ITALIENSK DESIGN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ITALIENSK DESIGN 1945-2000"

Transkript

1 ITALIENSK DESIGN februar maj 2005 Skoletjenesten Kunstindustrimuseet 2005

2 2 Indledning Italien har siden 1945 markeret sig som en af de mest nyskabende designnationer i verden. Italiensk design gør sig gældende inden for såvel mode, møbler, bildesign og IT- design, og det er ofte legende, passioneret, detaljeret, elegant og teknisk raffineret. Italiensk design er først og fremmest forbundet med lethed og bevægelse frem for materie og tyngde. Italiensk design fra 1945 og frem til i dag er en udstilling, der viser 100 kraftfulde designikoner fra perioden. De er valgt ud, fordi de er markante og nyskabende enten i kraft af deres formsprog, koncept eller ide eller gennem deres særlige brug af materialer eller teknologi. "Joe", stol formet som bokserhandske, Design: Jonathan de Pas, Donato D urbino, Paolo Lomazzi. Producent: Poltronova. Italienerne har især gjort sig bemærkede ved bevidst at bryde grænsefeltet mellem design og kunst, hvor formen ikke slavisk følger funktionen. I stedet har de meget bevidst arbejdet med at udvide grænserne for designfeltets æstetiske udtryk. Det italienske designmiljø er præget af individualistiske designere, der har kombineret et ekspressivt udtryk med en brug af avancerede materialer og produktionsmetoder. "Tatlin" en stol inspireret af Tatlins tårn fra Design: Mario Cananzi, Roberto Semprini. Producent: Edra. Italiensk design, som vi kender det i dag, udvikledes først for alvor efter 2. verdenskrig. I 1945 havde det fascistiske Italien tabt krigen, og landet var totalt ødelagt såvel mentalt som materielt. Denne efterkrigsperiode var præget af nød, fattigdom, politisk ustabilitet, sociale spændinger og geografiske spændinger mellem nord og syd. En ny demokratisk stat skulle etableres, og landet skulle rent fysisk genopbygges. I midten af det 20. århundrede havde Italien ikke nogen designskoler eller særlige afdelinger for design på akademiet. Det italienske design skabt efter 1945 blev derfor skabt af arkitekter, malere, skulptører m.m., der havde mod og lyst til at eksperimentere med design. Italiens lange tradition for kunstnerisk skabelse inden for såvel den figurative kunst som skulptur og arkitektur blev bragt ind i det industrielle designfelt. Denne erfaring og kunstneriske rigdom har ligget som et kæmpemæssigt reservoir af billeder og viden for de italienske designere. Det har betydet, at italiensk design i høj grad lægger vægt på det kunstneriske element i design. Tatlins Tårn Arkitekt Vladimir Tatlin, USSR.

3 3 Triennalen i Milano Et centralt omdrejningspunkt for den italienske designscene er den årlige Triennale for arkitektur og design i Milano, også kaldet Triennale di Milano, som blev etableret allerede i 1923 i Monza. I 1933 blev udstillingen flyttet til Milano. Gennem årene er det blevet en af de mest centrale udstillinger i forhold til design og arkitektur. På denne udstilling er det muligt at orientere sig i forhold til de nyeste udviklinger og tendenser inden for design og arkitektur og deres relation til markante samfundsmæssige ændringer. Opstarten på italiensk formgivning Biennale i Monza Plakat: Alberto Scarzella. Den industrielle tradition, som tager sin begyndelse i 1800-tallet i lande som England og Tyskland, var kun meget sporadisk nået til Italien, hvor den først for alvor satte ind i 1900-tallet. Italienerne kommer altså langt senere i gang med industriel produktion og udvikling end de store europæiske lande. En af de bevægelser og stilistiske retninger, som har haft en stor betydning for udviklingen af det italienske formsprog, er den italienske futuristiske bevægelse, der blev skabt af italienske forfattere og malere omkring Denne bevægelse var i høj grad inspireret af industri, maskiner og fart. I 1909 udkom det første futuristiske manifest, skrevet af digteren Filippo Tommaso Marinetti ( ). I manifestet skriver Marinetti: En brølende automobil er smukkere end den vingede sejrsgudinde. De italienske futurister ville gengive farten, energien, bevægelsen og den sammenpressede kraft i deres billeder. I deres billeder ses biler, heste og hunde i så høj fart, at perspektivet tipper, og energien lyser ud af fladen. Denne kraftfulde ekspressivitet, teknologifascination og bevægelse, der kendetegnede futurismen, bliver senere et af italiensk designs stærkeste kendetegn. XIX Triennale di Milano, Plakat: Bob Noorda. En automobil i bevægelse Italiensk futurisme Luigi Rossolo

4 4 Demokratisering og styling I 1940 erne var italiensk design præget af kampen mod fascismen, en periode som både inden for arkitektur og film er præget af en bevidsthed om kunstnerens politiske rolle. De italienske designere og arkitekter er optaget af ideen om en helhedsløsning. Der blev lagt vægt på at være nyskabende samt på elegance, uden at objekterne frarøvedes deres funktionalitet og brugbarhed. Lambretta Design: Pier Luigi Torre. Producent: Innocenti. Vespaen fra 1946 og Lambrettaen fra 1946 kan ses som et svar på efterkrigstidens behov for et transportmiddel, der kunne sikre en billig og sikker transportform for én eller to personer. Sammen med Nicolas Lexicons skrivemaskine fra 1945 betragtes de som symboler på italiensk designs grundlæggende funktion, baseret på masseproduktion og demokratisering. Herved er det produkter, der bekender sig til socialreformistiske idealer, der lå til grund for de modernistiske og funktionalistiske designbevægelser rundt omkring i Europa. Men det er også produkter, der henter inspiration fra den amerikanske styling. Vespa, Design: Coradino D Ascanio. Producent: Piaggio. Inspirationen fra amerikansk styling Den amerikanske styling opstod som et resultat af, at General Motors ønskede at sidde på en større del af bilmarkedet, som var domineret af Ford i begyndelsen af 1920 erne. General Motors vidste, at det var umuligt at konkurrere på pris, og besluttede sig til at gøre bilerne mere attraktive, hvad angik form og æstetik. Design skulle altså vække forbrugernes begær. Denne styling førte til en enorm salgssucces, og herved var stylingen kommet for at blive. Hudson j-3a lokomotiv af Henry Dreyfuss, Den amerikanske designer Henry Dreyfuss ( ) var også optaget af styling. Han mente, at farten måtte være essensen i de moderne samfundsprodukter, og at design skulle udtrykke spænding, energi og vitalitet. Han var opmærksom på, at de nye industrifremstillede produkter ikke blev forbundet med maskinalderens bagside: fedtet olie, brølende motorer og hurtig fabrikation. Den aerodynamiske styling var med til at pakke de industrielle produkter ind i et hylster, der gav tingene en kurvet, sensuel udstråling, som samtidig gav løfter om en fremtid båret af smidighed, lethed, velstand og hurtighed. En række af disse elementer gør sig også gældende for den italienske Vespa fra Den er en kæk lille sag med en aerodynamisk, sensuel og insekt-

5 5 agtig udstråling. De små hjul er halvt skjulte bag de buttede skærme. Den er designet af helikopterdesigneren Carradino D ascanio. Vespaen fik en enorm udbredelse i Italien og har opnået kultstatus, ikke mindst fordi Vespaen optræder i adskillige film, f.eks. i Ferie i Rom, hvor Gregory Peck og Audrey Hepburn suser rundt i Roms smalle gader. Også på det internationale marked gør den og Lambrettaen sig gældende. Dermed indleder de en storhedstid for italiensk design, som allerede i de tidlige 1950 ere breder sig til møbelproduktion og boligudstyr. Myren,1952. Design: Arne Jacobsen. Producent: Frits Hansen A/S. Italiensk funktionalisme og modernisme i 1940 erne og 1950 erne Italiensk funktionalisme var inspireret af Bauhaus, De Stijl-bevægelsen ( ) i Holland og Le Corbusier ( ) i Frankrig. Med funktionalismen kom et nyt formsprog til verden i skikkelse af produkter og bygninger, der var baseret på ren funktion og et fravær af dekorationer. I den internationale modernisme var målet at gøre formgivningen til et universelt udtryk for den industrielle tidsalder, og i samme ånd som atlanterhavsdampere, biler og flyvemaskiner skulle tingene fremstilles industrielt og afspejle de mekaniske muligheder for standardiseret produktion. Utopien var, at maskinalderens teknologi og objektive videnskab skulle gennemtrænge hele livet og skabe fundamentet for sociale forbedringer. Man forestillede sig, at modernistisk arkitektur og design ville revolutionere samfundet og skabe bedre forhold for de socialt dårligt stillede. Denne oplysningstanke hviler på en tro på problemernes løsning via fornuft, logik og systematik. Villa Savoye Frankrig, Arkitekt: Le Corbusier. I Italien havde den funktionalistiske bevægelse sin storhedstid i perioden 1945 til Ideen hos funktionalistiske designere som Gio Ponti, Luigi Figini, Gino Pollini m.fl. var at være med til at opbygge et bedre samfund for den brede befolkning ved at satse på funktionelle, enkle, billige og holdbare produkter skabt til masseproduktion. De var optaget af det enkle udtryk, ny teknologi, standardisering, og at form skulle følge funktionen. Disse modernistiske holdninger og idealer for formgivningen kom også til udtryk på Triennalerne i Milano.Triennalen afholdt i 1940 havde været under stærk fascistisk påvirkning, men med Mussolinis fald og krigens afslutning blev temaet for Triennalen i Milano i 1947 rekonstruktion, et socialt problem.triennalen fik meget hurtigt øgenavnet Den proletariske triennale. Triennalen præsenterede på ingen måde luksuriøse produkter, men koncentrerede sig om nye boliger til arbejderklassen og billige, masseproducerede produkter. På udstillingen i 1951 var disse socialreformistiske designidealer på retræte, og en lang række af luksusgenstande blev igen præsenteret på udstillingen.

6 6 Gio Ponti, socialreformistisk design Gio Ponti ( ) er en slags faderfigur i italiensk design. Han har virket som arkitekt, designer og keramiker. Han har været stærkt optaget af funktionalismens og modernismens formsprog og sociale programmer. Gio Ponti var optaget af at skabe design med en social ansvarlighed, dvs. design, der kunne forbedre levevilkårene for den italienske arbejderklasse. I 1928 etablerede han det i dag verdenskendte designmagasin Domus og var hermed med til at skabe et nyt og afgørende forum for design. Lethed, lys og hygiejne Superleggera Design: Gio Ponty m.fl. Producent: Ideal Standart. Fra 1951 til 1957 skaber han stolen Superleggera, der er så let, at den kan løftes med en lillefinger. I Gio Pontis arbejde med denne stol arbejdede han med at skære ind til benet og gøre stolen så skelettynd som overhovedet muligt, uden at det på nogen måde kom til at indvirke negativt på stolens styrke og holdbarhed. Stolen vejede kun 1,7 kg. Ideen om lethed og materialeminimering er et helt grundlæggende træk i modernismens formsprog, hvilket også kan ses hos design af fremtrædende europæiske designere som Mies van der Rohe og Arne Jacobsen. Serie Z, Design: Gio Ponty m.fl.. Producent: Poltronova. Et andet godt eksempel på Gio Pontis design er hans håndvask, toilet og bidet fra I 1950 erne var der et stort behov for nye hygiejniske elementer til badeværelser. Lys, luft og hygiejne var nogle af de centrale ideer i Gio Pontis funktionalisme, som det også ses mange andre steder i Europa. Dette inventar til badet er enkelt, funktionelt og funderet på geometriske grundstørrelser som oval, rektangel etc. et andet typisk træk for modernistisk design.

7 : Pop, antidesign og den nye forbrugskultur I de tidlige 60 ere oplever Italien et økonomisk boom: Den omfattende industrialisering har skabt et moderne velfærdssamfund, hvor forbruget til stadighed øges. Det italienske hjem udstyres nu med badeværelser, tv, hårde hvidevarer og moderne møbler. Den italienske funktionalismes og modernismes idealer om demokratiske møbler og designerens sociale ansvar viger til fordel for stylede produkter, der gør de mest banale og dagligdags genstande til begærsobjekter, som forbrugerne efterstræber. I slutningen af 1960 erne ændrer den økonomiske krise og den tårnhøje inflation den forbrugskultur, der er opstået. Studenteroprøret i 1968 og den antiautoritære hippiekultur får også stor betydning for den italienske designscene. De nye anti-designbevægelser, der opstår i denne periode, stiller sig kritisk til både funktionalismens og modernismens ofte kølige, funktionsbestemte objekter funderet på en rationalistisk tilgang til design og de stylingprodukter, der først og fremmest har til hensigt at tale til forbrugernes begær. 60 ernes nye designbevægelser deler sig i to hovedretninger: På den ene side udvikles en række anti-designbevægelser, der udtrykker deres modstand mod forbrugersamfundet ved at skabe objekter, der forholder sig kritisk reflekterende over for forbrugerismen, og som bevidst vil demontere den glatte, æstetiske overflade. På den anden side ses det såkaldte popdesign, som forholder sig legende og ironisk til den nye forbrugerkultur. Italiensk antidesign i 1960 erne En af de fremtrædende anti-designbevægelser er Archizoom (Associati). Denne arkitektur- og designgruppe blev dannet i 1966 af Andrea Branzi (f. 1939), Gilberto Coretti (f. 1941), Paolo Deganello (f. 1940) og Massimo Morozzi. Gruppen fungerede i Firenze og var inspireret af den engelske arkitekturgruppe Archigram. Archizoom var optaget af at gøre op med hele den modernistiske bevægelses principper og dogmer. Deres arbejde kan ses som kritiske kommentarer til Ulm-skolens ( ) videnskabelige og rationalistiske design og til Le Corbusiers ( ) strenge principper. Gruppen var meget interesseret i kitsch, umage sammenstillinger, det fantasifulde samt miks mellem forskellige materialer og former.

8 8 En psykedelisk sofa Et godt eksempel på gruppens design er sofaen Superronda fra Denne røde, skinnende, skulpturelle sag har en stærk grafisk fremtoning. Sofaen er også skabt med inspiration fra hippiebevægelsen og den nye fascination af det psykedeliske. Den er legende og sjov og lægger herved op til alternative sidde- og samværsformer. Sofaen er designet som et rektangel, der deles af en sinuskurve. Herved er det en sofa, der kan skifte karakter, alt efter hvordan man placerer elementerne. Superronda Archizoom Associati. Producent: Cassina. AEO Design: Paolo Deganello, Archizoom Associati. Producent: Cassina. AEO møblets kamæleon Et andet godt eksempel på gruppens arbejde er AEO safaristolen fra Med AEO, som refererer til Alpha og Omega, der er det første og det sidste bogstav i det græske alfabet, fik Archizoom skabt en stol, som kunne ændre karakter gennem en udskiftning af dele. Stolen er et re-design af den klassiske safaristol fra kolonitiden, som også den danske møbelarkitekt Kaare Klint ( ) havde nyfortolket i 1933, i en moderne, brugsfunktionalistisk version, som folk selv kunne samle. AEO kan ikke blot samles, men er en art møblets kamæleon, der bestandigt kan skifte karakter. Når man køber stolen, får man altså flere i én. Den består af ryg, sæde, fod og ramme. og disse dele består af flere versioner i forskellige farver. Foden er skabt af plastik og er en organisk form, rammen er skabt solidt i metal. Sædet består af en fyldt pude, som kan varieres, og ryggen trækkes på stativet som en slags teltdug; det findes også i flere farver. Stolen er et opgør med modernismens enkle, strenge og enhedsprægede møbler og med tidens brug og smid væk-kultur, idet den opfordrer ejeren til at nytænke sine møbler i stedet for at købe nyt. AEO Design: Paolo Deganello, Archizoom.. Producent: Cassina.

9 9 MIES 1969, Archizoom Associati. Producent: Poltronova. Et spark til Mies van der Rohe.Archizooms Mies-stol fra 1969 Den kritiske refleksion af modernismen ses også udtrykt i den overpotenserede Mies van der Rohe-stol. Her er alle Mies van der Rohes kendetegn til stede i en forvrænget udgave: det rektangulære, minimale, forkromede. Stolen er her blevet til et elastisk siddemøbel en form, Mies van der Rohe aldrig selv ville have brudt sig om. Herved tilfører dette superpotenserede, modernistiske møbel et legende og drillende element. Pop og massekultur i 1960 erne Designscenen i Italien i 1960 erne formede sig som et opgør med efterkrigstidens modernisme og funktionalisme. Der opstår en modvilje mod idealerne om renhed, enkelthed, og at form skal følge funktion. Med den amerikanske arkitekt og designer Robert Venturis (f. 1925) humoristiske omskrivning af less is more til less is a bore begynder en ny generation af designere at arbejde med spraglede farver og mønstre, plastik, kitsch og letaflæselige symboler. Man henter inspiration fra populærkulturens fænomener: reklamer, tegneserier, tv-serier og film. Det banale liv med leg og underholdning var helt naturligt i det meste af 1960 erne, og designerne indfriede drømmelivet om kropslig frihed med slængemøbler, sækkestole og liggeplæner, der eksploderede i ekspressive farve- og formsprog. Tidens nye materiale er plastik, et kunstigt materiale, der egner sig til masseproduktion. Det er et materiale, som kædes sammen med det kunstige, billige og døgnflueagtige, men popdesignerne ser mulighederne i dette materiale, der kan antage enhver tænkelig form, og som derfor kræver, at designere i langt højere grad tænker konceptuelt. De ønsker at bryde skellet ned mellem den banale hverdagskultur, der finder sted i supermarkedet, og finkulturen.

10 10 Skrivemaskine med humor og en kunstig græsplæne Disse nye ideer om at bryde skellet mellem fin- og massekultur er også til stede i den italienske designer Ettore Sottsass skrivemaskine Valentine (1969), som med højrød farve og plastform udstråler humor og gør skriveriet til en leg. Den fleksible skrivemaskine lanceredes med et tilhørende rødt overtrækshylster, så man kunne bære den med sig overalt og således være mobil og skriveklar på alle tider af døgnet. Den oppustelige plaststol Blow (1967), designet af Scolari, De Pas, D urbino og Lomazzi i 1967, er ligeledes et godt eksempel på et banalt, gennemsigtigt møbel fra popbevægelsen. Den pneumatiske PVC-lænestol havde en oppustelig appel til den konsumerende ungdom, der levede et udsvævende letvægtsliv ved swimmingpoolen. Valentine, skrivemaksine 1968: Design: Ettore Sotsass. Producent: Olivetti. Gruppo Strum bragte med deres syntetiske siddeplæne Pratone fra 1966 et stykke kunstig natur ind i designverdenen. Den kan ses som en ironisk og provokerende kommentar til hippiebevægelsens drøm om at komme tilbage til naturen til en paradisisk tilstand i kontrast til byliv, massefabrikation, kulturindustri og forbrugskultur. Det er også en stol, der opfordrer til nye, avancerede siddeformer. Popdesignets opgør med funktionalismens og modernismens smagskoder og sociale programmer fortsætter i 1970 ernes radikale designbevægelser som Studio Alchymia og Memphis-bevægelsen. Det er også det, som kan kaldes for postmoderne design, der kan ses som en større og mere bred bevægelse inden for litteratur, politik, sociologi og arkitektur, der gør op med den oplysnings- og fremskridtstanke, som har præget den vestlige verden siden 1700-tallet. Blow Letvægtstol til Swimmingpoolen Design: Jonathan de Pas, Donato D urbino, Paolo Lomazzi. Producent: Zanotta. Pratone græsplænestol Design: Gruppo Strum. Producent: Gufram.

11 ernes designscene. Konflikt og international succes Op gennem 1970 erne præges det italienske samfund af uro, som bliver mere og mere radikal. I 1978 bliver Italiens politiske leder Aldo Moro dræbt af en af den tids agerende terrorbevægelser, De røde brigader. I samme periode opnår italiensk design sin første egentlige internationale anerkendelse med udstillingen The new Domestic landscape på MoMa i New York. Her kan amerikanerne opleve italiensk design i hele sin rigdom og originalitet. Det bliver startskuddet til italiensk designs internationale gennembrud. Re-design af Wassilystolen, Design: Alexandro Mendini. Producent: Studio Alchymia. Men samtidig fortsætter de oprørske anti-designbevægelser. De supplerer den mere klassiske industrielle produktion. I 1976 bliver den radikale designgruppe Studio Alchymia dannet af designeren Alexandro Mendini. Studio Alchymia Alexandro Mendini dannede sammen med Andrea Branzi, Michele Lucchi samt Ettore Sottsass Studio Alchymia (alkymi) i Disse designere ville gøre op med den rationalitet, der i mange år havde været forbundet med design, for i stedet at sætte fokus på forvandlingens proces og den irrationelle sammenstilling. Deres produkter blev dog ikke masseproduceret i stor stil, men var ofte unika-møbler, der var beregnet til udstillingsbrug. I gruppen Alchymia udforskedes i en særlig grad mulighederne for at skabe overdrevne kitschobjekter, og man var altså i særlig grad optaget af at udforske det banale. I et interview skriver Alexandro Mendini: Jeg er meget optaget af andre kulturer, men man behøver ikke engang søge langt bort, se bare hvordan de ritualer, man finder i en kirke, pludseligt giver én en helt anden tidsopfattelse. Disse kvaliteter burde vi kunne finde i vores egne bymiljøer. Jeg tror, vi er nødt til at forandre vores arkitektur radikalt. At gå ind i en bolig skal være lidt som at træde ind i et teater, et museum, en kirke. Også når du er på kontoret, bør du have en fornemmelse af en stemning, som den, man finder i hjemmet, på museet og i kirken. Det, som interesserer mig, er at skabe umage arkitekturtyper og rum, således at mennesket hele tiden finder et miljø, som det på ingen måde forventede. Det bevirker, at hun eller han vil udføre sine handlinger med eftertanke, og at der bliver plads til ritualet. I det 20. århundrede har videnskabsmænd og ingeniører gjort alt for at berøve tingene deres mystik, med det resultat at vi bliver materiens slaver. Alchymia er altså optaget af at bringe ritualet tilbage i hverdagen. De vil udfordre den fornuft, der har gjort sig gældende i funktionalismen og modernismen, og i stedet sætte fokus på de stemningsskabende og teatralske rumiscenesættelser.

12 12 Proust-stolen af Alexandro Mendini Alexandro Mendini skabte denne stol som en hyldest til den store franske forfatter Marcel Proust ( ), der blev verdenskendt for sin roman På sporet af den tabte tid. Romanen er ikke struktureret efter kronologisk orden. Rækkefølgen af erindringsforløbene følger snarere en associerende, drømmelignende struktur, der indimellem bliver afbrudt af poetiske beskrivelser og forskellige overvejelser af filosofisk art. For at illustrere Proust fandt Mendini en original stol fra det 18. århundrede og udvalgte en detalje fra den impressionistiske maler Paul Signac ( ), der netop var kendt for sin pointillisme små, farvede prikker af ren farve, som altså ikke var blevet blandet på lærredet, men som blandede sig for betragterens øjne. Proust-stolen Design: Alexandro Mendini. Producent: Studio Alchymia og Atelier Mendini. Stolen blev masseproduceret og var herved helt bevidst et stykke kitsch. Kitsch er et begreb, der dækker over populære, banale og smagsløse objekter. Kitsch er nært forbundet med kunst, der er sentimentalt, effektsøgende og følelsesladet. Den tyske filosof Theodor Adorno ( ) skriver, at kitsch er en parodi på den æstetiske bevidsthed. Forfatteren Herman Broch ( ) kaldte kitsch for Djævlen i kunstens værdisystem. Den amerikanske kunstteoretiker Susan Sontag ( ) mente, at Kitsch og Camp, som hun også kaldte det for, var en særlig kunstnerisk kvalitet, der var en løgn der turde fortælle sandheden. Mendini fremstiller helt bevidst disse anti-æstetiske møbler, der bevidst spiller på det overdrevne og ironiske.

13 13 80 ernes Italien: postmodernisme og nyrationalisme I dette årti beruser det italienske samfund sig i kropsdyrkelse og i jagten på nydelse og luksus. Et af de mest oplagte eksempler på 1980 ernes design er Memphis-gruppen. I 1981 dannede Ettore Sottsass (f. 1917) designkollektivet Memphis, inspireret af en Bob Dylan-sang, Stuck outside a mobile With the Memphis Blues again. Herudover er Memphis jo også en amerikansk sydstatsby, hvor Elvis Presley indspillede sine første plader, og endvidere en ægyptisk sfinks. First stol Design: Michele de Lucchi. Producent: Memphis. Ettore Sottsass havde med sin kunstneriske baggrund en særlig evne til at arbejde med plastiske og skulpturelle muligheder inden for designfeltet. Ud over Ettore Sottsass bestod Memphis af en fast stab af italienske medlemmer og en mindre tæt tilknyttet gruppe af gæster: Bl.a. de amerikanske arkitekter Michael Graves og Robert Venturi samt den østrigske arkitekt og designer Hans Hollain. Sottsass var leder af gruppen og den, der i sidste instans bestemte, om et produkt skulle optages i produktionen. I efteråret 1981 blev Memphis første kollektion præsenteret på Milanos møbelmesse. Der var 40 prototyper med på udstillingen. Og den blev på en gang en skandale og en succes. En helt ny form for design var entreret på scenen med skæve, umage objekter, som syntes at være underligt monterede produkter med nostalgiske streamline-former og kunstige farver, der var lige ved at være på grænsen til det hysteriske. Memphis-gruppen har lagt stor vægt på at være antiideologiske, det vil sige at afsøge en mulighed frem for at lægge sig fast på faste principper, som det var kendt i modernismen f.eks. at form skulle følge funktion, at materialerne skulle stemme overens, at dyrke de rene farver, grundfarver og at sikre balance, orden og renhed, og at design var social ansvarligt. Memphis gjorde op med den utopiske forestillingsverden, der knytter sig til både arkitektur og design fra omkring århundredeskiftet og frem til 1960 erne. Sottsass var inde på, at design skal lade være med at stræbe efter at blive universalistisk og få en evighedskarakter, der trækker det ud af tidens strøm. Sottsass påpegede også, at der ikke findes nogle absolutte metafysiske førsteprincipper, som design kan tilrettelægges ud fra. Design former sig efter historiske udviklinger og kulturelle betingelser og er derfor varieret overalt på jorden. Sottsass ønskede ikke at nedskrive en egentlig programerklæring eller et manifest for Memphis-gruppen, og hermed gjorde han op med den modernistiske bevægelses intellektualiserede programskrifter. Sottsass ønskede at fjerne sig fra de abstrakte formvokabularier; i stedet lagde han vægt på designets konkrete sansekvaliteter, det fysiske sprog i form af lys, skygge, farve, varme, rundhed, fylde, volumen etc.

14 14 Det bevidste brud på den semantiske kode Det var vigtigt for Sottsass og for Memphis-gruppen i det hele taget, at designet blev opfattet som et kommunikationsmiddel, som en semantisk kode, der indeholdt mange meddelelser på én gang. Derfor lod de sig inspirere af den globale kultur, blandt andet afrikanske og indiske mønstre og farver, men også af den massekultur, som var at finde i supermarkedet og på tv. Memphis-designerne ønskede altså at designe en slags nye semantiske koder, der brød tidligere tiders logik, dvs. reglerne for, hvordan man kunne sammensætte tingene formmæssigt. Reol med dekoration Bakterio, Design: Ettore Sottsass. Producent: Memphis. Casablanca reol af Ettore Sottsass Denne reol var gruppens første møbel, designet af Ettore Sottsass. Det er et møbel, der helt bevidst udfordrer den gode smag. Reolen består af umage elementer og er herved et designobjekt, der helt bevidst fremstår uroligt og usamlet et dansende møbel, der ikke uden humor spiller med massekulturens materialer og udtryk. Den er beklædt med det plastiklaminat, som kendes fra billige isbarer: Den har en marmoreret overflade, der viser de formationer og strukturer, som bakterier kan danne (dekorationen kaldes Bakterio). Reolen var en sand provokation, da den kom frem, og dens succes på markedet var ikke overvældende; den var først og fremmest et statement. La Conica,1982, kaffekande formet som bygning. Design Aldo Rossi. Producent Alessi. Aldo Rossi og den nyrationalistiske bevægelse Samtidig med at Memphis-bevægelsen fik succes i Italien og udlandet, arbejdede Aldo Rossi ( ) og en række andre italienske arkitekter med en helt anden form for kritik af den modernistiske bevægelse. I 1980 erne formgav han en serie af kaffekander, der er inspireret af byers tårne og spir. Disse kaffekander, med navne som La Conica og La Cupula, er desuden formgivet ud fra en række kaffekander af såkaldt anonymt design. Aldo Rossi har altså arbejdet på at ramme kaffekandens typologi og arketype. Aldo Rossi er en arkitekt og designer, som har kritiseret modernismens zoneopdelte by og de enkle, rensende, funktionelle bygninger og møbler, der bevidst lagde afstand til historiske typologier og spor. Aldo Rossi arbejder både med monumenternes og objekternes essentielle volumener kuben, cylinderen og prismen og med deres elementære identitet som tårn, søjle og fontaine. Han bryder sig ikke om ornamenter, men er interesseret i de typologiske skemaer, der har rødder i den antikke og klassiske arkitektur. Han er interesseret i brobygningen mellem fortiden og fremtiden. Rossi er ikke interesseret i at imitere fortiden, men i at arbejde med arketyper, der hæver sig over tid og sted. Hans kaffekander er små ikoner, der herved indfanger essensen af hele hans arbejde med den klassiske type, og de blev meget populære i 1980 erne.

15 15 Mellem erindring og fremtid: I begyndelsen af 1990 erne rammes det politiske system i Italien af et sandt jordskælv. I løbet af få måneder opløser operation rene hænder den politiske klasse, som har styret landet i over 40 år. Dette får også betydning for designverdenen, som forlader 1980 ernes letsindige og ekstravagante designudtryk til fordel for nye designformer, der igen forholder sig til sociale relationer, og som derfor genfortolker den italienske funktionalistiske og modernistiske tradition. Man ønsker at komme ud over postmodernismens eklektiske stiløvelser og ironiske distance. I stedet bliver man mere opmærksom på den sociale forpligtelse, som design også kan påtage sig. Minimalisme, mådehold og oprydning bliver kendetegnende for dette årtis design. Økologi, genbrug og lave produktionsomkostninger optager de ressourcebevidste designere. Denne søgen mod det fundamentale og bæredygtige ses ikke bare i Italien, men i hele Europa. E.T.A. Lampe. Design: Guglielmo Berchicci Producent: Kundalini. XITO, måttestol 199. Design: Giovanni Levanti. Producent: Campeggi. Kropslig harmoni E.T.A. -lampen af Guglielmo Berchicci fra 1996 er et eksempel på et stykke organisk, skulpturelt design, der fremstår som en varm, lys krop. Berchicci har ladet sig inspirere af primitiv kunst samt af organisk kunst af Henry More, Brancusi og Hans Arp fra 1950 erne. Berchiccis lampe er en harmonisk og menneskelig lysskulptur, der er et godt eksempel på design i Italien i de senere år. Det multifunktionelle design Hvad er det for et objekt? Er det et tæppe, en slags liggeunderlag eller det perfekte mødested? Denne tæppestol er et godt eksempel på 1990 ernes design. Møblet" er multifunktionelt og åbner herved for en mere kompleks interaktion med brugeren. Det er et nomadisk møbel, der kan bruges inde eller ude, og som er skabt til at blive flyttet rundt på. Fornyelse gennem tradition Det, der er kendetegnende for italiensk design i disse år, er, at man er søgende og knap så højtråbende og manifestorienteret som i tiden mellem 1960 og Det nye design er ofte multifunktionelt og nomadisk, og der sættes fokus på kropslige former. Endvidere er det typisk, at det nye design sætter fokus på interaktion mellem bruger og design. Man søger også tilbage i et forsøg på at gentænke traditionen, men ikke på en måde, der stivner i ren retro eller gammel ortodoksi. Gennem mødet med traditionen bliver det derimod muligt at danne en bro til det, der skal komme i fremtiden. Den nye bevægelse forholder sig åbent søgende og prøver at holde sig fri af dogmatik, ironisk distance og forbrugerismens smagløshed.

Vigtige stilarter i det 20. århundrede

Vigtige stilarter i det 20. århundrede OVERBLIK - DESIGN, KUNST & ARKITEKTUR TIDSLINIE 1900 ART NOUVEAU (SKØNVIRKE - DK) 1910 RUSSISK KONSTRUKTIVISME 1919 BAUHAUS 1920 ART DECO 1940 CINEMA NOIR 1948 BLUE NOTE 1950 SWISS STYLE 1957 SAUL BASS

Læs mere

FARTENS OG LANGSOMHEDENS FORMER

FARTENS OG LANGSOMHEDENS FORMER FARTENS OG LANGSOMHEDENS FORMER SKOLETJENESTEN / KUNSTINDUSTRIMUSEET 2 Hvorfor skal et askebæger se ud som om det kører 70 km i timen? (Arne Jacobsen) En by skabt til fart er en by skabt til succes. (Le

Læs mere

I TID OG RUM - THOMAS KLUGE 18. juni 28. august 2011

I TID OG RUM - THOMAS KLUGE 18. juni 28. august 2011 I TID OG RUM - THOMAS KLUGE 18. juni 28. august 2011 Om Thomas Kluges kunst For mange mennesker er Thomas Kluge (f. 1969) en befriende kontrast til det, man ellers kender som MODERNE KUNST. Man kan se,

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Poul Henningsens skærmsystem fra 1925

Poul Henningsens skærmsystem fra 1925 K A N O N FOR DESIGN OG KUNSTHÅNDVÆRK Poul Henningsens skærmsystem fra 1925 2 P. H-Revy i Riddersalen 1931. Svend Johannesens har skabt dekorationerne, med inspiration fra kontruktivistisk kunst, Det kgl.

Læs mere

ANALYSE OG GENTEGNING

ANALYSE OG GENTEGNING ANALYSE OG GENTEGNING 17-12-2014 Det arkitektoniske værk Schröder House blev bygget i 1924 i Utrecht af den hollandske arkitekt Gerrit Rietveld til Fru- Schröder-Schräder og hendes 3 børn. Efter hendes

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2010/2011 Institution Københavns Tekniske Skole - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX

Læs mere

BUSAKTIVITETER efterår 2015

BUSAKTIVITETER efterår 2015 BUSAKTIVITETER efterår 2015 HEART & Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum tilbyder en række aktiviteter i forbindelse med booking af kulturbussen. Tilbuddene er opdelt efter: Aktiviteter på HEART

Læs mere

DANISH RETRO. - en hyldest til de ukendte hænder

DANISH RETRO. - en hyldest til de ukendte hænder DANISH RETRO - en hyldest til de ukendte hænder OM DANISH RETRO DANISH RETRO en hyldest til de ukendte hænder er et dansk design-brand, som producerer og markedsfører retro-stole fra 1940 erne og 50

Læs mere

Bygning, hjem, museum

Bygning, hjem, museum Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Undervisningsmateriale til udskolingen Arkitektur er bygninger. Bygninger til at leve i, til at opleve, til at lære i eller til at arbejde i. Arkitektur

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

PIET HEIN (1905-1996) BRUNO MATHSSON (1907-1988) ARNE JACOBSEN (1902-1971) DESIGN BESKRIVELSE GARANTI

PIET HEIN (1905-1996) BRUNO MATHSSON (1907-1988) ARNE JACOBSEN (1902-1971) DESIGN BESKRIVELSE GARANTI BORD SERIE Bordserien omfatter Super-Elliptiske og Super-Cirkulære borde designet af Piet Hein og Bruno Mathsson samt cirkulære, kvadratiske og rektangulære borde designet af Arne Jacobsen Inspirationen

Læs mere

Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark.

Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark. September 2014 Fra gade til galleri Interview & Portræt Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark. FRA GADE TIL GALLERI Interview af Louise Jørgensen Graffiti,

Læs mere

UTOPIER I DESIGN, KUNSTHÅNDVÆRK OG ARKITEKTUR

UTOPIER I DESIGN, KUNSTHÅNDVÆRK OG ARKITEKTUR UTOPIER I DESIGN, KUNSTHÅNDVÆRK OG ARKITEKTUR SKOLETJENESTEN / KUNSTINDUSTRIMUSEET 2 FOTO: SAWAYA & MORONI Glacier bænk. af Zaha Hadid, 2000 Hvordan skaber man en bedre verden? Det er et spørgsmål, som

Læs mere

vrroooooooooooom motorcykler og design Indledning

vrroooooooooooom motorcykler og design Indledning vrroooooooooooom motorcykler og design Indledning Motorcyklen kan på mange måder siges at have overtaget hestens funktion og rolle: Den styres af en rytter, der sidder på en sadel og så er der noget vildt

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 Overordnet formål med Håndværk og Design. På 4., 5. og 6., 7. klassetrin arbejder vi med Håndværk og Design. I 4. klasse inkluderer faget også et kvartalsforløb

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

SKUFFER, SKABE OG SKRIN HJEMMETS OPBEVARINGSMØBLER FØR OG NU DESIGNMUSEUM DANMARK

SKUFFER, SKABE OG SKRIN HJEMMETS OPBEVARINGSMØBLER FØR OG NU DESIGNMUSEUM DANMARK SKUFFER, SKABE OG SKRIN HJEMMETS OPBEVARINGSMØBLER FØR OG NU Vis mig dit skab, og jeg skal fortælle dig, hvem du er! Vi har altid fortalt historier igennem måden, vi indretter vores bolig på. Opbevaringsmøblets

Læs mere

Målgruppe: Indskoling

Målgruppe: Indskoling UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Tag på opdagelse i Robert Jacobsens skulpturelle univers! Her transformeres jernrør, fjedre, tandhjul,

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

ANNE ELLEKJÆR. leder i Dome of Visions og står for at skabe den kuratoriske ramme i bygningen på Søren Kierke-

ANNE ELLEKJÆR. leder i Dome of Visions og står for at skabe den kuratoriske ramme i bygningen på Søren Kierke- 76 ET TREDJE STED 77 ANNE ELLEKJÆR Dome of Visions er mange ting: Et opdateret forsamlingshus, et byudviklingsprojekt, et arkitektonisk og et bæredygtigt projekt klimatisk såvel leder i Dome of Visions

Læs mere

Det Musikalske St. Petersburg

Det Musikalske St. Petersburg Det Musikalske St. Petersburg 6 Dage / 5 Natter Dag 1 Ankomst til St. Petersburg. Ved ankomst er det transport til hotellet. Gruppen vil blive mødt af vores lokale quides, der er med under hele turen.

Læs mere

spansk skønhed 108 BO BEDRE Nr. 7 2015. Af Cxxxxx. Foto Txxxxx

spansk skønhed 108 BO BEDRE Nr. 7 2015. Af Cxxxxx. Foto Txxxxx spansk skønhed Indretningsarkitekten Caroline Legrand bor i en lejlighed i London og arbejder over hele verden. Når kalenderen tillader det, søger hun tilflugt i sin feriebolig på Ibiza, hvor hun har indrettet

Læs mere

Børnekultur og børns kultur. Det børnekulturelle system. Kulturel frisættelse. børn, barndom, kultur og biblioteker i en multimediekultur

Børnekultur og børns kultur. Det børnekulturelle system. Kulturel frisættelse. børn, barndom, kultur og biblioteker i en multimediekultur Børnekultur og børns kultur børn, barndom, kultur og biblioteker i en multimediekultur Det børnekulturelle system Den litterære institution (forfattere manus forlag konsulenter bøger formidlere) Den dramatiske

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Dette er emner jeg vil komme ind på i løbet af de ni dage på Bornholm.

Dette er emner jeg vil komme ind på i løbet af de ni dage på Bornholm. Rum og Bevægelse Hvad er form for en størrelse Kan en form være rumlig uden bevægelse? Hvilken betydning har perspektivets på en forms rumlighed? Hvad betyder profilen for en forms stoflighed? Hvad betyder

Læs mere

k a l l i g r a f i s k wo r k shop o r i o l m i r ó & a l l a n da a s t ru p j y d e ru p h ø j s ko l e, da n m a r k 2 8 j u n i 4 j u l i 2 0 1

k a l l i g r a f i s k wo r k shop o r i o l m i r ó & a l l a n da a s t ru p j y d e ru p h ø j s ko l e, da n m a r k 2 8 j u n i 4 j u l i 2 0 1 S k a l l i g r a f i s k wo r k shop o r i o l m i r ó & a l l a n da a s t ru p j y d e ru p h ø j s ko l e, da n m a r k 2 8 j u n i 4 j u l i 2 0 1 5 n ot h i n g quite says»i love yo u«like the ro

Læs mere

Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine

Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine Pernille Sjøgreen Kathrine Amalie Russell Harder Line Rasmussen www.pernillesjoegreen.com www.kathrineharder.com

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 14/ juni 15 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf2 Design C Mette

Læs mere

» 31. Face a Face Her er brillen til punkeren.

» 31. Face a Face Her er brillen til punkeren. Messe Silmo i optimismens tegn Der en ny trend på vej. Det er blevet et kvalitetstegn at producere i Europa. Tyskerne er gået foran, men italienere og franskmænd er fulgt godt efter med at fremhæve, når

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

Living. Blød beton. Bolig Tendens Design Brevkasse. Design: 10 designere fejrer 10 år med Bourgielampen. Side 4

Living. Blød beton. Bolig Tendens Design Brevkasse. Design: 10 designere fejrer 10 år med Bourgielampen. Side 4 Gå på opdagelse på vores nye website www.planet-huse.dk 8008-02 SØNDAG DEN 9. MARTS 2014 Bolig Tendens Design Brevkasse Living Design: 10 designere fejrer 10 år med Bourgielampen. Side 4 Blød beton Det

Læs mere

At give erindringen form igennem smykker

At give erindringen form igennem smykker At give erindringen form igennem smykker Smykker gemmer på følelser og vigtige erindringer. Vi bærer dem tæt på kroppen, og dermed har de potentialet til at være identitetsdannende. Det tager lang tid

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution VUC Lyngby Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Design C Jeannette Mørdrup 14desc1

Læs mere

i en galakse langt væk

i en galakse langt væk Caroline Legrands lejlighed i London er et univers for sig selv. Indretningsarkitekten har skabt en unik parallelverden med vintagefund fra 1900-tallet og eksklusiv kunst. Tekst: Mette Nexmand Foto: Douglas

Læs mere

ARNE JACOBSEN 1902-1971 MÅL DESIGN GARANTI POLSTRING

ARNE JACOBSEN 1902-1971 MÅL DESIGN GARANTI POLSTRING GRand Prix Arne Jacobsens Grand Prix stol blev introduceret af Fritz Hansen på designernes forårsudstilling på det Danske Kunstindustrimuseum i København i 1957. Senere samme år blev stolen udstillet på

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

INTRODUKTION til. Kirsten Steno www.steno.nu

INTRODUKTION til. Kirsten Steno www.steno.nu INTRODUKTION til Kirsten Steno www.steno.nu Jeg har en drøm. at skabe hyggelige Feriehuse med hjerte. Behovet er de huse vi udlejer, som ikke giver næring til sjælen. Lad os sammen opfylde drømmen om hyggelige

Læs mere

mobil, praktisk, billig

mobil, praktisk, billig mobil, praktisk, billig Sådan fungerer det: til individuelle hytter, som følger det testede Igloo Veranda koncept. Igloerne og overdækningen flyttes. for ca. 2 x 5 enkelthytter og deres respektive løbegårde

Læs mere

Et skolemiljø, som inspirerer og motiverer

Et skolemiljø, som inspirerer og motiverer Et skolemiljø, som inspirerer og motiverer 3 I grunden handler det om trivsel Første dag efter sommerferien. Hele kroppen dirrer af forventning og nervøsitet. At møde de samme lærere og kammerater føles

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

JAIME Hayón 1974- MILJØ & TESTS DESIGN BESKRIVELSE MÅL GARANTI

JAIME Hayón 1974- MILJØ & TESTS DESIGN BESKRIVELSE MÅL GARANTI FAVN FAVN er en sofa designet af Jaime Hayón for Fritz Hansen. Favn; det danske ord for omfavnelse, er resultatet af en kreativ dialog mellem den spanske designer og Fritz Hansen. JAIME Hayón 1974- Spansk

Læs mere

Serie 8 blev oprindeligt designet til Danmarks Nationalbank. Den omtales ofte som Liljen. Serie 8 blev introduceret i 1968, og udgaven med armlæn,

Serie 8 blev oprindeligt designet til Danmarks Nationalbank. Den omtales ofte som Liljen. Serie 8 blev introduceret i 1968, og udgaven med armlæn, LilJEN Serie 8 blev oprindeligt designet til Danmarks Nationalbank Den omtales ofte som Liljen Serie 8 blev introduceret i 1968, og udgaven med armlæn, model, blev introduceret for markedet på den danske

Læs mere

KUBISMEN. Ca. 1907-1920. Vibeke Sperrild Christensen og Jill Valsgard

KUBISMEN. Ca. 1907-1920. Vibeke Sperrild Christensen og Jill Valsgard KUBISMEN Ca. 1907-1920 Af Vibeke Sperrild Christensen og Jill Valsgard Indhold Indhold... 2 Kubisme... 3 Kubismens kendetegn... 4 Kubismens 3 faser... 5 1907-1910; Geometrisk kubisme.... 5 1910-1912; Analytisk

Læs mere

Denne blanket SKAL udfyldes og vedhæftes din optagelses opgave.

Denne blanket SKAL udfyldes og vedhæftes din optagelses opgave. Birk Centerpark 5 Tel. +45 87 55 05 00 teko@viauc.dk DK-7400 Herning CVR 30 77 30 47 www. Viauc.dk/teko Specialevalgs skema Denne blanket SKAL udfyldes og vedhæftes din optagelses opgave. Navn: Ida Leerbæk

Læs mere

MILJØ & Tests GARANTI

MILJØ & Tests GARANTI OXFORD Den originale udgave af Oxford stolen blev designet til professorerne på St Catherine s College i Oxford Stolens ekstra høje ryg fremstod som et symbol på prestige og skabte sit helt eget rum Professorstolen

Læs mere

Eksempel på en god litterær artikel, 3g. To Verdener

Eksempel på en god litterær artikel, 3g. To Verdener Eksempel på en god litterær artikel, 3g To Verdener Den 3. november 1871 tager Georg Brandes med sin forelæsning, omkring hovedstrømninger i det nittende århundredes litteratur, første skridt på vejen

Læs mere

anastassiades london lysmesteren

anastassiades london lysmesteren BOLIG london Stue Over den sartgrønne George Smith-sofa hænger et kobberspejl fra Michaels limited edition. Spejleffekten skaber et på én gang roligt look og interessante lyseffekter i rummet, som er badet

Læs mere

Love & Youth. Cover 26.03.2015. Tekst KAREN LERBECH

Love & Youth. Cover 26.03.2015. Tekst KAREN LERBECH Love & Youth Cover 26.03.2015 DEN SVENSKE MUSIKER JENNY WILSON GØR TINGENE PÅ SIN EGEN MÅDE, OG HVOR ANDRE HOLDER STRENGT PÅ RETTEN TIL DERES PRIVATLIV, ER VÆGGEN MELLEM MUSIKEREN, KUNSTNEREN OG PERSONEN

Læs mere

Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011. Udenfor hjem

Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011. Udenfor hjem Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011 Udenfor hjem Jeg boede på det danske institut i en måned. Det har været et meget spændende og udbytterigt ophold for

Læs mere

50 BO BEDRE Nr. 1 2014. Af Marina Lykkesteen. Foto Andreas Mikkel Hansen

50 BO BEDRE Nr. 1 2014. Af Marina Lykkesteen. Foto Andreas Mikkel Hansen Hjem med sjæl Den gamle 1800-tals patriciervilla i oprindelig stand nord for København var umiddelbart ikke, hvad Helle Holstein og hendes familie havde forestillet sig som deres minimalistisk og stramt

Læs mere

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Navn Sofie Mandrup Andreassen Adresse Hasserisgade 1, 2.th 9000 Aalborg, Denmark E-mail sman07@student.aau.dk Mobil +45 27 33 07 24 Fødselsdag 1. sep. 1986, 24 år PEDESTRIAN

Læs mere

25% DANSK DESIGN OG KVALITET I BADEVÆRELSET. NYHED! Eksklusive bruseafskærmninger til intropriser. SUPERGODE TILBUD på lækre badmøbler SPAR OP TIL

25% DANSK DESIGN OG KVALITET I BADEVÆRELSET. NYHED! Eksklusive bruseafskærmninger til intropriser. SUPERGODE TILBUD på lækre badmøbler SPAR OP TIL DANSK DESIGN OG KVALITET I BADEVÆRELSET BAD & BRUS INSPIRATION OG GODE KAMPAGNEPRISER NYHED! Eksklusive bruseafskærmninger til intropriser SPAR OP TIL 25% SUPERGODE TILBUD på lækre badmøbler Dansani /

Læs mere

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv Et undervisningsforløb af Sophie Holm Strøm Arkitektur TITEL PÅ FORLØB Indhold/tekster/materiale At have en have (intro til billedkunst)

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Kirsten Steno www.steno.nu

Kirsten Steno www.steno.nu Kirsten Steno www.steno.nu Referencer : 1.500 private boliger : (på 20 år i DK) Ferieboliger: (for danskere i Toscana og Provence) Butikskoncepter: (Invita, Modulia og Tvis) Kataloger: (hands-on og digitalt)

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 Dato: 02 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t S

Læs mere

Tænk nyt. Visioner. Hus for livet. Muligheder. - vokser i takt med behovet. Garanti. Inspiration

Tænk nyt. Visioner. Hus for livet. Muligheder. - vokser i takt med behovet. Garanti. Inspiration Tænk nyt Visioner Hus for livet - vokser i takt med behovet Muligheder Garanti Inspiration Tænk nyt Hus med nye vinkler Nytænkende grundkoncept MoBuild huset er en ny måde at tænke hus på. Udgangspunktet

Læs mere

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer Lær med stil Af Ulla Gammelgaard, lærer Jeg sidder aldrig ved skrivebordet mere. Hvis jeg gør andre ting samtidig, føler jeg mig mere tilpas og har mere lyst til at lave lektier. Jeg har det også bedst

Læs mere

Et menneskeligt hus. Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum.

Et menneskeligt hus. Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum. Et menneskeligt hus Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum. n Af Marie Leth Rasmussen n Fotos: Adam Mørk Midt imellem Nørrebros karrébygninger, tæt på Rigshospitalets

Læs mere

Scenen er min! - Kompendium. Seniorkursus Vork efteråret 2013. Instruktører: Jonas Hundebøll, Sigrid Andersen og Rikke Tranberg Madsen

Scenen er min! - Kompendium. Seniorkursus Vork efteråret 2013. Instruktører: Jonas Hundebøll, Sigrid Andersen og Rikke Tranberg Madsen - Kompendium Scenen er min! Seniorkursus Vork efteråret 2013. Instruktører: Jonas Hundebøll, Sigrid Andersen og Rikke Tranberg Madsen I følgende dokument har vi skrevet de bedste, sjoveste og dårligste

Læs mere

Eksamensopgave 2012. Aarhusportalen. Melissa Emilie

Eksamensopgave 2012. Aarhusportalen. Melissa Emilie Eksamensopgave 2012 Aarhusportalen Melissa Emilie Indhold Indhold... 1 Aarhusportalen... 2 Projektbeskrivelse... 2 Hvem er kunden... 2 Målgruppe... 2 Hvad ønsker vi at opnå... 2 Temaer... 2 Tidsplan...

Læs mere

Spændende lyssætning side 18

Spændende lyssætning side 18 Nr. 16 December 2009 Spændende lyssætning side 18 Fuldautomatisk ESD-system øger sikkerheden i sommerlandet side 10 Få en optimal motorløsning side 28 Horsens vand side 14 I forbindelse med renoveringen

Læs mere

Totalløsning til videokonferencer og præsentationer. Visual & Unified Communication

Totalløsning til videokonferencer og præsentationer. Visual & Unified Communication Totalløsning til videokonferencer og præsentationer Visual & Unified Communication Idéer kommer hurtigere rundt end mennesker Effektiv kommunikation er altafgørende for at drive en produktiv og bæredygtig

Læs mere

TEGNING KUNST DESIGN SOMMERCAMPUS KREATIV SOMMERFERIE

TEGNING KUNST DESIGN SOMMERCAMPUS KREATIV SOMMERFERIE TEGNING KUNST DESIGN SOMMERCAMPUS KREATIV SOMMERFERIE KØBENHAVN FOR BØRN OG UNGE AKADEMIET FOR WWW.VlSUEL-lNNOVATlON.DK børnenes design INSPIRERENDE SOMMER SommerCampus på AVI er det mest kreative og inspirerende

Læs mere

Oceaner af klasse og stil

Oceaner af klasse og stil Oceaner af klasse og stil 80 cm MOVE Kom godt igang Når du får lyst til at udsmykke dit hjem med et dekorativt akvarium, bør du starte med at vælge den bedst egnede plads. Placeringen skal være der, hvor

Læs mere

Bodrums bedste udsigt

Bodrums bedste udsigt feature bolig Bodrums bedste udsigt Danske Marianne og Torben Jonassen fandt deres helt private ferieparadis i Bodrum i Tyrkiet, hvor de har overtaget og istandsat en gammel ministerbolig højt hævet over

Læs mere

Jakob Søndergaard www.pejgruppen.dk Den 3. og 10. september 2009

Jakob Søndergaard www.pejgruppen.dk Den 3. og 10. september 2009 Jakob Søndergaard www.pejgruppen.dk Den 3. og 10. september 2009 ! " # # $! #! " %#! & & %$ ' $ ( )! $ # " " %! ( * # + KAN MAN FORBEREDE SIG PÅ FREMTIDEN? Er det muligt at finde ud af, hvad kunderne vil

Læs mere

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse Introduktion Svend Wiig Hansen er en dansk kunstner, som arbejdede med skulptur og maleri. Han blev født i 1922 og døde i 1997. I 1953 blev

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

Drømmen om et smukkere hus

Drømmen om et smukkere hus Drømmen om et smukkere hus 1 Vores kærlighed til træ har en forklaring Vores virksomhed har bygget trapper i det lille lokalsamfund Norsjö i Västerbottens siden 1923. Det er ret nemt at forstå, hvorfra

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Udgivet november 2014 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

Oplevelsesdesign hvad skal vi med oplevelser på bibliotekerne?

Oplevelsesdesign hvad skal vi med oplevelser på bibliotekerne? Oplevelsesdesign hvad skal vi med oplevelser på bibliotekerne? Fremtidens biblioteksrum (temadag) v/ Rasmus Grøn 25. marts 2014 www.maerkk.aau.dk MÆRKK - Markedskommunikation & Æstetik: Kultur & Kognition

Læs mere

1/10. Interaktive tekstiler. - potentialer i sammenblandingen mellem tekstil, teknologi, æstetik og bæredygtighed. Interaktive tekstiler.

1/10. Interaktive tekstiler. - potentialer i sammenblandingen mellem tekstil, teknologi, æstetik og bæredygtighed. Interaktive tekstiler. Title: Oktober 2007 D I U 1/10 S - potentialer i sammenblandingen mellem tekstil, teknologi, æstetik og bæredygtighed www.diffus.dk Title: 2/10 D I U S Vision - at skabe større integration mellem det moderne

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

EN VÆRDIBASERET SKOLE

EN VÆRDIBASERET SKOLE Lyst og evne til at bidrage til fællesskab Glæde og ansvarlighed Nye tanker ført ud i livet Høj faglighed der kan anvendes Evne til at udtrykke sig At forstå sig selv og andre EN VÆRDIBASERET SKOLE Det

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj / juni 2015 Institution Kolding Hf & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Design B Mette Maria

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

- Døden en del af hverdagen

- Døden en del af hverdagen HVOR DER ER LIV ER DER DØD - Døden en del af hverdagen Alternativ 2 - Det store, moderne gravplassarealet Problemstilling: Hva gir den store gravplassen identitet, styrke og kvalitet Heterotopier er steder,

Læs mere

Fabelkunst EVA JOENSEN

Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelagtig kunst... I århundreder har mennesker fortalt hinanden fabler. Fantasier og fortællinger i ord og billeder. God kunst er fabelagtig og Fabelkunst er udtryk, der gør indtryk

Læs mere

IKKE SOM DE ANDRE IKKE SOM DE ANDRE

IKKE SOM DE ANDRE IKKE SOM DE ANDRE IKKE SOM DE ANDRE DE, DER ER TOSSEDE NOK TIL AT TRO, AT DE KAN GØRE EN FORSKEL, ER DEM, DER GØR DET I dag har du adgang til tusindvis af radio-/tv-kanaler og nettjenester. Og udbuddet fra de multinationale

Læs mere

LUST & COLOURS 11. OKTOBER - 14. NOVEMBER 2013 FERNISERING DEN 10. OKTOBER FRA KL. 16

LUST & COLOURS 11. OKTOBER - 14. NOVEMBER 2013 FERNISERING DEN 10. OKTOBER FRA KL. 16 LUST & COLOURS 11. OKTOBER - 14. NOVEBER 2013 FERNISERING DEN 10. OKTOBER FRA KL. 16 Farver ses og opleves med både intellekt og følelser. I useumsbygningen undersøger seks kunstnere, hvad farver gør ved

Læs mere

EGO Clean Oil. Rent Indeklima - Ingen Partikelforurening

EGO Clean Oil. Rent Indeklima - Ingen Partikelforurening EGO Clean Lights EGO Clean Oil Rent Indeklima - Ingen Partikelforurening Undersøgelser de senere år har vist, at vokslys og almindelig petroleumsbaseret lampeolie udsender flere partikler end trafikken

Læs mere

læn dig tilbage og nyd forskellen

læn dig tilbage og nyd forskellen Savo s3 læn dig tilbage og nyd forskellen Sæt dig i en Savo S3. Juster siddehøjden og læn dig tilbage. Du mærker forskellen med det samme. Mærker hvordan stolens leddelte ryg følger din egen rygrad og

Læs mere

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015 Kære studenter For godt en måneds tid siden holdt vi jeres sidste skoledag. I holdt middag for jeres lærere med taler, quiz og billeder fra jeres tre år på GG. Jeg var rundt i alle klasser og det var skønt

Læs mere

FORBRUGERTRENDS INDENFOR HOLDNING TIL BIL, MOBILITET OG MODERNE STORBY

FORBRUGERTRENDS INDENFOR HOLDNING TIL BIL, MOBILITET OG MODERNE STORBY FORBRUGERTRENDS INDENFOR HOLDNING TIL BIL, MOBILITET OG MODERNE STORBY STATUSMARKØRER: FØR: Bil, hus, taske og tv IDAG: Tid, sundhed, motion, børn, fritid. 1. BILENS ROLLE 4 BILEN ER = MOBILITET OG BILPRODUCENTERNE

Læs mere

Bryllupsfoto. Foråret nærmer sig med hastige skridt. Mit bryllups gear: bryllupsfoto

Bryllupsfoto. Foråret nærmer sig med hastige skridt. Mit bryllups gear: bryllupsfoto Detaljebilleder er vigtige. Her er det gommens navn i ringen. Ringen var i dette tilfælde vigtig da brudens mor var guldsmed og havde lavet dem. Bryllupsfoto Tekst og fotos: Nicolai Brix Mit bryllups gear:

Læs mere

Unges digitale dannelse. Unge, selvværd og selvtillid

Unges digitale dannelse. Unge, selvværd og selvtillid Unges digitale dannelse Unge, selvværd og selvtillid Unges rum A. Du skal selv vælge. Selvstændighed og egne valg som omdrejningspunkt i opdragelse B. Unge opsøger kanter del af identitet. Udødelighed

Læs mere

Bente Hammershøy. Dobbelteksponering. Karin Lønbæk

Bente Hammershøy. Dobbelteksponering. Karin Lønbæk Bente Hammershøy Dobbelteksponering Karin Lønbæk Der står Horsens med store bogstaver hen over de to kunstnere, der har fernisering d.11.september 2010 i Galleri Brænderigården. Det er far og datter: Søren

Læs mere

Et hæfte til dig, der hjælper mig med det, jeg ikke kan klare selv længere. Der er noget, du skal vide. Mit navn:

Et hæfte til dig, der hjælper mig med det, jeg ikke kan klare selv længere. Der er noget, du skal vide. Mit navn: Et hæfte til dig, der hjælper mig med det, jeg ikke kan klare selv længere Der er noget, du skal vide om mig Mit navn: Indhold Xxxxx Ergoterapeutforeningens forord 3 Xxxxx Til dig, der læser hæftet 4 Lidt

Læs mere

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte Stilblade Temaer Enfamiliehuse Garager og carporte Stilblade-temaer Som supplement til stilbladene for enfamiliehuse er der i dette hæfte lavet stilblade for tværgående temaer, der er relevante for enfamiliehuse

Læs mere

Indtil man fandt ud af, mange år senere, at det var nogle bakterier. Så kunne man behandle det og det var forbi med mavesår.

Indtil man fandt ud af, mange år senere, at det var nogle bakterier. Så kunne man behandle det og det var forbi med mavesår. Det anorektiske kropsbilled. Da jeg var begyndt at arbejde i ungdomspsykiatrien i Tyskland, var det der forundrede mig mest, at der var unge piger, som vejede mindre end 35 kg, kunne føle sig så tyk og

Læs mere

White Words Peter Callesen

White Words Peter Callesen White Words Peter Callesen White Words Et udsmykningsprojekt til KUA 2 Tårnet set fra stueetagen i Læringsgaden White Words - Detaljebilleder fra model Toppen af tårnet set fra 3. sal White Window, 2010

Læs mere

Informationsbehandling

Informationsbehandling Informationsbehandling Spørgsmål 1 og 2 vedrører følgende oplysninger: For at konfektionsfabrikanterne kan producere tøj, der passer, er de nødt til at kende den typiske højde på folk i forskellige aldre.

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores Indhold 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt 14 Balance balancegang 15 Din balance 19 Den gode balance i par -og familielivet 20 Der er forskellige slags stress i vores liv 21 Nogle af par-

Læs mere

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN Kurser Foredrag Debat WWW.KURSERKBH.DK Pjecen er udgivet af Aftenskolernes Samråd i København. Se mere på www.kurserkbh.dk Layout og tryk: Eks-Skolens Trykkeri ApS Tak til Københavns

Læs mere