input validation) 2. var charcode = (evt.which)? evt.which : event.keycode; 3. if (charcode == 44) 4. alert("use period instead of comma!"); if (charcode!= 46 && charcode > && (charcode < 48 charcode > 57)) 8. return false; return true; 11. } JavaScript funktionen som køres når der trykkes på noget i formen, omdanner som udgangspunktet inputtet til dets charcode, som laves til variablen charcode. Denne variable køres så igennem to separate if statements. Da udregninger i JavaScript benytter sig af punktummer i stedet for kommaer til markering af begyndelsen af decimaler, har jeg valgt at lave den øverste if statement, som alerter Use period instead of comma!, hvis man forsøger at lave et komma i et form field. Udover dette køres variablen charcode herefter igennem en if statement, som tjekker om inputtet ligger indenfor charcoden som svarer til tallene 0-9. Hvis den ikke gør returneres false, og der vil derfor ikke blive skrevet noget i fieldet, men hvis det gør returneres true, hvorved det skrevne input vil blive skrevet i form fieldet. Indledningsvis når funktionen calc() køres, starter jeg med at lave en masse variable ud fra mine form fields. Denne kode ser således ud: 1. var a1 = (document.getelementbyid('a1')); 2. var b1 = (document.getelementbyid('b1')); 3. var c1 = (document.getelementbyid('c1')); 4. var A1 = (document.getelementbyid('a1')); 5. var B1 = (document.getelementbyid('b1')); 6. var output = document.getelementbyid('output'); Denne måde at definer mine variable på er valgt efter at jeg løb ind I et problem I min kode, hvor jeg havde et behov for at refreshe mine variable. Oprindeligt havde jeg dem defineret som: a1 = (document.getelementbyid('a1').value); Det som jeg umiddelbart fandt smart ved denne metode at definerer mine variable var, at jeg så ville kun referere til min variable i mine beregninger som bare a1. Problemet var dog, at alle de værdier som ikke var opgivet da funktionen kørte, ikke ville blive tildelt deres variable, og min funktion ville derfor kun regne ud fra de værdier som var opgivet da funktionen blev kørt. Hvad jeg i stedet skiftede over til er den metode som jeg viste tidligere, hvor jeg laver variablene ud fra form fieldet, i stedet for værdien i fieldet. Hvad dette betød var, at jeg blev nødt til at skrive f.eks. a1.value, når jeg ville referere til min a-værdi senere i min kode, men at mine variable konstant blev opdateret da de var defineret ud fra et form field i stedet for et tal. En af problematikkerne ved at køre et while loop er for eksempel i mit tilfælde, at hvis jeg ikke får alle værdierne beregnet, så vil loopet køre i al evighed, og hjemmesiden vil crashe eller i det mindste være 9

10 ubrugelig. For at sikre at det ikke sker, har jeg i starten af både mit loop for den retvinklede og den vilkårlige trekant et stykke med yderligere input validation, som sikrer at trekanten er reel, og at der er nok opgivne værdier, sådan at man undgår et uendeligt loop. En af de validations som jeg bruger ses nedenfor: 1. if(knownsides + knownangles <= 2 ){ 2. alert("you must enter atleast 3 values!"); 3. loop = false; 4. break; 5. } Her tjekker jeg for min vilkårlige trekant at der er opgivet nok værdier til at det rent faktisk er muligt at regne de resterende. Hvis der så ikke er nok, sætter jeg værdien loop = false; hvorefter jeg breaker scriptet. Da jeg tidligere i min funktion har lavet en if statement for hele mit loop som kræver at loop = true, vil scriptet på denne måde blive stoppet, og jeg undgår på denne måde at hjemmesiden crasher. Selve beregningerne for de forskellige tilfælde af kendte værdier for mine trekanter, har alle en meget lignende struktur, og jeg vil derfor kun gennemgå en af dem. Nedenfor ses en af de længere cosinusrelations udregninger i mit script for den vilkårlige trekant: 1. if(a2.value == "" && a2.value!== "" && b2.value!== "" && c2.value!== ""){ 2. document.triform.a2.value = round(radtodeg(math.acos((b2.value*b2.value+c2.value*c2.va lue-a2.value*a2.value)/(2*b2.value*c2.value)))); 3. document.getelementbyid("output").innerhtml += "cos(a)=(b<sup>2</sup>+c<sup>2</sup>a<sup>2</sup>)/(2*b*c)<br>" 4. } Det første jeg gør i mit script er at tjekke at jeg har de nødvendige værdier for at regne værdien A2 med cosinus-relationerne, samtidig med at A2 ikke allerede er opgivet, hvilket ville gøre udregningen overflødig. Herefter skriver jeg at A2 s form field =, sådan at jeg altså skriver min udregnede værdi i dens felt i formen. Selve udregningen begynder med en funktion som jeg har lavet der hedder round, hvor jeg benytter JavaScripts Math.ceil funktion til at runde tallet ned til 3 decimaler. Herefter henviser jeg til en anden af mine tidligere definerede funktion som hedder radtodeg, som er en funktion jeg har lavet til at omregne værdien fra radian til degrees. Disse to funktioner er sat rundt om beregningen, som ellers herfra er relativt simpel. Udregningen skrives op som en simpel cosinus relation, hvori der huskes at sættes.value bagpå variablerne, da de kun henviser til form fieldet og ikke værdien i fieldet. Til sidst i funktionen skriver jeg formlen i mit output field, hvor selve koden imellem, tilføjes til HTML filen inde i div en output, og derfor skrives som HTML. Grunden til at jeg skriver +=, er at, hvis jeg kun skrev =, så ville output fieldet overwrites hver gang en ny beregning fuldføres. Test I min problemformulering opstillede jeg en kravspecifikation og en dertilhørende testspecifikation. Da min 4. test er hvorvidt hjemmesiden er programmeret i HTML/CSS/JavaScript er relativt indlysende, vil jeg ikke beskæftige mig med den. Min 1. og 2. test hænger sammen og er begge knyttet til mit test skema som jeg har lavet i min problemformulering. Dette skema vil jeg nå gå igennem for alle tilfælde med værdierne for en kendt trekant så jeg kan se om værdierne der udregnes er rigtige, samtidig med at jeg ser på hvorvidt den skriver et korrekt output til alle tilfælde. 10

11 Test tabel for vilkårlig trekant (x = known value) a x x x x x x x x x b x x x x x x x x x x c x x x x x x x x x x A x x x x x x x x x B x x x x x x x x x x C x x x x x x x x x Test Test tabel for retvinklet trekant (x = known value) a x x x x b x x x x c x x x x A x x x x B x x x x C x x x x x x x x x x Test Efter en 30 minutters test kan jeg konkludere at min Triangle Solver korrekt kan regne og forklare dets beregninger for alle de overstående tilfælde, og mit program lever derfor op til dets essentielle krav om at kunne beregne en trekants resterende værdier for alle tilfælde. Usability test Min sidste test var til mit krav om hvorvidt gymnasieelever let kunne benytte og forstå mit produkt. Testspecifikationen til dette krav er en usability test som jeg ikke har tænkt mig at gennemføre, men i stedet bare vil beskrive hvordan det skulle gennemføres. Som jeg kort kom ind på i min testspecifikation så vil jeg teste gymnasieelevers forståelse af min hjemmeside ved at lave en usability test. I testen vil jeg tage en gymnasieelev, vise dem hjemmesiden, også 11

12 give dem en trekant med nogle ukendte værdier. De vil så have til opgave at skulle finde trekantens resterende værdier ved brug af min hjemmeside og også eventuelt forstå outputtet. Jeg vil så anse det som en seriøs fejl de kan løse opgaven men ikke forstå outputtet, og en kritisk fejl hvis slet ikke kan løse opgaven. Der må så til sidst højest være en seriøs fejl og ingen kritiske før at mit produkt lever til dets kravspecifikation. Konklusion Alt i alt er mit projekt forløbet uden større komplikationer og jeg mener selv at jeg nået frem til et særdeles til tilfredsstillede produkt, som ikke kun er funktionelt men også til dels lærerigt. Udover bare at virke, så lever mit produkt op til min opstillede kravspecifikation, og det vil være brugbart i alle mine user stories. Det ville selvfølgeligt være optimalt hvis jeg havde fuldført min usability test, og det er helt klart noget som jeg kan forbedre til fremtidige projekter, da det ellers kan fremstå utroværdigt. Ved siden af fuldførelse af usability test, har jeg også lært at jeg i fremtiden bør være bedre til at dokumentere nogle af de problemer som jeg løbende er løbet ind i, og samtidig dokumentere hvordan jeg så læste dem. På trods af disse mindre mangler mener jeg alligevel at både mit projekt og mit produkt er endt med at være relativt fyldestgørende, og at mit generelle forløb har levet op til mine forventninger. 12

13 Terminologi HTML (Hypertext Markup Language) HTML fungerer som kernen af hjemmesider, og som navnet siger bruges til at marke hjemmesiden up. Alle de fysiske elementer på hjemmesiden laves i HTML, hvorefter bl.a. interageringen og designet kan laves i henholdsvis JavaScript og CSS. Man kan altså sige at HTML bruges til at strukturerer hjemmesiden og at det virker som et slags bagben på hjemmesider. CSS (Cascading Style Sheets) Som navnet siger så CSS et slags Style Sheet for alle markup languages. Ideen i CSS er at det bruges til visuel udformning af hjemmesiden, hvor man for eksempel kan siges at al teksten som er markeret som <h1> i HTML, skal være i for eksempel, fonten: Garamond. Brugen af CSS er mere eller mindre uundgåeligt hvis man ønsker sig en hjemmeside med ordentligt design. While Loop Et loop som bruges I mange sprog, som går ud på at loopet skal køres indtil en bestemt betingelse er opfyldt. Dette bruges for eksempel i mit JavaScript til min beregninger for mine trekanter, hvor at mit while loop køres indtil at alle værdierne for trekanterne er fundet. JS (JavaScript) JavaScript er et objektorienteret scriptsprog, som hovedsageligt benyttes til at gøre hjemmesider dynamiske. Dette ses blandt andet i forbindelse med at ændre indholdet på hjemmesiden uden indlæsning af en ny HTML fil, og JavaScript er derfor også med til at gøre hjemmesider mere flydende at bevæge sig rundt på. På min hjemmeside er det for eksempel JavaScript som står bag alle udregningerne for trekanterne, samt tilføjelsen af tekst i output feltet. User Story User stories er fiktive scenarier som opstilles til beskrivelse af hvornår et produkt skal benyttes. Man opstiller på den måde en situation hvori at ens produkt ville være relevant at benytte for brugeren, hvor det for eksempel i mit tilfælde, ville være i forbindelse med gymnasieelever som der har om trigonometri i gymnasiet. User stories er ofte ikke mere end et par linjer lange og der opgives ofte flere til beskrivelse af et produkts brugbarhed. OOP (Object-oriented programming) Et programmeringsparadigme som benyttes i forbindelse med programmering i mange forskellige sprog. Princippet i OOP er at man deler koden op i klasser, eller objekter, og at man på den måde kan organisere sin kode, og for eksempel ændre et bestemt forhold for et objekt, som så bl.a. kan nedarves til andre objekter osv. Ved brug af OOP og f.eks. nedarving af features fra andre objekter kan programmøren sparer sig selv for meget kodning, og det er bl.a. dette som gør OOP så smart. 13

14 Kilder Om brug af JavaScript i forbindelse med forms generelt Om brug af JavaScript i forbindelse med forms generelt Om at lave real-time udregninger i forms med JavaScript Om getelementbyid i forbindelse med forms Om HTML i relation til forms Om styling af forms i CSS Programmering C Journal Triangle Solver 14

Læringsprogram Pro C

Læringsprogram Pro C Læringsprogram Pro C TriangleSolver Emil Lynegaard & Steffen Immerkær 3.6i Emil Lynegaard (emilcl10) Steffen Immerkær (steffenhi10) 1 Indholdsfortegnelse Emil Lynegaard & Steffen Immerkær 3.6i Abstract...

Læs mere

Klasse 1.4 Michael Jokil 03-05-2010

Klasse 1.4 Michael Jokil 03-05-2010 HTX I ROSKILDE Afsluttende opgave Kommunikation og IT Klasse 1.4 Michael Jokil 03-05-2010 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Planlægning... 4 Kommunikationsplan... 4 Kanylemodellen... 4 Teknisk

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

IT projekt uge 4 9. Marie Vinter, Roskilde Tekniske Gymnasium, klasse 2.6 IT, bw, uge 4 9 2013

IT projekt uge 4 9. Marie Vinter, Roskilde Tekniske Gymnasium, klasse 2.6 IT, bw, uge 4 9 2013 PHP-Projekt IT projekt uge 4 9 Marie Vinter, Roskilde Tekniske Gymnasium, klasse 2.6 IT, bw, uge 4 9 2013 4-3-2013 Indholdsfortegnelse Indledende afsnit... 2 Brainstorm... 2 User stories... 2 Problemformulering...

Læs mere

Læringsprogram. Christian Hjortshøj, Bjarke Sørensen og Asger Hansen Vejleder: Karl G Bjarnason Fag: Programmering Klasse 3.4

Læringsprogram. Christian Hjortshøj, Bjarke Sørensen og Asger Hansen Vejleder: Karl G Bjarnason Fag: Programmering Klasse 3.4 Læringsprogram Christian Hjortshøj, Bjarke Sørensen og Asger Hansen Vejleder: Karl G Bjarnason Fag: Programmering Klasse 3.4 R o s k i l d e T e k n i s k e G y m n a s i u m Indholdsfortegnelse FORMÅL...

Læs mere

Andreas Lauge V. Hansen klasse 3.3t Roskilde HTX

Andreas Lauge V. Hansen klasse 3.3t Roskilde HTX IT -Eksamen Andreas Lauge V. Hansen klasse 3.3t Roskilde HTX [Vælg en dato] Indhold Indledning... 2 Teori... 3 Hvorfor dette design... 4 Produktet... 4 Test og afprøvning... 9 Konklusion... 10 Indledning

Læs mere

Michael Jokil 11-05-2012

Michael Jokil 11-05-2012 HTX, RTG Det skrå kast Informationsteknologi B Michael Jokil 11-05-2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Teori... 3 Kravspecifikationer... 4 Design... 4 Funktionalitet... 4 Brugerflade... 4 Implementering...

Læs mere

Læringsprogram. Talkonvertering. Benjamin Andreas Olander Christiansen Niclas Larsen Jens Werner Nielsen. Klasse 2.4. 1.

Læringsprogram. Talkonvertering. Benjamin Andreas Olander Christiansen Niclas Larsen Jens Werner Nielsen. Klasse 2.4. 1. Læringsprogram Talkonvertering Benjamin Andreas Olander Christiansen Niclas Larsen Jens Werner Nielsen Klasse 2.4 1. marts 2011 Fag: Vejleder: Skole: Informationsteknologi B Karl G. Bjarnason Roskilde

Læs mere

Mini Afsluttende Projekt

Mini Afsluttende Projekt Mini Afsluttende Projekt Tobias Sønderskov Hansen og Lau Lund Leadbetter Roskilde Tekniske Gymnasium Klasse 2.4 - IT 2013 Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Mindmap... 3 User Stories... 4

Læs mere

HTX, RTG. Rumlige Figurer. Matematik og programmering

HTX, RTG. Rumlige Figurer. Matematik og programmering HTX, RTG Rumlige Figurer Matematik og programmering Vejledere: Jørn Christian Bendtsen og Karl G. Bjarnason Morten Bo Kofoed Nielsen & Michael Jokil 10-10-2011 In this assignment we have been working with

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Afsluttende opgave Ældre og handicappede Frederik & Peter

Roskilde Tekniske Gymnasium. Afsluttende opgave Ældre og handicappede Frederik & Peter Roskilde Tekniske Gymnasium Afsluttende opgave Ældre og handicappede Frederik & Peter Indhold Indledning... 2 Problemformulering... 2 Ressource planlægning... 2 Kommunikationsplanlægning... 3 Case... 3

Læs mere

IT - Opgave. Produkt til Læring

IT - Opgave. Produkt til Læring IT - Opgave Produkt til Læring Navn: Ugur Kitir Skole: Roskilde - HTX Klasse: 2.4 Vejledere: Karl Afleveringsdato: 03/03 2009 0 Indholdsfortegnelse Planlægning... 2 Problemstilling... 2 Problemformulering...

Læs mere

3. PROJEKT, 2 SEMESTER

3. PROJEKT, 2 SEMESTER 3. PROJEKT, 2 SEMESTER Bruger undersøgelse, af sociale medie. KENDSKAB TIL OG BRUG AF ONLINE SOCIALE MEDIER FORENINGEN AF DANSKE INTERAKTIVE MEDIER, FÅET TIL OPGAVE AT AFDÆKKE DANSKERNES BRUG AF SOCIALE

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

Dokumentation af programmering i Python 2.75

Dokumentation af programmering i Python 2.75 Dokumentation af programmering i Python 2.75 Af: Alexander Bergendorff Jeg vil i dette dokument, dokumentere det arbejde jeg har lavet i løbet opstarts forløbet i Programmering C. Jeg vil forsøge, så vidt

Læs mere

Ugur Kitir HTX - Roskilde 01/05 2009

Ugur Kitir HTX - Roskilde 01/05 2009 Vi har fået opgaven i forbindelse med vores produkt til vores interne prøve. Jeg skal i opgaven konkretisere hvad min målgruppe er og ud fra det skal beskrive et design der passer til målgruppen. Jeg starter

Læs mere

PHP Quick Teknisk Ordbog

PHP Quick Teknisk Ordbog PHP Quick Teknisk Ordbog Af Daniel Pedersen PHP Quick Teknisk Ordbog 1 Indhold De mest brugte tekniske udtryk benyttet inden for web udvikling. Du vil kunne slå de enkelte ord op og læse om hvad de betyder,

Læs mere

ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM. Læringsprogram. Lommeregner

ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM. Læringsprogram. Lommeregner ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Læringsprogram Lommeregner Programmering Malte Fibiger, Rasmus Ketelsen, Nicojal Jensen og Leon Bøgelund, Klasse 3.36 04-12-2012 Indholdsfortegnelse Indledende afsnit... 3 Problemformulering...

Læs mere

Introduktion til cosinus, sinus og tangens

Introduktion til cosinus, sinus og tangens Introduktion til cosinus, sinus og tangens Jes Toft Kristensen 24. maj 2010 1 Forord Her er en lille introduktion til cosinus, sinus og tangens. Det var et af de emner jeg selv havde svært ved at forstå,

Læs mere

Tidsregistrering. Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4. Informationsteknologi B. Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014

Tidsregistrering. Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4. Informationsteknologi B. Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014 2014 Tidsregistrering Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4 Informationsteknologi B Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 User stories... 3 3

Læs mere

Eksamensopgave IT B. Integration af vilkårlig funktion

Eksamensopgave IT B. Integration af vilkårlig funktion 2015 Eksamensopgave IT B Integration af vilkårlig funktion Dan Henrik Sørensen og Jacob Elmkjær Klasse: 3.4 Roskilde Tekniske Gymnasium IT B og Programmering C Vejledere: Karl G Bjarnason og Christoffer

Læs mere

Visualiseringsprogram

Visualiseringsprogram Visualiseringsprogram Programmering C - eksamensopgave Rami Kaddoura og Martin Schmidt Klasse: 3.4 Vejleder: Karl Bjarnason Roskilde Tekniske Gymnasium Udleveringsdato: 02-03-2012 Afleveringsdato: 11-05-12

Læs mere

Test af It-komponent

Test af It-komponent Test af It-komponent I programmeringssproget Java Programmet Login service Elev: Mads Funch Klasse 2.4 Mat, It, Programmering Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium HTX Underviser: Karl Dato: 31-08-2016 Side

Læs mere

IDENTIFON. Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg

IDENTIFON. Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg 1 Indholdsfortegnelse side nr. 1. Forside. 2. Indholdsfortegnelse og indledning. 3. Problemformulering og afgræsning. 4. Tidsplan projektplan

Læs mere

Projektbeskrivelse RSS Læser

Projektbeskrivelse RSS Læser HTX Roskilde 3.4 Projektbeskrivelse RSS Læser IT & Programmering Elev: Christian Pihlkjær Hjortshøj og Joans Henk Jensen Dato: 19-03-2013 1. Indledning Vi er i klasse 3.4 blevet introduceret til vores

Læs mere

Afsluttende Opgave. Vejledning til ballonprojekt. Elever. Fag. Skole. Lærer

Afsluttende Opgave. Vejledning til ballonprojekt. Elever. Fag. Skole. Lærer Afsluttende Opgave Vejledning til ballonprojekt Denne rapport er en del af den afsluttende opgave i kommunikation/it C på RTG. Temaet til opgaven er Varmluftballonen, efter det obligatoriske Projekt Ballonflyvning,

Læs mere

Mode og design et ressourcespild

Mode og design et ressourcespild ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Mode og design et ressourcespild Informationsteknologi Rasmus Kibsgaard Riehn-Kristensen 11-05-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Indledende afsnit... 5 2.1 Problemobservation...

Læs mere

Computerspil som vindue til læring

Computerspil som vindue til læring Computerspil som vindue til læring Space Marines Stave Challenger Series Af Nikolaj Egholk Jakobsen og Suayb Köse Roskilde Tekniske Gymnasium Informationsteknologi B 9/1 2014 1 Indledning Analyse Danmark

Læs mere

Interaktionsudvikling

Interaktionsudvikling Projektopgave 3: Interaktionsudvikling CPH business, klasse: MulA2013 Projektansvarlige undervisere Thomas Hartmann MereteGeldermann lützen: Projekt produkt url: www.amalieardahl.dk/projekt3/index.html

Læs mere

Afsluttende Projekt - Kom/IT

Afsluttende Projekt - Kom/IT 1 Afsluttende Projekt - Kom/IT Rasmus H. Plaep 1 Billedkilde: http://blog.snelling.com/files/2015/01/business-107.jpg Indhold... 0 Indledning... 2 Problemafgrænsning... 2 Problemformulering... 2 Teori...

Læs mere

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4 Maskine Udlejning 15. oktober 2010 Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony Roskilde Tekniske Gymnasium Udlejningsvirksomhed 3.4 Indholdsfortegnelse Problemformulering:... 2 Planlægning:... 2 Analyse af

Læs mere

Spil Rapport. Spil lavet i GameMaker. Kevin, Mads og Thor 03-02-2011

Spil Rapport. Spil lavet i GameMaker. Kevin, Mads og Thor 03-02-2011 Spil Rapport Spil lavet i GameMaker Kevin, Mads og Thor 03-02-2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 HCI... 2 Planlægning / Elementær systemudvikling... 2 Kravspecifikationer... 4 Spil beskrivelse...

Læs mere

Projektbeskrivelse Informations Teknologi

Projektbeskrivelse Informations Teknologi Projektbeskrivelse Informations Teknologi Upload og indeksering af elev og -projektopgaver i skolemiljøet Indledning: Som nystartet på et gymnasium kan omvæltningen fra elev til påbegyndende studerende

Læs mere

Online billede filtrering

Online billede filtrering Online billede filtrering Eksamensprojekt 2014 Andreas Lorentzen, klasse 3.4 Roskilde Tekniske Gymnasium Programmering C 09-05-2014 1 Indholdsfortegnelse Indledning Teori Problemformulering Målgruppe Indledende

Læs mere

Matematik projekt. Klasse: Sh-mab05. Fag: Matematik B. Projekt: Trigonometri

Matematik projekt. Klasse: Sh-mab05. Fag: Matematik B. Projekt: Trigonometri Matematik projekt Klasse: Sh-mab05 Fag: Matematik B Projekt: Trigonometri Kursister: Anders Jørgensen, Kirstine Irming, Mark Petersen, Tobias Winberg & Zehra Köse Underviser: Vibeke Wulff Side 1 af 11

Læs mere

Dokumentation. Udbyder : sms1919.dk Service : sms-grupper Static FBML Facebook. : Facebook Integration med sms-grupper.

Dokumentation. Udbyder : sms1919.dk Service : sms-grupper Static FBML Facebook. : Facebook Integration med sms-grupper. Dokumentation Udbyder : sms1919.dk Service : sms-grupper Static FBML Facebook Moduler Påkrævet : Facebook Integration med sms-grupper Version : v1.00 Indholdsfortegnelse Versionshistorik... 3 Målet med

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. IT B niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. IT B niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt IT B niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt IT B niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Analyse... 2 Problemformulering... 2 Krav til produktet...

Læs mere

Password-beskyttelse af visse filer

Password-beskyttelse af visse filer W EB DESIGN 101 K ODEORDSBESKYTTELSE A F VISSE FI LER Password-beskyttelse af visse filer P å et websted kan det være interessant kun at give en del af brugerskaren adgang til visse filer. Der er en mængde

Læs mere

Matlab script - placering af kran

Matlab script - placering af kran Matlab script - placering af kran 1 Til at beregne den ideelle placering af kranen hos MSK, er der gjort brug af et matlab script. Igennem dette kapitel vil opbygningen af dette script blive gennemgået.

Læs mere

Problemløsning i retvinklede trekanter

Problemløsning i retvinklede trekanter Problemløsning i retvinklede trekanter Frank Villa 14. februar 2012 c 2008-2011. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug

Læs mere

Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara

Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara Roskilde Teknisk Gymnasium Dato 02/04/13 08/05/13 Side 1 af 9 Indhold Problem... 3 Overvejelser... 3 Produkt...

Læs mere

Computerspil - Kappa

Computerspil - Kappa Computerspil - Kappa Indledende aktivitet Kommunikationsplanlægning: Ressourceplanlægning: Iterationsplanlægning Brugerhistorier Kravspecifikation og testspecifikation Krav som skal opfyldes for at passe

Læs mere

MATEMATIK C. Videooversigt

MATEMATIK C. Videooversigt MATEMATIK C Videooversigt Deskriptiv statistik... 2 Eksamensrelevant... 2 Eksponentiel sammenhæng... 2 Ligninger... 3 Lineær sammenhæng... 3 Potenssammenhæng... 3 Proportionalitet... 4 Rentesregning...

Læs mere

Geometri, (E-opgaver 9d)

Geometri, (E-opgaver 9d) Geometri, (E-opgaver 9d) GEOMETRI, (E-OPGAVER 9D)... 1 Vinkler... 1 Trekanter... 2 Ensvinklede trekanter... 2 Retvinklede trekanter... 3 Pythagoras sætning... 3 Sinus, Cosinus og Tangens... 4 Vilkårlige

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW. 1 Grafisk workflow

GRAFISK WORKFLOW. 1 Grafisk workflow GRAFISK WORKFLOW 1 Opgavebeskrivelse I forbindelse med et nyt online koncept Web in a box skulle jeg lave en Photoshop-skabelon, der kan eksportere materiale til en hjemmeside automatisk. Selve konceptet

Læs mere

Eksponentielle modeller

Eksponentielle modeller 2013 Eksponentielle modeller Jacob Elmkjær og Dan Sørensen Matematik/IT Roskilde Tekniske Gymnasium 09-12-2013 Lærere: Jørn Christian Bendtsen og Karl Bjarnason Indhold Indledning... 2 Opgave analyse...

Læs mere

PHP Snippets. De små korte. Skrevet af Daniel Pedersen

PHP Snippets. De små korte. Skrevet af Daniel Pedersen PHP Snippets De små korte Skrevet af Daniel Pedersen Indhold PHP Snippets De små korte er en samling af små og praktiske kode eksempler med kort forklaring, som med formål at kunne benyttes til opsalgsværk

Læs mere

Sundhedsguiden. Børn og unges sundhed. Jozef Indruszewski & Marc Ringsing. Kommunikation/IT C Afsluttende opgave 2010

Sundhedsguiden. Børn og unges sundhed. Jozef Indruszewski & Marc Ringsing. Kommunikation/IT C Afsluttende opgave 2010 Sundhedsguiden Børn og unges sundhed Kommunikation/IT C Afsluttende opgave 2010 Jozef Indruszewski & Marc Ringsing Problemformulering Vi vil lave en hjemmeside, der oplyser børn og unge om sundhed. Vi

Læs mere

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl.

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl. Indledning Mit sidste projekt her på 1.semester gik ud på at jeg skulle lave et redesign af mit første portfolio, som jeg lavede i starten af semesteret. Formålet var at vise hvad jeg havde lært siden

Læs mere

User s guide til cosinus og sinusrelationen

User s guide til cosinus og sinusrelationen User s guide til cosinus og sinusrelationen Frank Nasser 20. april 2011 c 2008-2011. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for

Læs mere

Brugerundersøgelse 2. semester 3. projekt

Brugerundersøgelse 2. semester 3. projekt Brugerundersøgelse 2. semester 3. projekt knmefr5 Mettemarie From mette@byfrom.com http://byfrom.com/survey/survey.html Portfolio: http://byfrom.com/ Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse...s.1 Introduktion...s.2

Læs mere

Trigonometri at beregne Trekanter

Trigonometri at beregne Trekanter Trigonometri at beregne Trekanter Pythagoras, en stor matematiker fandt ud af, at der i en retvinklet trekant summen af kvadraterne på kateterne er lig med kvadratet på hypotenusen. ( a 2 + b 2 = c 2 )

Læs mere

Automatisering Af Hverdagen

Automatisering Af Hverdagen Automatisering Af Hverdagen Programmering - Eksamensopgave 10-05-2011 Roskilde Tekniske Gymnasium (Kl. 3,3m) Mads Christiansen & Tobias Hjelholt Svendsen 2 Automatisering Af Hverdagen Indhold Introduktion:...

Læs mere

Ide med Diff. Mål. Tidsplan. 1.uge: 2.uge:

Ide med Diff. Mål. Tidsplan. 1.uge: 2.uge: Side 1 af 5 Ide med Diff. Min ide med differenertierings modulet er at lave et program som kan vise 3d objekter, og få lavede en konverter som kan konventer 3ds filer over til noget som flash kan bruge.

Læs mere

Vi har valgt at analysere vores gruppe ud fra belbins 9 grupperoller, vi har følgende roller

Vi har valgt at analysere vores gruppe ud fra belbins 9 grupperoller, vi har følgende roller Forside Indledning Vi har fået tildelt et skema over nogle observationer af gærceller, ideen ligger i at gærceller på bestemt tidspunkt vokser eksponentielt. Der skal nu laves en model over som bevise

Læs mere

Specialiseringen Rapport Lavede Af Rasmus R. Sørensen Side 1 af 6

Specialiseringen Rapport Lavede Af Rasmus R. Sørensen Side 1 af 6 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRO 3 STARTEN AF SPECIALISERINGEN 3 ANKOMST TIL SKOTLAND 4 DATABASER 5 NETVÆRK 5 INTERAKTION 5 AFSLUTNING AF SPECIALISERINGEN 5 KONKLUSION 6 Side

Læs mere

Lineære sammenhænge, residualplot og regression

Lineære sammenhænge, residualplot og regression Lineære sammenhænge, residualplot og regression Opgave 1: Er der en bagvedliggende lineær sammenhæng? I mange sammenhænge indsamler man data som man ønsker at undersøge og afdække eventuelle sammenhænge

Læs mere

Programmerings Journal

Programmerings Journal Programmerings Journal Python Figur Udregner Jakob Jelstad & Thomas Gram Vejleder : Christoffer Soya "Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt

Læs mere

Computerspil rapport. Kommunikation og IT. HTX Roskilde klasse 1.4. Casper, Mathias Nakayama, Anders, Lasse og Mads BC. Lærer - Karl Bjarnason

Computerspil rapport. Kommunikation og IT. HTX Roskilde klasse 1.4. Casper, Mathias Nakayama, Anders, Lasse og Mads BC. Lærer - Karl Bjarnason Computerspil rapport Kommunikation og IT HTX Roskilde klasse 1.4 Casper, Mathias Nakayama, Anders, Lasse og Mads BC Lærer - Karl Bjarnason Indledning Vi har lavet et computerspil i Python som er et quiz-spil

Læs mere

Lav en hjemme side der kan sælge fly billetter til en stor i Europa.

Lav en hjemme side der kan sælge fly billetter til en stor i Europa. EKSAMENS OPGAVE Lav en hjemme side der kan sælge fly billetter til en stor i Europa. Det første jeg startede ud med var at brainstorme hvad det var jeg skulle bruge i min side da jeg nu ved hvad den skal

Læs mere

Andreas Møinichen og Aske Märcher 10-05-2011

Andreas Møinichen og Aske Märcher 10-05-2011 Programmering Læring om Cos(x) og Sin(x) Andreas Møinichen og Aske Märcher 10-05-2011 LÆRER: KARL BJARNASON Roskilde Tekniske gymnasium. Klasse 2.1 Indholdsfortegnelse PROJEKTBESKRIVELSE... 3 INDLEDNING...

Læs mere

Programmering C. Casper Hermansen Klasse 2.7 Programmering C. Navn: Casper Hermansen. Klasse: 2.7. Fag: Programmering C

Programmering C. Casper Hermansen Klasse 2.7 Programmering C. Navn: Casper Hermansen. Klasse: 2.7. Fag: Programmering C Navn: Casper Hermansen Klasse: 2.7 Fag: Skole: Roskilde tekniske gymnasium Side 1 af 16 Indhold Indledende aktivitet... 3 Projektbeskrivelse:... 3 Krav:... 3 Målgrupper:... 3 Problemformulering:... 3 Diskussion

Læs mere

HHBR. Design. Kvalitets vurdering. Opgaven. Målgruppe og Budskab. De Grafiske valg

HHBR. Design. Kvalitets vurdering. Opgaven. Målgruppe og Budskab. De Grafiske valg Opgaven Der skal designes en hjemmeside til en pensioneret revisor, som ønsker at starte en fritids beskæftigelse op, som privat revisor. Han Ønsker en hjemmeside der skal kort fortælle om hans forretning.

Læs mere

Komunikation/It C Helena, Katrine og Rikke

Komunikation/It C Helena, Katrine og Rikke HTX Afsluttende projekt E-learning Komunikation/It C Helena, Katrine og Rikke 1.1 01-05-2013 Systemudvikling Indledende aktiviteter Kommunikationsplanlægning for projektet, Laswells fem spørgsmål. o Hvem

Læs mere

WORKFLOW & PRODUKTION

WORKFLOW & PRODUKTION OPGAVE Jeg har lavet et fiktiv website for en hundekennel. Det er mit bud på hvordan sådan en eventuelt kan se ud. PROGRAMMER Photoshop Dreamweaver Illustrator WORKFLOW & PRODUKTION KENNEL BISCO Dokumentation

Læs mere

TREKANTER. Indledning. Typer af trekanter. Side 1 af 7. (Der har været tre kursister om at skrive denne projektrapport)

TREKANTER. Indledning. Typer af trekanter. Side 1 af 7. (Der har været tre kursister om at skrive denne projektrapport) Side 1 af 7 (Der har været tre kursister om at skrive denne projektrapport) TREKANTER Indledning Vi har valgt at bruge denne projektrapport til at udarbejde en oversigt over det mest grundlæggende materiale

Læs mere

RENTES REGNING SIMULATION LANDMÅLING MÅLSCORE I HÅNDBO . K R I S T I A N S E N KUGLE G Y L D E N D A L

RENTES REGNING SIMULATION LANDMÅLING MÅLSCORE I HÅNDBO . K R I S T I A N S E N KUGLE G Y L D E N D A L SIMULATION 4 2 RENTES REGNING F I NMED N H REGNEARK. K R I S T I A N S E N KUGLE 5 LANDMÅLING 3 MÅLSCORE I HÅNDBO G Y L D E N D A L Faglige mål: Anvende simple geometriske modeller og løse simple geometriske

Læs mere

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Det kan du med HostedShop Design Manager... 3 1.2 Feature list... 3 2. Design... 4 3. Filer og CSS... 4 3.1

Læs mere

Vejledning. Indhold. Side 1

Vejledning. Indhold. Side 1 Indhold HTML-faneblade... 2 Sådan tilføjer du et HTML-faneblad til din Facebook side.... 3 Sådan redigerer du et HTML-faneblad på din Facebook side.... 5 Sådan deler du fanebladet... 10 Side 1 HTML-faneblade

Læs mere

Indholdsfortegnelse Valg af opgave... 2 Introduktion... 2 Problem... 2 Målgruppe... 2 Afsender... 2 Budskab... 2 Kodning... 3 Effekt...

Indholdsfortegnelse Valg af opgave... 2 Introduktion... 2 Problem... 2 Målgruppe... 2 Afsender... 2 Budskab... 2 Kodning... 3 Effekt... Indholdsfortegnelse Valg af opgave... 2 Introduktion... 2 Problem... 2 Målgruppe... 2 Afsender... 2 Budskab... 2 Kodning... 3 Effekt... 3 Information... 3 Programmering... 3 Design... 4 Brochure... 4 Hjemmeside...

Læs mere

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu.

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu. Delaflevering Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk Kenneth Hansen, kenhan@itu.dk 1 Indholdsfortegnelse Problemfelt - Problemformulering... 3 Målgruppe...

Læs mere

Naja Schlüter Roskilde Tekniske Gymnasium 26/ Interessentanalyse

Naja Schlüter Roskilde Tekniske Gymnasium 26/ Interessentanalyse Interessentanalyse Jeg fik til opgave at skulle lave en ny studieweb som er min egen personlige side. Min studieweb skal bruges til lidt information og så vil jeg løbende igennem de to år jeg har igen

Læs mere

IT og Programmering eksamens projekt

IT og Programmering eksamens projekt IT og Programmering eksamens projekt Visualisering af Gravitation Roskilde HTX Anders Kær Bennetsen D. 20-05-2010 IT og Programmering 1.1 Indledning:... 4 1.2 Beskrivelse af Ide:... 4 1.3 Definition af

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2016-2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Rybners Tekniske Gymnasium HTX Kommunikation/IT

Læs mere

Projekt i Programmering C Menu til hjemmeside.

Projekt i Programmering C Menu til hjemmeside. Projekt i Programmering C Menu til hjemmeside. 10-12-2004 Holstebro HTX Bent Arnoldsen Synopsis. Projektet her er en menu til hjemmesider, som er lavet så den er let at tilrette, når man tilføjer eller

Læs mere

Produktbeskrivelse - Grafisk workflow

Produktbeskrivelse - Grafisk workflow Produktbeskrivelse - Grafisk workflow Opgavebeskrivelse Det er en nyhedsmail. De er en ny opsætning Ansvar for opgaveløsning Webadministratoren står for opgavefordeling. Tekst kommer fra salgs og butikslederen.

Læs mere

Sådan kan du sende data fra din egen hjemmeside til JitBesked via en HTML-JDF.

Sådan kan du sende data fra din egen hjemmeside til JitBesked via en HTML-JDF. Sådan kan du sende data fra din egen hjemmeside til JitBesked via en HTML-JDF. Vejledningen her beskriver hvordan man opbygger en form i HTML og sender indholdet af felterne til JitBesked. Det kræver du

Læs mere

Børn, unge og sundhed Automatisering

Børn, unge og sundhed Automatisering Gr. 8 Børn, unge og sundhed Automatisering Kage, hvornår? Thomas Qvistorff Kanstrup og Thorbjørn Louring Koch 1.6 Kom/IT RTG 30/4 2010 Indhold Indledning... 3 Planlægning... 3 Kommunikationsplanlægning...

Læs mere

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C GEOMETRI

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C GEOMETRI ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C GEOMETRI Indhold Begreber i klassisk geometri + formelsamling... 2 Pythagoras Sætning... 8 Retvinklede trekanter. Beregn den ukendte side markeret med et bogstav.... 9 Øve vinkler

Læs mere

IT rapport & Programmerings journal RSS Læser - Eksamensprojekt

IT rapport & Programmerings journal RSS Læser - Eksamensprojekt HTX Roskilde 3.4 IT rapport & Programmerings journal RSS Læser - Eksamensprojekt IT & Programmering Elev: Christian Pihlkjær Hjortshøj og Joans Henk Jensen Dato: 10-05-2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Projekt: Kend dine brugere. Tr09mul02 Andreas Münter Jesper Hansen Tommy Pedersen Robin Hansen

Projekt: Kend dine brugere. Tr09mul02 Andreas Münter Jesper Hansen Tommy Pedersen Robin Hansen Projekt: Kend dine brugere Tr09mul02 Andreas Münter Jesper Hansen Tommy Pedersen Robin Hansen Indholdsfortegnelse Introduktion: 3 Marketing: 3 Usability test: 4 Mockup design 6 Opsumering 7 Konklusion

Læs mere

GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW. Endotest website

GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW. Endotest website GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW Endotest website DOKUMENTATION OPGAVEN: Endotest ApS ønskede at redesigne deres hjemmeside, så den fremstår mere professionel og enkel. Derudover skal det nye site præsentere

Læs mere

At lave dit eget spørgeskema

At lave dit eget spørgeskema At lave dit eget spørgeskema 1 Lectio... 2 2. Spørgeskemaer i Google Docs... 2 3. Anvendelighed af din undersøgelse - målbare variable... 4 Repræsentativitet... 4 Fejlkilder: Målefejl - Systematiske fejl-

Læs mere

Matematik i Word. En manual til elever og andet godtfolk. Indhold med hurtig-links. Kom godt i gang med Word Matematik. At regne i Word Matematik

Matematik i Word. En manual til elever og andet godtfolk. Indhold med hurtig-links. Kom godt i gang med Word Matematik. At regne i Word Matematik Matematik i Word En manual til elever og andet godtfolk. Indhold med hurtig-links Kom godt i gang med Word Matematik At regne i Word Matematik Kom godt i gang med WordMat Opsætning, redigering og kommunikationsværdi

Læs mere

Trigonometri. Store konstruktioner. Måling af højde

Trigonometri. Store konstruktioner. Måling af højde Trigonometri Ordet trigonometri er sammensat af de to ord trigon og metri, hvor trigon betyder trekant og metri kommer af det græske ord metros, som kan oversættes til måling. Så ordet trigonometri er

Læs mere

Webteknologi evalueringsopgave Vinter 2011-2012 - Niels Sundstrup

Webteknologi evalueringsopgave Vinter 2011-2012 - Niels Sundstrup Niels Sundstrup Webteknologi evalueringsopgave Vinter 2011-2012 - Niels Sundstrup Webteknologi - Carl- Henrik Nielsen - Syddansk Universitet, Kolding - Udlevering: 12. januar 2012 Aflevering: 19. januar

Læs mere

Tillykke Med Fødselsdagen

Tillykke Med Fødselsdagen HTML & CSS 1 Tillykke Med Fødselsdagen All Code Clubs must be registered. Registered clubs appear on the map at codeclubworld.org - if your club is not on the map then visit jumpto.cc/ccwreg to register

Læs mere

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau)

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Matematik i WordMat En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Beregning... 4 3. Beregning med brøker...

Læs mere

JSP, Tomcat. Tutorial lavet af Jákup W. Hansen TSU semester 10.october 2007

JSP, Tomcat. Tutorial lavet af Jákup W. Hansen TSU semester 10.october 2007 JSP, Tomcat Tutorial lavet af Jákup W. Hansen TSU 2006 3.semester 10.october 2007 Hvad er JSP(Java Server Pages): Det er en teknik som er bygget ovenover Servlets teknikken, men fidusen er at det skal

Læs mere

Programmering C RTG - 3.3 09-02-2015

Programmering C RTG - 3.3 09-02-2015 Indholdsfortegnelse Formål... 2 Opgave formulering... 2 Krav til dokumentation af programmer... 3 ASCII tabel... 4 Værktøjer... 5 Versioner af ASCII tabel... 6 v1.9... 6 Problemer og mangler... 6 v2.1...

Læs mere

Vejledning i brug af Gym-pakken til Maple

Vejledning i brug af Gym-pakken til Maple Vejledning i brug af Gym-pakken til Maple Gym-pakken vil automatisk være installeret på din pc eller mac, hvis du benytter cd'en Maple 16 - Til danske Gymnasier eller en af de tilsvarende installere. Det

Læs mere

Løsning af simple Ligninger

Løsning af simple Ligninger Løsning af simple Ligninger Frank Nasser 19. april 2011 c 2008-2011. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Bemærk:

Læs mere

REDESIGN AF PORTFOLIO 16. jan. 2015

REDESIGN AF PORTFOLIO 16. jan. 2015 REDESIGN AF PORTFOLIO 16. jan. 2015 Christoffer Møller Jarolics CPH Business Lyngby Multimediedesign Udviklingsprocessen af tilblivelsen af dette projekt redesign af portfolio, vil på de følgende sider

Læs mere

HTX. Afsluttende projekt. E-learning Komunikation/It C Helena, Katrine og Rikke 1.1 01-05-2013

HTX. Afsluttende projekt. E-learning Komunikation/It C Helena, Katrine og Rikke 1.1 01-05-2013 HTX Afsluttende projekt E-learning Komunikation/It C Helena, Katrine og Rikke 1.1 01-05-2013 Systemudvikling Indledende aktiviteter Kommunikationsplanlægning for projektet, Laswells fem spørgsmål. o Hvem

Læs mere

Tracking af YouTube i Google Tag Manager og Universal Analytics (Seneste version)

Tracking af YouTube i Google Tag Manager og Universal Analytics (Seneste version) Tracking af YouTube i Google Tag Manager og Universal Analytics (Seneste version) Introduktion til Google Tag Manager og Youtube... 1 Opsæt Tags, Variabler og Triggers... 4 A) Variabler (variables)...

Læs mere

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe Ide Designprocess I denne opgave har jeg udviklet et website for et feriehus. Kunden ønsker et site, som både fungere privat, men også som offentlig hjemmeside. Hele site skal være på dansk, tysk og engelsk.

Læs mere

IndentifyIT Survey Rapport

IndentifyIT Survey Rapport IndentifyIT Survey Rapport af Andreas Stjerneklar Kristensen Login: Knankr23 Email: Andreas.kristensen@gmail.com SurveyID: ASKsurvey3 Løsning findes på http://andreasstjerneklar.dk/#nav=spørg eskema Portfolio

Læs mere

PORTFOLIO SEBASTIAN NYHOLM. Eksamensprojekt. 1. Semester

PORTFOLIO SEBASTIAN NYHOLM. Eksamensprojekt. 1. Semester PORTFOLIO SEBASTIAN NYHOLM Eksamensprojekt 1. Semester Indledning Dette projekt gik ud på at designe og udvikle sit eget portfolio, hvor indhold fra tidligere projekter, læring, brugerteste og begrundelse

Læs mere

Responsivt Design - DMAA0213. Afgangsprojekt DMAA0213

Responsivt Design - DMAA0213. Afgangsprojekt DMAA0213 Responsivt Design - DMAA0213 Afgangsprojekt DMAA0213 Jesper Bjørn Andersen 18-06-2015 5. semester, afgangsprojekt - Responsivt Design Vejleder: Gunhild Marie Andersen Afsluttet: 18 Juni 2015 Deltager:

Læs mere