Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice"

Transkript

1 Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrations Program (EUDP) Område: Energieffektivisering Program: EUDP 10-II J.nr.: D17 Behov for kurser og efteruddannelse

2

3 GeoEnergi Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrations Program (EUDP) Område: Energieffektivisering Program: EUDP 10-II J.nr.: Projektstart: Varighed: 3 år D17 Behov for kurser og efteruddannelse Version: 0 Ansvarlig partner for denne leverance: VIA UC

4

5 Leverance: Work package: Ansvarlig partner: D17 Behov for kurser og efteruddannelse WP6 Kurser og efteruddannelse VIA UC Forfattere Navn Organisation Inga Sørensen VIA UC Projektet GeoEnergi, Energianlæg baseret på jordvarmeboringer udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice har til formål at bane vejen for en større udbredelse i Danmark af varmepumpesystemer baseret på jordvarmeboringer - en teknologi med stort potentiale for CO 2 reduktioner og energieffektivisering. Det skal ske ved at tilvejebringe og formidle viden, værktøjer og best practice for planlægning og design af boringer og anlæg. Projektet finansieres af partnergruppen og Energistyrelsens EUDP program og løber i 3 år fra 1. marts Partnerne er: De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) VIA University College, Horsens (VIA UC) Geologisk Institut, Aarhus Universitet (GIAU) Den Jydske Håndværkerskole (DjH) Dansk Miljø- & Energistyring A/S (DME) GeoDrilling A/S (GeoD) Brædstrup Fjernvarme AMBA (BrFj) DONG Energy Power A/S (DONG) Robert Bosch A/S IVT Naturvarme (BOSCH) Arbejdsprogrammet er fordelt på 8 work packages (WP) og projektets aktiviteter omfatter: Indsamling og analyse af eksisterende information og erfaring samt identifikation af nøgleparametre for planlægning, design og installation af varmepumpesystemer baseret på jordvarmeboringer. Systematisk kortlægning og måling af overfladetemperaturer, temperaturgradienter og termiske egenskaber af forskellige jordarter og materialer. Optimering af systemdesign i forhold til miljø og økonomi, baseret på erfaringer fra eksisterende installationer og opbygning af en ny test site. Analyser vil omfatte borearbejde og udstøbning af boringer, automatisering af systemer, beregning af energibalance, energilagring (opvarmning og afkøling) samt modellering af varme- og grundvandsstrømning. Opbygning af en database med resultater fra indsamling af eksisterende informationer, måleprogrammer og kortlægningsarbejde. Oplysnings- og informationsaktiviteter, offentlig webbaseret database, kursusmateriale til uddannelse og efteruddannelse, workshops og seminarer, tekniske vejledninger og forslag til udbygning af administrationsgrundlag. Denne rapport udgør leverance D17 Behov for kurser og efteruddannelse i WP6 Kurser og efteruddannelse og giver et overblik over eksisterende kurser og efteruddannelser samt en vurdering af hvilke tiltag der er nødvendige for at tilgodese yderligere uddannelsesbehov.

6

7 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 INTRODUKTION EKSISTERENDE KURSER OG EFTERUDDANNELSER VURDERING AF YDERLIGERE UDDANNELSESBEHOV Kurser for kølemontører og VVS-branchen Videreudvikling af kurser på ingeniørniveau Formidling af erfaringer fra demonstrationsanlæg Infomøder målrettet specifikke fagområder Udvikling af skriftligt kursusmateriale Informationsfoldere og lettilgængeligt materiale...7 APPENDIKS A APPENDIKS B Sustainable Energy Shallow Geothermal Systems D17 Behov for kurser og efteruddannelse 1

8

9 1 INTRODUKTION Målgruppen for kurser og efteruddannelse indenfor jordvarmeboringer omfatter først og fremmest designeren, der skal dimensionere et givet varme/køleanlæg til et bestemt behov. Det vil typisk være en ingeniør, kølemontør, VVS er eller anden håndværker, der ønsker at specialisere sig i jordvarmeanlæg. Udover designeren kan en række andre brancher og teknikere have interesse i og behov for at vide noget om, hvordan et anlæg baseret på jordvarmeboringer etableres i praksis og hvilke krav, der skal stilles til jordvarmeboringerne. Det kan være personer ansat hos: Borefirmaer, der udfører jordvarmeboringer Varmepumpeproducenter og leverandører Installatører, der udfører det praktiske rørarbejde Elektrikerfirmaet der monterer anlæggets elforsyning Entreprenørfirmaer, der graver rør og ledninger ned Arkitektfirmaer, der foreslår løsninger baseret på vedvarende energi Ovenstående målgruppe er identificeret ved et indledende møde afholdt på VIA UC 25. januar Heri deltog Thomas Vangkilde-Pedersen (GEUS), Ib Bæk Jensen (Den jydske Håndværkerskole), Kim Valbum (Autoriserede Kølefirmaers Brancheforening), Tonny Johansen (Varmepumpefabrikantforeningen) samt Henrik Bjørn og Inga Sørensen (VIA UC). På mødet blev det eksisterende kursusudbud om køling og varmepumper på Den Jydske Håndværkerskole drøftet, herunder den eksisterende certificeringsordning og EU-forordning herom. Der er et vigtigt skel mellem små varmepumper (under 2,5 kg væske i kølekredsen) og store varmepumper (fra 2,5 kg væske og opefter) som specificeret nærmere i Kølebekendtgørelsen (Bek. Nr. 100 af med senere ændringer). Et samlet overblik over lovgivningen indenfor det køletekniske område fremgår af en sammenstilling foretaget af de autoriserede kølefirmaers brancheforening 1. På mødet blev også drøftet nødvendigheden af, at nye kursusudbud koordineres med de rammer, der bliver udstukket i forbindelse med implementeringen af EU s VE direktiv, hvori der stilles krav om, at medlemslandene stiller certificeringsordninger eller tilsvarende kvalificeringsordninger til rådighed for installatører af små VE-anlæg. Ingeniøruddannelsens eksisterende kursusudbud med relation til jordvarme blev også drøftet på mødet, se afsnit 2 i denne rapport, mens behovet for yderligere kursusudbud og konkrete tiltag og behov er beskrevet i afsnit 3. Der var på mødet enighed om, at det var muligt at bygge den nødvendige efteruddannelse op i en modulstruktur med elementer fra det nuværende kursusudbud fra Den jyske Håndværkerskole suppleret med nye kurser om jordvarmeboringer mv. Indholdet i de nye kurser afventer nærmere udredning, men der var generel enighed om, at der er behov for noget om jordvarmeboringer her og nu, idet mange aktører har en mental barriere mod at tænke lodrette anlæg med boringer, fordi de ikke rigtig ved noget om det. For at dække dette behov udbyder VIA UC allerede i august 2012 et 1-dagskursus med titlen Introduktion til jordvarmeboringer. Kursusindholdet vil blive diskuteret og evt. justeret på et planlagt møde 21. maj 2012 i Hadsten. Mødet er henlagt til Den Jydske Håndværkerskole i Hadsten, fordi VIA UC der skal se stedets instrumenter og faciliteter knyttet til undervisning om varmepumper. 1 D17 Behov for kurser og efteruddannelse 3

10 2 EKSISTERENDE KURSER OG EFTERUDDANNELSER Den Jydske Håndværkerskoles nuværende udbud af kurser og efteruddannelser omfatter især kurser med overskrifter om køleteknik, men indholdsmæssigt kan de justeres så varmepumper får en fremtrædende plads. Kursusudbudet fremgår af Ingeniøruddannelserne på VIA UC har elementer om jordvarme med i valgkurset Sustainable Energy, hvor Ground Source Heating udgør ca. ¼ af et 4 ECT s point kursus (1 ECTS point udgør ca. 30 timers brutto studietid). Desuden er der et selvstændigt valgkursus Shallow Geothermic hvor jordvarmeboringer og geotermisk energi udgør hovedparten af indholdet, se kursusbeskrivelserne til de to kurser i Appendiks 1 og 2. Fra august 2012 udbydes der et nyt 4- ECTS kursus, hvor fokus er rettet mod energieffektivitet, økonomiske overvejelser og sammenligning af energisystemer. Desuden skal nævnes, at der på VIA UC også foregår læring om jordvarmeboringer i form af vejledning givet til studerende, der har valgt projekter med relation til jordvarme og energilagring i jord. Under eksisterende kurser og efteruddannelser er der også grund til at nævne foredrag arrangeret af faglige foreninger samt ad-hoc indlæg for besøgende på VIA UC i forbindelse med arrangementer og besøg fra andre uddannelsesinstitutioner. Se også rapporten D19 Møder, seminarer, kurser, konferencer og publikationer i nærværende projekt. I EU-regi har VIA UC (Henrik Bjørn og Inga Sørensen) samt GEUS (Thomas Vangkilde- Pedersen) deltaget i efteruddannelseskurser udbudt under projektet GEOTRAINET (Geo- Education for a sustainable geothermal heating and cooling market). Projektet er afsluttet i Oversigt over afholdte kurser kan ses på hvorfra det også er muligt frit at downloade kursusmaterialet. VIA UC har i undervisningen f.eks. gjort brug af GEOTRAINET Training Manual for Designers of Shallow Geothermal Systems. D17 Behov for kurser og efteruddannelse 4

11 3 VURDERING AF YDERLIGERE UDDANNELSESBEHOV 3.1 Kurser for kølemontører og VVS-branchen Der er behov for at udvikle kursusmoduler om lodrette jordvarmeanlæg, hvor der lægges vægt på, hvordan jordvarmeboringer etableres i praksis og hvilke krav, der skal stilles til dem. VVSbranchen og mange andre tænker ofte kun på horisontale anlæg, når de hører ordet jordvarme. Det skal ændres, så VVS-branchen tager det som en naturlig ting at foreslå lodrette anlæg, og desuden tager i betragtning, at det er muligt at lagre varme i jorden fra sommer til vinter. Dette er ikke muligt i de vandrette anlæg. I den foreløbige udgave af VIA UC s et-dags introduktionskursus rettet mod VVS-branchen, er formålet at give deltagerne en forståelse af, hvilke faktorer, der har betydning ved dimensionering og drift af jordvarmeboringer til anlæg med vand-til-vand varmepumper. Emnerne er i udkastet anført til: Hvor meget varme indeholder jorden og hvor hurtig kan varme (og kulde) ledes gennem jorden Hvilke muligheder er der for at vide, hvilke jordlag der er på en given adresse, før der bores Betydning af grundvandsforhold Erfaringstal fra den tyske VDI-norm for fastlæggelse af nødvendig antal boremeter Generelt om design af jordvarmeboringer med hensyn til diameter, type af rør m.v. Den praktiske udførelse af en jordvarmeboring og montering af rør, forsegling m.v. Muligheder for at teste varmeoptag fra et nyetableret borehul eller energibrønd Design af anlæg med henblik på at lagre varme fra sommer til vinter Relevante målinger under drift af anlæg med jordvarmeboringer Introduktionskurset udbydes 22. august Den endelige udformning af tidsramme og indhold af de kursusmoduler, der skal etableres for kølemontører og VVS-branchen vil blive afklaret af Den jydske Håndværkerskole i samråd med VIA UC og GEUS. 3.2 Videreudvikling af kurser på ingeniørniveau De eksisterende kurser om jordvarme (se Appendiks 1 og 2) bliver løbende opdateret med hensyn til indholdet. Herudover er der behov for nye kurser, der fokuseret på dimensionering af konkrete anlæg og dimensionering af integrerede energiløsninger. Endvidere er der behov for at ingeniørerne har et grundigt kendskab til varmepumpeprincippet, og de muligheder der er, for at udnytte varmepumper i integrerede energiløsninger herunder lagring af energi i jorden fra sommer til vinter. Elementer af kurserne for kølemontører og VVS-branchen vil også være relevant for ingeniører, arkitekter og andre af de målgrupper, der er nævnt i introduktionen. For eksempel er kendskabet til varmepumper og principper for lagring af energi i jorden essentielle for stort set alle personer, der beskæftiger sig med design af energiløsninger. 3.3 Formidling af erfaringer fra demonstrationsanlæg I forbindelse med GeoEnergi-projektet og andre projekter er der opført flere testanlæg og pilotanlæg, hvorfra der kan hentes værdifulde målinger til analyse og sammenligning af forskellige installationer og udformninger af anlæg. Det er vigtigt at målinger fra disse anlæg D17 Behov for kurser og efteruddannelse 5

12 bliver analyseret og resultatet formidlet videre i de kurser og efteruddannelser, der udbydes om jordvarmeboringer. VIA UC Energipark har indtil nu etableret i alt 6 jordvarmeboringer (2 til 30 meters dybde i 2010 og 4 til 100 meters dybde i april 2012 i regi af GeoEnergi-projektet). Omkring de to 30 meter dybe boringer er der nedboret i alt 10 temperatursonder, hvor sensorer måler temperaturen hver halve time for hver 5 meter ned til 30 meters dybde. De to boringer fra 2010 er forbundet med en varmepumpe og fra december 2011 har den ene boring også været forbundet med rør på bagsiden af to solceller (for at kunne måle, hvor meget varme, der fra solcellernes bagside kan tilgå jorden). Samtidig registreres det i hvor høj grad kølingen af solcellerne medvirker til at øge produktionen af el fra cellerne. De fire nye boringer til 100 meters dybde er udformet med forskellig design af rør i boringerne (varmepoptagere). De vil senere i blive testet mod hinanden. I maj-juni måned etableres der i VIA UC Energipark 3 nedgravede tanke forbundet til solfangere med det formål at afprøve lagring af varmt vand i de øvre jordlag. Foruden data fra ovennævnte demonstrationsanlæg i Energiparken, har VIA UC desuden adgang til måleresultater fra følgende anlæg: Forsøgsanlæg til test af energipæle ved Langmarksvej (etableret 2010) Byggeri med energipæle ved Horsens Rensningsanlæg (under etablering) Byggeri med energipæle og varmepumper ved Rosborg gymnasium, Vejle (under etablering) Borehulslager ved Brædstrup Solpark (indvies 29. maj 2012) Anlæg med skrå boringer og solfanger i Åle (planlagt del af SunWell projektet) Privat anlæg med to 100 meter dybe jordvarmeboringer i Glud (startet juni 2011) Data fra det netværk af ejere af jordvarmeboringer, der er en del af WP5 i GeoEnergi -projektet, vil formodentlig også kunne bidrage med resultater til brug i undervisningen. 3.4 Infomøder målrettet specifikke fagområder Udover kurser rettet mod VVS-branchen og kurser på ingeniørniveau, er der også behov for temamøder eller seminarer målrettet specifikke grupper som f.eks. sagsbehandlere i kommuner, brøndborere, der udfører det praktiske borearbejde, arkitekter og bygherrer. Det kan også være leverandører af varmepumper, der skal have mere viden om, i hvilken sammenhæng varmepumpen skal virke, når den kobles sammen med jordvarmeboringer og borehulslagre. 3.5 Udvikling af skriftligt kursusmateriale Det er vigtigt at der til hvert kursus foreligger læringsmateriale. I afsnit 3.3 blev nævnt mulighederne for at indarbejde konkrete måleresultater fra demonstrationsanlæg i undervisningen. For at nå dertil, må der ofres tid til at bearbejde målingerne, så de f.eks. fremstår som tydelige grafiske kurver, der er lette at overskue. D17 Behov for kurser og efteruddannelse 6

13 Der må også ofres tid på at udarbejde pædagogiske opgaver med baggrund i konkrete data, således at kursisterne opnår AHA-oplevelser og får en grundig forståelse af de tekniske og miljømæssige forhold ved anlæg baseret på jordvarmeboringer. Undervisningsmaterialet skal koordineres med de anbefalinger til administrative retningslinier, der er lagt op til at producere i WP8 i GeoEnergi-projektet. 3.6 Informationsfoldere og lettilgængeligt materiale Udover det detaljerede og teknisk prægede undervisningsmateriale, er der også behov for korte tekster og skitser, der kan informere den almindelige borger om, hvad jordvarmeboringer er, og hvordan de kan anvendes til opvarmning, køling og lagring af varme. Flere leverandører har på hjemmesider og i annoncer udarbejdet letforståeligt materiale om jordvarmeboringer, men de har alle et kommercielt sigte ved at opfordre til brug af et bestemt produkt eller firma. I Tyskland er der i 2011 udgivet en 24 siders oplysnings pjece i A-5 format om jordvarme Leitfaden Erdwärme Information und Tipss für Einsteiger. Den er udgivet af Bundesverband Wärmepumpe. Udover at omslagets bagside har i alt 22 logoer fra sponsorer, er det ren oplysende tekst og skitser uden anbefaling af bestemte produktmærker. I Danmark har vi f.eks. Den lille blå om Varmepumper udgivet i 2011 af Dansk Energi der er erhvervs- og interesseorganisation for de danske energiselskaber. Det er et lettilgængeligt opslagsværk med en række nøgletal for enfamiliehuses varmebehov og varmepumpers effektivitet. I bogens kapitel 5 Varmekilder dimensioneringsgrundlag er der på nogle få sider omtalt jordvarme både med vandrette og lodrette jordslanger. Et af målene i GeoEnergi-projektet er at udgive letforståeligt oplysningsmateriale om jordvarmeboringer som en del af arbejdet i WP6. D17 Behov for kurser og efteruddannelse 7

14

15 Appendiks A: Sustainable Energy Kursusbeskrivelse fra VIA UC D17 Behov for kurser og efteruddannelse

16 ECTS 4 Sustainable Energy Prerequisites Main purpose Knowledge The students will gain knowledge about physical design, function and performance calculations of sustainable energy plants with special focus on energy saving and environmental conditions. Skills After completion of this course the students must: Know the physical design, structure and operation of plants for sustainable energy production. Be able to make principal calculations of performance of renewable energy plants. Rough estimate of heat and demand as regards buildings. Know the principles of dimensioning renewable energy plants as regards consumption. Calculate and plan energy savings. Know the principles of designing a shallow geothermal energy plant. Know the thermal properties of soil and groundwater and be able to design a ground source heat exchanger. Competences Topics Energy savings Shallow geothermal energy Heat pumps Thermal solar heating systems Combustion of biomass District heating Photo voltaic Teaching methods and study activities One semester of 12 weeks. Acquired workload for students is estimated to 120 hours. Activities include; theory, problem solving, compulsory written tasks and excursion to a district heating plant with solar energy and borehole energy storage. Resources Eriksen, Åge Bredahl: Compendium: Renewable energy David J. C. MacKay: Sustainable Energy without the hot air Maureen Mc Corry, Garath Li. Jones (ed): Geotrainet Training Manual for Designers of Shallow Geothermal Systems. Geotrainet, EFG, Brussels 2011 Evaluation For full-time students the course is approved on the basis of the following criteria: Given assignments/reports must be handed in on time and approved, and the student must participate at class. Tests may be part of the overall assessment. 80% of the overall criteria must be met. Deepened background for the assessment will be posted in the course material on study net. For exchange students the course is graded according to the criteria mentioned above. Examination Grading criteria Approved / not approved.

17 Additional information Responsible Claus N. Poulsen Valid from Course type Civil Engineering;6. semester;7. semester;elective for the specialization Environmental Engineering;Elective for the specialization Energy Engineering;

18

19 Appendiks B: Shallow Geothermal Systems Kursusbeskrivelse fra VIA UC D17 Behov for kurser og efteruddannelse

20 ECTS 4 Shallow Geothermal Systems Prerequisites For international students: General admission requirements and basic understanding of heating systems, heat pumps and energy. SPJ CP4C SPJ CP4S SPR BP4A SPR BP4K TRM BS1 TRM CS1 Main purpose Knowledge The student will gain knowledge about shallow geothermal systems as a sustainable energy source and to obtain an understanding of the physical design, dimensions, functions and operation of these systems. Skills After the completion of the course, the student must: Describe the thermal properties of rock and soil. Measure heat conductance and heat capacity in soil samples. Explain the working principle of a heat pump. Calculate heat capacity from thermal response test data. Calculate head loss in a pipe system with refrigerant. Dimension a shallow geothermal system using the professional software EED. Calculate COP for a heat pump by measuring produced and spent energy in a system. Describe the advantages and disadvantages of various drilling methods. Describe the construction of a borehole heat exchanger and identify critical areas. Identify the various conflicts of interest in relation to ground source heating and cooling. Describe the principal counts in legislation and standards for shallow geothermal systems. Explain the main principles of function and quality control. Competences Topics Facts about the thermal properties of different rock and soil types Influence of groundwater on borehole heat exchangers Construction of boreholes and design and dimensioning of borehole heat exchangers Thermal response test Energy storage and balanced heat abstraction Modelling software Earth Energy Designer (EED) Function and quality control Legislation and conflicts of interest Case studies Teaching methods and study activities Lectures and assignments. Lab exercises, measurement of heat exchange properties of soil. Field trip. Total workload for students will be 120 hours. Resources Geotrainet Training Manual for Designers of Shallow Geothermal Systems, GEOTRAINET, EFG, Brussels 2011 Digital available written lessons with related questions. Assignments

21 Evaluation For full-time students the course is approved on the basis of the following criteria: Given assignments/reports must be handed in on time and approved, and the student must participate at class. Tests may be part of the overall assessment. 80% of the overall criteria must be met. Deepened background for the assessment will be posted in the course material on study net. For exchange students the course is graded according to the criteria mentioned above. Examination Grading criteria Approved / not approved. For exchange students: Grading based on the 7-point scale. Additional information An Introduction to Thermogeology, Ground Source Heating and Cooling, David Banks Responsible Inga Sørensen / Henrik Bjørn Valid from Course type Civil Engineering;6. semester;7. semester;elective for the specialization Environmental Engineering;Elective for the specialization Geotechnical and Construction Engineering;Compulsory for the specialization Energy Engineering;

22

Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice

Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice Følgegruppemøde 19-03-2012, GEUS, Århus De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland

Læs mere

Arbejder med energi, funderet I jordvarmeboringer. Eksterne partnere I form af virksomheder og myndigheder Andre VIA afdelinger Studerende

Arbejder med energi, funderet I jordvarmeboringer. Eksterne partnere I form af virksomheder og myndigheder Andre VIA afdelinger Studerende Breakfast Club lyn-introduktion til Energi-gruppen Hvem er vi? 1 chef 3 undervisere (og endnu en undervejs) 1 projektmedarbejder 1 Erhvervs-PhD studerende Lidt løs hjælp I form af tidligere og nuværende

Læs mere

2 VIDENSDELING AKTIVITETER I 2012/2013. Møder, seminarer, kurser og konferencer

2 VIDENSDELING AKTIVITETER I 2012/2013. Møder, seminarer, kurser og konferencer 2 VIDENSDELING AKTIVITETER I 2012/2013 2.1 Møder, seminarer, kurser og konferencer I det andet år af GeoEnergi projektet blev der afholdt en række møder og seminarer om jordvarmeboringer i regi af projektet,

Læs mere

Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice

Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrations Program (EUDP) Område: Energieffektivisering Program:

Læs mere

GeoEnergi projektet opgaver der berører sagsbehandlingen

GeoEnergi projektet opgaver der berører sagsbehandlingen GeoEnergi projektet opgaver der berører sagsbehandlingen Disposition Introduktion til projektet Status for etablering af jordvarmeboringer i Danmark Geologi og jordvarmeboringer Hvordan kan en jordvarmeboring

Læs mere

Jordvarmeboringer - fremtidens energikilde? Lotte Thøgersen VIA University College

Jordvarmeboringer - fremtidens energikilde? Lotte Thøgersen VIA University College Jordvarmeboringer - fremtidens energikilde? Lotte Thøgersen VIA University College 1 De fossile brændsler forsvinder De fossile brændstoffer kul, olie og naturgas er en trussel mod klimaet men mængden

Læs mere

Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice

Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice Resume Projektets formål er at tilvejebringe og formidle viden og værktøjer som kan bane vejen for en

Læs mere

Termiske egenskaber i jord og grundvand. Forskningschef Lotte Thøgersen og Ph.D studerende Tillie Madsen Forskergruppen Energi og Miljø

Termiske egenskaber i jord og grundvand. Forskningschef Lotte Thøgersen og Ph.D studerende Tillie Madsen Forskergruppen Energi og Miljø Termiske egenskaber i jord og grundvand Forskningschef Lotte Thøgersen og Ph.D studerende Tillie Madsen Forskergruppen Energi og Miljø Verdens energiudfordring Kilde: Vores Energi, Regeringen, november

Læs mere

Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice

Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrations Program (EUDP) Område: Energieffektivisering Program:

Læs mere

SDHplus Solar District Heating in Europe

SDHplus Solar District Heating in Europe 1 SDHplus Solar District Heating in Europe WP2 SDH enabling buildings with high energy performance Task 2.1 Survey and horizontal review of the existing models D2.2 Information sheet on building legislation

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg task 2. Skitsering af VE-løsninger og kombinationer

Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg task 2. Skitsering af VE-løsninger og kombinationer Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg task 2 Skitsering af VE-løsninger og kombinationer Titel: Skitsering af VE-løsninger og kombinationer Udarbejdet for: Energistyrelsen

Læs mere

Slutrapport. Demonstrationsprojekt nummer 3

Slutrapport. Demonstrationsprojekt nummer 3 Slutrapport Demonstrationsprojekt nummer 3 Titel: Slutrapport: Demonstrationsprojekt nummer 3. oncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg Koncepter til overvindelse af barrierer

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice

Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrations Program (EUDP) Område: Energieffektivisering Program:

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

Dansk Deltagelse i IEA HPT projekter. Varmepumpedagen 2016 Eigtveds Pakhus Svend Pedersen, Teknologisk Institut

Dansk Deltagelse i IEA HPT projekter. Varmepumpedagen 2016 Eigtveds Pakhus Svend Pedersen, Teknologisk Institut Dansk Deltagelse i IEA HPT projekter Varmepumpedagen 2016 Eigtveds Pakhus Svend Pedersen, Teknologisk Institut Dansk deltagelse i IEA Heat Pumping Technologis Program Baggrund: Danmark har siden pr. 1.

Læs mere

Eksempler og anbefalinger vedr. design

Eksempler og anbefalinger vedr. design Gør tanke til handling VIA University College Eksempler og anbefalinger vedr. design Inga Sørensen, Senior lekt or, geolog VIA Byggeri, Energi & Miljø Center for forskning & udvikling Lukkede jordvarmeboringer

Læs mere

Næste generation solvarme / 4. Generation Fjernvarme

Næste generation solvarme / 4. Generation Fjernvarme Næste generation solvarme / 4. Generation Fjernvarme 4DH hvad og hvorfor Solvarme Solvarme I fjernvarmen Fremtidens fjernvarme Carsten Bojesen Afdeling for Energiteknik Aalborg Universitet 4. Generation

Læs mere

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings Rune Vinther Andersen, Ph.D. International Centre for Indoor Environment and Energy Baggrund 40 % af USA's samlede energiforbrug sker

Læs mere

Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice

Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrations Program (EUDP) Område: Energieffektivisering Program:

Læs mere

Studieordning del 3,

Studieordning del 3, Studieordning del 3, 2014-2016 Autoteknolog, Valgfri Uddannelseselementer Academy Profession Degree in Automotive Technology Version 0.1 Revideret 19. august 2015 Side 0 af 6 Indhold Studieordningens del

Læs mere

Strategisk energiplanlægning i. Energi Øresund 28. marts 2011 Kenneth Løvholt Gate 21

Strategisk energiplanlægning i. Energi Øresund 28. marts 2011 Kenneth Løvholt Gate 21 Strategisk energiplanlægning i Energi Øresund 28. marts 2011 Kenneth Løvholt Gate 21 UDFORDRINGEN? omstilling til fornybar energiproduktion kræver øget samarbejde, innovation og planlægning Der skal sideløbende

Læs mere

Fremtidens fjernvarme

Fremtidens fjernvarme Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 89 Offentligt Fremtidens fjernvarme Et koncept for et skalérbart fjernvarmenet, der ved hjælp af lodrette jordvarmeboringer og varmepumper,

Læs mere

FJERNVARME I FREMTIDEN?

FJERNVARME I FREMTIDEN? Fjernvarmens rolle i Smart Grid FJERNVARME I FREMTIDEN? V/ CARSTEN BOJESEN AALBORG UNIVERSITET 09.09.2013 1 Seminar om fjernvarmens rolle i Smart Energy indhold: Baggrund for 4DH Hvad er 4DH? 4DH WP (Work

Læs mere

Slutrapport. Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg

Slutrapport. Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg Slutrapport Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg Titel: Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg oncepter til overvindelse af barrierer

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

Præsentation af 4DH Workshop om brug af meteorologiske forudsigelser ved optimal drift og produktionsplanlægning på fjernvarmeværker

Præsentation af 4DH Workshop om brug af meteorologiske forudsigelser ved optimal drift og produktionsplanlægning på fjernvarmeværker Præsentation af 4DH Workshop om brug af meteorologiske forudsigelser ved optimal drift og produktionsplanlægning på fjernvarmeværker Fjernvarmens Hus, 18. januar 2016 Hvem er 4DH Hvad er begrebet 4DH Baggrunden

Læs mere

UNDERGRUNDEN SOM GEOTERMISK RESSOURCE

UNDERGRUNDEN SOM GEOTERMISK RESSOURCE UNDERGRUNDEN SOM GEOTERMISK RESSOURCE Specialkonsulent Thomas Vangkilde-Pedersen Seniorrådgiver, geolog Anders Mathiesen Statsgeolog Lars Henrik Nielsen De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark

Læs mere

Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi

Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi Dato: 26.8.2013 Kontaktoplysninger: Kirsten Winther kwi@greenhydrogen.dk Tel.: +45 21 66 64 25 GreenHydrogen.dk.

Læs mere

(INFORMATION TECHNOLOGY)/ (OPTICS AND ELECTRONICS)

(INFORMATION TECHNOLOGY)/ (OPTICS AND ELECTRONICS) MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING (INFORMATION TECHNOLOGY)/ (OPTICS AND ELECTRONICS) INGENIØRDOCENT HEAD OF PROGRAMS UNI VERSITy WHO AM I? Henrik Karstoft (hka@eng.au.dk) Ingeniørdocent @ ASE/ENG, Signal

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

Mega solvarmeanlæg og transmissionsledninger - Hvor kommer vi fra, hvor skal vi hen, og hvor skal vi stille alle solfangerne?

Mega solvarmeanlæg og transmissionsledninger - Hvor kommer vi fra, hvor skal vi hen, og hvor skal vi stille alle solfangerne? Mega solvarmeanlæg og transmissionsledninger - Hvor kommer vi fra, hvor skal vi hen, og hvor skal vi stille alle solfangerne? Per Alex Sørensen SDH Conference Toulouse 17-18 June 2015 1 2 Marstal (1) 1996

Læs mere

Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice

Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrations Program (EUDP) Område: Energieffektivisering Program:

Læs mere

Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice

Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrations Program (EUDP) Område: Energieffektivisering Program:

Læs mere

Præsenteret af Søren Andersen, GeoDrilling

Præsenteret af Søren Andersen, GeoDrilling Præsenteret af Søren Andersen, GeoDrilling Termisk Smart Grid Et system med individuel OG kollektiv forsyning Baseret på kendt teknologi: varmepumper og geotermisk energi Individuelle varmepumper i bygningerne,

Læs mere

Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities

Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 23, 2015 Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Heller, Alfred Publication date: 2015 Document Version Author final version (often known as postprint)

Læs mere

Teoretisk modul: Introduktion. Forfatter: Cristina Rocha Med bidrag fra Kirsten Schmidt Maria Kalleitner-Huber

Teoretisk modul: Introduktion. Forfatter: Cristina Rocha Med bidrag fra Kirsten Schmidt Maria Kalleitner-Huber Teoretisk modul: Introduktion Forfatter: Cristina Rocha Med bidrag fra Kirsten Schmidt Maria Kalleitner-Huber Introduktion til modulet Formål At illustrere for studerende, undervisere og virksomheder,

Læs mere

Energieffektivisering i industrien

Energieffektivisering i industrien Energieffektivisering i industrien Brian Elmegaard Sektion Termisk Energi DTU Mekanik Teknologisk Institut Århus 2. Marts 2015 Indhold Potentielle besparelser Udnyttelse af overskudsvarme Analyseværktøjer

Læs mere

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør)

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) 27. OCTOBER The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) Electrical Engineering and ICT Who are we? Henrik Karstoft (hka@iha.dk) Ingeniørdocent @ASE, Leading the group in Signal Processing and Control@ASE/EICT

Læs mere

SOLENERGI I STORE EU PROJEKTER MED DANSK DELTAGELSE

SOLENERGI I STORE EU PROJEKTER MED DANSK DELTAGELSE Temamøde M2844 i DANVAK SOLENERGI: Teknologisk institut, Grekersensvej, 2630 Taastrup, Indgang 2 30 April 2008 SOLENERGI I STORE EU PROJEKTER MED DANSK DELTAGELSE Henrik Steffensen Rambøll 1 1 Hvad er

Læs mere

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør)

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) 27. OCTOBER The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) Electrical and Computer Engineering Who am I? Henrik Karstoft (hka@iha.dk) Ingeniørdocent @ ASE, Leading the group in Signal Processing and

Læs mere

Ny energi uddannelse på SDU

Ny energi uddannelse på SDU Ny energi uddannelse på SDU Derfor er der brug for nye kandidater inden for energiområdet En sikker energiforsyning er centralt for videreudvikling af velfærdssamfundet Den nuværende infrastruktur

Læs mere

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER FASE 2 - INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Vi behandler de indkomne ansøgninger hurtigst

Læs mere

netværk: : Integrerede lavenergiløsninger til nye bygninger

netværk: : Integrerede lavenergiløsninger til nye bygninger LavEByg-netv netværk: : Integrerede lavenergiløsninger til nye bygninger Status strategiudvikling for: Ventilationsanlæg Lavenergikoncepter Delområde: Ventilationsanlæg Beskrivelse af delområdet Ventilationsanlæg,

Læs mere

Information Meeting for DE5 and DE3 Further Study Possibilities

Information Meeting for DE5 and DE3 Further Study Possibilities Information Meeting for DE5 and DE3 Further Study Possibilities General Education Structure Diplomingeniør i Datateknik og Elektronik Civilingeniør i Datateknik og Elektronik Civilingeniør i Softwarekonstruktion

Læs mere

ICELAND 2011. Sustainable architecture. DANSKE ARK states: The future business field for architects is Sustainability.

ICELAND 2011. Sustainable architecture. DANSKE ARK states: The future business field for architects is Sustainability. ICELAND2011 Danish Architects interest in Sustainable Architecture Mikael Koch Chief Advisor Sustainability Danish Association of Architectural Firms Sustainable architecture DANSKE ARK states: The future

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Design af jordvarmeanlæg med og uden lagring

Design af jordvarmeanlæg med og uden lagring Gør tanke til handling VIA University College Design af jordvarmeanlæg med og uden lagring Inga Sørensen, Senior lektor, geolog VIA Byggeri, Energi & Miljø Center for forskning & udvikling Udnyttelse af

Læs mere

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Syddansk Universitet Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Publication date: 2009 Document version Final published version Citation for pulished version (APA):

Læs mere

Gas og el det perfekte mix

Gas og el det perfekte mix Professor og centerleder Jacob Østergaard Center for Elteknologi (CET) Naturgas en nødvendig del af løsningen... Hotel Nyborg Strand 26. november 2010 ? Bred politisk enighed om reduktion af CO2-udledning

Læs mere

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction CPR Sustainable Construction 1 Tommy Bisgaard - Direktør i Kalk- og Teglværksforeningen - Formand for DS 417 (CEN TC350 & 351) - Formand for miljøkomiteen i TBE & CU (keramiske industrier i Europa) - Medlem

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

FOKUSGRUPPE TYSKLAND. LOGSTOR Claus Brun

FOKUSGRUPPE TYSKLAND. LOGSTOR Claus Brun FOKUSGRUPPE TYSKLAND LOGSTOR Claus Brun Market overview Customer Segments Contractors End User Consulting Engineer 60% of turnover Main Focus: 1. Price 2. Delivery performance 3. Product Quality 25% of

Læs mere

Varmepumper. Claus S. Poulsen Centerchef, Civilingeniør Teknologisk Institut, Center for Køle- og Varmepumpeteknik. 26.

Varmepumper. Claus S. Poulsen Centerchef, Civilingeniør Teknologisk Institut, Center for Køle- og Varmepumpeteknik. 26. 1 Varmepumper Claus S. Poulsen Centerchef, Civilingeniør Teknologisk Institut, Center for Køle- og Varmepumpeteknik 26.September 2007 claus.s.poulsen@teknologisk.dk 2 Teknologisk Institut Privat, selvejende

Læs mere

VPN VEJLEDNING TIL MAC

VPN VEJLEDNING TIL MAC VPN VEJLEDNING TIL MAC MAC OS X 1 VPN VEJLEDNING TIL MAC Formålet med en VPN forbindelse er, at du kan tilgå nogle af Aarhus Universitets services hjemmefra, som ellers kun er tilgængelige, når du er på

Læs mere

Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids

Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids 17. september 2010 Siemens A/S Andreea Balasiu Salgchef Tlf: 44 77 43 75 E-mail: andreea.balasiu@siemens.com Elektrisk energi rygraden i vores samfund Vi betjener

Læs mere

Experiences of Region Zealand

Experiences of Region Zealand Bioenergy promotion Experiences of Region Zealand Tyge Kjær - tk@ruc.dk Roskilde University Denmark Introduction Solrod / Solrød Experience of Solrod Municipality Topic: General background - Opportunities

Læs mere

Fjerde Generation Fjernvarme

Fjerde Generation Fjernvarme Dansk Fjernvarmes 56. landsmøde Aalborg Kongres & Kultur Center, 30-31. oktober 2014 Fremtidens fjernvarmesystem Fjerde Generation Fjernvarme Professor Henrik Lund, Aalborg Universitet 4DH Forskningscenter

Læs mere

FlexCities 2. Vækst i fjernvarmesektoren Grøn Energi 7. februar 2017 Per Alex Sørensen 1

FlexCities 2. Vækst i fjernvarmesektoren Grøn Energi 7. februar 2017 Per Alex Sørensen 1 FlexCities 2 Innovative transmissionsledninger, styring, varmepumper og industriel overskudsvarme i et integreret energisystem med 100% vedvarende energi Vækst i fjernvarmesektoren Grøn Energi 7. februar

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Peder Vejsig Pedersen, Direktør, M.Sc Cenergia Energy Consultants Herlev Hovedgade 195, 2730 Herlev, Denmark Tlf.: +45 44 66 00 99, mobil: +45 20 46

Peder Vejsig Pedersen, Direktør, M.Sc Cenergia Energy Consultants Herlev Hovedgade 195, 2730 Herlev, Denmark Tlf.: +45 44 66 00 99, mobil: +45 20 46 Peder Vejsig Pedersen, Direktør, M.Sc Cenergia Energy Consultants Herlev Hovedgade 195, 2730 Herlev, Denmark Tlf.: +45 44 66 00 99, mobil: +45 20 46 67 55, e mail: pvp@cenergia.dk, www.cenergia.dk. PV

Læs mere

Præsentation af Insero Energy

Præsentation af Insero Energy Præsentation af Insero Energy Insero Energy udvikler og udbreder fremtidens energiløsninger baseret på vedvarende energi fra jorden og solen. I samarbejde med private og offentlige virksomheder skaber

Læs mere

Fra Solar City Horsens til PV Cities

Fra Solar City Horsens til PV Cities Peder Vejsig Pedersen, Direktør, M.Sc Cenergia Energy Consultants Herlev Hovedgade 195, 2730 Herlev, Denmark Tlf.: +45 44 66 00 99, mobil: +45 20 46 67 55, e mail: pvp@cenergia.dk, www.cenergia.dk. Formand

Læs mere

Cleantech Dag 2010. - Efter COP15 og Finanskrisen. 15. Marts 2010 v/lars Rohold. Cambi Danmark A/S Rådvadsvej 15 DK-2400 København NV

Cleantech Dag 2010. - Efter COP15 og Finanskrisen. 15. Marts 2010 v/lars Rohold. Cambi Danmark A/S Rådvadsvej 15 DK-2400 København NV Cambi Danmark A/S Rådvadsvej 15 DK-2400 København NV Tel +45 7020 3666 Fax +45 3880 8235 Email cambi@cambi.dk Cleantech Dag 2010 - Efter COP15 og Finanskrisen 15. Marts 2010 v/lars Rohold FORSKELLIGE STØTTEORDNINGER

Læs mere

Nye fjernvarmesystemer. Svend Svendsen DTU BYG

Nye fjernvarmesystemer. Svend Svendsen DTU BYG Nye fjernvarmesystemer Svend Svendsen DTU BYG ss@byg.dtu.dk 22611854 Fjernvarme i EnergyLab Nordhavn - mine aktiviteter Fleksibel rumvarme i nye etageboliger med gulvvarme: Gulvvarme kan afbrydes i mange

Læs mere

BYGNINGER OG FREMTIDENS ENERGISYSTEM

BYGNINGER OG FREMTIDENS ENERGISYSTEM BYGNINGER OG FREMTIDENS ENERGISYSTEM BRIAN VAD MATHIESEN bvm@plan.aau.dk Konference: De almene boliger, Energisystemet og Bæredygtighed i praksis Statens Byggeforskningsinstitut, København, November 2016

Læs mere

Præsentation af CITIES projektet med fokus på SCA

Præsentation af CITIES projektet med fokus på SCA Præsentation af CITIES projektet med fokus på SCA Smart City Accelerator (SCA), Kick-off seminar, Oktober 2016 Henrik Madsen, www.henrikmadsen.org Oversigt: CITIES Energimærkning Bygningers termiske performance

Læs mere

Hvad skal nye materialer og løsninger kunne i fremtiden?

Hvad skal nye materialer og løsninger kunne i fremtiden? Hvad skal nye materialer og løsninger kunne i fremtiden? Per Heiselberg Strategisk Forskningscenter for Energineutralt Byggeri Institut for Byggeri og Anlæg Aalborg Universitet Conclusions related to buildings

Læs mere

Introduktion til lukkede jordvarmeboringer

Introduktion til lukkede jordvarmeboringer Introduktion til lukkede jordvarmeboringer Virkemåde Udbredelse Geologi Risiko Krav Tilsyn Claus Ditlefsen Temadag om jordvarmeboringer 25-06-2015 Udfordring For at imødegå global opvarmning og stigende

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Varmepumper. Claus S. Poulsen Centerchef Center for Køle- og Varmepumpeteknik. Tlf.: +45 7220 2514 E-mail: claus.s.poulsen@teknologisk.

Varmepumper. Claus S. Poulsen Centerchef Center for Køle- og Varmepumpeteknik. Tlf.: +45 7220 2514 E-mail: claus.s.poulsen@teknologisk. Varmepumper Claus S. Poulsen Centerchef Center for Køle- og Varmepumpeteknik Tlf.: +45 7220 2514 E-mail: claus.s.poulsen@teknologisk.dk Varmepumper på en tre kvarter? 1. Historie 2. Anlægstyper 3. Miljø

Læs mere

Vedvarende energi - rollefordelinger

Vedvarende energi - rollefordelinger Vedvarende energi - rollefordelinger Stine Grenaa Jensen, Dansk Energi Årsdag for Partnerskabet for brint og brændselsceller 18. april 2012 Dansk Energi Dansk Energi Net - 69 net- og transmissionsselskaber

Læs mere

Optimal udnyttelse af solcelle-el i énfamiliehus

Optimal udnyttelse af solcelle-el i énfamiliehus Optimal udnyttelse af solcelle-el i énfamiliehus Et Elforsk projekt med deltagelse af: Teknologisk Institut Lithium Balance support fra Gaia Solar Baggrund 4-6 kw anlæg producerer 20 30 kwh på sommerdag.

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

Velkommen til Teknologisk Institut AVANCERET ENERGILAGRING

Velkommen til Teknologisk Institut AVANCERET ENERGILAGRING Velkommen til Teknologisk Institut AVANCERET ENERGILAGRING 2017 2017-11-30 Frank Elefsen, Centerchef Transport og Elektriske Systemer, Teknologisk Institut Hvorfor er der behov for energilagring? VE er

Læs mere

HVORDAN SER DONG ENERGY FLEKSIBILITET PÅ TVÆRS AF SEKTORER

HVORDAN SER DONG ENERGY FLEKSIBILITET PÅ TVÆRS AF SEKTORER HVORDAN SER DONG ENERGY FLEKSIBILITET PÅ TVÆRS AF SEKTORER Fleksibiliet som en parameter til styrket konkurrenceevne for vores kunder 30. November 2016 Mikkel Sjølin Kiil, Vice President, DONG Energy B2B

Læs mere

The Green Power Plant Seahorn Energy

The Green Power Plant Seahorn Energy The Green Power Plant Seahorn Energy Agenda Seahorn Energy Hvorfor lagring? The Green Power Plant (GPP) Økonomien i GPP Fremtidige aspekter 25/06/2013 SEAHORN ENERGY Aps 2 Seahorn Energy Lille dansk virksomhed

Læs mere

Branchedag for Danske Bygningskonsulenter 28. oktober 2015 HENRIK ANDERSEN ENERGISTYRELSEN

Branchedag for Danske Bygningskonsulenter 28. oktober 2015 HENRIK ANDERSEN ENERGISTYRELSEN Branchedag for Danske Bygningskonsulenter 28. oktober 2015 HENRIK ANDERSEN ENERGISTYRELSEN UDFORDRINGEN: 35 PCT. AF DANMARKS SAMLEDE ENERGIFORBRUG ANVENDES I BYGNINGER TIL VARME OG VARMT VAND ENDELIGT

Læs mere

Web-baseret værktøj til vurdering af jordens varmeledningsevne. -ved etablering af nye anlæg

Web-baseret værktøj til vurdering af jordens varmeledningsevne. -ved etablering af nye anlæg Web-baseret værktøj til vurdering af jordens varmeledningsevne -ved etablering af nye anlæg Claus Ditlefsen, Inga Sørensen*, Morten Slot & Martin Hansen De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark

Læs mere

CITIES Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities

CITIES Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 28, 2015 CITIES Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Heller, Alfred Publication date: 2015 Document Version Author final version (often known as postprint)

Læs mere

Elkedler og varmepumper til fjernvarmen Dansk Fjernvarme 13. marts 2012

Elkedler og varmepumper til fjernvarmen Dansk Fjernvarme 13. marts 2012 Elkedler og varmepumper til fjernvarmen Dansk Fjernvarme 13. marts 2012 Per Kristensen Brædstrup Fjernvarme Hvorfor gøre noget i hele taget? - det går jo godt alt sammen Der er mange gode grunde: Energi-

Læs mere

Internationalt overblik over industrielle varmepumper. Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35

Internationalt overblik over industrielle varmepumper. Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35 Internationalt overblik over industrielle varmepumper Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35 Indhold Projektet Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex

Læs mere

4000 C magma. Fjernvarme fra geotermianlæg

4000 C magma. Fjernvarme fra geotermianlæg Fjernvarme fra geotermianlæg Geotermianlæg producerer varme fra jordens indre ved at pumpe varmt vand op fra undergrunden og overføre varmen til fjernvarmenet med varmevekslere og varmepumper. Vind og

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Supermarkeder og Smart Grid muligheder for fleksibelt elforbrug

Supermarkeder og Smart Grid muligheder for fleksibelt elforbrug Supermarkeder og Smart Grid muligheder for fleksibelt elforbrug Torben Funder-Kristensen Refrigeration and Air Conditioning Controls 1 Department (slide master) www.danfoss.com Agenda Cold Food Chain Trends

Læs mere

Kombinerede solvarme- og varmepumpeanlæg. Ivan Katić, Energi & Klima Teknologisk Institut, september 2013

Kombinerede solvarme- og varmepumpeanlæg. Ivan Katić, Energi & Klima Teknologisk Institut, september 2013 Kombinerede solvarme- og varmepumpeanlæg Ivan Katić, Energi & Klima ik@teknologisk.dk Teknologisk Institut, september 2013 Indhold Hvorfor kombinere? Eksempler på realiserede anlæg Danske leverandører

Læs mere

PV Boost ForskVE. Gate21 workshop d. 22. februar 2012

PV Boost ForskVE. Gate21 workshop d. 22. februar 2012 Kort notat vedr. projektstøtte fra PV Boost projektet (ForskVE kontrakt 10624) Der indgår et demonstrationsprogram for bygningsindpassede solceller i forbindelse med PV Boost projektet, som dels er nærmere

Læs mere

Energieffektive serverrum. Jacob Ilsøe Elsparefondens Kunderådgivning jail@sparel.dk Tlf: 51 31 95 11

Energieffektive serverrum. Jacob Ilsøe Elsparefondens Kunderådgivning jail@sparel.dk Tlf: 51 31 95 11 Energieffektive serverrum Jacob Ilsøe Elsparefondens Kunderådgivning jail@sparel.dk Tlf: 51 31 95 11 Serverrum Sikker drift og god økonomi Elforbrug i serverrum Måling af elforbrug i serverrummet Nøgletal

Læs mere

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013 Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet Kort sagt 28. maj 2013 Syddansk Universitet Facts Oprettet i 1966 Indtægter: 2.800 mill. kr. 5 fakulteter: Det Tekniske Fakultet Det Naturvidenskabelige Fakultet

Læs mere

Projektet løber fra 1/9/2011 til 1/3/2014. Vi har udviklet på 14 uddannelser og implementerer lige nu. Der er 29 undervisere der har deltaget i

Projektet løber fra 1/9/2011 til 1/3/2014. Vi har udviklet på 14 uddannelser og implementerer lige nu. Der er 29 undervisere der har deltaget i Projektet løber fra 1/9/2011 til 1/3/2014. Vi har udviklet på 14 uddannelser og implementerer lige nu. Der er 29 undervisere der har deltaget i opkvalificeringsforløb under projektet 280 virksomheder er

Læs mere

Nighat Kamal, Farum Fjernvarme A.m.b.a Geodh Workshop 6.Februar 2013, Kbh

Nighat Kamal, Farum Fjernvarme A.m.b.a Geodh Workshop 6.Februar 2013, Kbh Nighat Kamal, Farum Fjernvarme A.m.b.a Geodh Workshop 6.Februar 2013, Kbh Vision 2020 for Farum Fjernvarme a.m.b.a Vi vil yde vore kunder en bæredygtig varmeforsyning med stabile priser, fastholdelse af

Læs mere

Husejerens overvejelser ved valg af. jordvarmeboringer

Husejerens overvejelser ved valg af. jordvarmeboringer Gør tanke til handling VIA University College Husejerens overvejelser ved valg af lukkede jordvarmeboringer Inga Sørensen, Senior lekt or, geolog VIA Byggeri, Energi & Miljø Center for forskning & udvikling

Læs mere

Temadag 1. februar 2012

Temadag 1. februar 2012 Temadag 1. februar 2012 Energianlæg - en trussel for grundvandet? 05-02-2012 1 Karsten Juul Geolog Siden 1991: Vandforsyning Siden 1997: Grundvandskortlægning Siden 2008: Energianlæg baseret på grundvand

Læs mere

House of Energy Energilagring. Sammentænkning af energisystemerne - Hvad kan gassen byde på? Thea Larsen, adm. direktør

House of Energy Energilagring. Sammentænkning af energisystemerne - Hvad kan gassen byde på? Thea Larsen, adm. direktør House of Energy 2016 - Energilagring Sammentænkning af energisystemerne - Hvad kan gassen byde på? Thea Larsen, adm. direktør 1 Problemstilling(er) i energisystemet 20xx Energi, der kommer fra sol og vind

Læs mere

Varmepumpefabrikantforeningen

Varmepumpefabrikantforeningen Varmepumpefabrikantforeningen Sekretariat Åboulevard 7, 1. tv. 1635 København V Telefon: 3539 4344 Telefax: 3535 4344 VPF@varmepumpefabrikantene.dk www.varmepumpefabrikanterne.dk Fælles betingelser 1 for

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Contract for the Trainee Service Period for Students for the Bachelor of Technology Management and Marine Engineering

Contract for the Trainee Service Period for Students for the Bachelor of Technology Management and Marine Engineering Contract for the Trainee Service Period for Students for the Bachelor of Technology Management and Marine Engineering This contract is agreed upon by Fredericia School of Technology Management and Marine

Læs mere

Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice

Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrations Program (EUDP) Område: Energieffektivisering Program:

Læs mere