3. Gøre brydesporten mere udbredt og tiltrække flere medlemmer. Optage flere stilarter under DB anerkendt af FILA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. Gøre brydesporten mere udbredt og tiltrække flere medlemmer. Optage flere stilarter under DB anerkendt af FILA"

Transkript

1 Vision: Mission: 1. Give den enkelte mulighed for at udfolde sit potentiale. Sikre gode forhold og vilkår for elitebrydere. Det skal være attraktivt at bryde i ungdomsrækkerne med henblik på en øget seniormasse. 2. Skabe gode rammer og gøre brydesporten attraktiv for bredden. Sikre grundlag for at klubber kan eksistere. Skabe kvalitet i aktivitets- og træningstilbud gennem aldersrelateret træning 3. Gøre brydesporten mere udbredt og tiltrække flere medlemmer. Optage flere stilarter under DB anerkendt af FILA 4. Sikre gode forhold og vilkår for frivillighed. Strategi: Danmarks Brydeforbunds politiske program Vi vil have flere medlemmer / medlems status De sidste 10 år har der været stagnation på medlemssiden. Der var en markant stigning i medlemsudviklingen fra 2009 til 2010 fra 1865 til 2352 = 26 %. Stigningen skyldes hovedsagligt en ny måde at registrerer på, så vi skal bruge nogle år endnu, for at få et rettidigt billede af dette. Medlemsudviklingen for 2010 til 2011, gav en lille stigning. År H 0-12 H H H H > 60 H i alt D 0-12 D D D D > 60 D i alt I alt Målet er 4500 medlemmer inden for 10 år og 20 nye klubber, med nedenstående program og indsats Vi vil have flere senior brydere Vi har inden for de sidste 10 år afviklet en stor del af senior brydning i DK. Størstedelen af den fremtidige politik, målsætning og indsats, kommer til at handle om hvordan vi ændrer dette og i stedet udvikler flere seniorbrydere. 1

2 Målsætning: Fordoble deltager antallet af senior brydere ved DM senior og lave DM for senior hold inden for ti år. Der er i dag ca. 25 seniorbrydere ved DM Delmål: Om fem år er der 30 senior brydere, der deltager ved DM senior, og minimum 50 om 10 år Elite mål: Hvert år at have 2 brydere i medaljekampe ved VM, EM eller OL, hvoraf én skal være medaljetager Indsats: Aldersrelateret trænings koncept forkortet ATK: Aldersrelateret træning / stævner / tænkning, ser vi som attraktivt og afgørende for at vi når målet på den lange bane. Dette er vores kerneområde. Selvom tankegangen ikke er ny, så er det vores mål at arbejdet med ATK, skal forandre vores måde at arbejde med brydesporten på hen over tid. Konceptet er ikke forbeholdt puslinge og nybegyndere, men gælder udviklingen af brydere helt frem til eliteplan. Vi ønsker at komme i en position, hvor tradition og tilfældigheder, ikke er herskende. Vi ønsker at overførsel af viden ikke kun er via mesterlæren. Vi anbefaler at læse følgende om ATK: DIF Ligeledes anbefales: A4D3558C125702A001C7A58 fra TD. DB læner sig op ad disse, som kommer fra vores nærmeste samarbejdspartnere og de er gode at have indsigt i, når man skal danne sig et indtryk af, hvor vi gerne vil hen med ATK. I 2012 får vi beskrevet vores eget ATK, så det passer til brydesporten. Implementeringen kan starte i Formand/projektleder for ATK udvalget, Niels Hansen, er tovholder, og Frank Lambreth er deltids ansat i 2012 og beskriver ATK sideløbende med OL satsning, med OL som første prioritet. ATK og stævner: Vi ønsker at kredsturneringen, bliver en træningsturnering, for level 1, 2 og 3 brydere. Hvor stilen er fri for level 1 og 2, med brydning i mindre felter efter skolebrydningsregler, hvor der gives et point for alle aktioner og hvor der er mere fokus på balance, styrke, end på teknik/grebstræning. Fald afslutter ikke kampen. Level 3, som er overgangen til cup brydning, bryder efter almindelige regler, dog uden faldsejr. Vi ønsker at implementere motorik og teknik træning, ved disse turneringer og mulighed for at erhverve tilhørende mærker. Denne form kunne ligeledes erstatte nybegynderstævner i bryderingene. Sjælland og øerne kunne genoptage cafestævnerne med samme koncept. Konceptet egner sig generelt til mindre stævner, som fint kan afholdes i klubbernes egne lokaler. For drenge kategorien, ser vi gerne at flere klubber vil lave stævner i lighed med AK Frem / Niels Ebbesen Cup. Niels Ebbesens Cup er i dag et invitations stævne for dreng og ungdom uden vejning og matchede grupper lavet på forhånd. Et stævne med mere fokus på udvikling end resultat 2

3 Vi forsøger vi med en periode, uden DM for drenge og drenge hold fra og med Hvis vi mener det alvorligt med ATK, giver det ingen mening at afholde mesterskaber for denne kategori. Mesterskaberne i drengekategorien får karakter af voksen mesterskaber og vi vil forsøge at afvikle denne tendens, således at vi ikke trækker voksen idræt ned i børnehøjde. Det er vores opfattelse at mesterskaberne for denne kategori, dyrkes i en grad der skader arbejdet med ATK, at vi på selve mesterskabsdagen ofte glemmer at det er børn og unge vi har med at gøre, som er på et tidligt stadie, i deres udvikling frem mod at blive elitebryder. Ungdom, junior og senior bryder: Der skal være attraktive tilbud til denne målgruppe. Uanset om du er talent eller ej, om du er national eller international elite. Der er skabt et landshold, hvor der også er tilbud til de der ikke tilhører verdenseliten. Er man ikke landsholdsaktuel er der nogle få stævner som er passende, men langt fra nok hen over sæsonen. DB har nogle ideer og vil gerne formidle dem, men vi opfordrer og anbefaler klubberne, til også selv, at tænke ud af boksen i lighed med AK Frem. Meld jer på banen, tag initiativer og vær mere fleksible mht. træningstider og træningsrytme for de der ikke vil bryde på højt niveau. Man kan arrangere mini holdturneringer, pokal turneringer, invitationsstævner, med kort afviklings tid, evt. afslutte med socialt tiltag Vi har også en ide til et stævne, hvor der konkurreres i bryde relaterede øvelser og situationskampe mv. Et anderledes stævne, hvor vi kunne invitere fra anden kampsport / MMA sporten Camps: Mange klubber laver et helt fantastisk arbejde med at etablere / arrangerer camps, i samarbejde og med støtte fra DB. Stor anerkendelse for det, som samler bryderne på tværs af alder, køn og klub. Fra DB s side arbejdes der på at lave en årlig tilbagevendende sommercamp i stor stil, med teknik fra alle verdenshjørner, for øvede dre/ung/jun/sen. Der arbejdes på at vores egne, tidligere elite og landsholds brydere, involveres og laver program til sommeren DB vil arbejde på at finde værter til at lave en anderledes stævnedag for ungdom og junior der ikke slår til på team Der er udarbejdet et forslag til et program, hvor der konkurreres i enkelt elementer fra brydesporten. DB vil ligeledes bakke op omkring den årlige Hermod Horsens Camp, for level brydere i hele landet. Stævner generelt: Bestyrelsen vil i samarbejde med klubberne, stævnearrangører og sportslige ansvarlige, arbejde på at vi finder fælles fodslag, så vi får mest muligt ud af stævnerne i DK. Rekruttering af nye brydere, trænere og ledere: Miljøet i klubben, idrætslig og socialt har kæmpe betydning. Har klubben er positivt omdømme / er tilbuddet attraktivt, så er der en tiltrækning alene ved at det ry spredes. Når det handler om flere brydere, oplever vi generelt at vi begejstre når vi har skolebørn i klubben, eller når vi er ude på skoler. 3

4 Dette er også vigtigt for synlighed og image. Stor anerkendelse for det fantastiske samarbejde i påtager jer med skoler, institutioner. På sigt ønsker vi på at finde ressourcer til at lave landsdækkende skolebrydeturnering med level 1 og 2 regler. Det behøver ikke kræver mange ressourcer fra klubberne. Vi skal finde en koordinator, der kan samarbejde med, en tovholder fra klubben, samt lærer og elever med konceptet. Der er gode erfaringer med skolebrydedage, hvor klubben kun bruger få ressourcer for at gennemføre et arrangement. Træner uddannelse: Et område som er vigtig/afgørende, for at brydesporten er attraktiv, så flere bliver længere og vi når målet om at udvikle flere seniorbrydere. Trænerens viden og kunnen, hans evne til at lære fra sig og begejstre, hans evne til at skabe en atmosfære, der fremmer kammeratskab og sammenhold betyder alt. Trænerens personlighed, er af enorm betydning. Ikke kun for de sportslige resultater, men også for om bryderne gider blive ved med at gå til brydning. Kvaliteten af træningen har betydning for tilgangen til klubben: Hvis det er noget møg, der foregår i klubben, er det det, der rygtes, og omvendt: Hvis bryderne lærer noget, bliver dygtigere og befinder sig godt, så er det det, der rygtes. Betydningen af træneren og hans indsats kan næppe overvurderes. Flere har taget DIF s træner 1 og nogle er gået videre med 2, og vi har en træner i gang på DIF s diplomtræner uddannelse. Vi opfordrer til fortsat at benytte sig af tilbuddene i DIF. Vi kobler os på den strukturerede svenske træneruddannelse, steg 1 til 4. Steg 1 og 2 tilbydes sammenhængende i en weekend i Danmark, både Jylland og Sjælland. Steg 3 og 4 tages i Sverige. Med DIF 2 teori og steg 1 til 4 som specialforbundsdel på cv et, vil trænerne være klar til DIF diplomtræner. Man behøver således ikke DIF 1. Derudover tænker vi at lave teknik time(r) ved stævner og samlinger. At brydesportens ATK, skal implementeres via kurser og/eller seminarer, at tilbyde internationale trænerkurser på højt niveau til erfarne trænere. Vi vil have flere piger Pigebrydning i Danmark har aldrig været etableret og anerkendt. Der er ikke tradition for fristil i Danmark og det er lavt prioriteret i klubberne. Pigerne er med på drengenes betingelser. Bredden er lille, men indimellem er der talenter der satser alt på brydning i en periode. Målet for pigebrydning er inden for 10 år at kunne arrangerer DM for kvinder i minimum de fire olympiske vægtklasser. Antallet af kvindebrydere der kan begå sig internationalt, skal inden for 10 år være minimum 10, der er to i dag. Vi vil tage medalje ved VM for kvinder inden for 10 år og have en deltager ved OL i 2020 Delmål: Om fem år har vi 5 kvindebrydere der kan begå sig på internationalt plan Indsats: Skal ovennævnte vision og mål opnås, mener vi at flere klubber skal i gang med at lave tiltag kun for piger. Flere klubber skal prioriterer pigerne, skabe et attraktivt miljø og sætte trænings tid af kun til piger og selvfølgelig få fat i en fristils træner. De forbund der har pigerekrutterings succes, laver som i HGB Wrestling i Sverige, noget kun for piger 4

5 Vi tror ikke det fremmer pige/kvinde brydning at deltage i de stævner der er i Danmark bortset fra CWC. I stedet tror vi på at samle dem der er i DK noget oftere til træningsturneringer og camps kun for piger og så vælge nogle udenlandske stævner ud, indtil flere danske stævner får kvalitet og mængde for pige/kvinde kategorien. Ved træningsturneringer og camps kunne der hentes inspiration udefra, samt laves trænerkursus i fristil. Vi vil have flere medlemmer fra de tre ikke olympiske stilarter, accepteret af FILA Grappling, Amatør MMA og Pankration. Samarbejde med MMA sporten kan bliver givtigt for både DB og MMA i DK. De udøvere af MMA sporten der gerne vil kæmpe om EM, VM og Combat World Games, skal være med i en klub der høre under DB. Det er et krav fra FILA. MMA sporten i Danmark har godt tag i unge fra 15 år og voksne. De kan noget vi ikke kan, og vi ser hellere at disse går over i en anden afdeling i DB, end at vi helt mister kontakten. Målet er inden for 10 år at grappling og amatør mma er etablerede og accepterede kampsport under DB, med 1000 medlemmer og 20 klubber. Enten via MMA klub eller afdeling i eksisterende brydeklub. Delmål: Om fem år er 500 mma er og 10 nye klubber optaget i DB Indsats: Ved et ekstraordinært r-møde, den 3. september 2011, var der enstemmigt flertal for ændring af love, samt formulering af retningslinjer for optagelse af MMA klubber der har en eller flere af de ikke olympiske stilarter på programmet. Pankration er ikke udbredt i Danmark, så vi fokuserer på Grappling og Amatør MMA. Vi har rådført os med DIF s udviklings og juridiske afdeling og med baggrund derfra udfærdiget et sæt vedtægter som ville kunne godkendes af DIF og folkeoplysningsudvalgene i kommunerne. Der er sendt et Informationsbrev om optagelse ud til de MMA klubber vi har kendskab til, har grappling og amatør mma på programmet og der laves plan for opfølgning på brevet. Vi har sat nogle retningslinjer op for optagelsen, der blandt andet går ud på at se hinanden an, muligheder for samarbejde, samt økonomi. Der vil blive etableret et udvalg, hvor formand og næstformand i DB automatisk er medlem. Vi afholder i 2012 DM senior sammen med Grappling for anden gang. I 2013 er det planen at man skal være medlem af DB for at kunne deltage. DIF kræver at vi har mesterskabet på prøve i tre år før de officielt godkender det og tilføre DIF medaljer. Vi ønsker at dette er tilfældet i På sigt ønsker vi at samarbejde om flere stævner i løbet af sæsonen, samt at kunne stille op ved EM, VM og Combat World Games MMA forsøges ligeledes indlemmet i programmet på den årlige sommercamp for øvede ungdom, junior, senior brydere. Nogle brydeklubber har etableret en mma afdeling, og vi opfordre andre klubber til at gøre det samme. Rekruttering af klubber og medlemmer er i gang Vi vil have flere motions afdelinger Brydning giver noget af den bedste træning man kan få. Andre kampsport har med held gjort plads til motionister. Vi vil opfordre til at brydeklubberne gør det samme. Her kan i være heldige/dygtige, at nye ressourcestærke kræfter tilføres klubben. 5

6 Målet er at alle klubber opretter en motionsafdeling. Det skal øge andelen af medlemmer med 500 inden for 10 år. Delmål: Om fem år er antallet af motionister øget med 250 medlemmer Indsats: DB anbefaler klubberne at finde / inspirere nogen der vil træne den målgruppe. DIF arbejder på en træner uddannelse til motions trænere og den svenske steg 1 og 2 er også en mulighed for at ruste sig til opgaven. Målgruppen er mere fleksibel hvad trænings tider angår, de kan træne sent og i weekenden. Kontakt alle gamle brydere, her kan træneren gemme sig, samt mulige kunder. Lad jeres styrkerum være åbent for målgruppen og lav andre motionstiltag end brydning. Mange forældre kan ligeså godt styrketræne eller løbe en tur, også mens deres børn træner. DM for ung/jun/sen/kvinder I takt med afviklingen af seniorbrydere, er DM for senior ligeledes blevet et ordinært stævne. Dette skal være attraktivt igen og skille sig ud fra andre stævner. DB og værtsklub arrangerer i fællesskab, DB sætter standarden. Eksempler på standard: Afspærring omkring madrassen Der skal maks. være en times pause mellem indledende kampe og finalerne Medalje overrækkelse skal ske umiddelbart efter sidste kamp Udpeget speaker Præsentation af finaledeltagere, inden finalekampene Event" Vi vil være flere frivillige Som så mange andre specialforbund, kunne DB godt bruge flere frivillige. I mange klubber er det få der gør meget, i stedet for at flere gør mere. Klubberne har opgaven med at gøre det attraktivt at være en del af fællesskabet der og forbundet har opgaven med at gøre det attraktivt at være en del af hele brydefamilien Danmark var frivilligheds år og var højt prioriteret af DIF. Temaet er et af DIF s mærkesager og et vigtigt punkt i deres politiske program. Dejligt for idrætslivet generelt at der kommer øget fokus på dette område fra højeste sted. Det får forhåbentlig virkning helt ud i kommunerne, så vi kommer af med bøvlet, så det bliver nemmere at være frivillig leder. Lad det være til inspiration til at fortsætte arbejdet med at gøre DB til et dejligt sted at være som frivillig. Se DIF s oplæg her: Generelt ser det godt ud på ens CV hvis man har lavet noget frivilligt arbejde. Og for studerende kan det have betydning at de har omsat noget af deres uddannelse i praksis inden de er færdige. Forældre har måske ikke brug for at pynte CV et, men er kun med via deres børn. For dem kan det være afgørende at opgaverne er specifikke og tidsbestemte. For andre betyder det noget at der følger et ansvar med, for at tilbuddet om at hjælpe er attraktivt. 6

7 Muligheder: Trække på studerende fra respektive uddannelser til eksempelvis: Hjemmeside, presse, events, mv. Få struktur på drift og styring af klubben. Få flere involveret og mere uddelegeret, med DIF projektet klubbens årsplan. Det kan være med til at lette det daglige arbejde og give mere plads til udvikling. Se mere på DB s hjemmeside under klubber / klubudvikling og kontakt klubkonsulenterne. BK Thor N har lavet en klubhåndbog, hvor opgaver er beskrevet og ansvars poster defineret. Det er muligt at få fingrene i dette materiale. Kontakt klubben. Gå ind på Få fat i asylansøgere Gode erfaringer i AIR Roskilde og Heros Frederiksværk Herning har i flere år allieret sig med en efterskole til at hjælpe med skolebrydedagen. De unge har fået bryde og dommer undervisning inden selve dagen, således at det ikke kræver så mange fra klubben. Gå ind på og check om din by en med. Der uddannes junioridrætsledere flere steder. Har de ikke kendskab til brydning, kan de få det, ved at rette henvendelse til DB. Afstanden mellem klub og forbund er lille, der er nem vej til beslutningstagere. Så tøv ikke med at tage kontakt hvis der er bøvl som vi kan være behjælpelige med. Støtteforeningen: Danmarks Brydeforbund har søsat en ny støtteforening, som skal støtte dansk talent - og elitebrydning. For bare minimum 75 kroner om måneden har alle chancen for at være med til at gøre en forskel. Der er lavet retningslinjer, som kan ses på DB s hjemmeside. Efterhånden som medlemstallet stiger, vil der arbejdes hen imod at blive en selvstændig forening med vedtægter, bestyrelse mm. Der er en forhåbning om, at mange vil støtte, for et højt medlemstal giver mulighed for at ansøge SKAT om at blive en fradragsberettiget forening. Dette vil åbne op for mange muligheder bl.a. at kunne trække kontingentet fra i skat. Alt hvad man skal gøre er, at udfylde tilmeldingsblanketten, som findes på DB s hjemmeside og sende den til Som kvittering vil der blive sendt en bekræftelse på modtagelsen af tilmeldingsblanketten, hvori et medlemsnummer vil fremgå. Da så mange af foreningens midler skal gå til vores brydere er hensigten at holde administrationsudgifterne på et meget lavt niveau. Derfor vil støtteforeningen ikke benytte sig af dyre løsninger med PBS eller girokort, men blot appellere til at medlemmerne sætter kontingentindbetalingen til støtteforeningen som en fast månedlig betaling en gang for alle. I retningslinjerne fremgår hvad der kan søges støtte til. Ansøgning om støtte fra foreningens midler kan foretages skriftligt til Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af en eller flere 7

8 aktiviteter, der kan rummes indenfor retningslinjerne samt ansøgt beløb. Støtteforeningen beslutter herefter om ansøgningen kan imødekommes. Dette sker indenfor 14 dage efter modtagelsen. Indtil støtteforeningen bliver en selvstændig forening med egen bestyrelse er Danmarks Brydeforbunds bestyrelse ansvarlig for al formalia relateret til støtteforeningen. Danmarks Brydeforbund håber, at alle vil støtte op om projektet og samtidig opfordre familie, venner og bekendte til at tilmelde sig Afsluttende kommentar For at ting skal lykkes, er det nødvendigt at vi viser vilje til at se ud over egne og ens klub interesser. At der er vilje til samarbejde, til at lytte, og komme med konstruktive input. Nogle forandringer ser negative ud ved første øjekast, men i vil opdage at vi bare skaber plads til at noget nyt kan opstå! Hvordan ville tingene se ud, hvis endnu flere af os kunne gøre endnu mere, endnu bedre, af det bedste af det vi gør godt, i endnu flere situationer? Tøv ikke med at lave korte og langsigtede planer for seniorbrydning i DK. Med sportslig hilsen DB bestyrelse 8

Long Track Speed Skating

Long Track Speed Skating Long Track Speed Skating Talentudvikling og elitesatsning DANSK SKØJTE UNION 2015-2016 Opdateret August 2015 Indhold 1.0 Formålet med dokumentet... 2 2.0 Baggrund... 2 3.0 DIF projekt... 2 3.1 DIF Junior...

Læs mere

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk.

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk. KONCEPT FOR UDVIKLINGSCENTRE I DANSK TAEKWONDO FORBUND INDLEDNING Etablering af udviklingscentre er et af de første skridt i implementering af DTaFs talent- og elitestrategi, som blev færdiggjort i juni

Læs mere

Referat fra TeamGym seminar Dato: 02.06.12 Tid: 13.00 17.30 sted: Odense idrætscenter

Referat fra TeamGym seminar Dato: 02.06.12 Tid: 13.00 17.30 sted: Odense idrætscenter Referat fra TeamGym seminar Dato: 02.06.12 Tid: 13.00 17.30 sted: Odense idrætscenter 1. Velkomst ved Anders. Vi vil gerne høre hvad I mener inden vi beslutter noget 2. Forslag om nye aldersinddelinger

Læs mere

Synlighed DBBU s strategiplan

Synlighed DBBU s strategiplan Synlighed DBBU s strategiplan Den Danske Billard Union 1 Hvor befinder billardsporten sig om 5 10 år? For at DDBU skal fremstå stærkere og mere moderne, er det nødvendigt, at der arbejdes målrettet med

Læs mere

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet Processen Efterår 2014 Dialogmøder om talentarbejdet med LU Efterår 2014 Åbent dialogmøde om talentarbejdet Januar/februar 2015 2 workshops (kl. 10-16) udarbejdelse af talentpolitik og strategi Høringsproces

Læs mere

Vision 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND

Vision 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND Vision 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND VISION 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND Elite Resursegruppen BREDDE Kvinder 19+ år (elite) Kvinder 19+ år (bredde) Piger 13-19 år (elite) Piger 13-19 år (bredde)

Læs mere

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Bestyrelsen ønsker DIN feedback til klubben. I år vil der ikke være et traditionelt møde. Du kan give din feedback på e-mail: formand@stjernen-tennis.dk, som en kommentar

Læs mere

Faciliteterne skal bruges i alle dagtimer. Her er åbenlyse muligheder:

Faciliteterne skal bruges i alle dagtimer. Her er åbenlyse muligheder: Faciliteterne skal bruges i alle dagtimer. Her er åbenlyse muligheder: Samarbejde mellem skoler, Sfo er, daginstitioner, m.m. Vort underlag giver en unik følelse af frihed, så selv meget små børn føler

Læs mere

Vision at stå stærkere sammen

Vision at stå stærkere sammen AaB Talentcenter udvikling via samarbejde Gældende fra og med maj 2015 Vision at stå stærkere sammen Vi vil styrke elitepigefodbolden i Nordjylland ved at samle og give de mest ambitiøse og talentfulde

Læs mere

Esbjerg Ishockey Klub. Den blå linje

Esbjerg Ishockey Klub. Den blå linje Esbjerg Ishockey Klub Den blå linje 1 Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 2 Indledning.... 3 Sportslige ansvar.... 3 Sportsudvalget.... 3 Sæsonplanlægning.... 3 Overordnede rammer for de enkelte

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Elite 2650 Ansøgningsvejledning

Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 er en økonomisk pulje, hvis formål er at støtte og udvikle idrætten på eliteplan. Puljen kan søges af kommunale idrætsklubber og -foreninger, og sigter mod at

Læs mere

Dansk Skøjte Union. Politikkatalog

Dansk Skøjte Union. Politikkatalog Dansk Skøjte Union katalog 3. udgave Oktober 2009 Indholdsfortegnelse Idegrundlag...2 Organisation...3 Børn og unge...4 Bredde...5 Elite...6 Information og kommunikation...7 International politik...8 Konkurrencepolitik...9

Læs mere

DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS

DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS Ingen selvfølge at unge dyrker sport Det første store dyk på frafaldsbarometret ses i de tidlige teenageår. Her mærker foreningerne

Læs mere

DBU Lolland-Falster. på vej mod 2015. Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde

DBU Lolland-Falster. på vej mod 2015. Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde DBU Lolland-Falster på vej mod 2015 Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde 1 Hvorfor projekt Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde 2 DBU Lolland-Falster ønsker at udarbejde og

Læs mere

Talentudvikling i sportens verden

Talentudvikling i sportens verden Talentudvikling i sportens verden Konference 22.9.2008 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk tlf: 43 26 25 00 eller 51 26 60 62 Kort præsentation - MA Cand. mag. (samfundsfag idræt) Adjunkt og

Læs mere

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget Holdninger & Handlinger Retningslinier Krav Visioner Værdier Missioner Roller Målsætninger Børnefodbold 2009 Udarbejdet af Fodbold-udvalget 1 1. Præsentation af Klubben. 1.1. Mission: IF62 Fodbold skal

Læs mere

Dansk Sejlunion Talentkoncept 2011-2014

Dansk Sejlunion Talentkoncept 2011-2014 Dansk Sejlunion Talentkoncept 2011-2014 Udarbejdet af: Jan Christiansen Dato: 2010-08-23 Senest revideret: 2011-17-01 Afsluttes: 2014-31-12 Vision Danmark er det bedste land som base for sejlsportstalenter

Læs mere

KIFs støtteordning 2013. KIFs støtteordning

KIFs støtteordning 2013. KIFs støtteordning KIFs støtteordning Formålet med støtteordningen er at skabe så gode forhold som muligt for den enkelte aktive i tilrettelæggelsen af den daglige træning og frem mod konkurrencer, så flest mulige kan etablere

Læs mere

klub-building Gode kampoplevelser til alle spillere temahæfte - den gode kampoplevelse Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne

klub-building Gode kampoplevelser til alle spillere temahæfte - den gode kampoplevelse Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne klub-building temahæfte - den gode kampoplevelse DEL 1 UDVIKLING AF KLUBBENS FRIVILLIGHEDSSTRATEGI Gode kampoplevelser til alle spillere Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne DEN GODE KAMPOPLEVELSE

Læs mere

Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund.

Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund. Vision, værdier og strategi Vision Basketball den sunde sport i alle led Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund. Basketballsporten i Danmark

Læs mere

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation 1. juli 2013 Notat om rolle- og ansvarsfordeling mellem Danmarks Idrætsforbund, specialforbund og Team Danmark vedr. talentrekruttering, -identifikation og - udvikling. 1. Indledning og baggrund International

Læs mere

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE 2012 AFSNIT 1 - REGLER FOR STARTBERETTIGELSE, KLUBSKIFTE MED VIDERE 1. Et medlem kan dyrke de under Dansk Svømmeunion hørende discipliner

Læs mere

Danmarks Brydeforbund

Danmarks Brydeforbund Referat Bestyrelsesmøde Tid: Lørdag den 28.2.2015, kl. 10.00. Sted: Scandic Hotel Odense. Tilstede: Palle Nielsen formand (PN), Erik Nyblom næstformand(en), Lene Søberg kasserer (LS), Sonja Ekstrøm (SE),

Læs mere

www.springteamnordjylland.net

www.springteamnordjylland.net www.springteamnordjylland.net Velkommen som gymnast og forælder i Springteam Nordjylland I gymnastikforening Springteam Nordjylland tilbyder vi trampolintræning. At springe trampolin er at lære sjove spring,

Læs mere

Pst!! 12/2008 København den 14. august 2008. Sommerferien overstået. Dansk Fægte Forum. Danmark har fået formandsposten i det nordiske forbund

Pst!! 12/2008 København den 14. august 2008. Sommerferien overstået. Dansk Fægte Forum. Danmark har fået formandsposten i det nordiske forbund Dansk Fægte-Forbund Pst!! 12/2008 København den 14. august 2008 Sommerferien overstået Pst!! er nu tilbage igen efter en dejlig sommerferie, hvor tiden er blevet brugt til at finde nye måder, hvor på information

Læs mere

Velkommen i Skørping Triathlon Klub

Velkommen i Skørping Triathlon Klub Velkommen i Skørping Triathlon Klub De seks sider informerer dig om, hvem vi er, hvad vi vil, og hvorfor vi vil. Vores sunde værdier og normer er ord og udsagn, der i brug giver sunde, hjælpsomme og positive

Læs mere

I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision, og der kommer meget mere TV dækning.

I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision, og der kommer meget mere TV dækning. Bliv en del af succesen Støt Hillerød G.I. Bordtennis koncept www.hgibordtennis.dk Velkommen til Hillerød G.I. Bordtennis I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision,

Læs mere

NATIONALT TRÆNINGSCENTER (NTC) BELLAHØJ SVØMMESTADION KØBENHAVN

NATIONALT TRÆNINGSCENTER (NTC) BELLAHØJ SVØMMESTADION KØBENHAVN NATIONALT TRÆNINGSCENTER (NTC) BELLAHØJ SVØMMESTADION KØBENHAVN Her kan du læse mere om NTC og om: Bolig Spiseordning Skole, job og uddannelse Træningstider Økonomi Procedure for optagelse Kommunikation

Læs mere

Hvilke øvrige idrætslige aktiviteter har jeres forening forestået eller på anden måde været med til at udøve?

Hvilke øvrige idrætslige aktiviteter har jeres forening forestået eller på anden måde været med til at udøve? Foreningens navn: Spørgeskemaet er udfyldt af, navn: Adresse: Tlf. privat: Bedste træffetid: E-mail: Spm. 1 Med henblik på at belyse jeres forenings idrætslige aktiviteter og tilhørsforhold til de idrætslige

Læs mere

Fodbold: En folkebevægelse i forandring

Fodbold: En folkebevægelse i forandring v/bent Clausen, formand for Fodbold: En folkebevægelse i forandring Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 30. 31. maj 2012 Vision 2015: At være den mest attraktive sport for Aktive spillere

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

Velkommen i Skørping Triatlon Klub

Velkommen i Skørping Triatlon Klub Velkommen i Skørping Triatlon Klub De seks sider informerer dig om, hvem vi er, hvad vi vil, og hvorfor vi vil. Vores sunde værdier og normer er ord og udsagn, der i brug giver sunde, hjælpsomme og positive

Læs mere

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Koldings nye flagskib Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Kvindefodbolden i rivende udvikling Danmark har altid været med fremme i kvindefodboldens historie, og vi er fortsat med helt i toppen.

Læs mere

Lundgaard Racing. Foto: Dorte Grann Fotografi, tlf. 75 89 04 35

Lundgaard Racing. Foto: Dorte Grann Fotografi, tlf. 75 89 04 35 Lundgaard Racing Foto: Dorte Grann Fotografi, tlf. 75 89 04 35 Verdensmestre - er vi ikke endnu, men måske kan vi blive det ved fælles hjælp!! Bliv medlem af Lundgaard Racing sponsornetværk! Lundgaard

Læs mere

ØG Eliteidræt. Eliteidræt, faglighed og fællesskab

ØG Eliteidræt. Eliteidræt, faglighed og fællesskab ØG Eliteidræt Eliteidræt, faglighed og fællesskab Eliteidræt, faglighed og fællesskab vildmedfoto.dk På Øregård brænder vi for idræt. Og vi vil skabe de bedste rammer for vores elever både fagligt og socialt,

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne Rammeaftale mellem Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Team Danmark (TD) 1. Parterne Danmarks Idræts-Forbund er en sammenslutning af danske idrætsorganisationer og har til formål at virke for fremme af dansk

Læs mere

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER Økonomi Drift Sportsudvalg Sponsorudvalg Matchudvalget Natur & Miljø Klubber-iklubben Golfspilleren i Centrum HCP / Kanin / Par 3 udvalgene Baner / Træningsanlæg Ejendomme Kommunikation

Læs mere

TEAM Haderslev KFUM Vision 2020 Vision 2020

TEAM Haderslev KFUM Vision 2020 Vision 2020 TEAM Haderslev KFUM har et levende klubmiljø og er en klub, hvor der tages vare om det sportslige og det sociale. Klubben formår at tiltrække nye og fastholde eksisterende spillere, trænere og ledere.

Læs mere

Indbydelse til Taastrup Beg/Øvet Cup Kamp

Indbydelse til Taastrup Beg/Øvet Cup Kamp Promotor: Dansk Taekwondo Klub Arrangør: Taastrup Taekwondo Klub Dato: 06-06-2015 Sted: T.I.K Hallerne Parkvej 78 2630 Taastrup Kampregler: DTaF s kampreglement BEMÆRK: Øvet vil bruge Daedo elektroniske

Læs mere

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Idrættens Træner Akademi DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Bliv en bedre og mere målrettet træner. Lær at optimere dine idrætsudøveres præstation og få viden om, hvordan du udvikler elite- og

Læs mere

Træning Teknik Motion Sjov Samvær

Træning Teknik Motion Sjov Samvær Judo sommerlejr 2015 Træning Teknik Motion Sjov Samvær JEON KI YOUNG KOREANSK JUDO LEGENDE 3 x VM GULD 1 X OL GULD ÅRETS GÆSTETRÆNER Søndag d. 26. juli - Lørdag d. 1. august Har du planlagt din sommerferie

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Vejen frem. Dermed står Danmark med et fantastisk udgangspunkt til fremtiden, og til at kunne bevare vores position i toppen af verdenseliten.

Vejen frem. Dermed står Danmark med et fantastisk udgangspunkt til fremtiden, og til at kunne bevare vores position i toppen af verdenseliten. Vejen frem I starten af 2012 blev Danmark kåret som verdens bedste håndboldnation. Kåringen skete på baggrund af de seneste års resultater, som vores landshold har præsteret på såvel ungdoms- som seniorsiden

Læs mere

Styrketræning Talentcenter Vest

Styrketræning Talentcenter Vest Styrketræning Talentcenter Vest Opvarmning på niveauer Natascha Winther Olsen Indholdsfortegnelse Indledning Hvad er et talent? Aldersrelateret træning Præpuberteten (Piger - 11 år, drenge - 12 år) Puberteten

Læs mere

Tina Damkjær Larentis Piggy Wiggys Cheerleaders Tina Lohmann Århus Tigers Cheerleaders Maja Pasieczny sdu vikings Aarhus Tigers Cheerleaders

Tina Damkjær Larentis Piggy Wiggys Cheerleaders Tina Lohmann Århus Tigers Cheerleaders Maja Pasieczny sdu vikings Aarhus Tigers Cheerleaders Input fra Udviklingsmøde for Cheerleading Lørdag d. 10. maj 2014 Østergade Forsamlingshus, Middelfart Deltagere: Fornavn Efternavn Klub Anine Dittmer sdu vikings Anni Jensen GHG Bente Berg GHG Cheerleaders

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 19. september 2011 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jesper Holm (formand), Pia Dall Petersen, Joy Nordkvist, Hanne

Læs mere

Københavns Idræts Forenings støtteordning

Københavns Idræts Forenings støtteordning Københavns Idræts Forenings støtteordning Gældende fra 1. oktober 2010 Overordnet giver KIF støtte til de aktive atleter i klubben ud fra præstation/ resultater, talent og deltagelse på forskellige hold

Læs mere

FREMTIDENS ORGANISERING AF DANMARK CYKLE UNION

FREMTIDENS ORGANISERING AF DANMARK CYKLE UNION 2014 FREMTIDENS ORGANISERING AF DANMARK CYKLE UNION DANMARKS CYKLE UNION November 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND 2 VISION & STRATEGI 3 VISION 3 STRATEGI 3 HVAD HAR VÆRET I FOKUS 3 PROCES 4 TIDSPLANEN

Læs mere

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening.

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Præsentation Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Selvom FFK er en forholdsvis ny klub, der bygger på fornyelse,

Læs mere

Referat af DFSU repræsentantskabsmøde 2013 i Aalborg

Referat af DFSU repræsentantskabsmøde 2013 i Aalborg Referat af DFSU repræsentantskabsmøde 2013 i Aalborg 1. Valg af dirigent og referent Jesper Gyldendahl / Niels Pagel 2. Beretning fra formanden 3. DFSUs sekretariat beretter 4. Året i klubberne Runde hvor

Læs mere

Samlet årsresultat 2.410 27.423

Samlet årsresultat 2.410 27.423 Klubber Breddekonsulent løn 260.000 238.200 Note 1 Breddekonsulent drift 65.000 65.000 Note 2 Lederuddannelse Praksis 0 20.000 Note 3 Træneruddannelse Praksis 10.000 9.500 Note 4 Realisering, klubudvikling

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Frederiksværk Hallen Sportsvej 5 B 3300 Frederiksværk. 26-29, 32, 35, 38, 42, 47, 53, 59, 66, 73 og 73-85 kg.

Frederiksværk Hallen Sportsvej 5 B 3300 Frederiksværk. 26-29, 32, 35, 38, 42, 47, 53, 59, 66, 73 og 73-85 kg. Stævne DM Drenge Dato Lørdag den 24. marts - 2012 Arrangør Stævnested Heros Frederiksværk Frederiksværk Hallen Sportsvej 5 B 3300 Frederiksværk Deltagere Drenge, årgang 1998-2001 Vejning kl. 8:00-8:30

Læs mere

SPØRGSMÅL & SVAR NY KLUBSTRUKTUR

SPØRGSMÅL & SVAR NY KLUBSTRUKTUR SPØRGSMÅL & SVAR NY KLUBSTRUKTUR Indholdsfortegnelse KLUBKATEGORI... 3 Hvordan forestilles det at klubberne vil fordele sig i de tre kategorier?... 3 Hvorfor hedder det en basisklub og ikke en motionsklub?...

Læs mere

DANSK ATLETIK FORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: 15-25 år

DANSK ATLETIK FORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: 15-25 år 2016 Dansk Atletik Forbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby daf@dansk-atletik.dk - Tlf: +45 4326 2626 Aldersgruppe: 15-25 år Dansk Atletik Forbund er det nationale forbund for atletik, gang

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

Amager Atletik Club. Retningslinjer for tilskud til klubbens medlemmer. Bestyrelsen, februar 2014, revideret august 2015 Side 1 af 5

Amager Atletik Club. Retningslinjer for tilskud til klubbens medlemmer. Bestyrelsen, februar 2014, revideret august 2015 Side 1 af 5 Amager Atletik Club Retningslinjer for tilskud til klubbens medlemmer Bestyrelsen, februar 2014, revideret august 2015 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Startgebyrer... 3 3 Transport...

Læs mere

KIF Atletik - Støtteordning 2011. Gældende fra 1. januar 2011. Senior og ungdoms støtteordning

KIF Atletik - Støtteordning 2011. Gældende fra 1. januar 2011. Senior og ungdoms støtteordning Gældende fra 1. januar 2011 Overordnet giver KIF støtte til de aktive atleter i klubben ud fra præstation/resultater, talent og deltagelse på forskellige hold (landshold, DT og LTU). For at få støtte af

Læs mere

Skolen på Sønderager

Skolen på Sønderager Skolen på Sønderager TALENTKLASSER 2015 2016 I talentklasserne har du samme obligatoriske fag som andre folkeskoleelever. Men her er du sammen med andre talenter, der har samme mål og behov som dig! Informationsmøde

Læs mere

Lyngby Gladsaxe Volley Triologi

Lyngby Gladsaxe Volley Triologi Lyngby Gladsaxe Volley Triologi Kids Kommunikation Klubmodul & Hjemmeside Teen anager Rekvisit konomiansvarlig ktivitetsansvarlig Ledelse Senior Elite Uddannelse Social Triologi Ledelse (bestyrelsen) Denne

Læs mere

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE 2009 AFSNIT 1 - REGLER FOR STARTBERETTIGELSE, KLUBSKIFTE MED VIDERE 1. Et medlem kan dyrke de under Dansk Svømmeunion hørende discipliner

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

EMPOWERMENT AF KVINDELIGE TRÆNERE

EMPOWERMENT AF KVINDELIGE TRÆNERE EMPOWERMENT AF KVINDELIGE TRÆNERE 2 3 EMPOWERMENT AF KVINDELIGE TRÆNERE DIF tilbyder i samarbejde med Dansk Svømmeunion(SVØM), Dansk Tennis Forbund(DTF) og Dansk Håndbold Forbund (DHF) et treårigt udviklingsforløb

Læs mere

BILAG B FREMTIDENS ORGANISERING AF DANMARK CYKLE UNION DANMARKS CYKLE UNION

BILAG B FREMTIDENS ORGANISERING AF DANMARK CYKLE UNION DANMARKS CYKLE UNION BILAG B 2014 FREMTIDENS ORGANISERING AF DANMARK CYKLE UNION DANMARKS CYKLE UNION INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND 2 VISION & STRATEGI 3 VISION 3 STRATEGI 3 HVAD HAR VÆRET I FOKUS 3 PROCES 4 TIDSPLANEN FREM

Læs mere

VEJLE SVØMMEKLUB TRITONS SPONSORKONCEPT

VEJLE SVØMMEKLUB TRITONS SPONSORKONCEPT VEJLE SVØMMEKLUB TRITONS SPONSORKONCEPT Præsentation af VEJLE SVØMMEKLUB TRITON Triton i tal Ca. 1.900 medlemmer Hvoraf ca. 1.800 er tilknyttet svømmeskole og ca. 100 er konkurrencesvømmere Fuldtidsansat

Læs mere

Dansk Boldspil-Union En Del Af Noget Større

Dansk Boldspil-Union En Del Af Noget Større Videnbaseret udvikling af børnefodbolden - fra tro til viden Dansk fodbold i 2005 Elite Mangel på landsholdsprofiler Ingen slutrundedeltagelse Dårlige klubresultater i europæisk sammenhæng For få danske

Læs mere

BREDDESTRATEGI FOR TFC

BREDDESTRATEGI FOR TFC 1. ERFARINGER Hvad har klubben gjort indenfor breddeområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? (fokusé at klubben har arbejdet med bredden? List i punktform. r på fakta) Hvad har betinget, Træningstid

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

DBU Breddestrategi. v/bent Clausen Medlem af DBUs bestyrelse Formand for DBU Jylland. DHF Breddeseminar Nyborg 2. februar 2013

DBU Breddestrategi. v/bent Clausen Medlem af DBUs bestyrelse Formand for DBU Jylland. DHF Breddeseminar Nyborg 2. februar 2013 DBU Breddestrategi v/bent Clausen Medlem af DBUs bestyrelse Formand for DBU Jylland DHF Breddeseminar Nyborg 2. februar 2013 Passion, udvikling og fællesskab - Strategi for videreudviklingen af dansk fodbold

Læs mere

Taastrup Gymnastik Forening Formandens beretning for 2014 Generalforsamlingen 11/1-2015

Taastrup Gymnastik Forening Formandens beretning for 2014 Generalforsamlingen 11/1-2015 Taastrup Gymnastik Forening Formandens beretning for 2014 Generalforsamlingen 11/1-2015 Rundt om foråret Flot Lokalopvisning med deltagelse af blandt kæmpe hold fra Stevns. Årsfest med stor tilslutning.

Læs mere

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Deltagere Fraværende ved afbud Jens Terkelsen, Christina Carls, Henriette

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 5-2012/13, onsdag d. 14. august kl. 17:30 i DBTU lokaler, Idrættens Hus.

Referat af bestyrelsesmøde 5-2012/13, onsdag d. 14. august kl. 17:30 i DBTU lokaler, Idrættens Hus. Referat af bestyrelsesmøde 5-2012/13, onsdag d. 14. august kl. 17:30 i DBTU lokaler, Idrættens Hus. Tilstede: Henriette Gilhøj, Rene Nielsen, Guller Eriksen, Trine Lindberg, Ole Mortensen, Henrik Bartholdy

Læs mere

Formanden har ordet. Tak!

Formanden har ordet. Tak! NYHEDS maj brev 2014 Formanden har ordet Tillad mig at starte nyhedsbrevet med at kigge tilbage på 2013. Som alle vidst har erfaret, så gik Thurø Boldklub ind i 2013 med en meget dårlig økonomi. Kassen

Læs mere

Velkommen til dette spiller, forældre og trænermøde.

Velkommen til dette spiller, forældre og trænermøde. Velkommen til dette spiller, forældre og trænermøde. Lige lidt praktisk. Jeg vil først bruge små 20 minutter på et indlæg. Derefter er der kaffe/te sodavand og et stykke brødtorte, hvor I kan sidde og

Læs mere

Team Roskilde Junior

Team Roskilde Junior Team Roskilde Junior Et dansk juniorteam som skaber bemærkelsesværdige resultater nationalt og internationalt If my mind can conceive it, and my heart can believe it - then I can achieve it. Muhammad Ali

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 26. januar 2010 kl. 17.30

Bestyrelsesmøde tirsdag den 26. januar 2010 kl. 17.30 Deltagende: Lene Sørensen, Jonas Niebling, Kristian Nielsen, Christian Thrysøe og Martin Andersen. Fraværende: Niels Monsen, Signe Baldvinsson 0. Godkendelse af referat. - Referat fra 25. november 2009

Læs mere

Det handler om andet end fodbold. DBU Sjælland

Det handler om andet end fodbold. DBU Sjælland Det handler om andet end fodbold DBU Sjælland Program Præsentation og baggrund Hvad siger de unge??? Forskel i køn og typer Årsager til frafald Muligheder for fastholdelse Klubliv Opsamling DBU Sjælland

Læs mere

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Introduktion Svømning er blandt de mest træningskrævende sportsgrene, og belønningen for de mange timer i

Læs mere

TALENT- OG ELITESTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON

TALENT- OG ELITESTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON 1. Erfaringer med talent- og elitearbejde i klubben Hvad har klubben gjort indenfor talent- og eliteområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? (fokusér på fakta) List tingene i punktform. Hvad har

Læs mere

www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP,

www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP, www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP, som i 2011 afvikles den 28. september - 30. september 2012 Vi håber og tror på,

Læs mere

Strategi Dansk Volleyball Forbund

Strategi Dansk Volleyball Forbund Strategi Dansk Volleyball Forbund DVBF s strategier vedtages på repræsentantskabsmødet i overensstemmelse med DVBF s loves 12. I DVBF s loves 1 er Dansk Volleyball Forbund defineret som en sammenslutning

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

Jens Müller bød velkommen til årets første Elite- og Talentrådsmøde og til nye medlemmer. Derefter var der præsentationsrunde bordet rundt.

Jens Müller bød velkommen til årets første Elite- og Talentrådsmøde og til nye medlemmer. Derefter var der præsentationsrunde bordet rundt. Eliteidrætssekretariatet Kultur og Idræt Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk/elitekommune Referat af Elite- og Talentrådsmøde

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Dette regelsæt vil være gældende for klubbens trænere, ledere, forældre, voksne, børn dommere og officials. Programmet er udarbejdet efter Dansk Ishockey Union

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse Mission At tiltrække, udvikle og fastholde flest mulige spillere i AFK UY frem til overgang til AFK UÆ. At udvikle hver spillers fodboldmæssige færdigheder bedst muligt under hensyntagen til den enkelte

Læs mere

www.springteamnordjylland.net

www.springteamnordjylland.net www.springteamnordjylland.net 2 Velkommen som gymnast og forælder i Springteam Nordjylland I gymnastikforening Springteam Nordjylland tilbyder vi trampolintræning. At springe trampolin er at lære sjove

Læs mere

Mission. KVIK i fremtiden. Identifikation. Svømmer i KVIK 24-06-2011. Engang KVIK Altid KVIK. Napoleon:

Mission. KVIK i fremtiden. Identifikation. Svømmer i KVIK 24-06-2011. Engang KVIK Altid KVIK. Napoleon: Mission Sikre identifikation af svømmere KVIK i fremtiden Engang KVIK Altid KVIK International standard for talent udvikling og high performance svømning Stor talent masse i begge køn med synlige udviklings

Læs mere

Glostrup Rideklub. Beretning for sæson 2013. Bestyrelsens beretning for perioden 15. februar 2013 til 14. februar 2014.

Glostrup Rideklub. Beretning for sæson 2013. Bestyrelsens beretning for perioden 15. februar 2013 til 14. februar 2014. Glostrup Rideklub. Beretning for sæson 2013 Bestyrelsens beretning for perioden 15. februar 2013 til 14. februar 2014. Igen tid til at gøre status. Jeg vil i denne beretning, som tidligere år, tegne et

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

Roskilde Tennis Klub. Afbud: Ingen

Roskilde Tennis Klub. Afbud: Ingen Referat af bestyrelsesmødet mandag den 28. oktober kl. 18:00 på Dronning Sofies Vej Deltagere: Folmer Sørensen, Hans Chr. Stigaard, Jan Winther, Jonas Nyrop Vestermann, Karen Marie Olsen, Per Krogh Rants

Læs mere

TeamGym-landshold 2015-2016

TeamGym-landshold 2015-2016 TeamGym-landshold 2015-2016 Indholdsfortegnelse Forpligtelse 3 Vision 3 Målsætning 3 Begrebsafklaring 3 Organisering 4 Landshold og Juniorlandshold 4 Elitesektionen (TG-ES) 4 Prioritering af hold 4 Økonomi

Læs mere

Fodbold for alle hele året hele livet!

Fodbold for alle hele året hele livet! Mundtlig beretning 2015 Endnu et fodbold år er gået med spændende aktiviteter og udfordringer. Vi skal være opmærksomme på megatrends i samfundet omkring os. Sikre tendenser, der vil påvirke fodbolden,

Læs mere

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Udgangspunktet for Den Blå Tråd er: Ringe Boldklubs værdigrundlag og målsætning DBU s Holdninger og Handlinger Aldersrelateret træning koncept (ATK) DBUs Børnetræningsmanual

Læs mere

Indholdsfortegnelse Forpligtelse Vision Målsætning Begrebsafklaring Organisering Prioritering af hold Økonomi Vidensdeling Kommunikation

Indholdsfortegnelse Forpligtelse Vision Målsætning Begrebsafklaring Organisering Prioritering af hold Økonomi Vidensdeling Kommunikation TeamGym-landshold 2015-2016 Indholdsfortegnelse Forpligtelse 3 Vision 3 Målsætning 3 Begrebsafklaring 4 Organisering 4 Landshold og Juniorlandshold 4 Elitesektionen (TG-ES) 5 Prioritering af hold 5 Økonomi

Læs mere