3. Gøre brydesporten mere udbredt og tiltrække flere medlemmer. Optage flere stilarter under DB anerkendt af FILA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. Gøre brydesporten mere udbredt og tiltrække flere medlemmer. Optage flere stilarter under DB anerkendt af FILA"

Transkript

1 Vision: Mission: 1. Give den enkelte mulighed for at udfolde sit potentiale. Sikre gode forhold og vilkår for elitebrydere. Det skal være attraktivt at bryde i ungdomsrækkerne med henblik på en øget seniormasse. 2. Skabe gode rammer og gøre brydesporten attraktiv for bredden. Sikre grundlag for at klubber kan eksistere. Skabe kvalitet i aktivitets- og træningstilbud gennem aldersrelateret træning 3. Gøre brydesporten mere udbredt og tiltrække flere medlemmer. Optage flere stilarter under DB anerkendt af FILA 4. Sikre gode forhold og vilkår for frivillighed. Strategi: Danmarks Brydeforbunds politiske program Vi vil have flere medlemmer / medlems status De sidste 10 år har der været stagnation på medlemssiden. Der var en markant stigning i medlemsudviklingen fra 2009 til 2010 fra 1865 til 2352 = 26 %. Stigningen skyldes hovedsagligt en ny måde at registrerer på, så vi skal bruge nogle år endnu, for at få et rettidigt billede af dette. Medlemsudviklingen for 2010 til 2011, gav en lille stigning. År H 0-12 H H H H > 60 H i alt D 0-12 D D D D > 60 D i alt I alt Målet er 4500 medlemmer inden for 10 år og 20 nye klubber, med nedenstående program og indsats Vi vil have flere senior brydere Vi har inden for de sidste 10 år afviklet en stor del af senior brydning i DK. Størstedelen af den fremtidige politik, målsætning og indsats, kommer til at handle om hvordan vi ændrer dette og i stedet udvikler flere seniorbrydere. 1

2 Målsætning: Fordoble deltager antallet af senior brydere ved DM senior og lave DM for senior hold inden for ti år. Der er i dag ca. 25 seniorbrydere ved DM Delmål: Om fem år er der 30 senior brydere, der deltager ved DM senior, og minimum 50 om 10 år Elite mål: Hvert år at have 2 brydere i medaljekampe ved VM, EM eller OL, hvoraf én skal være medaljetager Indsats: Aldersrelateret trænings koncept forkortet ATK: Aldersrelateret træning / stævner / tænkning, ser vi som attraktivt og afgørende for at vi når målet på den lange bane. Dette er vores kerneområde. Selvom tankegangen ikke er ny, så er det vores mål at arbejdet med ATK, skal forandre vores måde at arbejde med brydesporten på hen over tid. Konceptet er ikke forbeholdt puslinge og nybegyndere, men gælder udviklingen af brydere helt frem til eliteplan. Vi ønsker at komme i en position, hvor tradition og tilfældigheder, ikke er herskende. Vi ønsker at overførsel af viden ikke kun er via mesterlæren. Vi anbefaler at læse følgende om ATK: DIF Ligeledes anbefales: A4D3558C125702A001C7A58 fra TD. DB læner sig op ad disse, som kommer fra vores nærmeste samarbejdspartnere og de er gode at have indsigt i, når man skal danne sig et indtryk af, hvor vi gerne vil hen med ATK. I 2012 får vi beskrevet vores eget ATK, så det passer til brydesporten. Implementeringen kan starte i Formand/projektleder for ATK udvalget, Niels Hansen, er tovholder, og Frank Lambreth er deltids ansat i 2012 og beskriver ATK sideløbende med OL satsning, med OL som første prioritet. ATK og stævner: Vi ønsker at kredsturneringen, bliver en træningsturnering, for level 1, 2 og 3 brydere. Hvor stilen er fri for level 1 og 2, med brydning i mindre felter efter skolebrydningsregler, hvor der gives et point for alle aktioner og hvor der er mere fokus på balance, styrke, end på teknik/grebstræning. Fald afslutter ikke kampen. Level 3, som er overgangen til cup brydning, bryder efter almindelige regler, dog uden faldsejr. Vi ønsker at implementere motorik og teknik træning, ved disse turneringer og mulighed for at erhverve tilhørende mærker. Denne form kunne ligeledes erstatte nybegynderstævner i bryderingene. Sjælland og øerne kunne genoptage cafestævnerne med samme koncept. Konceptet egner sig generelt til mindre stævner, som fint kan afholdes i klubbernes egne lokaler. For drenge kategorien, ser vi gerne at flere klubber vil lave stævner i lighed med AK Frem / Niels Ebbesen Cup. Niels Ebbesens Cup er i dag et invitations stævne for dreng og ungdom uden vejning og matchede grupper lavet på forhånd. Et stævne med mere fokus på udvikling end resultat 2

3 Vi forsøger vi med en periode, uden DM for drenge og drenge hold fra og med Hvis vi mener det alvorligt med ATK, giver det ingen mening at afholde mesterskaber for denne kategori. Mesterskaberne i drengekategorien får karakter af voksen mesterskaber og vi vil forsøge at afvikle denne tendens, således at vi ikke trækker voksen idræt ned i børnehøjde. Det er vores opfattelse at mesterskaberne for denne kategori, dyrkes i en grad der skader arbejdet med ATK, at vi på selve mesterskabsdagen ofte glemmer at det er børn og unge vi har med at gøre, som er på et tidligt stadie, i deres udvikling frem mod at blive elitebryder. Ungdom, junior og senior bryder: Der skal være attraktive tilbud til denne målgruppe. Uanset om du er talent eller ej, om du er national eller international elite. Der er skabt et landshold, hvor der også er tilbud til de der ikke tilhører verdenseliten. Er man ikke landsholdsaktuel er der nogle få stævner som er passende, men langt fra nok hen over sæsonen. DB har nogle ideer og vil gerne formidle dem, men vi opfordrer og anbefaler klubberne, til også selv, at tænke ud af boksen i lighed med AK Frem. Meld jer på banen, tag initiativer og vær mere fleksible mht. træningstider og træningsrytme for de der ikke vil bryde på højt niveau. Man kan arrangere mini holdturneringer, pokal turneringer, invitationsstævner, med kort afviklings tid, evt. afslutte med socialt tiltag Vi har også en ide til et stævne, hvor der konkurreres i bryde relaterede øvelser og situationskampe mv. Et anderledes stævne, hvor vi kunne invitere fra anden kampsport / MMA sporten Camps: Mange klubber laver et helt fantastisk arbejde med at etablere / arrangerer camps, i samarbejde og med støtte fra DB. Stor anerkendelse for det, som samler bryderne på tværs af alder, køn og klub. Fra DB s side arbejdes der på at lave en årlig tilbagevendende sommercamp i stor stil, med teknik fra alle verdenshjørner, for øvede dre/ung/jun/sen. Der arbejdes på at vores egne, tidligere elite og landsholds brydere, involveres og laver program til sommeren DB vil arbejde på at finde værter til at lave en anderledes stævnedag for ungdom og junior der ikke slår til på team Der er udarbejdet et forslag til et program, hvor der konkurreres i enkelt elementer fra brydesporten. DB vil ligeledes bakke op omkring den årlige Hermod Horsens Camp, for level brydere i hele landet. Stævner generelt: Bestyrelsen vil i samarbejde med klubberne, stævnearrangører og sportslige ansvarlige, arbejde på at vi finder fælles fodslag, så vi får mest muligt ud af stævnerne i DK. Rekruttering af nye brydere, trænere og ledere: Miljøet i klubben, idrætslig og socialt har kæmpe betydning. Har klubben er positivt omdømme / er tilbuddet attraktivt, så er der en tiltrækning alene ved at det ry spredes. Når det handler om flere brydere, oplever vi generelt at vi begejstre når vi har skolebørn i klubben, eller når vi er ude på skoler. 3

4 Dette er også vigtigt for synlighed og image. Stor anerkendelse for det fantastiske samarbejde i påtager jer med skoler, institutioner. På sigt ønsker vi på at finde ressourcer til at lave landsdækkende skolebrydeturnering med level 1 og 2 regler. Det behøver ikke kræver mange ressourcer fra klubberne. Vi skal finde en koordinator, der kan samarbejde med, en tovholder fra klubben, samt lærer og elever med konceptet. Der er gode erfaringer med skolebrydedage, hvor klubben kun bruger få ressourcer for at gennemføre et arrangement. Træner uddannelse: Et område som er vigtig/afgørende, for at brydesporten er attraktiv, så flere bliver længere og vi når målet om at udvikle flere seniorbrydere. Trænerens viden og kunnen, hans evne til at lære fra sig og begejstre, hans evne til at skabe en atmosfære, der fremmer kammeratskab og sammenhold betyder alt. Trænerens personlighed, er af enorm betydning. Ikke kun for de sportslige resultater, men også for om bryderne gider blive ved med at gå til brydning. Kvaliteten af træningen har betydning for tilgangen til klubben: Hvis det er noget møg, der foregår i klubben, er det det, der rygtes, og omvendt: Hvis bryderne lærer noget, bliver dygtigere og befinder sig godt, så er det det, der rygtes. Betydningen af træneren og hans indsats kan næppe overvurderes. Flere har taget DIF s træner 1 og nogle er gået videre med 2, og vi har en træner i gang på DIF s diplomtræner uddannelse. Vi opfordrer til fortsat at benytte sig af tilbuddene i DIF. Vi kobler os på den strukturerede svenske træneruddannelse, steg 1 til 4. Steg 1 og 2 tilbydes sammenhængende i en weekend i Danmark, både Jylland og Sjælland. Steg 3 og 4 tages i Sverige. Med DIF 2 teori og steg 1 til 4 som specialforbundsdel på cv et, vil trænerne være klar til DIF diplomtræner. Man behøver således ikke DIF 1. Derudover tænker vi at lave teknik time(r) ved stævner og samlinger. At brydesportens ATK, skal implementeres via kurser og/eller seminarer, at tilbyde internationale trænerkurser på højt niveau til erfarne trænere. Vi vil have flere piger Pigebrydning i Danmark har aldrig været etableret og anerkendt. Der er ikke tradition for fristil i Danmark og det er lavt prioriteret i klubberne. Pigerne er med på drengenes betingelser. Bredden er lille, men indimellem er der talenter der satser alt på brydning i en periode. Målet for pigebrydning er inden for 10 år at kunne arrangerer DM for kvinder i minimum de fire olympiske vægtklasser. Antallet af kvindebrydere der kan begå sig internationalt, skal inden for 10 år være minimum 10, der er to i dag. Vi vil tage medalje ved VM for kvinder inden for 10 år og have en deltager ved OL i 2020 Delmål: Om fem år har vi 5 kvindebrydere der kan begå sig på internationalt plan Indsats: Skal ovennævnte vision og mål opnås, mener vi at flere klubber skal i gang med at lave tiltag kun for piger. Flere klubber skal prioriterer pigerne, skabe et attraktivt miljø og sætte trænings tid af kun til piger og selvfølgelig få fat i en fristils træner. De forbund der har pigerekrutterings succes, laver som i HGB Wrestling i Sverige, noget kun for piger 4

5 Vi tror ikke det fremmer pige/kvinde brydning at deltage i de stævner der er i Danmark bortset fra CWC. I stedet tror vi på at samle dem der er i DK noget oftere til træningsturneringer og camps kun for piger og så vælge nogle udenlandske stævner ud, indtil flere danske stævner får kvalitet og mængde for pige/kvinde kategorien. Ved træningsturneringer og camps kunne der hentes inspiration udefra, samt laves trænerkursus i fristil. Vi vil have flere medlemmer fra de tre ikke olympiske stilarter, accepteret af FILA Grappling, Amatør MMA og Pankration. Samarbejde med MMA sporten kan bliver givtigt for både DB og MMA i DK. De udøvere af MMA sporten der gerne vil kæmpe om EM, VM og Combat World Games, skal være med i en klub der høre under DB. Det er et krav fra FILA. MMA sporten i Danmark har godt tag i unge fra 15 år og voksne. De kan noget vi ikke kan, og vi ser hellere at disse går over i en anden afdeling i DB, end at vi helt mister kontakten. Målet er inden for 10 år at grappling og amatør mma er etablerede og accepterede kampsport under DB, med 1000 medlemmer og 20 klubber. Enten via MMA klub eller afdeling i eksisterende brydeklub. Delmål: Om fem år er 500 mma er og 10 nye klubber optaget i DB Indsats: Ved et ekstraordinært r-møde, den 3. september 2011, var der enstemmigt flertal for ændring af love, samt formulering af retningslinjer for optagelse af MMA klubber der har en eller flere af de ikke olympiske stilarter på programmet. Pankration er ikke udbredt i Danmark, så vi fokuserer på Grappling og Amatør MMA. Vi har rådført os med DIF s udviklings og juridiske afdeling og med baggrund derfra udfærdiget et sæt vedtægter som ville kunne godkendes af DIF og folkeoplysningsudvalgene i kommunerne. Der er sendt et Informationsbrev om optagelse ud til de MMA klubber vi har kendskab til, har grappling og amatør mma på programmet og der laves plan for opfølgning på brevet. Vi har sat nogle retningslinjer op for optagelsen, der blandt andet går ud på at se hinanden an, muligheder for samarbejde, samt økonomi. Der vil blive etableret et udvalg, hvor formand og næstformand i DB automatisk er medlem. Vi afholder i 2012 DM senior sammen med Grappling for anden gang. I 2013 er det planen at man skal være medlem af DB for at kunne deltage. DIF kræver at vi har mesterskabet på prøve i tre år før de officielt godkender det og tilføre DIF medaljer. Vi ønsker at dette er tilfældet i På sigt ønsker vi at samarbejde om flere stævner i løbet af sæsonen, samt at kunne stille op ved EM, VM og Combat World Games MMA forsøges ligeledes indlemmet i programmet på den årlige sommercamp for øvede ungdom, junior, senior brydere. Nogle brydeklubber har etableret en mma afdeling, og vi opfordre andre klubber til at gøre det samme. Rekruttering af klubber og medlemmer er i gang Vi vil have flere motions afdelinger Brydning giver noget af den bedste træning man kan få. Andre kampsport har med held gjort plads til motionister. Vi vil opfordre til at brydeklubberne gør det samme. Her kan i være heldige/dygtige, at nye ressourcestærke kræfter tilføres klubben. 5

6 Målet er at alle klubber opretter en motionsafdeling. Det skal øge andelen af medlemmer med 500 inden for 10 år. Delmål: Om fem år er antallet af motionister øget med 250 medlemmer Indsats: DB anbefaler klubberne at finde / inspirere nogen der vil træne den målgruppe. DIF arbejder på en træner uddannelse til motions trænere og den svenske steg 1 og 2 er også en mulighed for at ruste sig til opgaven. Målgruppen er mere fleksibel hvad trænings tider angår, de kan træne sent og i weekenden. Kontakt alle gamle brydere, her kan træneren gemme sig, samt mulige kunder. Lad jeres styrkerum være åbent for målgruppen og lav andre motionstiltag end brydning. Mange forældre kan ligeså godt styrketræne eller løbe en tur, også mens deres børn træner. DM for ung/jun/sen/kvinder I takt med afviklingen af seniorbrydere, er DM for senior ligeledes blevet et ordinært stævne. Dette skal være attraktivt igen og skille sig ud fra andre stævner. DB og værtsklub arrangerer i fællesskab, DB sætter standarden. Eksempler på standard: Afspærring omkring madrassen Der skal maks. være en times pause mellem indledende kampe og finalerne Medalje overrækkelse skal ske umiddelbart efter sidste kamp Udpeget speaker Præsentation af finaledeltagere, inden finalekampene Event" Vi vil være flere frivillige Som så mange andre specialforbund, kunne DB godt bruge flere frivillige. I mange klubber er det få der gør meget, i stedet for at flere gør mere. Klubberne har opgaven med at gøre det attraktivt at være en del af fællesskabet der og forbundet har opgaven med at gøre det attraktivt at være en del af hele brydefamilien Danmark var frivilligheds år og var højt prioriteret af DIF. Temaet er et af DIF s mærkesager og et vigtigt punkt i deres politiske program. Dejligt for idrætslivet generelt at der kommer øget fokus på dette område fra højeste sted. Det får forhåbentlig virkning helt ud i kommunerne, så vi kommer af med bøvlet, så det bliver nemmere at være frivillig leder. Lad det være til inspiration til at fortsætte arbejdet med at gøre DB til et dejligt sted at være som frivillig. Se DIF s oplæg her: Generelt ser det godt ud på ens CV hvis man har lavet noget frivilligt arbejde. Og for studerende kan det have betydning at de har omsat noget af deres uddannelse i praksis inden de er færdige. Forældre har måske ikke brug for at pynte CV et, men er kun med via deres børn. For dem kan det være afgørende at opgaverne er specifikke og tidsbestemte. For andre betyder det noget at der følger et ansvar med, for at tilbuddet om at hjælpe er attraktivt. 6

7 Muligheder: Trække på studerende fra respektive uddannelser til eksempelvis: Hjemmeside, presse, events, mv. Få struktur på drift og styring af klubben. Få flere involveret og mere uddelegeret, med DIF projektet klubbens årsplan. Det kan være med til at lette det daglige arbejde og give mere plads til udvikling. Se mere på DB s hjemmeside under klubber / klubudvikling og kontakt klubkonsulenterne. BK Thor N har lavet en klubhåndbog, hvor opgaver er beskrevet og ansvars poster defineret. Det er muligt at få fingrene i dette materiale. Kontakt klubben. Gå ind på Få fat i asylansøgere Gode erfaringer i AIR Roskilde og Heros Frederiksværk Herning har i flere år allieret sig med en efterskole til at hjælpe med skolebrydedagen. De unge har fået bryde og dommer undervisning inden selve dagen, således at det ikke kræver så mange fra klubben. Gå ind på og check om din by en med. Der uddannes junioridrætsledere flere steder. Har de ikke kendskab til brydning, kan de få det, ved at rette henvendelse til DB. Afstanden mellem klub og forbund er lille, der er nem vej til beslutningstagere. Så tøv ikke med at tage kontakt hvis der er bøvl som vi kan være behjælpelige med. Støtteforeningen: Danmarks Brydeforbund har søsat en ny støtteforening, som skal støtte dansk talent - og elitebrydning. For bare minimum 75 kroner om måneden har alle chancen for at være med til at gøre en forskel. Der er lavet retningslinjer, som kan ses på DB s hjemmeside. Efterhånden som medlemstallet stiger, vil der arbejdes hen imod at blive en selvstændig forening med vedtægter, bestyrelse mm. Der er en forhåbning om, at mange vil støtte, for et højt medlemstal giver mulighed for at ansøge SKAT om at blive en fradragsberettiget forening. Dette vil åbne op for mange muligheder bl.a. at kunne trække kontingentet fra i skat. Alt hvad man skal gøre er, at udfylde tilmeldingsblanketten, som findes på DB s hjemmeside og sende den til Som kvittering vil der blive sendt en bekræftelse på modtagelsen af tilmeldingsblanketten, hvori et medlemsnummer vil fremgå. Da så mange af foreningens midler skal gå til vores brydere er hensigten at holde administrationsudgifterne på et meget lavt niveau. Derfor vil støtteforeningen ikke benytte sig af dyre løsninger med PBS eller girokort, men blot appellere til at medlemmerne sætter kontingentindbetalingen til støtteforeningen som en fast månedlig betaling en gang for alle. I retningslinjerne fremgår hvad der kan søges støtte til. Ansøgning om støtte fra foreningens midler kan foretages skriftligt til Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af en eller flere 7

8 aktiviteter, der kan rummes indenfor retningslinjerne samt ansøgt beløb. Støtteforeningen beslutter herefter om ansøgningen kan imødekommes. Dette sker indenfor 14 dage efter modtagelsen. Indtil støtteforeningen bliver en selvstændig forening med egen bestyrelse er Danmarks Brydeforbunds bestyrelse ansvarlig for al formalia relateret til støtteforeningen. Danmarks Brydeforbund håber, at alle vil støtte op om projektet og samtidig opfordre familie, venner og bekendte til at tilmelde sig Afsluttende kommentar For at ting skal lykkes, er det nødvendigt at vi viser vilje til at se ud over egne og ens klub interesser. At der er vilje til samarbejde, til at lytte, og komme med konstruktive input. Nogle forandringer ser negative ud ved første øjekast, men i vil opdage at vi bare skaber plads til at noget nyt kan opstå! Hvordan ville tingene se ud, hvis endnu flere af os kunne gøre endnu mere, endnu bedre, af det bedste af det vi gør godt, i endnu flere situationer? Tøv ikke med at lave korte og langsigtede planer for seniorbrydning i DK. Med sportslig hilsen DB bestyrelse 8

Danmarks Brydeforbunds politiske program Baggrund for strategi, indsats og mål - Udvikling af brydesporten

Danmarks Brydeforbunds politiske program Baggrund for strategi, indsats og mål - Udvikling af brydesporten Danmarks Brydeforbunds politiske program 2012-2017 Baggrund for strategi, indsats og mål - Udvikling af brydesporten Antallet af brydere med licens er faldende. Antal deltagere ved DM for drenge, ungdom,

Læs mere

Danmarks Brydeforbunds implementeringsplan for ATK 2014-2016

Danmarks Brydeforbunds implementeringsplan for ATK 2014-2016 Baggrund Dansk brydning er kendetegnet ved at være for resultatorienteret i præpubertet og pubertet i stedet for udviklingsorienteret. Der sker en for tidlig specialisering. Og dette ud fra meterlæreprincippet.

Læs mere

Bryderegler, på 5 minutter

Bryderegler, på 5 minutter Med denne folder, ønsker vi at gøre dig klogere på brydning, samt gøre det lettere for dig at følge med i brydekamp. Hvad er brydning? Brydning er en kampsport. Der kæmpes på en madras der er 12 x 12 meter,

Læs mere

Struktur for talentudvikling og elitearbejde 2012-2016

Struktur for talentudvikling og elitearbejde 2012-2016 Struktur for talentudvikling og elitearbejde 2012-2016 Eliteudvalget har besluttet den kommende struktur for talentudvikling og elitearbejde gældende fra 2012. Nedenstående tabel viser en oversigt over

Læs mere

Badmintonudvalgets beretning sæson 2013/14

Badmintonudvalgets beretning sæson 2013/14 Badmintonudvalgets beretning sæson 2013/14 Indledningsvis bemærkes det, at denne beretning ikke behandles som et selvstændigt emne på aktivitetsmødets dagsorden. Spørgsmål, kommentarer og uddybninger til

Læs mere

LØRDAG 11. APRIL 2015

LØRDAG 11. APRIL 2015 LØRDAG 11. APRIL 2015 Festsalen på Himmelev Skole Ollerupvej 5, 4000 Roskilde Velkommen til DM i brydning seniorer 2015. Det er med glæde at AIR kan byde velkommen til de Danske mesterskaber i Græsk/Romersk

Læs mere

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk.

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk. KONCEPT FOR UDVIKLINGSCENTRE I DANSK TAEKWONDO FORBUND INDLEDNING Etablering af udviklingscentre er et af de første skridt i implementering af DTaFs talent- og elitestrategi, som blev færdiggjort i juni

Læs mere

FORBUNDSNALYSE DANMARKS BRYDEFORBUND. Kære Danmarks Brydeforbund

FORBUNDSNALYSE DANMARKS BRYDEFORBUND. Kære Danmarks Brydeforbund FORBUNDSNALYSE DANMARKS BRYDEFORBUND Kære Danmarks Brydeforbund Hermed sendes forbundsanalysen som er de data som vi kan trække i DIF om Danmarks Brydeforbund. Forbundsanalysen skal bruges som udgangspunkt

Læs mere

Vision at stå stærkere sammen

Vision at stå stærkere sammen AaB Talentcenter udvikling via samarbejde Gældende fra og med maj 2015 Vision at stå stærkere sammen Vi vil styrke elitepigefodbolden i Nordjylland ved at samle og give de mest ambitiøse og talentfulde

Læs mere

Virum-Sorgenfri Håndboldklub Vision 2020

Virum-Sorgenfri Håndboldklub Vision 2020 Virum, September 2014 Vision 2020 Forord I VSH er vi fokuserede på vores mål. Vi vil levere tophåndbold og talentudvikling på højt plan. Målet er topplaceringer og hold i de bedste rækker for såvel vores

Læs mere

Talent strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport

Talent strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport Talent 2016-20 - strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport Baggrund Talentstrategi 2016-20 beskriver målene for udvikling af talentarbejdet i dansk sejlsport og de områder, som talentarbejdet har særlig

Læs mere

TAK FOR SPONSORATET 2016

TAK FOR SPONSORATET 2016 TAK FOR SPONSORATET 2016 Vi vil gerne takke for jeres sponsorat her i 2016, og vil lige runde badminton sæsonen af med en oversigt over året der gik i RIF Badminton. Det har været et fantastisk år med

Læs mere

DANSK SKØJTE UNION Ansvars- og Kompetence katalog

DANSK SKØJTE UNION Ansvars- og Kompetence katalog Dansk Skøjte Unions ansvars- og kompetence katalog er til enhver tid gældende for unionens arbejde. Udvalgene er i alle henseender ansvarlige over for unionens bestyrelse med hensyn til de af bestyrelsen

Læs mere

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Bestyrelsen ønsker DIN feedback til klubben. I år vil der ikke være et traditionelt møde. Du kan give din feedback på e-mail: formand@stjernen-tennis.dk, som en kommentar

Læs mere

UDVIKLINGSPROJEKT 2014-2017. Formål:

UDVIKLINGSPROJEKT 2014-2017. Formål: UDVIKLINGSPROJEKT 2014-2017 Formål: Klatresporten udvikler sig hurtigt I følge IFSC (International Federation of Sport Climbing) kommer der 3.000 nye klatrere til hver dag. Ses på sammenlignelige lande

Læs mere

HANDLINGSPLAN ATK Udviklingsklub

HANDLINGSPLAN ATK Udviklingsklub HANDLINGSPLAN ATK Udviklingsklub Klubbens navn: Klubbens værdigrundlag for børn og unge Vi vil gerne være en klub: Hvor unge føler sig velkomne og nødvendige for klubbens virke, og hvor unge forsætter

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Velkommen til Herlev Svømnings Konkurrenceafdeling

Velkommen til Herlev Svømnings Konkurrenceafdeling Velkommen til Herlev Svømnings Konkurrenceafdeling Herlev Svømning har en stor og bred svømmeskole, hvis formål er at lære børn, unge og voksne at svømme. Du har måske selv lært at svømme her. En anden

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION Idrættens Hus, DK-2605 Brøndby, Danmark

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION Idrættens Hus, DK-2605 Brøndby, Danmark ELITEUDVALGETS VISION OG HANDLINGSPLAN 2015 GENERELT År 2015 skal Dansk Automobil Sports Union (DASU) bestræbe sig på at have aktive i den absolutte verdenselite indenfor alle bilsportens områder et effektivt

Læs mere

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet Processen Efterår 2014 Dialogmøder om talentarbejdet med LU Efterår 2014 Åbent dialogmøde om talentarbejdet Januar/februar 2015 2 workshops (kl. 10-16) udarbejdelse af talentpolitik og strategi Høringsproces

Læs mere

En god sæsonstart. Inspirationsfolder

En god sæsonstart. Inspirationsfolder En god sæsonstart Inspirationsfolder Indholdsfortegnelse FORORD 2 HUSKELISTE 4 Hvilke målgrupper har vi fokus på? 5 Hvilke hold tilbyder vi i næste sæson? 5 Har vi styr på alle træningstider? 6 Har vi

Læs mere

Dansk Atletik Forbund Forslag til politikkatalog 2012/2013

Dansk Atletik Forbund Forslag til politikkatalog 2012/2013 Dansk Atletik Forbund Forslag til politikkatalog 2012/2013 Vision Atletik i Danmark konkurrencesport og sund motion i ét samlet forbund Det betyder: Dansk Atletik Forbund er bredt anerkendt for at være

Læs mere

HØRING OM STRATEGISPOR Ballerup Vildbjerg Bredstrup-Pjedsted DANSK SKYTTE UNION

HØRING OM STRATEGISPOR Ballerup Vildbjerg Bredstrup-Pjedsted DANSK SKYTTE UNION HØRING OM STRATEGISPOR 21.11 Ballerup 28.11 Vildbjerg 29.11 - Bredstrup-Pjedsted DANSK SKYTTE UNION Baggrund for strategiaftale med DIF Historien om Alice i Eventyrland: Søde lille filur-kat, sagde hun

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Mad Nærmere information følger kort efter tilmeldingsfristen. Der vil være egenbetaling.

Mad Nærmere information følger kort efter tilmeldingsfristen. Der vil være egenbetaling. Åben invitation Aarhus, 29. november 2013 Drømmer du om at komme på landsholdet? Har du ambitioner om at være en del af landsholdet? Vil du være den bedste bueskytte, du kan blive? Nu har du muligheden

Læs mere

FREMTIDENS IDRÆT HVEM SKABER UDVIKLINGEN?

FREMTIDENS IDRÆT HVEM SKABER UDVIKLINGEN? Aktivitetsudvikling i grønlandsk idræt. Hvorfor og hvordan? GIF-konference Nuuk 18. august 2016 Henrik H. Brandt henrik.brandt@idan.dk FREMTIDENS IDRÆT HVEM SKABER UDVIKLINGEN? IDRÆTTEN HAR ET GODT UDGANGSPUNKT

Læs mere

SLTU er Danmarks største udbyder af holdturneringer, individuelle turneringer og regionsmesterskaber for juniorer, seniorer og veteranspillere.

SLTU er Danmarks største udbyder af holdturneringer, individuelle turneringer og regionsmesterskaber for juniorer, seniorer og veteranspillere. Sjællands Tennis Union (SLTU) har (31.12.2013) 115 klubber med i alt 27.915 medlemmer, svarende til 47 % af DTF samlede medlemsskare på 59.389 medlemmer. SLTU er Danmarks største udbyder af holdturneringer,

Læs mere

Long Track Speed Skating

Long Track Speed Skating Long Track Speed Skating Talentudvikling og elitesatsning DANSK SKØJTE UNION 2015-2016 Opdateret August 2015 Indhold 1.0 Formålet med dokumentet... 2 2.0 Baggrund... 2 3.0 DIF projekt... 2 3.1 DIF Junior...

Læs mere

RESUMÉ. Uddannelses- og medlemsanalyse. (Forkortet udgave af den fulde analyserapport)

RESUMÉ. Uddannelses- og medlemsanalyse. (Forkortet udgave af den fulde analyserapport) 2015 Uddannelses- og medlemsanalyse RESUMÉ (Forkortet udgave af den fulde analyserapport) Af projektkonsulent Dorthe Hansen Danmarks Taekwondo Forbund 28-05-2015 Antal udøvere Analysens baggrund Medlemssammensætning:

Læs mere

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget Holdninger & Handlinger Retningslinier Krav Visioner Værdier Missioner Roller Målsætninger Børnefodbold 2009 Udarbejdet af Fodbold-udvalget 1 1. Præsentation af Klubben. 1.1. Mission: IF62 Fodbold skal

Læs mere

DMU skal fremme Touring udviklingen i Danmark ved etablering af partnerships med Touring foreninger.

DMU skal fremme Touring udviklingen i Danmark ved etablering af partnerships med Touring foreninger. DMU Vision 2020 MISSION DMU er den førende organisation for motorcykel- og BMX sport i Danmark. DMU skal fremme og udvikle motorcykel- og BMX-sporten på alle niveauer ved at skabe de bedst mulige rammer

Læs mere

Ansøgning til udviklingspuljen

Ansøgning til udviklingspuljen Ansøgning til udviklingspuljen Projekttitel: Bryd med Grænsen Brydeklubben AK Frem og Danmarks Brydeforbund været i dialog med Randers Kommune omkring udviklingen af et tværsektorielt inklusionsprojekt,

Læs mere

Aktiviteter og træning året rundt

Aktiviteter og træning året rundt Aktiviteter og træning året rundt agenda Nicolas erfaring omkring at lykkedes med aktiviteter med trænerens perspektiv Dittes bud på klubaktiviteter i og udenfor sæsonen Refleksion over input til aktiviteter

Læs mere

AIF Royal Fonden Uddeling november 2016.

AIF Royal Fonden Uddeling november 2016. # Klub/foreni ng Formål Ansøgt tilskud Idrætssamvirkets indstilling. Beslutning 1 Tailgate Talentudvikling er en væsentlig faktor i klubbernes daglige virke, hvorfor talentudvikling vil have et særligt

Læs mere

BAT i Ballerup BTK. Klubbens vision for ungdommen

BAT i Ballerup BTK. Klubbens vision for ungdommen BAT i Ballerup BTK Med henblik på at kunne tilbyde klubbens unge og lovende talenter bedst mulige træningsbetingelser samt sikre en kontinuerlig fødekæde, har vi i Ballerup BTK igangsat et certificeringsprojekt

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

Handlingsplan for DPF s eliteudvalg

Handlingsplan for DPF s eliteudvalg Handlingsplan for DPF s eliteudvalg 2013-2014 Vision At højne niveauet i den danske petanquesport At skabe stadig bedre resultater for Danmark og stabilisere sig i Europas top 10 Eliten skal være DPF s

Læs mere

Træning Teknik Motion Sjov Samvær

Træning Teknik Motion Sjov Samvær Judo sommerlejr 2015 Træning Teknik Motion Sjov Samvær JEON KI YOUNG KOREANSK JUDO LEGENDE 3 x VM GULD 1 X OL GULD ÅRETS GÆSTETRÆNER Søndag d. 26. juli - Lørdag d. 1. august Har du planlagt din sommerferie

Læs mere

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund har en lang tradition for at engagerede frivillige kræfter yder en utrolig stor indsats. De frivillige ildsjæle spiller en

Læs mere

Vision 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND

Vision 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND Vision 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND VISION 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND Elite Resursegruppen BREDDE Kvinder 19+ år (elite) Kvinder 19+ år (bredde) Piger 13-19 år (elite) Piger 13-19 år (bredde)

Læs mere

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Søndag den 4. november 2012 Kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Søndag den 4. november 2012 Kl. 09.00 Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Søndag den 4. november 2012 Kl. 09.00 Hermed indkaldes til Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 9.00, bemærk starttidspunkt. Dagsorden*

Læs mere

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE 2012 AFSNIT 1 - REGLER FOR STARTBERETTIGELSE, KLUBSKIFTE MED VIDERE 1. Et medlem kan dyrke de under Dansk Svømmeunion hørende discipliner

Læs mere

DANSK GOLF UNION. Vejen til landsholdet

DANSK GOLF UNION. Vejen til landsholdet DANSK GOLF UNION Vejen til landsholdet H O V E D S P O N S O R DGUs eliteudvikling juli 2008 1 Fra drøm til virkelighed Langt og kort spil Dansk Golf Union (DGU) har som vision at skabe golfspillere amatører

Læs mere

For de allermindste blev der startet op med Trille Trolle håndbold, dvs. U4 og U6. Det er mest boldlege og fælleskab.

For de allermindste blev der startet op med Trille Trolle håndbold, dvs. U4 og U6. Det er mest boldlege og fælleskab. Beretning 2015/2016 Sæson 15/16 det sportslige. Der har fra 2014 til 2015 været en mindre fremgang. Fra 239 til 252 medlemmer. I en periode hvor håndbold som sport er trængt fra mange side, så er det dejligt,

Læs mere

2013 er efterhånden skudt godt i gang. Også i Risskov Taekwondoklub, hvor et nyt år for os betyder en masse nye projekter.

2013 er efterhånden skudt godt i gang. Også i Risskov Taekwondoklub, hvor et nyt år for os betyder en masse nye projekter. Michael Hartvig Fra: Risskov Taekwondo Klub [ChungMoo@klub-modul.dk] Sendt: 4. marts 2013 20:56 Emne: Nyhedsbrev marts 2013 Kære alle medlemmer af Risskov Taekwondoklub, 2013 er efterhånden skudt godt

Læs mere

Målsætninger og retningslinier for elite- og talentudviklingen i DSqF

Målsætninger og retningslinier for elite- og talentudviklingen i DSqF 2007-10-28 1 af 7 ver.3 Nedenfor er beskrevet målsætninger og retningslinier for elite- og talentudviklingen i DSqF. Aktuelle mål DSqF har et internationalt eliteperspektiv og vil være blandt de bedste

Læs mere

Kære delegerede og kære æresmedlemmer, Det er en fantastisk spændende tid, vi befinder os i.

Kære delegerede og kære æresmedlemmer, Det er en fantastisk spændende tid, vi befinder os i. Bestyrelsens mundtlige beretning 2013 Kære delegerede og kære æresmedlemmer, Det er en fantastisk spændende tid, vi befinder os i. Vi skal i gang med at udvikle petanquesporten så den følger med tiden

Læs mere

Børne- og Ungeudvalget

Børne- og Ungeudvalget Det er igen tid til at gøre status i forhold til Børne- og Ungeudvalgets arbejde her i kredsen. Det har på mange måder været et godt år med forandringer, succes, glade spillere og trænere som hoved indtryk.

Læs mere

SLTK. Formandens Årsberetning for 2010 & Vision 2011. Torben Christensen Skovkanten 15 8660 Skanderborg tlf: 3064 9150. Skanderborg, februar 2011

SLTK. Formandens Årsberetning for 2010 & Vision 2011. Torben Christensen Skovkanten 15 8660 Skanderborg tlf: 3064 9150. Skanderborg, februar 2011 SLTK Formandens Årsberetning for 2010 & Vision 2011 Torben Christensen Skovkanten 15 8660 Skanderborg tlf: 3064 9150 Side 1 af 7 Tennisåret 2010 Tennisåret 2010 blev et godt år for SLTK. For første gang

Læs mere

DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS

DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS Ingen selvfølge at unge dyrker sport Det første store dyk på frafaldsbarometret ses i de tidlige teenageår. Her mærker foreningerne

Læs mere

KIFs støtteordning 2013. KIFs støtteordning

KIFs støtteordning 2013. KIFs støtteordning KIFs støtteordning Formålet med støtteordningen er at skabe så gode forhold som muligt for den enkelte aktive i tilrettelæggelsen af den daglige træning og frem mod konkurrencer, så flest mulige kan etablere

Læs mere

FTU Generalforsamling Tirsdag d. 7. februar 2016 VELKOMMEN

FTU Generalforsamling Tirsdag d. 7. februar 2016 VELKOMMEN FTU Generalforsamling Tirsdag d. 7. februar 2016 VELKOMMEN FTU - Generalforsamling - 7. februar 2016 Dagsorden Valg af dirigent og referent Bestyrelsens beretning Forelæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

klub-building Gode kampoplevelser til alle spillere temahæfte - den gode kampoplevelse Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne

klub-building Gode kampoplevelser til alle spillere temahæfte - den gode kampoplevelse Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne klub-building temahæfte - den gode kampoplevelse DEL 1 UDVIKLING AF KLUBBENS FRIVILLIGHEDSSTRATEGI Gode kampoplevelser til alle spillere Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne DEN GODE KAMPOPLEVELSE

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 26. marts 2015 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse Dagsorden Rasmus Dirigenten indleder med at konstatere

Læs mere

Dansk Skøjte Union. Politikkatalog

Dansk Skøjte Union. Politikkatalog Dansk Skøjte Union katalog 3. udgave Oktober 2009 Indholdsfortegnelse Idegrundlag...2 Organisation...3 Børn og unge...4 Bredde...5 Elite...6 Information og kommunikation...7 International politik...8 Konkurrencepolitik...9

Læs mere

Billardklubbernes arbejde med rekruttering og fastholdelse af medlemmer.

Billardklubbernes arbejde med rekruttering og fastholdelse af medlemmer. Billardklubbernes arbejde med rekruttering og fastholdelse af medlemmer. Dansk billard står med en kæmpe udfordring i sit virke og i sine mange klubber. Hvordan rekruttere vi nye medlemmer, og hvordan

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

DET VIL VI. Strategi 2015-2020. dansk kano & kajak forbund

DET VIL VI. Strategi 2015-2020. dansk kano & kajak forbund Strategi 2015-2020 dansk kano & kajak forbund DET VIL VI DKF vil være den nationale organisation, der samler alle kano- og kajakaktiviteter under én hat for derigennem at skabe synergi, vidensdeling og

Læs mere

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen SPORT I FOLKESKOLEN Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen 1. Baggrund og formål Gennem flere år har Team Danmark samarbejdet med kommunerne om udvikling af den lokale idræt.

Læs mere

Referat af DFSU repræsentantskabsmøde 2013 i Aalborg

Referat af DFSU repræsentantskabsmøde 2013 i Aalborg Referat af DFSU repræsentantskabsmøde 2013 i Aalborg 1. Valg af dirigent og referent Jesper Gyldendahl / Niels Pagel 2. Beretning fra formanden 3. DFSUs sekretariat beretter 4. Året i klubberne Runde hvor

Læs mere

Vandpolo. Område møde. Søndag 26. April

Vandpolo. Område møde. Søndag 26. April Vandpolo Område møde Søndag 26. April TAK Tænk over lette ting I kan gøre for at hjælpe Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Sektionslederens beretning 3. Drøftelse af mål med tilhørende handleplaner for sektionen

Læs mere

Deltagere: Inge Narvasete, Mette Christensen, Pia Hansen, Nina Sneholt og Ingeborg Pedersen.

Deltagere: Inge Narvasete, Mette Christensen, Pia Hansen, Nina Sneholt og Ingeborg Pedersen. Referat for SK møde d. 06.04.2011 Tidspunkt: Kl 20.00 Sted: Skype Deltagere: Inge Narvasete, Mette Christensen, Pia Hansen, Nina Sneholt og Ingeborg Pedersen. Valg af ordstyrer ( Ingeborg Pedersen) Valg

Læs mere

JYDSK BOLDSPIL-UNION REGION 3. Indefodbold 2010/11. Fodbold for alle hele året www.jbu.dbu.dk

JYDSK BOLDSPIL-UNION REGION 3. Indefodbold 2010/11. Fodbold for alle hele året www.jbu.dbu.dk Indefodbold 2010/11 Fodbold for alle hele året www.jbu.dbu.dk Yderligere oplysninger kan fås hos: JBU Region 3 Forum Horsens Langmarksvej 53 8700 Horsens Tlf. 8939 9930 Fax 75610915 E-mail: region3@jbu.dbu.dk

Læs mere

Elitestrategi for TTC 2014-2015

Elitestrategi for TTC 2014-2015 Elitestrategi for TTC 2014-2015 Vision TTC ønsker at være det foretrukne træningsfællesskab for københavnske elitetriatleter baseret på et stærkt fællesskab, der løfter det enkelte individs niveau og sikrer

Læs mere

Hvordan skaber vi et fællesskab på tværs af foreninger og institutioner?

Hvordan skaber vi et fællesskab på tværs af foreninger og institutioner? Hvordan skaber vi et fællesskab på tværs af foreninger og institutioner? Peter Würtz Madsen, Greve fodbold Helle Jørgensen, Grundejerforeningen Eriksminde Agenda 1 Om Greve Fodbold og Grundejerforeningen

Læs mere

Velkommen i Skørping Triatlon Klub

Velkommen i Skørping Triatlon Klub Velkommen i Skørping Triatlon Klub De seks sider informerer dig om, hvem vi er, hvad vi vil, og hvorfor vi vil. Vores sunde værdier og normer er ord og udsagn, der i brug giver sunde, hjælpsomme og positive

Læs mere

Værdi-og styringsgrundlag Varde IF

Værdi-og styringsgrundlag Varde IF Værdi-og styringsgrundlag Varde IF BESTYRELSENS OG SPORTSUDVALGENES FORSLAG TIL NY MISSION, VÆRDIER, VISION OG VISIONSKORT BESTYRELSENS OG SPORTSUDVALGENES FORSLAG TIL MISSION, VÆRDIER, VISION OG VISIONSKORT

Læs mere

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Koldings nye flagskib Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Kvindefodbolden i rivende udvikling Danmark har altid været med fremme i kvindefodboldens historie, og vi er fortsat med helt i toppen.

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court Årgang 7 Udgave 7 20. august 2010 FYLDER 60 ÅR... SIDSTE NYT Sidste runde i holdturneringen nærmer sig og de afgørende kampe skal spilles, god vind alle sammen. INDHOLD Jubi-fest

Læs mere

Velkommen. Vi glæder os til at se medlemmer, børn, voksne, forældre og sponsorer til endnu en fantastisk sæson. Med Sportslig hilsen

Velkommen. Vi glæder os til at se medlemmer, børn, voksne, forældre og sponsorer til endnu en fantastisk sæson. Med Sportslig hilsen ÅRS 25JUBILÆUM Velkommen Med denne folder byder vi jer velkommen til en rigtig spændende sæson. Vores klub har 25 års jubilæum - det vil vi gerne markere med en række spændende aktiviteter og nye tiltag.

Læs mere

DANMARKS BRYDEFORBUND. Årsberetning 2011

DANMARKS BRYDEFORBUND. Årsberetning 2011 DANMARKS BRYDEFORBUND Årsberetning 2011 Side: 2 Indholdsfortegnelse D A G S O R D E N 4 BESTYRELSENS BERETNING 6 ELITEUDVALGETS BERETNING 8 Team 2016 8 Eliteudvalget 8 KONSULENTUDVALGETS BERETNING 9 OFFICIALUDVALGETS

Læs mere

Retningslinjer for idrætshonoreringen (Slagelse Guld)

Retningslinjer for idrætshonoreringen (Slagelse Guld) Retningslinjer for idrætshonoreringen (Slagelse Guld) Slagelse Kommune afholder i samarbejde med Slagelse Idræts Råd et årligt arrangement, hvor kommunens idræts-, fritids- og foreningsliv honoreres for

Læs mere

Baggrund for strategi 2014-2020

Baggrund for strategi 2014-2020 Debatoplæg Temadag og Årsmøde 22.- 23. marts 2014 1 Baggrund for strategi 2014-2020 I vores omgivelser kan vi se, at idrætsorganisationerne hele tiden må omstille sig og forberede sig på nye måder at tilbyde

Læs mere

Synlighed DBBU s strategiplan

Synlighed DBBU s strategiplan Synlighed DBBU s strategiplan Den Danske Billard Union 1 Hvor befinder billardsporten sig om 5 10 år? For at DDBU skal fremstå stærkere og mere moderne, er det nødvendigt, at der arbejdes målrettet med

Læs mere

Esbjerg Ishockey Klub. Den blå linje

Esbjerg Ishockey Klub. Den blå linje Esbjerg Ishockey Klub Den blå linje 1 Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 2 Indledning.... 3 Sportslige ansvar.... 3 Sportsudvalget.... 3 Sæsonplanlægning.... 3 Overordnede rammer for de enkelte

Læs mere

Gladsaxe Ishockey Oplæg til Eliteudvikling Udarbejdet af Gladsaxe Ishockey

Gladsaxe Ishockey Oplæg til Eliteudvikling Udarbejdet af Gladsaxe Ishockey Oplæg til Eliteudvikling Udarbejdet af Gladsaxe Ishockey Baggrund for konceptet: At ledelsen i Gladsaxe Ishockey har erfaret at det er svært at holde de gode talenter i sporten i gang, når de både skal

Læs mere

Velkommen i Skørping Triathlon Klub

Velkommen i Skørping Triathlon Klub Velkommen i Skørping Triathlon Klub De seks sider informerer dig om, hvem vi er, hvad vi vil, og hvorfor vi vil. Vores sunde værdier og normer er ord og udsagn, der i brug giver sunde, hjælpsomme og positive

Læs mere

Talentudvikling/ uddannelse under DIU

Talentudvikling/ uddannelse under DIU Talentudvikling/ uddannelse under DIU Flemming Green 44 år familie med tvillinger på 12 år Uddannet folkeskolelærer 12 år Udviklingschef i DIU pr. 1/9 2006 25 år som træner på alle niveauer Aldrig selv

Læs mere

Referat juniormødet 2015. 18. januar 2015, kl. 14.00. Idrættens hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby

Referat juniormødet 2015. 18. januar 2015, kl. 14.00. Idrættens hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Referat juniormødet 2015 18. januar 2015, kl. 14.00 Idrættens hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Velkommen Sæson 2014 Hvad har været godt? - Stor opbakning til stævner/kampe. Alle stævner har været

Læs mere

Handlinger/aktiviteter

Handlinger/aktiviteter Handlinger/aktiviteter Følgende er en række korte beskrivelser af handlinger og aktiviteter Dansk Sejlunion gør i forbindelse med talentarbejdet i Dansk Sejlunion. Handlinger og aktiviteter er meget rettet

Læs mere

Nippon Cup - runde 1 HOLBÆK Søndag den 18. september 2016

Nippon Cup - runde 1 HOLBÆK Søndag den 18. september 2016 Nippon Cup - runde 1 HOLBÆK Søndag den 18. september 2016 NIPPON CUP ER FOR ALLE I har vi: NE WAZA/GULVKAMP FIGHTING SENIORER ÅBEN RÆKKE MOTION Med fra starten. Side 1 af 5 OL er veloverstået. Ju-Jitsu

Læs mere

Referat fra Klublederseminar

Referat fra Klublederseminar Referat fra Klublederseminar Mødedato: Til stede: 3. november 2012, Scandic Bygholm Hotel, Horsens Aars, Bjerringbro, Ellum, Falcon, Feldborg, Haderslev, Kalundborg, Klarup, Ikast, København, Roskilde,

Læs mere

Ansøgning af sponsorat af Tobias Hyttel

Ansøgning af sponsorat af Tobias Hyttel Ansøgning af sponsorat af Tobias Hyttel Jeg hedder Tobias og er 12 år gammel, jeg dyrker Taekwondo og har gjort det siden jeg var 4 år, Jeg bestod min graduering til sort bælte, da jeg var 10 år. Min store

Læs mere

Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Strategi 2012 2020

Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Strategi 2012 2020 Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Strategi 2012 2020 Opsummering af samlet strategidokument HILLERØD SVØMMEKLUB December 1, 2012 HDP Vision Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Visionen for

Læs mere

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation 1. juli 2013 Notat om rolle- og ansvarsfordeling mellem Danmarks Idrætsforbund, specialforbund og Team Danmark vedr. talentrekruttering, -identifikation og - udvikling. 1. Indledning og baggrund International

Læs mere

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus. Hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. Hvad er behovet til klubhuset. Forpagter til klubhuset.

Læs mere

Elite 2650 Ansøgningsvejledning

Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 er en økonomisk pulje, hvis formål er at støtte og udvikle idrætten på eliteplan. Puljen kan søges af kommunale idrætsklubber og -foreninger, og sigter mod at

Læs mere

Hovedstaden Svømmeklubs langsigtede udviklingsplan for konkurrencesvømmere

Hovedstaden Svømmeklubs langsigtede udviklingsplan for konkurrencesvømmere Hovedstaden Svømmeklubs langsigtede udviklingsplan for konkurrencesvømmere Introduktion I Hovedstadens Svømmeklub har vi nordens bedste potentiale for at skabe konkurrencesvømmere på højt internationalt

Læs mere

ESAA Code of Conduct for ESAA talenter på ungdomsuddannelser

ESAA Code of Conduct for ESAA talenter på ungdomsuddannelser 1 ESAA Code of Conduct for ESAA talenter på ungdomsuddannelser Som ESAA udøver indgår du ikke blot i et program, der understøtter og optimerer din egen sportslige og uddannelsesmæssige udvikling. Ved at

Læs mere

Vision 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND SIDE 1 VISION 2020

Vision 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND SIDE 1 VISION 2020 Vision 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND SIDE 1 VISION 2020 VISION 2020 STRUKTUR Resursegruppen ELITE BREDDE Kvinder 19+ år (elite) Kvinder 19+ år (bredde) Piger 13-19 år (elite) Piger 13-19 år (bredde)

Læs mere

Orientering om løst og fast fra formanden

Orientering om løst og fast fra formanden Orientering om løst og fast fra formanden I stedet for at sende en masse enkelte informationer ud, har jeg samlet det hele i dette skriv, som optakt til medlemsmødet onsdag den 28. september, kl. 19 i

Læs mere

DANSK ATLETIK FORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: 15-25 år

DANSK ATLETIK FORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: 15-25 år 2016 Dansk Atletik Forbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby daf@dansk-atletik.dk - Tlf: +45 4326 2626 Aldersgruppe: 15-25 år Dansk Atletik Forbund er det nationale forbund for atletik, gang

Læs mere

Velkomst og intro til udvalget Pro en har ordet Medlemssituationen Udvalgets målsætning Træningen 2014 Arrangementer & turneringer (interne eksterne)

Velkomst og intro til udvalget Pro en har ordet Medlemssituationen Udvalgets målsætning Træningen 2014 Arrangementer & turneringer (interne eksterne) Velkomst og intro til udvalget Pro en har ordet Medlemssituationen Udvalgets målsætning Træningen 2014 Arrangementer & turneringer (interne eksterne) Forventninger til spillere og forældre Hjemmeside Mød

Læs mere

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet.

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet. Brande Badminton Club August 2010 - Nummer 1-28. årgang FORÆLDREbadminton Som noget nyt tilbyder BBC ungdom i år, at ungdomsspillerne kan tage deres forældre med ned og spille ganske gratis. Her er der

Læs mere

Man går ikke primært til noget for at være sammen med sine venner! Perspektiver på tween og foreningsliv i en synes godt om -kultur!

Man går ikke primært til noget for at være sammen med sine venner! Perspektiver på tween og foreningsliv i en synes godt om -kultur! Man går ikke primært til noget for at være sammen med sine venner! Perspektiver på tween og foreningsliv i en synes godt om -kultur! 5.klasse i 1984 5.klasse i 2016 Hvad er der på menuen.? Lidt om tweens.

Læs mere

Talentudvikling i Sønderjylland

Talentudvikling i Sønderjylland Talentudvikling i Sønderjylland tirsdag den 26. april 2011 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk Tlf: 43 26 25 00 51 26 60 62 Team Danmarks mission Team Danmark har til formål at udvikle dansk

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund.

Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund. Vision, værdier og strategi Vision Basketball den sunde sport i alle led Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund. Basketballsporten i Danmark

Læs mere

Faciliteterne skal bruges i alle dagtimer. Her er åbenlyse muligheder:

Faciliteterne skal bruges i alle dagtimer. Her er åbenlyse muligheder: Faciliteterne skal bruges i alle dagtimer. Her er åbenlyse muligheder: Samarbejde mellem skoler, Sfo er, daginstitioner, m.m. Vort underlag giver en unik følelse af frihed, så selv meget små børn føler

Læs mere